Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик 1-й квартал   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у січні-березні 2011року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
   Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.
   Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:   О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка
                  І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:         Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ
1.    Роман Бродович : бібліогр. вчених УкрНДІгірліс ім. П. С. Пастернака до 60-річчя з дня народж. / Держ. ком. лісового госп-ва України ; уклад. В. І. Парпан та ін. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 23 с.
У брошурі висвітлюється життєвий шлях і науковий доробок Р. Бродовича, ученого-лісівника, дослідника Українських Карпат із проблем насінництва й вирощування садивного матеріалу, природного й штучного лісовідновлення, лісорозведення, лісознавства і лісівництва.
2.    Відповідальність за створіння в Європі : док. консультативних нарад з питань природного довкілля Ради Єпископських Конф. Європи (1999-2004) / Еколог. центр Івано-Франків. єпархії УГКЦ ; упоряд. і наук. ред. В. Шеремета. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 290 с.
У збірнику містяться робочі документи шести консультативних нарад з питань природного довкілля Ради Єпископських Конференцій Європи, які висвітлюють сприйняття відповідальності за природне довкілля Церкви у Європі, як одного з основоположних завдань на порозі третього тисячоліття, а також процес пошуку за дієвими шляхами та інструментами для реалізації „екологічного покликання" християн у сучасному світі.
3.    Крайній І. Шпиталь для звірів : [про Галиц. нац. природ. парк] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 9 лют. (№ 20). - С. 10.
4.    Мончак Л. Геологічний путівник по Івано-Франківській області / Л. С. Мончак, О. Р. Стельмах, В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 239 с. : фото.
Геологічний путівник є унікальним виданням, багатоілюстрований повноколірними картами та фотографіями, в якому описано геологічну будову, історію геологічного розвитку, різноманітні корисні копалини,  історію використання природних багатств Івано-Франківщини та  мандрівки як гірські, так і рівнинні.
5.    Назарчук Д. Місто на... хімії. Отрути виявилося більше, ніж вважали : [про ситуацію в м. Калуші] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 26 січ. (№ 14). - С. 28.

6.    Назарчук Д. Чи стане Рибниця Безрибницею? або Чому виснажуються річки навіть в екологічно безпечних реґіонах [Івано-Франківщини] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 9 лют. (№ 24). - С. 20.
7.    Парпан В. Морфологія рослин : навч. посіб. / В. І. Парпан, Н. В. Кокар. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 331 с. : іл.
У навчальному посібнику викладені основні положення класичної і сучасної морфології рослин, що стосуються будови, росту, розвитку й функцій вегетативних і репродуктивних органів рослинного організму в онтогенетичному, еволюційному та екологічному аспектах.
8.    Приходько М. Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю / М. Приходько, М. Приходько (молодший). - Івано-Франківськ : Фоліант, 2005. - 824 с.
У книзі викладені основи управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю на території України, зокрема Івано-Франківської області. Основною метою книги є характеристика стану природних ресурсів, їх екологічних функцій, обсягів використання і відтворення, а також висвітлення стосунків у системі „суспільство-природа" в їх цілісності, взаємозумовленості та багатогранності.
9.    Проців О. Серна / О. Р. Проців, П. Б. Хоєцький. - Л., 2010. - 56 с.
У роботі здійснений детальний аналіз літературних джерел з поширення серни у Східних Карпатах. Подано сучасне поширення, чисельність популяцій виду, обсяги добування у мисливських угіддях європейських країн та ін.
10.    Степанюк В. Нафтогазопошукова геофізика : підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 296 с.
У підручнику викладені фізико-геологічні засади геофізичних методів пошуку та розвідки корисних копалин, методологічні аспекти якісної, кількісної та геологічної інтерпретації результатів геофізичних досліджень, наведені основні геологічні результати з проблем тектонічного районування територій та акваторій.
11.    Тимуляк Л. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації / Л. Тимуляк // Український геграфічний журнал. - 2010. - № 4. - С. 17-28.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

12.    Горбійчук М. Числові методи і моделювання на ЕОМ : навч. посіб. / М. І. Горбійчук, Є. П. Пістун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 408 с.
У навчальному посібнику розглянуті прямі та ітераційні методи, алгоритми та програми розрахунків за формулами та таблицями, методи розв'язку систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь та ін. Матеріали ілюструються рисунками, графіками і прикладами, кожний розділ закінчується контрольними питаннями та завданнями.
13.    Інформаційні технології у фармації : тестові завдання. Ч. 2 : навч. посіб. / А. М. Добровольська ; за заг. ред. М. І. Мойсеєнка ; ІФНМУ. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 142 с.
Посібник призначений для допомоги студентам у здійсненні контролю якості знань, одержаних під час їх аудиторної і самостійної роботи, а також для підготовки до підсумкового модульного контролю у вигляді тестування.
14.    Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : кат. найвагоміших персп. винаходів, корисних моделей, пром. зразків і раціоналізаторських пропоз. Галицьких Кмітливців / Обл. орг. т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; редкол. : О. В. Ткач, Б. І. Середюк та ін. - Івано-Франківськ, 2010. - 134 с. : іл.
Каталог започатковує формування бази довідкових відомостей про напрацьований інтелектуальний продукт жителями краю відповідно до заходів Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності Івано-Франківської  області.
15.    Копей Б. Мобільні вимірювальні системи в нафтогазовій та гірничій промисловості : монографія / Б. В. Копей, В. В. Лопатін, О. І. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 392 с.
Монографія присвячена створенню мобільних вимірювальних систем для контролю свердловинних штангових насосних установок і шахтних підйомних комплексів.
16.    Лобарчук О.  Страви з чоловічою енергетикою : [про кухаря І. Гуралюка із с. Вербовець Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 26 лют. (№ 37). - С. 13.
17.    Максим'юк М. Нафтові копальні Надвірнянщини / М. Максим'юк ; ред.. І. Гриджук. - Надвірна : Надвірн. друк., 2010. - 90 с.
У книзі відомого краєзнавця та історика-дослідника Прикарпаття цей чудовий і неповторний край висвітлений у своїй господарсько-економічній іпостасі - розповіді про Надвірнянській нафтопромисловий район, якому в цьому році виповнюється півтора століття.
18.    Мащакевич І. Фізико-хімічні методи розділення речовин : навч. посіб. / І. І. Мащакевич, М. І. Мойсеєнко, У. М. Писклинець ; Каф. мед. інформатики, мед. і біолог. фізики. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2011. - 160 с.
У посібнику висвітлені фізичні аспекти фільтрування і центрифугування, хроматографічні методи розділення та аналізу речовин, питання тестового контролю, задачі для самостійного розв'язку, приклади розв'язку, ін.
19.    Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія / М. О. Карпаш, Є. Р. Доценко, Н. Л. Тацакович, О. М. Карпаш. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2010. - 309 с.
Викладено сучасні підходи до розроблення та використання нових неруйнівних методів визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації.
20.    Обслуговування  і ремонт газопроводів : монографія / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків, В. Б. Михайлів, В. В. Костів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 711 с.
Монографія містить теоретичні засади процесу обслуговування об'єктів газотранспортних систем, діагностування їх технічного стану, оптимізації проведення профілактичних ремонтів, а також нові способи та засоби проведення відновлювальних ремонтів та реконструкції систем. Книга побудована на основі оригінальних наукових розробок авторів, викладачів ІФНТУНГу та заступника директора УМГ „Прикарпаттрансгаз".
21.    Фадєєва І. Інтегрована система оперативного оцінювання витрат бурових підприємств : монографія / І. Фадєєва, М. Данилюк ; ІФНТУНГ, Каф. економіки п-в. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2009. - 169 с.
Монографія присвячена вивченню актуальних питань оперативного оцінювання витрат бурових підприємств із застосуванням сучасних методів, зокрема, нечіткої логіки.
22.     Черницкий С. Правила и методика подсчета объемов строительных работ : основные рек. / С. Черницкий. - Ивано-Франковск : Буд-во - сучасні технології, 2010. - 110 с.
Ця книга є унікальним посібником для обгрунтованого підрахунку об'ємів будівельних робіт. Викладені основні вимоги, які висуваються для підрахунку об'ємів робіт, а також правила і методика підрахунку.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

23.    Зозуляк В. Лекції з фтизіатрії для курсантів ПАЦ і ТУ за спеціальністю „фтизіатрія" : навч. посіб. / В. І. Зозуляк, І. І. Пилипенко ; ІФНМУ. - Івано-Франківськ, 2010. - 356 с.
Навчальний посібник присвячений поглибленому вивченню питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, лікування і профілактики туберкульозу в контексті сучасних інтеграційних процесів та міжнародних стандартів.
24.    Зозуляк В. Позааудиторна самостійна робота студентів на кафедрі фтизіатрії : (навч. посіб.) / В. І. Зозуляк, І. І. Пилипенко ; ІФНМУ. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 139 с.
В посібнику викладено науково-методичний підхід до підготовки та проведення самостійної роботи студентів. Особливу увагу звернуто на тестовий контроль теоретичних знань і практичних вмінь студентів, засвоєних при позааудиторній підготовці, шляхи контролю та їх оцінки.
25.    Плугатор Г. У Карпати, в крижану купіль : [про ІV Всеукр. фест. моржів у с. Поляниця Яремч. міськради] / Г. Плугатор // Експрес. - 2011. - 21-23 січ. (№ 6). - С. 6.  
26.    Фізична реабілітація в дитячому і підлітковому віці : навч. посіб. / ПЮІ МВС ; В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко та ін. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 542 с.
Навчальний посібник присвячений актуальним питанням фізичної реабілітації в дитячому і підлітковому віці. Представлено узагальнений матеріал і власний досвід авторів щодо методів та особливостей поетапного оздоровлення хворих із застосуванням фізичних вправ і масажу в лікувально-реабілітаційних та навчальних закладах. домашніх умовах.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ
27.    Арсенич П. Родина Озаркевичів / П. Арсенич. - 2-е  вид., допов. - Снятин : ПрутПринт, 2010. - 67 с. - (Скарби отчої землі).
У книзі на підставі документальних джерел висвітлено глибокий внесок родини Озаркевичів у духовно-культурний розвиток с. Белелуї Снятинського району та краю загалом.
28.    Гаврилів Б. Історичні постаті Івано-Франківщини / Б. Гаврилів, І. Миронюк ; ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 143 с. : іл.
В ілюстративному культурологічному виданні комплексно, за хронологічним принципом, висвітлюються життя і діяльність видатних особистостей краю ХІІ-ХХ століть.
29.    Король Т. Світ східних галлів : іст. оповідь / Т. Король. - Брошнів-Осада : Таля, 2010. - 499 с.
Книга місить історичну оповідь про розселення, господарську діяльність і вірування східних кельтів, яких римляни прозвали галлами.
30.    Настя Лісовська-Роксолана: міфи і факти життя та діяльності : матеріали наук. конф., Рогатин, 24 верес. 2004 р. / Посольство Республіки Туреччина в Україні, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. - Рогатин : Перспектива, 2005. - 108 с.
В збірнику вміщені матеріали наукової конференції за участю науковців міст Львова, Івано-Франківська та Києва.
31.    Ткач М. Таїна карпатських скель : [про проф. М. Кугутяка та його кн. „Скельні святилища сокільських вершин" (Івано-Франківськ, 2008)] / М. Ткач // Літературна Україна. - 2011. - 3 лют. (№ 5). - С. 7.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА  КРАЮ  ХХ СТОЛІТТЯ

32.    Михайло Василишин - Герой України з Рожнятівщини : до 100-річчя від дня народж. / Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. центр туризму і краєзнав. учн. молоді ; авт. проекту й упоряд. : М. Косило, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 59 с. : іл. - (Бібліотека журналу „Краєзнавець Прикарпаття").
У виданні подано документальні матеріали про М. Василишина, уродженця с. Спаса Рожнятівського району, якому на початку 1945 р. було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
33.    Гавадзин В. Чому ридає Опришина? / В. Гавадзин. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2010. - 245 с.
В книзі поряд з тяжкою екологічною ситуацією навколо річки в Тисменицькому районі висвітлено долі людей, життя громади, боротьбу добра і зла, аналіз сучасного політикуму держави.
34.    Левкун Я. Іван Борковський - січовий стрілець, четар Української Галицької Армії, археолог із світовим ім'ям : [родом із с. Чортовець Городенк. р-ну] / Я. Левкун // Воєнна історія. - 2011. - № 2. - С. 74-82.
35.    Лопушанський Р. „Не карайте, катюги, господаря, бо він нас прийняв під загрозою смерті..." : [70 років з часу Кулєб. трагедії у околицях с. Стратин Рогатин. р-ну] / Р. Лопушанський, О. Пастернак // Високий замок. - 2011. - 22 лют. (№ 34). - С. 3.
36.    Морозюк В. Пом'яник-10 : (імена на землі Прикарпатській) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. - 120 с.
У коротких енциклопедично-довідкових новелетах розповідається про тих, хто повертається з безвістей і вартий нашої  Пам'яті.
37.    Невмирущість мазепинської ідеї : Гетьман України Пилип Орлик, його конституція і видатний діяч Франції Григор Орлик у боротьбі за незалежність України / Клуб укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого ; відп. ред. У. Скальська. - Івано-Франківськ : Грань, 2010. - 186 с. - (До 300-річчя І-ї укр. конституції Пилипа Орлика).
Книга пропонує увазі читачів статті відомих істориків О. Апанович, О. Оглоблина, В. Кравцевича-Рожнецького, які дослідили життя і діяльність П. Орлика, а також інформацію про відзначення 300-річчя Конституції П. Орлика в Україні та поза її межами.
38.    Петречко Д. Втрачені українські села. Чорна / Д. Петречко. - Брошнів-Осада : Таля, 2010. - 527 с.
У книзі упорядковані спогади тих, хто в 1951 р. вимушено покинув рідне село Чорна на Дрогобиччині (нині - Польща). Вміщено розповіді про географічне, етнографічне розташування та історичне минуле Бойківського краю.   
39.    Поровський М. Тільки рухом життя і обіймеш... : повість-спогад / М. Поровський ; ред. Є. Шморгун ; відп. за вип. В. Лапсюк. - Рівне : Лапсюк, 2009. - 468 с.
Хвилююча розповідь активного учасника боротьби за Самостійну Українську Державу повертає читача до подій 20-річної давнини, коли українські національно-патріотичні сили виборювали Незалежність України.
40.    Сатур Д. Дорогами пам'яті : Люди, хроніка подій і пережитого / Д. Сатур ; Тисмениц. район. орг. Укр. Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). - Івано-Франківьк : Сімик, 2010. - 295 с.
Книга подає документальні матеріали про життєвий шлях учасників Афґанської війни, уродженців Тисменничини - живих і тих, котрі не повернулися додому, а також спогади, цінні фотографії з особистих архівів, вірші молодих поетів про бойові дії на чужій, далекій землі.
41.    Чайківський Є. І це - відродження? / Є. Чайківський. - Івано-Франківськ, 2010. - 296 с.
Збірка  публіцистичних статей і матеріалів, які автор написав, будучи кореспондентом націоналістичної газети. Його хвилюють усі сторони нашого національного відродження, негаразди нашого сучасного життя.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА
42.    Діяльність підпілля ОУН на Сході України : зб. ст. / Східноукр. дослід. Центр „Спадщина" ; упоряд. П. Хобот. - Д. : Фенікс, 2010. - 132 с.
Збірник матеріалів присвячений діяльності підпілля Організації Українських Націоналістів на теренах Дніпропетровської, Донецької, Сумської та Харківської областей в період Другої Світової війни, а також участі східняків у лавах Української Повстанської Армії.
43.    Добровольський С. ОУНівське підпілля Донеччини / С. Добровольський. - Павлоград : САМВИДАВ Л. Романюка, 2009. - 36 с. - (Бібліотека Альманаху „Своє" ).
Автор прагне повідомити українству ту правду про ОУНівське підпілля на Донеччині, що стала йому - досвідченому дослідникові національно-визвольного руху - відомою.
44.    Мороз В. Портрет Осипа Дяківа-„Горнового" / В. Мороз ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2010. - 126 с. - („Події і люди" ; кн. 11).
Книга присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та заступника Голови генерального секретаріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву джерел з'ясовано його внесок в український національно-визвольний рух, висвітлено основні ідеї понад двох десятків публіцистичних праць.
45.    Наукові записки. Вип. № 1, 2010 р. / Івано-Франків. обл. музей визвольної боротьби ім. С. Бандери. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 198 с.
Збірник вміщує статті, які є результатом пошукової й науково-дослідної роботи наукових співробітників Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. С. Бандери та його філій: меморіального комплексу „Дем'янів Лаз", Косівського музею визвольної боротьби, Історико-меморіального музею Степана Бандери в Старому Угринові, музею „Підпільна штаб-квартира Романа Шухевича в Княгиничах".
46.    Організація Українських Націоналістів (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби : з нагоди 70-ліття створення Революційного Проводу ОУН / С. Липовецький. - К. : Укр. Вид. Спілка, 2010. - 95 с. : іл.
В книзі подано фрагменти діяльності однієї з найлегендарніших українських структур, яка впродовж понад восьми десятиліть проводить боротьбу за здобуття та утвердження Української Державності.
47.    Український національно-визвольних рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т. 2. Кн. 2 (1945-1946). - 2010. - 696 с.
У книзі публікуються різноманітні документи і матеріали, що розповідають про національно-визвольні змагання українського народу на Прикарпатті у 1945-1946 рр., висвітлюються маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців, повертають нам із забуття імена українських патріотів.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

48.    Верховинщина : заг. описи та іст. нариси про населені пункти р-ну / Верховин. райдержадмін. та ін. ; упоряд. І. Зеленчук. - Верховина : Гуцульщина, 2004. - 330 с.
Українознавчий довідник містить цінний матеріал про минуле і сучасний стан смт. Верховина та  населених пунктів  району.
49.    Від „пасіки" до Пасічної : іст.-геогр. нарис / упоряд. Є. Луців. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 120 с.
Нарис знайомить читачів з географічним положенням,  історією, походженням назв місцевих гір, річок і потічків с. Пасічна Надвірнянського району.
50.    Досин Г. Коршів : іст.-краєзн. нарис до шістсотліття першої писемної згадки (1410-2010) / Г. Досин. - Л. : МС, 2010. - 204 с.
У нарисі охарактеризовані природні умови території Коршева Коломийського району і його околиць, історичне минуле, сільське господарство краю тощо. Використані статті і монографії українських, австрійських, польських дослідників, газетні і журнальні публікації, спогади, архівні матеріали.
51.    З історії Долини : зб. іст.-краєзн. ст. Вип. 2 / Долинська міськрада. - Долина, 2010. - 222 с.
У другому випуску збірника досліджено маловідомі сторінки історії м. Долини, сакральні образотворчі та архітектурні пам'ятки, проаналізовано сучасне культурне життя краю, висвітлено діяльність визначних долинян.
52.    Зірниця національного відродження : до 140-річчя Всеукр. т-ва „Просвіта" ім. Т. Шевченка / Долин. район. орг. ; упоряд. В. Олійник. - Брошнів : Таля, 2009. - 239 с.
Книга про історію „Просвіти" Долинщини - організації, яка зробила великий внесок у духовний, культурний і політичний розвиток краю.
53.    Марчук В. Торговиця. Сторінки історії / В. В. Марчук, Г. І. Марчук, Н. В. Марчук ; ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. від. Нац. спілки краєзнавців України. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. - 319 с.
У книзі на основі надбань сучасної української історіографії, історико-краєзнавчих  та етнографічних матеріалів, свідчень та спогадів очевидців зроблено першу спробу наукового відтворення і осмислення найяскравіших сторінок історії, культури, побуту, звичаїв покутського села Торговиця Городенківського району.
54.    Назарчук Д. Чарівні торби від Миколая : [про маєток св. Миколая у с. Пістинь Косів. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 14 січ. (№ 6). - С. 8.
55.    Савчук М. З кулінарного минулого Коломийщини : краєзн. нарис / М. Савчук. - Брошнів-Осада : Таля, 2010. - 56 с.
Дослідження відомого письменника, журналіста і краєзнавця - це перша спроба узагальнити інформацію та охарактеризувати світ харчів і напоїв жителів  м. Коломиї та гуцулів і покутян Коломийського району.
56.    Семкіяш М. В плині віків / М. Семкіяш. - 2-е вид., допов. - Надвірна : Надвірн. друк., 2010. - 168 с.
У новій книзі Михайла Семкіяша чільне місце посідає дослідження „Надвірнянщина: від віку ХІХ до віку ХХ", основу котрого становить проблема соціально-економічного розвитку.
57.    Сіреджук П. Вовчківці: віхи історії, 1410-2010 / П. Сіреджук, В. Левко, В. Плахта. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 96 с. : іл.
В книжці зібрані найцікавіші історичні дані про становлення та розвиток покутського села Вовчківці Снятинського району.
58.    Чоповський В. Музей історії та етнографії села Липовиця на Бойківщині / В. Чоповський // Берегиня. - 2010. - № 4. - С. 61-75.
59.    Шаповал Л. Кухня першого міста Гуцульщини : [традиції с. Уторопи Косів. р-ну] / Л. Шаповал // День. - 2011. - 18-19 лют. (№ 29-30). - С. 24.
60.    Ясінський Я. Родина Цісиків і Ліски : краєзн. нарис-буклет / Я. Ясінський. - Ліски, 2010. - 13 с. : іл.
Буклет розповідає про відому родину Цісиків, уродженців с. Ліски Коломийського району.
61.    Яхневич Р. Пом'яни їх, Господи! Обереги нашої пам'яті : іст.-публіц. нарис про учасників нац.-визвол. руху із покут. с. Джурова / Р. Яхневич. - Снятин : ПрутПринт, 2010. - 207 с. : іл. - (Скарби отчої землі).
У виданні йдеться про мешканців с. Джурів Снятинського району, які стійко і мужньо боролися  за рідний край, за Українську державу.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

62.    Михайло Дідишин  - краєзнавець з Гуцульщини : іст.-краєзн. зб. до 75-річчя від дня народж. / авт. проекту і упоряд. : Б. Гаврилів, М. Косило ; обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, обл. держ. центр туризму і краєзнав. учн. молоді. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 79 с. : іл. - (Бібліотека журналу „Краєзнавець Прикарпаття").
В ілюстрованому історико-краєзнавчому збірнику вперше публікуються матеріали про життя і творчу діяльність одного з провідних краєзнавців Гуцульщини М. Дідишина (Юсипчука), уродженця с. Космача Косівського району.
63.    Духовні скарби Ігоря Пелипейка : ст., спогади, док. / упоряд. : М. М. Вінтоняк-Іванчук, А. Г. Григорук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 137 с.
Книга висвітлює наукову спадщину невтомного дослідника Гуцульщини, містить спогади сучасників, документи із сімейного архіву, світлини, подає систематизований бібліографічний покажчик публікацій І. Пелипейка.
64.    Мохорук Д. Божий помазаник : худож.-краєзн. роман / Д. Мохорук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 309 с.
Роман розповідає про державного і громадського діяча, академіка Академії наук України, Героя України П. Т. Тронька та його зв'язки з колишньою Станіславщиною, а потім Івано-Франківщиною.

ЕТНОГРАФІЯ
65.    Білоголова О. Як це робиться на Гуцулії : [про відзначення гуцулами новоріч. та різдвян. свят] / О. Білоголова // Голос України. - 2011. - 14 січ. (№ 6). - С. 12.
66.    Випасняк А. Традиційне скотарство українського населення Східної Галичини (90-ті рр. ХІХ-30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. / А. І. Випасняк ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. - 20 с.
У дисертаційній роботі на основі аналізу архівних матеріалів, статистичних документів, польових етнографічних досліджень, історіографічної бази досліджено функціонування традиційного скотарства в рівнинній частині Східної Галичини в кінці ХІХ - початку ХХ ст.
67.    Дрогобицька О. Охоронець таємниць Прикарпатського краю : [про Михайла Паньківа - відомого етнографа, музеєзнавця, громад. діяча] / О. Дрогобицька // Берегиня. - 2010. - № 4. - С. 53-60.
68.    Крайній І. Етнограф без чобіт як різновид „ворогів народу" : [про етнографа з м. Коломия А. Онищука] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 12 січ. (№ 4). - С. 11.
69.    Лобарчук О. Предтеча бере празники на плечі : [про льод. храм на Водохреще в гуцул. с. Соколівка Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 19 січ. (№ 9). - С. 1, 4.
70.    Лобарчук О. Різдво в Різдвянах : [історія та звичаї с. Різдвяни Галиц. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 6 січ. (№ 2). - С. 5.
71.    Назарчук Д. Маланкою можуть стати тільки нежонаті хлопці : [про святкування Маланки у с. Белелуї Снятин. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 13 січ. (№ 5). - С. 13.
72.    Опілля : монографія / Нац. заповідник „Давній Галич" ; редкол.  : Я. Клюба, О. Береговський, Л. Бойко та ін. - Галич : Давній Галич, 2010. - 205 с. : іл.
У монографії опубліковано матеріали, зібрані науковими співробітниками Національного заповідника „Давній Галич" під час роботи етнографічного загону постійно діючої науково-дослідної експедиції у селах Галицького, Рогатинського, Тисменицького районів.
73.    Плугатор Г. На Дністрі хрести вирізають : [про свято Богоявлення у селах Прикарпаття, зокрема у с. Буківна Тлумац. р-ну] / Г. Плугатор // Експрес. - 2011. - 18-19 січ. (№ 4). - С. 14.

ЕКОНОМІКА
74.    Калуш 2010: Товари, послуги, інформація, виробництва : довід. споживача для калушан та гостей міста [станом на 01. 08. 2010 р.]. - [Б. м : б. в.], 2010. - 144 с.
Довідник подає інформацію про провідні підприємства, установи, організації, містить інформаційну частину та пам'ятку споживачам.
75.    Сенів В. „Під лежачий камінь інвестиції не течуть" : [розмова з головою Тлумац. РДА про соц.- екон. розв. р-ну / записала О. Лобарчук] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 10 лют. (№ 25). - С. 6.
76.    Стражник Л. А на руїнах - мертві душі : [наслідки екон. реформ у селах Городенк. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2011. - 25 січ. (№ 13). - С. 10-11.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
77.    Каталог продукции / ОАО „Ивано-Франков. з-д „Промприбор". - Ивано-Франковск : Фолиант, 2008. - 79 с. : ил.
Видання подає інформацію про продукцію сучасного багато-профільного підприємства „Івано-Франківський завод „Промприлад".
78.    Лобарчук О. Коли оживає містоутворююче підприємство [„Карпатнафтохім" у  м. Калуш] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 25 лют. (№ 36). - С. 7.
79.    Стражник Л. Молочні трансформації. Чи стане сир зі складів доступнішим, залежить не тільки від корівчини : [пробл. розв. молоч. галузі у Городенк. р-ні] / Л. Стражник // Голос України. - 2011. - 18 січ. (№ 8). - С. 11.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

80.    Баланюк І. Формування власника землі в аграрному секторі економіки : монографія / І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 201 с.
У монографії досліджено теорико-методологічні аспекти, обґрунтовано шляхи покращення функціонування власників землі як суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки. Визначено сутність, функції та відмінності власників та господарів землі та ін.
81.    Виконуємо постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році" від 05. 08. 2009 року № 844 : зб. матеріалів / ІФОЦППК ; уклад. Л. В. Бойчук. - Івано-Франківськ, 2009. - 46 с. (Серія „Довідково-інформацій-ні матеріали" ; вип. 21).
Видання розраховане на посадових осіб місцевого самоврядування, спеціалістів-землевпорядників та депутатів місцевих рад.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

82.    Звіт депутатських фракцій обласних Рад від Всеукраїнського об'єднання „Свобода" / Всеукр. об-ня „Свобода". -  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 256 с.
83.    Хроніка зрад, або як політичні юди торгують голосами українців / упоряд. : Г. Мироненко, М. Бондар, Т. Кушнір ; відп. ред. Р. Кошулинський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 75 с.
Представлено матеріали Л. Мартинюка та Г. Миць, які були надруковані в газеті „ВО „Свобода" у січні-жовтні 2010 року. До брошури увійшли також публікації авторів видання „Українська правда" та документальні фонди.
84.    Політичне прогнозування : навч.-метод. матеріали та практикум / Ін-т історії і політол. ПНУ ім. В. Стефаника ; уклад. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2010. - 55 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 42).
У виданні вміщені навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення проблематики прогнозування, а також розробка ділової гри „Аналіз сценаріїв політичного розвитку України".
85.    Стадільна Я. У Микуличині зустрічатиметься молодь різних країн, а на Чорногірському хребті відновлять астрономічну обсерваторію [відповідно до укр.-пол. робоч. засід. у м. Яремче] / Я. Стадільна // Голос України. - 2011. - 5 берез. (№ 42). - С. 9.
86.    Тимків В. Тенденції та механізми удосконалення місцевого самоврядування Великої Британії у контексті євроінтеграції : наук.-практ. посіб. / В. М. Тимків ; ІФОЦППК. - К. : Вадим Карпенко, 2008. - 59 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 36).
У посібнику розкрито поняття Європейського адміністративного простору, міжнародних стандартів місцевого самоврядування на основі порівняльного аналізу чинного вітчизняного законодавства, представлено планування роботи органів місцевого самоврядування та ін.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

87.    Європейська хартія місцевого самоврядування : зб. док. і матеріалів : (до проведення європ. тиж. місцевої демокр. в Україні 11-17 жовт. 2010 р.) / ІФОЦППК ; уклад. Б. І. Волошинський. - Івано-Франківськ, 2010. - 26 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали" ; вип. 29/10).
Збірник документів і коментарів про Європейську хартію місцевого самоврядування розрахований на працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників і спеціалістів державних установ і організацій.
88.    Інтернет-технології в управлінській діяльності : Робота з інформаційно-пошуковими системами мережі Інтернет : лабораторні роботи / ІФОЦППК. - Івано-Франківськ, 2010. - 35 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали" ; вип. 30/10).
Збірник допомагає здобути практичні навички роботи з Інтернет-технологіями в управлінській діяльності державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування.
89.    Оцінювання діяльності та атестація державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : зб. нормат.-прав. актів / ІФОЦППК ; уклад. Л. В. Бойчук. - Івано-Франківськ, 2010. - 37 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 33/10).
У випуску подані нормативно-правові акти, які регламентують порядок проведення атестації та щорічного оцінювання діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
90.    Практичний посібник кадрової служби місцевої державної адміністрації / Упр. держ. служби головдержслужби України в Івано-Франків. обл. - Івано-Франківськ, 2010. - 42 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 32/10).
91.    Практичний посібник кадрової служби органу місцевого самоврядування / ІФОЦППК. - Івано-Франківськ, 2010. - 26 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали" ; вип. 31/10).
У посібниках висвітлені основні етапи проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, нормативно-правові акти, що їх регулюють, а також деякі питання кадрової роботи, які неоднозначно трактуються виконавцями.
92.    Проведення перших сесій новообраних сільських рад : метод. рек. та матеріали / М. М. Андрусяк, О. С. Батюк, Б. І. Волошинський, М. Ю. Мельник ; Івано-Франків. облрада,  Івано-Франків. ОДА та ін. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2010. - 35 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 44).
У навчально-методичному посібнику подано практичні рекомендації щодо організації та проведення перших сесій новообраних сільських рад. Подані матеріали можуть бути використані й при проведенні перших сесійних засідань селищних і міських рад з урахуванням особливостей їх діяльності.
93.    Рекомендації щодо особливостей звільнення, надання пільг і гарантій працівникам органів місцевого самоврядування / ІФОЦППК ; авт. І. І. Дейдей. - Івано-Франківськ , 2010. - 22 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали" ; вип. 34/10).
Використано чинні Закони України, нормативно-правові акти та роз'яснення Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України та Головдержслужби України. 
94.    Тимків В. Оптимізація публічної влади в Україні : наук.-практ. посіб. / В. М. Тимків ; Івано-Франків. облрада ; Івано-Франків. ОДА та ін. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2010. - 45 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 43).
У посібнику розкрито поняття публічної влади, форми і принципи її здійснення в Україні, роль та місце у системі публічної влади місцевого самоврядування та показано основні шляхи і проблеми її оптимізації на основі аналізу чинного законодавства, наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених.
   
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
95.    Адміністративно-територіальний устрій України та проблеми його реформування : зб. навч.-метод. матеріалів / Івано-Франків. ОДА ; уклад. Б. І. Волошинський. - Вид. 2-е, переробл., і допов. - Івано-Франківськ, 2009. - 55 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 37).
Збірник подає відомості про сучасний стан адміністративно-територіального устрою України, зокрема й Івано-Франківської області, у роки державної незалежності України, а також подано результати оцінки можливостей його реформування.
96.    Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів : практ. посіб. / ІФНТУНГ ; авт.-уклад. В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : Сімик : ІФОЦППК, 2010. - 105 с.
У посібнику висвітлюються основні вимоги до складання і оформлення документів. Подані приклади найтиповіших документів у сфері управління.
97.    Кушнірюк В. Мотивація праці державного службовця : зб. навч.-метод.  матеріалів / В. М. Кушнірюк ; Івано-Франків. облрада, Івано-Франків. ОДА та ін. ; відп. за вип. Л. Бойчук. - Івано-Франківськ, 2009. - 54 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 39).
Викладено як теоретичні підходи до пізнання явища мотивації у трудовій діяльності людини, дослідження мотивації як функції правління, так і прикладні, практичні питання удосконалення мотивації праці управлінських працівників, зокрема державних службовців.
98.    Кушнірюк В. Організація комунікативних заходів у роботі державного службовця : практ. посіб. / В. М. Кушнірюк ; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2010. - 55 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 41).
У практичному посібнику розглянуті питання організації прийому громадян, представлені вимоги до проведення офіційних ділових зустрічей, засідань і нарад, розкриті особливості техніки комунікації.
99.    Кушнірюк В. Планування роботи та робочого часу державного службовця : зб. навч.-метод. матеріалів / В. М. Кушнірюк ; Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ, 2009. - 30 с. - (Серія „Навчально-методичні матеріали" ; вип. 38).
У виданні відображено матеріали з планування роботи державного службовця, прийнятті рішень у плануванні праці та принципах їх побудови, робочого часу, правилах його обліку, ін.
100.    Ляхович У. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. / У. Ляхович. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 169 с.
У посібнику розглянуто історію і сучасний стан розвитку інституту адміністративної відповідальності. Визначено правову конструкцію адміністративного правопорушення, функції та принципи адміністративної відповідальності.
101.    Ляхович У. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія / У. Ляхович. - Івано-Франківськ : Вид-во ім. В. Стефаника, 2010. - 129 с.
Монографію присвячено теоретичним і практичним питанням забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця. Досліджено правову природу інституту державної служби.
102.    Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 груд. 2010 / ПЮІ ЛьвДУВС ; редкол.: В. І. Кафарський та ін. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірнянська друк., 2010. - 699 с.
Матеріали присвячені вирішенню теоретико-прикладних проблем права і моралі як складових частин духовної культури суспільства, їх взаємозв'язку, що знаходить своє відображення у правовій системі державно організованого суспільства, яке конституційно закріплює життєво важливі норми, цінності та моральні принципи.
103.    Правова політика Української держави : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 19-20 лют. 2010. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010.
Т. 1. - 342 с.
Т. 2. - 329 с.
У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем правового становища особи, конституційного ладу, адміністративних та фінансових правовідносин, правового регулювання майнових, особистих немайнових та підприємницьких відносин, інших аспектів правової політики Української держави. 
104.    Як написати проект : довід.-інформ. матеріали / ІФОЦППК ; уклад. Л. Бойчук. - 2-е вид., переробл. і допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 37 с. - (Серія „Довідково-інформаційні матеріали" ; вип. 22/10).
У брошурі зроблено спробу відповісти на запитання „Як розробити та правильно написати проект, щоб він став конкурентноспроможним?", оскільки саме від компетентно розробленого проекту залежить успішна реалізація ідеї.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ
105.    Бігусяк М. Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета : науковця, педагога, українця / М. Бігусяк // Українська мова. - 2010. - № 4. - С. 143-148.
106.    Степан Михайлович Возняк : зб. на пошану (до 80-річчя від дня народж.) / ПНУ ім. В. Стефаника ; упоряд. : О. Б. Гуцуляк, Р. О. Пятківський ; відп. ред. М. В. Бігусяк. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2009. - 107 с. - (Вчені Прикарпатського університету).
У збірник увійшли статті на пошану знаного науковця, філософа і франкознавця, доктора філософських наук, професора ПНУ ім. В. Стефаника Степана Михайловича Возняка.
107.    Гой Т. Наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь : навч. посіб. / Т. П. Гой, М. І. Копач, І. В. Федак. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 150 с.
У навчальному посібнику розглядаються основні методи наближеного розв'язування задачі Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, числові та варіаційні методи розв'язування крайових задач для рівнянь з частинними похідними другого порядку.
108.    Курта С. А. Наповнювачі і пігменти для полімерних композиційних матеріалів : навч.-метод. посіб. / С. А. Курта, І. Ф. Миронюк ; ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т природн. наук. - Івано-Франківськ ; Калуш, 2010. - 144 с.
Навчально-методичний посібник є літературним оглядом, в якому викладені фундаментальні основи класифікації та вивчення способів одержання, переробки, хімічним та фізико-механічним властивостям наповнювачів та наповнених ними полімерних композиційних матеріалів.
109.    Савчин М. Духовний потенціал людини : монографія  / М. Савчин. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 507 с.
У монографії обґрунтовується реальність духовності в особистому, суспільному та загальноцивілізаційному планах, аналізується проблема духовного у різних філософських та релігійних течіях і психологічній науці та ін.
110.    Середюк Нестор Мико-лайович : біобібліографія / Івано-Франків. обл. наук. мед. б-ка ; уклад. : О. К. Нагорна, Г. Я. Чевалюк. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2010. - 159 с.
У біобібліографічному виданні представлено наукові доробки доктора медичних наук, професора, проректора з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету, завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2, заслуженого діяча науки і техніки України.
111.    Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства : вибр. наук. праці (2000-2009 рр.) : моногр. зб. Т. 3 : Сполуки AІІВVІ, ч. 1 : Кадмій телурид / ПНУ ім. В. Стефаника ; упоряд. і за ред. Д. Фреїка. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2010. - 393 с.
У книзі зібрано статті, присвячені результатам теоретичних і експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей кадмій телуриду. Розглянуто природу та загальні питання кристалохімії точкових дефектів як у чистому, так і легованому кадмій телуриді.
112.    Щурик М. Статистика : навч. посіб. / М. В. Щурик. - 2-е вид., оновлене і допов. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 546 с. - (Вища освіта в Україні).
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються під час досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням вимог міжнародних стандартів статистики та обліку.
113.    Яремійчук Р. Минуле - уже не наша власність / Р. Яремійчук. - Івано-Франківськ ; Сімферополь : Таврія, 2010. - 511 с.
Книга містить спогади та роздуми Романа Яремійчука, доктора технічних наук, професора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академіка Української нафтогазової академії, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки України.

ОСВІТА

114.    Життя надвоє: з тобою і без тебе / Благодійний фонд „Карітас Івано-Франківськ УГКЦ" ; відп. за вип. Л. Максим'юк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 59 с.
У збірці вміщені творчі роботи івано-франківських школярів - учасників літературного конкурсу „Життя надвоє: з Тобою і без Тебе", батьки яких є трудовими мігрантами. Подаються статті з питань роботи працівників загальноосвітніх навчальних закладів з дітьми трудових мігрантів.
115.    Федорук П. Методика розробки електронних курсів у системі дистанційного навчання та контролю знань : метод. посіб. / П. І. Федорук, О. В. Удуд ; гол. ред. В. Головчак ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2010. - 88 с.
У методичному посібнику висвітлені методики та принципи створення дистанційного курсу, призначення структурних елементів курсу, виділено особливості дистанційного курсу.
116.    Цивільний захист навчальних закладів : метод. рек. з орг. та ведення цивільного захисту / Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франків. обл. ; за ред. Р. М. Довганя. - Івано-Франківськ, 2011. - 135 с.
Методичний посібник має інформаційно-довідковий характер, а його практична спрямованість призначена слугувати добрим порадником керівному та педагогічному складу навчальних закладів в роботі щодо вирішення питань державної політики у сфері цивільного захисту.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

117.    Кравченко У. Записки учительки / У. Кравченко. - Л. : Апріорі, 2010. - 175 с.
Книга відкриває заново призабуте ім'я видатної жінки - педагога, філософа, письменниці, громадської діячки Галичини, що присвятила своє життя рідному народові.
118.    Сахній М. Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : монографія / М. П. Сахній. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 154 с.
У монографії комплексно проаналізовано систему земської освіти Лівобережної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.; визначено дидактичні, організаційно-методичні засади та специфіку діяльності земських навчальних закладів; окреслено особливості підготовки вчительських кадрів для земських шкіл.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
119.    Бібліографічний покажчик друкованих наукових та навчально-методичних  праць викладачів факультету управління та інформаційної діяльності : (до 10-річчя ф-ту упр. та інформ. діяльн.) / ІФНТУНГ ; уклад. Л. Демчина. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 150 с.
В бібліографічному покажчику зосереджена інформація про творчі здобутки в педагогічній практиці викладачів факультету управління та інформаційної діяльності ІФНТУНГу, що дає змогу зорієнтуватися у виборі запропонованого досвіду організації навчального процесу.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.
ТУРИЗМ
120.    Гуменюк Г. Організація транспортних подорожей : навч. посіб. / Г. Гуменюк. - Івано-Франківськ : Гал. Акад., 2009. - 275 с.
В підручнику визначено місце транспортних подорожей і перевезень туристів у структурі тур продукту, основні етапи формування світової транспортної мережі та її вплив на розвиток туризму, висвітлено види транспортних перевезень.
121.    Метафізика Карпат : [Івано-Франків. обл.] / відп. ред. О. Головенський. - Івано-Франківськ : Цинамоновий Хрущ, 2010. - 107 с. : фото.
Оглядово-туристичне видання знайомить гостей Прикарпаття з легендарними місцями краю, з багатою на містичні перекази Карпатською землею.
122.    Назарчук Д. Залізниця отримає пасажира, край - туриста : [у смт. Верховина відкрито оновл. корпус навч.-спорт. бази олімпійс. підготовки „Черемош"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 27 січ. (№ 15). - С. 24.
123.    Пангелов Б. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; ред. В. П. Мусійченко. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. („Альма-матер").
Навчальний посібник розкриває особливості різних видів туризму й основні засади організації туристсько-краєзнавчих подорожей, осягнути методологію краєзнавчих досліджень і документування їх результатів.
124.    Сиванич О. Біле шаленство Буковелю / О. Сиванич // Високий замок. - 2011. - 16 лют. (№ 30). - С. 8.

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

125.    Глаголюк В. Джерела до історії вивчення української журналістики: покутська преса 1920-1930-х рр. / В. Глаголюк //  Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність. - Л., 2010. - С. 525-529.
126.    Глаголюк В. Українська преса Покуття як джерело вивчення  суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. ХХ ст. : монографія / В. Глаголюк ; ЛНБ ім. В. Стефаника. - К. : Просвіта, 2008. - 222 с.
У книзі відтворено у хронологічній послідовності процес становлення, розвитку та функціонування преси Покутського краю, здійснено класифікацію часописів за проблемно-тематичними ознаками. Визначено основні особливості відображення на сторінках преси українського визвольного руху і суспільно-політичного життя реґіону.
127.    Качкан В. Потужний струмінь - у періодику світового українства (Борис Шкандрій у закордонні) / В. Качкан // Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність. - Л., 2010. - С. 545-551.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
128.    Бабій Л. У світі американських бібліотек : [авт. - дир. Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка] / Л. Бабій // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 22-24.
129.    Горбань Г. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка з погляду 70-ліття / Г. Горбань // Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. Львів, 28-30 жовт. 2010. - Л., 2010. - С. 20-22.
130.    Завгородня Т. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919-1939 рр.) : монографія / Т. Завгородня, І. Скоморовська. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - 238 с.
У монографії здійснено комплексне дослідження педагогічних засад роботи бібліотек з учнівською молоддю на західноукраїнських землях 1919-1939 рр.; охарактеризовано розвиток бібліотечного руху реґіону міжвоєнної доби;вимоги до бібліотечних працівників 20-30-х років ХХ ст. та ін.
131.    Пашкова В. Публічні бібліотеки : виклики ХХІ століття : [зокрема б-ки Івано-Франків. обл.] / В. Пашкова // Бібліотечний форум. - 2010. - № 4. - С. 16-19.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
132.    Козлик І. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження. „Картина світу". Естетика. Поетика : навч. посіб. / І. В. Козлик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 343 с.
У посібнику системно-аналітично розглянуто розвиток красного письменства доби Середньовіччя та епохи Відродження у єдності світоглядного, естетичного та поетологічного аспектів. 
133.    Лазер-Паньків О. Давньогрецька мова в таблицях. Фонетика. Морфологія : навч. посіб. / О. Лазер-Паньків, О. Кощій. - Надвірна : Надвірнянська друк., 2010. - 331 с.
У навчальному посібнику подано таблиці з граматики давньогрецької мови, список граматичної термінології (грецькі, латинські та українські відповідники), перелік грецьких паремій та ін.
134.    Назарук О. Мемуари / О. Назарук, упоряд. М. Федунь. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 167 с. : іл.
Книга знайомить із біографією та вибраними мемуарними працями українського письменника, громадського і політичного діяча, культуролога, адвоката за фахом, доктора світського та церковного права О. Т. Назарука.
135.    Франко-Ключко А. Для тебе, тату : до 155-річчя від дня народж. І. Франка / А. Франко-Ключко. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 572 с.
У книзі зібрано творчий доробок  дочки геніального Івана Франка. Вона цінна передусім у франкознавчому розумінні, і складається, за винятком кількох матеріалів, з діаспорних публікацій авторки, яка свої останні сорок років прожила в Канаді.
136.    Спогади про Романа Федоріва / упоряд. І. Гетьман. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 59 с.
В книзі зібрані цікаві відомості з життя письменника-краянина Р. Федоріва, спогади про зустрічі з ним В. Качкана, В. Федоріва, П. Федоріва, В. Заника, І. Гетьмана та ін., а також автографи, фотографії й листи.
137.    Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / за ред. М. І. Голянич ; І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 407 с.
У монографії окреслено тенденції дослідження художнього тексту в руслі сучасних лінгвістичних парадигм та ін.
138.    Шашкевичіана Богдана Лепкого : до 200-ліття від народж. Будителя Галичини о. Маркіяна Шашкевича / упоряд. : У. Скальська, Є. Баран. - Івано-Франківськ : Грань, 2010. - 282 с.
Збірник дає уявлення про лепківську шашкевичіану, оскільки охоплює різні грані діяльності письменника і вченого у цій царині: поетичну, прозову, літературознавчу, епістолярну, малярську тощо.

ФОЛЬКЛОР
139.    Вовк В. Обарінки: казки, байки, притчі й афоризми / В. Вовк. - Д. : Пороги, 2010. - 64 с.
Фольклорна збірка української письменниці, літературознавця, прозаїка, драматурга і перекладача на португальську мову української поезії В. Вовк, яка проживає в Бразилії і активно пропагує українську культуру, мову,  красне слово.
140.    В'язанка коломийок : пісенник / упоряд. І. Клід ; гол. ред. Б. Будний. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2010. - 128 с.
У посібнику зібрано найбільш відомі коломийки, записані на Гуцульщині, Закарпатті, Буковині та в Галичині.
141.    Гуменюк В. Христос ся рождає! Славімо його! / В. Гуменюк. - Вид. 3-є, допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 28 с.
Автор збірки, вчитель із с. Плужники Тлумацького району, пропонує увазі читачів різдвяні  вірші, колядки, щедрівки, вінчування.
142.    Обереги вічності : нар. обряди, звичаї, пісні та гумор с. Старий Лисець / упорякув. І. В. Рибак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 259 с.
До збірника увійшли обряди, звичаї та пісні, записані вчителями та учнями від жителів села Старий Лисець Тисменицького району.
143.    Традиційні українські обряди та звичаї (весілля, хрестини, гаївки) / літ. ред. Г. Жибак ; співупоряд. Р. Хімей. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 124 с.
У книзі пропонується увазі читачів обряд весілля, записаний у селі Струпків Коломийського району, зокрема весільні ладканки, танцювальні пісні, певні ритуали, про які уже позабували в багатьох населених пунктах.
144.    Фольклор на батьківщині Романа Федоріва : нар. пісні записав у с. Братківці учитель-краєзнавець Іван Гетьман / ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 63 с.
У книзі подані зібрані на батьківщині відомого українського письменника Р. Федоріва народні пісні - патріотичні, ліричні, жартівливі, весільні, гаївки,  коломийки, ладканки, прислів'я і приказки.

МИСТЕЦТВО

145.    Архітектурно-мистецька спадщина міста Івано-Франківська / Громад. центр „Ділові ініціативи" ; пер. Л. Васильчук, 2007. - 33 с. : фото.
146.    Вісник Львівської національної академії мистецтв : матеріали наук.-метод. конф. „Традиції етнокультури як особливий чинник перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва", м. Косів, 4 берез. 2008 р. Спецвип. 7 / ред. Ж. Турянська. - Л. : ЛНАМ, 2009. - 171 с. : іл.
Автори статей піднімають питання аналізу концептуального спрямування навчального процесу Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, який зберіг до цього часу своє власне обличчя на тлі національної культури.
147.    Кукуруза Н. Майстерність ведучого : навч. посіб. / Н. Кукуруза. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 173 с.
В посібнику охарактеризовано особливості роботи ведучого, розкрито основні засади його контакту з аудиторією. Звернено увагу на відмінності ведення на сцені, в радіо- і телепросторі та приватних свят; подано рекомендації до розвитку майстерності ведучого.
148.    Моздир М. Українська народна меморіальна пластика : монографія / М. Моздир ; НАН України, Ін-т народознав. - Л., 2009. - 287 с. : іл.
У монографії простежується розвиток сакрального і суто меморіального українського народного пластичного мистецтва від давнини до сучасності. Характеризуються його основні типологічні групи, відзначаються найбільш відомі осередки народного пам'ятникарсва, творчість окремих майстрів та ін.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

149.    М. Дейнега : альбом. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 14 с. : іл.
 Альбом містить образотворчий матеріал прикарпатського художника, директора Івано-Франківського обласного художнього музею.
150.    Доценко Ю. Його вертикаль : [про життя і творчість відомого укр. худож. О. Заливахи] / Ю. Доценко // Слово Просвіти. - 2011. - 3-9 берез. (№ 19). - С. 7.
151.    Корпанюк М. Пастель : альбом / М. Корпанюк. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 10 с. : іл.
Альбом - зустріч з мистецтвом М. Корпанюк, члена Національної спілки художників України, старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін педагогічного інституту ПНУ ім. В. Стефаника.
152.    Лобарчук О. „І мурашка може бути великою!" : [про першу в Україні вист. картуну інтернац. митця, худож., фотографа і ж-ста, уродженця Надвірнянщини Л. Винника] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 19 лют. (№ 32). - С. 15.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

153.    Атаманюк Ю. Гуцульська сирна пластика / Ю. Атаманюк // Молодь України (Обереги). - 2011. - 25 лют. (№ 15). - С. 1-4.
154.    Атаманюк Ю. Майстриня з-над Костричу : [про майстриню з виготовлення гуцул. строю Д. Кіщук із с. Кривопілля  Верховин. р-ну] / Ю. Атаманюк // Молодь України. - 2011. - 4 берез. (№ 17). - С. 7.
155.    Костенко Т. Яворів - столиця ліжникарства : [про майстриню Г. Копильчук] / Т. Костенко // Високий замок. - 2011. - 2 берез. (№ 40). - С. 4.
156.    Приймак Й. Технологія художнього деревообробництва : навч. посіб. / Й. Д. Приймак, Д. Й. Приймак ; Львів. нац. акад. мистец., Косів. держ. ін-т приклад. та декор. мистец. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 199 с. : іл.
В посібнику представлено творчі здобутки та напрацювання кафедри художнього дерева Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва з виготовлення художніх виробів з дерева, творчі надбання народних майстрів, а також методичні рекомендації та технологічні новинки. 
157.    Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ - першої половини ХХ століття : присвяч. першому Всеукр.  симп. худож.-кераміків в м. Косові / О. Слободян ; Нац. спілка худож. України та ін. ; ред. І. Островська. - Косів, 2004. - 152 с.
В книзі розповідається про гончарство пістинського осередку як унікальне явище мистецтва Гуцульщини. Висвітлюються історичні етапи розвитку гончарного промислу, визначено характерні риси локальної школи та її роль у становленні гуцульської стилістики керамічного розпису. Розглядаються персоналії провідних гончарів, подається словник майстрів.
158.    Соломченко О. Вибрані статті : збірник : до 90-річчя з дня народж. педагога, мистецтвознавця, засл. працівника культури України / О. Соломченко ; ЛНАМ, КІПДМ. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 195 с.
У збірнику статей одного з відомих дослідників Гуцульщини другої половини ХХ - початку ХХІ ст. О. Соломченка представлено матеріали про життя і творчість народних та професійних майстрів декоративного та прикладного мистецтва.
159.    Микола Тимків : (присвята 100-літньому ювілею майстра) : альбом / Косів. регіон. орг. Нац. спілки художників України, Косів. РДА ; упорядкув. : В. Молинь, І. Молинь. - Косів : Писаний Камінь. 2009. - 27 с.
Альбом знайомить з творчістю провідного майстра, представника косівської школи різьбярства ХХ століття М. П. Тимківа (1909-1985), його активною громадською діяльністю, зокрема, на посту першого голови обласної організації Спілки художників з центром у Косові. У виданні вперше репродуковано документи і світлини з родинного архіву дочки М. Тимківа, а також окремі твори майстра, що зберігаються у музеях Косова і Коломиї.

МУЗИКА

160.    Ільєва Г. Галя Ільєва: „Якщо Бог дав талант - працюй..." : [розмова із канд. філол. наук, поетесою. комп., авт. і викон. естрад. пісень із м. Калуша / записала Л. Кліндухова] // Молодь України. - 2011. - 4 берез. (№ 170). - С. 1, 2.
161.    Українські народні мелодії для фортепіано в обробці Богдана Шиптура : збірник / упоряд. Б. Шиптур. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010.
1 зошит. - 43 с.
2 зошит. - 47 с.
3 зошит. - 51 с.
До збірників увійшли твори в обробці івано-франківського композитора Богдана Шиптура, які він адресує юним піаністам-початківцям. Включення обробок народних пісень у шкільний репертуар є своєрідним поверненням до рідної культури, до українського музичного фольклору. 

ТЕАТР

162.    Держипільський Р. Ніщо у світі не відбувається без болю : [розмова з дир. Івано-Франків. обл. акад. театру ім. І. Франка / записала Л. Олтаржевська] // Україна молода. - 2011. - 4-5 лют. (№ 18). - С. 21.
163.    Коломієць Р. Феномен Коломийського театру. Практика неймовірностей / Р. Коломієць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 142 с. : іл.
Книга присвячена історії театру в Коломиї, який веде свій початок від 1848 року, коли його заснував великий український просвітитель І. Озаркевич, та його сьогоденню, коли, керований Д. Чибораком, театр займає належне місце на театральній мапі України.
164.    Кроп Т. Життя і „смертонька" - поруч : [про творчу співпрацю дир. Івано-Франків. акад. облмуздрамтеатру та письм. М. Матіос] / Т. Кроп // Демократична Україна. - 2011. - 4 лют. (№ 5). - С. 19.
165.    Матіос М. Марія Матіос : „Люди в залі стояли, мов свічки" : [розмова з письм. про гастролі Івано-Франків. облмуздрамтеатру у Києві із виставами „Солодка Даруся" і „Нація" та про враження від них на сході України / записала Д. Назарчук] // Голос України - 2011. - 16 лют. (№ 29). - С. 20.
166.    На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року: допущено такі твори й роботи (Держипільський Р. „Солодка Даруся" та „Нація") // Слово Просвіти. - 2011. - 6-12 січ. (№ 1). - С. 16.
167.    Олексюк Б. „Солодка Даруся" у виконанні івано-франківців вражає : [про вистави Івано-Франків. акад. облмуздрамтеатру на сцені Нац. театру ім. І. Франка у Києві] / Б. Олексюк // Українське слово. - 2011. - 2-8 лют. (№ 5). - С. 13.
168.    Олтаржевська Л. „Норма" проти „Солодкої Дарусі" : [про висунення на премію ім. Т.Шевченка Р. Держипільського за виставу за твором М. Матіос] / Л. Олтаржевська // Україна молода. - 2011. - 12 січ. (№ 4).  
169.    Яновська Л. Ляльки-мотанки вагітні майбутнім : [про вистави „Солодка Даруся" і „Нація" в Києві] / Л. Яновська // Урядовий кур'єр. - 2011. - 3 лют. (№ 20). - С. 9.
170.    Ященко А. Аншлаг у столичному театрі ім. І. Франка [на виставах „Солодка Даруся" та „Нація"  облмуздрамтеатру] / А. Ященко, К. Лесів // Шлях Перемоги. - 2011. - 2 лют. (№ 5). - С. 8.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

171.    Андрійчук Ю. Серйозно і з усмішкою про моду / Ю. Андрійчук ; літ. ред. Т. Довганюк. - Коломия : Вік, 2010. - 87 с.
Роздуми священика з Коломиї о. Юрія Андрійчука розкривають головну церковну справу - нагадування: хто ми є на цьому світі, як у ньому годиться жити, хто такий Господь і чому його треба любити? Автор використовує багато цитат святих отців, апостолів, філософів і мудрих сучасників.
172.    Білик А. Роздуми про духовне життя / А. Білик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 2010. - 71 с.
В книзі зібрані і доповнені автором статті, які публікувались в різних періодичних виданнях України,  про духовні християнські цінності.
173.    Василащук О. З молитвою до Бога / О. Василащук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 103 с. : іл.
У книзі висвітлено історію церкви Святої Параскеви с. Шешори Косівського району та діяльність сільського священика Юрія Павличка.
174.    Горбань Р. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення : (до 125-річчя Івано-Франків. Єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної семінарії та 10-річчя заснування Теол. Акад.) / Р. Горбань, Р. Делятинський ; Івано-Франків. Духовна Семінарія ім. св. свщмч. Йосафата. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 166 с.
У книзі вміщено матеріали виступів на ювілейній конференції, доповідь віце-ректора з наукової роботи ІФТА, професора, доктора теологічних наук о. Річарда Горбаня, а також монографічне дослідження Руслана Делятинського з історії ІФТА.
175.    Заленський С. Отці єзуїти в Станиславові : пер. з польської / С. Заленський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 71 с. - (Моє місто ; № 29).
Книжка розкриває події 200-300-річної давнини, що відбувалися в Станиславові, під кутом зору польського історика-єзуїта: розквіт і занепад духовного життя, будні і свята студентства, рефлексії шляхетського і міщанського стану та ін.
176.    Савчук В. Я - Воскресіння і Життя / В. Савчук ; літ. ред. М. Захарчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 32 с.
Автор переповідає і водночас тлумачить Євангеліє святих Апостолів для тих, хто тільки ступає на шлях пізнання Божих істин.
177.    Стоцько Р. Архітектура духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької  Церкви : монографія / Р. Стоцько, В. Проскуряков. - Л. : Львів. політехніка, 2009. - 156 с.
У монографії розглядаються архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів УГКЦ, досвід проектування, будівництва та облаштування духовних освітніх закладів в Україні та Європі в період з Х-ХІ і до початку ХХІ ст., визначено спорідненість різних духовних освітніх структур УГКЦ та доцільність їх об'єднання в єдиний комплекс вищої духовно-богословської освіти УГКЦ нового типу та ін.

СЕРIЙНI ВИДАННЯ

178.    Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010.
Вип. 15. Ч. 1. - 308 с.
Вип. 15. Ч. 2. - 333 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 
Андрійчук Ю. - 171
Андрусяк М. - 92
Анікеєв С. - 10
Апанович О. - 37
Арсенич. - 27
Атаманюк Ю. - 153, 154
Бабій І. - 137
Бабій Л. - 128
Баланюк І. - 80
Баран Є. - 138
Батюк О. - 92
Береговський О. - 72
Бігусяк М. - 105, 106
Білик А. - 172
Білоголова О. - 65
Бойко Л. - 72
Бойчук Л. - 81, 89, 97, 104
Бондар М. - 83
Бондаренко  В. - 26
Борковський І. - (34)
Бродович Р. - (1)
Будний Б. - 140
Вакалюк І. - 26
Василащук О. - 173
Василишин М. - (32)
Васильчук Л. - 145
Винник Л. - (152)
Випасняк А. - 66
Вінтоняк-Іванчук М. - 63
Вовк В. - 139
Волошинський Б. - 87, 92, 95
Возняк С. - (106)
Гавадзин В. - 33
Гаврилів Б. - 28, 32, 62
Гетьман І. - 136, 144
Глаголюк В. - 125, 126
Гой Т. - 107
Головенський О. - 121
Головчак В. - 115
Голянич М. - 137
Горбань Г. - 129
Горбань Р. - 174
Горбійчук М. - 12
Григорук А. - 63
Гриджук І. - 17
Грудз В. - 20
Гуменюк В. - 141
Гуменюк Г. - 120
Гуралюк І. - (16)
Гуцуляк Б. - 106
Данилюк М. - 21
Дейдей І. - 93
Дейнега М. - 149
Делятинський Р. - 174
Демчина Л. - 119
Держипільський Р. - (162, 166, 168)
Дідишин М. - (62)
Добровольська А. - 13
Добровольський С. - 43
Довгань Р. - 116
Досин Г. - 50
Доценко Є. - 19
Доценко Ю. - 150
Дрогобицька О. - 67
Дяків-„Горновий" О. - (44)
Жибак Г. - 143
Завгородня Т. - 130
Заленський С. - 175
Заливаха О. - (151)
Заник В. - 136
Захарчук М. - 176
Зеленчук І. - 48
Зозуляк В. - 23, 24
Іванишин Н. - 137
Ільєва Г. - 160
Карпаш М. - 19
Карпаш О. - 19
Карпів Й. - 144
Кафарський В. - 102
Качкан В. - 127, 136
Кіщук Д. - (154)
Клід І. - 140
Кліндухова Л. - 160
Клюба Я. - 72
Козлик І. - 132
Кокар Н. - 7
Коломієць Р. - 163
Копач М. - 107
Копей Б. - 15
Копильчук Г. - 155
Король Т. - 29
Корпанюк М. - 151
Косило М. - 32, 62
Костенко Т. - 155
Костів В. - 20
Кошулинський Р. - 83
Кощій О. - 133
Кравцевич-Рожнецький В. - 37
Кравченко У. - 117
Крайній І. - 3, 68
Кроп Т. - 164
Кугутяк М. - (31)
Кукуруза Н. - 147
Курта С. - 108
Кушнір Т. - 83
Кушнірюк В. - 97-99
Лазер-Паньків О. - 133
Лапсюк В. - 39
Левко В. - 57
Левкун Я. - 34
Левченко В. - 26
Лепкий Б. - 138
Лесів К. - 170
Лесюк М. - (105)
Липовецький С. - 46
Лісовська Н.-Роксолана - (30)
Лобарчук О. - 16, 69, 70, 75, 78, 152
Лопатін В. - 15
Лопушанський Р. - 35
Луців Є. - 49
Ляхович У. - 100, 101
Максим'юк Л. - 114
Максим'юк М. - 17
Мартинюк Л. - 83
Марчук В. - 53
Марчук Г. - 53
Марчук Н. - 53
Матіос М. - (164, 165)
Матковський П. - 80
Мащакевич І. - 18
Мельник М. - 92
Мироненко Г. - 83
Миронюк І. - 28, 108
Михайлів В. - 20
Миць Г. - 83
Моздир М. - 148
Мойсеєнко М. - 13, 18
Молинь В. - 159
Молинь І. - 159
Монолатій І. - 84
Мончак Л. - 4
Мороз В. - 44
Морозюк В. - 36
Мохорук Д. - 64
Мусійченко В. - 123
Нагорна О. - 110
Назарук О. - 134
Назарчук Д. - 5, 6, 54, 71, 122, 165
Оглоблин О. - 37
Озаркевич І. - (162)
Озаркевичі - 27
Олексюк Б. - 167
Олійник В. - 52
Олтаржевська Л. - 162, 168
Онищук А. - (68)
Орлик Г. - (37)
Орлик П. - (37)
Островська І. - 157
Павличко Ю - (173)
Пангелов Б. - 123
Паньків М. - (67)
Парпан В. - 1, 7
Пастернак О. - 35
Пахомов В. - 96
Пашкова В. - 131
Пелипейко І. - (63)
Петречко Д. - 38
Петровський О. - 10
Пилипенко І. - 23, 24
Писклинець У. - 18
Пістун Є. - 12
Плахта В. - 57
Плугатор Г. - 25, 73
Поровський М. - 39
Потічний П. - 44
Приймак Д. - 156
Приймак Й. -  156
Приходько М. - 8
Приходько М. (молодший) - 8
Проскуряков В. - 177
Проців О. - 9
Пятківський Р. - 106
Рибак І. - 142
Романюк Л. - 43
Савчин М. - 109
Савчук В. - 176
Савчук М. - 55
Сатур Д. - 40
Сахній М. - 118
Семкіяш М. - 56
Сенів В. - 75
Середюк Б. - 14
Середюк Н. - (110)
Сиванич О. - 124
Сіреджук П. - 57
Скальська У. - 37, 138
Скоморовська І. - 130
Слободян О. - 157
Соломченко О. - 158
Стадільна Я. - 85
Стельмах О. - 4
Степанюк В. - 10
Стефанишин О. - 15
Стоцько Р. - 177
Стражник Л. - 76, 79
Тацакович Н. - 19
Тимків В. - 86, 94
Тимків Д. - 20
Тимків М. - (159)
Тимуляк Л. - 11
Ткач М. - 31
Ткач О. - 14
Тронько П. - (64)
Турянська Ж. - 146
Удуд О. - 115
Фадєєва І. - 21
Федак І. - 107
Федорів В. - 136
Федорів Р. - (136, 144)
Федорів П. - 136
Федорук П. - 115
Федунь М. - 134
Франко І. - (135)
Франко-Ключко А. - 135
Фреїк Д. - 111
Хімей Р. - 143
Хобот П. - 42
Хоєцький П. - 9
Хомин В. - 4
Чайківський Є. - 41
Чевалюк Г. - 110
Черницкий С. - 22
Чиборак Д. - (162)
Чоповський В. - 58
Шаповал Л. - 59
Шашкевич М. - (138)
Шеремета В. - 2
Шиптур Б. - 161
Шкандрій Б. - (127)
Шморгун Є. - 39
Щурик М. - 112
Яновська Л. - 169
Яремійчук Р. - 113
Ясінський Я. - 60
Яхневич Р. - 61
Ященко А. - 170
 

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка