Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 4 (жовтень-грудень) 2011 р. Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у IY кварталі 2011 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               
Укладач – С. Багира, головний бібліотекар відділу                                           економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка            
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Кушнір І. В. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України : монографія / І. В. Кушнір. –  Миколаїв : [Миколаїв. обл. друк.], 2011. – 122 с. 
Бойко Л. М. Організація регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л. М. Бойко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 15-19.
Важинський Ф. А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 195-199.
Валінкевич О. Г. Щодо введення ринку земель сільськогосподарського призначення / О. Г. Валінкевич, А. С. Малиновський // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 10. – С. 71-73.
Гривківська О. В. Фінансова безпека сільського господарства регіонів України / О. В. Гривківська, В. В. Осипенко // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 93-103.
Данькевич А. Є. Ефективність використання земель в умовах трансформацій відносин власності /  А. Є. Данькевич // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 60-62.
Дідус С. М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку / С. М. Дідус // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 96-101.
Жук В. М. Стан і розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В. М. Жук // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 33-42. 
Іванова Н. С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств / Н. С. Іванова // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 26-29.
Калашнікова Т. В. Державна підтримка фермерських господарств / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 80-86.
Маслак О. Як стабілізувати ціни на цукор та цукрові буряки / О. Маслак // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 42-45.
Мостовий Г. І. Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України / Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 106-111.
Полозенко Д. В. Видатки державного бюджету на соціальний захист сільського населення / Д. В. Полозенко, Н. О. Квітка // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 33-44.
Правдюк Н. Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики / Н. Л. Правдюк // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 51-55.
Прудивус Л. В. Державна фінансова підтримка фермерського підприємства / Л. В. Прудивус, В. П. Горьовий // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 9. – С. 68-70.
Радченко О. Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві / О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 60-66.  
Резнік Н. П. Особливості лізингового інвестування сільського господарства / Н. П. Резнік // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 72-73.
Стукач Т. М. Зовнішня торгівля продукцією АПК України: історія та сучасність / Т. М. Стукач // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 35-42.
Фарафонова Н. В. Сутність і складові економічної ефективності господарської діяльності підприємств АПК / Н. В. Фарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 176-185.
Фурдичко О. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування / О. Фурдичко // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 6-8.
Хвесик Ю. М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери / Ю. М. Хвесик // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 62-69.
Шкуратов О. Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників / О. Шкуратов // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 12-13.
ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО
Архипенко Ф. М. Люцерна дає цінний корм і збагачує грунт / Ф. М. Архипенко // Дім, сад, город. – 2011. – № 12. – С. 10-11.
Балаєв А. Д. Сутність родючості ґрунту та оцінка її видів / А. Д. Балаєв // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 17-20.
Безродный И. Вояж по лучшим виноградникам / И. Безродный // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 27-29.
Беспалов В. В. Ефективна технологія землеробства / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 6-8.
Гайдаш В. Ни дня без сочной зелени! / В. Гайдаш // Огородник. – 2011. – № 11. – С. 14-15.
Гончар А. І. Малина аж до морозів / А. І. Гончар // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 36-37.
Давыдовский К. Картофель удался, и это главное / К. Давыдовский // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 6-9.
Кирпа М. Оптимізовані технології збирання й обробки зерна кукурудзи / М. Кирпа // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 52-56.
Клименко С. Кизил в перспективе. Желтоплодные сорта / С. Клименко // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 20-23.
Комова Н. Важно каждому наметить: с чем, куда и как идти? Планируем будущий урожай / Н. Комова, Г. Комов // Огородник. – 2011. – № 11. – С. 6-11.
Кононов О. Амарант – „їжа богів” / О. Кононов // Дім, сад, город. – 2011. – № 12. – С. 2-4.
Курдюк М. Г. Барбарис – корисний і незаслужено забутий / М. Г. Курдюк // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 12-14.
Курінний М. П. Рекордні врожаї за несприятливих умов / М. П. Курінний // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 2-4.
Лазарєва О. Старт для улюблених сортів перцю / О. Лазарєва, О. Лазарєв // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 4-5.
Левенец В. О яблонях и яблоках. Популярные сорта в любительском саду / В. Левенец // Огородник. – 2011. – № 11. – С. 26-29.
Маловичко А. Сад моей мечты / А. Маловичко, М. Маловичко // Огородник. – 2011. – № 12. – С. 22-25.
Мариноха П. Осенний старт для чеснока / П. Мариноха // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 12-13. 
Марущак Л. Центнеры лука из маленького севка /Л. Марущак // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 10-11.
Михаць О. Фундук – це вигідно, смачно і корисно / О. Михаць, Л. Михаць // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 12-14.
Павлюк В. В. Абрикос: від ранніх до пізніх сортів / В. В. Павлюк // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 15-16.
Павлюк В. В. Нові пізньостиглі сорти суниці / В. В. Павлюк, Н. В. Павлюк // Дім, сад, город. – 2011. – № 12. – С. 33.
Підлубна О. Д. Основні чинники впливу на економічну ефективність виробництва насіння сої / О. Д. Підлубна // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 31-34.
Позняк О. В. Фенхель не зайвий на овочевих грядках / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2011. – № 12. – С. 8-9.
Позняк О. В. Чебрець – знайомий і загадковий символ України / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 6-8.
Ременюк Ю. Вирощування цукрових буряків із використанням джерел поповнення органіки / Ю. Ременюк // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 70-72.
Сайко В. Ф. Зерно України / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 9. – С. 5-10.
Самойленко О. Грецький горіх: ваш бізнес сьогодні, завтра і в майбутньому / О. Самойленко // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 74-76.  
Слєпцов Ю. В. Помідори у теплицях / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 4-6.
Сорока В. І. Перспективи ріпаку в Україні / В. І. Сорока, О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 52-54. 
Соченко В. М. Перспективи розвитку галузі садівництва / В. М. Соченко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 23-31.
Тараріко О. Г. Механізми і технології контролю родючості грунтів / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, Л. В. Дацько // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 16-19.
Федоренко В. С. Розмноження цитрусових культур / В. С. Федоренко // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 16, 33-37 ; № 12. – С. 35-37.
Ходоковская Ю. Груша на все времена. Классические и современные сорта / Ю. Ходоковская, Н. Матвиенко // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 24-26.
Чибисов В. Виноград ХХI века / В. Чибисов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 11. – С. 54-56.
Ящук Н. Моніторинг зерна та насіння під час його зберігання / Н. Ящук // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 64-66.
ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ
Сус Т. Перспективи розвитку екологічного тваринництва в Карпатському макрорегіоні / Т. Сус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7, т. 2. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 165-170.
Аронович В. Птицеводство – увлекательное дело. Индюшачьи повадки / В. Аронович // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 11. – С. 88-89.   
Бащенко М. І. Проблеми та перспективи розвитку молочної індустрії України / М. І. Бащенко, І. С. Бородай // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 7. – С. 5-8.
Бодік І. Складові системи ідентифікації тварин у ЄС / І. Бодік, М. Самаріна // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 110-112.
Божидарнік Т. В. Напрями реструктуризації молочного сектору економіки / Т. В. Божидарнік, Д. Ф. Крисанов // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 66-69.
Бондаренко Г. Корекція вітамінно-мінерального балансу ВРХ / Г. Бондаренко, Л. Коропець // Тваринництво України. – 2011. – № 10. – С. 30-33.
Гетя А. І промислове свинарство може бути ефективним / А. Гетя, А. Салогуб, М. Геймор // Пропозиція. –  2011. – № 11. – С. 118-119. 
Зельдін В. Ф. Продуктивне довголіття свиней як фактор експлуатаційної цінності тварин / В. Ф. Зельдін, Ю. М. Шавкун // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 9. – С. 28-29.
Зєльдін В. Ф. Новий підхід до методики оцінки якості туші свиней / В. Ф. Зєльдін, Г. О. Юдін, Ю. М. Шавкун // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 38-41.
Калина А. К. Формування стад м’ясного комолого симентала / А. К. Калина // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 34-38.
Коваленко Г. Особливості годівлі до і після отелення / Г. Коваленко, В. Бабчин // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 42-43.
Коваленко Г. Профілактика отруєнь неякісними кормами / Г. Коваленко // Дім, сад, город. – 2011. – № 12. – С. 42-43.
Куцан О. Профілактика отруєнь – дозування компонентів у комбікормах / О. Куцан, О. Оробченко // Тваринництво України. – 2011. – № 7. – С. 23-25.
Куциняк І. Визначення якості м’яса косулі / І. Куциняк // Тваринництво України. – 2011. – № 10. – С. 23-26.
Коцюбенко Г. Технології вирощування та продуктивні якості і склад м’яса кролів / Г. Коцюбенко // Тваринництво України. – 2011. – № 9. – С. 2-5.
Ладика В. Правильне утримання корів у домогосподарствах / В. Ладика, О. Свердліков, Ю. Байдевлятов // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 116-119.
Лашко О. І. Годівля корів у домашніх умовах / О. І. Лашко // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 39-41 ; № 11. – С. 40-41.
Маслак О. Тваринництву необхідна державна підтримка / О. Маслак // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 48-51.
Оцінка виносу Сu та Zn у зовнішнє середовище з гноєм сільськогосподарських тварин / С. О. Шаповалов, С. С. Варчук, М. М. Долгая [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 30-33.
Пащенко О. В. Конкурентоспроможність вітчизняної молочної продукції на світовому ринку / О. В. Пащенко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 152-156.
Смоляр В. Національний проект „Відродження скотарства” і важелі його реалізації: конкретні рішення колегії Мінагрополітики України / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 10. – С. 4-5.
Стахив Г. Выберем и вырастим пушистого зверька / Г. Стахив // Огородник. – 2011. – № 11. – С. 46-47.
Шумилина Н. Болезни кроликов: как их предупреждать и лечить / Н. Шумилина // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 12. – С. 80-83.
Шуст О. А. Розвиток виробництва продукції м’ясного скотарства в Україні / О. А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 70-72.
Шуст О. А. Щодо необхідності посилення державної підтримки м’ясного скотарства / О. А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 9. – С. 65-67.
Як треба годувати власну корову / В. Ладика, Л. Калачевська, С. Гужвенко, В. Опара // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 115-117.
Ярохно Я. Етологія корів та поширення маститів на фермах / Я. Ярохно, А. Краєвський // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 124-126.  
Ярошко М. Ворог, що всередині (фасціольоз великої рогатої худоби) / М. Ярошко // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 122-124.
Мороз В. Наздогнати… минуле : [на Івано-Франківщині системно взялися за відродження тваринництва] / В. Мороз // Галичина. – 2011. – 10 листоп. (№ 168-169). – С. 1, 8.
Колімбровський М. Тваринництво на Прикарпатті : [стат. дані] / М. Колімбровський // Прикарпатська правда. – 2011. – 28 жовт. (№ 43). – С. 6.
НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Богач А. Трихограма на озимій пшениці / А. Богач // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 82-83.
Кирик М. Діагностика хвороб пшениці озимої в осінній період / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 74-78.
Константинова М. Моніторинг гронової листовійки – запорука збереженого врожаю / М. Константинова // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 84-86.
Лесніков П. Найкраще рішення для захисту сходів цукрових буряків / П. Лесніков // Пропозиція. –  2011. – № 10. – С. 80-81.
Піковський М. Кореневі гнилі пшениці озимої / М. Піковський, М. Кирик // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 78-80, 82-83.
Ткаленко А. Почему картофель „вяленый”? / А. Ткаленко // Огородник. – 2011. – № 12. – С. 17.
Ткаленко А. Фомоз капусты: причины и следствия / А. Ткаленко // Огородник. – 2011. – № 10. – С. 14-15. 
Трап О. Клопы вместо пестицидов / О. Трап, Л. Красавица // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 11. – С. 34-35.
Федоренко В. Увага – лучний метелик! / В. Федоренко // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 88-91.
Фокін А. Південна і єгипетська бавовникова совки: хто небезпечніший? / А. Фокін // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 84-85.
ТЕХНІКА АПК
Барановський М. Мотоблоки та перспектива їх застосування / М. Барановський // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 12. – С. 10-12.
Васильченко В. „Янтар” – посівна комбінація для сівби та внесення добрив / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 40-43.
Верещинський О. Зерновий сепаратор має бути барабанного типу! / О. Верещинський // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 104-105.
Використання гідродинамічної кавітації у виробництві дизельного біопалива / Ю. Сухенко, О. Литвиненко, В. Сухенко [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 10. – С. 33-36.
Войтюк Д. Очищення насіння цукрового буряку від домішок дикої редьки в похилому повітряному потоці / Д. Войтюк, Г., Г. Голуб, С. Лук’янець // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 157-160.
Давидюк В. Механізми відновлення насінництва цукрових коренеплодів в Україні: технічні рішення нової садильної машини / В. Давидюк // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 10. – С. 26-28.  
Дерев’янко Д. Вплив технологічного процесу очищення зерна на якість насіння / Д. Дерев’янко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. – С. 22-25.    
Дидиченко О. Я. Джерело енергії – біогаз / О. Я. Дидиченко // Дім, сад, город. – 2011. – № 11. – С. 19.
Жаріков В. Результати дослідження фрези грунтообробної навісної ФГН-1,6 / В. Жаріков, І. Пітель // Техніка і технології АПК. – 2011. – №12. – С. 13.
Залужний В. Експериментальні дослідження комбайнів „Ростсільмаш” / В. Залужний, М. Іванкевич, Я. Ценюх  // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 22-23.
Коваль В. Обприскування відцентровими розпилювачами Роса / В. Коваль, О. Мележик // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. – С. 13-16. 
Колчин Н. Техника для послеуборочной сортировки картофеля и овощей / Н. Колчин // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 70-73.   
Коман Р. Діагностика гідравлічного приводу рульового керування трактора МТЗ / Р. Коман // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 78.
Кравчук В. Парк зернозбиральних комбайнів України: стан і прогноз розвитку / В. Кравчук, В. Погорілий, М. Занько // Техніка і технології АПК. – № 10. – С. 6-11.
Кравчук В. Транспортування зерна від комбайнів: нові технічні засоби та резерви ефективності / В. Кравчук, В. Погорілий, М. Занько // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 12. – С. 5-7.
Кюпер Й.-М. Розкидачі добрив – порівняння: розкидання далеко і точно! / Й.-М. Кюпер // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 28-30. 
Месель-Веселяк В. Я. Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3-9.
Несер Ш. Внесение органических удобрений / Ш. Несер, Ф. Шрайбер // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 24-26.
Пітель І. Результати досліджень приставки для збирання ріпаку ПРЕ-6000 / І. Пітель, В. Жаріков // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. – С. 8-9.   
Прокопенко П. Солнечное тепло = солнечное электричество?! / П. Прокопенко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 80-82.
Ролько Т. Досходове знищення бур’янів механічним способом на вирощуванні кукурудзи / Т. Ролько, Г. Денис // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. – С. 20-22.
CASE IН представляє нове покоління тракторів Steiger // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 14-16.
Худяков О. І. Вплив позакореневого підживлення рідким добривом на якість сої / О. І. Худяков // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 9. – С. 49-50.
Цинікін І. Установки для доїння корів / І. Цинікін, І. Календрузь // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 104-106.
Цинклер В. ГМК-500 – довговічний і надійний агрегат : [про гідромлин-кормоприготувач] / В. Цинклер // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 17-18.
Шпиганович Т. Дробарка прямого удару з системою сепарування зерна та продуктів подрібнення / Т. Шпиганович, О. Ялпачик // Техніка і  технології АПК. – 2011. – № 12. – С. 7-10.
Шульга С. Пристрій для визначення втрат зерна за зернозбиральним комбайном / С. Шульга // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 12. – С. 35-38.
Ярошко М. Сучасна тракторна техніка / М. Ярошко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 10-13.
Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на Сорочинському ярмарку 2011 / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 10. – С. 43-45.  
Ясенецький В. Українському аграрію – техніку українського виробництва / В. Ясенецький, Н. Таргоня // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 10. – С. 14-17.
Фіялка М. З мінімальними втратами врожаю : [жнива у Коломийс. дослід. ст.] / М. Фіялка // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 110-111.
Фіялка М. Малогабаритні агрегати для приготування комбікормів : [досвід госп-в Коломийс. р-ну] / М. Фіялка // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 108-109. 
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
Демиденко О. В. Ефективність альтернативних способів вапнування чорноземних грунтів / О. В. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 23-25.
Органічні таблетки „Достаток” // Дім, сад, город. – 2011. – № 10. – С. 9.
Прутська О. О. Органічне сільське господарство в США: реалії та перспективи для України / О. О. Прутська, О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 142-151.  
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Дребот О. І. Особливості реформування системи лісового господарства України / О. І. Дребот // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 16-20.
Дребот О. Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти / О. Дребот // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 14-16.
Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату / Х. Замула // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 17-19.
Карпук А. І. Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 9-14.
Карпук А. І. Розвиток ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 7. – С. 63-65.  
Лісова техніка на виставці „Лісдеревмаш 2011” / В. Залужний, Ю. Батюк, Т. Падюка, В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 11. –  С. 42-44.
Овчарук В. В. Економічна оцінка якості продукції деревообробки / В. В. Овчарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 134-138.
Сотник М. Впровадження електронного обліку деревини. Завдання і проблеми. Практика вирішення / М. Сотник // Лісовий і мисливський журнал. – 2011. – № 4. – С. 8-10.
Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні / М. Шершун // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 9-11. 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка