Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип.4Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки” відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв’язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IV кв. 2011 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
- Проблеми і перспективи економічного розвитку
- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
- Україна і світогосподарські зв’язки
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.
Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.
Укладач: Селянкіна Г. В. – головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Буянова Н. А. Інституційний механізм забезпечення державного захисту економічної конкуренції в Україні / Н. А. Буянова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 32-36.
Вишнівська Н. В. Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин / Н. В. Вишнівська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 74-82.
Галіцина О. В. Структурний аналіз тенденцій розвитку економіки / О. В. Галіцина, Н. К. Самченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 216-221.
Гвоздь В. С. Аналіз розвитку економіки України та її залежність від зовнішніх факторів / В. С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 18-25.
Єфименко Т. І. Формування фіскального простору економічних реформ / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 3-23.
Колодрубська Н. В. Інституціональні фактори економічного зростання в сучасних умовах / Н. В. Колодрубська // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 20-22.
Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону / Л. Корольчук // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 36-38.
Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 7-26.
Кухарук А. Д. Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств / А. Д. Кухарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 136-139.
Куценко Т. М. Регіональні особливості інноваційного розвитку України / Т. М. Куценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 28-35.
Макаренко М. Дослідження інфляційних чинників в Україні / М. Макаренко, К. Жулинська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 3-10.
Макаренко М. В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможним розвитком регіонів / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 178-184.
Огляд економіки України [у ІІ кв. 2011 р. ; у лип. 2011 р. ; у серп. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 15-24 ; № 9. – С. 11-16 ; № 10. – С. 11-16.
Петренко П. С. Модернізація української економіки і державне управління / П. С. Петренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 22-32.
Полунєєв Ю. В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності / Ю. В. Полунєєв // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 7-10.
Радзієвська С. О. Моделювання взаємодії інтеграційних процесів і конкурентоспроможності національної економіки / С. О. Радзієвська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 16-19.
Сунцова О. О. Деякі методологічні аспекти макроекономічного регулювання розвитку національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 41-53.
Сунцова О. О. Науково-методичний підхід до вимірювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 38-48.
Сухоруков А. І. Удосконалення організаційних структур в економіці України / А. І. Сухоруков, Т. П. Крупельницька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 87-97.
Чернявська Ю. Б. Інноваційне підприємництво – пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 53-58.
Чмир О. С. Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці / О. С. Чмир [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 3-7.
Чумак П. О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект / П. О. Чумак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 188-195.
Шірінян Л. В. Комплексна оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг України / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 73-84.
Шум М. А. Деякі питання економічного зростання на сучасному етапі розвитку економіки України / М. А. Шум // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 81-85.
Юлдашев О. Деякі міркування про економічні реформи в Україні / О. Юлдашев // Персонал. – 2011. – № 2. – С. 4-11.
ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ, КРЕДИТНІ
ТА БАНКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ
Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки [аналіт. доп.] / за ред. Я. В. Белінської. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.
Амелін С. К. Шляхи вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу в Україні / С. К. Амелін // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 211-220.
Бабич Л. М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів / Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 226-231.
Базарний Д. В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України / Д. В. Базарний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 232-237.
Берегуля О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 40-43.
Білик М. Д. Оптимізація податкових надходжень з урахуванням технічного прогресу / М. Д. Білик, А. А. Ситєнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 44-50.
Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 10-17.
Васюренко О. Оптимізаційне управління кредитним потенціалом банку / О. Васюренко, А. Маслова // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 3-11.
Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг / В. Вовк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 20-26.
Волосович С. Особливості розвитку страхування депозитів кредитних спілок в Україні / С. Волосович // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 83-94.
Волошенко А. Дослідження інфляцієутворюючих чинників в Україні / А. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 83-92.
Волощук Р. Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього / Р. Є. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 33-37.
Герасименко В. Удосконалення економіко-правового механізму регулювання ризиків вкладних операцій банку / В. Герасименко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 48-53.
Герасименко В. В. Державна підтримка банківського сектору України: уроки кризи та нагальні проблеми / В. В. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 88-94.
Деркач М. І. Сучасна державна політика у сфері подолання статистичного й динамічного дисбалансів місцевих бюджетів / М. І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 55-64.
Дроздовська О. С. Податкові пільги: надбання чи бюджетні витрати? / О. С. Дроздовська, О. В. Озерчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 3-8.
Дружиніна В. В. Оптимізація фонду заробітної плати на підприємствах в умовах економічної кризи / В. В. Дружиніна, О. І. Чорноус // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 112-117.
Завидівська О. І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки / О. І. Завидівська // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 114-121.
Зверяков М. І. Банківський капітал: вимоги Базеля III / М. І. Зверяков, В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 13-23.
Іваницька О. М. Державна політика розвитку фондового ринку в Україні: нові напрями / О. М. Іваницька // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 43-50.
Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств / Ю. Івахів // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 43-45.
Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу / Р. Кифяк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 106-110.
Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 61-69.
Коваленко Ю. М. Фінансова система і фінансовий сектор: організаційно-інституційний підхід / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 75-87.
Козьменко О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 24-32.
Корженевська В. М. Дослідження факторів впливу на фінансовий стан підприємства / В. М. Корженевська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 102-106.
Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків / В. Кравець // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 45-47.
Кулініч І. В. Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях Західного регіону України / І. В. Кулініч // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 70-79.
Лобозинська С. Державне регулювання ліквідності банківської системи України: шляхи вдосконалення / С. Лобозинська // Банківська справа. – 2011.– № 3. – С. 11-20.
Майба А. А. Фіскальний простір: економічна сутність та структура / А. А. Майба // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 34-41.
Малік Є. О. Макрофінансова стабілізація в Україні у сучасних умовах (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції) / Є. О. Малік, М. М. Степура // Фінанси
України. – 2011. – № 5. – С. 119-124.
Маліношевська К. І. Сучасні проблеми бюджетування маркетингових комунікацій / К. І. Маліношевська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 164-169.
Масина О. П. Теоретико-методологічна сутність категорії „фінансовий інструмент” / О. П. Масина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 238-243.
Мержа Н. В. Економічна сутність фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств / Н. В. Мержа // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 82-87.
Михальський В. В. Роздрібні інвестиції в золото / В. В. Михальський // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 85-92.
Монетарний та фінансовий розвиток [у І півр. 2011 р. ; у лип. 2011 р. ; у серп. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 27-58 ; № 9. – С. 19-35 ; № 10. – С. 19-34.
Науменкова С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 12-29.
Обмінні курси та платіжний баланс України [у І півр. 2011 р.; у лип. 2011 р. ; у серп. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 61-65 ; № 9. – С. 39-42 ; № 10. – С. 37-40.
Паливода К. Державний борг та політика фінансових запозичень в Україні / К. Паливода // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 66-82.
Пантелєєв В. П. Механізм функціонування інвестиційних банків в Україні / В. П. Пантелєєв, М. С. Микова // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 47-49.
Попельнюхов Р. В. Роль стабілізаційної макроекономічної політики у регулюванні інвестиційних процесів в Україні / Р. В. Попельнюхов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 82-88.
Попрозман О. І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 58-61.
Породко Ю. М. Вітчизняні інвестиційні фонди в посткризовому періоді та основні напрями оптимізації їхньої діяльності / Ю. М. Породко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 105-110.
Присяжнюк А. Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки / А. Ю. Присяжнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 108-112.
Радіонов Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Ю. Д. Радіонов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47-55.
Рекуненко І. І. Функції інфраструктури фінансового ринку / І. І. Рекуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 244-249.
Рожко О. Д. Причини виникнення та наслідки існування бюджетного дефіциту для соціально-економічного розвитку України / О. Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 7-12.
Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України / В. Романишин // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 21-30.
Сапачук Ю. М. Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи / Ю. М. Сапачук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 219-225.
Семенко Т. М. Податок на додану вартість у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / Т. М. Семенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 221-224.
Семенова Н. В. Податкова система як інструмент перерозподілу доходів / Н. В. Семенова, В. В. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 70-75.
Семенченко Н. В. Наслідки вибору джерела фінансування для процесу злиття і поглинання підприємства / Н. В. Семенченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 70-74.
Сидорчук А. А. Розподільні процеси в системі фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 226-236.
Скворцов І. Б. Методи моделювання грошових потоків / І. Б. Скворцов, О. Я. Загорецька, Х. В. Горбова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 321-328.
Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у 2009-2010 роках: особливості та уроки на перспективу / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 24-37.
Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи / І. Соркін // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 34-35.
Сорокіна Л. В. Макроекономічні передумови зміни вартості капіталу: монетарний аспект / Л. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 78-86.
Стадницька О. М. Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: шляхи реформування / О. М. Стадницька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 237-244.
Стефанович Є. А. Напрями оптимізації джерел фінансування малобюджетних інвестиційних проектів / Є. А. Стефанович // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 43-46.
Стефанович Є. А. Напрями оптимізації джерел фінансування великобюджетних інвестиційних проектів / Є. А. Стефанович // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 125-134.
Стефанюк І. Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 84-102.
Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 89-97.
Стукало Н. В. Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету / Н. В. Стукало, М. В. Литвин // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 62-72.
Сухотеплий В. Фінансова криза та особливості динаміки структури активів банківської системи України / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 96-100.
Твердохліб І. П. Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля / І. П. Твердохліб, М. І. Вовк, Я. А. Прикарпатський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 329-337.
Федоронько Н. Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні / Н. Федоронько // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 53-55.
Фещенко Л. В. Напрями вдосконалення організації міжбюджетного трансфертування в Україні / Л. В. Фещенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 63-66.
Філіпова Н. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності банківського сектору / Н. В. Філіпова, І. А. Косач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 55-58.
Фурсова В. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 33-41.
Харіна Н. В. Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 245-255.
Черничко Т. В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України / Т. В. Черничко // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 105-113.
Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування / Т. Шалига // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 75-85.
Шишко О. В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковій перспективі / О. В. Шишко // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 51-61.
Школьник І. О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій / І. О. Школьник // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 65-74.
Шум М. А. Державний внутрішній фінансовий контроль України, як один з основних інструментів подолання негативних тенденцій в економіці країни / М. А. Шум, Л. М. Мілош, О. К. Співак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 67-71.
Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 141-147.
Щербакова О. Інституційно-правові засади проведення грошово-кредитної політики в Україні / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 36-39.
Ярошенко Ф. О. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 3-12.
СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ І УКРАЇНА
Гаврилюк О. В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 107-119.
Гусак О. Ю. Механізми інноваційного фінансування для посткризової світової економіки / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 70-76.
Гусак О. Ю. Перспективи впровадження нових інструментів оподаткування фінансового сектору в Європі / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 8-12.
Волошин Ю. М. Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями / Ю. М. Волошин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 41-48.
Диба М. Вплив глобалізації на банківську систему України / М. Диба, Є. Осадчий // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 19-23.
Дзюблюк О. Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 76-83.
Євтух О. Іпотечна криза в США та Україні: причини й уроки / О. Євтух [та ін.] // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 3-12.
Єременко О. Чергова поправка до Статуту Міжнародного валютного фонду / О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 10-11.
Зайчикова В. В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011.– № 5. – С. 56-67.
Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 84-91.
Кирилюк Є. М. Еволюція національних економічних систем в умовах постіндустріальної трансформації та глобалізації / Є. М. Кирилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 12-19.
Ковальчук Н. Фінансові ризики в новій архітектоніці світової валютної системи / Н. Ковальчук // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 48-53.
Козюк В. Глобальні дисбаланси у посткризовій перспективі: аналіз теоретичних підходів / В. Козюк // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 30-47.
Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України / Р. Корнилюк // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 50-58.
Круглик С. Міжнародні зв’язки Національного банку / С. Круглик // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 49-51.
Кулинич Р. О. Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД / Р. О. Кулинич // Статистика України. – 2011. – № 3. – С. 42-45.
Лапко О. Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки / О. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 59-63.
Лепушинський В. Зустріч нобелівських лауреатів з економіки в м. Ліндау: новий погляд на актуальні проблеми глобального розвитку / В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 44-47.
Любіч О. О. Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомендації для України / О. О. Любіч, В. М. Домрачев // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 78-93.
Мартиненко В. В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації / В. В. Мартиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 7-8. – С. 40-43.
Огляд світової економіки [у ІІ кв. 2011 р. ; у лип. 2011 р. ; у серп. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 9-14 ; № 9. – С. 9-10 ; № 10. – С. 9-10.
Павленко К. В. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів [Частина ІІ. Практичний аспект] / К. В. Павленко, О. М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 52-61.
Пилипенко І. І. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І. І. Пилипенко [та ін.] // Статистика України. – 2011. – № 3. – С. 16-22.
Рихліцький В. В. Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках / В. В. Рихліцький // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 98-104.
Семенченко Н. В. Процес глобалізації та його вплив на реструктуризацію підприємств / Н. В. Семенченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 25-30.
Сизоненко В. О. Євроінтеграційний контекст регулювання інноваційного розвитку: уроки для України / В. О. Сизоненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 30-34.
Столяр А. О. Міжнародний ринок капіталів як невід’ємний елемент світових фінансів / А. О. Столяр // Економічний часопис-ХХІ. – 2011.– № 7-8. – С. 11-14.
Ткаленко С. І. Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 43-49.
Топчій Ю. В. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України / Ю. В. Топчій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 48-52.
Транскордонні перекази у І півріччі 2011 року [огляд] // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 12-14.
Удод Н. М. Економічна глобалізація та її вплив на діяльність транснаціональних корпорацій / Н. М. Удод // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 60-62.
Фоміна Є. В. Роль інформаційного забезпечення глобалізаційних процесів в економічному розвитку України / Є. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 58-63.
Яншина А. М. Діяльність ЄБРР на ринках, що формуються: особливості у контексті світової економічної і фінансової кризи / А. М. Яншина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 138-142.
Ярошенко Ф. О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 3-13.
Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка