Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Права та свободи людини і громадянина в сучасному світі”. Бібліографічний покажчикББК 91.9: 67.300
П 68

Права та свободи людини і громадянина в сучасному світі : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. А. Г. Габер, наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2011. – 55 с.
Документальні ресурси покажчика різнобічно висвітлюють питання прав і свобод людини та громадянина в різних державах, їх види та захист.
Покажчик стане у пригоді науковцям, викладачам, вчителям, студентам, працівникам бібліотек, широкому читацькому загалу

Укладач: А. Г. Габер, завідувач довідково-бібліографічного відділу ОУНБ ім. І. Франка

Комп’ютерний набір та макет оформлення обкладинки: О. І. Тимофійчук, бібліограф ОУНБ ім. І. Франка

Науковий редактор, відповідальний за випуск: Л. В. Бабій, директор ОУНБ ім. І. Франка

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою :
Довідково-бібліографічний відділ
Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка
Тел. 3-14-26
E-mail: libifua@gmail.com
ВІД УПОРЯДНИКА
Права людини – це свободи та права, які індивід отримує в силу свого народження. Вони охоплюють громадянські права і політичні свободи, економічні, соціальні та культурні права, а також права спільнот, тобто дітей, жінок, національних меншин, народів.
Бібліографічний покажчик „Права та свободи людини і громадянина в сучасному світі” містить наукову, офіційно-нормативну літературу, статті з періодичних видань та електронні ресурси.
Видання складається з розділів :
Теорія та філософія прав і свобод людини.
Міжнародні акти з прав людини.
Права та свободи людини і громадянина в різних державах.
Окремі види прав і свобод.
Гарантії прав та свобод.
У покажчику представлені документні ресурси Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка за 2005-2011 роки. Розділ міжнародних актів з прав людини та громадянина складається із документів різних років видання. В кінці кожного розділу є посилання на режим доступу до електронних ресурсів.
Література згрупована в розділах за абеткою прізвищ авторів та назв. Запроваджена система пов’язуючих посилань (див. також № ).
Видання доповнено покажчиком авторів та назв.
Бібліографічний покажчик виданий як у традиційному, так і в комп’ютерному наборі. Тому читачі та користувачі бібліотеки мають можливість замовити його у зручній кожному формі.
Теорія та філософія прав і свобод людини
1. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101-107.
2. Алексі Р. Існування прав людини / Р. Алексі // Право України. – 2011. – № 8. – С. 115 -120.
3. Батанов О. Права людини як критерій публічної влади: муніципально-правовий вимір / О. Батанов // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.)./ ПЮІ ЛьвДувс. –Івано-Франківськ, 2010. – С. 124-128.
4. Беляневич О. Про застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела права / О.Беляневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Юридичні науки. – 2009. – Вип. 81. – С. 32-39.
5. Бессарабов В. Понятие прав и свобод человека и гражданина / В. Бессарабов // Философские науки. – 2002. – № 4.– С. 12-18.
6. Білоскурська О. Питання типології конституційних обов'язків людини і громадянина /О.Білоскурська // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 21-24.
7. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов'язок держави / О. Білоскурська // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169-174.
8. Білошицький С. Еволюція і проблеми ствердження нормативної та емпіричної ліберально-демократичних концепцій прав людини / С. Білошицький // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 73-82.
9. Венцик О. Громадянин як суб'єкт конституційних прав, свобод та обов'язків / О. Венцик // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасн. Всеукр. курсантсько-студент. наук. конф., 7 листоп. 2008 р. – Л. : Львів. держ. ун-т внутріш. справ, 2008. – С. 23-26.
10. Геселев О. Природно-правове розуміння права та проблема забезпечення конституційних прав людини: філософсько-правовий аспект / О. Геселев // Право України. – 2008. – № 11. – С. 10-19.
11. Доннелі Дж. Права людини / Дж. Доннелі. – Л. : Кальварія, [2004]. – 279.
12. Дутка Г. Права жінок у сучасних умовах розвитку державності / Г. Дутка, О. Кузнєцова // Держава і право. – 2011. – Вип. № 51. – С. 43-47.
13. Заворотченко Т. Обов’язки держави та державних органів і обов’язки громадян як гарантії конституційних прав і свобод людини / Т. Заворотченко // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 4-7.
14. Калініченко О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / О.Калініченко // Право України. – 2005. – № 5. – С. 21-24.
15. Корчевна Л. До питання про концептуальну єдність моралі і права / Корчевна // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 11-14.
16. Корчевна Л. Проблема свободи у західній і східній інтерпретаціях / Л.Корчевна // Право України. – 2004. – № 11. – С115-118.
17. Крат В. Переважні права: теоретичний та практичний аспект / В. Крат // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 72-74.
18. Крусс В. К теории пользования конституционными правами и свободами человека / В.Крусс // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 14.
19. Кузнєцов В. Розуміння права: методи та моделі філософії права / Володимир Кузнєцов // Філософська думка.– 2004. – № 1. – С. 120-136.
20. Культенко В. Бачення проблеми прав людини в екзистенційній філософії XX століття / В. Культенко // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Шевченка. Серія : Філософія і політологія. – 2004. – № 66. – С. 53-54.
21. Ладиченко В. Взаємозв’язок права і свободи / В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 4-9.
22. Ладиченко В. Правова політика у сфері формування нової парадигми відносин держави і особи / В. Ладиченко // Держава і право. – 2006. – Вип. 34. – С. 17-24.
23. Ладиченко В. Правовий статус особи й обмеження основних прав / В. Ладиченко // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. – С. 17-24.
24. Ладиченко В. Теоретичні основи правового статусу особи / В. Ладиченко // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. – С. 32-39.
25. Ладиченко В. Функціональний підхід до розуміння держави: питання про дотримання інтересів особистості / В. Ладиченко // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 16-22.
26. Лапаева В. Российская философия права в контексте западной философии правовой традиции / В. Лапаева // Вопросы философии. – 2010. – № 5. – С. 13-14.
27. Макаренко Н. Історія становлення міжнародного гуманітарного права(права війни ) в філософії нового часу (на прикл. ісп. та італ. шк.) / Н. Макаренко // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка : Сер. :Філософія і політологія. – 2004. – № 70/72. – С. 136-140.
28. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. – № 2. – С. 36-43.
29. Матвієнко А. Методи та форми конституційно-правового забезпечення прав та свобод людини і громадянина /А. Матвієнко // Юридична Україна. –2004. – № 12. – С. 25-28.
30. Опольська Н. Основні етапи розвитку світової наукової думки щодо забезпечення прав і свобод дитини (III ст. до н. е. – XIXст. н.е.) / Н. Опольська // Юридична Україна. – 2011.– № 2. – С. 23-28.
31. Опольська Н. Проблеми забезпечення прав та свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця XIX – першої половини XX століть / Н. Опольська // Юридична Україна. – 2011.– № 6. – С. 11-16.
32. Пазенюк А. Системний підхід у науковому дослідженні прав людини / А. Пазенюк // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 230-236.
33. Полховська І. Принцип рівності в історії світової політико-правової думки / І. Полховська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 130-133.
34. Потьомкін А. Власність зобов'язує : [філософи і теоретики права про три природ. права : право на життя, право на свободу, право на власність] / А. Потьомкін // Юридичний вісник України. – 2008. – 29 листоп. – 5 груд. – С. 11.
35. Прокопов Д. Теоретичне обґрунтування прав людини і громадянина у правовій концепції Б. Кістяківського / Д. Прокопов // Право України. – 2007. – № 3. – С. 27-31.
36. Пушкіна О. Невід’ємні права людини у контексті розвитку доктрини природного права / О.Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 12-18.
37. Рабінович С. Концепція прав людини у сучасному католицизмі: загальнотеоретична характеристика / С. Рабінович // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 13-22.
38. Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація / П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 2. – С. 18-23.
39. Рабінович П. Потребовий дослідницький підхід – інструмент з’ясування соціальної сутності прав людини / П. Рабінович // Право України. – 2005. – №. 7. – С 94-97.
40. Рабінович П. Права людини і громадянина / П. Рабінович, М. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
41. Рабінович П. Природні права людини і Цивільний кодекс України / П. Рабінович // Юридична Україна. – 2005. – № 7. – С. 48-55.
42. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування / П. Рабінович // Практика Європейського Суду з прав людини . – 2009. – № 1. – С. 203-217
43. Римаренко С. Індивідуальні та колективні права: дилема пріоритетів / С. Римаренко // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 99-109.
44. Руднєва О. Принцип верховенства права як загальноцивілізаційний стандарт прав і свобод людини / О. Руднєва // Юридична Україна . – 2010. – № 11. – С. 32-36.

45. Самбор М. Ідея прав та свобод людини і громадянина в українській теоретико-правовій думці / М. Самбор // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 95-98.
46. Татарин І. Право на життя – найвища соціальна цінність / І. Татарін // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. – Л., 2006. – С. 143-145.
47. Темченко В. Особливості юридичного змісту термінів „захист” та „охорона” у механізмі забезпечення прав і основних свобод людини / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 9. – С. 33-36.
48. Тимошенко В. Свобода і право: проблема взаємозв'язку / В. Тимошенко // Право України.– 2009. – № 3. – С. 71-75.
49. Тиріна М. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації / М. Тиріна // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 684-689.
50. Харченко Г. Проблематика абсолютності речових прав у правовій науці / Г. Харченко // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 12-18.
51. Царьков И. Идеи свободы и справедливости управления в истории Английской буржуазной революции / И.Царьков // Государство и право. – 2003. – № 7. – С. 73-79.
52. Чайка І. Права людини – найбільший скарб : [з іст. виникнення законів про права людини] / І. Чайка // За вільну Україну. – 2004. – 9 груд. – С. 6.
53. Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України. – 2006. – № 9. – С. 45-51.
54. Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституційного регулювання / Т. Шаповал // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С. 53-57.
55. Шугуров М. Современные коллизии прав человека / М. Шугуров // Свободная мысль. – 2004. – № 10. – С. 42-55.
56. Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю / Н. Шукліна // Право України. – 2010. – № 11. – С. 76-83.
57. Янчук А. Практика Конституційного Суду України в контексті доктрини академіка І. М. Дзюби про право справедливості (природне право) та права людини / А. Янчук // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 115-122.
Міжнародні акти з прав людини
58. Венецька О. Хартія основоположних прав ЄС та Європейської конвенції з прав людини: порівняльно-змістовний аналіз / О.Венецька // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С. 64-70.
59. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини : [в 2 т.] Т. 1-2 / [уклад.: Ю.Зайцев,О.Павліченко]. – К. : Фенікс, 2005 – 2006. – 687.с.
60. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002 рр.) : Пр. Львів. лаб. прав людини і громадянина. –Х. : Консум, 2003. – 463 с.
61. Вибрані справи Європейського суду з прав людини / уклад. : Ю.Зайцев, О.Павліченко. – К.: Фенікс, 2004.–. Вип 1. – 223 с. ; Вип.2. – 273 с. ; Вип.3. –144 с. ; Вип. 4. – 400 с. ; Вип. 5. – 654 с. ; Вип. 6. – 335 с.
62. Вибрані справи Європейського суду з прав людини : Ст. 10 Європейська конвенція з прав людини / уклад. : Ю.Зайцев, О.Павлюченко. – К. : Фенікс, 2004. – 93 с.
63. Ефективність і законність: національні інституції з прав людини / [Харк. правозахисна група; відп. за вип. Є. Захаров; ред. Є. Захаров, М. Шупальова]. – Х. : Права людини, 2009. – 184 с.
64. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / ред. О.Л. Жуковська; Спілка адвокатів України; Рада Європи; Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. – К.,2004. – 960 с.
65. Європейська конвенція з прав людини. – К. : Фенікс, 2004. – 40 с.
66. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. – К. : Фенікс, 2004. – 20 с.
67. Європейська соціальна хартія (Страсбург. 3 трав. 1996 р.). – К. : Фенікс, 2004. – 40 с.
68. Європейська хартія регіональних мов меншин (Страсбург. 5 листоп. 1992 р.). – К. :Фенікс, 2004. – 24 с.
69. Загальна Декларація Прав Людини. – Тернопіль : Збруч, 1991. – 40 с.
70. Конвенція ООН про права дитини / Держ. ком. України у справах сім’ї та молоді. – К. : Прінтікс Прес, 1999. – 30 с.
71. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : застосування в Україні. – К., 2006. – 176 с.
72. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: зі змінами, внесеними Протоколом № 11. [1997 ]. – 60 с.
73. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та факультативний протокол до Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок / М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту. – К., 2009. – 43 с.
74. Конвенція про права інвалідів : резолюція Ген. Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН (неофіц. пер.) / ООН. – К., [2007]. – 40 с.
75. Короткий путівник Європейської конвенції з прав людини / Д. Гом’єн. – К. : Фенікс, 2006. – 191 с.
76. Мельник М. Рішення Європейського суду з прав людини у справі „Мельниченко проти України” : правові пробл. викон. / М.Мельник // Вибори та демократія. – 2005. – № 4. – С. 47-51.
77. Міжнародна хартія прав людини : зб. док. / відп. ред. А.М.Шлепаков. – К. : Наук. думка, 1991. – 52 с.
78. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : факульт. протокол до Міжнар. пакту про громад. та політ. права / відп. за вип. С. Головатий. – К. : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 40 с.
79. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / С. Головатий. – К. : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 16 с.
80. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова : зб. міжнар. орг. "Артикль 19". – К. : "Міленіум", 2003.–140 с.
81. Насильство в сім'ї та діяльність органів внутрішніх справ по його подоланню: програма / ОБСЄ; [уклад. А.В Запорожцев та ін.]. – К., 2009. – 168 с.
82. Офіційні документи європейської спільноти щодо гендерної рівності. – К., 2004. – 71 с.
83. Права людини: основні міжнародно-правові документи : зб. док. / упоряд. Ю. Качуренко. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с.
84. Проти катувань: європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню / Правозахисна група. – Х. : Права людини, 2007. – 227 с.
85. Рамкова конвенція про захист національних меншин (Страсбург. 1 лют. 1995 р.). – К. : Фенікс, 2004. – 16 с.
86. Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні / [Укр. Гельсін. спілка з прав людини; відп. за вип. Є. Захаров; ред. В. Яворський]. – Х. : Права людини, 2008. – 224 с.
87. Руднєва О. Міжнародні стандарти захисту прав дітей в правовій системі України / О.Руднєва // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 21-26.
88. Тацій В. 60 років Загальній декларації прав людини /В. Тацій // Право України. – 2008. – № 12. – С. 17-22.
Електронний ресурс. Режим доступу до повнотекстових документів
Документи ООН
http://khpg.org/index.php?id=1080456441 – Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права
http://khpg.org/index.php?id=1080456502 – Міжнародний пакт про громадянські й політичні права
http://khpg.org/index.php?id=1080456548–Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права
http://khpg.org/index.php?id=1080456596 – Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, спрямований на скасування смертної кари
http://khpg.org/index.php?id=1080456634 – Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання
http://khpg.org/index.php?id=1080459798 – Конвенция о сокращении безгражданства
http://khpg.org/index.php?id=1080459954 – Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают
http://khpg.org/index.php?id=1080459999 – Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
http://khpg.org/index.php?id=1080460041 – Конвенція про права дитини
http://khpg.org/index.php?id=1080460100 – Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов
http://khpg.org/index.php?id=1080460155 – Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях
http://khpg.org/index.php?id=1080460248 – Декларация о правах инвалидов
http://khpg.org/index.php?id=1080460294 – Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию
http://khpg.org/index.php?id=1080460475 – Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Документи Ради Європи
http://khpg.org/index.php?id=1080657579 – Конвенція про захист прав і основних свобод людини із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11
http://khpg.org/index.php?id=1080657754 – Протокол № 1. до Конвенції про захист прав людини та основних свобод
http://khpg.org/index.php?id=1080657920 – Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та Першого протоколу до неї
http://khpg.org/index.php?id=1080657951 – Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари
http://khpg.org/index.php?id=1080658008 – Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод
http://khpg.org/index.php?id=1080658047 – Рекомендация № R(85)7 Кабинета Министров стран-членов „О преподавании и обучении правам человека в школах" (Принята Комитетом Министров 14 мая 1985 г.)
http://khpg.org/index.php?id=1235744259 – Рекомендація Rec (2002) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах»
Права та свободи людини і громадянина в різних державах
89. Административно-правовой статус человека и гражданина : [Росія] // Государство и право. – 2003. – № 11. – С. 5-43.
90. Алексеев В. Бегом от Европы?: Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств / В. Алексеев. – Х. : Факт, 2008.– 239 с.
91. Андрухів О. Порушення прав і свобод людини в процесі депортації сімей „ворогів народу” на території Західних областей УРСР в 1944-1950 рр. / О. Андрухів // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 324-330.
92. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти / М. Антонович // Право України. – 2004. – № 6. – С. 9-12.
93. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика / М. Антонович. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 383 с.
94. Бабенко К. Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України / К. Бабенко // Віче. – 2008. – № 3. – С. 56-59.
95. Биченко А. Дотримання прав людини в Україні / А. Биченко // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 10. – С. 31-41.
96. Білозьоров Є. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні / Є. Білозьоров, С. Бортник // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 4-10.
97. Блакитна книга: становище геїв і лесбіянок в Україні / А. Кравчук, А. Грибанов. – Луганськ : Центр "Наш світ"– К. : Нора-прінт, 2000. – 115 с.
98. Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США / О. Боднарук // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 106-112.
99. Боєва О. Деякі аспекти реалізації прав на працю: огляд трудового законодавства країн Латинської Америки / О. Боєва // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 414-417.
100. Верланов С. Стандарти економічних та соціальних прав людини у Європейському Союзі та Раді Європи: взаємозв’язок і співвідношення / С. Верланов // Право України. – 2008. – № 5. – С. 137-141.
101. Вісьтак М. Європейська соціальна хартія (переглянута) як джерело трудового права України / М. Вісьтак // Право України. – 2011. – № 10. – С. 71-74.
102. Власов А. Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі / А. Власов // Юридична Україна. – 2007. – № 4. – С. 45-50.
103. Гакман С. Забезпечення прав національних меншин та міжетнічні взаємини у контексті українсько-румунських відносин / С.Гакман // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 370-376.
104. Гбур А. Права людини в Україні / А. Гбур // Права людини. – 2011. – жовт. (№30). – С. 11-12.
105. Гейдор О. За измену супругу – в тюрму! : Восточ. государства довольно жестко обращаются с изменницами / О. Гейдор // Сегодня. – 2005. – 26 марта. – С. 7
106. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа українського конституційного ладу / С. Головатий // Право України. – 2011. – № 5. – С. 168-169.
107. Голяк Л. Спеціалізовані омбудсмани у гендерному мейнстрімінгу: досвід Скандинавських країн : [права жінок і гендер. рівність] / Л. Голяк // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 168-173.
108. Давидович Я. Особливості проведення парламентських виборів в Україні в контексті дотримання прав і свобод людини : виступ Голови Цент. вибор. коміс. Я. Давидовича на конф. АОВЦСЄ, яка проходила з 31 серп. – по 2 верес. 2006 р. у м. Юрмала (Латвія) // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. – № 3. – С. 5-13.
109. Дашковська О. Державно-правові механізми впровадження гендерної рівності в канадському суспільстві / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 192-198.
110. Дашковська О. Державно-правові механізми забезпечення гендерної рівності в Скандинавських країнах / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3. – С. 150-157.
111. Дашковська О. Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини XX ст. / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2. – С. 144-149.
112. Діяльність політичних партій і блоків у сфері прав людини після виборів : аналіз законодав. діяльн. та реалізації передвибор. прогр. партій і блоків протягом берез.-початку листоп. 2006 р. / Укр. Гельсинська спілка з прав людини. – К., 2007. – 63 с.
113. Дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Людина і праця. – 2008. – № 12. – С.2-6.
114. Дутка Г. Права жінок у сучасних умовах розвитку державності / Г. Дутка, О. Кузнєцова // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 43-48.
115. Єленський В. Релігійна свобода: глобальні виміри / В. Єланська // Права людини. – 2011. – жовт. (№ 30). – С. 7-8.
116. Жиффар К. Пытки: руководство по состоянию сообщества / Камиль Жиффар. – К. : Факт, 2008.– 180 с.
117. Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / Прогр. сприяння Парламенту II : Прогр. розв. законотвор. політики [заг. ред. і упоряд. О. Суслова]. – К., 2010. – 179 с.
118. Захаров Є. 20 років добрих намірів : огляд розв. прав людини в Україні / Є. Захаров // Дзеркало тижня. – 2011. – 20-26 серп. (№ 29). – С. 6.
119. Захаров Є. Права людини в Україні, або безправ'я українського громадянина : загал. огляд стану з правами людини та основополож. свободами в 2009 – 2010 рр. / Є. Захаров // Громадянське суспільство. – 2011. – № 2. – С. 4-11.
120. Збірник матеріалів науково-практичної конференції до Дня прав людини на тему: „Права дитини в сучасній Україні: стан, проблеми та перспективи”. Вип.1 / Коледж Подільського ДАТУ. – Кам'янець-Подільський , 2007. – 143 с.
121. Кавецька Н. Становлення і вдосконалення української моделі захисту прав людини (на прикладі інституту омбудсмана) / Н. Кавецька // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасн. Всеукр. курсантсько-студент. наук. конф. 7 листоп. 2008 р. – Л. : Львів. держ ун-т внутрішніх справ, 2008. – С. 70-73.
122. Калініченко О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / О. Калініченко // Право України. – 2005. – № 5. – С. 21-24.
123. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2009. – № 4. – С. 4-21.
124. Карпачова Н. Порушення права іншої людини є порушенням прав кожного з нас : [щоріч. доп. омбудсмана про дотримання та захисту прав і свобод в Україні] / Н. Карпачова // Технополис. – 2009. – № 8. – С. 55-59.
125. Карпачова Н. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном : спец. доп. уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. Карпачова – К., 2006. – 192 с.
126. Карпачова Н. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : доп. уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. Карпачова. – К., 2002. – 412 с.
127. Карпачова Н. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : доп.уповноваженного Верховної Ради України з прав людини / Н. Карпачова. – К., 2004. – 530 с.
128. Качан Л. Права людини і ціна вітчизняної бюрократії / Л.Качан // Людина і праця. – 2011. – № 1. – С. 9.
129. Климончук В. Політичні свободи в країнах ЄС (морально-політичні аспекти) / В. Климончук // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. ) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 605-610.
130. Козюбра М. Права людини і верховенство права / М. Козюбра // Право України. –2010. – № 2. – С. 24-35.
131. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю проголошення Загальної декларації прав людини / МВС України; Прикарпат. юрид. ін-т Львів. ДУВС. – Івано-Франківськ, 2008. – 326 с.
132. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні // Орлов П. Основи правознавства, 2004. – С. 53-76.
133. Кряжков В. Право коренных малочисленных народов севера на национально-территориальное образование [Росія] / В. Кряжков // Государство и право. – 2007. – № 3. – С. 26-33
134. Кузенко В. Законодавче забезпечення прав мігрантів у країнах Європейського Союзу / В. Кузенко // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 46-50.
135. Лавринович О. Європейська Конвенція з прав людини – надійний дороговказ гуманістичного розвитку України / О. Лавринович // Право України. – 2010. – № 10. – С. 43-47.
136. Лазур Я. Деякі аспекти імплементації в Україні світових стандартів забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління / Я. Лазур // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 258-263.
137. Лазур Я. Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. Лазур // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 41-45.
138. Лисенко О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України / О. Лисенко // Віче. – 2011. – № 2. – С. 26-30.
139. Лисенко С. Особливості регламентації змісту і реалізації суб’єктивних культурних прав і свобод в Конституції України / О. Лисенко // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 6-9.
140. Майданник О. Забезпечення конституційних прав людини в Україні як один із напрямів діяльності Верховної Ради України / О. Майданник // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С. 12-16.
141. Мандибура В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України / В. Мандибура // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3-9.
142. Мартинюк О.В. Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X – перша половина XVII ст.) // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 123-127.
143. Медіа та права дитини [МГО „Інтерньюз-Україна”]. – К., [2009]. – 64 с.
144. Миколюк О. Хто захистить дітей від дорослих і ...держави? : з якими пробл. Україна відзначає День захисту наймолодших громадян / О. Миколюк // День. – 2011. – 1 черв. (№ 93). – С. 1-2.
145. Мироненко В. Забезпечення дотримання прав дітей в Україні нормами національного законодавства / В. Мироненко // Підприємство, господарство і право. –2008. – № 8. – С. 6-8.
146. Молодіжний рух у регіонах України. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2005. – 40 с.
147. Мошак Г. Цивільно-правові аспекти профілактики домашнього насильства у ФРН / Г. Мошак // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 157-167.
148. Миланко О. Стан дотримання прав та свобод громадян в Україні / О. Миланко // Юридичний вісник України. – 2005. – 16 -22 лип. (№ 28). – С. 5.
149. Миронов О. Права и свободы граждан : [Росія] / О. Миронов // Безопасность Евразии. – 2003. – № 3. – С. 365-398.
150. Насильство дарує голоси : Президент Афганістану узаконив сімейну тиранію за підтримку на виборах // Закон і Бізнес. – 2009. – 4-10 квіт. (№ 14). – С. 20.
151. Наставна Г. Критерії обмеження свободи слова в Сполучених Штатах Америки / Г. Наставна // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. )./ ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 629-632.
152. Нестерцова-Собакар О. Розвиток правового становища жінки на українських землях до середини XIX ст.: історико-правова експозиція / О. Нестерцова-Собакар // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 9-15.
153. Нудненко Л. Соотношение морали и конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации / Л. Нудненко // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. )./ ПЮІ ЛьвДУВС.– Івано-Франківськ, 2010. – С. 579-585.
154. Озель В. Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у X – XIX ст. (історико-правовий аспект) / В. Озель // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 134-138.
155. Оніщук М. Проблеми забезпечення прав людини в Україні: від загальної декларації прав людини – до сьогодення / М. Оніщук // Право України. –2009. – № 4. – С. 29-35.
156. Павленко Ю. Юрій Павленко: „В Україні порушують кожне з прав, передбачених Конвенцією ООН про права дитини" : [інтерв'ю з уповноваж. Президента України з прав дитини / записала Оксана Миколюк] // День. – 2011. – 5 жовт. (№ 178). – С. 6.
157. Павленко Ю. „Кожна дитина має право бути почутою": [розмова кор. "УК" з уповноваж. Президента з прав дитини Ю.Павленком / записала Любомира Коваль] // Урядовий кур'єр. – 2011. – 12 жовт. (№ 188). – С. 4.
158. Права людини в Україні – 2004 : доп. правозахис. орг. /за ред. Є. Захарова; Укр. Гельсинська спілка з прав людини. – Х. : Фоліо, 2005. – 331 с.
159. Права людини в Україні – 2005 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсинська спілка з прав людини; Харк. правозахисна група. – Х. : Права людини, 2006. – 349 с.
160. Права людини в Україні – 2007 : доп. правозахис. орг. / [ за ред. Є. Захарова]; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2008. – 302 с.
161. Права людини в Україні – 2008 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2009. – 301 с.
162. Правовий статус дитини в українському законодавстві / [упоряд. З. Сливка та ін.]; Служба у справах дітей. – Івано-Франківськ, 2008. – 88 с.
163. Правовое положение иностранных граждан в России : сб. нормат. актов / В. Дозорцев, А. Маковский, И. Хлестова. – М. : ВЕК, 1996. – 265 с.
164. Приходько С. Захист прав працівників при переході підприємств до іншого власника: за законодавством Німеччини, Австрії, Польщі, Росії та України у порівнянні із законодавством ЄС / С. Приходько // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 109 -115.
165. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773 VI // Урядовий кур’єр – 2011. – 9 листоп. (№ 208). – C. 9-12.
166. Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні / О. Пушкіна // Право України. – 2010. – № 7. – С. 51-58.
167. Руднєва О. Міжнародні стандарти захисту прав дітей в правовій системі України / О. Руднєва // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 21-26.
168. Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці конституційного правосуддя / М. Селівон // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 35-52.
169. Сіренко В. Сучасний стан реалізації основних прав і свобод людини та громадянина в Україні / В. Сіренко // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 27.
170. Солдатенко О. Право на охорону здоров’я у Конституції України та інших європейських держав / О. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 20-24.
171. Скрипко В. Конституционное право граждан Российской Федерации на жилище / В. Скрипко // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 31-39.
172. Скрипнюк О. Свобода думки і слова: конституційно-правові гарантії в Україні /О. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 28-32.
173. Становище жінок в Україні: реалії та перспективи : Парлам. слухання, 9 черв. 2004 р. – К., 2004. – 157 с.
174. Табачник Д. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека / Д. Табачник, О.Верник. – Х. : Фолио, 2009. – 271 с.
175. Тацій В. Імплементація європейських стандартів у галузі прав людини – важливий напрям правової політики України / В. Тацій // Право України. – 2010. – № 10. – С. 48-59.
176. Україна: права людини в перехідний період / під ред. В.І. Свінтова. – К., 2001. – 184 с.
177. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини в Україні / Т. Хаммарберг // Право України. – 2010. – № 10. – С. 19-23.
178. Харчук В. Генезис спеціальних міжнародних договорів у сфері протидії рабству та торгівлі людьми / В. Харчук // Юридичний журнал. – 2010. – № 10. – С. 35-41.
179. Христенко Н. Право спільної суміжної власності подружжя за Сімейним кодексом України / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 29-32.
180. Цимбріковський Т. Проблема реалізації принципу рівноправ’я і самовизначення народів та верховенство права у міжнародних відносинах / Т. Цимбріковський // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 120-124.
181. Філоненко С. Проблеми із забезпечення рівності?. По досвід – у Болгарію / С. Філоненко // Віче. –2009. – № 13. – С. 16-18.
182. Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал // Право України. – 2006. – № 9. – С. 47-51.
183. Шаповал Т. Про поняття корінних народів та їх права: нормативно-правовий аспект / Т. Шаповал // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 170-174.
184. Шашкова-Журавель І. Реалізація Україною міжнародних норм і програм щодо викорінення найгірших форм дитячої праці / І. Шашкова-Журавель, М. Журавель // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 110-114.
185. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 с.
186. Шмітт А. Правовий статус особи в Україні: де-юре та де-факто / А. Шмітт // Право України. – 2005. – № 2. – С. 19-20.
187. Щоткіна К. Ліберте? Егаліте? Мораліте? : [ про „Декларацію про права та достоїнства людини”, прийнятої в м. Москва на X Всесвіт. рос. нар. Соборі] / К. Щоткіна // Дзеркало тижня. – 2006. – 15 квіт. (№ 14). – С. 1, 16.
188. Яковюк І. Права людини в ЄС: загальнотеоретичний аналіз / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С. 55-63.
189. Я громадянин: формування громадянського відношення серед української молоді / Агенція розв. місцевого самоврядування. – Краків, 2008. – 155 с.
190. Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах / Т. Ярошевська // Право України. – 2010. – № 11. – С. 84-89.
Див. також: №№ 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 204, 209, 210, 213, 215, 217, 225, 233, 234, 243, 244, 245, 247, 248, 252, 259, 265, 266, 275, 277, 279, 281, 286, 287, 295, 302, 307, 309, 314, 327, 334, 337, 338, 340, 342, 344, 358, 360, 363, 398, 399, 404, 410, 424, 428, 431, 454, 455, 486, 493, 550, 601.

Українські та зарубіжні організації з прав людини. Електронний ресурс. Режим доступу.

www.coe.kiev.ua – офіс Ради Європи в Україні.
www.hro.org – портал "Права человека в
России"
http://www.khpg.org/ – „Права людини в Україні”. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
http://helsinki.org.ua/ – Українська Гельсінська
спілка з прав людини
http://www.ohchr.org/RU/Pages/WelcomePage.aspx – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)
http://www.unesco.org/ – Организация ООН по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm – Представництво Європейського Союзу в Україні
http://www.irs.in.ua/ – Інститут релігійної свободи (Київ)
www.cbss.org - Совет государств Балтийского моря (СГБМ)
http://www.osce.org/hcnm/29869.html- Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ)
http://www.osce.org/odihr/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
Окремі види прав і свобод
191. Аврамова О. Право народу на протест / О. Аврамова // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 11-16.
192. Амелічева Л. Проблеми реалізації та захисту права громадян на безпечні та здорові умови праці як об'єкта національної безпеки / Л. Амелічева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 119-123.
193. Антонюк У. Право на екологічну інформацію в Україні / У. Антонюк // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. )./ ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 266-269.
194. Бойл К. Право на життя відповідно до Європейської конвенції з прав людини (ст. 2) // Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст /за ред. О. Жуковської. – К. : Віпол, 2004. – С. 957.
195. Бондарчук І. Державна політика у сфері забезпечення реалізації принципу свободи совісті / І. Бондарчук // Юридичний вісник України. – 2006. – № 45. – С. 4.
196. Бородінов В. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин і втілення його в українському законодавстві / В. Бородінов // Віче. – 2011. – верес. (№ 18). – С. 5-8.
197. Бочарова Н. Право на результати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина / Н. Бочарова // Юридична Україна. – 2006. – № 2. – С. 8-12.
198. Булеца С. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров’я / С. Булеца // Держава і право. – 2006. – № 32. – С. 272-277.
199. Венедіктова І. Право на захист охоронюваного законом інтересу / І. Венедіктова // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 43-47.
200. Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного Суду України: межі захисту / С. Верланов // Право України. – 2010. – № 2. – С. 118-113.
201. Вітовська І. Гарантії захисту прав природокористувачів / І. Вітовська // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. ) / ПЮІ ЛьвДУВС.– Івано-Франківськ, 2010. – С. 360-363.
202. Волков Д. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення / Д. Волков // Держава і право. – 2006. – № 32. – С. 458-463.
203. Гаврильців М. Роль ОВС у реалізації права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання / М.Гаврильців // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасн. Всеукр. курсантсько-студент. наук. конф. 10 листоп. 2006 р. – Л., 2006. – 28-29.
204. Гакман С. Проблеми та перспективи імплементації європейських стандартів у галузі національних меншин в українському законодавстві / С. Гакман // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 333-339.
205. Галай А. Способи залучення організацій громадянського суспільства до реалізації прав пацієнтів в Україні / А. Галай // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 26-32.
206. Галай В. Особливості захисту прав людини у сфері охорони здоров'я шляхом звернення до адміністративного судочинства / В. Галай // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 253-257.
207. Галецька Н. Право на донорство: цивільно-правове регулювання / Н. Галецька // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. – Л., 2006. – С. 30-32.
208. Галунько В. Принцип пріоритету права людини на життя і здоров’я перед правом на охорону власності / В.Галунько // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 62-64.
209. Галянтич М. Приватно-правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні / М. Галянтич // Право України. – 2003. – № 7. – С. 14-17.
210. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної, правової, держави / В. Гладкіх // Право України. – 2005. – № 10. – С. 57-80.
211. Глотов С. К вопросу о цитате и цитировании как основе права на свободу выражения / С. Глотов, Т. Якушева // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 10. – С. 20-26.
212. Глуховский В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациентов в системе здравохранения / В. Глуховский. – М. : Дизайн и полиграфия, 2008. – 134 с.
213. Гончаренко О. Конституційне право громадян України користуватися об’єктами державної та комунальної власності / О. Гончаренко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 39-42.
214. Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини / О. Гончаренко // Право України. – 2010. – № 5. – С. 90-95.
215. Горбань О. Міжнародні стандарти забезпечення права на працю іноземців та осіб без громадянства в Україні / О. Горбань // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 454-460.
216. Грицкевич С. Зміст конституційної екологічної свободи людини і громадянина / С. Грицкевич // Держава і право. – 2005. – № 28. – С. 204-208.
217. Гудзь Л. Конституційно-правові принципи як елементи механізму забезпечення виборчих прав громадян України / Л. Гудзь // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 3-5.
218. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав / Т. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 38-39.
219. Дашковська О. Право на гідність та особисту недоторканність особи: гендерний аспект / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4. – С. 198-204.
220. Дашковська О. Правові форми реалізації жінками своїх політичних прав / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3. – С. 208-216.
221. Дерев’янко С. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: морально-правовий аспект / С. Дерев’янко // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.)./ ПЮІ ЛьвДУВС.– Івано-Франківськ, 2010. – С. 269-275.
222. Дерев’янко С. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. Дерев’янко // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 218-223.
223. Додіна Є Загальна декларація прав людини щодо захисту прав у релігійній сфері / Є. Додіна // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 85-88.
224. Домашнє насильство. Як захистити себе / підгот. М. Шкарлат, Р. Сусловим; Держ. ком. у справах сім'ї та молоді. – К., 2004. – 72 с.
225. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини та громадянина /О. Домбровська // Право України. – 2002. – № 5.– С.17-23.
226. Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми : інформ.-практ. посіб. – К., 2003. – 114 с.
227. Дубей В. Заборона дискримінації у сфері праці: теоретичні питання і нормативне забезпечення / В. Дубей // Право України. – 2005. – № 11. – С. 33-36.
228. Жернаков В. Актуальні проблеми правового забезпечення прав людини у соціально-трудовій сфері / В. Жернаков // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1. – С. 156-166.
229. Жиляєв І. Інформаційні права людини і громадянина та їх гарантії / І. Жиляєв. О. Баранов // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.)./ ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 205-213.
230. Занфіров В. Реалізація прав громадян на належне медичне забезпечення / В. Занфіров // Вісник прокуратури. – 2011. – № 11. – С. 3-6.
231. Занфірова Т. Філософсько-правові проблеми реалізації права на працю / Т. Занфірова // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 339-344.
232. Заяць Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права / Н. Заяць // Право України. – 2006. – № 1. – С. 72-75.
233. Захист прав національних меншин в Україні : зб. нормат.-правових актів. – К., 2003. – 288 с.
234. ЗМІ у контексті становлення правової держави в Україні: взаємодія права на приватне життя та права на свободу слова / Т. Бойко // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасн. Всеукр.курсантсько-студент. наук. конф. Львів, 7 листоп. 2008 р. – Л. : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – С. 19-23.
235. Ильина О. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории / О. Ильина // Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 70-76.
236. Калмиков Д. Експлуатація дітей / Д. Калмиков // Дзеркало тижня. – 2011. – 24 верес. (№ 34). – С. 6.
237. Караннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку / Р. Караннік // Право України. – 2004. – № 4. – С. 1
238. Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицині / О. Кашинцева // Право України. – 2009. – № 4. – С. 152-157.
239. Князька Л Адміністративно-правові відносини, що виникають під час реалізації громадянами своїх соціальних прав / Л. Князька, О. Яра // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 77-79.
240. Корнякова Т. Захищаючи економічні інтереси держави : [пробл. захисту конституц. прав і свобод громадян та екон. інтересів держави] / Т. Корнякова // Юридичний вісник України. – 2011. – 2006. – 10 черв. (№ 23). – С. 6-7.
241. Копачовець Н. Правові аспекти рівності жінок і чоловіків у сфері соціального забезпечення / Т. Копачовець // Соціальний захист. – 2005. – № 7. – С. 43-44.
242. Короленко В. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян / В. Короленко, Н. Солтис, І. Янчук // Право України. – 2006. – № 9. – С. 97-102.
243. Кризина Н. Право українського народу на фізичне й психічне здоров’я та його охорону : юрид. гарантії реалізації / Н. Кризина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 276-280.
244. Кулик Т. Реалізація жителями столиці України права на місцеве самоврядування: проблеми і перспективи / Т. Кулик // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 10-14.
245. Лазур Я.В. Деякі аспекти імплементації в Україні світових стандартів забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління / Я.В.Лазур // Держава і право. – 2011. – Вип. № 51. – С. 258-262.
246. Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. – 2004. – № 2. – С. 43-48.
247. Левицький О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС / О. Левицький. – Івано-Франківськ , 2008. – 108 с.
248. Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України) /Я. Лизогуб // Право України. – 2008. – № 10. – С. 126-129.
249. Лисенков С. Особливості регламентації змісту і реалізації суб’єктивних культурних прав і свобод у Конституції України / С. Лисенков // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 6-9.
250. Лисенков С. Соціальна і особиста цінність суб'єктивних культурних прав і свобод / С. Лисенков // Вісник прокуратури. – 2006. –№ 4. – С. 69-80.
251. Ліпкан В. Інформаційні права і свободи людини і громадянина / В. Ліпкан, Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №. 9. – С. 64-69.
252. Луць В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 62-66.
253. Луць В. Правова регламентація контролю у сфері забезпечення суб’єктивних прав громадян на безпечне довкілля / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 54-59.
254. Лушников А. Сущность и морально-правовая природа личных трудовых прав / А. Лушников // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 344-347.
255. Лушникова М. К вопросу о правовой защите личных трудовых прав / М. Лушникова // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р.) / ПЮІ ЛьвДУВС. –Івано-Франківськ, 2010. – С. 347-351.
256. Макарєнко О. Про деякі проблеми реалізації конституційного права громадян України на достатній життєвий рівень / О. Макаренко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 3. – С. 113-120.
257. Маслєннікова В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці / В.Маслєннікова //Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – С. 20-25.
258. Мацькевич М. Гуманізм конституційних культурних прав і свобод людини й громадянина / М. Мацькевич // Віче. – 2011. – листоп. (№ 22). – С. 22-25.
259. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект / М. Мацкевич // Право України. – 2011. – № 9. – С. 208-214.
260. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації / М.Мацкевич // Віче. – 2011. жовт – (№ 20). – С. 24-26.
261. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина : поняття та сутність / М. Мацькевич // Віче. – 2011. – верес. (№ 18). – С. 16-18.
262. Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції / О Мельничук // Юридична Україна . – 2011. – № 4. – С. 10-14.
263. Мельничук О. Суб’єктивне право на освіту: поняття, структура, зміст / О. Мельничук // Юридична Україна. –2011. – № 4. – С. 10-14.
264. Миронова Г. Етичні засади права людини на життя / Г. Миронова // Право України. – 2005. – № 9. – С. 19-22.
265. Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства / Г. Миронова // Право України. – 2006.– № 9. – С. 52-55.
266. Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: „білі плями” українського законодавства / Г. Миронова // Право України. – 2009. – № 3. – С. 59-64.
267. Митракова І. Г. Цивільно-процесуальні аспекти правової допомоги при захисті сімейних прав подружжя / І. Митракова // Адвокат . – 2008. – № 2. – С. 8-14.
268. Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак / М. Мікуліна // Право України. – 2011. – № 4. – С. 164-168.
269. Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб / Є. Мічурін // Право України. – 2008. – № 4. – С. 124-130.
270. Мокуо Юкіє. Юкіє Мокуо: „Права людини починаються з прав дитини" : [інтерв'ю з головою Представництва Дит. Фонду ООН в Україні Юкіє Мокуо / записала Оксана Миколюк] // День. – 2011. – 24 трав. (№ 87). – С. 6.
271. Москаленко С. Право на вільне володіння зброєю – необхідність чи небезпека? / С. Москаленко // Юридичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 33-34.
272. Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні / Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 105-110.
273. Наші права: участь громадян в управлінні державними справами / [C. Злобін, С. Майданевич, Н. Окша]. – [Вінниця] : Консоль, 2006. – 60 с.
274. Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг / О. Нестеренко // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С. 26-32.
275. Нестерцова-Собакар О. Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правові аспекти / О. Нестерцова-Собакар // Право України. – 2005. – № 9. – С. 116-119.
276. Ніколаєва Т. Свобода пересування та вибору місця проживання / Т. Ніколаєва // Юридичний вісник України. – 2004. – 31 січ. (№ 5). – С. 12.
277. Павлюк Н. Суб’єкти права на обов’язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н. Павлюк // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 395-398.
278. Пазенюк А. Діалектика основних соціальних прав і свобод людини та громадянина в контексті загальних конституційних прав / А. Пазенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 36-39.
279. Пазенюк А. Сутність та способи реалізації права на страйк: вітчизняний та світовий досвід / А. Пазенюк // Право України. – 2009. – № 2. – С. 68-73.
280. Пазенюк А. Щодо питання про дискримінацію жінок у трудовій сфері // А. Пазенюк // Право України. – 2009. – № 4. – С. 147-151.
281. Полетило К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сполучених Штатів Америки / К. Полетило // Право України. – 2011. – № 4. – С. 260-266.
282. Порівняльний аналіз ризиків України та сусідніх держав у забезпеченні прав працівників // Охорона праці. – 2011. – № 2. – С. 3-11.
283. Породько В. Межі та обмеження суб’єктивних цивільних прав громадян: розмежування понять / В. Породько // Право України. – 2009. – № 7. – С. 118-124.
284. Право власності за Європейською конвенцією з прав людини : інформ. матеріали / А. Гржич, З. Матага, М. Лонгар. – К. : Фенікс, 2007. – 55 с.
285. Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації / упоряд. І. Козінцев, М. Захандревич. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 338 с.
286. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харк. правозахисна група. – Х. : Права людини, 2009. – 266 с.
287. Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі : зб. нормат. актів України [електронна версія]. – К., 2007. – 440 с.
288. Прасов О. Деякі аспекти безпосередньої реалізації права на медичну допомогу / О. Прасов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 34-37.
289. Прилипко С. Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення / С. Прилипко // Держава і право. – 2007. – № 35. – С. 311-316.
290. Примак В. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян / В.Примак // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 81-90.
291. Прокопчук Ю. Міжнародні стандарти захисту права людини на працю в актах ООН / Ю. Прокопчук // Право України. – 2011. – № 10. – С. 297-303.
292. Проскурняк Р. Механізм правового регулювання захисту прав працівників органів внутрішніх справ / Р. Проскурняк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 58-60.
293. Пушкіна О. Забезпечення культурних прав людини як критерії морального виміру державної влади / О. Пушкіна, Т. Чебикіна // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. )./ ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 214-217.
294. Пушкіна О. Право на опозиційну діяльність: невід’ємне політичне право людини і громадянина чи умова формування демократичного правового режиму? / О. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 8-13.
295. Пушкіна О. Право на свободу об’єднання та його юридичні гарантії у чинному законодавстві України / О. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 4-10.
296. Пушкіна О. Формування демократичного правового режиму / О. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 8-13.
297. Пшеничний В. Наркотизм як соціальне явище крізь призму конституційного права людини на охорону здоров'я / В. Пшеничний // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 3. – С. 73-76.
298. Рабінович А. Основоположні споживчі права людини та їх зв’язок з її правом на достатній рівень життя / А. Рабінович // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 7-8.
299. Рабінович П. Можливості вдосконалення законодавчого забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / П. Рабінович, Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 1. – С. 16-27.
300. Райковський Б. Законодавче забезпечення рівних прав громадян з обмеженими можливостями на участь у виборчому процесі та їх практична реалізація : [виступ члена Централ. вибор. коміс., кандидата політ. наук Броніслава Райковського на Європ. конф. з питань імплементації положень Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і пов. участі людей з обмеженими можливостями в життєдіяльності сусп-ва] / Б. Райковський // Вісник Центральної виборчої комісії. –2008. – № 2. – С. 42-44.
301. Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз / О. Рогова // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 198-206.
302. Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні / К. Романенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 58-61.
303. Роменський Г. Джерела та форми домашнього насильства / Г. Роменський // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: у 2 ч. – Сімф.: ДОЛЯ, 2004. – Ч. 1. – С.187-191.
304. Рудик В. Про проблемні питання нормативного гарантування права на соціальний захист / В. Рудик // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 37-39.
305. Руднєва О. Економічні, соціальні і культурні права людини та механізми їх захисту / О. Руднєва // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – С. 22-26.
306. Савойська С. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С. Савойська, В. Панібудьласка, А. Тугай; за ред. С. Савойської. – К. : Вища шк., 2009. – 319 с.
307. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / за ред. В. Яворського; УХС з прав людини. – Х. : Фоліо, 2005. – 92 с.
308. Серьогін В. Приватне життя як об'єкт конституційного права на недоторканність приватного життя / В. Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 51-62.
309. Серьогін С. Правові механізми забезпечення рівноправ'я статей в Україні / С. Серьогін, О. Костюков // Вісник державної служби України. – 2004. – № 4. – С. 24-27.
310. Сінькевич О. Конституційне право громадян на мирні зібрання / О. Сінькевичич // Держава і право. – 2007. – № 38. – С. 268-271
311. Сірик Д. Щодо права юридичної особи на звернення : постановка питання / Д. Сірик // Вісник прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 61-65.
312. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина України / Ю. Соколенко // Право України. – 2005. – № 2. – С. 27-32
313. Соколов В. Соціально-економічні стандарти та права людини в Європейському Союзі на сучасному етапі розвитку / В. Соколов // Віче. – 2009. – № 18. – С. 8-10.
314. Солдатенко О. Право на охорону здоров’я у конституціях України та інших європейських держав / О. Солдатенко // Право України. – 2008. – № 8. – С. 20-24.
315. Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я через медичне страхування / О. Солдатенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 54-58.
316. Соловйов А. До питання співвідношення права людини на життя та права на безпечне для життя і здоров’я довкілля / А. Соловйов // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 7-9.
317. Соловйов А. Право людини на життя: міжнародний вплив на формування українських поглядів / А. Соловйов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 7-10.
318. Сташків Б. Механізм забезпечення прав людини у сфері соціального захисту: проблеми гарантій / Б. Сташків // Право України. – 2007. – № 9. – С. 21-24.
319. Стефанчук Р. До питання законодавчого закріплення системи особистих немайнових прав фізичних осіб / Р. Стефанчук // Підприємництво, господарство і право. – 2005 .– № 7. – С. 11-15.
320. Cтефанчук Р. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб / Р. Стефанчук // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 10-13.
321. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Руслан Стефанчук // Юридична Україна. – 2004. – № 7. – С. 44-439.
322. Стефанчук Р. Право на особисту недоторканність фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) / Р. Стефанчук / Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 64-68.
323. Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні / Юрій Сульженко // Віче. – № 14. – С. 16-19.
324. Танасійчук А. Релігійна свобода в Україні / А. Танасійчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 231 с.
325. Темченко В. Громадянські права та свободи в системі прав людини і громадянина / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 34-38.
326. Тимощук О. Життя без бар'єрів або відновлення прав людей з інвалідністю / О.Тимощук // Дзеркало тижня. – 2010. – 23 жовт. (№ 39). – С. 11.
327. Тищенко О. Сексуальні домагання на роботі: соціально-правовий аспект питання / О. Тищенко // Адвокат. – 2004. – № 11. – С. 15-16.
328. Тиріна М. Теоретичні аспекти конституційного регулювання біологічних прав та свобод людини в Україні / М. Тиріна // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 202-206.
329. Тубелець І. Про право на працю / І. Тубелець // Праця і зарплата. – 2007. – квіт. (№ 15). С. 4-5.
330. Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства / О. Ульська // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. – Л., 2006. – С. 154-155.
331. Фролов Ю. Держава – основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні / Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 57-60.
332. Фролов Ю. Право користування об'єктами суспільної (публічної) власності в системі економічних прав людини і громадянина в Україні : конституц. – прав. аспект / Ю.Фролов // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 7. – С. 103-107.
333. Фролов Ю. Проблеми щодо питання самостійності економічних прав та свобод у загальній системі прав і свобод людини та громадянина / Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 16-20.
334. Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу / Н. Христенко // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 30-33.
335. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян / М. Черкашина // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 82-84.
336. Чернишевська Л. Права людей з інтелектуальною недостатністю, які користуються послугами стаціонарних закладів / Людмила Чернишевська // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 35-50.
337. Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення / О. Чуб // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С. 76-82.
338. Шашкова-Журавель І. Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД осіб / І. Шашкова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 102-105.
339. Шумак І. Духовні права і свободи людини – права людини нового покоління / І. Шумак // Право України. – 2005. – № 2. – С. 84-88.
340. Щербина В. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії в законодавстві України і міжнародних. актах / В. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 45-47.
341. Яковенко О. Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління / О. Яковенко // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 260-264.
342. Яригіна О. В. Свобода совісті в Україні / О. В. Яригіна // Вісник Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка: (Філософія і політологія). – 2009. – № 91/93. – С. 133-136.
343. Яроцький П. Світогляд і віросповідання без упередженостей : [про визначення свободи сл. та держ.-церков. відносин] // П. Яроцький // Віче. – 2004. – № 4. – С. 49-53.

Див. також: №№ 34, 37, 50, 113, 114, 115, 184, 347, 487, 495, 497, 499, 569, 577, 581, 584, 596, 601.
Гарантії прав та свобод
344. Абрамов В. Правовая политика современного Российского государства в области защиты прав детей / В. Абрамов // Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 79-84.
345. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина / І. Ієрусалімова. – К. : Знання, 2007. – 223 с.
346. Алхімова Д. Органи прокуратури – на захист прав дітей / Д. Алхімова // Вісник прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 20-24.
347. Андріїв В. Соціальне партнерство як форма захисту профспілками трудових прав працівників / В. Андріїв // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 371-375.
348. Анатольєва О. Державно-правовий захист неповнолітніх в УРСР : (20 ті роки XX ст.) / О. Анатольєва // Право України. – 2009. – № 4.– С. 170-174.
349. Андріяшко М. Право родителей, лишенных родительских прав, на свидание с детьми / М. Андрияшко // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. ) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 388-392.
350. Антонович М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини / М. Антонович // Право України. – 2004. – № 8. – С. 33-36.
351. Аракелян М. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом / М. Аракелян, Н. Узун // Право України. – 2006. – № 3. – С. 86-90.
352. Ахметка Ф.Проблемы региональных механизмов по защите прав человека / Ф. Ахметка, Е. Боденко // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : у 2 ч. – Симф.: ДОЛЯ, 2004. – Ч. 1. – С. 119-126.
353. Барчук В. Роль і місце Конституційного Суду України в юридичному механізмі забезпечення прав людини / В. Барчук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 3-6.
354. Барчук В. Роль і місце уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в юридичному механізмі закріплення прав людини / В. Барчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 134-137.
355. Басиста І. Дотримання прав і свобод громадян при прийнятті процесуальних рішень / І. Басиста // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. ) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 458-462.
356. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект / В. Баштанник // Право України. – 2006. – № 9. – С. 56-60.
357. Біленко Б. Особливості функціонування адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у правоохоронній діяльності / Б. Біленко // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 32-34.
358. Білозьоров Є. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми / Є. Білозьоров // Адвокат. – 2009. – № 8. – С. 26-30.
359. Благодир А. Обмеження прав особистості у сфері кримінального судочинства / Ангеліна Благодир // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 96-99.
360. Богатирьов І. Міжнародні інструменти захисту прав людини, засудженої особи в Україні у контексті Європейської інтеграції / І. Богатирьов // Адвокат. – 2006. – № 12. – С. 33-36.
361. Бойко М. Правовий самозахист / М.Бойко. – К. : Атака, 2006. – 467 с.
362. Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського Суду з прав людини судами України : виступ д-ра юрид. наук, проф., судді Європ. суду з прав людини у відставці / В. Буткевич // Право України. – 2011. – № 7. – С. 48-63.
363. Буткевич В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні / В. Буткевич // Право України. – 2009. – № 4. – С. 36-41.
364. Бущенко А. Застосування статей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці / А. Бущенко. – Х. : Права людини, 2007. – 215 с.
365. Бущенко А. Проти катувань. Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК / А. Бущенко, М. Мінаєв, М. Романов; Правозахисна група. – Х. : Права людини, 2007. – 254 с.
366. Ведерникова О. Европейский Суд по правам человека: исторические реформы, современное состояние и беспрецедентные решения / О. Ведерникова // Государство и право. – 2011. – № 3. – С. 30-39.
367. Взаємодія ОВС та громадських організацій щодо протидії насильству у сім'ї : матеріали круглого столу, 26 лют. 2010 р. / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ : Прикарпат. юрид. ін-т, 2010. – 229 с.
368. Венедіктова І. Співвідношення категорій охорони і захисту охоронюваних законом інтересів / І. Венедіктова // Право України. – 2011. – № 10. – С. 192-197.
369. Вітик І. Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект / І. Вітик, В. Костюк // Віче. – 2011. – № 14. – С. 2-4.
370. Виборнова Є. До питання про визнання моменту виникнення права на захист / Є. Виборнова // Адвокат. – 2007. – № 2. – С. 202-206.
371. Вітковський В.С. Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя / В.С. Вітковський // Адвокат. – 2010. – № 12. – С. 22-26.
372. Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного правосуддя в Україні / С. Владиченко // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 3. – С. 31-35.
373. Волков В. Європейські стандарти прав людини та юридична освіта в Україні / В. Волков // Право України. – 2007. – № 54. – С. 105-107.
374. Волкова С. Захист прав дітей – постійна турбота прокурорів / С. Волкова // Вісник прокуратури – 2008. – № 7. – С. 22-28.
375. Гардецький О. На захисті прав громадян / О. Гардецький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 3. – С.6-10
376. Герасимчук О. Професійний захист прав потерпілого / О. Герасимчук // Адвокат. –2008. – № 2. – С. 44-47.
377. Герасимчук О. Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного впровадження / О. Герасимчук // Адвокат. – 2010. – № 11. – С. 19-21.
378. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеціанська комісія / С. Головатий // Права людини. – 2011. – № 10. – С. 154-167.
379. Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції та законів України / А. Головін // Віче. – 2011. – верес. (№ 17). – С. 13-16.
380. Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини / В. Головченко // Право України. – 2008. – № 5. – С. 88-91.
381. Голуб Ю. Додержання конституційних прав громадян є пріоритетом для органів прокуратури / Ю. Голуб // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 23-28.
382. Гончаренко О. Конституційно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні / О. Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 88-91.
383. Гончаренко О. Міжнародні нормативно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні / О. Гончаренко // Юридична Україна. – 2006. – № 3. – С 17-22.
384. Горова О. Правове становище інвалідів / О. Горова // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 4-7.
385. Грицкевич С. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення конституційних екологічних прав / Грицкевич С. – Івано-Франківськ : ПЮІ МВС України, 2004. – 207 с.
386. Гудима Д. Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького суду (на прикладі захисту прав "квірів") / Д. Гудима // Право України. – 2011. – № 7. – С. 33-41.
387. Гулина О. Право на равенство и защита от дискриминации: опыт Европейского Союза и Совета Европы / О Гулина // Государство и право. – 2011. – № 2. – С. 23-31.
388. Гураль В. Захист конституційних прав громадян : пріоритетний напрям діяльності органів прокуратури Львівщини / В. Гураль // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 32-38.
389. Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю. Гурджі // Право України. – 2009. – № 1. – С. 74-79.
390. Давиденко Л. Забезпечення прав та свобод громадян при здійсненні митних процедур / Л. Давиденко // Митна справа. – 2006. – № 3. – С. 31-37.
391. Дашковська О. Національні державно-правові механізми захисту прав жінок: світовий досвід і шляхи вдосконалення / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2. – С. 198-205.
392. Дашковська О. Регіональний механізм захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 1. – С. 139-146.
393. Дашо Т. Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства / Т. Дашо // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. – Л., 2006. – С. 51-53.
394. Дегтярьов О. Паспортна система як спосіб забезпечення права громадян на вільний вибір місця проживання / О. Дегтярьов // Право України. – 2005. – № 2. – С. 20-23.
395. Демченко О. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами / О. Демченко. – Чернігів, 2004. – 216 с.
396. Денисенко Д. Захист прав людини в контексті міжнародного комерційного арбітражу / Д. Денисенко // Персонал. – 2011. – № 2. – С. 70-74.
397. Дешко Л. До питання про компетенцію Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 104-107.
398. Додіна Є. Європейський суд з прав людини щодо реєстрації релігійних організацій в Україні / Є. Додіна // Митна справа. – 2009. – № 2. – С. 56-59.
399. Додіна Є. Правові заходи реалізації права громадян на мирні зібрання / Є. Додіна // Митна справа. – 2007. – № 1. – С. 54-57.
400. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Дж. Донеллі. – Л. : Кальварія, 2004. – 279 с.
401. Джуган В. Правове регулювання відшкодування моральної шкоди заподіяної порушенням екологічних прав / В. Джуган // Моральні основи права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ. 16 груд. 2010 р. )./ ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 381-385.
402. Драган О. Щодо нагляду за додержанням прав депортованих народів / О. Драган // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 7. – С. 32-36.
403. Енвер Д. Навчання молоді правам людини : посібник / Д. Енвер, Л. Юрт. – Х. : Права людини, 2009. – 155 с.
404. Євгеньєва В. Законодавче закріплення захисту прав національних меншин в Україні / В. Євгеньєва // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : у 2 ч. – Сімф. : Доля, 2004. – Ч.1. – С.92-96.
405. Європейський суд з прав людини: організація, діяльність, процес / за ред. В. Лутковської. – К. : Праксіс, 2005. – 168 с.
406. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с.
407. Жеребной І. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 117-120.
408. Єгоров О. Муніципальні права особистості як об’єкт прокурорського нагляду: гносеологічні та аксіологічні підходи / О. Єгоров // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 185- 192.
409. Жаровська І. Міжнародно-правовий і національний рівень забезпечення права на знання прав та обов’язків / І. Жаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 3-6.
410. Жернаков В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини у сфері праці / В. Жернаков // Держава і право. – 2006. – № 32. – С. 278-283.
411. Жуковіна Л. Забезпечення права громадян на захист від шкідливого впливу шуму / Л. Жуковіна // Юридичний журнал. – 2007. – № 11. – С. 92-94.
412. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – К. : Укр. Центр Правничих Студій, 2001. – 194 с.
413. Задорожня Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / Г. Задорожня // Право України. – 2008. – № 1. – С. 28-30.
414. Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : сб. док. / под ред. Н. Карпачевой. – К., 2004. – 159 с.
415. Занфіров В. Захист конституційних прав громадян – основне із завдань у діяльності органів прокуратури / В Занфіров // Вісник Прокуратури. – 2011. – № 5. – С. 3-17.
416. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в діяльності органів внутрішніх справ України. – К., 2008. – 319 с.
417. Застосування в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 11. – С. 33-36.
418. Захаров Є. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод / Є. Захаров // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 2. – С. 37-42.
419. Захаров Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганим поводженням : виступ співголови Харк. правозахис. групи, члена правл. Укр. Гельсин. спілки з прав людини / Є. Захаров // Право України. – 2011. – № 7. – С. 107-110.
420. Захисти себе сам! : поради потерпілим, зразки док., адреси та телефони. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 255 с.
421. Згурська В. До питання про захист прав і свобод людини в Україні, забезпечення її соціальних інтересів / В. Згурська // Держава і право. – 2011. – Вип. № 51. – С. 695-699.
422. Зезека Н. Сучасні світові тенденції і моделі організації систем захисту від безробіття та можливості їх використання в Україні / Н. Зезека // Адвокат. – 2008. – №. 10. – 23-27.
423. Зінич В. Уповноважений з прав людини як гарант прав людини у правоохоронній діяльності / В. Зінич // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 262-268.
424. Зуєв Р. Європейські стандарти щодо дотримання прав людей органами внутрішніх справ та реалії їх виконання в Україні / Р.Зуєв //Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасників Всеукр. курсант.-студ. наук. конф. Львів, 7 листоп. 2008 р. – Л. : Львів. держ. ун-т внутріш. справ, 2008. – С. 68-70.
425. Ієрусалімова І. Судові гарантії захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади / І. Ієрусалімова // Юридична Україна. – 2005. –№ 5. – С. 81-85.
426. Іллюк М. Право громадян на конституційну скаргу : [про міжнар. конф.: "Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу"] / М. Іллюк // Юридичний вісник України. – 2011. – 24-30 верес. (№ 38). – С. 11.
427. Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в Україні // Право України. – 2009. – № 10. – С. 145-148.
428. Ісмайлов К. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на систему джерел права України / К. Ісмаілов // Держава і право. – 2011. – Вип. № 51. – С. 71-76.
429. Калініченко О. Аспекти парламентського контролю за реалізацією конституційного права свобод та обов’язків людини і громадянина / О. Калініченко // Право України. – 2008. – № 1. – С. 153-155.
430. Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім'ї. – К., 2006. – 93 с.
431. Кампо В. Європейська конвенція 1950 року та проблеми захисту прав громадян у діяльності Конституційного Суду України / В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 104-113.
432. Карпачова Н. Виступ уповноваженого з прав людини Н.Карпачової на представленні у Верховній Раді України щорічної доповіді "Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні” (6 лип. 2005 р.) –- К., 2005. – 34 с.
433. Карпачова Н. Виступ уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України спеціальної доповіді „Стан дотримання та захист прав дитини в Україні”: до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини (22 груд. 2010 року) // Голос України. – 2011. – 1 черв. – С. 6-7.
434. Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини : виступ уповноваж. Верховної Ради України з прав людини на Міжнар. конф. / Н. Карпачова // Право України. – 2011. – № 7. – С. 16-22.
435. Карпачова Н. Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини : спец. доп. уповноваженого. Верховної Ради .України з прав людини : з нагоди 60-річчя Загальної декларації прав людини / Ніна Карпачова. – К., 2008. – 267 с.
436. Карпунцев В. Діяльність органів прокуратури України щодо забезпечення прав і свобод громадян: історія розвитку форм і методів / В. Карпунцев // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 6. – С. 87-92.
437. Карпунцев В. Конституційні права та свободи людини і громадянина / В. Карпунцев // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4. – С. 31-36.
438. Касько В. Критерії ефективності розслідування фактів поганого поводження: огляд прецедентної практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах проти України : виступ експерта Ради Європи, адвоката на Міжнар. конф. / В. Касько // Право України. – 2011. – № 7. – С. 96-103.
439. Келлі Л. Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей / Л. Келлі. – К., 2000. – 202 с.
440. Келлі Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок : висновки / Л. Келлі. – 2007. – 39 с.
441. Клочков В. Взаимодействие Генеральной прокуратуры Украины с Верховной Радой Украины по охране и защите прав и свобод человека и гражданина./ В. Клочков // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 22-24.
442. Клочков В. Ініціативна перевірка прокурором додержання прав і свобод людини / В. Клочков // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 194-200.
443. Клочков В. Концептуальная сущность и роль прокурорского надзора по охране и защите прав и свобод человека и гражданина / В. Клочков // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 151-154.
444. Клочков В. Повноваження прокурора з нагляду за виконанням законів у сфері прав і свобод людини / В. Клочков // Вісник прокуратури. – 2009. – № 6. – С. 44-48.
445. Ключковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство : виступ на Міжнар. конф. / Ю. Ключковський // Право України. – 2011. – № 7. – С. 23-32.
446. Коваль Л. Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Л. Коваль. – Х. : Права людини, 2010. – 238 с.
447. Ковальова Я. Права та законні інтереси потерпілого – під захистом державного обвинувача / Я. Ковальова // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 11. – С. 110-115.
448. Козуб І. До питання судового захисту трудових прав / І. Козуб // Адвокат. – 2010. – № 12. – С. 16-21.
449. Комаров В. Фундаменталізація прав людини, європейський вимір права на справедливий судовий розгляд / В. Комаров // Право України. – 2-11. – № 10. – С. 23-26.
450. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : застосування в Україні / М-во юстиції України. – К., 2006. – 176 с.
451. Константінов С. Міжнародний досвід організації адміністративного судочинства у захисті прав людини / С. Константінов // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 133-140.
452. Косілова О. Правозахисні функції громадянського суспільства / О. Косілова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 10-13.
453. Костенко О. Як подолати зловживання правами / О. Костенко // Віче. – 2009. – № 4. – С. 28-29.
454. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / [за ред. Ю.С. Шемшученка]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 251 с.
455. Коста Ж-П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі : виступ Голови Європ. суду з прав людини на Міжнар. конф. / Ж-П. Коста // Право України. – 2011. –№ 7. – С. 11-15.
456. Косюта М. Інтереси громадян і держави як предмет прокурорсько-судового представництва / М. Косюта // Вісник прокуратури. – 2009. – № 6. – С. 15-21.
457. Котляр А. Під вартою без ліків, або про права затриманих ВІЛ–позитивних / А.Котляр // Дзеркало тижня. – 2007. – 13 жовт. (№ 38). – С. 20.
458. Котляревська Г. Конституційне право на звернення до органів влади в системі прав людини в Україні / Г. Котляревська // Держава і право. – 2008. – № 3. – С. 303-308.
459. Кравченко О. Соціальний захист дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / О. Кравченко // Адвокат. – 2004. – № 12. – С. 20-21.
460. Кравчук Н. Защита прав ребенка в судебном порядке / Н. Кравчук // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 66-73.
461. Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду: за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян / О. Красноокий // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 11. – С. 63-68.
462. Крупчак О. Захист приватних прав особи адміністративними судами / О. Крупчак, В. Перепелюк // Юридична Україна. – 2009. – № 1. – С. 39-42.
463. Кудря В. Забезпечення прав дитини в адміністративно-ювенальній системі / В. Кудря // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 119-123.
464. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60-65.
465. Кузь М. Проблемні питання кримінально-правового захисту прав пацієнта/ М.Кузь // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства : тези доп. та повідомл. учасників Всеукр. курсант.-студ. наук. конф. Львів, 7 листоп. 2008 р.– Л. : Львів держ ун-т внутрішніх справ, 2008. – С. 109-112.
466. Курдельчук Д. Хто і як захищає мігранта-українця / Д. Курдельчук // Адвокат. – 2004. – № 9. – С. 4-9.
467. Кучинська О. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України О. Кучинська // Адвокат. – 2009. – № 5. – С. 10-12.
468. Лагутіна І. Розвиток трудової юстиції – шлях до вдосконалення судового захисту трудових прав та інтересів працівників / І. Лагутіна // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 83-87.
469. Лашкет О. Необхідна оборона як одна із гарантій дотримання прав і свобод людини / О. Лашкет // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 28-30.
470. Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні / Х. Лисенко // Право України. – 2006. – № 3. – С. 22-26.
471. Лисогор В. Історико-правовий аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації прав і свобод громадян / В. Лисогор // Підприємництво, господарство і право–2009. – № 8. – С. 133-137.
472. Лисогор В. Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод громадян / В. Лисогор, Н. Махначова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 19-21.
473. Литвин В. Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми застосування практики Європейського Суду з прав людини в правовій системі України" / В. Литвин // Голос України. – 2011. – 5 лип. – С. 3.
474. Литвин В. Роль юридичної науки в удосконаленні механізмів гарантій незалежної реалізації Європейської конвенції про захист прав людини / В. Литвин // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 3-13.
475. Литвин В. Сонячних обріїв юній зміні! : [звернення Голови Верховної Ради України Володимира Литвина з нагоди Міжнар. дня захисту дітей] // Голос України. – 2011. – 1 черв. – С. 6-7.
476. Литвин В. Україна й Європейський Суд з прав людини: витоки та проблеми взаємодії : виступ Голови Верховної Ради України на Міжнар. конф. / В. Литвин // Право України – 2011. – № 7. – С. 6-10.
477. Литвин В. Щоб наші люди так само довіряли своєму Конституційному Суду, як вони довіряють Європейському суду з прав людини : з виступу Голови Верховної Ради України Володимира Литвина (з нагоди 15-ї річниці Конституційного Суду України та в рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи 15-17 верес. 2011 р.) // Віче. – 2011. – жовт. (№ 19). – С. 16-19.
478. Лихова С. Законні інтереси дітей та підопічних осіб як об’єкт кримінально-правової охорони: теоретико-правовий аспект / С. Лихова, С. Морозюк // Вісник прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 55-60.
479. Льошенко О. Цивільні права і обов’язки в контексті практики Європейського суду з прав людини / О. Льошенко // Юридичний журнал. – 2007. – № 11. – С. 133-134.
480. Люшненко М. Дотримання прав дітей – на особливому контролі [Тернопіль] / М. Люшненко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 11. – С. 49-56.
481. Майданник О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні / О. Майданник // Адвокат. – 2010. – № 7. – С. 12-16.
482. Майданник О. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини в Україні / О. Майданник // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 14-18.
483. Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчинені злочину / О. Мазур // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – С. 83-86.
484. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джеремі Макбрайд ; Рада Європи. – К. : К.І.С., 2010 – 575 с.
485. Маланчук Б. Особливості статті з ЄКПЛ крізь призму основних принципів тлумачення Конвенції / Б. Маланчук // Право України. – 2011. – № 7. – С. 42-47.

486. Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доп. по Україні / Джім Мардох. – [К. :К.І.С.], [2010]. – 107 c.
487. Маркіна Т. Проблеми захисту трудових прав працівників / Т. Маркіна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 21-24.
488. Мармазов В. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод /В. Мармазов // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4. – С. 63-72.
489. Мартиненко О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохоронних органів : виступ Голови правл. ВГО "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів" на Міжнар. конф. / О. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 7. – С. 104-106.
490. Марцеляк О. Інститут омбудсмана: теорія і практика : монографія / О. Марцеляк ; МВС. – Х. : Нац. ун-т внутр.справ, 2004. – 448 с.
491. Мельничук О. Захист права на освіту Конституційним Судом України / О. Мельничук // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 24-27.
492. Мельничук О. Правові засоби та способи захисту суб'єктивного права на освіту / О. Мельничук // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 23-27.
493. Мироненко В. Забезпечення дотримання прав дітей в Україні нормами національного законодавства / В. Мироненко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 6-8.
494. Мироненко В. Правові засади захисту прав дитини, яка перебуває у конфлікті із законом / В. Мироненко // Вісник прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 32-36.
495. Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: „білі плями” українського законодавства / Г. Миронова // Право України. – 2009. – № 3. – С. 59-64.
496. Мілевич Л. Виконання Закону „Про доступ до публічної інформації” / Л. Мілевич // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 39-42.
497. Мірошніченко А. Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки / А. Мірошніченко // Адвокат. – 2011. – № 1. – С. 26-31.
498. Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України : за результатами соц. дослідж. – Х. : Права людини, 2010. – 191 с.
499. Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно / М. Мороз // Право України. – 2009. – № 2. – С. 88-93.
500. Мусієнко О. Реалізація прокурором представницької функції у сфері соціального захисту / О. Мусієнко // Вісник прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 45-47.
501. Нагорний Є. Удосконалення законодавства України про громадянство – запорука захисту прав людини / Є. Нагорний // Право України. – 2006. – № 10. – С. 33-35.
502. Надрага В. „Люди з інвалідністю мають такі самі права, як і всі” : [розмова з міністром праці та соц. політики Василем Надрагою / записала Валентина Кокіна] // Урядовий кур’єр. – 2010. – 3 груд. (№ 227). – С. 6.
503. Назаров В. Право людини на невтручання в її особисте та сімейне життя та його обмеження у кримінальному впровадженні / В. Назаров // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 477-484.
504. Назаров Д. Право молоді на працю: проблеми і перспективи / Д. Назаров // Праця і зарплата. – 2011. – 18 трав. (№ 19). – С. 6-7.
505. Насилие в семье – как бороться с ним государству. Что имеем и что следует сделать. – К. , 2002. – 158 с.
506. Наулік Н. Конституційно-правові принципи діяльності омбудсманів в Україні та Польщі / Н. Наулік // Вісник прокуратури. – 2009. – № 5. – С. 90-99.
507. Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / А. Нижник // Право України. – 2010. – № 2. – С. 65-81.
508. Новикова Н. Прокуратура – на захисті прав і свобод неповнолітніх / Н. Новикова // Вісник прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 43-48.
509. Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Нор // Право України. – 2009. – № 2. – С. 43-51.
510. Озерська А. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого в кримінальному судочинстві / А. Озерська // Право України. – 2005.– № 4. – С. 35-38.
511. Олефіренко Е. Адміністративно-правові гарантії реалізації та захисту прав і свобод громадянина: співвідношення понять / Е. Олефіренко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 40-43.
512. Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – №. 4. – С. 47-54.
513. Оніщенко Н. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку : реал. стан та програмні цілі / Н. Оніщенко, С. Береза // Віче. – 2011. – жовт. (№ 19). – С. 30-32.
514. Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттєво посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів / М. Оніщук // Право України. – 2009. – № 2. – С. 24-28.
515. Онопенко В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення : виступ Голови Верховного Суду України на Міжнар. конф. / В. Онопенко // Право України – 2011. – № 7. – С. 64-68.
516. Опольська Н. Право дитини на людську гідність / Н. Опольська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 11-13.
517. Опольська Н. Принципи правового захисту дитини / Н. Опольська // Держава і право. – 2011. – Вип. № 51. – С. 38-42.
518. Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України : наук-практ. посіб. / [Харк. ін-т соц. дослідж.]. – Х. : Права людини, 2007. – 262 с.
519. Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини / Харк. правозахисна група. – Х. : Права людини, 2009. – 70 с.
520. Паліюк В. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004. – 260 с.
521. Панцир С. Роль інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у формуванні громадянської та правової свідомості громадян / С. Панцир // Парламент. – 2004. – № 8. – С. 26-41.
522. Пасенюк О. Урахування практики Європейського Суду з прав людини у публічному адмініструванні та судочинстві: від ідеї до втілення : виступ Голови Вищого адмін. суду України на Міжнар. конф. / О. Пасенюк // Право України. – 2011. – № 7. – С. 80-82.
523. Пашинський В. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні / В. Пашинський // Право України. – 2008. – № 2. – С. 31-35.
524. Пашук Т. Співвідношення прав на ефективний засіб юридичного захисту і на справедливий судовий розгляд : (у світі європ. стандартів ) / Т. Пащук // Адвокат. – 2005. – № 1. – С. 35-42.
525. Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства / О. Пащенко // Право України. – 2006. – № 4. – С. 32-35.
526. Перепелюк В. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону / В. Перепелюк // Юридична Україна. – 2009. – № 11/12. – С. 37-40.
527. Піджаренко О. Правовий захист гідності та честі / О. Піджаренко // Іменем закону. – 2005. – 21-27 січ. (№ 3). – С. 2.
528. Постригань Т. Процедурні та процесуальні правовідносини з соціального захисту працівників у трудовому праві / Т. Постригань // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 75-79.
529. Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльн. правоохоронних органів. – К. ; Х. : Права людини, 2010. – 275 с.
530. Права людини і їхній захист згідно норм міжнародного права / Рада Європи. – Л. : Кальварія, 2002. – 16 с.

531. Права людини щодо в'язнів : міжнар. навч. семінар ( Рим, 1-2 берез. 2005 р.) / Папська рада „Справедливість і мир", Міжнар. катол. коміс. душпастирства в тюрьмах. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с.
532. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина // Конституція України у судових рішеннях : [постатейно] // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2011. – № 7-8. – С. 59-166.
533. Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні ст. 10 Європейської Конвенції з прав людини : сорок років юриспруденції і Суду та Комісії : 1959 - 1999. - К. : Право, 2000. – 72 с.
534. Припхан І. Обмеження прав і свобод людини з метою захисту суспільної моралі / І. Припхан // Моральні основи права : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (Івано-Франківськ, 16 груд. 2010 р.) / ПЮІ ЛьвДУВС. – Івано-Франківськ,.2010. – С. 462-473.
535. Приходько С. Захист прав працівників при масових звільненнях : за законодавством Польщі, Росії та України у порівнянні із законодавством ЄС / С. Приходько // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 11. – С. 103-109.
536. Про історичні та сучасні проблеми прав людини в Україні у контексті практики Європейського суду : Виступ Голови Верховної Ради України В. Литвина на міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України" // Голос України. – 2011. – 5 лип.(№ 119). – С.3.
537. "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477 - IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
538. "Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні" : Проект Закону. - К. : Інформцентр, 2004. – 30 с.
539. Проблема прав людини в поліційній практиці : довідник / М. Тейлор; Рада Європи - Страсбург, 2000. – 56 с.
540. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України : Міжнар. конф. у Верховному Суді України 1 лип. 2011 р. // Віче. – 2011. – № 7.– С. 1-24.
541. Процевський О. Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку / О. Процевський // Право України. – 2008. – № 2. – С. 64-69.
542. Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу / В. Пузирний // Право України. – 2004. – № 1. – С. 33-36.
543. Путраймс И. Защита прав граждан Украины Европейским судом / И. Путраймс // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: у 2 ч. – Сімф. : ДОЛЯ, 2004. – Ч. 1. – С.176-178.
544. Пшонка В. Із виступу (Ген. прокурора України) на всеукраїнській нараді з питань захисту дітей / В. Пшонка // Вісник прокуратури. – 2011. – № 11. – С. 3-6.
545. Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту / Н. Ракша // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 36-41.
546. Рабінович П. Знання практики Європейського суду з прав людини як передумова ефективного використання механізму їх захисту в Україні / П. Рабінович // Право України. – 2009. – № 4. – С. 42-46.
547. Рабінович П. Конституція України як „живий інструмент” (у світлі офіційного перетлумачення положень) : [щодо Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод] / П. Рабінович // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 10-13.
548. Ревака В. Забезпечення прав громадян / В. Ревака // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 58-63.
549. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Східноукр. центр громад. ініціатив. – Луганськ : [Янтар], 2008. – 104 с.
550. Рекомендації уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підсумками проекту "Моніторинг дотримання прав національних меншин в Україні": здійсненого за підтримки Верховного Комісара ОБСЄ у справах нац. меншин. – К., 2003. – 15 с.
551. Руденко В. Наглядова функція прокуратури як інструмент реалізації соціально-економічних прав людини і громадянина / В. Руденко // Держава і право. – 2008. – № 3. – С. 250-253.
552. Руденко В. Проблеми реалізації соціально-економічних прав і свобод в Україні та їх вплив на правозахисну функцію прокуратури / В. Руденко // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 207-210.
553. Руденко М. Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина / М. Руденко // Юридичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 119-121.
554. Рябчинська О. Актуальні питання кримінально-правової охорони прав дітей / О. Рябчинська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 105-107.
555. Савонюк Р. Права людини та проблемні питання порушення кримінальних справ приватного обвинувачення /Р. Савонюк // Право України. – 2005. – № 5. – С. 66-67.
556. Савченко О. До вивчення поняття обмеження прав і свобод людини та громадянина у діяльності міліції / О. Савченко // Право України. – 2004. – № 8. – С. 40-42.
557. Садова Т. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : монографія / Т. Садова ; за ред. С. Смокова. – Івано-Франківськ : ЛьвДУВС, 2011. – 177 с.
558. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства / Н. Сакара // Право України. – 2011. – № 10. – С. 63-76.
559. Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Рік Сванідзе; Рада Європи. – К. : КІС, 2009. – 39 с.
560. Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе; Рада Європи. – К. : КІС, 2009. – 142 с.
561. Святоцька В. Практика Європейського Суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право України. – 2011. – № 7. – С. 111-115.
562. Севрюков В. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав корінних народів та національних меншин в Україні / В. Севрюков // Держава і право. – 2008. – № 3. – С. 309-313.
563. Cкомороха В. Захист прав і свобод людини у практиці Конституційного Суду України / В. Скомороха // Право України. – 2009. – № 6. – С.61-75.
564. Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина / К. Слюсар // Право України. – 2006. – № 4. – С. 35-39.
565. Смоков С. Загальна характеристика процесуальних гарантій / С. Смоков // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 89-95.
566. Смокович М. Судовий захист виборчих прав громадян / М. Смакович, В. Галайчук, С. Кальченко // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 22-32.
567. Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України / Ю.Соколенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 34-38.
568. Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я через медичне страхування / О. Солдатенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 54-58.
569. Соловйов А. Загальна характеристика цивільно-правових гарантій права людини на життя / А. Соловйов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 7-10.
570. Стадник Г. Важливість діяльності Уповноваженого з прав людини за міжнародними та європейськими стандартами захисту прав людини / Г. Стадник // Право України. – 2005. – № 3. – С. 28-30.
571. Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини і формування її нормативно-правової основи / Г. Стадник // Право України. – № 1. – С. 5-9.
572. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування в історичному розвитку / Г. Стасюк // Право України. – 2005. – № 2. – С. 108-111.
573. Стащенко О. До питання про вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні / О.Стащенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. –С. 115-118.
574. Суд і ЗМІ: взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Акад. суддів України. – К. : Фенікс, 2008. – 63 с.
575. Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави / Ю. Сульженко // Віче. – 2011. – № 18. – С. 29-32.
576. Сульженко Ю. Захист прав та охоронних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі / Ю. Сульженко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 80-86.
577. Сульженко Ю Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина України / Ю. Сульженко // Віче. – 2011. – № 14. – С. 16-19.
578. Сухонос В. Прокурор на захисті прав неповнолітніх: погляд у минуле / В. Сухонос // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 33-43.
579. Тесленко А. Прокуратура на захисті трудових прав громадян / А. Тесленко // Праця і зарплата . – 2011. – 12 січ. – С. 4-5.
580. Титова Т. Проблеми захисту прав дітей в Україні / Т. Титова // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : у 2 ч. – Сімф. : Доля, 2004. – Ч. 2. – С. 75-79.
581. Тихий В. Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав / В. Тихий // Право України. – 2011. – № 9. – С. 107-116.
582. Ткаліч А. Захист прав і свобод людини та громадянина судовою владою /А. Ткаліч // Персонал. – 2011. – № 1. – С. 80-85.
583. Тодика О. Проблема зловживання своїми правами та свободами в аспекті становлення народовладдя / О. Тодика // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 87-90.
584. Третьяков Д. Застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні / Д. Третьяков // Віче. – 2007. – № 9-10. – С. 41-44.
585. Ударцов Ю. Реалізація наглядових повноважень у сфері соціального захисту інвалідів / Ю. Ударцов // Вісник прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 26-31.
586. Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб /А. Фігель // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 31-35.
587. Фріс П. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини : монографія / П. Фріс. – [Надвірна] : Надвірн. друк., 2009. – 19 с.
588. Фулей Т. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні / Т. Фулей. – К.,2008. – 199 с. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації).
589. Ходико Є. Захист прав неповнолітніх / Є. Ходико // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 33-35.
590. Цувіна Т. Неупередженість суду у контексті практики Європейського Суду з прав людини / Т. Цувіна // Право України. – 2011. – № 10. – С. 303-312.
591. Черв’якова О. Актуальні питання забезпечення прав громадян , підданих адміністративному арешту / О. Черв’якова // Право України. – 2006. – № 2. – С. 35-37.
592. Шевчук С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики : виступ проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" на Міжнар. конф. / С.Шевчук // Право України. – 2011. – № 7. – С. 88-92.
593. Шевчук С. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України / С. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 104-113.
594. Шило О. До питання реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в досудових стадіях кримінального процесу / О. Шило // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 164-172.
595. Шинальський О. Об’єктивний погляд на стан додержання конституційних прав громадян / О. Шинальський // Вісник прокуратури – 2009. – № 6. – С. 3-14. .
596. Шкарбан В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні / В. Шкарбан // Держава і право. –2011. – Вип. 52. – С. 192-198.
597. Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання / А. Штефан // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 59-63.
598. Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні : виступ судді Європейського суду з прав людини / Г. Юдківська // Право України. – 2011. – № 7. – С. 74-79.
599. Юдківська Г. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості / Г.Юдківська // Адвокат. – 2008. – № 3. – С. 12-21.
600. Юдківська Г. Еволюція ролі Європейського суду – на шляху до процедуралізації фундаментальних прав : доп. на Міжнар. конф. „Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України” // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 7. – С. 21-25.
601. Юрченко Т. Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Т. Юрченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 97-99.
Див. також: №№ 7, 13, 14, 29, 31, 93, 95, 100, 104, 107, 112, 123, 136, 141, 144, 164, 166, 170, 192, 196, 201, 206, 267, 291, 305, 331.
Електронний ресурс. Режим доступу до найбільших організацій, що займаються захистом прав людини
http://www.echr.coe.int – Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ)
http://www.amnesty.org/ – Міжнародна амністія
http://ligaforpeople.com.ua/ukranian/03/subsys.htm – Міжнародна громадська організація „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка