Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Електронні бібліотеки в Інтернеті” .Вебліографічний покажчикВебліографічний покажчик „Електронні бібліотеки в Інтернеті" виданий на допомогу користувачам бібліотек від звичайного школяра і до наукового працівника. Він представляє Інтернет-ресурси для швидкого доступу до електронних баз даних  підручників, журналів, монографій, наукових статей та інших публікацій з різноманітних галузей знань. Покажчик охоплює вебліографічні джерела станом на 01.11.2011р.

Матеріали систематизовано за розділами:

-             наукові бібліотеки;

-             бібліотеки нормативних актів;

-             електронні бібліотеки історичної літератури;

-             галузева література;

-             електронні джерела на допомогу студенту й школяру;

-             електронні бібліотеки української літератури;

-             електронні бібліотеки світової класичної та сучасної літератури;

-             бібліотеки дитячої літератури.

У межах розділів документи розміщені в алфавітному порядку за їх назвами.

Покажчик розрахований на всіх, хто шукає необхідну інформацію за допомогою Інтернет-ресурсів.

Укладачі:                                  О. Люба - зав. відділу ЦЕЗІ ОУНБ ім. І.Франка

                                                   C. Джоголик  - бібліотекар ОУНБ ім. І.Франка

 

Відповідальний за випуск:      Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І.Франка

НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ

1.  Вісник Вінницького політехнічного інституту

http://visnyk.vstu.vinnica.ua/

Пропонуються статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ, статтi з педагогiки вищої освiти.

2.  Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vddau/index.html

Науково-практичні дослідження з ветеринарних, економічних, сільськогосподарських та технічних наук.

3.  Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/index.html

Висвітлення результатів наукових та практичних досліджень у галузі біології, медицини, геології, географії, економіки, математики, механіки, фізики, хімії та ін. наук.

4.  Вісник Дніпропетровського університету. Серія „Економіка"

http://vestnikdnu.com.ua/

Пропонуються досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи.

5.  Вісник Донецького університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdu/index.html

Наукова література з природничих наук, гуманітарних наук, економіки й права.

6.  Вісник Житомирського державного технологічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vzhdtu/index.html

Машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, розробка корисних копалин.

7.  Вісник Житомирського національного агроекологічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vzhnau/index.html

Відомості з ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини та ін.

8.  Вісник Запорізького національного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/index.html

Висвітлення досягнень у галузях біологічних, технічних, філологічних, педагогічних, економічних, фізико-математичних, юридичних, психологічних, соціологічних, політичних, фізичних наук, виховання та спорту.

9.  Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/index.html

Висвітлення розвитку правничих наук та їх історичного становлення; узагальнення досвіду роботи органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю; розкриття особливостей підготовки майбутніх юристів.

10.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vknu/index.html

Архів номерів: астрономія, біологія, економіка, іноземна філологія, історія, кібернетика, математика, механіка та ін.

11.  Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2009_2/index.html

Висвітлення загальнотеоретичних питань держави та права; теорії та практики застосування законодавства; питань управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів та ін.

12.  Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка: збірник наукових праць

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/

Висвітлення досягнень науки і сучасних педагогічних технологій.

13.  Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/index.html

Географічна література, журналістика, мистецтвознавство, міжнародні відносини, педагогічна, фізична та філологічна література, філософські науки.

14.  Вісник Одеського національного морського університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vonmu/texts.html

Наукові статті з гідравліки, теорії і проектування корабля, управління проектами та ін.

15.   Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vonu/index.html

Висвітлення результатів наукових оригінальних експериментальних та теоретичних досліджень з бібліотекознавства, біології, математики, психології та інших наук.

16.   Вісник Полтавської державної аграрної академії. Науково-виробничий фаховий журнал

http://www.pdaa.edu.ua/visnyk

Наукові статті з агроекології, агрохімії, біотехнології, ветеринарної медицини, генетики, зберігання та переробки продукції, землеробства, кормовиробництва, меліорації, радіології, рослинництва, селекції, тваринництва.

17.   Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vpnu/index.html

Наукові статті з історії, філософських та психологічних наук.

18.   Вісник Сумського державного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VSU/index.html

Наукові статті з економіки, медицини, фізики, математики, механіки, філології та технічних наук.

19.   Вісник Сумського національного аграрного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/texts.html

Висвітлення інформації про досягнення в галузі агрономії і біології, будівництва, ветеринарної медицини, тваринництва та ін.

20.   Вісник Тернопільського національного економічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/index.htm

Висвітлення досліджень у галузі розвитку економіки України.

21.   Вісник Тернопільського національного технічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vtdtu/index.html

Наукові статті з механіки та матеріалознавства; машинобудування та автоматизації виробництва; приладобудування та інформаційно-вимірювальних систем; математичного моделювання, математики, фізики; хімії, хімічної, біологічної та харчової технологій.

22.   Вісник Харківського національного аграрного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_biol/index.html

Наукова інформація з фізіології і біохімії рослин, генетики, селекції і біотехнології, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.

23.   Вісник Харківського національного університету. Збірник наукових праць

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/index.html

Наукові статті з біології, екології, історії, медицини, права та інших наук.

24.   Вісник Херсонського державного технічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu/index.html

Висвітлення питань і результатів досліджень з гуманітарної, екологічної, технічної, економічної та освітянської галузей.

25.   Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/index.html

Висвітлення наукової інформації з економічних та технічних наук.

26.   Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/index.html

Наукова інформація з різноманітних галузей: „Біологічні науки", „Економічні науки", „Історичні науки", „Математика. Прикладна математика", „Педагогічні науки", „Фізико-математичні науки", „Філологічні науки", „Філософія".

27.   Вісник Черкаського державного технологічного університету

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/vchdtu/index.html

Висвітлення питань у галузях обчислювальної техніки й автоматики, приладів і радіотехніки, механіки, машинобудування, будівництва, хімічних технологій та екології, управління проектами, інформаційних технологій у науці, техніці, економіці.

28.   Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vchiav/index.html

Висвітлено результати наукових досліджень із актуальних питань охорони та підвищення родючості ґрунтів, проблем селекції сільськогосподарських культур та тварин, освоєння нових технологій в рослинництві та тваринництві, проблеми прибуткового ведення галузей сільського господарства.

29.   Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/index.html

Висвітлення актуальних питань активізації економічних реформ у національній економіці та її складових в економічній теорії, регіональній та міжнародній економіці, економіці підприємства, маркетингу, фінансах, обліку.

30.   Вісник Чернігівського державного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/index.html

Збірник наукових праць з історичних, педагогічних, психологічних наук, з фізичного виховання та спорту.

31. Наукова бібліотека Національного університету „Києво-Могилянська академія"

http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=37

Бібліотека пропонує навчальну та наукову літературу, рідкісні видання, науковий архів, періодичні видання за 2011 рік.

32.  Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/index.html

Статті з біологічних, географічних, економічних, історичних та ін. наук, міжнародні відносини та інша цікава інформація.

33. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvif/index.html

Наукові статті з геології та розвідки нафтових і газових родовищ, розвідувальної та промислової геофізики, буріння нафтових і газових свердловин, розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ та ін.

34. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/texts.html

Наукові статті з біологічних, ветеринарних, економічних та сільсько-господарських наук.

35. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені

В. О. Сухомлинського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/texts.html

Наукові статті з історичних, педагогічних та філологічних наук, психології.

36. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки"

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvpusk/index.html

Науково-практичні дослідження функціонування економічної системи, фінансів та кредиту, удосконалення обліку і аудиту, економіки, організації і управління підприємством.

37. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvchu/index.html

Наукові статті з економіки, математики, хімії, філософії, педагогіки та психології, романо-слов'янський дискурс.

38. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

Інформаційні ресурси, інтернет-путівники, національні доповіді НАН України та ін.

39. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pps/index.html

Висвітлення питань розвитку політичної дійсності: етнополітичних, міжнародних відносин, здійснення порівняльного аналізу політичних інститутів, процесів, структур та систем України.

40. Право та ЗМІ

http://pravo-media.at.ua/publ/6-1-0-28

Конференції та семінари, бібліотека користувача, статті та публікації, законодавство, безкоштовні консультації.

41. „РусАрх" - електронна наукова бібліотека з історії давньоруської архітектури

http://www.rusarch.ru/

Наукові статті і монографії з історії давньоруської архітектури. Інформація про авторів.

42. Электронная библиотека Московского Городского Психолого-Педагогического Университету

http://psychlib.ru/

Навчальна і наукова література, періодика, дисертації, роботи студентів і інше з різноманітних дисциплін. Пошук літератури по рубриках, авторах і назвах.

43. „GrebennikON" - електронна бібліотека

http://grebennikon.ru/

Науково-практичні статті з маркетингу, менеджменту, фінансів, управління персоналом, опубліковані в журналах видавничого дому Гребенникова.

БІБЛІОТЕКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

44. Законодавство України

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Найновіші надходження, популярні документи, міжнародні документи, первинні законодавчі акти та ін.

45. Законопроекти

http://www.rada.gov.ua/proza.htm

Законопроекти зареєстровані на поточний тиждень, внесені на розгляд в поточному тижні, знаходяться на розгляді в комітетах, пошук за реквізитами, статистичні дані.

46. МЕГА-НАУ

http://www.nau.kiev.ua/

Професійні правові системи, спеціальні правові системи.

47. Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях

http://www.nbuv.gov.ua/law/

Закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та ін.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ІСТОРИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

48. Воєнна література

http://militera.lib.ru/

Першоджерела, щоденники і листи, мемуари, біографії, воєнна історія, загальна історія, поезія війни та ін.

49. Ізборник (Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації)

http://izbornyk.org.ua/

Літописи, давня українська література, літературознавство, історія, мовознавство, політологія та ін.

50. Історична бібліотека

http://www.lib-history.info/

Художні твори на історичні теми від староєгипетських фараонів до минулого століття. Всі книги викладені для безкоштовного скачування.

51. Одеська бібліотечка

http://virtlib.odessa.net/index.shtml

Історія в особах, письменники та їх книги, енциклопедія, словники.

52. Російські мемуари

http://www.memoirs.ru/

Старовинні російські мемуари і записки іноземців про Росію, щоденники, спогади, нотатки, журнали і анекдоти складають вміст представленої бібліотеки.

53. „Руніверс" - електронна енциклопедія і бібліотека

http://www.runivers.ru/

Тексти книг, виданих в Росії наприкінці XIX-початку XX ст. (історія, філософія, енциклопедії, збірки документів і ін.). Матеріали з окремих історичних тем.

54. Anti-Soviet Electronic Library: Historical Materials and Books

http://antisoviet.narod.ru/

Бібліотека зібрала окремі історичні матеріали і книги документального характеру в антирадянському дусі, що ілюструють дійсність при Радянському режимі (1917-1991). Містяться короткі анотації до цих документів.

55. Enoth design

http://www.enoth.narod.ru/Themes.htm

Морська, військова, середньовічна історія,  історія і культура Сходу, релігія і філософія.

56. EXLIBRIS" - українська електронна бібліотека

http://exlibris.org.ua/

Історичні дослідження, мемуаристика, публіцистика, художні твори, бази даних, посилання, контакт.

ГАЛУЗЕВА ЛІТЕРАТУРА

57. АртКросс

http://artcross.com.ua/

Галерея, експозиції, літературний салон, форум для душі.

 

58. Бабротека - бібліотека бобра

http://lib.babr.ru/

Дім, сім'я, хобі, драматургія, наука і технології, поезії і пісні, казки, міфи і епоси та ін.

59. Бібліотека Альдебаран

http://lib.aldebaran.ru/

Фантастика, комп'ютери та Інтернет, релігія і духовність, реферати, дім і сім'я та ін.

60. Бібліотека журналу „Скепсис"

http://scepsis.ru/library/page1/

Журнал-номера, бібліотека: політика, навчання, релігія, філософія та ін., тематичний каталог.

61. Бібліотека Максима Мошкова

http://lib.ru/

Проза, поезія, історія, наукова література і підручники, статистика, детективи, стародавня література та ін.

62. Бібліотека машинобудування

http://lib-bkm.ru/

Каталог технічної літератури з металорізальних верстатів: книги, ГОСТи, навчальні посібники.

63. Бібліотека юного сепаратиста

http://separat-lib.com/

Тексти відомих творів, присвячених боротьбі за незалежність Батьківщини.

64. Бібліотека Rin.ru" - золотий фонд літератури

http://lib.rin.ru/

Бібліотека літератури різних жанрів, починаючи від давньої і закінчуючи популярними журналами: детективи, дитяча література, медицина, жіночі романи, культура і спорт та ін.

65. Велика наукова бібліотека

http://sci-lib.com/

Фотогалерея, новини з різноманітних галузей знань, енциклопедія, науковий форум.

66. Велика одеська бібліотека

http://library.com.ua/

Бібліотека пропонує енциклопедію авторів, різноманітні статті, книжковий магазин, художню, наукову, навчальну, довідкову літературу (тексти книг).

67. Велика онлайн бібліотека „e-Reading"

http://www.e-reading.org.ua/

Література з різноманітних галузей. Пошук представлений за рейтингом книг, рейтингом авторів.

68. Грамотей" - електронна бібліотека

http://www.gramotey.com/

Тексти творів різних жанрів, пошук представлений за назвами книг та прізвищами авторів.

69. еКнига - літературна інформаційно-пошукова система-каталог

http://www.ekniga.com.ua/

Драматургія, законодавство, історія, кримінал, медична література, проза, фантастика, енциклопедії, словники та ін.

70. Електронна книга

http://www.4read.org/

Бібліотека надає можливість безкоштовно скачати електронні книги, періодичні видання, навчальні матеріали та енциклопедії різної тематики.

71. Інтернет книги

http://www.inet-knigi.org/

Можливість скачати книги різних жанрів: художня і комп'ютерна література, бізнес, психологія, транспорт, здоров'я та ін. Анотований каталог творів.

72. Книжка org.ua

http://www.knigka.org.ua/

Книги, журнали, програми для читання, бізнес книги, управління, художня література, дитяча література, енциклопедії, ISQ та ін. матеріали з різноманітних галузей.

73. Крымская Электронная Библиотека

http://www.libkruz.com/index2.html

Каталог літератури за розділами: автомобілі, дизайн, Інтернет в мережі, прикладні програми, робота в мережі, програмування та ін.

74. Куб - электронная библиотека

 http://www.koob.ru/

Книги з наукової і популярної психології, психотерапії, бізнесу, саморозвитку, релігії та ін. Анотації до книг, відомості про авторів.

75. Либрусек

http://lib.rus.ec/

Книги та періодика з різноманітних галузей: фантастика, дитяча література, дім і сім'я, ділова література та ін.

76. ЛитРес: один клик до книг

http://www.litres.ru/

Новинки книг, цікаві книги, подарункові карти, книги англійською мовою, мультимедіа, аудіокниги з різноманітних галузей знань.

77. Лібрус - гора знаний

http://www.librus.ru/

Систематизовані посилання на художню, наукову, технічну літературу, комікси, домогосподарство, мистецтво та ін. Для користування необхідна реєстрація.

78. Літературне кафе: книжні полиці, електронна бібліотека

http://www.litkafe.ru/

Детективи і бойовики, дім і сім'я, проза, релігія і духовність та ін книги. Велика база рефератів з філософії, хімії, економіки і фінансів, ергономіки, етики, мовознавства. Багато іншої цікавої інформації.

79. Мегаенциклопедія Кирила і Мефодія

http://www.megabook.ru/index.asp?page=enciklopedia

Енциклопедії: туризм, ПК і Інтернет, здоров'я, популярна музика, кіно, універсальна; словники; довідники; додатки.

80. „Мета" - бібліотека

http://lib.meta.ua/

Шкільна програма з навчальної літератури, класичної світової літератури, дитячої літератури та багато іншого.

81. „Мир женщины" - электронная библиотека

http://www.ladylib.net/

Жіночі романи, ворожіння і гороскопи, кулінарні рецепти, секрети краси і ін.

82. Публічна електронна бібліотека

http://www.plib.ru/

Тексти книг за рубриками: комп'ютери, наука, мистецтво, література, домогосподарство, релігія, спорт, техніка та ін., представлені в алфавітному порядку за прізвищем автора.

83. Публічна електронна бібліотека міста Чистополя

http://lib.chistopol.ru/

Книги з літератури, релігії, науки, спорту, домогосподарства та ін. Віртуальні музеї. Форум.

84. Публічна електронна бібліотека „Walla"

http://lib.walla.ru/

Книги з мистецтва, техніки, домашнього господарства, спорту, релігії та ін.

85. Публичная библиотека  (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)

http://publ.lib.ru/publib.html

Література, мовознавство, релігія, фізкультура і спорт, сільське господарство, медицина, техніка та ін.

86. Світ книг

http://www.mirknig.com/

Книги з різноманітних галузей: бізнес, програмування, дитяча література, дім і сім'я, книги англійською мовою та ін. Пропонуються аудіокниги та журнали.

87. „Театральна бібліотека"

http://artclub.renet.ru/library.htm

Драматичні твори, театральна критика, навчальна література, мемуари діяльності театру і кіно.

88. Тільки самі найкращі книги

http://www.all-ebooks.com/

Аудіокниги, електронні книги, журнали, гумор і приколи, допомога з різноманітних галузей знань.

89. Українська бібліотека

http://library.org.ua/

Гумор, дитяча література, класика, проза, фантастика, публіцистика, наука, переклади.

90. Українська електронна бібліотека

http://libr.org.ua/

Художня література, навчальна література з правознавства, іноземної мови, менеджменту та ін. дисциплін, дитяча література.

91. Українська цифрова бібліотека

http://elib.org.ua/

Статті, книги, нормативно-правові акти, підручники тощо з різноманітних галузей. Можливість додавання своїх матеріалів.

92. Універсальна бібліотека ONLINE

http://www.biblioclub.ru/

Каталог електронних текстів з російської і зарубіжної літератури, з питань культури, філософії, історії і ін. гуманітарних дисциплін. Пошук за авторами.

93. Biblion.Narod.Ru

http://biblion.narod.ru/

Можливість скачати православну літературу у форматі ICE Book Reader, переглянути відеоматеріали.

94. BigLib.com.ua - народна бібліотека

http://www.biglib.com.ua/

Історія, драма, психологія, релігія, дитяча література, домашнє господарство, медицина та ін.

95. BookLand - магазин электронних книг

http://www.bookland.net.ua/

Газети, журнали, аудіокниги, навчальна література, шкільна програма, книги: бойовики, дитяча література, старовинна література, книги про дім та багато ін.

96. Books Gid

http://www.booksgid.com/

Можливість скачування книг, аудіокниг, журналів у форматі PDF, DJVU, FВ2, DOC за рубриками: бізнес, все про техніку, здоров'я, дизайн тощо. Форма пошуку книги.

97. Books.tr200.net

http://books.tr200.net/

Книги, аудіокниги, журнали з різноманітних галузей: бізнес, дитяча література, дім і сім'я, кулінарія, історія та багато ін.

98. E-lib.info - електронна бібліотека

http://e-lib.info/

Систематизовані посилання на художню, дитячу, наукову літературу, енциклопедії, пісні та ін.

99. ЕrLib.com - онлайн бібліотека

http://www.erlib.com

Книги всіх жанрів і авторів, які жили в різні часи.

100. Fictionbook.lib

http://fictionbook.ru/

Література різних жанрів: фантастика, дитяча література, дім і сім'я, детективи та ін. 

101. Freebooks

http://freebooks.net.ua

Можливість скачування підручників, аудіокниг, відеоуроків, спеціальної літератури, журналів, самовчителів та ін. книг (без реєстрації).

102. Infanata

http://www.infanata.org/

Електронні версії книг, журналів і періодичних видань, розташовані за розділами: новини, інформація, наука і мистецтво, цивілізація, гроші, дім і сім'я та ін.

103. „In Folio"  - універсальна електронна бібліотека

http://www.infoliolib.info/

Тексти наукової і навчальної літератури з різних галузей знань, а також художніх творів.

104. Lib.com.ua -  електронна бібліотека

http://www.lib.com.ua/

Фантастичні твори, кримінал, кулінарія, медицина, гумор, любовні романи та інша література.

105. LitPORTAL - літературний сітковий ресурс

http://www.litportal.ru/

Анекдоти, ділові книги, детективи, дитяча література, дім і сім'я, драматургія, історія, класика, любовні романи та інша література.

106. Mexx's books store

http://www.mexxs.net/

Можливість безкоштовно скачати навчальні посібники, комп'ютерну і художню літературу, різноманітні статті, законодавство та ін.

107. PSYLIB

http://psylib.kiev.ua/

Самопізнання, саморозвиток, людина.

108. StoredBooks.com

http://www.storedbooks.com/

Бібліотека надає можливість скачати електронні книги і журнали. Каталог представляє літературу з програмування, психології, будівництва, художньої та дитячої літератури,  домогосподарства та ін.

109. World Art

http://www.world-art.ru/lyric/

Кіно і ТВ, анімація, відеофільми, література, живопис, архітектура.

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА НА ДОПОМОГУ

СТУДЕНТУ Й ШКОЛЯРУ

 110. Бібліотека Воєводина

http://enbv.narod.ru/

Економіка: словники і енциклопедії, економічна теорія, міжнародна економіка та ін., право.

111. Бібліотека Гумер - гуманітарні науки

http://www.gumer.info/

Література з соціології, психології, менеджменту, економіки, політології, права та інших гуманітарних дисциплін.

112. Бібліотека школяра

http://www.ukrtvory.com.ua/

Українська література, зарубіжна література, твори з української мови, англійської мови, стислі перекази тощо.

113. Веда - электронная библиотека

http://www.lib.ua-ru.net/

Юридична, економічна, гуманітарна і періодична бібліотека.

114. Вікіпідручник - вільні книги для вільного світу

http://uk.wikibooks.org/wiki/Головна_сторінка

Мови, історія, математика, програмування, правознавство, комп'ютери та ін.

115. Всеукраїнська електронна бібліотека

http://youalib.com/

Екологія, право, соціологія, математика, зарубіжна література, архітектура, психологія та ін.

116. Електронна бібліотека КОАПП

http://koapp.narod.ru/

Підручники з художньої, технічної, довідкової, англійської, нормативної, історичної та ін. літератури.

117. Електронна бібліотека навчальних матеріалів з хімії

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/

Матеріали для середньої школи та абітурієнтів, матеріали для студентів і аспірантів, мультимедіа публікації.

118. Електронна бібліотека підручників

http://studentam.kiev.ua/

Підручники, лекції, шпаргалки з гуманітарних та економічних дисциплін.

119. Електронна бібліотека: право Росії

http://allpravo.ru/library/

Статті, практичні посібники, сучасні і класичні монографії, навчальні посібники з авторського права, адміністративного права, криміналістики тощо.

120. Електронні книги з менеджменту, маркетингу і фінансів

http://www.aup.ru/books/

Електронні підручники, методичні матеріали і наукові монографії з економіки, фінансів, менеджменту й маркетингу на підприємствах, а також математичні і інструментальні методи з теорії управління.

121. Нехудожня бібліотека

http://nehudlit.ru/books/

Математика, фізика, хімія, біологія, медицина, техніка, економіка, геологія, журнали та ін.

122. Соціологія, психологія, управління

http://soc.lib.ru/su/

Бібліотека, що містить електронні книги з психології, соціології, управління.

123. Українські підручники з математики

http://eek.diary.ru/p150246728.htm?from=last#527974160

Бібліотека підручників з математичних дисциплін.

124. Bestreferat.Ru - банк рефератів

http://www.bestreferat.ru/

Реферати, курсові і дипломні роботи, шпаргалки і доповіді з різноманітних дисциплін. А також твори з літератури, звіти по практиці, топіки англійською мовою.

125. eKnigu.com

http://www.eknigu.com/lib/

Електронні книги технічної тематики: комп'ютерні науки, хімія, фізика, біологія, математика та ін.

126. Knigafund.ru

http://www.knigafund.ru/

Навчальна література для вищих навчальних закладів з математики, фізики, історії, релігії та інших дисциплін. Можливості роботи з текстом: платне скачування, створення конспектів, цитування, закладки та ін.

127. Krelib - Крымская Электронная Библиотека

http://www.krelib.com/

Підручники з астрономії, біології, математики, механіки, фізики, хімії, психології, економіки та ін.

128. Math.ru - бібліотека

http://math.ru/lib/book/

Книги, лекції, задачі з математики, історії з життя відомих математиків тощо.

129. Studentam.net.ua - реферати, курсові та дипломні роботи

http://studentam.net.ua/

Біологічні науки, економічні науки, літературознавство, етика й естетика, землезнавство, історія, педагогіка та інші науки.

130. Students.ru

http://www.referats.net/

Бібліотека пропонує реферати, курсові і підручники, представлені за алфавітом.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

131. Бібліотека кошового писаря

http://www.pysar.net/

Українські твори відомих письменників, пошук представлений за прізвищем автора твору.

132. Бібліотека української літератури

http://www.ukrlib.com.ua/

Українська література, навчання, зарубіжна література, інформація, зворотній зв'язок.

133. Вікі Джерела

http://uk.wikisource.org/wiki/Головна_сторінка

Художні твори з української літератури, історичні та інші документи, статті, вихідні тексти програм тощо.

134. Електронна бібліотека української літератури

http://www.utoronto.ca/elul/

Художня література, романи й оповідання, історія літератури, літературознавство,  документи, архіви та ін.

135. Методичний портал

http://metodportal.net/

Предмети: українська мова, українська література, народознавство та ін., пошук за класами, за жанрами, тести, бібліотека.

136. Поетика: бібліотека української поезії

http://poetry.uazone.net/

Абетковий покажчик поетів, переклади, народні пісні, сучасні пісні, класичний період (ХVII - XIX ст.) та ін. періоди.

137. „Українське життя в Севастополі" - бібліотека

http://ukrlife.org/main/index.html

Бібліотека пропонує розділи: мудрість, наука, мова, поезія, історія, література, голод та ін.

138. Укрліт.org

http://www.ukrlit.org/

Поезія, поеми, вірші, драматургія, п'єси, листи, епістолярне мистецтво, проза та ін. жанри. Великий тлумачний словник.

139. „Шевченківська енциклопедія"

http://www.shevchcycl.kiev.ua/

Біографія Тараса Шевченка, його творчість, Шевченко і мистецтво, Шевченкознавство та ін.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ СВІТОВОЇ КЛАСИЧНОЇ

ТА СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

140. Анна Ахматова „Царственное Слово"

http://mitridat.bos.ru/

Вірші, поеми, проза, праці присвячені Анні Ахматовій, „поеми без героя", Анна Ахматова і Інтернет.

141. Бібліотека білоруської літератури

http://www.bellib.org/

Твори білоруської літератури: проза, поезія, драматургія; легенди та ін. Біографії письменників, критичні статті. Рубрикація по жанрах і авторах. (На білоруській мові).

142. Бібліотека детективів „Bestsolaris"

http://www.bestsolaris.narod.ru/

Твори російських і зарубіжних авторів.

143. Бібліотека детективів „Detectivelib"

http://www.detectivelib.ru/list_book.htm

Бібліотека пропонує велику базу творів російських і зарубіжних авторів.

144. Бібліотека детективів „Lib-detective"

http://www.lib-detective.info/poavtor.html

Можливість скачати тексти творів російських і зарубіжних авторів.

145. Бібліотека детективів „Pulp-fiction"

http://www.pulp-fiction.ru/

Детективи, бойовики, шпіонські романи.

146. Бібліотека електронних книг

http://lib.xost.ru/

Каталог книг у форматі chm: романи, казки, детективи, містичні і гумористичні твори та ін.

147. Бібліотека класики клубу ЛІІМ

http://lib.liim.ru/

Бібліотека систематизована за авторами. Цікавим є розділ фольклор, в якому представлені літературні жанри народного мистецтва.

148. Бібліотека класичної літератури - безкоштовно скачати книги

http://www.lit-klass.ru/

Вітчизняна класика, зарубіжна класика, сучасна проза, гумористична література та ін.

149. Бібліотека Фергани

http://library.ferghana.ru/index.htm

Бібліотека представляє шедеври світової літератури і складається з декількох самостійних розділів: сайтів, сторінок і посилань на зовнішні ресурси.

150. Бібліотека OCR Longsoft

http://ocr.krossw.ru/

Тексти творів російських і зарубіжних авторів. Короткі біографії письменників. Алфавітний каталог представлено за прізвищами авторів.

151. Бібліотека Vakh Online

http://vakh.online.com.ua/library/

Проза, поезія, авторська пісня, філософія зарубіжних авторів.

152. Бібліотека VIV

http://viv.ru/

Література різних жанрів російських та зарубіжних авторів (класика, історія, детективи, поезія для дітей, медицина, філософія, психологія, економіка та ін.). Алфавітний покажчик.

153. Білоруська цифрова бібліотека

http://library.by/

Найбільша цифрова бібліотека Республіки Білорусь. Колекція містить публікації: наукові статті і книги, реферати, проза і поезія білоруських, російських і зарубіжних авторів.

154. Віртуальна бібліотека

http://virlib.ru/

Тексти творів різних жанрів: детектив, класика, драма, зарубіжна фантастика, історія, трилери та ін.

155. Електронна бібліотека книг Стівена Кінга

http://stevenking.ru/

У бібліотеці знаходиться база книг Стівена Кінга.

156. Електронна бібліотека Олександра Білоусенко

http://www.belousenko.com/

Російська і зарубіжна проза, а також вірші, статті, нариси, біографії, інтерв'ю.

157. Електронна бібліотека Сергія Лук'яненко

http://luklib.ru/

Бібліотека наповнена базою даних книг Сергія Лук'яненка.

158. Електронна бібліотека фантастики і фентезі

http://www.fant-lib.ru/

Бібліотека наповнена електронними книгами фантастики і фентезі - оповідання, повісті, романи і серії, які можна безкоштовно скачати.

159.Електронна бібліотека художньої літератури

http://www.e-kniga.ru

Повні тексти творів вітчизняної і зарубіжної літератури. Пошук представлений в алфавітному порядку за назвою книжки чи за автором.

160. Електронна бібліотека вookz.ru

http://www.bookz.ru/abc/books-a-0.html

Книги, довідники, журнали і словники з художньої літератури.

161. Журнальний зал

http://magazines.russ.ru/

Електронна бібліотека сучасних літературних журналів Росії, матеріали свіжих номерів, архіви.

162. ІнтерЛіт - Міжнародний літературний клуб

http://www.interlit2001.com/

Поезія, проза, критика, eBooks, вернісаж, пародії та інша література зарубіжних авторів.

163. Класика.ru - бібліотека російської літератури

http://www.klassika.ru/

Бібліотека пропонує вірші, прозу та біографії російських та зарубіжних авторів.

164. Літбібліотека Бориса Бордичевського

http://www.citycat.ru/litlib/

Бібліотека пропонує скачати твори класиків і сучасних письменників. Тексти розміщені у форматі Word-6 для Windows (kodirovka Win-1251), готові до роздрукування при використанні Windows-9x/xp/nt English with Multilanguage support.

165. „Маленька Павутинка" - бібліотека СНМ книг

http://smallweb.ru/

Трилери, фантастика, містика, детективи, бойовики та ін. Програма для створення книг в СНМ-форматі.

166. Найцікавіші книги

http://lib.web-malina.com/

Тексти творів вітчизняних і зарубіжних авторів за різноманітними рубриками: політика, історія, класика, лірика, кримінал та ін.

167. Некомерційна електронна бібліотека «ImWerden»

http://imwerden.de/

Тексти творів давньоруської літератури, російської літератури XVIII-XX століть, окремих творів зарубіжної літератури.

168. Російська віртуальна бібліотека

http://www.rvb.ru/

Бібліотека пропонує художні і літературно-критичні твори, створені на російській мові від XVІІІ ст. і до наших днів.

169. „Російська планета" - бібліотека

http://lingua.russianplanet.ru/library.htm#content

Російська література, зарубіжна література, твори наших сучасників, література для дітей, афоризми, цитати.

170. Російський загальнонавчальний портал

http://litera.edu.ru/

Короткі біографії відомих російських та зарубіжних письменників і поетів. Підбір посилань на сайти з текстами творів.

171. Русская фантастика. Книжная полка

http://www.rusf.ru/books/

Бібліотека фантастики представлена в алфавітному порядку.

172. Cвіт російської фантастики

http://bookkap.narod.ru/fantasy.html

Можливість скачати тексти творів відомих письменників-фантастів.

173. „Серан" - бібліотека

http://www.serann.ru

Вітчизняна і зарубіжна література різних жанрів.

174. Український центр

http://www.ukrcenter.com/

Бібліотека наповнена текстами сучасних і класичних творів українських і зарубіжних авторів, цікавою і багатою також є фотогалерея та календар.

175. Фантастмагорія

http://www.exclusive-life.ru/

Фантастика і фентезі російських і зарубіжних авторів.

176. Фундаментальна електронна бібліотека „Російська література і фольклор"

http://feb-web.ru/

Література і фольклор ХІ-ХХ ст.: наука, словники, енциклопедії, каталог.

177. Шкільна бібліотека

http://www.schlib.ru/

Зарубіжна література світових класиків.

178. „AeLib" - електронна бібліотека світової літератури

http://www.ae-lib.org.ua/

Художня література, дитяча література, белетристика, філологія, філософія, православ'я.

179. BestBooks.RU - електронна он-лайн бібліотека

http://www.bestbooks.ru/

Детективи, любовні романи, проза, фантастика і ін.

180. „BookLib.ru" - книги англійською мовою

http://www.booklib.ru/

Електронні версії книг англійською і німецькою мовами. Пошук тексту за автором.

181. Bookmate

http://www.bookmate.com/

Онлайн-сервіс для читання електронних книг зарубіжної літератури з комп'ютера або мобільних пристроїв.  Можливість завантажувати власні книги.

182. „Book.narod.ru" - електронна бібліотека

http://www.book.narod.ru/

Бібліотека містить величезні збірки російської, зарубіжної і багато іншої літератури: підручники, детективи, романи, кулінарні рецепти, поезія, тости і багато іншого.

183. Classic-Book -  бібліотека класичної літератури

http://www.classic-book.ru/

Повні тексти творів класичної літератури. Пошук в алфавітному порядку за автором.

184. GRAPH

http://grafrosen.narod.ru/

Проза, поезія і публіцистика авторів з Ізраїлю, Росії, США і інших країн; переклади; прикольні історії і фотографії; юридична інформація для ізраїльтян; цікаві посилання за різними напрямами і багато іншого.

185. Library.ru

http://www.library.ru/lib/

Тексти творів відомих російських і зарубіжних авторів: п'єси, проза, поезії, дитяча література та ін.

186. „Kvg.ru" -  банк позитивних емоцій

http://www.kvg.ru/literature.html

Електронні версії творів Д. Лондона, Е. Хемінгуея, Н. Думбадзе, Е. Асадов, Ю. Левітанського та ін.

187. „Sfelib" - бібліотека фантастики

http://sfelib.narod.ru/

Твори А.Азімова, Т.Діша і Д.Уіндема.

БІБЛІОТЕКИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

188. Весела абетка

http://abetka.ukrlife.org/

Абетки, казки, читанка, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки, ігри та ін.

189. Віршики пана Назара

http://dytjachi-virshi.org.ua/

Вірші для дітей, вірші для батьків, досвід молодих батьків.

190. Дитяча електронна бібліотека

http://www.deti-book.info

Вірші для дітей, казки, дитячі детективи, романи, фантастика, міфи та багато ін. цікавої дитячої літератури.

191. Дитячий сайт „Левко"

http://www.levko.info/

Казки, аудіо та відео, комікси, розмальовки, віршики та загадки та ін.

192. Книги для дітей

http://childbooks.blox.ua/html;jsessionid=564174902B699F1743AEE42BD015FD95.bloxua2

Вірші, казки (повна версія), комікси, нові українські книги, художники, постаті та ін.

193. Країна міркувань

http://www.mysl.lviv.ua/

Логіка малюнків, мова та мислення, мислення в математиці, цікавинки, література та ін.

194. Лукошко сказок

http://www.lukoshko.net/

Народні казки, письменники-казкарі, вірші для дітей, дітям про тварин та багато іншого.

195. Пескарь - дитяча електронна бібліотека ім. А.П. Гайдара

http://peskarlib.ru/

Бібліотека дитячої літератури російських та зарубіжних авторів, пропонуються також казки народів світу.

196. Світ дитини

http://www.abetka-logopedka.org/

Загадки та лічилки, абетка-логопедка, пальчикова гімнастика, дитячі забавлянки, вишиванки, українські страви та ін.

197. „Словограй" - літературний сайт Ігоря Січовика

http://slovogray.narod.ru/

Забавлянки, весела абетка, допиши віршика, каламбури, скоромовки, лічилки, загадки, дитячі усмішки та багато ін.

198. Українська казка: Книгарня

http://www.kazka.in.ua/Zbirky/Knihovna.html

Народні казки, авторські казки.

199. Читанка

http://chytanka.com.ua/

Дитяча публічна онлайн-бібліотека, яка містить відскановані копії книжок, що були видані давно.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка