Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області. Бібліографічний бюлетень (липень-вересень 2011року)Черговий випуск бібліографічного бюлетеня „Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області” подає відомості про відкриття нових пам’ятників діячам історії, культури, літератури та мистецтва, нових церков і каплиць та про сучасний стан вже існуючих пам’яток.
До бюлетеня включено статті з книг, наукових збірників, періодичних видань, які надійшли в бібліотеку за липень-вересень 2011 року.
Література розміщена в розділах, які мають назву районів Івано-Франківської області, а у межах розділів – за алфавітом назв населених пунктів даного району.
Бібліографічний бюлетень розрахований на спеціалістів, які займаються укладанням „Зводу пам’яток”, науковців, краєзнавців, викладачів, бібліотечних працівників, студентів історичних факультетів.

Підготувала:                                             Дволітка В. Р.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Великочий В. Українсько-польська монументальна спадщина Покуття як чинник розвитку ностальгічного туризму в краї / В. Великочий // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали науково-практ. конф. Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 38-47.
Григор’єва Т. З історії створення Закону про збереження пам’яток старовини / Т. Григор’єва // Краєзнавство (Київ). – 2011. – № 2. – С. 250-262. (Початок : 2005. – № 1 ; 2008. – № 1-4 ; 2009. – № 3-4).
Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті: події 1941-1942 рр. в пам’ятках / Г. Денисенко // Краєзнавство (Київ). – 2011. – № 2. – С. 40-55.
Дутчак О. Пам’яткоохоронна діяльність на Прикарпатті у 30-х рр. ХХ ст.: історіогр. аспект / О. Дутчак // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали науково-практ. конф. Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-104.
Коваль І. Посадські церкви Галицько-Волинської Русі ХІ-ХІІІ ст. / І. Коваль // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 388-396.
Маланюк Т. Використання культурно-історичних пам’яток Прикарпаття як ресурсу пізнавального туризму в навчально-виховному процесі гірських шкіл / Т. Маланюк // Гірська школа Українських Карпат. – 2008-2009. – № 4-5. – С. 279-281.
Маланюк Т. Особливості використання пам’яток історії та культури в екскурсійній діяльності на Прикарпатті / Т. Маланюк // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали науково-практ. конф. Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 192-196.
Маньковська Р. Сакральна дерев’яна архітектура України в світовій спадщині : [зокрема, про храми Івано-Франків. обл.] / Р. Маньковська // Краєзнавство (Київ). – 2011. – № 2. – С. 77-86.
Савчук П. На Івано-Франківщині за останні 20 років згоріло 19 дерев’яних церков / П. Савчук // Захід. – 2011. – 15 верес. (№ 37). – С. 3.
Сидор М. Галицькі придорожні каплиці: типологічні групи та формотворчий устрій / М. Сидор // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознаство. Вип. 19-20. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 109-118.
Томенчук Б. Городища і замки Галицької Гуцульщини. Матеріали досліджень 2006-2010 рр. / Б. Томенчук, М. Кугутяк // Галичина. Вип. 17. –Івано-Франківськ, 2010. – С. 29-56 : рис.
Федорова Л. Виникнення загальноукраїнських громадських форм охорони пам’яток історії та культури (1870-і – початок 1900-х рр.) / Л. Федорова // Київська старовина. – 2011. – № 1. – С. 65-86.
Шпільчак У. Етностилізація в архітектурі Прикарпаття другої половини ХХ ст. / У. Шпільчак // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. № 19-20. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 38-43.
м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Бондарев І. Бетонні класики : [доля пам’ятників Т. Шевченку, К. Марксу та М. Островському] / І. Бондарев // Репортер. – 2011. – 14 лип. (№ 28). – С. 20.
Бондарев І. Ведмеді, русалки та хлопчики у стилі ню : [пам’ятники в Станиславові] / І. Бондарев // Репортер. – 2011. – 11 серп. (№ 32). – С. 20.
Бондарев І. Імператорські площі [м. Станиславова] / І. Бондарев // Репортер. – 2011. – 4 серп. (№ 31). – С. 20.
Бондарев І. Малі примари старого дому : [історія буд. № 23 на вул. Чорновола] / І. Бондарев // Репортер. – 2011. – 8 верес. (96). – С. 20.
Бондарев І. Палац Потоцьких / І. Бондарев // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 7-9.
Бучик О. Бастіон Станиславівської фортеці / О. Бучик // Версаль. – 2011. – № 4. – С. 120.
Гаврилів Б. Історичної пам’яті не спинити : [резонансна справа із встановл. пам’ятника „Руській трійці”] / Б. Гаврилів // Галичина. – 2011. – 16 серп. (№ 120). – С. 5.
Костишин А. Катедральний собор Святого Воскресіння Христового / А. Костишин // Версаль. – 2011. – № 4. – С. 121.
Костишин А. Свято-Троїцький кафедральний собор УПЦ КП: нове життя давніх споруд Станиславова / А. Костишин // Версаль. – 2011. – № 4. – С. 116-117.
Лукомська З. Палац Потоцьких у місті Івано-Франківську / З. Лукомська // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 397-406.
Мартиненко А. Заява щодо встановлення пам’ятника „Руській трійці” / А. Мартиненко // Галичина. – 2011. – 11 серп. (№ 117-118). – С. 2.
Мицан Д. Історичні карби Івано-Франківська: збережена і відновлена полоністика / Д. Мицан, М. Мицан // Вечірній Івано-Франківськ. – 2011. – 21 лип. (№ 26), 28 лип. (№ 27), 4 серп. (№ 28).
Процюк О. Акт 1941 року був кроком в Українському державотворенні : [відкр. мемор. дошки на майдані Шептицького на відзначення 70-ї річниці проголошення Акту] / О. Процюк // Галичина. – 2011. – 2 лип. (№ 95). – С. 2.
Процюк О. Михайлові Дяченку встановили меморіальну дошку в Івано-Франківську / О. Процюк // Галичина. – 2011. – 27 серп. (№ 125-126). – С. 2.
Станиславівські ратуші : зб. ст. : [350-річчю надання м. (Івано-Франківську) магдебурзького права] / упоряд. І. Бондарев. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 144 с.

МІКРОРАЙОНИ
Храм під гонтою служитиме на віки : [в мікрор-ні „Пасічна” зведена унік. церква з дерева без цвяхів] // Галичина. – 2011. – 18 серп. (№ 121-122). – С. 2.
БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН
Андруняк І. 400-річчя заснування Манявського Скиту / І. Андруняк // Народна Воля. – 2011. – 15 лип. (№ 82-84). – С. 5.
Івасів Р. Патріарх Філарет на Івано-Франківщині [під час відзначення 400-ліття Скиту Манявського] / Р. Івасів // Галичина. – 2011. – 9 лип. (№ 99). – С. 1, 3.
Костишин А. Манявський Скит / А. Костишин // Версаль. – 2011. – № 4. – С. 118-119.
Назарчук Д. Манявському скиту – 400 літ / Д. Назарчук // Голос України. – 2011. – 16 лип. (№ 128). – С. 14.
Откович Т. Історія реставрації іконостаса із церкви Воздвиження  Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас) / Т. Откович // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. № 19-20. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 43-45.
ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН
Шкрібляк М. Білоберізькій церкві – 170 / М. Шкрібляк // Гуцули і Гуцульщина. – 2011. – № 1. – С. 9-10.
Мануляк В. Збудувати храм – прославити Господа : [на присілку Рикалівка с. Замагора відкрито новозбуд. церкву Різдва Івана Хрестителя] / В. Мануляк // Верховинські вісті. – 2011. – 8 лип. (№ 28). – С. 1.
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
Яцків М. Вам „Вічную пам’ять” не співали : [про захоронення повстанців УПА і ОУН в Галиц. р-ні та увічнення їх пам’яті] / М. Яцків // Галицьке слово. – 2011. – 23 серп. (№ 34). – С. 5.
Дідух В. Галицька твердиня потребує нашої допомоги : [пробл. Галицького замку] / В. Дідух // Галицьке слово. – 2011. – 2 верес. (№ 35). – С. 1, 6.
Лобарчук О. Фундамент витримав тисячоліття : [про Успен. кафедр. собор у Галичі] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2011. – 17 серп. (№ 150). – С. 24.
Завірач В. Василь Завірач: Молитви ніколи не буває багато : [декан Галиц. деканату УГКЦ розповідає про найціннішу пам’ятку архіт. м. Галича – церкву Різдва Христового / записав Я. Мусякевич] // Галицьке слово. – 2011. – 19 серп. (№ 33). – С. 4.
Мельник В. Меморіальна дошка А. Могильницькому в Комарові / В. Мельник // Галичина. – 2011. – 1 верес. (№ 128-129). – С. 16.
Мельник Д. Встановили пам’ятну дошку А. Могильницькому в Галицькому районі [в с. Комарів на фасаді ЗОШ] / Д. Мельник // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 2 верес. (№ 35). – С. 12.

Поташник Я. Вшанували Антіна Могильницького : [відкрито мемор. дошку в с. Комарів на будівлі місцевої шк.] / Я. Поташник // Галицьке слово. – 2011. – 19 серп. (№ 33). – С. 3.
Поташник Я. Склали шану Вітовському : [у с. Медуха відкрито після реставрації пам’ятник Д. Вітовському] / Я. Поташник // Галицьке слово. – 2011. – 23 серп. (№ 34). – С. 3.
Пелехатий І. Свідок княжої слави : [про храм св. Пантелеймона в Шевченковому напередодні 800-ліття (1212 р.)] / І. Пелехатий // Нова Зоря. – 2011. – 11 серп. (№ 17). – С. 1.
ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Костел у Михальчі [1493 р.] // Край. – 2011. – 8 лип. (№ 27).

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН
Костел Різдва Марії-Анни ; Церква Різдва Пресвятої Богородиці [в Долині] // Сім незабутніх вражень Бойківського краю. – [Б.м.], 2011. – С. 12-13.
Освячено новозбудовану церкву Апостола Юди Тадея [в уроч. Ільма поблизу с. Мислівка] // Zолото Карпат. – 2011. – 6 серп. (№ 26). – С. 4.
Десятиліття храму Святого Духа в Підбережжі // Ратуша. – 2011. – 12 серп. (№ 31).
Максимів Г. Урок історичної пам’яті : [в с. Старий Мізунь відкрито мемор. пам’ят. знак борцям-односельчанам за кращу долю України] / Г. Максимів // Свіча. – 2011. – 16 верес. (№ 38). – С. 3.
Рак В. Наша мета – зберегти та збудувати для прийдешніх поколінь : [про храми як пам’ятки архіт. Тисівської сіл. ради] / В. Рак // Ратуша. – 2011. – 8 лип. (№ 26). – С. 1, 7.
КАЛУСЬКИЙ РАЙОН
Баліцька Ю. Будинок, який забрало минуле : [історія будинку Кернера в Калуші] / Ю. Баліцька // Вікна. – 2011. – 15-21 лип. (№ 29). – С. 10.
Костишин А. Мандрівка Калушем. Вулиця Бандери : [з історії будинків на цій вул. та давнього храму св. Архангела Михаїла] / А. Костишин // Вікна. – 2011. – 22-28 лип. (№ 30). – С. 10.
Костишин А. Мандрівка Калушем. Вулиця Ковжуна : [з історії вул. та споруд на ній] / А. Костишин // Вікна. – 2011. – 5-11 серп. (№ 32). – С. 11.
Костишин А. Мандрівка Калушем. Вулиця Чорновола [зокрема, про пам’ятки архіт.] / А. Костишин // Вікна. – 2011. – 1 верес. (№ 35). – С. 11.
Костишин А. Мандрівка Калушем. Площа Героїв та вул. Григорія Цеглинського : [з історії архіт. споруд та пам’ят. знаків на цих вул.] / А. Костишин // Вікна. – 2011. – 15-21 лип. (№ 29). – С. 10.
Костишин А. Мандрівка Калушем. „Старий” центр міста : [про пам’ятки архіт. на вулицях Калуша : І. Франка, Д. Січинського, Т. Шевченка] / А. Костишин // Вікна. – 2011. –12-18 серп. (№ 33). – С. 10.
Костишин А. Церква Архистратига Михаїла: 1910-1913 [м. Калуш] / А. Костишин // Вікна. – 2011. – 5-11 серп. (№ 32). – С. 11.
Кузнєцова В. Освячено оновлений барельєф Вячеслава Чорновола [в Калуші] / В. Кузнєцова // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 26 серп. (№ 34). – С. 3.
На пам’ятнику Шухевичу економити не будуть : [презентація проекту майбут. пам’ятника головнокомандувачу УПА Р. Шухевичу] // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 12 серп. (№ 32).
Павлечко Н. В Калуші у бронзі постане Роман Шухевич : [презентація проекту] / Н. Павлечко // Вісті Калущини. – 2011. – 19 серп. (№ 34). – С. 3.
Сливка Н. Пам’ятка людської байдужості : [про необхідність реконструкції пам’ятки архіт. по вул. Шевченка в Калуші, колиш. концерт. залу, збуд. на початку 80-х рр. ХІХ ст.] / Н. Сливка // Західний Вісник. – 2011. – 5 серп. (№ 31). – С. 3.
Турлей С. У Калуші відкрили пам’ятник етнічним українцям, депортованим з Польщі / С. Турлей // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 26 серп. (№ 34). – С. 3.
Турлей С. Пам’ятник етнічним українцям [відкрито в Калуші] / С. Турлей // Вечірній Івано-Франківськ. – 2011. – 1 верес. (№ 31). – С. 12.
Узлова І. Шухевич – незламний і в бронзі : [презентація проекту пам’ятника лідеру УПА в Калуші] / І. Узлова // Україна молода. – 2011. – 16 серп. (№ 143). – С. 3.
Якименко С. У Калуші відкрито пам’ятний знак до 65-річчя депортації українців із Польщі / С. Якименко // Західний Вісник. – 2011. – 2 верес. (№ 35). – С. 4.
Руско Н. Іконостас у храмі Святого Архистратига Михаїла села Підмихайля та Різдва Христового у селі Вістова Калуського району : (роботи Корнила Устияновича) / Н. Руско. – Калуш, 2011. – 47 с. : іл.
Гаврилович І. Чорний ліс пам’ятає... : [у с. Завій відкрито пам’ятник С. Бандері] / І. Гаврилович // Галичина. – 2011. – 13 серп. (№ 119). – С. 3.
Павлечко Н. У Кадобні освятили відреставрований храм / Н. Павлечко // Вісті Калущини. – 2011. – 26 серп. (№ 35). – С. 7.
Руско Н. Іконостас у храмі Святого Архистратига Михаїла села Підмихайля та Різдва Христового у селі Вістова Калуського району  : (роботи Корнила Устияновича) / Н. Руско. – Калуш, 2011. – 47 с. : іл.
Загребельна С. З історії давніх храмів Калущини. Церква св. Михаїла в с. Середній Угринів / С. Загребельна // Дзвони Підгір’я. – 2011. – 16 верес. (№ 37). – С. 9.

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН
Нагірний В. Зруйновані і відновлені прадідівські святині : [церкви, костели, місійні хрести в Коломийс. р-ні] / В. Нагірний // Коломийські вісти. – 2011. – 28 лип. (№ 30). – С. 15.
Відкрили меморіальну дошку героєві поеми Івана Франка [Мойсеєві в Коломиї] // Коломийська правда. – 2011. – 2 верес. (№ 34). – С. 3.
Гапич Є. Руйнація пам’ятки – „подарунок” до 770-ліття Коломиї [реконструкція нововиявл. пам’ятки архіт. на вул. Р. Шухевича, 78] / Є. Гапич // Коломийські вісти. – 2011. – 4 серп. (№ 32). – С. 1.
Грушевська М. Не зміліє пам’яті ріка... : [в Коломиї відкрито надгроб. пам’ятник борцю за волю України, Почесному громадянину цього міста Г. Пришляку] / М. Грушевська // Вільний голос. – 2011. – 30 серп. (№ 61).
Нагірний В. Вулиця Міцкевича в Коломиї : [про архіт. споруди на ній] / В. Нагірний // Коломийська правда. – 2011. – 1 лип. (№ 25). – С. 10-11.
Романенчук О. Руйнуємо пам’ятки, бо дозволено : [у Коломиї на вул. Р. Шухевича розпочали руйнувати-„реконструювати” нововиявлену пам’ятку архіт. місц. значення, побуд. ще 1903 р.] / О. Романенчук // Коломийські вісти. – 2011. – 21 лип. (№ 29). – С. 6.
Федорів Н. Храм – дзеркало людських душ : [про оновлену церкву Успіння Пресв. Богородиці с. Коршева] / Н. Федорів // Галичина. – 2011. – 8 верес. (№ 132-133). – С. 16.
Ярий М. Уміють святкувати у Лісній Слобідці : [освячено символ. могилу Січовим стрільцям] / М. Ярий // Вільний голос. – 2011. – 19 лип. (№ 49). – С. 1.
Близнюк В. Освятили пам’ятник Височану [в Отинії, лідеру нар. повстання на Покутті 1648-1651 рр.] / В. Близнюк // Вільний голос. – 2011. – 16 серп. (№ 57).
КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
НАЙСТАРІША ЦЕРКВА КОСІВЩИНИ
УСПІННЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ У с. ПІСТИНЬ
Зберегти найстарішу церкву Гуцульщини [пам’ятку архіт. – церкву Успення Пресв. Богородиці у с. Пістинь] : Звернення Косів. рай. ради до Міністерства культури України // Гуцульський край. – 2011. – 12 серп. (№ 32). – С. 2.
Мудрицька А. Найстаріша церква Косівщини / А. Мудрицька // Гуцульський край. – 2011. – 26 серп. (34). – С. 5.
Районна влада звернулась до Міністерства культури України щодо благоустрою найстарішого храму Гуцульщини] // Гуцульський край. – 2011. – 29 лип. (№ 30). – С. 1.
***
Сусак І. Дарія Гнатківська у боротьбі за волю України : [у с. Смодна відкрито мемор. дошку священичій родині Гнатківських з барельєфом Дарії] / І. Сусак // Гуцульський край. – 2011. – 22 лип. (№ 29). – С. 1, 5.
Сусак І. Освятили пам’ятну дошку [родини Гнатківських у Смодній] / І. Сусак // Гуцульський край. – 2011. – 8 лип. (№ 27). – С. 1.

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН
Зварчук Н. Німецьке поховання у Надвірній / Н. Зварчук // Народна Воля. – 2011. – 16 верес. (№ 110-112). – С. 10.
Бойко І. Повернення із забуття : [впорядкування могил відомих людей в Гаврилівці] / І. Бойко // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 30-32.
Попович В. Долю унікальної споруди у Ланчині вирішено : [про необхідність збереження пам’ятки архіт. місц. значення – „червону” шк. збуд. 1905 р. з червоної цегли. Таких споруд в обл. є три] / В. Попович // Народна Воля. – 2011. – 23 верес. (№ 113-115). – С. 2.
Церква нашої душі : [храму у Добротові – 115 р.] // Народна Воля. – 2011. – 16 верес. (№ 110-112). – С. 10.
Відновили пам’ятник оленю у Ланчині [вперше датований 1952 р.] // Народна Воля. – 2011. – 2 верес. (№ 104-106). – С. 8.
Дутчак Л. Духовно очищає й оздоровлює : [у сел. Ланчин відкрито капличку Богородиці Марії Неустанної Помочі] / Л. Дутчак // Народна Воля. – 2011. – 15 лип. (№ 82-84). – С. 7.
Дарунок односельчанам – сільська капличка [зведена в с. Лісна Тарновиця на подвір’ї Г. Мельниченко] // Народна Воля. – 2011. – 9 верес. (№ 107-109). – С. 7.
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
Кисілевський В. Доброчинців храму Різдва Івана Хрестителя завжди пам’ятатиме Яремчанщина : [історія спорудж. і освяч. церкви Івана Хрестителя, яке відбулося в Яремчі 7 лип. 2008 р.] / В. Кисілевський // Яремчанський вісник. – 2011. – 8 лип. (№ 19). – С. 2.
Кисілевський В. Століття яремчанської церкви Успіння Пресвятої Богородиці / В. Кисілевський // Яремчанський вісник. – 2011. – 2 верес. (№  27). – С. 1, 2.
Флис С. Століття яремчанського храму / С. Флис // Яремчанський вісник. – 2011. – 26 серп. (№ 26). – С. 7.
Флис С. Храмові міста Яремче – 100 років / С. Флис // Нова Зоря. – 2011. – 24 серп. (№ 18). – С. 2.
РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН
Воробець М. „Червона школа” м. Рогатина : [про пам’ятку архіт. – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2] / М. Воробець // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. № 16. – С. 33-35 : іл.
Масловська О. Церква Святого Духа в Рогатині / О. Масловська // Рідна земля. – 2011. – 8 лип. (28). – С. 10.
Конопада О. На прославу Бога і спасіння душ людських : [100 р. церкві Непорочного Зачаття Пресв. Богородиці – св. Анни в с. Данильче] / О. Конопада // Голос Опілля. – 2011. – 17 черв. (№ 25). – С. 3.
Конопада О. Яким буде пам’ятник Кобзареві [в Рогатині, пропонується два ескізи] / О. Конопада // Голос Опілля. – 2011. – 27 серп. (№ 35). – С. 4.
Церква Святого Духа. Рогатин. Івано-Франківська область. – Т. : Наш Світ, 2011. – 12 с. : іл.
Лазоришин І. Чи повернеться Святий Миколай у Кліщівну? : [стан церкви Св. Миколая у с. Кліщівна] / І. Лазоришин // Галичина. – 2011. – 17 верес. (№ 138). – С. 1, 4.
Сандалович Г. „Тепер заспокоїла душу”... : [в с. Сарники відкрито капличку] / Г. Сандалович // Голос Опілля. – 2011. – 2 верес. – (№ 36). – С. 2.
РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН
Нагірний В. Вакації з князем церкви : [про „Кедрові палати” у Підлютому, відбудовані А. Шептицьким] / В. Нагірний // Коломийські вісти. – 2011. – 4 серп. (31). – С. 15.
СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
Грекуляк І. У Борщеві вшанували отців-мучеників : [фоторепортаж з відкр. мемор. дошки священикам В. Маковійчуку та Д. Микитюку на фасаді церкви] / І. Грекуляк // Голос Покуття. – 2011. – 12-18 серп. (№ 33). – С. 11.
Розвадовський М. До 20-ї річниці Незалежності України : [про в’язнів сталін. таборів, священиків-мучеників УГКЦ В. Маковійчука та Д. Микитюка, яким встановл. мемор. дошку на фасаді церкви св. Архистратига Михаїла у Борщеві] / М. Розвадовський // Вісник Заболотова. – 2011. – 12 серп. (№ 32). – С. 1, 2.
Шпанюк К. Під заступництвом Пресвятої Діви Марії : [в с. Іллінці зведена капличка на честь Пресв. Діви Марії] / К. Шпанюк // Вісник Заболотова. – 2011. – 26 серп. (№ 34). – С. 3.
Шпанюк К. Ще один вогник духовності і святості : [в с. Іллінці спорудж. капличку св. Пророка Іллі] / К. Шпанюк // Вісник Заболотова. – 2011. – 12 серп. (№ 32). – С. 1, 3.
Гаврилюк О. Його життя – взірець для християн : [про засновника Манявського скиту преподоб. Іова Княгиницького та відкр. йому пам’ятника у Красноставцях] / О. Гаврилюк // Вільний голос. – 2011. – 5 лип. (№ 45).
ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН
Підлуська Я. Церква святого Миколая – духовний осередок : [з історії побудови церкви в Тисмениці, друга половина ХІХ ст.] / Я. Підлуська // Тисменицьке віче. – 2011. – № 4 (лип.).
Боднар Х. Духовні святині Павлівки : [про церкви села] / Х. Боднар // Галичина. – 2011. – 14 лип. (№ 101-102). – С. 16.
Назарчук Д. Встановлено пам’ятний хрест розстріляним полякам [у Чорному лісі між селами Рибне та Павлівка] / Д. Назарчук // Голос України – 2011. – 11 серп. (№ 148). – С 11.
Саковська О. Місце, освячене кров’ю : [пол. інтелігенції Станиславова, що загинули від рук нацистів у серп. 1941 р. в Чорному лісі, відкрито мемор. комплекс із пам’ятником та каплицею-церквою між селами Рибне-Павлівка] / О. Саковська // Вперед. – 2011. – 12 серп. (№ 31). – С. 1, 4.
Трухан Ю. Вшановано пам’ять загиблих : [спорудж. каплиця на вшанування пам’яті загиблої інтелігенції м. Станиславова біля с. Рибне-Павлівка] / Ю. Трухан // Нова Зоря. – 2011. – 11 серп. (№ 17). – С. 2.
Гнилиця М. У селі Угринові освячено каплицю Матері Божої / М. Гнилиця // Рідна земля. – 2011. – 5 серп. (№ 32). – С. 12.
Саковська О. Велична церква хом’яківської громади : [новозбуд. храм св. Архистратига Михаїла УПЦ Київ. Патріархату в с. Хом’яківці] / О. Саковська // Вперед. – 2011. – 9 верес. (№ 36). – С. 1, 7.
У Хом’яківці освятили храм святого Архистратига Михаїла // Рідна земля. – 2011. – 9 верес. (№ 37). – С. 3.
Саковська О. Генію українського слова та духу : [в Чернієві відкр. погруддя Т. Шевченку] / О. Саковська // Вперед. – 2011. – 26 серп. (№ 34). – С. 5.
ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН
Перцович В. Освячено храм УГКЦ на Тлумаччині [в с. Делева] / В. Перцович // Коломийські вісти. – 2011. – 2 черв. (№ 22). – С. 11.
Вуянко М. Нижнівські монастирі: від часів Київської Русі до середини ХХ століття / М. Вуянко // Ямгорів. Вип. 18-19. – Снятин, 2011. – С. 114-122.
Федунків З. Оборонні укріплення села Нижнева / З. Федунків // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 3-6.
Бойків Г. Поляки вшанували своїх лицарів : [в Обертині відкрито мемор. дошку пам’яті 480-ї річниці битви під селищем] / Г. Бойків // Злагода. – 2011. – 3 верес. (№ 36). – С. 2.
Андрусишин Г. Місце для спраглих душ : [в с. Олешів спорудж. капличка св. Стефанії] / Г. Андрусишин // Злагода. – 2011. – 16 лип. (№ 29). – С. 3.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка