Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 3 (липень-вересень) 2011 р.Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у III кварталі 2011 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.              

 

Укладач –                              С. Багира, головний бібліотекар відділу                                          
економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка           

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Артімонова І. В. Формування каналів розподілу сільсько-господарської продукції / І. В. Артімонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 105-109.
Барабаш Р. Стан і перспективи законодавчого регулювання консолідації земель в Україні / Р. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 98-99. 
Березін О. Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О. В. Березін, Л. М. Березіна // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 104-109.
Бродецька Н. Підхід до штанги: оцінка ведення бізнесу / Н. Бродецька // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 44-47.
Величко О. В. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств регіону: використання та відтворення / О. В. Величко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 165-169.
Воронич К. М. Активізація підприємницького потенціалу сільських територій регіону / К. М. Воронич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 131-136.
Герасимчук Н. А. Шляхи мінімізації економічних ризиків сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах / Н. А. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 75-82. 
Гюльсевен О. Тенденції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен [та ін.] // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 317-320.
Дем’яненко М. М. Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сільського господарства / М. М. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 67-75.
Ефективність управління об’єктами державної власності в агропромисловій сфері / О. Ю. Рудченко, Н. І. Омельянчик, М. Ф. Тютюн [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. –  2011. – № 5. – С.  96-101.
Збарський В. К. Розвиток приватного та колективного укладів у сільському господарстві України / В. К. Збарський, В. А. Величко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 54-58.
Калетнік Г. М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 36-41.
Камінська А. І. Проблеми формування та розвитку ринку круп’яних культур в Україні / А. І. Камінська // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 42-47.
Кісіль М. І. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 82-89.
Клокар О. Аналіз та підвищення ефективності підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 67-69.
Крисанов Д. Ф. Впровадження інноваційних розробок у господарствах населення / Д. Ф. Крисанов [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 48-53.
Леонтович С. П. Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України для підтримки розвитку аграрного сектору економіки / С. П. Леонтович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 126-130.
Людвенко Д. В. Автоматизація та постановка управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах / Д. В. Людвенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 124-127.
Макаренко П. М. Економічний потенціал різних форм аграрних господарств / П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 89-97.
Моісеєва М. Микола Присяжнюк: завершення земельної реформи – для нас завдання номер один / М. Моісеєва // Пропозиція. –  2011. – № 8. – С. 12-13.
Моісеєва М. Ринок зернових: оцінки та прогнози / М. Моісеєва // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 52-55.
Національна доктрина продовольчої безпеки України / П. Т. Саблук, Г. М. Калетнік, С. М. Кваша [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 3-11. 
Олійник О. В. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні / О. В. Олійник, Т. І. Олійник // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 60-66.
Онисько С. М. Тенденції розвитку кредитування сільсько-господарських підприємств банками / С. М. Онисько, Р. І. Содома // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 313-319.
Охріменко І. В. Принципи цінового регулювання внутрішньо-господарських відносин у сільськогосподарських підприємствах / І. В. Охріменко, О. М. Супрун // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 116-121.
Павленчик Н. Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 37-42. 
Резнік Н. П. Принципи інвестиційного забезпечення в національному агропромисловому комплексі / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 93-96.
Світова продовольча криза та виклики для України / Я. А. Жаліло, О. В. Собкевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко // Економіка АПК. – 2011. – №. 8. – С. 135-144. 
Сидор В. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства / В. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 65-68.
Сініцина Т. В. Аналіз умов проведення страхування врожаю сільськогосподарських культур страховими компаніями України / Т. В. Сініцина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 148-154.
Срібнюк М. С. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом у сільськогосподарському виробництві / М. С. Срібнюк // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 70-72.
Федоров М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55-60.
Хвесик М. А. Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України / М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 150-160. 
Цибок В. О. Реформування системи бюджетного фінансування сільськогосподарських підприємств України в післякризовий період / В. О. Цибок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 99-102.

Чепка В. В. Становлення та фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах соціально-економічних перетворень / В. В. Чепка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 130-137.
Шуст О. А. До питання використання аутсорсингу в практичній діяльності аграрних підприємств / О. А. Шуст // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 101-104.
Щурик М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорегіоні / М. Щурик // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 29-31.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Адамень Ф. Ф. Особливості фотосинтетичної діяльності рослин пшениці різних біотипів / Ф. Ф. Адамень [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. –№ 6. –С. 16-20.
Бачинский А. Тонкий расчет. Зеленые операции на винограднике / А. Бачинский // Огородник. – 2011. – № 7. – С. 24-26.
Белопухова Ю. Фасолевые новинки / Ю. Белопухова // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 9. – С. 26-28.
Беспалов В. В. Баклажани під агроплівкою / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 3-4. 
Бугера С. І. Органічне землеробство: правовий аспект / С. І. Бугера // Дім, сад, город. – 2011. – № 3. – С. 20-23.
Василенко В. І. Зимостійкість нових сортів вишні вітчизняної та зарубіжної селекції / В. І. Василенко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 76-79.
Гагін М. І. Вирощування винограду на арці / М. І. Гагін // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 36-37.
Гауе О. Висів озимого ріпаку 2011 року – немає часу на компроміси! / О. Гауе // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 68-69.
Горогоцкая Н. Испытание смородины. Лучшие сорта для любительського сада / Н. Горогоцкая, А. Горогоцкий // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 18-19.
Горшенина Н. Морковь: сорта и агротехника / Н. Горшенина // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 9. – С. 30-32.
Донгаш Б. К. Врахуйте під час окулірування / Б. К. Донгаш // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 14-15.
Жолобецький Г. Суниця – перспективна ягода / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 74-77.
Зайцева Л. Любимая ягода [малина] / Л. Зайцева // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 54-55.
Зубко Н. Картофель под мульчей / Н. Зубко // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 9. – С. 36-37.
Іванов А. Р. Як одержати високий урожай картоплі / А. Р. Іванов // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 5-6.
Кизименко Ю. О. Суничний рай / Ю. О. Кизименко // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 13-14.
Кисленко О. Горох: від печії, каменів у нирках і наривів / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 10-11.
Кісіленко Т. А. До питання необхідності використання контролінгу на підприємствах бурякоцукрової галузі / Т. А. Кісіленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 113-115.
Колодько О. М. Розмаїтий світ томатів / О. М. Колодько // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 2-3. 
Кудренко И. Абрикос: современные сорта / И. Кудренко, А. Горина // Огородник. – 2011. – № 7. – С. 22-23.
Лисанюк В. Г. Контролюємо ріст і розвиток плодових дерев / В. Г. Лисанюк // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 12-13.
Лыбина С. Фасоль на подоконнике и грядке / С. Лыбина // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 9.– С. 26-27.
Маріноха П. Здорова земля – здоровий і ситий народ… / П. Маріноха // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 70-72.
Марущак Л. В. Як виростити сакуру? / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 34-36.
Маслак О. Соя: зростання виробництва та споживання / О. Маслак // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 52-54.
Мосієнко М. Ріпак: в очікуванні на вирок / М. Мосієнко // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 48-50.
Позняк А. В. Майоран садовий: непоказна травичка з божественним ароматом / А. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2011. – № 7. – С. 7.
Проказин Л. Слива: рыночный подход / Л. Проказин // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 23-25. 
Протасова М. Алыча – это праздник / М. Протасова // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 42-45.
Рябова С. Шампиньон луговой / С. Рябова, С. Рябов // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 47-48.
Савейко О. Вкус здоровья. Красная смородина на участке / О. Савейко // Огородник. – 2011. – № 7. – С. 18-21.
Савейко О. Ежевика и компания / О. Савейко // Огородник. – 2011. –№ 9. – С. 20-22.  
Табанюк О. І. Іван-чай: смачно і корисно / О. І. Табанюк // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 10-12.
Ткаченко В. Стевия – трава медовая / В. Ткаченко // Огородник. – 2011. – № 8. – С. 6-8.
Триангель – гібрид, який пройшов максимальні випробування // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 66-67.
Ходаківський Ю. Б. Класичні й сучасні сорти груші для садів України / Ю. Б. Ходаківський, М. В. Матвієнко // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 15-16, 33.
Христенко А. О. Нормативні та методичні умови підвищення точності діагностики родючості грунтів / А. О. Христенко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 12-15. 
Хромов Н. Рябина: секреты размножения / Н. Хромов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 46-47.
Хромов Н. Чаще всего – зелеными черенками : [калина] / Н. Хромов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 46-47.
Цыкаленко Е. Перец со знаком качества / Е. Цыкаленко // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 4-6.
Якимов В. Ежевика не боится болезней и вредителей / В. Якимов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 48-51.
Ящук Н. Втрати зерна: причини, наслідки та способи запобігти / Н. Ящук // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 60-62 ; № 8. – С. 56, 58.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Антоненко П. Профілактика аліментарної остеодистрофії корів / П. Антоненко [та ін.] // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 19-22.
Бредіхін Л. Чому українську продукцію в ЄС не вважають безпечною / Л. Бредіхін, М. Самаріна // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 126-127.
Бурлака В. Природні детергенти у складі раціонів свиноматок як засіб отримання високоякісного матеріалу / В. Бурлака, Є. Давидов // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 29-31. 
Волинець Л. К. Щоб не хворіла взимку домашня живність / Л. К. Волинець, А. С. Букрєєв // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 43.
Гаврик О. Основні напрями, критерії і показники ефективності в яєчному виробництві / О. Ю. Гаврик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 115-119.
Гончар О. Перспективи розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, Є. Шевченко // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 2-6.
Діагностика лейкозу у тільних корів і телят / Л. Іщенко [та ін.] // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 22-26.
Єлецька Т. Для повноцінного засвоєння / Т. Єлецька, М. Василевський // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
Золотухин Н. С ,,привычками” кроликов надо считаться / Н. Золотухин // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 76-79.
Зубченко В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства / В. В. Зубченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 139-142.
Карпюк Н. А. Концентрація важких металів у яловичині при використанні різних силосів / Н. А. Карпюк, Ю. І. Савченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 67-69.
Лаврів П. Сучасні погляди на імунологічну реактивність молодняку худоби при сальмонельозній інфекції / П. Лаврів // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – С. 15-19.
Мазуренко О. В. Тенденції розвитку тваринництва в Україні / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 16-21.
Макарова И. Что нужно знать об охоте и покрытии коз / И. Макарова // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 88-89.
Мельник В. Выращиваем цыплят-бройлеров / В. Мельник // Огородник. – 2011. – № 8. – С. 36-37.
Назаренко А. Вирішення „рогатої” проблеми / А. Назаренко // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 118-120.
Назаренко А. Кордон якості та конкурентоспроможності / А. Назаренко // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 124-125. 
Олейник А. В. Защитим корову от насекомых и клещей / А. В. Олейник // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 87.
Платановська І. Досвід вирощування курчат-бройлерів / І. Платановська // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 115-117.
Подобєд Л. Буряк – „соковита цукерка” для корови / Л. Подобєд // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 124-125. 
Свиноус І. В. Переваги і недоліки державної підтримки виробництва молока на великотоварних сільськогосподарських підприємствах / І. В. Свиноус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 109-112.
Скрипник В. Г. Що слід знати про бруцельоз / В. Г. Скрипник, Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 43.
Смоляр В. Результати науково-технічної експертизи технології вирощування качок / В. Смоляр, Т. Коломієць // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 23-27.
Стахив Г. Голосуем за шиншилл / Г. Стахив // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 48-49.
Ткачук О. Як підвищити ефективність тваринництва / О. Ткачук // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 128-130.
Шляхи до високих надоїв молока // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 122-123.
Ярошко М. Акцент на молочність свиноматок / М. Ярошко // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 132-133 ; № 8. – С. 126-127. 

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Ахатов А. Ржавчинный клещ томатов / А. Ахатов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 30-31.
Болезни земляники // Огородник. – 2011. – № 8. – С. 20-23.
Дерменко О. Клястероспоріоз вишні і черешні / О. Дерменко // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 92-93.
Дерменко О. Моніліоз плодових культур / О. Дерменко // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 94-95.
Ефективний і тривалий захист. Осіннє застосування Пропоніту // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 77.
Калатур К. Бурякова нематода – прихована загроза для цукрових буряків / К. Калатур // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 80-82.
Кирпа М. Боротьба зі шкідниками зерна під час зберігання / М. Кирпа // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 86-88.
Кріводонов С. Фумігація в Україні – реальна чи формальна? / С. Кріводонов // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 72-76.
Лихочвор В. МАРАФОНський забіг до високого врожаю / В. Лихочвор // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 100-102.
Маргаритин Р. Луковые журчалки / Р. Маргаритин // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 32-33.  
Мариноха П. Коренеїд на цукрових буряках… Час діяти! / П. Мариноха // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 84-85.
Марков І. Л. Хвороби цибулі і часнику. Несправжня борошниста роса, або пероноспороз / І. Л. Марков // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 6-9.
Озимий захист / С. В. Авраменко, М. Г. Цехмейструк, О. М. Глубокий [та ін.] // Новини агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 36-37.
Перший крок до високих урожаїв зернових. Вибір протруйників Максим Стар і Сертікор // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 80-85.
Слєпцов Ю. В. Небезпечні совки / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 5.
Ткаленко А. Враг невидимый – озимая совка / А. Ткаленко // Огородник. – 2011. – № 8. – С. 12-13.
Трофимов Г. Плоды без червоточин / Г. Трофимов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 48.
Центуріон і Селект – швидке знищення небажаної рослинності на ріпаковій ниві // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 91.
Шевченко И. Спасите наши груши… / И. Шевченко // Огородник. – 2011. – № 7. – С. 26-27.
Шевчук А. Незамінний АТОНІК ПЛЮС. Препарат для забезпечення якості врожаю / А. Шевчук // Пропозиція. – 2011. – 7. – С. 92-93.
Шевчук І. Захист саду після цвітіння і на початку літа / І. Шевчук // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 86-91.
Шнейдер Е. Внимание: бурая гниль / Е. Шнейдер // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 9. – С. 34-35.
Яновський Ю. Захист плодового розсадника від кравчика-головача / Ю. Яновський // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 96-98.

ТЕХНІКА АПК

Айкель Г. Косарка Deutz-Fahr DiscMaster 632T: Косарка навісна причіпна / Г. Айкель // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 112-115.
Арден М. Фермери розробили новий станок для опоросів / М. Арден // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 38-42.
Голуб Г. А. Ефективність виробництва дизельного біопального із ріпакової олії / Г. А. Голуб // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 6. – С. 33-36.
Гриненко О. Дослідження впливу гнучкого кріплення робочих органів дискових грунтообробних знарядь на глибину їх роботи / О. Гриненко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 8. – С. 19-21.
Залужний В. Техніка для збирання картоплі / В. Залужний, В. Думич // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 94-101.
Зора В. Обладнання компанії „ТЕХНА” для вирощування курчат-бройлерів / В. Зора [та ін.] // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 110-112, 114.
Казаков А. Ваш помощник – электропастух / А. Казаков // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 7. – С. 80-81.
Комплекс обладнання для отримання рослинної олії в малих переробних цехах / Р. Шевчук, В. Василькевич, В. Шевчук, В. Том’юк // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 11-13.      
Кравчук В. Парк зернозбиральних комбайнів України: стан і прогноз розвитку / В. Кравчук, В. Погорілий, М. Занько // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 4-7.
Лебедєв С. Ефективний тяговий ККД трактора на орних роботах / С. Лебедєв // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 8. – С. 11.
Loctite: лучшие средства для надежной фиксации деталей // Новини агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 27-29.
Макаренко В. Самохідні кормозбиральні комбайни / В. Макаренко // Новини агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 18-23. 
Мартіросова О. Будуємо клітку для кролів / О. Мартіросова // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 17-18.
Мельник Я. К. Саморобний тракторець з Харківщини / Я. К. Мельник // Новини агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 56-58.
Митрофанов О. Техніка – селу 2011: науково-виставковий захід на Півдні України / О. Митрофанов, А. Мігальов // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 7. – С. 28-29.
Обривати гичку чи обрізувати верхівки на буряках? // Пропозиція. – 2011. – № 8. – С. 38-42.
Панічев Р. Почухайте корові спинку / Р. Панічев // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 134-135. 
Панічев  Р. Системи точного землеробства John Deere: системи, що надають сили! / Р. Панічев, Г. Шостак // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 7. – С. 26-27.
Рожанський О. Доцільність повернення соломи в грунт та чинники, що впливають на ефективність цього заходу / О. Рожанський, О. Боднар // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 8. – С. 27-30.
Роїк М. Сучасна вітчизняна технологія вирощування цукрових буряків / М. Роїк // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 108, 110-113.
Сербій В. ГІС на службі керівника / В. Сербій // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 100-102.
Сільськогосподарська техніка на виставці ,,Агро-2011’’ / В. Ясенецький, М. Занько, В. Клапань [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 41-44.
Татцбер Й. Три системи обробітку ґрунту: в чому різниця? / Й. Татцбер // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 110-111. 
Техніка фірми „Seko” / В. Ясенецький, Н. Ковпак, Т. Ліпець, О. Пономаренко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 17-21.
Технічне обслуговування та ремонт елементів обладнання з переробки сільгоспсировини / С. Карабиньош, А. Новицький, О. Тищенко, Д. Пархоменко // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 94-98.
Ткаченко Л. П. Комбайн бурякозбиральний самохідний „Euro-Tiger” / Л. П. Ткаченко // Новини агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 24-26.
Фадєєв Л. Щадна технологія очищення зерна / Л. Фадєєв // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 108-109.
Фіялка М. Удосконалення машин для обробітку ґрунту та сівби озимих / М. Фіялка // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 104, 106.
Хліб України збирають комбайни Ростсельмаш // Пропозиція. – 2011. – № 9. – С. 107.
Цибульский М. Жильё для кроликов / М. Цибульский // Огородник. – 2011. – № 8. – С. 38-39.
Шляхи стимулювання технічного переоснащення галузей АПК / В. Кравчук, В. Погорілий, С. Постельга [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 7. – С. 23-26 ; № 8. – С. 6-7.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

З Фертігрейном – вдалий старт та переможний фініш // Пропозиція. – 2011. – № 7. – С. 64-65.
Стеблова З. Органо-минеральное удобрение – неоспоримые преимущества / З. Стеблова // Приусадебное хозяйство.– 2011. – № 7. – С. 41.
Що це за добриво – ,,Фурор”? // Дім, сад, город. – 2011. – № 8. – С. 5.
Щукин В. Идеальное удобрение. Как приготовить качественный компост / В. Щукин // Огородник. – 2011. – № 9. – С. 16-17.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Клапчук В. М. Лісове та мисливське господарство Галичини / В. М. Клапчук, О. Р. Проців ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 431 с.

Букша І. Польова ГІС для лісового господарства. Якісно нові можливості для польового збирання інформації в лісовому господарстві / І. Букша [та ін.] // Лісовий і мисливський журнал. – 2011. – № 3. – С. 16-19. 
Дяченко Я. Я. Організаційно-методичні засади реформування економічного механізму лісопромислового комплексу / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 143-146.
Карпук А. І. Зарубіжний досвід ринкового регулювання лісокористування / А. І. Карпук // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 159-164.
Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 171-174.
Сало Я. Тенденції розвитку конструкцій лісотранспортної техніки / Я. Сало, Ю. Батюк // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 9. – С. 14-17. 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка