Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 3Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІІ кв. 2011 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку
- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
- Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами  розвитку економіки України.

Укладач: Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Лишиленко В. І. Регіональна економіка / В. І. Лишиленко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.

Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : аналіт. доп. / за ред. С. О. Білої. - К. : НІСД, 2011. - 88 с.

Батченко Л. В. Ринок праці: стан і перспективи розвитку / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 157-163.

Бельтюков Е. Развитие экономики на основе создания совместных предприятий / Е. Бельтюков, М. Окс // Економіст. - 2011. - № 8. - С. 18-23.

Боков О. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення / О. Боков // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 5. - С. 45-51.

Бурлака В. Г. Структурні складові технологічної конкуренто-спроможності промисловості України в умовах світової фінансової кризи / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 68-74.

 Кириченко О. А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 5-6. - С. 27-32.

Клівіденко Л. М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 46-49.  

Ладонько Л. С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л. С. Ладонько, Н. В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 69-75.

Макаренко М. В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 259-264.   

Огляд економіки України [у І кв. 2011 р. ; у квіт. 2011 р. ; у трав. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 13-24 ; № 6. - С. 12-17 ; № 7. - С. 11-16.

Павліковський А. М. Фінансово-економічна криза в Україні: причини, актуальні тенденції та перспективи подолання / А. М. Павліковський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 3-10.

Погребняк М. М. Застосування принципу планомірності при державному регулюванні перехідної економіки / М. М. Погребняк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 16-21.

Предборський В. А. Тіньова економіка як фактор нерівномірності економічного розвитку / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 13-18.

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Указ Президента України № 499 / 201 „Про Положення про Державну фінансову інспекцію України" від 23 квіт. 2011 р. // Фінансовий контроль. - 2011. - № 4. - С. 4-8.

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Б. П. Адамик. - К. : Кондор, 2011. - 416 с.

Діденко В. М. Фондовий ринок / В. М. Діденко. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 624 с.

Котковський В. О. Банківські операції / В. О. Котковський, О. В. Неізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.

Кудряшов В. П. Фінанси / В. П. Кудряшов. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.  

Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с.

Рамський А. Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки / А. Ю. Рамський. - К. : КНУТД, 2011. - 190 с.

Сазонець І. Л. Інвестування / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.

Басманова І. Порядок перевірки звітів про виконання бюджетів / І. Басманова // Казна України. - 2011. - № 5. - С. 34-39.

Білик М. Д. Погашення податкового боргу платників податків за новим Податковим кодексом / М. Д. Білик, А. І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 34-39.

Бондарук Т. Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 222-231.  

Бондарук Т. Г. Становлення інституту місцевих фінансів / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. -  № 5. - С. 208-212.

Василенко В. В. Ціноутворення на ринку банківських металів України / В. В. Василенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 184-190.

Вишнівська Н. В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин / Н. В. Вишнівська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 45-48.

Волосович С. Особливості і тенденції формування системи іпотечного страхування в Україні / С. Волосович // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 19-24.

Гідулян А. Підходи до визначення суб'єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 40-45.

Головко В. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 8. - С. 12-18.   

Гусак О. Ю. Податковий кодекс та податкова конкуренто-спроможність України / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 45-50.

Другов О. Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України / О. Другов // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 14-18.

Дудинець Л. А. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 115-121. 

Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 5-6. - С. 54-57.

Заворотній Р. І. Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу / Р. І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 116-124.

Зінчук Т. Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т. Ю. Зінчук, Е. О. Кочаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 72-79.

Іващенко Ю. Порядок проведення взаєморозрахунків за участі державних банків / Ю. Іващенко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 64-67.   

Кабанов В. Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В. Г. Кабанов, О. М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 51-55.

Канєва Т. Сучасний стан і проблеми обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів / Т. Канєва // Казна України. - 2011. - № 4. - С. 6-7.  

Карачина Н. П. Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні / Н. П. Карачина, В. А. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 95-98.

Качмар С. І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення / С. І. Качмар // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 122-127.       

Квасова О. П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів / О. П. Квасова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 65-69.

Кислиця О. Я. Проблеми планування бюджетних доходів / О. Я. Кислиця // Актуальні  проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 270-275.

Кірєєва К. Підвищення ефективності використання державних коштів за рахунок впровадження соціальних платіжних карток в Україні / К. Кірєєва // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 28-31.

Клименко А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України / А. Клименко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С. 33-37.

Коваленко В. В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 232-240.

Коваленко Л. О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л. О. Коваленко, О.  В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 241-251.   

Коваленко Ю. М. Ефективність фінансового сектору економіки: інституційний підхід / Ю. М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 11-17.

Коваль О. П. Механізми забезпечення гарантій збереження коштів пенсійних накопичень / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 217-222.

Коваль О. П. Пенсійна система як фактор економічної безпеки держави / О. П. Коваль, О. О. Кощеєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 41-44.

Ковтун Ю. Окремі питання виконання Державного бюджету України в 2011 році / Ю. Ковтун // Казна України. - 2011. - № 4. - С. 12-14.

Кравченко О. М. Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування / О. М. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 75-82.   

Кремпова Н. П. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Н. П. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 200-204.

Кривенко В. Г. Основні засади формування та функціонування системи іпотечного кредитування в Україні / В. Г. Кривенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 189-193. 

Крисюк Р. В. Проблеми формування інвестиційних ресурсів в Україні / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 67-71.

Лесько М. В. Адаптація фінансового управління і податкової політики підприємств до Податкового кодексу / М. В. Лесько // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 260-268.

Лиско Н. А. Основні етапи розвитку обліку в казначейській системі України / Н. А. Лиско // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 43-45. 

Ляхова О. О. Кредитно-інвестиційний портфель банків та його вплив на фінансування інвестиційних проектів в Україні / О. О. Ляхова, Т. П. Шокало // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 5-6. - С. 58-61.   

Мамонтова І. В. Проблеми використання фінансових важелів у забезпеченні розвитку економіки України / І. В. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 43-47.

Михайловська О. В. Ефективність іпотеки в Україні: шляхи виходу з кризи / О. В. Михайловська [та ін.] // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 70-73.

Монетарний та фінансовий розвиток [у І кв. 2011 р. ; у квіт. 2011 р. ; у трав. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 27-55 ; № 6. - С. 21-36 ; № 7. - С. 19-35.  

Музиченко О. В. Класифікація спеціальних податкових режимів / О. В. Музиченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 103-108.

Набедрик Н. Про стан використання місцевими бюджетами коштів міжбюджетних трансфертів у 2011 році / Н. Набедрик // Казна України. - 2011. - № 5. - С. 19-22.  

Набок О. Організація оперативного контролінгу в банках за центрами відповідальності / О. Набок // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 46-49.

Нікітішин А. О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування / А. О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 305-312. 

Новіков В. Останні зміни у банківському законодавстві / В. Новіков // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 7-9.   

Обмінні курси та платіжний баланс України [у І кв. 2011 р. ; у квіт. 2011 р. ; у трав. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 59-64 ; № 6. - С. 39-42 ; № 7. - С. 39-42.

Олейнікова Л. Г. Реформування моделі податкового контролю як елемента конкурентоспроможної податкової системи / Л. Г. Олейнікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 49-53.

Пенякова Г. Л. Модернізація структури податкової системи України / Г. Л. Пенякова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 269-273.

Петрик О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні / О. Петрик // Вісник Національного  банку України. - 2011.  - № 6. - С. 3-6.

Печенюк Н. М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 274-282.

Пожар Т. О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни / Т. О. Пожар // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 327-333.  

Рамський А. Ю. Механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції / А. Ю. Рамський // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 283-289.  

Рассихіна В. Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України / В. Є. Рассихіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 109-114. 

Резнік М. Основні засади формування та використання коштів резервного фонду місцевих бюджетів / М. Резнік // Казна України. - 2011. - № 5. - С. 25-26. 

Савченко Т. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів / Т. Савченко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 38-44.  

Скулиш Ю. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: інтегральна оцінка та тенденції розвитку / Ю. Скулиш // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 93-98.

Смірнова О. М. До питання оскарження результатів податкового контролю: звичайні ціни / О. М. Смірнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 56-59.

Стефанюк І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 році / І. Б. Стефанюк // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 103-114.   

Тарасова О. В. Роль держави в управлінні банківською системою / О. В. Тарасова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 216-219.

Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. - 2011. - № 7. - С. 48-53.

Усков И. В. Повышение эффективности системы местных финансов в современных условиях / И. В. Усков // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 7. - С. 26-28.

Чайковська В. П. Управління фінансами страхових організацій: методологічний аспект / В. П. Чайковська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 320-326.

Чуркіна І. Є. Податкове регулювання реального сектору економіки в умовах посткризового розвитку / І. Є. Чуркіна // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 296-300. 

Шоломінська Т. Г. Моделювання функції реакції монетарної політики Національного банку України / Т. Г. Шоломінська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 299-304.

Шпанковська Н. Удосконалення класифікації факторів впливу на результати діяльності банку із застосуванням системного підходу / Н. Шпанковська [та ін.] // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 7-10.

Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 8. - С. 4-8.                

Світогосподарські зв'язки і Україна

Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу / М. І  Карлін. - К. : Знання, 2011. - 639 с.

Світовий банк та Україна / [Представництво Світового банку в Україні]. - К. : [б. в.], 2011. - 12 с.

Алаторських М. Ю. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій / М. Ю. Алаторських // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 135-138.

Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу / Н. Бодрова // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 26-32.

Бондарук І. С. Організація систем пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах / І. С. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 189-194.

Буряк Р. І. Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю / Р. І. Буряк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 35-39.

Буценко І. М. Економічний розвиток України крізь призму міжнародних рейтингів / І. М. Буценко, О. В. Кутняк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 40-44.

Вожжов А. Україна в новій архітектурі світової валютної системи / А. Вожжов, О. Білоусов // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 8. - С. 24-29.  

Гвоздю С. Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств / С. Ю. Гвоздю // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 67-74.

Гусак О. Ю. Податкові реформи в країнах Європейського Союзу як інструмент антикризової політики / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 29-34.

Жуков С. А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський Союз / С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 143-149.  

Зобенко Н. Г. Влияние глобального экономического кризиса  на продовольственный рынок Украины / Н. Г. Зобенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 31-36.

Кірєєва К. Світовий досвід використання банківських платіжних карток із чіпами / К. Кірєєва // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 8. - С. 41-44.  

Коваленко В. В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи / В. В. Коваленко, Л. М. Єріс // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 170-176.

Коваленко Ю. Структура сектора фінансових корпорацій: міжнародні стандарти і проблеми вибору для України / Ю. Коваленко // Економіст. - 2011. - № 7. - С. 43-47.

Козьменко С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С. Козьменко, К. Багмет // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 20-26.

Колеснік В. І. Міжнародне співробітництво у сфері статистики (за  матеріалами 42-ї сесії Статистичної комісії ООН) / В. І. Колеснік, Ю. А. Музиченко // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 69-72.  

Костенок І. В. Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу до інноваційного розвитку регіонів України / І. В. Костенок, Я. В. Хоменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 5. - С. 195-199.

Кочетков В. М. Визначення ринкової вартості Міжнародного банку на основі методу дисконтування грошових потоків у межах дохідного підходу / В. М. Кочетков // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 252-259.

Кравчук Г. В. Наслідки фінансової кризи для страхових ринків країн світу / Г. В. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 287-299.

Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 130-134.

Кругляк С. Перегляд квот у Міжнародному валютному фонді / С. Кругляк, О. Єременко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 11-15.

Лавріненко О. В. Сучасні трансформаційні процеси валютного ринку в період формування нової світової валютної системи / О. В. Лавріненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 122-129.

Лукашенко С. В. Глобальна валютна система в контексті трансформації глобальної фінансової архітектури / С. В. Лукашенко // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 5-6. - С. 8-12.

Мадзігон В. М. Суть і необхідність державного регулювання економіки у світовому господарстві глобалізації / В. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 51-58.    

Малащук Ю. С. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій / Ю. С. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 60-66. 

Мельник О. Я. Особливості оподаткування майна у країнах Європейського Союзу: досвід для України / О. Я. Мельник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 6. - С. 99-102.

Мостовий Г. І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г. І. Мостовий, І. Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 1. - С. 27-31.

Муха Д. В. Оценка доходности привлеченных прямых иностранных инвестиций / Д. В. Муха // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 31-37.

Огляд світової економіки [у І кв. 2011 р. ; у квіт. 2011 р. ; у трав. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 9-12 ; № 6. - С. 9-11 ; № 7. - С. 9-10.

Омельянчик Н. І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку / Н. І. Омельянчик [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 102-105.   

Соскін О. І. Трансформація інтегративної економічної моделі України в контексті швейцарського досвіду / О. І. Соскін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 7-12.  

Софіщенко І. Юань і євро: перспективи у лізі міжнародних резервних валют / І. Софіщенко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 50-54.

Ткаленко Н. В. Концептуальні основи фінансової безпеки програм розвитку транскордонного співробітництва України / Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 164-172.  

Філонова І. Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів / І. Б. Філонова // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 96-102.   

Філонова І. Б. Функціонування іноземного капіталу у банківській системі України в умовах фінансової нестабільності / І. Б. Філонова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 220-225.

Хоменко О. В. Інноваційна конкурентоспроможність країн / О. В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 100-105.

Швайка М. А. Запровадження світової резервної валюти як чинник посткризової стабілізації світових фінансів / М. А. Швайка // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 106-115.   

Школьник І. Глобальні фінансові активи: структурні зміни / І. Школьник // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 3-6. 

Юрлова Н. Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу / Н. Юрлова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С. 46-51.

Яценко А. В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції / А. В. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 88-95.  

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка