Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 2 (квітень-червень) 2011 р. Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у II кварталі 2011 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач – С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Батир А. В. Фінансіалізація економіки як одна з причин зростання цін на сільськогосподарську продукцію / А. В. Батир, Є. М. Кирилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 119-123.
Береговий В. К. Проблеми продовольчої безпеки України / В. К. Береговий // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 71-78.  
Березюк С. В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві / С. В. Березюк, Ю. Б. Березюк // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 47-53.  
Бєсєдін М. О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М. О. Бєсєдін, Г. Є. Бєсєдіна // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 9-14.   
Білик М. Д. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. –  С. 89-94.
Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 56-66.
Вишневська О. Н. Формування збалансованого ресурсного потенціалу аграрного сектору  / О. Н. Вишневська // Економічний часопис-ХХI. – 2011. – № 3-4. – С. 48-50.
Гапоненко Н. В. Інноваційні аспекти сучасного розвитку систем заробітної плати в аграрних підприємствах / Н. В. Гапоненко, Л. В. Мельянкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 93-96.
Гришова І. Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І. Ю. Гришова, А. Ю. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 142-146.
Дудар Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 84-90.
Зеліско І. М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань / І. М. Зеліско // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 121-124.
Іванова С. В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні / С. В. Іванова // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 78-83.
Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, О. Д. Витвицька, В. М. Просянік // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 111-117.
Квітка Г. Межа, або Замальовки на тему купівлі-продажу сільгоспгектарів / Г. Квітка, В. Друженко // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 16-20.
Колотуха С. Фінансове забезпечення аграрних формувань: сутність та економічний зміст / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 55-61.
Котюк О. В. Земельні відносини: політико-правовий аспект / О. В. Котюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 3. – С. 104-108.
Крисанов Д. Ф. Проблеми залучення іноземного капіталу у вітчизняний агропродовольчий комплекс / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 65-69.
Кубіцький Ю. С. Сучасна модель та парадигма управління сільськими територіями / Ю. С. Кубіцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 143-149.
Кушнір І. В. Видатки бюджету на підтримку аграрного сектору та їх ефективність / І. В.Кушнір //  Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 98-102.  
Литвин О. С. Інтеграційний процес зернових ринків провідних країн СНД / О. С. Литвин // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 79-86.
Лопатюк Р. І. Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств / Р. І. Лопатюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 49-51.
Малініна Н. М. Диференціація суб’єктів податкових відносин в аграрному секторі економіки / Н. М. Малініна // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 124-129.
Міненко М. А. Фахові виробничі об’єднання як основа для побудови моделі сталого розвитку агропромислової сфери АПК / М. А. Міненко // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 137-141.
Непочатенко О. О. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, Н. В. Бондаренко // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 91-97.
Оляднічук Н. В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Оляднічук, О. Г. Шайко // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 116-120.
Потапенко В. Г. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В. Г. Потапенко, О. М. Потапенко // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 58-65. 
Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк [та ін.] // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 4-16.

Прокопенко К. О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки / К. О. Прокопенко // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 4-9.
Резнік Н. П. Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 89-93. 
Рябоконь В. П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 3-8.
Саблук П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 3-16.
Семів С. Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С. Р. Семів, І. І. Думич. – 2011. – № 6. – С. 52-57.   
Сіменко І. В. Стратегічне управління сільськогосподарським підприємством на основі концепції організаційних змін / І. В. Сіменко, М. В. Гукова // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – 143.
Фабіянська В. Ю. Об’єкти обліку витрат і калькулювання у виробництві біопалива / В. Ю. Фабіянська // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 70-74.  
Шубравська О. В. Перспективи співробітництва України та Росії в агропродовольчій сфері / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 147-154 ; № 5. – С. 161-166.
Яворська Т. І. Тенденції державної підтримки сільського господарства Польщі / Т. І. Яворська // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 166-172.
Якубів В. М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств / В. М. Якубів // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 104-107.
Ясіновська І. Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини / І. Ф. Ясіновська // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 107-112. 
Яців І. Б. Конкурентні відносини в системі аграрного землекористування / І. Б. Яців // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 15-21.  

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Артиш В. І. Система вимог до технологій вирощування органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-41. 
Ахатов А. Томатные миниатюры / А. Ахатов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 5. – С. 32-35.
Барабаш О. Ю. Потенційні можливості овочівництва в Україні / О. Ю. Барабаш, І. І. Думич // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 17-19.
Дворецький А. М. Теоретико-методичні аспекти формування бездефіцитно-гумусного землекористування / А. М. Дворецький // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 66-70.
Дерев’янко Д. Дослідження показників якості насіннєвого матеріалу озимої пшениці під час збирання, післязбирального оброблення і посіву / Д. Дерев’янко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 34-36.
Дерев’янко Д. Залежність якісних показників насіння озимої пшениці від ступеня його травмованості та дії мікроорганізмів / Д. Дерев’янко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 16-19.
Дудченко В. В. Проблеми розвитку галузі рисівництва в Україні / В. В. Дудченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 14-16.
Зубець М. В. Стратегія збалансованого використання і охорони земель України / М. В. Зубець [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 19-23.
Капустін А. Особливості вирощування простих гібридів кукурудзи / А. Капустін [та ін.] // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 56-58, 60-61.
Кіян О. Інжир лікує серце та відновлює сили / О. Кіян // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 35-37.
Кравченко В. А. Перспективи розвитку галузі овочівництва в Україні / В. А. Кравченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 18-23.
Кравчук В. Прогнозування врожаю в Україні: Пілотний проект та його реалізація / В. Кравчук [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 10-13.
Кулик О. І. Ці крихітки полонили Європу : [помідори] / О. І. Кулик // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 8-9.
Кучер А. В. Інтенсивність вирощування пшениці озимої в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств / А. В. Кучер, А. В. Токар // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 71- 74.
Кучер А. В. Концентрація виробництва гречки / А. В. Кучер, А. В. Токар // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 72-74.
Кучеренко С. Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону / С. Кучеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 181-185. 
Кушнарьов А. Дослідження процесу капсулювання насіння овочевих культур / А. Кушнарьов, Л. Мазурик // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 23-25.
Любченко С. Система оптичної діагностики азотного статусу рослин в керованих технологіях землеробства / С. Любченко [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 1. – С. 14-16.
Мак: особливості технології вирощування / С. Плетень, В. Рожкован, С. Гуринович, Н. Бідаш // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 66. 
Манько Л. А. Енергетична ефективність сівозмін з різним насиченням соняшником / Л. А. Манько, М. М. Єрмолаєв // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 72-74.
Месель-Веселяк В. Я. Прогноз урожайності і валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік / В. Я. Месель-Веселяк [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 26-30.
Мишнева А. Почтенный овощ – пастернак / А. Мишнева // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 6-9.
Подгаевский Ю. Шампиньонные новинки / Ю. Подгаевский // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 60-61.
Проказин Л. Яблочко от яблони…Промышленные сорта зарубежной селекции / Л. Проказин // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 24-27.
Про перспективу врожаю в поточному році / В. Кравчук, А. Шевченко, Н. Сердюченко [ та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 32-34.
Ратошнюк Т. М. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур / Т. М. Ратошнюк, В. І. Ратошнюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 21-26.
Розшибін М. Вирощування суниці на присадибній ділянці / М. Розшибін // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 14-16.
Савейко О. Начинаем малиновый сезон / О. Савейко // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 30-31.
Савейко О. Чего хочет малина? Работа на урожай / О. Савейко // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 28-29.
Санін Ю. Листкове підживлення у технології вирощування соняшнику / Ю. Санін // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 74.
Сафонов Ю. М. Економіко-інтеграційні чинники розвитку галузі льонарства в Україні / Ю. М. Сафонов // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 37-42.
Скляр С. І. Екологічні проблеми сучасного виноградарства / С. І. Скляр // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 44-46.
Слєпцов Ю. В. Найцінніша з поміж капуст / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 5.
Техніко-технологічні системи обробітку ґрунту в Україні. Стан і перспективи (поради до часу) / В. Кравчук, В. Погорілий, О. Рожанський, О. Боднар // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 6-9. 
Хоменко П. П. Малина має бути у кожному саду / П. П. Хоменко // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 10-12. 
Чебаненко В. І. Перспективні сорти столових гарбузів / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 6-7.
Швець В. С. Духмяний та цілющий тархун / В. С. Швець // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 9.
Шевчук Л. М. Залежність формування плодів чорної смородини від умов вирощування / Л. М. Шевчук // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 14-17.
Щукин В. Дитя земли и солнца. Экологически чистая земляника садовая / В. Щукин // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 32-33.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Агафонычев В. Болезнь Марека / В. Агафонычев // Приусадебное хазяйство. – 2011. – № 6. – С. 80-81.
Азізов С. П. Деякі питання організації та підвищення ефективності тваринництва / С. П. Азізов // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – 12-15.
Анісімова О. В. Інтенсифікація виробництва курячих яєць / О. В. Анісімова, О. В. Ульянченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 75-78.
Анісімова О. В. Концептуальні засади підвищення ефективності яєчного птахівництва / О. В. Анісімова, О. В. Ульянченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 69-71.
Белова Е. Заводите бройлеров / Е. Белова // Приусадебное хозяйство. – 2011. – № 5. – С. 84-86.
Використання інгібіторів токсинів при вирощуванні курчат і поросят / Л. В. Орлов, О. П. Решетніченко, К. С. Гарбажій [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 39-41.
Волинець Л. К. Аспергильозу птиці можна запобігти / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. –С. 41.
Волинець Л. К. Що слід знати про хворобу Марека / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 43.
Гематологічні показники у поросят під впливом бакпрепарату / В. Кучерявий, Л. Постернак, В. Добронецька, Н. Суханевич // Тваринництво України. – 2011. – № 3. – С. 33-36.
Гетя А. Складові ефективного свинарства / А. Гетя [та ін.] // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 126-127.
Гуцол А. К. Використання ферментного препарату МЕК-БТУ-5 при вирощуванні молодняку свиней / А. К. Гуцол // Тваринництво України. – 2011. – № 3. – С. 28-30.
Зотько М. Репродуктивні якості свиноматок різної стресостійкісті / М. Зотько // Тваринництво України. – 2011. – № 3. – С. 26-28.
Зубченко В. В. Якість молока як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції / В. В. Зубченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 79-81.
Куциняк І. Особливості складу м’яса косулі та дрібної рогатої худоби / І. Куциняк // Тваринництво України. – 2011. – № 4. – С. 24-26.
Лазаревич А. П. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока / А. П. Лазаревич // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 23-25.
Лашко О. І. Утримання племінних гусей / О. І. Лашко // Дім, сад, город. – 2011. – № 4. – С. 42-43.
Мазуренко О. В. Шляхи підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції / О. В. Мазуренко, Г. В. Ковальова // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 41-46.
Майданевич П. Н. Экономическая эффективность производства продукции животноводства в условиях крупномасштабного производства / П. Н. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 81-91.
Макаренко А. Перьями греют и мясом кормят : [гуси] / А. Макаренко // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 57-58. 
Марченок О. М. Вирощую кролів двох порід / О. М. Марченок // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 40-41.
Мельник В. Выводим молодняк под наседкой / В. Мельник // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 54-55.
Назаренко А. Конярство України: живе чи виживає? / А. Назаренко // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 116-119.
Негативний вплив окисненого жиру на організм курчат / Л. В. Орлов, О. П. Решетніченко, К. С. Гарбажій, М. В. Богач // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 28-30. 
Новицький В. П. Динаміка сперматогенезу в кнурів-плідників за використання біологічно активного препарату / В. П. Новицький // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 83-84.
Обуховська О. В. Імуногенні властивості польового ізоляту та музейного штаму М. Gallisepticum у досліді на курчатах / О. В. Обуховська // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 20-22.  
Опара В. Замінники молока: корисно і вигідно / В. Опара, О. Маслак // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 120-121.
Оцінювання та контролювання біологічної безпеки наноматеріалів у ветеринарній медицині / А. М. Головко, В. О. Ушкалов, Л. С. Рєзніченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 24-28.
Петриченко В. Ф. Використання сої різних технологій переробки в годівлі тварин / В. Ф. Петриченко [та ін.] // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 75-77.
Пивна дробина для годівлі тварин? Завжди будь ласка! // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 74.
Польовий Л. Ефективність електростимуляції молочної залози / Л. Польовий // Тваринництво України. – 2011. – № 3. – С. 31-33.
Смоляр В. Птахівництво на виставці ,,Euro Tier 2010” / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 41-42.
Стегній Б. Т. Наукові засади ветеринарного забезпечення тваринництва України в сучасних умовах / Б. Т. Стегній // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 5-8.
Тарасенко В. Княжеские куры / В. Тарасенко // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 56.
Тивончук Я. О. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції / Я. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 176-179.
Ткачук О. Основа високоякісного силосу / О. Ткачук // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 122-125.
Флегмона у тварин / М. Романенко, В. Борисевич, Б. Борисевич, С. Ткаченко // Тваринництво України. – 2011. – № 4. – С. 22-23.
Цибульский М. Породы кроликов / М. Цибульский // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 50-51.
Цибульский М. Разведение кроликов / М. Цибульский // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 59-60.
Шевченко А. Расти, индейка, большая / А. Шевченко // Приусадебное хазяйство. – 2011. – № 6. – С. 82-84.
Шпак Л. В. Становлення та розвиток м’ясного скотарства / Л. В. Шпак // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 42-44.
Шуст О. А. Економічні засади розвитку кооперації в м’ясному скотарстві України / О. А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 64-68.
Шуст О. А. Стан і тенденції розвитку ринку м’яса в Україні / О. А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 68-70.
Випасняк А. І. Традиційне скотарство українського населення Східної Галичини (90-ті рр. ХIХ-30-ті рр. ХХ ст.) / А. І. Випасняк ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Гостинець], 2010. – 20 с.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Бобровный Е. Готово ли растениеводство Украины к наступлению новых бактериальных болезней? / Е. Бобровный, А. Харченко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 40-42.
Гентош Д. Іржа груші чи ялівцю / Д. Гентош [та ін.] // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 82-83.
Каліпсо нещадний до шкідників, безпечний для бджіл! // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 45.
КАРІБУ – еталон ефективності. КАРІБУ – найкращий для досягнення високої ефективності програм захисту, розширення спектру дії та зменшення витрат! // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 70.
Каушан О. Флінт Старт – сучасний захист саду від хвороб! / О. Каушан // Огородник. – 2011. – № 4. – С. 39. 
Кирик М. Іржа гороху / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 90-92.
Марков І. Хвороби на рослинах ріпаку у 2011 році / І. Марков // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 66-69 ; № 6. – С. 94-97.
Марков І. Л. Хвороби баклажанів. Грибні і бактеріальні хвороби / І. Л. Марков // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 10-13
Шевчук І. Захист саду після цвітіння і на початку літа / І. Шевчук // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 78-81.
Шевчук И. Оленка мохнатая / И. Шевчук // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 30-31.
Щукин В. Биометод против вредителей / В. Щукин // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 18-19.
Яцух К. Ад’юванти та сурфактанти – надійні помічники у боротьбі за врожаї / К. Яцух, В. Вархоляк // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 72-73.

ТЕХНІКА АПК

Артьомов М. Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій / М. Артьомов // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 31-33.
Білай Д. В. Приміщення для утримання худоби / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2011. – № 6. – С. 42.
Бойко А. Дослідження динаміки спрацювання периферійної частини витка шнекового робочого органу / А. Бойко, В. Савченко, Куликівський // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 20-22.
Булгаков В. М. Динамічна модель управління машинно-тракторним парком / В. М. Булгаков [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 34-36. 
Бутенко П. Трактор „Слобожанець” ХТА-250 / П. Бутенко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 19-21.
Васильченко В. Котки для створення оптимальної щільності ґрунту від Lemken / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 54-57.
Грицишин М. І. Роль машинобудування для агропромислового комплексу в соціально-економічному розвитку України / М. І. Грицишин // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 37-40.
Дерев’янко Д. Післязбиральне оброблення зерна і насіння на зерноочисному заводі „Petkus” / Д. Дерев’янко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 14-17.
Завада М. Почему сдвоенные колеса / М. Завада // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 78-79.
Ігнатьєва Т. Г. Виробництво і споживання біодизеля в аграрних підприємствах України / Т. Г. Ігнатьєва // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 32-39.
Карпенко М. И. Агрегат для приготовления жидких комбикормов / М. И. Карпенко // Новини агротехніки. – 2011. – № 1. – С. 58. 
Коселев В. И. Настройка опрыскивателя при обработке виноградника / В. И. Коселев // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 40-43.
Кноп Ш. Надежная ограда для пастбищ / Ш. Кноп // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 70-72.
Кормоуборочный комбайн John Deere 7350: плюсы и минусы // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 20-23.
Круликовский И. Дешевое тепло из отходов / И. Круликовский // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 24.
Надзвичайні можливості у збиранні врожаю з комбайнами Case IH серії 88 // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 50-52.
Найліпший друг – мій кум, найкращий плуг – це КУН! // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 2. – С. 34-35.
Нефёдов А. Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой / А. Нефёдов // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 16-19.
Основні агротехнічні показники комбайна зернозбирального самохідного КЗС-12 „Скиф-330” / О. Митрофанов, І. Легкодух, В. Мележик [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 24-26.
Осьмак А. Самий великий трактор у світі / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2011. – № 1. – С. 38-39.
Осьмак А. Такий звичний і такий складний... Електричний дриль / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2011. – № 1. – С. 42-49.
Підлісецький Г. М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства / Г. М. Підлісецький, П. А. Денисенко // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 75-79.
Прокопенко А. Дом на солнечных батареях: сколько стоит и как рассчитать / А. Прокопенко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 80-81.
П’ятаченко В. Періодичний технічний огляд обприскувачів – веління часу / В. П’ятаченко, В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 58-62.
Реклебен И. Варьирование глубины обработки почвы / И. Реклебен, Э. Изензее // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 36-39.
Роїк М. Сучасна вітчизняна технологія вирощування цукрових буряків / М. Роїк [та ін.] // Пропозиція. – 2011. – № 6. – С. 100, 102, 104, 106.
Сирота В. Метод послідовної оцінки результатів випробувань сільськогосподарських машин та обладнання / В. Сирота, Л. Козярук // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 28-29.
Сівалки для сівби просапних культур // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 64-68.
Сільськогосподарська техніка на виставці „ІнтерАгро 2011” / В. Ясенецький, Т. Бабинець, П. Бутенко [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 36-39.
Степченко С. Lemken Compact Solitair – точна посівна техніка, що гарантує урожайність / С. Степченко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 17-21.
Техніка ВАТ „Уманьферммаш” // Новини агротехніки. – 2011. – № 1. – С. 29.
Уминський С. Гідродинамічне обладнання для отримання біодизельного палива в умовах агровиробництва / С. Уминський // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 17-19.
Уминський С. Формування процесу виготовлення біопалива на основі етерифікації компонентів / С. Уминський // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 6. – С. 21-24.
Філоненко Л. Тест косарки-плющилки Easy Cut 3200 CV /Л. Філоненко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 1. – С. 24-28.
Ценюх Я. Дослідження подрібнювача соломи ПС-30 / Я. Ценюх // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 21-22.
Черновол М. І. Оптимізація зубчастого зачеплення шестеренного насоса типу НШ у напрямі підвищення його питомого робочого об’єму / М. І. Черновол, Ю. В. Кулєшков // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 5. – С. 42-45.
Ясенецький В. Новинки сільськогосподарської техніки на виставці „SIMA 2011” в Парижі / В. Ясенецький, О. Пономаренко // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 4. – С. 40.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Санін В. Позакореневе підживлення кукурудзи мікродобривами / В. Санін // Пропозиція. – 2011. – № 5. – С. 62-63.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Клапчук В. М. Лісове та мисливське господарство Галичини / В. М. Клапчук , О. Р. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 431 с.
Щурик М. Еколого-економічні засади організації лісового сектора економіки в Карпатському макрорегіоні / М. Щурик // Науко-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 98-105.

Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування: інституціональні передумови та можливі альтернативи / А. Карпук // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 36-38.
Парпан В. Європейські підходи до ведення лісового господарства. Упровадження в практику лісового господарства України результатів українсько-чеського проекту ,,Система диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах Українських Карпат’’ / В. Парпан, Ю. Шпарик, М. Млчоушек // Лісовий і мисливський журнал. – 2011. – № 2. – С. 16-17. 
Шубалий О. Інструменти економічного стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу / О. Шубалий // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 39-42. 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка