Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 2Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІ кв. 2011 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку

- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

- Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами  розвитку економіки України.

Укладач: Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка.

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Антонюк Л. Л. Виробнича конкурентоспроможність регіонів України / Л. Л. Антонюк, В. І. Сацик // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 149-161.

Бабаєв В. М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ / В. М. Бабаєв, Л. А. Биченко // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 20-22.

Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / М. Бутко, О. Попело // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 49-53.  

Вегера С. А. Трансформація економіки України та її соціальні наслідки / С. А. Вегера // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 16-19.

Верхоглядова Н. І. Сутність та значення державного регулювання економічних та інвестиційних процесів / Н. І. Верхоглядова, Д. П. Левчинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 3-8.

Горячук В. Ф. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результативного підходу / В. Ф. Горячук // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 39-46.

Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації / О. Гош // Економіка України. - 2011. - № 3. - С. 78-88.

Деркач М. І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України / М. І. Деркач // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 56-63.

Дятлова В. В. Забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності економіки механізмами технічного регулювання / В. В. Дятлова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 56-62.

Економічний розвиток України [у 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 10-21.

Єрохін С. А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації / С. А. Єрохін, О. А. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 27-41.   

Корнілова І. М. Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 79-86.

Кулинич Р. О. Статистичне обгрунтування програм регіонального розвитку / Р. О. Кулинич // Статистика України. - 2011. - № 1. - С. 34-39.

Лазарєва Є. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону / Є. В. Лазарєва, Н. В. Яблонська // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 23-31.

Лебеда Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / Т. Лебеда, І. Запатріна // Економіст. - 2011. - № 3. - С. 52-58.

Ляхно М. Формування інноваційної системи в Україні / М. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 56-61.

Мисліцька Н. С. Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України / Н. С. Мисліцька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 153-158.  

Митропан С. О. Інноваційні структури сучасної економіки / С. О. Митропан // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 68-73.

Носань Н. С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні / Н. С. Носань // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 12-19.

Огляд економіки України [у січ. 2011 р. ; у лют. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 11-15 ; № 4. - С. 11-17.

Олейнікова Л. Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 35-41. 

Омельченко Р. В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку / Р. В. Омельченко // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 31-34.

Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак [та ін.] // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 47-55.    

Соскін О. І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 36-45.

Хвесик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи / М. Хвесик // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 8-9.    

Циганюк А. В. Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України / А. В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 53-57.

Шульц С. Нова модель районування економічного простору України / С. Шульц, М. Максимчук // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 9-12.  

Щербак В. Г. Особливості інноваційного використання інтелектуального капіталу / В. Г. Щербак, В. М. Щербак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 72-74. 

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Абышлы Лачын Везир оглы Формирование инвестиционной политики и общий разбор её влияния на экономику / Лачын Везир оглы Абышлы // Журнал европейской экономики. - 2010. - Т. 9 (№ 4). - С. 532-537.

Андрєєва Г. І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації / Г. І. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 183-187.

Багмет К. В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування / К. В. Багмет // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 203-210.

Біда С. О. Новації Податкового кодексу України щодо податку на доходи фізичних осіб / С. О. Біда // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 198-201.

Білий О. П. Методи ціноутворення на банківські послуги / О. П. Білий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 107-110.    

Білик М. Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи / М. Д. Білик, Л. В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 127-135.

Бобиль В. Сучасні стратегічні напрями управління банківськими ризиками за допомогою капіталу / В. Бобиль // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 12-22. 

Бобиль В. В. Аналіз причин фінансової кризи в Україні / В. В. Бобиль // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 79-85.

Бобиль В. В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками / В. В. Бобиль // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 18-23.

Бойко Д. І. Використання норм обов'язкових резервів у грошово-кредитній політиці України / Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 45-47. 

Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2011.- № 5. - С. 162-169.

Бутук О. Спроби вирішення проблем регулювання у Податковому кодексі України / О. Бутук // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 62-71.

Волосович С. В. Економічна природа іпотечного страхування / С. В. Волосович // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 188-194.  

Волянська М. І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору / М. І. Волянська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 209-215.

Воробйова О. І. Інвестиційні ризики банків на фондовому ринку та підходи до їх оцінки / О. І. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 6-13.

Воронкіна Н. В. Інноваційна складова бюджетно-економічного механізму регулювання соціально-економічних процесів розвитку України / Н. В. Воронкіна // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 4. - С. 16-18.   

Говорушко Т. А. Проблемні аспекти впровадження контролінгу в Україні / Т. А. Говорушко, Д. О. Кроніковський // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 51-53.

Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра / В. Головко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 3-6.    

Головко Л. О. Ринок акціонерного капіталу в Україні / Л. О. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 111-113.

Головко Л. О. Структура акціонерного капіталу України / Л. О. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 36-38.

Гончарук А. Науково-практичні аспекти варіативних інвестиційних рішень / А. Гончарук // Економіка України. - 2011. - № 6. - С. 78-85.   

Даневич О. Про підсумки роботи Державного казначейства України за 2010 - 1 квартал 2011 р. та завдання казначейських органів на поточний рік / О. Даневич // Казна України. - 2011. - № 3. - С. 9-12.  

Данилевська-Жугунісова О. Є. Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів / О. Є Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 105-108.   

Дишко І. Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями / І. Ю. Дишко, Н. В. Маркович // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 246-251.

Довбуш Н. Є. Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу / Н. Є. Довбуш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 193-196.

Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 39-43.

Загурський О. М. Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці / О. М. Загурський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 21-24.  

Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 34-37.

Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні / Ю. Звягільський // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 65-74.

Зоріна О. А. Проблематика трактування контролінгу / О. А. Зоріна // Статистика України. - 2011. - № 1. - С. 40-44.

Іваницька О. М. Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період / О. М. Іваницька // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 35-42.

Ільєнко Р. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи / Р. Ільєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 211-216.   

Касич А. О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 243-249.

Кіндзерський Ю. До питання створення і забезпечення дієвості Банку Розвитку в Україні / Ю. Кіндзерський // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 65-69.

Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 51-53.  

Клюско Л. А. Проблемні банки в Україні, їх рефінансування та рекапіталізація в сучасних умовах / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 216-222.

Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 24-27.

Колеснік В. І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази / В. І. Колеснік // Статистика України. - 2011. - № 1. - С. 45-50.

Котирло О. О. Державне регулювання фондового ринку України / О. О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 3-6.      

Котирло О. О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України / О. О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 114-117.

Кудряшов В. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення / В. Кудряшов // Економіка України. - 2011. - № 3. - С. 14-26.

Куштим В. Фазовий аналіз динаміки розвитку банків / В. Куштим, В. Ляшенко // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 83-94.

Лапко Н. Система електронних платежів НБУ в 2010 році / Н. Лапко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 31-33.

Лиско Н. А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні / Н. А. Лиско // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 42-47.

Литвин Н. Нематеріальні активи банків України: розкриття інформації у фінансовій звітності / Н. Литвин // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 42-45.

Ліщук В. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл / В. Ліщук // Економіст. - 2011. - № 3. - С. 14-16.

Лукашова І. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми / І. Лукашова, О. Власова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 71-80.

Луніна І. О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 24-34.

Мединська Т. В. Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації інвестиційних процесів в Україні / Т. В. Мединська, М. І. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 5. - С. 23-28.      

Мехтієв Е. О. Місце банківського сектору в грошово-кредитній системі / Е. О. Мехтієв // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 18-22.

Микова М. С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні / М. С. Микова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 208-216.

Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 38-41.  

Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 223-229.

Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 21-27.

Монетарний та фінансовий розвиток [на кін. 2010 р. ; у лют. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 19-33 ; № 4. - С. 21-35.

Моташко Т. П. Вітчизняний досвід залучення грошових доходів населення шляхом емісії державних цінних паперів / Т. П. Моташко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 150-153.

Новицька Л. Податковий кодекс - про відшкодування податку на додану вартість / Л. Новицька // Казна України. - 2011. - № 2. - С. 21-25.

Обмінні курси та платіжний баланс України [на кін. 2010 р. ; у лют. 2011 р.]  // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 37-40 ; № 4. - 39-42.   

Огданський М. Країні потрібна сучасна, динамічна система моніторингу виконання бюджету / М. Огданський // Казна України. - 2011. - № 2. - С. 40-43.

Патюга І. М. Формування стратегії фінансового моніторингу в банківській системі України / І. М. Патюга // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5.- С. 224-231.

Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. - 2011. - № 3. - С. 26-34.

Породко Ю. М. Система економічних відносин при інституційному інвестуванні / Ю. М. Породко // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 101-108.

Правик Ю. Антикризові важелі управління трансфертним ціноутворенням у банках України / Ю. Правик // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 31-43.

Проскура К. П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків / К. П. Проскура // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 36-39.

Радіонов Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю. Радіонов // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 54-64.

Радіонова І. Ф. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 19-34.  

Римар О. Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання / О. Г. Римар // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 224-227.

Розвиток фінансового ринку України [у 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 22-53.

Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функцій / Л. Рябініна // Економіка України. - 2011. - № 6. - С. 40-49. 

Сафонова Л. Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету / Л. Д. Сафонова, Т. С. Нєвєшкіна // Фінанси України. - 2011. - № 3.- С. 100-110.

Сергієнко О. М. Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 212-219.  

Сибірянська Ю. В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю. В. Сибірянська, Г. М. Котіна // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 72-85.

Сітшаєва Л. З. Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах / Л. З. Сітшаєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 24-28.  

Скляров Р. В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні / Р. В. Скляров // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 162- 166.

Слав'янська Н. Сучасні тенденції регулювання та нагляду сектору небанківських фінансових установ / Н. Слав'янська, А. Незнамова // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 52-57. 

Слобода Л. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 46-51.

Снісаренко О. Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / О. Б. Снісаренко, Ю. Ю. Гусєва // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 92-99.  

Соколовська А. М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні / А. М.  Соколовська // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 42-53.

Степаненко А. Суть інтеграції національної банківської системи з реальним сектором економіки та форми її реалізації / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 7-11.

Стефанюк І. Б. Актуальні аспекти міжбюджетних відносин у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України / І. Б. Стефанюк, Н. Е. Крисюк // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 86-96.  

Сушко Н. Фінансова звітність у 2011 році: що змінилось? / Н. Сушко // Казна України. - 2011. - № 2. - С. 33-36.

Терещенко Г. М. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку / Г. М. Терещенко // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 97-105.

Терещенко О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 117-126.

Терещенко Т. О. Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи / Т. О. Терещенко [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 98-104.

Тимонькіна К. В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку / К. В. Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 20-26.

Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті нового Податкового кодексу / О. М. Тимченко // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 54-62.  

Уманців Ю. Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці / Ю. Уманців // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 72-82.  

Филюк Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі / Г. Филюк // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 23-30.   

Франченко О. Л. Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку / О. Л. Франченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 194-199.

Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році / В. Харченко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 7-11.

Хомутенко В. Вплив Податкового кодексу України на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок / В. Хомутенко, О. Волкова // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 22-25.

Чернадчук В. Концептуальні засади виконання бюджету / В. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 102-106.

Чернишова Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу / Л. Чернишова // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 70-72.

Чорнуцький С. Уряд зміцнює фінансово-бюджетну дисципліну в державі / С. Чорнуцький // Фінансовий контроль. - 2011. - № 3. - С. 11.

Шахова Т. В. Механізм реалізації державної інвестиційної політики щодо підтримки корпорацій / Т. В. Шахова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 82-86.

Шовкун І. Податкові фактори технологічного розвитку економіки / І. Шовкун // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 40-53.

Щекін О. Ю. Сутність, види та структура портфелів цінних паперів / О. Ю. Щекін  // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 3. - С. 97-103.

Яковлєва А. М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання / А. М. Яковлєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 230-234.

Ярошенко Ф. О. Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 4-10.

Світогосподарські зв'язки і Україна

Андрійчук В. Г. Ідентифікація Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В. Г. Андрійчук, Є. В. Хрупов // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 6-9.

Балюк Т. В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК / Т. В. Балюк // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 16-20.     

Баженова О. В. Аналіз наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на стан економічної безпеки України / О. В. Баженова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 49-53.

Біляцький С. Д. Генезис та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С. Д. Біляцький. А. Б. Добровольська // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 28-30.  

Боришкевич О. Світовий валютний ринок: стан та динаміка / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 25-29.

Гайдуцький І. П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні / І. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 47-62. 

Гвоздь В. С. Оцінка впливу зовнішніх ринків на економіку України / В. С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 14-18.

Геєць В. М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) / В. М. Геєць // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 3-18.

Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках / А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 10-15.

Дмітрієв В. С. Інституційно-економічні наслідки експансії міжнародних банків на фінансові ринки, що формуються / В. С. Дмітрієв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4-5. - С. 119-124.     

Дюгованець О. М. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності / О. М. Дюгованець // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 41-44.

Ковалевський Л. Г. Зовнішня торгівля України в умовах світової фінансово-економічної кризи / Л. Г. Ковалевський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4-5. - С. 84-87.

Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 5. - С. 30-34.  

Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків / В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 30-33.

Лапішко М. Л. Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків в умовах фінансової кризи / М. Л. Лапішко, І. Б. Філонова // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 64-71.

Леонов С. В. Методичні аспекти реалізації процесу інтеграції податкової політики України до європейських стандартів / С. В. Леонов, Д. В. Веремчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 5. - С. 28-31.   

Линник О. О. Світова фінансова криза та глобальні дисбаланси / О. О. Линник // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 20-23.

Литвин А. Формування стратегії міжнародного податкового планування ТНК / А. Литвин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4-5. - С. 135-140. 

Максимець О. В. Порівняльний аналіз національної конкурентоспроможності України та Росії / О. В. Максимець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4-5. - С. 88-94.  

Махаєва О. Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в Україні / О. Махаєва // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 18-22.

Михайловська О. В. Механізми зворотніх зв'язків у глобальній економічній системі / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 24-35.

Мікула Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 20-23. 

Міокова Н. В. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку / Н. В. Міокова // Статистика України. - 2011. - № 1. - С. 86-92. 

Міщенко В. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави / В. Міщенко, А. Петріна // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 4. - С. 12-17.

Мягкий М. В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у ХХІ столітті / М. В. Мягкий // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 217-223.   

Огляд розвитку світової економіки [у 2010 р. ; у січ. 2011 р. ; у лют. 2011 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 5-9 ; № 3. - С. 9-10 ; № 4. - С. 9-10.

Охота В. І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності / В. І. Охота // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 44-47.

Паламарчук М. В. Глобальний економічний цикл та синхронізація поточної світової рецесії / М. В. Паламарчук // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 24-27.

Підвисоцький В. Г. Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку / В. Г. Підвисоцький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 28-35. 

Підвисоцький Я. В. Інноваційна складова міжнародних фінансових інструментів / Я. В. Підвисоцький // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 32-38.

Полунєєв Ю. В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління / Ю. В. Полунєєв // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1-2. - С. 23-27.

Сибирка Л. А. Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи / Л. А. Сибирка // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 168-171.   

Токар В. В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 45-48.

Транскордонні перекази за підсумками 2010 року [огляд] // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 3. - С. 36-39.

Федулова Л. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні / Л. Федулова // Економіст. - 2011. - № 5. - С. 44-48.   

Фостяк В. В. Оцінка ефективності іноземного капіталу банківських установ України / В. В. Фостяк // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 86-94.

Циганюк А. В. Світові тенденції галузевих структурних зрушень в економіці / А. В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 15-20.

Чириченко Ю. В. Продовольча безпека України: зовнішньоекономічний аспект / Ю. В. Чириченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4-5. - С. 110-114.      

Шабліна Я. В. Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України / Я. В. Шабліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 33-37.

Швиданенко О. А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 46-55.

Щербина О. І. Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України / О. І. Щербина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 170-174.  

Яценко Ю. Світовий досвід організації фінансового вирівнювання: уроки для України / Ю. Яценко // Економіка України. - 2011. - № 6. - С. 66-77.  

Оновлено 27-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка