Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Василь Стефаник і Прикарпаття: до 140-річчя від дня народження. Рекомендаційний бібліографічний покажчик91.9 : 83.3

С 79

Василь Стефаник і Прикарпаття: до 140-річчя від дня народження : рек. бібліогр. покажч. : / управління культури Івано-Франківської ОДА ; ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. О. Черепович, І. Бурда, вступ. ст. С. Процюка, відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2011. - 44 с.

Бібліографічний покажчик присвячений 140-річчю від дня народження Василя Стефаника, визначного українського письменника-новеліста, громадсько-політичного діяча.

До покажчика увійшли книги, монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій, періодичних видань, які вийшли за період незалежності України (1991 - березень 2011 рр.), вебліографічний список (вибрані інтернет-ресурси) про життя і діяльність Василя Стефаника, додатки: „Вшановує Галичина" та „Івано-Франківська обласна премія ім. В. Стефаника". 

Література у розділах розташована в алфавітному порядку.

Видання доповнене допоміжним апаратом: подано іменний покажчик та список використаних періодичних видань.

Розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, краєзнавців, літературознавців, студентів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться життям і творчістю письменника.

Укладачі:  О. Черепович - завідувачка відділу краєзнавчої  літератури

                    І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури  

Вступна стаття: С. В. Процюк - доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, письменник

Відповідальна за випуск:   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

Степан Процюк

 Вогонь і залізо Василя Стефаника

Казали, що Василь Стефаник - один із найбільших національних песимістів. Але чому тоді його твори лікували потомлені або і зношені душі багатьох співвітчизників?

Говорили, що він є селянським письменником. Але найперше його читала інтелігенція, до якої був не завжди справедливим. Він витворив із близького йому покутського селянина ідеальний образ - і почав боготворити його. Він так любив цю казку, що іноді не згоджувався із логічними доводами, які підкидало життя... Волів романтизувати своїх селян, навіть зображуючи трагічні сторінки їхнього життя.

Йому таки було суджено стати лікарем. Але не тіла, а душі. Лікуючи інших вогнем і залізом своїх слів, припікав, перекривлений судомами душевного болю, власні виразки.

Він тікав від людського болю і екзистенційної безвиході, але втекти не міг. Потворні символи страждання наздоганяли його скрізь - у покутських полях, біля краківського вокзалу чи у львівській кнайпі.

Йому було однаково, де писати свою „Новину" або „Діточу пригоду" - у русівській хаті чи у віденському готелі. Він всюди і завжди відчував тугу людини за втраченою урочистістю і святковістю Райського Саду.

Він був незручним і часто різким у приватному житті. Історія великих літератур ще не знає прикладу, коли би Майстер був догідливим і солодкавим, непримітним чи схильним до підтакування владоможцям (коли він не вдавав таких із якихось причин).

Навколо нього снували тіні і парсуни, тіні парсун і парсуни тіней. Багато хто із тих тодішніх тіней і парсун називав себе Василевим другом. Його справді за життя любило чимало людей. Таке явище не надто поширене у крихкій метафізиці письменницького життя.

Але його і ненавиділи, і не розуміли, і не помічали впритул його таланту. Господь їм суддя...

Про його творчість вже понаписувано набагато більше обсягу його новел. Ці інтерпретації задивлені у безконечність. Є перші спроби осмислити феномен таланту і харизми Стефаника не лише як письменника, але й як людини.

Нарешті кануло у Лету часткове і неістотне. Парадокси таланту великого письменника неможливо зважити на терезах. Але їх можна відчути і зрозуміти кожному, хто хоч іноді виходить за рамки крамарства.

Стефаник - це Прикарпаття. І навпаки. Але цей географічний детермінізм є лише частковою правдою.

Стефаник - це Україна. Україна - це Стефаник.

І ювілейний бібліографічний покажчик, підготовлений  Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І. Франка, із любов'ю до Майстра і з науковим сумлінням, ще раз підтверджує те, що слова „Стефаник" і „Україна" є синонімами.

 

14 травня - 140 років від дня народження Василя Стефаника (1871-1936), письменника-новеліста, громадсько-політичного діяча

Стефаник Василь Семенович - видатний український новеліст початку XX ст., ім'я якого відразу стало відомим за межами України. Його новели перекладалися білоруською, польською, болгарською, чеською, словацькою, німецькою, англійською та іншими мовами. Письменник захоплював сучасників своєю тонкою спостережливістю, прекрасним знанням життя села, народної мови, сповненим болю і туги ліризмом, граничним лаконізмом, соціальною та психологічною наповненістю образів,злободенністю порушених тем.

Василь Стефаник народився в с. Русів (тепер Івано-Франківська область). Освіту здобув у Коломийській, Дрогобицькій гімназіях та Краківському університеті. На час навчання в Коломийській гімназії припадають перші захоплення Стефаника творами Т. Шевченка, І. Франка, Г. Успенського, А. Чехова.

Яскравим було творче життя Василя Стефаника. Вже в 1900 р., через два роки після блискучого дебюту збіркою новел „Синя книжечка", з'явилися чотири переклади його творів: німецький, польський, чеський, російський. До перелічених перекладів незабаром додався ще й англійський. Іван Франко в 1901 р. назвав В. Стефаника „абсолютним володарем форми". Дослідники літературної спадщини письменника ставлять його поруч із С. Пшибишевським, Ф. Кафкою, Г. Траклем, не забуваючи зазначити і його розходження з ними, й не лише у творчості. Паралелі в мистецьких пошуках літературознавці й культурологи віднаходять у Василя Стефаника й художників Ван Ґоґа, Е. Мунка та скульптора О. Родена. Віддавши належне експресіонізму, Василь Стефаник справедливо стоїть в одному ряду з Л. Курбасом та його „Березолем", драмами Г. Кайзера та М. Куліша.

Повернувшись зі Львова 29 грудня 1926 р., де українська громадськість відзначала 25-річчя виходу у світ збірки „Дорога", письменник сказав до своїх синів: „Нещасні ви! Ціле своє життя будете в моїй тіні, ціле життя будете моїми синами". Ці пророчі слова актуальні й тепер, оскільки, образно кажучи, творчі діти Стефаника - українські письменники й досі живуть у тіні впливу його могутнього таланту.

Василь Стефаник продемонстрував нашій літературі, як належить шукати нових зображальних засобів, нової естетики, здатної не лише вразити трагізмом змісту людського буття, але й розбудити в читачах дух опору фатальності реалізму земного життя. Не випадково його називали селянським Бетховеном.

Не треба забувати, що новелістика Василя Стефаника народилася в той час, коли цей жанр був у розквіті у світовій літературі. Вже завершив життєвий шлях Гі де Мопассан, був популярний Антон Чехов, в Америці захоплював читачів О'Генрі. Та ніхто з них не знайшов такого лаконічного стилю писання. Дехто з дослідників навіть називав новели Василя Стефаника скриком або вигуком. Сам він не заперечував, що прагнув своєю творчістю напружити й налаштувати струни селянських душ так, щоб вони були здатні народжувати музику Бетховена. Олесь Гончар порівнював „доведену до граничної стислості" Стефаникову новелу з класичним відшліфованим сонетом, бо „у кожній із них - згусток почувань народної душі".

// Золота книга української еліти. Т. 2. - К., 2001. - С. 430.

ТВОРИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Окремі видання

1.                Вибрані твори. - К. : Держлітвидав, 1958. - 242 с.

2.                Вибране. - Ужгород : Карпати, 1979. - 392 с.

3.                Избранное. - М. : Худож. лит., 1971. - 223 с.

4.                Камінний хрест. - К. : Дніпро, 1972. - 251 с.

5.                Камінний хрест : новели. - Х. : Фоліо, 2006. - 255 с. - (Українська класика).

6.                Катруся : вибрані тв. - К. : Веселка, 1971. - 102 с.

7.                Кленові листки. - К. : Дніпро, 1978. - 215 с.

8.                Кленові листки : новели / іл. М. С. Туровський. - К. : Дніпро, 1966. - 279 с.

9.                Моє слово : новели. - Л. : Каменяр, 1971. - 96 с.

10.           Моє слово : новели, оповід., автобіогр. та критич. матер., витяги з листів / упоряд., передм. та приміт. Л. С. Дем'янівська. - 2-е вид., доп. - К. : Веселка, 2000. - 319 с.

11.           Моє слово : новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів. - К. : Веселка, 2002. - 319 с. : іл.

12.           Новеллы. - М. : Наука, 1983. - 288 с. - (Литературные памятники).

13.           Новели. - Ужгород : Карпати, 1977. - 176 с.

14.           Синя книжечка : новели. - Л. : Каменяр, 1969. - 61 с. - (На добрий вечір).

15.           Твори. - К. : Дніпро, 1984. - 173 с.

16.           Твори / вступ. ст., упоряд., приміт. Л. Дем'янівської ; іл. М. С. Туровський. - К. : Молодь, 1972. - 240 с.

17.           Твори : [автобіогр. С. 5-13 ; післямова В. Лесина С. 403-424]. - К. : Дніпро, 1971. - 430 с.

18.           Твори. - К. : Дніпро, 1964. - 550 с.

 Публікації у збірниках та періодичних виданнях

19.           Давнина. Вона  -  земля : новели // Ї. - 2004. - № 5 (35). - С. 209-222.

20.           Дорога ; Моє слово ; Сини // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 1. - К., 1994. - С. 196-204.

21.           Камінний хрест ; Кленові листки ; Гріх ; Марія ; Діточа пригода // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. - К., 2007. - С. 319-359.

22.           Марія : новела // Дивослово. - 1998. - № 3. - С. 62-64.

23.           Моє слово ; Діточа пригода ; Нитка // Живиця : хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 1. - К., 1998. - С. 112-117.

24.           Новина : [новела] // Українська дитяча література : хрестоматія. Ч. 1. - К., 1992. - С. 325-327.

25.           Поль Верлен. Осіння пісня : [пер. з фр. В. Стефаника] // Тисячоліття : поет. пер. України-Русі. - К., 1995. - С. 365-366.

26.           Серце : новела : присвята моїм друзям // Вітчизна. - 1991. - № 5. - С. 2-3.

27.           Сини // Визвольний шлях. Кн. 2. - Лондон, 1992. - С. 158-162.

28.           Сини ; Дорога // Дивосвіт „Веселки" : антол. л-ри для дітей та юнацтва. Т. 1 : Українська література. - К., 2004. - С. 447-452.

МАТЕРІАЛИ ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

29.           Абліцов В. „Не треба нам Вашої політики, пишіть новели" / В. Абліцов // Голос України. - 1996. - 16 трав. - С. 16.

30.           Андріїшин С. Володар дум селянських і Коломия / С. Андріїшин // Агро. - 1992. - 28 трав.

31.           Антонюк Р. Посол Покуття / Р. Антонюк // Коломийський вісник (Всевідо). - 1999. - 14 трав.

32.           Арсенич П. Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника / П. Арсенич // Голос Покуття. - 1997. - 17 трав. ; Вперед. - 1996. - 18 трав.

33.           Арсенич П. Новеліст доби у Станіславові / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 1991. - 16 трав.

34.           Арсенич П. Стефаник у Полтаві / П. Арсенич // Село і люди. - 1996. - № 7 (трав.).

35.           Арсенич П. В. Стефаник у м. Станиславові / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 1996. - 9 трав.

36.           Бабій В. Жінки, яких він кохав / В. Бабій // Київ. - 2005. - № 7-8. - С. 149-164.

37.           Бабій В. Наддніпрянська Україна промовляла до душі Стефаника : про поїздку В. Стефаника на Східну Україну / В. Бабій // Тижневик Галичини. - 1999. - 27 трав.

38.           Бабій В. Стефаникове весілля : Серед гостей був і І. Франко / В. Бабій // Перевал. - 2006. - № 2/3. - С. 113-115.

39.           Бойко Т. Звільнення з неволі: Василь Стефаник - поза межами людського розуміння / Т. Бойко // Перевал. - 1996. - № 1. - С. 167-170.

40.           Бойко Т. Тарас Шевченко і Василь Стефаник / Т. Бойко // Перевал. - 1997. - № 1. - С. 131-135.

41.           Бойко Т. Трагічний ритм життя і творчості Василя Стефаника / Т. Бойко // Основа. - 1994. - № 4. - С. 116-130.

42.           Бойко Б. Три грудки землі на могилу Василя Стефаника / Б. Бойко // Тижневик Галичини. - 1998. - 3 груд. ; Літературна Україна. - 1998. - 10 груд.

43.           Бондар Н. „Поет мужицької розпуки" / Н. Бондар // Верховинські вісті. - 1996. - 17 трав.

44.           Бондар Н. Стефаник Василь / Н. Бондар // Живиця : хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 1. - К., 1998. - С. 107-111.

45.           Будзяк Ю. Похорон [В. Стефаника] : з архіву / Ю. Будзяк // Край. - 2002. - 16 трав.

46.           Варення Т. Трагедія і тріумф роду Стефаників / Т. Варення // Матеріали 1-ї студентської науково-практичної конференції „Україна та слов'янський світ". - Івано-Франківськ, 1999. - С. 17-18.

47.           Вассиян Ю. Шевченко - Стефаник / Ю. Вассиян // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 393-394.

48.           Векерик О. Син Покутського краю / О. Векерик // Освіта й „Просвіта". - 2000. - квіт. - С. 5.

49.           Виноградник Т. Дружина Стефаника / Т. Виноградник // Голос Покуття. - 2004. - 30 січ.

50.           Виноградник Т. За обертинською решіткою [перебування В. Стефаника під арештом в Обертин. тюрмі (1895)] / Т. Виноградник // Прикарпатська правда. - 2005. - 2 черв.

51.           Виноградник Т. Народився, щоб вічно жити / Т. Виноградник // Освітянське слово. - 2006. - 7 груд. ; Вечірній Івано-Франківськ. - 2006. - 15 груд. - С. 12-13 ; Рідна земля. - 2006. - 15 груд. 

52.           Виноградник Т. Талановитий син великого батька [Ю. Стефаник] / Т. Виноградник // Українське слово. - 2009. - 12-18 серп. - С. 9, 11.

53.           Войтенко В. Мандрівка за край ночі / В. Войтенко // Слово Просвіти. - 2005. - Ч. 26. - С. 7.

54.           Геніальний новеліст // Все для вчителя. - 2001. - № 13 (трав.). - С. 5-6, 24, 27.

55.           Гладюк В. На поклін до Василя Стефаника: віхи життя і творчості / В. Гладюк // Захід. - 2000. - 19 трав. - С. 8.

56.           Гнідан О. Д. Василь Стефаник. Життя і творчість : посіб. для вчителя / О. Д. Гнідан. - К. : Рад. шк., 1991. - 222 с.

57.           Головацький І. Василь Стефаник і його приятелі / І. Головацький // Ямгорів : альманах. № 7-8. - Городенка, 1994/1995. - С. 101-112.

58.            Горак Р. Кров на чорній ріллі : есе-біогр. В. Стефаника / Р. Горак ; ред. Н. Л. Ленська. - К. : Академія, 2010. - 608 с.

59.           Горак Р. Фрагмент роду Василя Стефаника : [на основі даних із метрич. книг Держ. архіву Івано-Франків. обл.] / Р. Горак // Дзвін. - 2006. - № 5-6. - С. 105-108. 

60.           Горболіс Л. Карби життєвого шляху Василя Стефаника : [урок-конф.] / Л. Горболіс // Дивослово. - 1996. - № 9. - С. 42-46.

61.           Гоян Я. Камінний хрест України / Я. Гоян // Захід. - 2001. - 11 трав. ; Літературна Україна. - 2001. - 17 трав. - С. 10 ; Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 384-390.

62.           Демиденко П. Співець галицького селянства / П. Демиденко // Вільна Україна. - 1991. - 14 трав.

63.           Диптих про „Покутську трійцю" : Не-Стефаник (антитеза) // Чопик Р. Переступний вік : українське письменство на зламі ХІХ-ХХ ст. / Р. Чопик. - Л. ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - С. 12-55.

64.           Дорога до Стефаника / упоряд. М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2005. - 40 с.

65.           Дрозд Н. „Мужицький посол" / Н. Дрозд // Товариш. - 2001. - № 19 (трав.).

66.           Дудко В. На сторінках „Сибирского листка" : невідома публікація новел В. Стефаника / В. Дудко // Голос Покуття. - 1991. - 25 трав.

67.           Єсипенко Д. Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання / Д. Єсипенко // Українська література. - 2008. - № 11. - С. 43-48.

68.           Життєвий та творчий шлях Василя Стефаника // Українське слово. - 2007. - № 12. - С. 39-41.

69.           ... І йому тричі являлася любов : [про В. Стефаника і його коханих жінок] // Світ молоді. - 2009. - 15 жовт. - С. 6.

70.           Кленові листки болю й любові // Бабій В. Покутський трисвіт / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2010. - С. 5-114.

71.           Козоріз Л. Жага правди / Л. Козоріз // Нове життя. - 1991. - 16 трав.

72.           Косменко М. Мужицькі сини / М. Косменко // Голос Покуття. - 2002. - 17 трав.

73.           Костенко Т. Столітнє гніздо Стефаника : [про письм. та його родину] / Т. Костенко // Дзеркало тижня. - 2010. - 17 лип.-6 серп. - С. 11.

74.           Крайній І. Стефаник - хоч куди козак : [маловідомі факти життя письм., почуті в Русові] / І. Крайній // Україна молода. - 2003. - 3 лип.

75.           Кравченюк О. Співець селянської недолі / О. Кравченюк // Свобода (США). - 2001. - 26 трав. - С. 17.

76.           Крижанівський С. Стефаникові сини / С. Крижанівський // Дзвін. - 1994. - № 4. - С. 130-136.

77.           Кукула С. Дитина в духовному світі Василя Стефаника / С. Кукула // Галицьке слово. - 1991. - 16 трав.

78.           Кучеренко Л. „І приріс він до села серцем і душею" : урок-вистава / Л. Кучеренко // Дивослово. - 1995. - № 5. - С. 36-38.

79.           Макарівський І. З ідеями патріотизму / І. Макарівський // Світ молоді. - 1991. - 14 трав.

80.           Марчук Г. Володар дум селянських / Г. Марчук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 3-4. - Бібліогр. в кінці ст.

81.           Маценко Г. „Уклін Стефаникові щонайнижчий, і цій землі святій, і людям цим" : урок-подорож / Г. Маценко // Освіта й „Просвіта". - 2001. - трав. - С. 3-4.

82.           „Мої слова невимовлені, мій плач недоплаканий, мій сміх недосміяний!" // Голос Покуття. - 2001. - 11 трав.

83.           Мокрий В. Між Русовом і Краковом. Василя Стефаника „Дорога" до „Слова" // Між сусідами : альм. Т. 8. - Краків, 1998. - С. 41-57. 

84.           Музичка М. Штрихи до біографії Василя Стефаника / М. Музичка // Дивослово. - 1995. - № 5-6. - С. 30-32.

85.           Омельчук Ю. Камінний хрест Василя Стефаника / Ю. Омельчук // Київський вісник. - 1997. - 22 квіт.

86.           Пахомов В. Василь Стефаник про Тараса Шевченка (геній про генія) / В. Пахомов // Поліття. - 1995. - № 19 (трав.).

87.           Піхманець Р. Василь Стефаник і становлення українського модернізму / Р. Піхманець // Українознавчі студії. - 2000. - № 2. - С. 94-117.

88.           Піхманець Р. Засади художнього мислення Василя Стефаника / Р. Піхманець // Другий міжнародний конгрес україністів. - Л., 1993. - С. 146-151.

89.           Піхманець Р. „Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм" (Василь Стефаник) / Р. Піхманець // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ, 2007. - Чис. 2. - С. 49-63; Слово і Час. - 2007. - № 2. - С. 17-26.

90.           Піхманець Р. Рік „великого перелому": 1896 у творчій долі Василя Стефаника / Р. Піхманець // Українознавчі студії. - 2007/2008. - № 8-9. - С. 133-148.

91.           Погребенник Ф. Він був на святі злуки... / Ф. Погребенник // Вечірній Київ. - 1991. - 14 трав.

92.           Погребенник Ф. Все село виводило / Ф. Погребенник // Визвольний шлях. - 1998. - № 8. - С. 1003-1006.

93.           Погребенник Ф. З думою про суверенність народу / Ф. Погребенник // Дивослово. - 1996. - № 9. - С. 6-7.

94.           Погребенник Ф. „...Її любив аж до смерті" : [про взаємини В. Стефаника та Є. Калитовської] / Ф. Погребенник // Радянська жінка. - 1991. - № 5. - С. 20-21.

95.           Погребенник Ф. Митець, що „розширює державу мужицької душі" / Ф. Погребенник // Слово і Час. - 1998. - № 2. - С. 47-50.

96.           Погребенник Ф. „Світ шовком тканий, сріблом мережаний" (з кн. новел про В. Стефаника) / Ф. Погребенник // Галичина. - 1997. - № 1. - С. 125-132.

97.           Погребенник В. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття [В. Стефаник] / В. Погребенник // Українська мова та література. - 1998. - № 21. - 24 черв.

98.           Покутський П. Василь Стефаник / П. Покутський // Брошнівський вісник. - 1996. - 21 груд.

99.           Полєк В. До матері - України / В. Полєк // Галичина. - 1991. - 1 черв.

100.      Полєк В. Прегарне і сильне доповнення / В. Полєк // Новий час. - 1991. - 9 трав.

101.      Полєк В. Стефаниківський Краків / В. Полєк // Світ молоді. - 1996. - № 19 (трав.).

102.      Процюк С. Степан Процюк : Мені завжди не подобались стереотипи навколо Стефаника : [розмова з авт. кн. „Троянда ритуального болю" (К. : Академія, 2010) / записала Т. Єрушевич] // Галицький кореспондент. - 2010. - 6 трав. - С. 17.

103.      Процюк С. Смертю смерть подолав / С. Процюк // Літературна Україна. - 1996. - 16 трав. - С. 4.

104.      Пушик С. Життя і слово Василя Стефаника / С. Пушик // Західний кур'єр. - 1991. - 9 трав. ; Прикарпатська правда. - 1991. -  14 трав.

105.      Руснак І. Василь Стефаник і українці Канади // Світ молоді. - 1991. - 5 лип.

106.      Рязанова О. Білий світ Василя Стефаника / О. Рязанова // Українська мова та література. - 2001. - № 3 (січ.). - С. 7.

107.      Синиця О. Душі криниця - Покуття : [про сина Кирила - засновника музею письм. в с. Русів] / О. Синиця // Прикарпатська правда. - 1998. - 30 трав.

108.      Слабошпицький М. Бетховен селянських душ / М. Слабошпицький // Земля галицька. - 1991. - 14 трав. ; Поступ. - 1991. - 14 трав.

109.      Слово про Василя Стефаника // Павличко Д. Літературознавство. Критика. Т. 1. Українська література / Д. Павличко. - К., 2007. - С. 262-266.

110.      Стельмахович М. Педагогічний феномен В. Стефаника / М. Стельмахович // Освіта. - 1991. - 14 трав.

111.      Стефаник Василь : [автобіогр.] // Бажанський М. Вічно житимуть : біогр. слов. / М. Бажанський. - Дітройт, 1984. - С. 419-425.

112.      Василь Стефаник (1871-1936) // Гаврилів Б. Історичні постаті Івано-Франківщини / Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 48-49.

113.      Василь Стефаник // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. - К., 1998. - С. 213-216.

114.      Стефаник Василь // Золота книга української еліти. Т. 2. - К., 2001. - С. 430.

115.      Василь Стефаник // Історія української літератури кінця ХІХ- початку ХХ століття : підручник. - К., 1991. - С. 333-380.

116.      Василь Стефаник // Крет Н. Гуцульщина літературна / Н. Крет. - Косів, 2002. - С. 99-110.

117.      Стефаник Василь // Митці України : енцикл.  довід. - К., 1992. - С. 555.

118.      Василь Стефаник // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : Унів. кн., 2005. - С. 167-169.

119.      Василь Стефаник // Пелипейко І. Гуцульщина в літературі / І. Пелипейко. - Косів, 1997. - С. 78.

120.      Стефаник Василь Семенович // Попельницька О. Сто великих діячів культури України / О. Попельницька, М. Оксенич. - К., 2010. - С. 330-333.

121.      Василь Стефаник (1871-1937) // Семчишин М. Тисяча років української культури / М. Семчишин. - К., 1993. - С. 387-389.

122.      Василь Стефаник // Харитон В. Снятинщина: люди, події, факти / В. Харитон, Я. Романюк. - Снятин, 2003. - С. 91.

123.      Василь Стефаник і його сім'я // Світ молоді. - 1993. - 11 черв. - С. 4.

124.      Стефаник Ю. Трагедія і тріюмф роду Стефаників / Ю. Стефаник // Сова. - 1999. - № 2. - С. 97-104.

125.      Стефаники // Попадюк М. Скарби : покутські родини / М. Попадюк. - Снятин, 2000. - С. 66-79.

126.      Стефаниківські читання. Вип. 2 / редкол. : Л. Кіліченко, В. Кононенко, О. Пилип'юк. Івано-Франківськ, 1993. - 195 с.

Із змісту:

ІV Секція. Світогляд і громадська діяльність В. Стефаника

Голянич М. Стефаникова концепція активності лю­дини. - С. 131 ; Арсенич   П.   Василь Стефаник у Полтаві. - С. 134 ; Дяків О. До питання про діяльність В. Стефаника як посла австрійського парламенту. - С. 136 ; Іванцев І., Спірін О. В. С. Стефаник про рекрутчину. - С. 138 ; Кугутяк М. В. Стефаник - діяч української радикальної партії. - С. 141 ; Макаровський І.  Проблема політичної свідомості в новелістиці В. Стефаника. - С. 143 ; Пилип'юк О., Марущенко О. Концепція людини у творчості В. Стефаника: постановка проблеми. - С. 145 ; Ступарик Б.  Громадська  діяльність В. Стефаника. - С. 146 ; Томин А., Томин Ю. В. С. Стефаник про тяжку селянську долю галичан в часи воєнного лихоліття. - С. 149.

127.      Стефурак Н. З Парнасу потойбіччя : [з респ. наук. конф. „Василь Стефаник і українська культура" в Івано-Франківську] / Н. Стефурак // Галичина. - 1991. - 5 жовт.

128.      Суспільно-культурна праця Василя Стефаника // Харитон В. Снятин над Прутом / В. Харитон, М. Тимофійчук. - Снятин, 2003. - С.158-162.

129.      Туревич В. Василь Стефаник і його доба / В. Туревич // Гуцульщина. - 1998. - № 2-3. - С. 38.

130.      Федоренко О. Вінок із кленових листків / О. Федоренко // Народна воля. - 2001. - 15 трав.

131.      Федорчак Н. Василь Стефаник у творчому сприйнятті української еміграції в Канаді / Н. Федорчак // Джерела. - 1998. - № 3/4. - С. 43-48.

132.      Фостун С. Василь Стефаник: „Я оптиміст!" / С. Фостун // Галичина. - 1999. - 15 трав.

133.      Хемій О. „... Запанує правда і воля" / О. Хемій // Вільне слово. - 1991. - 14 трав.

134.      Ходімо пішки до Стефаника // Іваничук Р. Чистий метал людського слова / Р. Іваничук. - К., 1991. - С. 35-48.

135.      Шацький Р. „Належав до таємного гуртка..." / Р. Шацький // Прикарпатська правда. - 1991. - 14 трав.

136.      Шудря М. Бетховен українського слова / М. Шудря // Дивослово. - 1996. - № 9. - С. 7-8.

137.      Шудря М. Навіщо висаджували з-за столу? / М. Шудря // Демократична Україна. - 1994. - 3 груд.

138.      Якимів Г. Володар дум селянських / Г. Якимів // Ратуша. - 2001. - 11 трав.

139.      Яременко В. Любив свою дорогу... / В. Яременко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 1. - К., 1994. - С. 184-195.

140.      Яременко В. Свій народ він любив по-синівськи / В. Яременко // Сільські вісті. - 1996. - 14 трав.

141.      Ярош Я. До віри батьків / Я. Ярош // Галичина. - 2001. - 11 трав.

142.      Ярош Я. Жив із Богом у серці / Я. Ярош // Дзвін. - 2001. - № 7. - С. 149-151.

143.      Ярош Я. Світ Василя Стефаника за гратами Обертинської тюрми / Я. Ярош // Злагода. - 2008. - 5 квіт.

144.      Ярош Я. Зробив багато доброго - жив із Богом у серці / Я. Ярош // Нова Зоря. - 2001. - 16 трав.

Взаємини Василя Стефаника з громадсько-культурними діячами України та Європи

145.      Арсенич П. Василь Стефаник і народні вчителі / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2010. - 13 трав. - С. 5 ; Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 14-15 ; Покуття. - 1996. - № 1. - С. 135-137 ; Поліття. - 1991. - № 21 (серп.).

146.      Баран Є. До проблеми творчих взаємин В. Стефаника і О. Кобилянської / Є. Баран // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 42-47.

147.      Бойчук Є. Дружба В. Стефаника з польськими письменниками / Є. Бойчук // Поліття. - 1997. - № 19 (черв.)

148.      Болотенюк М. Остання новела Стефаника : [стосунки письм. З митрополитом А. Шептицьким] / М. Болотенюк // Ямгорів : альманах. № 16-17. - Городенка, 2009. - С. 20-24.

149.      Виноградник Т. Василь Стефаник та Іван Федорак / Т. Виноградник // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 139-145 ; Українське слово. - 2005. - 28 верес.-4 жовт. - С. 10 ; Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 10-14.

150.      Виноградник Т. Стефаникова приятельська любов : [про дружбу письм. з родиною Морачевських] / Т. Виноградник // Снятинська вежа. - 1994. - № 12 (трав.) ; Західний кур'єр. - 1991. - 23 трав.

151.      Виноградник Т. Василь Стефаник та Михайло Павлик : [творчі зв'язки земляків] / Т. Виноградник // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 12 черв.

152.      Виноградник Т. „Стефаник зблизька" : [про взаємини письм. з вчителем з с. Русова І. Федораком] // Прикарпатська правда. - 2006. - 11 трав.

153.      Виноградник Т. Учіться, лишіть політику : [про відвідини В. Стефаника в Русові І. Франком] / Т. Виноградник // Прикарпатська правда. - 2006. - 20 лип.

154.      Головацький І. Д. Василь Стефаник і його приятелі: Морачевські та Окуневські / І. Д. Головацький // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 4. - Л., 1994. - С. 195-210.

155.      Горак Р. Могила за горбом повстанців : [про родину Морачевських і В. Стефаника] / Р. Горак // Дзвін. - 1994. - № 11/12. - С. 133-145.

156.      Доброчаєва Д. Гамораки [про родину Гамораків, до якої належала дружина В. Стефаника] / Д. Доброчаєва, О. Рибалко // Краєзнавство. - 1994. - № 1-2. - С. 69-78.

157.      Марчук Я. Зоря Саломеї : [В. Стефаник і С. Крушельницька] / Я. Марчук // Новий час. - 1993. - 22 трав.

158.      Піхманець Р. Іван Франко і Василь Стефаник: взаємини на тлі доби : моногр. / Р. Піхманець ; НАН України Львів. від. Ін.-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т українознавства при Прикарпат. Нац. ун-ті ім. В. Стефаника. - Л., 2009. - 262 с. (Франкознавча серія. Вип. 13).

159.       Піхманець Р. „Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка / Р. Піхманець // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 48-62.

160.      Погребенник Ф. „Пам'ятка року 1917, як Україна повстала" [про дружбу В. Стефаника і Л. Бачинського] / Ф. Погребенник // Визвольний шлях. - 1998. - № 3. - С. 329-333 ; Літературна Україна. - 1991. - 23 трав. - С. 5.

161.      Погребенник Ф. Повторила крок героїні роману : [літ. зв'язки В. Стефаника та рос. письм. Стефанії Ющенко (Карасевич)] / Ф. Погребенник // Голос України. - 1997. - 16 січ.

162.      Полєк В. Василь Стефаник і Лев Бачинський / В. Полєк // Західний кур'єр. - 1991. - 1 жовт.

163.      Семака С. Дружба з Трильовським / С. Семака // Снятинська вежа. - 1991. - № 19-20 (трав.).

164.      Степаненко М. Василь Стефаник і Велика Україна [взаємовідносини із культурно-політ. діячами Наддніпрянщини ; є гравюра Е. Храпка] / М. Степаненко // Альманах УНС на рік 1995. Річник 85-й. - С. 118-138 ; Визвольний шлях. - 1991. - № 9. - С. 1079-1092.

165.      Фіглевський М. Митрополит Шептицький і письменник Стефаник / М. Фіглевський // Перевал. - 1999. - № 3. - С. 156-163.

166.      Ципердюк І. В. Стефаник і М. Яцків / І. Ципердюк // Західний кур'єр. - 1991. - 25 трав.

167.      Шудря М. Відлуння „Крейцерової сонати" : [про особисті взаємини жінки М. Черемшини Наталії Семанюк та Василя Стефаника] / М. Шудря // Слово і Час. - 1997. - № 2. - С. 36-41.

Спогади про Василя Стефаника

168.      Виноградник Т. Нащадки Василя Стефаника : ст., спомини, нариси / Т. Виноградник. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 152 с.

169.      Виноградник Т. Франко в житті Стефаника : ст., спомини, нариси / Т. Виноградник. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 237 с.

170.      Горбач В. Син трудового селянства : відгук-спогад / В. Горбач // Голос Покуття. - 1991. - 21 трав.

171.      Іванишин Г. Дарунок нащадкам Стефаника : [про кн. „Нащадки Василя Стефаника : ст., спомини, нариси" Т. Виноградника] / Г. Іванишин // Західний кур'єр. - 2001. - 27 квіт.

172.      Костащук В. Різдво у Василя Стефаника : [спогади про святкування Різдва з В. Стефаником] / В. Костащук // Снятин. - 2004. - № 1. - С. 42-45 ; Голос Покуття. - 2003. - 10 січ.

173.      Лепкий Б. Із спогадів. „Василь Стефаник" / Б. Лепкий // Дивослово. - 1996. - № 9. - С. 3-5.

174.      Лепкий Б. Василь Стефаник у Коломиї / Б. Лепкий // Вільний голос. - 1992. - 12 листоп.

175.      Равлюк В. Спогади про Василя Стефаника / В. Равлюк // Ямгорів : альманах. № 13-14. - Городенка, 2005. - С. 108-114.

176.      Семанюк Н. З моїх спогадів : [про В. Стефаника згадує дружина М. Черемшини] / Н. Семанюк // Село і люди. - 1996. - № 7 (трав.).

177.      Василь Стефаник // Лепкий Б. С. Твори в 2 т. Т. 2 / Б. С. Лепкий. - К., 1991. - С. 651-677.

178.      Стефаник В. Зворушені Стефаником думки : [спогади нащадка письм. - канд. біол. наук В. І. Стефаника] / В. Стефаник // Голос Покуття. - 2001. - 4 трав.

179.      Стефаник Ю. Моїм синам, моїм приятелям : [спогади про батька] / Ю. Стефаник // Покуття. - 1996. - № 1. - С. 138-140.

180.      Харитон В. Спогади про В. Стефаника [В. Равлюка] / В. Харитон // Голос Покуття. - 2001. - 20, 27 квіт. ; 4, 11 трав.

Листування

181.      Бабій В. Смуток двох сердець : [листування В. Стефаника з О. Кобилянською] / В. Бабій // Літературна Україна. - 1999. - 15 квіт. - С. 5 ; Тижневик Галичини. - 1998. - 24 груд.

182.      Болотенюк М. „Остаю як все вашим вічним другом і обожателем" : [листи В. Стефаника до А. Шептицького] / М. Болотенюк // Галичина. - 2005. - 5 квіт. ; Край. - 2010. - 21 трав. - С. 6.

183.      До Василя Стефаника : [лист Б. Лепкого до В. Стефаника] // Журавлі повертаються... : з епістолярної спадщини Богдана Лепкого / упоряд., авт. передм., прим. і коментарів В. Качкан. - Л., 2001. - С. 477-481.

184.      З епістолярної класики: невідомі листи В. Стефаника та О. Олеся // Сучасність. - 1994. - № 10. - С. 162-163.

185.      Качкан В. „Ти не дурив себе оманними думками" : В. Стефаник у проекції Б. Лепкого (за епістолярієм) / В. Качкан // Галичина. - 2001. - 21 квіт.

186.      Косменко М. Маловідомі листи Василя Стефаника / М. Косменко // Голос Покуття. - 2003. - 16 трав.

187.      Костюк І. Вся глибина „душевних зрушень" Стефаника постає в його листах / І. Костюк // Західний кур'єр. - 1996. - 9 трав.

188.      Листи. 1904-1930 // У півстолітніх змаганнях : Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). - К., 1993. - С. 128, 471, 531, 534, 583.

189.      Недруковані досі листи Василя Стефаника // Основа. - 1995. - № 28 (6). - С. 135-143.

190.      Надія вмирає останньою : з листів В. Стефаника до В. Костащука // Літературна Україна. - 1991. - 23 трав. - С. 5.

191.      Піхманець Р. Повернення до себе : над листами В. Стефаника / Р. Піхманець // Дзвін. - 2008. - № 5-6. - С. 121-139.  

192.      Погребенник Ф. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака : літ.-докум. дослідж. з публ. листів / Ф. Погребенник. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 72 с.

193.      Погребенник Ф. „Моя літера у моїх листах" / Ф. Погребенник // Друг читача. - 1991. - 24 лип.

194.      Причинок : [листування В. Стефаника з митрополитом А. Шептицьким] // Агро. - 1990. - 1 черв.

195.      Радченко О. Листування Василя Стефаника з митрополитом Андреєм Шептицьким / О. Радченко // Матеріали звітно-наукової студентської конференції за 1998 р. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 51-52.

196.      Стефаник Ю. Дещо про листування Василя Стефаника / Ю. Стефаник // Українство: національно-духовні виміри : Зб. наук. праць і матеріалів. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 248-259. - (Праці сесій, конф., круглих столів НТШ. Вип. 1) ; Край. - 1994. - 14 трав., 21 трав. ; Покуття. - 1994. - № 1. - С. 51-60.

197.      Василь Стефаник у проекції Богдана Лепкого (за епістолярієм) // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Кн. 5 / В. А. Качкан. - Л., 2002. - С. 125-129.

198.      Фабрика Р. Невідомі листи Василя Стефаника / Р. Фабрика // Рідна земля. - 1993. - 26 берез.

199.      Шість листів Василя Стефаника // Перевал. - 1991. - № 1. - С. 6.

200.      Ярош Я. Про свій народ, про Україну : [листи В. Стефаника] / Я. Ярош // Край. - 2008. - 12 квіт. - С. 6.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

201.      Андрусяк І. Василь Стефаник і український верлібр / І. Андрусяк // Західний кур'єр. - 1991. - 25 трав.

202.      Басараб М. Література рідного краю : [доля дітей-сиріт у творах В. Стефаника] / М. Басараб // Поліття. - 1994. - № 21 (черв.).

203.      Бойко Т. Василь Стефаник. Переступаючи межу майбутнього : Новели письменника та їх зв'язок з образотворчим мистецтвом і народними звичаями : У товаристві суміжних муз / Т. Бойко // Літературна Україна. - 1999. - 3 черв. - С. 11 ; Перевал. - 1999. - № 2. - С. 180-188.

204.      Буграк У. Внутрішня форма оцінно-образної номінації як засіб вираження християнської моралі (на матеріалі новели В. Стефаника „Злодій") / У. Буграк // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 119-123.

205.      Буграк У. Внутрішня форма слова й символізація в художньому тексті (на матеріалі новел В. Стефаника) / У. Буграк // Матеріали звітно-наукової студентської конференції за 1998 р. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 91-92.

206.      Букса І. Творчість та словник малозрозумілих слів Василя Стефаника / І. Букса. - К. : Смолоскип, 1996. - 132 с.

207.      Букса І. Фальсифікація творчості В. Стефаника / І. Букса // Рідна школа. - 1992. - № 3-4. - С. 89-91.

208.      Бурбан В. Акорди Стефаникової прози / В. Бурбан // Сільські вісті. - 2006. - 7 лип.

209.      Бутенко О. М. В Україну линуть журавлі:  В. Стефаник „Камінний хрест" / О. М. Бутенко // Все для вчителя. - 2003. - січ. (№ 1-2). - С. 61-63.

210.       Варчук В. Творча історія поезії у прозі Василя Стефаника „Самому собі" / В. Варчук // Слово і Час. - 2010. - № 14. - С. 103-113.

211.      Васильчук М. Стефаників біограф : [В. Костащук] / М. Васильчук // Вільний голос. - 1997. - 21 трав.

212.      Вісник Прикарпатського  університету. Філологія. Вип. 5. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 196 с.                                                                       

           Із змісту : Яцків Н. Особливості психологічної новели П. Меріме та В. Стефаника. - С. 56-63 ; Буграк У. Об'єктивний та суб'єктивний фактори оцінки у художньому тексті (на матеріалі новели В. Стефаника „Пістунка"). - С. 131-135.

213.      Гоян Я. Білий кінь лицарства : Таїна новели Василя Стефаника „Давня мелодія" / Я. Гоян // Літературна Україна. - 2007. - 12 лип. - С. 1.

214.      Гоян Я. Давня мелодія : Загадка Різдвяної коляди В. Стефаника і О. Довженка / Я. Гоян // Літературна Україна. - 2006. - 28 груд. - С. 2, 7.

215.      Гоян Я. Дорога : літ. портр. Василя Стефаника / Я. Гоян. - К. : Веселка, 2005. - 70 с.

216.      Градовський А. І все що писав, мені боліло... : [тема дітовбивства у творах В. Стефаника, Гі де Мопассана, Л. Рибенко] / А. Градовський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 2.  - С. 26-28.

217.      Гриник І. Роздуми над однією збіркою новеліста / І. Гриник // Снятинська вежа. - 1994. - № 11,12 (трав.).

218.      Гузар З. Новела В. Стефаника „Вістуни" / З. Гузар // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 7/8. - Л., 2000. - С. 467-470. 

219.      Драма в новелі: проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій (конфлікт, драматизм, сценічність) // Хороб С. Літературно-мистецькі знаки життя / С. Хороб. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 229-267; Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ-Снятин, 2000. - С. 26-60.

220.      Дробот І. В. Василя Стефаника: проблема модернізації наративу / І. В. Дробот // Магістеріум. Вип. 8 : Літературозн. студії. - К., 2002. - С. 10-15.

221.      Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника „Марія": вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення / Д. Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 6. - С. 29-32.

222.      Зубович В. Проза Василя Стефаника і наукове сьогодення / В. Зубович // Слово і Час. - 2002. - № 6. - С. 87-90.

223.      Кіліченко Л. Феномен Покутської трійці / Л. Кіліченко // Поліття. - 1992. - № 20 (трав.). - Рец. на кн. : Василь Стефаник. Життя і творчість / О. Гнідан. - К. : Рад. шк., 1991. - 222 с.

224.      Клочек Г. Текст „під мікроскопом" : фрагмент новели „Катруся" В. Стефаника / Г. Клочек // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах. - 2004. - № 2. - С. 123-136.

225.      Костюк В. Фрагмент у творчості В. Стефаника: „Сама самісінька" / В. Костюк // Слово і Час. - 2000. - № 6. - С. 62-66.

226.      Коцюбинська М. „Безлично голі образки" і біле світло абсолюту : [про кн. канад. дослідниці О. Черненко „Експресіонізм у творчості Василя Стефаника"] / М. Коцюбинська // Слово і Час. - 1992. - № 5. - С. 55-69.

227.      Краківські Українознавчі Зошити. Т. VII-VIII. Василь Стефаник і його епоха. 1998-1999. - Краків : Швайпольт Фіоль, 1998. - 394 с.

Із змісту:

Кононенко В. Слово і образ у творчості Василя Стефаника. - С. 19 ; Ґрещук В. Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи. - С. 47 ; Гром'як Р. Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики. - С. 63 ; Хороб С. Поетика художнього конфлікту в новелістиці В. Стефаника. - С. 79 ; Піхманець Р. Міфологічні основи художнього мислення В. Стефаника. - С. 125 ; Лесюк М. Мова творів Василя Стефаника і розвиток літературної мови в Галичині. - С. 147 ; Баран Є. Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника. - С. 163 ; Голянич М. Внутрішня форма слова в художніх текстах Василя Стефаника. - С. 171 ; Хороб М. Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза. - С. 181 ; Копчак С. Соціально-економічні передумови трудової еміграції у творчості Василя Стефаника. - С. 197 ; Полєк В. Богдан Лепкий - дослідник творчості В. Стефаника. - С. 221 ; Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка. - С. 259 ; Пшибишевський С. Із землі зродженому творцеві. - С. 295 ; Кіх О. „Василь Стефаник - художник слова''. Під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - С. 363 ; Novak A. „Василь Стефаник - художник слова". Під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - С. 365.

228.      Круль Л. Проблема виховання дітей у творчій спадщині В. Стефаника / Л. Круль // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 125-127.

229.      Кузнецов Ю. Розвиток психологізму в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ ст. [в т. ч. у творах В. Стефаника] / Ю. Б. Кузнецов // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1991. - С. 221-250.

230.      Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу / М. Кучинський // Дивослово. - 1995. - № 5-6. - С. 32-35.

231.      Ликова Л. Кілька сторінок таланту : урок-дослідж. новели В. Стефаника „Новина" у 10-му кл. / Л. Ликова // Українська мова та література. - 2005. - № 46. - С. 17-21.

232.      Литвин Т. М. І все що писав, мені боліло... : [тема дітовбивства у творах В. Стефаника, Гі де Мопассана, Л. Рибенко] / Т. Литвин // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 4.  - С. 32-34.

233.      Лукова Л. Урок української літератури на тему „Людина, злочин і філософія екзистенціоналізму ХХ віку (за новелою В. Стефаника „Новина")" / Л. Лукова // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 1. - С. 50-52.

234.      Ляхова Ж. Національні й загальнолюдські ідеали в новелі В. Стефаника „Марія" / Ж. Ляхова // Українська мова і література в школі. - 1993. - № 11. - С. 3-6.

235.      Мафтин Н. „... Бо Україні потрібні її діти" : до вивчення в школі новели В. Стефаника „Марія" / Н. Мафтин // Дивослово. - 1998. - № 8. - С. 41-44.

236.      Микуш С. Гранослови новели / С. Микуш // Дзвін. - 2010. - № 12. - С. 128-131.

237.      Микуш С. Поетика новели Василя Стефаника / С. Микуш // „Покутська трійця" в загальноукраїнському процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 126-137.

238.      Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття : [В. Стефаник - як представник експресіонізму початку ХХ ст.] / Р. Мовчан // Бібліотечка „Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 15-16.

239.      Піхманець Р. Генеза художніх образів Василя Стефаника / Р. Піхманець // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 85-95.

240.      Піхманець Р. Смислові глибини „Басарабів" Василя Стефаника / Р. Піхманець // Українознавчі студії. - 2001. - № 3. - С. 106-133.

241.      Погребенник Ф. Без цензурних купюр : [обшир. коментар автобіогр. новели В. Стефаника „Серце"] / Ф. Погребенник // Вітчизна. - 1991. - № 5. - С. 149-166.

242.      Погребенник Ф. Від антимілітаристського до національно-патріотичного пафосу : [про новелу В. Стефаника „Марія"] / Ф. Погребенник // Дивослово. - 1998. - № 3. - С. 62.

243.      Погребенник Ф. Стефаникова „Марія" / Ф. Погребенник // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Вип. 1. - К., 1993. - С. 83-92 ; Голос України. - 1991. - 13 трав.

244.      Погребенник Ф. Шевченко і Стефаник / Ф. Погребенник // Робітнича газета. - 1991. - 14 трав.

245.      Полєк В. Ідемо воювати за Вкраїну : [тема України у творчості В. Стефаника] / В. Полєк // Дзвоник. - 1996. - 6 верес. ; Галичина. - 1993. - 14 трав.

246.      Процюк С. Тема смерті у творчості новеліста / С. Процюк // Західний кур'єр. - 1991. - 25 трав.

247.      Психологія „народного духу" у творчості В. Стефаника // Данилюк І. Історія психології в Україні. Західні реґіони / І. В. Данилюк. - К., 2002. - С. 57-64.

248.      Романюк П. Кущ червоної калини : легенда про емігрантів, оспівана і оплакана В. Стефаником // Снятинська вежа. - 1991. - № 41 (листоп.).

249.      Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття : [про новелістику письм.] / Л. Сеник // Дзвін. - 2004. - № 5-6. - С. 146-148.

250.      Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника / К. Сізова // Дивослово. - 2010. - № 2. - С. 52-54.

251.      Слоньовська О. Василь Стефаник - майстер психологічної новели / О. Слоньовська // Українська мова та література. - 2001. - січ. (ч. 3).

252.      Соловей О. Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину...  / О. Соловей // Дивослово. - 2000. - № 5. - С. 44-46.

253.      Софійчук Г. Той, що у „виплакані очі блискавиці кладе": вивчення ознак експресіонізму у новелах письменника / Г. Софійчук // Дивослово. - 2008. - № 2. - С. 34-38.

254.      Стефаник Василь : [про новелу „Камінний хрест"] // Усі твори. 5-12 кл. / авт.-упоряд. С. Відмінник. - 3-е вид. - К., 2008-2009. - С. 473.

255.      Василь Стефаник і новаторські пошуки західноукраїнських письменників // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / В. Матвіїшин. - К., 2009. - С. 61-71.

256.      Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. І / ред. колегія : С. Хороб,  З. Каспришин, Л. Кіліченко, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ, 1991. - 177 с.

Із змісту:

Секція І. Світогляд і творчість В. Стефаника

Бабій Л. Світоглядні особливості творчості В. Стефаника. - С. 3 ; Барабан Л. Деякі аспекти сценічної інтерпретації прози В. Стефаника (маловідомі матеріали). - С. 5 ; Білецький Ф. Питання реалізму в літера­турно-критичних виступах В. Стефаника. - С. 8 ; Бондаренко Г., Барабаш Д. Психологічні аспек­ти новели „Кленові листки" В.Стефаника. - С. 11 ; Барабаш С. Категорія трагічного в новелістич­ній дилогії „Виводили з села" і „Стратився". - С. 12 ; Будівський П. Специфіка новели В. Стефаника „Шкільник". - С. 13 ; Верьовкін В. Творчість В. Стефаника як джерело до історії національно-визвольної боротьби на Захід­ній Україні у 20-30-і роки XX століття. - С. 16 ; Гаврилів Б. Вшанування пам'яті В.  Стефаника. - С. 18 ; Гаврилюк Н. Дитина у творах Стефаника. - С. 21 ; Гаєвська Н. Особливості змалювання жіночого образу в новелах В. Стефаника (до питання майстерності). - С. 23 ; Голомб Л. Психологія покори у героїв новелістики В. Стефаника. - С. 26 ; Гречанюк Ю. В.        М. Лесин - дослідник творчості В. Стефаника. - С. 28 ; Дутчак Г., Макаровський І. Політичні погляди В. Стефаника. - С. 30 ; Зубович В. Могутня сила духовна (О. Гончар про В. Стефаника). - С. 32 ; Івасишин Н. Формування громадянської свідомості персонажів новел В. Стефаника. - С. 35 ; Калина В. Українська трудова еміграція у творчості В. Стефаника. - С. 39 ; Кіліченко Л. З життєвих обсервацій: „Я хочу, аби ви були людьми". - С. 40 ; Ковалець Л. Трагедія дитини у творчості В. Стефаника. - С. 42 ; Ковальчук Л. Проблема суспільного призначення митця у публіцистиці В. Стефаника. - С. 44 ; Кугутяк М.   В. Стефаник - діяч української радикальної партії. - С. 46 ; Кукула С. Засоби інтимізації при створенні обра­зів дітей у новелах В. Стефаника. - С. 49 ;  Кучинський М. Образні засоби в новелах В. Стефаника антивоєнного циклу. - С. 51 ; Ляхова Ж. Національні й загальнолюдські ідеали в новелі В. Стефаника „Марія". - С. 55 ; Макаровський І. Концепція патріотизму В. Стефаника. - С. 57 ; Манченко О. Вплив В. Стефаника на „дитячу" прозу Григора Тютюнника і Бориса Харчука. - С. 59 ; Матвіїшин В. В. Стефаник і поетика натуралізму. - С. 61 ; Матусяк Л. Філософсько-психологічна проблематика творів В. Стефаника. - С. 64 ; Микуш С. Фольклорні ремінісценції новел В. Стефаника. - С. 66 ; Мельничук Б. Художня Стефаникіана останнього п'ятдесятиріччя. - С. 68 ; Рисак О. Концепція людини у творчості В. Стефаника. - С. 70 ; Павлик Р. Традиції В. Стефаника і психологізм в українській літературі для дітей. - С. 72 ; Павленко С. Документальні джерела вивчення життя та діяльності В. Стефаника. - С. 74 ; Пилип'юк О. Моя література - в моїх листах. - С. 75 ; Погребенник Ф. Феномен В. Стефаника: підсумки і перспективи вивчення його життя і творчості. - С. 77 ; Полєк В. До текстології творів В. Стефаника. - С. 79 ; Полєк В., Федорчак Н. Твори В. Стефаника у перекладах М. Скрипник. - С. 83 ; Прісовський Є. Загальнолюдське спрямування худож­ньої прози В. Стефаника. - С. 85 ; Процюк С. Мотив смерті у творчості В. Стефаника в контексті українського модернізму початку ХХ сторіччя. - С. 83 ; Пустова Ф. Своєрідність індивідуальних стилів Стефаника і Мартовича. - С. 90 ; Романюк М. Висвітлення у творах В. Стефаника причин трудо­вої еміграції галичан. - С. 93 ; Середа В. До проблеми психологізму прози І. Нечуя-Левицького та В. Стефаника. - С. 95 ; Стаднійчук Р. Проблеми дитячої долі у творчості В. Стефаника. - С. 98 ; Ткачук М. Принципи сюжетобудування В. Стефаника. - С. 100 ; Турган О. Міфологізм у поетиці новелістики В. Стефаника. - С. 102 ; Хмелюк М. Образ автора в автобіографічних творах В. Стефаника. - С. 105 ; Хомич Г. Джерела психологізму у творчості В. Стефаника. - С. 106 ; Хороб С. До проблеми функціональних і структурних особли­востей діалога новелістики В. Стефаника. - С. 109 ; Шунта-В'язовська О. Часо-просторова організація новел і своєрідність творчої манери В. Стефаника. - С. 111 ; Якубовська М. Аристократизм народного духу, за­гальнолюдської моралі у творчості В. Стефаника. - С. 112.

Секція ІІ. Стефаник у контексті української та світової культури

Андрусяк І. В. Стефаник і український верлібр. - С. 117 ; Антонюк Р. У Кракові зустрілись молодими (В. Стефаник і Б. Лепкий). - С. 119 ; Волох М. Типологічна спільність ідейно-художніх пошуків В. Стефаника і сучасних йому драматургів. - С. 123 ; Гедєш А. Творчість В. Стефаника в контексті українсько-угорських літературних взаємин. - С. 125 ; Гольберг М., Щербак М. Про російські переклади новел В. Стефаника. - С. 128 ; Гладкий В. В. Стефаник у літературно-мистецьких колах Кракова (1892-1900) . - С. 130 ; Качкан В. Їх єднала правда життя (до взаємин В. Стефаника і Г. Косинки). - С. 134 ; Коцюбинська М. Дещо про експресіонізм у творчості В. Стефаника. - С. 137 ; Ободянська Л. Традиції В. Стефаника у творчості Григора Тютюнника. - С. 140 ; Попович О. З історії творчих взаємин В. Стефаника і О. Маковея. - С. 142 ; Проніна Н. В. Стефаник і тема української еміграції в канадській літературі. - С. 144 ; Розумний Я. Василь Стефаник: емігрант - „І біль,  і поезія". - С. 147 ; П'ятничко Б. Вплив творчості В. Стефаника на формування молодших формацій майстрів слова. - С. 152 ; Руснак І., Корчинська Л. В. Стефаник і станов­лення української літератури в Канаді. - С. 154 ; Руснак І. Оцінка творчості В. Стефаника в українській літературній критиці Канади. - С. 156 ; Тєлєгіна Н. Західноєвропейський імпресіонізм та новелістика В. Стефаника. - С. 158 ; Тихобаєва Г., Заборовська Д. Соломія Крушельницька і Василь Стефаник. - С. 161 ; Химин О. Спорідненість проблематики у творах про дітей В. Стефаника і В. Винниченка. - С. 163 ; Хороб С. Традиції В. Стефаника у прозі М. Козоріса. - С. 165 ; Ципердюк І. В. Стефаник і М. Яцків. - С. 168 ; Твардовський В. В. Стефаник у чеській критиці. - С. 171.

257.      Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 126 с.

Із змісту:

Секція ІV. Педагогічні аспекти творчості В. Стефаника

Арсенич П. І. Стефаник і народні вчителі (культурно-громадська співпраця В. Стефаника з народними вчителями Покуття). - С. 86 ; Боднар М.  Психологічні погляди В. Стефаника. - С. 90 ; Домбровський С., Скульський Р. Проблема сімейного виховання в новелістиці В. Стефаника. - С. 92 ; Завгородня Т. Новели В. Стефаника як засіб формування гро­мадянської зрілості школярів. - С. 94 ; Івасишин О. Тема дитячої долі у творчості В. Стефаника. - С. 97 ; Ігнатюк М. Роль новелістики В. Стефаника в процесі формування духовної культури студентів. - С. 99 ; Ізвєкова Г. Стефаник і трудове виховання дітей. - С. 102 ; Богуш А., Ткачук О. Використання літературної спадщини В. Стефаника у сучасній школі. - С. 104 ; Карпенко З. Творчість В. Стефаника:    спроба екзистенціонального аналізу. - С. 106 ; Кіліченко О. Вплив стилю спілкування батьків на формуван­ня особистості дитини (на матеріалі новел В. Стефаника). - С. 109 ; Кіндратюк Б. Використання творів В. Стефаника в процесі формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів української національної школи. - С. 111 ; Лисенко Н., Нагачевська З. Літературне краєзнавство як засіб формування морально-етичних понять у ді­тей старшого дошкільного віку. - С. 113 ;  Литвин С. Формування у студентів уміння діагностувати типи критичних ситуацій на матеріалі творів В. Стефаника. - С. 115 ; Рега С. Ідеї гуманізації взаємовідносин між учнями, вчителями і батьками у творчій спадщині В. Стефаника. - С. 117 ; Хрущ В. Знедолене дитинство і незахищена старість як соціально-педагогічна проблема в новелах В.Стефаника. - С. 119.

258.      Стефаниківські читання. - Івано-Франківськ :

Вип. І / відп. ред. Л. Кіліченко. - 1990. - 193 с.

із змісту:

Погребенник Ф. Серед маю-весни прийшов він на світ. - С. 3.

І Секція. Світогляд і творчість В. Стефаника

Арсенич П. Громадсько-культурна діяльність В. Сте­фаника. - С. 8 ; Бурдуланюк В. Зв'язки В.Стефаника з Наддніпрянською Україною та Росією. - С. 12 ; Бондаренко В. Народнопісенні мотиви у творах В. Сте­фаника. - С. 16 ; Волошина Л. Стефаник і Мопассан (до   питання про самобутність стилю В. С. Стефаника). - С. 19 ;  Гришаєнко Н. Образ жінки-матері в після­воєнній творчості Василя Стефаника. - С. 23 ; Гаєвська Н. Функції конфлікту в новелах В. Стефаника. - С. 28 ; Голянич М. В. Стефаник про антигуманний характер соціального пригнічення і нерівності. - С. 31 ; Івасишин Н. П. Козланюк і В. Стефаник. - С. 34 ; Калина В., Сілецький В. До характеристики суспільно-політичних поглядів та громадської діяльності В. Стефаника. - С. 36 ; Кіліченко Л. В. Костащук - знавець і популяризатор Василя Стефаника. - С. 41 ; Коциловська Н., Шехтер Н. Про деякі аспекти сприй­мання творчості В. Стефаника читачем. - С. 44 ; Кіраль С. Філософія життя і смерті в художній інтерпретації Василя Стефаника. - С. 46 ; Коршунова С. До питання про особливості поетики творів В. С. Стефаника. - С. 49 ; Лисенко Л. Тема еміграції в творчості В. Стефаника та М. Ірчана. - С. 51 ; Матвіїшин В. Новелістика В. Стефаника в українсько-французьких літературних взаєминах. - С. 55 ;  Мафтин Н. В. Стефаник та  І. Вільде. - С. 60 ; Мельничук Б. Початки художньої Стефаникіани. - С. 62 ; Мельничук А.  Гнат Хоткевич - перекладач новел Василя Стефаника російською мовою. - С. 67 ; Ничай О. Василь Стефаник і музика. - С. 70 ; Ободянська Л. Діалогічні та монологічні форми у творчості Василя Стефаника та Богдана Бойка. - С. 74 ; Пилип'юк О. „У мене зорі світять в душі"( поезії в прозі і внутрішня свобода В. Стефаника). - С. 77 ; Павліков Т. Твори Стефаника в перекладах В. Россельса. - С. 79 ; Полєк В. В. Стефаник і Л. Бачинський (до історії особистих і творчих взаємин). - С. 82 ; Процюк С. Василь Стефаник та Борис Грінченко. - С. 86 ; Рис Г. Василь Стефаник і Костянтина Малицька. - С. 88 ; Твардовський В. В. С. Стефаник у критиці та спогадах сучасників. - С. 91 ; Телегіна Н. Новелістика В. Стефаника в контексті західноєвропейської літератури. - С. 94 ; Хороб М.  Проблема драматичного і трагічного у новелістиці В. Стефаника і Григора Тютюнника (до питання традицій). - С. 98 ; Хороб С. До проблеми „Стефаник і театр". - С. 104 ; Цівкач О. Про своєрідність стилю публіцистичних і літературно-критичних статей В. Стефаника. - С. 110.

ІІІ Секція. Педагогічні аспекти творчості В. Стефаника.

Андрощук  Л., Грицина Н. Василь Стефаник на заняттях з циклу дисциплін „Німецька мова". - С. 159 ; Власова О. Образи дітей у новелах В. С. Стефаника. - С. 163 ; Домбровський С., Кіліченко О.  Василь Стефаник про роль сім'ї  у вихованні дітей. - С. 167 ; Зуб'як Я., Лазарович В. Навчальне заняття -конфе­ренція з практикуму німецької мови на тему „Стефаник - володар дум селянських". - С. 170 ; Завгородня Т. Василь Стефаник і деякі питання морального виховання. - С. 17З ; Карпенко З. Психологічний портрет  у творах В.Стефаника і Г.Тютюнника. - С. І75 ; Кулла Я.,  Максименко  Н. Використання творчості В.Стефаника у позакласній роботі з молодшими школярами. - С. 177 ; Лисенко Н. Літературне краєзнавство як засіб удосконалення ідейно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку. - С. І79 ;  Стельмахович М. В. Стефаник і народна педагогіка. - С. 181 ;  Хрущ В. Виховання милосердя і співчуття у школярів під час читання новел В.Стефаника. - С.185.

259.      Стефаниківські читання. Вип. ІІ / редкол. : Л. Кіліченко, В. Кононенко, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ, 1993. - 195 с.

із змісту:

І Секція. Майстерність В. Стефаника-новеліста

Кіліченко Л. „... Має бути Україна" (про новелу В. Стефаника „Дід Гриць"). - С. 3 ; Білобровець В. Трагічність зображуваного та об'єктивізм творчості В. Стефаника. - С. 6 ; Вишняк М. Жанрова специфіка поезій в прозі Василя Стефаника. - С. 7 ; Гаєвська Н. Проблема землі у творах В. Стефаника. - С. 9 ; Гнідан О. Психологізм новелістики Василя Стефаника. - С. 11 ; Гуменюк В. Леся Українка про поетику В. Стефаника. - С. 13 ; Івасишин Н. Спроба типологічного аналізу новели В. Стефаника „Осінь" і оповідання П. Козланюка „Сільська поезія". - С. 15 ; Мафтин Н. Експресіонізм у творчості В. Стефаника та І. Вільде. - С. 17 ; Пахомов В. Жанрові особливості новелістики В. Стефаника. - С. 19 ; Покотило К. Тема і образ часу в художній свідомості В. Стефаника. - С. 22 ; Процюк С. Деякі аспекти художнього відображення дійсності в новелі В. Стефаника „Моє слово". - С. 23 ; Пушик С. У рік столітнього ювілею. - С. 25 ; Рисак О. Майстерність оповіді Стефаника-новеліста. - С. 28 ; Сподарець В. „Синя книжечка" В. Стефаника (до питання про химерну прозу). - С. 30 ; Ткачук М. Новела „Злодій" та деякі поблеми експресіонізму В. Стефаника. - С. 32 ; Федунь М. Сприйняття світу через призму дитячих уявлень (за новелами В. С. Стефаника). - С. 34 ; Хмелюк М. Художнє слово В. Стефаника і утвердження народу. - С. 36 ; Хороб С. Апокаліптичні ремінісенції в новелістиці В. Стефаника. - С. 38 ; Ямчук П. Імпресіонізм у новелістиці В. Стефаника. - С. 39  ;

ІІ. Секція. В. Стефаник у контексті української та світової культури.

Полєк В. Твори В. Стефаника у Чехії. - С. 41 ; Антонович Є. Василь Стефаник у мистецтві. - С. 44 ; Галич О. Г. Косинка і В. Стефаник у спогадах Т. Мороз-Стрілець. - С. 45 ; Кульчицька О., Мінцис Е. Стефаник у сприйнятті читачів різних національних культур. - С. 47 ; Махно В. Село у творчості В. Стефаника та світобудові Б.-І. Антонича. - С. 49 ; Мельничук А. До взаємин Василя Стефаника і Марка Черемшини. - С. 52 ; Мельничук Б. „Є ж, крім фактичної, ще й художня правда..." (В. Стефаник у романі Р. Іваничука „Шрами на скалі"). - С. 54 ; Мірошниченко В. Слово Стефаника в англомовній критиці та перекладах. - С. 56 ; Осипчук І. Творча особа В. Стефаника у спогадах М. Рудницького. - С. 58 ; Поп В. Поширення творів В. Стефаника на Закарпатті. - С. 60 ; Рис Г. Михайло Козоріс про Василя Стефаника. - С. 63 ; Телєгіна Н. Проблеми еспресії у творчості В. Стефаника в контексті світової літератури. - С. 65 ; Ткачівський А., Пахолок Г. В. Стефаник про І. Франка у своїх листах та автобіографічних матеріалах. - С. 67 ; Ткачівський В., Ткачівська М. Порівняльний аналіз епістолярної спадщини В. Стефаника та І. Франка. - С. 69 ;  Федорчак Н. Західноукраїнські реалії новели В. Стефаника „Камінний хрест" в англомовній інтерпретації. - С. 71 ; Химин О. Образ В. Стефаника в епістолярії О. Кобилянської. - С. 72 ; Хороб М. Типологічна характеристика новел В. Стефаника „Катруся" та „Хлопка" Б. Лепкого. - С. 74 ; Шацька Г. Стефаник у дзеркалі прижиттєвої німецькомовної критики. - С. 76 ;

V Секція. Педагогічні та народознавчі аспекти творчості В. Стефаника.

Федорчак  П.   Василь Стефаник і Прикарпатський університет. - С. 152 ; Гаврилюк С. Стефаник - знавець дитячих душ. - С. 156 ; Домбровський С. В. Стефаник про роль матері у родинному вихованні дітей. - С. 157 ; Ігнатюк М. Вплив творчості В. Стефаника на фор­мування   духовної  культури   студентів. - С. 159 ; Калинюк М. Формування почуття відповідальності у старшокласників при вивченні творчості В. Стефаника. - С. 163 ; Кіліченко О., Трофанова М. Проблеми освіти і школи очима В. Стефаника. - С. 165 ; Хрущ В. Творчість В. Стефаника і формування зага­льнолюдських   цінностей у майбутніх учителів. - С. 167 ; Хрущ О. Етнопсихологічні властивості української ду­ші в новелах В. Стефаника. - С. 169 ; Савчук І. Психологія дитячого характеру в новелах В. Стефаника. - С. 170 ; Проценко  І. Вірш у прозі „Амбіції" В. Стефаника (Матеріали для позакласного читання). - С. 173 ; Москаленко Ю. Психологічна проза В. Стефаника. - С. 176 ; Круль Л., Круль П. Народні звичаї та обряди у творчості В. Стефаника. - С. 179 ; Костів В., Максимович О. Проблеми життєдіяльності неповної сім'ї у творах В. С.  Стефаника. - С. 180 ; Школа В. Українська демонологія і творчість В. Стефаника. - С. 183 ; Качкан В. Слово до слова - як пелюстки квіту. - С. 184 ; Марчук Я. Неня. - С. 185 ; Марчук Я. Мачуха-верствачка. - С. 187 ; Марчук Я.  Сестра. - С. 188.

260.      Сушевський Б. Проблема еміграції в новелах Василя Стефаника. Творчість другого періоду / Б. Сушевський // Українська мова та література. - 2001. - січ.

261.      Табачин Л. Новели Василя Стефаника „Сини" і Ярослави Лагодинської  „Старе лихо": деякі аспекти характеротворення / Л. Табачин // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 266-272.

262.      Теплинський М. В. В. Стефаник і А. Чехов (спроба типологічного аналізу жанру) / М. В. Теплинський // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1995. - С. 105-112.

263.      Ткачук М. „Крізь призму чуття і серця": новела „Злодій" та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника / М. Ткачук // Слово і Час. - 1995. - № 7. - С. 27-31.

264.      Ткачук М. Наративний світ новели „Злодій" Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики / М. Ткачук // „Як много слово важить..." : наук. зб. на пошану проф. В. Качкана. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 309-326.

265.      Ткачук М. Новела „Злодій" та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника / М. Ткачук // Другий Міжнародний конгрес україністів. - Л., 1993. - С. 151-157.

266.      Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності / М. Токарик // Дивослово. - 2008. - № 2. - С. 28-33 ; Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 64-66.

267.      Фіглевський В. „Любий доктор" Василя Стефаника / В. Фіглевський // Слово і Час. - 2000. - № 2. - С. 58-60.

268.      Хмелюк М. Епоха і слово Василя Стефаника сьогодні : [про видання Краківські Українознавчі Зошити. Т. VII-VIII. Василь Стефаник і його епоха. 1998-1999. - Краків, 1998. - 394 с.] / М. Хмелюк // Перевал. - 2000. - № 4. - С. 218-219.

269.      Хороб С. Слово-образ-форма: у пошуках художності (Літературознавчі статті і дослідження). - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 200 с.

        Із змісту: Апокаліптичні ремінісценції в новелістиці Василя Стефаника. - С. 58-67 ; Проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій. - С. 101-134. 

270.      Хороб М. Стефаник-модерніст і українська мала проза 90-х рр. ХХ ст. / М. Хороб // Semper tiro : наук. зб. на пошану д-ра філол. наук, проф., акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 111-126.  

271.      Хороб С. Фольклорні та етнографічні елементи в інсценізаціях новел Василя Стефаника / С. Хороб // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 155-162.

272.      Чередник Л. Мить просвітлення душі : [урок компарат. аналізу новел „Останній листок" О. Генрі та „Кленові листки" В. Стефаника] / Л. Чередник // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - № 3. - С. 5-7.

273.      Шевченко. Франко. Стефаник : Матеріали Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 498 с.

із змісту:

Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття. - С. 249-255 ; Хороб С. Есхатологічний тип художнього мислення в новелістиці Василя Стефаника (Функціонування есхато­логічного напряму). - С. 256-265 ; Рудницький Л. Василь Стефаник в англомовному світі (до рецепції майстра української прози в Канаді й США). - С. 266-275 ; Ґрещук В. Лексика новел Василя Стефаника: кількісний аналіз. - С. 276-285 ; Поліщук Я. Краків як текст та естетична школа Василя Стефаника. - С. 286-295 ; Мафтин Н. Специфіка новелістичного мислення Василя Стефаника. - С. 297-306 ; Голомб Л. Міфологема шляху в творчій самосвідомості Василя Стефаника. - С. 307-316 ;  Микуш С. Поетика жанрової структури у творах Василя Стефаника. - С. 317-328 ; Московкіна І. Сміх у художньому світі „маленьких селянських трагедій" Василя Стефаника. - С. 329-339 ; Лесюк М. Василь Стефаник і українська літературна мова. - С. 340-355 ; Слоньовська О. Міфологія кольору у новелістиці Василя Стефаника. - С. 356-381 ; Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника. - С. 382-387 ; Баран Я. Відтворення прагматичної функції фразео­логізмів у німецькому перекладі новели Василя Стефаника „Палій". - С. 388-394 ; Безхутрий Ю. Василь Стефаник і Микола Хвильовий: дві моделі світу. - С. 395-403 ; Качкан В. Василь Стефаник у проекції Богдана Лепкого (за епістолярієм). - С. 404-410 ; Хороб М. Василь Стефаник і Валентина Мастєрова: риси трагізму авторської свідомості. - С. 411-420 ; Барчук В. Образно-поняттєва модель світу в новелі Василя Стефаника „Діточа пригода". - С. 421-428 ; Погребенник В. Від антимілітаристського до національно-патріотичного пафосу. - С. 429-431 ; Піхманець Р. Художньо-психологічні механізми виникнення естетичної реакції в творах Василя Стефаника (на матеріалі „Новини"). - С. 432-448 ; Хоцянівська І., Осьмак Н. Філософія смерті - конфлікт доби  (типологічний аналіз новел В. Стефаника „Скін"  та Марка Черемшини „Дід"). - С. 449-455 ; Цівкач О., Томчак А. Психологія біхавіоризму і новелістика В. Стефаника (на матеріалі новели „Діточа пригода"). - С. 456-464 ; Мельничук Б. Василь Стефаник і Буковина. - С. 465-472 ; Хмелюк М. Василь Стефаник і Василь Касіян: діалог митців. - С. 473-480 ; Ободянська Л. Образ Стефаника у творчості Богдана  Бойка. - С. 481-485.

274.      Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника : [нац. варіант експресіонізму] / Н. Шумило // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 3. - С. 34-42.

275.      Яцків Н. Гі де Мопассан і Василь Стефаник: спільне та відмінне / Н. Яцків // Дивослово. - 1999. - № 10. - С. 7-9.

276.      Яцків Н. Новаторські західноєвропейські літературні течії та напрями у творчій рецепції В. Стефаника / Н. Яцків // Обрії. - 1998. - № 2. - С. 51-55.

277.      Яцків Н. Світоглядні засади поетики Василя Стефаника та західно-європейський модернізм / Н. Яцків // Обрії. - 1999. - № 1. - С. 92-96.

278.      Яцків Н. Художньо-психологічний образ землі та селянина в інтерпретації Еміля Золя і Василя Стефаника : [спроба порівняльно-типолог. аналізу] / Н. Яцків // Всесвіт. - 1999. - № 9-10. - С. 182-185.

Мова творів Василя Стефаника

279.      Василь Стефаник - художник слова / ред. кол. В. В. Ґрещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - Івано-Франківськ : Плай, 1996. - 270 с.

280.      Голянич М. „Лесева фамілія" Василя Стефаника крізь призму внутрішньоформної номініції / М. Голянич // Обрії. - 2004. - № 2. - С. 53-54.

281.      Ґрещук В. Взаємодія української літературної мови і південно-західних діалектів: мова новел Василя Стефаника / В. Ґрещук // Українознавчі студії. - 2007/2008. - № 8-9. - С. 3-13.

282.      Ґрещук В. Гуцульсько-покутські діалектні паралелі в мові новел Василя Стефаника / В. Ґрещук // Ямгорів : альманах. № 16-17. - Городенка, 2009. - С. 35-45 ; Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19-20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 21-26.

283.      Дорошко Л. „Слово, сказане самим буттям" : [природа слова В. Стефаника] / Л. Дорошко // Слово і Час. - 2004. - № 12. - С. 36-41.

284.      Кіцак З. Концепт „сонце" в пейзажних описах Василя Стефаника / З. Кіцак // Семантика мови і тексту. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 246-248.

285.      Піхманець Р. Природа художніх символів Василя Стефаника / Р. В. Піхманець // Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ-Снятин, 2000. - С. 61-105.

286.      Романюк Н. Стилістичне використання структурно-трансформованої говіркової фразеології в мові творів В. Стефаника / Н. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/ 20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 65-68.

287.      Русакова О. Рівнорядний таксис простого ускладненого речення в мові новел Василя Стефаника / О. Русакова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 25/26. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 250-254.

288.      Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 126 с.

із змісту:

Секція ІІІ. Мова і стиль творів В. Стефаника.

Бабич Н. Психологізм новел В. Стефаника засобами фразеології. - С. 3 ; Баран Я. Фразеологічні діалектизми у новелах В. Стефаника. - С. 5 ; Бичко З., Бичко Н. Мова художніх творів В. Стефаника. - С. 7 ; Білоусенко П. Словотвірні діалектизми у новелах В. Стефаника. - С. 9 ; Бондаренко Д.   Назви рослин у творах В. Стефаника. - С. 11 ; Вакалюк Я. Робота над словником мови художніх творів В. Стефаника. - С. 13 ; Височина А., Попова І. Морфологічні діалектизми у творах В. Стефаника. - С. 16 ; Гандзюк С.   Категорія виду українського дієслова у німець­кому перекладі І. Поповича новели В. Стефаника „Кленові листки". - С. 18 ; Грещук В. Словотвір і художній текст (на матеріалі новел В. Стефаника). - С. 21 ; Грицик Г. Елементи фольклорного мовлення у новелах В. Стефаника. - С. 24 ; Грицик Н. Емоційно-експресивний синтаксис но­вел В. Стефаника. - С. 26 ; Демська О. Особливості мови листів В. Стефаника до митрополита Андрея Шептицького. - С. 28 ; Дзюбишин-Мельник Н. Варіантність у мові і стиль В. Стефаника. - С. 30 ; Єрмоленко С. Стилістика Стефаникових новел з істо­рії української літературної мови. - С. 32 ; Зеленько А. Взаємодія загальномовного й діалектного як один із компонентів творчої манери В. Стефаника. - С. 35 ; Журавльова Н. Стилістична роль народнопісен­них елементів у новелах В. Стефаника. - С. 37 ; Іванова А. Семантика порівнянь у новелах В. Стефаника. - С. 39 ; Каспришин З. Епітет у новелах В. Стефаника. - С. 40 ; Ковальчук М.  Синтаксичні форми вираження трагічного у новелах В. Стефаника. - С. 42 ; Кобилянський І. Перифраза у творах В. Стефаника. - С. 45 ; Кобилянська М.   Особливості дієслівного керуван­ня у мові творів В. Стефаника. - С. 47 ; Кононенко В. Національно-культурний мовний компонент у структурі художніх текстів В. Стефаника. - С. 49 ; Коропенко І. Специфіка запозичень у словнику мови В. Стефаника. - С. 51 ; Кучеренко Л. Порівняльні конструкції в мові новел В. Стефаника. - С. 54 ; Миронюк Н. Проблеми перекладу творів В. Стефа­ника російською мовою (лінгвістичний аспект). - С. 56 ; Мірошниченко В. Творчість В. Стефаника в англо­мовних та французьких перекладах. - С. 58 ; Олексенко В. Мовні засоби вираження емоцій у но­велах В. Стефаника. - С. 60 ; Семиряк В. Взаємопроникнення національного й інтернаціонального в мовній практиці В.Стефаника. - С. 63 ; Сікорська З., Терновська Т. Лінгвостилістичний аналіз новели В. Стефаника „Злодій". - С. 65 ; Скаб М. Лінгвістичний аналіз новели В. Стефаника „Новина". - С. 67 ; Сніжко Н. Виробнича лексика в художній мові В. Стефаника. - С. 69 ; Тишківська Н. Архітектоніка новел В. Стефаника. - С. 71 ; Турчин В. До вивчення змістової сегментації новели В. Стефаника „Палій". - С. 73 ; Христіанінова Р., Дякіна В. Фонетичні діалектизми в новелах В. Стефаника. - С. 75 ; Шумей І. Термінологічна лексика ткацтва у но­велах В. Стефаника. - С. 77 ; Лесюк М. У творчій лабораторії В. Стефаника. - С. 79 ; Кононенко І. Прикметник у контексті новелістики В. Стефаника. - С. 81 ; Голянич М. Художнє означення до дії у новелах В. Стефа­ника. - С. 83.

289.      Стефаниківські читання. Вип. І / відп. ред. Л. Кіліченко. - Івано-Франківськ, 1990. - 193 с.

із змісту:

ІІ Секція Мова творів Василя Стефаника

Антонович М. Відтворення фразеології новел В.Стефа­ника в англійських перекладах. - С. 113 ; Баран Я. Прагматичний аспект реалізації фразеологіз­мів у новелах В. С. Стефаника. - С. 116 ; Батюк Л. Твори В.Стефаника як джерело вивчення південно-західних говорів. - С. 119 ; Бичко З. Покутсько-бойківські лексичні ізголоси з новелах Василя Стефаника. - С. 123 ; Бондаренко Д. Порівняння в творах В. Стефаника. - С. 124 ; Вакалюк Я., Василевич Г. Лексеми мати в художніх творах В. Стефаника. - С.  128 ; Гандзюк С. Проблема збереження етнічно-мовної своє­рідності в німецькому перекладі С. Залевського новели В. Стефаника „Палій". - С. 131 ; Голянич М. Кольористична лексика в новелах В. Стефаника. - С. 133 ; Дяків О. До історії перекладу О. Кобилянською новел В. Стефаника німецькою мовою. - С. 136 ; Каспришин З. До питання про словотвірні особливості мови творів В. Стефаника. - С. 139. ; Кононенко В. Експресія синтаксису В. Стефаника. - С. 143 ;  Лесюк М. Релікти колишнього перфекта в творах В.Сте­фаника. - 147 ; Невідомська Л. Пейзажні описи у нове­лах В. С. Стефаника. - С. 153 ; Тишківська Н. Невласне-пряма мова в новелах Василя Стефаника. - С. 157.

290.      Стефаниківські читання. Вип. 2 / редкол. : Л. Кіліченко, В.Кононенко, О. Пилип'юк. - 1993. - 195 с.

ІІІ Секція Мова і стиль творів Василя Стефаника

Кононенко В. Художня проза В. Стефаника: психологічний контекст. - С. 79 ; Антонович М., Лехицька Л. Синтаксичні особливо­сті   англійських   перекладів   новел   В.   Стефаника. - С. 82 ; Баран Я. Структурно-семантичний та структурно-граматичний аналіз фразеологізмів у новелах В. Стефани­ка. - С. 84 ; Бекеш Н. Морфологічні риси покутського говору в художніх творах В. Стефаника. - С. 87 ; Бичко З. Опільсько-покутські лексичні ізоглоси у тво­рах В. Стефаника. - С. 89 ; Бігусяк М. Етнофраземи в новелах В. Стефаника. - С.91 ; Богдан С. Етикетні формули звертання в епістолярії В. Стефаника. - С. 93 ; Бусько М. Мовні засоби створення образу часу в новелах В. Стефаника та оповіданнях Б. Лепкого. - С. 94 ; Вакалюк Я. Лексико-семантична характеристика слів великий,   малий  у   художніх   творах В. Стефаника. - С. 96 ; Василевич Г. Стилістична роль повторів у новелах В. Стефаника. - С. 98 ; Василевич Р. Лексичне багатство дієслів зорового сприймання  у новелах В. Стефаника. - С. 99 ; Гетманчук Н. Структурно-семантичні особливості валентно-зв'язаних конструкцій у новелах В. Стефаника як засіб індивідуалізації  художнього стилю. - С. 101 ; Голянич М. Смислове навантаження опорних лексем у   новелі В. Стефаника „Синя книжечка". - С. 103 ; Грещук О. Словотвірно споріднені слова як засіб єд­ності художнього тексту (за новелами В. Стефаника). - С. 105 ; Демська О. Омонімія у художній мові В. Стефаника. - С. 107 ; Загнітко А. Особливості прозового синтаксису В. Стефаника. - С. 109 ; Каспришин З. Засоби вираження атрибутивності у новелі В. Стефаника „Побожна". - С. 111 ; Кліщун Г., Чорненький Я. Культурологічний аспект діалектизмів мови творів В. Стефаника. - С. 114 ; Лазарович В., Шацька Г. Деякі особливості ранніх перекладів новел В. Стефаника на німецьку мову. - С. 116 ; Лесюк М. Функції дієслова бути в художніх творах В. Стефаника. - С. 117 ; Мельник Я., Семків Н. Деякі аспекти проблеми адекватності перекладу творів В. Стефаника. - С. 120 ; Микитин О. Структурно-семантичні особливості десубстантивів у новелах В. Стефаника. - С. 122 ; Турчин В., Турчин М. Контрастивний аналіз лек­сики новели В. Стефаника „Діточа пригода" в перекладі Р. Курінного на німецьку мову. - С. 125 ; Чорнецький Я. До проблеми норми та варіантності в мові творів В. Стефаника. - С. 127 ; Шутова Л. Лінгвостилістичний аналіз новели В. Сте­фаника „Роса". - С. 129.

291.      Стефурак О. Внутрішня форма слова-образу „Світ" у художньому тексті Василя Стефаника / О. Стефурак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 112-114.

292.      Чорненький Я. Система української загальнонародної мови в палітрі творів В. Стефаника / Я. Чорненький // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 7/8. - Л., 2000. - С. 479-485.

293.      Щербак М. Епітет у новелах Василя Стефаника / М. Щербак, М. Яким // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 15/18. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 550-555.

294.      Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели „Камінний хрест" у 10 класі / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 4. - С. 24-27.

Переклади творів Василя Стефаника

295.      Баран Я. Відтворення прагматичної функції фразеологізмів у німецькому  перекладі новели В. Стефаника „Палій" / Я. А. Баран // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. ІХ. - М., 2004. - С. 159-161.

296.      Бойко Т. До рецепції творів В. Стефаника англомовним читачем / Т. Бойко // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 7/8. - Л., 2000. - С. 471-478.

297.      Гладкий В. Стефаник перекладає / В. Гладкий // Слово і Час. - 1991. - № 5. - С. 26-31.

298.      Кройтор К. „Синя книжечка" румунською мовою / К. Кройтор // Снятинська вежа. - 1991. - № 19-20 (трав.).

299.      Погребенник Я. Василь Стефаник у контексті українсько-німецьких літературних взаємин / Я. Погребенник // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 5-10. - Бібліогр. в кінці ст.

300.      Погребенник Я. Творчість Василя Стефаника в контексті українсько-німецьких літературних зв'язків / Я. Погребенник // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 237-265 ; Науковий збірник Українського Вільного Університету. - Мюнхен, 1992. - С. 197-218.

301.      Присяжна Ю. „Вибрані новели" Василя Стефаника - сербською / Ю. Присяжна // За вільну Україну. - 2002. - № 47 (квіт.). - С. 5.

302.      Ткаченко Р. Перекладацтво В. Стефаника та український декеданс / Р. Ткаченко // Слово і Час. - 2002. - № 5. - С. 52-58.

303.      У Новому Саду, центрі сербського краю Воєводина, вийшли „Вибрані новели" Василя Стефаника сербською мовою // Самостійна Україна. - 2002. - № 15 (квіт.). - С. 7.

304.      Федорчак Н. Проблема перекладу фразеологізмів творів В. Стефаника англійською мовою / Н. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 3. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - С. 149-152.

305.      Яцків Н. Новела Василя Стефаника „Злодій" та її французькі інтерпретації / Н. Яцків // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 3. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - С. 105-110.

306.      Яцків Н. Василь Стефаник у французьких перекладах і критиці / Н. Яцків // Урок української. - 2000. - № 5-6. - С. 58-61.

307.      Stefanik V. La cruz de piedra y Otras novelas / Vasil Stefanik ; [trad. Estela Luschak ; autor del prologo Fedir Pogrebennik ]. - K. : Dnipro, 1972. - 251 p.

308.      Stefanyk V. Cruz de Pedra e outros contos / Vassyl Stefanyk ; [trad. do Ucraniano e Pref. Wira Selanski]. - Rio de Janeiro : Companhia Brasileira de Artes Graficas, 1982. - 65 p.

309.      Stefanyk V. La Croix de pierre et autres nouvelles / Vassyl Stefanyk ; traduit de l'ukrainien par Ginette Maxymovytch ; [préf. par Fèdir Pohrèbennyk]. - K. : Dnipro, 1975. - 251 p.

Образ Василя Стефаника в мистецьких та літературних творах

310.      Антонович Є. Василь Стефаник у мистецтві / Є. Антонович // Стефаниківські читання. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 44-45.

311.      Бабій В. Біла любов : лірико-трагічна драма [про кохання В. Стефаника та Є. Бачинської] / В. Бабій // Поліття. - 1996. - № 18, 19 (трав.) ; Село і люди. - 1996. - № 7.

312.      Бабій В. Жінки його серця / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. - 56 с.

313.      Бабій В. Карби на землі : новела / В. Бабій // Галичина. - 1993. - 14 трав.

314.      Бабій В. Кленові листки болю і любові / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 88 с.

315.      Безкорисливий лілії цвіт : (Ольга Кобилянська і Василь Стефаник) : лірична драма // Ярош Я. Тернові яри : поезії, лірична драма / Я. Ярош. - Ужгород, 1991. - С. 132-186.

316.      Бойко Б. На камінних хрестах : новела / Б. Бойко // Галичина. - 1991. - 13 трав.

317.      Болотенюк М. „Заплакані вікна" можуть і повинні всміхатись сонцю, людям і світові : [про прем'єру вистави С. Пушика „Заплакані вікна" за творами В. Стефаника] / М. Болотенюк // Село і люди. - 1996. - № 7 (трав.).

318.      Буджак М. Рясно цвіла ружа / М. Буджак // Село і люди. - 1992. - № 11 (трав.).

319.      Бундзяк Ю. Зброя Стефаника : сонет / Ю. Бундзяк // Голос Покуття. - 1991. - 18 трав. - С. 3.

320.      Войцехівська М. Зимовий цвіт : поезія : [про кохання Є. Бачинської до В. Стефаника] / М. Войцехівська // Село і люди. - 1996. - № 7.

321.      Глібіщук Я. Народження діялогу : [моновистава за новелами В. Стефаника на сцені фест. „Київська парсуна - 97" ] / Я. Глібіщук // Час. - 1997. - 30 жовт.-5 листоп.

322.      Голота П. Пам'яті Василя Стефаника : вірш / П. Голота // Новий час. - 1991. - 13 черв. ; Голос Покуття. - 1991. - 18 трав. - С. 3.

323.      Гришко Г. Розрив з батьком : вірш / Г. Гришко // Голос Покуття. - 1991. - 21 трав.

324.      Гришко Г. В. С. Стефаник у долі і творчості В. Касіяна / Г. Гришко // Голос Покуття. - 1991. - 25 трав.

325.      Гришко Г. Хата над ставом ; Хрещатий шлях : вірші / Г. Гришко // Голос Покуття. - 1993. - 12 трав.

326.      Жила С. „...Як ластівки перед відлетом". Вивчення новели В. Стефаника „Камінний хрест" у взаємозв'язку з кіномистецтвом / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 2. - С. 22-24.

327.      Іванишин В. Син землі : уривки есе / В. Іванишин // Новий час. - 1991. - 16 трав.

328.      Карп'юк В. Обкладинка з обличчям Стефаника : [про роман С. Процюка „Троянда ритуального болю"] / В. Карп'юк // Перевал. - 2010. - № 3. - С. 163.

329.      Ланьо О. Василь Стефаник у японському стилі з елементами джазу : [новели В. Стефаника у трактуванні львів. „Театру у кошику"] / О. Ланьо // Високий замок. - 2002. - 29 жовт.

330.      Марчук Я. Неня ; Мачуха-верствачка ; Сестра : [новели про В. Стефаника] / Я. Марчук // Новий час. - 1992. - 4 січ.

331.      Мельничук Б. „Є ж крім фактичної, ще й художня правда..." (В. Стефаник у романі Р. Іваничука „Шрами на скелі") / Б. Мельничук // Стефаниківські читання. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 54-56.

332.      Микицей М. Василь Стефаник, який вам і не снився [в кн. С. Процюка „Троянда ритуального болю"] / М. Микицей // Західний кур'єр. - 2010. - 12 серп. - С. 11.

333.      Миронюк І. Маловідомий портрет Василя Стефаника : [худож. В. Баляса] / І. Миронюк, М. Фіглевський // Перевал. - 2006. - № 4. - С. 232-235.

334.      Михайлюк Б. Зустрічі з майстром : [есе] / Б. Михайлюк // Голос Покуття. - 1991. - 18 трав.

335.      Вересень 1970 року. У Русові // Мохорук Д. Божий помазаник : художньо-краєзн. роман / Д. Мохорук. - Косів, 2010. - С. 127-163.

336.      Пастух Б. Психоісторія Василя Стефаника від Степана Процюка / Б. Пастух // Українська літературна газета. - 2010. - 3 верес. - С. 7.

337.      Пилипів І. Червоні й жовті ружі / І. Пилипів // Червона Долина. - 1991. - 20 черв.

338.      Піхманець Р. „У своїм царстві..." / Р. Піхманець. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 252 с.

339.      Погребенник Ф. Вогонь його вчителя : новела [В. Стефаник та І. Франко] / Ф. Погребенник // Франкова криниця. - 1991. - 12 січ.

340.      Погребенник Ф. Давня мелодія : новела / Ф. Погребенник // Визвольний шлях. - 1998. - № 12. - С. 1635-1639.

341.      Попадюк М. Уклін Стефаникові : вірш / М. Попадюк // Голос Покуття. - 1992. - 12 трав. ; Голос Покуття. - 1991. - 14 трав.

342.      Прелюдія до поеми про Василя Стефаника : [вірш] // Влад М. Вірші та поеми / М. Влад. - К., 1990. - С. 142.

343.      Процюк С. Степан Процюк: „Мені було легко писати про Стефаника" : [розмова з письм. про роботу над романом „Троянда ритуального болю" / бесіду вів Є. Баран] // Галичина. - 2010. - 23 лют. - С. 7.

344.      Процюк С. Троянда ритуального болю : роман про В. Стефаника / С. Процюк. - К. : Академія, 2010. - 183 с. : іл. - (Автографи часу).

345.      Ратушний Т. Камінний хрест : [як знімався фільм „Камінний хрест" Л. Осики у с. Русів] / Т. Ратушний // ПіК. - 2001. - 18 (трав.). - С. 42-43.

346.      Руданець Я. Перед портретом світу мужицького : [вірші] / Я. Руданець // Голос Покуття. - 1991. - 18 трав.

347.      Сав'юк З. У Кракові : вірш / З. Сав'юк // Снятинська вежа. - 1994. - № 11 (трав.).

348.      Скорина Л. Троянда і біль: історія життя на грані : [про кн. С. Процюка „Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника"] / Л. Скорина // Слово і Час. - 2010. - № 9. - С. 107-113.

349.      Василю Стефанику - 125 : [вірші В. Бобинського, Ф. Невестюка, Я. Чорнобривого, М. Самотюка, С. Мусійчука] // Покуття. - 1996. - № 1. - С. 114-119.

350.      Василь Стефаник (поема) // Влад М. Вірші та поеми / М. Влад. - К., 1990. - С. 143.

351.      Василь Стефаник у філателії : [матеріали підгот. Ю. Гладюк] // Голос Покуття. - 1997. - 3 трав.

352.      Василь Стефаник : поезії // Ярош Я. Тернові яри : поезії, лірична драма / Я. Ярош. - Ужгород, 1991. - С. 25-31.

353.      Василь Стефаник : поема // Діжевський М. В. Франко в Лолині / М. Діжевський. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - С. 44-77.

354.      Сушинський Б. Біля музею В. Стефаника : вірш / Б. Сушинський // Літературна Україна. - 1998. - 2 квіт.

355.      Фіглевський М. К. Яків Гніздовський похований в соборі : [про маловідомий портр. В. Стефаника та його авт.] / М. Фіглевський // Перевал. - 2000. - № 4. - С. 220-221.

356.      Частка його серця : [про перше кохання В. Стефаника] // Бабій В. Сім дружин князя Володимира : іст. повість / В. Бабій. - Богородчани, 1993. - С. 49-60.

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ПИСЬМЕННИКА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

357.      Болотенюк М. Він творив з мужиків народ : [відзначення 130-ліття від дня народж. письм.] / М. Болотенюк // Галичина. - 2001. - 17 трав.

358.      Болотенюк М. ... Як би не зниділа наша вкраїнська душа : [про Стефаників. свято у Русові] / М. Болотенюк // Тижневик Галичини. - 1999. - 20 трав.

359.      Вергелюк О. ... Уклін Стефаникові щонайнижчий і цій святій землі... : [урочистості в Русові з нагоди 138-ої річниці від дня народж. письм.] / О. Вергелюк, І. Грекуляк // Голос Покуття. - 2009. - 22-28 трав.

360.      Виноградник Т. Кирило Стефаник - знавець і охоронець батьківської спадщини : до 60-річчя літ.-мемор. музею В. Стефаника в с. Русові] / Т. Виноградник // Голос Покуття. - 2001. - 6 квіт.

361.      Виноградник Т. Русів чекає ювілею / Т. Виноградник // Вперед. - 2001. - 11 трав.

362.      Гаврилів Б. Вшановує Галичина  / Б. Гаврилів // Галичина. - 1991. - 22 трав. ; Українська мова і література. - 1991. - № 5. - С. 89-91.

363.      Гаврилів Б. Вшанування пам'яті В. Стефаника : [про пам'ятники і меморіал. дошки, присвячені В. Стефанику] / Б. Гаврилів // Василь Стефаник і українська культура : тези. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 18-20.

364.      Горак Р. З глибин душі людської : [прочитання тв. В. Стефаника зі сцени] / Р. Горак // Дзвін. - 2010. - № 7. - С. 114-116.

365.      Грекуляк І. Велети української літератури : фоторепортаж [із Стефаників. читань у роковини В. Стефаника у Прикарпат. ун-ті та с. Русові] / І. Грекуляк // Голос Покуття. - 1999. - 22 трав.

366.      Грекуляк І. Славний ювілей у Русові / І. Грекуляк // Голос Покуття. - 2006. - 18-25 трав. - С. 3.

367.      Грицюк В. „Їх місце в першу чергу в Русові..." : [про надходження у музей В. Стефаника книг із Канади, що належали сину письм. Юрієві] / В. Грицюк // Галичина. - 1995. - 27 трав.

368.      Данько Ф. „Мої слова невимовлені, мій плач недоплаканий" : [відзначення 125-річчя від дня народження В. Стефаника у с. Русові Снятин. р-ну] / Ф. Данько // Галичина. - 1996. - 21 трав.

369.      Лепкий Б. Присвяти Василеві Стефаникові : Збірник / Б. Лепкий. - Тернопіль, 1997. - 100 с.

370.      Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника в Русові : путівник / авт.-упоряд. : М. Косменко, Н. Петрик. - [Снятин : Прут Принт], 2005. - 16 с. : фотоіл.

371.      Мороз В. „А в своїм світі я жию..." : репортаж з відзначення ювілею В. Стефаника у с. Русові Снятин. р-ну / В. Мороз // Прикарпатська правда. - 1991. - 29 трав.

372.      Мороз В. Суто науковий форум зближує нації політично : [про Міжнар. конф. у Ягеллон. ун-ті (Польща) „Василь Стефаник і його епоха"] / В. Мороз // Галичина. - 1998. - 16 черв.

373.      Пам'яті великого земляка : [про засідання центру нац.-культ. відродження „Перевесло", присвяч. 120-річчю від дня народж. письм.] // Голос Покуття. - 1991. - 21 трав.

374.      Плугатор Г. Літературно-меморіальний комплекс Василя Стефаника [в Русові Снятин. р-ну] / Г. Плугатор // Експрес. - 2007. - 1-2 груд. - С. 9.

375.      Полєк В. Місця Стефаниківські на Прикарпатті / В. Полєк // Прикарпатська правда. - 1991. - 23 лип.

376.      Талановитий майстер новели : [з літ.-мист. вечора в Києві, присвяч. письм.] // Радянська Україна. - 1991. - 15 трав.

377.      Тарнашинська Л. Цілюща вода зі Стефаникової криниці : [як на Івано-Франківщині відзначають 120-річчя від дня народж. В. Стефаника] / Л. Тарнашинська // Літературна Україна. - 1996. - 13 черв. - С. 6.

378.      У зеленосвятському розмаї : [з ювілею В. Стефаника на Прикарпатті] // Літературна Україна. - 1991. - 6 черв.

379.      Федорів Р. Червоне сонце Василя Стефаника / Р. Федорів // Дзвін. - 1996. - № 5-6. - С. 150-152.

380.      Харитон В. Думками на Покуття лину : [роздуми про В. Стефаника та його пошанування в наш час] / В. Харитон // Захід. - 2009. - 28 трав. - С. 9.

381.      Харитон В. Стефаниківські читання у Снятині / В. Харитон // Галичина. - 2009. - 26 трав. - С. 5.

382.      Чемеринський А. Музей Стефаника в Русові... / А. Чемеринський // Галичина. - 2008. - 20 трав. - С. 3.

Додаток 1.

         Гаврилів Б.

Вшановує  Галичина

Серед двохсот визначних літературних місць Прикарпаття особливе місце займають пам'ятники, меморіальні дошки та музей Василя Стефаника, відкритий рівно 50 років тому в рідному селі письменника Русові. Майже всі ці роки незмінним директором музею був син видатного новеліста - Кирило Стефаник. В 1956 році на будинку музею встановлено меморіальну дошку. До 20-річчя пам'яті В. Стефаника на подвір'ї музею споруджено бронзовий бюст письменника на постаменті з каменя-пісковику, а в 1971 році на честь 100-річчя з дня народження споруджено пам'ятник в центрі села (скульптор В. Сколоздра). В тому ж році встановлено меморіальну дошку на хаті, де жив В. Стефаник у 1900-1902 рр.

Неподалік від Русова - в Снятині збереглося приміщення школи, де навчався В. Стефаник. Нині середня школа носить його ім'я. В центрі міста, в будинку, де в 1912-1927 роках жив Марко Черемшина і де відкрито літературно-меморіальний музей, не раз бував Василь Стефаник. 1971 року снятинці спорудили з червоного граніту пам'ятник Василеві Стефанику.

В Коломиї в центрі міста добре збереглося приміщення заснованої ще 1861 року гімназії, де здобувала середню освіту славна „Покутська трійця" - Василь Стефаник, Лесь Мартович і Марко Черемшина. Меморіальна дошка на пам'ять про Василя Стефаника урочисто відкрита 1971 року на фасаді нині відновленої української гімназії, якій присвоєно його ім'я. В 1891 році за участь в таємному гуртку В. Стефаника виключено з коломийської гімназії і він змушений був разом з Л. Мартовичем перейти в дрогобицьку гімназію. В 1971 році поряд з меморіальною дошкою на честь І. Франка тут теж встановлено пам'ятний знак з барельєфом Василя Стефаника та його побратима по перу Леся Мартовича.

На Львівщині на честь столітнього ювілею Василя Стефаника відкрито два пам'ятники. Один з найкращих пам'ятників на Україні встановлено на площі біля будинку наукової бібліотеки АН УРСР, яка носить ім'я В. Стефаника. Тут 12 травня 1971 року відбулося його урочисте відкриття (автори проекту - скульптор В. І. Сколоздра і архітектор М. Д. Велдзилович), до речі, львівський скульптор В. Сколоздра створив бюст В. Стефаника, який 1971 року був встановлений в Едмонтоні (Канада).

На Тернопільщині в 1971 році пам'ятні знаки на згадку про В. Стефаника встановлено в с. Різнотинці Збаразького району, де письменник перебував неодноразово наприкінці XIX - на початку XX століття, в Заліщиках, де він виступав 1908 року на селянському вічі, і в Тернополі.

В колишньому Станіславі Василь Стефаник чи не вперше побував ще в шкільні роки. Ось як про це повідомляється в поліцейському донесенні від 7 червня 1890 року. „Стефаник, учень Коломийської гімназії... перебував під час Зелених свят цього року в Станіславі, його бачили в товаристві Д. Лук'яновича та інших найбільш винних учнів, які його 1 червня цього року проводжали на залізничний вокзал".

Нині Івано-Франківськ, особливо його педагогічний інститут, який в 1971 році названий іменем Василя Стефаника, став центром вивчення та популяризації життя і творчості видатного письменника. В інституті відкрито аудиторію імені В. Стефаника, запроваджено Стефаниківські стипендії для кращих студентів філологічного факультету; завершується велика наукова робота із створення „Словника мови творів В. Стефаника"; стали традиційними стефаниківські читання з друкуванням відповідних матеріалів. Восени буде проведено міжнародну науково-теоретичну конференцію, присвячену 120-річчю з дня народження В. Стефаника.

В 1984 році при центральному вході до інституту встановлено художньо-меморіальну дошку з барельєфом В. Стефаника, а найближчим часом планується спорудження пам'ятника Василеві Стефанику1.

В Кракові, де Василь Стефаник навчався в університеті, 15 жовтня 1971 року відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь українського письменника.

1903 року Василь Стефаник вперше і, здається, востаннє побував на Великій Україні. По дорозі до Полтави він відвідав Київ. Побував на Дніпровій кручі, оглянув пам'ятник Володимирові. Через день, 12 вересня 1903 року, В. Стефаник, як член делегації діячів української культури Галичини, взяв участь у відкритті пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.

У травні 1933 року В. Стефаник чи не єдиний з літераторів Прикарпаття брав участь у відкритті в Львові на Личаківському цвинтарі надгробного пам'ятника І. Франку. Це був останній виїзд з рідного села, де з 1926 року покоїться прах невтомного трудівника української літературної ниви.

Богдан ГАВРИЛІВ

// Галичина. - 1991. - 22 трав. ;

Українська мова і література. - 1991. - № 5. - С. 89-91.

1(прим. від укладачів)пам'ятник було урочисто відкрито 21 січня 1995 року. Автор - скульптор Еммануїл Мисько.

Додаток 2.

Івано-Франківська обласна премія імені Василя Стефаника

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики

1. Премія імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та  журналістики  (далі  -  премія)  є  найвищою  в  області відзнакою,   яку за поданням комісії присуджує обласна державна адміністрація місцевим авторам.

Премією відзначають твори літератури, мистецтва, архітектури та журналістики, що є духовними набутками українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

2. На здобуття премії висуваються твори літератури, журналістики, праці з українознавства, музики, образотворчого та народного мистецтва, кіно- і  телефільми,   театральні вистави, концертні програми,  що опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді про" г8тягом останніх двох років, після ознайомлення з ними громадськості, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення.

3.  Премія імені Василя Стефаника щорічно встановлюється  з та­ких номінацій:

- література (поезія, проза, драматургія, гумор і сатира, художній переклад, літературна критика, літературознавство);

-  публіцистика і журналістика (книги, теле- та радіопрограми, публікації у періодиці);

-  музична творчість;

-  архітектура і дизайн;

-  образотворче та декоративно-прикладне, народне мистецтво;

- українознавство (праці з  народознавства, краєзнавства, історії, мистецтвознавства, фольклористики та етнографії);

-  театральне мистецтво, концертно-виконавська діяльність.

    Одна премія в номінації література (новела) встановлюється і для осіб, які проживають за межами області і України.

Розміри премії визначаються щороку обласною державною адміністрацією.

4. Висунення кандидатів на здобуття премії проводиться творчими спілками, об'єднаннями, товариствами, громадськими організаціями мистецького та  просвітницького спрямування, управлінням  культури облдержадміністрації, управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, навчальними, мистецькими закладами, видавництвами, редакціями газет та журналів й ін.             

Від  імені творчих організацій, закладів, установ висунення здійснюють їх президії, колегії, ради тощо.

Висунення відбувається в дусі гласності та вимогливості.

5. Комісія  приймає  твори  і праці на здобуття  премії з 1 листо­пада минулого до 1 квітня поточного років.

6. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття  премії, не  може перевищувати З осіб, колектив виконавців - не більше 7 учасників.

7. Премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз. Премія може присуджуватись посмертно.

8. Ухвала про визначення лауреатів виноситься членами  комісії таємним голосуванням і затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.

 Розпорядження обласної державної адміністрації про присудження премій публікуються щорічно до 5 травня в друкованих органах, оголо­шуються по радіо і телебаченню.

9. Особі, удостоєній премії, вручається Диплом „Лауреат премії імені Василя Стефаника", Почесний знак лауреата та грошова винагорода.

Опис  Диплома і Почесного знака лауреата  затверджує комісія  з премій.

10. Дипломи, Почесні знаки та грошові премії вручаються лауреатам в урочистій обстановці в день відкриття щорічного Стефаниківського свята.                                                                            

11. У разі відзначення премією творчого колективу всім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова премія ділиться між ними порівну.

12. Уразі втрати (псування) Диплома чи Почесного знака лауреата дублікати не видаються. Комісія має право видати дублікати при втраті Диплома та Почесного знака  лише у виняткових випадках.

13. Диплом, Почесний знак лауреата, якого нагороджено посмертно, вручаються родині померлого, а грошова премія переходить у спадщину в порядку, установленому чинним законодавством.

            Заступник голови облдержадміністрації Роман Струтинський

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.04.2000. № 211 м. Івано-Франківськ

Про премію імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики

З метою популяризації кращих творів літератури, музики, архітектури та журналістики на Прикарпатті, піднесення ролі діячів культури і мистецтв краю в державотворчих процесах, утвердження високих гуманістичних ідеалів в українському суспільстві:

        1. Затвердити Положення про премію імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики (додаток № 1).

        2. Затвердити Положення про комісію з премії імені Василя Стефаника та її склад згідно з додатками № 2, 3.

        3. Фінансовому   управлінню   облдержадміністрації (М. Логін) щорічно передбачати в кошторисі видатки фінансування названих премій.

         4. Вважати розпорядження облдержадміністрації від 11.07.1997р. № 507, від 04.05.1998 р. № 364, від 10.12.1998 р. № 1103, від 02.04.1999 р. №227 такими, що втратили чинність.

         5. Контроль за виконавцями розпорядження покласти на заступни­ка голови облдержадміністрації Б. Томенчука.

       Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванок

1998

Комісія з присудження обласних премій ім. В. Стефаника в галузі літератури, мистецтва і архітектури назвала її лауреатів :     

у номінації „Література (поезія)" - Степан Пушик за збірку поезій „Хмаролом";

у номінації „Література (проза)" - Богдан Бойко за повість „По голови ... По голови...", нарис „Великдень в Україні";

у номінації „Журналістика і публіцистика" - Калина Ватаманюк за збірку нарисів „Від лиця Твого, Господи, судьба моя іде ...";

у номінації „Фото-, кіно-, відеомистецтво" - Степан Назаренко за серію фотовиставок 1997-1998 рр.;

у номінації „Концертно-виконавська діяльність" - народний самодіяльний жіночний ансамбль „Росинка" (за концертну та виконавську діяльність у 1997 році);

у номінації „Архітектура і дизайн" - Віктор Мицай за ескіз проекту Катедрального собору Преображення Господнього, ескіз проекту притулку в Коломиї християнсько-благодійного братства „Віра. Надія. Любов.";

у номінації „Народне мистецтво" - Дарія Городецька за виставкову діяльність, популяризацію традиційного одягу Опілля у 1997 р.

1999

у номінації „Література (поезія)" - Галина Турелик за добірку віршів „Світлотіні старих світлин" у журналі „Перевал", №  2;     

у номінації „Література (проза)" - Павло Добрянський за гумористичну повість „Веселий аптекар" у журналі „Перевал" № 2;

у номінації „Література (літературознавство)" - Володимир Полєк за наукове дослідження „Українська література у зарубіжній критиці і перекладах";

у номінації „Образотворче мистецтво" - Михайло Фіголь за наукові дослідження мистецтва стародавнього Галича; 

у номінації „Театральне мистецтво" - Сергій Романюк за роль Данила Галицького в однойменній  виставі  Івано-Франківського обласного  музично-драматичного театру ім. І. Франка та творчі досягнення минулого року; 

у номінації „Концертно-виконавська діяльність" - творча група камерного оркестру обласної філармонії: Олег Герета, Наталія Мандрика, Валентина Сенюк, Ігор Шкурган, Євген Мацьків, Володимир Банашек за концертні виступи в Україні та за кордоном;

у номінації „Архітектура і дизайн" - Микола Чулуп за проект церкви Всіх святих землі української;     

у номінації „Декоративно-ужиткове мистецтво (ткацтво)" - Богдан Губаль за гобелен „Княжа гора", „Розп'яття", „Зустріч";

у номінації „Краєзнавство і народознавство" - Володимир Качкан за наукові дослідження у третій книзі „Хай святиться ім'я твоє";

у номінації „Мала премія для юних (концертно-виконавська діяльність)" - Михайло Захарія (м. Долина) за високу виконавську майстерність гри на цимбалах та концертні виступи.

2000

у номінації „Література (проза)" - Микола Яновський за новели „Далеке сяйво", „Срібна куля", „Міна", „Зубач", „Хрещений", надруковані у журналі „Перевал" № 2 за 1999 рік;

у номінації „Література (поезія)"- Богдан Радиш-Маринюк (м. Косів) за збірку поезії „Притчі";

у номінації ,,Українознавство" - Василь Грещук і Віталій Кононенко за наукові розвідки у 1999 році;

у номінації „Музична творчість" - Богдан Шиптур за видання „Пісні та романси" й „Українські народні мелодії в обробці для фортепіано";

у номінації „Концертно-виконавська діяльність"  - Володимир Пірус за концертну діяльність;

у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво (обробка шкіри) - Арсенія Кісиличук за виставки творів у 1999 році.       

2001

Журналістам премія імені Василя Стефаника не присуджуватиметься [у зв'язку із заснуванням журналістської премії ім. Б. Бойка] // Галичина. - 2001. - 5 квіт. - С. 2.

у номінації „Художня література" - Надія Дичка з м. Долини за збірку поезій „Тебе любити піснею небес", надруковану в журналі „Перевал" № 4, 2000 рік;

у номінації „Документальна і науково-критична література" - Володимир Грабовецький (м. Івано-Франківськ) за книгу „Нарис історії Княгинина" (2000 р.)

у номінації „Музика"  - соліст-виконавець народний артист України Михайло Кривень (м. Івано-Франківськ) за концертну програму у 2000 році „Світова та українська духовна музика до 2000-ліття Різдва Христового";

у номінації „Архітектура і дизайн" - архітектор Ігор Шумин (м. Івано-Франківськ) за проект Музею писанки у Коломиї на відзначення 2000-ліття Різдва Христового (2000 р.);

у номінації „Образотворче мистецтво" художник Ярема Оленюк - за ілюстрацію „Вибори" до книги Ірини Яцури „Байки" (2000 р.)

у номінації „сценічне та екранне мистецтво" заслужені артисти України актори обласного муздрамтеатру імені І. Франка Тереза Перета і Микола Гурін за виконання ролей у виставі А. Касони „Дерева вмирають стоячи" (2000 р.)

Для осіб, які проживають за межами України, присуджена професорові Варшавського університету (Польща) Степанові Козаку за наукові дослідження в галузі українського літературознавства.

2002

Про премію імені Василя Стефаника

 

Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації
від 23 січня 2002 року № 30

Зареєстровано в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції
28 січня 2002 р. за № 9/604

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 16 березня 2004 року № 153, від 23 березня 2006 року № 161 (враховуючи зміни, внесені розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 8 квітня 2008 року № 189)

З метою популяризації кращих творів літератури на Прикарпатті, піднесення ролі письменників краю в державотворчих процесах, утвердження високих гуманістичних ідеалів в українському суспільстві:

1. Затвердити Положення про премію імені Василя Стефаника, Положення про комісію з премії імені Василя Стефаника та її склад у новій редакції (додаються).

2. Управлінню культури облдержадміністрації (Г. Карась) щорічно при поданні Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (М. Логін) бюджетного запиту враховувати потребу в коштах на фінансування названої премії.

3. Розпорядження облдержадміністрації від 20.04.2001р. № 305 вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б. Томенчука.

  Голова обласної державної адміністрації  М. Вишиванюк

у номінації „Документальна і науково-критична література" - Михайлові Андрусяку з Коломиї за книгу „Брати грому" (2001р.);

у номінації „художня література" (проза) - Василь Лесів з Івано-Франківська за книгу „Столике сонце" (2000 р.).

2003

у номінації „художня література" (поезія) - Мирослав Аронець за книгу „Поезії"  (2006);

у номінації „художня література" (проза) - Степан Процюк за книгу „Інфекція" (2002);

номінація „Документальна і науково-критична література" не присуджена.

2004

у номінації „художня література" (поезія) - Нестор Чир (Надвірнянський район) за книгу „ Калиновий спалах" (2003);

у номінації „художня література" (проза)  Марія Дзюба (Надвірнянський р-н с. Гвізд) за книгу „Укриті небом" (2007);

у номінації „Документальна і науково-критична література" -  Володимир Баран за книгу „Михайло Зорій" (2003).

2005

у номінації „художня література" (проза) - Василь Добрянський   за книгу „Велика Сикавицька війна" (2004) та Анатолій Онишко за книгу перекладів Е. По „Ельдорадо" (2005);

у номінації „Документальна і науково-критична література"  - Дмитро Юсип „Норовистий кінь Посейдона" (2005);

2006

у номінації „художня література" (проза) - Олександр Смоляк (м. Івано-Франківськ) за книгу „У часи не-Батиєві" (2004);

у номінації „Документальна і науково-критична література"  - Євген Баран (м. Івано-Франківськ) за серію публікацій в 2004-2005 рр.

2007

у номінації „художня література" (поезія) - Неоніла Стефурак (м. Івано-Франківськ) за збірку „Душа" (2006)

у номінації „Документальна і науково-критична література" - Степан Хороб (м. Івано-Франківськ) за 7 наукових праць;

2008

номінацію „художня література" не присуджено, а кошти вирішено скерувати на Музей В. Стефаника в с. Русові.

у номінації „Документальна і науково-критична література" - Вардзарук Лук'ян Дмитрович (м. Івано-Франківськ) за двотомне видання „Реабілітовані історією. Івано-Франківська область" (2004, 2006);

2009

у номінації „художня література" - Василь Бабій з селища Богородчани за книгу „Королеви європейських престолів" (2009);

у номінації „документальна і науково-критична література" премію розділили кандидат філологічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман Піхманець з документальним дослідженням „Іван Франко і Василь Стефаник. Взаємини на тлі доби" (2009) і Василь Нагірняк з Верховини з художньо-документальною повістю „Во Славу Золотого Тризуба" (2008).

2010

у номінації „художня література" (проза) - Ткачівська Марія  за книгу „Тримай мене, ковзанко" (2008);

у номінації „художня література" (поезія) - Рябий Василь за книгу „Віно коконів" (2008).

Вебліографія1

1.   Біографія

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://wapedia.mobi/uk/

http://www.ukrlib.com.ua

http://referatwm.ru
http://netreferata.com
http://my-edu.ru

http://tvory.br.com.ua

http://www.parta.com.ua

http://www.surbor.su

http://lib.misto.kiev.ua

http://www.velib.com

2.   Твори В. Стефаника On-Line

http://bookland.net.ua

http://www.ukrcenter.com

http://bookland.net.ua

http://www.zbirka.pp.ua

1  Інтернет-ресурси   які нас зацікавили

Іменний покажчик

Абліцов В. - 29

Андріїшин С. - 30

Андрощук Л. - 258

Андрусяк І. - 201, 256

Антонич Б.-І. - (259)

Антонович Є. - 259, 310

Антонович М. - 289, 290

Антонюк Р. - 31, 256

Арсенич П. - 321-35, 126, 145, 257, 258

Бабич Н. - 288

Бабій В. - 36-38, 70, 181, 311-314, 356

Бабій Л. - 256

Бажанський М. - 111

Баляс В. - 333

Барабан Л. - 256

Барабаш Д. - 256

Баран Є. - 146, 227

Баран Я. - 273, 288, 289, 290, 295

Барчук В. - 273

Басараб М. - 202

Батюк Л. - 289

Бачинська Є. - (311, 320)

Бачинський Л. - (160, 162, 258)

Безхутрий Ю. - 273

Бекеш Н. - 290

Бичко З. - 288, 289, 290

Бичко Н. - 288

Бігусяк М. - 290

Білецький Ф. - 256

Білобровець В. - 259

Білоусенко П. - 288

Бобинський В. - 349

Богдан С. - 290

Богуш А. - 257

Боднар М. - 257

Бойко Б. - 42, (258, 273), 316

Бойко Т. - 39-41, 203, 296

Бойчук Є. - 147

Болотенюк М. - 148, 182, 317, 357-358

Бондар Н. - 43-44

Бондаренко В. - 258

Бондаренко Г. - 256

Бондаренко Д. - 288, 289

Буграк У. - 204, 212

Буджак М. - 318

Будзяк Ю. - 45

Будівський П. - 256

Букса І. - 206-207

Бундзяк Ю. - 319

Бурбан В. - 208

Бурдуланюк В. - 258

Бусько М. - 290

Бутенко О. М. - 209

Вакалюк Я. - 288, 289, 290

Варення Т. - 46

Варчук В. - 210

Василевич Г. - 289, 290

Василевич Р.- 290

Васильчук М. - 211

Вассиян Ю. - 47

Векерик О. - 48

Вергелюк О. - 359

Верьовкін В. - 256

Винниченко В. - (256)

Виноградник Т. - 49-52, 149-153, 168-169, (171), 360-361

Височина А. - 288

Вишняк М. - 259

Вільде І. - (258, 259)

Влад М. - 342, 350

Власова О. - 258

Войтенко В. - 53

Войцехівська М. - 320

Волох М. - 256

Волошина Л. - 258

Гаврилів Б. - 112, 256, 362-363

Гаврилюк Н. - 256

Гаврилюк С. - 259

Гаєвська Н. - 256, 259

Галич О. - 259

Гаморак К. - (192)

Гамораки - (156)

Гандзюк С. - 288, 289

Гарасим Я. - 273

Гедєш А. - 256

Генрі О. - (272)

Гетманчук Н. - 290

Гладкий В. - 297

Гладюк В. - 55

Гладюк Ю. - 351

Глібіщук Я. - 321

Гнідан О. Д. - 56, 259

Головацький І. - 57, 154

Голомб Л. - 256, 273

Голота П. - 322

Голянич М. - 126, 227, 258, 280, 288, 289, 290

Гольберг М. - 256

Гончар О. - 256

Горак Р. - 58-59, 155, 364

Горбач В. - 170

Горболіс Л. - 60

Гоян Я. - 61, 213-215

Градовський А. - 216

Грекуляк І. - 359, 365-366

Гречанюк Ю. В. - 256        

Гриник І. - 217

Грицик Г. - 288

Грицик Н. - 288

Грицина Н. - 258

Грицюк В. - 367

Гришаєнко Н. - 258

Гришко Г. - 324-325

Грінченко Б. - (258)

Гром'як Р. - 227

Гузар З. - 218

Гуменюк В. - 259

Ґрещук В. - 227, 273, 279, 281-282, 288

Ґрещук О. - 290

Данилюк І. - 247

Данько Ф. - 368

Демиденко П. - 62

Демська О. - 288, 290

Дзюбишин-Мельник Н. - 288

Діжевський М. - 353

Доброчаєва Д. - 156

Довженко О. - (214)

Домбровський С. - 257, 258, 259

Дорошко Л. - 283

Дробот І. В. - 220

Дрозд Н. - 65

Дудко В. - 66

Дутчак Г. - 256

Дяків О. - 126, 289

Дякіна В. - 288

Євшан М. - 113

Єрмоленко С. - 288

Єсипенко Д. - 67, 221

Жила С. - 326

Журавльова Н. - 288

Заборовська Д. - 256

Завгородня Т. - 257, 258

Загнітко А. - 290

Задорожна Л. В. - 118

Залевський С. - (289)

Зеленько А. - 288

Золя Е. - (278)

Зубович В. - 222, 256

Зуб'як Я. - 258

Іваничук Р. - 134

Іванишин В. - 327

Іванишин Г. - 171

Іванцев І. - 126

Іваничук Р. - (259, 331)

Іванова А. - 288

Івасишин Н. - 256, 258, 259

Івасишин О. - 257

Ігнатюк М. - 257, 259

Ізвєкова Г. - 257

Ірчан М. - 258

Калина В. - 256, 258

Калинюк М. - 259

Калитовська Є. - (94)

Карпенко З. - 257, 258

Карп'юк В. - 328

Касіян В. - (273, 324)

Каспришин З. - 256, 288, 289, 290

Качкан В. - 185, 197, 256, 259, 273

Кіліченко Л. - 126, 223, 256, 258, 289

Кіліченко О. - 257, 258, 259

Кіндратюк Б. - 257

Кіраль С. - 258

Кіх О. - 227

Кіцак З. - 284

Кліщун Г. - 290

Клочек Г. - 224

Кобилянська М.- 288

Кобилянська О. - (146, 181, 259, 289, 315)

Кобилянський І. - 288

Ковалець Л. - 256

Ковальчук Л. - 256

Ковальчук М. - 288

Козланюк П. - 258, (259)

Козоріз Л. - 71, (256, 259)

Кононенко В. - 126, 227, 259, 279, 288, 289, 290

Кононенко І. - 288

Копчак С. - 227 Корчинська Л. В. - 256

Коропенко І. - 288

Коршунова С. - 258

Косинка Г. - (256, 259)

Косменко М. - 72, 186, 370

Костащук В. - 172, 190, (211, 258)

Костенко Т. - 73

Костів В. - 259

Костюк В. - 225

Костюк І. - 187

Коциловська Н. - 258

Коцюбинська М. - 226, 256

Крайній І. - 74

Кравченюк О. - 75

Крет Н. - 116

Крижанівський С. - 76

Кройтор К. - 298

Круль Л. - 228, 259

Круль П. - 259

Крушельницька С. - (157, 256)

Кугутяк М. - 126, 256

Кудла Я. - 258

Кузнецов Ю. - 229

Кукула С. - 77, 256

Кульчицька О. - 259

Курінний Р. - (290)

Курок О. І. - 118

Кучеренко Л. - 78, 288

Кучинський М. - 230, 256

Лагодинська Я. - (261)

Лазарович В. - 258, 290

Ланьо О. - 329

Ленська Н. Л. - 58

Лепкий Б. - 173-174, 177, 183, (185, 197, 227, 256, 259, 273, 290), 369

Лесин М. - (256)

Лесюк М. - 227, 273, 288, 289, 290

Лехицька Л. - 290

Ликова Л. - 231

Лисенко Н. - 227, 257, 258

Литвин С. - 257

Литвин Т. М. - 232

Лукова Л. - 233

Ляхова Ж. - 234, 256

Макарівський І. - 79

Макаровський І. - 126, 256

Маковей О. - (256)

Максименко Н. - 258

Максимович О. - 259

Маланюк Є. - 227

Малицька К. - (258)

Манченко О. - 256

Мартович Л. - 256

Марущенко О. - 126

Марчук Г. - 80

Марчук Я. - 157, 259, 330

Мастєрова В. - (273)

Матвіїшин В. - 255, 256, 258

Матусяк Л. - 256

Мафтин Н. - 235, 258, 259, 273

Махно В. - 259

Маценко Г. - 81

Мельник Я. - 290

Мельничук А. - 258, 259

Мельничук Б. - 256, 258, 259, 273, 331

Меріме П. - (212)

Микитин О. - 290

Микицей М. - 332

Микуш С. - 236-237, 256, 273

Миронюк І. - 112, 333

Миронюк Н. - 288

Михайлюк Б. - 334

Мінцис Е. - 259

Мірошниченко В. - 259, 288

Мовчан Р. - 238

Мокрий В. - 83

Мопассан Г. - (216, 258, 275)

Морачевські - (150, 154, 155)

Мороз В. - 371-372

Мороз-Стрілець Т. - (259)

Мосіяшенко В. А. - 118

Москаленко Ю. - 259

Московкіна І. - 273

Мохорук Д. - 335

Музичка М. - 84

Мусійчук С. - 349

Нагачевська З. - 257

Невестюк Ф. - 349

Невідомська Л. - 289

Нечуй-Левицький І. - (256)

Ничай О. - 258

Novak A. - 227

Ободянська Л. - 256, 258, 273

Окуневські - (154)

Олексенко В. - 288

Олесь О. - 184

Омельчук Ю. - 85

Осипчук І. - 259

Осьмак Н. - 273

Павленко С. - 256

Павлик М. - (151)

Павлик Р. - 256

Павличко Д. - 109

Павліков Т. - 258

Пастух Б. - 336

Пахолок Г. - 259

Пахомов В. -86, 259

Пелипейко І. - 119

Петрик Н. - 370

Пилипів І. - 337

Пилип'юк О. - 126, 256, 258, 259

Піхманець Р. - 87-90, 158, 159, 191, 227, 239, 240, 273, 285, 338

Плугатор Г. - 374

Погребенник В. - 97, 273

Погребенник Ф. - 91-96, 160-161, 192-193, 242-244, 256, 258, 339-340

Погребенник Я. - 299-300

Покотило К. - 259

Покутський П. - 98

Полєк В. - 99-101, 162, 227, 245, 256, 258, 259, 375

Поліщук Я. - 273

Поп В. - 259

Попадюк М. - 64, 125, 341

Попельницька О. - 120

Попова І. - 288

Попович І. - (288)

Попович О. - 256

Присяжна Ю. - 301

Прісовський Є. - 256

Проніна Н. - 256

Проценко І. - 259

Процюк С. - 102-103, 246, 256, 258, 259, (328, 332, 336), 343-344, (348)

Пустова Ф. - 256

Пушик С. - 104, 259

Пшибишевський С. - 227

П'ятничко Б. - 256

Равлюк В. - 175, 180

Радченко О. - 195

Ратушний Т. - 345

Рега С. - 257

Рибалко О. - 156

Рибенко Л. - (216)

Рис Г. - 258, 259

Рисак О. - 256, 259

Розумний Я. - 256

Романюк М. - 256

Романюк Н. - 286

Романюк П. - 248

Романюк Я. - 122

Россельс В. - (258)

Руданець Я. - 346

Рудницький Л. - 273

Рудницький М. - (259)

Русакова О. - 287

Руснак І. - 105, 256

Рязанова О. - 106

Савчук І. - 259

Сав'юк З. - 347

Самотюк М. - 349

Семака С. - 163

Семанюк Н. - (167), 176

Семиряк В. - 288

Семків Н.- 290

Семчишин М. - 121

Сеник Л. - 249, 273

Середа В. - 256

Синиця О. - 107

Сізова К. - 250

Сікорська З. - 288

Скаб М. - 288

Скорина Л. - 348

Скрипник М. - (256)

Скульський Р. - 257

Слабошпицький М. - 108

Слоньовська О. - 251, 273

Сніжко Н. - 288

Соловей О. - 252

Софійчук Г. - 253

Спірін О. - 126

Сподарець В. - 259

Стаднійчук Р. - 256

Стельмахович М. - 110, 258

Степаненко М. - 164

Стефаник Василь Ілліч - 178

Стефаник Кирило - (107)

Стефаник Ю. - 124, 179, 196

Стефурак Н. - 127

Стефурак О. - 291

Студинський К. - (188)

Ступарик Б. - 126

Сушевський Б. - 260

Сушинський Б. - 354

Табачин Л. - 261

Тарнашинська Л. - 377

Твардовський В. - 256, 258

Теплинський М. - 262

Тєлєгіна Н. - 256, 258, 259

Тимофійчук М. - 128

Тихобаєва Г. - 256

Тишківська Н. - 288, 289

Ткаченко Р. - 302

Ткачівська М. - 259

Ткачівський А. - 259

Ткачівський В. - 259

Ткачук М. - 256, 259, 263-265

Ткачук О. - 257

Токарик М. - 266

Томин А. - 126

Томин Ю. - 126

Томчак А. - 273

Трильовський К. - (163)

Трофанова М. - 259

Турган О. - 256

Туревич В. - 129

Турчин В. - 288, 290

Турчин М. - 290

Тютюнник Г. - (256, 258)

Українка Л. - (259)

Фабрика Р. - 198

Федорак І. - (149, 152)

Федоренко О. - 130

Федорів Р. - 379

Федорчак Н. - 131, 256, 259, 304

Федорчак П. - 259

Федунь М. - 259

Фіглевський М. - 165, 267, 333, 355

Фостун С. - 132

Франко І. - (89, 153, 158, 159, 169, 259, 273, 339, 353)

Харитон В. - 122, 128, 180, 380-381

Харчук Б. - (256)

Хвильовий М. - (273)

Хемій О.  - 133

Химин О. - 256, 259

Хмелюк М. - 256, 259, 268, 273

Хомич Г - 256

Хороб М. - 258, 259, 270, 273

Хороб С. - 219, 227, 256, 258, 259, 269, 271, 273, 279

Хоткевич Г. - (258)

Хоцянівська І. - 273

Храпко Е. - 164

Христіанінова Р. - 288

Хрущ В. - 257, 258, 259

Хрущ О. - 259

Ципердюк І. - 166, 256

Цівкач О. - 258, 273

Чемеринський А. - 382

Чередник Л. - 272

Черемшина М. - (259, 273)

Черненко О. - (226)

Чехов А. - (262)

Чорненький Я. - 290, 292

Чорнобривий Я. - 349

Чопик Р. - 63

Шацька Г. - 259, 290

Шацький Р. - 135

Шевченко - (47, 86, 244, 273)

Шептицький А. - (148, 165, 182, 194-195, 288)

Шехтер Н. - 258

Школа В. - 259

Шудря М. - 136-137, 167

Шумей І. - 288

Шумило Н. - 274

Шунта-В'язовська О. - 256

Шутова Л. - 290

Щербак М. - 256, 293

Ющенко (Карасевич) С. - (161)

Яким М. - 293

Якимів Г. - 138

Якубовська М. - 256

Ямчук П. - 259

Яременко В. - 139-140

Ярош Я. - 141-144, 200, 315, 352

Яценко Т. - 294

Яцків М. - (166, 256)

Яцків Н. - 212, 275-278, 305-306

Список використаних періодичних видань

Агро (Коломия)

Альманах УНС (Джерзі Ситі - Ню Йорк)                                                                

Бібліотечка „Дивослова" (Київ)

Брошнівський вісник (Брошнів)

Верховинські вісті (Верховина)

Вечірній Івано-Франківськ (Івано-Франківськ)

Вечірній Київ (Київ)

Визвольний шлях (Лондон, Київ (з 2004)

Високий замок (Львів)

Вільна Україна (Львів)

Вільне слово (Рожнятів)

Вільний голос (Коломия)

Вісник НТШ (Львів)  

Вітчизна (Київ)

Вперед (Тисмениця)

Все для вчителя (Київ)

Всесвіт (Київ)

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України (Київ)

Галичина (Івано-Франківськ)

Галицька Просвіта (Івано-Франківськ)

Галицьке слово (Галич)

Галицький кореспондент (Івано-Франківськ)

Голос Покуття (Снятин)

Голос України (Київ)

Гуцульщина (Торонто)

Демократична Україна (Київ)

Джерела (Івано-Франківськ)

Дзвін (Львів)  

Дзвоник (Івано-Франківськ)

Дзеркало тижня (Київ)

Дивослово (Київ)

Друг читача (Київ)

Експрес (Львів)  

Етнос і культура (Івано-Франківськ)

За вільну Україну (Львів)  

Захід (Снятин)

Західний кур'єр (Івано-Франківськ)

Земля Галицька (Галич)

Злагода (Тлумач)

Ї (Львів)  

Київ (Київ)

Київський вісник (Київ)

Коломийський вісник (Всевідо) (Коломия)

Краєзнавець Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Краєзнавство (Київ)

Край (Городенка)

Літературна Україна (Київ)

Народна воля (Надвірна)

Нова Зоря (Івано-Франківськ)

Нове життя (Богородчани)

Новий час (Івано-Франківськ)

Обрії (Івано-Франківськ)

Освіта (Київ)

Освіта й „Просвіта" (Київ)

Освітянське слово (Івано-Франківськ)

Основа (Київ)

Перевал (Івано-Франківськ)

ПіК (Київ)

Покуття (Снятин)

Поліття (Івано-Франківськ)

Поступ (Івано-Франківськ)

Прикарпатська правда (Івано-Франківськ)

Радянська жінка (Київ)

Радянська Україна (Київ)

Ратуша (Болехів)

Рідна земля (Івано-Франківськ)

Рідна школа (Київ)

Робітнича газета (Київ)

Самостійна Україна (Київ)

Світ молоді (Івано-Франківськ)

Свобода (США)

Село і люди (Снятин)

Сільські вісті (Київ)

Слово і Час (Київ)

Снятин (Снятин)

Снятинська вежа (Снятин)

Сучасність (Київ)

Тижневик Галичини (Івано-Франківськ)

Товариш (Київ)

Україна молода (Київ)

Українознавчі студії (Івано-Франківськ)

Українська література (Київ)

Українська література в загальноосвітній школі (Київ)

Українська літературна газета (Київ)

Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах (Київ)

Українська мова і література в школі                         

Українська мова та література (Київ)                        

Українське слово (Київ)

Урок української (Київ)                                                         

Час (Київ)

Червона Долина (Долина)


ЗМІСТ

Процюк С. Вогонь і залізо Василя Стефаника                        

Василь Стефаник. Біографічна довідка                                          

Твори Василя Стефаника                                                                

Окремі видання                                                                                 

Публікації у збірниках та періодичних виданнях                              

Матеріали про життя і діяльність Василя Стефаника                     

Взаємини Василя Стефаника з громадсько-культурними діячами України та Європи                                                            

Спогади про Василя Стефаника                                                      

Листування                                                                                    

Дослідження творчої спадщини Василя Стефаника                      

Мова творів Василя Стефаника                                                    

Переклади творів Василя Стефаника                                          

Образ Василя Стефаника в мистецьких та літературних творах       

Вшанування пам'яті письменника на Івано-Франківщині              

Додаток 1. Гаврилів Б. Вшановує Галичина                                    

Додаток 2. Івано-Франківська обласна премія імені Василя Стефаника                                                          

Вебліографія                                                                                         

Іменний покажчик                                                                               

Список використаних періодичних видань                                      

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка