Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Читаючи, відчуваю себе співтворцем…” : Євгенові Барану – 50. Пам’ятка користувачу„Читаючи, відчуваю себе співтворцем..." : Євгенові Барану - 50 : пам'ятка користувачу / Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. О. Черепович, О. Шаран, відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. -  22 с.

Пам'ятка користувачу присвячена 50-річчю Євгена Михайловича Барана, відомого українського критика, літературознавця, вченого, голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України.

До видання увійшли книги та публікації у збірниках і періодичних виданнях, рецензії,  матеріали про Є. Барана та його творчість з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.  

Література у розділах розташована у зворотній хронології, в межах року - за алфавітом авторів або назв.

Пам'ятка розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться творчістю ювіляра.

Укладачі:   О. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

                О. Шаран - бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:            Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка   

Зміст

Коротка біографічна довідка

Творчий доробок Є. Барана у фондах ОУНБ ім. І. Франка

         Книги та публікації у збірниках

         Статті в періодичних виданнях

Про літературного критика та його творчість

             Інтернет-ресурси

 Коротка біографічна довідка

Євген Михайлович Баран - відомий український критик, літературознавець, вчений. Кандидат філологічних наук (1994), доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (з 1998).  Член Національної Спілки письменників України (1997), а з 2009 р. -  голова її обласної організації.

 Лауреат премії ім. О. Білецького в галузі літературної критики (1999), міської премії ім. І. Франка в галузі літератури (2001), міжнародної літературної премії ім. М. Гоголя „Тріумф" (2003), обласної премії ім. В. Стефаника в галузі літератури (2006), міжнародної літературної премії ім. Богдана-Нестора Лепкого (2007), премії ім. Д. Нитченка (2008), міжнародної літературної премії ім. Г. Сковороди „Сад Божественних пісень" (2009).

Народився 23 травня 1961 р. в с. Джурині Чортківського району Тернопільської області. Закінчив філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (1984) та аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (1992). Живе і працює у м. Івано-Франківську.

Автор низки праць про сучасний літературний процес в Україні. Літературно-критичний дебют Є. Барана відбувся 11 лютого 1988 р. на сторінках всеукраїнської газети „Друг читача". Перший збірник есеїв „Замах на міражі" вийшов у Львові 1997 р. в проекті „Морена: літературний журнал одного автора". У науковому доробку вченого -  збірники літературно-критичних текстів „Зоїлові трени" (1998), „Звичайний читач" (2000), „Навздогін дев'яностим" (2006), „Читацький щоденник - 2005" (2006); монографія „Українська історична проза другої половини ХІХ - початку ХХ століття і Орест Левицький" (1999); книги есеїстики „Порнографічна сутність правди" (2007), „У полоні стереотипів" (2009);  книга щоденникових нотаток та есеїстики „Наодинці з літературою" (2007); науково-методичне видання „Актуальні проблеми нової української літератури" (2001); велика кількість літературознавчих статей, рецензій, доповідей.

2008 р. у Львові вийшли книги Б. Боби-Диги „Писане дощем" та „Поезія єднання: вірші з Кракова", де Є. Баран (разом із О. Гордоном) виступає як  перекладач цілого ряду віршів польських поетів.

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК Є. БАРАНА У ФОНДАХ ОУНБ ІМ. І ФРАНКА

КНИГИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКАХ

Есеїстика Юрія Андруховича: пошуки ідентичності // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23-24. - Івано-Франківськ, 2009/2010. - С. 34-38.

Слово о полку Ігоревім:  У віршованих і прозових перекладах українською та польською мовами / упоряд. : У. Скальська, Є. Баран. - Івано-Франківськ : Грань, 2010. - 286 с.

Як я став Євгеном  // Одкровення в кафе „Пегас" : письм. про себе, анекдоти, кулінарні рецепти. -  К., 2010. - С. 24-29.

Драматичні твори Марійки Підгірянки // Підгірянка М. Для Вкраїни вірно жиймо : твори / М. Підгірянка. - Івано-Франківськ, 2009.  - С. 536-538.

У полоні стереотипів та інші есеї. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 254 с. - (Інша есеїстика).

Блумівський канон // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 294-299. - Рец. на кн. : Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум ; пер. з англ ; під заг. ред. Р.Семківа. - К. : Факт, 2007. - 717 с.

Літературознавча школа Лідії Голомб // Вісник Прикарпатського університету.  Філологія. Вип. 17-18. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 299-300. - Рец. на кн. : Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть : зб. ст. / Л. Голомб. - Ужгород : Гражда, 2005. - 380 с.

Біла тиша і біла печаль... : [про зб. віршів О. Тебешевської „Тиша немовлених слів" (Коломия : Вік, 2006)] // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. - С. 112-117 ; Перевал. - 2007. - № 3. - С. 125-126.

„Зійшовся клином світ мій в Чорногорі..." : [про зб. поезій Б. Радиш-Маринюка „Гуцулівія" (Косів : Писаний Камінь, 2006)] // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. - С. 106-107.

„Лише до сонця мій крок і пісня!" : [про зб. поезій О. Яхневич „Крізь час і простір" (Т. : Джура, 2005)] // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. - С. 107-110.

Мемуаристика Романа Іваничука: суб'єктивні грані українства // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 13-14. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 122-126.

Наодинці з літературою... : щоденникові нотатки, есеї. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 172 с.

Наукове осмислення творчості „Покутської трійці" // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 13-14. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 266-267. - Рец. на кн. : „Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століття : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - 494 с.

Порнографічна  сутність правди : есе. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2007. - 77 с. (Бібліотека альманаху українців Європи „Зерна" ; 56).

Самодостатність літературознавчої ходи Степана Хороба // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківськ, 2007. - Вип. 13-14. - С. 267-269 ; Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 214-215 (верес.-жовт.). - С. 379-382. - Рец. на кн. :  На літературних теренах : дослідж., ст., рец. / С. Хороб. - Івано-Франківськ, 2006. - 410 с.

„Самотністю вимірюю себе" : [про поет. зб. Т. П'янкової „Заплакане щастя" (Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003)] // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. - С. 115-117.

Точні квадрати слів : [про зб. поезій  В. Мойсишина „Тірас" (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000) та „Бескид" (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006)] // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. -  С. 110-112.

Іван Франко у мемуаристиці Михайла Рудницького // Столиця Франкового серця : поезія, публіц., фотодокументалістика. - Івано-Франківськ, 2006. -  С. 167-173.

Лесь Мартович як герой літературної бувальщини / [підпис: Мар'ян Севрасевич] // „Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ-початку ХХ століття : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 67-71.

Листи Марка Черемшини як літературознавче джерело // „Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ-початку ХХ століття : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 52-58.

Мотивація до писання : [про кн.. Т. Прохаська „З цього можна зробити кілька оповідань"] // Під Франковою зорею : зб. тв. прикарпат. авт. / упоряд. М. Андрусяк. - Коломия, 2006. - С. 134-135.

Навздогін дев'яностим... : проза бібліофіла. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 191 с. - (Інша критика).

Читацький денник-2005. - Т. : СорокА, 2006. - 104 с.

Володимир Полєк як бібліограф // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 31-33.

Листи до Володимира Полєка // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 323-348.

Степан Процюк : матеріали до бібліогр. / уклад. : Є. Баран, Ю. Прокопів. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 48 с.

Актуальні проблеми нової української літератури : метод. рек. до курсу лекцій. - Івано-Франківськ, 2001. -  34 с.

Звичайний читач. - Т. : Джура, 2000. - 140 с.

Левицький Орест // Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. - К., 2000. - С. 176-177.

Літературне Прикарпаття // Мій рідний край - Прикарпаття : навч. посіб. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 211-227.

Художня майстерність історичних оповідань Ореста Левицького // Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ ; Снятин,  2000. - С. 5-25.

До проблеми творчих взаємин В.Стефаника і О. Кобилянської (на матеріалі епістолярію письменників) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 42-48.

Зоїлові трени... :  літ.-критич. тексти. - Л. : Логос, 1998. - 112 с.

Українська історична проза другої половини ХІХ-початку ХХ ст. і Орест Левицький. - Л. : Логос, 1998. - 143 с.

Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника (на матеріалі листування із В. Морачевським) // Краківські Українознавчі Зошити. Т. 7-8. 1998-1999. - Краків, 1998. - С. 163-169.

До розмови про „ранні" дев'яності // Іменник. Антологія дев'яностих / упоряд. : А. Кокотюха, М. Розумний. - К., 1997. - С. 209-223.

Жанрова специфіка історичного роману. (До джерел і особливостей розвитку) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 44-52.

Морена : літ. журн. одного авт. № 2. Замах на міражі : літ.- критич. есеї. - Л., 1997. - 34 с.

Призначення літературної критики за Т. С. Еліотом // Молода нація. Ч. 5. - К., 1997. - С. 58-60.

Листування як літературознавче джерело / [У співавторстві: Федір Погребенник]  // Василь Стефаник - художник слова. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 155-165.

Морально-етична проблематика в історичній романістиці І. С. Нечуя-Левицького // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 1. - Івано-Франківськ,  1995. - С. 61-68. 

СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

Пані Уляна... : Уляні Скальській на 80-річний ювілей // Вечірній Івано-Франківськ. - 2011. - 17 берез. (№ 10). - С. 5.

„Печаль трави на відстані дощів": поетичний сад Анатолія Мойсієнка // Українська літературна газета. - 2011. - 11 берез. (№ 5). - С. 13.

Поетичний політок Миколи Симчича // Вечірній Івано-Франківськ. - 2011. - 10 берез. (№ 9). - С. 11. - Рец. на кн. : Політок : вибране / М. Симчич. - Коломия : Вік, 2010. - 352 с.

Серце до серця... // Нова Зоря. - 2011. - 25 берез. (№ 7). - С. 8. - Рец. на кн. : Сльоза блаженства. Духовна поезія / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 76 с.

Сповняючи власну місію : [про письм. Я. Ясінського з с. Ліски Коломийс. р-ну] // Галичина. - 2011. - 3 берез. (№ 32-33). - С. 14.

Химерний чоловік із Лісок : [про творчість письм. Я. Ясінського] // Березіль. - 2011. - № 1-2. - С. 118-119.

Або недочув, або переплутав : [відповідь на ст. Г. Штоня] // Українська літературна газета. - 2010. - 27 листоп. (№ 24). - С. 7.

Антуан де Сент-Екзюпері: свобода як мова і мова як свобода // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 140-141. - Рец. на кн. : Записники : твори в 4 т. / А. де Сент-Екзюпері  - К. : ФОП Жупанський, 2009. - Т. 1. - 2009. - 254 с.

Білоус Г. Григорій Білоус: „Ніколи не поділяв своє життя на міжювілейні періоди..." : [розмова з голов. ред. журн. „Холодний Яр" / записав Є. Баран] // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 35-38.

Блудний лебідь української поезії // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 133. - Рец. на кн. : Дороги додому / Я. Павуляк. - Т. : Джура, 2009. - 156 с.

Вічний Павло : [про гумориста, письм. П. Добрянського] // Перевал. - 2010. - № 1. - С. 102-103.

Дантові кола українського болю-волі... : [про трилогію М. Андрусяка „Брати грому" (Коломия : Вік, 2001), „Брати вогню" (Коломия : Вік, 2004) та „Брати просторів (Коломия : Вік, 2007)"] // Перевал. - 2010. - № 3. - С. 151-153.

Дев'ятий вал української анархії : [про кн. М. Іванченка „Дума про вільних Козаків" (К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2006)] // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 141-142.

Денисюк: притча про львівського характерника // Кур'єр Кривбасу. - 2010. - № 250-251 (верес.-жовт.). - С. 389-395.

Євангеліє від Богдана... : Богданові Бринському на 50-річчя : [івано-франків. худож.] // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 154.

Історія однієї родини // Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 135.- Рец. на кн. : Родина, родина - від батька й до сина... / О. Марущак. - Т., 2010. - 468 с.

Отой „мандрівний маніяк" Померанцев... //  Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 129-130 ; Українська літературна газета. - 2010. - 23 лип. (№15). - С. 13. -Рец. на кн. : КГБ та інші... / І. Померанцев. - К. : Грані-Т, 2009. - 240 с.

Пам'яті Дон-Кіхота з Івано-Франківська: Микола Мироненко (09.08.1930 - 11.08.2010) [прозаїк, член Нац. спілки письм. України] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 19 серп. (№ 24). - С. 13.

Пам'яті Івана Денисюка [проф. Львів. ун-ту] // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 125-130.

„Перехожий, скажи музам..."  // Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 130-135. - Рец. на кн. : У чужій красі : есеї / А. Загаєвський ; пер. з пол. В. Дмитрука. - Л. : Кальварія, 2008. - 192 с.

Притча про Миколу [Холодного, укр. поета] // Сучасність. - 2010. - № 4. - С. 107-113.

„Ромашка, над якою схилився Бог..." : [про презентацію в ОУНБ ім. І. Франка кн. М. Лазарович „Загублене дзеркало : поезії" (Івано-Франківськ, Лілея-НВ, 2010)] // Літературна Україна. - 2010. - 4 листоп. (№ 40). - С. 7.

Русівський будитель : [про Т. Виноградника (02.03.1932 - 07.10.2010), краєзнавця, літератора, уродженця с. Русова Снятин. р-ну] // Галичина. - 2010. - 13 листоп. (№ 169). - С. 6.

Сорока П. Петро Сорока: Моє серце належить Грицівцям...: [розмова з письм. / записав Є. Баран] // Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 66-70.

Сорока П. Петро Сорока: „Найглибше, найсокровенніше завжди невимовне"... : [інтерв'ю з письм. / розмовляв Є. Баран] // Перевал. - 2010. - № 1. - С. 158-164.

Химерний хлопчина зі Станиславова : [про дебют молодого поета Б. Стрільчика] // Золота Пектораль. - 2010. - № 3-4. - С. 64.

Ценявська Джоконда... : Ользі Слоньовській на ювілей // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 11 берез. (№ 2). - С. 10.

„Щоб голуби сідали на плечі..." : [з нагоди ювілею Г. Білоуса запитання від Є. Барана] // Перевал. - 2010. - № 4. - С. 132-136.

Як на сповіді : Мемуарний триптих творця української гривні [В. Лопати] // Літературна Україна. - 2010. - 29 квіт. (№ 15). - С. 5.

„Більшість тепер виставля напоказ..." : [про особливості нац. літ. процесу] // Літературна Україна. - 2009. - 21 трав. (№ 19). - С. 7.

Дзвонар із Лужок: Дмитрові Юсипу на його листопадовий зрив // Перевал. - 2009. - № 4. - С. 95-96.

Ельжбета Зехентер-Славіньска : [про письм., перекладачку з Кракова] // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С. 70.

Життя поета : [про кн. О. Мошури „Тремтіння і пориви : поезії, щоденник" (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2008)] // Перевал. - 2009. - 1-2. - С. 116-117.

Жулинський М. Об'єктивності в оцінюванні ніколи не буде : [про Шевченків. премію / розмовляв Є. Баран] // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С. 3.

„З планети класичних традиціоналістів..." : [про сонетарій Н. Чира „Акорди срібної печалі" (Коломия : Вік, 2009)] // Золота Пектораль. - 2009. - № 3-4. - С. 102.

Зехентер-Славіньска Е. Поезія / Е. Зехентер-Славіньска ; пер. з пол. Є. Барана // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С. 71-74.

Ісидор Нагаєвський : [біогр. коментар] // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С.  142.

Ковалівський апологет : [про кн. М. Лесюка „Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району)"] // Прикарпатський вісник НТШ. - 2009. - № 2. Слово. - С. 371-372.

Пам'яті Павла Загребельного... // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С. 109-110.

Письменник іде до людей : [про діяльн. обл. орг. НСПУ] // Галичина. - 2009. - 26 груд. (№ 195). - С. 11.

Письменницька критика у 90-х роках ХХ століття: досвід Івана Андрусяка // Українознавчі студії. - 2009. - № 10. - С. 102-107.

Поети Кракова. Ядзька Маліна // Золота Пектораль. - 2009. - № 3-4. - С. 103.

Проза Мирослава Дочинця // Перевал. - 2009. - № 4. - С. 94-95.

Публіцистика Василя Чепурного // Перевал. - 2009. - № 4. - С. 91-93.

„...Рабам не дають золотих відзнак..." : [про кн. П. Загребельного „Думки нарозхрист 1974-2003" (К., 2008)] // Золота Пектораль. - 2009. - № 1-2. - С. 111.

„Сльоза з вогненних очей..." : [про кн. Є. Маланюка „Нотатники (1936-1968)"  (К. : Темпора, 2008)] // Золота Пектораль. - 2009. - №  1-2. - С. 88-90.

У вічному полоні... : [роздуми про укр. л-ру доби незалежності] // Українська літературна газета. - 2009. - 6 листоп. (№3). - С. 4.

Хліб і шоколад Мирослава Дочинця // Українська літературна газета. - 2009. - 23 жовт. (№ 2). - С. 13.

„Я маю свій світ...": мемуарний триптих В. Лопати // Золота Пектораль. - 2009. - № 3-4. - С. 118-119.

Баран Ю. Дім ; Наша квочка наша мати ранкова ; Сім'я ; ... : поезія / Ю. Баран ; пер. з пол. Є. Барана // Перевал. - 2008. - № 4. - С. 6-12.

Бастюк Б. Волію зостатись малопопулярним... автором : [розмова з письм. / записав Є. Баран] // Пектораль. - 2008. - № 1-2. - С. 69-74.

Боба-Дига Б. Схованка : поезія / Б. Боба-Дига ; пер. з пол. Є. Барана // Перевал. - 2008. - № 4. - С. 15-21.

Відстояти власну гідність : [позиція щодо грузино-москов. конфлікту] // Літературна Україна. - 2008. - 21 серп. (№ 32). - С. 3.

Гармидер по-Станіславськи... : [про відкр. культ.-мистец.  центру „Є"] // Західний кур'єр. - 2008. - 18 груд. (№ 50). - С. 11.

Грані болю Михайла Андрусяка : [про кн. докум.-худож. повістей „Брати вогню" (Коломия : Вік, 2004)] // Перевал. - 2008. - № 1-2. - С. 207-208.

„Доле моя, терням вкрита..." : Несторові Чиру - 70 // Пектораль. - 2008. - № 1-2. - С. 135-136.

Еволюція поетичного мислення Василя Слапчука (на матеріалі поетичних збірок 90-х років ХХ століття) // Українознавчі студії. - 2007-2008. - Вип. 8-9. - С. 149-154.

З перекладів [пол. поетів] // Золота Пектораль. - 2008. - № 3-4. - С. 79-84.

Загублена в просторах Надвірної... : [про зб. поезій Л. Василик „Межень" (Надвірна, 2006)] // Перевал. - 2008. - № 1-2. - С. 206-207.

Культовий Бойчук : [про поета із с. Вербовець Косів. р-ну І. Бойчука] // Золота Пектораль. - 2008. -  № 3-4. - С. 72.

„Масовізм" на книжкових прилавках : [роздуми про сучас. літ. процес та конкурси на кращу кн. року] // Галичина. - 2008. - 24 січ. (№ 10-11). - С. 19.

Матіос М. Ієрархія щастя : [розмова з письм. / записав Є. Баран] // Золота Пектораль. - 2008. - № 3-4. - С. 4-5.

На перехресті днів... : [про кн. віршів і прози В. Никифорука „Листокрил" (Снятин : ПрутПринт, 2007)] // Перевал. - 2008. - № 3. - С. 195-196.

Пуу А. Із книги „Інший вибір: вірші із років 1978-1998" / А. Пуу ; пер. з пол. Є. Барана // Перевал. - 2008. - № 4. - С. 22-27.

Терпке вино спокуси і спокути... // Західний кур'єр. - 2008. - 14 лют. (№ 6). - С. 14. - Рец. на кн. : Німі громи / Б. Томенчук. - Коломия : Вік, 2007. - 320 с.

Той, хто повернувся на Батьківщину... [про письм. Н. Чира] // Західний кур'єр. - 2008. - 6 листоп. (№ 44). - С. 6.

„Уже на всі самоти самота"... : [про Я. Яковишина та його поет. кн. „Сонце для всіх" (Івано-Франківськ, 2007) // Перевал. - 2008. - № 3. - С. 193-195.

Брюгген В. „Я розумію літературу передусім як спосіб життя" : [20 запитань до літ. критика / записав Є. Баран] // Київ. - 2007. - № 12. - С. 133-137.

Василь Мойсишин : [про поезію д-ра техн. наук, проф. ІФНТУНГ] // Перевал. - 2007. - № 3. - С. 71.

„Додумати й договорити до кінця..." // Західний кур'єр. - 2007. - 24 трав. (№ 20). - С. 14. - Рец. на кн. : Передчуття. Поезії / О. Макар. - Коломия : Вік, 2007. - 88 с.

Живий вогонь „Холодного Яру" : [про публ. часопису, який виходить у Черкасах] // Літературна Україна. - 2007. - 30 серп. (№ 33). - С. 6.

Замах на динозавра : [про кн. М. Ткачівської „Подарунок від динозавра" (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005)] // Перевал. - 2007. - № 2. - С. 178.

Калиновий спалах Нестора Чира // Західний кур'єр. - 2007. - 30 серп. (№ 34). - С. 13.

Книга про народного поета : [про кн. А. Григорук „Микола Близнюк : нарис творчості" (Косів : Писаний Камінь, 2005)] // Перевал. - 2007. - № 4. - С. 142-143.

Кому це потрібно, або Про справжню українську книгу... : [роздуми про пробл. вид. кн. в Івано-Франків. обл.]  // Західний кур'єр. - 2007. - 1 лют. (№ 4). - С. 15.

Критичні етюди Володимира Брюггена // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 210-211 (трав.-черв.). - С. 351-353.

Ніжність зранених віршів // Галичина. - 2007. - 17 листоп. (№ 173). - С. 8. - Рец. на кн. : Сніжинки на папері : зб. віршів / Л. Підвисоцька. - Івано-Франківськ : Горицвіт, 2006. - 240 с.

„Оббиті пелюстки" Валерія Герасимчука : [про кн. В. Герасимчука „Оббиті пелюстки. Думки про літературу" (Т. : Терно-граф, 2007)] // Слово Просвіти. - 2007. - 20-26 верес. (№ 38). - С. 12.

Оливовий сад Надії Степули : [про творчість поетеси] // Перевал. - 2007. - № 1. - С. 174.

Опудало : [роздуми про власну роль в суч. літ. процесі] // Західний кур'єр. - 2007. - 21 черв. (№ 24). - С. 6.

„...Отсея ваш живильний голос" : [про зб. поезій  Я. Ясінського „Коливо" (Івано-Франківськ : Гостинець, 2006)] // Перевал. - 2007. - № 2. - С. 179-180.

Оцей невгамовний Петро Сорока  // Перевал. - 2007. - № 4. - С. 36-37.

 „Смужка неба ширшала й довшала..." : Дмитрові Юсипу - 65 // Західний кур'єр. - 2007. - 8 листоп. (№ 44). - С. 19.

„Той я, котрий пише, що він - Костянтин Москалець" : [про літ. критика К. Москальця] // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 208-209 (берез.-квіт.). - С. 379-380.

 „Цей Бог в повітряних словах" : [про зб. сонетів  В. Рябого „Жалоколаж" (Івано-Франківськ : Гостинець, 2006)] // Дзвін. - 2007. - № 9. - С. 139-140.

Штрихи творчого портрета // Перевал. - 2007. - № 1. - С. 211-212. - Рец. на кн. : Світ поезії Петра Перебийноса / П. Сорока, М. Ониськів. - Т. : Джура, 2005. - 112 с.  

Відомий „невідомий" прозаїк : [про кн. Д. Білого „Заложна душа" (Донецьк : Альфа-прес, 2004)] // Літературна Україна. - 2006. - 9 лют. (№ 5). - С. 6.

Ігор Павлюк: між талантом і ремеслом... // Слово і Час. - 2006. - № 5. - С. 55-56.

Кирило-Мефодіївське братство в оцінці Стефана Козака // Українознавчі студії. - 2005-2006. - № 6-7. - С. 403-405. - Рец. на кн. : Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське Братство / С. Козак ; пер. з пол. і ред. М. Лесюка. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 254 с.

Ключівські луни Миколи Васильчука // Галичина. - 2006. - 14 верес. (№ 139-140). - С. 15.

Літературно-критичне  осягання : [про кн. М. Ільницького „У фокусі віддзеркалень" (Л., 2005)] // Дзвін. - 2006. - № 5-6. - С. 165-166.

Листи з провінції... „на деревню дедушке" : [про кн. М. Якубовської „У дзеркалі слова" (Л. : Каменяр, 2005)] // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 203 (жовт.). - С. 195-197.

Образ Івана Франка у листах Ольги Рошкевич // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8 (лип.-груд.). - С. 3-7.

„Приятелю мій щирий єдиний..." : [про стосунки І. Франка з О. Рошкевич на матеріалі її листів] // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 99-105.

П'ятий писательський... : [враження від черг. з'їзду укр. письм.] // Галичина. - 2006. - 26 жовт. (№ 163-164). - С. 8.

Степан Пушик у вимірах часу  // Етнос і культура. - 2006. - № 2-3. - С. 271-272. - Рец. на кн. : Слово і доля : зб. на пошану письм., проф. С. Пушика. - Івано-Франківськ, 2004. - 230 с.

Творчі пороги та узвишшя // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 272­-273. - Рец. на кн. : Хай святиться ім'я твоє : історія укр. л-ри і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.). Кн. 6-7. / В. Качкан. - Л., 2004. - 720 с.

У царстві Стефаника: [про роман Р. Піхманця „У своїм царстві..."] // Перевал. - 2006. - № 4. -  С. 37.

„Це вміння бути готичним" // Західний кур'єр. - 2006. - 20 квіт. (№ 19). - С. 19. - Рец. на кн. : Скалка в сонці : поезії / Н. Ткачик. - К. : Гопак, 2005. - 28 с.

„Бортові вогні сюрреалізму..." [про кн. О. Стусенка „Чорні вогні"] // Народне слово. - 2005. - 22-28 груд. (№ 50). - С. 11.

Бутони Криму // Західний кур'єр. - 2005. - 6 січ. (№ 1). - С. 12. - Рец. на кн. : Окрушина сонця : антол. кримськотатар. поезії ХІІІ-ХХ ст. / упоряд. : М. Мірошниченко, Ю. Кандим. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нацменшин України, 2003. - 792 с.

Вежа їхньої віри : [про антол. західноукр. малої прози 20-30-х рр. ХХ ст. „Сокровенне" (Івано-Франківськ, 2002) / упоряд. Л. Табачин] // Перевал. - 2005. -№ 2. - С. 124-125.

Відомий „невідомий" Дмитро Білий : есей // Книжковий клуб плюс. - 2005. - № 12 (груд.). - С. 30-31.

Григорій Зленко: пошуки прийдешнього : [про кн. Г. Зленка „Пошук для  прийдешнього. Вибрані розповіді літературного слідопита" (Одеса : Астропринт, 2004)] // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 193 (груд.). - С. 210-212.

Духовний сад Григорія Гусейнова : [про кн. „Господні зерна" (Кривий Ріг : Видавн. дім, 2000-2003 ; Дніпропетровськ : Січ, 2004) Г. Гусейнова, письм., гол. ред. журн. „Кур'єр Кривбасу"] // Західний кур'єр. - 2005. - 10 лют. (№ 6). - С. 11.

Жіноча версія містичного постмодернізму : [про кн. Н. Зборовської „Українська Реконкіста" (Т. : Джура, 2003)] // Вітчизна. - 2005. - № 7-8. - С. 163.

Заповіт любови : [про роман А. Морговського „Нелюбов"] // Кальміюс. -2005. - № 1. - С. 127-129.

Золотий глосарій Богдана Чепурка // Західний кур'єр. - 2005. - 10 берез. (№ 10). - С. 12. - Рец. на кн. : Викрадення Європи : поезії / Б. Чепурко. - Л. :  Каменяр, 2004. - 275 с.

ІБТ як герой і персонаж літ процесу ; Хтось на кшталт Бойченка : [про кн. І. Бондара-Терещенка та О. Бойченка] // Перевал. - 2005. - № 1. - С. 172-175.

Кальяновий Дереш : [про роман Л. Дереша „Культ" (Л. : Кальварія, 2004)]  // Алкос. - 2005. - № 2-3. - С. 24-27.

Ластівка, викупана у хмарі : [про зб. поезій О. Слоньовської „Джоконда" (К. : Укр. письм., 2004)] // Кальміюс. -  2005. - № 1. - С. 136-137.

Літературно-критична нарація Віталія Дончика // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 191 (жовт.). - С. 203-205.

Мотивація до писання // Західний кур'єр. - 2005. - 1 груд. (№ 48). - С. 19. - Рец. на кн. : З цього можна зробити кілька оповідань / Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 128 с.

Натюрморти з номерами і без них... : [про кн. О. Криштопи „Мистецтво склеювати черепки" (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002)] // Кальміюс. - 2005. - № 1. - С. 123-125.

Не любити живих: „проза 90-х" : [про кн. : Кокотюха А. Розумний М. „Лірика дев'яностих. Любити живих" (Х. : А. П. Стожук, 2004)] // Кур'єр Кривбасу. -  2005. - № 193 (груд.). - С. 212-215.

Післяслово до „Профанації" : [про роман О. Ястребової] // Перевал. - 2005. - № 4. - С. 123.

Порнографічна сутність правди ; Дежа-вю ; Котляревський без надобности ; Божевільний будильник ; На барикадах з графоманією ; Мій найбільший приятель на ім'я зрада ; Чорно-білі фантазії ; Книги і люди : есе // Алкос. - 2005. - № 2-3. - С. 98-115.

Три кола печалі Андрія Малащука [літератора з Коломиї] // Кальміюс. -  2005. - № 1. - С. 131-134.

Тринадцять ритуальних обручів Юрія Андруховича : [про роман  „Дванадцять обручів" (К : Критика, 2003)] // Кальміюс. - 2005. - № 1. - С. 129-131.

У квітах вічних і пахучих : [про зб. поезій М. Корпанюк „Ніколи не бачені картини" (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003)]  // Кальміюс. - 2005. - № 1. - С. 134-136.

Фотограф Ярема Проців // Алкос. - 2005. - № 2-3. - С. 116-118.

„...Я взагалі на листування ледачий" : [про кн. М. Матіос, І. Гнатюка та листування Г. Тютюнника] // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 170-180.

Я ще думаю трохи пожестикулювати // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 190 (верес.). - С. 196-198. - Рец. на кн. : Спомини в біографії / Б. Бойчук. - К. : Факт, 2003. - 200 с.

Антон Морговський: прожити (перебути) Час життя // Перевал. - 2004. - № 4. - С. 64-65.

Компрометація Ульяненком // Західний кур'єр. - 2004. - 2 верес. (№ 36). - С. 12. - Рец. на кн. : Знак Саваофа : роман / О. Ульяненко. -  Кур'єр Кривбасу. -  2003. - № 158 (січ.). - С. 25-90 ; № 159 (лют.). - С. 3-69 ; № 160 (берез.). - С. 73-105.

Малюнок на рисовому папері // Літературна Україна. - 2004. - 20 трав. (№ 19). - С. 6. - Рец. на кн. : Тінь тіней. Поезії / Л. Лисенко. - Х. : Фоліо, 2003.

Парадокси Ярослава Довгана // Західний кур'єр. - 2004. - 12 серп. (№ 33). - С. 12. - Рец. на кн. : С-п-о-с-т-е-р-е-ж-н-и-к / Я. Довган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 64 с.

„Розкажіть про мене солов'ям" // Західний кур'єр. - 2004. - 13 трав. (№ 20). - С. 21. - Рец. на кн. : Країна п'яних пророків. Поезії / М. Батіг. - Хмельницький : „Вид-во Сергія Пантюка", 2003. - 68 с.

„Сріблом по золоті..." // Сучасність. - 2004. - № 5. - С. 152-153. - Рец. на кн. : Вірші срібні та золоті / Б. Щавурський. - Т. : Навч. кн.- Богдан, 2003. - 80 с.

Я весь у літературі // Західний кур'єр. - 2004. - 14 жовт. (№ 43). - С. 14. - Рец. на кн. : Голос із притвору. Денники-нічники 2003 року / П. Сорока. - Т. : Джура, 2004. - 148 с.

З любов'ю - Іван Іов : [передсл. до 4-х листів І. Іова до Є. Барана] // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 160 (берез.). - С. 128-129.

Національна традиція в сучасній українській поезії (досвід Павла Вольвача) // Українознавчі студії. - 2002-2003. - Вип. 4-5. - С. 124-132.

„Пишу вірші, працюю по господарству" : [про поета В. Старуна] // Західний кур'єр. - 2003. - 6 листоп. (№ 46). - С. 19.

Чи кожне повернення є справжнім?.. : [про письм. О. Вільчинського] // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 168 (листоп.). - С. 205-207.

„Читачі - не ми! Ми - не читачі!" : [про розв. укр. л-ри на сучас. етапі] // Галичина. - 2003. - 9 груд. (№ 188). - С. 6.

Від моделі до уроку  // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 6. - С. 192-193 ;  Перевал. - 2002. - № 4. - С. 173-174. - Рец. на кн. : Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів. Нове прочитання творів / О. В. Слоньовська. - К. : Рідна мова, 2001. - 797 с.

І прибавилось дня, як води... // Форма[р]т. - 2002. - № 4. - С. 46. - Рец. на кн. : Потік води живої : лірика / Л. Талалай - К. : Укр. письм., 1999. - 125 с.

Квіти на ешафоті чекають помилування // Літературна Україна. - 2001. - 8 листоп. (№ 41). - С. 6. - Рец. на кн. : Пам'яті навперейми: денники 2000 року / П. Сорока. - Т. : Джура, 2001.

Літературно-критична несподіванка від Ганни Черінь : [про кн. нарисів і рец. „Перо жар-птиці" письм. укр. діаспори (Т. : Горлиця, 2000)] // Літературна Україна. - 2001. - 8 берез. (№ 9). - С. 6.

Море хвилюється... // Березіль. - 2001. - № 11-12. - С. 186-187. - Рец. на кн. : Акомодація до часу : поезія / Т. Дзюба. - К. : Ярославів Вал, 2000. - 48 с.

Павло Вольвач, якого ми... знаємо // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 139 (черв.). - С. 204-205.

Пізнаючи людину  і творця // Галичина. -  2001. - 4 трав. (№ 64-65). - С. 10. - Рец. на кн. : Василь Стефаник (за листами) / М. Марусяк. - Снятин :  Прут-Принт, 1999. - 56 с.

[в рубриці „Серед книг"] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - № 7-8. - С. 52. - Рец. на кн. : Библия и древняя русская литература / С. Д. Абрамович, Ю. Г. Ткачев. - Черновцы : Рута, 1999. - 80 с.

Висока зірка Євгена Сверстюка // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 124 (берез.). - С. 130-132.

Літературне дев'ятдесятництво: істерія й історія // Березіль. - 2000. - № 3-4. - С. 182-185.

Українська література як об'єкт полеміки між Б. Грінченком і М. Драгомановим: ідеологічний аспект // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 132 (листоп.). - С. 114-117.

Богдан Лепкий у листуванні з Кирилом Студинським // Джерела.  - 1998. - № 3-4. - С. 34-36.

Літературне покоління 20-х рр. в оцінці П. Филиповича // Перевал. - 1998. - № 4. - С. 164-165.

 „... Над іншими джерелами ставлю матеріал документовий" (Історична проза Ореста Левицького) // Слово і Час. - 1998. - № 2. - С. 31-34.

„Князь самотності мовить у світле стебло" : [про творчість поета В. Махна] // Кур'єр Кривбасу. - 1997. - № 91-92 (груд.). - С. 38.

Мазепа в поетичній творчості Євгена Маланюка // Вертикаль. -  1997. - № 2. - С. 4-6.

Художня проза Ореста Левицького // Київська Старовина. - 1997. - № 5. - С. 127-133.

Історична повість М. Костомарова „Чернігівка" (сюжет, проблематика, характери) // Дивослово. - 1994. - № 5-6. - С. 9-11.

Хмельниччина: спроби осмислення : [про іст. прозу Г. Сенкевича, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького] // Друг читача. - 1992. - 15 січ. (№ 2). - С. 1, 4-5.

„Чорна рада" П. Куліша // Перевал. - 1992. - № 3-4. - С. 84-87.

„Вони жили і з ними жив і я..." : [про життя і творчість А. Кащенка] // Друг читача. - 1991. - 15 трав. (№ 20). - С. 4-5, 8.

„Оживають давні віки..." : [про життя і творчість О. Левицького] // Друг читача. - 1990. -  8 листоп. (№ 45). - С. 4-5.

ПРО ЛІТЕРАТУРНОГО КРИТИКА ТА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ

Герасимчук Л. Дозвольте і Вам відповісти : [полеміка із Є. Бараном] / Л. Герасимчук // Українська літературна газета. - 2011. - 14 січ. (№ 1). - С. 16.

Журба Я. Щоб слово було чесним і правдивим... : [про голову обл. орг. Нац. спілки письм. України Є. Барана та його зустріч із снятинчанами] / Я. Журба // Вісник Заболотова. - 2011. - 25 лют. (№ 8). - С. 2.

Анкета „Письменник - читач" : [відповідає Є. Баран] // Київ. - 2010. - № 4-5. - С. 160-161.

Баран Є. Євген Баран: „Є така професія - патріот" : [розмова з літ. критиком / записала Н. Пасічник] // Українська літературна газета. - 2010. - 15 жовт. (№ 21). - С. 9.

Баран Є. Євген Баран: „Мені завжди було цікаво читати книги" : [розмова з літ. критиком / записав Т. Гросевич] // Край. - 2010. - 1 січ. (№ 1). - С. 8.

Баран Є. „Пишеш тоді, коли тобі бракує слів чи коли щось недоказав" : [розмова з критиком і письм. / записала Г. Цап] // Івано-Франківський оглядач. - 2010. - 22 лип. (№ 27). - С. 13.

Баран Є. Під зорею Тараса Мельничука : [розмова з головою обл. орг. Нац. спілки письм. України про сучас. літ. процес на Івано-Франківщині / записала М. Войцехівська-Павлишин] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 28 жовт. (№ 34). - С. 12.

Дігай Т. „Шукаю свою Україну..." : [про кн. „У полоні стереотипів та інші есеї" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / Т. Дігай // Літературна Україна. - 2010. - 3 черв. (№ 20). - С. 5.

Карась Г. Баран Євген / Г. Карась // Івано-Франківськ : енцикл. слов. / Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ,  2010. - С. 55.

Карп'юк В. Рефлензії. Стереотипи Євгена Барана : [про зб. есеїв „У полоні стереотипів" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / В. Карп'юк // Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 142-143 ; Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 1 жовт. (№ 29). - С. 10.

Качкан В.  На архетипах правди : [про кн. „У полоні стереотипів" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / В. Качкан // Перевал. - 2010. - № 3. - С. 161-162.

Малащук А. Гомонів Циганський горб : [про фест. поезії у с. Ліски Коломийс. р-ну та участь у ньому Є. Барана] /А. Малащук // Вільний голос. - 2010. - 14 верес. (№ 69). - С. 2.

Сорока П. Язики вогненні - ІІ: літературні денники / П. Сорока // Золота Пектораль. - 2010. - № 1-2. - С. 8-41.

Баран Євген // Популярна енциклопедія Львова : історія, культура, людина, місто / упоряд. О. Ольсич. - Л., 2009. -  С. 16-17.

Баран Є. Вічна пам'ять на многії літа? : [розмова з новообр. головою обл. Спілки письм. / записав О. Шум] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 30 квіт. (№ 15). - С. 11.

Баран Є. Графоманам Бог простить : [розмова з літ. критиком / записав О. Шум] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 5 берез. (№ 8). - С. 11.

Баран Є. Євген Баран: „Спілка опинилася на маргінесі суспільних інтересів" : [розмова з головою обл. орг. Спілки письм. України / записав Р. Івасів] // Галичина. - 2009. - 21-27 трав. (№ 72-73). - С. 15.

Баран Є. Про книги, спілку та маніпуляції : [розмова з головою івано-франків. письмен. орг. / записала Н. Шегда] // Репортер. - 2009. - 30 квіт. (№ 18). - С. 11.

Гросевич Т. „Ця болюча і нікому не потрібна правда..." : [про кн. „У полоні стереотипів та інші есеї" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / Т. Гросевич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2009. - № 2. -  С. 383-386.

Євген Баран очолив письменників області : [про призначення головою обл. орг. Нац. спілки письм. Є. Барана, канд. філол. наук, доцента каф. укр. л-ри ПНУ ім. В. Стефаника, критика, літературознавця, есеїста] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 2 квіт. (№ 12). - С. 2.

Єшкілєв В. Будильник як несвобода / В. Єшкілєв  // Репортер. - 2009. - 16 лип. (№ 29). - С. 19. - Рец. на кн. : У полоні стереотипів та інші есеї / Є. Баран.  - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 256 с.  

Качкан В. Де ж критерії правди? : [про кн. „У полоні стереотипів" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / В. Качкан // Галичина. - 2009. - 15 верес. (№ 136). - С. 7.

Мельник В. Самовираження як скандал : [про кн. „У полоні стереотипів" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] / В. Мельник // Україна молода. - 2009. - 29 верес. (№ 179). - С. 14.

Названо лауреатів Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди „Сад божественних пісень" за 2009 рік [зокрема, Є. Барана за кн. есеїв „У полоні стереотипів" (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009)] // Літературна Україна. - 2009. - 17 груд. (№ 42). - С. 2.

Ущенко О. Євген Баран очолив письменників області / О. Ущенко // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009.  - 2 квіт. (№ 12). - С. 2.

Бабій В. „Пектораль". Ч. 1, 2 : [про Є. Барана як заст. голов. ред. журн. „Пектораль"] / В. Бабій // Літературна Україна. - 2008. - 14 серп. (№ 31). - С. 4.

Бабій В. Порнографія як спосіб мислення : [про кн. „Порнографічна сутність правди" (Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2007)] / В. Бабій  // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 17 квіт. (№ 14). - С. 6.

Баран Є. Критик не повинен мати улюбленого письменника, але повинен любити добру й талановиту літературу : [розмова з літ. критиком / записала Н. Пилипчук] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 14 лют. (№ 6). - С. 19.

Баран Євген // Харчук Р. Сучасна українська проза: постмодерний період : навч. посіб. / Р. Харчук. - К., 2008. - С. 14, 236.

Гросевич Т. Враження звичайного читача : [про кн. „Читацький денник-2005" (Т. : СорокА, 2006)] / Т. Гросевич // Літературна Україна. - 2008. -  6 берез. (№ 9). - С. 6.

Дігай Т. Божевільний подзвін за правдою : [про кн. „Порнографічна  сутність правди"] / Т. Дігай // Слово Просвіти. - 2008. - 20-26 берез. (№ 12). - С. 14.  

Короненко С. Лауреати премії імені Дмитра Нитченка-2008 [зокрема, Є. Баран]  / С. Короненко // Літературна Україна. - 2008. - 21 лют. (№ 7).

Ляшкевич П. Записки оперативного репортера : [про кн. „Читацький щоденник" та „Навздогін дев'яностим"] / П. Ляшкевич // Дзвін. - 2008. - № 5-6. - С. 160-162.

Названо лауреатів премій : [Є. Баран - лауреат премії ім. Д. Нитченка] // Урядовий кур'єр. - 2008. - 13 берез. (№ 47). - С. 16.

„Пектораль" - річ коштовна : [про перекладац. дебют Є. Барана у журн. „Пектораль"] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 12 черв. (№ 21). - С. 6.

Поліщук Я. Автопортрет із книжкою в руці /Я. Поліщук // Березіль. - 2008. - № 1-2. - С. 179-184 ; ЛітАкцент: Сучасна література в колі твого читання : альм. Вип. 1. - К. : Темпора, 2008. - С. 296-300. - Рец. на кн. : Наодинці з літературою... : щоденникові нотатки, есеї / Є. Баран. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 172 с.

Тебешевська Т. Виправдані сподівання : [про перекладац. дебют Є. Барана] / Т. Тебешевська  // Дзвін. - 2008. - № 8. - С. 143-147.

Харченко А. Щоденник як ще одна спроба "тлумачити себе"  / А. Харченко // Перевал. - 2008. - № 1-2. -  С. 243-245. - Рец. на кн. : Наодинці з літературою... : щоденникові нотатки, есеї / Є. Баран. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 172 с.

Баран Євген Михайлович // Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (1992-2006) : У 3-х т. Т. 2. / уклад. І. Шимків. - Івано-Франківськ, 2007.  - С. 169-179.

Баран Є. Євген Баран : „Я старався не брехати..." : [розмова з літ. критиком про його щоденники / записав О. Шум] // Захід пост. - 2007. - 20 груд. (№ 49). - С. 97.

Бойчук І. Ще один запис до власного щоденника... : [про літ. критику Є. Барана] / І. Бойчук // Алкос : літ.-мист. альм. 2006-2007 / ред. І. Бойчук. - Косів, 2007. - С. 98-105.

Васильчук М. Із „читацького щоденника 90-х" Євгена Барана / М. Васильчук // Слово Просвіти. - 2007. - 29 берез.-4 квіт. (№ 13). - С. 10.

Гросевич Т. В епіцентрі книжкових подій : [про кн. „Читацький денник-2005"] / Т. Гросевич  // Галичина. - 2007. - 26 лип.-1 серп. (№ 108-109). - С. 15.

Гросевич Т. Звичайний читач літератури : [про кн. „Читацький денник-2005"] / Т. Гросевич // Край. - 2007. - 3 берез. (№ 9). - С. 7 ; Перевал. - 2007. - № 4. - С. 147-148.

Їх помітили в Європі, а відзначили у Львові : [про нагородження Є. Барана Міжнар. літ. премією ім. Б.-Н. Лепкого] // Галичина. - 2007. - 17 лип. (№ 103). - С. 8.

Книгопанорама : [анонс кн. „Навздогін дев'яностим"] // Кур'єр Кривбасу. -  2007. - № 206-207 (січ.-лют.). - С. 393-394.

Книгопанорама : [анонс кн. „Читацький щоденник-2005"] // Кур'єр Кривбасу. -  2007. - № 214-215 (верес.-жовт.). - С. 392.

Козлик І. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті : [зокрема, у  творчості Є. Барана] / І. Козлик // Слово і Час. - 2007. - № 6. - С. 8-14.

Малащук А. Нестерпна привабливість правди : [про зустріч Є. Барана із читачами у музеї історії м. Коломиї] /А. Малащук // Вільний голос. - 2007. -  13 листоп. (№ 115). - С. 2.

Мельник В. Наодинці зі словом і сумлінням : [про нові вид.  „Порнографічна  сутність правди" та „Наодинці з літературою..."] / В. Мельник // Галичина. - 2007. - 4-10 жовт. (№ 147-148). - С. 15.

Н. С. Є критика - буде й література  : [про зб. літ.-критич. нарисів „Навздогін дев'яностим"] // Галичина. - 2007. - 14-20 черв. (№ 85-86). - С. 18.

Н. С. Жити так, як писати : [про зустріч з Є. Бараном в ОУНБ ім. І. Франка та презентацію його кн.] // Галичина. - 2007. - 20-26 груд. (№ 191-192). - С. 17.

Нові лауреати: премія імені Богдана Лепкого [за 2006 р. присвоєна Є. Барану]  // Літературна Україна. - 2007. - 22 лют. (№ 7). - С. 2.

Смоляк О. Євген Баран - відомий і новий : [презентація нових кн. літ. критика в ОУНБ ім. І. Франка] / О. Смоляк // Західний кур'єр. - 2007. - 20 груд. (№ 50). - С. 6.

Сорока П. Світ, омитий Божою сльозою: денники 2007 року / П. Сорока // Перевал. - 2007. - № 4. - С. 36-52.

Терлецький І. Сердючка їде „на Європу", а справжні митці - до Городенки : [про творчу зустріч Є. Барана із читачами в район. б-ці] / І. Терлецький // Край. - 2007. - 17 берез. (№ 2). - С. 2.

Харченко А. Розмова на рівних із письменником : [про кн. „Навздогін дев'яностим..."] /А. Харченко // Перевал. - 2007. - № 1. - С. 216-218.

Юсип Д. „Якби не Євген, то Процюка ніхто б не знав...", або Кілька думок про нову книгу Євгена Барана „Наодинці з літературою" / Д. Юсип  // Вечірній Івано-Франківськ. -  2007. - 29 листоп. (№ 43). - С. 13.

Баран Є. Вважаю, що пишу своєрідну прозу : [розмова з літературознавцем / записала Л. Загоровська] // Репортер. - 2006. - 11 трав. (№ 19). - С. 5.

Баран Євген // Письменницькій спілці Прикарпаття - 35 : реком. бібліогр. покажч. / уклад. : Г. В. Горбань, В. Р. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 20-21.

Брюгген В. Авторитет критика / В. Брюгген // Баран Є. Навздогін дев'яностим... : проза бібліофіла / Є. Баран. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 188-191 ; Брюгген В. Люди і книги : ст., спогади / В. Брюгген. - Х., 2006. - С. 125-129 ; Кур'єр Кривбасу. - 2005. -  № 193 (груд.). - С. 188-191.

Голомідова Н. Інша критика Євгена Барана : [про презентацію кн. „Навздогін дев'яностим" та „Читацький денник-2005"] / Н. Голомідова // Західний кур'єр. -  2006. - 14 груд. (№ 53). - С. 3.

Загоровська Л. Нестандартна критика : [про презентацію кн. „Навздогін дев'яностим", „Читацький денник-2005"] / Л. Загоровська // Репортер. -  2006. - 14 груд.  (№ 50). - С. 17.

І дух Стефаника над Русовим витав... : [про нових лауреатів обл. премії ім. В. Стефаника, зокрема Є. Барана] //  Галичина. -  2006. - 20 трав. (№ 75). - С. 7.      

Нові лауреати : [про присудження Є. Барану обл. літ. премії ім. В.Стефаника за 2006 р. в галузі документалістики та літературознавства за серію публ. в 2004-2005 рр.] // Західний кур'єр. - 2006. - 4 трав. (№ 21).

Яровий О. Оптимістична листівка критикові Євгену Барану / О. Яровий // Літературна Україна. - 2006. - 23 листоп. (№ 45). - С. 6.

Баран Є. Євген Баран: „І найголовніше - потрібно любити літературу. Не себе чи своїх приятелів у ній, а літературу як велику і світлу мету..." : [розмова з літ. критиком / записала О. Деркачова] // Книжковий клуб плюс. - 2005. - № 12 (груд.). - С. 28-30.

Баран Є. Межі духу : [розмова з критиком про літ. життя в Україні, зокрема на Прикарпатті / записала О. Процюк] // Газета if. ua. - 2005. - 1 верес. (№ 22). - С. 1, 12.

Бондар-Терещенко І. Неоліт: про дев'яності у двох словах : [про творчість Є. Барана] / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 192 (листоп.). - С. 204-205.

Баран Є. Євген Баран: „Не очікую, а читаю..." : [літ. критик відповідає на запитання анкети] // Літературна Україна. - 2004. - 22 січ. (№ 3). - С. 3.

З любов'ю - Іван Іов : [листи І. Іова до Є. Барана] // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 160 (берез.). - С. 129-132.

Ляшкевич П. Баран Євген Михайлович : [біогр. довідка] / П. Ляшкевич // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2. - К., 2003. - С. 217.

Названо лауреатів міжнародної літературної премії „Тріумф" : [літературознавець Є. Баран] // Книжник-ревю. - 2003. - № 7. - С. 26 ; Літературна Україна. - 2003. - 27 лют. (№ 9). - С. 4.

Баран Є. Євген Баран: „Читаючи, відчуваю себе співтворцем" : [інтерв'ю з літ. критиком / розмовляла О. Процюк] // Анонс-контракт. - 2002. - 24-31 трав. (№ 19). - С. 40.

Баран Є. „Хочу, щоб мої твори були читаними і перечитаними" : [розмова з літ. критиком / записала О. Процюк] // Високий замок. - 2002. - 31 трав.- 6 черв. (№ 120-121). - С. 4.

Дзюба С. 34 сторінки, які важливіші за десятки романів : [про кн.  „Українська поезія ХХ століття в іменах" (Івано-Франківськ, 2001)] / С. Дзюба // Літературний Чернігів. - 2002. - № 2. - С. 158-160.     

Соловей О. Троянда для Піночета : [спроба полеміки із Є. Бараном] / О. Соловей  // Форма[р]т. - 2002. - № 4. - С. 34-35.

Вальнюк Б. Погляд на історичну прозу : [про кн. „Українська історична проза другої половини ХІХ-початку ХХ ст. і Орест Левицький"] / Б. Вальнюк // Слово і Час. - 2001. - № 8. - С. 90-95.

Євген Баран // Від Карпат до Опілля : тв. письм. Івано-Франківщини. - Коломия, 2001. - С. 49-56.

Іваш Л. Декілька приватних думок про не зовсім звичайного читача : [про кн. „Звичайний читач"] / Л. Іваш // Політика і культура. - 2001. - № 46. - С. 55.

Премія імені Івана Франка: цього року претендентів менше, а лауреатів - більше : [про присудження Є. Барану міськ. премії ім. І. Франка в номінації „література"] // Галичина. - 2001. - 28 квіт. (№ 63). - С. 2.

Соловей О. Між Аристархом і Зоїлом : [про кн. „Звичайний читач"] / О. Соловей // Березіль. - 2001. - № 3-4. - С. 177-179.

Тарнашинська Л. Медитуюче обличчя критика, або дев'ять спостережень щодо замаху на міражі : [про кн. „Зоїлові трени..."] // Тарнашинська Л. Сезон вічності : літ-критич. тексти / Л. Тарнашинська. - Париж ; Л. ; Цвікау,  2001. - С. 113-115;  Літературна Україна. - 1998. - 3 груд. (№ 45). - С. 8. 

Лауреат премії імені О. Білецького [в галузі критики - Є. Баран за зб. літ.-критич. текстів „Зоїлові трени"] // Літературна Україна. - 1999. - 1 квіт. (№ 13-14). - С. 2.

Ляшкевич П. Міражний замах : [про кн. „Замах на міражі"] / П. Ляшкевич // Березіль. - 1999. - №  9-10. - С. 181-183.

Ляшкевич П. Третій стиль : [про кн. „Зоїлові трени..."] / П. Ляшкевич // Перевал. - 1999. - № 4. - С. 188-189.

Баран Євген : [біогр. довідка] // Плерома 3'98 : мала укр. енцикл. актуал. л-ри. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 31.

Процюк С. Стилет і стилос Євгена Барана / С. Процюк // Прообраз : літ.-мист. альм. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 130.

Журнал одного автора : [про кн.  „Замах на міражі"] // Літературна Україна. - 1998. - 2 квіт. (№ 14). - С. 5.

Нові члени Спілки письменників України : [Є. Баран] // Літературна Україна. - 1997. - 5 черв. (№ 21-22). - С. 3.

Романтичний дивак з рюкзаком за плечима (Євген Баран) // Процюк С. Лицарі стилосу та кав'ярень : есеї про дев'ятдесятників / С. Процюк. - К., 1996. - С. 11-14.

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Гнида П. Практична сутність літератури : [про кн. „Читацький щоденник-2005" (Т. : СорокА, 2006) та „Порнографічна сутність правди" (Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2007)]

http://www.litforum.org/index.php?r=18&a=2880

Деркачова О. Наодинці з Андруховичем і Процюком, або критичні дні Барана


http://culture.unian.net/ukr/detail/185625

Дігай Т. Божевільний подзвін за правдою : [про кн. „Порнографічна  сутність правди"]

http://sevama.uaforums.net/post23707.html#23707

Євген Баран спрезентував „У полоні стереотипів" (фото)

http://news.if.ua/news/2492.html

Качак-Тебешевська Т. Читач книг і сьогодення

http://bookvoid.com.ua/reviews/books/2009/10/21/140536.html

Кухарук Р. Наодинці з тлом : [про кн. „Наодинці з літературою" (Луцьк : Твердиня, 2007)]

http://www.litforum.org/index.php?r=18&a=2875

Названо лауреатів Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2009 рік [зокрема, Є. Барана]

http://cult.gov.ua/news/nazvano_laureativ_mizhnarodnoji_literaturnoji_premiji_imeni_grigorija_skovorodi_sad_bozhestvennikh_pisen_za_2009_rik/2009-12-03-1560

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка