Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Європейська освіта – реальний шанс для молодіПам'ятка користувачу „Європейська освіта - реальний шанс для молоді" розкриває поняття Болонського процесу та представляє європейські програми навчання,  що фінансуються ЄС.

В матеріалі представлені документальні джерела Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та вебліографічні ресурси на дану тему.

Рекомендована всім, хто виявляє інтерес до європейських програм та хоче вчитися за європейськими стандартами.

Укладачі: О. Люба - зав. відділом ЦЕЗІ ОУНБ ім. І. Франка

                   І. Салій - інженер ЦЕЗІ ОУНБ ім. І.Франка

Відповідальний за випуск: Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І.Франка

Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організацій підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації.

Болонський процес (БП) - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).

Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:

  • полегшеному переїзду громадян з метою подальшого навчання чи працевлаштування у Зоні європейської вищої освіти;
  • зростанню привабливості європейської вищої освіти;
  • розширенню Європи та забезпеченню її подальшого розвитку як стабільного, мирного, толерантного суспільства.

Значною мірою Болонський процес був породжений інтеграційними процесами в країнах ЄС, але поширився за його межі. Варто пам'ятати - Європейська освітня політика здійснюється за допомогою низки програм, що фінансуються з бюджету ЄС.

На період 2007-2013 рр. ЄС реалізує комбіновану Програму навчання протягом всього життя (LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP), яка підтримує освіту від дитинства до старості. Вона - спадкоємець та безпосередній продовжувач програм SOKRATES, LEONARDO DA VINСІ та деяких інших. Загальний бюджет LLР становить 7 мільярдів євро.

Скадові LLP

І. Чотири суб-програми:

- COMMENIUS;

- ERAZMUS;

- LEONARDO DA VINСІ ;

- GRUNDVIG.

COMMENIUS - призначена для середньої шкільної освіти, але у виконанні проектів беруть участь й вищі навчальні заклади. В ії рамках організовуються конференції, тематичні семінари, тренінги. Підтримуються також мережеві проекти між різними європейськими країнами.

ERAZMUS - призначена для вищої школи. Одна з найбільш знаних програм. Спрямована на навчання та стажування в університетах ЄС, а також розширення обмінів між університетами студентів та викладачів. Саме з цією прикладною метою в рамках ERAZMUS як експериментальний проект була розроблена Європейська трансферна система (European Credit Transfer System - ECTS), яка дозволяла студентам вільно переходити з одного європейського ВНЗ до іншого та отримувати дипломи. Нині  ECTS поширена й в Україні - в рамках Болонського процесу, склала основу кредитно-модульної системи.

LEONARDO DA VINСІ  - призначена для професійного навчання молоді, покращення якості та доступності освіти, представлення новаторства. Спеціалізується на дослідницьких проектах. Стартувала з реалізації програми Erasmus з метою сприяння співпраці між університетами та мобільності студентів в кордонах ЄС.

GRUNDVIG - призначена для навчання дорослих та реалізації деяких  інших  супутніх напрямів. Спрямована на роботу з європейськими партнерами для поширення кращих практик, збільшення досліджень персоналу, розвиток навичок тих, хто навчається. Підтримуються робочі візити, відвідання конференцій, поїздки на навчальні курси, зустрічі європейських партнерів з майбутніх проектів та ін.

II. Чотири перехресні програми -„КЛЮЧОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" (покликані гарантувати досягнення кращих результатів):

-         KEY ACTIVITY 1 - політика кооперації та нововведень в освіті та навчанні;

-         KEY ACTIVITY 2 - вивчення мов;

-         KEY ACTIVITY 3 - розвиток явищ та послуг, що базуються на інформаційних технологіях;

-         KEY ACTIVITY 4 - поширення та експлуатація результатів попередньо підтриманих акцій, обмін кращими практиками.

ІІІ. JEAN MONNET PROGRAMME

Стимулює      вивчення, дослідження та відображення європейської інтеграції на рівні вищих навчальних закладів, причому як в ЄС, так і за його межами.

Всі названі програми діють для країн ЄС, лише у виключних випадках (за наявності партнерів) поширюючись на інші держави.

Водночас існує три програми ЄС, які спеціально створені для налагодження співробітництва за його межами:

- ERASMUS MUNDUS

- TEMPUS

- BILATERAL COOPERATION

ERASMUS MUNDUS - програма взаємодії та обміну студентів й викладачів у сфері вищої освіти, що має на меті покращення якості європейської освіти, просування діалогу, взаєморозуміння між людьми і народами через співпрацю з третіми країнами. Стимулюючи людські ресурси та міжнародне співробітництво у вищій освіті з третіми країнами, програма сприяє розвитку контактів між зазначеними країнами та ЄС.

TEMPUS - програма сприяє розвитку системи вузів в державах Східної Європи, а також співпраці між навчальними закладами старих та нових членів ЄС, зокрема обміну між студентами та викладачами. Підтримує модернізацію системи вищої освіти в країнах з-поза меж ЄС, створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС.

BILATERAL COOPERATION - програма співпраці у сфері вищої освіти та професійних навчань між розвинутими країнами Європи, Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону (Канада, США, Японія, Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея). Фінансує пересування студентів між зазначеними країнами та ЄС.

Програма імені Жана Моне започаткована у 1990 році з ініціативи Європейської Комісії, програму названо на честь Жана Моне - одного з „батьків-засновників" Європейського Союзу (Європейських Спільнот). Має на меті пропагування  європейської ідеї (ідеї Об'єднаної Європи), сприяє поширенню європейських студій  в Європі та на інших континентах.

Основні завдання програми:

-         поширення знань про євроінтеграційні процеси, сприяння викладанню дисциплін з європейської інтеграції;

-         активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем європейської інтеграції;

-         підтримка навчальних та науково-дослідницьких закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях;

-         підтримка асоціацій професорів і вчених, які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції;

-         підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов'язаної з європейською інтеграцією.

На даний час програма „Європейська освіта" може запропонувати українським абітурієнтам широкий вибір факультетів та спеціальностей у престижних вузах Польщі та Словаччини. Студенти можуть здобути якісну європейську освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр чи отримати другу вищу освіту. 

Література

Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко // Вища школа : наук.-практ. вид. - Київ. - 2009. - N 3. - С. 44-56.  

Корсак К. Труднощі прогнозування системних змін в освіті й науці Європи та світу) / К. Корсак // Шлях освіти. - 2008. - N 1. - С. 23-27.

Матюха Л. Ф. Європейська освіта концепція загальної практики-сімейної медицини / Л. Ф. Матюха // Охорона здоров'я України. - Київ. - 2008. - N 4. - С. 59-60.

Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу : [до VI міністерської конф.] // Вища школа : наук.-практ. вид. - Київ. - 2009. - N 3. - С. 3-25.

Прокоп І. Формування теоретичних засад організації навчального процесу в школах європейських країн (з історії питання) / І. Прокоп  // Мандрівець. - 2004. - N 5. - С. 73-78.

Ткач Л. Серед кращих вузів Європи  / Л. Ткач  // Зовнішні справи. - 2008. - N 12. - С. 48-49.

Інтернет джерела

Євро Освіта

http://www.euroosvita.net/

Болонський процес, оцінка якості освіти, світові рейтинги вищих навчальних закладів та ін.

Європейський освітній портал

http://www.eu-edu.org/analysis_eu

Європейська освіта - аналітика.

Національний Темпус офіс в Україні

http://www.tempus.org.ua/

Темпус, вища освіта та Болонський процес, освітні пргорами ЄС для університетів та студентів та ін.

Офіційний сайт програми Еразмус Мундус

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Все про програму Еразмус Мундус.

Офіційний сайт програми програми Жана Моне

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm

Все про програму Жана Моне.

Офіційний сайт програми Темпус

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm

Все про програму Темпус.

Програма „Європейська освіта"

http://www.euroosvita.info/index.php

Як стати студентом, навчальні заклади, стипендіальні програми та ін.

Про програму ERASMUS MUNDUS

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_no_scholarships_en.php

Список магістерських курсів та програм.

ERASMUS MUNDUS

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

Список магістерських курсів та програм.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка