Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Віртуальний світ дистанційної освітиПам'ятка користувачу „Віртуальний світ дистанційної освіти" висвітлює поняття, історію, актуальність та переваги дистанційної освіти та дистанційного навчання.

В матеріалі представлені документальні джерела  з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та вебліографічні ресурси з даної тематики.

Рекомендована всім, хто виявляє інтерес до дистанційної освіти та хоче вчитися самостійно.

Укладачі: О. Люба - зав. відділом ЦЕЗІ ОУНБ ім. І. Франка

                   І. Салій - інженер ЦЕЗІ ОУНБ ім. І.Франка

Відповідальний за випуск: Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І.Франка

Дистанційна освіта перебуває на етапі активного становлення, що визначається умовами економічного розвитку країни та державною політикою в освітній галузі. Вихідні концептуальні положення змісту й організації щодо такої форми навчання ґрунтуються на основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти, Законів України „Про освіту", „Про вищу освіту", „Національної програми інформатизації" та інших нормативних документах, у яких наголошується на необхідності підвищення освітнього рівня населення та підготовки фахівців високої кваліфікації шляхом впровадження нових форм навчання. Дистанційна освіта значною мірою сприятиме оновленню вищої освіти.

Особливу актуальність дистанційна освіта отримала в Україні через гостру необхідність у масовій підготовці і перепідготовці кадрів, що зможуть ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Недостатність на сучасному ринку праці України кваліфікованих економістів, менеджерів різноманітних сфер людської діяльності, юристів, висуває на перший план формування саме цих категорій спеціалістів.

За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі верстви суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні.

Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.

Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості, військовослужбовці, домогосподарки, керівники, бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.

Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.

Дистанційне навчання (Distance education) - це вид освітніх послуг, що набирає популярності по всьому світу. Таке навчання відноситься до вищої освіти, є однією з його форм і способом організації навчання. Варто відзначити, що дистанційна освіта існує вже впродовж п'ятдесяти років. В наш час форма дистанційної освіти існує практично у всіх університетах світу.

При дистанційній формі навчання студентам і абітурієнтам пропонується програма навчання, як по спеціальностях, так і по окремих курсах. Важливо, щоб учень хоч один раз на рік відвідував кампус (університецьке містечко) і брав участь в стаціонарних заняттях. Деякі учбові заклади будують процес навчання на основі комп'ютерного забезпечення. Це означає, що викладач і студент в реальності не контактують один з одним, а отримують і передають інформацію по електронній пошті. Документи про закінчення освіти студентам висилаються теж поштою.

При дистанційній формі навчання завдання викладача - керувати навчанням, оцінювати і контролювати знання, пояснювати складний матеріал предмету. Головною перевагою дистанційного навчання є індивідуальність самого навчання. Студент сам обирає не тільки ритм, темп і час навчання, але й розстановку вивчення предметів. Студент сам вирішує, коли звертатися до викладача за консультацією. А метою навчання стає отримання професійних навичок, нових знань, ступеня кваліфікації, спеціальності. Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України є перспективною формою вищої освіти.

Темпи розвитку західної системи дистанційної освіти з середини 90-х років вражають - за 5 років збільшення об'єму послуг в тридцять разів і більше. Ця форма навчання відображає процеси глобалізації системи освіти. В зв'язку з різким ростом попиту на вищу освіту, її індивідуалізацією, з однієї сторони, і відсутністю фінансових і матеріальних можливостей створення або різкого розширення кількості вищих навчальних закладів, з іншої сторони, єдиною можливістю для все більшої кількості людей у всьому світі отримати вищу освіту є дистанційна форма освіти у віртуальних університетах - тобто „центрах дистанційної освіти".

За останні десять років віртуальні форми навчання стали звичними для більшості учбових закладів всього світу. В 1998 р. на ці цілі було затрачено 1,5 млрд. долл., а до 2005 р., за прогнозом Інституту стандартів і технологій Сполучених Штатів Америки, об'єм засобів, вкладених в освітні Інтернет-послуги, досяг 46 млрд. долл. Сьогодні навчання через Інтернет все частіше розглядається не просто як зручна форма підвищення кваліфікації, а як серйозна альтернатива традиційній освіті.

Поширення віртуальних форм навчання - це природний етап еволюції системи освіти від класичного університету до віртуального, тобто від дошки з крейдою до комп'ютерних навчальних програм, від звичайної бібліотеки до електронної, від малочисельних груп до віртуальних аудиторій будь-якого масштабу.

Американські, британські, австралійські, російські вищі навчальні заклади зрозуміли, що розвиваючи таку форму навчання, вони можуть успішно конкурувати на планетарному ринку освітніх послуг.

В Україні дистанційна освіта надзвичайно актуальна. Причина такої успішності криється в масовій перепідготовці і підготовці кадрів. Соціологи провели опитування серед випускників шкіл України і з'ясували, що 65% респондентів бажають здобути вищу освіту. Тим часом, діюча система вищої освіти дозволяє прийняти на денну і заочну форму навчання тільки 35% майбутніх студентів. В результаті, решта половини охочих не потрапляє в стіни вузів. У зв'язку з цим популярність дистанційної форми навчання стрімко набирає обороти.

Інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання є системно організованою сукупністю традиційних і комп'ютерно орієнтованих засобів навчання, засобів діалогу та передачі даних, протоколів взаємодії, систем мультимедіа, інформаційних і телекомунікаційних технологій, інформаційних ресурсів, системного апаратно-програмного та організаційного-методичного забезпечення, орієнтовану на задоволення освітніх потреб користувачів дистанційної освіти; сучасні засоби телекомунікацій та електронних видань дають можливість подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому майже всі їх надбання та переваги.

Ті, хто навчаються, мають можливість самі здобувати необхідні знання, користуючись інформаційними ресурсами, сучасними інформаційними технологіями. Інформаційні ресурси: бази даних і знань, комп'ютерні, в тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи, відео- й аудіозаписи, електронні бібліотеки разом із традиційними підручниками і методичними посібниками створюють унікальне розподільне середовище навчання, доступні й широкій аудиторії користувачів.

„Дистанційка" успішна як для бізнесменів, у яких немає часу на денну форму освіти, так і для сільських жителів, що не мають можливості навчатися в обласному центрі або в столиці. Таке навчання чудово підходить і тим, кому потрібна перекваліфікація і перепідготовка. Студенти, одержуючі дистанційну освіту, є представниками різних соціальних шарів. Інваліди, військовослужбовці і увязнені так само мають можливість дистанційно навчатися. Виходячи з вищесказаного, така форма навчання має вагомі переваги в порівнянні з традиційною формою здобування освіти.

Відзначимо головні переваги „дистанційки":

  • доступність всім верствам населення;
  • відсутність необхідності відвідувати лекції і семінари;
  • демократичний зв'язок „викладач - студент";
  • комплексне програмне забезпечення;
  • провідні освітні технології;
  • індивідуальний процес навчання;
  • гнучкі консультації.

Популярність, зацікавленість та швидкий розвиток дистанційного навчання в Україні дозволяє зробити висновок про перспективність даної форми освіти для нашої країни. Вона користується популярністю у людей, що працюють у галузі бізнесу і не мають можливості надовго залишити робочі місця; у сільського населення, якому не потрібно буде їхати за освітою до столиці чи обласного центру; у громадян, що мають необхідність у перепідготовці чи перекваліфікації; обмежених у пересуванні категорій населення: військовослужбовці, інваліди, молоді мами.

Отже, дистанційна освіта - нова, розвиваюча форма організації навчального процесу, яка є важливим чинником підвищення ефективності запровадження новітніх технологій навчання та забезпечення мобільності студентів, створення сприятливих умов для творчості, реалізації природної суті, соціальних потреб людини. Для досягнення успіху потрібно спиратися на взаємодію методологічних, навчальних та технологічних інновацій. Постійний пошук оптимального вирішення щоденних проблем, творчість є передумовою прогресу в цій галузі.

На сьогоднішній день програму дистанційної освіти розробляють практично всі Вузи на території України.

ЛІТЕРАТУРА

Брикіна О. Синергетичні засади дистанційної освіти майбутнього педагога / Ольга Брикіна // Рідна школа : наук.-пед. журн. (Київ). - 2006. -№ 6. - С. 36-38.

Власенко К. Дидактичний підхід до реалізації дистанційного навчання в системі інженерної освіти / Катерина Власенко // Рідна школа : наук.- пед. журн. -  Київ. - 2005. - N 12. - С. 20-22.

Калинина Л. Знання на відстані : [дистанційне навчання] / Л. Калинина // Пані вчителька. - 2009. - N 11. - С. 10-11.

Клокар Н. Дистанційне навчання вчителів у вимірі сучасних моделей підвищення кваліфікації / Наталія Клокар // Рідна школа : наук.- пед. журн. (Київ). - 2006. - № 5. - С. 14-18.

Кухаренко В. Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні / В. Кухаренко, В. Петрук // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 139-143.

Литвинов Г. Дистанційне навчання в контексті інформаційного суспільства та електронного урядування: досвід державної корпорації „Укртелеком" / Г. Литвинов, В. Гандабура // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України : наук.  журн. (Київ). - 2005. - № 2. - С. 405-412.

Пішванова В. Роль бібліотек у дистанційному навчанні молоді / В. Пішванова // Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. (Київ). - 2006. -  № 10. - С. 28-30.

Прудка О. В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання / О. В. Прудка // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. (Київ). - 2006. - № 10. - С. 184-189.

Семенець В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища школа : наук.-практ. вид. (Київ). - 2009. - № 5. - С. 40-57.

Філіпова Л. Дистанційне навчання фахівців у галузі бібліотекознавства та інформатики в США і питання його акредитації / Л. Філіпова, О. Олійник // Вісник Книжкової палати : наук.-практ.  журн. (Київ). - 2005. - № 3. - С. 30-32.  

Філіпова Л. Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л. Я. Філіпова, О. В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. - 2008. - N 4. - С. 59-63.

Хара О. Структура дистанційних курсів з математики для старшокласників та абітурієнтів / Олександра Хара  // Математика в школі. - 2005. - № 9. - С. 4-8.

ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА

Дистанційне навчання

http://dl.sumdu.edu.ua/

Регіональний центр дистанційного навчання Сумського державного університету.

Дистанційне навчання

http://dn.tup.km.ua/dn/page.aspx?n=default

Хмельницький нацiональний унiверситет. Факультет дистанцiйного навчання.

Дистанційне навчання школярів

http://testportal.org.ua/dls

Тестпортал.

Дистанційна освіта в Україні

http://e-learn.narod.ru/

Проект студентів Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Міністерство освіти і науки України. Дистанційна освіта

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/distance

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Освіта в Україні: Дистанційна освіта

http://www.ednu.kiev.ua/distant/

Освітянська мережа Укрїни.

 Дистанційна освіта

http://www.osvita.org.ua/distance/

Освітній портал.

Освіта.UA  Дистанційна освіта

http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/

Освіта.ua .

Центр дистанційної освіти ВНТУ

http://cde.vstu.edu.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Вінницький національний технічний університет.

UKMA: Дистанційна освіта

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource/view.php?id=252

Інтернет-освіта.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка