Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Актуальні проблеми економіки. Бібліографічний бюлетень. Вип. 1Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за I кв. 2011 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку

- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

- Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами  розвитку економіки України.

Укладач: Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти: аналіт. доп. - К. : Нац. ін-т. стратегічних досліджень, 2010. - 95 с.

Ковтун О. І. Державне регулювання економіки / О. І. Ковтун. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429 с.

Моделювання регіональної економіки. № 2 (16). Зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Плай, 2010. - 387 с. 

Старостенко Г. Г. Національна економіка / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. - К. : Ліра-К, 2011. - 432 с.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Модель формування портфеля інноваційних проектів підприємства / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 83-87.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 106-110.

Гоменюк М. О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності / М. О. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 188-192.

Горященко Ю. Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України / Ю. Горященко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 1. - С. 37-43.

Диленко В. Анализ эффективности функционирования системы отраслей национальной экономики / В. Диленко // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 20-23.  

Економічний розвиток України [у жовт.-листоп. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 9-18; 2011. - № 1. - С. 10-19.

Запорожец В. А. О региональной политике саморазвития как базе национальной экономической политики в условиях рынка / В. А. Запорожец // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 74-77.

Кириченко О. А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації / О. А. Кириченко, В. Г. Алькема // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 6-18.

Кіндзерська Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні / Ю. Кіндзерська // Економіка України. - 2011. - № 1. - С. 48-58.

Кіндзерський Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації / Ю. Кіндзерський // Економіст. - 2011. - № 1. - С. 10-16.

Корнілова І. М. Види регіональних інноваційних систем / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 181-188.

Могілат І. М. Проблеми оцінки вартості капіталу в економіці України / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 69-73. 

Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору / В. Парсяк // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 8-14.

Петровська І. П. Державна інноваційна політика як складова економічного розвитку України / І. П. Петровська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 105-108.   

Реутов В. С. Концепція трансформації регіональної конкурентоспроможності / В. С. Реутов // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 17-24.

Шевчук С. В. Визначення поняття „інноваційна економіка" / С. В. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 83-86. 

Щукін Б. М. Структурні параметри економіки України в порівнянні з розвинутими країнами (з даних таблиць „витрати-випуск") / Б. М. Щукін [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 17-24.

Юхновський І. В. Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу ринкової економіки / І. В. Юхновський // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 1. - С. 12-16.     

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Податковий кодекс України // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - 13 січ. (№ 4). - 457 с.

Соколовська А. М. Основи теорії податків / А. М. Соколовська. - К. : Кондор, 2010. - 326 с.

Фінанси регіону / за ред. М. Коваленка. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.

Алімпієв Є. В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці / Є. В. Алімпієв // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 46-50.

Андрущенко А. В. Основні недоліки методів вкладення коштів на сучасному етапі розвитку системи фінансів населення / А. В. Андрущенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 204-209.

Баличев Є. Ю. Оподаткування споживання у фінансовій теорії: еволюція поглядів / Є. Ю. Баличев // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 24-28.

Берегуля О. Планування розвитку банку з урахуванням стану конкурентного середовища / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 40-43.

Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 10-15.

Богдан Т. Н. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т. Н. Богдан // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 13-22.

Бородіна Н. З. Державне регулювання у сфері пенсійного забезпечення ­- розвиток та основні положення / Н. З. Бородіна // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 12. - С. 7-11.

Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України / С. Брагін, О. Макаренко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 18-24.    

Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С. А. Буковинський // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 10-30.

Вовчак О. Кредит у системі макроекономічної рівноваги / О. Вовчак [та ін.] // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 28-33.

Гізатуліна Л. Контрольні повноваження Державного казначейства щодо дотримання Бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу / Л. Гізатуліна // Казна України. - 2011. - № 1. - С. 14-17.

Говорушко Т. Теоретичні аспекти контролінгу і різних його моделей / Т. А. Говорушко, Д. О. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 7-10.

Гозбенко Л. О. Зарубіжні фахівці про Податковий кодекс України / Л. О. Гозбенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 12. - С. 11-16.

Гриценко В. Факторинг як інструмент підтримки бізнесу / В. Гриценко // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 60-75.  

Гулько В. В. Удосконалення механізму фінансового контролю в Україні / В. В. Гулько // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 181-185.

Диба М. Банківські метали: класифікація, функції, операційні інструменти / М. Диба, Е. Бахтарі // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 34-38.

Дробязко А. Якою банківська система України виходить із кризи 2008-2009 років? / А. Дробязко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 4-9.

Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи (нотатки з круглого столу) // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 36-65.

Єгоричева С. Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С. Єгоричева // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 53-57.

Єфіменко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т. І. Єфіменко // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 3-11.  

Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С. Захарін // Економіка України. - 2010. - № 12. - С. 48-58.

Івахненко І. С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів / І. С. Івахненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 2. - С. 21-25.

Івахненко С. П. Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України / С. П. Івахненко, В. А. Делас // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 48-53.   

Іонін Є. Є. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду / Є. Є. Іонін, М. М. Овчинникова // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 71-79.

Іщук С. О. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 71-78.

Квасовський О. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 52-63.  

Кириленко В. Банковская система: суть и перспективы её развития в Украине / В. Кириленко // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 3). - С. 382-407.

Коваленко Ю. М. Економічна сутність інвестицій / Ю. М. Коваленко, О. О. Мискіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 74-78.  

Коваль О. П. Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг / О. П. Коваль // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 80-86.

Коваль О. П. Концептуальні засади інвестування пенсійних активів / О. П. Коваль // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 101-107.  

Ковальчук Т. Нове керівництво НБУ як передумова для кардинальної зміни валютно-курсової політики держави / Т. Ковальчук // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 3-8.

Копилюк О. І. Напрями формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України / О. І. Копилюк, В. І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 11-15.  

Котирло О. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України / О. О. Котирло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 102-105.

Кремень В. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. М. Кремень, С. Я. Щепотков // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 107-116.

Кручок Н. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування / Н. Кручок // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 50-60.

Кужель В. М. Особливості інвестування вітчизняних підприємств / В. М. Кужель // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 87-92.

Липчанська О. В. Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій / О. В. Липчанська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 16-18. 

Липчанська О. В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів до аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки / О. В. Липчанська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 64-68.

Литвин М. В. Індексний метод визначення адаптивності банківської системи до глобалізаційних вимог / М. В. Литвин // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 2. - С. 25-29.

Литвин М. В. Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні / М. В. Литвин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 58-63.   

Лобозинська С. М. Особливості податкового регулювання банківської системи України / С. М. Лобозинська // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 36-47.

Лукашова І. О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 2. - С. 7-12.  

Лютий І. Фінансово-економічна криза 2008-2010 р.р.: деякі чинники та уроки / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 10-16.

Мамонова Г. В. Ефективність видаткової частини бюджету України / Г. В. Мамонова, К. Д. Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 147-153.

Мартинюк В. П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 40-51.   

Марцин В. С. Заходи щодо інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 46-55.  

Матвієнко Т. О. Нові підходи до обліку та контролю за податками і зборами в умовах реформування податкової системи України / Т. О. Матвієнко // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 86-88.

Михайленко С. В. Бюджет як об'єкт управління / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 154-160.

Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору / В. Міщенко, А. Незнамова // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 4-9.

Морозов А. С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А. С. Морозов, В. В. Турський // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 82-85.

Нечитайло У. П. Проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів Європейського Союзу / У. П. Нечитайло, О. Р. Кардаш // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 37-42.     

Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / А. Нікітішин // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 6-9.

Олейнікова Л. Г. Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави / Л. Г. Олейнікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 3-7. 

Осадченко О. Проблемні питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів / О. Осадченко // Казна України. - 2011. - № 1. - С. 24-26.

Паламарчук Д. М. Фіскальна ефективність та напрями удосконалення національної моделі ПДВ / Д. М. Паламарчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 34-41.

Панасенко Г. Способи та інструменти формування ресурсного потенціалу банківської установи / Г. Панасенко, А. Резніченко // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 32-49.

Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців (нотатки з конференції) / М. Пацера // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 7-9.

Полозенко Д. Гроші, фінанси і кредит у контексті забезпечення добробуту людини / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 39-42.

Попова В. В. Оцінка ефективності діяльності Державної податкової служби України / В. В. Попова // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 1. - С. 21-26.    

Потій В. З. Цінні папери як джерело формування позикового капіталу підприємств / В. З. Потій, А. П. Куліш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 172-175.

Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів / Ю. Правик // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 76-88.  

Пшик Б. І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 56-62.

Рибак С. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ / С. Рибак // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 32-43.

Рибак С. Взаємозв'язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями / С. Рибак, Є. Крайчак // Економіка України. - 2010. - № 12. - С. 38-44.

Рожко О. Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / О. Д. Рожко // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 64-72.

Розвиток фінансового ринку України [у жовт.-листоп. 2010р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 19-44 ; 2011. - № 1. - С. 20-46.

Рябініна Л. М. Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення / Л. М. Рябініна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 157-160.

Савлук С. Питання теорії та практики оцінювання банківського капіталу / С. Савлук // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 19-26.

Савченко Т. Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 161-170.

Сєрік Ю. В. Система управління банківськими ризиками / Ю. В. Сєрік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 114-118.  

Стефанюк І. Неефективне управління бюджетними коштами: теорія і практика / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. - 2010. - № 8. - С. 10-12.

Стефанюк І. Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 31-35.

Тимченко О. М. Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 30-35.  

Тиравська Г. Податковий кодекс. Коментарі. Працюємо по-новому / Г. Тиравська // Податкове планування. - 2011. - № 2. - С. 34-52.

Ткаченко Н. В. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України / Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 69-79. 

Ткачук Н. М. Фінансування інновацій: сучасний стан і проблеми здійснення / Н. М. Ткачук // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 9. - С. 25-29.

Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем / А. Топоровська // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 50-52.

Федик М. В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні / М. В. Федик // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 91-97.

Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи / О. Чемодуров // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 10-14.

Шинкаренко А. В. Сутність інвестицій крізь призму банківської інвестиційної діяльності / А. В. Шинкаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 171-178. 

Шиян А. А. Механізми взаємодії фінансових інститутів розвинених та перехідних економік / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова, І. Ф. Острий // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 18-25.

Школьник І. О. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальними сектором економіки / І. О. Школьник, А. Ю. Семеног // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 83-93. 

Шулевська О. Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні / О. Шулевська // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 16-19.

Юрій С. І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С. І. Юрій, О. О. Луцишин // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 48-59.

Яцюк Г. Модернізація торговельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. Яцюк // Економіка України. - 2010. - № 12. - С. 44-48.      

Світогосподарські зв'язки і Україна

Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс / за ред. Ю. Г. Козака. - К. : ЦУЛ, 2011. - 288 с.

Антонов В. Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 85-94.

Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків / І. Бабкіна // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 31-33.

Брегеда О. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності / О. Брегеда, С. Савлук // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 3-7.

Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС / О. Булана // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 68-78.

Голляк Ю. Б. Державна промислова політика як формування міжнародної міжгалузевої взаємодії / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 45-54.

Гриценко В. Світова фінансова криза: діагностика та нові підходи до виживання на фінансовому ринку / В. Гриценко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 20-26.   

Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України / В. Гурочкіна // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 30-33.

Демченко В. В. Особливості формування транскордонних кластерів / В. В. Демченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 179-186.

Дорошенко І. В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І. В. Дорошенко // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 58-68.

Дудинець Л. А. Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 150-156. 

Кислицина О. В. Сутність міжнародної економічної міграції та її особливості в умовах глобалізації / О. В. Кислицина // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 33-36.

Козюк В. В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації / В. В. Козюк // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 44-57.

Костенко Н. Геоекономічний вимір залучення країн у глобальну торгівлю / Н. Костенко // Економіст. - 2011. - № 1. - С. 17-19.

Малій О. В. Регулювання вхідних бар'єрів на ринки у світовій практиці / О. В. Малій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 64-69.

Микула Н. А. Національна доповідь „Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (Основні положення проекту) / Н. А. Микула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 7-19.  

Огляд розвитку світової економіки [у жовт.-листоп. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 5-8 ; 2011. - №  1. - С. 6-9.   

Підвисоцький Р. Глобальна фінансова система на порозі великих змін (нотатки з конференції) / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 28-30.

Полторацький О. С. Східноєвропейський вимір сучасної зовнішньополітичної стратегії ЄС: фактори, виклики та перспективи європейської інтеграції України / О.С. Полторацький // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 7-10.

Рибак Ю. В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів / Ю. В. Рибак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 192-199. 

Руденко-Сударева Л. Процессы глобализации и транснационализации: теоретико-методологический подход к комплексной оценке / Л. Руденко-Сударева, О. Мозговой, Д. Гуртов // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 3). - С. 304-332.

Серенис Д. Влияние нестабильного валютного курса на величину экспортных поставок: данные по четырем европейским странам / Д. Серенис, П. Серенис // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 3). - С. 364-370.

Сопко В. В. Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу / В. В. Сопко, С. В. Андрос // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 173-178.   

Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 60-67.

Сущенко О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект / О. М. Сущенко, К. В. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 50-57.

Фищук І. М. Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках / І. М. Фищук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 168-172.  

Фліссак К. А. Німецька модель виходу країни із економічної і соціальної кризи / К. А. Фліссак // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 27-32.

Фомін І. С. Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту / І. С. Фомін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 45-48.   

Чуб О. Банківські кризи у глобальному середовищі / О. Чуб // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 89-94.

Швиданенко О. А. Сучасна парадигмальна конструкція глобальної конкурентоспроможності / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 8-17.

Ярошенко Ф. О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 3-12.     

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка