Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарства. Бібліографічний бюлетень. Вип. 1Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 

Бібліографічний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у I кварталі 2011 р.

Бюлетень складається із семи розділів:

- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива
- Сільське господарство на Івано-Франківщині

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач - С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка            

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Агроекологічні особливості оцінки сільськогосподарських земель / Н. Палапа, О. Крикунова, С. Сенчук, І. Сігалова // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 36-39.

Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей / І. Г. Кириленко, В. В. Дем'янчук, Б. А. Андрющенко [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 16-22.

Біттер О. Л. Факторний аналіз розвитку особистих селянських господарств / О. Л. Біттер [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 59-61.

Блоха А. В. Формування адаптивної державної технічної політики для сільськогосподарських підприємств / А. В. Блоха // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 75-80. 

Бойко Л. М. Нормативно-правове забезпечення орендних відносин у сільському господарстві України / Л. М. Бойко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 66-68.

Борщ А. Г. Структура фінансового капіталу та ефективність його використання агропромисловими підприємствами / А. Г. Борщ, О. Г. Борщ // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 51-55. 

Збарський В. К. Про регулювання продовольства України / В. К. Збарський, В. А. Величко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 62-67.

Зленко О. В. Проблеми взаємодії кредитної політики і правового механізму кредитування сільгоспвиробників / О. В. Зленко, П. А. Лайко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 75-77.

Іванишин В. В. Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва / В. В. Іванишин // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 56-58.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, П. А. Лайко, О. Д. Витвицька // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 100-107.

Камінська Т. Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 51-57.

Кандул С. Податковий режим в агросекторі: що нового? / С. Кандул // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 14-17.  

Кваша С. М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 161-167.

Колібаба Р. Агрострахування має стати доступним / Р. Колібаба, М. Назаренко // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 22-23.

Колодійчук І. А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. - 2010. - № 10. - С. 148-155.

Крисанов Д. Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності / Д. Ф. Крисанов // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 12-19.

Крисанов Д. Ф. Іноземні інвестиції в агропродовольчому комплексі України / Д. Ф. Крисанов // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 71-74.

Любар О. О. Банківське кредитування суб'єктів аграрної сфери в умовах ринку / О. О. Любар // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 73-77.

Маслак О. М. Нові випробування для ринку цукру / О. М. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 34-36. 

Наконечна К. В. Управління формуванням і використанням місцевих бюджетів / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 68-70.

Однорог М. А. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств інвестиційними ресурсами / М. А. Однорог // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 75-77.

Пархоменко І. В. Проблема кредитування виробників зерна / І. В. Пархоменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 169-172.

Радченко О. Д. Складові системи фінансових відносин малих сільськогосподарських підприємств / О. Д. Радченко // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 63-66.

Резнік Н. П. Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 87-91.

Татаренко О. Г. Фінансовий лізинг як напрям фінансової політики в аграрній сфері економіки / О. Г. Татаренко // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 69-73.

Файчук О. Банківський кредит для аграріїв стає доступнішим / О. Файчук // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 46-51. 

Фінансові проблеми розвитку малих агроформувань / Р. П. Саблук, О. В. Коваленко, А. Д. Остапчук, В. П. Гераймович // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 45-50.

Худавердієва В. А. Проблеми продовольчої безпеки в Україні / В. А. Худавердієва // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 23-27.

Ціп Є. Лізингові гроші працюють на прибуток сільгоспвиробника / Є. Ціп // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 35-36.

Шаблико І. Міфи й реальність мораторію на купівлю-продаж земель сільгосппризначення (Погляд керівника сільгосппідприємства) / І. Шаблико // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 32-33.

Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.

 ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.

Авдеев Ю. Сезон открывает баклажан / Ю. Авдеев // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 20-23.

Акимушкина О. Амарант распускает хвост / О. Акимушкина // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 72-73.

Александрова Т. К лимонам с правильным подходом / Т. Александрова // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 42-43.

Афанасьев В. „Рубите голову" моркови / В. Афанасьев // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 26-27.

Байлук С. І. Вплив умов вирощування яблуні на хімічний склад плодів для виробництва сидру / С. І. Байлук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 58-61.

Бачинский А. Начало начал. Выбор столовых сортов винограда / А. Бачинский // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 32-35.

Бережняк М. Ф. Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів за різних систем обробітку / М. Ф. Бережняк, Є. М. Бережняк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 16-19.

Беспалов В. В. Овочі на підвіконні / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 4-5.   

Волкова Н. Её неброская прелесть... Алыча в вашем саду / Н. Волкова, В. Волков // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 26-27.

Выбираем салат: скороспелость или полезность // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 30-31.

Гайдук А. Своя кукуруза слаще / А. Гайдук // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 40-41.

Глим'язний В. Стійкість сортів кормових бобів / В. Глим'язний, Д. Гентош // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 84.

Голубничая В. Горошина для принцессы / В. Голубничая // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 12-14.

Горбач А. Рассаду в отставку! / А. Горбач // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 18-20.

Гуляєв Б. І. Коренезабезпеченість рослин пшениці озимої за зерновою продуктивністю / Б. І. Гуляєв, Г. Б. Карлова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 25-26.

Дерев'янко Д. Визначення оптимальної вологості зерна під час обмолоту та післязбиральної підготовки насіння / Д. Дерев'янко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 24-25.

Дець Н. Город на вікні: корисно й красиво / Н. Дець // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 3-5.

Дикун М. О. Інтенсивна технологія вирощування суниці / М. О. Дикун // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 38-41 ; № 3. - С. 34-37.

Дуничев И. Змеевидные огурцы / И. Дуничев // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 34-35.

Кадаяс Б. И. Виноград на высоких грядах / Б. И. Кадаяс // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 53-55.

Камінський В. Як виростити високий урожай гречки / В. Камінський, Р. Грищенко // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 64, 66, 68, 70.

Кисленко О. Топінамбур: „утилізує" глюкозу й поліпшує зір / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 14-15.

Кищак Е. Слаборослый вишневый сад. Компактный и урожайный / Е. Кищак // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 32-35.

Клименко С. В. Каштан їстівний - цінна плодова рослина / С. В. Клименко // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 34-36.

Кондакова О. Овощи, свет и температура / О. Кондакова // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 34-35.

Кріпак О. І. Екзотична й цілюща бенінказа / О. І. Кріпак // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 11.

Крылов О. Балконный огурец / О. Крылов // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 24-26.

Кулик О. І. Сорти томатів російської селекції / О. І. Кулик // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. - С. 8-9.

Мазур П. Обрезка груши / П. Мазур // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 28-29.

Мариноха П. Горох замість чорного пару / П. Мариноха // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 72-73.

Марущак Л. Плодовый каштан. Выращиваем в своем саду / Л. Марущак // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 30-31.

Марущак Л. В. Сорти, що заслуговують на увагу / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 16. 

На старте - томаты // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 26-29.

Невежин С. Сорго не боится засухи / С. Невежин // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 85-86.

Плетень С. В. Контроль ріпаку в зимовий період / С. В. Плетень, В. В. Рожкован // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 56.

Позняк О. В. Дрібноплідні помідори: виправдана популярність / О. В. Позняк // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. - С. 6-7.

Пскемская Л. „Хитрый" лук / Л. Пскемская // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 32.

Ременюк Ю. О. Вплив тривалого обробітку ґрунту на родючість чорнозему типового / Ю. О. Ременюк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 14-17.

Романов А. Многосортовые саженцы / А. Романов // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 40-42. 

Рупосова С. Капуста: качество важнее количества / С. Рупосова // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 28-30.

Рябчун Н. Моніторинг озимих культур у зимовий період / Н. Рябчун // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 50-53.

Савейко О. Начинаем малиновый сезон / О. Савейко // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 30-31.

Савченко Ю. І. Оцінка економічної ефективності розвитку хмелярства / Ю. І. Савченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 66-70.

Сайко В. Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 5-12.

Сеткова Л. Как подготовить семена к посеву / Л. Сеткова // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 58.

Сиволап Ю. М. Сучасна біотехнологія в рослинництві України / Ю. М. Сиволап // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 13-15.

Слєпцов Ю. В. Вирощуємо розсаду / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 6-7.

Слюсар С. М. Суданська трава - цінна кормова культура / С. М. Слюсар // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 12.

Сорти картоплі „КВС" для всієї України // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 12-13.

Табанюк О. Картофель на фоне календулы / О. Табанюк, Н. Патрихалко // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 8-11. 

Таргоня В. До питання виробництва екологічно безпечної продукції  рослинництва / В. Таргоня, В. Яворів // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 35-39.

 Таргоня В. Забезпечення екологізації землеробства / В. Таргоня, В. Яворів // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 25-27.

Товстановська Т. Льон олійний - альтернатива соняшнику / Т. Товстановська // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 58-61.

Филоновская С. Настал черед перца / С. Филоновская // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 20-21.

Хроменко В. Насіння від черкаського „Маїсу" - це перспектива надовго / В. Хроменко // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 62-63.

Чебаненко В. І. Мініатюрні томати / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 10.

Чебаненко В. І. Огіркові таємниці / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. - С. 4-5.

Черненко М. Сеянцам будет комфортно / М. Черненко // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 16-17.

Шабля О. Гарбузовий бізнес / О. Шабля [та ін.] // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 58-62.

Якимов В. Нашел новый способ размножения ежевики / В. Якимов // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 56-57.

Яковцева М. Земляника в дизайне сада / М. Яковцева // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 58-61.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Алієв Е. Використання іонометричниного методу для діагностики маститу у корів / Е. Алієв // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 37-40.

Білай Д. В. Кролі - це не тільки цінне хутро... / Д. В. Білай //  Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 39-42.

Біленький О. Ю. Виробництво продукції тваринництва в країнах-членах СНД / О. Ю. Біленький // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 142-145.

Биотехнологии против птичьего гриппа // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. - С. 30-31.

Болдин А. Всем хороша мускусная утка... / А. Болдин // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 88-89.

Борщенко В. Оптимізація живлення ремонтних телиць абердин-ангуської породи на природному пасовищі / В. Борщенко // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. - С. 32-35. 

Галушко В. П. Зарубіжні системи забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі та можливості їх застосування в Україні / В. П. Галушко // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 137-142.   

Говоров А. Разрешите курице стать мамой / А. Говоров // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 92-94.

Данилевська-Жугунісова О. Є. Аналіз тенденцій розвитку молокопродуктивного підкомплексу АПК України / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин Україні. - 2011. - № 1. - С. 99-101.

Данилів Б. В. Розвиток вертикальної інтеграції як напрям підвищення ефективності свинарства / Б. В. Данилів // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 46-52.

Каци Г. Особливості шкіри худоби з різним напрямом продуктивності / Г. Д. Каци // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 37-40.

Коваленко Г. Вибір корови для присадибного господарства / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 42.

Кучер Л. Ю. Інтенсифікація молочного скотарства у підвищенні його прибутковості / Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 72-75.

Макарова И. В. Лечите мастит правильно / И. В. Макарова // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 88-90.

Марущак Л. В. Ось так я вирощую мускусних качок / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 43.

Мельник В. Птичий дом / В. Мельник // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 58-60.

Назаренко А. Свинарство України: на межі продовольчої безпеки / А. Назаренко // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 110-111.

Осташко Т. О. Цінова конкурентоспроможність м'ясомолочної продукції в умовах СОТ / Т. О. Осташко // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 155-161.

Преображенский О. Как вычислить время отела / О. Преображенский // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 1. - С. 82-83.

Романенко В. П. Ентеровіруси свиней і їх роль у природному середовищі / В. П. Романенко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 27-30.

Столюк В. Стреси в свинарстві / В. Столюк, В. Чумаченко // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 130-133.

Тарасенко В. „Певчие" куры / В. Тарасенко // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 65.

Тарасенко В. Полноценное питание для несушек / В. Тарасенко // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 64.

Технологія оптимізована - розвиток свиней ефективний // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. - С. 14-17.

Ульянченко О. В. Підвищення економічної ефективності виробництва курячих яєць в аграрних підприємствах України / О. В. Ульянченко, О. В. Анісімова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 62-65.

Шеремета В. І. Новий спосіб добору корів у донори ембріонів для трансплантації / В. І. Шеремета [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 34-35.

Ючкина Н. Не вывелись цыплята? Делайте выводы / Н. Ючкина // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 81-83.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини / В. Д. Малигіна, О. В. Вєтрова, М. О. Рябченко. - К. : Кондор, 2009. - 246 с. 

АТОНІК ПЛЮС - універсальний захист вашого прибутку! // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 92-93.

Бакова суміш гербіцидів - нові можливості захисту зернових від бур'янів // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 102-103.

Голосний П. ГРАНСТАР ГОЛД: досконалість без обмежень / П. Голосний // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 94.

Голубка В. Захистити на всі 100% / В. Голубка // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 91-93.

Дерменко О. Бура плямистість кукурудзи / О. Дерменко // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 80-82.

Зозуля О. Гербіцид на будь-який випадок / О. Зозуля // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 91.

Кирик М. М. Вплив строків сівби пшениці озимої на ураженість збудником твердої сажки / М. М. Кирик [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 23-24.

Кирик М. Патологія насіння озимої пшениці / М. Кирик [та ін.] // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 104, 106, 108. 

Каушан О. Ракумін Паста. Європейський вибір у боротьбі проти пацюків та мишей / О. Каушан // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 24. 

Лихочвор В. Догляд за посівами озимої пшениці у 2011 році / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 120-122.

Лихочвор В. Ріпак - делікатес для слимаків / В. Лихочвор, Я. Гойсалюк // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 86-88.

Максимович В. Дербі 175 SC, с. к., - новий стандарт захисту зернових культур / В. Максимович // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 84-85.

Максимович В. Дербі та Аксіал - комплексне рішення проблем забур'яненості зернових / В. Максимович // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 116-117.

Мариноха П. Оптимізація технології вирощування гороху / П. Мариноха // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 84-85.

Марков Л. І. Інтегрований захист капусти від хвороб / Л. І. Марков // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 8-10.

Марущак Л. В. Тютюн - ефективний засіб проти шкідників / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. - С. 6-7.

Мельничук Ф. С. ІНШУР ПЕРФОРМ - нове слово в обробці насіння зернових! / Ф. С. Мельничук // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 74-76.

Мордерер Є. Гербіцид Галера 334 SL - ефективний засіб захисту посівів ріпаку та гірчиці / Є. Мордерер // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 104, 106. 

Омеляненко О. Моддус робить рослину ще сильнішою! / О. Омеляненко // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 88.

Плетень С. Сучасний моніторинг шкідників / С. Плетень [та ін.] // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 80-81.

Танчик С. П. Ефективний контроль забур'яненості кукурудзи / С. П. Танчик // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 88, 90.

Ткаленко А. Отчего чахнет салат / А. Ткаленко // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 22-23. 

Українець В. Гербіцид Аденго: створений, щоб стати кращим! / В. Українець // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 83.

Українець В. Бетанал МаксПро - ваш стабільний партнер в економічному зростанні! / В. Українець // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 118. 

Українець В. Майстер пауер - гербіцид, який докорінно змінить ваші уявлення про ефективний захист кукурудзи / В. Українець // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 82.

Фокін А. Захист грибів та овочевих культур у закритому ґрунті / А. Фокін // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 126-131.

„ФРЕШ" - енергетичний коктейль для ваших рослин // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 102.

Шевчук І. Захист саду до розпускання бруньок / І. Шевчук // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 98-100. 

Шевчук І. Захист саду до цвітіння рослин / І. Шевчук // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 108, 110, 112, 114-115.

Шіхерт А. Ріпак: весняному полю - тільки найкращий захист! / А. Шіхерт // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 94-95.

Шевчук И. Защита алычи от сливовой плодожорки / И. Шевчук // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 28-29.

 ТЕХНІКА АПК

Бабаянц О. В. Сепараторы САД - надежный помощник для получения высококачественных и здоровых семян / О. В. Бабаянц // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 26-27.

Бешун О. А. Технічні характеристики тракторів Pauny Zanello / О. А. Бешун [та ін.] // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 8-12.

Бойко А. Вплив ефективності сфери технічного обслуговування на встановлення функцій готовності та відновлення зернозбиральної техніки / А. Бойко, К. Думенко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 11-14.

Бродецька Н. Чи потрібні молочні автомати Україні? / Н. Бродецька // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 124-129. 

Васильченко В. Ротаційні борони „Циркон" від LEMKEN / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 46-49.

Васильченко В. Шини у зимовий період: вибір та особливості експлуатації / В. Васильченко [та ін.] // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 66-68.

Визначення конкурентоспроможності вібраційної сушарки Ф -КВС для фільтраційно-конвективного сушіння гарбузового насіння / О. Цуркан, А. Спірін, О. Герасимов, І. Ковальов // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 24-28.

Вільмер Г. Ґрунтообробно-посівний агрегат / Г. Вільмер // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 110-111.

Вялых В. А. Хранение машин для защиты растений / В. А. Вялых // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 26-28, 30.

Голубкова Н. На лезвии ножа. Выбираем инструменты для обрезки сада / Н. Голубкова // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 26-27.

Горбатов В. Автомобілерозвантажувач РАГ-65 виробництва ЗАТ „Калинівський машзавод" / В. Горбатов [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 22-23.

Гриненко О. Доцільність використання ґрунтообробних агрегатів з гнучким кріпленням робочих органів / О. Гриненко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 32-34.

Дерев'янко Д. Поліпшення технології післязбирального дороблення зерна / Д. Дерев'янко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 34-35. 

Дерев'янко Д. Поліпшення ефективності післязбиральної обробки зерна та насіння / Д. Дерев'янко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 25-26.

Довженко А. Сеялка для посева редиса / А. Довженко // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 74.

Дригуля С. Деякі аспекти нормативно-правової роботи Держтехнагляду України у 2010 році / С. Дригуля [та ін.] // Техніка і технологія АПК. - 2011. - № 2. - С. 41-42.

Еиro-Maus 4 - самый большой погрузчик всех времён // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 34-35.

Зора В. У пошуках прогресу: машини і обладнання виробництва ВАТ „Завод „Ніжинсільмаш" / В. Зора // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 17-20.

Іванишин В. В. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні / В. В. Іванишин // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 78-82.

Как правильно экономить топливо // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 70-71.

Калініченко В. М. Техніко-економічні показники сонячних колекторів різних конструкцій / В. М. Калініченко // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 47-51.

Карабиньош С. Відновлення деталей сільгосптехніки / С. Карабиньош, А. Новицький // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 100-102, 104.

Карабиньош С. Обладнання для автомийок і ремонтних майстерень / С. Карабиньош // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 120-122.

Карпенко М. И. Зернодробилка-смеситель / М. И. Карпенко // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 58.

Клименко В. До питання нормативно-методичного забезпечення випробування водогрійних котлів на твердому біопаливі / В. Клименко, Л. Лисак // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 3. - С. 37-39.

Козирський В. Вплив електричного струму на організм людини та сільськогосподарських тварин в мережах напругою до 0.4 кВ / В. Козирський // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 22-24.

Кондратюк С. JOSKIN - європейський лідер машин для органічних добрив / С. Кондратюк // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 36-41.

Котко І. Технології та технічні засоби сівби в системі мінімального та нульового обробітку ґрунту / І. Котко, А. Сташевська // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 21-24.

Кравчук І. Досвід зарубіжних виробників у виготовленні обладнання з роздільним годуванням різних статевих груп курей / І. Кравчук // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 3. - С. 5-9.

Кравчук В. Управління якістю послуг з технічного сервісу / В. Кравчук, В. Соловей // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 28-31. 

Крани стрілові автомобільні КС-4574-1, КС-55712 та їх модифікації / В. Погорілий, В. Горбатов, В. Рудик, І. Пивовар // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 28-30.

Кришталь О. Тенденції розвитку обладнання для свинарства / О. Кришталь // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 54-58.

Куканов А. Ручной культиватор „суперпрост" / А. Куканов // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 12.

Кюрчев В. Новий посівний МТА на основі трактора серії ХТЗ-160 / В. Кюрчев // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 9-12.

Лебедєв А. Тракторна енергетика: проблеми та їх розв'язання / А. Лебедєв [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 4-8.

Лебедєв С. Підвищення ефективності роботи орних агрегатів на агрофоні підвищеної вологості / С. Лебедєв // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 6-9.

Мазуренко А. Сучасна вітчизняна альтернативна технологія збирання цукрових буряків та теоретичні дослідження процесу укладання їх в потужний валок із тридцяти рядків / А. Мазуренко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 12-17. 

Новицький А. Забезпечення працездатності культиваторів / А. Новицький [та ін.] // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 138-140, 142.

Обґрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні / В. М. Булгаков, А. С. Заришняк, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 5-8.

Опалко В. Техніка для теплиць та парників / В. Опалко [та ін.] // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 18-19.

Панічев Р. Китай славиться міні-тракторами? / Р. Панічев // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 22-25. 

Погорілий В. Сучасні чизелі на ринку України / В. Погорілий // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 114, 116, 118.

Поліщук В. М. Техніко-технологічні аспекти виробництва біодизельного пального / В. М. Поліщук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 41-42.

Поліщук Л. Про особливості роботи затискного транспортера льону під час затискування стебел / Л. Поліщук // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 20-22.

Посівний агрегат Kverneland Accord i-drill PRO // Пропозиція. - 2011. - № 3. - С. 134-137.

Причепи для силосу та сінажу // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 12. - С. 50-53.

Пришляк Н. В. Досвід Китаю у будівництві індивідуальних біогазових установок / Н. В. Пришляк // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 165-169.

Ревенко І. Засоби механізації доїння корів / І. Ревенко, О. Медведський // Пропозиція. - 2011. - № 1. - С. 106-108.

Руденко Л. Ефективність і якість роботи гвинтового дозатора комбікормових агрегатів / Л. Руденко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 9-11.

Семашко В. У экономного агрария - машина марки АМКОДОР / В. Семашко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 18-19.

Семеняк В. Причіпні обприскувачі LEMKEN / В. Семеняк // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 12-13.

Сергеев А. Альтернативные предпусковые подогревательные устройства / А. Сергеев // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 64-65.

Смоляр В. Скотарство на виставці „Euro Tier 2010": погляд з України / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 42-46.

Сокур А. Швейцарские технологии Leica Geosystems приходят в Украину / А. Сокур // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 12. - С. 42-44.

Соловей В. Якість технічного обслуговування сільськогосподарської техніки: вимоги до об'єктів і суб'єктів / В. Соловей // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 31-35.

Таргоня В. Системний підхід до розроблення біотехнологічних процесів для їх реалізації як складової біоконверсного комплексу / В. Таргоня // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 17-21.  

Теория вертикальной почвообработки // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 4-7.

Ткаченко Л. П. Комбайн хмелезбиральний КХ-300 / Л. П. Ткаченко // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 28-33.

Трегуб М. Обґрунтування функціональних параметрів вітроустановок для використання низькопотенціальних вітрових потоків / М. Трегуб [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 14-17.   

Черненко Е. Геотермальная энергия: тепловые насосы / Е. Черненко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 4. - С. 72-73.

Шевченко І. Напрями раціонального використання органічних відходів тваринництва / І. Шевченко [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 15-17.

Шугаева И. Выбираем секатор / И. Шугаева // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

Ющук Д. Удосконалений культиватор-рослинопідживлювач / Д. Ющук // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. - С. 17.

Ясенецький В. Культиватори ТОВ „Левада" / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 2. - С. 14.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Ефективні способи застосування мелених фосфоритів / Б. С. Носко, В. І. Бабинін, А. О. Христенко [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 16-19.

Мікродобрива для позакореневого підживлення від „Альфа-Хімгруп" - поліпшення якості врожаю // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 109.

Петров А. Удобрения творят чудеса / А. Петров // Приусадебное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 54-57.

Санін В. Ефективність позакореневого підживлення добривами / В. Санін, Ю. Санін // Пропозиція. - 2011. - № 2. - С. 76-77

Сендецький В. М. Технологія переробки органічних відходів у біогумус / В. М. Сендецький, І. М. Ковтуник // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 12. - С. 76-78.

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Осьмак А. Лісові машини / А. Осьмак // Новини агротехніки. - 2010. - № 6. - С. 34-41. 

Печуляк В. Лісове право: проблемні питання місця та ролі у системі права України / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - С. 74-77.

Полюга В. О. Стан та напрями удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування / В. О. Полюга // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 131-138.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

Баланюк І. Ф. Формування власника землі в аграрному секторі економіки / І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський. - Івано-Франківськ : [ПНУ ім. В. Стефаника], 2010. - 201 с.

Гаврилович І. Реформа з другої спроби / І. Гаврилович // Галичина. - 2011. - 1 берез. (№ 31). - С. 3.

Зусилля на стабілізацію. Василь Брус: на здешевлення кредитів для села уряд виділить майже мільярд гривень : [коментар заст. голови облдержадміністрації В. Бруса щодо весняних польових робіт в обл.] // Галичина. - 2011. - 19 берез.  (№ 41). - С. 4.

Лелик С. Чудо-машини : [самороб. електромобіль івано-франків. інженера-механіка Д. Лук'яненка] / С. Лелик // Репортер. - 2011. - 10 берез. (№ 10). - С. 19.

Лучин І. Принципові підходи до реформування галузі свинарства на Івано-Франківщині / І. Лучин // Рідна земля. - 2011. - 11 лют. (№ 7). - С. 4.

Федорюк М. Д. Економічна ефективність розвитку вівчарства у Карпатському регіоні / М. Д. Федорюк, Л. Й. Височанська // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 11. - С. 69-72.

Шумега І. Ігор Шумега: „Українські чорноземи може скупити купка вітчизняних багатіїв" : [розмова з головою пост. коміс. облради з питань розв. села, аграр. політики / записав В. Мороз] // Галичина. - 2011. - 3 лют. (№ 16-17). - С. 1, 4.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка