Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Науково-технологічний розвиток України. Бібліографічний список. Вип. 2Наука, новітні технології, інновації є основою підвищення конкурентоспроможності економіки та визначальною ознакою суспільства знань.

Бібліографічний список представляє літературу, яка висвітлює сучасну інноваційну політику України, досягнення та проблеми науки, техніки, технологій, світовий досвід інноваційної діяльності.

До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики, які надійшли до бібліотеки за 2010 р.

Список складається з чотирьох розділів:

- Інновації - основа економічного зростання

- Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал

- Науково-технологічний потенціал окремих галузей

- Світовий досвід розвитку інновацій

Список розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми науково-технологічного розвитку України. 

Укладачі: Пасяка Н. М. - завідувачка відділу економіко-виробничої літератури

              Синенько Г. С. - бібліотекар I категорії відділу економіко-виробничої літератури

Зміст

  • Інновації - основа економічного зростання
  • Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал
  • Науково-технологічний потенціал окремих галузей
  • Світовий досвід розвитку інновацій      

Інновації - основа економічного зростання

Федулова Л. І. Економіка знань / Л. І. Федулова. - К. : [б.в.], 2009. - 600 с.

Школа І. М. Інноваційний менеджмент / І. М. Школа, І. В. Бутирська. - Чернівці : Кн.-XXI, 2010. - 311 с.

Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Наука та інновації. - 2010. - № 6. - С. 67-78.

Буравльов Є. Особливості національної технологічної політики / Є. Буравльов, Н. Олійник // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 3-11.

Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / В. Бурлака // Діловий вісник. - 2010. - № 12. - С. 13.

Витвицька О. Д. Передумови розвитку інноваційного потенціалу / О. Д. Витвицька // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 151-155.

Галиця І. Механізм вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 5. - С. 33-41.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Бізнес-модель управління інноваційно активними підприємствами на ринку / І. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 81-93.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Організаційно-економічні засади щодо удосконалення механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємств / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 77-81.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Суть інноваційного потенціалу та його роль у розвитку підприємств / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7-8. - С. 74-78.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 106-110.

Герасимчук З. В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку / З. В. Герасимчук, М. Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 197-207.

Герасимчук З. В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 48-52.

Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як складової інноваційної активності підприємств / Т. Гринько // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 56-58.

Єрмошенко М. М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 45-54.

Жаворонкова Г. В. Науково-методичні підходи до формування регіональних стратегій / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 191-196.

Загородній А. В. Інновації як об'єкт стратегічного аналізу / А. В. Загородній, В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 120-126.

Захарія С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С. В. Захарія // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 4. - С. 60-65.

Зинченко А. П. Социальная сеть RESEARCHCLUB: инновационный мост в будущее / А. П. Зинченко, В. П. Ильчук // Наука та інновації. - 2010. - № 3. - С. 84-85.

Іванова І. І. Структура нової економіки, її складові / І. І. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 81-84.

Ілляшенко С. М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу інновацій / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 111-119.

Князевич А. О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі / А. О. Князевич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 26-30.

Крехівський О. Інноваційна політика України потребує змін / О. Крехівський, О. Саліхова // Діловий вісник. - 2010. - № 6. - С. 8-12.

Крушевський А. В. Розробка управлінських рішень в інноваційній діяльності / А. В. Крушевський, Д. П. Крушевська, О. А. Скляренко [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7-8. - С. 70-73.

Кузьмін О. Кластер як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жеруха // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 14-23.

Ладонько Л. С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л. С. Ладонько, А. В. Ребенок, А. В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 59-64.

Мельник Л. Формування економіки знань, або Принципи організації майбутнього / Л. Мельник // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 6. - С. 19-28.

Назаркевич І. Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України / І. Б. Назаркевич // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 179-185.

Пенькова О. Г. Інституційні аспекти реалізації інноваційної моделі розвитку економіки / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 38-42.

Ревчун Б. Від „креативної економіки" до „креативного суспільства" / Б. Ревчун // Економіка України. - 2010. - № 11. - С. 70-78.

Ротар А. В. Особливості статистичного оцінювання інноваційної активності підприємств за європейською програмою CIS (Community innovation Survey) / А. В. Ротар // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 39-45.

Сербина Г. М. Інноваційна домінанта конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках / Г. М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 79-84.

Слатвінський М. А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів / М. А. Слатвінський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 53-56.

Смоляр Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 201-209.

Тарнавська Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку / Н. Тарнавська // Економіст. - 2010. - № 9. - С. 30-41.

Токар В. В. Монетарні інструменти мобілізаційно-інноваційної моделі / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7-8. - С. 66-69.

Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи „нової економіки" на початку XXI ст. / В. Ульянов // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 64-72.

Федулова Л. І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні / Л. І. Федулова, Т. М. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 4. - С. 73-86.

Халілов А. Є. Інноваційний розвиток системи керування елементами економіки / А. Є. Халілов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 102-104.

Чайка В. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності / В. Чайка // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 34-35.

Череп А. В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А. В. Череп, В. О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 92-96.

Шмігельська З. К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 186-190.

Яшкіна О. І. Статистичний аналіз розвитку інноваційного комплексу України / О. І. Яшкіна // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 36-45.

Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал

Закон України „Про внесення змін до  Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 10. - С. 3-5.

Постанова Президії Національної академії наук України „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки на період до 2020 року" // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 10. - С. 6-7.

Аксельрод А. Думай и изобретай, как Эдисон. 102 урока креативности для бизнеса и не только / А. Аксельрод. - СПб. : Питер, 2010. - 206 с.

Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем (ч. 1) / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 11. - С. 51-57.

Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем (ч. 2) / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 2. - С. 39-49.

Андрощук Г. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності, створених за кошти держбюджету / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 10. - С. 28-35.

Андрощук Г. А. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: состояние и тенденции / Г. А. Андрощук // Наука та інновації. - 2010. - № 1. - С. 81-101.

Базилевич В. Екологічний імператив економічної освіти у контексті глобалізаційних викликів / В. Базилевич // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 8. - С. 15-19.

Бакушевич І. В. Регіони знань для оздоровлення та інноваційного розвитку територій / І. В. Бакушевич // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 216-219.

Бауліна Т. В. Моделі формування та поширення потенціалу нагромадження інтелектуального капіталу держави / Т. В. Бауліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 25-29.

Березанська В. Винахідник нашого часу, хто він? Новини про винахідників / В. Березанська // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 8. - С. 4-14.

Бігдан І. Інтелектуальний капітал державного службовця / І. Бігдан, С. Кравченко // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 11. - С. 19.

Білоус О. Глобалістика - нова синтетична наука / О. Білоус, В. Власов // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 17-26.

Борисюк І. О. Економіко-математична модель формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності / І. О. Борисюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 243-248.

Брежнєва-Єрмоленко О. В. Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки / О. В. Брежнєва-Єрмоленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 4-12.

Буравльов Є. Як запобігти небезпечним ситуаціям у техносфері? / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4. - С. 30-40.

Галиця І. Креативні механізми оцінення результатів інтелектуальної діяльності / І. Галиця, О. Галиця // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 22-24.

Гончарова Т. П. Реконверсійна парадигма ресурсозабезпечення „нової економіки" / Т. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 50-56.

Гунько В. І. Вплив чинника зовнішнього середовища на формування інтелектуального потенціалу як чинника людського розвитку / В. І. Гунько // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 224-228.

Другов О. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення сфери науки в Україні / О. Другов // Економіка України. - 2010. - № 7. - С. 69-77.

Другов О. О. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України / О. О. Другов // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 79-84.

Євтух О. Освіта і наука: час еволюції / О. Євтух // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 9. - С. 3-11.

Жарінова А. Г. Український інститут промислової власності - 10 років діяльності. Наші досягнення та перспективи / А. Г. Жарінова // Наука та інновації. - 2010. - № 5. - С. 79-86.

Жук В. М. Інституційні підходи до реформування економічної науки /  В. М. Жук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 147-151.

Землянкін А. І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу „освіта - наука - виробництво" в Україні / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 63-69.

Коба Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві / Н. Коба // Економіст. - 2010. - № 6. - С. 10-14.

Козирева О. Дослідження сутності і ролі інтелектуального капіталу у розвитку сучасного фармацевтичного виробництва / О. Козирева // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 59-62.

Костенко О. Роль суспільних наук у розв'язанні проблем реформування країни / О. Костенко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 5. - С. 28-32.

Курило Л. І. Людський капітал як чинник формування інтелектуального капіталу та економічного розвитку / Л. І. Курило // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 126-131.

Литвин О. Сучасні реалії ноу-хау або Не поспішай патентувати інноваційне рішення / О. Литвин // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 5. - С. 38-39.

Лопаткін Р. Ю. Універсальні засоби для комп'ютеризації наукового і навчального експериментів / Р. Ю. Лопаткін, В. В. Купріянко, С. М. Ігнатенко [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. - № 5. - С. 55-59.

Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) / М. Лукашина // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 42-46.

Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Н. Мамонтова // Економіка України. - 2010. - № 8. - С. 30-39.

Мамонтова Н. А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 137-143.

Мачулін В. Сенсорика - перспективний напрям розвитку сучасних інтелектуальних інформаційних систем / В. Мачулін, В. Литовченко, Я. Лепіх [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 27-29.

Меджибовська Н. С. Формування національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н. С. Меджибовська // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 9-14.

Мельникова Т. До питання про механізми державного регулювання інтелектуальної власності / Т. Мельникова // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 78-83.

Наконечний В. Право держави на інтелектуальну власність - міф чи реальність? / В. Наконечний, О. Зайківський, В. Турчин // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 11. - С. 38-43.

Наукові розробки - товаровиробникам // Діловий вісник. - 2010. - № 1. - С. 18.

Паладій М. Трансформація інтелектуального капіталу в матеріальні та духовні блага - основа інноваційного розвитку національної економіки / М. Паладій // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 11. - С. 11-15.

Паладій М. В. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку України / М. В. Паладій // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 43-45.

Патон Б. „Щороку - дві тисячі нових розробок" / Б. Патон // Діловий вісник. - 2010. - № 1. - С. 8-11.

Пиріг Д. З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 135-142.

Полозенко Д. В. Соціальна сфера як засіб інтелектуального капіталу / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 132- 141.

Радченко А. Відновлення традицій наукової комунікації / А. Радченко //  Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 8. - С. 65-69.

Радченко А. Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження / А. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 1. - С. 29-37.

Раева Т. Трансфер технологий: от науки к бизнесу / Т. Раева // Діловий вісник. - 2010. - № 11. - С. 15.

Ригайло С. Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 171-177.

Романчук М. Освіта - фактор підвищення конкурентоспроможності / М. Романчук // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 48-49.

Саліхова О. Українським високотехнологічним виробництвам - „табель про ранги" / О. Саліхова, О. Крехівський // Економіст. - 2010. - № 6. - С. 24-27.

Сидоренко С. І. Правове регулювання відносин щодо традиційних знань як інтелектуальної власності / С. І. Сидоренко // Наука та інновації. - 2010. - № 6. - С. 69-73.

Тимошенко Н. Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств / Н. Ю. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 167-170.

Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період / Л. Федулова // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 16-20.

Федулова Л. Проблеми забезпечення ефективності наукової системи України / Л. Федулова // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4. - С. 21-29.

Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л. Федулова // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 12-25.

Федулова Л. І. Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України / Л. І. Федулова // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 22-34.

Чорний А. В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства / А. В. Чорний // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 18-22.

Шенкаренко М. Вплив глобальної економічної кризи на патентну активність (статистичний аналіз) / М. Шенкаренко // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 8. - С. 15-19.

Шиян П. Інноваційні технології у виробництві / П. Шиян, В. Домарецький, А. Куц // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 2. - С. 14.

Шпикуляк О. Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 142-147.

Юрченко Ю. О. Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу підприємств / Ю. О. Юрченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 98-101.

Науково-технологічний потенціал окремих галузей

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2009 р. № 1231 „Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми „Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки" // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 5-7.

Драгунов В. П. Основы наноэлектроники / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин ; [ред. Т. П. Петраченко]. - М. : Логос, 2006. - 494 с.

Зильберман М. Консалтинг : методы и технологии : [пер. с англ.] / М. Зильберман. - СПб. : Питер, 2007. - 426 с.

Інформаційні системи в менеджменті / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко ; Нац. авіац. ун-т. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 535 с.

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, Д. І. Бабліндра, І. А. Розумний ; [ред. Н. М. Некрут]. - 2-е вид., допов. - К. : Урожай, 2009. - 464 с.

Мартинес-Дуарт Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда ; под ред. Е. Б. Якимова ; пер. с. англ. А. В. Хачояна. - Изд. 2-е, доп. - М. : Техносфера, 2009. -  368 с.

Новосядлий С. П. Суб- і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем : монографія / C П. Новосядлий. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 456 с.

Пул Ч. Нанотехнологии : пер. с. англ. / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : Техносфера, 2009. - 335 с.

Ростовський В. С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості / В. С. Ростовський, Н. В. Олейник. - К. : Кондор, 2009. - 136 с.

Скопець М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі / М. М. Скопець, К. М. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 335 с.

Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. - [К.] : Знання, 2010. - 515 с.

Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. Вип. 3 / відп. ред. В. О. Федорович. - Х. : НТУ „ХПІ", 2009. - 271 с. 

Абрамов А. А. Технология получения качественных отливок высокопрочных литейных алюминиевых сплавов / А. А. Абрамов, М. Д. Тихомиров // Мир техники и технологий. - 2010. - № 8-9. - С. 30-33.

Авдєєва Л. Ю. Оптимізація тепломасообмінних режимів одержання наноструктур / Л. Ю. Авдєєва // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 13-20.

Алексеев Г. Современные методы производства нанопорошков / Г. Алексеев, С. Духанин, В. Геков // Мир техники и технологий. - 2010. - № 3. - С. 34-36.

Андрон П. Розвиток фабрик програм в інформаційному світі / П. Андрон, К. Лавріщева // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 10. - С. 15-41.

Андріанова І. І. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики / І. І. Андріанова, В. А. Арсірій // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 33-44.

Андрієвський А. Розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи у військовій ланці Збройних Сил України / А. Андрієвський // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 11. - С. 35-37.

Аніщенко В. О. Інноваційне управління соціо-еколого-економічними системами (теоретико-методологічні аспекти) / В. О. Аніщенко, Т. А. Гоголь, О. Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 104-108.

Арданов П. Є. Застосування ендофітних бактерій для адаптації рослин картоплі in vitro до умов ex vitro з системою захисту посадкового матеріалу від фітопатогенів / П. Є. Арданов, С. В. Ляшенко, О. В. Подоліг [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. - № 6. - С. 51-55.

Белоусова Н. А. Экологически безопасные способы защиты стали от коррозии в воде. 1. Влияние минерализации воды на коррозию малоуглеродистой стали / Н. А. Белоусова, М. И. Донченко, М. Р. Редько [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 4. - С. 33-37.

Бойченко С. В. Эволюция систем нейтрализации отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / С. В. Бойченко, А. К. Ковтун // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 3. - С. 59-64.

Бондаренко Б. И. Инновационные проекты Института газа / Б. И Бондаренко // Діловий вісник. - 2010. - № 3. - С. 4-7.

Бороденко К. С. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва / К. С. Бороденко // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 139-144.

Бурдейный Д. Н. Получение энергии и удобрений из биомассы / Д. Н. Бурдейный, В. И. Шаталов, Ю. И. Свитличная // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 2. - С. 77-80.

Бурлаченко А. Технология „Термодом" - революция в сфере индивидуального строительства / А. Бурлаченко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 12-13.

Войнич В. Е. Прогнозні показники економічної ефективності застосування відновлюваних джерел енергії в промисловості будматеріалів / В. Е. Войнич, Е. В. Войнич, В. І. Галенко // Будівництво України. - 2010. - № 3. - С. 9-12.

Герасимович В. Возможности и преимущества волоконных лазеров / В. Герасимович // Мир техники и технологий. - 2010. - № 2. - С. 18-19.

Гоженко А. Науковий супровід транспортної медицини / А. Гоженко, В. Лісобей, В. Білокриницький [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 30-32.

Гончаров Ю. Наноіндустрія як засіб підвищення якості людей та конкурентоспроможності національної економіки / Ю. Гончаров, С. Бондаренко // Економіст. - 2010. - № 3. - С. 26-30.

Грінченко В. „Вікіпедія" як елемент культури інформаційного суспільства / В. Грінченко, Т. Грінченко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 10. - С. 54-63.

Гродзинська Г. Магічні гриби: містика та реальність / Г. Гродзинська, М. Молдаван, С. Сирчін // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 18-28.

Гулей С. Нанотехнологический продукт для строительства дорог / С. Гулей // Діловий вісник. - 2010. - № 8. - С. 14-15.

Давидова О. Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні / О. Г. Давидова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 64-69.

Дарвай І. Я. Теоретичне обгрунтування нового методу визначення теплоти згоряння природного газу / І. Я. Дарвай, О. М. Карпаш, М. О. Карпаш // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 3. - С. 14-17.

Демилович В. Б. Энергосберегающие технологии индукционного нагрева / В. Б. Демилович, Б. М. Никитин, В. Н. Иванов [и др.] // Мир техники и технологий. - 2010. - № 1. - С. 52-56.

Дзьоба О. Г. Економічні аспекти модернізації газотранспортної системи України / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 102-106.

Дідковська Л. І. Інноваційні перетворення у формуванні матеріально-технічної бази аграрного сектору / Л. І. Дідковська // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 131-137.

Долінський А. Теплоенергетика - скарбниця фінансових ресурсів / А. Долінський // Діловий вісник. - 2010. - № 4. - С. 6-8.

Жук Г. В. Термическая переработка твердых бытовых отходов. Технологические схемы и тенденции развития / Г. В. Жук, Б. И. Бондаренко, Я. А. Ивачкин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 4. - С. 53-56.

Заболотний Д. Епідемії XXI сторіччя: молекулярна етіологія / Д. Заболотний, І. Алєксєєнко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 1. - С. 29-37.

Загоровська Л. Процесом керує комп'ютер / Л. Загоровська, В. Яніцький, Н. Швець [та ін.] // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 1. - С. 4-6.

Золотарьова О. Куди прямує біопаливна індустрія? / О. Золотарьова, Є Шнюкова // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4. - С. 10-20.

Зубченко В. А. Промышленное внедрение упрочняющих покрытий на основе мелкодисперсного порошка наночастиц алмаза / В. А. Зубченко, А. Ю. Вершинин, Ю. Л. Шефер // Мир техники и технологий. - 2010. - № 10. - С. 49.

Іванишин В. В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК / В. В. Іванишин // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 128-133.

Кириленко О. В. Енергозбереження - стратегія розвитку / О. В. Кириленко // Діловий вісник. - 2010. - № 2. - С. 8-11.

Кліменко В. З. Реалізація нової концепції проектування конструкцій з клеєної деревини (на прикладах проектування рам) / В. З. Кліменко // Будівництво України. - 2010. - № 2. - С. 20-24.

Князь С. В. Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / С. В. Князь // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 53-62.

Колесников В. А. Новые наноструктурированые высокоазотистые марганцевые стали / В. А. Колесников // Мир техники и технологий. - 2010. - № 6-7. - С. 31-33.

Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 3-14.

Корнілович Б. Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини / Б. Корнілович, В. Стрелко, Ю. Кошик [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 10. - С. 8-14.

Корсунь А. Хто врятує „Білого слона"? (З надією відновлення астрономічної обсерваторії в Карпатах) / А. Корсунь //  Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 1. - С. 38-43.

Котлубай О. Формування нової морської транспортної політики України / О. Котлубай, О. Липинська // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 27-32.

Крехівський О. В. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика. Частина I. Міжнародні стандарти та національні інтереси / О. В. Крехівський, О. Б. Саліханова // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 4-9.

Крехівський О. В. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика. Частина II. Ключові критерії ідентифікації вітчизняних високотехнологічних виробників / О. В. Крехівський, О. Б. Саліханова // Статистика України. - 2010. - № 3. - С. 12-17.

Крисанов Д. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості / Д. Крисанов, Л. Водянка // Економіст. - 2010. - № 9. - С. 26-29.

Крисанов Д. Ф. Іноземні інвестиції та інновації в харчовій промисловості України / Д. Ф. Крисанов // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 121-127.

Крисанов Д. Ф. Трансформації в харчових галузях та їх інноваційно-технологічна модернізація / Д. Ф. Крисанов, К. О. Бужимська // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 113-121.

Кулаєць М. М. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України / М. М. Кулаєць, М. М. Лучник, М. Ф. Бабієнко [та ін.] // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 119.

Куссуль Н. М. Геоінформаційна структура моніторингу навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій / Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 21-28.

Куцоконь Н. Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності / Н. Куцоконь // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4. - С. 48-52.

Лавренчук В. А. Державне регулювання альтернативної енергетики як фактор сталого розвитку економіки / В. А. Лавренчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 69-73.

Лакомський В. Пріоритет - фундаментальні дослідження (Внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в теорію металургійних процесів) / В. Лакомський // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 7-13.

Леонидов М. Водородное топливо - все дело в упаковке / М. Леонидов // Мир техники и технологий. - 2010. - № 3. - С. 46.

Леонидов М. Огонь, вода и металлопластиковые трубы / М. Леонидов // Мир техники и технологий. - 2010. - № 2. - С. 40-41.

Липилин А. С. Разработка и изготовление ТОТЭ с использованием нанотехнологий / А. С. Липилин // Мир техники и технологий. - 2010. - № 3. - С. 54-55.

Лясковский В. Передовые светолазерные и лазерносветовые технологии / В. Лясковский // Мир техники и технологий. - 2010. - № 3. - С. 20-21.

Макаришева Т. С. Реальні інновації машинобудівної галузі / Т. С. Макаришева, Є. А. Єрьомін // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 55-66.

Марко Є. І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку / Є. І. Марко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 72-78.

Матус К. Современные технологические решения актуальных задач украинского машиностроения / К. Матус // Мир техники и технологий. - 2010. - № 10. - С. 20-23.

Матченко П. Т. Методика прогнозування проектної та залишкової морозостійкості  залізобетонних конструкцій / П. Т. Матченко // Будівництво України. - 2010. - № 6. - С. 31-37.

Мельник О. Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислових підприємств / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 141-155.

Міжнародна науково-практична конференція „Навколишнє середовище, будівництво, енергія - потреба розвитку, шанси ринку в Україні" // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 94-95.

Мхітарян Н. М. Джерела відновлюваної енергетики / Н. М. Мхітарян // Діловий вісник. - 2010. - № 5. - С. 7-9.

Никифоров А. Несколько шагов к увеличению производительности в металлообработке / А. Никифоров // Мир техники и технологий. - 2010. - № 4. - С. 24-25.

Олійничук С. Оптимізація схеми теплових потоків спиртового заводу / С. Олійничук, Г. Кизюн, О. Міщенко [та ін.] // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 1. - С. 8-10.

Остапко Т. О. Актуальні питання формування ринку моторного біопалива в Україні / Т. О. Остапко, Г. С. Трипольська // Наука та інновації. - 2010. - № 6. - С. 14-24.

Патон Б. Е. Инновационный кластер „бархатный путь" и научно-технический прорыв Украины на мировой рынок строительства скоростных железных дорог / Б. Е. Патон, М. Д. Костюк, С. И. Кучук-Яценко [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 69-86.

Пепеляєв В. А. Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України / В. А. Пепеляєв, К. Л. Атоєв, П. С. Кнопок [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. - № 3. - С. 39-46.

Поліщук Н. В. Напрямки розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств АПК / Н. В. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 84-87.

Поляков С. Г. Система корозійного моніторингу трубопроводів / С. Г. Поляков, А. В. Клименко, С. Ю. Коваленко // Наука та інновації. - 2010. - № 5. - С. 25-28.

Проценко А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 112-117.

Рабінович М. Д. Дослідна експлуатація та техніко-економічні дослідження конкурентоздатності теплонасосної системи теплопостачання з грунтовим акумулятором / М. Д. Рабінович, П. А. Авраміч, С. В. Багро // Будівництво України. - 2010. - № 1. - С. 9-14.

Романова Е. Техническое перевооружение - условие изначально необходимое / Е. Романова // Мир техники и технологий. - 2010. - № 3. - С. 12-15.

Руденко Е. М. Вакуумно-плазмовий модуль для формування структур елементної бази наноелектроніки та мікроенергетики / Е. М. Руденко, І. В. Короташ, В. Ф. Семенюк [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. - № 3. - С. 36-38.

Самарцев Є. Инновационные стратегии гостиничного сектора / Є. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2010. - № 3. - С. 22-27.

Семикин В. М. Жидкостная нейтрализация отработанных газов дизелей / В. М. Семикин // Мир техники и технологий. - 2010. - № 5. - С. 50-51.

Сизая О. И. Экоресурсы для противокоррозийной защиты стали / О. И. Сизая, О. Н. Савченко, В. М. Челябиева [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 4. - С. 37-42.

Ситник К. Міжнародний рік біорізноманіття та перспективи розвитку диверситології / К. Ситник, О. Протасов // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 13-16.

Скакун С. В. Геоінформаційний сервіс моніторингу паводків за супутниковими даними / С. В. Скакун // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 29-36.

Смазочные материалы, разработанные для оптимизации производительности // Мир техники и технологий. - 2010. - № 8-9. - С. 26.

Сторожко В. Ю. Програма наукового приладобудування НАН України / В. Ю. Сторожко // Наука та інновації. - 2010. - № 5. - С. 5-6.

Стретович О. А. Економічна ефективність технологічних нововведень у підприємствах борошномельної галузі / О. А. Стретович // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 74-78.

Технология уплотнения нового поколения // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 3. - С. 24-27.

Тіммерманс К. Монополізація даних клінічних випробувань: наслідки і тенденції / К. Тіммерманс // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 10. - С. 36-45.

Тимченко И. И. Научные основы эфективного применения биотоплив в ДВС / И. И. Тимченко, Д. И. Тимченко // Мир техники и технологий. - 2010. - № 4. - С. 44-46.

Торчинский А. И. Модернизация парка туннельных печей производства керамического кирпича. 1. Концепция программы модернизации туннельных печей для обжига керамического кирпича и ее реализация / А. И. Торчинский, А. Ю. Ляшко, А. А. Сергиенко [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 1. - С. 72-75.

Торчинский А. И. Модернизация парка туннельных печей производства керамического кирпича. 2. Совершенствование системы отоплений печей / А. И. Торчинский, А. Ю. Ляшко, А. А. Сергиенко [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 2. - С. 57-60.

Українець А. І. Переробка ефірних олій для отримання натуральних харчових ароматизаторів / А. І. Українець, Н. Є. Фролова // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 36-42.

Файнер М. Ш. О концепции ресурсосбережения в строительстве / М. Ш. Файнер // Будівництво України. - 2010. - № 3. - С. 6-8.

Чеклан І. С. Квантова фармакологія: новий напрям у лікознавстві / І. С. Чеклан // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 29-35.

Чубай В. М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 183-190.

Шаблий Т. А. Разработка эффективной технологии умягчения воды промышленного водопотребления / Т. А. Шаблий, И. Н. Макаренко, Е. В. Голтвяницкая // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 1. - С. 53-58.

Шебанін В. С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України / В. С. Шебанін // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 94-98.

Шевелев Б. В. Исследование, разработка и внедрение эффективных энергосберегающих конструкций и технологий в строительстве / Б. В. Шевелев, Н. М. Фиалко, Л. Ф. Черных [и др.] // Будівництво України. - 2010. - № 1. - С. 2-8.

Шеламова І. Д. Міжнародний досвід управління впровадженням сучасних біотехнологій / І. Д. Шеламова, Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 36-42.

Шмаглій О. Б. Інноваційний розвиток сільського господарства та харчової і переробної промисловості / О. Б. Шмаглій // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 119-122.

Шпикуляк О. Г. Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної сфери економіки / О. Г. Шпикуляк, В. М. Русан, Л. І. Курило // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 119-124.

Шульга А. Нові технічні рішення, впроваджені на мийному комплексі Гайсинського цукрового заводу, забезпечують високу ефективність виробництва / А. Шульга, В. Симак, С. Гончаров [та ін.] // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 3. - С. 9-10.

Энергосберегающее оборудование // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 4. - С. 25-31.

Юркевич О. М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів / О. М. Юркевич // Фінанси України. - 2010. - №  10. - С. 81-86.

Янковець Т. М. Інноваційні стратегії підприємств легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 167-174.

Світовий досвід розвитку інновацій

Андрощук Г. Британський досвід створення та управління технопарками / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 9. - С. 46-54.

Андрощук Г. Патентна політика зарубіжних університетів / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 6. - С. 31-40.

Андрощук Г. А. Защита интеллектуальной собственности в Германии: экономико-правовой аспект / Г. А. Андрощук // Наука та інновації. - 2010. - № 3. - С. 66-83.  

Андрощук Г. О. Національна інноваційна система Фінляндії: формула успіху / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 93-107.  

Боголіб Т. М. Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід / Т. М. Боголіб // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 35-44.

Галан Н. І. Японські університети у „Потрійній спіралі": приклад Тохоку / Н. І. Галан // Наука та інновації. - 2010. - № 3. - С. 55-65.

Мусіна Л. А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США / Л. А. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 10-16.

Перспективные материалы в сталеплавильном производстве // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 3. - С. 4-6.

Пиріг Д. З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 163-170.

Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. - 2010. - № 2. - С. 39-46.

Прощаликіна А. М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А. М. Прощаликіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 72-78.

Шовкун І. А. Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією / І. А. Шовкун // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 25-38.

Шоста міжнародна конференція „Енергія з біомаси", 14-15 вересня 2010 р., Київ, Україна // Наука та інновації. - 2010. - № 5. - С. 87-90.

Шуст О. А. Організаційно-економічний організм поширення інновацій у сільському господарстві провідних країн світу / О. А. Шуст // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 144-147.

Шановний читачу!

Інформація про сучасний стан та проблеми науково-технологічного розвитку України може бути доповнена електронними публікаціями, які представлені на веб-сайтах періодичних видань:

www.intelvlas.com.ua   „Інтелектуальна власність"

www.mtt.com.ua          „Мир техники и технологий"

www.jet.com.ua           „Восточно-Европейский журнал передовых технологий"

www.i-r.ru                    „Изобретатель и рационализатор"

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка