Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Вічне сонячне світло його музики. Каталог книжкової виставкиББК 91.9 : 85.313(3/8)

В 54

Вічне сонячне світло його музики : каталог книжкової виставки / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистец. ; [упоряд. : Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2011. - 8 с.

Каталог книжкової виставки „Вічне сонячне світло його музики" приурочений 255-річчю від дня народження австрійського композитора, автора безсмертних музичних шедеврів, одного із засновників Віденської школи класичної музики  Вольфганга Амадея Моцарта.

Зібраний і упорядкований матеріал охоплює документні джерела з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та інтернет-ресурси про композитора.

Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Видання адресоване музикознавцям, дослідникам історії зарубіжної музики, а також тим, хто цікавиться музичною спадщиною та творчою індивідуальністю В. Моцарта.

Пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ літератури з мистецтва,

тел. 75-01-32

E-mail libifua@gmail.com

Упорядники: Пристай Г. І. - зав. відділу літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка

Дем'янів М. В. - бібліотекар відділу літератури з  мистецтва ОУНБ ім. І. Франка                       

Відповідальна за випуск: Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка               

ББК 91.9 : 85.313(3/8)  

В 54

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка, 2011

 „Моцарт  - це молодість музики, вічно юне джерело, яке несе  людству радість весняного  оновлення і душевної гармонії"  

Д.Шостакович

Життя геніального австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта дивне і незвичайне. Його яскравий, щедрий талант, постійне творче горіння не мають аналогів в світі музики.

Батьківщина Моцарта - старовинне мальовниче місто Зальцбург. Його батько був серйозним музикантом та чудовим педагогом. Саме він помітив у сина музичні здібності та почав його навчати. Вже в 3 роки Вольфганг вмів знаходити на клавесині мелодійні інтервали, радіючи їх звучанню. В 4 роки слідом за сестрою повторює маленькі п'єси і робить спробу написати свій перший концерт для клавесина.

Швидкий розвиток сина, його музичні успіхи дивували родину і спонукали Леопольда Моцарта повезти своїх дітей у перше концертне турне.

Мюнхен, Відень, Париж, Лондон, Амстердам, Гаага... Це були чотири роки бурхливого тріумфу сім'ї Моцартів. Захоплення, здивування публіки малим Вольфгангом не мало меж. Маленького віртуоза назвали чудом ХVIII століття.

У 1770 році батько з сином здійснили поїздку до Італії. Вдруге Вольфганг переживав величезний тріумф, його прийняли в члени Болонської академії. Найбільший в світі Міланський оперний театр йому замовив оперу „Мітрідат, цар Понтійський".

Важке, але щасливе дитинство та юність закінчилися, починалося доросле життя, сповнене творчих звершень та нездійснених надій.

З твердим рішенням жити незалежно Моцарт їде у Відень.

Він першим з композиторів став на важкий і тернистий шлях музиканта-професіонала, який служить не можновладцям, а великому мистецтву. Творчий геній у нього гармонійно поєднувався з генієм працездатності.

Композитор вірить у себе, його сповнюють сили, енергія, надії. „Моє щастя починається тільки тепер", - пише він. Так у 1781 році розпочалося останнє десятиліття життя Моцарта - роки найбільшого розквіту його світлого таланту.

Яскраве, цікаве, сповнене творчих досягнень життя Моцарта мало, на жаль, і зворотній бік. Це матеріальна незабезпеченість, жорстока боротьба за існування, бідність, згодом злидні, нужда, холод і голод.

Навесні 1789 року він вирушає в концертне турне. Дрезден, Лейпциг, Берлін - різні міста, але скрізь незмінний успіх і мізерні гонорари.

Життя Моцарта ніколи не було легким, проте останні роки стали нестерпними. Та і в цей складний період він продовжував створювати безсмертні твори.

Влітку 1788 року написав три симфонії: мі-мінорну, соль-мінорну і до-мажорну „Юпітер", які склали ліричну сповідь композитора.

Кінець третьої симфонії - це справжній гімн великому мистецтву, та зла іронія долі - ці чудові твори не були виконані за життя композитора, Моцарт їх не почув.

Останнім твором композитора став „Реквієм". В нього він вклав драматичну повість про випробування, що випадають на долю людини, її благородні поривання, важкі втрати та тужливі роздуми. В цій „поховальній пісні" чути невимовний жаль прощання з життям, яке Моцарт так любив...

„Реквієм" забрав останні сили композитора і 5 грудня 1791 року Моцарта не стало. Поховали його в бідняцькій спільній могилі, сліди якої загубилися. Так сумно закінчилося земне життя великого творця світозарної музики, яка живе і буде вічно жити.

Усього 36 років прожив Моцарт та залишив нам 626 музичних перлин : 17 опер, балет, ораторії, 3 кантати, Реквієм, більш як 70 вокально-симфонічних творів, біля 50 симфоній, 21 концерт для фортепіано з оркестром, 6 концертів для скрипки з оркестром, біля 60 камерних інструментальних ансамблів: 6 квінтетів, 27 квартетів та ін., 20 сонат для фортепіано, 35 сонат для скрипки та фортепіано, 4 фантазії, 15 циклів варіацій, 3 рондо...

Видання  Вольфганга Амадея Моцарта

 Сонати для фортепіано / ред. : К. А. Мартінсен, В. Вейсман. - К. : Муз. Україна, 1975. - 328 с.

Волшебная флейта : опера в 2-х действиях / пер. М. Улицкого. - М. : Музыка, 1982. - 223 с.

Сонаты для фортепиано : в 2-х т. - Л. : Музыка, 1982.

Свадьба Фигаро : [ноты] : комич. опера в 4 действиях : перелож. для пения с ф-но К. Зольдана / В. А. Моцарт ; пер. М. Павловой. - М. : Музыка, 1981. - 383 с.

Свадьба Фигаро. - М. : Музгиз, 1958. - 159 с.

Три сонати : для ф-но. - К. : Муз. Україна, 1993. - 32 с.

Шесть сонат : [ноты] : для ф-но  / В. Моцарт- М. : Гос. муз. изд-во, 1961. - 40 с.

Матеріали про життя і творчість композитора

Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1. Кн.1 / Г. Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1987. - 544 с. : ноты.       

Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1. Кн. 2 / Г. Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1988.- 608 с. : ноты.

Аберт Г.  В. А. Моцарт. Ч. 2. Кн. 1 / Г. Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1989.- 496 с. : ноты.       

Аберт Г.  В. А. Моцарт. Ч. 2. Кн. 2 / Г. Аберт ; пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. - М. : Музыка, 1990.- 560с. : ноты.                 

Вольфганг Амадей Моцарт // Кац Б. А. Времена - люди - музыка : докум. повести о музыке и музыкантах / Б. А. Кац. - Л. : Музыка, 1988. - 144 с. : ил.

Вольфганг Амадей Моцарт // Келдыш Г. В. Музыкальный энциклопедический словарь /  Г. В. Келдыш. - М. : Советская Энцикл., 1990. - С. 358-359.

Вольфганг Амадей Моцарт // Кравченко Т. Ю. Композиторы и музыканты / Т. Ю. Кравченко. - М. : Астрель, 2004. - С. 87-105.

Вольфганг Амадей Моцарт // Музыка. Полная  иллюстрированная энциклопедия : энцикл. слов. от А до Я. - М. : Астрель, 2008. - С. 70-71.

Вольфганг Амадей Моцарт // Самин Д. К. 100 великих композиторов / Д.К. Самин. - М. : Вече, 1999. - С. 84-86.

Вольфганг Амадей Моцарт // Штейнпресс Б. С. Энциклопедический музыкальный словарь / Б. С. Штейнпресс, И. М. Ямпольський. -  Изд. 2-е, испр. и доп.  - М. : Советская Энцикл., 1966. - С. 325-326.

Попова Т. Моцарт / Т. Попова. - М. : Музыка, 1967. - 190 с.

Чичерин Г. В. Моцарт : исследовательский этюд / Г. Чечерин. - 4-е изд., доп. - Л. : Музыка, 1979. - 256 с. : ил.

Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество / А. Ейнштейн ; пер. с нем. Е. С. Черной. - М. : Музыка, 1977. - 454 с. : ил., ноты.

****

Ганзбург Г. І. Неопубліковані вокальні переклади творів Моцарта з архіву В. П. Коломійцева / Г. І.  Ганзбург // Культура України. - 2008. - № 3. - С. 152-165.

Глазунов А. Моцарт в каждом из нас. Завершая Моцартовский год / А. Глазунов // Музыкальная академия. - 2006. - № 4. -  С. 210-211.

Іванишин Л. Амадей, який не дає спокою... / Л. Іванишин // Кінотеатр. - 2008. - № 1. -  С. 2-4.

...Имя тебе - Моцарт! // Все для вчителя. - 2006. - берез. (№ 5-6). - С. 96-100.

Карп'ян А. В. А. Моцарт та середовище флейтистів другої пол. XVIIIст. / А. Карп'ян // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 2. -  С. 7-13.

Ковальчук І. „Східний експрес" для Моцарта / І. Ковальчук // Друг читача. - 2009. - № 2. - С. 5.

Ласкій І. Здраствуй, пане Моцарте! (Урок у 6-му класі) / І. Ласкій // Мистецтво та освіта. - 2006. - № 4. -  С. 38-39. 

Лучинский Ю. Тайна смерти Моцарта / Ю. Лучинский // Ренесанс. - 2006. - № 1. -  С. 96-99.

Максименко Л. Віч-на-віч з Вічністю // Молодь України. - 2006. - 2-8 лют. - С. 8.

Морозова Л. МоцАртФест „Аve Verum" / Л. Морозова // Музика. - 2006. - № 2. -  С. 2-3.

Петров І. Віденські адреси Моцарта // Київські відомості. - 2006. - 9-15 лют. - С. 16.

Романець Д. Моцарт. „Реквієм" токсикологів // Україна молода. - 2006. - 5 лип. (№ 119). - С. 10.

Світоч європейської музики // Знаменні дати : Календар. - К., 2006. - С. 12-16.

Сисоєва Н. Вічне сонячне світло - ім'я тобі Моцарт / Н. Сисоєва // Світ дитячих бібліотек. - 2006. - №  1. - С. 28-29.

Станішевський Ю. Осяяний генієм Моцарта / Ю. Станішевський // Музика. - 2006. - № 3. -  С. 12-19.

Чепалов О. Моцарт: знак нескінченності / О. Чепалов // Дзеркало тижня. - 2006. - 28 січ. - С. 18.

Эрлихман В. Моцарт: гений и несчастье / В. Эрлихман // Гео-Gео. - 2005. - № 12. - С. 111-122 : ил.

Список звукових матеріалів (грамплатівок) творів  В. Моцарта

Моцарт В. А. Камерний концерт № 1 в сі-мажорі. Камерний концерт № 2 в ре-мажорі ; [173].

Моцарт В. А. Камерний концерт № 3 в соль-мажорі. Камерний концерт № 5 в ля-мажорі „Turkish" ; [174].

Моцарт В. А. Соната в мі-мажорі для скрипки і фортепіано ; [176].

Моцарт В. А. Сім тріо ; [212].

Моцарт В. А. Шість фортепіанних тріо ; [213].

Моцарт В. А. 15 сонат для скрипки і фортепіано ; [214].

Моцарт В. А. Симфонічний концерт для скрипки, віолончелі та оркестру ; [215].

Моцарт В. А. Adagio в мі-мажорі. Rondo в до-мажорі. Rondo  в ля-мажорі ; [222].

Моцарт В. А. „Adelaide" Concerto, концерт № 6 в ре-мажорі ; [223].

Моцарт В. А. Концерт для скрипки та оркестру № 3 в соль-мажорі. Концерт для скрипки та оркестру № 4 в ре-мажорі ; [224].

Моцарт В. А. Камерний концерт ; [225].

Гайдн, Моцарт Фортепіанні концерти ;

Гайдн, Шуберт, Бетховен, Моцарт Віденський музичний фестиваль ; [256].

Моцарт В., Шуберт Ф. Симфонія № 5 ; [264].

Моцарт В. А. Дві улюблені сонати ; [265].

Моцарт В. А. Ранні симфонії ; [269].

Моцарт В. А. Серенада ; [270].

Моцарт В. А. Симфонії № 3,6 ; [272].

Моцарт В. А. Квартет ; [280].

Моцарт В. А. Коротка вечірня музика (колискова) ; [281].

Моцарт В. А. Магічна флейта ; [282].

Моцарт В. А. Скрипкові концерти № 1, 4 ; [283].

Моцарт В. А. Квінтет ; [293].

Моцарт В. А. Сонати для фортепіано ; [298].

Моцарт В. А. Сонати для фортепіано та скрипки ; [302].

Моцарт В. А. Ранні симфонії ; [323].

Моцарт В. А. 7 останніх симфоній ; [324].

Моцарт В. А. Серенади ; [325].

Інтернет-джерела:

    
     http://ru.wikipedia.org/wiki/Моцарт
     http://wolfgang-mozart.ru
     http://mozart.belcanto.ru
     http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/mocart-i-saleri.htm

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка