Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Петро Арсенич. Біобібліографічний покажчик (до 50-ліття історико-краєзнавчої діяльності та 75-ліття від дня народження)ББК 91.1 : 63.3 (4 Укр)6

 А 85

Петро Арсенич [Текст] : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Івано-Франківської ОДА ; Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 48 с.

Укладач:     І. А. Боднарчук - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальний за випуск:  Л. В. Бабій - директор Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка

ПЕРЕДМОВА

Святкує свій 75-літній ювілей історик, етнограф, музеєзнавець, культурно-просвітній діяч, колекціонер Петро Іванович Арсенич. Уродженець с. Нижнього Березова Косівського району Івано-Франківської області, після закінчення Київського університету ім. Т. Шевченка у 1958-1963 рр. працював старшим науковим співробітником Івано-Франківського краєзнавчого музею. Згодом викладав в Івано-Франківському педагогічному інституті. За пропагування ідей націоналізму у зв'язку зі справою дисидента В. Мороза був звільнений з інституту в 1966 р. Пізніше знову працював у краєзнавчому музеї.

Наприкінці 80-х років Петро Арсенич став одним із засновників  обласного і міського товариств української мови ім. Т. Шевченка „Просвіта", „Меморіалу", Народного руху України, товариства краєзнавців ім. І. Франка. Як депутат обласної та міської рад першого демократичного скли­кання (1990-1994) працював у комісіях з питань культури і національ­ного відродження. Був учасником установчих зборів „Меморіалу" в Києві, Народного руху України (1989), одним з організаторів та учасником Міжнародної   наукової   конференції   „Українці в Канаді" (1991 р.), Першого світового конгресу гуцулів і Міжнародної наукової конференції в рамках роботи конгресу (16-22 серпня 1993 р.).

Петро Арсенич своєю невтомною діяльністю зробив чималий внесок у національне відродження Прикарпаття. Тому саме йому було доручено на Великдень 15 квітня 1990 р. підняти на міській ратуші в Івано-Франківську синьо-жовтий прапор.

Нині Петро Іванович є головою Івано-Франківського обласного Товариства „Просвіта".

Життя вимірюється прекрасними відчуттями та добрими справами. Життя як світло, яке потрібно вміти зберегти якнайяскравішим. Саме від людини залежить, яким буде світло її життя, світло душі та справ.

Петро Іванович любить життя у всіх його проявах, його діяння різнобічні, захоплення ­- багатогранні. Це і пізнання історії рідного краю, і вагома просвітницька діяльність, спрямована на збереження нашої національної свідомості, і колекціонування давніх листівок, світлин, зразків самобутнього народного мистецтва.

 А приватна бібліотека Петра Арсенича - це справжня скарбниця української культури. Біля 50 років збирає він рідкісні книги, часописи кінця ХІХ - початку ХХ століття, документи, поштові листівки, фотографії та інші матеріли з минувшини Прикарпаття, про відомих, малознаних і призабутих діячів нашого краю.

Пишається книголюб своєю колекцією прижиттєвих та унікальних видань класиків української літератури, історико-філософської та національно-політичної думки, зокрема це такі видання: М. Драгоманов „Чудацькі думки" (Львів, 1892), І. Франко „Украдене щастя" (Львів, 1894), Кримський А. „Повісті і ескізи" (Коломия, 1895),  О. Кобилянська „Некультурна" (Чернівці, 1897), Драматичні переклади Осипа Юрія Федьковича, яку видав Іван Франко у Львові в 1902р., Б. Лепкий „По дорозі життя" (Львів, 1905), В. Стефаник „Моє слово" (Львів, 1905), А. Чайковський „В чужім гнізді" (Львів, 1896), П. Куліш „Чорна рада" (Львів, 1890), В. Щурат „На трембіті" (Львів, 1904) та багато інших.

У домашній збірці є чимало творів письменників - наших краян: В. Атаманюка, О. Бабія, Мирослава Ірчана, М. Козоріса, Н. Кобринської, А. Лотоцького, Л. Мартовича, В. Масляка, Д. Макогона, Марійки Підгірянки, М. Павлика, В. Стефаника, В. Хроновича, М. Черемшини та інших.

 П. Арсенич володіє унікальними документами, листами, рукописами, фотографіями письменників В. Герасимовича,                  К. Гриневичевої, О. Дучимінської, О. Кисілевської, М. Кічури,            О. Кобилянської,  Б. Лепкого, О. Маковея, М. Матіїв-Мельника,          В. Стефаника, М. Устияновича, Г. Хоткевича, В. Хроновича,              М. Черемшини, П. Шекерика-Дониківа; істориків, етнографів             М. Грушевського, Б. Заклинського, О. Іванчука, А. Онищука,              В. Шухевича; оперного співака М. Голинського; художників О. Кічури, О. Кульчицької та інших громадсько-культурних діячів краю.

Надзвичайно цікавими є підбірки світлин, листівок, різноманітних документів до історії міст і сіл Івано-Франківської області, про відомих особистостей Західної України та діаспори, фольклорно-етнографічних матеріалів з Гуцульщини, Бойківщини, Покуття, які відображають національний колорит.

Великою є колекція періодичних видань Галичини, які видавалися у Львові („Мета", 1865), Коломиї („Покутський вісник", 1919; „Хлопска правда", 1903; „Покутське слово", 1912 ) та Станиславові до 1939 року („Господарь и Промышленникь", 1879; „Народ, 1919; „Республіканець", „Републіка", 1919; „Станіславівські Вісти", 1912).

Зібраними Петром Арсеничем документальними джерелами користуються дослідники, історики, науковці, письменники з Києва та Львова, Івано-Франківська та області, представники української зарубіжжя. Чимало унікальних документів, речей, книг передав Петро Іванович до багатьох музеїв Києва, Харкова, Львова, Тернополя, Самбора, Коломиї, Кіровограда та інших міст України. Щорічно організовує тематичні виставки до різних ювілейних та пам'ятних дат, великих християнських свят.

Петро Арсенич є читачем Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Він збагатив її книжкові фонди чималою кількістю рідкісних видань. Для більш глибокого розкриття тематики книжкових виставок, які організовуються у бібліотеці, він доповнює їх матеріалами своєї приватної колекції.

З нагоди 75-літнього ювілею Петра Арсенича та 50-ліття історико-краєзнавчої діяльності обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка підготувала даний біобібліографічний покажчик, який висвітлює основні віхи його життя, хронологію друкованих видань, статей у книгах, збірниках, періодиці, матеріали про наукову та культурно-громадську роботу  просвітянина.

Хорошим доповненням до довідкового видання є перелік доповідей та виступів на наукових конференціях, тематика його лекцій та виставок, організованих із власних колекцій ювіляра.

Іменний покажчик прізвищ співавторів, авторів статей про П. Арсенича та всіх імен, які згадуються в назвах книг та публікацій, допоможе у користуванні даним виданням.

Відбір матеріалів завершено у грудні 2008 року. Бібліографічний опис видань і публікацій здійснено згідно нових державних стандартів.

Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло краєзнавців, науковців, істориків, освітян, бібліотечних працівників, всіх, кого цікавить історія нашої держави.

Людмила Бабій директор ОУНБ ім. І. Франка

ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ПЕТРА АРСЕНИЧА

Арсенич Петро, син Івана і Параски, народився 24 січня 1934 року в селі Ниж­ньому Березові, тепер Косівського району Івано-Франківської області, у селянській родині.

1942-1949 - навчався у семирічній шко­лі в рідному селі.

1949-1953 - член підпільної учнівської ОУН.

1949 - вступив   до   Коломийського педагогічного училища, але через відмову записатися в комсомол був виключений.

1950-1953 - учень 8-10 класів Середньоберезівської серед­ньої школи.

1953-1958 - студент історичного факультету Київського держунівер-ситету ім. Т. Шевченка.

1958-1963 - науковий, згодом старший науковий співробітник відділу історії Івано-Франківського краєзнавчого музею.

1962-1966 - викладач археології та етнографії Івано-Франків­ського педагогічного інституту.

1962-1971 - брав активну участь у написанні, редагуванні та підготовці до друку книги „Івано-Франківська область" з 26-томного видання „Історії міст і сіл Української РСР".

1964 - учасник VII Міжнародного конгресу антропологічних і етнографічних наук.( Москва, серпень).

1966 - виступав у Луцьку в суді як свідок у справі В. Мороза. Тоді ж був виключений з КПРС та звільнений з роботи.

1966-1990 - керівник туристично-краєзнавчого гуртка при обласній станції юних туристів.

1968-1973 - голова секції етнографії обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

1969 - прикріплений до Інституту мистецтвознавства, фоль­клору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР для написання дисертації „Етнограф В. Шухевич - дослідник Гуцульщини".

1970 - нагороджений грамотою Міністерства культури за успіхи в музейній роботі.

-    27 квітня здав на „відмінно" кандидатський екзамен з україн­ської етнографії у члена-кореспондента АН УРСР  К. Г. Гуслистого.

-    звільнений з посади заввідділом історії краєзнавчого музею за прояв „українського буржуазного націоналізму".

-    закінчив дисертацію „Володимир Шухевич - дослід­ник Гуцуль-щини", але не був допущений до захисту з політичних міркувань.

1974    - відвідав у с. Денисові на Тернопільщині письменницю Іванну Блажкевич, яка передала для музею цінні спогади „Жінка на бойовій лінії 1914-1920 рр.", що були згодом опубліковані у журналі „Дзвін".

1975    - у Черкаській області записував спогади про голодо­мор. Відвідав в Умані репресовану Надію Суровцеву, яка переда­ла йому для збереження свої рукописи.

1976-1991 - член Товариства книголюбів.

1981 - 25 грудня органи КДБ у помешканні провели обшук. Конфісковані книги М. Грушевського, Д. Донцова, І. Крип'якевича, Б. Лепкого, М. Міхновського, О. Назарука та ін.

-    брав участь у Міжнародному з'їзді славістів у Києві (08-14.09.), де познайомився з дослідниками із Польщі, Чехословаччини, Румунії. Згодом зазнав критики з боку міськкому партії із забороною виступати з лекціями.

-    побував на острові Хортиці. Брав участь в археоло­гічних розкопках у с. Пилипах Коломийського району.

1985    - нагороджений медаллю „Ветеран праці".

1986    - протягом серпня викликали на допити в органи КДБ у справі Івана Костенюка і Романа Чикалюка.

1986-1988 - брав участь у відзначенні релігійних свят, ставав на захист переслідуваних колядників, допомагав літературою УГКЦ, яка була в підпіллі.

1988 - виступив з ініціативою про передачу будинку спортив­ного товариства на вул. Грушевського, 18 (Народний дім „Просві­та") під музей Т. Шевченка. Після заборони збору підписів опуб­лікував статтю „Про потребу створення в Івано-Франківську му­зею народної шани Т. Шевченка" („Комсомольський прапор". - 1988. - 13 лют.), яку підтримали письменники Б. Олійник, Р. Федорів, М. Косів, товариство „Рух" та широка громадськість. Внаслідок цього ке­рівництво міста передало будинок обласному Товариству україн­ської мови ім. Т. Шевченка.

1988 - виступив на першому мітингу, організованому това­риством „Рух" біля пам'ятника Іванові Франкові (27. 09).

1988-1992 - один із засновників і член правління обласного ТУМ ім. Т. Шевченка „Просвіта".

1989 - нагороджений значком Міністерства культури СРСР „За відмінну працю".

-    29 січня виступив на першому масовому мітингу, присвяче­ному пам'яті жертв сталінських репресій.

-    17 лютого у Києві експонував виставку „Гуцульський театр Г. Хоткевича" та виступив на цю тему з доповіддю перед виста­вою Г. Хоткевича „Гуцульський рік", яку успішно відіграли гуцу­ли з Красноїлля.

-    3-5 березня був делегатом республіканської установчої конференції товариства „Меморіал". Обраний до складу республіканського правління.

-    14 травня в с. Воскресінцях Коломийського району виступав на відкритті пам'ятника Т. Шевченкові, коли Володимир Ковальчук прилюдно підняв синьо-жовтий прапор.

-    8-9 вересня був делегатом Установчого з'їзду Народного руху України в Києві.

-    19-21 вересня на фестивалі „Червона рута" (Чернівці) виступав у дискусійному клубі.

-    14 жовтня організував обласну установчу конференцію товариства „Меморіал", на якій виголосив основну доповідь і був обраний заступником голови.

-    впродовж 1989 року організував 8 виставок, серед них - „Краю   мій рідний", „Галичани - жертви сталінських репресій"

1990 - уперше (9 січня) при­їхав у рідне село Нижній Березів із синьо-жовтим знач­ком з тризубом, чим викли­кав переляк у рідних і знайо­мих.

-    21 січня брав участь у „живому ланцюгу" на честь річниці Злуки ЗУНР з УНР. Тоді ж організував виставку про ЗУНР і виступив з лек­ціями про Злуку.

-    8 лютого  за дозволом Л. Кравчука від Руху був на IV Пленумі ОК КПУ, де вперше за всю історію пер­шим секретарем обкому партії був обраний місцевий кому­ніст, уродженець Снятинщини Зіновій Куравський.

-    16-17 березня  брав участь у першій сесії НТШ у Львові.

-    31 березня на обласній ус­тановчій конференції обраний заступником голови Прикар­патського краєзнавчого това­риства ім. І. Франка.

-    15 квітня при великому здвизі народу підняв український національний прапор на шпилі Івано-Франківської ратуші.

-    8 червня-11 липня побував у Канаді. Розповідав про процеси на­ціонального відродження в Україні, знайомився з музеями, архіва­ми, бібліотеками, записував спогади від вихідців з Прикарпаття.

-    27 червня обраний членом Головної ради Українського товариства охо­рони пам'яток історії та культури

-    27 серпня-3 вересня - учасник ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ)

-    асистент (з 01.09), старший викладач (з 01.09.91) кафедри історії України Івано-Франківського педінституту.

-    організував у Львові виставку „З глибин", яку відвідали 13 тис. осіб. Виручені кошти були передані на будівництво пам'ятни­ка Т. Шевченкові у Львові.

-    прийнятий у члени Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові.

-    був делегатом Івано-Франківської обласної установчої конфе­ренції Демократичної партії.

-    делегат II Всеукраїнських зборів (з'їзду) Народного руху України (25-28.10), делегат II Республіканської конференції ТУМ ім. Т. Шевченка (Київ, 29-30.09).

-    8 жовтня як голова експертної комісії з оцінки мистецького рівня пам'ятників разом з М. Головатим підготував рішення ек­спертної комісії про демонтаж пам'ятника Леніну, яке підтримало 111 депутатів міської ради.

-    присуджено премію ім. П. Чубинського УТОПІК за багато­річне збирання і популяризацію фольклорно-етнографічних пам'яток.

-    член Республіканської асоціації українознавців, учасник І кон­гресу РАУ (Київ, 20-21.12), учасник загальних зборів НТШ у Львові (26-27.12). Протягом 1990 року організував 6 виставок, виголосив 10 наукових доповідей, 140 промов і лекцій.

1990-1994 - депутат Івано-Франківської міської та обласної рад народних депутатів І демократичного скликання.

1990-1992 - Голова депутатської комісії з питань мови, куль­тури і національного відродження, член Президії обласної ради народних депутатів.

1991 - делегат спільного сесійного засідання Івано-Франків­ської, Львівської та Тернопільської обласних рад. (Львів, 16.02.).

-    13 квітня організував виставку про УГКЦ та провів екскурсію для глави УГКЦ Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського та єпископів.

-    19  квітня організував виступи колишнього дисидента В. Мороза у педа­гогічному інституті та будинку культури, де розповів про його патріотичну діяльність.

-    виступав на відкритті пам'ят­ника С. Бандері у Коломиї (18.08), на мітингах у Києві (24, 26.08), Кременчуці (25.08).

-    учасник Всесвітнього фору­му українців (серпень).

-    учасник форуму інтелігенції України.

-    4 грудня 1991 Указом Президії Верховної Ради України  присвоєно звання „Заслужений працівник куль­тури України".

-    10 грудня присвоєно зван­ня „Почесний член Українського товариства охорони пам'яток історії та культури".

-    впродовж 1991 р. на мітин­гах, різних урочистостях висту­пав 70 разів.

1991-1992 - заступник голо­ви обласної організації товарис­тва „Україна".

1992 - виступав на Всеукра­їнському вічі на Софіївському майдані у Києві з нагоди 50-річчя УПА (09.08).

1992-1997 - доцент кафедри народознавства Прикарпатського універ-ситету ім. В. Стефаника (з 1 вересня 1992 р.).

1993 - присвоєно вчене звання доцента кафедри народознав­ства Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

-    заступник голови оргкомітету Першого світового конгресу гуцулів (м. Івано-Франківськ).

-    нагороджений грамотою Всеукраїнського товариства „Просві­та" ім. Т. Шевченка за особистий внесок в організацію Товарис­тва і значну просвітницьку роботу, спрямовану на відродження нації та держави.

-    став лауреатом обласної краєзнавчої премії ім. Івана Вагилевича.

1994 - нагороджений (24 січня) медаллю обласної організації УТОПІК, грамотою обласного товариства „Меморіал" за активну участь у відродженні української національної культури.

-    отримав премію Клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого, грамоти, подяки, привітання від різних установ, партій та громадських організацій з нагоди 60-річчя.

-    присвоєно звання почесного члена Всеукраїнської спілки крає­знавців.

-    нагороджений Почесною грамотою представника Президента України в Івано-Франківській області.

-    60 разів виступав з різними промовами і лекціями.

1995 - став лауреатом премії ім. Марійки Підгірянки обласно­го ТУМ за праці в галузі історії, літератури, етнографії і куль­тури та невтомну громадсько-просвітницьку діяльність на ниві українського національного відродження.

-    один з ініціаторів створення Конгресу української інтеліген­ції.

-   виголосив 60 промов і лекцій.

1996 - член Всеукраїнського товариства політв'язнів і репре­сованих.

- впродовж року організував 17 виставок та виголосив 8 наукових доповідей, 65 промов та лекцій.

1997 - 24 січня найщасливіший день для П. Арсенича з дружи­ною Василиною, тому що невістка Наталка подарувала їм онука Антона. Це був найцінніший подарунок у житті.

-    присвоєно звання „Почесний член Спілки краєзнавців При­карпаття".

-    член комісії з розробки символіки області.

-    нагороджений Почесною грамотою Клубу творчої інтелігенції ім. Б. Лепкого за дослідження спадщини Б. Лепкого і видання книжки „Шляхами Б. Лепкого по Прикарпаттю".

-    впродовж року організував 12 виставок, виголосив 11 науко­вих доповідей та 56 промов і лекцій.

1998 - учасник І Всеукраїнських зборів інтелігенції в Києві (21. 03).

-    член міської комісії з питань адміністративно-територіального устрою, член оргкомітету з підготовки та відзначення 110-ї річниці від дня народження Лева Лепкого.

-    член оргкомітету з підготовки відзначення в області 130-річчя товариства „Просвіта" та 10-річчя обласного об'єднання ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка

- впродовж року видав три книжки, опублікував 32 статті, ор­ганізував 7 виставок, виголосив 10 наукових доповідей та 50 промов і лекцій.

1999 - 24 січня у Народному домі „Просвіта" урочисто відзначено 65-річчя від дня народження і 40-річчя наукової і громадсько-культурної діяльності. Був нагороджений цінними подарунками і грамотами Міністерства культури України, обласного та міського керівництв, громадських організацій. Привітальні телеграми на­діслали голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка, народні депутати України П. Толочко, П. Мовчан та академік НАНУ, голова Всеукраїнської спілки краєзнавців П. Тронько, директор Інститу­ту українознавства ім. І. Крип'якевича Я. Ісаєвич, професори Л. Крушельницька, О. Романів (голова НТШ) та ін.

-    26 січня одержав подяку Міністерства культури і мистецтв Украї­ни за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, високий професіоналізм, плідну громадську діяльність.

-    січень 1999 нагороджений почесними грамотами Крайової управи Братства УПА, обласного відділення Всеукраїнського об'єднан­ня ветеранів.

-    отримав нагороди від митрополита Галицького Андрія, місь­кого голови З. Шкутяка, обласного об'єднання ВУТ „Просвіта", обласної організації „Меморіал", Клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого, Всеукраїнського товариства „Гуцульщина", прав­ління обласної організації УТОПІК.

2000 - як член оргкомітету брав участь у відзначенні в облас­ті 100-річчя Завальської „Січі".

- 17 квітня нагороджений грамотою облдержадміністрації та обласної ради за активну громадсько-політичну діяльність, значний внесок у культурний розвиток області.

- 10 вересня з нагоди 2000-ліття Різдва Христо­вого нагороджений ювілейною грамотою та срібною медал­лю УГКЦ Софроном Мудрим, єпископом-ординарієм Івано-Франків­ської єпархії.

30 листопада - нагоро­джений медаллю „Бу­дівничий України" ВУТ „Просвіта".

-    у грудні як член ради обласної Спілки Християнського Відродження нагоро­джений головою Івано-Франківської ОДА та головою обласної ради Почесним знаком за активну діяльність, спрямовану на утвер­дження християнських цінностей і формуван­ня духовних та націо­нальних засад суспіль­ства з нагоди відзначення 2000-ліття Різдва Христового.

2001 - 23-24 лютого  брав участь у роботі VІ з'їзду Всеукраїнського товариства „Просвіта" в Києві.

-    брав участь у роботі оргкомітету фестивалю „Родослав" (серпень) та XI Гуцуль­ському міжнародному фестивалі (вересень).

- нагороджений грамо­тами облдержадміністра­ції, облради, міськради, обласним і міським об'єднанням Всеукраїнського товариства „Просвіта" ім. Т. Шевченка за сумлін­ну працю, значний осо­бистий внесок у держа­вотворчі процеси та з на­годи 10-ї річниці Неза­лежності України.

-    22 серпня брав участь   в  урочистій  XVIII  сесії  міської  ради,  присвяченій 10-й річниці Незалежності України і був нагороджений грамотами.

-    25 жовтня виступив у Києві на пленумі правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, присвяченому 75-річчю з часу її заснування.

-    протягом року у містах і селах області проводив агітацію на підтримку блоку В. Ющенка.

-    виступав з лекціями про голодомор.

2002 - 27-28вересня брав участь у XII Міжнародному Гуцульському фестивалі у Косові і виступав на відкритті музею патріарха УПЦ КП  Володимира (Романюка) у с. Хімчин Косівського р-ну.

- нагороджений Почесним знаком голови Івано-Франківської ОДА та голови облради „Українській повстанській армії - 60".

2003 - отримав від академіка П. Толочка подяку за плідну діяльність у справі охорони та збереження культурної спадщини України.

-    14 квітня - нагороджений орденом „За заслуги" III ступеня.

2004 - нагороджений управлінням культури облдержадміністрації почесною відзнакою „За подвижництво в культурі Прикарпаття".

2004 - 25 січня в Народному домі „Просвіта" відбулися урочистості з нагоди 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової і громадської діяльності. З цього приводу нагороджений багатьма грамотами, медалями, цінними подарунками.

-    проводив агітацію на підтримку кандидата в Президенти В. Ющенка. Двічі їздив спостерігачем у Донецьку область та брав участь у Помаранчевій революції в Києві, був присутній на інавгурації Президента. В Івано-Франківську виступав на мі­тингах та телебаченні.

2005 - брав участь у Всесвітньому з'їзді родини Шухевичів (с. Тишківці 10-12 липня).

- виступав на науковій конференції та ХV Гуцульському фестивалі (3 вересня).

2006 - брав участь у роботі ХVІ міжнародного гуцульського фестивалю „Коломийка - 2006" у Коломиї та Печеніжині (25-27 серпня)

2007 - 9 грудня нагороджений подякою Івано-Франківської обласної Ради за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області та високий професіоналізм.

- нагороджений премією імені Дмитра Яворницького за вагомий внесок в розвиток краєзнавства.

2008 - взяв участь в Міжнародному форумі „Народ мій завжди буде" в Києві, де виступав Президент України В. Ющенко та президенти і представники інших країн, які приїхали на відкриття Меморіалу пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. (22 листопада).

- виступав на науковій конференції в м. Києві та був учасником урочистостей з нагоди 140-річчя „Просвіти" (14 грудня).

-  нагороджений відзнакою міського голови м. Івано-Франківська В. Анушкевичуса (14 грудня).

ПОКАЖЧИК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ ПЕТРА АРСЕНИЧА

1959

1.      Маршрути по історико-архітектурних пам'ятниках // Вивчаємо рідний край. - Станіслав, 1960. -  С. 79-86.

2.      Обласний краєзнавчий музей : путівник по експозиції / співавт.  А.  Задорожна та ін. - Станіслав, 1960. - С. 14-34.

1961

3.      Манявський скит // УРЕ. Т. VIII. -  К., 1962. -  С. 466.

4.      Юному краєзнавцю : метод. розробка на допомогу школі. - Станіслав,  1962.

1963

5.      Науково-інформаційний бюлетень архівного управління  УРСР. - 1963. - №  4. 

Із змісту: Вибори на Прикарпатті в минулому / співавт. М. Кухтар. - С. 91 ; Виставка  архівних документів,  присвячена 300-річчю  м. Івано-Франківська [Станіслава] / співавт. Д. Мессінг. - 1963. - № 3. - С. 94 ; Архівні  документи  в музейній  експозиції. - №  6. - С. 92-93.

1964

6.      Галич : путівник / співавт. В. Грабовецький. - Л. : Каменяр, 1964. - 70 с.

Рец. : Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. - 1964. -  № 6. - С. 93-94 ; Жовтень. -   1965. - № 1. - С. 146.

7.      Діяльність Т. Г. Шевченка в галузі етнографії і археології // Тези доповідей : наук.-теор. конф. кафедр ін-ту, присвяч. 150-річчю з дня народж. Т.  Г.  Шевченка : [15-16 квіт. 1964 р.]. - Івано-Франківськ, 1964. - С. 37-38.

8.      Тези доповідей науково-теоретичної конференції кафедр педагогічного інституту. - Івано-Франківськ, 1964. - С. 29-33.

Із змісту: Розквітає культура радянського Прикарпаття / співавт. А. Заго­руйко. - С. 29-33 ; Соціалістичні перетворення в культурі трудящих Косівського району Івано-Франківської області  за роки радянської влади. -  С.  33-36.

9.      З історії села Нижній Березів // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. - 1964. - №  2. - С. 77-81.

1965

10.   Тези доповідей звітної науково-теоретичної конференції кафедр інституту. - Івано-Франківськ, 1965.

Із змісту: Археологічні знахідки кам'яного та бронзового віку на Прикарпатті. - С. 53-55 ;  Розвиток народної освіти на  Прикарпатті. - С. 23-26.

1966

11.   Яремче - Ворохта. -  Ужгород : Карпати, 1966. - 79 с.

12.   Гуцульський театр Гната Хоткевича / співавт. О. Степанюк // Народна творчість та етнографія. - 1966. - № 3. - С. 62-69. 

1967

13.   Івано-Франківський краєзнавчий музей : путівник по музею / співавт. Н. Горбунова. - Ужгород, 1967. - С. 12-28.

14.  Свята на  Косівщині // Народна творчість та етнографія. - 1967. - №  6. - С. 52.

1968

15.  Деякі риси сучасного гуцульського весілля // Матеріали другої Поділь­ської історико-краєзнавчої  конференції. - Л., 1968. - С. 190-192.

16.  По Гуцульщине : всесоюз. турист. маршрут 527 / співавт. Р. Красій. - М. : Профиздат, 1968.

17.  Видатний громадсько-політичний діяч : [про В. І. Порайка] / співавт. Г. Голубова // Український історичний журнал. - 1968. - № 9. - С. 119-120.

18.  Виставка архівних документів у музеї // Архіви України. - 1968. - № 1. - С. 50.

19.  Діяльність селянсько-робітничого Союзу в м. Станіславі в 1919 р. // Архіви України. - 1968. - №  2. - С. 66-74.

20.  Нове в нашому музеї // Соціалістична  культура. - 1968. - № 6. - С. 20-21.

1969

21.  Радянське  Прикарпаття :  довід.-путівник. - Ужгород, 1968. - С.  69-194.

22.  Засновник КПСГ  К. М. Саврич [Максимович] // Український історичний  журнал. -  1969. - № 1. - С. 126-128.

23.  Олесь Ясінський [Коваль] // Наша культура. - 1969. - №  3. - С. 7-8.

24.  Перший  із  перших : [про  К.   Саврича] // Жовтень. - 1969. - № 2.

25.  Перша конференція комуністів Галичини // Наша культура [Варшава]. - 1969. - № 2 ;  Життя і  слово [Канада].  - 1969. - 17 берез.

1970

26.  Радянська енциклопедія історії України. Т. 2. - К., 1970. - С. 233.

Із змісту: Івано-Франківськ / співавт.  І.   Васюта. - С 223 ; Калуш. - С. 295 ; Коломия. - С. 423 ; Косів. - С. 483-484 ; Крайківський Ю. - С. 495 ; Левицький  М.  В. - С. 553.

27.  Археологічні  пам'ятки  Прикарпаття // Жовтень. - 1970. - № 11. - С. 135-141.

28.  До 50-річчя Косівського повстання / співавт. І. Козовик, В. Твердохліб // Український історичний журнал. - 1970. - № 4. - С. 112-114.

29.  Дослідник Гуцульщини : [про етнографа В. Шухевича] // Народна творчість та етнографія. - 1970. - №  5. - С. 58-61.

30.  Ентузіаст - краєзнавець О. Феданко / співавт. В. Качкан // Український історичний журнал. - 1970. - № 7. - С. 53-54.

31.  І. Л. Сандуляк : [до 125-річчя від дня народж.] / співавт. І. Козовик // Український історичний журнал. -1970. - № 12. - С. 119-123. 

1971

32.  Історія міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область. - К., 1971. - С. 121-130, 358-366, 367-398.

Із змісту: Криворівня, Кобаки, Кути. - С. 121-130 ; Нижній Березів. - С. 358-366 ; Яворів. - С. 367-398.

33.  Станислав   //  Советская  историческая  энциклопедия. Т. 13. - М., 1971. - С. 796.

34.  Визначний учений : [до 100-річчя від дня народж. В. Гнатюка] // Український історичний журнал. - 1971. - № 4. - С. 126-128.

35.  До характеристики творчого шляху М. К. Козоріса / співавт. І. Козовик // Радянське літературоз­навство. - 1971. - № 11. - С. 79-81.

36.  Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці в 2-х т. / рец. П. Арсенич, І. Козовик // Архіви України. - 1971. - № 3. - С. 107.

37.  Друга Прикарпатська [краєзнавча конференція] / співавт. В.  Качкан // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 3. - С. 108.

38.  Нарис про музей Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 6. - С. 99-100.

39.  Пам'яті Олекси Довбуша // Український  історичний  журнал. - 1971. - №  8. - С. 150.

1972

40.  Івано-Франківський краєзнавчий музей : путівник / співавт. В. Горбач, Н. Горбунова та ін. - Ужгород : Карпати, 1972.

41.  Історико-етнографічне вивчення Гуцульщини в 30-80 роках XIX ст. // Історіографічні дослідження  УРСР. Вип. 5. - К., 1972. - С. 106-114.

42.  Етнографічна діяльність на Гуцульщині народних учителів на початку XX століття // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 210-212.

43.  Радянська енциклопедія історії України. Т. 4. - К., 1972.

Із змісту: Снятин. - С. 129 ; Тлумач. - С. 277 ; Турянський Р. - С. 312. ; Целевич Ю. - С. 444.

44.  Дослідник Гуцульщини : [до 125-річчя з дня народж. Федора Вовка] // Наша культура. - 1972. - № 3. - С. 10.

45.  Збирач народних перлин : [до 125-річчя з дня народж. М. Бучинського] // Наша культура. - 1972. - № 2. - С. 9-10.

1973

46.  Археологічні знахідки на Прикарпатті // Пам'ятки України. - 1973. - № 2. - С. 56.

47.  Етнографічна діяльність народних учителів на Гуцульшині на початку XX ст. [1900-1917] // Наша культура. - 1973. - № 1. - С. 10-11.

48.  Засновник музею [В. Кобринський] // Наша культура. - 1973. - №  11.

1974

49.  Ювілей М. Черемшини на Прикарпатті // Наша культура. - 1974. - №8.

1975

50.  Діяч і просвітитель [Л. Заклинський] // Наша культура. - 1975. - № 9.

1976

51.  Этнографическое изучение Гуцульщины народными учителями // Карпатский сборник. - М., 1976. - С. 143-146.

52.  Взаємини І. Франка з К. Ґеником // Наша культура. - 1976. - № 9. - С. 3-4.

53.  Скарбниця творчості гуцулів : [про Коломийс. музей нар. мистецтва Гуцульщини] // Соціалістична культура. - 1976. - № 8. - С. 41.

1977

54.  Я полюбив цей край... : [до 100-річчя з дня народж. Г. Хоткевича] // Дніпро. - 1977. - № 12. - С. 132-136.

1978

55.  Взаємини Івана Франка з прогресивними учителями Гуцульщини // Українське літе­ратурознавство. Вип. 30. - Львів, 1978. - С. 113-119.

56.  Однодумець Каменяра : [до 125-річчя І. Гарасимовича] // Жовтень. - 1978. - №8.

1979

57.  Взаємозв'язки чеського вченого Ф. Ржегоржа з прогресивними українськими етнографами // Проблеми слов'янознавства. Вип. 20 : респ. міжвід. наук. зб. - Л., 1979. - С. 89-95.

58.  Івано-Франківський краєзнавчий музей : путівник / співавт. М. Аронець та ін. - Ужгород : Карпати, 1979. - 96 с.

59.  Разведки на Юго-Западном пограничье Руси / співавт. Б. Томенчук // Археологические открытия 1979. - М., 1979. - С. 423.

60.  З вами червоні полки : [про поета М. Кічуру] / співавт. І. Козовик // Вітчизна. - 1979. - № 9. - С. 213-214.

1980

61.  Народний учитель і етнограф М. Колцуняк // Народна творчість та етнографія. - 1980. - № 6. - С. 94-95.

1981

62.  Поет Василь Атаманюк / співавт. І. Козовик // Ранковий клич : зб. - Ужгород, 1981. - С. 7, 76-77.

63.  З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульшині // Народна творчість та етнографія. - 1981. - № 4. - С. 46-51.

64.  Пам'яті славетних : [про виставку „Шевченко і Прикарпаття"] // Жовтень. - 1981. - № 5. - С. 159.

65.  Уклін письменнику : [про музей В. Стефаника] // Радянська жінка. - 1981. - № 5.

66.  Шанувальники пам'яток [в с. Стецеві] // Пам'ятки України. - 1981. - № 1.

1982

67.  Армянские памятники архитектуры и искусства XVIII в Ивано-Франковской области УССР // Тезиси докладов V республиканской  научной конференции по проблемам культуры и искусства Армении 12 октября 1982. - Ереван, 1982. - С. 258-260.

68.  На Прикарпатті та Гуцульщині // Шляхами Івана Франка на Україні. - Л., 1982. - С. 74-86.

69.  Етнографічна діяльність В. Гнатюка // Народна творчість та етнографія. - 1982. - № 2. - С. 69-72.

70.  Пам'яті Михайла Козоріса // Жовтень. - 1982. - № 4. - С. 134-135.

1983

71.  Його право високо цінували : [до 100-річчя з дня народж. Івана Чупрея] // Прикарпатська правда. - 1983. - 26 лют.

1984

72.  Ю. Федькович на Прикарпатті // Тези доповідей республіканської наукової конференції присвяченої 150-річчю з дня народження Ю. Федьковича [16-20 жовтня 1984]. - Чернівці,  1984.

1985

73.  Шухевич В. : [етнограф] // УРЕ. Т. 12. - К., 1985. - С. 454.

74.  Гуцульщина у збірках музеїв СРСР // Жовтень. - 1985. - № 10. - С. 135-136.

1986

75. Взаємозв'язки М. М. Коцюбинського з Галичиною // Тези доповідей четвертої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1986. - С. 81.

76.  Нижній Березів у житті І. Франка // Народна творчість та етнографія. - 1986. - № 4.

77.  На честь Лесі Українки // Жовтень. - 1986. - № 9. - С. 132.

78.  „Слово о полку Ігоревім" - літературний шедевр XII ст. // Жовтень. - 1986. - № 10. - С. 134.

79.  Листи з Прикарпаття : [на честь Т. Г. Шевченка] // Україна. - 1986. - № 10.

80.  Дух, що тіло рве до бою : [про I. Франка] // Україна. - 1986. - № 34.

1987

81.  Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. - К., 1987. - 471 с.

Із змісту: Історіографія етнографічного дослідження Гуцульщини. - С. 10-22 ; Минуле Гуцульського краю / співавт. Ю. Гошко, В. Грабовецький. - С. 56-72.

82.  Вітчизни вірні сини : [пам'ятки історії, архітектури та природи] // Маршру­тами слави Прикарпаття. - Ужгород, 1987. - С. 86-150.

83.  Тези обласної науково-практичної конференції, присвяченої 325-річчю заснування м. Івано-Франківська. - Івано-Франківськ, 1987. - 164 с.

Із змісту: Найстаріший навчальний заклад Івано-Франківська. - С. 68-69 ; Шевченківські дні в Станиславі / співавт. Л. Вардзарук. - С. 73-74.

84.  Гнат Хоткевич як дослідник Гуцульщини // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 6. - С. 48-51.

85.  Етнограф Б. Р. Заклинський // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 3.

86.  Ювілей „Русалки Дністрової" // Жовтень. - 1987. - № 9. - С. 134.

1988

87.  До питання про кобзарство на західно-українських землях у 1906-1912 рр. // Тези доповідей і повідомлень Сумської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Е. X. Мовчана. - Суми, 1988. - С. 32-34.

88.  О. Кобилянська на Прикарпатті // Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції [24-26 листопада 1988]. - Чернівці, 1988. - С. 102-103.

89.  Пам'ятники Кобзареві // В сім'ї вольній, новій : Шевченківський збірник. Вип. 4. - К., 1988. - С. 364-368.

90.  Українська літературна енциклопедія. - К., 1988. - Т. 1.

Із змісту: Атаманюк В. - С. 97 ; Атаманюк М. - С. 97 ; Боднарчук І. - С. 203 ; Бистриця. - С. 302 ; Бібліотека найзнаменитіших повістей. - С. 170 ; Вечорниці. - С. 302 ; Волинський О. - С. 351 ; Гарматій Л. - С. 390 ; Ґеник К. - С. 406 ; Герасимович В. - С. 409 ; Голос народний. - С. 447 ;

91.  Шевченко і Прикарпаття // Жовтень. - 1988. - № 3. - С. 115-119.

1989

92.  Борці за возз'єднання : біогр. довід. - Львів : Каменяр, 1989. - 359 с.

Із змісту: Арсенич В. - С. 16; Арсенич І. - С. 16; Арсенич М. - С. 17; Атаманюк В. - С. 17; Бабак С. - С. 18; Белей В. - С. 26;  Берлад Л. - С. 28; Білоскурський М. - С. 32; Бович В. - С. 33; Бойчук А. - С. 36; Букатчук М. - С. 42; Букшований Й. - С. 43; Верб'юк І. - С. 51; Гаврилів М. - С. 61; Гавриш Г. - С. 63; Гавриш П. - С. 63; Гаджеровський І. - С. 64; Гадзінський В. - С. 64; Гоїв Ю. - С. 78; Гордій М. - С. 81; Григорців В. - С. 83; Грос Р. - С. 84; Гузар О. - С. 86; Гуцул О. - С. 90; Данилюк І. - С. 90; Дем'янчук Д. - С. 93; Демчук П. - С. 92; Дзюбей М. - С. 95; Дроняк І. - С. 99; Дубас Ф. - С. 101; Дутчак М. - С. 104; Дутчак Г. - С. 104; Єленюк В. - С. 106; Жебровський Е. - С. 108; Заклинський Р. - С. 113; Залипко М. - С. 114; Заславський О. - С. 116; Заячківський М. - С. 118; Іванчук Т. - С. 123; Карабчук Д. - С. 128; Кічура М. - С. 135, 136; Ковалишин М. - С. 137; Ковальський М. - С. 138; Козлан В. - С. 144; Козловський К. - С. 145; Козоріс М. - С. 146; Колодій О. - С. 148; Костащук В. - С. 156; Костей В. - С. 157; Кременюк І. - С. 163; Крушельницький I. - С. 165; Лазорко Д. - С. 175; Левицький М. - С. 177; Лишега П. - С. 182; Луцики. - С. 192; Маковійчук І. - С. 137; Максим'юк М. - С. 138; Мацьоцький П. - С. 209; Мельниченко О. - С. 210; Мельничук С. - С. 210; Мицько М. - С. 214; Мойса Д. - С. 215; Моровик Б. - С. 216; Мотрук П. - С. 218; Огоновський В. - С. 226; Озарко А. - С. 228; Онищук А. - С. 232; Остафійчук М. - С. 236; Остафійчук П. - С. 236; Павлюк Ю. - С. 239; Паляниця Й. - С. 240; Пантелюк Ю. - С. 242; Перегінець П. - С. 246; Підлетейчук М. - С. 252; Підлетейчук П.; Порайко В. - С. 259; Посайлюк М. - С. 260; Саврич К. - С. 272; Сірко В. - С. 286; Сіяк І. - С. 287; Скаліш Я. - С. 288; Столярчук В. - С. 300; Тимків Г. - С. 308; Тимків П. - С. 309; Тимчук І. - С. 309; Томенко С. - С. 312; Том'юк В. - С. 313; Турянський О. - С. 316; Устиянович О. - С. 317; Фардига С. - С. 317; Федорко І. - С. 317; Фенчук М. - С. 318; Чупрей І. - С. 333; Шеремета П. - С. 339; Ясінський О. - С. 355; Яцків С. - С. 357.

93.  Дмитро Пожоджук // Виставка художньої вишивки заслуженого майстра народної творчості УРСР : каталог. - Івано-Франківськ, 1989. - С. 3-5.

94.  Доля галицьких борців // Тези обласної історико-краєзнавчої наукової конференції. - Івано-Франківськ, 1989. - С. 16-17.

95.  Народне мистецтво Гуцульщини у збірках музеїв України // Тези доповідей науково-практичної конференції „Реставрація, консервація, атрибуція пам'яток мистецтва на Ук­раїні". - Кам'янець-Подільський, 1989. - С. 96-97.

96.  Шевченкіана у філокартії // Т. Г. Шевченко - поет, революціонер, мислитель : тези доповідей обл. наук.-теорет. конф. присвяч. 175-річчю від дня народж. Великого Кобзаря. - Івано-Франківськ, 1989. - С. 126-127.

97.  Анатомія сталінського терору // Вперед. - 1989. - 14 жовт.

98.  Ви жертвою впали : [про репресії галичан] // Жовтень. - 1989. - № 5. - С. 89-92.

99.  Галичани в час революції 1917 року і після неї // Комсомольський прапор. - 1989. - 17 черв. ; Життя і слово [Торонто]. - 1989. - жовт.

100. Гартовані у борні: Перцович П.  // Радянська Гуцульщина. - 1989. - 16 груд.

101. Гуцульщина в творчості М. Коцюбинського // Агро. - 1989. - 23 черв.

102. Дослідники Гуцульщини // Світанок. - 1989. - 15 квіт.

103. Етнографічна діяльність Антона Онищука // Народна  творчість та етнографія. - 1989. - № 4. - С. 22-28.

104. Жертви... : [до „білих імен" в історії] // Комсомольський прапор. - 1989. - 30 верес.

105. Жертви сталінізму // Наше слово. - 1989. - 24 верес.

106. З історії польсько-українських культурних зв'язків // Агро. - 1989. - 2 черв.

107. Кобзар і Прикарпаття // Колгоспник Придністров'я. - 1989. - 28лют. ; Зоря [Рогатин]. - 1989. - 9 берез.

108. Мужні жінки : [С. Галечко] // Комсомольський прапор. - 1989. - 16 груд.

109. Пам'ятники Кобзареві // Агро. - 1989. - 17 лют. ; Нові горизонти. - 1989. - 23 лют.

110. Пам'ятник у Ташкенті [Т. Шевченкові] // Комсомольський прапор. - 1989. - 8 берез.

111. „Поручився тов. Ленін" : [процес І. Сіяка] // Прикарпатська правда. - 1989. - 18 черв.

112. Розраховуємо на допомогу : [про  збір  матеріалів  на  виставку до 175-річчя Т. Шевченка] // Прикарпатська правда. - 1989. - 29 січ.

113.  Січові стрільці. Хто вони // Прикарпатська правда. - 1989. - 17 черв.

114.  Скарбниці культури // Прикарпатська правда. - 1989. - 18 трав.

115.  Сміло можу назватись твоїм сином : [про секретаря ЦК КПЗУ М. Заячківського] // Комсомольський прапор. - 1989. - 1 трав.

116. Творець молодої літератури : [про В. Гадзінського] // Комсомольський прапор. - 1989. - 23 січ.

117. Взаємини І. Франка з К. І. Ґеником // Агро. - 1989. - 25 серп.

118. Українські січові стрільці // Агро. - 1989. - 16 груд.

119. Шевченко і Прикарпаття // Вперед. - 1989. - 27 квіт. ; Верховина. - 1989. - 9 берез. ; Нове життя. - 1989. - 9 берез.

120. Шевченкіана у листівках // Зоря. - 1989. - 4 берез. ; Агро. - 1989. - 17 лют.

1990

121. Від Жовтня до Вересня. - Ужгород : Карпати, 1990. - 662 с.

Із змісту:Розділ І.

Атаманюк В. - С. 31-32; Верб'юк І. - С. 46-47; Гаврилів М. - С. 50-51; Гадзінський В. - С. 52-53; Заклинський Р. - С. 77-78; Заславський М. - С. 79-80; Козоріс М. - С. 91-92; Кушнірюк Г. - С. 95-97; Онищук А. - С. 116-117; Сіяк І. - С. 134-137; Фардига С. - С. 141; Чупрей І. - С. 148;

Розд. II. Назустріч волі.

Перша рада робітничих і солдатських депутатів. - С. 163-165; Волинський К. - С. 206-207; Заячківський С. - С. 275-278; Козловський К. - С. 307-308; Крушельницький І. - 39-340; Лишега П. - С. 409-410; Огоновський В. - С. 417-418; Паляниця Й. - С. 39-440; Ропар Г. - С. 463-464; Скаліш Я. - С. 527-528; Ясінський О. - С. 577-578;

Розд.III. В нечислених лавах борців.

Бабак С. - С. 583; Букшований Й. - С. 587; Вовчук В. - С. 590; Гавриш Г. - С. 591-592; Гавриш П. - С. 593; Гоїв Ю. - С. 598; Гордій М. - С. 599; Гуцул О. - С. 603; Данилюк І. - С. 604; Демчук П. - С. 604; Дем'янчук В. - С. 605; Дем'янчук Д. - С. 606; Дзюбей М. - С. 607; Єленюк В. - С. 610; Іванчук Г. - С. 612; Кічура М. - С. 615; Колодій О. - С. 620; Кременюк І. - С. 621; Луцик Г. - С. 627; Максим'юк М. - С. 629; Мацьоцький П. - С. 630; Павлюк Ю. - С. 637; Перцович П. - С. 639; Рудик Д. - С. 644; Тимків Г. - С. 652; Устиянович О. - С. 656; Шкварук М. - С. 661.

122. Взаємини І. Франка з К. Ґеником // Іван Франко і світова культура : матеріал міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО.  Кн. І. - К.,  1990. - С. 489-492.

123. Громадсько-культурна діяльність В. Стефаника // Стефаниківські читання. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1990. - С. 8-12.

124.  Січові стрільці. - Івано-Франківськ, 1990. - 24 с.

125.  Українська літературна енциклопедія. Т. 2. - К., 1990.

Із змісту: Дучимінська О. - С. 129; Заклинський Богдан, Леонід, Роман, Ростислав. - С. 230-232; Запорожець. - С. 242; Зеркало. - С. 264; Іванчук О. - С. 293; Кобринський Й. - С. 506; Кобринський М. - С. 507; Козоріс М. - С. 522-523.

126.  Борці за державність // Світ молоді. - 1990. - 30 жовт.,  13 листоп.

127.  „Будемо відрубувати руки", або Тернистий шлях кандидата // Агро. -  1990. - 17 берез.

128.  Весела новина : [про Ю. Шкрумелюка] // Будівельник [Орган тресту ,,Івано-Франківськбуд"]. - 1990. - 3 січ.

129. Висновок експертної комісії по встановленню художньо-мистецької цінності пам'ятників історії та культури // Західний кур'єр. - 1990. - 11 жовт.

130. Відкритий лист „Руху", „Меморіалу" та інших демократичних організацій Л. Кравчуку та Пленуму Івано-Франківського обкому партії // Вперед. - 1990. - 13 лют.

131. Враження від Канади // Новий час. - 1990. - 16, 23 серп.

132. Діяч „Просвіти" : [про В. Равлюка] // Галичина. - 1990. - 9 груд. - С. 4.

133. Доктор Володимир Янович - просвітній діяч Станіславщини // Західний кур'єр. - 1990. - 15 груд.

134. За українську державність // Галичина. - 1990. - 1 листоп.

135. Климентина Лисинецька // Гуцульщина [Торонто]. - 1990. - Ч. 21. - С. 2.

136. Мати українських товариств // Новий час. - 1990. - 22 листоп.

137. На поклін до Кобзаря : [про відвідини галичанами могили Шевченка в кінці XIX - поч. XX ст.] // Вперед. - 1990. - 8 берез.

138. Назвати святковим - замало... : [про відкриття пам'ятника Т. Шевченку у Косові] // Світ молоді. - 1990. - 11 верес.

139. Наша історична пам'ять : 22 січня - День соборності України // Вперед. - 1990. - 20 січ.

140. Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому : [стор. біогр. полковника УГА Д. Вітовського] // Галичина. - 1990. - 4 верес.

141. Пам'ятник героїні УСС : [С. Галечко] // Новий час. - 1990. - 22 листоп.

142. Перша Рада // Радянська Гуцульщина. - 1990. - 13 січ.

143. Репресії на Прикарпатті // Лісовий комплекс. - 1990. - 10 січ.

144. Січ іде, Січ іде... // Поклик. - 1990. - № 5.

145. Станиславів - столиця ЗУНР // Західний кур'єр. - 1990. - 1 листоп.

146. Українці в Канаді // Галичина. - 1990. - 8 верес., 26 жовт.

147. Хто такі січові стрільці? // Лісовий комплекс. - 1990. - 21 лют. ; 7,  14 берез.

148. Часи і часописи : [з історії галиц. преси] // Галичина. - 1990. - 13-16 трав.

149. Ще раз про музей Т. Г. Шевченка // Вперед. - 1990. - 15 берез.

150. Шевченко і Галичина // Поклик [Івано-Франківськ]. - 1990. - № 2-4.

1991

151. В. Стефаник і народні вчителі : [культур.-громад. співпраця В. Стефаника з нар. вчителями Покуття] // Василь Стефаник і українська культура : тези. - Івано-Франківськ, 1991. - Ч. II. - С. 86-90.

152. М. Грушевський і Гуцульщина // Тези доповідей та повідомлень науково-теоретичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народждення академіка М. Грушевського. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 52-55.

153. Життєпис Іванни Блажкевич : [до 105-річчя з дня народж.] // Книга пам'яті Іванни Блажкевич. - Галич, 1991. - С. 6-9.

154. Михайло Драгоманів на Прикарпатті // Тези науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. Драгоманова. - Івано-Франківськ,  1991. - С. 1-4.

155.  Наші земляки : [І. Герасимович, Гнат Колцуняк] // Літопис Коломийський : наук.-популяр. бюлетень музею історії м. Коломиї. -Коломия, 1991. - С. 5.

156.  Роль „Березівської трійці" в культурно-освітньому житті українців Канади // Тези науково-теоретичної регіональної конференції, присвяченої 100-річчю української еміграції до Канади. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 31-32.

157.  Співець Карпатських гір : [В. Шухевич] // Ямгорів : інформ.-публіц. альм. - Городенка, 1991. - Ч. 4. - С. 47-60.

158.  Співпраця В. Гнатюка з учителями Гуцульщини // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доповідей і повідомлень наук. конф., присвяченої 120-річчю від дня народж. В. Гнатюка [ 29 трав.-1 черв. 1991 р.]. - Тернопіль, 1991. - С. 81-83.

159. Україна в XX столітті.  - Івано-Франківськ,  1991.

Із змісту: Наш край на початку XX ст. Заснування товариства „Сокіл", „Січ". - С. 6-9 ; Видатні діячі національно-визвольної боротьби. Створення ОУН [1918-1920 рр.]. - С. 48-60.

160. Український календар пам'ятних дат на 1991 рік / співавт. В.  Полєк. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 32.

161. Українські лікарі Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 1991. - 44 с.

162. Франко в ідейно-теоретичному житті м. Станіслава кінця XIX - початку XX ст. // Тези науково-теоретичної регіональної міжвузівської конференції присвяченої 135-річчю з дня народження І. Франка / співавт.  І. Макаровський. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 24. 

163.  Біль народу був його болем : [про В. Стефаника] // Педагог Прикарпаття. - 1991. - 1 жовт.

164.  Борці за державність : [про УСС і УГА] // Світ молоді. - 1991. - 25 січ.

165.  В колі знайомих на Гуцульщині : [Леся Українка] // Галичина. - 1991. - 21 лют.

166.  Василь Стефаник і народні вчителі  // Поліття. - 1991. - № 21 (серп.)

167.  Ватра-91 // Галичина. - 1991. - 1 серп.

168.  Відкриття пам'ятника Шевченкові [в Косові] // Галичина. - 1991. - 9 берез.

169.  Взаємини Ф. Ржегоржа з українськими етнографами Галичини в кінці ХІХ століття // Гуцульщина [Торонто]. - 1991. - № 23. - С. 26-28.

170.  Володимир Шухевич і Гуцульщина // Гомін Карпат. - 1991. - № 8, 9 (квіт., трав.)

171.  Вчитель і етнограф Лука Гарматій  // Поліття. - 1991. - № 12 (трав.)

172.  Вулиці міста одержують нові назви // Західний кур'єр. - 1991. - 21, 23 берез.

173.  „Гуцульський театр" Гната Хоткевича та його виконавці // Гомін Карпат. - 1991. - №  10-14 (трав.- лип.) ; Дзвін. - 1991. - № 5. - С. 104.

174. До українців ЗСА і Канади // Новий шлях. - 1991. - черв.

175. Документи нашої історії. Були, є, будемо : [до дня Соборності України] // Галичина. - 1991. - 22 січ.

176. Життєпис Іванни Блажкевич // Поліття. - 1991. - № 30 (жовт.)

177. З пристрасною любов'ю про свій народ : [про В. Гнатюка] // Верховинські вісті. - 1991. - 9 трав.

178. Заклинські // Західний кур'єр. - 1991. - 25 лип.

179. Іван Франко на Прикарпатті // Рідна земля. - 1991. - 31 серп.

180. Климентина Лисинецька // Гомін Карпат. - 1991. - № 5 (берез.)

181. Маловідоме про громадську діяльність [В. Стефаника] //  Снятинська  вежа. - 1991. - № 19-20 (трав.)

182. Невтомний  збирач фольклору :  [про В.   Гнатюка] // Галичина. - 1991. - 9 трав.

183. Новеліст доби у Станиславові : [про В. Стефаника] // Західний кур'єр. - 1991. - 16 трав.

184. Організація УСС : [спогади М. Горбового] // Старожитності. -  1991. - Ч. 6.

185. Першим культурним діячам у Канаді  //  Гуцульський край. -  1991. - 16 лип.

186. Письменниця-демократка [Н. Кобринська] // Поліття. - 1991. - №  13 (черв.)

187. Повернення в інститут через 21 рік : [В. Мороз] // Західний кур'єр. - 1991. - 18 квіт.

188. Присвячено Михайлові Грушевському // Галичина. - 1991. - 4 верес.

189. Розвиток народної освіти на Прикарпатті  // Поліття. - 1991. - № 22 (серп.)

190. Роль греко-католицьких священиків у культурно-освітньому житті Галичини // Нова Зоря. - 1991. - № 5-6 (квіт.)

191. Уклін землі рідній : до 100-річчя еміграції українців за океан : [з Нижнього Березова] // Галичина. - 1991. - 11 лип.

192. Чиї імена увічнюємо ? : [про перейменування вулиць] // Західний кур'єр. - 1991. -14 лют.

193. Шляхами Івана Франка по Прикарпаттю // Франкова криниця. - 1991. - 27 квіт.- 4 трав.

194. Шухевичі // Західний кур'єр. - 1991. - 29 черв.

1992

195. Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю від дня народження Б. Лепкого. - Івано-Франківськ, 1992.

Із змісту: Взаємини Б. Лепкого з К. Ґеником. - С. 49-51; Взаємозв'язки Б. Лепкого з письменниками Прикарпаття / співавт. Л. Кіліченко. - С. 87-90.

196. Мистецька діяльність Гната Хоткевича на Галичині // Науково-теоретична конференція „Гнат Хоткевич та українська культура". - Рівне, 1992. - С. 37-39.

197. Безстрашний командир : [В. Андрусяк] // Поліття. - 1992. - № 23 (черв.)

198. Богдан Лепкий на Прикарпатті // Новий час. - 1992. - 28 листоп., 4 груд.

199. Богдан Лепкий у Станиславові // Західний  кур'єр. - 1992. - 24 жовт.

200. Боднарчук Іван : [біогр. довідка про учителя і письменника] // Перевал. - 1992. - № 1. - С. 40.

201. Взаємини Лепкого з Ґеником // Гуцульський край. - 1992. - 7 листоп.

202. Взаємини Миколи Лисенка з Володимиром Шухевичем // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 3. - С. 85-87.

203. Вони боролись за волю України : [про братів Арсеничів] // Гуцульський  край. - 1992. - 23 черв.

204. Вчора відзначався день соборності України // Західний кур'єр. -1992. - 23 січ.

205. Галицькі шляхи Миколи Лисенка // Новий час. - 1992. - 19-25 берез.

206. Гуцульщина в дослідженнях і творчості О. Маковея // Спадщина Осипа Маковея в контексті української ідеї : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ, 1992. - С. 29-30.

207.  До кінця вірний ідеї : [про полковника УПА В. Андрусяка] // Галичина. - 1992. - 14 жовт.

208.  За Україну, за її волю // Галичина. - 1992. - 21, 22, 28 серп.

209.  Засновник „Січі" на Покутті [К. Трильовський] // Дзвін. - 1991. - № 3-4. - С. 139-141.

210.  .... і прийняла їх чужина: тисячі українців живуть у країнах СНД // Галичина. - 1992. - 22 січ.

211.  Історія свідчить. Ми - народ... : [про Листопадовий зрив] // За незалежність. - 1992. - 31 жовт.

212.  Їх було п'ятеро : [про членів ОУН-УПА Арсеничів] // Поліття. - 1992. - № 23 (черв.).

213.  Микола Лисенко в Станиславові // Західний кур'єр. - 1992. - 21 берез.

214.  Напишемо історію :  [про ОУН-УПА] / співавт. Ю. Манюх // Поліття. - 1992. - 16 квіт.

215.  Невтомний дослідник : [учитель-краєзнавець   Олександр   Феданко] // Краєзнавець Прикарпаття. - 1992. - № 2. - С. 6.

216.  О. Михайло Ганушевський - греко-католицький священик і громадський діяч // Нова Зоря. - 1992. - № 8 (лют.)

217.  Окуневський Я. Листи з чужини // Новий час. - 1992. - 24 жовт.

218.  Олена Кисілевська - наша землячка // Вісті Придністров'я [Монастириська]. - 1992. - 12 черв.

219.  Предки дивляться нам у вічі // Галичина. - 1992. - 23 трав.

220.  Пом'янімо їхні імена : [про членів ОУН-УПА з Нижнього Березова] // Поліття. - 1992. - №  23 (черв.).

221.  Редактор „Дзвінка" : [про В. Шухевича] // Поліття. - 1992. - № 17 (трав.)

222.  Родина Абрисовських // Нова Зоря. - 1992. - № 24 (черв.)

223.  Співпраця В. Гнатюка з місцевими учителями // Верховинські вісті. - 1992. - 26 трав.

224.  УСС в боротьбі за волю України // Західний кур'єр. - 1992. - 31 жовт.

225.  Художник Ю. Крайківський // Галицьке слово. - 1992. - 5 серп. ; Галичина. - 1992. - 19 серп.

1993

226. Видавнича діяльність „Просвіти" / співавт. В. Харитон // „Просвіта": Історія, постаті, чин : матеріали наук. конф. присвяч. 125-річниці заснування „Просвіти". - Івано-Франківськ, 1993. - С. 105-112.

227. Гуцульський театр Гната Хоткевича. -  Коломия, 1993. - 32 с.

228. Епістолярна спадщина українських емігрантів в Канаду // Криза економіки України та можливості виходу з неї : тези доп. та повідомлень на всеукр. наук.-теорет. конф. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 183-185.

229. З історії музеїв Галичини // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчо­го музею. Вип. І. - Коломия, 1993. - С. 143-149.

230.  Леся Українка в колі знайомих на Гуцульщині // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства (м. Луцьк, вересень-жовтень  1993). - Луцьк, 1993. - С. 457-458.

231.  Прикарпатськими шляхами Кобилянської // Світ ідей Ольги Кобилянської : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. О. Кобилянської. - Івано-Франківськ,  1993. - С. 138-139.

232.  Співець Карпатських гір : [діяльність В. Шухевича як етнографа] // Ямгорів. - Городенка, 1993. - С. 32-40.

233.  Станиславів - столиця ЗУНР. - Івано-Франківськ, 1993. - 56 с.

234.  Станиславів - столиця ЗУНР // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю ЗУНР [1-3 листопада 1993]. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 20-22.

235.  Сторінки збройної боротьби УПА на Прикарпатті // Матеріали наукової конференції „ОУН і УПА (історія, уроки, сучасність)" [16-17 січ. 1993р., м. Івано-Франківськ]. - Стрий,  1993. - С. 58-62.

236.  Гуцульський театр Гната Хоткевича // Україна. - 1993. - № 11. - С.  18-19.

237. Гуцульщина у визвольних змаганнях 1914-1920 років // Новий час. - 1993. -14 серп.

238. Діячі Гуцульщини : [енцикл. довід. про вчителів] // Поліття. - 1993. - № 22-23 (серп.) ; №36 (груд.) ; 1994. - №  3 (січ.); №  7 (лют.)

239. Доля видатного знавця свого краю : [народознавець з Гуцульщини Петро Шекерик-Доників] // Новий час. - 1993. - 14 серп.

240. Економічна діяльність „Просвіти" // Вперед. - 1993. - 16 жовт.

241. Етнографічна діяльність Федора Вовка - дійсного члена НТШ // Гуцульщина [Торонто]. - 1993. - Ч. 30. - С. 14-18.

242. Живе в мені Гуцульщина моя // Галичина. - 1993. - 14 серп.

243. Леся Українка в колі знайомих на Гуцульщині // Новий час. - 1993. - 14 серп.

244. Листопадовий зрив // Рідна земля. - 1993. - 23 лип.

245. Листопадовий зрив / cпівавт.  Б. Вівчар // Галичина. - 1993. - 30 жовт. 

246. Мати українських товариств // Вперед. - 1993. - 21 серп.

247. Основник „Січі" - Кирило Трильовський // Гуцульщина [Торонто]. - 1993. - Ч. 32. - С. 11-14.

248. Пішов у запас, щоб залишитися на передовій : [про історика-краєзнавця  Я. Оленчука ] // Галичина. - 1993. - 17 листоп.

249. По Галицькій Гуцульщині // Галичина. - 1993. - 19 серп. -  (спецвип.)

250. „Просвіта" на Гуцульщині // Галичина. - 1993. - 19 серп.

251. Спогади про Станіславів 1919 року [Дмитра Дорошенка] // Новий час. - 1993. - 30 жовт.

252. Фольклорно-етнографічна діяльність Заклинських на Гуцульщині // Народна творчість та етнографіія. - 1993. - № 4. - С. 3-8.

253. Шляхами Івана Франка на Гуцульщині // Гуцульщина. - 1993. - № 8-9.

1994

254. Березуни : Біогр. відомості про уродженців та жителів Бані Березівської, Вижнього Березова та Середнього Березова Косівського району. - Івано-Франківськ,  1994. - 32 с.

255. Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. Першого світ. конгресу гуцулів в Івано-Франківську, 17-18 серпня  1993. - Івано-Франківськ,  1994. - С. 3-6.

Із змісту: Участь гуцулів у національно-визвольних змаганнях XX ст. - С. 3-6 ; Роль вихідців з Гуцульщини у культурно-освітньому житті українців Канади кінця XIX-поч. XX століття. - С. 23-24 ; Гуцульщина у збірках музеїв. - С. 44-46.

256. Боротьба з УПА та націоналістичним підпіллям ОУН // Новий час. - 1994. - 14 жовт. ; Верховинські вісті. - 1994. - 29 жовт.

257. Відомі жінки нашого міста / співавт. Р. Процак // Західний кур'єр. - 1994. - 8, 15 лип.

258. Вони народились у Березові // Галичина. - 1994. - 5 серп.

259. Впаде ворог, коли грянуть радикали - „козаки" // Галичина. - 1994. - 6 серп.

260. Господарсько-садівнича школа в Милуванні // Вперед. - 1994. - 5 лют.

261. Гуцульський театр Гната Хоткевича та його виконавці // Гуцульщина. - 1994. - Ч. 36. - С. 12, 13, 36, 37.

262. Гуцульщина в літературі // Писанка. - 1994. - № 3. - С. 30-31.

263. Діячі Гуцульщини // Поліття. - 1994. - № 3 (січ.) ; № 7 (лют.)

264. Дружнє листування [М. Черемшини] // Галичина. - 1994. - 4 серп.

265. Євген Желехівський - засновник „Просвіти" в Станиславові // Західний кур'єр. - 1994. - 23 груд. ;  Вперед. - 1994. - 24 груд.

266. Кобзарська діяльність Гната Хоткевича // Бандура [США]. - 1994. - № 47-48 (січ.-квіт.). - С. 9-10.

267. Культурно-мистецька хроніка краю // Світоч культури. - 1994. - № 1. - 26 берез.

268. Львівський Собор 1946 року мовою документів // Нова Зоря. - 1994. - № 3, 4.

269. Микола Колцуняк - один з просвітителів Гуцульщини // Гуцульська школа. - 1994. - № 2. - С. 62-65.

270. Наближав час волі : [про діяча ЗУНР С. Витвицького] // Галичина. - 1994. - 22 січ.

271. Народознавець Петро Шекерик-Доників // Гуцульщина. - 1994. - № 1-2. - С. 17-18.

272. Нижній Березів : [члени ОУН-УПА, які загинули в боротьбі за Україну] // За незалежність. - 1994. - 18 черв.

273. Привіт УПА :  [листи учительки В. Сіренко] // Новий час. - 1994. - 11 черв.

274. „Просвіта" на Гуцульщині // Гуцульщина [Торонто]. - 1994. - С. 21-22.

275. Самійленко в Галичині // Галичина. - 1994. - 12 лют.

276. Сенаторка з Коломиї : [про О. Кисілевську] // Галичина. - 1994. - 13 квіт.

277. Шевченкіана у філокартіі  // Рідна земля. - 1994. - 11 берез.

278. Шевченко і Прикарпаття // Поліття. - 1994. - № 8 (берез.)

279. Шептицький - засновник музею // Тижневик Галичини. -1994. - 28 жовт.

280. Шухевичі // Україна. - 1994. - № 6. - С. 4-6 ; Шлях перемоги. - 1994. - 19 берез., 16 квіт.

1995

281. Засновник „Січі" Кирило Трильовський : спецвідбиток „Новий час". - Івано-Франківськ, 1995. - 15 с.

282.  Засновник „Січі" на Гуцульщині Ю. Соломійчук // „Завальська Січ" : матеріали наук.-теорет. конф. - Снятин, 1995. - С. 53-57

283. Культурно-громадська діяльність греко-католицьких священиків другої пол. XIX ст. та поч. XX ст. // Рогатинська земля: історія та сучасність: матеріали першої наук. конф. (Рогатин 24-25 березня 1995 р.). - Львів ; Рогатин,  1995. - С. 193-195.

284. Родина Заклинських. - Івано-Франківськ, 1995. - 56 с.

285. Родина Шухевичів. - Коломия : Вік, 1995. - 120 с.

286. Українські лікарі Прикарпаття. - Коломия : Вік, 1995. - 96 с

287. Українська літературна енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. - С. 88.

Із змісту: Кузьма О. - С. 88 ; Літературний музей. - С. 205-206 ; Невестюк Я. - С. 473.

288. Археолог і діяч ОУН : [про краєзнавця М. Клапчука] // За незалежність. - 1995. - 25 лют.

289. Видатний діяч „Просвіти" : [Є. Желехівський] // Бюлетень Івано-Франківсь­кого об'єднання ТУМ. - 1995. - Ч. 4. - С. 7.

290. Гуцульщина у збірках музеїв // Гуцульщина. - 1995. - № 2. - С. 38-40.

291. Діячі „Просвіти" // Просвіта. - 1995. - 4 лют.

292. Етнографічна діяльність на Гуцульщині народних учителів // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 13-15.

293. Життя як спалах: хронологія репресій української інтелігенції // Галичина. - 1995. - 9 груд.

294. Микола Саєвич - стрілець, інженер, лісівник // Новий час. - 1995. - 16 груд.

295. Пісня Довгопільських в'язнів : [про події 1920 р.] // Гуцульщина. - 1995. - № 2. - С. 25.

296. Слово про краянина  [М. Ільницького] // Гуцульщина. - 1995. - № 2. - С. 20.

297. „Совершенно секретно" // Західний кур'єр. - 1995. - 7 груд.

298. Тернистий шлях : [про діяльність у США М. Ільницького з Березова Нижнь­ого] // Гуцульський край. - 1995. - 15 квіт.

299. Учитель і етнограф Лука Гарматій // Гуцульська школа. - 1995. - №  1. - С. 70-73.

300.  Шухевичі // За незалежність. - 1995. - 4 берез.

1996

301. Арсенич Августин, Арсенич Петро, син Михайла, Арсенич Семен, Арсенич Степан, син Семена // Енциклопедія Коломийщини. Зшиток І. - Коломия, 1996. - С. 20-21.

302. „Гуцульщина" В. Шухевича // Гуцульський калєндар на 1996 рік. - Верховина, 1995. - С. 29-32.

303. Дослідник Гуцульщини про Я. Головацького // Шашкевичіана.   Нова серія. -Львів ; Броди ; Вінніпег : Вид-во „Просвіта", 1996. - С. 260-262.

304. Календар пам'ятних ювілейних дат на Гуцульщині 1996 рік / співавт. Д. Ватаманюк // Гуцульський калєндар на 1996 рік. - Верховина, 1995. - С. 20-26.   

305. Літератор і видавець із Галичини [Ф. Білоус] // Історичний календар - '97. - К., 1996. - С. 226.

306. Михайло Драгоманів і Прикарпаття // Михайло Драгоманов: доба та ідеї : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня смерті письм. - Івано-Франківськ, 1996.

307. Прикарпаття в житті Каменяра. - Івано-Франківськ, 1996. - 80 с.

308.Українські правники: короткі нариси біографічні / П. Арсенич, І. Андрухів // Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 25-70.

309. Юліан Крайківський як художник // Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя : матеріали Міжнар. наук. конф. (Івано-Франківськ 10-12 листоп.,1992). - Л., 1996. - С. 212-215.

310. Батько, провідник, учитель : [про І.Франка] // Галичина. - 1996. - 21 серп.

311. Берестейське поєднання мовою документів // Нова Зоря. - 1996. - № 9 (трав.)

312. Василь Стефаник і народні вчителі // Покуття. - 1996. - №1. - С.  135-137.

313. Великий Каменяр і Гуцульщина : [Верховина, Криворівня, Буркут, Верхній Ясенів, Голови, Гринява, Довгополе] // Верховинські вісті. - 1996. - 26 лип., 2 серп.

314. Володимир Гнатюк і гуцульське мистецтво // Верховинські вісті. - 1996. - 10 трав.

315. Володимир Шухевич // Гуцульщина [Торонто]. - 1996. - Ч. 45. - С. 13-17.

316. Гарматії // Літопис Червоної Калини. - 1996. - № 10-12. - С. 412-418.

317. Діячі „Просвіти" // Бюлетень Івано-Франківського обласного об'єднання ТУМ. - 1996. - Ч. 7.

318. Заради врятування українства : [до 400-річчя Берестейського собору] // Галичина. - 1996. - 16 жовт.

319. Іван Франко на Прикарпатті  // Обрії. - 1996. - № 1. - С. 37-42.

320. Іван Франко і Станіславівщина // За незалежність. - 1996. - 17 серп.

321. Історичний календар на 1996 р. // Галичина. - 1996. - січ.-груд. ; Поліття. - 1996. - січ.-груд.

322. „Истребительские батальоны" на Галичині. Документи свідчать // На грані двох світів. - 1996. - 5 лип.

323. Леся Українка на Гуцульщині // Гуцульська школа. - 1996. - № 1. - С. 50-52.

324. Листопадовий чин 1918 року на західноукраїнських землях // Новий час. - 1996. - 1 листоп.

325. Листопадовий зрив. Революційні дні осені 1918-го у Львові і Станіславові // Галичина. - 1996. - 30 жовт., 1 листоп.

326. Михайло Грушевський і Гуцульщина // Вісник освітянський. - 1996. - 4 жовт.

327.  Місто моє. Події останнього десятиріччя : [про Івано-Франківськ] // Західний кур'єр. - 1996. - 23 серп.

328. На Гуцульщині в колі знайомих : [про Лесю Українку] //   Галичина. - 1996. - 24 лют.

329. Національна героїня України : [про С. Галечко] // Народна воля. -1996. - 6 верес.

330. Пастир душ людських : [про січ. стрільця о. Костика] // Галичина. - 1996. - 5 берез. - (Спецвип. „Рани").

331. Прапор України на Говерлі // Новий час. - 1996. - 24 серп.

332. Прикарпаття в боротьбі за незалежність України // Новий час. - 1996. - 24 серп.

333. Прикарпаття в житті Каменяра // Західний кур'єр. - 1996. - 30 серп.

334. Природознавець і мовознавець [І. Верхратський] // Рідна земля. -1996. -14 черв.

335. Роль вихідців з Гуцульщини у культурно-освітньому житті українців Канади // Гуцульщина. - 1996. - № 2. - С. 21-22.

336. Слово про краянина [М. Ільницького] // Гуцулія. - 1996. - № 2-3. - С. 28.

337. Стефаник у Станиславі // Західний кур'єр. - 1996. - 9 трав.

338. Спогади краєзнавця Петра Арсенича // За незалежність. - 1996. - 24 серп.

1997

339. Микола Арсенич [„Михайло"] // Літопис Голгофи України. Т. 2. Героїка ОУН-УПА Львів, 1997. - С. 781.

340. Мирослав Ірчан // Ірчан М. Хто такі УСС? : [упоряд., авт. вступ. ст. і приміток П. Арсенич]. - Івано-Франківськ,  1997. - 112 с.

341. Народознавство Володимира Шухевича // Шухевич В. Гуцульщина / вступ. ст. П. Арсенича. - Репр. відтворення вид. 1899 р. - Верховина,  1997. - С. 7-24.

342. Перекази про опришків // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 250-річчю з дня загибелі Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 42-43.

343.  Пом'янімо їх імена : [про укр. патріотів сіл Нижній Березів Косів.  та Цуцилів Надвірнян. р-нів, які загинули у боротьбі з москов. окупантами // Літопис нескореної України.  Кн. 2. - Львів, 1997. - С. 365-369.

344. Український календар на  1997-1998 рр. - Івано-Франківськ,  1997. - 154 с.

345. Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 1996). - Івано-Франківськ, 1997.

Із змісту: Польсько-українські наукові і культурні взаємини кінця XIX-поч. ХХ ст. - С. 352-356 ; Олекса Довбуш у філокартії. - С. 67-68.

346. Шляхами Богдана Лепкого по Прикарпаттю. - Івано-Франківськ,  1997. - 64 с.

347. А ворогам не здавався : [до 50-річчя героїчної смерті Миколи Арсенича-Березовського] // Галичина. - 1997. - 1 лют.

348. Андрій Баб'юк як хорунжий УСС і письменник // За незалежність. - 1997. - 19 черв.

349. Видатний діяч „Просвіти" [Є. Желехівський] // Новий час. - 1997.  - 13 лют.

350. Виступала „Меланка" // Новий час. - 1997. - 18 січ.

351. Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника // Голос Покуття. - 1997. - 17 трав.

352. Гуцульщина у вивченні чеського етнографа Ф. Ржегоржа // Гуцульщина. - 1997. - № 1. - С. 26.

353. День Злуки (соборности) України  // Новий час. - 1997. - 18 січ.

354. Діячі „Просвіти" [Л. Бачинський, А. Вахнянин, Я. Веселовський та ін.] // Бюлетень Івано-Франківського ТУМу. - 1997. - Ч. 12. - С. 7.

355. Дорога на вершину творчості починалася з Гуцульського театру :  [про Леся Курбаса] // Галичина. - 1997. - 25 лют.

356. Дослідник Гуцульщини : [до 150-річчя з дня народж. Федора Вовка] // Гуцульщина (Верховина). - 1997. -Ч. 2. - С. 12-13.

357. За Україну, за її волю : сторінки діяльності УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті // Поліття. - 1997. - Ч. 32, 33 (жовт.) ; Новий час. - 1997. - 11 жовт.

358. Загинула за Україну : [про референта пропаганди Коломийс. окруж. проводу ОУН-УПА І. Лепкалюк „Лесю"] // За незалежність. - 1997. - 9 серп.

359. Закоханий в Гуцульщину :  [Г. Хоткевич] // Галичина. - 1997. - 27 груд.

360. Календар пам'ятних дат на 1997 // Галичина. - 1997. - 1 квіт., 31 трав., 2 лип., 30 верес,  1 листоп., 2 груд.

361. Лепкий в Станиславові // Галичина. - 1997. - 7 листоп.

362. Літописець стрілецької слави :  [про М. Ірчана] // Галичина. - 1997. - 9 лип.

363. Людина з легенди : [про М. Арсенича] // Гуцульський край. - 1997. - 25 січ.

364. Марійка Колцуняк // Поліття. - 1997. - № 2 (січ.).

365. Ми світла армія „Просвіти", що з тьмою стала до боротьби // Галичина. - 1997. - 29 берез.

366. Мирослав Ірчан, якого майже не знаємо // Новий час. - 1997. - 19 лип.

367. Невтомний діяч і просвітитель з роду ще тих Войнаровських // Новий час. -1997. - 21 черв.

368. Прикарпаття в боротьбі за незалежність України : хроніка учасника та очевидця подій 1991 року // Новий час. - 1997. - 23 серп.

369. Сотник Дмитро Вітовський // Галичина. - 1997. - 1 листоп.

370. У вінок українським жінкам - героїням / співавт. О.  Максимонько // Новий час. - 1997. - 9 трав.

371. Філія, „Просвіти" у Станиславові : [до 120-річчя заснування] // Бюлетень Інано-Франківcького ТУМу. - 1997. - №  9. - С. 7.

372. Філія „Просвіти" в Коломиї // Бюлетень Івано-Франківського ТУМу. - 1997. - № 10.

1998

373. Вчений-краєзнавець, педагог, громадянин : [В. Грабовецький] // Історик Украї­ни. Ювіл. зб. на пошану акад. Володимира Грабовецького (до 70-річчя від дня народж.). - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - С. 214-216.

374. Галичани в діаспорі та їх творчі здобутки // Галицька земля. Історія та сучасність : матеріали наук. конф., присвяч. 1100-річчю Галича. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 93-95.

375. Діячі „Просвіти" // Бюлетень Івано-Франківського ТУМу. - 1998. - Ч. 14. - С. 7.

376. Злочини комуністичного режиму проти української нації // Захист Вітчизни - обов'язок громадян України. - Івано-Франківськ,  1998. - С. 37-44.

377. Краєзнавство Феданка // Краєзнавець Феданко (1898-1983) : [до 100-річчя з дня народж.]. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 29-32.

378. Літопис Івано-Франківська (Станіслава) / співавт. Б. Гаврилів, Р. Процак. - Івано-Франківськ, 1998. - 136 с.

379. Родина Озаркевичів. - Коломия : Вік, 1998. - 64 с.

380. Родина Бандерів / співав. Т. Федорів. - Івано-Франківськ, 1998. - 104 с.

381. Тарас Шевченко і Прикарпаття // Бюлетень Івано-Франківського ТУМу. - 1998. - Ч. 13, 14.

382. Буковинська Орлиця любила Прикарпаття : [до 135-річчя від дня народж. Ольги Кобилянської] // Галичина. - 1998. - 1 груд.

383. Галицький район: Історія, пам'ятки, особистості : [про кн. під такою назвою] // Галичина. - 1998. - 15 верес.

384. Гуцульщина у визвольних змаганнях 1914-1920 років // Гуцульська школа. - 1998.  - Ч. І. - С. 4-5.

385. Даймо крила доброму починові : [про створення Галиц. реставр. центру] // Галичина. - 1998. - 2 черв.

386. Захисник Степана Бандери : [про адвоката В. Горбового] / співавт. М. Олійник // Галичина. - 1998. - 31 січ.

387. Збережімо святині для прийдешніх поколінь // Нова Зоря. - 1998. - 16 черв.

388. І пам'ятники мають своє свято / співавт. В. Любінець // Рідна земля. - 1998. - 8 трав.

389. Його мрія здійснилася через п'ятдесят років : [про І. Козовика] // Галичина. - 1998. - 10 лют.

390. Лікував тіло і душу : [про лікаря і письм. Я. Невестюка] // Верховинські вісті. - 1998. - 1 січ.

391. Митець із Снятина : [про худож. Я. Лукавецького] // Галичина. - 1998. - 27 берез.

392. Народе мій, до тебе я ще верну : [про культ.-громад. діяльність священиків УГКЦ ХІХ-ХХ ст.] // Тижневик Галичини. - 1998. - 19 берез.

393. Обнялися з братом брат : [22 січня - День соборності України] // Тижневик Галичини. - 1998. - 22 січ.

394. Олекса Довбуш у філокартії // Гуцульщина. - 1998. - Ч. 2-3. - С. 45.

395. Охоронець скарбів : [про В. Кобринського] // Галичина. - 1998. - 10 жовт.

396. Президент ЗУНР : [про політ. діяча, президента ЗУНР Є. Петрушевича] // Галичина. - 1998. - 8 верес.

397. Революціонер і політик : [С. Бандера] / співавт. М. Олійник // За незалежність. - 1998. - 17 січня.

398. Романтик козаччини : [про А. Чайковського] // Галичина. - 1998. - 8 трав.

399. Світочі духовності : [про священиків В. Озаркевича, Т. Войнаровського та ін.] // Тижневик Галичини. - 1998. - 5 лют.

400. Словом і ділом з народом : [про Й. Кобринського] // Галичина. - 1998. - 6 жовт.

401. Творці революції: 1 листопада - День державності на Західних землях // Галичина. - 1998. - 31 жовт.

402. Творча спадщина українців має належати Україні // Галичина. - 1998. - 8 верес.

403. Трагічна доля Гната Колцуняка // Галичина. - 1998. - 11 лип.

404. У вінок світлої пам'яті священика Ціневи Миколи Кобринського / співавт. О. Максимонько // Новини Підгір'я. - 1998. - 30 трав.  

405. У світлі друку Станиславів поступався тільки Львову // Галичина. - 1998. - 26 трав.

406. Учитель-краєзнавець О. Феданко // Новий час. - 1998. - 20 черв.

407. Шлях до мрії завдовжки у 50 років : [І. Козовик] // Нова Зоря. - 1998. - 10 лют.

1999

408. Володимир Шухевич (1849-1915): життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність : до 150-річчя від дня народження. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 86 с.

409. Є. Желехівський - у епістолярії // Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - С. 37-48.

410. Карпатськими шляхами Богдана Лепкого : путівник. - Івано-Франківськ, 1999. - 44 с.

411. Листування Антона Онищука з Володимиром Гнатюком // Українознавство : документи, матеріали, раритети. Ін-т українознавства при Прикарпат. ун-ті. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - С. 425-466.

412. Маловідомі сторінки з життя родини Бандерів // Степан Бандера - символ нації : матер. наук. конф. Івано-Франків. краєзн. музей. - Івано-Франківськ : Галичина, 1999. - С. 27-35.

413. Некрополі Івано-Франківщини / співавт. В. Полєк та ін. // Некрополі України. - К., 1999. - С. 190-228. 

414. Сучасниця Каменяра : [про О. Дучимінську] // Літопис голготи України. Т. 4. Славні дочки України-Русі. - Львів, 1999. - С. 343-347.

415. Шевченко і Прикарпаття / співавт. В. Полєк // Тарас Шевченко і народ. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФДТУНГ, 1999. - С. 43-46.

416. Березень - місяць Шухевичів : [про етнографа В. Шухевича та його внука генерала УПА Романа Шухевича] // Галичина. - 1999. - 10 берез.

417. Дослідник Гуцульщини : [до 150-річчя від дня народж. В. Шухевича] // Рідна земля. - 1999. - 26 берез.

418. З роду Шухевичів // Перевал. - 1999. - №  2. - С. 138-154.

419. Зродились великої години : [про С. Бандеру та його родину] // Галичина. - 1998. - 31 груд. - (Серія „Рани").

420. Микола Саєвич - засновник „Лісового музею" в Осмолодській пущі // Західний кур'єр. - 1999. - 23 берез.

421. На всі часи заповідав єднання : [про К. Левицького] // Галичина. - 1999. - 30 жовт.

422. Одній ідеї присвятив себе : [про С. Петлюру] // Галичина. - 1999. - 8 трав.

423. Під вітрилом волі : [до 120-річчя з дня народж. С. Петлюри] // Рідна земля. - 1999. - 16 трав.

424. Самоук з Гуцульщини  [П. Шекерик-Доників] // Галичина. - 1999. - 18 трав.

425. Хроніка Станиславівської Шевченкіани // Західний кур'єр. - 1999. - 5 берез.

426. Шевченко і Прикарпаття // Галичина. - 1999. - 10 берез.

427. А. Шептицький - засновник Національного музею у Львові // Нова Зоря. - 1999. - Ч. 30.

428. Щоб пам'ятали : [про пам'ятки області] // Галичина. - 1999. - 4 трав.

2000

429. Видатні діячі матірної „Просвіти" (1877-1939) у Станиславові // Просвіта Івано-Франківська : минуле й сучасне. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - С. 50-82.

430. Відомості про помічників В. Шухевича у зборі матеріалів для написання монографії „Гуцульщина" // Шухевич В. Гуцульщина. Ч 5. - 2-е вид. - Верховина, 2000.  - С. 297-324.

Із змісту : Вовк Федір. - С. 297-298 ; Волянський Олекса. - С. 299 ; Гарматій Лука. - С. 299-301 ; Гнатюк Володимир. - С. 301-303 ; Грушевський Михайло. - С. 303-305 ; Девдюк Василь. - С. 305-306 ; Дудєк Петро. - С. 306 ; Єндик Дмитро. - С. 307 ; Кисілевський Теофіль. - С. 307-308 ; Кобринський Володимир. - С. 308 ; Колесса Філарет. - С. 308-309 ; Колцуняк Гнат. - С. 309-311 ; Лисинецька Климентина. - С. 311-312 ; Маковей Осип. - С. 315 ; Мегединюк Марко. - С. 316 ; Обст Северин. - С. 316 ; Окуневський Ярослав. - С. 316 ; Павлик Михайло. - С. 317-318 ; Попель Іван. - С. 318-319 ; Соломійчук Юра. - С. 319-320 ; Франко Іван. - С. 320-321 ; Шекерик Петро. - С. 321-323.

431. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 96 с.

432. Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т. 5. / М. Домашевський, Н. Библюк. - Л. : Логос, 2000. - 624 с.

Із змісту: Три сини Гуцульщини: Народознавець і громадський діяч Гуцульщини Петро Шекерик-Доників. - С . 436-441. ; Командант куреня Григорій Голинський-Гурбич. - С. 442-447. ; Михайло Горбовий як січовий стрілець і громадсько-політичний діяч. -  С. 447-455.

433. Духовний світ гуцулів // Шухевич В. Гуцульщина. Ч 5. - 2-е вид. - Верховина, 2000. - С. 5-6.

434. Жертва віри в українізацію : [про Г. Колцуняка] // Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. Т. 1. / упоряд і авт. передм. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - С. 88-92.

435. Засновник „Січі" Кирило Трильовський. - Івано-Франківськ : Лілея, 2000. - 78 с.

436. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 152 с.

437. Слово про автора Володимира Близнюка та його працю „Ми рвали кайдани" // Близнюк В. Ми рвали кайдани. - Косів : Писаний Камінь, 2000. - С. 186-189.

438. Філія „Просвіти" у Станиславові // Просвіта Івано-Франківська: минуле й сучасне. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - С. 6-15.

439. Юрій та Іван Липи і Прикарпаття // Юрій Липа : зб. статей і матеріалів. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 145-150.

440. Антін Могильницький // Нова Зоря. - 2000. - Ч. 9.

441. Будителі духу народного. З історії преси в Івано-Франківську // Галичина. - 2000. - 6, 17, 24 черв.

442. Вшанування пам'яті Т. Шевченка у Станиславові // Західний кур'єр. - 2000. - 10 берез.

443. Гуцульський театр Гната Хоткевича // Гуцульський календар. - 2000. - С. 49-51.

444. 22 січня - День Злуки // Західний кур'єр. - 2000. - 21 січ.

445. З вірою у майбутнє. 22 січня - День Соборності України // Галичина. - 2000. - 22 січ.

446. З династії Куниських // Нова Зоря. - 2000. - Ч. 38.

447. Згорів у мороці світанку : [про О. Гірника] // Тижневик Галичини. - 2000. - 20 січ.

448. Могила борців за волю України в Івано-Франківську // Західний кур'єр. - 2000. - 23 черв.

449. Молодим пішов по нагороду : [про О. Кузьму] // Нова Зоря. - 2000. - Ч. 39.

450. Некрополі Прикарпаття: [у співавт.] // Вісник : офіц. вид. Івано-Франків. обл. ради та облдержадмін. - 2000. - № 23-30.

451. Це культурна спадщина народу : [про пам'ятки області] // Галичина. - 2000. - 18 квіт.

2001

452. Гуцули, бойки, лемки. Статті та комплект поштівок зі збірки П. Арсенича. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.

453. Гуцульщина у визвольних змаганнях 1914-1920 років // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 251-256.

454. Ґеники // Український родовід : матеріали генеал. конф. (2-4 груд. 1995). - Львів, 2001. - С. 93-105.

455. Енциклопедія сучасної України. Т 1. - К., 2001.

Із змісту: Андрусяк Василь. - С. 507 ; Антонович Мирослава. - С. 583 ; Арсенич Василь (Ярослав) Степанович. - С. 622 ; Арсенич П. - С. 622 ; Атаманюк Василь. - С. 775-776 ; Атаманюк Михайло. - С.776.

456. Леся Українка на Гуцульщині // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 91-95.

457. Перший директор музею // Наукові записки / Інститут народознавства НАН України ; Івано-Франківський краєзнавчий музей. - Вип 5-6. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 230.

458. Самоук з Гуцульщини // Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. Т. 2. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - С. 351.

459. Тарас Шевченко і Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 200 с.

460. Фольклорно-етнографічна діяльність І. Франка на Гуцульщині // Історія Гуцульщини. Т. 6. - Львів : Логос, 2001. - С. 64-73.

461. Відшукай шляхи, що ведуть до відродження регіональної і національної культури // Слово народу. - 2001. - 14 лип.

462. Іван Франко на Прикарпатті // Репортер. - 2001. - 23 серп.

463. Каменяр у нашому місті // Західний кур'єр. - 2001. - 30 серп. - С. 8.

464. Популяризатор „Кобзаря" : [про А. Загоруйка] // Галичина. - 2001. - 22 трав.

465. У колі друзів. Леся Українка і Прикарпаття // Галичина. - 2001. - 24 лют.

466. Шевченко і Прикарпаття // Перевал. - 2001. - № 1-2. - С. 129-149.

2002

467. Андрій Чайковський у моєму житті // Андрій Чайковський : спогади, листи, дослідження. Т. 3. - Львів, 2002. - С. 467-471.

468. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини : довід. / співавт. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 280 с.

469. Йосиф Сліпий та його соратники - репресовані священики // Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - С. 122-128.

470. Краєзнавці Прикарпаття : довід. / співавт. Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 114 с.

471. Михайло Грушевський і Гуцульщина // Михайло Грушевський і Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Типовіт, 2002. - С.14-16.

472. Міста і села Галицького району: історія, пам'ятки, особистості / П. Арсенич, З. Федунків, Р. Гандзюк та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. - 784 с.

Із змісту : Нарис історії Галицького району ХХ ст. - С. 35-54 ; Вікторів. -  С. 156-178 ; Галич / співавт. О. Максимонько, М. Олійник [та ін.]. - С. 183-227 ; Залуква / співавт. М. Олійник. - С. 306-326 ; Кінашів / співавт. І. Романів, З. Федунків. - С. 327-341 ; Медуха / співавт. Р. Процак. - С. 498-508 ; Різдвяни / співавт. Р. Процак, З. Федунків. - С. 618-628.

473. Мої зустрічі з Євгеном Паранюком // Євген Паранюк: спогади, статті. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 67-70.

474. Сторінки історії УГКЦ // Науковий вісник Українського університету. Том II. - М., 2002. - С.107-116.

475. Йдуть до нього тисячі... : Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття // Галичина. - 2002. - 7 берез.

476. Майстер від Бога : [до 180-річчя з дня народж. Юрія Шкрібляка] // Галичина. - 2002. - 18 трав.

477. Матеріалізований дух століть : [про пам'ятки області] // Галичина. - 2002. - 20 квіт.

478. Матеріальна спадщина предків // Галичина. - 2002. - 18 квіт.

479. „Не цураймося, признаваймося, бо багато нас є!": Гуцули, бойки, лемки // Галичина. - 2002. - 19 верес.

480. Незвичайний семінар // Галичина. - 2002. - 21 верес.

481. Пам'яті Богдана Ясінського // Галичина. - 2002. - 30 лип. ; Західний кур'єр. - 2002. - 1 серп.

482. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківська // Західний кур'єр. - 2002. - 19 квіт.

483. Рятівники душ і будителі свідомості. Культурно-громадська діяльність греко-католицьких священиків в ХIХ - на поч. ХХ ст. // Нова Зоря. - 2002. - № 11, 12.

484. Священича родина Сірецьких // Нова Зоря. - 2002. - Ч. 12.

485. Так гартувався патріотизм : [до 100-річчя першого „Січового свята" в Коломиї] // Галичина. - 2002. - 18 черв.

486. Традиції народних вшанувань Тараса Шевченка на Прикарпатті // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - С. 21-35.

2003

487. Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 13. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с.

Із змісту: Шекерик-Доників (Шекерєк) Петро, син Дмитра. - С. 30 ;  Шухевич Володимир, син Осипа. - С. 104.

488. З історії музеїв Галичини // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. - Івано-Франківськ : Типовіт, 2003. - С. 152-156.

489. Краєзнавці України : довід. Т. 1. - К. ; Кам'янець-Подільський, 2003.

Із змісту : Ільєв О. - С. 91 ; Качкан В. - С. 91 ; Сіреджук П. - С. 205-206 ; Угорчак Ю. - С. 235.

490. Славні галицькі священичі родини ХIХ-поч. ХХ ст. та їх роль у духовному і культурно-громадському житті Галичини // Матеріали третьої міжобласної генеалогічної конференції „Український родовід" 24-25 листоп. 2001 р. - Львів, 2003. - С. 10-21.

491. Станиславів  - столиця ЗУНР // Літопис Голготи України. Т. 5. - Львів : Сполом, 2003. - C. 526-536.

492. Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки. - К., 2003.

Із змісту: Місто Івано-Франківськ. - С. 20-22 ; Береговський Зіновій Леонідович. - С. 135.

493. Був учителем культу рідної мови : [про В. Сімовича] // Перевал. - 2003. - № 1. - С. 160-164.

494. Видатний земляк і нині сучасний : [про М. Павлика] // Галичина. - 2003. - 25 верес.

495. Грушевський у Криворівні // Галичина. - 2003. - 30 верес.

496. Їй судилося тернисте довголіття : [до 120-річчя з дня народж. О. Дучимінської] // Галичина. - 2003. - 10 лип.

497. Меморіальна дошка М. Лисенку в Коломиї // Галичина. - 2003. - 9 груд.

498. Ми творили нашу історію, творили кожен як умів : [про участь П. Арсенича в юнац. ОУН, у групі 60-ників, процесах нац. відродж.] // Галичина. - 2003. - 23 серп.

499.  Покидати рідну землю не хотіла : [про письменницю О. Дучимінську] // Перевал. - 2003. - Ч. 3-4. - С. 163-171.

500. Січові стрільці в боротьбі за волю України // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003.  - № 2. - С. 43-44.

501. Скромний робітник на Божій ниві : [про о. І. Козовика] // Нова Зоря. - 2003. - Ч. 7.

502. Терором, зброєю, підступом // Галичина. - 2003. - 11, 14, 16, 18 жовт.

503. III з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 64.

2004

504. Енциклопедія сучасної України. Т. 3.  - К., 2004.

Із змісту: Боднарчук Василь. - С. 165 ; Боднарук Іван. - С. 165 ; Бодруг Іван. - С. 167 ; Боєслав Марко (Дяченко). - С. 170 ; Будурович Богдан. - С. 545 ; Булка Ярослав. - С. 586 ; Бурачинська Роксоланія. - С. 600 ; Бурачинська-Волянська Марія. - С. 600 ;  Бурачинська-Куровець Целіна. - С. 600 ; Бурачинська-Рудик Лідія. - С. 601 ; Бурачинський Андрій. -  С. 601 ; Бурачинський Богдан. - С. 601 ; Бурачинський Ераст. - С. 601 ; Бурачинський Мирослав. - С. 601 ; Бурачинський Осип. - С. 601 ; Бурачинський Тит-Євген. - С. 601-602 ;

505. Меморіальний сквер в Івано-Франківську (у співавторстві). - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 142 с.

506. Некрополі міст Івано-Франківщини як джерело до вивчення біографій відомих людей // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 27-31.

507. Священичий рід Бурачинських. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 191 с.

508. Вдячний за визнання і шану // Галичина. - 2004. - 17 лют.

509. Відзначення ювілейних заходів у 2004 році // Рідне слово. - 2004. - 4 берез.

510. Врятуймо художній музей // Діловий кур'єр. - 2004. - 13 трав.

511. Злочини комуністичного режиму проти галичан (1917-1941 рр.) // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - №3. - С. 19.

512. Іван Сандуляк // Снятин. - 2004. - Ч. 1. - С. 61-72.

513. Привіт УПА! Листи вчительки Валентини Сіренко (родом із Харківщини) до проводу УПА // Галицька Просвіта. - 2004. - 17 груд.

514. Прикарпатська Шевченкіана в іменах // Перевал. - 2004. - № 1. -  С. 191-203. ; № 2. - С. 146-168.

515. Століття тому чесні вибори відстоювали громадою // Галичина. - 2004. - 20 листоп.

516. Терниста дорога о. Дениса Лукашевича // Нова Зоря. - 2004. - № 25.

517. Українські січові стрільці та стрільці Української Галицької Армії // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 36-48.

518. Чи буде музей Тараса Шевченка в Івано-Франківську? // Галичина. - 2004. - 6 берез.

519. Шевченко і Прикарпаття // Новий час.  - 2004. - 9 берез. ; 9 квіт.

520. Шевченко у філокартії // Світ молоді. - 2004. - 11 берез.

521. Юрій Федькович і Прикарпаття // Галичина. - 2004. - 4 верес.

2005

522. Дійсні та звичайні члени НТШ - мешканці Прикарпаття / уклав П. Арсенич // Українство: Національно-духовні виміри. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 380-400.

523. Енциклопедія сучасної України. Т. 4. - К.,  2005.

 Із змісту: Вакалюк М. - С. 31 ; Вардзарук Л. - С. 79 ; Вахнюк М. - С. 160 ; Верховинка Л. - С. 292 ; Вітвицький С. - С. 457.

524. Мелітон Бучинський: голос правди і громадянськості // Українство: Національно-духовні виміри. - Івано-Франківськ, 2005. -  С. 354-366.

525. Рід Шухевичів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 264 с. ; іл..

526. Угорники / співавт. М. Олійник. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 22 с. ; іл.

527. Щоб пам'ятали нащадки : [про пам'ятки історії Івано-Франків. обл.] // Вісник Івано-Франківської обласної Ради. № 31. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 3-14.

528. Волинській „Просвіті" - 100 років // Галицька Просвіта. - 2005. -1 верес.

529. Галицькі родини. Шухевичі // Шлях Перемоги. - 2005. - 20 лип.

530. Династія свідомих українців // Край. - 2005. - 9 лип.

531. Досягнуте - не межа // Галичина. - 2005. - 12 трав.

532. Звернення представників науки, культури та мистецтва // Нова Зоря. - 2005. - 25 берез.

533. Сторінки історії „Просвіти" // Галицька Просвіта. - 2005. - 21 квіт.

534. Терниста дорога о. Дениса Лукашевича // Галичина. - 2005. - 1 груд.

535. Українські родини. Шухевичі // Галицька Просвіта. - 2005. - 7 лип.

536. Четар Січових Стрільців : [до 120-річчя від дня народж. Миколи Саєвича] // Галицька Просвіта. - 2005. - 22 груд.

537. Шухевичі // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 128-133.

2006

538. Володимир Гнатюк і народне мистецтво Гуцульщини // Гуцульський калєндар на 2006 р. - Верховина, 2005. - С. 41-43.

539. Галичани - жертви більшовицького режиму. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 72 с.

540. Ґеник Кирило // Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4. - Коломия, 2006. - С.194-195.

541. Енциклопедія Сучасної України. Т. 5. - К., 2006.

Із змісту: Возняк С.М. - С. 36 ; Волковецький С.В. - С. 68 ; Волянський О.М. - С. 148 ; Галібей М. - С. 343 ; Ганушевський М. - С. 379 ; Гарматій Л. - С. 404 ; Герасимович В. - С. 542 ; Герасимович Г. - С. 543.

542. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Франка на Гуцульщині // Праці Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ІІ.: Краєзнавство. - Косів, 2006. - С. 43-47.

543. Іван Франко в колі сучасників // Столиця Франкового серця. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - С. 187-203.

544. Іван Франко і Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 352 с.

545. Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя та 45-річчя іст.-краєзн. діяльності. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 800 с. ; іл.

546. Леся Українка на Гуцульщині. - Івано-Франківськ, 2006. - 28 с.

547. Місцями життя і діяльності Івана Франка на Прикарпатті // Хто є хто на Івано-Франківщині. Вип. третій. - К., 2006. - С.17-36.

548. Моя участь у створенні та діяльності товариства // Гаврилів Б. На сторожі культурної спадщини Прикарпаття / Б. Гаврилів, В. Любінець. - Івано-Франківськ : Типовіт, 2006. - С. 34-39.

549. Нижній Березів у житті І. Франка // Франко І. О гарний ти, краю : тв. про Гуцульщину і гуцулів / упоряд., передм. та примітки І. Пелипейка. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - С. 419-424.

550. Фольклорно-етнографічна діяльність І. Франка // Гуцульщина у творчості Івана Франка. - Косів, 2006.

551. Василь Стефаник і народні вчителі // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 14-15.

552. Вшанували славного земляка : [про командира УПА С. Стебельського] // Галицька Просвіта. - 2006. - 1 черв.

553. Діти й онуки Івана Франка // Західний кур'єр. - 2006. - 31 серп.

554. Діячі „Просвіти" // Галицька Просвіта. - 2006. - 4, 11 трав.

555. Жив і діяв для людей : [до 150-річчя І. Полотнюка] // Галицька Просвіта. - 2006. - 28 груд.

556. З історії „Просвіти" на Прикарпатті // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 січ. ; 2, 9, 16 лют. ; 2, 16, 23, 30 берез. ; 6,13, 20, 27 квіт.

557. Календар Просвітянина // Галицька Просвіта. - 2006. - № 1, 5 січ. ; 2 лют. ; 2, 30 берез. ; 27 квіт. ; 1, 29 черв. ; 3 серп. ; 28 верес. ;  2, 30 листоп.

558. Леся Українка на Гуцульщині // Галицька Просвіта. - 2006. - 13 лют.

559. Листопадові події в Галичині 1918-го року // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 жовт., 2 листоп.

560. Михайло Грушевський і Гуцульщина // Галицька Просвіта. - 2006. - 28 верес.

561. Почувався як у себе вдома : [про Івана Франка] // Галицька Просвіта. - 2006. - 18, 25 трав. ; 1, 8, 15, 22, 29 черв. ; 3, 10, 17, 24, 31 серп. ; 7, 14, 21 верес. ; 5, 12 жовт.

562. Просвіта на шляху державотворення: хроніка з 1989 р. / співавт. М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 17, 24 серп. ; 7, 14, 21 верес. ; 5, 19, 26 жовт. ; 2 листоп.

563.  Різдво у творах українських художників // Галицька Просвіта. - 2006. - 28 груд. ; Університет. - 2006. - січень (№ 5). - С. 3.

564.  Січові Стрільці в боротьбі за волю України // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 7. - С. 40-42 ; № 8. - С. 35-37.

565.  Слідами Лесі Українки на Гуцульщині // Гуцульщина. - 2006. - № 61. - С. 39-40.

566. Українські часописи Станіславова // Галицька Просвіта. - 2006. - 16 листоп.

567. Чи буде музей Тараса Шевченка в Івано-Франківську? // Галицька Просвіта. - 2006. - 9 берез.

2007

568. Взаємини Івана Франка  з прогресивними вчителями Гуцульщини // Я син народу, що вгору йде : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народж. Івана Франка. - Івано-Франківськ, 2007. - С.16-25.

569. Галичанин, який витворив нашу гордість // Володимир Кобринський. - Коломия, 2007. - С. 78-87.

570. Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті. - Івано-Франківськ : Нова Зоря. - 2007. - 216 с.

571. Енциклопедія сучасної України. Т. 7. - Київ. - 2007.

Із змісту: Ґава Михайло Васильович - С. 7 ; Геник-Березовський Кирило - С. 37 ; Геник-Березовський Юліан Михайлович - С. 37.

572. Історія українського визвольного руху в експозиції історичних музеїв // Матеріали конференції Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - С. 27-31.

573. Командант Гуцульського куріня Григорій Голинський-Гурбич // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (Коломия, 17 трав. 2007 р.). - Коломия, 2007. - С. 297-303.

574. Левко Бачинський і його серафинецький рід. - Івано-Франківськ, 2007. - 27с.

575. Про роботу обласної організації УТОПІК // Матеріали ІХ з'їзду Українського товариства охорони пам'яток історії та культури [14 грудня 2006 р.]. -  К., 2007. - 112 с.

576.  Просвітянський календар на 2007 рік. - Івано-Франківськ, 2007.

577.  Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України та діаспори // Матеріали міжнар. наук. конф. [с.Тишківці Городенківського р-ну, 10 лип. 2005 р.]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - С. 81-90.

578. Андрій Чайковський у моєму житті // Галицька Просвіта. - 2007. - 1 черв.

579. Будівничий „Просвіти" [Мелітон Бучинський] // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 лют.

580. Взаємини галичан із одеськими діячами „Просвіти" // Галицька Просвіта. - 2007. - 9, 16 лют.

581. Вшанували просвітянина і члена проводу ОУН // Галицька Просвіта. - 2007. - 2 лют.

582. Галичани - лауреати Національної премії України ім. Т. Шевченка // Галицька Просвіта. - 2007. - 15, 27 берез.

583. Державний і громадський діяч : [про С. Волковецького] // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 січ.

584. Діяч, військовик  // Галицька Просвіта. - 2007. - 8 листоп. - С. 1, 4.

585. Жертовна праця в ім'я України // Галицька Просвіта. - 2007. - 21 верес. - С. 2.

586. Життя - театр, театр - життя  // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 берез.

587. Життя через призму душі // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 трав.

588. З днем знань // Галицька  Просвіта. - 2007. - 30 серп. - С. 1.

589. За Україну, за її волю // Галицька Просвіта. - 2007. - 12, 19, 26 жовт.

590. Засіваю Вам // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 січ. ; Галичина. - 2007. - 5 січ. - С. 15.

591. Збережімо традиції // Нова Зоря. - 2007. - № 18.

592. Звернення до Президента України В. Ющенка / П. Арсенич та ін. // Галицька Просвіта. - 2007. - 6 верес. - С. 1, 3.

593. Звернення просвітян Прикарпаття // Галицька Просвіта. - 2007. - 17 серпня. - С. 1.

594. Звіт голови обласного об'єднання ВУТ „Просвіта" за 2007 рік // Галицька Просвіта. - 2007. - 8 груд.

595. І творилась історія // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 серп. - С. 1.

596. Історик та просвітній діяч [К. Заклинський] // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 черв. - С. 3.

597. Календар Просвітянина // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 січ., 2 лют., 1, 9 берез., 26 квіт., 5 трав., 7, 15 черв., 10, 30 серп., 27 верес., 5 жовт., 8, 29 листоп.

598. Корінням у рідній землі // Галицька Просвіта. - 2007. - 28 черв. - С. 3.

599. Леся Українка в колі знайомих на Гуцульщині // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 лют. ; 1 берез.

600. Микола Лисенко в Станіславові // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 берез.

601. Мужньо дивилися в лице ворогам // Галицька Просвіта. - 2007. - 22 листоп.

602. Письменник і просвітній діяч [Я. Дорошенко] // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 берез.

603. План до двору ... партійного // Галицька Просвіта. - 2007. - 10 серп. - С. 1.

604. Перше листопада 1918 року у Львові та Станіславові // Галицька Просвіта. - 2008. - 31 жовт.

605. Постав у душах і граніті // Галицька Просвіта. - 2007. - 1, 9 берез.

606. Про музей Тараса Шевченка в Івано-Франківську // Галицька Просвіта. - 2007. - 9 берез.

607. Провідник українства // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 черв. - С. 4.

608. Просвітяни з Луганська на Прикарпатті // Галицька Просвіта. - 2007. - 18 січ.

609. Просвітянин та етнолог [Ю. Боберський] // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 лют.

610. Революційний зрив // Галицька Просвіта. - 2007. - 1, 8 листоп.

611. Світ можна і треба змінювати // Вечірній Івано-Франківськ. - 2007. - 1 лют. - С. 5.

612. Сіяч зерен знань // Галицька Просвіта. - 2007. - 6 верес. - С. 4.

613. Слово про просвітянина, педагога, поета [М. Попадюка] / співавт. М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. -  8 листоп. - С. 4.

614.  Терор // Галицька Просвіта. - 2007. - 22 листоп.

615.  Художник і подвижник волі [О. Заливаха] // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 квіт.

616.  Чи буде в Івано-Франківську музей шани Кобзаря? // Галичина. - 2007. - 5 квіт.

2008

617. В'язень на букву „ЗЕТ" : спомини Михайла Зеленчука в літ. опрацюванні С. Дякун / авт. передм. П. Арсенич. - Коломия : Вік, 2008. - С. 3-6.

618. Галичани допомагали східнякам // Моєї пам'яті печаль: до 75-х роковин Голодомору в Україні. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - С. 194-195.

619.  Звід пам'яток Івано-Франківської області. Богородчанський район / авт. ст. З. Федунків, Р. Гандзюк, П. Арсенич та ін. - Івано-Франківськ :  Лілея-НВ, 2008. - 332 с.

620.  Просвітянський календар на 2008 рік / Івано-Франків. обл. об-ня ВУТ „Просвіта" ім. Т. Шевченка / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2008. - 96 с.

621.  Степан Бандера, родина та його соратники / П. Арсенич, В. Устинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 64 с.

622.  Степан Бандера та його родина / П. Арсенич, Г. Бурнашов, Б. Яневич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 368 с.

623.  Українські Січові Стрільці і воїни Української Галицької Армії зі Снятинщини в боротьбі за волю України // Снятин, Снятинщина: Історія і сьогодення : матеріали наук.-практ. конф, присвяч. 850-річчю міста Снятина на Покутті / упоряд Я. Романюк, В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2008. - С. 7-15.

624. Автограф автора „Собору" [О. Гончара] // Галицька Просвіта. - 2008. - 9 трав.

625. Вітаємо // Галицька Просвіта. - 2008. - 26 вересня.

626. Вітання для Миколи Ковтка з ювілеєм  // Галицька Просвіта. - 2008. - 4 квіт.

627. Вітання  С. Волковецькому // Галицька Просвіта. - 2008. -  1 лют.

628. Господь - сила [Софрону Мудрому - 85] / співавт. В. Бойко // Галицька Просвіта. - 2008. - 28 листоп.

629. День Соборності України // Галицька Просвіта. - 2008. - 18 січня.

630. Діяльність Володимира Шухевича як етнографа // Галичина. - 2008. - Ч. 14. - С. 445-453.

631. Духовний дар отця Козовика // Галичина. - 2008. - 12 лют. - С. 6.

632. Жила в ім'я України // Галицька Просвіта. - 2008. - 8 лют.

633. Засумуй трембіто, та по всьому світу : [з приводу смерті Романа Смика] / співавт. У. Скальська // Галичина. - 2008. - 15 січ.

634. І в громадській і професійній справі / співавт. М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2008. - 1 трав.

635. Із нагородою // Галицька Просвіта. - 2008. - 14 берез.

636. Історик і творець : [про перебування М. Грушевського на Франківщині] // Галицька Просвіта. - 2008. - 26 верес. - С. 3.

637. Історик краю та України : [про В. Грабовецького] // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 лип.

638. Йшов першим // Галицька Просвіта. - 2008. - 7 берез.

639. Календар Просвітянина // Галицька Просвіта. - 2008. - 5, 12 січ., 12 лют., 28, 29 берез., 4 квіт., 1, 30 трав., 6 черв., 25 лип., 29 серп., 3, 31 жовт., 28 листоп.

640. Конгрес української інтелігенції  // Галицька Просвіта. - 2008. - 4 квіт.

641. Ми - українці : [звернення] / співавт. М. Хавлюк, Є. Романишин // Галицька Просвіта. - 2008. - 23 трав.

642. Наш пане полковнику // Галицька Просвіта. - 2008. - 18 квіт.

643. Пам'яті просвітительки // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 січ.

644. Пам'ятки історії та культури / співавт. В. Любінець // Галицька Просвіта. - 2008. - 18 квіт., 16 трав.

645. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківщини // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 квіт., 9 трав.

646. Педагог і фольклорист : [про В. Твардовського] // Галицька Просвіта. - 2008. -1 лют.

647. Переможці конкурсу ім. Марійки Підгірянки за 2007 рік // Галицька Просвіта. - 2008. -23 трав.

648. Перше листопада 1918 року у Львові та Станіславові // Галицька Просвіта. - 2008. - 31 жовт.- 14, 28 листоп.

649. Повернемо національного героя і вождя / співавт. У. Скальська // Галицька Просвіта. - 2008. - 4 квіт.

650. Повернувся у граніті : [про Мирослава Любачівського] // Галицька Просвіта. - 2008. - 19 верес.

651. Подвижниця : [вітання Н. Івасик] // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 квіт.

652. Продовжуймо традиції / співавт. М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2008. - 5 груд.

653. „Просвіта": сторінки історії // Галицька Просвіта. - 2008. - 5 груд.

654. Світлій пам'яті владики Софрона Дмитерка, ЧСВВ / співавт. В. Бойко // Галицька Просвіта. - 2008. - 7 листоп.

655. То був український уряд // Галицька Просвіта. - 2008. - 22, 29 лют., 14, 21, 28 берез., 4, 11, 18 квіт., 9 трав., 13 черв., 14, 28 листоп.

656. Філософ, педагог, душ пастир // Галицька Просвіта. - 2008. - 8 лют.

657. Хай добро вам сіється! : [про Б. Остафійчука] // Галицька Просвіта. - 2008. - 8 лют. - С. 3.

658. Хай множиться вік добрими справами / співавт. В. Бойко // Галицька Просвіта. - 2008. - 14 листоп.

659. Хто кого хрестив 1020 років тому / співавт. У. Скальська // Галицька Просвіта. - 2008. - 16 трав.

660. Час вимагав дій. І ми діяли // Галицька Просвіта. - 2008. - 22 серпня.

661. Як поставала Гуцульська республіка // Галицька Просвіта. - 2008. - 14 листоп.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ПРО НАУКОВУ, КУЛЬТУРНО-ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ П. АРСЕНИЧА І ПУБЛІКАЦІЇ, ДЕ ЗГАДУЄТЬСЯ ЙОГО ІМ'Я

1989

662. Вардзарук Л. З роси та води / Л. Вардзарук // Комсомольський прапор. - 1989. - 28 січ.

663. „Краю мій рідний" :  [про виставку рідкіс. пошт. листівок, виданих до 1939 р.] // Прикарпатська правда. -  1989. - 12 лип.

664. Яновський М. Глянути в очі правді / М. Яновський // Агро. - 1989. - 4 серп.

1990

665. Стебельська X. Передмова / Х. Стебельська // Арсенич П. Січові стрільці. - Івано-Франківськ, 1990.- С. 3, 4.

666. [Виступ на обл. конф. ТУМ П. Арсенича] // Новий час. -1990. - 25 жовт.

667. Відзначення Зелених Свят на Прикарпатті : [про виступ] // Галичина. - 1990. - 5 черв.

668. Голос  народу :  [про виступ] // Радянська Гуцульщина. - 1990. - 8 лют.

669. Ми у дзеркалі історії : [біогр. та виборча прогр. П. Арсенича] // Агро. - 1990. - 24 лют.

670. Тимінський Б. Колекція гідна подвигу / Б. Тимінський // Червоний прапор. - 1990. - 16 жовт.

671. Федущак М. Премія нашого автора : [про присудж. респ. премії ім. П. Чубинського] / М. Федущак // Комсомольський  прапор. - 1990. - 3 берез.

1991

672. Бурнашов Г. „Дисидентський" тягар Валентина Мороза : [роз-кривається також діяльність П. Арсенича] / Г. Бурнашов // Західний  кур'єр. - 1991. - 26 жовт.

673. Венгрин В. Мовою документів / В. Венгрин // Галичина. - 1991. - 20 лип.

674. Дем'янюк М. На вівтар відродження : [про виступ на II з'їзді „Меморіа­лу"] / М. Дем'янюк // Західний  кур'єр. - 1991. - 18 квіт.

675. З родини Шухевичів : [про виставку у Львові. Є фото П. Арсенича та Ю. Шухевича] // За вільну Україну. - 1991. - 12 жовт.

676.  Климчук О. Як Ви умирали, Вам дзвони не грали / О. Климчук // Україна. - 1991. - № 26 (груд.). - С. 7.

677.  На зустріч з Кобзарем : [про Шевченків. виставку з колекції П. Арсенича] // Прикарпатська правда. - 1991. - 25 квіт.

678.  Пожоджук Д. В надвечір'я, коли цвіли смереки / Д. Пожоджук // Гомін Капат. - 1991. - № 9 (трав.)

1992

679. Арсенич П. // Митці України : енцикл. довідник. - К., 1992. - С. 32.

680. В честь 50-річчя УПА // Педагог Прикарпаття. - 1992. - 20 черв.

681. Вардзарук Л. Заслужена нагорода / Л. Вардзарук // Новий час. - 1992. - 4 січ.

682. Вівчар Б. Владі пред'явлено ультиматум / Б. Вівчар // Галичина. - 1992. - 13  жовт.

683. Грабовецький В. Краєзнавець Петро Арсенич / В. Грабовецький // Краєзнавець Прикарпат­тя. - 1992. - № 2. - С. 5.

684. Гребенюк І. Яблунів вшановує героїв / І. Гребенюк // Вільний голос [Коломия]. - 1992. - 18 трав.

685. Марусик П. Предки дивляться нам у вічі / П. Марусик // Галичина. - 1992. - 20 трав.

686. Павліха І. Михайло Козоріс повертається / І. Павліха // Галичина. - 1991. - 27  берез.

687. Пожоджук Д. В надвечір'ї, коли цвіли смереки / Д. Пожоджук // Українська думка. - 1992. - 14 трав.

688. Репортаж з відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Середньому Березові на Косівщині // Гомін  Карпат. - 1992. - № 10 (трав.).

689. Смоляк О. Дійти до своїх Бермудів / О. Смоляк // Новий час. - 1992. - 4 січ.

690. Федунків З. „Здобудем Українську державу..." [про виставку до 50-річчя УПА] / З. Федунків // Галичина. - 1992. - 20 жовт.

691.  Фіцич Д. Гордимось інтелігенцією / Д. Фіцич // Гуцульський край. - 1992. - 7  квіт.

692.  Як Ви умирали, Вам дзвони не грали... : [про виступ на відкритті меморіал. дошки генералові УПА Р. Шухевичу в Городенці, виставку П. Арсе­нича „Родина Шухевичів"] // Край. - 1992. - 19 берез.

1993

693. Гуцули всього світу : [про перший світ. конгрес гуцулів, організов.  П. Арсеничем] // Новий час. - 1993. - 14, 28 серп.

694. Мітинг був не багатолюдним : [про виступ на мітингу у Трускавці] // Франкова криниця. - 1993. - 17 верес.

695. Пастух Р. Життя - постійний пошук : [про П. Арсенича як музеєзнавця і  колекціонера] / Р. Пастух // Дрогобицький  колекціонер. - 1993. - Ч. 4.

696. Свято входин : [про виступ на прес-конф. з нагоди входин до новозбуд. Нар. дому „Просвіта"] // Новий час. - 1993. - 30 жовт.

697. Урочистості  Прикарпаття : [про виступ] // Поклик. - 1993. - № 1.

1994

698. Сулятицький С. Про автора  / С. Сулятицький // Березуни. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 31.

699. Актуальне інтерв'ю [з П. Арсеничем] // Вперед.- 1994. - 21, 28 трав.

700. Андрей Шептицький і Прикарпаття // Нова Зоря. - 1994. - 22  листоп.

701. Вардзарук Л. Подарунок ювіляра / Л. Вардзарук // Новий час. - 1994. - 29 січ.

702. Вардзарук Л. Світ Петра Арсенича / Л. Вардзарук  // Гуцульщина. - 1994. - Ч. 37. - С.19-20.

703. Вісті з Гуцульщини // Просвіта. - 1994. - жовт.

704. Вітаємо Петра Арсенича з 60-літнім ювілеєм // Поліття. - 1994. -№ 3 (січ.).

705. Голосуйте за  Петра Арсенича // Новий час. - 1994. -11 трав.

706. Костенюк І. По-справжньому відданий ідеї / І. Костенюк // Поліття. - 1994. - 18 черв.

707. Крушельницька Л. До тисячоліття Березовів  / Л. Крушельницька // Ратуша. - 1994. - 24 верес.

708. Масляк П. І. До концертів вже охололи / П. Масляк // Галичина. - 1994. - 9 лют.

709. Обереги Петра Арсенича // Говорить і показує Україна. - 1994. - 20 січ.

710. Пам'ятник Свободи є і в Україні // Галичина. - 1994. - 23 черв.

711. Святочна академія // Рідна земля. - 1994. - 11 берез.

712. У Хмелівці свято // Галичина. - 1994. - 22 жовт.

713. Український Мойсей завжди з нами // Галичина. - 1994. - 3 листоп.

714. Харитон В. І ще не осінь... / В. Харитон  // Вперед. - 1994. - 29 січ.

715. Юсип Д. П. Арсенич: „Очевидно, загальне повинно переважати над особистим" : нарис-інтерв'ю // Юсип Д. При світлі слова. - Коломия, 1994. - С. 52-61.

716. Якимович Б. Син карпатського краю / Б. Якимович // Дзвін. - 1994. - № 5. - С. 158-159.

1995

717. Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г. Касьянов. - К., 1995. - С. 60.

718. Населені пункти Косівщини : довід. / упоряд. І. Пелипейко. - Косів, 1995. - С. 44, 48 (фото).

719. Особисті архівні фонди відділу рукописів : [про фонд П. Арсенича]. - Л., : Наук. б-ка ім. В. Стефаника, 1995. - С. 9, 10.

720. Бурнашов Г. Родина Шухевичів : [рец.] / Г. Бурнашов // Новий час. - 1995. - 30  верес.

721. Іванович В. Остаточно звільнитись від більшовицького ярма : [про виступ П. Арсенича] / В. Іванович // Галичина. - 1995. - 19 верес.

722. Пелипейко І. Нова праця П. Арсенича : [рец.] / І. Пелипейко // Освітянський вісник. - 1995. - 1 жовт.

723. „Родина Шухевичів", „Родина Заклинських" : [рец. на кн. П. Арсенича] // Нова Зоря. - 1995. - Ч. 19.

724. Стефурак Н. Велике бачиться на відстані : [про два дослідж. П. Арсенича] / Н. Стефурак // Галичина. - 1995. - 20 верес.

725. Стефурак Н. Розстріляна і відроджена : [про виступ у Львові] / Н. Стефурак // Галичи­на. - 1995. - 6 груд.

1996

726. Виступ голови облдержадміністрації С. Волковецького під час святкових урочистостей в Івано-Франківську : [згадано П. Арсенича, який брав участь у  програмах відродження  краю] // Галичина. - 1996. - 28 серп.

727.  Від редакції : [про П. Арсенича] // Новий час. - 1996. - 24 серп.

728.  Мазур М. У „Просвіти" - свято : [про П. Арсенича та його вист.] / М. Мазур // Західний кур'єр. - 1996. - 1 берез.

729.  На засіданні Ради : [про виступ П. Арсенича] // Бюлетень Івано-Франківського  обласного  об'єднання ТУМ. -  1996. - Ч. 8. - С. 6.

730.  Пашковська І. Зворушливе свято : [про виступ на вечорі] / І. Пашковська // Галичина. - 1996. - 8 лют.

731. Питлюк М. В дарунок вишита сорочка : [про виступ на вечорі в честь поета Т. Мельничука] / М. Питлюк // Рідна земля. - 1996. - 1 берез.

732. Пушкар Б. Культура - гарант державності : [про виступ на II з'їзді Всеукр. Спілки краєзнавців та обрання П. Арсенича до складу правління від Івано-Франків. обл.] / Б. Пушкар // Галичина. - 1996. - 14 січ.

733. Шкрібляк П. Родини, що пов'язали свою долю з Гуцульщиною : [про кн. П. Арсенича „Родина Шухевичів"] // Верховинські вісті. - 1996. - 17 трав.

1997

734. Арсенич   П. // Мистецтво  України : біогр. довід. - К., 1997. - С.  26.

735. Когуч Б. Нариси з історії села Павелча / Б. Когуч, О. Сас. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 168.

736. Пелипейко І. Гуцульщина в літературі : довід / І. Пелипейко. - Косів, 1997. - С. 7.

737. Вбивали, морили, але не вбили // Галичина. - 1997. - 6 трав.

738. Виставка є. Мабуть, буде й музей [Б. Лепкого] // Галичина. - 1997. - 1 листоп.

739. Виставка до Дня незалежності // Новий час. - 1997. - 23 серп.

740. Виставка знайомить з краєзнавцями Прикарпаття // Рідна земля. -  1997. - 2 трав.

741. Відродили добру традицію : [про виступ П. Арсенича на III Прикарпат. історико-краєзн. конф.] // Рідна земля. - 1997. - 26 груд.

742. Вперше про Р. Шухевича // За вільну Україну. - 1997. - 17 лип.

743. Геник-Березовський Ю. // Гуцульський край. - 1997. - 8 листоп.

744. Героїка ОУН-УПА // Тижневик Галичини. - 1997. - 6 листоп.

745. Горбань Г. Якщо Ви захоплюєтесь краєзнавством / Г. Горбань // Західний кур'єр. - 1997. - 11 квіт.

746. Гуцульська струна в арфі Б. Лепкого // Гуцульський край. - 1997. - 8 листоп.

747. „Гуцульська школа"  на три області // Тижневик Галичини. - 1997. - 1 трав.

748. „Гуцульщина" В. Шухевича і через сто років неповторна // Галичина. - 1997. - 28 жовт.

749. „Гуцульщина" повертається // Вільний  голос. - 1997. - 29 жовт.

750. День героїв // Рідна земля. - 1997. - 30 трав.

751. Друге народження [журн. „Перевал"] // Літературна Україна. -  1997. - 25 верес.

752. Емануїл [Храпко] // Село і люди. - 1997. - № 8 (груд.)

753. Живи, журнале : [про публікацію в журн. „Перевал"] // Тижневик Гали­чини. - 1997. - 4 лип.

754. Із збірки П. Арсенича // Народна воля. - 1997. - 30 лип.

755. „Краєзнавці Прикарпаття ХІХ-ХХ ст." // Галичина. - 1997. - 16  трав.

756. Лауреати 1995 р. премії Марії Підгірянки // Новий час. - 1997. - 13 лют.

757. Літопис Червоної Калини // Голос України. - 1997. - 28 січ.

758. На  презентацію у рідне село // Новий час. - 1997. - 6 груд.

759. На свято до рідного села // Галичина. - 1997. - 28 листоп.

760. „Нам пора для України жить" :  [про доп. П. Арсенича про І. Франка] // Новий час. - 1997. - 13 лют.

761. Основні етапи боротьби - в документах : [про ОУН-УПА] // Галичи­на. - 1997. - 22 серп.

762. Пам'яті М. Клапчука // Рідна земля. - 1997. - 11 квіт.

763. Робота просвітян за два роки // Бюлетень Івано-Франківського обласного об'єднання ТУМ. - 1997. - Ч. 9. - С. 2.

764. Роман Шухевич мав 100-літнього прапрадіда // Високий замок. - 1997. - 8 жовт.

765. „Світло для світу" : [про виступ П. Арсенича у Криворівні] //     Верховинські вісті. - 1997. - 28 листоп.

766. Таких постатей потребує Україна : [про виступ з нагоди 80-річчя від дня народж. Р. Шухевича] // Галичина. - 1997. - 15 лип.

767. Творили на честь України у затишній залі при роялі // Тижневик Галичини. - 1997. - 27 берез.

768. У масиві вишиваних обрамлень : [про виставку великодніх листівок із колекції П. Арсенича] // Галичина. - 1997. - 26 квіт.

769. Феномен  родини Шухевичів : [рец.] // Час. - 1997. - 20-26 лют.

1998

770. Бурнашов Г. Гуцульське повстання / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ, 1998. -  С. 4.

771. Бойко С. Озаркевичів славний рід : [про кн. П. Арсенича] / С. Бойко // Західний кур'єр. - 1998. - 6 листоп.

772. Галичу - 1100 років : [про виступ на відкритті виставки в краєзн. музеї] // Галичина. - 1998. - 18 верес.

773. Данилюк А. В. Шухевич. Гуцульщина : [про вступ. ст. до кн. „Народоз­навство Володимира Шухевича"] / А. Данилюк // Дзвін. - 1998. №  7. - С. 153-154.

774. До ювілею „Просвіти"  // Галичина. - 1998. - 5 трав.

775. Збірник спогадів на честь краєзнавця // Західний кур'єр. - 1998. - 3 лип.

776. Зі свята ліричної Франкової поезії у Лолині // Свіча. - 1998. - 29 серп.

777. Історія дала нам шанс : [про виступ на установ. конф. гром.-політ. об-ня „Єдність"] // Галичина. - 1998. - 6 жовт.

778. На святі Шевченка - гості з Кирилівки // Тижневик Галичини. - 1998. - 12 берез.

779. Найновіший літопис міста : [про кн. „Літопис  Івано-Франківська"] // Галичина. - 1998. - 2 жовт.

780. Невтомний краєзнавець та культуролог // Західний кур'єр. - 1998. - 23 січ.

781. Нескорені : [про виступ на вшануванні розстріляних німцями у   1943 р. укр. патріотів, членів ОУН ] // Тижневик Галичини. - 1998. - 19  листоп.

782. Стефурак Н. Півтора сторіччя - під вітрилами духовності : [про виступ на конф. у Коломиї] / Н. Стефурак // Галичина. - 1998. - 27 жовт.

783. Уроки української  революції // Галичина. - 1998. - 5 трав.

784. Чи знаєте ви, які книги видано в Україні? // Галичина. - 1998. - 26 трав.

1999

785. Вівчар Б. Привітали, вшанували і побажали й далі писати історію. Не для слави, а для людей : [про святкування в „Просвіті" 65-річчя з дня народж. та 40-річчя наук. і громад.-культур. діяльн. П. Арсенича]  / Б. Вівчар // Галичина. - 1999. - 26 січ.

786. Вітаємо невтомного краєзнавця // Західний кур'єр. - 1999. - 22 січ.

787. Вклонилися пам'яті жінки-патріотки : [згадується П. Арсенич як автор виставки про О. Басараб] // Західний кур'єр. - 1999. - 5 берез.

788. Десятиліття сценічної „Меланки" : [згадується П. Арсенич як учасник обряд. дійства] // Тижневик Галичини. - 1999. - 14 січ.

789. Дослідження про українські родини - як засіб самоутвердження нації : [згадуються книги П. Арсенича про відомі галиц. родини] // Західний курєр. - 1999. - 16 квіт.

790. „Єдиномисліє подай і братолюбіє пошли" : [про виступ на вічі пам'яті Т. Шевченка] // Галичина. - 1999. - 10 берез.

791. Задля розбудження народу : [про участь у конф. „Просвіти"] // Західний кур'єр. -  1999. -27 лют.

792. Івано-Франківську присвячується : [згадуються книги П. Арсенича про Івано-Франківськ] // Галичина. - 1999. - 7 трав.

793. Краща книжка ще не видана: [Інтерв'ю з П. Арсеничем з нагоди 65-річчя] // Вперед. - 1999. - 29 січ.

794. Мельничук О. Вибоїни на шляху автора „Журавлів" : [рец. на путівник П. Арсенича „Карпатськими шляхами Богдана Лепкого"] / О. Мельничук // Прикарпатська прав­да. - 1999. - 28 жовт.

795. Ніхто не перекреслить мій народ! : [згадується П. Арсенич] // Галичина. - 1999. - 2 лют.

796. Пам'ять невмируща : [згадані рідкісні фотографії з колекції П. Арсени­ча] // Тижневик Галичини. - 1999. - 12 берез.

797. По зернині зібрати українські твори мистецтва : [згадується П. Арсенич] // Західний кур'єр. - 1999. - 19 берез.

798. Подвижник національного відродження : [про життєвий і творчий шлях П. Ар­сенича] // Народна воля. - 1999. - 26 січ.

799. Родина Бандер : [про кн. П. Арсенича] // Тижневик Галичини. -1999. - 14 січ.

800. Свято без джмелів у голові : [є спогади П. Арсенича про святкування Великодня] // Україна молода. - 1999 - 5 квіт.

801. Сівачі ниви народної : [згадка про кн. П. Арсенича „Родина Озаркевичів"] // Рідна земля. - 1999. - 14 трав.

802. Стефурак Н. Живу і досі як селянський син : [про життя і діяльність П. Арсенича з нагоди його 65-річчя] / Н. Стефурак // Галичина. - 1999. - 23 січ.

803. У наших грудях досі б'ється гаряче серце Кобзаря: [Про виступ біля пам'ятника Т. Шевченку] // Західний кур'єр. - 1999. - 12 берез.

804.  Хто не був у Белелуї, той не чувся козаком : [згадується П. Арсенич як авт. кн. про Озаркевичів] // Галичина. - 1999. - 30 черв.

805. Шевченко і Прикарпаття : [про виставку П. Арсенича] // Галичина. - 1999. - 5 берез.

806. Ще одне величне свято галичан : [згадується П. Арсенич] // Галичина. - 1999. - 8 черв.

2000

807. Бурнашов Г. Борітеся - поборете : [про дисидент. діяльн. П. Арсени­ча та В. Мороза]. - Івано-Франківськ : Лік, 2000. - С. 53, 54.

808. Гаврилів Б. Лауреати обласної премії ім. І. Вагилевича / Б. Гаврилів, В. Любінець. - Івано-Франківськ, 2000. - С.  13-14. - Біогр. довід.

809. Петро Арсенич : [біогр. довід.] // Історія Гуцульщини. Т.V. -Л., 2000. - С. 614-615.

810. „Просвіта" Івано-Франківська: минуле й сучасне. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - С. 86-87.

811. Три дні вересня вісімдесят дев'ятого // Матеріали Установчого з'їзду Нар. руху України за перебудову : [є згадка про П. Арсенича як делегата з'їзду]. - К., 2000. - С. 437.

812. Шкрібляк П. Примножуючи спадщину : [про участь П. Арсенича у перевид. томів В. Шухевича „Гуцульщина" та його вступ. і заключ. ст. до цих кн.] // Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 5. - Вид. 2-е. - Верховина, 2000. - С. 324-328.

813. Біленчук В. Дослідник Гуцульщини : [до 65-річчя від дня народж. та 40-літньої праці історика і культур.-громад. діяча Петра Арсенича] / В. Біленчук, В. Гаюк  // Гуцулія [Чикаго]. - 2000. - Ч. 123-126. - С. 29-31.

814. Ведуть в Зарваницю стежки і дороги : [про екскурсію, яку провів для членів міськ. „Просвіти" П. Арсенич] // Галичина. - 2000. - 1 серп.

815. Виставка талантів Арсеничів // Західний кур'єр. - 2000. - 28 квіт.

816. Вівчар Б. Віддали борцям любов і шану : [про виступ на мітингу в Івано-Франківську, присвяч. річниці УПА та пам'яті провідника ОУН С. Бен­дери] // Галичина. - 2000. - 17 жовт.

817. Вшанували Мазепу і Петлюру : [про виступ на ювіл. акад. Клубу
укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого] // Західний кур'єр. - 2000. -11 лют.

818. Гуцульське повноводдя : [про виступ на X з'їзді т-ва „Гуцульщина" у Верховині] // Галичина. - 2000. - 1 серп.

819. Дружба на зламі : [про виступ на наук. конф.] // Тижневик Галичини. - 2000. - 1 черв.

820. За українську Україну : [про нагородж. заст. голови „Просві­ти" П. Арсенича медаллю „Будівничий України"] // Галичина. - 2000. - 22 груд.

821. Зал на „Нескореного" люди брали штурмом : [оцінка П. Арсенича кф] // Західний кур'єр.- 2000. - 15 груд.

822. Згадуючи Юрія Липу : [про виступ на вечорі на честь Ю. Липи] // Західний кур'єр. - 2000. - 13 груд.

823. Знову у центрі уваги феномен Гуцульщини : [інтерв'ю з П. Арсеничем про X Гуцул. фест.] // Народно-демократична газета. - 2000. - 23-30 верес.

824. І стане книжка пам'ятником їй : [про виступ на презентації кн. Ірини Шумеги „Мелодії піднебесся"] // Галичина. - 2000. - 18 січ.

825. Ідзьо В. І Міжнародна конференція „Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть" : [про виступи П. Арсенича на тему „Галичани в Москві"] // Неско­рена нація. - 2000. - № 9-10.

826. Ім'я Софії Русової повертається в Україну : [про вист.] // Західний кур'єр. - 2000. - 24 берез.

827. Мельничук О. Наш край в мініатюрі : [у музеї історії м. Коломиї відкрито вист. „Гуцульщина в філокартії Петра Арсенича"] / О. Мельничук // Прикарпатська правда. - 2000. - 28 жовт.

828. На всі часи, на всі віки: [про виступ на уроч. зборах в драмтеатрі з нагоди десятої річниці проголошення Держ. суверенітету України] // Галичина. - 2000. - 18 лип.

829. Не для слави, а для людей : [про вист. родини Арсеничів] // Тижневик Галичини. - 2000. - 20 квіт.

830. Не забули спом'янути : [про вист. П. Арсенича „Шевченко і Прикар­паття" ] // Галичина. - 2000. - 1 берез.

831. НТШ відроджується в Івано-Франківську : [про виступ П. Арсенича на установчих зборах НТШ] // Галичина. - 2000. - 7 берез.

832. „Ну що се за велет потужний" : [про вист., присвяч. О. Довбушу, в музеї історії м. Болехова] // Галичина. - 2000. - 12 верес.

833. „Обніміться, брати мої" : [про доп. П. Арсенича в Нар. домі присвяч. Т. Шевченку] // Західний кур'єр. - 2000. - 10 берез.

834. Полководець УПА завжди серед нас : [про виступ на презентації кн. Г. Бурнашова „Полководець УПА"] // Галичина. - 2000. - 7 берез.

835. Присвячується велету національної науки : [про виступ на ювіл. акад., присвяч. 100-річчю голови НТШ Європи, ред. „Енциклопедії українознав­ства" В. Кубійовича] // Західний кур'єр. - 2000. - 20 жовт.

836. Повернення Катрі Гриневичевої : [про вист. з колекції П. Арсенича] // Західний кур'єр. - 2000. - 22 груд.

837. Про участь П. Арсенича у Гуцульському з'їзді у Верховині та його виступ на цьому форумі // Гуцульщина. - 2000. - № 1. - С. 8, 9, 12, 16.

838. „Просвіті"  хочеться літати : [П. Арсенича пропонували на голову „Про­світи"] // Західний кур'єр. - 2000. - 15 груд.     

839. Розмаїття різдвяних листівок : [про вист. з колекції П. Арсенича в музеї О. Довбуша] // Галичина. - 2000. - 11 січ.

840. Світова слава Кобзаря : [про вист. рідкісних вид. тв. Т. Шев­ченка в музеї О. Довбуша] // Галичина. - 2000. - 11 берез.

841. Свято катедрального собору : [виступ П. Арсенича з нагоди 10-річчя легалізації УГКЦ] // Західний кур'єр. - 2000. - 11 лют.

842. Святкування 100-річчя Січі : [про доп. П. Арсенича та презентацію його кн. „Засновник „Січі" Кирило Трильовський"] // Західний кур'єр. - 2000. - 9 черв.

843. У вінок шани Кобзареві : [фоторепрод. поштових листівок з колекції П. Арсенича] // Тижневик Галичини. - 2000. - 10 берез.

844. Шестиріччя наукової установи на Гуцульщині : [про наук. доробок П. Арсенича] // Світанок. - 2000. - 19 трав.

2001

845. Арсенич П. : [біогр. довід. про його наук. діяльн.] // Історія Гуцульщини. Т. 6. - Л. : Логос, 2001. - С. 654-656.

846. Гаврилів Б. Арсенич Петро // Гаврилів Б. М., Історичне краєзнавство : навч-метод. посіб / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - С. 129, 308-309, 310, 326, 350, 351, 358, 360, 368, 376, 377, 386, 389-390.

847. Грицан А. Просвітня зоря Прикарпаття / А. Грицан // А. Грицан. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. - С. 19.

848. [Згадки про культурно-громадську діяльність П. Арсенича] // Карась Г. Івано-Франківськ: культурно-мистецька хроніка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. -  С. 9, 21, 23, 37, 41, 62, 70, 79, 123, 128, 131, 134, 156, 161, 167, 168.

849. Кирчів Р. Ф. Арсенич П. / Р. Ф. Кирчів // Енциклопедія Сучасної України. Т. 1. - К., 2001. - С. 663.  

850. Пелипейко І.  Арсенич Петро Іванович / І. Пелипейко // Пелипейко І. Косів: Люди і долі : краєзн. довід. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - С. 272.

851. Боднар М. Просвітяни - у вінок Кобзареві / М. Боднар // Галичина. - 2001. - 12 трав.

852. Вівчар Б. УПА мовою документів / Б. Вівчар // Галичина. - 2001. - 13 жовт.

853. Маємо чим пишатися. Як і кожна європейська нація // Просвіта. - 2001. - 8 груд.

854. На адресу учасників надійшли листівки // Галичина. - 2001. - 13 жовт.

855. „Січ" на Гуцульщині : [згадка про кн. П. Арсенича „Засновник „Січі" Кирило Трильовський] // Верховинські вісті. - 2001. - 3 серп.

856. Стефурак Н. Пам'ятаймо, чим володіємо / Н. Стефурак // Галичина. - 2001. - 13 січ.

857. Сходи на ниві Просвітянській // Рідна земля. - 2001. - 24 серп.

2002

858. Армія безсмертних. Повстанські світлини : [подяка П. Арсеничу за передані світлини повстанців]. - Л., 2002. - С. 219.

859. Арсенич Петро // Арсенич П. Краєзнавці Прикарпаття : довід. / П. Арсенич, Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. -  Івано-Франківськ :  Плай,  2002. - С. 3, 8-9.

860. Треф'як Я. Методика краєзнавчої роботи в національній школі. -Івано-Франківськ, 2002. - С. 2, 3, 14, 44, 60.

861. Бойко С. Вшанували сестер з УПА : [виступ про героїнь УПА] / С. Бойко // Галичина. - 2002. - 21 листоп.

862. Болотенюк М. Поклонився рідному селу „Історією Вікна" / М. Болотенюк : [про виступ на презентації кн.] // Галичина. - 2002. - 14 лют.

863. Болотенюк М. 75 літ без Марка Черемшини : [виступ П. Арсенича на конф. у Снятині] / М. Болотенюк  // Галичина. - 2002. - 25 трав.

864. Вівчар Б. І як останнє послання нащадкам - „Слава Україні" : [про публікацію виявлених П. Арсеничем архівних матеріалів про розстріл німцями у Станиславові в 1943 р. членів ОУН] / Б. Вівчар // Галичина. - 2002. - 19 листоп.

865. Відбулася презентація книги // Світ молоді. - 2002. - 13 груд. ; Дністрова хвиля. - 2002 р. - 13 груд.

866. Гладиш Р.  Від влади більше уваги : [бліц-інтерв'ю з П. Арсеничем з нагоди 340-річчя міста] / Р. Гладиш // Галичина. - 2002. - 9 трав.

867. Гладиш Р. Не знищуйте власними руками українську мрію : [фото П. Арсенича з депутатом М. Круцем] / Р. Гладиш // Галичина. - 2002. - 9 листоп.

868. Грабовецький В. Літопис рідного краю : [рец. на кн. „Міста і села Галицького району", кер., співават. П. Арсенич] / В. Грабовецький // Галичина. - 2002. - 19 листоп.

869. Із  архіву  Петра  Арсенича  [фото  В.  Шухевича,  П.  Шекерика та ін.] // Берегиня. - 2002. - № 3. - С. 92.

870. Мельник В. Він прийшов, щоб дати нам волю: [про виступ П. Арсенича на вечорі, присвяч.  В. Чорноволу та організовану ним виставку „Самвидаву"] // Галичина. - 2002. - 19 груд.

871. Місцеві новини. Тлумацький район : [про виступи П. Арсенича у Нар. домі м. Тлумача на свят. академії, присвяч. 110 річниці патріарха Йосифа Сліпого] // Галичина. - 2002. - 21 груд.

872. Олексіїв В. Такі книги повинні бути в кожному районі : [про презентацію в ОУНБ ім. І. Франка книги П. Ар­сенича ; фото] / В. Олексіїв // Галичина. - 2002. - 10 груд.

873. Пожоджук Д. „Гуцули, бойки, лемки" : [про поштові листівки видані П. Арсеничем] / Д. Пожоджук //  Вільна Думка. - 2002. - 11-24 лют.- С. 12.

874. Пушкар Б. Виставка, присвячена 60-річчю УПА : [фото та листівки із збірки П. Арсенича] / Б. Пушкар // Галичина. - 2001. - 19  жовт.

875. Спатар І. Його творчість належить і Україні, і Польщі : [про виступ П. Арсенича на наук. конф., присвяч. С. Вінцензу]  / І. Спатар // Галичина. - 2002. - 17 груд.

876. Стефурак Н. Перспектива України залежить від нас : [виступ П. Арсенича на зібранні міськ. об-ня ВУТ „Просвіта" ] / Н. Стефурак // Галичина. - 2002. -17 жовт.

877. То мав бути „Танець чорної смерті" : [про виступ П. Арсенича у ПК „Юність" у Калуші з доп. про голодомор] // За Україну, за народ [Калуш]. - 2002. - 20 груд.

878.  Ціхонь С. Історія з нинішнім акцентом : [про виступи П. Арсенича на наук. конф. „З історії виборів"] / С. Ціхонь // Західний кур'єр. - 2002. - 1 берез.

2003

879.  Арсенич Петро Іванович : [біогр. довід.] // Голос історії - голос майбутнього. Сторінки історії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2003. - С. 80.

880. Арсенич Петро Іванович // Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки. - К., 2003. - С. 136-137.

881. Арсенич Петро Іванович // Вчені Прикарпаття. - Брошнів: Таля, 2003. - С. 344-345.

882. Арсенич : [фото з У. Скальською і Романом Смиком у Галичі] // Лежить на серці доля України : ювіл. зб. на пошану д-ра Романа Смика. - Бережани ; Тернопіль : Джура, 2003. - С. 240.

883. Всеукраїнська спілка краєзнавців 1997-2003 роки : [про краєзн. доробок П. Арсенича, вид. бібліогр. покажчика до його ювілею]. - К., 2003. - С. 50-51.

884. Гаврилів Б. Арсенич П. // Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю) : довід. Т. 1 / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. - К. ; Кам'янець-Подільський, 2003. - С. 10-11.

885. Ільницький М. Слово про упорядника : [згадка про П. Арсенича як авт. книг і довід. про Івано-Франківщину] / М. Ільницький // Таланти Турківщини / упоряд. П. Зборовський . - Л., 2003. - С. 3.

886. Арсенич П. про репресованих галичан : [про доп. на міжнар. наук.-практ. конф. „Реабілітація - важлива ланка суспільно-політичного життя України" у Києві] // Галичина. - 2003. - 29 листоп. - С. 2.

887. Бойко С. Вшанували Кобзаря : [про розповідь П. Арсенича щодо
розповсюдження творів поета в Галичині] / С. Бойко // Нова Зоря. - 2003. - Ч. 22.

888. Бойко С. Присвячено Великому Кобзареві : [про виступ 22 трав. в Івано-Франківську біля пам'ятника Т. Шевченку на мітингу, присвяч. річ­ниці перезахоронення поета] / С. Бойко // Рідна земля. - 2003. - 5 черв.

889. Всесвітня слава Шевченка : [про виставку П. Арсенича „Шевченко і Прикарпаття", організовану в музеї Олекси Довбуша в Івано-Франківську] // Рідна земля. - 2003. - 20 берез.

890. Гладиш Р. За полярним колом півстоліття тому : [про доп. П. Ар­сенича на засіданні обл. ради Всеукр. т-ва політ. в'язнів і репресованих, прис­вяч. 50-річчю воркутин. повстання в'язнів] / Р. Гладиш // Галичина. - 2003. - 5 серп.

891. Ґерета І. Великий патріарх [згадано доп. П. Арсенича про репрес. священиків-соратників  Владики Йосифа Сліпого] / І. Ґерета // Дзвін. - 2003. - № 11-12. - С. 153-155.

892. Олійник В. Десять свят ліричної Франкової поезії : [про виступ П. Ар­сенича на святі, присвяч. Каменяреві, у Лолині] / В. Олійник // Перевал. - 2003. - № 3-4. - С. 305.

893. Першопочатки ЗУНРу були зовсім не такими, як пишуть історики // Західний кур'єр. - 2003. - 30 жовт.

894. Попович В. Віче в Івано-Франківську : [про виступ П. Арсенича на вічі 30 черв, з нагоди 82-ї річниці проголошення Акту відновлення Укр. держави] / В. Попович // Криця (Косів). - 2003. - 17 лип.

895. Столиця оцінила працю наших краєзнавців : [про нагородж. П. Ар­сенича орденом „За заслуги III ступеня" за вагомий особистий внесок у збере­ження історико-культур. пам'яток України, актив. краєзн. діяльність та вис. професіоналізм] // Галичина. - 2003. - 31 трав.

896. Тимчук Л. Згадали видатну станіславчанку : [про доп. П. Арсенича в „Просвіті"  з нагоди 120-річчя від дня народж. О. Дучимінської] / Л. Тимчук // Західний кур'єр. - 2003. - 19 черв.

897. Фото з конверта : [на фото П. Арсенич у Богород. район. дит. б-ці] // Галичина. - 2003. - 12 серп.

898. Що не встиг він дожить, - пісне, ти доживи : [згадується П. Арсенич, який зберігає у себе твори Т. Мельничука] // Західний кур'єр. - 2003. - 30 жовт.

2004

899. Арсенич Петро Іванович // Шевченківська енциклопедія. - К., 2004. - С. 201.

900. Калакура Я. Українська історіографія / Я. Калакура . - К. : Генеза, 2004. - С. 352.

901. Кальницький П. Визначний краєзнавець / П. Кальницький // Календар „Просвіти" на 2004. - Ужгород, 2004. - С. 38, 39.

902. Паранюк Є. На отчій землі в 2002-му // Календар Просвіти на 2004. - Ужгород, 2004. - С. 181-183

903. Петро Арсенич // Новітня історія України: Галичина : довід.-біогр. вид. - К., 2004. - С. 31.

904. Арсенич П. „Я щасливий, що зумів вистояти під тиском життєвих обставин" : [розмова з краєзнавцем / розмовляла Н. Стефурак] // Галичина. - 2004. - 24 січ.

905. Вітаємо ювілярів. Петро Арсенич // Гуцульський калєндар. - Верховина, 2004. - С. 35.

906. Вітання з ювілеєм // Лоза виноградна. - 2004. - № 2.

907. Гвоздевич С. Невтомний трудівник на ниві українознавства / С. Гвоздевич // Народознавчі Зошити. - 2004. - № 1-2. - С. 215-216.

908. Гладиш Р. Місцеві науковці досліджують ОУН : [про наук. конф. „С. Бандера і ОУН в укр. нац.-визвол. русі XX ст. Досвід та уроки"] / Р. Гладиш // Галичина. - 2004. - 3 січ.

909. Горовий В. Дослідницькі здобутки етнографа і краєзнавця Прикарпаття / В. Горовий // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 1-2. - С. 64-65.

910. Гусар Т. Між двох вогнів : [згадано кн. П. Арсенича „Міста і села Галицького району"] / Т. Гусар // Галичина. - 2004. - 26 жовт.

911. Данилюк А. Гідний син Прикарпатського краю / А. Данилюк // Дзвін. - 2004. - № 3 . - С. 158-159.

912. Данилюк А. Слово про побратима : [до 70-річчя від дня народж. П. Арсенича] / А. Данилюк // Берегиня. - 2004. - № 1. - С. 90-92.

913. Любінець В. Арсенич Петро Іванович / В. Любінець // Відлуння віків. - 2004. - № 1. - С. 111-112.

914. Не для слави - для людей : [до 70-річчя Петра Арсенича] // Західний кур'єр. - 2004. - 22 січ.

915. Олійник М. Світ у вишивках : [згадано вист. док. і матеріалів із колекції П. Арсенича] / М. Олійник // Галичина. - 2004. - 15 квіт.

916. Поет І. Малкович згадує про дисидентів В. Мороза і П. Арсенича // Факти. - 2004. - 12 берез.

917. Угорчак Ю. Прикарпатський Каменяр - Петро Арсенич / Ю. Угорчак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 71.

918. Уособлення історичної пам'яті // Вперед. - 2004. - 30 січ.

919. Ювілей Петра Арсенича // Репортер. - 2004. - 29 січ.

2005

920. Боднар М. Час український. Новий відлік / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2005. - 27 січ.

921. Велика вдячність вам, панове! // Галицька Просвіта. - 2005. - 14 січ.

922. Драбчук О. Кому дістануться архітектурні трофеї? / О. Драбчук // Світ молоді. - 2005. - 27 січ.

923. Леньо П. Нове видання про родину Шухевичів : [про кн. П. Арсенича „Рід Шухевичів"] / П. Леньо // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 6. - С. 115-116.

924. Лесюк М. Краєзнавець - ентузіаст : [про нову кн. П. Арсенича „Славетний рід Бурачинських"] / М. Лесюк // Рідна земля. - 2005. - 12 трав.

2006

925. Звернення делегатів шостого з'їзду Всеукраїнського об'єднаного товариства „Гуцульщина" до Президента України В. Ющенка : [є фото з П. Арсеничем] // Гуцульський калєндар на 2006 р. - Верховина, 2006. - С. 83.

926. Знавець краю // Хто є хто на Івано-Франківщині. - К., 2006. - С. 54.

927. Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Наук. зб. на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя та 45-річчя історико-краєзн. діяльності. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 800 с. ; іл.

Із змісту: Вардзарук Л. З роси та води.  - С. 60 ; Вардзарук Л. Світ Петра Арсенича. - С. 62 ; Дем'ян Г. Подвижник краєзнавства. - С. 65 ; Дем'янчук І. Неординарна особистість. -  С. 71 ; Заник В. Краща книжка ще не видана. - С. 73 ; Костинюк І. Твій син, Україно! - С. 78 ; Макаровський І. Скарбниці нашої духовної спадщини. - С. 83 ; Максим'юк М. Слово про наставника. - С. 89 ; Паньків М. Коли сходились наші дороги. - С. 93 ; Пастух Р. Життя - постійний пошук. - С. 98 ; Пелипейко І. Невтомний дослідник рідного краю. -  С. 100 ; Стебельська Х. Вступ до книжки „Січові стрільці" (1990). - С. 102 ; Стефурак Н. Живу і досі, як селянський син. - С. 106 ; Стефурак Н. Петро Арсенич: „Я щасливий, що зумів вистояти під тиском життєвих обставин". - С. 111 ; Черемшинський О. Ратай на ниві краєзнавства. - С. 120 ; Шкраб'юк П. Арсеничівські коломийки у січні 2004 р. - С. 124 ; Якимович Б. Син Карпатського краю. - С. 125 ; Федунків З. Гуцульський феномен. - С. 129 ;  Вітання з 70-річчям. - С. 133 ; Привітання директора Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України академіка Ярослава Ісаєвича. - С.138 ; Привітали з 70-літнім ювілеєм. - С. 139 ; Лист Галини Хоткевич до Петра Арсенича. - С. 141 ; Лист-подяка Харківського літературного музею. - С. 143 ; Штиркало Я. Наукова  колекція Петра Арсенича. - С. 144.

928. Безсмертя Великого Каменяра // Верховинські вісті. - 2006. - 6 жовт.

929. Боднар М. Базар - свята могила патріотів України / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 23 листоп.

930. Боднар М. Він має в серці те, що не вмирає / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 жовт.

931. Боднар М. З його коріння зросла дужа сила / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 7 верес.

932. Боднар М. Марія з Білих Ослав / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 6 квіт.

933. Боднар М. На смерть стояв тут мій прадід і дід / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 19 жовт.

934. Боднар М. Важливі рішення / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 16 берез.

935. Боднар М.  І автограф Президента / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 січ.

936. Вівчар Б. Прозвітували і обрали лідера / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 14 жовт.

937. Вівчар Б. Козацька присяга / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 21 жовт.

938. Вівчар Б. На прославу Бога й України / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 4 листоп.

939. Вівчар Б. Не перерветься той духовний зв'язок / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 12 груд.

940. Вівчар Б. Писав і творив історію нації / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 30 верес.

941. Вівчар Б. Розстріляли патріотів / Б. Вівчар // Галичина. - 2006. - 18 листоп.

942. Вуянко М. З історії музею родини Гриневичів / М. Вуянко // Галицька Просвіта. - 2006. - 2 листоп.

943. Гордиця Є. Доцент Петро Арсенич - історик, етнограф, дослідник / Є. Гордиця // Університет. - 2006. - № 8.- С. 4.

944. Гук В. Всесвітня слава Кобзаря / В. Гук // Галицька Просвіта. - 2006. - 9 берез.

945. Державницький чин // Галицька Просвіта. - 2006. - 2 листоп.

946. Драбчук І. Галич вшанував Каменяра / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2006. - 31 серп.

947. Дух, наука, думка, воля // Галицька Просвіта. - 2006. - 5 жовт.

948. Івасик О. І мене в сім'ї великій / О. Івасик // Галицька Просвіта. - 2006. - 6 квіт.

949. Книжку в кожний дім // Галицька Просвіта. - 2006. - 16 листоп.

950. Краєзнавець Прикарпаття // Університет. - 2006. - № 5.

951. Куйловська А. День соборності / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2006. - 26 січ.

952. Куйловська А. Просвіта: історія і сьогодення / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2006. - 14 груд.

953. Куйловська А. Світоч Галицької України / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2006. - 9 листоп.

954. Куйловська А. Учений, політик, державотворець / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2006. - 5 жовт.

955. Неповторна Леся Українка // Галицька Просвіта. - 2006. - 2 берез.

956. „Просвіта" з головою // Галичина. - 2006. - 18 берез.

957. Романюк Н. Легінь з Нижнього Березова / Н. Романюк // Вечірній Івано-Франківськ. - 2006. - 8 груд.

958. Рудковський М. „Рід Шухевичів" : [про нову кн. П. Арсенича] / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 27 квіт.

959. Рудковський М. Сучасник усіх поколінь : [про кн. П. Арсенича „Іван Франко і Прикарпаття"] / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2006. - 24 серп.

960. Рудковський М. Твій день скорботи, Україно // Галицька Просвіта. - 2006. - 30 листоп.

961. Стефурак Н. Мова про мову / Н. Стефурак // Галичина. - 2006. -16 груд.

962. Суржик для убогих // Галицька Просвіта. - 2006. - 23 лют.

2007

963. Асоціація франкознавців // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 квіт.

964. Бабій Л. Він хотів вивести український театр на світові обрії / Л. Бабій // Галичина. - 2007. - 17 берез.

965. Боднар М. Вони є в серці з нами / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 10 жовт.

966. Боднар М. Все було як колись / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 23 серп.

967. Боднар М. Гості з Донецька / М. Боднар  // Галицька Просвіта. - 2007. -  5 січ.

968. Боднар М. Духовний світоч / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 1 берез.

969. Боднар М. Із Тарасом, упізнавши нашу правду, здолаємо кривду / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 берез.

970. Боднар М. Мистецьке сузір'я // Галицька Просвіта. - 2007. - 22 черв.

971. Боднар М. Святкували разом / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 1 листоп.

972. Боднар М. Черпати силу з того подвигу / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 19 жовт.

973. Бойко С. Вшанування воїнів УПА в Грабівці / С. Боднар // Галицька Просвіта. - 2007. - 6 верес.

974. Волковецький С. Відійшов у вічність Стас / С. Волковецький // Галицька Просвіта. - 2007. - 2 лют.

975. Гордиця Є. Свято Великодня у філокартках : [про дом. б-ку П. Арсенича] / Є. Гордиця // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 квіт.

976. Джерело українського духу // Галицька Просвіта. - 2007. - 29 берез.

977. Заборовський А. Галицькі жертви комунізму : [про кн. П. Арсенича „Галичани - жертви більшовицького режиму"] / А. Заборовський // Слово Просвіти. - 2007. - 22-28 лют.

978. Книга про звитяжців : [про кн. П. Арсенича „Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті"] // Галицька Просвіта. - 2007. - 21 груд.

979. Кроки „Просвіти" // Галицька Просвіта. - 2007. - 1 черв.

980. Куйловська А. Берегти й охороняти / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2007. - 26 квіт.

981. Куйловська А. О книго! Божа ти рабине! / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2007. - 24 трав.

982. Куйловська А. Там десь далеко на Волині... / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2007. - 15 черв.

983. Куйловська А. Тобі Тарасе / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2007. - 24 трав.

984. Куйловська А. Той подвиг з нами! / А. Куйловська // Галицька Просвіта. - 2007. - 27 верес.

985. Левада О. Надбання для краєзнавців : [про зб. „Історико-культурна спадщина Прикарпаття" на пошану П. Арсенича] / О. Левада // Єдність. - 2007. - 11 лип.

986. Ми - вічні на цій землі // Галицька Просвіта. - 2007. - 5 трав.

987. Печорська І. Джерело відродження / І. Печорська // Галицька Просвіта. - 2007. - 6 верес.

988. Пилипчук Н. Що іванофранківці знають про Івана Франка / Н. Пилипчук // Вечірній Івано-Франквіськ. -2007. - 18 січ. - С. 3.

989. Рудковський М. День державності в Просвіті / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. - 8 листоп.

990. Рудковський М. Просвітяни підтримують блок НУ-НС / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. - 14 верес.

991. Рудковський М. Різдво у „Просвіті" / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. - 18 січ. - С. 4.

992. Рудковський М. Святослав Гординський повертається в Україну / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2007. - 16 лют.

993. Свято Великодня у філокартії // Галицька Просвіта. - 2007. - 14 квіт.

994. Синиця Н. Для розбудови держави / Н. Синиця // Галицька Просвіта. - 2007. - 2 лют.

995. Синиця Н. Людина поступу й мети / Н. Синиця // Галицька Просвіта. - 2007. - 8 листоп.

996. Скрентович Л. Нескорений / Л. Скрентович // Галицька Просвіта. - 2007. - 9 берез.

997. Стрипчук О. Творчі обжинки Мирослава Попадюка / О. Стрипчук // Галицька Просвіта. - 2007. - 22 листоп.

998. Теслюк В. „Потреба у книзі ніколи не відпаде" / В. Теслюк // Галицьке слово. - 2007. - 19 трав.

999. Турчин М. Просвіта приймає друзів / М. Турчин // Галицька Просвіта. - 2007. - 12 жовт.

1000. Чорна М. Філософія людяності / М. Чорна // Галицька Просвіта. - 2007. - 16 лют.

2008

1001. Боднар М. А ми тую стрілецькую славу збережемо ... / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2008. - 7 листоп.

1002. Боднар М. Ви сіль сеї землі / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2008. - 28 листоп.

1003. Боднар М. Якщо у вас українська душа / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2008. - 5 груд.

1004. Боднар М.  День, що поєднав всіх українців / М. Боднар // Галицька Просвіта. - 2008. - 29 серп.

1005. Бойко С. Просвіта відроджує духовність / С. Бойко // Галичина. - 2008. - 15 лип.

1006. Бойко С. „Христос ся рождає..." : [про однойменну зб. коляд, щедрівок, віншувань, вертепів, репродукцій різдвяних листівок з приват. колекції П. Арсенича] / С. Бойко // Галичина. - 2008. - 5 січ. - С. 14.

1007. Бурнашов Г. Я вам симпатизую / Г. Бурнашов // Галицька Просвіта. - 2008. - 22 серп.

1008. „Великдень у Космачі - 2008" // Галицька Просвіта. - 2008. - 1 трав.

1009. Вівчар Б. Волі і світла промінням ... / Б. Вівчар // Галицька Просвіта. - 2008. - 15 серп.

1010. Вівчар Б. Нам на грані доби грала срібна сурма... / Б. Вівчар // Галичина. - 1 листоп.

1011. Вівчар Б. Славу тих днів - продовжити / Б. Вівчар // Галичина. - 2008. - 18 жовт.

1012. Гаврилович І. Історія Моринців очима Володимира Грабовецького / І. Гаврилович // Галичина. - 2008. - 22 берез.

1013. Деркач Г. Союзянки діють / Г. Деркач // Галицька Просвіта. -2008. - 7 берез.

1014. За покликом серця // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 квіт.

1015. Зеленчук В. Всеукраїнській „Просвіті" - 140 / В. Зеленчук // Верховинські вісті. - 2008. - 5 груд. - С. 2.

1016. І на сторожі коло них поставлю слово // Галицька Просвіта. - 2008. - 30 трав.

1017. Івасик Н. Зберегти код нації / Н. Івасик // Галицька Просвіта. - 2008. - 5 груд.

1018. Інтелігенція за гуманітарний розвиток // Галицька Просвіта. - 2008. - 7 берез.

1019. Ковальчук Б. Молодь спілкувалася з ветеранами УПА / Б. Ковальчук // Галицька Просвіта. - 2008. - 17 жовт.

1020. Ковальчук Б. Розколяда у Просвіті / Б. Ковальчук  // Галицька Просвіта. - 2008. - 1 лют.

1021.  Космацьке відлуння // Літературна Україна. - 2008. - 6 берез.

1022. Пам'яті двох видатних українців // Галичина. - 2008. - 14 лют.

1023. Пасічник М. Великдень у колекції Петра Арсенича / М. Пасічник // Галицька Просвіта. - 2008. - 25 квіт.

1024. Пожоджук Д. Космацьке відлуння / Д. Пожоджук // Літературна Україна. - 2008. - 6 берез.

1025. Премія імені Яворницького [присуджена краєзнавцю Петру Арсеничу] // Галичина. - 2008. - 22 квіт. - С. 2 ; Галицька Просвіта. - 2008. - 1 трав.

1026. Рудковський М. Віденська битва / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2008. - 5 верес.

1027. Рудковський М. Зустріч в „Просвіті" / М. Рудковський // Галицька Просвіта. -  2008. - 8 лют.

1028. Рудковський М. Ювілей Тисменицької Просвіти / М. Рудковський // Галицька Просвіта. - 2008. - 15 лют.

1029. Святкували у Кутах // Галицька Просвіта. - 2008. - 29 серп.

1030. Свято вулиці Грушевського // Галицька Просвіта. - 2008. - 5, 12 верес., 3 жовт.

1031. Скальська У. Сподіваємось з надією / У. Скальська // Галицька Просвіта. - 2008. - 18 квіт.

1032. Хто є хто? // Галицька Просвіта. - 2008. - 22 серп.

1033. Чайка Н. Герої без прізвищ / Н. Чайка // Галицька Просвіта. - 2008. - 31 жовт.

1034. Чемеринський А. „Мій рідний край" у листівках / А. Чемеринський // Галицька Просвіта. - 2008. - 24 жовт.

1035. Чемеринський А. Презентація туристичного путівника / А. Чемеринський // Галицька Просвіта. - 2008. - 14 листоп.

БІБЛІОГРАФІЯ БІБЛІОГРАФІЙ, В ЯКІЙ ЗГАДУЮТЬСЯ ПРАЦІ П. АРСЕНИЧА

1036. Бібліографічний покажчик друкованих матеріалів активістів і праців­ників обласної організації  УТОПІК про історико-культурну спадщину Прикар­паття. - Івано-Франківськ, 1986. - С. 2-11.

1037. Бібліографічний покажчик друкованих матеріалів наукових працівників краєзнавчого музею за 1940-2000 рр. / Івано-Франківський краєзн. музей ; [уклад. Н. Храбатин]. - Івано-Франківськ, 2001. - 68 с. - Див. покажч. авторів.

1038. Бібліографічний покажчик матеріалів про історико-культ. спадщину Прикарпаття, надрукованих активістами і працівниками організацій Товариства [УТОПІК]  області  в  1986 р.  - Івано-Франківськ, 1987. - С. 2-5.

1039. Гаврилів Б. Сторінки історії Прикарпаття в бібліографії : метод. посібник / Б. Гаврилів, Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 1997. - 68 с. - Див.   імен.  покажч.

1040. Друковане слово Прикарпаття : каталог кн. видань, підгот. авторами Івано-Франківщини 1990-2000 / Наук. Т-во ім. Шевченка Івано-Франківський осередок ; Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка [уклад. Г. Горбань, відп. за вип. проф. Р. Яремійчук ; ред. М. Альба]. - Івано-Франківськ, 2001. - 103 с. - Див. алф. покажч. авторів і назв.

1041. Друковане слово Прикарпаття : каталог кн. видань, підгот. авторами Івано-Франківщини 2001-2005 / Головне управління туризму і культури Івано-Франківської ОДА ; Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка [уклад. Г. Горбань ; відп. за вип. М. Альба]. - Івано-Франківськ, 2001. - 103 с. - Див. ім. покажч.

1042. Духовні джерела Просвіти :  метод. рек. - Івано-Франківськ,  1993. - С. 30.

1043. Етнографічні регіони Прикарпаття: Матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка [уклад. В. Дволітка, ред. Г. Горбань]. -  Івано-Франківськ, 2007. - 60 с. - Див. алф. покажч.

1044. Життя і чин Степана Бандери : до 100-річчя від дня народж. : біобліогр. покажч. / упр. культури Івано-Франківської ОДА ; Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 48 с. - Див. імен. покажч.

1045. Західно-Українська Народна Республіка і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка [підгот. В. Дволітка, М. Качорак]. - Івано-Франківськ, 2008. - 16 с.

1046. Іван Франко і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. - Івано-Франківськ, 2006. - 54 с. - Див. імен. покажч.

1047. Івано-Франківська область : покажчик літ. за 1967-1968 рр. - Ужгород : Карпати, 1970. - 122 с. - Див.  алф. покажчик.

1048. Івано-Франківський краєзнавчий музей та його філіали : бібліогр. по­кажчик. - Івано-Франківськ, 1980. - С. 22-40.

1049. Івано-Франківщина в минулому і тепер: рек. покажч. л-ри.- Ужгород : Карпати,1968. - С. 86.

1050. Івано-Франківщина в минулому і тепер : поточ. бібліогр. покажч. [1970-1997 рр.] / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ, 1971-1998. - Див. алф. покажч.

1051. Івано-Франківщина: минуле і сьогодення : поточ. бібліогр. покажч. [1998-2006] / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ, 1999-2007. - Див. алф. покажч.

1052. Іванюк М. Арсенич Петро / М. Іванюк // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина : бібліогр.  довід. - Вижниця : Черемош, 2001. - С. 8-9.

1053. Історичне краєзнавство в Україні. Питання теорії і практики : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - К., 1992. - С. 14.

1054. Історія інтелігенції Української РСР 1917-1990 рр. : наук.-допоміж. бібліогр.  покажч. - К., 1991. - С. 363.

1055. Історія селянства Української РСР: 1917-1989 рр. : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - К. 1990. - С. 284.

1056. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажчики літ. за 1968, 1969, 1987, 1988, 1990-1992. - К. :  Держ.  іст.  б-ка УРСР. - Див.  алф. покажч.

1057. Володимир Качкан - вчений, письменник, педагог : бібліогр. покажч. / уклад. М. Романюк. - Л., 2000. - 112 с. ; іл. - Див. іен. покажч.

1058. Календар знаменних і пам'ятних дат Івано-Франківської області на 2009 рік / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 86 с. - Див. біогр. довід.

1059. Осередок нашої духовності: до140-ліття Товариства „Просвіта" : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Р. Дволітка, М. В. Качорак ; ред. Г. В. Горбань ; вступ. сл. А. В. Грицана, відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 35 с. - Див. імен. покажч.

1060.  Памятники истории и культуры Ивано-Франковской области : Наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. - Івано-Франківськ : ОУНБ ім. І. Франка, 1988. - Див. алф. покажч.

1061. Петро Арсенич : бібліогр. покажчик історико- краєзн.публікацій. - Івано-Франківськ, 1984. - 40 с.

1062. Петро Арсенич : бібліогр. покажчик іст.-краєзн. публікацій за 1959-1988 рр. - Івано-Франківськ, 1989.  - 76 с.

1063. Радянські Карпати : покажчики літ. за 1976-1979, 1981, 1982, 1985 роки. - Л. : Наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Див. алф. покажчик.

1064. Репресії 20-30-40-х і початку 50-х років на Україні : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - К., 1992. - С. 47, 64.

1065. Розстріляне слово: Письменники Прикарпаття - жертви сталінських репресій : бібліогр.  покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім І. Франка. - Івано-Франківськ, 1992. - С. 4, 8, 10, 18.

1066. Стефаникознавство у Прикарпатському університеті : покажч. літ. - Івано-Франківськ, 2001. - Див. алф. покажч.

1067. Українське радянське карпатознавство. - К. :  Наук. думка,   1972. - С. 154.

1068. Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народо-знавство : покажч. л-ри [1986-2000] / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л., 1988-2005. - Див. імен. покажч.

1069.  Харитон В. Бібліографічннй покажчик / В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 13.

1070.  Шевченко і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 2-3, 6-9.

1071.  Широкий світ малої батьківщини. Історія населених пунктів Івано-Франківщини : бібліогр. каталог краєзн. видань 1990-2002 / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; Івано-Франківська обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців ; [уклад. Г. Горбань, В. Дволітка]. - Івано-Франківськ, 2003. - 28 с. - Див. ім. покажч.

1072.  Широкий світ малої батьківщини : історія населених пунктів Івано-Франківщини : каталог краєзн. видань 1990-2007.- 2-е вид., допов. / упр. культури Івано-Франківської ОДА ; Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка; [укладач : В. Дволітка ; вступ. ст. Б. Гавриліва ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 68 с. - Див. імен. покажч.

1073.  Що читати про наш край : рек. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ, 1990. - С. 6.

ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1989

1. В. Самійленко на Прикарпатті (18.02. Спілка письменників України, м. Київ).

2. Гуцульський театр Г. Хоткевича (17.02. м. Київ).

3. До 100-річчя есперантиста О. Кузьми (січень, м. Івано-Франківськ).

4. Доля галицьких борців за владу (15.11 м. Івано-Франківськ).

5. Зв'язки П. Чубинського з галицькими фольклористами (17.02. м. Київ).

6. Конференція молодих істориків (травень, м. Львів).

7. Народне мистецтво Гуцульщини у збірках музеїв УРСР : конф. (20.06. м. Кам'янець-Подільський).

8. Проблеми музейного будівництва та охорони пам'яток (квітень, м. Черкаси).

9. „Руська бесіда" у Станиславові : конф. до 125-річчя театру (27.03. м. Львів).

10. Шевченкіана у філокартії (30.05. м. Івано-Франківськ).

1990

11. Листи як джерело до вивчення української еміграції до Канади (10.06. м. Торонто).

12. Маловідомі матеріали до історії Коломийської гімназії (15.09. м. Коломия).

13. ОУН-УПА - етапи національно-визвольної боротьби українського народу : конф. НРУ (23.12. м. Коломия).

14. Січові стрільці - жертви сталінського терору (30.03. м. Львів).

15. Створення і діяльність осередків „Просвіти" на Прикарпатті (м. Івано-Франківськ).

16. Українці в зарубіжному світі : Міжнар. конф. до  100-річчя еміграції (6-7.09. м. Львів).

17. Участь в обговоренні доповідей на І конгресі Міжнар. асоціації україністів (27.08-3.09. м. Київ).

18. Участь в обговоренні доповідей на Міжнар. наук, конф., присвяч. 50-річчю Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України. (5-8.09. м. Львів).

19. Участь у роботі І конгресу РАУ (20-23.12. м. Київ).

20. Участь у першій сесії НТШ у Львові (16-17.03. м. Львів).

21. Участь у роботі загальних зборів та пленарного засідання НТШ у Львові (26-27.12 м. Львів).

1991

22. Виступ під час обговорення доповідей на конф., присвяч. акад. І. Крип'якевичу (23.05. м. Івано-Франківськ).

23. Взаємини М. Грушевського з культурно-освітніми діячами (26-27.12. м. Львів).

24. Виступ на IV крайовій конф. Руху (9.06. м. Івано-Франківськ).

25. Громадсько-культурна діяльність Василя Стефаника (12.05. с. Русів).

26. Громадсько-літературна та освітня діяльність Заклинських в оцінці І. Франка : Конф. до 135-річного ювіл. письм. (23.09. с. Криворівня).

27. Громадсько-політичні та культурно-освітні діячі Канади - вихідці з Бойківщини : конф. з нагоди 620-річчя м. Болехова (05.10. м. Болехів).

28. Грушевський і Гуцульщина : регіон. конф., присвяч. 125-річчю з дня народж. М. Грушевського (28.09. М. Івано-Франківськ).

29. Гуцульський курінь УСС-УГА : Міжнар. конф. „Збройні сили України. Історія і сучасність" (04.09. м. Львів).

30. Діяльність „Просвіти" на Прикарпатті (09.02. м. Львів).

31. І. Франко на Прикарпатті (19.10. м. Надвірна).

32. Історико-соціальні аспекти спортового життя на Прикарпатті : Міжнар. наук. конф. „Нація і спорт" (21.04. м. Львів).

33. Коломия - центр розвитку культури на Прикарпатті та Гуцульщині : ювіл. конф. до 750-річчя Коломиї (17.08. м. Коломия).

34. Леся Українка і Прикарпаття : ювіл. конф. (25.02. М. Івано-Франківськ).

35. Листи як джерело до вивчення історії української еміграції : (повідомлення).

36. Лікарі Станиславова поч. XX ст. та їх культурно-громадська діяльність :  перший європ. конгрес укр. лікарів (25.05. м. Івано-Франківськ).

37. М. Грушевський і Гуцульщина : Міжнар. ювіл. конф. (04.09. м. Львів).

38. Михайло Драгоманов на Прикарпатті : конф. на честь 150-річчя з дня народж. (10.12. м. Івано-Франківськ).

39. ОУН-УПА, правда і фальсифікація : конф. Руху (25.08. м. Кременчук).

40. Роль „Березівської трійці" в культурно-освітньому житті українців в Канаді (24.09. м. Івано-Франківськ).

41. Роль „Рідної школи" в суспільному житті Галичини (23.03. м. Львів, 19.05. с. Нижній Березів).

42. Співпраця В. Гнатюка з учителями Гуцульщини : наук. конф. до 120-річчя від дня народж. В. Гнатюка (28.05. м. Тернопіль)

43. Співпраця В. Стефаника з народними вчителями Покуття : доп. на респ. наук. конф. „Василь Стефаник і українська культура" (м. Івано-Франківськ).

44. Українці з Галичини у Канаді, їх життя і діяльність за 100 років : доп. на Міжнар. конф. (30.09. м. Івано-Франківськ).

45. Фольклорно-етнографічна діяльність народних учителів на Гуцульщині : Міжнар. фест. гуцул. фольклору „Струни Черемошу" (29.09 смт. Верховина - с. Красник).

46. Франко в житті м. Станиславова : регіон. міжвуз. конф., присвяч. 135-річчю від дня народж. І. Франка (17.04. м. Івано-Франківськ).

1992

47. Виступ на  обговоренні проекту Конституції України : на обл. наук.-практ. конф. (28.09. м. Івано-Франківськ).

48. Взаємини Б. Лепкого з Ю. Геником : наук. конф., присвяч. 120-річчю Б. Лепкого ( 06.11. м. Івано-Франківськ).

49. Виступ у дискусії на Всеукраїнській наук. конф. „УПА і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр." (26.08. м. Київ).

50. Життя і творчість письменника М. Козоріса (04.03. м. Калуш).

51. Митці Прикарпаття - сучасники Г. Крука : Міжнар. конф.  „Григорій Крук. Європейська пластика середини XX ст." (04.12. м. Івано-Франківськ)

52. Виступ на конгресі україністів (22-24. 01. м. Київ).

53. Виступ на конф. українських націоналістів (29.03. м. Київ)

54. Виступ на конф., присвяч. 50-річчю УПА (09.10 м. Коломия).

55. Виступ на Міжнародному форумі українців (серпень. Київ).

56. Особливості національно-визвольної боротьби відділів УПА в Косівському рай­оні : обл. наук.-теорет. конф. (25.06 м. Івано-Франківськ).

57. Польсько-українські культурні взаємини 1848-1939 рр. : симпозіум в м. Глівіце (22.02. Польща).

58. Станіславщина під час визвольних змагань 1942-1952 років  (18.08. м. Калуш).

59. Творчі та особисті взаємини Б. Лепкого з письменниками Прикарпаття (співавтор Л. Кіліченко).

60. Юліан Крайківський як художник : міжнар. наук. конф. „Мистецтво і тради­ційна культура українського зарубіжжя" (10.11. м. Івано-Франківськ).

1993

61. Б. Лепкий на Прикарпатті : вечір пам'яті Б. Лепкого в Народному Домі  „Прос­віта" (03.11. м. Івано-Франківськ).

62. В. Стефаник у Полтаві : другі Стефаників. читання (14.05. м. Івано-Франківськ).

63. Гуцульщина в дослідженнях і творчості О. Маковея : наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Осипа Маковея (11.05. м. Івано-Франківськ).

64. Діяльність „Просвіти" на Гуцульщині : наук. конф. „Просвіта": істо­рія, постаті, чин", присвяч. 125-й річниці заснування товариства „Просвіта" (01.12. м. Івано-Франківськ).

65. Діяльність Станиславівської філії „Просвіти" : Міжнар. наук. конф. „Товариство „Просвіта" і західноукраїнське національне відродження в контексті куль­турно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини" (06.12. м. Львів).

66. Діяльність УПА на Прикарпатті : Всеукр. наук. конф. „Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія: історія, уроки, сучасність" (17.01. м. Івано-Франківськ).

67. Етнографічна діяльність народних учителів на Гуцульщині : Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми Гуцульщини" (27.05. м. Косів).

68. Етнографічне вивчення Гуцульщини : другий Міжнар. конгрес україністів (25.08. м. Львів).

69. Історія преси на Прикарпатті : Всеукр. наук.-теорет. конф. „Українська періодика: історія і сучасність" (10.12. м. Івано-Франківськ).

70. Й. Пеленський - дослідник пам'яток Княжого Галича : Міжнар. наук. конф. „Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції" (20.08. м. Галич).

71. Пам'ятки національно-визвольної боротьби на Прикарпатті : Всеукр. на­рада з пробл. підгот. багатотомн. вид. „Звід пам'яток історії та культури України" (11.03. м. Луцьк).

72. Роль „березівської трійці" у культурно-освітньому житті українців Канади : Міжнар. конф. „Українське питання у європейському вимірі" (13.05. м. Львів).

73. Станиславів - столиця ЗУНР : Міжнар. наук. конф., присвяч. 75-річчю Західно-Української Народної Республіки (1-3.11. м. Івано-Франківськ).

74.  Степан Бандера і його родина в боротьбі з фашистською Німеччиною та комуно-більшовицькою Москвою : святочна академія на честь 84-ї річниці від дня народ­ж. провідника ОУН Степана Бандери (01.01. м. Івано-Франківськ).

75. Участь гуцулів у національно-визвольних змаганнях XX століття: Перший світ. конгрес гуцулів (17.08. м. Івано-Франківськ).

1994

76. В боротьбі за Українську державність : краєзн. наук.-теорет. конф., присвяч. 75-річчю соборності України (25.01. м. Івано-Франківськ).

77. Визначні жінки Прикарпаття : Світовий конгрес Союзу українок (м. Івано-Франківськ).

78. Громадсько-культурна діяльність А. Чайковського : Чайковські читання (02.07. м. Бере­жани).

79. Проблеми вивчення Гуцульщини (29.01. м. Львів).

80. Степан Бандера - будівничий Української Соборної Держави (1-3.01. м. Івано-Франківськ, Калуш, Косів, Коломия).

81.  Шевченко і Прикарпаття : святочна академія на честь 180-х роковин від дня народж. Т. Шевченка (м. Івано-Франківськ).

82. Яків Головацький - дослідник Гуцульщини : Шашкевичівські читання (3-4.06. м. Броди).

1995

83. Визначні місця та пам'ятки Бойківщини : наук.-практ. конф. „Славні імена Рожнятівщини" (17.06. м. Рожнятів).

84. Визначні місця, пам'ятки історії та культури Галицького району : регіонал. конф. (17.02. м. Галич).

85. Діяльність ОУН-УПА на Гуцульщині : респ. наук. конф. (28.04. м. Івано-Франківськ).

86. Засновник „Січі" на Гуцульщині Ю. Соломійчук : наук.-теорет. конф. „Завальська Січ" (25.03. с. Завалля Снятинського р-ну).

87. Західно-Українська Народна Республіка : наук.-практ. конф., присвяч. 4-й річниці проголошення незалежності України (20.08. м. Івано-Франківськ).

88.  К. Трильовський як видавець і редактор : респ. наук. конф. (25.12. м. Львів).

89.  Культурні взаємини Галичини з Слобожанською Україною : респ. наук. конф. (25.04. м. Харків).

90.  Культурно-громадська діяльність греко-католицьких священиків на Рогатинщині : регіон. наук. конф. (24-25.03. м. Рогатин).

91.  М. Клапчук як етнограф : конф. (25.02. смт. Делятин).

92.  Маловідомі факти життя О. Плешкан : наук. конф., присвяч. 10-літтю від дня смерті О. Плешкан (01.12. м. Івано-Франківськ).

93.  О. Довбуш у філокартії. Перекази про опришків : Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 250-річчю з дня загибелі О. Довбуша (22.09. м. Івано-Франківськ).

94. Пам'ятки історії та культури Галича : Міжнар. наук.-практ. конф. (13-15.07. м. Івано-Франківськ - Галич).

95. Священичі родини Прикарпаття. Шляхетська родина Ґеників : ґенеалог. респ. конф. „Український родовід" (2-3.12. м. Львів).

96. Станиславів - столиця ЗУНР : наук.-практ. конф. (04.05. м. Івано-Франківськ).

97. Сторінки життя Станиславівських гімназистів : Перший світ. конгрес Станиславів. гімназистів (28.06. м. Івано-Франківськ).

98. Учителі - громадські діячі Гуцульщини : регіон. наук.-практ. конф. „Гуцульська етнопедагогіка" (26.05. м. Косів)

99. Ю. Шкрумеляк та його побратими в боротьбі за українську державність : наук.-теорет. конф. „Літературна спадщина Ю. Шкрумеляка" (27.05. м. Надвірна).

1996

100. заємини І. Франка з культурно-освітніми діячами Прикарпаття : регіон. наук. конф. „Іван Франко та національне і духовне відродження України" (19-20.09. м. Івано-Франківськ).

101. Діяльність ОУН-УПА на Гуцульщині в 1941-1950 рр. [на основі архів. джерел] : Міжнар. семінар з гуцульщинознавства (6-7.09. м. Косів).

102. І. Вагилевич - дослідник Гуцульщини : Шашкевичівські читання. Ін-т українознавства ім. Крип'якевича НАН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника (28-29.06. м. Івано-Франківськ - с. Ясень).

103. Польсько-українські наукові і культурні взаємини кінця XIX-поч. XX ст.: Міжнар. наук.-практ. конф. „Українсько-польські відносини в Галичі у XX ст." (21-22.11. м. Івано-Франківськ).

104. Прикарпаття в житті і творчості І. Франка : Міжнар. наук. конф. „Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин" : до 140-річчя від дня народж. (26.09. м. Львів).

105. Проблеми вивчення Гуцульщини : VI Гуцул. фест. (13.09. м. Яремче). Фольклорно-етнографічна діяльність І. Франка на Гуцульщині : круглий стіл цієї ж конф. (27.09. с. Криворівня).

106. Участь в обговоренні доповіді на Всеукр. конф. „Мовні проблеми і права людини в проекті нової Конституції України" (15.05. м. Київ).

1997

107. Б. Лепкий і Прикарпаття : наук. конф. (05.11. м. Івано-Франківськ).

108. Видатні діячі Городенківщини : краєзнавчі читання, присвяч. 75-річчю В. Липчука (січень, літ.-мемор. музей Л. Мартовича, с. Торговиця).

109. Г. Хоткевич дослідник і популяризатор Гуцульщини : наук. конф. у краєзнавчому музеї (29.12 м. Івано-Франківськ).

110. Громадська діяльність священиків Прикарпаття (кінець XIX - поч. XX ст.) : наук. конф. (листопад, с. Криворівня).

111. Депортація українців та поляків : до 50-річчя операції „Вісла": Міжнар. наук. конф. (16.05. м. Львів).

112. Діяльність Мирослава Ірчана як хорунжого УСС. Стрілецька теметика в творчості письменника : наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. М. Ірчана (11.07. м. Коломия).

113. Діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті : наук.-теорет. конф. у фізико-техніч. ліцеї при ІФДТУНГ (19.11. м. Івано-Франківськ).

114. Діяльність підпілля ОУН та УПА на Прикарпатті у світлі документів комун­істичної партії (більшовиків) України : ІІІ Прикарпат. історико-краєзнавча нау­к. конф. (17.12. м. Івано-Франківськ).

115. Михайло Клапчук - вчений, громадський і політичний діяч : наук.-теорет. конф., присвяч. пам'яті краєзнавця М. Клапчука (26.03. смт. Делятин).

116. Пам'ятки Галицької землі : наук. конф. (07.05. м. Галич).

117. Ставлення ОУН та населення Західної України до голодомору у Східних областях України : наук.-теорет. конф. Конгресу укр. інтелігенції та ін-ту гуманітарної підгот. Івано-Франків. держ. техн. ун-ту, присвяч. 50-річчю голодомору. 1946-1947 рр. (03.04. м. Івано-Франківськ).

118. Сталінські репресії на Прикарпатті: конф. в ІФДТУНГ (вересень, м. Івано-Франківськ).

1998

119. Видатні люди Галицької землі та їх творчі здобутки у діаспорі : Міжнар. ювіл. наук. конф., присвяч. 1100-річчю м.  Галича „Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України" (19.09. м. Галич)

120. Галичани в діаспорі та їх творчі здобутки : наук. конф. „Галицька земля: історія та сучасність" (30.11. м. Івано-Франківськ).

121. Діяльність „Просвіти" на Підкарпатті (04.12. м. Долина).

122. Дмитро Дем'янчук - журналіст, редактор, громадсько-культурний діяч : V Всеукр. наук.-теорет. конф. „Українська періодика: Історія і сучасність" (28.11. м. Львів).

123. Західно-Українська Народна Республіка (30.10. м. Тисмениця).

124. Лев Лепкий і його друзі - побратими по січовому стрілецтву : Всеукр. наук.-практ. конф. „Лев Лепкий в історії української культури" (07.12. Тернопіль).

125. Маловідомі сторінки з життя родини Бандерів : наук. конф. „Степан Бандера - символ нації" (25.12. м. Івано-Франківськ).

126. Петрушевич - визначний діяч ЗУНР : Міжнар. наук. конф. „Західно-Українська Народна Республіка" : до 80-річчя утворення (29-30.10. м. Львів - м. Івано-Франківськ).

127. Родина Озаркевичів : ювіл. наук. конф. „Театр - будитель і про­світитель національного духу в Галичині" (24.10. м. Коломия) ; міжнар. наук. конгрес  „125 років НТШ" (27-29.10. м. Львів).

128. Роль „Просвіти" у піднесенні національної свідомості на Гуцульщині : ювіл. академія з нагоди 130-річчя „Просвіти" (27.12. м. Косів).

129. Юрій Липа і Прикарпаття (19.08. обл. НД „Просвіта")

130. Культурно-громадська діяльність священиків УГКЦ в XIX - поч. ХХст. : конф., присвя­ч. міжнар. Дню місії (20.10. м. Івано-Франківськ).

1999

131. Родина Бандерів : з нагоди 90-річчя від дня народж. С. Бандери (09.01. НД „Просвіта", м. Івано-Франківськ).

132. Проблеми етнографічного вивчення Гуцульщини (30.01. м. Львів)

133. Історія діяльності „Просвіти" в Івано-Франківську і набутий досвід (27.02. НД „Просвіта").

134. Володимир Шухевич - дослідник Гуцульщини : наук. читання (17.03. м. Львів).

135. Життя і діяльність Олени Кисілевської : конф. з нагоди відкриття музею письменниці (березень, м. Монастириськ).

136.  Шевченко і Прикарпаття (23.03. м. Івано-Франківськ).

137. Володимир Шухевич - дослідник Гуцульщини : конф. у НД „Просвіта" (24.03. м. Івано-Франківськ).

138. Прикарпаття в роки Другої світової війни : конф., організована КУН (09.05. м. Коломия).

139. Сталінські репресії на Прикарпатті : наук.-теорет. конф., присвяч. 50-й річниці масових депортацій населення зах. обл. України (12.05. м. Івано-Франківськ).

140. Життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність П. Шекерика-Доникового (квітень, смт. Верховина).

141. Педагоги та митці - дослідники народного мистецтва Гуцульщини : Всеукр. наук.-практ. конф. „Мистецька і дизайнерська освіта в Україні та шляхи її інтеграції у європейський простір" (7-9.06. м. Івано-Франківськ).

142. Народознавча діяльність В. Шухевича : зібрання Івано-Франківського земляцтва (18.06. м. Київ).

143. В. Шухевич - дослідник Гуцульщини (28.06. НД „Просвіта", м. Івано-Франківськ).

144. Проблеми історико-етнографічного вивчення Гуцульщини : наук.-практ. конф. „Економічні, природно-екологічні і соціально-культурні проблеми регіону Гуцульщини та їх розв'язання Державною програмою України-2010" (11.09. м. Надвірна).

145. Досягнення та проблеми історичного краєзнавства на Прикарпатті : IX Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. Інститут історії України НАНУ, Всеукр. спілка краєзнавців (28.09. м. Дніпропетровськ).

2000

146. Українсько-польські відносини поч. XX ст : Міжнар. конф. (21.06. м. Івано-Франківськ).

147. Діяльність „Січей" на Гуцульщині (06.06. с. Завалля).

148. Роль українського духовенства УГКЦ у формуванні укр. християнської нації : наук.-богосл. круглий стіл (02.07. м. Івано-Франківськ).

149. Участь краян Олекси Довбуша у регіональній визвольній боротьбі в XX ст. (28.08. м. Івано-Франківськ) .

150. Володимир Кубійович і Прикарпаття : ювіл. академія (22.10. м. Івано-Франківськ).

2001

151. Про репресованих священиків УГКЦ Станиславівської єпархії : наук. конф., присвяч. 55-й річниці ліквідації комуністичним режимом УГКЦ (31.03. м. Івано-Франківськ).

152. Участь у Міжнародній наук. конф. „Кобзар. Каменяр. Покутська трійця" (15.05. ПНУ ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ).

153. Участь у IV конф. обласної організації Руху (27.05. м. Івано-Франківськ).

154. Виступ на Міжнар. наук. конф. „Галицька митрополія і її роль в історичному, культурному та духовному житті Європи" (07.06. Конф. зал катедрального собору, м. Івано-Франківськ).

155. Виступ на науковій конф. „Руська (українська) Бесіда в Західній Україні: історія і сучасність" (01.07. Клуб української інтелігенції ім. Б. Лепкого, м. Івано-Франківськ).

156. „Гуцульщина у дослідженнях членів „Руської трійці" : доп. на наук. конф., присвяч.  190-річчю від дня народж. І. Вагилевича (02.09. м. Івано-Франківськ).

157. Леся Українка в колі знайомих на Гуцульщині : доп. на наук. конф. „Гуцульщина в суспільно-політичному і національно-культурному житті Украї­ни" (07.09. с. Криворівня).

158. Виступ на наук. конф. „Основні аспекти організації роботи музеїв області щодо збереження культури гуцулів" (07.09. смт. Верховина).

159. „Традиції і звичаї гуцулів" : доп. на наук. конф. під час проведення фест. „Родослав" (11.10. м. Івано-Франківськ).

160. Виступ на наук. конф. „Діяльність М. Рудницької" (11.11. м. Івано-Франківськ).

161. „Славні галицькі священичі родини та їх роль у духовному і культурному житті галицького краю" : доп. на ІІІ міжобл. генеалог. конф. „Український родовід" (24.11. м. Івано-Франківськ).

2002

162. Патріарх Йосиф Сліпий та його соратники - репресовані священики (16.02. м. Тернопіль ; 24.02 м. Івано-Франківськ).

163. З історії виборів у Галичині (24.02. м. Івано-Франківськ).

164. Федір Вовк - дослідник Гуцульщини (14.03. м. Київ).

165. Громадсько-політична і творча діяльність Михайла Козоріса: штрихи до портрета : наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю від дня нар. письм. Михайла Козоріса (17.04. Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ).

166. Проблеми вивчення охорони пам'яток історії та культури Івано-Франків­ської області (18.04. Міністерство культури України, м. Київ).

167. Промадсько-культурна діяльність Марка Черемшини (25.04. м. Снятин).

168. Про пам'ятки Івано-Франківська та проблеми вивчення й охорони нек­рополів та окремих могил  (м. Київ, Пленум головної ради УТОПІК).

169. Проблеми етнографічного вивчення Гуцульщини :  V Міжнар. кон­грес україністів (27.08. м. Чернівці).

170. Участь у міжнародній конференції „Караїми Галича" (07.09. м. Галич).

171. Етнографічні пам'ятки Гуцульщини та їх використання в туристичних і екскурсійних маршрутах : Міжнар. наук. конф (27.09. м. Івано-Франківськ).

172. Архівні документи про діяльність УПА на Гуцульщині (06.10. м. Київ).

173. Йосиф Сліпий та його соратники - репресовані священики (11.10. м. Івано-Франківськ).

174. Діяльність УПА на Гуцульщині (23.10. Музей Степана Бандери, с. Старий Угринів Калуського р-ну).

175. Українські правники, сучасники С. Дністрянського у націо-нальному відродженні Галичини (13.11. м. Ужгород).

176. Станіслав Вінценз як етнограф, дослідник звичаїв і побуту гуцулів : Міжнар. наук. конф. (29.11. м. Івано-Франківськ).

177. Архівні документи про діяльність ОУН-УПА на Покутті і Гуцульщині (20.12. м. Івано-Франківськ).

178. Просвітницька діяльність українських священиків УГКЦ : конф. „Просвіта і церква" (22.12. м. Івано-Франківськ).

2003

179. Проблеми вивчення та збереження пам'яток історії та культури на Івано-Франківщині : III Пленум Головної ради УТОПІК (21.05. м. Київ).

180. Громадсько-освітня та етнографічна діяльність О. Дучимінської (08.06. м. Івано-Франківськ).

181. Світовий конгрес українців та культурно-громадська діяльність галичан у діаспорі : прес-конф. „Українська держава та зарубіжні українці" (28.08. м. Івано-Франківськ).

182.  Ріки басейну Прута і Черемоша як об'єкти туристичних маршрутів : наук.-практ. конф. „Ріки і гірське життя" (20.08. м. Вижниця).

183. Про підготовку книги „Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франків­ська обл." : Міжнар. наук. конф. „Галич в доісторії і середньовіччі" (04.09. м. Галич).

184. Вивчення культури, етнографічних та історичних пам'яток Бойківщини : круглий стіл „Етнографія, побут, культура Бойківщини" на наук.-практ. конф. „Бойківщина: минуле і сучасність" (05.09. м. Рожнятів).

185. Культурно-громадська діяльність Анни Павлик : наук.-практ. конф. „Ми­хайло Павлик - видатний син нашого краю" (17.09. м. Косів).

186. Відновлення „Просвіти" в Івано-Франківську та перспективи її розвит­ку" : конф. обл. об-ня ВУТ „Просвіта" „Роль української інтелігенції у розбудові „Просвіти". Історія, сучасність, перспективи" (11.10. м. Івано-Франківськ).

187. Галичани - жертви сталінських репресій та їх реабілітація: міжнар. наук.-практ. конф. „Реабілітація - важлива ланка суспільно-політичного життя України" (21-22. 11. м. Київ).

2004

188. Взаємини Юрія Федьковича з громадсько-культурними діячами Прикар­паття : Міжнар. наук. конф. „Творчість Юрія Федьковича в контексті україн­ської та світової літератури (6-8.10. м. Чернівці).

189. Станіслав - столиця ЗУНР : наук. конф., присвяч. 85-річчю ЗУНР „Західно-Українська Народна Республіка : здобутки і уроки" (24.02. м. Івано-Франківськ).

190. Т. Шевченко і Прикарпаття : наук.-практ. конф. „Т. Шевченко - символ відродження і поступу України" (09.03. м. Івано-Франківськ).

191. Некрополі Івано-Франківщини як джерело вивчення етнічної культури : Міжнар. наук.-теорет. конф. „Етнокультурні процеси в урбанізованому середови­щі українського міста у XX столітті" (22.04. м. Івано-Франківськ).

192. Юрій Федькович і Прикарпаття : наук.-практ. конф. „Збереження регіо­нальної самобутності Гуцульщини в сучасних умовах: стан, проблеми та пер­спективи" (06.08. м. Путила).

193. Українські січові стрільці, уродженці Гуцульщини - герої битв на Маків­ці та Лисоні : наук. конф. „Перша світова війна в історичній долі українського народу" (25.11. м. Львів).

194. Українсько-російські культурні взаємини : Міжнар. наук. конф. „Галицьке євангеліє 1144 р. в історичному, культурному та духовному житті Європи" (15.04. м. Івано-Фран­ківськ).

195. Пам'ятки Прикарпаття : виступ на IV пленумі Головної ради українсько­го товариства охорони пам'яток історії та культури (25.05. м. Київ).

196. Друга світова війна у пам'ятках історії Прикарпаття : Всеукр. наук. конф. „Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, поезії" (15.10. м. Хмельницький).

197. Життя і діяльність блаженного мученика Симеона Лукача : Всеукр. наук. конф. „Роль УГКЦ у розбудові укр. нації і держави XX ст." (05.11. Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ).

2005

198. Арсеничі на тлі історичних подій : наук. конф. „Український родовід" (11.12).

199. Виступ на конференції політичних в'язнів і репресованих (грудень).

200. Взаємини галичан з одеськими діячами „Просвіти" (Одеса, 25.11.)

201. Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України та діаспори (с. Тишківці Городенків. р-ну, 10.07.)

2006

202. „М. Саєвич та його сучасники у боротьбі за українську державу" : наук. конф. (18.01. м. Івано-Франківськ).

203. Доповідь „День соборності"  (20.01. м. Тисмениця).

204. Доповідь „Галичани - жертви більшовицького режиму. Теперішній стан поселенців та дітей репресованих" (18.02. м. Івано-Франківськ).

205.  Участь української інтелігенції м. Станіславова на поч. ХХ ст. (1900-1939 рр.) : Міжнар. наук. конф. (23.02. м. Івано-Франківськ).

206. Доповідь „Леся Українка на Гуцульщині" (26.02. НД „Просвіта", м. Івано-Франківськ)

207. Участь у XVI Міжнародному Гуцульському фестивалі у Печеніжині (26.08.)

208. Взаємини Ю. Федьковича і О. Кобилянської з гуцульськими діячами „Просвіти" (23.09. м. Чернівці)

209. Доповідь про „Листопадовий зрив" та проголошення ЗУНР (5.11. с. Підпечари Тисменицького р-ну)

210. Виступ на конференції товариства „Просвіта" (17.12. м. Яремче).

211. Виступ на обл. конф. ВТПВР (21.12).              

212. Виступ на обл. конф. Івано-Франківського відділення Союзу Українок (24.12).         

2007

213. Доповідь „Новорічні та різдвяні звичаї" (14.01. НД „Просвіта", м. Івано-Франківськ).

214. Виступ на конференції народного союзу „Наша Україна" (17.02. м. Івано-Франківськ)

215. Виступ на міжнародному фестивалі  етноеволюції „Великдень у Космачі" (1.05.)

216. Виступ на конференції „Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України та діаспорі" (18.05. м. Івано-Франківськ)

217. Доповідь  на науковій конференції „Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України та діаспорі" (25.05. м. Львів)

2008

218. Виступ на круглому столі в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т. Рильського НАН України на тему: „Ідеологія регіоналізму та „політичного русинства" як фактор суспільно-політичної дестабілізації" (20. 03. м. Київ)

219. Ольга Кобилянська на Прикарпатті. Міжнар. наук. конф. (27-28. 11. м. Чернівці)

220. Березуни в національно-визвольних змаганнях українського народу під час Першої світової війни і в добу ЗУНР. Міжнар. наук. конф. (30. 10 - 1.11. Львів-Івано-Франківськ-Чернівці)

221. Родина Окуневських та Іван Франко: до історії взаємин. наук. конф. (6.12. м. Городенка)

222. Доля братів і сестер Степана Бандери. Міжнар. наук. конф. (11.12. м. Івано-Франківськ)

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ, З ЯКИМИ ВИСТУПАЄ П. АРСЕНИЧ

 

-  Археологічні   пам'ятки   Прикарпаття.

-  Галицько-Волинське   князівство.

-  Прикарпаття  під  владою  шляхетської  Польщі.

-  Історія  м. Станиславова.

-  Історія  м. Івано-Франківська у назвах  вулиць.

-  Народний  герой  Олекса  Довбуш.

-  Революційні події  1848 р.  в  Галичині  (Весна народів).

-  Діяльність „Руської   Трійці"

-  Соціально-економічна  і   культурно-політична   характеристика  краю  XIX - по­чаток  XX  століття.

-  Діяльність  товариства „Просвіта".

-  Освіта та культура краю.

-  Українські  молодіжні   товариства „Сокіл", „Січ", „Пласт", „Луг".

-  Засновник „СІЧі" К. Трильовський.

-  Українські  Січові  Стрільці та їх бойові  дії. Станиславів - столиця  ЗУНР.

-  Польсько-українська  війна. Бойові дії УГА.

-  Прикарпаття під владою  Польщі (1919-1939).

-  Галичани - жертви  сталінських  репресій.

-  Діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті (1941-1956).

-  Генерал УПА Тарас Чупринка.

-  Прикарпаття у 60-80-х рр. „Шістдесятники". Самвидавча література. Дисидентство. Діячі  руху  опору.

-  Прикарпаття в умовах боротьби за незалежність України (1985-1991рр.)

-  Українці з Галичини в діаспорі.

-  Літературне Прикарпаття.

-  Т. Шевченко і Галичина.

-  Шляхами І. Франка по Прикарпаттю.

-  Покутська Трійця.

-  Богдан Лепкий.

-  Леся Українка на Гуцульщині.

-  Андрій Шептицький.

-  Родина Бандерів.

-  Родина Шухевичів.

-  Родина Заклинських.

-  Греко-католицькі  священики в національних змаганнях українців  Галичини.

-  Славні священичі родини Прикарпаття.

-  Хто такі єговісти?

-  Українсько-польські наукові і культурні взаємини другої пол. XIX-поч. XX ст.

-  Пам'ятки польської культури на Івано-Франківщині.

-  Наукові і культурні взаємини Галичини зі Слобожанською Україною.

-  Діяльність „Рідної  школи" в Галичині.

-  Діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові.

-  Видатні жінки Прикарпаття.

-  Взаємини галичан з наддніпрянцями ХІХ-ХХ ст.

-  Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923.

 

ТЕМАТИКА  ВИСТАВОК, ОРГАНІЗОВАНИХ П. АРСЕНИЧЕМ ІЗ ВЛАСНИХ КОЛЕКЦІЙ

(поштових листівок, фотографій, документів, книг, часописів, що експонувалися в Івано-Франківську, Києві, Львові, Коломиї та інших містах)

1961

- Життя і творчість Тараса Шевченка

1971

- Леся Українка на Гуцульщині

- Василь Стефаник: до 100-річчя від дня народження

1974

- По місцях життя і діяльності Марка Черемшини

- Марко Черемшина і його сучасники

1976

- Шляхами Івана Франка

1977

-  Гуцульський театр Г. Хоткевича

- Водні багатства нашого краю     

- Революційна боротьба на Прикарпатті:  VII  обл.  філат.  вист.

1978

- Я. Пстрак: до 100-річчя від дня народж. худож.

1979

- Історичне минуле і сучасне Прикарпаття: VII обл. філат. вист.

1980

- Охорона здоров'я

1981

- Виставка, присвячена 125-річчю від дня народж. І. Франка

1982

- Михайло Козоріс: до 100-річчя від дня народж. письм.

- В  сім'ї вольній,  новій: рідкісні  видання  творів Т.  Шевченка

1983

- Т.  Шевченко і  Прикарпаття

- Ольга Кобилянська на Прикарпатті

1984

- Ю. Федькович на Прикарпатті

- Польсько-українські наукові і культурні взаємини

- До 80-річчя письменника А. Красовського

1985

- Шевченко і Прикарпаття

- Н. Кобринська в колі сучасників

- 800-річчя „Слова о полку Ігоревім"

- Композитор Д. Січинський

1986

- Виставки до ювілеїв Лесі Українки, Василя Стефаника, Івана Фран­ка

1987

- До   150-річчя „Русалки Дністрової"

- До 325-річчя заснування м. Івано-Франківська

- Лисенко і Прикарпаття

- Г. Хоткевич і Гуцульщина

1988

- О. Довбуш у філокартії

- Твори Я. Пстрака у філокартії

- Музичні  інструменти

1989

- Краю мій рідний

- Скит Манявський

- Галичани -  жертви сталінських репресій

1990

- Краю мій рідний (Коломия)

- З глибин (Львів)

- Діяльність заснованих К. Трильовським „Січей"

- Українські Січові Стрільці - Українська Галицька Армія у боротьбі за українську державність

1991

- „Рідна школа в Галичині" (м. Львів, м. Івано-Франківськ)

- Лікарі  Прикарпаття  (Під  час  європейського  конгресу лікарів  в   м. Івано-Франківську)

- Українці в Канаді: до 100-річчя укр. еміграції

- Розвиток освіти  на  Прикарпатті

- Молодіжні  організації  та  спортивне  життя  в   Галичині

- Родина  Шухевичів

1992

- Підпільна  пошта  України

- Діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті

- М. Лисенко і  музичне  життя у  Галичині

- Життя і  творчість А. Чайковського     

- Суспільно-політичне і культурне життя Галичини

1993

- Історія та  культура  Гуцульщини

- Розвиток освіти на Прикарпатті

- ЗУНР  (до 75-річчя)

- Діяльність „Просвіти" на Прикарпатті

- Конрад Аденауер і відродження Німеччини

1994

- Степан Бандера та діяльність ОУН на Прикарпатті

- Краю мій рідний (краєзнавчий  музей)

- Т. Шевченко і Прикарпаття

- До дня Соборності  України

- В боротьбі за українську державність (облмузрамтеатр)

- Видатні жінки України. Жіноча преса: до Світового жіночого конгресу

- Історія та культура Березовів: до 1000-ліття (с. Середній Березів)

- Діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті

- Життя і діяльність  А. Шептицького

1995

- Пам'ятники  Шевченкові  на  Прикарпатті

- Жінки у творах  художників (філокартія)

- Жіночі  періодичні  видання (краєзнавчий  музей)

- Життя і діяльність К. Левицького (м. Тисмениця)

- Українське військо: сторінки історії

- Життя і культурно-громадська діяльність А. Шептицького

- Великдень у філокартії

- Діяльність УПА на Прикарпатті: сторінки історії Галича

- Розвиток охорони здоров'я на Прикарпатті

- Родина  Шухевичів  (с. Тишківці)

- Діяльність товариства „Січ" (с. Завалля)

- До дня міста Івано-Франківська

1996

- Різдво у творах художників (філокартія) (НД „Просвіта")

- До дня злуки  ЗУНР з УНР (НД „Просвіта")

- Українське весілля у філокартії і фотографіях

- Діяльність т-ва „Просвіта" та ТУМу (НД „Просвіта")       

- Леся Українка в колі друзів на  Гуцульщині (філармонія)

- Шевченко і Прикарпаття (с. Нижній Березів)

- До 400-ліття Берестейського єднання (краєзнавчий музей, духовний інститут та облмуздрамтеатр)

- Видатні жінки Прикарпаття: до Дня матері (облмуздрамтеатр)

- Василь Стефаник у колі друзів: до 125-річчя з дня народж. (Прикарпатський  університет).

- „Руська трійця" в колі сучасників: до ювілею І. Вагилевича (м. Івано-Франківськ, с. Ясень)

- У боротьбі за українську державність: до 5-річчя незалежності  (облмуздрамтеатр)

- Шляхами І. Франка на Прикарпатті (облмуздрамтеатр, с. Нижній  Березів, НД „Прос­віта").

- Діяльність ОУН-УПА на Гуцульщині (Косів)

- Гуцульщина. Історія та культура у філокартії (Яремче).

- Я. Барнич і музичне життя краю (філармонія)

- Українське військо. Сторінки історії до дня Збройних сил України. (облмуздрамтеатр)

- Козацтво  у філокартії

 1997 

 

- „Т. Шевченко і  Прикарпаття" (облмуздрамтеатр)

- „Діячі „Просвіти" на Прикарпатті": до 120-річчя „Просвіти"  (НД „Просвіта")

- М. Лисенко і Прикарпаття (філармонія)

- Доля єпископа Г. Хомишина і його сучасників - репресованих свяще­ників УГКЦ (Центр естетич. виховання  молоді, Духовний  інститут)

- Великдень  у   творах  українських   художників  та  у  філокартії      (краєзнавчий музей, Будинок народної творчості)

- Видатні жінки Прикарпаття. Українські жінки у національно-визволь­них змаганнях (облмуздрамтеатр) .

- „Станиславівські видання" : до 335-річчя м. Івано-Франківська   (краєз­навчий музей)

- „Мирослав  Ірчан,  його життя і  творчість" (м. Надвірна)

- „6-а  річниця  незалежності  України" (облмуздрамтеатр)

- Б. Лепкий і Прикарпаття (краєзнавчий музей)

- „Нижній Березів у документах і фотографіях" (с. Нижній Березів)

- „Г. Хоткевич і Гуцульщина" (краєзнавчий музей)  

1998

- Історія та культура Гуцульщини у філокартії та фотографіях    (Косів, VIII Гуцульський фестиваль)

- Станиславівські видання книг і часописів у 1848-1939 рр. (Івано-Франківська торгово-промислова палата).

- Шляхами І. Франка по Прикарпаттю (с. Лолин)

- Виставка книг та фотографій до 1100-річчя Галича (краєзнавчий музей)

- Виставка до 80-річчя ЗУНР (облмуздрамтеатр)
- „Левко Лепкий - старшина УСС, композитор, редактор і видавець

- Діяльність „Просвіти" (м. Надвірна)

1999

- Родина Бандерів

- Ольга Басараб та її сучасниці

- Життя і творчість А. Чайковського

- Шевченко і Прикарпаття

2000

- Діяльність товариства „Січ"

- К. Трильовський - засновник „Січей"

- Шевченко і Прикарпаття

2001

- До Дня Незалежності України

- Шевченко і Прикарпаття

2002

- Гуцульський театр Г. Хоткевича

- Діяльність УПА на Гуцульщині

- Патріарх Йосип Сліпий та його сучасники - репресовані священики УГКЦ

- Про голодомор і сталінські репресії

- С. Бандера та його сучасники - члени ОУН Прикарпаття

- Шевченко і Прикарпаття

2003

- Ольга Дучимінська та її сучасниці

- Є. Коновалець та діяльність УВО

- Лев Лепкий - старшина УСС, композитор, редактор і видавець

- Марійка Підгірянка та її сучасниці

- М. Шашкевич, члени „Руської трійці" та його послідовники

- Шевченко і Прикарпаття

2004

- До Дня Незалежності України

- Ю. Федькович на Прикарпатті

- Шевченко і Прикарпаття

2005

- Родини Шухевичів

- Шевченко і Прикарпаття

2006

- Степан Бандера та його родина ( НД „Просвіта")

- Різдво у творах українських художників

- УСС в боротьбі за самостійну Україну (ЗОШ № 23)

- До Дня Соборності України (Київ, Будинок учителя)

- До Дня Соборності України (НД „Просвіта")

- Софія Русова та її сучасниці - відомі жінки краю (НД „Просвіта")

- До Міжнародного Дня рідної мови

- Леся Українка на Гуцульщині (НД „Просвіта")

- Шевченко і Прикарпаття

- З історії „Просвіти" (НД „Просвіта")

- Марійка Підгірянка та її сучасниці - відомі жінки краю

- Єпископ М.Чарнецький та його сучасники -репресовані священики

- Великдень у філокартії (НД „Просвіта")

- І.Крип'якевич як історик (НД „Просвіта")

- Про В.Стефаника та його сучасників: до 135-річчя від дня народж.

- Митрополит А. Шептицький та його сучасники - діячі УГКЦ

- Іван Франко і Прикарпаття (Коломийський медичний коледж ім. І.Франка)

- Історія та культура Гуцульщини у філокартії (на XVI Міжнародному гуцульському фестивалі у Коломиї і Печеніжині)

- І.Франко і Прикарпаття (НД „Просвіта")

- Діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті (НД „Просвіта")

- Січові стрільці в боротьбі за волю України. Виставка книг, документів, фотографій про ЗУНР (НД „Просвіта")

- Виставка книг, часописів ХІХ-ХХ ст.

- Голодомори на Україні

- Галичани - жертви більшовицького режиму. Виставка книг, фотодокументів про голодомори 1921, 1932-1933 і 1947 років (НД „Просвіта")

- Роксолана та її епоха (НД „Просвіта")

- Історія обласної „Просвіти" : видання „Просвіти" 1868-1939 рр. та 1989-2006р. Діячі „Просвіти".

- Гуцульський театр Гната Хоткевича (НД „Просвіта")

- Новорічні та різдвяні старовинні листівки, календарі (НД „Просвіта")

2007

- Новорічні і Різдвяні листівки у творах українських і польських художників

- Фотодокументальна та книжкова виставка до дня Злуки (обласний театр)

- Фотодокументальна та книжкова виставка до дня Злуки (НД „Просвіта")

- Виставка про Злуку та репресованих галичан (НД „Просвіта" для членів т-ва політ. в'язнів і репресованих)

- Діяльність ОУН і УПА на Гуцульщині: до 60-річчя від дня загибелі члена Проводу ОУН М. Арсенича (Нижній Березів Косів. р-ну)

- Леся Українка на Гуцульщині

- Шевченко і Прикарпаття

- Лисенко і музичне життя у Галичині

- Репресовані галицькі письменники

- Берегині роду українського: про відомих жінок (НД „Просвіта")

- Рід Шухевичів

- Ірина Вільде та її сучасники

- Великдень у філокартії (НД „Просвіта")

- Історія та культура Гуцульщини у філокартії (на XVI Міжнародному гуцульському фестивалі у Коломиї і Печеніжині)

- Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті

- День державності на західноукраїнських землях

- Про голодомор та політичні репресії (НД „Просвіта")

- Січові стрільці в боротьбі за волю України

- Голодомори на Україні

-Галичани - жертви більшовицького режиму: вист. книг, фото-документів про голодомори 1921, 1932-1933 і 1947 років (НД „Просвіта")

- Історія обласної „Просвіти": видання „Просвіти" 1868-1939 рр. та 1989-2006р. Діячі „Просвіти"

2008

- Різдво у філокартії

- Фотодокументальна та книжкова виставка до дня Злуки (м. Івано-Франківськ, м. Рожнятів)

- Герої Крут

- Документальна виставка про УНР і гетьмана Скоропадського

- Шевченко і Прикарпаття

- Пам'ятки історії та культури: до міжнародного дня памяток

- Великдень у філокартії  ( НД „Просвіта",  м. Космач, облмуздрам-театр)

- Історія та культура м. Станиславова (драмтеатр)

- Виставка до Дня матері

- Гуцульський театр Г. Хоткевича

- Видання „Просвіт" Галичини

- Просвітні діячі Прикарпаття

- Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. До 90-річчя утворення

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абрисовські - (222)

Альба М. - 1040-1041

Андрусяк В. - (197), (207), (455)

Андрухів І. - 308

Антонович М. - (455)

Аронець М. - 58

Арсенич А. - (301)

Арсенич В. - (92), (455)

Арсенич І. - (92)

Арсенич М. - (92), (339), (363)

Арсенич П. - (301), (338), (455)

Арсенич Семен - (301)

Арсенич Степан - (301)

Арсеничі - (203), (212)

Арсенич-Березовський М. - (347)

Атаманюк В. (62), (90), (92), (121), (455)

Атаманюк М. - (90), (455)

Б

Бабак С. - (92), (121)

Бабій Л. В. - 1044, 1058-1059, 1072

Бабій Л. - 964

Баб'юк А. - (348)

Бандера С. - (386), (397), (621-622)

Бандери - (380), (412), (419), (799), (1023)

Басараб О. - (787)

Бачинський Л. - (354), (574)

Белей В. - (92)

Береговський З. - (492)

Берлад Л. (92)

Библюк Н. - 432

Біленчук В. - 813

Білоскурський М. - (92)

Білоус Ф. - (305)

Блажкевич І. - (153), (176)

Близнюк В. - (437)

Бович В. - (92)

Боднар М. - 851, 920, 929-935, 965-972, 1001-1004

Боднарчук В. - (504)

Боднарчук І. - (90), (200), (504)

Боднарчук І. А. - 1044, 1058

Бодруг І. - (504)

Боєслав М. - (504)

Бойко В. - 628, 654, 658

Бойко С. - 771, 861, 887-888, 973, 1005-1006

Бойчук А. - (92)

Болотенюк М.  - 862-863

Будурович Б. - (504)

Букатчук М. - (92)

Букшований Й. - (92), (121)

Булка Я. - (504)

Бурачинська Р. - (504)

Бурачинська-Волянська М. - (504)

Бурачинська-Куровець Ц. - (504)

Бурачинська-Рудик Л. - (504)

Бурачинський Б. - (504)

Бурачинський Е. - (504)

Бурачинський М. - (504)

Бурачинський О. - (504)

Бурачинський Т.-Є. - (504)

Бурачинські - (507)

Бурнашов Г. - 622, 672, 720, 770, 807, 1007

Бучинський М. - (45), (524), (579)

В

Вакалюк М. - (523)

Вардзарук Л. - 83, 434, (523), 662, 681, 701-702, 927

Васюта І. - 26

Ватаманюк Д. - 304

Вахнюк М. - (523)

Вахнянин А. - (354)

Венгрин В. - 673

Верб'юк І. - (92), (121)

Верховинка Л. - (523)

Верхратський І. - (334)

Веселовський Я. - (354)

Витвицький С. - (270)

Вівчар Б. - 245, 682, 785, 816, 852, 864, 936-941, 1009-1011

Вінценз С. - (863)

Вітвицький С. - (523)

Вітовський Д. - (140), (369)

Вовк Ф. - (44), (241), (356), (430)

Вовчук В. - (121)

Возняк С. - (541)

Войнаровський Т. - (367), (399)

Волинський К. - (121)

Волинський О. - (90)

Волковецький С. - (541), (583), (627), 726, 974

Волянський О. - (430), (541)

Вуянко М. - 942

Г

Гаврилів Б. - 378, 470, 488, 548, 808, 834, 859, 884, 1039, 1072

Гаврилів М. - (92), (121)

Гаврилович І. - 1012

Гавриш Г. - (92), (121)

Гавриш П. - (92), (121)

Гаджеровський І. - (92)

Гадзінський В. - (92), (116), (121)

Галечко С. - (108), (141), (329)

Галібей М. - (541)

Гандзюк Р. - 472, 619

Ганушевський М. - (216), (541)

Гарасимович І. - (56)

Гарматії - (316)

Гарматій Л. - (90), (171), (299), (430), (541)

Гаюк В. - 813

Гвоздевич С. - 907

Геник-Березовський К. - (571)

Геник-Березовський Ю. - (571), (743)

Герасимович В. - (90), (541)

Герасимович Г. - (541)

Герасимович І. - (155)

Гірник О. - (447)

Гладиш Р. - 866-867, 890, 908

Гнатюк В. - (34), (38), (69), (158), (177), (182), (223), (314), (411), (430), (538)

Гоїв Ю. - (92), (121)

Голинський-Гурбич Г. - (432), (573)

Головацький Я. - (303)

Голубова Г. - 17

Гончар О. - (624)

Горбань Г. - 745, 1039-1041, 1043, 1059, 1071

Горбач В. - 40

Горбовий В. - (386)

Горбовий М. - (184), (432)

Горбунова Н. - 13, 40

Гординський С. - (992)

Гордиця Є. - 943, 975

Гордій М. - (92), (121)

Горовий В. - 909

Гошко Ю. - 81

Грабовецький В. - 6, 81, (371), (637), 683, 868, (1012)

Гребенюк І. - 684

Григорців В. - (92)

Гриневичева К. - (836)

Грицан А. - 847, 1059

Грос Р. - (92)

Грушевський М. - (152), (188), (326), (430), (471), (495), (560), (636)

Гузар О. - (92)

Гук В. - 944

Гусар Т. - 910

Гуцул О. - (92), (121)

Ґ

Ґава М. В. - (571)

Ґеник К. - (52), (90), (117), (122), (195), (201), (540)

Ґеники - (454)

Ґерета І. - 891

Д

Данилюк А. - 773, 911-912

Данилюк І. - (92), (121)

Дволітка В. - 1043, 1045, 1059, 1071-1072

Девдюк В. - (430)

Демчук П. - (92), (121)

Дем'ян Г. - 927

Дем'янчук В. - (121)

Дем'янчук Д. - (92), (121)

Дем'янчук І. - 927

Дем'янюк М. - 674

Деркач Г. - 1013

Дзюбей М. - (92), (121)

Дмитерко С. - (654)

Довбуш О. - (39), (345), (394)

Домашевський М. - 432

Дорошенко Д. - (251)

Дорошенко Я. - (602)

Драбчук І. - 946

Драбчук О. - 922

Драгоманов М. П. - 36, (154), (306)

Дроняк І. - (92)

Дубас Ф. - (92)

Дудєк П. - (430)

Дутчак М. - (92)

Дутчак Г. - (92)

Дучимінська О. - (125), (414), (496), (499), (896)

Дякун С. - 617

Дяченко М. - див. Боєслав М.

Є

Єленюк В. - (92), (121)

Єндик Д. - (430)

Ж

Жебровський Е. - (92)

Желехівський Є. - (265), (289), (349), (409)

З

Заборовський А. - 977

Загоруйко А. - 8, (464)

Задорожна А. - 2

Заклинські - (178), (252), (284)

Заклинський Б. Р. - (85), (125)

Заклинський К. - (596)

Заклинський Л. - (50), (125)

Заклинський Р. - (92), (121), (125)

Заливаха О. - (615)

Залипко М. - (92)

Заник В. - 927

Заславський О. - (92)

Заславський М. О. - (121)

Заячківський М. - (92), (115)

Заячківський С. - (121)

Зборовський П. - 872

Зеленчук В. - 1015

Зеленчук М. - (617)

І

Іванович В. - 721

Іванчук Г. - (121)

Іванчук О. - (125)

Іванчук Т. -  (92)

Іванюк М. - 1052

Івасик Н. - (651), 1017

Івасик О. - 948

Ідзьо В. - 825

Ільєв О. - (489)

Ільницький М. - (296), (298), (336)

Ільницький М. - 885

Ірчан М. - (340), (362), (366)

Ісаєвич Я. - 927

К

Калакура Я. - 900

Кальницький П. - 901

Карабчук Д. - (92)

Карась Г. - 848

Касьянов Г. - 717

Качкан В. - 30, 37, (489), (1057)

Качорак М. - 1045, 1059

Кирчів Р. - 849

Кисілевська О. - (218), (276)

Кисілевський Т. - (430)

Кіліченко Л. - 195

Кічура М. - (60), (92), (121)

Клапчук М. (288), (762)

Климчук О. - 676

Кобилянська О. - (88), (231), (382)

Кобринська Н. - (186)

Кобринський В. - (48), (395), (430), (569)

Кобринський Й. - (125), (400)

Кобринський М. - (125), (404)

Ковалишин М. - (92)

Коваль О. - див. Ясінський О.

Ковальський М. - (92)

Ковальчук Б. - 1019-1020

Ковток М. - (626)

Когуч Б. - 735

Козлан В. - (92)

Козловський К. - (92), (121)

Козовик І. - 28, 31, 35, 36, 60, 62, (389), (407), (501), (631)

Козоріс М. К. - (35), (70), (92), (121), (125), (686)

Колесса Ф. - (430)

Колодій О. - (92), (121)

Колцуняк Г. - (155), (403), (430), (434)

Колцуняк М. - (61), (269), (364)

Костащук В. - (92)

Костей В. - (92)

Костенюк І. - 706, 927

Костик - (330)

Костинюк І. - 915

Коцюбинський М. М. - (75), (101)

Кравчук Л. - (130)

Крайківський Ю. - (26), (225), (309)

Красій Р. - 16

Кременюк І. - (92), (121)

Круць М. - (867)

Крушельницька Л. - 707

Крушельницький I. - (92), (121)

Кузьма О. - (287), (449)

Куйловська А. - 939, 951-954, 980-984

Куниські - (446)

Курбас Л. - (355)

Кухтар М. - 5

Кушнірюк Г. - (121)

Л

Лазорко Д. - (92)

Левада О. - 985

Левицький К. - (421)

Левицький М. - (26), (92)

Леньо П. - 923

Лепкалюк І. - (358)

Лепкий Б. - (195), (198-199), (201), (346), (361), (410), (738), (746), (794)

Лесюк М. - 924

„Леся" - див. Лепкалюк І.

Липа І. - (439)

Липа Ю. - (439), (822)

Лисенко М. - (202), (205), (213), (497), (600)

Лисинецька К. - (135), (180), (430)

Лишега П. - (92), (121)

Лукавецький Я. - (391)

Лукашевич Д. - (516), (534)

Луцик Г. - (121)

Луцики - (92)

Любачівський М. - (650)

Любінець В. - 388, 548, 644, 808, 913

Любінець І. - 846

М

Мазур М. - 728

Макаровський І. - 927

Маковей О. - (206), (430)

Маковійчук І. - (92)

Максимович К. - див. Саврич К.

Максимонько О. - 370, 404, 472

Максим'юк М. - (92), (121), 927

Малкович І. - 916

Манюх Ю. - 214

Марусик П. - 685

Масляк П. І. - 708

Мацьоцький П. - (92), (121)

Мегединюк М. - (430)

Мельник В. - 870

Мельниченко О. - (92)

Мельничук О. - 794, 827

Мельничук С. - (92)

Мельничук Т. - (731), (898)

Мессінг Д. - 5

Мицько М. - (92)

Мовчан Е. Х. - (87)

Могильницький А. - (440)

Мойса Д. - (92)

Моровик Б. - (92)

Мороз В. - (187), (672), (807), (916)

Мотрук П. - (92)

Мудрий С. - (628)

Н

Невестюк Я. - (287), (390)

О

Обст С. - (430)

Огоновський В. - (92), (121)

Озаркевич В. - (399)

Озаркевичі - (379), (801)

Озарко А. - (92)

Окуневський Я. - (217), (430)

Олексіїв В.  - 872

Оленчук Я. - (248)

Олійник В. - 892

Олійник М. - 386, 397, 472, 526, 915

Онищук А. - (92), (103), (121), (411)

Остафійчук Б. - (657)

Остафійчук М. - (92)

Остафійчук П. - (92)

П

Павлик М. - (430), (494)

Павліха І. - 686

Павлюк Ю. - (92), (121)

Паляниця Й. - (92), (121)

Пантелюк Ю. - (92)

Паньків М. - 927

Паранюк Є. - (473), 902

Пасічник М. - 1023

Пастух Р. - 695, 927

Пашковська І. - 730

Пелипейко І. - 468, 718, 722, 736, 850, 927

Перегінець П. - (92)

Перцович П. - (100), (121)

Петлюк М. - 719

Петлюра С. - (423)

Петрушевич Є. - (396)

Печорська І. - 987

Пилипчук Н. - 988

Питлюк М. - 731

Підлетейчук М. - (92)

Підлетейчук П. - (92)

Пожоджук Д. - (93), 678, 687, 873, 1024

Полєк В. - 160, 413

Полотнюк І. - (555)

Попадюк М. - (613), (985)

Попель І. - (430)

Попович В. - 894

Порайко В. - (17), (92)

Посайлюк М. - (92)

Процак Р. - 257, 378, 472

Пушкар Б. - 732, 874

Р

Равлюк В. - (132)

Ржегорж Ф. - (57), (169), (352)

Романишин Є. - 641

Романів І. - 472

Романюк М. - 1057

Романюк Н. - 957

Романюк Я. - 623

Ропар Г. - (121)

Рудик Д. - (121)

Рудковський М. - (562), 613, 634, 652, 958-960, 989-992, 1026-1028

Русова С. - (826)

С

Саврич К. М. - (22), (24), (92)

Саєвич М. - (294), (420), (536)

Самійленко В. - (275)

Сандуляк І. Л. - (31), (512)

Сас О. - 735

Синиця Н. - 994-995

Сімович В. - (493)

Сіреджук П. - (489)

Сіренко В. - 273, 513

Сірецькі - (484)

Сірко В. - (92)

Сіяк І. - (92), (111), (121)

Скаліш Я. - (92), (121)

Скальська У. - 633, 649, 659, (873), 1031

Скрентович Л. - 996

Сліпий Й. - (469), (871), (879)

Смик Р. - (633), (873)

Смоляк О. - 689

Соломійчук Ю. - (282), (430)

Спатар І. - 875

Стебельська Х. - 665, 927

Стебельський С. - (552)

Степанюк О. - 12

Стефаник В. - (65), (123), (151), (163), (166), (181), (183), (312), (337), (351), (551)

Стефурак Н. - 724-725, 782, 802, 856, 876, 904, 927, 961

Столярчук В. - (92)

Стрипчук О. - 997

Сулятицький С. - 698

Т

Твардовський В. - (646)

Твердохліб В. - 28

Теслюк В. - 998

Тимінський Б. - 670

Тимків Г. - (92), (121)

Тимків П. - (92)

Тимчук І. - (92)

Тимчук Л. - 896

Томенко С. - (92)

Томенчук Б. - 59

Том'юк В. - (92)

Треф'як Я. - 860

Трильовський К. - (209), (247), (281), (435), (830), (842)

Турчин М. - 999

Турянський О. - (92)

Турянський Р. - (43)

У

Угорчак Ю. - 470, (489), 859, 884, 917

Українка Л. - (77), (165), (230), (243), (323), (328), (456), (465), (546), (558), (565), (599), (955)

Устинський В. - 621

Устиянович О. - (92), (121)

Ф

Фардига С. - (92), (121)

Феданко О. - (30), (215), (377), (406)

Федорів Т. - 380

Федорко І. - (92)

Федунків З. - 472, 619, 690, 927

Федущак М. - 671

Федькович Ю. - (72), (521)

Фенчук М. - (92)

Фіцич Д. - 691

Франко І. - (52), (55), (63), (68), (76), (80), (117), (122), (162), (179), (193), (253), (307), (310), (313), (319-320), (333), (430), (460), (462-463), (539), (542-544), (547), (549-550), (553), (561), (568), (760), (881), (1025)

Х

Хавлюк М. - 641

Харитон В. - 226, 623, 714, 1069

Хоткевич Галина - 927

Хоткевич Г. - (12), (54), (84), (173), (196), (227), (236), (261), (266), (359), (431), (443)

Храбатин Н. - 1037

Храпко Е. - (752)

Ц

Целевич Ю. - (43)

Ціхонь С. - 878

Ч

Чайка Н. - 1033

Чайковський А. - (398), (467), (578)

Чемеринський А. - 1034-1035

Черемшина М. - (49), (264)

Черемшинський О. - 927

Чорна М. - 1000

Чорновіл В. - (870)

Чупрей І. - (71), (92), (121)

Ш

Шевченко Т. Г. - (7), (64), (79), (89), (91), (96), (107), (109), (119-120), (137-138),(149-150), (168), (277-278), (381), (415), (426), (442), (459), (466), (486), (518-520), (567), (569), (606), (677), (676), (790), (877), (1070)

Шекерик-Доників П. - (239), (271), (424), (430), (432), (487), (869)

Шептицький А. - (279), (427), (700)

Шеремета П. - (92)

Шкварук М. - (121)

Шкраб'юк П. - 927

Шкрібляк П. - 733, 812

Шкрібляк Ю. - (476)

Шкрумелюк Ю. - (128)

Штиркало Я. - 927

Шумега І. - (824)

Шухевич В. - (29), (73), (157), (170), (202), (221), (232), (302), (315), (341), (408), (417), 433, (487), (630), (675), (692), (748), (773), 812, (869)

Шухевич Р. - (742), (764), (766)

Шухевич Ю. - (675)

Шухевичі - (194), (280), (285), (300), (416), (418), (525), (529), (535), (537), (577), (605), (615), (663), (680), (708), (769)

Щ

Щербатих С. (Тризубий Стас) - 974

Ю

Юсип Д. - 715

Ющенко В. - (592), (925)

Я

Якимович Б. - 716, 927

Яневич Б. - 622

Янович В. - (133)

Яновський М. - 664

Ясінський Б. - (481)

Ясінський О. - (23), (92), (121)

Яремійчук Р. - 1040

Яцків С. - (92)

 ЗМІСТ

 

Передмова

Дати життя і діяльності Петра Арсенича

Покажчик основних праць Петра Арсенича

Основна література про наукову, культурно-громадську діяльність П. Арсенича і публікації, де згадується його ім'я

Бібліографія бібліографій, в якій згадуються праці П. Арсенича

Доповіді та виступи на наукових конференціях

Тематика лекцій, з якими виступає П. Арсенич

Тематика виставок, організованих П. Арсеничем із власних колекцій

Іменний покажчик

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка