Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Сім’ я – XXI століття. Бібліографічний покажчикББК 91.9 : 60.5

С 37

Сім' я - XXI століття : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. : Н. І. Бойчук ; наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2010. - 70 с.

Документні ресурси покажчика різнобічно висвітлюють питання  інституту сім'ї на початку нового століття, особливості родинних відносин, сімейного виховання та традицій.

Видання адресоване науковцям, викладачам, вчителям, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек, широкому читацькому загалу.

Укладач:     Н. І. Бойчук, головний бібліограф довідково-бібліографічного відділу ОУНБ ім. І.Франка

Комп'ютерний набір та макет оформлення обкладинки: І. В. Пороговська, головний бібліотекар ОУНБ ім. І. Франка    

Науковий редактор, відповідальний за випуск: Л. В. Бабій, директор ОУНБ ім. І. Франка

Передмова

Сім'я - соціальна система, якій притаманні риси соціального інституту і малої соціальної групи. Залежно від сфер життєдіяльності, виділяються такі основні функції сучасної сім'ї - репродуктивна, виховна, побутова, духовного спілкування, емоційна і сексуальна.

Пропонований бібліографічний покажчик знайомить з науковою   офіційно-документальною, довідковою, інформаційною літературою; періодичними виданнями та інтернет ресурсами,  які розкривають тему „Сім'я - XXI  століття".
Структурно видання складається з 6 тематичних  розділів:

-         Сімейні правовідносини в Україні та світі.

-         Соціальна сутність сім'ї.

-         Сім'я: морально-етичні цінності .

-         Родинні свята.

-         Українська родина: етнокультурологічні традиції і сучасність.

-         Інститут сім'ї в зарубіжних країнах.
У покажчику представлені документні ресурси Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка за 2000-2010 рр.

Література згрупована в розділах за абеткою прізвищ авторів та назв. Застосовано систему пов'язуючих посилань (див. також №). Традиційно видання завершується покажчиком авторів та назв.

У бібліотеці користувачі мають можливість замовити  бібліографічний покажчик „Сім'я -XXI століття" на паперових носіях та електронну версію.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:     

Довідково-бібліографічний відділ

обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

вул. Чорновола, 22 м. Івано-Франківськ

тел. 3-14-26

E-mail: libifua@gmail.com

СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ


  1.  Закон України  „Про внесення змін до статей 18/1, 18/2 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" // Голос України. - 2004. - 7 груд. - С. 9 ; Урядовий кур'єр. - 2004. - 2 груд. - С. 4.

  2.  Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного примусу" // Урядовий кур'єр. - 2003. - 7 черв. - С. 14.

  3.  Закон України „Про внесення змін до деяких Законів України з питань надання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" // Голос України. - 2006.  - 16 берез. - С. 5.

  4.  Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України" // Голос України. - 2004. - 2 берез. - С. 8 ; Урядовий кур'єр. - 2004. - 2 берез. - С. 12.

  5.  Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї" // Урядовий кур'єр. - 2008. - 14 листоп. - Орієнтир, с. 1-2 ; Голос України. - 2008. - 16 груд. - С. 3.

  6.  Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування"  // Голос України. - 2008. - 1 листоп. - С. 11.

  7.  Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа"  // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - 1 жовт. - Ст. 1404-1407.

  8.  Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей" // Голос України. - 2006. - 2 лют. - С. 17.

  9.  Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" // Голос України. -  2002. - 31 лип. - С. 5 ; Урядовий кур'єр. - 2002. - 30 лип. - С. 11.

  10.  Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування" // Голос України. - 2008. - 5 черв. - С. 7 ; Урядовий кур'єр. - 2008. - 7 трав. - Орієнтир, с. 4.

  11.  Закон України „Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення"  // Голос України. - 2009. - 1 лип. - С. 13 ; Урядовий кур'єр. - 2009. - 4 лип. - С. 12.

  12.  Закон України „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей" // Урядовий кур'єр. - 2005. - 15 жовт. - С. 15.

  13.  Закон України „Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей" // Голос України. - 2005. - 22 груд. - С. 20 ; Урядовий кур'єр. - 2005. - 27 груд. - С. 11.

  14.  Закон України „Про внесення змін до Сімейного кодексу України" // Урядовий кур'єр. - 2006. - 25 берез. - С. 12.

  15.  Закон України „Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України" // Урядовий кур'єр. - 2005. - 2 серп. - С. 13 ; Голос України. - 2007. - 18 січ. - С. 22 ; Урядовий кур'єр. - 2007. - 16 січ. - С. 13.

  16.  Закон України „Про внесення змін до статті 18 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" // Голос України. - 2006. - 10 лют. - С. 3.

  17.  Закон України „Про внесення змін до статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" // Голос України. - 2006. - 10 лют. - С. 3.

  18.  Закон України „Про попередження насильства в сім'ї" // Голос України. - 2001. - 20 груд. - С. 12 ; Урядовий кур'єр. - 2001. - 26 груд. - С. 5-8.

  19.  Закон України „Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей"  // Голос України. - 2006. - 16 листоп. - С. 19.

  20.  Закон України „Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом" // Голос України. - 2009. - 28 січ. - С. 2 ; Урядовий кур'єр. - 2009. - 27 січ. - С. 4.

21.  Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України  від 11 трав. 2006 р. № 623 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 20. - С. 40-45.

  22.  Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2006. - 23 берез. - С. 2 ; Урядовий кур'єр. - 2007. - 16 січ. - С. 14.

  23.  Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей // Відомості Верховної Ради. - 2006. - № 43. - Ст. 417.

  24.  Концепція безпечного материнства : затв. розпорядженням Кабміну України [від 29. 03. 2002 р. № 161-р] // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - С. 241-244.

  25.  Концепція Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010 роках : схвалено розпорядженням Кабміну від 1 трав. 2006 р. № 259 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 20. - С. 171-172.

  26.  Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2007. - 23 січ. - С. 14.

  27.  Питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 2008 р. № 57 // Урядовий кур'єр. - 2008. - 1 берез. - С. 8.

  28.  Положення про будинок сімейного типу : затв. постановою Кабміну України від 26 квіт. 2002 р. № 564 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - С. 13-18.

  29.  Положення про прийомну сім'ю : затв. постановою Кабміну України від 26 квіт. 2002 р. № 565 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - С. 20-25.

  30.  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : [щодо надання держ. соц. допомоги малозабезпеч. сім'ям] : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2002. - 2 квіт. - С. 10.

  31.  Про внесення змін до переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 черв. 2008 р. № 537 // Урядовий кур'єр. - 2008. - 18 черв. - С. 21.

  32.  Про внесення змін до Положення про прийомну сім'ю : [Постанова Кабінету Міністрів України] // Урядовий кур'єр. - 2005. - 2 лют. - Орієнтир, с. 13-14.

  33.  Про внесення змін до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2007 р. № 1213 // Урядовий кур'єр. - 2007. - 17 жовт. - Орієнтир, с. 10-12.

  34.  Про внесення змін до порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2002. - 25 верес. - Орієнтир, с. 3.

  35.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2008 р. № 724 // Урядовий кур'єр. - 2008. - 23 серп. - С. 9.

  36.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2009 р. № 1026 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 14 жовт. - С. 12-13.

  37.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лют. 2009 р. № 59 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 12 лют. - С. 11. - Дод. : Зміни, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми; від 18 лют. 2009 р. № 98 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 21 лют. - С. 4.

  38.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 верес. 2009 р. № 971 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 18 верес. - С. 18.

  39.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 берез. 2009 р. № 202 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 26 берез. - С. 11.

  40.  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного страхування : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2006. - 19 квіт. - С. 4.

  41.  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" і від 26 квітня 2002 р. № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2005. - 29 берез. - Орієнтир, с. 10-13.

  42.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 трав. 2009 р. № 444 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 20 трав. - С. 9-10.

  43.  Про внесення зміни до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 „Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 берез. 2009 р. № 175 // Урядовий кур'єр. - 2009. - 19 берез. - С. 11.

  44.  Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2006. - 7 черв. - Орієнтир, с. 5.

  45.  Про затвердження додаткового розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лип. 2008 р. № 952-р // Урядовий кур'єр. - 2008. - 22 лип. - С. 11.

  46.  Про затвердження Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2003. - 30 груд. - С. 6.

  47.  Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлених та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлення дітей : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовт. 2008 р. № 905 // Урядовий кур'єр. - 2008. - 7 листоп. - Орієнтир, с. 4-16.

  48.  Про заходи щодо надання державної підтримки закладам і сім'ям, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування і забезпечення  діяльності дільничних інспекторів міліції : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2009 р. № 966-р // Урядовий кур'єр. - 2009. - 9 верес. - С. 13-14.

  49.  Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2004. - 10 верес. - С. 11.

  50.  Про підтримку сімей при народженні дитини : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2004. - 6 серп. - С. 10.

 51.  Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) або у відповідальних закладах, за принципом "гроші ходять за дитиною" : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2006. - 26 лип.

  52.  Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 „Про затвердження Порядку призначення виплат державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2008 р. № 26 // Урядовий кур'єр. - 2008. - 2 лют. - С. 4.

  53.  Про соціальний захист студентів з числа членів сімей, які постраждали від стихійного лиха : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2008 р. № 1059 р // Урядовий кур'єр. - 2008. - 12 серп. - С. 2.

***

  54.  Ананко С. Допомога по догляду за дитиною до трьох років / С. Ананко // Праця і зарплата. - 2010. - 17 листоп. - С. 8-9.

  55.  Ананко С. Про тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце проживання їх невідоме : юрид. довідка / С. Ананко // Праця і зарплата. - 2010. -  24 берез. - С. 8-9.

  56.  Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) / В. Антошкіна // Право України. - 2004. - № 11. - С. 79-82.

  57.  Антошкіна В. Договори довічного утримання за участю подружжя / В. Антошкіна // Право України. - 2008. - № 1. - С. 119-124.

  58.  Анчукова М. Щодо кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення (ст. 168 КК України) / М. Анчукова // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 424-430.    

  59.  Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу / І. Апопій // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 128-130.

  60.  Апопій І. Проблеми визнання шлюбу недійсним в судовому порядку / І. Апопій // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХХ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 74-83.

  61.  Аронсон Д. Біля гарбузової грядки, або Кілька слів про недосконалих батьків і неідеальних дітей : [бесіда з амер. фахівцем з усиновлення укр. та рос. дітей Джейн Аронсон / записала А. Котляр] // Дзеркало тижня. - 2006. - 16-22 груд. - С. 20.

  62.  Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов'язань по утриманню батьками своїх дітей: проблеми та перспективи розвитку / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 58-61.

  63.  Бабухіна С. Усиновлення дітей іноземцями: плюси і мінуси / С. Бабухіна // День. - 2003. - 8 лют. - С. 4.

  64.  Балко О. Відносини між батьками та дітьми в країнах романо-германського типу правової системи: історико-правові аспекти / О. Балко // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 21-28.

  65.  Безсмертна Н. Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі / Н. Безсмертна // Право України. - 2006. - № 8. - С. 135-138.

  66.  Берестова В. Профілактика насильницьких злочинів у сім'ї щодо неповнолітніх: нормативно-правове та інформаційне забезпечення / В. Берестова, М. Кошарний // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 7. - С. 117-122.

  67.  Біляцький С. Шлюбний контракт як символ людських взаємин / С. Біляцький // Наука і суспільство. - 2005. - № 9/10. - С. 39-43.

  68.  Бойко О. Пакет "сімейних" законів : [щодо змін до Сімейн. кодексу України] / О. Бойко // Урядовий кур'єр. - 2004. - 24 січ. - С. 7.

  69.  Бондаренко М. Право несовершеннолетних на брак / М. Бондаренко // Юридична практика. - 2006. - 18 апр. - С. 15.

  70.  Борминская Д. Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние „альтернативных форм семейной жизни" и практика Европейского суда по правам человека / Д. Борминская // Человек и закон. - 2010. - № 10. - С. 77-85.

  71.  Будзінська О. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями / О. Будзінська // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 39-44.

  72.  Васильківська І. Сімейне виховання в Україні : шляхи вдосконалення в аспекті запобігання злочинності неповнолітніх / І. Васильківська // Право України. - 2000. - № 4. - С. 99-102.

  73.  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством / В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 4. - С. 63-65.

  74.  Ватрас В. До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. Ватрас // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 327-332.

  75.  Ватрас В. Особливості суб'єктивного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин / В. Ватрас // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 24-28.

  76.  Вєтрова Н. З боргами треба розплачуватися, а домовитися про них можна ще при укладанні шлюбного союзу / Н. Вєтрова // Закон і бізнес. - 2006. - 5 -11 серп. - С. 12.

  77.  Вєтрова Н. Чужих дітей не буває: чоловік матері вважається батьком дитини. Якщо не доведе іншого : [прав. комент.] / Н. Вєтрова // Закон і бізнес. - 2006. - 25 листоп.-1 груд. - С. 11.

  78.  Вєтрова Н. Як дитину назвете, так вона і проживе. Що включає право на ім'я? / Н. Вєтрова // Закон і бізнес. - 2007. - 7-13 квіт. - С. 11.

  79.  Взаємодія ОВС та громадських організацій щодо протидії насильству у сім'ї : матеріали круглого столу, 26 лют. 2010 р. - Івано-Франківськ : Прикарпат. юрид. ін-т, 2010. - 229 с.

  80.  Види і соціальна значущість матеріальної допомоги неповнолітнім та сім'ям з дітьми // Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : [тем. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2001 р.]. - К., 2002. - С. 49-55.

  81.  Висоцька І. Здоровий глузд і "гватемальський синдром": вітчизняні особливості міждержавного усиновлення / І. Висоцька // День. - 2006. - 21 лют. - С. 6.

  82.  Войнаровська О. Поняття та правові наслідки конкубінату / О. Войнаровська // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 111-112.

  83.  Галянтич М. Член сім'ї як суб'єкт житлових правовідносин / М. Галянтич // Право України. - 2007. - № 12. - С. 60-64.

  84.  Гелетко Н. Сім'я по-новому: 31 січ. 2003 р. набирає чинності Сімейн. кодекс. України / Н. Гелетко // Голос України. - 2002. - 19 листоп. - С. 12-13.

  85.  Головкін Б. Типологія сімейно-побутових насильницьких злочинів / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 1. - С. 177-185.

  86.  Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини / В. Головченко // Право України. - 2008. - № 5. - С. 88-91.

  87.  Гончаренко О. Міжнародно-правове регулювання прав дитини в Україні / О. Гончаренко // Юридична Україна. - 2009. - № 2. - С. 4-7.

  88.  Гопанчук В. Встановлення режиму окремого проживання подружжя: його правове значення / В. Гопанчук // Вісник прокуратури. - 2008. - № 2. - С. 82-87.

  89.  Горбач О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх / О. Горбач // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 66-68.

  90.  Грабовська О. Застосування іноземного законодавства при вирішенні справ про усиновлення дітей іноземними громадянами / О. Грабовська // Адвокат. - 2004. - № 4. - С. 11-14.

  91.  Грабовська О. Правосуб'єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О.  Грабовська // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 291-296.

  92.  Графский В. Вопросы семьи в Российской истории права, государства и политики / В. Графский // Государство и право. - 2007. - № 2. - С. 121-123.

  93.  Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 65-68.

  94.  Грічук О. Проблеми поняття "фактичний шлюб" та "конкубінатний договір" в Україні / О. Грічук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 65-68.

  95.  Грічук О. Проблеми фактичних шлюбних відносин у Сімейному кодексі України / О. Грічук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 12. - С. 48-49.

  96.  Губань Р. Сімейне право України: зміна парадигм / Р. Губань // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 23.

  97.  Диба І. Аліменти на дитину за договором / І. Диба // Юридичний вісник України. - 2007. - 17-23 берез. - С. 9.

  98.  Диба І. Дитина "на замовлення" : [сурогат. материнство] / І. Диба // Юридичний вісник України. - 2006. - 16 груд. - С. 1, 8.

  99.  Диба І. Договірне регулювання сімейних відносин / І. Диба // Юридичний вісник України. - 2005. - 24-30 груд. - С. 84-86.

  100.  Диба І. Плюси та мінуси фактичного шлюбу : [про права подружжя] / І. Диба // Юридичний вісник України. - 2006. - 2-8 верес. - С. 8.

101.  Диба І. Утримання непрацездатних батьків / І. Диба // Юридичний вісник Украни. - 2007. - 10 лют. - С. 12.

  102.  Договірні майнові відносини подружжя // Порадниця. - 2006. - 2 лют. - С. 7.

  103.  Домбругова А. Аліментні зобов'язання батьків щодо утримання неповнолітніх дітей / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2004. - 9-15 жовт. - С. 14.

  104.  Домбругова А. Майнові правовідносини подружжя / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2007. - 31 берез. - С. 9.

  105.  Домбругова А. Підстави та правові наслідки недійсності шлюбу / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2004. - 22-28 трав. - С. 14.

  106.  Домбругова А. Поділ майна при розлученні / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2007. - 20-26 січ. - С. 9.

  107.  Домбругова А. Укладення та зміст шлюбного контракту / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2004. - 10-16 лип. -  С. 14.

  108.  Допомога одиноким матерям // Голос України. - 2006. - 24 жовт. - С. 8.

  109.  Допомога при народженні дитини : консультація // Єдність. - 2006. - 16 серп.

  110.  Дудін В. Сімейне насильство: зло приватного масштабу / В. Дудін // Юридичний вісник України. - 2008. - 25-31 жовт. - С. 10.

  111.  Дудін В. Ціна сімейного насильства / В. Дудін // Юридичний вісник України. - 2008. - 15-21 берез. - С. 7.

  112.  Євдоченко Н. Про поділ майна подружжя / Н. Євдоченко // Дім і сім'я. - 2009. - № 1/2. - С. 38-39.

  113.  Єрохіна Т. Шлюбний контракт: домовимося полюбовно / Т. Єрохіна // Закон і бізнес. - 2004. - 9-15 жовт. - С. 9.

  114.  Жеребной І. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 117-120.

  115.  Жилінкова І. Дія норм сімейного законодавства у часі / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 4. - С. 108-118.

  116.  Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 3. - С. 107-116.

  117.  Журавльов Д. "Сурогатне материнство" має право на захист нотаріусом / Д. Журавльов // Юридичний журнал. - 2008. - № 9. - С. 89-90.

  118.  Завальна І. Нове в Сімейному кодексі України : [прав. комент.] / І. Завальна // Демократична Україна. - 2004. - 21 лип. - С. 7.

  119.  Зажигаева В. Реалии "фактического брака" : о прав. аспектах фактич. брач. отношений без регистрации брака / В. Зажигаева // Юридическая практика. - 2010. - 2 нояб. - С. 11.

  120.  Заіка Ю. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. - 2004. - № 4. - С. 91-93.

  121.  Законодавче закріплення форми утримання та виховання дітей // Юридичний вісник України. - 2007. - 26 трав. - С. 7.

  122.  Затверджено Державну програму підтримки сім'ї : [з публ. стат. даних] // Праця і зарплата. - 2007. - лют. (№ 8). - С. 1.

  123.  Захист прав на повагу до сімейного та приватного життя // Гердеген М. Європейське право : [пер. з нім.] / М. Гердеген. - К., 2008. - С. 54-55.

  124.  Зенкин Д. Предостановление судом права на брак: об аспектах предоставления в судебном порядке права на брак лицу, достигшему 14 лет / Д. Зенкин, С. Приймак // Юридическая практика. - 2010. - 2 нояб. - С. 13.

  125.  Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин / І. Злотник // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 31-35 ; № 10. - С. 36-40.

  126.  Ильина О. В. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории [у Росії] / О. В. Ильина // Государство и право. - 2005. - № 11. - С. 70-76.

  127.  Іванов О. Сімейний кодекс України: проблеми застосування / О. Іванов // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 30.

  128.  Івах Л. Захищаючи дітей, захистимо державу / Л. Івах // Вісник прокуратури. - 2003. - № 4. - С. 106-109.

  129.  Іщенко Г. Дитина за гроші? : [в Україні дозволено сурогат. материнство] / Г. Іщенко // Урядовий кур'єр. - 2010. - 5 жовт. - С. 3.

  130.  Калакура В. Колізійне регулювання укладення шлюбу з участю іноземного елемента / В. Калакура // Юридична Україна. - 2009. - № 10. - С. 127-134.

131.  Кедя В. Він + Вона + сім'Я" у рамках Законів: поняття сім'ї в Римському, єгипетському та індійському праві / В. Кедя // Дивосвіт. - 2005. - № 1. - С. 43-49.

  132.  Кидалова А. Обов'язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми / А. Кидалова // Право України. - 2004. - № 3. -  С. 88-91.

  133.  Кидалова А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів / А. Кидалова // Право України. - 2003. - № 5. - С. 51-56.

  134.  Кириленко М. Який шлюб вибрати? : [пробн., цивіл., закон., церков.] / М. Кириленко // Дзеркало тижня. - 2004. - 24-30 лип. - С. 22.

  135.  Кисиль В. Вмешательство государства в семейные отношения должно быть минимальным : [про Сімейн. кодекс] / В. Кисиль // Украинская инвестиционная газета. - 2002. - 16-22 апр. - С. 1, 11.

  136.  Кобець О. Права дітей [без батьк. піклування] - річ гіпотетична? / О. Кобець // Робітнича газета. - 2002. - 5 берез. - С. 7.

  137.  Коваль О. Управління майновими правами дітей за цивільним та сімейним законодавствами України / О. Коваль // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 291-297.

  138.  Ковтунова Л. Порушення принципу моногамії як підстава недійсності шлюбу / Л. Ковтунова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 6. - С. 125-128.

  139.  Кокіна В. Долонька в долоні: усі діти - наші : [матеріали "круглого столу" на тему: "Право дитини на сім'ю"] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2010. - 2 берез. - С. 8-9.

  140.  Кокіна В. Усиновлення іноземцями : [за матеріалами засід. Нац. пресклубу реформ на тему пробл. міжнар. усиновлення укр. дітей] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2004. - 7 жовт. - С. 17.

  141.  Колесниченко Т. Кожному агресору - статтю: до Закону "Про попередження насильства в сім'ї" хочуть внести поправки / Т. Колесниченко // День. - 2006. - 26 груд. - С. 6.

  142.  Кондратьєва Л. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх / Л. Кондратьєва // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9. - С. 37-39.

  143.  Кондратьєва Л. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про встановлення батьківства / Л. Кондратьєва // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С. 57-60.

  144.  Кондрашова В. Деякі практичні аспекти, пов'язані з укладанням шлюбного договору / В. Кондрашова // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 27-29.

  145.  Коновалов Д. Сімейний кодекс України - шлях до Європи / Д. Коновалов // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 42-45 ; № 10. - С. 72-75.

  146.  Конюшок Д. Шанс зберегти сім'ю : [про сепарацію, тобто, режим окремого проживання подружжя] / Д. Конюшок // Експрес. - 2004. - 26-27 жовт. - С. 17.

  147.  Корсакова Н. Підпишіть сирітську візу! : [про Гаазьку конвенцію 1993 р. щодо міждерж. усиновлення і захисту прав людини] / Н. Корсакова // ПіК. - 2004. - № 6. - С. 20-22.

  148.  Косенко О. Візьміть дитину в родину : [про Держ. прогр. реформування системи закл. для дітей-сиріт і позбавл. батьк. піклування] / О. Косенко // Демократична Україна. - 2006. - 5 верес. - С. 9.

  149.  Косянчук І. Шлюбний контракт коханню не завада / І. Косянчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 30 трав. - С. 7.

  150.  Кравців О. Особливості розвитку інституту шлюбного договору в Україні / О.  Кравців // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХVI. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 88-94.

  151.  Красицька Л. Визнання батьківства за рішенням суду / Л. Красицька // Юридична Україна. - 2008. - № 6. - С. 42-48.

  152.  Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства / Л. Красицька // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 11. - С. 153-156.

  153.  Красицька Л. Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України / Л. Красицька // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7. - С. 31-33.

  154.  Красицька Л. Оспорювання батьківства / Л. Красицька // Юридична Україна. - 2008. - № 7. - С. 52-57.

  155.  Кудиба Х. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Х. Кудиба // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави : матеріали ІV Всеукр. курсант.-студ. конф. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 221-226.

  156.  Кузнєцова О. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах / О. Кузнєцова // Юридичний журнал. - 2006. - № 1. - С. 53-54.

  157.  Кухар А. Юридичні аспекти застосування сурогатного материнства / А. Кухар // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 314-321.

  158.  Левицький О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС [Текст] / О. Левицький. - Івано-Франківськ, 2008. - 108 с.

  159.  Левіна В. Громадянський шлюб: за і проти / В. Левіна // Голос України. - 2002. - 16 трав. - С. 11.

  160.  Левченко К. Закон "Про попередження насильства в сім'ї" потребує негайного вдосконалення / К. Левченко // Голос України. - 2007. - 11 квіт.- С. 11.

  161.  Летова Н. Проблемы усыновления: теория и практика / Н. Летова // Государство и право. - 2006. - № 11. - С. 52-61.

  162.  Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні / Х. Лисенко // Право України. - 2006. - № 3. - С. 22-26.

  163.  Лисенко Х. Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні / Х. Лисенко // Право України. - 2006. - № 6. - С. 39-42.

  164.  Лихова С. Захист інтересів сім'ї кримінально-правовими засобами : за законодавством деяких зарубіж. країн / С. Лихова, С. Морозюк // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 10. -- С. 60-67.

  165.  Логвінова М. Невиконання батьками прав та обов'язків щодо виховання і розвитку дитини як один із проявів протиправності поведінки батьків / М. Логвінова // Актуальні проблеми чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХІІІ. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 94-100.

  166.  Логвінова М. Про характер субсидіарної відповідальності батьків за шкоду, завдану неповнолітніми дітьми / М. Логвінова // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХХ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 101-107.

  167.  Логвінова М. Проблемні питання збереження усиновленою іноземними громадянами дитиною громадянства України / М. Логвінова // Держава і закон: теорія, практика, методика : зб. наук. праць. Вип. ІІІ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 260-264.

  168.  Логвінова М. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми [Текст] : монографія / М.  Логвінова. - Івано-Франківськ, 2009. - 205 с.

  169.  Логвінова М. Усиновлення (удочеріння) [Текст] : нац. та міжнар.-прав. аспекти / М. Логвінова. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 89 с.

  170.  Луць В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк // Юридична Україна. - 2008. - № 8. - С. 29-35.

  171.  Львова І. Насильство у родині - не приватна справа : [за матеріалами бесіди зі старш. менеджером із соц. та політ. дослідж. компанії GfK Ukraine І. Волосевич] / І. Львова // Урядовий кур'єр. - 2010. - 16 лют. - С. 9.

  172.  Любер О. Розлучення згідно із світовим сімейним законодавством / О. Любер // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 29-32.

  173.  Мазур О. Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / О. Мазур. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 119 с.

  174.  Макарова Е. Ювенальная юстиция: история, проблемы, альтернативы : [захист прав сім'ї та дитинства в Росії] / Е. Макарова // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 76-83.

  175.  Макійчук Т. Патронат як одна з форм сучасного підходу до розв'язання проблем улаштування дітей, що залишилися без піклування батьків / Т. Макійчук // Віче. - 2009. -  № 6. - С. 24-26.

  176.  Максимик М. Уполномочен супругом на развод: о расторжении брака через представителя / М. Максимик // Юридическая практика. - 2010. - 2 нояб. - С. 14.

  177.  Маломуж О. Аліментні зобов'язання / О. Маломуж // Юридичний вісник України. - 2004. - 1-7 трав. - С. 12.

  178.  Маломуж О. Аліментні зобов'язання за новим Сімейним кодексом / О. Маломуж // Праця і зарплата. - 2004. - черв. (№ 24). - С. 4-5.

  179.  Маломуж О. Шлюбний договір / О. Маломуж // Право України. - 2005. - № 1. - С. 73-75.

  180.  Машіка В. Основні новели Сімейного кодексу України / В. Машіка // Історія в школах України. - 2004. - № 1. - С. 8-11.

  181.  Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу / В. Мироненко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 99-102.

  182.  Миронова Г. Еволюція моральних стандартів шлюбної поведінки (за Сімейним кодексом України) / Г. Миронова // Юридична Україна. - 2004. - № 10. - С. 35-37.

  183.  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України / Г. Миронова // Право України. - 2004. - № 4. - С. 99-102.

  184.  Митракова І. Цивільно-процесуальні аспекти правової допомоги при захисті сімейних прав подружжя / І. Митракова // Адвокат. - 2008. - № 2. - С. 8-14.

  185.  Митрофанова О. Правове регулювання обов'язків батьків щодо утримання дитини / О. Митрофанова // Праця і зарплата. - 2010. - 26 трав. - С. 7-9.

  186.  Митрофанова О. Правове регулювання обов'язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання / О. Митрофанова // Юридичний журнал. - 2010. - № 5. - С. 91-96.

  187.  Митрофанова О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин / О. Митрофанова // Юридичний журнал. - 2008. - № 7/8. - С. 82-85.

  188.  Мишакіна М. Таємниця усиновлення в контексті права людини на приватність  / М. Мишакіна // Право на приватність: тенденції і перспективи : тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 2008. - С. 118-120.

  189.  Міщенко Т. Державна [фінансова] допомога сім'ям з дітьми : [комент. до змін у законодавстві] / Т. Міщенко // Робітнича газета. - 2002. - 14 берез. - С. 1-2.

  190.  Міщенко Т. І батькам і дітям : [про нові закони України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"] / Т. Міщенко // Урядовий кур'єр. - 2003. - 23 січ. - С. 18.

  191.  Москалюк В. Щодо поняття "відмова від дитини" та суміжних понять у Сімейному кодексі України / В. Москалюк // Право України. - 2008. - № 5. - С. 78-81.

  192.  Мошкіна С. Відчуження сина, або реальні права батьків в Україні / С. Мошкіна // Дзеркало тижня. - 2005. - 12-18 берез. - С. 22.

  193.  Назаров В. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному  провадженні / В. Назаров // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 477-484.

  194.  Насильство в сім'ї : комент. // Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. - К., 2005. - С. 36-56.

  195.  Насильство в сім'ї та діяльність органів внутрішніх справ по його подоланню [Текст] : прогр.: проект / ОБСЄ. - К., 2009. - 168 с.

  196.  Нечаев А. Самозащита по семейному праву / А. Нечаев // Государство и право. - 2008. - № 7. - С. 25-31.

  197.  Нечаев А. Семейному кодексу РФ - десять лет / А. Нечаев // Государство и право. - 2005. - № 11. - С. 62-69.

  198.  Нечаева А.  Защита интересов ребенка: семейно-правовые предпосылки : [в рос. законодавстві] / А. Нечаева // Государство и право. - 2010. - № 6. - С. 76-83.

  199.  Ніколаєва Т. Європейські цінності Сімейного кодексу / Т. Ніколаєва // Юридичний вісник України. - 2003. - 9-15 серп. - С. 10.

  200.  Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин / М. Німак // Право України. - 2010. - № 6. - С. 200-207.

201.  Німак М. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин / М. Німак // Підприємництвого, господарство і право. - 2009. -№ 3. - С.64-67.

  202.  Новохатська Я. Правовідносини щодо утримання між колишнім подружжям / Я. Новохатська // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 7. - С. 89-92.

  203.  Олійник О.  Правовий аналіз інституту шлюбного договору за законодавством Франції / О. Олійник // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХХ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 111-117.

  204.  Онишко О. Батьківська влада як засіб здійснення батьківських прав та обов'язків за сімейним законодавством Польщі / О. Онишко // Право на приватність: тенденції і перспективи : тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 2008. - С. 128-130.

  205.  Павленко М. Нова сторінка в регулюванні сімейних відносин : [про засади нового Сімейн. кодексу] / М. Павленко // Закон і бізнес. - 2002. - 21 груд. - С. 1,4.

  206.  Павлищев О. Шлюбний контракт: домовимося полюбовно / О. Павлищев // Закон і бізнес. - 2004. - 9-15 жовт. - С. 9.

  207.  Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. - 2004. - № 11. - С. 46-49.

  208.  Паливода В. Право на статус одинокої матері / В. Паливода // Освіта України. - 2007. - 9 лют. - С. 12.

  209.  Панова Л. До питання про умови укладання шлюбу / Л. Панова // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 32-34.

  210.  Пасєчник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством / Н. Пасечник // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 50-53.

  211.  Пасічник І. Реєстрація народження дитини / І. Пасічник // Юридичний вісник України. - 2005. - 23-29 квіт. - С. 7.

  212.  Пільги багатодітним матерям : [прав. комент.] // Урядовий кур'єр. - 2004. - 30 верес. - С. 6.

  213.  Полянский П. Формирование семейного права как отрасли в России (постановка проблемы) / П. Полянский // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2010. - № 2. - С. 3-33.

  214.  Почекіна О. Реєстрація шлюбу / О. Почекіна // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 108-109.

  215.  Права дитини в сімейному законодавстві // Правовий статус дитини в українському законодавстві. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 18-39.

  216.  Права дитини і їх дотримання в сім'ї [в Польщі] // Мажец Д.  Опіка над дітьми в добу суспільних змін / Д. Мажец. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 81-92.

  217.  Права одинокої матері // Освіта. - 2005. - 16-23 лют. - С. 11.

  218.  Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції // Фулей Т. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні : навч. метод. посіб. / Т. Фулей. - К., 2009. - С. 130-134.

  219.  Право на сім'ю та право на особисте влаштування у системі особистих немайнових прав // Пунда О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : монографія / О. Пунда. - К., 2005. - С. 302-345.

  220.  Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві // Міжнародне приватне право : навч. посіб. / за заг. ред. проф. В.  Гайворонського, В. Жушмана. - К., 2005. - С. 259-284.

  221.  Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя / А. Райчук // Юридична Україна. - 2008. - № 6. - С. 68-74.

  222.  Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США / В. Реліч // Право України. - 2004. - № 5. - С. 40-43.

  223.  Рівень обізнаності батьків та дітей щодо майнових та житлових прав неповнолітніх // Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : темат. держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2001 р. - К., 2002. -  С. 29-38.

  224.  Розгон О. Надання згоди на усиновлення дитини / О. Розгон // Юридична Україна. - 2008. - № 12. - С. 93-95.

  225.  Ромовська З. Зореслава Ромовська: "Сімейний кодекс як невід'ємна частина "цивілізації любові" : [розмова з д-ром юрид. наук, проф. / записала О. Тимощук] // Дзеркало тижня. - 2008. - 12-18 лип. - С. 22.

  226.  Ромовська З. Сімейний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. / З. Ромовська. - К. : Ін Юре, 2003. - 532 с.

  227.  Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє / З. Ромовська // Право України. - 2001. - № 2. - С. 63-69.

  228.  Рудий Н. Проблеми дотримання права опікуваного на спадкування майна в Галичині (1918-1939) в контексті захисту сімейного життя / Н. Рудий // Право на приватність: тенденції і перспективи : тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 2008. - С. 162-164.

  229.  Руднєва О. Насильство в сім'ї: міжнародний досвід та сучасна практика / О. Руднєва // Юридична Україна. - 2010. - № 8. - С. 13-18.

  230.  Самченко М. Поняття та сутність сімейно-побутового насильства стосовно неповнолітніх / М. Самченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. -  № 7. - С. 30-33.

  231.  Семейное право // Бернам У. Правовая система США / У. Бернам. - М., 2006. - С. 810-854.

  232.  Семенец О. Раздел имущества супругов: раздел акций и земельных участков как объектов права совместной собственности супругов / О. Семенец // Юридическая практика. - 2010. - 2 нояб. - С. 1, 12.

  233.  Сіданіч І. Правові основи сучасного сімейного виховання / І. Сіданіч // Відкритий урок. - 2005. - № 9/10. - С. 79-83.

  234.  Сікач В. Правове регулювання шлюбу у мусульманській сім'ї / В. Сікач // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 37-38.

  235.  Сімейна власність і майнові звичаї в українській селянській родині // Гримич М. Звичаєве цивільне право українців ХІХ - початку ХХ століття / М. Гримич. - К., 2006. - С. 149-251.

  236.  Сімейне законодавство України // Право і практика. - 2006. - № 15. - 138 с. ; Право і практика. - 2007. - № 28. - 260 с.

  237.  Сімейне законодавство України [Текст] : зб. док. - 2-е вид. - К. : КНТ, 2004. - 88 с.

  238.  Сімейне право // Г. Фединяк. Міжнародне приватне право : підручник / Г. Фединяк. - К., 2005. - С. 210-243.

  239.  Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. В. Борисової, І.  Жилінкової. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 204 с.

  240.  Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. Ю. Червоного. - К. : Істина, 2004. - 400 с.

  241.  Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд [Текст] : наук.-практ. посіб. : у 2 кн.; кн. 1 / за ред. С. Фурси. - К., 2005. - 896 с.

  242.  Сімейний кодекс України (станом на 1.01.2008 р.) // Вісник Івано-Франківської обласної ради. - 2008. - № 14. - С. 5-81.

  243.  Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. вид. - К. : Ін Юре, 2004. - 184 с.

  244.  Сімейний кодекс України [Текст]. - 2-е вид., випр. та доп. - Х.: Консум, 2003. -  148 с.

  245.  Сімейний кодекс України [Текст]. - К. : Інвестгаз., 2004. - 34 с.

  246.  Сімейні правовідносини // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2006. - № 6. - 320 с.

  247.  Слоньовська О. Як поживаєш, "зозулько"? : [пробл. захисту прав дітей в сім'ї] / О. Слоньовська // Галичина. - 2002. - 4 квіт. - С. 1, 4.

  248. Снежко О. Проблемы государственной защиты материнства в Российской Федерации / О. Снежко // Государство и право.- 2010. - № 10. - С.58-66.

  249.  Сніжко М. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права / М. Сніжко  // Юридичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 83-90.

  250.  Соколовська В. "Родина і бізнес" чи "Родинний бізнес": поєднувати чи розділяти? / В. Соколовська // Юридичний журнал. - 2004. - № 7. - С. 24-26.

 251.  Соціальна допомога на дитину-інваліда : [прав. аспект] // Юридичний вісник України. - 2007. - № 23. - С. 13.

  252.  Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Правовий статус дитини в українському законодавстві. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 73-86.

  253.  Соціальні послуги, що надаються органами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту // Сташків Б.  Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б. Сташків. - К., 2007. - С. 384-437.

  254.  Старко О. Деякі проблемні питання об'єктивної сторони вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини / О. Старко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. Вип. ХІІІ. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 164-170.

  255.  Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному розвитку / Г. Стасюк // Право України. - 2005. - № 2. - С. 108-111.

  256.  Сташків Б. Види матеріального забезпечення непрацездатних за сімейним законодавством / Б. Сташків // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 28-32.

  257.  Стеффас І. Ірен Стеффас: Менше таємниць - більше усиновлень : [бесіда з кер. Міжнар. ком. з питань усиновлення / записала Алла Котляр] // Дзеркало тижня. - 2006. - 15-21 квіт. - С. 22.

  258.  Строїч С. Все найкраще - дітям: як правильно подарувати їм нерухомість і не обділити бюджет / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - № 56. - С. 6-8.

  259.  Сураєва В. Ім'я для дитини - вибір згідно із законом... : [щодо сімейн. права] / В. Сураєва // Закон і бізнес. - 2006. - 26 серп.-1 верес. - С. 10.

  260.  Телічак І. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування / І. Телічак // Юридичний журнал. - 2010 - № 5. - С. 88-90.

  261.  Токарєва В. Сімейне право [Текст] : практикум / В. Токарєва. - К. : Знання, 2007. - 284 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

  262.  Трубавіна І.Соціальна робота з сім'єю за новим Сімейним кодексом / І. Трубавіна // Соціальний захист. - 2004. -  № 3. - С. 39-40.

  263.  Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві / Я. Турлуковський // Підприємництво, господарство і право. - 2006. -  № 11. - С. 30-37.

  264.  Ульяненко О. Значення інституту шлюбного договору / О. Ульяненко // Вісник прокуратури. - 2003. - № 3. - С. 80-84.

  265.  Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) / О. Ульяненко // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4. - С. 85-88.

  266.  Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами // Правовий статус дитини в українському законодавстві. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 18.

  267.  Фостеринг та сім'я // Шанті Д. Учасники фостерного процесу: міжнар. порівняльне дослідж. / Д. Шанті, Авденговен Н. - К., 2005. - С. 27-52.

  268.  Фулей Т. Право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції: підходи Європейського суду / Т. Фулей // Практика Європейського суду з прав людини. - 2004. - № 4. - С. 227-237.

  269.  Хараджан Н. Історична генеза джерел сімейного права України / Н. Хараджан // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 6. - С. 122-126.

  270.  Характеристика житлових та майнових умов сімей, які виховують дітей // Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : темат. держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2001 р. - К., 2002. - С. 39-48.

  271. Хачатрян В. Колізійні питання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві / В. Хачатрян // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 39-43.

  272.  Холодная Н. Опасный брак : [за новим Сімейн. кодексом України] / Н. Холодная // Московский комсомолец. - 2005. - № 7. - С. 11.

  273.  Хомиця Г. За новим законом : [про прав. новації в системі держ. допомоги сім'ям з дітьми] / Г. Хомиця // За вільну Україну. - 2002. - 31 трав.-1 черв. - С. 6.

  274.  Христенко Н. Основні джерела шлюбно-сімейного права у міжнародному праві: (Східно-Римська імперія І-VI ст.) / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 137-138.

  275.  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 8. - С. 29-32.

  276.  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України про попередження насильства в сім'ї / Г. Христова // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 2. - С. 36-45.

  277.  Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях [Текст]. - Х. : Одісей, 2002. - 640 с.

  278.  Цивільне та сімейне право України [Текст]  / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. - К. : Правова єдність, 2009. - 967 с.

  279.  Шаповал Л. Утримання дітей батьками після розлучення / Л. Шаповал // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 92-95.

  280.  Швець В. Проблемні питання міждержавного усиновлення / В. Швець // Голос України. - 2010. - 17 квіт. - С. 4-5.

  281.  Шищак О. Здійснення сімейних прав через представництво / О. Шищак // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 179-182.

  282.  Шлюбно-сімейні відносини : [у різних прав. системах] // Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право у запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Г. С. Фединяк. - К., 2000. - С. 232-269.

  283.  Шуляк Н. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України / Н. Шуляк, В. Короленко // Юридичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 49-55.

  284.  Шумилов В. Семейное право США / В.  Шумилов // США. Канада. Экономика - политика - культура. - 2006. - № 5. - С. 75-87.

  285.  Що регулює шлюбний договір : юрид. консультація // Демократична Україна. - 2005. - 25 лют. - С. 8.

  286.  Юрченко Т. Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Т. Юрченко // Юридичний журнал. - 2010. - № 5. - С. 97-99.

  287.  Якібчук О. Аби без скандалу поділити майно і тихо-мирно розійтися, укладають шлюбні контракти : [бесіда з нотаріусом О. Якібчук / розмовляла Н. Дружбляк] // Високий замок. - 2009. - 16 верес. - С. 4.

           Див. також: №№  292, 295, 297, 302, 304, 336, 340, 344, 354, 376, 381, 396, 403, 412, 415, 423, 428, 431, 435, 436, 443, 460, 480, 484, 530, 544, 940, 967, 1183.

СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ CІМ'Ї


  288.  2009-й ставить рекорд народжуваності: [за матеріалами прес-конф. на тему: "Підсумки 2009-го та завдання на 2010 рік : звіт Мінсім'ямолодьспорту"] // Урядовий кур'єр. - 2009. - 31 груд. - С. 3.

  289.  Абабков В. Семейная жизнь и профессиональная деятельность : [на материале исследования полн. семей с детьми дошк. возраста] / В. Абабков // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 44-53.

  290.  Абрамова М. Влияние семейных отношений на социальную адаптацию юношей, больных шизофренией / М. Абрамова, С. Ениколопов, О. Казьмина // Вопросы психологии. - 2009. - № 6. - С. 81-90.

  291.  Аверинцев С.  Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи / С.  Аверинцев // Человек. - 2004. - № 4. - С. 104-112.

  292.  Акіменко А. Сімейне насильство: війна без переможців : [соц.-психол. аспект] / А. Акіменко // Демократична Україна. - 2004. - 8 квіт. - С. 8.

  293.  Алєксєєнко Т. Формування соціально-рольової позиції дітей в умовах повної і неповної сім'ї / Т. Алєксєєнко // Рідна школа. - 2002. - № 6. - С. 26-28.

  294.  Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз / Л. Амджадін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 3. - С. 60-75.

  295.  Ананко С. Соціальний захист одиноких матерів / С. Анако // Праця і зарплата. - 2008. - 24 груд. - С. 6-7.

  296.  Артемова Л. Соціалізація дитини в родині / Л. Артемова // Дошкільне виховання. - 2004. - № 3. - С. 3-5.

  297.  Бауер М. Дитячий біль - проблема державна : [про соц. захист неповнолітніх та оздоровлення сім'ї в Україні] / М. Бауер // Голос України. - 2004. - 2 квіт. - С. 10.

  298.  Бахадова Е. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей / Е. Бахадова // Вопросы психологии. - 2009. - № 1. - С. 37-50.

  299.  Бевз Г. Дитина в прийомній сім'ї: нотатки психолога [Текст] / Г. Бевз, І. Пєша. - К., 2001. - 101 с.

  300.  Бевз Г.  Прийомна сім'я: перші кроки до альтернативних форм опіки дітей / Г.  Бевз // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 1. - С. 62-66.

  301.  Белінська І. Типи реагування підлітків на алкогольну залежність сім'ї / І.  Белінська, І.  Гоян // Збірник наукових праць. Філософія, соціологія, психологія. Вип. 11. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 93-102.

  302.  Бень А. Мамі, давай ходити : [пробл. всиновлення укр. дітей іноз. громадянами] / А. Бень // Голос України. - 2005. - 10 верес. - С. 9.

  303.  Білинська Р. Проблеми девіантного батьківства: рання соціалізація у формуванні батьківської сфери / Р. Білинська // Психолог. - 2006. - квіт. (№ 14). - С. 24-27.

  304.  Бірюкова І. Мама на замовлення. Послуги сурогатних матерів - остання надія для бездітних сімей / І. Бірюкова // День. - 2007. - 12 груд. - С. 6.

  305.  Близнюк Т. Педагогічні умови організації співпраці школи і сім'ї з формування професійної спрямованості старшокласників / Т. Близнюк // Джерела. - 2004. - № 1/2. - С. 10-16.

  306.  Богуш І. Розлучення по-українськи : [аналіз причин розпаду сімей] / І. Богуш // Час. - 2001. - 23-29 листоп. - С. 6.

  307.  Борсукова І. Батьки і діти: як порозумітися? : [психол. та соціол. аспекти пробл.] / І. Борсукова // Урядовий кур'єр. - 2004. - 5 жовт. - С. 12.

  308.  Брязгунов Ю. Народжуються діти..., на жаль, за кордоном : [пробл. світ. демографії: стат. дані] / Ю. Брязгунов // Молодь України. - 2004. - 22 січ.

  309.  Будник О. Трудова соціалізація дітей у сучасній українській сім'ї / О. Бедник // Обрії. - № 1. - С. 35-37.

  310.  Бурлака В. Сімейна терапія: підходи та процес / В. Бурлака // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - № 3. - С. 85-100.

  311.  Валько І. Благородна справа чекає відважних і милосердних : [про дит. будинки сімейн. типу] / І. Валько // Галичина. - 2003. - 28 січ. - С. 6.

  312.  Вареник Н. Як знайти спільну мову під одним дахом? : [двомовність в сім'ї] / Н. Вареник // Дзеркало тижня. - 2008. - 16 лют. - С. 22.

  313.  Вауліна О. Прийомна сім'я - боротьба з соціальним сирітством / О. Вауліна // Голос України. - 2000. - 13 жовт. - С. 5.

  314.  Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім'ї і становлення політичної психології індивіда / О. Вашутін // Людина і політика. - 2000. - № 5. - С. 67-71.

  315.  Вовчук І. Батьківський всеобуч. Типи сімей у сучасному суспільстві / І. Вовчук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 5. - С. 69-75.

  316.  Возна Ю. Проблеми співпраці соціального педагога з батьківською громадою у мікрорайоні школи / Ю. Возна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХІХ-ХХ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 270-276.

  317.  Войтенко В. Коли розлучаються двоє... : [соціол. аспект: з публ. стат. даних] / В. Войтенко // Слово Просвіти. - 2006. - 13-19 лип. - С. 4.

  318.  Войтенко В. Шлюб: таїна і технологія / В. Войтенко // Слово Просвіти. - 2006. - 2-8 листоп. - С. 14.

  319.  Волкова В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у діяльності практичного психолога / В. Волкова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 6. - С. 40-48.

  320.  Ворощук О. Центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Основні напрямки діяльності / О. Ворощук // Науково-методичний збірник Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. - Коломия, 2007. - С. 29-34.

  321.  Гаврилишин Б. Богдан Гаврилишин: "Батьків не вибирають" : [соціол. аспект розв. укр. сусп-ва : бесіда з головою Нагляд. Ради Міжнар. центру перспект. дослідж. / записала А. Богуславська] // Літературна Україна. - 2004. - 8 лип. - С. 3.

  322.  Гаженко О. Соціальні очікування старшокласників та їх батьків від системи вищої освіти / О. Гаженко // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 4. - С. 23-25.

  323.  Гайналь Т. Критерії амбівалентності кризи сучасної сім'ї / Т. Гайналь // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ, 2009. -  С. 77-82.

  324.  Галаур С. Родину ніхто не замінить : [щодо пробл. соц. захисту дітей-сиріт та дітей, позбавл. батьків. піклування: за матеріалами виступу Президента України В. Ющенка на щоріч. Всеукр. нараді "З любов'ю та турботою до дітей"] С. Галаур // Урядовий кур'єр. - 2009. - 24 жовт. - С. 3.

  325.  Галичанська А. Симетричність функцій подружжя / А. Галичанська // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - С. 155-161.

  326.  Гендерно-рольовий розподіл сімейних обов'язків // Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., 2003. - С. 83-90.

  327.  Герасимчук В. Безбатченки: укр. дітям не вистачає чоловічого виховання. Чому? / В. Герасимчук // День. - 2005. - 13 верес. - С. 6.

  328.  Гергель О. Подаруйте дитині сім'ю : [про Центр з усиновлення дітей] / О. Гергель // Дзеркало тижня. - 2001. - 21-27 лип. - С. 20.

  329.  Гнатюк Р. Іграшки для сина і донечки : [соц.-психол. аспект] / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. - 2007. - 3-7 берез. - С. 22.

  330.  Гойда Н. Як дбаємо про здоров'я матері і дитини / Н. Гойда // Ваше здоров'я. - 2003. - 24-30 січ. - С. 2.

  331.  Головнева И. Изменение традиционных внутрисемейных ролей: новые модели поведения и конфликты / И. Головнева // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 4. - С. 12-16.

  332.  Голод С. Сексуальность, гендер и семья: социологическая интерпретация / С.  Голод // Человек. - 2004. - № 5. - С. 152-159.

  333.  Гольцова Е. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и рождаемости / Е. Гольцова // Социологические исследования. - 2010. - № 2. - С. 125-130.

  334.  Горбатюк С. Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді як суб'єкт соціальної роботи в Україні / С. Горбатюк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 326-332.

  335.  Горєлкіна О. Усе починається з любові... : [про укр. дит. будинки сімейн. типу] / О. Горєлкіна // Дзеркало тижня. - 2004. - 3-10 верес. - С. 20.

  336.  Грабовик А. Насильство в наших сім'ях / А. Грабовик // Науковий світ. - 2005. - № 7. - С. 22-23.

  337.  Грабовська І. Українська перспектива: від "супостата" до справжнього "чоловіка-батька"? : [про феномен "чоловіка-батька" /  І. Грабовська // Сучасність. - 2005. - № 9. - С. 64-69.

  338.  Грибенко І. Школа і сім'я як агенти соціалізації підлітків / І. Грибенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 153-158.

  339.  Григорович Л. Батьками бути - це круто! : [пробл. сім'ї] / Л. Григорович // Україна молода. - 2003. - 8-16 трав. - С. 1, 4.

  340.  Групова робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї // Психолог. - 2010. - № 21/22. - С. 49-56.

  341.  Гусак І. Сім'я, дитина, виховання : [матеріали соціол. дослідж. "Можливості та обмеження реалізації вихов. функції сучас. укр. сім'ї"] / І. Гусак // Демократична Україна. - 2003. - 27 берез. - С. 18.

  342.  Данилевська І. Ірина Данилевська: "Душу треба тренувати так само, як і м'язи" : [про особливості діалогу батьків і дітей у сучас. умовах : бесіда з ред. журн. "ОFFICIEL - Україна" / записала Л. Рябоконь] // День. - 2002. - 15 листоп. - С. 7.

  343.  Денисенко Ю. Фактори формування особистісної ідентичності в сучасній сім'ї / Ю. Денисенко // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 124-131.

  344.  Денисюк В. Американське майбутнє українських дітей : [пробл. всиновлення укр. дітей амер. родинами] / В. Денисюк // Урядовий кур'єр. - 2005. - 1 лип. - С. 13.

  345.  Державна доповідь про становище дітей в Україні [за підсумками 1999 р.] [Текст] : соц. захист дітей-сиріт, позбавлених батьк. піклування. - К. : УІСД, 2000. - 138 с.

  346.  Дідковська І. Чоловік і жінка: як бути разом? / І. Дідковська // Урядовий кур'єр. - 2005. - 12 берез. - С. 10.

  347.  Добробут сімей, в складі яких є молодь // Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини : щоріч. доп. Президентові України, Верхов. Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року). - К., 2001. -С. 34-39.

  348.  Долішня Н. І Купідон, буває, "в яблучко" не влучає : [про причини шлюб. розлучень : бесіда з психотерапевтом Надією Долішньою та психологом Катериною Балінською / записала Т. Козирєва] // Дзеркало тижня. - 2006. - 14-20 жовт. - С. 22.

  349.  Дружбляк Н. Українки йдуть у декретну відпустку, аби... "пересидіти" кризу? / Н. Дружбляк // Високий замок. - 2009. - 20 жовт. - С. 1, 3.

  350.  Дубчак О. Дитина йде до школи. Радощі й турботи / О. Дубчак // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 52-55.

  351.  Дударенко Л. Тілесні покарання дітей [в сім'ї]: чи може Україна стати вільною? / Л. Дударенко // Психолог. - 2010. - № 35/36. - С. 15-17.

  352.  Етичні імперативи соціалізації дитини у сім'ї як основа набуття позитивного соціального досвіду особистості // Алєксєєнко Т. Соціалізація особистості: можливості й ризики : наук.-метод. посіб. / Т.  Алєксєєнко.  -  К., 2007. - С. 118-130.

  353.  Єхалова Л. Психологічний клімат родини і психічний розвиток дитини / Л. Єхалова // Соціальна психологія. - 2005. - № 5. - С. 137-143.

  354.  Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді : затв. постановою Кабміну України від 27 серп 2004 р. № 1126 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 35. - С. 111-142.

  355.  Зелінська Т. Амбівалентність батьківської гендерної ролі / Т. Зелінська // Початкова школа. - 2003. - № 3. - С. 47-48.

  356.  Зміщенко Л. Дбайте про дитину ще до її народження / Л. Зміщенко // Урядовий кур'єр. - 2004. - 14 серп. - С. 13.

  356 (А) „ І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі..." : до Року сім'ї в Україні // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2004. - ІV кв. - С. 90-96.

  357.  Іванюта Л. Проблеми народжуваності: аспекти сімейні та соціальні / Л. Іванюта // Урядовий кур'єр. - 2005. - 22 жовт. - С. 13.

  358.  Івасюк Ю. Соціальна відповідальність як фактор стабілізації шлюбно-сімейних відносин / Ю. Івасюк // Соціальна психологія. - 2009. - № 1. - С. 145-153.

  359.  Івасюк Ю. Теоретичне обгрунтування типології сімейної структури / Ю. Івасюк // Психологія і суспільство. - 2008. - № 4. - С. 99-103.

  360.  Індивідуальна психологічна допомога людям, які схильні до домашнього насильства // Психолог. - 2010. - № 21/22. - С. 38-48.

  361.  Ісаєнко О. Агресивна комунікація в парі "мати-дитина" / О. Ісаєнко // Соціальна психологія. - 2010. - № 3. - С. 166-177.

  362.  Іщук Н. Що нового у призначенні допомоги по догляду за дитиною до 3 років? / Н. Іщук // Баланс. - 2006. - Трав. (№ 21). - С. 52-53.

  363.  Калюжна І. Сімейні стратегії подолання кризи при вихованні дитини з інтелектуальною недостатністю / І. Калюжна // Соціальна політика і соціальна робота. - 2005. - № 3. - С. 125-137.

  364.  Карєва М. Сім'я - простір без насильства / М. Карєва // Психолог. - 2008. - Трав. (№ 19). - С. 25-31.

  365.  Кирей В. Діти вулиці: ми можемо їм допомогти : [про реалізацію на Черкащині прогр. "Родина для дитини"] / В. Кирей // Урядовий кур'єр. - 2005. - 9 черв. - С. 15.

  366.  Кирей В. "Оскільки це моя дружина, то вона повинна..." : [щодо гендер. рівності] / В. Кирей // Урядовий кур'єр. - 2007. - 20 січ. - С. 10.

  367.  Кирик О. Хто обирає батьків і дітей? : [пробл. формув. в Україні соц. ін-ту прийом. сімей] / О. Кирик // Українське слово. - 2001. - 4-10 жовт. - С. 7.

  368.  Кириленко М. Мама дитини-інваліда: тягар відповідальності / М. Кириленко, Г. Яценко // Дзеркало тижня. - 2007. - 11-17 серп. - С. 23.

  369.  Кириленко М. У вашої дитини з'явилася власна сім'я... / М. Кириленко // Дзеркало тижня. - 2004. - 25-29 груд. - С. 22.

  370.  Кияниця З. Соціальна мама: започатковується нова прогр. "Наші діти" допомоги дітям-сиротам / З. Кияниця // День. - 2004. - 7 жовт. - С. 6.

  371.  Кімакович І. Гостьовий шлюб: "за" і "проти" / І. Кімакович // Дзеркало тижня. - 2007. - 8-16 берез. - С. 21.

  372.  Клупт М. Изменения в формировании семьи: теория второго демографического периода. Изменения в формировании семьи: концепция многообразия / М. Клупт // Социологические исследования. - 2010. - № 8. - С. 61-67.

  373.  Кляпенко О. Роль батьківства в особистісному самоздійсненні чоловіка / О. Кляпенко // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 132-140.

  374.  Кляпець О. Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 139-147.

  375.  Кляпець О. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім'ї / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2006. - № 6. - С. 164-174.

  376.  Коваленко О. Фізичне і сексуальне насильство в сім'ї / О. Коваленко // Психолог. - 2010. - № 35/36. - С. 40-47.

  377.  Коваль Л. Сироти мріють про родину : [про ін-ти держ. дитбудинків та інтернатів в Україні] / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2009. - 16 трав. - С. 9.

  378.  Кокіна В. Дім, в якому сонце, небо і Бог : [сімейн. дит. будинки] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2000. - 30 листоп. - С. 9.

  379.  Кокіна В. Орієнтуємося на партнерство? Сім'я і діти за системою цінностей в українців на першому місці : [соціолог.] дослідж. / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2010. - 23 жовт. - С. 6.

  380.  Кокіна В. Усиновлюйте за покликом серця : [щодо підсумків засід. "круглого столу" на тему: "Усиновлення в Україні - погляд зблизька"] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2008. - 4 квіт. - С. 17.

  381.  Кокіна В. Шлюби укладаються на небесах, а розриваються... : [пробл. соц.-психол. допомоги жінкам - жертвам домаш. насильства: за матеріалами темат. конф., Київ] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2001. - 4 груд. - С. 1-2.

  382.  Колесниченко Т. Будинок сімейного оптимізму : [про дит. будинок сімейн. типу] / Т. Колесниченко // День. - 2007. - 26 січ. - С. 1, 20.

  383. Колімбровський М. Сім'я Прикарпаття крізь призму статистики / М. Колімбровський // Світ молоді. - 2006. - 5 жовт.

  384.  Колос Л. Душа родини, берегиня країни: як формується та реалізується політика рівн. прав [жінок] в Україні / Л. Колос // Президентський вісник. - 2002. - 7 берез. - С. 10.

  385.  Кондратенко Л. Сім'я в долі обдарованої особистості / Л. Кондратенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 10. - С. 78-79.

  386.  Кондратюк С. Батькам про збереження здоров'я молодших школярів / С.Кондратюк // Початкова школа. - 2001. - № 4. - С. 56-58.

  387.  Кондратюк Т. Віра, надія, любов - кожній дитині : [про пробл. вітчизн. системи всиновлення] / Т. Кондратюк // Голос України. - 2009. - 30 верес. - С. 1, 14.

  388.  Кондратюк Т. Інтернати відходять в минуле. Сім'я - понад усе! / Т. Кондратюк // Голос України. - 2009. - 30 трав. - С. 7.

  389.  Кононенко Є. Забили, як мамонта : [про формув. шлюб. установок у молоді: нарис] / Є. Кононенко // Літературна Україна. - 2005. - 29 груд. - С. 5.

  390.  Концепція соціально-педагогічного патронату молодої сім'ї // Алєксєєнко Т. Соціалізація особистості: можливості й ризики / Т. Алєксєєнко. - К., 2007. - С. 130-145.

  391.  Коровіна І. Подолати кризу усиновлення [укр. дітей іноземцями] : [про "круглий стіл" "З любов'ю та турботою до дітей"] / І. Коровіна // Урядовий кур'єр. - 2005. - 9 лип. - С. 10.

  392.  Косенко О. Зігрійте сироту теплом свого серця / О. Косенко // Соціальний захист. - 2006. - № 9. - С. 12-13.

  393.  Косенко О. Прийміть дитину в свою родину / О. Косенко // Соціальний захист. - 2005. - № 1. - С. 25-26.

  394.  Костюкевич В. Соціальне сирітство: чи зможе збільшення виплат на дітей вирішити всі пробл. кризових сімей / В. Костюкевич // День. - 2007. - 15 серп. - С. 6.

  395.  Косянчук І. Байдужість батьків від... безвиході? : [пробл. соц. захисту та допомоги "дітям вулиці"] / І. Косянчук // Урядовий кур'єр. - 2001. - 28 лют. - С. 13.

  396.  Котнюк Ю. Насильство у сім'ї: що робити? / Ю. Котнюк // Демократична Україна. - 2008. - 14 берез. - С. 10.

  397.  Котурга С. Нерівний шлюб, або Хто в домі хазяїн? : [соц.-психол. пробл. подруж. стосунків] / С. Котурга // Дзеркало тижня. - 2001. - 10-16 листоп. - С. 20.

  398.  Кравченко Т. Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини / Т. Кравченко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 3. - С. 32-42.

  399.  Кравченко Т. "Життєві сценарії" сім'ї та їхній вплив на соціальний розвиток особистості / Т. Кравченко // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 1/2. - С. 61-67.

  400.  Кравченко Т. Взаємодія сім'ї - проблеми сучасності / Т. Кравченко // Рідна школа. - 2005. - № 9/10. - С. 24-26.

 401.  Кравченко Т. Вплив сім'ї на соціалізацію підлітків / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2007. - Спец. вип. - С. 181-188.

  402.  Кравченко Т. Вплив сім'ї на соціальний розвиток дитячої особистості: від минулого до сучасності / Т. Кравченко // Проблеми української народної педагогіки. Теорія і практика : зб. наук. ст. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 20-24.

  403.  Куйбіда В.  "Маємо створити умови, за яких кожна сім'я в Україні зможе вирішити свої житлові проблеми" : [за матеріалами бесіди з головою консульт. ради Асоц. міст України] / В. Куйбіда // Персонал Плюс. - 2004. - 16-22 серп. - С. 6.

  404.  Кунько Т. Нічийні. Та все-таки свої : [пробл. сирітства] / Т. Кунько // Голос України. - 2002. - 30 квіт. - С. 8.

  405.  Курило І. Скільки нас буде : щоб народжуваність в Україні і надалі зростала, потрібна актив. соц. політика : [розмова із зав. від. пробл. якості демогр. процесів Ін-ту демографії та соціол. дослідж. І. Курило / спілкувалася І. Філіпенко] // День. - 2009. - 24 листоп. - С. 1-2.

  406.  Лабковский М. Браки "по расчету" гораздо долговечнее, чем браки по любви / М. Лабковский // Московские новости. - 2006. - Сент. (№ 33). - С. 9, 40.

  407.  Лєсков С. Майбутнє без сім'ї / С. Лєсков // Київський вісник. - 2002. - 3 груд.

  408.  Ліщинська О. Тонка межа між тиском і вихованням: як уникнути насильства в спілкуванні [батьків та вчителів] з дітьми : [інтерв'ю із старш. наук співроб. Ін-ту соц. та політ. психології Акад. пед. наук України О. Ліщинською / записала О. Миколюк] // День. - 2008. - 23 груд. - С. 6.

  409.  Ліщинська О. Вплив деструктивних тоталітарних організацій на сучасну сім'ю / О. Ліщинська // Психолог. - 2005. - Груд. (№ 47). - С. 26-29.

  410.  Лобановська Г. Мати-одиначка - чи свідомий це вибір? / Г. Лобановська // Дзеркало тижня. - 2007. - 17-23 лют. - С. 23.

  411.  Лук'янова К. Катерина Лук'янова: "Не бомбами і танками має славитися Україна, а міцними сім'ями..." : [бесіда з головою підком. молодіж. політики, сім'ї і дитинства / записала О. Тимощук] // Дзеркало тижня. - 2008. - 18-24 жовт. - С. 14.

  412.  Луценко Є. Звідки росте родинна тиранія? / Є. Луценко // Демократична Україна. - 2007. - 7 груд. - С. 24.

  413.  Лыткина Т. Домашний труд и гендерное разделение власти в семье / Т.  Лыткина // Социологические исследования. - 2004. - № 9. - С. 85-90.

  414.  Мажец Д. Опіка над дітьми в добу суспільних змін [Текст] : монографія / Д. Мажец. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 226 с.

  415.  Мазница А. Семейная лодка разбилась. Жертвы крушения спаслись в приюте : [вопросы насилия в семье] / А. Мазница // Зеркало недели. - 2000. - 30 сент.-6 окт. - С. 20.

  416.  Макаренко Г. Поки діти будуть на "вулиці" ми не можемо сподіватися на повноцінну інтеграцію в євроструктури : [про презентацію прогр. ТАСІС "Розв. інтегр. соц. служб для вразлив. сімей і дітей"] / Г. Макаренко // Юридичний вісник України. - 2005. - 28 трав.-3 черв. - С. 1, 5.

  417.  Малишев В. Дитячий світ - дзеркало дорослого світу : [щодо розв. дітей в сучас. сім'ях і сусп-ві] / В. Малишев // Голос України. - 2009. - 15 верес. - С. 5.

  418.  Мартинюк О. Соціально-психологічні концепції сім'ї як теоретична основа її емпіричного вивчення / О. Мартинюк // Психологія і суспільство. - 2008. - № 4. - С. 104-115.

  419.  Мартова Ж.  "Сімейні розстановки" - що це таке? : [бесіда з психологом Ж.  Мартовою / записала Г. Лобановська] // Дзеркало тижня. - 2007. - 20-26 січ. - С. 22.

  420.  Матіко-Бубнова Г. Дарувати дітям казку : [про допомогу дітям-сиротам : бесіда з президентом Фонду Св. Марії Г. Матіко-Бубновою / записав Ю. Жданов] // Урядовий кур'єр. - 2004. - 18 берез. - С. 17.

  421.  Медвідь З. Моніторинг соціального захисту малозабезпечених сімей / З.  Медвідь // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 3. - С. 158-164.

  422.  Медіна Т. Сексуальна функція молодої української сім'ї : соціологічний аспект / Т. Медіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 2. - С. 78-90.

  423.  Миколюк О. Криза на усиновлення не вплине: у свідомості українців відбулися суттєві зміни : [за матеріалами бесіди з дир. Держ. департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Л. Волинець] / О. Миколюк // День. - 2009. - 25 берез. - С. 6.

  424.  Миколюк О. Покликання - материнство: генофонд укр. нації збережуть багатодіт. сім'ї / О. Миколюк // День. - 2008. - 22 лип. - С. 6.

  425.  Миколюк О. Самотність - недитяча проблема: кожному четвертому підлітку не вистачає спілкування з батьками : [за матеріалами бесіди з дит. психологом В. Куксою, дир. з консалтингу Київ. міжнар. ін-ту соціол. Д. Кроковичем] / О. Миколюк // День. - 2008.- 9 серп. - С. 1-2.

  426.  Минюрова С. Диалогический подход к анализу смыслового переживания материнства / С. Минюрова, Е. Тетерлева // Вопросы психологии. - 2003. - № 4. - С. 63-75.

  427.  Михайлицька О. Солодка гіркота, або Типологія сімейних обманів : [пробл. психології сім'ї] / О. Михайлицька // Дзеркало тижня. - 2005. - 9-15 лип. - С. 23.

  428.  Міленко В. Жінки і діти, які зазнали насилля в сім'ї: робота психолог. та соц. служби: завдання, форми і перспективи / В. Міленко // Психолог. - 2010. - № 35/36. - С. 48-52.

  429.  Міляєва В. Взаємодія сім'ї і школи як психолого-педагогічна проблема / В. Міляєва // Соціальна психологія. - 2006. - № 6. - С. 141-146.

  430.  Мішин А.  Студенти спіймали стрілу Амура : [про ставлення молоді до шлюбу] / А.  Мішин // Урядовий кур'єр. - 2009. - 3 груд. - С. 8.

  431.  Міщенко Т. Народжувати? А що підказує серце? : [про вдоскон. механізму держ. допомоги сім'ям з дітьми] / Т. Міщенко // Урядовий кур'єр. - 2002. - 2 квіт. - С. 7.

  432.  Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвитку : темат. держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2002 р. - К., 2003. - 139 с.

  433.  Мустаева Ф. Социальные проблемы современной семьи / Ф. Мустаева // Социологические исследования. - 2009. - № 7. - С. 109-113.

  434.  Народжуваність в [Україні] зростає, але... : [з публ. стат. даних] // Демократична Україна. - 2007. - 17 лют. - С. 3.

  435.  Науменко О. Про насильство в сім'ї / О. Науменко // Психологічна газета. - 2010. - № 9. - С. 3-8 ; Психолог. - 2010. - № 6. - С. 7-11.

  436.  Ніколаєва Л. Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми та одиноким матерям / Л. Ніколаєва // Праця і зарплата. - 2006. - Жовт. (№ 40). - С. 15.

  437.  Носков В. Вплив сімейного виховання на профорієнтацію підлітків / В. Носков, О. Сухова // Соціальна психологія. - 2007. - № 2. - С. 113-126.

  438.  Ноур А. Сімейна політика / А. Ноур // Соціологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2008. - С. 332-333.

  439.  Ноур А. Сім'я (родина) / А. Ноур // Соціологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2008. - С. 333-334.

  440.  Омельченко О. Робота - народжувати: сурогатне материнство / О. Омельченко // День. - 2002. - 9 січ. - С. 5.

  441.  Омельченко О. Щастя за оголошенням : [пробл. створення сім'ї в Україні] / О. Омельченко // День. - 2003. - 19 лют. - С. 5.

  442.  Омельчук В. На що сподіватися молодим сім'ям? : [про Держ. спеціал. установу "Фонд сприяння молодіж. житл. будівництву"] / В. Омельчук // День. - 2008. - 22 січ. - С. 1, 6.

  443.  Орел М. Ви хочете виховати сироту: як вас підтримає держава / М. Орел // Україна молода. - 2003. - 15 січ. - С. 11.

  444.  Орел М. За що дружину б'єш, чоловіче? : [пробл. сім'ї: соц.-психол. аспект] / М. Орел // Україна молода. - 2001. - 9 черв. - С. 6.

  445.  Орел М. І батькова сила, і мамина ласка... : [пробл. непов. сімей] / М. Орел // Україна молода. - 2001. - 24 жовт. - С. 7.

  446.  Орел М. Кожній сироті - сім'ю : [пробл. прийом. сімей в Україні : за матеріалами темат. наук.-метод. конф.] / М. Орел // Україна молода. - 2001. - 28 листоп. - С. 10.

  447.  Орел М. Татко Карло одержав двійку: висновок про становище сімей в Україні / М. Орел // Україна молода. - 2002. - 26 груд.  - С. 1.

  448.  Осташ І. Потрібні мами : [про долю укр. дітей-сиріт] / І. Осташ // День. - 2004. - 27 лют. - С. 1, 6-7.

  449.  Остроумова Е. Типы семейного воспитания : гиперсоциальное воспитание, или "правильные родители" / Е. Остроумова // Киевский вестник. - 2005. - 14 мая.

  450.  Павлова П. Супружеский эндшпиль: новобрачных нужно готовить, как к поступлению в ВУЗ / П. Павлова // Киевские ведомости. - 2006. - 17 июня. - С. 6-7.

  451.  Пасєка О. Основні напрями роботи соціального педагога з молодою сім'єю / О. Пасєка // Обрії. - 2005. - № 1. - С. 9-11.

  452.  Пастернак О. Попит - на дітей здорових, віком до трьох років...: це бажання наших усиновителів. Іноземці не цураються дітей з фіз. вадами / О. Пастернак // Високий замок. - 2009. - 30 верес. - С. 4.

  453.  Пащенко М. Методика роботи з батьками / М. Пащенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 9. - С. 53-63.

  454.  Пєша І. Сирітство очима громадян : [про соціол. опитування на тему сімейн. виховання сиріт] / І. Пєша // Урядовий кур'єр. - 2004. - 23 груд. - С. 17.

  455.  Пиріжок Л. Жах "побитих горщиків" : [про мистец. жити вдвох] / Л. Пиріжок // Україна молода. - 2002. - 2 листоп. - С. 5.

  456.  Піддубна О. Задоволеність шлюбом і рівень суб'єктивного контролю в подружній парі / О. Піддубна // Соціальна психологія. - 2004. - № 6. -  С. 172-178.

  457.  Пінчукова Л. Родина з дитиною-інвалідом / Л. Пінчукова // Соціальна психологія. - 2003. - № 2. - С. 126-133.

  458.  Планування сім'ї [Текст] / В. Самойленко, А. Мох, Г. Рой, В. Мисік ; за ред. В.  Литвиненка. - К. : Здоров'я, 2007. - 220 с.

  459.  Плугатор Г. Сім'я - то маленька держава : [про наук.-практ. конф. "Сім'я, нація, держава: пробл., реалії, перспективи" в Івано-Франківську] / Г. Плугатор // Галичина. - 2005. - 14 квіт.

  460.  Поволоцкая Л. Пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста теперь зависит от размера прожиточного минимума и дохода семьи / Л. Поволоцкая // Факты. - 2006. - 8 февр. - С. 5.

  461.  Подолання наслідків насильства у сім'ї. Психологічні обличчя домашнього насильства // Психолог. - 2010. - № 21/22. - С. 4-11.

  462.  Поклад Н. Сімейні цінності як раритет, або Якого громадянина наша держава замовила школі : [родина в сучас. сусп-ві] / Н. Поклад // День. - 2007. - 26 груд. - С. 1.

  463.  Поліщук О. Чому благородна мета дати сім'ю та житло знедоленим дітям так важко втілюється в життя / О. Поліщук // День. - 2009. - 24 лип. - С. 7.

  464.  Пономаренко Л. Роль тренинга родительской эффективности в формировании демократической ментальности / Л. Пономаренко // Практична психологія та соціальна робота.- 2005. - № 11. - С. 66-67.

  465.  Попроцька Л. Прийшов чоловік в гості до дружини... : [про гостьовий шлюб] / Л. Попроцька // Високий замок. - 2010. - 11-17 листоп. - С. 6.

  466.  Постовий В. Від планування до репродуктивного здоров'я сім'ї / В. Постовий // Педагогічна газета. - 2001. - Серп. (№ 8). - С. 3.

  467.  Постовий В. Сім'я на першому місці: у суч. умовах вона залишається тилом для 96% українців / В. Постовий // День. - 2010. - 16 верес. - С. 6.

  468.  Привен О. Дефіцит... батьків : [пробл. дітей-сиріт у Луган. обл.: стат. дані] / О. Привен // День. - 2004. - 17 лют. - С. 6.

  469.  Прийомна сім'я: оцінка ефективності опіки [Текст] : метод. рек. для соц. працівників / О. Яременко, Н. М. Комарова [та ін.]. - К. : УІСД, 2000. - 78 с.

  470.  Прийомні сім'ї для сиріт-дітей з функціональними обмеженнями [Текст] / О. Яременко, Н. Комарова [та ін.]. - К. : УІСД, 2001. - 120 с.

  471.  Присяжна Ю. У що обходиться в Україні щастя мати дитину? / Ю. Присяжна // За вільну Україну. - 2001. - 28 листоп. - С. 1, 6.

  472.  Приходько О. Семейная психотерапия в коммунальном пространстве / О. Приходько // Зеркало недели. - 2000. - 29 янв.-4 февр. - С. 20.

  473.  Пуліковський Я. Варто бути батьком. Найважливіша кар'єра чоловіка [Текст] / Я. Пуліковський; [пер. з пол. І. Дубицького]. - Івано-Франківськ : Апостол, 2009. - 185 с.

  474.  Радченко М. Особливості соціально-психологічної саморегуляції сімей з "ненаучуваними" дітьми / М. Радченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 3. - С. 23-28.

  475.  Раскіна О. "З обложеної фортеці не втікають..." : [про міжнар. конф. "Сім'я в постатеїст. сусп-вах"] / О. Раскіна // Дзеркало тижня. - 2001. - 6-12 жовт. - С. 16.

  476.  Рєпнова Т. Соціальний патронаж сім'ї: (модель роботи соц. педагога в навч. закл.) / Т. Рєпнова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 10. - С. 15-31.

  477.  Робота з батьками та сільською громадськістю // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 11. - С. 69-72.

  478.  Ромовська З.  Жаринка для сімейного вогнища : [пробл. регулювання сімейн. відносин] / З. Ромовська // Голос України. - 2001. - 18 серп. - С. 5.

  479.  Рошко Н. За сімейними обставинами: тільки за офіц. даними в Україні налічується 50 тис. безпритул. дітей / Н. Рошко // День. - 2005. - 12 трав. - С. 6.

  480.  Рубан Т. Історичні корені насильства дітей у сім'ї / Т. Рубан // Соціальна педагогіка. Теорія та практика. - 2010. - № 2. - С. 71-75.

  481.  Рябкова Д. Семейные ценности: [доходи, структура  сімейн. витрат] / Д. Рябкова // Инвестгазета. - 2007. - Февр. (№ 5). - С. 46-49.

  482.  Рябоконь Л. Замість дитячих будинків - сім'ї для дітей : [про хід експерименту] / Л. Рябоконь // День. - 2001. - 27 січ. - С. 1.

  483.  Рябоконь Л. Зрада, бідність, безвідповідальність: чому сім'ї розпадаються : [стат. дані] / Л. Рябоконь // День. - 2004. - 27 жовт. - С. 1-2.

  484.  Рязанова Н. Адресна допомога малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування / Н. Рязанова // Все про бухгалтерський облік. - 2006. - Верес. (№ 89). - С. 31-69.

  485.  Рязанова Н. Держава турбується про дітей та малозабезпечені родини / Н. Рязанова // Праця і зарплата. - 2008. - 16 січ. - С. 4-5.

  486.  Самойлик К. Під надійним крилом : [про ситуацію в укр. сім'ї] / К. Самойлик // Робітнича газета. - 2007. - 22-28 верес. - С. 6.

  487.  Самойлова О. Шлюб, батьки, діти : [соц.-психол. погляд на пробл.] / О. Самойлова // Освіта України. - 2007. - 16 жовт. - С. 3.

  488.  Святненко Г. Підготовка до сімейного життя, формування молодих сімей та репродуктивна поведінка молоді / Г. Святенко // Молодь України у дзеркалі соціології / заг. ред. О. Балакірєвої, О. Яременка. - К., 2001. - С. 48-60.

  489.  Северенчук Н. Любов без "склянки води" : [про усиновлення] / Н. Северенчук // Дзеркало тижня. - 2007. - 10-16 лют. - С. 22.

  490.  Семенюк М. Десь і вас сирота виглядає / М. Семенюк // Соціальний захист. - 2006. - № 5. - С. 16-19.

  491.  Семенюк М. Зростайте під сонцем миру і добра : [держава, сім'я, дитина] / М. Семенюк // Соціальний захист. - 2006. - № 6.  - С. 16-22.

  492.  Семиволос П. Сто народжуємо, сто шість - убиваємо... : [пробл. абортів у сім'ях] / П. Семиволос // Дзеркало тижня. - 2002. - 16 лют. - С. 15.

  493.  Сененко С. Биті дружини, чоловіки, котрі б'ють: психологія подруж. насильства / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2006. - 8-14 квіт. - С. 22.

  494.  Сененко С. Нова парадигма батьківства : [щодо ролі батька у вихованні дітей] / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2005. - 16-29 лип. - С. 30.

  495.  Сергієнко В. Чергова ректорська новація - педагогічна рада батьків студентів : [за матеріалами засід. пед. ради батьків студентів] / В. Сергієнко // Освіта. - 2009. - 4-11 лют. - С. 3.

  496.  Сімейний склад населення : [статистика] // Стеценко С. Демографічна статистика з основами демографії / С. Стеценко. - К.,2005. - С. 66-72.

  497.  Сімейні та репродуктивні орієнтації української молоді // Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : аналіт.-інформ. матеріали. - К., 2003. - С. 76-79.

  498.  Сім'я, побут та гендерні відносини // Головаха Є.  Соціальні зміни в Україні та Європі : за результатами "Європ. соц. дослідж." 2005-2007 роки / Є. Головаха, А. Горбачик. - К., 2008. - С. 52-81.

  499.  Слюсар Л. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні : [пробл. дітей-сиріт, соціопат., неповн. сімей] / Л. Слюсар // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 6. - С. 33-41.

  500.  Слюсаревський М. Деякі особливості сучасних уявлень молоді про шлюб / М. Слюсаревський // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6. - С. 30-32.

501.  Соломатина Г. Адаптация детей-сирот к условиям приемной семьи / Г. Соломатина // Вопросы психологии. - 2008. - № 6. - С. 76-82.

  502.  Соняк Н. Загальні завдання роботи з батьками / Н. Соняк // Розкажіть онуку. - 2009. - Черв. (№ 11/12). - С. 51-61.

  503.  Соціальна робота з неблагополучними родинами: практичні аспекти // Соціальний захист. - 2005. - № 6. - С. 16-18.

  504.  Соціальне становлення дитини у прийомній сім'ї: соціальний супровід [Текст] : навч.-метод. посіб. - К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. - 127 с.

  505.  Соціальні технології роботи з сім'єю // Лукашевич М. Теорія і методи соціальної роботи / М. Лукашевич. - К., 2003. - С. 151-152.

  506.  Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Капська, Н. Олексюк, С. Калаур, З. Фалинська. - Т. : Астон, 2010. - 304 с.

  507.  Соціологія сім'ї // Лукашевич М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навч. посіб. / М. Лукашевич. - К., 2004. - С. 39-55.

  508.  Становище сімей у Херсонській області та шляхи вдосконалення державної сімейної політики з урахуванням особливостей регіону [Текст] : наук. звіт / ред. М. Ілляш. - К. : Держ. ін-т пробл. сім'ї та молоді, 2003. - 74 с.

  509.  Статистичне вивчення шлюбності і розлученості // Стеценко С. Демографічна статистика / С. Стеценко. - К., 2005. - С. 249-267.

  510.  Створення та функціонування прийомних сімей [Текст] : навч. посіб. для держ. службовців / О.  Яременко, Н. Комарова [та ін.]. - К. : УІСД, 2000. - 128 с.

  511.  Суржик О. Святіша, ніж держава : [пробл. ін-ту сім'ї в Україні : з публ. даних соціол. опитування] / О. Суржик // Дзеркало тижня. - 2001. - 5-18 трав. - С. 20.

  512.  Таблиці шлюбності і таблиці припинення шлюбу // Стеценко С. Демографічна статистика / С.  Стеценко. - К., 2005. - С. 268-283.

  513.  Терещенко М. Ціннісні орієнтації як аспект картини світу людини та їх зв'язок з рівнем задоволеності подружнім життям / М. Терещенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 1. - С. 73-76.

  514.  Технології розвитку контактів між сім'ями // Лукашевич М. Теорія і методи соціальної роботи / М. Лукашевич. - К., 2003. - С. 154-155.

  515.   Титаренко Т.  Специфіка настанов молоді на здоровий спосіб життя : [в сім'ї та сусп-ві] / Т.  Титаренко // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. -  № 6. -  С. 65-68.

  516.  Тихомирова В. Социальное самочуствие и ценностные ориентации молодой семьи / В. Тихомирова // Социологические исследования. - 2010. - № 2. - С. 118-124.

  517.  Ткаченко М. Бездітна країна : [про дослідж. дит. творів на тему: "Україна майбутнього"] / М. Ткаченко // Дзеркало тижня. - 2008. - 27 верес.-3 жовт. - С. 22.

  518.  Ткачук М. Не заплатиш - не станеш батьком, або особливості міжнародного всиновлення в Україні / М. Ткачук // Україна молода. - 2005. - 13 лип. - С. 9.

  519.  Тополь О. Соціально-психологічна адаптація підлітків із сімей емігрантів / О. Тополь // Психологія і суспільство. - 2004. - №  4. - С. 206-210.

  520.  Туманов О. "Шлюб - це основний проект життя" : [про подруж. стосунки : бесіда з християн. психологом О. Тумановим / записала А. Феофанова] // Дзеркало тижня. - 2001. - 17-23 лют. - С. 20.

 521.  Турчин О. Прийомна сім'я як інноваційна форма опіки дітей-сиріт в Україні / О. Турчин // Науково-методичний збірник Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. - Коломия, 2007. - С. 43-44.

  522.  Федорина А. Великі драми маленьких дітей : [пробл. дит. будинків сімейн. типу] / А. Федорина  // Україна молода. - 2002. -18 квіт. - С. 12-13.

  523.  Федорина А. Мама за власним бажанням : [пробл. дит. будинків сімейн. типу] / А. Федорина // Україна молода. - 2003. - 11 черв. - С. 5.

  524.  Федоришин Г. Соціально-психологічний підхід до вивчення механізмів впливу в стосунках "батьки-діти" / Г. Федоришин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 13. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 67-77.

  525.  Феофанова А. Не грайте в "поганого батька" і "погану дитину" : [пробл. культури спілкування: соц.-психол. аспект] / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2001. - 26 трав.-1 черв. - С. 20.

  526.  Фрейнак Х.  Особливості соціальної роботи з дітьми з неблагополучних сімей / Х. Фрейнак // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави : матеріали IV Всеукр. курсант.-студ. конф. 22 квіт. 2010 р. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 245-250.

  527.  Функціонування сім'ї та її дезадаптаційні форми // Чабан О. Психічне здоров'я / О. Чабан, В. Ящук, Я. Нестерович. - Т., 2008. - С. 280-290.

  528.  Хабайлюк В. Вивчення ставлень учнів у ранньому юнацькому віці до сімейних стосунків / В. Хабайлюк // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 9. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 100-109.

  529.  Харитонова А. Родинне виховання як запорука розвитку сільського соціуму / А. Харитонова // Рідна школа. - 2005. - № 11. - С. 14-16.

  530.  Хименець І. Соціальна профілактика насильства над дітьми в сім'ї / І. Хименець // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави : матеріали IV Всеукр. курсант.-студ. конф. 22 квіт. 2010 р. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 239-243.

  531.  Хрипункова Г. На Донеччині - бум інтернаціональних шлюбів : [про зміну ін-ту сім'ї] / Г. Хрипункова // День. - 2007. - 28 лют. - С. 6.

  532.  Ціннісні уявлення щодо шлюбу // Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., 2003. - С. 66-67.

  533.  Чаб'юк І. Під рентгеном погляду дитячих очей : [про дит. будинки сімейн. типу та прийом. родини Буковини] / І. Чаб'юк // Демократична Україна. - 2007. - 20 лют. - С. 9.

  534.  Чарівна чи пригнічена? : [за матеріалами соціол. аналізу пробл. насилля над жінками в сім'ях: стат. дані] // Демократична Україна. - 2004. - 25 листоп. - С. 6.

  535.  Чепирко В. Прийомна сім'я - нова форма захисту дитинства / В. Чепирко // Дошкільне виховання. - 2002. - № 6. - С. 6-7.

  536.  Чернишова Є. Дитячі будинки сімейного типу як перспективна форма утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Є. Чернишова // Рідна школа. - 2007. - № 7/8. - С. 16-18.

  537.  Чернишова Є. Усиновлення як соціальний феномен : історичний контекст / Є. Чернишова // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 67-69.

  538.  Чому молодь уникає законного шлюбу? // Демократична Україна. - 2006. - 14 листоп. - С. 9.

  539.  Чумак Л. Соціально-трудова адаптація вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів / Л. Чумак // Рідна школа. - 2003. - № 4. - С. 56-59.

  540.  Шевченко Н. Большая семья - какая она? / Н.  Шевченко // Социологические исследования. - 2005. - № 1. - С. 95-101.

541.  Шевчук П. Аналітичний прогноз народжуваності для України: фантазії та орієнтири : [з публ. стат. даних] / П. Шевчук // Дзеркало тижня. - 2010. - 30 січ.-4 лют. - С. 12.

  542.  Шинкарук І. Насильство над жінками в сім'ї як соціальна проблема / І. Шинкарук // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 56-59.

  543.  Шкода В. Сім'я : [соц.-філос. аналіз] / В. Шкода // День. - 2002. - 27 лют. - С. 5.

  544.  Шмиг Л. Для вас, молоді мами: допомога при народженні дитини / Л. Шмиг // Сільські вісті. - 2005. - 7 черв. - С. 3.

  545.  Шум І. Центр матері і дитини як форма запобігання соціальному сирітству / І. Шум // Соціальний захист. - 2005. - № 3. - С. 43-44.

  546.  Щербак Н. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім'ї / Н. Щербак // Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 26-29.

  547.  Щербашина Н. Отец, он же мать: по данным исследований, сегодня в Украине около 45% детей растут в неполных семьях / Н. Щербашина // 2000. - 2004. - 21-27 мая. - С. 4.

  548.  Щоткіна К. Сенс життя після атеїзму : [про Міжнар. конф. "Освіта й сім'я в постатеїст. сусп-вах": соціол. аспект] / К. Щоткіна // Дзеркало тижня. - 2002. - 21 верес. - С. 17.

  549.  Юрченко І. Функціонально неповна сім'я: характерні риси та проблеми / І. Юрченко // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 13. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 207-217.

  550.  Ярошинська О. Розвиток поглядів на інститут батьківства у працях вітчизняних педагогів: (друга половина ХІХ-ХХ ст.) / О. Ярошинська // Рідна школа. - 2003. - № 6. - С. 63-66.

  551.  Яценко Г. Одруження: мотивація і прогнози / Г. Яценко // Дзеркало тижня. -2004. - 18-24 верес. - С. 22.

  552.  Яценко Г. Чи знає ваша дитина, що ви її любите? : [сімейн. стосунки] / Г. Яценко, М. Кириленко // Дзеркало тижня. - 2007. - 15-21 груд. - С. 21.             

              Див. також: №№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 80, 108, 109, 122, 155, 189, 190, 212, 260, 262, 604, 605, 624, 654, 668, 708, 724, 906, 911, 972, 995, 1211.

СІМ'Я: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ


  553.  Абрамова В. Як побудувати взаємодію родини та школи? / В. Абрамова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2008. - № 1. - С. 74-75.

  554.  Авдіянц Г. Педагогічний вплив учителів і батьків на формування духовності молодших школярів / Г. Авдіянц // Рідна школа. - 2001. - № 1. - С. 36-39.

  555.  Алєксєєнко Т. У чому мудрість батьківської любові / Т. Алєксєєнко // Дошкільне виховання. - 2002. - № 3. - С. 20-21.

  556.  Алєксєєнко Т. У чому сутність гуманних взаємин батьків і дітей / Т. Алєксєєнко // Рідна школа. - 2001. - № 3. - С. 33-36.

  557.  Алєксєєнко Т. Готовність батьків до виховання дитини / Т. Алєксєєнко // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 4. - С. 37-41.

  558.  Алєксєєнко Т. Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої корисної дії / Т. Алєксєєнко // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 1/2. - С. 53-61.

  559.  Алєксєєнко Т. Християнські цінності в сучасних реаліях сімейного виховання / Т. Алєксєєнко // Міжнародна науково-практична конференція "Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості" : зб. наук. ст. - К., 2002. - С. 109-112.

  560.  Алєксєєнко Т. Як сімейне середовище впливає на дитину / Т. Алєксєєнко // Початкова школа. - 2000. - № 10. - С. 57-60.

  561.  Алієва С. Роль сім'ї та батьків у процесі формування крос-культурних цінностей у молодших школярів / С. Алієва // Початкова школа. - 2008. - № 1. - С. 53-56.

  562.  Аметова Е. Про значення сім'ї у формуванні вільної особистості дитини / Е.  Аметова // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 2. - С. 36-43.

  563.  Аніськовецька М. Листи до онуків : вчимося легко і просто [Текст] / М. Анісковецька. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2005. - 91 с.

  564.  Ардобацька К. Педагогічна допомога батькам у вихованні аутичних дітей / К. Ардобацька // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 46-50.

  565.  Афузова Ф. Роль матері в сімейному вихованні / Ф. Афузова // Психолог. - 2003. - Трав. (№ 18-19). - С. 29-32.

  566.  Бабенко Н. Сімейне дозвілля як соціально-культурне явище / Н. Бабенко // Рідна школа. - 2002. - № 3. - С. 74-77.

  567.  Бадрак В. Лики любові : [про сімейне щастя видат. особистостей] / В. Бадрак // Дзеркало тижня. - 2008. - 22 листоп. - С. 22.

  568.  Бакалець І. Один день життя у християнській родині  / І. Бакалець // Розкажіть онуку. - 2003. - Листоп. (№ 33). - С. 20-22.

  569.  Баранова О. Малюнок сім'ї: діагностика міжособистісних взаємин дітей у сім'ї / О. Баранова // Психолог. - 2005. - Січ. (№ 2). - С. 18-24.

  570.  Безпарточна В. Значення сім'ї для становлення особистості дитини / В. Безпарточна // Психолог. - 2010. - № 39. - С. 28-30.

  571.  Белінська І. Психологічна сутність сім'ї як чинника становлення особистості підлітків / І. Белінська, І. Гоян // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 12. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 102-116.

  572.  Беляєва О. Поговоримо про необхідність батьківських обіймів / О. Беляєва // Психолог. - 2009. - Листоп. (№ 41). - С. 30-32.

  573.  Бестужев-Лада И. От Содома к Гоморре : [особое мнение о необходимости культа родит. семьи] / И. Бестужев-Лада // Литературная газета. - 2002. - 3-9 июля. - С. 5.

  574.  Бех І. Інваріанти особистісно орієнтованого підходу до виховання дитини / І. Бех // Початкова школа. - 2001. - № 2. - С. 3-7.

  575.  Бєлкіна Е. Світ мистецтва і дитина / Е. Бєлкіна, Т. Науменко // Дошкільне виховання. - 2000. - № 1. - С. 4-5.

  576.  Бєляєва О. Як уникнути конфліктів із своєю дитиною? / О. Бєляєва // Психолог. - 2010. - № 37. - С. 16-17.

  577.  Библів Н. Поняття про сім'ю, статеве виховання. Піклування про здоров'я - обов'язок членів сім'ї : інтегр. урок / Н. Библів, Л. Дзюба, О. Савельєва // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000. - № 7/8. - С. 16-20.

  578.  Біловус Н. Виховання обдарованої дитини в умовах сучасної сім'ї / Н. Біловус // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 110-115.

  579.  Бодрик Н. Дослідження проблеми лихослів'я в сім'ї та школі / Н. Бодрик // Психолог. - 2007. - Серп. (№ 29). - С. 20-23.

  580.  Бойко Н. Сім'я і школа: секрети ефективної співпраці [у вихованні дітей] / Н. Бойко // Психолог. - 2009. - Верес. (№ 34). - С. 22-27.

  582.  Бондарчук О. Психологія сім'ї [Текст] : курс лекцій / О. Бондарчук. - К. : МАУП, 2001. - 96 с.

  583.  Борин Г. Формування педагогічної культури батьків з питань організації здорового способу життя дошкільників / Г. Борин // Збереження і зміцнення здоров'я дітей : зб. матеріалів. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 43-47.

  584.  Борин Г. Християнські цінності і сучасне сімейне виховання / Г. Борин // Джерела. - 2004. - № 3/4. - С. 147-151.

  585.  Брак: сексуальные отношения и брак в иудаизме // Пилкингтон С. Иудаизм / С. Пилкингтон : [пер. с англ. Е. Богдановой]. - М., 2002. - С. 179-203.

  586.  Бурдун В. Взаємодія сім'ї і школи в трудовому вихованні підлітків / В. Бурдун // Рідна школа. - 2003. -  № 12. - С. 35-36.

  587.  Бутенко О. Сім'я - провідна виховна інституція: історичний аспект / О. Бутенко // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 73-75.

  588.  В сім'ї незрячий малюк : [пробл. виховання] // Дозвілля незрячих. - Снятин, 2001. - С. 76-108.

  589.  Ваш малюк і догляд за ним : сучас. енцикл. - Донецьк : БАО, 2005. - 512 с.

  590.  Веди. Шлюб та сім'я. Сімейна обрядовість та виховання // Малярчук І. Доброслав'я. Основи державного вчення, духовної влади України / І. Малярчук. - Фастів, 2010. - С. 268-300.

  591.  Верещак Є. Духовні цінності: спадщина і надбання родоводу / Є. Верещак // Початкова школа. - 2008. - № 2. - С.41-44.

  592.  Виноградова Т. Ділова гра з батьками: уміння виховувати - це талант / Т. Виноградова // Історія та правознавство. - 2008. - Верес. (№ 26). - С. 14-16.

  593.  Виховання в сім'ї як чинник формування релігійної детермінованості чи індиферентності громадян України // Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття : монографія / С. Здіорук. - К., 2005. - С. 121-129.

  594.  Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах [Текст] : темат. Держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2001 р. - К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 144 с.

  595.  Вівчарик Т. Психологічна допомога неблагополучним сім'ям / Т. Вівчарик // Еврика-ІХ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 27-30.

  596.  Вікторенко І. Особливості пізнавального спілкування молодших школярів у сім'ї / І. Вікторенко // Рідна школа. - 2003. - № 4. - С. 61-63.

  597.  Вітюк Н. До проблеми конфліктності батьківсько-дитячої взаємодії в період підліткової кризи / Н. Вітюк // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 12. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 79-89.

  598.  Вітюк Н. Соціально-психологічний аналіз подружніх конфліктів / Н. Вітюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 9. Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 109-117.

  599.  Вовчик-Блакитна О. Співтворчість педагогів та батьків як умова розвитку особистісного потенціалу дитини / О. Вовчик-Блакитна // Мандрівець. - 2007. - № 3. - С. 64-71.

  600.  Вознесенська О. Арт-терапевтична майстерня: радість і розвиток для всієї сім'ї / О. Вознесенська // Психолог. - 2008. - № 1. - С. 24-26.

601.  Вознесенська О. Арт-терапія сім'ї / О. Вознесенська // Психолог. - 2005. - Жовт. (№ 39). - С. 9-14.

  602.  Володарская Е. "Родительская" и "студенческая" модели представлений о семейном воспитании / Е. Володарская // Психологический журнал. - 2005. - № 5. - С. 26-34.

  603.  Воспитание ребенка в неполноценной семье // Мир. - 2007. - 25 сент. - С. 10.

  604.  Врей Р. Замість батьків дітей виховує інтернет / Р. Врей // Дзеркало тижня. -2008. - 12 квіт. - С. 23.

  605.  Газда Н. Сім'я як соціально-психологічний чинник поведінкових девіацій дітей дошкільного віку / Н. Газда // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХVII-ХVIIІ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 33-37.

  606.  Гайналь Т. Ціннісні аспекти шлюбно-сімейних стосунків у сучасній Україні / Т. Гайналь // Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 108-116.

  607.  Галичанська А. Психологічний клімат молодої сім'ї / А. Галичанська // Соціальна психологія. - 2003.  - № 1. - С. 116-122.

  608.  Гараєва В. Сім'я на роздоріжжі: кодекс "Золотого тельця" чи християнська мораль : [пробл. сімейн. виховання дітей] / В. Гараєва // Дзеркало тижня. - 2002. - 7-13 груд. - С. 22.

  609.  Гендерна складова вихованого процесу сучасної української сім'ї // Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., 2003. - С. 80-83.

  610.  Гендерні особливості ставлення до ролей батьків та матерів у вихованні дітей // Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., 2003. - С. 67-68.

  611.  Геник С. Обдарована дитина [Текст] / С. Геник, М. Грицишин, І. Дейчаківський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 544с.

  612.  Гнатюк Р. І на татовій вулиці свято : [тато в сім'ї] / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. - 2005. - 12 черв. - С. 22.

  613.  Гнатюк Р. Татусі бувають різні... татусі усі потрібні... : [сімейн. виховання] / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. - 2009. - 5 верес. - С. 15.

  614.  Голець М. Етика матері і дитини: нарис з історії виховання дітей раннього віку [Текст] / М. Голець : навч. посіб. / М.  Голець - К. : Вища школа, 2005. - 159 с.

  615.  Гончаренко Н. Вплив родинного виховання на розвиток дитини / Н. Гончаренко // Психолог. - 2008. - № 46/47. - С. 13-14.

  616.  Гончаров О. Синдром молодої дружини: комедія на 2 дії / О. Гончаров // Дніпро. - 2009. - № 3. - С. 136-150.

  617.  Гордійчук О. Сім'я та трудове виховання дитини / О. Гордійчук // Початкова освіта. - 2005. - Січ. (№ 4). - С. 2-3.

  618.  Городчук В. Здоровий спосіб життя дітей у сім'ї / В. Городчук // Збереження і зміцнення здоров'я дітей : зб. матеріалів. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 47-52.

  619.  Гречко Г. Молода сім'я під патронатом дитячої бібліотеки [м. Миколаєва] / Г. Гречко // Культура і життя. - 2003. - 16 квіт.

  620.  Григор'єв А. Проблеми взаємин у родинах, де є діти з аномаліями розвитку / А. Григор'єв // Дефектологія. - 2004. - № 1. - С. 48-49.

  621.  Гринчук О. Психолого-педагогічні аспекти дитячо-батьківських взаємин у сім'ї / О. Гринчук // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 13. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 166-176.

  622.  Гринчук О. Характеристика компонентів психолого-педагогічного впливу сім'ї на особистісний розвиток дитини / О. Гринчук // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 12. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2007. -  С. 95-102.

  623.  Гуїн Філіп С. Філософія у [сімейн.] вихованні дітей як громадян світу / Гуїн Філіп С. // Рідна школа. - 2001. - № 4. - С. 54-57.

  624.  Гурєєва О. Сім'я як символічна модель церкви / О. Гурєєва // Вісник Київського національного університету. Філософія. Політологія. - 2003. - Вип. 49-51. - С. 48-50.

  625.  Гурик О. "Щаслива дитина - щастя родині" : [в с. Цінява Рожнятів. р-ну проведено культ.-просвіт. акцію, присвяч. Дню усиновлення] / О. Гурик // Галичина. - 2010. - 12 жовт.

  626.  Гусак І. Сім'я, дитина, виховання / І. Гусак // Демократична Україна. - 2003. - 28 лют.

  627.  Даніліна І. Як стати ідеальним батьком підлітка / І. Даніліна // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 36-37.

  628.  Двіжона О. Дистантна сім'я та її вплив на формування особистості дитини та підлітка / О. Двіжона // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 12. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 116-121.

  629.  Демченко С. Ідеї родинного виховання в параболах Г. Сковороди / С. Демченко // Рідна школа. - 2005. - № 11. - С. 42-44.

  630.  Демченко С. Особливості періоду ранньої юності (15-18 років): тренінгове заняття для батьків та дітей / С. Демченко // Психолог. - 2008. - Квіт. (№ 16). - С. 20-24.

  631.  Демчук Л. Зрозумій мене (рефлексивне заняття для батьків та дітей) / Л. Демчук // Психологічна газета. - 2009. - № 3. - С. 10-13.

  632.  Денисюк О. У центрі уваги - раннє дитинство / О. Денисюк // Дошкільне виховання. - 2003. - № 8. - С. 10-11.

  633.  Діагностика психоемоційного стану особи, яка вчинила (чинить) насильство в сім'ї // Психолог. - 2010. - № 21/22. - С. 12-37.

  634.  Дмитренко Л. Досвід сімейного виховання / Л. Дмитренко // Освіта України. - 2008. - 25 січ.

  635.  Добош О. Особливості виховання гуманних відносин у системі "батьки-діти" в умовах політкультурного середовища / О. Добош // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 115-120.

  636.  Доброєр О. Відповідальне батьківство: роль і значення чоловіка для виховання дитини / О. Доброєр // Психолог. - 2009. - верес. (№ 36). - С. 22-24.

  637.  Дослідження проявів лихослів'я у школі та сім'ї // Широкорадюк Л. Лихослів'я у шкільному середовищі: профілактика і корекція / Л. Широкорадюк. - К., 2009. - С. 30-53.

  638.  Дуркалевич І. Сім'я як репрезентант психічного здоров'я дитини / І. Дуркалевич // Психолог. - 2006. - трав. (№ 17). - С. 16-18.

  639.  Енциклопедія батьківства [Текст] : посібник / [за ред. Є. Коваленко, С. Кириленко]. - К. : КНТ, 2008. - 591 с.

  640.  Єхалова Л. Психологічний клімат родини і психічний розвиток дитини / Л. Єхалова // Соціальна психологія. - 2005. - № 5. - С. 137-143.

  641.  Жевага С. Вплив сім'ї на фізичне виховання та психічний розвиток підлітків / С. Жевага // Фізичне виховання в школі. - 2000. - № 2. - С. 30-32.

  642.  Желдак И. Коррекция семейного воспитания / И. Желдак // Практична психологія та соціальна. - 2009. - № 8. - С. 20-25.

  643.  Житня І. "Мовний прорив" у колі батьків... / І. Житня // Дошкільне виховання. - 2008. - № 12. - С. 8-11.

  644.  З чого починається тато? : [інтерв'ю з психологом Т. Гурлєвою / записала Т. Гончаренко] // Психолог. - 2009. - № 18. - С. 9-17.

  645.  Зарединова Э. Традиции мусульманского воспитания и формирование нравственно-ценностных взаимоотношений в крымскотатарской семье (крос-культурный аспект) / Э. Зарединова // Іслам і Україна : роботи учасн. першого Всеукр. ім. А. Кримського конкурсу ісламознавч. дослідж. молодих учен. / упоряд. та авт. передм. М. Кирюшко. - К., 2005. - С. 86-100.

  646.  Заредінова Е. Педагогізація батьків - одна з умов формування морально-ціннісних взаємин з дітьми в сучасній кримськотатарській родині / Е. Зередінова // Початкова школа. - 2003.-  № 10. - С. 43-46.

  647.  Заредінова Е. Концепція морально-ціннісних взаємин батьків і дітей у кримсько-татарській педагогіці ХХ ст. / Е. Заредінова // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 3. - С. 123-131.

  648.  Захарова М. Специфіка статеворольової соціалізації дітей з неповної сім'ї як психологічна проблема / М. Захарова // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 7. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 106-113.

  649.  Захарченко В. Здорова сім'я : тренінги для батьків / В. Захарченко // Відкритий урок. - 2005. - № 5/6. - С. 24-27.

  650.  Зелінська Т. Феномен залежної любові у відданих сім'ях / Т. Зелінська // Початкова школа. - 2003. - № 6. - С. 49-51.

  651.  Зельцер В.  Культурно-антропологический подход к семейной психотерапии: мифы и магия / В. Зельцер, М.  Зельцер // Вопросы психологии. - 2002. - № 6. - С. 93-102.

  652.  Зоріна Л. "Дякую Всевишньому за радість материнства і кожен прожитий день" : [про багатодіт. родину Бугаєнків з Івано-Франківська] / Л. Зоріна // Світ молоді. - 2006. - 25 серп.

  653.  Зубова Г. Семейное воспитание детей раннего возраста / Г. Зубова // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 7. - С. 66-76.

  654.  Иванова Н.  Воспитание детей в семье в контексте социальных изменений / Н.  Иванова, И.  Бобылева // Начальная школа. - 2004. - № 3. - С. 6-13.

  655.  Ісіченко І. "Жона нехай убоїться мужа свого..." : [шлюб з точки зору християн. віровчення] / І. Ісіченко // Дзеркало тижня. - 2001. - 8-14 груд. - С.21.

  656.  Йовенко Л. Суспільство і сім'я: сучасні проблеми родинного виховання / Л. Йовенко // Початкова школа. - 2005. - № 4. - С. 50-52.

  657.  Калуська Л.  Здоров'я дитини в садку та родині [Текст] / Л.  Калуська. - Х. : Ранок-НТ, 2005. - 93 с.

  658.  Карабин Т. Взаємозв'язок узалежненості особистості та її співузалежненості в сімейних стосунках / Т. Карабин, Х. Дмитренко-Карабин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 14. Ч. 1.  - Івано-Франківськ, 2009. -  С. 172-182.

  659.  Карнеги Д. Как быть счастливым в семье [Текст] / Д. Карнеги; пер. с англ. П. Петрова. - Минск : Попурри, 2006. - 431 с.

  660.  Кашапова Л. Роль семьи и школы в музыкальном образовании детей / Л.  Кашапова // Начальная школа. - 2005. - № 7. - С. 35-38.

  661.  Кириленко М. Дітки в золотій клітці: виховання дітей в багатій сім'ї / М. Кириленко // Дзеркало тижня. - 2007. - 6-12 жовт. - С. 22.

  662.  Кириленко М. Чи можна сваритися [батькам] у присутності дітей? / М. Кириленко, Г. Яценко // Дзеркало тижня. - 2005. - 26 берез. - С. 22.

  663.  Кириленко С. Впровадження особистісно зорієнтованої системи виховання як важливий засіб формування класу-родини / С. Кириленко // Початкова школа. - 2006. - № 3. - С. 48-51.

  664.  Кириченко Т. Тепло родинного вогнища / Т. Кириченко // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 124-125.

  665.  Кислашко О. "Шануй батька і матір - тоді тобі буде добре і довго житимеш на землі" / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 10. - С. 26-31.

  666.  Кігічак-Борщевська А. От і казочці кінець, а хто слухав... не молодець? : [про виховання дітей і сімейн. будні] / А. Кігічак-Борщевська // Дзеркало тижня. - 2006. - 21-27 січ. - С. 22.

  667.  Клибус Г. Родинне виховання / Г. Клибус // Освітянське слово. - 2001. - 13 груд.

  668.  Кляпець О. Феномен емоційного вигоряння сім'ї / О. Кляпець // Соціальна психологія. - 2006. - № 4. - С. 168-176.

  669.  Кляпець О. "Краще я з'їм перед загсом свій паспорт?" : [психол. особливості впливу досвіду взаємин в батьків. сім'ях на становлення шлюбно-сімейн. настанов юнац. молоді]  / О. Кляпець // Освіта. - 2007. - 22-29 серп. - С. 6.

  670.  Ковальчук Л. Гуртуйся, творча родино! : [розвивальна прогр. для дітей і батьків ] / Л. Ковальчук // Психолог. - 2010. - № 25. - С. 14-26.

  671.  Козій О. Засвоєння ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат у батьківській сім'ї / О. Козій // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 200-202.

  672.  Кокіна В. Сімейне виховання - кожній дитині / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2006. - 7 квіт. - С. 5.

  673.  Колісник О. Мотиви створення сім'ї - основа родинного щастя / О. Колісник // Психолог. - 2010. - Листоп. (№ 42). - С. 20-28.

  674.  Комаровський Є. Здоров'я дитини і здоровий глузд її родичів [Текст] / Є. Комаровський. - Х. : Фоліо, 2005. - 542 с.

  675.  Кононенко В. Концепт родини в лінгвокультурному аспекті / В. Кононенко // Проблеми української народної педагогіки. Теорія і практика : зб. наук. ст. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 51-56.

  676.  Кононенко Н. Сім'я як осередок формування культури поведінки / Н. Кононенко // Рідна школа. - 2005. - № 6. - С. 32-34.

  677.  Корнієнко С. Родина і школа - обереги здоров'я дитини / С. Корнієнко // Початкова школа. - 2002. - № 9. - С. 36-40.

  678.  Корнієнко С. Родинне дозвілля у початкових класах [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Корнієнко. - 2-е вид. перероб. та допов. - Т. : Богдан, 2005. - 160 с.

  679.  Косарєва І. Батьки і діти: психологічні моделі міжособистісної взаємодії / І. Косарєва // Дошкільне виховання. - 2005. - № 5. - С. 11-13.

  680.  Костів В. Релігійне виховання дітей в умовах неповної сім'ї / В. Костів // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 319-323.

  681.  Костюченко О. Духовні цінності в системі виховання [дітей у сім'ї] / О. Костюченко // Історія в школі. - 2003. - № 5/6. - С.  65-67.

  682.  Кочерга О. Родина - взаємодія батьків і дітей / О. Кочерга // Розкажіть онуку. - 2009. - Квіт. (№ 7/8). - С. 71-75 ; Трав. (№ 9/10). - С. 61-64 ; Черв. (№ 11/12). - С. 55-61 ; Лип. (№ 13/14). - С. 85-89 .

  683.  Кравченко Р. Проблеми виховання в сім'ї дітей з інтелектуальною недостатністю / Р. Кравченко // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 42-46.

  684.  Кравченко Т. Взаємодія сім'ї та школи: сучасний погляд на проблему / Т. Кравченко // Освіта і управління. - 2006. - № 2. - С. 144-148.

  685.  Кравченко Т. Вимогливість як важливий чинник морального виховання дітей у сім'ї / Т. Кравченко // Джерела. - 2002. - № 3/4. - С. 106-107.

  686.  Кравченко Т. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2006. - № 2. - С. 142-150.

  687.  Кравченко Т. Сімейне виховання та його технології / Т. Кравченко // Учитель. - 2000. - № 1-3. - С. 17-21.

  688.  Кравченко Т. Сучасна сім'я у вимірі вартостей / Т. Кравченко // Рідна школа. - 2002. - № 1. - С.15-17.

  689.  Краснокутська Л. Батьківський такт [сімейн. виховання] / Л. Краснокутська // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Берез. (№ 8). - С. 38-39.

  690.  Кужельний О. Шведський стіл, сім'я і театр / О. Кужельний // Дзеркало тижня. - 2003. -  2-8 серп. - С. 18.

  691.  Кузьмінський А. Педагогіка родинного виховання [Текст] : навч. посіб. / А. Кузьмінський, В. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.

  692.  Куриленко М. Щоб вечір життя був ясним : [турбота про старих у сім'ї] / М. Кириленко // Дзеркало тижня. - 2008. - 8 берез. - С. 22.

  693.  Кухаренко Л. Навчаємо батьківству / Л. Кухаренко // Психолог. - 2008. - Лют. (№ 7/8). - С. 52-53.

  694.  Кучеренко Н. Співпраця вихователя та сім'ї щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей / Н. Кучеренко // Збереження і зміцнення здоров'я дітей : зб. матеріалів. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 121-126.

  695.  Кучмаева О. О современной семье и ее воспитательном потенциале / О. Кучмаева, Е. Марыганова, О. Петрякова, А. Синельников // Социологические исследования. - 2010. - № 7. - С. 49-55.

  696.  Кушнір Ю. Психологічні характеристики сімейних взаємин осіб, хворих шизофренією / Ю. Кушнір // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 6-8.

  697.  Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2008. - № 6. - С. 3-6.

  698.  Ларина С. Все начинается с любви : [діти в сім'ї] / С. Ларина // Начальная школа. - 2002. - № 8. - С. 66-71.

  699.  Ларіонова В. Гармонізація сімейних стосунків / В. Ларіонова // Психолог. - 2009. - № 5. - С. 23-31.

  700.  Левкович В. Взаимоотношения супругов в семьях предпринимателей / В. Левкович // Психологический журнал. - 2004. - № 5. - С. 24-31.

701.  Левкович В. Особенности добрачных отношений супругов как фактор стабильности семьи / В. Левкович // Психологический журнал. - 2009. - № 2. - С. 87-91.

  702.  Лешко Б. Співпраця медичної сестри, педагогів та батьків з питань зміцнення здоров'я дошкільників / Б. Лешко // Збереження і зміцнення здоров'я дітей : зб. матеріалів. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 63-65.

  703.  Ликова В. Статеве виховання: дотримання установок на соціальні ролі батьківства і материнства / В. Ликова // Психолог. - 2009. - Листоп. (№ 41). - С. 27-29.

  704.  Литвиненко І. Відповідальність за власне здоров'я формуємо разом з батьками / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2005.- № 1. - С. 6-7.

  705.  Литвиненко І. Мамину любов хлібом не заміниш / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 5. - С. 9-13.

  706.  Литвиненко І. Якщо батьки розлучилися... криза втрати / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2007. - № 6. - С. 13-15.

  707.  Лобановська Г. Брати і сестри - чому вони такі різні? : [виховання і стосунки між братами і сестрами] / Г. Лобановська // Дзеркало тижня. - 2007. - 31 берез. - С. 22.

  708.  Лобановська Г. Гостьовий шлюб: "за" і "проти" : [комент. психолога] / Г. Лобановська // Дзеркало тижня. - 2007. - 8 берез. - С. 2.

  709.  Логвин В. У кожній дитині сонце: взаємодія школи, батьків та громадськості у сімейно-родинному вихованні учнів / В. Логвин // Освіта. - 2008. - 14-21 трав. - С. 3.

  710.  Лютак О. Сімейний конфлікт як предмет соціально-психологічного аналізу / О. Лютак // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 10. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 73-79.

  711.  Мазур О. Підготовка старшокласників до сімейного життя / О. Мазур // Психолог. - 2010. - Січ. (№ 1). - С. 18-22.

  712.  Мазур П. Родинне трудове виховання / П. Мазур // Рідна школа. - 2000. - № 6. - С. 21-23.

  713.  Максимова Н. Вплив школи на виховання дітей у сім'ї / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа. - 2004. - № 5. - С. 39-41.

  714.  Максимович О. Біблійне вчення про сім'ю та проблеми її функціонування / О. Максимович // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 332-336.

  715.  Максимович О. Вплив сім'ї на формування особистості дитини / О. Максимович // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді : етнографічні засади. - Снятин : Прут Принт, 2006. - С. 151-155.

  716.  Максимович О. Формування морально-етичних цінностей дитини в сім'ї : історико-педагогічна ретроспектива / О. Максимович // Обрії. - 2008. - № 2. - С. 70-74.

  717.  Макушина О. Причины психологической зависимости от родителей в подростковом возрасте / О. Макушина // Вопросы психологии. - 2002. - № 5. - С. 135-143.

  718.  Мамайчук И. Семейные отношения: психологический анализ и пути коррекции / И. Мамайчук // Дошкольное воспитание. - 2003. - № 5. - С. 80-85.

  719.  Мандруючи до зрілости: виховання для життя в сім'ї, для підлітків 13-16 р. [Текст] / за ред. Т. Круль; пер. з пол. З. Городенчук. - Л. : Свічадо, 2003. - 224 с.

  720.  Маргулян І. Татове виховання / І. Маргулян // Психолог. - 2008. - Лют. (№ 5). - С. 30-31.

  721.  Марченко О. Що означає бути батьком... / О. Марченко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 6. - С. 14-16.

  722.  Машковець М. Учіть дитину любити маму / М. Машковець // Дошкільне виховання. - 2003. - № 5. - С. 28-29.

  723.  Медведюк О. Виховання пізнавальних інтересів дитини в сім'ї / О. Медведюк // Розкажіть онуку. - 2009. - № 3/4. - С. 57-59.

  724.  Мелина С. Мировоззренческие аспекты работы с семьей / С. Мелина // Воспитание школьников. - 2005. - № 5. - С. 17-21.

  725.  Мельник С. Зберегти сімейні цінності : [за матеріалами „круглого столу" на тему: „Розвиток сімейних цінностей в Україні і Туреччині крізь призму європейської інтеграції"] / С. Мельник // Голос України. - 9 черв. - С. 3

  726.  Мельникович Т. Батьківська сім'я як основа формування уявлень про модель майбутньої сім'ї / Т. Мельникович // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 37-39.

  727.  Мерзлякова О. Інтерактивні заняття психолога з батьками [Текст] / О. Мерзлякова. - К. : Шкільний світ, 2008. - 119 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")

  728.  Мещерякова С. Психологическая готовность к материнству / С. Мещерякова // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 18-27.

  729.  Михайлицька О. Вітчими і мачухи: особливості "складносурядної" сім'ї / О. Михайлицька // Дзеркало тижня. - 2000. - 19 берез. - С. 22.

  730.  Міляєва В. Взаємодія сім'ї і школи як психологічна проблема / В. Міляєва // Соціальна психологія. - 2006. - № 6. - С. 141-146.

  731.  Мінсук К. Ознаки неправди у взаєминах чоловіків, жінок та дітей / К. Мінсук // Психолог. - 2010. - № 3. - С. 3-8.

  732.  Мірошник В. Родинне виховання в сучасних умовах / В.  Мірошник // Розкажіть онуку. - 2005. - Верес. (№ 19-20). - С. 29-32.

  733.  Моральне значення християнської родини // Марусяк М. Моральне богослов'я / М. Марусяк. - Снятин, 2000. - С. 123-132.

  734.  Морально-педагогічна функція сім'ї у вихованні дітей // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади. - Снятин, 2006. - С. 151-174.

  735.  Мороз Г. Від діда - онукам, від онуків - дідові: інтегроване заняття-гра / Г. Мороз // Дошкільне виховання. - 2000. - № 5. - С. 12-13.

  736.  Моруа А. Искусство семейной жизни / А. Моруа; пер. с фр. И. Курдаковой // Магістраль. - 2001. - 14 верес. - С. 15.

  737.  Муляр Н. Місце морально-етичних цінностей у житті сучасної сім'ї / Н. Муляр // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 247-252.

  738.  Навіщо батькам ходити до школи [Текст] / упоряд. М. Голубенко. - К. : Шкільний світ, 2006. - 128 с.

  739.  Назаренко Л. Єдність сім'ї та школи у формуванні ціннісних орієнтацій учнівської молоді / Л. Назаренко // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 138-139.

  740.  Назаренко Л. Сутність та особливості моделі родинно-шкільного вихованого простору / Л. Назаренко // Виховна робота в школі. - 2005. - Берез. (№ 3). - С. 2-13.

  741.  Науменко В. Як працювати з дитячою книжкою у колі сім'ї / В. Науменко // Урок української. - 2001. - № 4. - С. 35-36.

  742.  Неврастительная жизнь: как избежать семейных скандалов // Версия. - 2005. - 4-10 апр. - С. 12-13.

  743.  Нижникевич З. Морально-педагогічна функція сім'ї у вихованні відповідального ставлення дитини до праці / З. Нижникевич // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді : етнографічні засади. - Снятин : Прут Принт, 2006. - С. 159-163.

  744.  Никонова Л. Різки знову в моді? : [тілесні покарання дітей] / Л. Никонова // Дзеркало тижня. - 2004. - 28 лют. - С. 22.

  745.  Нізельник Н. Вплив сім'ї на стосунки підлітків між собою / Н. Нізельник // Психолог. - 2010. - Берез. (№ 9). - С. 8-12.

  746.  Нікітіна О. Виховувати хлопчика. Виховувати дівчинку. Як? : [сімейн. виховання] / О. Нікітіна // Психологічна газета. - 2010. - № 4. - С. 30-31.

  747.  Олійник Л. До проблеми родинного та суспільного статевого виховання дітей / Л. Олійник // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 12. - С. 66-71.

  748.  Орбан-Лембрик Л. Шлюбно-сімейні взаємини і стабільність родинного життя / Л. Орбан-Лембрик // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 11., Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2006. -  С. 120-135.

  749.  Орел М. Любов до власної дитини: так просто, так важко : з публ. висловлювань / М. Орел // Україна молода - 2000. - 1 черв. - С. 10.

  750.  Остапенко О. Фізичне виховання учнів у системі "Родина - школа" / О. Остапенко // Початкова школа. - 2008. - № 6. - С. 47-50.

  751.  Остащенко М. Била мене мати: насильство над дітьми [в сім'ях] в Україні - поширена "практика виховання" / М. Остащенко // Україна молода. - 2006. - 23 лют. - С. 7.

  752.  Остроумова Е. Типы семейного воспитания / Е. Остроумова // Киевский вестник. - 2005. - 9 июня. - С. 4.

  753.  Павлова Л. О взаимодействии семейного и общественного воспитания детей раннего возраста / Л. Павлова // Дошкольное воспитание. - 2002. - № 8. - С. 8-13.

  754.  Павлюк Н. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості / Н. Павлюк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 1. - С. 26-29.

  755.  Пачковський Ю. Методика "кінетичний малюнок сім'ї" / Ю. Пачковський // Психолог. - 2004. - Лют. (№ 8). - С. 26-30.

  756.  Пенькова О. Роль сімейних ціннісних орієнтацій у становленні громадянина / О. Пенькова // Психолог. - 2006. - № 37. - С. 22-24.

  757.  Пеньковська Н. Сім'я формує самооцінку дитини / Н. Пеньковська // Дошкільне виховання. - 2002. - № 6. - С. 16-19.

  758.  Петрищев В. Культура сімейних взаємин між батьками і дітьми / В. Петрищев // Психолог. - 2005. - Груд. (№ 24-27). - С. 24-27.

  759.  Петровский В. Отчуждение как феномен детско-родительских отношений / В. Петровский // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - С. 19-26.

  760.  Печерська Е. Сім'я і музичне виховання дітей / Е. Печерська // Початкова школа. - 2005. - № 1. - С. 52-55.

  761.  Пігуляк Л. Психологічні аспекти сімейних конфліктів / Л. Пігуляк // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 53-56.

  762.  Повалій Л. Українські проблеми релігійного виховання дітей / Л. Повалій, В. Постовий // Освіта і управління. - 2006. - № 2. - С. 121-127.

  763.  Погорілий В. Чому людям не вдається те, що можуть усі батьки на Землі? : [про методи виховання дітей] / В. Погорілий // Робітнича газета. - 2006. - 19-25 верес.

  764.  Полякова Г. Сім "я" - одне "ми" / Г. Полякова // Психолог. - 2003. - Верес. (№ 33). - С. 28-32.

  765.  Послання Папи Івана Павла ІІ до сімей : [з нагоди Року сім'ї] // Послання Папи Івана Павла ІІ. - Л., 2001. - С. 9-120.

  766.  Постовий В. Виховання дітей у сучасній сім'ї / В. Постовий // Педагогічна газета. - 2006. - Лип. (№ 7). - С. 3.

  767.  Постовий В. Духовність: потреби й інтереси дітей, батьків, сім'ї / В. Постовий // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 2. - С. 2-6.

  768.  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині / В. Постовий // Рідна школа. - 2001. - № 7. - С. 33-36.

  769.  Постовий В. Формування духовних цінностей у дітей в сім'ї / В. Постовий // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді : етнографічні засади... - Снятин : Прут Принт, 2006. - С. 155-158.

  770.  Постовий В. Формування педагогічної культури сучасної сім'ї / В. Постовий // Педагогічна газета. - 2003. - Верес. (№ 9). - С. 8.

  771.  Правила семейного воспитания // Педагогика : соврем. энцикл. - Минск, 2010. - С. 520-522.

  772.  Презлята Г. Формування здорового способу життя у сім'ї / Г. Презлята // Обрії. - 2006. - № 1. - С. 32-36.

  773.  Прийменко В. Вплив сім'ї на успішне навчання дитини / В. Прийменко // Початкова школа. - 2006. - № 3. - С. 52-55.

  774.  Прийменко В. Дефекти сімейного виховання / В. Прийменко // Психолог. - 2005. - Верес. (№ 34). - С. 29-32.

  775.  Приходько О. Батьківські турботи не обтяжують, а тішать : [позитив. виховання дітей в сім'ї - європ. концепція] / О. Приходько // Дзеркало тижня. - 2006. - 23 груд. - С. 22.

  776.  Прокопенко М. Вплив християнства на формування в українців високоморальних сімейних якостей / М. Прокопенко // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 357-361.

  777.  Прокудін Г. Сімейні традиції в стінах навчального закладу / Г. Прокудін // Україна-Business. - 2003. - 12-19 серп. - С. 6.

  778.  Психологічна допомога батькам [Текст] / упоряд. О. Главник. - К., 2002. - 112 с. - (Психолог. Бібліотека).

  779.  Психологічна допомога сім'ї [Текст] / упоряд. Т. Гончаренко. - К. : Шкільний світ, 2005. - 127 с.

  780.  Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. Поліщука. - Суми : Унів. книга, 2008. - 239 с.

  781.  Психолого-педагогічні основи зміцнення сучасної сім'ї // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. VI. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 165-216.

  782.  Пугач Л. Все починається з сім'ї / Л. Пугач // Психолог. - 2008. - № 6. - С. 25-27.

  783.  Пушкарук І. До питання про співвідношення понять "батьківський інстинкт" та "батьківська любов" / І. Пушкарук // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 11. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2009. -  С. 306-314.

  784.  Радина Н. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях и в семье / Н. Радина // Вопросы психологии. - 2000. - № 3. - С. 23-33.

  785.  Радул О. До витоків формування сімейного виховання у давніх слов'ян та їхніх пращурів / О. Радул // Рідна школа. - 2009. - № 2/3. - С. 69-72.

  786.  Радченко М. Тренинги личностного роста как метод психокорекционной помощи родителям "необучаемых" детей / М. Радченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 9. - С. 36-45.

  787.  Раратюк Г. Предметний світ та особистість дитини /  Г. Раратюк // Дошкільне виховання. - 2000. - № 2. - С. 3-5.

  788.  Реддінг С. Батьки та навчання / С. Реддінг // Шлях освіти. - 2001. - № 1. - С. 17-20.

  789.  Рибальченко І. Розвиток творчих здібностей дітей у родині / І. Рибальченко // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Лют.(№ 6). - С. 38-39.

  790.  Робота бібліотеки з батьками // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 2/3. - С. 19-20.

  791.  Робота з батьками молодших школярів [Текст] / [упоряд. Т. Бишова]. - К. : Шкільний світ, 2008. - 127 с.

  792.  Робота психолога з батьками [Текст] / упоряд. Т. Гончаренко. - К. : Шкільний світ, 2006. - 111 с.

  793.  Роговець О. Взаємодія сім'ї і школи як чинник виховання громадянської культури особистості / О. Роговець // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 31-34.

  794.  Родинна педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Марушкевич, В. Постовий [та ін.]. - К. :  Парапан, 2002. - 215 с.

  795.  Родинне виховання - головний складник у формуванні особистості // Персонал. - 2004. - № 44. - С. 11.

  796.  Родинне сонцеколо : метод. порадник для роботи з батьками / авт.-упор. Л. Калуська. - Тернопіль : Мандрівець, 2006. - 140 с.

  797.  Ройз С. Сором'язлива дитина - сигнал для батьків / С. Ройз // Дзеркало тижня. - 2004. - 11-17 верес. - С. 21.

  798.  Роль сім'ї у розвитку особистості // Історія в школі. - 2003. - Квіт. (№ 16). - С. 19-23.

  799.  Руденко А. Пожалкуєш різки - зіпсуєш дитину? : [покарання в сімейн. вихованні] / А. Руденко // Молода Галичина. - 2005. - 28 квіт. - С. 24.

  800.  Руденко М. Сім'я та її роль у житті кожної людини / М. Руденко // Історія та правознавство. - 2007 - № 7. - С. 22-24.

  801.  Савина Е. Особенности материнских установок по отношению к детям с нарушениями в развитии / Е. Савина, О. Чарова // Вопросы психологии. - 2002. - № 6. - С. 15-23.

  802.  Савка В Сім'я - головна ланка у вихованні особистості дитини / В. Савка // Розкажіть онуку. - 2005. - Верес. (№ 19-20). - С. 17-19.

  803.  Сажина С. Креативність як спосіб самореалізації єдиної дитини у сім'ї / С. Сажина // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 3. - С. 21-23.

  804.  Самойлова О. Дослідження ролі матері у формуванні психологічних проблем дитини / О. Самойлова, Т. Яблонська // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 12. - С. 67-71.

  805.  Сарабейська М. Виховання дітей в сім'ї / М.  Сарабейська // Розкажіть онуку. - 2006. - № 21/22. - С. 107-111.

  806.  Сарапулова Є. Лесгафт про роль сім'ї у формуванні характеру дитини / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2003. - № 8. - С. 18-19.

  807.  Сексуальное насилие по отношению к детям в семье // Педагогика : соврем. энцикл. - Минск, 2010. - С. 518-519.

  808.  Семейные предрассудки // Сельченок К. Конструирование счастья : руководство по психодизайну / К.  Сельченок. - М.; Минск, 2006. - С. 270-273.

  809.  Семейный статус ребенка // Педагогика : соврем. энцикл. - Минск, 2010. - С. 522-523.

  810.  Семья : [реліг.-філософ. зміст] // Гнатиенко Г. Исход. Принципы гуманизма / Г. Гнатиенко. - К., 2009. - С. 143-146.

  811.  Сем'янів М. Інфантильність - проблема батьків і дітей / М. Сем'янів // Джерела. - 2000. - № 1/2. - С. 23-26.

  812.  Сененко С. Чоловік молодший : [психологія сімейн. відносин] / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2007. - 3 лют. - С. 22.

  813.  Сененко С. Як зберегти сім'ю і зробити її щасливою : [мистецтво уживатись] / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2006. - 9 верес. - С. 22.

  814.  Серикова Е. Влияние народных традиций, семьи и школы на воспитание нравственности личности / Е. Серикова // Міжнародна науково-практична конференція "Цінності християнської культури як фактор морально-етичного формування особистості" : зб. наук. ст. - К. 2002. - С. 91-97.

  815.  Серова І. Психологічне консультування сім'ї / І. Серова // Психолог. - 2008. - № 9. - С. 3-6.

  816.  Сидорик Ю. Відтворюваність психологічних характеристик родинних взаємин у життєвих планах юнацтва / Ю. Сидорик // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 13. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 198-207.

  817.  Сиромятнікова Л. Активні форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім'ї з питань розвитку і становлення особистості дитини / Л. Сиромятнікова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 11. - С. 49-59.

  818.  Сіданіч І. Виховання у дітей культури взаємин із батьками у навчально-виховному процесі / І. Сіданіч // Початкова школа. - 2005. - № 6. - С. 41-45.

  819.  Сіданіч І. До питання виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім'ї і школі / І. Сіданіч // Освіта і управління. - 2004. -  № 2. - С. 133-145.

  820.  Сіданіч І. Роль сім'ї у вихованні здоров'я молодшого школяра / І. Сіданіч // Відкритий урок. - 2005. - № 5-6. - С. 19-23.

  821.  Сірокурова Л. Особливості виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї / Л. Сірокурова // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Лип. (№ 19-21). - С. 83-94.

  822.  Сіроштан С. Уроки спілкування для батьків: спілкування з дітьми в конфліктній ситуації / С. Сіроштан // Психолог. - 2008. - Черв.(№ 22-24). - С. 46-75.

  823.  Скаковська Л. Дещо про сімейно-шлюбні стосунки / Л. Скаковська // Психолог. - 2004. - Черв. (№ 23/24). - С. 43-45.

  824.  Скорупська Б. Хіба є що дорожче кожному, аніж мати, дружина, сестра / Б. Скорупська // Українське Слово. - 2006. - 4-10 жовт. - С. 7.

  825.  Слабошпицький М. Потенціал батьківської школи : [про методику батьк. навчання дітей] / М. Слабошпицький // Літературна Україна. - 2005. - 6 жовт. - С. 4.

  826.  Сметанський М. А. С. Макаренко та В. О. Сухомлинський про сімейне виховання / М. Сметанський // Рідна школа. - 2003. - № 9. - С. 12-14.

  827.  Смирнова Е. Психологический анализ материнских жалоб : [взаємодія матері і дитини] / Е. Смирнова, Т. Кошкарова // Вопросы психологии. - 2005. - № 6. - С. 26-35.

  828.  Смирнова Е. Структура и динамика родительского отношения в онтогенезе ребенка / Е. Смирнова, М. Соколова // Вопросы психологии. - 2007. - № 2. - С. 57-68.

  829.  Смирнова О. Супружеский курс взаимопонимания : тренинг по семейной психотерапии / О. Смирнова, А. Рамазанова // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8. - С. 26-37.

  830.  Снігульська В. Методи оцінки сім'ї: інструментарій для розуміння та прийняття рішень / В. Снігульська // Психолог. - 2010. - № 5. - С. 8-13.

  831.  Собкин В. Ценностные ориентации родителей детей-дошкольников / В. Собкин, Е. Марич // Вопросы психологии. - 2002. -  № 6. - С. 3-14.

  832.  Сорокопуд В. Втрачена модель батьківства: хороший батько - хто це? / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2008. - 4 жовт. - С. 22.

  833.  Сорокопуд В. Сім'я - таємниця відданого кохання: вчення про інтимну і духовну сфери / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2009. - 14 лют. - С. 16.

  834.  Співпраця школи та сім'ї у гендерному вихованні дітей // Городнова Н. Гендерний розвиток особистості / Н. Городнова. - К., 2008. - С. 32-36.

  835.  Спільна робота школи, сім'ї і громадськості у вихованні екологічної культури учнів та молоді [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2003 р. - Снятин : Прут-Принт, 2003. - 150 с.

  836.  Сприяння зміцненню виховного потенціалу сім'ї // Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : аналіт.-інформ. матеріали. - К., 2003. - С. 150-156.

  837.  Стаднік Н. Вплив батьків на виховання відповідальності у дітей шестирічного віку / Н. Стаднік // Рідна школа. - 2006. - № 10. - С. 20-22.

  838.  Станивчук Т. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями / Т. Станивчук // Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2004 р. м. Київ). - К., 2005. - С. 72-74.

  839.  Створення психологічних умов для духовного зростання дитини в сім'ї // Помиткін Е. Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини / Е. Помиткін. - К., 2008. - С. 61-67.

  840.  Суріна Н. Ігри та творчий розвиток уяви [дитини] / Н. Суріна // Дошкільне виховання. - 2000. - № 1. - С. 6-8.

  841.  Сухарь Е. Ошибки семейного воспитания / Е. Сухарь // Воспитание школьников. - 2005. - № 3. - С. 46-48.

  842.  Сухарь О. 10 помилок у вихованні, яких всі коли-небудь припускалися : [виховання в сім'ї] / О. Сухарь // Валеологія. - 2004. - Берез. (№ 5/6). - С. 4-5.

  843.  Сучасна енциклопедія виховання дитини [Текст] : 1000 корис. порад фахівців / пер. з рос. Н. Косаковської. - Донецьк, 2005. - 399 с.

  844.  Талько М. Профілактика психологічних проблем дитини у сім'ї / М. Талько // Психолог. - 2007. - № 44. - С. 26-29.

  845.  Таран А. З турботою про сім'ю / А. Таран // Дошкільне виховання. - 2004. - № 12. - С. 3-4.

  846.  Теорія і практика родинного виховання // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. VI. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 115-154.

  847.  Терешко І. Національне виховання в елітарних родинах Уманщини: (початок ХХ ст.) / І. Терешко // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 146-153.

  848.  Терлецька Л. Чи займаюсь я вихованням своєї дитини? Азбука для батьків / Л. Терлецька // Психолог. - 2003. - Верес. (№ 33). - С. 20-23.

  849.  Терлецький Р. "Вагітний" тато [Текст] / Р. Терлецький.  - Івано-Франківськ : [Апостол], 2009. - 70 с.

  850.  Титаренко Н. Роль сім'ї і школи у фізичному вихованні дітей / Н. Титаренко // Початкова школа. - 2003. - № 3. - С. 53-54 ; Фізичне виховання в школі. - 2004. - № 1. - С. 40-42.

  851.  Ткачук В. Формування у дітей християнської етики і морального здоров'я / В. Ткачук // Початкова школа. - 2000. - № 1. - С. 49-51.

  852.  Ткачук О. Вплив сім'ї на виховання духовності молоді / О. Ткачук, М. Оліяр // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 143-146.

  853.  Толстокорова А. Проблеми сімейного виховання: гендерний аспект / А. Толстокорова // Психолог. - 2003. - Берез. (№ 10-11). - С. 45-48.

  854.  Толстоухова С. Не згасне вогнище родинне : [бесіда із заст. міністра України у справах сім'ї молоді та спорту С. Толстоуховою / записала В. Кокіна] // Урядовий кур'єр. - 2007. - 7 берез. - С. 5.

  855.  Торохтий В. Методика диагностики психологического здоровья семьи / В. Торохтий // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 7. - С. 35-38; № 8. - С. 51-65; № 9. - С. 30-36.

  856.  Туманова О. Батьківство: виховання [в сім'ї] по-християнському / О. Туманова // Дзеркало тижня. - 2002. - 23-29 берез. - С. 22.

  857.  Тумаркина Г. Не заряжайте ребенка тревогой : станет ли робкий трусом - зависит от родителей / Г. Тумаркина // Московские новости. 2004. - 16-22 апр. - С. 11.

  858.  Турищева Л. Помилки сімейного виховання як причина "важких" школярів / Л.  Турищева // Виховна робота в школі. - 2005. - Квіт. (№ 4). - С. 37-39.

  859.  Усатенко Т. Духовний храм людини: сім'я, родина, рід / Т. Усатенко // Освіта. - 2002. - 26 черв.-3 лип. - С. 14-15.

  860.  Усатенко Т. Цінності родини в життєдіяльності національної школи / Т. Усатенко // Освіта. - 2004. - 7-14 лип. - С. 9.

  861.  Федоришин Г. Особливості емоційного компоненту взаємодії подружжя / Г. Федоришин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 14. Ч. 1.  - Івано-Франківськ, 2009. - С. 21-30.

  862.  Федоришин Г. Координація психолого-педагогічної діяльності загальноосвітньої школи та сім'ї у попередженні дезадаптації підлітків / Г. М. Федоришин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 7. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 60-71.

  863.  Федоришин Г. Постановка проблеми сімейних відносин у сучасній психологічній науці / Г. М. Федоришин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія.Вип. 14. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 77-92.

  864.  Федоришин Г. Психологія становлення особистості у батьківській сім'ї [Текст] : навч.- метод. посіб. / Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2006. - 168 с.

  865.  Федоришин Г. Типологія ставлень батьків до дітей / Г. Федоришин // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 13. Ч. 1. - Івано-Франківськ, 2008. -  С. 61-73.

  866.  Федоришин Г. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія батьків і дітей у контексті сімейного виховання // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. - Вип. 11, ч. 1 - Івано-Франківськ, 2006. - С. 48-55.

  867.  Федоришин Г. Основні психолого-педагогічні моделі взаємовідносин батьків і дітей / Г. Федоришин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ, 2009. -  С. 153-158.

  868.  Федяєва В. Роль сім'ї у вихованні мовної особистості / В. Федяєва // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 3-8.

  869.  Федяєва В. Сімейне виховання як об'єкт історико-педагогічних досліджень / В. Федяєва // Шлях освіти. - 2004. - № 2. - С. 50-53.

  870.  Фіглевська М. Єдність наукових та біблійних критеріїв сімейного виховання дошкільників / М. Фіглевська // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 9. Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 144-156.

  871 Фіглевська М. Основні порушення емоційно-вольової сфери старших дошкільників із неблагополучних сімей / М. Фіглевська // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. VI. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 164-170..

  872. Філіпенко І. Няня чи мама? : психологи не радять розривати зв'язок між матір'ю і дитиною до півтора року : [за матеріалами бесіди з психологами Н. Михайлюк та М. Гаврилюк] / І. Філіпенко // День. - 2010. - 19-20 лют. - С. 15.

  873. Филиппова Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии / Г. Филиппова // Вопросы психологии. - 2001. - № 2. - С. 22-36.

  874.  Формування культури гуманних відносин засобами сімейного виховання / Грива О. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах політкультурного середовища : монографія / О. Грива. - К., 2005. - С. 111-115.

  875.  Хабайлюк В. Проблема амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранньому юнацькому віці в умовах сім'ї / В. Хабайлюк // Вісник Київського національного університету. Сер. : Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2003. - Вип. 19. - С. 58-61.

  876.  Хабайлюк В. Психологічні особливості амбівалентності ставлень учнів у ранньому юнацькому віці до сімейних стосунків батька і матері / В. Хабайлюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип.VI. - Івано-Франківськ, 2004.  - С. 121-131.

  877.  Харитон В. Обери життя [Текст] : книга для учнів, педагогів, батьків / В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 87 с.

  878.  Хилевич М. Бачити ранок перед сходом сонця : [роздуми про концеп. проблем сімейн. дошк. навчання] / М. Хилевич // Освіта. - 2000. - 16-23 лют. - С. 10-11.

  879.  Хлопунова І. Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок / І. Хлопунова // Соціальна психологія. - 2004. - № 1. - С. 127-133.

  880.  Хміль К. Ігри дітей вдома : поради батькам / К. Хміль // Розкажіть онуку. - 2007. - № 1. - С. 49-50.

  881.  Холмогорова А. Семейные факторы депрессии / А. Холмогорова, С. Воликова [та ін.] // Вопросы психологии. - 2005. - № 6. - С. 63-71.

  882.  Цимбалюк Н. Батьківські збори на тему: "Сімейне виховання підлітків. Проблема батьків і дітей" / Н. Цимбалюк // Географія. - 2004. - Листоп. (№ 22). - С. 6-13.

  883.  Циринг Д. Семья как фактор формирования личностной беспомощности у детей / Д. Циринг // Вопросы психологии. - 2009. - № 1. - С. 22-31.

  884.  Цьось А. Формування особистісних характеристик у дітей залежно від типу сімей / А. Цьось, Н. Ольхова // Рідна школа. - 2000. - № 11. - С. 20-22.

  885.  Чепіль О. Підготовка старшокласників до сімейного життя як психолого-педагогічна проблема / О. Чепіль // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХХІV. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 321-326.

  886.  Читайло О. Батьки не повинні бути контролюючою інстанцією: "Готуючи з дітьми уроки, допомагайте, а не тільки перевіряйте", - радять психологи / О. Читайло // Високий Замок. - 2010. - 17 лют. - С. 4.

  887.  Чорна О. Роль сім'ї у формуванні в молодших школярів шанобливого ставлення до людей / О. Чорна // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 37-39.

  888.  Шафаренко К. Формування ціннісних орієнтацій молодих сімей засобами культурно-просвітницької роботи / К. Шафаренко // Рідна школа. - 2005. - № 4. - С. 29-32.

  889.  Шевченко В.  Тато, мама, я - читацька сім'я / В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2000. - Берез. (№ 6). - С. 34-35.

  890.  Шевчук Г. Становлення системи професійної психологічної допомоги вагітним жінкам та виокремлення психології материнства / Г. Щевчук // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Вип. 9. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 225-235.

  891.  Шеремет І. Залучення батьків до антиалкогольного виховання старшокласників / І. Шеремет // Рідна школа. - 2005. - № 12. - С. 33-34.

  892.  Шеремет І. Сім'я і антинаркогенне виховання старшокласників / І. Шеремет // Рідна школа. - 2002. - № 12. - С. 19-20.

  893.  Широка А. Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці / А. Широка // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 10. - С. 45-52.

  894.  Шпір Б. Шанувати і бути шанованим : [родин.-сімейне виховання] / Б. Шпір // Психолог. - 2005. - Груд. (№ 47). - С. 23-25.

  895.  Шподар Л. Ціннісні пріоритети у контексті формування ставлення до шлюбу та сім'ї в юнацькому віці / Л. Шподар // Еврика-VI : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 15-17.

  896.  Штрыголь Д. Особенности семейного воспитания в семьях евангельских христиан-баптистов и православных христиан / Д. Щтрыголь // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 8. - С. 60-63.

  897.  Шульга Л. Сучасна сім'я та її вплив на формування моральних переконань у дітей молодшого шкільного віку / Л. Шульга // Обрії. - 2001. - № 2. - С. 37-39.

  898.  Шумакова Н. Влияние представлений родителей об обучении на развитие одаренности у детей / Н. Шумакова // Вопросы психологии. - 2004. - № 2. - С. 119-127.

  899.  Шутова В. Воспитание милосердия : педагогическая мастерская для родителей / В. Шутова // Воспитание школьников. - 2004. - № 6. - С. 33-36.

  900.  Щербань П. Вчать виживати - не навчать перемагати, або Аномалії сімейного і суспільного виховання / П. Щербань // Рідна школа. - 2001. - № 1. - С. 11-14.

  901.  Щербань П. Пам'ятай ім'я своє: заповіді сімейної педагогіки [Текст] : навч. посіб. / П. Щербань. - К. : Вища шк., 2006. - 191 с.

  902.  Щербань П. Психологія сучасної сім'ї та педагогіка сімейних взаємин / П. Щербань // Рідна школа. - 2005. - № 2. - С. 14-15.

  903.  Юзвак Ж. Духовність [дитини]: погляд психолога / Ж. Юзвак // Початкова школа. 2000. - № 3. - С. 5-7.

  904.  Яничич-Холцер Є. Як показати дитині, що ви її любите / Є. Яничич-Холцер // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 16-18. - С. 67-77.

  905.  Янович І. Батьки і діти: шляхи взаємодії / І. Янович // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8. - С. 49-52.

  906.  Ярема Н. Періодичність сімейних криз / Н. Ярема // Еврика-Х : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 44-46.

  907.  Яценко А. Школа радостной семьи : методич. пособие для работы с детьми и взрослыми по развитию творч. личности на основе методик ТРИЗ и РТВ / А. Яценко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 12. - С. 9-22.

  908.  Яценко Л. Теоретичні засади підготовки молоді до майбутнього сімейного життя / Л. Яценко // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 51-54.

  909.  Яценко Т. Психологічна сторона проблеми родинного виховання учнів-підлітків засобами художнього слова / Т. Яценко // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 2. - С. 45-55.

  910.  Яценко Т. Психологічні особливості сприйняття учнями-підлітками художніх творів про родину / Т. Яценко, В. Снегірьова // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 6. - С. 16-20.

               Див. також: №№ 72, 139, 400, 408, 425, 529, 552, 913, 941, 943, 955, 962, 965, 986, 987, 988, 991, 993, 997, 1027, 1031, 1035, 1039, 1040, 1050.

УКРАЇНСЬКА РОДИНА: ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ


  911.  2004-ий - Рік сім'ї : [про затвердження Кабінетом Міністрів плану заходів з підготов. та проведення Року сім'ї в Україні] // Урядовий кур'єр. - 2004. - 6 трав. - С. 18.

  912.  Андрушко Л. Рушник у весільній обрядовості українців / Л. Андрушко // Берегиня. - 2000. - № 1. - С. 3-11.

  913.  Барабаш О. Традиції народної педагогіки в родинному вихованні дітей дошкільного віку / О. Барабаш // Освітянське слово. - 2004. - 24 черв. - С. 4.

  914.  Бега М. Сучасна українська сім'я: причини змін її моделі / М. Бега // Вісник Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. Філософія і політологія. - 2009. - № 91/93. - С. 12-15.

  915.  Бердуга М. Православна сім'я у звичаях та обрядах [українців] / М. Бердуга // Історія та правознавство. - 2005. - Січ. (№ 1). - С. 17-18.

  916.  Берковський В. Елементи народознавства (народна творчість, сімейні традиції, етнопедагогіка) у творі О. Довженка "Зачарована Десна" / В. Берковський // Відкритий урок. - 2003. - № 11/12. - С. 10-12.

  917.  Боброва В.  Родинна обрядовість. Звичаї та обряди, пов'язані з народженням нової людини / В. Боброва // Виховна робота в школі. - 2005. - Берез. (№ 3). - С. 28-31.

  918.  Боєчко Л. На Загір'ї пройшли фестини "Ой роде наш красний" [Калуський р-н] / Л. Боєчко // Західний Вісник. - 2010. - 10 верес. - С. 8.

  919.  Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка [Текст] / О. Боряк. - К. : Либідь, 2006. - 326 с. - Зі змісту : Шлюбне право. - С. 117 ; Як карали дітей. - С. 127 ; Чим лякали дітей. - С. 127 ; Весільні обряди [укр. болгар]. - С. 152-153 ; Гагаузьке весілля [укр. гагаузів]. - С. 160 ; Весільні звичаї [укр.] греків Приазов'я. - С. 166 ; Єврейське весілля [укр. євреїв]. - С. 175 ; Старовинні весільні обряди [укр. караїмів]. - С. 177 ; Весілля [крим. татар]. - С. 182-183 ; Весільна обрядовість [укр. молдаван]. - С. 185 ; Весілля в [укр.] угорців. - С. 196-197 ; Весілля [укр.] ромів. - С. 198-199.

  920.  Босик З. Традиційне весілля Київщини / З. Босик // Українська культура. - 2008. - № 10. - С. 40-42.

  921.  Брухаль Г. Добре слово і власний приклад : [про 2-гу загальноміську зустріч голів шк. батьків. ком. шкіл Івано-Франківська „Духовні цінності укр. родини" в Катехит. центрі] / Г. Брухаль // Світ молоді. - 2004. - 8 квіт.

  922.  Булавко В. Сім'я має стати національною ідеєю України / В. Булавко // Освіта України. - 2007. - 23 жовт. - С. 2.

  923.  Васянович О. Сучасні весільні звичаї та обряди у Меленях на Житомирщині / О. Васянович // Берегиня. - 2006. - № 4. - С. 33-48.

  924.  Веліулаєва Е. Сучасний весільний обряд кримських татар / Е. Веліулаєва // Культура України. - 2006. - № 17. - С. 268-273.

  925.  Верхоляк М. Сучасна українська сім'я як об'єкт соціально-педагогічної роботи / М. Верхоляк // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 272-279.

  926.  Ворощук О. Батьківська опіка учнів у галицьких школах (міжвоєнна доба) / О. Ворощук, Г. Лемко // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 110-114.

  927.  Гайова Є. Лемківське весілля / Є. Гайова // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 1. - С. 8-88.

  928.  Гайсина А. Свадебный обряд крымских татар / А. Гайсина // Творчество народов мира. - 2008. - № 4. - С. 5-10.

  929. Гвоздевич С. Традиційна сімейна обрядовість українців у сучасному урбанізованому середовищі / С. Гвоздевич // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття : зб. наук.-теорет. ст. Вип. 2 - Івано-Франківськ, 2006. - С. 59-63.

  930.  Геник С. Людина. Сім'я. Україна [Текст] / С. Геник. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - 600 с.

  931.  Георгієвська А. Весільна обрядовість / А. Георгієвська // Чумацький шлях. - 2009. - № 1. - С. 17-19.

  932.  Господарство, побут, родина [українців] // Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. - К., 2004. - С. 307-435.

  933.  Гоцуєнко Н. Сім'я у світовому вимірі: український вибір : [про ХХІІ Міжнар. конгр. родини „Родина - спільнота любові" м. Київ] / Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня. - 2006. - 20 трав. - С. 22.

  934.  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст] / М. Грушевський. - К. : Либідь, 2006. - 253 с. - Зі змісту : При надії. - С. 10-29 ; Пологи. - С. 31-50 ; Від народження дитини до виводин. - С. 51-71 ; Дитина в першім році. - С. 73-96 ; Дитина в другім році. - С. 101-112 ; Дитина в третім році. - С. 117-124 ; Дитина в четвертім році. - С. 129-140 ; Дитина в п'ятім році. - С. 147-156.

  935.  Древлянський В. Ой мамо, мамо, в комору ведуть: до історії про післявесільні наспіви / В. Древлянський // Берегиня. - 2003. - № 3. - С. 65-68.

  936.  Забавчук В. Оберіг для молодої : [про деякі весільні традиції українців] / В. Забавчук // Експрес. - 2005. - 27-28 верес. - С. 19.

  937.  Засенко П. Матерям - низький уклін : [про Музей Матері в Харків. обл] / П. Засенко // Літературна Україна. - 2009. - 29 січ. - С. 10.

  938.  Захарчук Д. Нова українська родина [Текст] / Д. Захарчук. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 166 с.

  939.  Іваннікова Л. Шлюбна магія дівочих ворожінь / Л. Іваннікова // Слово Просвіти. - 2006. - 7-13 груд. - С. 13.

  940.  Іванов В. Укладання шлюбу за українським звичаєвим правом / В. Іванов // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 44-49.

  941.  Історія розвитку [укр.] родинного виховання // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. VI. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 3-88.

  942.  Калашник Л. Особливості застосування китайського досвіду родинного виховання в Україні / Л. Калашник // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 119-123.

  943.  Калуська Л. Основні тенденції сучасного родинного виховання в контексті етнопедагогіки Мирослава Стельмаховича / Л. Калуська // Обрії. - 2005. - № 1. - С. 27-31.

  944.  Кирчів Р. Сім'я в українському фольклорі / Р. Кирчів // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 178-199.

  945.  Кир'ян Н. Полотно на весільні рушники ткали всім селом / Н. Кир'ян // Слово Просвіти. - 2008. - 23-29 жовт. - С. 14.

  946.  Ковалів І. Молодята прагнуть влучити в "десятку" [про весілля] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2010. - 9 жовт. - С. 20-21.

  947.  Когутич Т. Сучасного весілля кольори, конверти й танці : [ укр. весіл. традиції і сучасність] / Т. Когутич // Киівські відомості. - 2008. - 10-16 жовт. - С. 12-13.

  948.  Козак Н. Українська родинна педагогіка: минуле й сьогодення / Н. Козак // Дошкільне виховання. - 2002. - № 8. - С. 14-15.

  949.  Кондратович О. Народники, або Дарована Богом свіча: родильні звичаї Західного Полісся [Текст] / О. Кондратович. - Луцьк, 2004. - 130 с.

  950.  Копистинська І. Нічого дивного... : [пробл. укр. сімей] / І. Копистинська // Українське слово. - 2002. -  4 -10 квіт. - С. 6.

  951.  Корчук І. Гуцули прикрашають весільне деревце, волиняни влаштовують парад караваїв, а галичани бабками обмінюються : як святкують весілля у різних регіонах Західної України / І. Корчук // Високий замок. - 2010. - 12-18 серп. - С. 12.

  952.  Корчук І. Гуцульське весілля / І. Корчук // Високий замок. - 2009. - 5-11 листоп. - С. 12.

  953.  Костенко Л. Весільна комора у контексті обрядів господарської магії : [про весіл. звичаї та обряди] / Л. Костенко // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 3. - С. 29-35.

  954.  Кроп Т. Українське весілля у всій його красі / Т. Кроп // Демократична Україна. - 2009. - 13 листоп. - С. 19.

  955.  Круковська В. Уклін і шана матерям [Текст] / В. Круковська. - Л. : Євросвіт, 2004. - 87 с.

  956.  Курочкін О. Весільне рядження - "Циганщина" / О. Курочкін // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 5-18.

  957.  Куценко Н. Свято матері [Текст] / Н. Куценко. - Т. : Богдан, 2002. - 64 с.

  958.  Кушніренко Н. Особливі татусі : [в Івано-Франківську відзначили День батька] / Н. Кушніренко // Галицький кореспондент. - 2007. - 6 груд. - С. 18.

  959.  Лабович Л. Народне весілля українців Північного Підляшшя [Польща] / Л. Лабович // Берегиня. - 2007. - № 4. - С. 3-16.

  960.  Лисицына И. Из семейной сокровищницы : [про Луган. обл. фестиваль сімейн. творчості „Родинні скарби Луганщини"] / И. Лисицына // Наша газета. - 2004. - 18 мая. - С. 8.

  961. Литвин-Кіндратюк С. Етнопедагогічна культура у структурі загальної компетентності батьків / С. Литвин-Кіндратюк // Обрії. - 2005. - № 1. - С. 31-34.

  962.  Лохоцька Л. Рідномовне виховання в українській родині / Л. Лохоцька // Жіночий світ. - 2003. - № 3. - С. 22-23 ; Українське слово. - 2003. - 8-14 трав. - С. 8.

  963.  Лубіна М. Дуалізм концепцій щодо зачаття, народження і виховання дитини на сторінках української прози перших десятиріч ХХ століття / М. Лубіна // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 1. - С. 69-71.

  964.  Лупій Т. Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості (за матеріалами Зах. Полісся) / Т. Лупій // Берегиня. - 2000. - Ч. 3. - С. 5-16.

  965.  Луценко І. Які самі, такі й сини : [вихов. традиції укр. родин. спілкування] / І. Луценко // Дошкільне виховання. - 2004. - № 8. - С. 10-12.

  966.  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа. - 2009. - № 10. - С. 57-68.

  967.  Малютіна І. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві : [про укладання шлюбу в Україні] / І. Малютіна // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5. - С. 68-75.

  968.  Мартюшев А. Ячейка жизни: прошлое и настоящее укр. семьи / А. Мартюшев // Киевский телеграф. - 2004. - 23-29 июля. - С. 18.

  969.  Маслійчук В. Про „батьківство" та „материнство" на лівобережній Україні другої половини ХVIII ст. / В. Маслійчук // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 5. - С. 21-26.

  970.  Миколюк О. Українська сім'я: погляд у майбутнє / О. Миколюк // Демократична Україна. - 2004. - 4 листоп. - С. 7.

  971.  Мирослав Стельмахович: українська етнопедагогіка та родинне виховання // Корифей української етнопедагогіки : зб. матеріалів на пошанівок М. Г. Стельмаховича. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 5-42.

  972.  Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] : темат. держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2000-2002 р. - К., 2003. - 139 с.

  973.  Мороз Б. Фестиваль весільного обряду „Рожаниця" / Б. Мороз // Слово Просвіти. - 2007. - 25-31 жовт. - С. 8.

  974.  Моя родина // Години спілкування в 5-8 класах. - К., 2006. - С.19-48. - Зі змісту : Берег дитинства / Г. Нетрибійчук. - С. 19-25 ; У колі родини / К. Обідець. - С. 26-30 ; Хрещені батьки / Т. Оленчин. - С. 31-34 ; Без весни не розквітають квіти, а без мам не виростають діти / Л. Панасюк. - С. 35-40 ; Як будеш батька й матір шанувати, то про країну рідну будеш дбати / Л. Цимбалюк. - С. 41-48.

  975.  Музиченко Я. Родина по-українськи / Я. Музиченко // Україна молода. - 2010. - 6 жовт. - С. 12.

  976.  Наконечний Р. Родовід українців / Р. Наконечний // Голос України. - 2010. - 27 лют. - С. 18-19 ; 3 берез. - С. 12-13.

  977.  Народна педагогіка в родинному і шкільному вихованні дітей та молоді : [з третіх гуцул. пед. читань] // Освітянський вісник. - 2001. - 30 черв. - С. 1-2.

  978.  Науковий внесок Мирослава Стельмаховича у розвиток української родинної педагогіки // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині М. Стельмаховича : матеріали перших Всеукр. пед. читань. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 130-164.

  979.  Невгодовський А. Дитина, родина, нація, Україна в контексті українознавства / А. Невгодовський // Рідна школа. - 2004. - № 5. - С. 17-18.

  980.  Несен І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) [Текст] / І. Несен. - К., 2005. - 276 с.

  981.  Нестеренко П. Фестиваль родинних традицій [„Благослови, мати"] / П. Нестеренко // Урядовий кур'єр. - 2005. - 17 черв. - С. 9.

  982.  Нова українська родина : [проект. діяльн.] // Галицька Просвіта. - 2010. - 2 груд.

  983.  Озель В. Форми укладення шлюбу в Україні у дохристиянські часи (історико-правове дослідження) / В. Озель // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 29-33.

  984.  Олійник Т. Не туди весілля? : у чому чари споконв. укр. обряду шлюбу і як повернути їх у наше сьогодення / Т. Олійник // Україна молода. - 2010. - 6 лют. - С. 13.

  985.  Орендаренко Л. Чому на весіллях „гірко" кричать? / Л. Орендаренко // Порадниця. - 2004. - 4 листоп. - С. 16.

  986.  Пашко А. Атена Пашко : „Без духовності сім'я не є щасливою" : [бесіда з поетесою і громад. діячкою про пробл. плекання в укр. сім'ї нац. традицій, звичаїв, етикету / записала Н. Макаренко] // Молодь України. - 2001. - 9 листоп. - С. 2.

  987.  Петровська І. Мирослав Стельмахович про мету, завдання і зміст родинного виховання / І. Петровська // Еврика-VII : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 116-118.

  988.  Петрус М. Проблеми морального виховання у родині в спадщині педагогів Закарпаття (друга половина ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) / М. Петрус // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХХV. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 59-67.

  989.  Пилипак М. Весільна обрядовість сіл Вінничини на українсько-молдавському порубіжжі / М. Пилипак // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 2. - С. 100-103.

  990.  Плугатор Г. Свято ненароджених дітей : у перший понеділок після Зелених свят у селах Гуцульщини святкують Розігри / Г. Плугатор // Експрес. - 2006. - 9-11 черв. -С. 15.

  991.  Повалій Л. Християнські цінності української родини: традиції і сучасність / Л. Повалій // Початкова школа. - 2005. - № 2. - С. 52-54.

  992.  Поклад Н. Благослови мати : [про весіл. обряд] / Н. Поклад // Слово Просвіти. - 2008. - 23-29 жовт. - С. 14.

  993.  Постовий В. Духовність української родини: виміри сучасності / В. Постовий // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2000. - № 2/3. - С. 59-66.

  994.  Постовий В. Корені і традиції української родини / В. Постовий // Учитель. - 2000. - № 1-3. - С. 22-26.

  995.  Постовий В. Соціологічні дослідження цінностей сучасної української родини / В. Постовий // Обрії. - 2001. - № 2. - С. 31-34.

  996.  Постовий В. Філософія сучасної української сім'ї / В. Постовий // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 71-77.

  997.  Постовий В. Християнське виховання дітей в умовах української родини / В. Постовий // Джерела. - 2002. - № 1/2. - С. 106-109.

  998.  Постовий В. Як допомогти українській родині [у вихованні особистості] / В. Постовий  // Педагогічна газета. - 2004. - Квіт. (№ 4). - С. 5.

  999.  Про районну програму [Коломийщини] „Українська родина" // Вільний голос. - 2001. - 2 черв.

  1000.  Програма „Українська родина" : схвалена постановою Кабінету Міністрів  України від 14 берез. 2001 р. № 243 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 11. - С. 60-65.

  1001.  Пушкар Б. Родинні скарби Прикарпаття знаходились у Богородчанах : [про однойм. обл. фест. сімейн. творчості Івано-Франків. обл.] / Б. Пушкар // Культура і життя. - 2002. - 19 черв. - С. 6.

  1002.  Пушкар Б. Фестиваль, де співає душа родини : [про фест. родин. та сімейн. пісні „Родин. скарби Прикарпаття", Богородчани] / Б. Пушкар // Культура і життя. - 2004. - 6 жовт.

  1003.  Рацул А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей / А. Рацул // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 53-56.

  1004.  Реалізація ідей народної педагогіки та родинного виховання М. Стельмаховича у сучасній початковій школі // Корифей української етнопедагогіки : зб. матеріалів на пошанівок акад. М. Г. Стельмаховича. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 46-63.

  1005.  Родина [укр.] як осередок етнічного самовідтворення // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. VI. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 89-110.

  1006.  Родинно-шкільне виховання учнів // Хрестоматія з гуцульщинознавства. -Снятин, 2001. - С. 540-581.

  1007.  Русин Г. Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім'ї [Текст] : монографія / Г. Русин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 183 с.

  1008.  Русин Г. Виховання учнів початкової школи на традиціях сучасної лемківської сім'ї / Г. Русин // Джерела. - 2005. - № 1/2 - С. 158-161.

  1009.  Русин Г. Модернізація змісту виховання дітей у лемківській сім'ї на родинних традиціях українського народу / Г. Русин // Обрії. - 2005. - № 1. - С. 37-40.

  1010.  Рябоконь Л. Шістсот тисяч рецептів щастя : День сім'ї у Києві / Л. Рябоконь // День. - 2001. - 16 трав. - С. 5.

  1011.  Свйонтек І. Весілля в Карпатах / І. Свйонтек // Народне мистецтво. - 2007. - № 2. - С. 70-71.

  1012.  Середюк О. Родинне свято у соціальному вихованні учнів / О. Середюк // Початкова школа. - 2002. - № 6. - С. 10-11.

  1013.  Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу : [сімейн. виховання] / Н. Сивачук // Початкова школа. - 2000. - № 5. - С. 49-52.

  1014.  Сімейні звичаї та обряди [українців] // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. проф. С. Макарчука. - Л., 2004. - С. 364-378.

  1015.  Сім'я // Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Кайндль. - Чернівці, 2000. - С. 37-45.

  1016.  Сім'я і сімейна обрядовість // Лемківщина у 2-х т. - Л., 2002. - Т. 2. - С. 44-110.

  1017.  Сім'я і сімейний побут [українців] // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. проф. С. Макарчука. - Л., 2004. - С. 345-363.

  1018.  Скоряк А. Коровай як один із невід'ємних атрибутів українського весілля / А. Скоряк // Берегиня. - 2010. - № 2. - С. 33-37.

  1019.  Скуратівський В. Що маємо - не цінуємо, що втрачаємо - не жалкуємо, або який спадок залишився нам з традиційної культури : [сімейн. виховання на укр. традиціях] / В. Скуратівський // Берегиня. - 2005. - № 4. - С. 45-57.

  1020.  Смола Л. Свято, яке має дорости до традиції : які трансформації переживає сучас. укр. сім'я / Л. Смола // День. - 2008. - 14 трав. - С. 1, 6.

  1021.  Страшний В. Взаємодія школи і сім'ї : [виховання учнів початк. кл. на родин. традиціях укр. народу] / Страшний В. // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 56-58.

  1022.  Страшний В. Методика вивчення рівня вихованості на родинних традиціях українського народу / В. Страшний // Початкова школа. - 2004. - № 4. - С. 39-41.

  1023.  Сходинками народження сім'ї : [традиції укр. весілля] // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 8. - С. 53-88.

  1024.  Таїнство вінчання // Баланс. - 2004. - 19 жовт. - С. 14-16.

  1025.  Теслюк Л. Від роду - до народу : [родин. виховання засобами мистец. сл.] / Л. Теслюк // Українська мова і література в середній школі - 2001. - № 3. - С. 17-20.

  1026.  Тисячна Н. „Просили батько, просили мати..." : у рамках [етн. фест.] „Країни мрій" вперше відтворено обряд весілля Наддніпрянщини / Н. Тисячна // День. - 2006. - 17 жовт. - С. 1, 8.

  1027.  Турута Т. Виховні ідеали українських аристократичних родин / Т. Турута // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - № 5. - С. 55-57.

  1028.  Утвердження в жіночому русі Західної України культу жінки-матері й дитини // Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України ( друга половина ХІХ ст. - 1939 р.) : монографія / З. Нагачевська. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 385-459.

  1029.  Федів Л. Тещу і похресницю до шлюбу вести зась : [про сепарацію розлучення за церков. законами] / Л. Федів // Високий замок. - 2001. - 2 листоп. - С. 7.

  1030.  Федоренко Д. Родинне виховання в античній Україні / Д. Федоренко, О. Федоренко // Початкова школа. - 2005. - № 3. - С.  40-42.

  1031.  Федяєва В. Етно-соціальні аспекти сімейного виховання в Україні кінця ХІХ -початку ХХ ст. / В. Федяєва // Шлях освіти. - 2005. - № 2. - С. 44-47.

  1032.  Федяєва В. Теоретичні положення та практика опікунської роботи батьківських комітетів в Україні (середина ХХ ст.) / В. Федяєва // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 31-35.

  1033.  Фонтаний Е. Свадьба по-украински : [про історію та традиції укр. весілля] / Е. Фонтаний // Сегодня. - 2004. - 1 окт. - С. 11.

  1034.  Хлистун І. Національне виховання в родинах української еліти: (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / І. Хлистун // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 16-19.

  1035.  Цьось А. Традиції родинного фізичного виховання в Україні / А. Цьось, І. Кліш // Рідна школа. - 2001. - № 7. - С. 29-32.

  1036.  Чварова С. Мир і злагода української родини / С. Чварова // Західний кур'єр. - 2003. - 27 берез. - С. 8.

  1037.  Чебанюк О. Весілля без "тамади" : [про укр. весіл. обряд] / О. Чебанюк // Україна молода. - 2006. - 13 жовт. - С. 21.

  1038.  Чуб А. Рожаниця - фестиваль весільного екстриму / А. Чуб // Про звук, світло та музичні інструменти. - 2008. - № 5. - С. 16-18.

  1039.  Шкрібляк П. Відродження і використання народної педагогіки в родинному вихованні / П. Шкрібляк // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади... - Снятин, 2006. - С. 168-174.

  1040.  Шовкошитний В. Родинне виховання - головний складник у формуванні особистості : [за матеріалами „круглого столу" „Укр. родина: традиції і сучасність"] / В. Шовкошитний // Персонал плюс. - 2004. - 15-21 листоп. - С. 11.

  1041.  Шокало О. „Кохання - воля духа" : українська родина - клітина етнічного єства / О. Шокало // Слово Просвіти. - 2005. - 28 квіт.- 4 трав. - С. 10.

  1042.  Щербань О. Весільний обряд села Тарасівка 1950-1960-х років (Полтавщина) / О. Щербань // Берегиня. - 2009. - № 4. - С. 5-26.

  1043.  Щербань О. Весільний обряд у с. Великі Будища (Полтавщина) / О. Щербань // Берегиня. - 2009. - № 2. - С. 5-34.

  1044.  Щербань О. Глиняна макітра в опішнянському весіллі (друга половина ХХ століття) / О. Щербань // Чумацький шлях. - 2010. - № 2. - С. 14-15.

  1045.  Щербань О. Глиняний перепієць у весільному обряді українців / О. Щербань // Чумацький шлях. - 2008. - № 5. - С. 30.

  1046.  Щербань О. Глиняний посуд - атрибут весільного обряду Полтавщини (ХІХ-ХХ ст.) / О. Щербань // Берегиня. - 2010. - № 2. - С. 16-23.

  1047.  Щокіна М. Подільське весілля. Шлюб двох часів / М. Щокіна // Міжнародний туризм. - 2008. - № 6. - С. 148-153.

  1048.  Як вийти заміж за українця : [весіл. обряди українців] // День. - 2006. - 27 квіт. - С. 22-23.

  1049. Ярошинська О. Становлення соціально-педагогічної діяльності інституту батьківства в Козацьку добу / О. Ярошинська // Рідна школа. - 2004. - № 6. - С. 54-56.

  1050.  Яценко Т. Історичне коріння українського родинного виховання / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 3. - С. 26-30.

                Див. також: №№  591, 606, 615, 629, 675, 691, 709, 725, 732, 733, 735, 776, 794, 795, 796, 814, 846, 847, 859, 860, 1054, 1057, 1058, 1068, 1074, 1088, 1096, 1104, 1116, 1118, 1125, 1150.

РОДИННІ СВЯТА

  1051.  Андрієнко А. З історії [свята] Дня матері / А. Андрієнко // Закон і бізнес. - 2000. - 13-19 трав. - С. 16.

  1052.  Бабійчук Т. Рідна мати моя : [сцен. вечора] / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 2. - С. 46-51.

  1053.  Байдайчук Д. Вітаємо мам і бабусь із святом 8 Березня : [літ композ.] / Д. Байдайчук // Розкажіть онуку. - 2000. - Лют. (№ 3). - С. 5-9.

  1054.  Баклан Л. „Родина, родина від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина - це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям" : [сцен. родин. cвята] / Л. Баклан // Розкажіть онуку. - 2006. - Верес. (№ 17). - С. 148-153.

  1055.  Білобровець О. Матерям - наш уклін : [з історії свята Дня матері] / О. Білобровець // Демократична Україна. - 2004. - 7 трав.

  1056.  Благословенне слово „Мати" : [сцен. триєд. свята Матері-Богородиці, Матері-Жінки, Матері-України]  // Освіта. - 2002. - 17-24 квіт. - С. 9.

  1057.  Борисенко Н. Роде наш красний : [родин. свято] / Н. Борисенко // Розкажіть онуку. - 2002. - № 11/12. - С. 12-14.

  1058.  Бородай Л. Українському роду - нема переводу : [родин. свято] / Л. Бородай // Розкажіть онуку. - 2004. - № 22-23. - С. 51-55.

  1059.  Братковський Р. Сценарій літературно-музичної композиції „Лебеді материнства", присвяченої Дню матері / Р. Братковський // Первоцвіт. - 2002. - Вип. 6. - С. 45-59.

  1060.  Бруснецова А. Н. Праздник матери / А. Н. Бруснецова // Начальная школа. - 2001. - № 10. - С. 115-119.

  1061.  Васюта С. Мамо, тобі низесенько вклонюсь... : [літ. cвято] / С. Васюта // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 9. - С. 54-56.

  1062.  Весілля : [сцен. укр. весілля] // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 8. - С. 89-94.

  1063.  Весняна симфонія до мами : [родин. свято] // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 4. - С. 2-45.

  1064.  Візінська М. Берегиня роду нашого : [сцен. родин. свята до Дня матері] / М. Візінська // Дивослово. - 2001. - № 5. - С. 44-47.

  1065.  Вклоняюся мамі я доземно... [сцен.] // Весняні свята. - К., 2007. - С. 84-107. - Зі змісту : Для мами з любов'ю / Л. Мацько. - С. 84-94 ; Мама вишила мені квітами сорочку... / М. Грабінська. - С. 95-107.

  1066.  Волчек Л. Серце віддаю мамі : [сцен. свята родини] / Л. Волчек // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - № 6. - С. 5-8.

  1067.  Вшанування матері у трьох іпостасях : [з історії виникнення свята Матері] // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2005. - Трав. (№ 17). - С. 2.

  1068.  Гордєйко О. С. Родинне свято „Усе починається з родини" / О. С. Гордєйко // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Серп. (№ 22). - С. 44-46.

  1069.  Горчин А. Бабусине свято : [сцен.] / А. Горчин // Дошкільне виховання. - 2005. - № 2. - С. 29-31.

  1070.  Гріга О. Найсвятіше в світі слово - мати : літ.-муз. композ. на основі поезій Р. Котик, присвяч. Дню матері / О. Гріга // Дивослово. - 2006. - № 5. - С. 54-56.

  1071.  Гуз Н. Шануй батька свого і матір свою... : [муз.-літ. сцен.] / Н. Гуз // Мистецтво та освіта. - 2007. - № 1. - С. 41-43.

  1072.  Деркач В. Мамо, за тебе Богу помолюсь! : літ.-муз. композ. до Свята матері / В. Деркач // Зарубіжна література. - 2006. - Квіт. (№ 15/16). - С. 38-40.

  1073.  Дзига Л. Мамо люба, добра, мила! : [сцен. cвята] / Л. Дзига // Розкажіть онуку. - 2002. - Лют. (№ 3). - С. 74-76.

  1074.  Дідич О. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина : [сцен. родин. cвята] / О. Дідич // Матеріали на допомогу бібліотекам у проведенні культурно-просвітницьких заходів.  Вип. 1. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 6.

  1075.  Драч С. Шануймо батька, шануймо неньку : [сцен. ранку] / С. Драч // Початкове навчання та виховання. - 2005. - Січ. (№ 3). - С. 18-19.

  1076.  Дроботова Л. Шануй батька й неньку. Тато, мама, я - читацька сім'я : [сцен. родин. свята] / Л. Дроботова // Бібліотека вчителя початкової школи. - 2002. - № 11. - С. 20-23.

  1077.  Загарія М. Родинне свято „Материнські обереги" : [сцен.] / М. Загарія // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 3. - С. 34-36.

  1078.  Зайцева І. Через море й океан пливемо на свято мам : [сцен. cвята] / І. Зайцева // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - С. 29.

  1079.  Значення Свята Матері // Шлях перемоги. - 2000. - 11 трав. - С. 7.

  1080.  Іваницька Л. Родинне свято „Як сонечко, рідна матінка..." : [сцен.] / Л. Іваницька // Початкове навчання та виховання. - 2006. - Січ. (№ 2-3). - С. 20-21.

  1081.  Івшина Н. Свято "Варт пошани сивий волос... : [сцен. до Дня родини] / Н. Івшина // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 35. - С. 14-19.

  1082.  Кавка В. Свято любих мам : [сцен.] / В. Кавка // Розкажіть онуку. - 2005. - Лют. (№ 3/4). - С. 20-23.

  1083.  Качурівська Л. Мамо, рідна, хай святиться ім'я твоє : [сцен. свята Матері] / Л. Качурівська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 11. - С. 24-26.

  1084.  Кіндрук С. Зять не тільки, щоб взять : [сцен. родин. свята] / С. Кіндрук // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 3. - С. 8-9.

  1085.  Кінзерська Н. Рушник вишиваний - Вкраїни душа : [сцен. вечора, присвяч. матерям, бабусям, жінкам] / Н. Кінзерська // Освіта України. - 2001. - 31 січ.

  1086.  Коваленко-Степечева В. Я на 8 Березня маму привітаю... : [сцен.] / В. Коваленко-Степечева // Розкажіть онуку. - 2005. - Лют. (№ 3/4). - С. 10-15.

  1087.  Коваль Д. Як сонечко, рідна матінка...: [сцен. свята до Дня матері ]/ Д. Коваль // Початкове навчання та виховання. - 2005. - Січ.(№ 3). - С. 29-31.

  1088.  Ковтунова К. Родинне свято „Бережи батька й неньку" / К. Ковтунова // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 3. - С. 32-33.

  1089.  Коминар В. К материнству готовь себя сызмальства : [свято до Дня матері] / В. Коминар // Воспитание школьников. - 2005. - № 9. - С. 69-73.

  1090.  Кондратович О. Стежина до храму душі материнської : [сцен. темат. вечора] / О. Кондратович // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях... - 2000. - № 2. - С. 145-151.

  1091.  Коноваленко Т.  Материнська свята доброта : [сцен. ранку] / Т.  Коноваленко // Розкажіть онуку. - 2000. - Квіт. (№ 7). - С. 52-54.

  1092.  Константинова І. „Тато, мама, я - читацька сім'я" : [сімейн. конкурс-гра] / І.  Константинова // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 6. - С. 64-65.

  1093.  Коробка Н. Тато, мама і я - дружна сім'я : [родин. свято] / Н. Коробка // Розкажіть онуку. - 2001. - Лют. (№ 5). - С. 50-51.

  1094.  Кравченко К. Мамо рідна, хай святиться твоє ім'я : [сцен свята] / К. Кравченко // Розкажіть онуку. - 2003. - Лют. (№ 4/5). - С. 40-43.

  1095.  Краківська М. Бабусина доля - як ота тополя : [родин. вихов. захід] / М. Краківська // Розкажіть онуку. - 2000. - № 3. - С. 44-47.

  1096.  Красномовець Л. Родина і Батьківщина : [сцен.] / Л.  Красномовець, В. Іова // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 2. - С. 68-69.

  1097.  Красномовець Л. Хай її ім'я живе вічно : [сцен. Свята матері] / Л.  Красномовець, В. Іова // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 4. - С. 127-131.

  1098.  Красномовець Л. „Хай святиться Твоє ім'я" : [сцен. Свята матері ] / Л. Красномовець, В. Іова // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 4. - С. 90-92.

  1099.  Куликова О. Мама, тато і я - дружна сім'я : [родин. свято для дітей] / О. Куликова // Дошкільне виховання. - 2000. - № 2. - С. 28-31.

  1100.  Куріпта В. Ми матір називаємо святою... : [сцен. свята до Дня матері] / В. Куріпта // Початкове навчання та виховання. - 2005. - Січ. (№ 3). - С. 25-28.

  1101.  Куріпта В.  Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят! : [сцен. cвята] / В. Коваль // Початкове навчання та виховання. - 2005. - Січ. (№ 3). - С. 29-31.

  1102.  Левченко О. Сценарій сімейного свята "Берегиня" / О. Левченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 2. - С. 13-14.

  1103.  Левченко Т.  Берегите матерей : [літ. вечір] / Т. Левченко // Библиотека. - 2004. - № 10. - С. 63-64.

  1104.  Лисенко А. Моя сім'я, моя родина, мій рід : [сімейне свято в музеї] / А. Лисенко // Розкажіть онуку. - 2004. - Листоп. (№ 31-32). - С. 49-50.

  1105.  Литвин Н. Своїй матусі низько вклоняюся : [літ.-муз. композ., присвяч. Дню матері] / Н. Литвин // Шкільна бібліотека плюс. - 2004. - Квіт. (№ 8). - С. 26-29.

  1106.  Літостанська С. Низький уклін Вам, мамо! : [родин. свято] / С. Літостанська // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 122-123.

  1107.  Мазур О. Гімн жінці [матері] : [сцен. літ.-мист. вечора] / О. Мазур // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - № 3. - С. 51-55.

  1108.  Мазуренко Н. День матері : родинне свято „Тепло дарують руки мами" / Н. Мазуренко // Освітянське слово. - 2000. - 7 квіт.

  1109.  Матюшина В. Подаруй матусі казку : [ сцен. cвята] / В. Матюшина // Дошкільне виховання. - 2005. - № 1. - С. 29-31.

  1110.  Мироненко Н. Люба моя матуся : [сцен. свята] / Н. Мироненко // Розкажіть онуку. - 2002. - Лют. (№ 4). - С. 23-24.

  1111.  Мітіна А. Мамин день : [сцен. cвята] / А. Мітіна // Розкажіть онуку. - Лют. (№ 4). - С. 26-29.

  1112.  Могильницька Г. Доки мати жива... : [сцен. акції на вшанування матерів, чиї діти загинули в мир. час та неоголош. війнах] / Г. Могильницька // Українська культура. - 2003. - № 5. - С. 34-35.

  1113.  Нагачевська З. Свято матері - важлива виховна ініціатива жінок Галичини / З. Нагачевська // Обрії. - 2001. - № 2. - С. 42-43.

  1114.  Неділько В. Мати-Берегиня : [сцен.] / В. Неділько // Все для вчителя. - 2001. - Трав. (№ 13). - С. 30-31.

  1115.  Нікогда Т. Українське весілля : [сцен.] / Т. Нікогда // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 8. - С. 96.

  1116.  Новікова Л. Шануйте батька та неньку - родину рідненьку : [сцен.] / Л. Новікова // Розкажіть онуку. -2001. - Листоп. ( № 43/44). - С. 40-41.

  1117.  Носкова Т. Счастье быть Матерью : [лит.-муз. композ., посвящ. Дню матери] / Т. Носкова // Воспитание школьников. - 2005. - № 8. - С. 64-66.

  1118.  Онищенко В. Родинне свято „Міцна родина - багата Україна" / В. Онищенко // Початкове навчання та виховання. - 2010. - Серп. (№ 23). - С. 41-43.

  1119.  Осадча В. На гостину до бабусі : [свято-розвага] / В. Осадча // Розкажіть онуку. - 2005. - Берез. (№ 5/6). - С. 14-15.

  1120.  Палагнюк Н. Тато, мама і я - спортивна сім'я : [сцен.] / Н. Палагнюк // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - № 5. - С. 80-86.

  1121.  Плівачук К. День матері : [сцен. шк. свята] / К. Плівачук // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 45-47.

  1122.  Порохняк С. Величальна матері : [сцен. свята] / С. Порохняк // Все для вчителя. - 2002. - Квіт. (№ 37). - С. 57-58.

  1123.  Прокопенко С. Батьки, діти, вчителі - нероздільний трикутник : [родин. свята] / С. Прокопенко // Психолог. - 2008. - № 12. - С. 21-29.

  1124.  Прокоф'єва Л. Свято наших мам : [сцен.] / Л. Прокоф'єва // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 3. - С. 8-10.

  1125.  Пушкарська Л. Моя сім'я, моя родина в житті і долі України / Л. Пушкарська // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 9. - С. 131-133.

  1126.  Рябцева М. Чай для мамы : сцен. праздника ко Дню матери / М. Рябцева // Начальная школа. - 2005. - № 10. - С. 111-116.

  1127.  Сабара О. День Матері : [про свято] / О. Сабара // Рух. - 2007. - 12 трав.

  1128.  Свято „Моя мама - ясне сонечко" : [сцен. родин. свята] // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 4/5. - С. 9-40.

  1129.  Ситник Л. Матусине ім'я святе : [сцен. cвята] / Л. Ситник // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 9. - С. 23-26.

  1130.  Соловйова О. „Ясне сонечко, рідна матінко..." : [сцен.] / О. Соловйова // Початкове навчання та виховання. - 2007. -  № 3. - С. 14-15.

  1131.  Спасюк О. Шануй батька й неньку : [сцен.] / О. Спасюк // Розкажіть онуку. - 2000. - Черв. (№ 11/12). - С. 30-33.

  1132.  Страшко Е. Вот какие наши мамы : [сцен. праздника] / Е. Страшко // Начальная школа. - 2003. - № 2. - С. 12-15.

  1133.  Сцепюк О. Тільки ти, один-єдиний тато і кращого немає на землі : [сцен. свята]  / О. Сцепюк // Розкажіть онуку. - 2000. - Листоп. (№ 22). - С. 10-12.

  1134.  Тепло татусевих долонь : [родин. свято] // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2005. - Квіт. (№ 4). - С. 14-19.

  1135.  Тимків Ю. Свято бабусь : [сцен.] / Ю. Тимків // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 3. - С. 18-20.

  1136.  Тупчій Г. Життєва стежка дідуся : [родин. свято] / Г. Тупчій // Розкажіть онуку. - 2000. - № 3. - С. 56-62.

  1137.  Федоренко І. Родинне свято „Таланти наших батьків" / І. Федоренко // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 22. - С. 35-37.

  1138.  Фоминцев А. День всех матерей : [сцен.] / А. Фоминцев // Воспитание школьников. - 2003. - № 8. - С. 63-65.

  1139.  Фоминцев А. Мамин праздник : [сцен.] / А. Фоминцев // Воспитание школьников. - 2004. - № 1. - С. 74-76.

  1140.  Харкова І. Лебеді материнства : [сцен. театр. свята, присвяч. Дню матері] / І. Харкова // Галицька Просвіта. - 2007. - 19 квіт.

  1141.  Ходатенко Н. Рідненька матінка моя, ти як небесна зірка : свято мами : [сцен.] / Н. Ходатенко // Розкажіть онуку. - 2007. - № 2. - С. 13.

  1142.  Хоміцька С. Сценарій свята „Родинне тепло" / С. Хоміцька // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 62-63.

  1143.  Циганюк Л. Мати - берегиня роду : [сцен. свята] / Л. Циганюк // Все для вчителя. - 2003. - Трав. (№ 13/14). - С. 5-9.

  1144.  Чистякова Т. Мамочка рідненька : [сцен. свята] / Т. Чистякова, Н. Рудяк // Розкажіть онуку. - 2004. - № 4/5. - С. 51-53.

  1145.  Чоловська О. І ми вертаємось... у вічну казку... до матерів : [сцен. родин. свята до Дня матері] / О. Чоловська // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 4. - С. 58-63.

  1146.  Шемендюк Т. Шануйте батьків своїх : [родин. свято] / Т. Шемендюк // Розкажіть онуку. - 2004. - Трав. (№ 13-14). - С. 3-5.

  1147.  Шубенкіна Л. Мам вітають діти світу : [сцен. свята] / Л. Шубенкіна // Дошкільне виховання. - 2003. - № 1. - С. 28-31.

  1148.  Яворська О. Люба моя матуся, я до неї серцем горнуся : [сцен. свята] / О.  Яворська // Розкажіть онуку. - 2003. - Лют. (№ 4). - С. 36-38.

  1149.  Яворська О. Мама люба, добра, мила : [сцен.] / О.  Яворська // Розкажіть онуку. - 2004. - Лют. (№ 4/5). - С. 61-63.

  1150.  Ярощук В. Родинне свято „Тільки родина, як зірка єдина - твій порятунок, надійний причал" : [сцен.] / В. Ярощук // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 35. - С. 4-8.

                 Див. також: №№  920, 927, 931, 936, 945, 945, 946, 947, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 959, 964, 966, 980, 989, 992, 1011, 1012, 1023, 1026, 1033, 1037, 1042, 1043, 1047, 1048.

ІНСТИТУТ СІМ'Ї В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

  1151.  Антонова В. Грузинське прізвище : [сім'я, День прізвища] / В. Антонова // Дзеркало тижня. - 2009. - 12 груд. - С. 21.

  1152.  Белов Д. Свадьба без поцелуев : нац. свадьба Индии / Д. Белов // Киевские ведомости. - 2004. - 18 нояб. - С. 2.

  1153.  Бжинська Ю. Виховання дітей у неповній сім'ї: точка зору американських психологів / Ю. Бжинська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002. - № 4. - С. 65-67.

  1154.  Бистров А. Материнский капитал: стимулирование рождаемости? [в Росії] / А. Бистров // Социологические исследования. - 2008. - № 12. - С. 91-96.

  1155.  Білецька С. Американський та японський варіанти сімейного виховання / С. Білецька // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С. 19-25.

  1156.  Біляцький С. Атрибут західного сімейного життя / С. Біляцький // Політика і час. - 2005. - № 4. - С. 91-95.

  1157.  Бондаровська В. Подолання наслідків насильства у сім'ї: аналіз стану справ у розвинутих країнах / В. Бондаровська // Психолог. - 2010. - № 6. - С. 3-6.

  1158.  Брінклі М. Як виховати джентльмена? : [про брит. систему родин. педагогіки] / М. Брінклі // День. - 2005. - 3 черв. - С. 7.

  1159.  Вареник Н. Ми зібралися біля дитячої колиски... : [про виховання в сім'ях різних народів і віросповідань] / Н. Вареник // Дзеркало тижня. - 2007. - 24 лют. - С. 22.

  1160.  Вдовина М. Межпоколенные конфликты в современной российской семье / М. Вдовина // Социологические исследования. - 2005. - № 1. - С. 102-104.

  1161.  Верих Е. Россия почитает матерей : [День матери в России] / Е. Верих // Киевские ведомости. - 2004. - 29 нояб. - С. 6.

  1162.  Габелко О. Проблема сімейного виховання та вимог до вчителя у працях Джона Локка / О. Габелко // Рідна школа. - 2006. - № 10. - С. 57-59.

  1163.  Глушкова И. Индийская любовь : [о „Камасутре", древнеинд. чувственности, о храмах с тантрич. асанами и соврем. свадеб. церемониях] / И. Глушкова // Вокруг света. - 2003. - № 3. - С. 4-13.

  1164.  Гриценко В. Социально-психологическая адаптация подростков в условиях трудовой миграции их родителей [в Росії] / В. Гриценко, Н. Молчанова // Вопросы психологии. - 2010. - № 4. - С. 45-54.

  1165.  День Матері у різних країнах // Наука і суспільство. - 2010. - № 5/6. - С. 62-63.

  1166.  Еттінгер А. Мусульманське весілля в Ізраілі - фольклор і традиції / А. Еттінгер // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 4. - С. 103-113.

  1167.  Зороастризм і сімейне життя [в релігіях Індії] // Ларіонова В. Історія національних (етнічних) релігій / В. Ларіонова. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 101-105.

  1168.  Ісламська мораль про сім'ю // А. Черній. Релігієзнавство : посібник / А. Черній. - К., 2003. - С. 176-177.

  1169.  Калачова І. Сім'я та шлюб у містах Білорусі: динаміка сучасних етнокультурних процесів / І. Калачова // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 6. -- С. 89-94.

  1170.  Клімкіна Н. Розвиток соціальної активності дітей із неповних сімей в умовах політкультурності: світовий досвід / Н. Клімкіна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХІХ-ХХ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 133-138.

  1171.  Конева А. Свадьба по-французски / А. Конева // Протокол и этикет. - 2004. - № 1. - С. 58-63.

  1172.  Котляр А. Планування сім'ї по-польськи / А. Котляр // Дзеркало тижня. - 2002. - 27 квіт. - С. 22.

  1173.  Крашенинникова Ю. Дружка в северорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах / Ю. Крашенинникова // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 2. - С. 30-37.

  1174.  Кузик П. На Ближньому Сході весілля святкують аж п'ять разів! А найпростіша весільна церемонія на Фіджі: наречені їдять з однієї миски... / П. Кузик // Високий Замок. - 2010. - 13-14 лют. - С. 13.

  1175.  Культ сім'ї та клану : [в релігії Китаю] // Ларіонова В. Історія національних (етнічних) релігій : навч. посіб. / В. Ларіонова. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 242-244

  1176.  Лежнина Ю. Семья в ценностных ориентациях : [роль семьи в повседневной жизни россиян] / Ю. Лежнина // Социологические исследования. - 2009. - № 12. - С. 69-77.

  1177.  Лысова А. Насилие в семье - обьект социальной политики США / А.  Лысова // Социологические исследования. - 2005. - № 12. - С. 108-116.

  1178.  Лысова А. Физическое насилие над женами в российских семьях / А. Лысова // Социологические исследования. - 2008. - № 9. - С. 121-128.

  1179.  Мащенко О. „Маленький імператор" китайської сім'ї : [сімейн. виховання в Китаї] / О. Мащенко // Дзеркало тижня. - 2003. - 25 січ. - С. 22.

  1180.  Миколюк О. Весільні традиції світу / О. Миколюк // Демократична Україна. - 2004. - 19 серп. - С. 7.

  1181.  Мусаві С. Цикл сімейного життя в Ірані / С. Мусаві // Вісник Київського національного університету.  Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2003. - Вип. 19. - С. 25-27.

  1182.  Мустаева Ф. Семья в условиях финансово-экономического кризиса [Росії] / Ф. Мустаева // Социологические исследования. - 2010. - № 7. - С. 66-68.

  1182 (А) „Мутаа" ­- одруження для задоволення [у мусульман] // Дзеркало тижня. - 2007. - 15 груд. - С. 22.

1183.  Насильство дарує  голоси. Президент Афганістану узаконив сімейну тиранію за підтримку на виборах // Закон і бізнес. - 2009. - 4-10 квіт. - С. 20.

  1184.  Никольская Г. Семья в условиях постиндустриального общества (на примере США) / Г. Никольская // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 8. - С. 71-80.

  1185.  Осколкова О. Планирование семьи в странах Азии и Африки / О. Осколкова // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 2. - С. 84-90.

  1186.  Пациорковский В. Большая семья в демографической ситуации России / В. Пациорковский // Социологические исследования. - 2009. - № 3. - С. 121-128.

  1187.  Приходько О. Проблеми сім'ї - у центрі уваги Ради Європи / О. Приходько // Дзеркало тижня. - 2008. - 24-30 трав. - С. 23.

  1188.  Приходько О. Шлюбний розрив Америки : ін-т шлюбу Америки / О. Приходько // Дзеркало тижня. - 2007. - 7 лип. - С. 23.

  1189.  Пултавська В. Приготування до подружнього життя [Текст] / В. Пултавська; пер. з пол. З. Городенчук. - Л. : Свічадо, 2000. - 104 с.

  1190.  Раймонді С. Усиновлення як норма життя. В Італії кількість бажаючих стати опікунами перевищує число покинутих дітей чи сиріт : [інтерв'ю з координатором Міжнар. благод. фонду „Друзі дітей" Сільваною Раймонді / інтерв'ю вела І. Філіпенко] // День. - 2009. - 27 трав. - С. 1, 6.

  1191.  Ржаницына Л. Алименты на детей [в России] как элемент гражданской ответственности / Л. Ржаницына // Социологические исследования. - 2010. - № 7. - С. 56-65.

  1192.  Свадьбы у разных народов [Текст] / [авт.-сост. Л. Аксенова, В. Гридина]. - Донецк : Сталер, 2004. - 285 с.

  1193.  Семанюк М. Особливості соціалізації дітей із неповних сімей у Польщі / М. Семанюк // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 180-186.

  1194.  Сененко С. Народжувати по-американськи / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2003. - 11-17 жовт. - С. 22.

  1195.  Сененко С. Сучасна американська сім'я: діти виходять з моди? / С. Сененко // Дзеркало тижня. - 2004. - 27 берез.-2 квіт. - С. 22.

  1196.  Сергеева Т. Женщины Тибета : [звичаї, побут, одруження] // Т. Сергеева // Наука и религия. - 2004. - № 3. - С. 39 - 41; 64.

  1197.  Сімейні і побутові традиції євреїв // Ларіонова В. Історія національних (етнічних) релігій : навч. посіб. / В. Ларіонова. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 378-384.

  1198.  Смолі Г. Пізнай свого чоловіка [Текст] / Г. Смолі; пер. з англ. Н. Щиглевської. - Л. : Свічадо, 2000. - 168 с.

  1199.  Соснина О. Топография счастья: русская свадьба / О. Соснина // Мир музея. - 2009. - № 7. - С. 42-45.

  1200.  Струтинська Т. Особливості соціалізації дітей із неповних сімей у США / Т. Струтинська // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 197-201.

  1201.  Супруненко О. Кто как женится [в різних країнах] / О. Супруненко // Природа и человек. Свет. - 2003. - № 9. - С. 58.

  1202.  Ушаков Д. Роль семьи в воспроизводстве этничности народов Республики Алтай / Д. Ушаков // Социологические исследования. - 2009. - № 3. - С. 101-108.

  1203.  Феофанова А. Весілля по-американськи / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2002. - 26 січ. - С. 20.

  1204.  Феофанова А. Іранське весілля / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2002. - 16 берез. - С. 22.

  1205.  Феофанова А. Родина по-американськи: [соц. аспект] / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2001. - 22-28 груд. - С. 20.

  1206.  Феофанова А. Родина по-англійському: [соц. аспект] / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2002. - 12-18 січ. - С. 20.

  1207.  Феофанова А. Родина по-іранськи : [соц. аспект] / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2001. - 1-7 груд. - С. 21.

  1208.  Феофанова А. Сім'я по-шведськи / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2001. - 24-30 листоп. - С. 20.

  1209.  Феофанова А. Сім'я по-японськи / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2001. - 27 жовт. - С. 20.

  1210.  Феофанова А. Японське весілля / А. Феофанова // Дзеркало тижня. - 2002. - 29 берез. - С. 22.

  1211.  Фокін В. Соціальна робота з літніми сім'ями в Росії / В. Фокін, І. Фокін // Соціальна політика і соціальна робота. - 2000. - № 1. - С. 77-99.

  1212.  Хом'як В. Любімо жінок : шлюб. звичаї різних часів і народів / В. Хом'як // Молодь України. - 2003. - 9 січ. - С. 3-4.

  1213.  Чирікова Г. Аналіз проблемної ситуації в сімейному вихованні Німеччини на межі ХХ та ХХІ століть / Г. Чирікова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 1. - С. 81-87.

  1214.  Шахбанова М. Отношение к межнациональным бракам в этническом сознании дагестанцев / М. Шахбанова // Социологические исследования. - 2008. - № 11. - С. 72-76.

  1215.  Як пережити розлучення батьків : у Великій Британії вийшла кн., напис. 10-річною школяркою Ліббі Риз „Допомога, надія і щастя" // День. - 2005. - 15 груд. - С. 8.

                   Див. також:  №№  64, 70, 92, 158, 164, 169, 172, 174, 197, 198, 203, 204, 213, 216, 248, 282, 308, 623, 725, 942, 1147.

Посилання на інтернет-ресурси

 • http://www.kmu.gov.ua/sport/control/ Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.  Офіційний сайт.
 • http://www.dipsm.org.ua/ Державний інститут розвитку сім'ї та молоді
 • http://www.ditu.gov.ua/  Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
 • http://www.dcssm.gov.ua/ua_index.phtml  Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді
 • http://www.semeiniy.org.ua/ Сімейний кодекс України
 • http://happy-family.kiev.ua/  Щаслива сім'я
 • http://petryk.com.ua/ Петрик. Для батьків та дітей
 • http://my-baby.info/ "Детский портал My-Baby.info - информация для детей и родителей"
 • http://www.yamama.ucoz.org/ Я мама
 • http://www.nashideti.3dn.ru/ Наши дети! Сайт для родителей и детей
 • http://www.materinstvo.ru/ Материнство
 • http://www.7ya.ru/ Самый семейный сайт
 • http://www.rodi.ru/ Все о беременности и родах 
 • http://pregna.ru/ Все о беременности и родах
 • http://predkam.ru/ Сайт для родителей школьников, подростков. Все о подготовке к школе, обучении, подготовке в ВУЗ - Предкам
 • http://detochka.ru/ Деточка. Статьи о детях, воспитание ребенка, детское здоровье, женское здоровье, форум для родителей.
 • http://www.kid.ru/ Ребенек - беременность, роды, дети и родители...
 • http://www.osd.ru/ Отдых с детьми. Сайт для заботливых родителей
 • http://sibmama.info/  Сибирский семейный сайт. Беременность и роды в Новосибирске, Омске, Красноярске, Барнауле, Томске, Новокузнецке...
 • http://www.parenting.ru/ Мамам и папам о детях. Все, что вам необходимо знать, чтобы вырастить и воспитать своего ребенка. От подготовки к беременности до подростковых проблем.
 • http://www.babies.kiev.ua/ Центр профилактики и реабилитации грудных детей "Экология младенчества", "Екологія немовля"
 • http://ligamaterey.ru/ Лига молодых матерей подростков
 • http://www.akev.ru/ Межрегиональная Общественная Организация «Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию и групп поддержки кормящих матерей»
 • http://www.elanaclub.ru/ Центр поддержки семьи Елана
 • http://www.radugamama.ru/ Сайт «Радуга материнства» посвящен поддержке грудного вскармливания и вопросам ухода за ребенком раннего возраста
 • http://twins.popular.ru/ Двойняшки и их мамашки. Сайт о многоплодной беременности, близнецах, их рождении и развитии. Клуб мам двойняшек.
 • http://family.booknik.ru Букник-младший - сайт для детей и их родителей.
 • http://bddb.narod.ru/  Близнецы. Двойняшки. Двойнички. Близняшки. Сайт о близнецах.
 • http://www.babyiris.ru/ Подготовка к родам, курсы для беременных, бассейн для беременных, клуб - семья "Ирис"
 • http://www.portal-bliznetsy.ru/ Интернет-Портал Близнецы
 • http://new-people.info/ "Новые люди" - информационный портал для родителей
 • http://www.mumsite.ru/  Мамина азбука. Гимнастика для малышей первого года жизни
 • http://maluk.in.ua/ сайт для малят та їх батьків.
 • http://www.mytato.com.ua/ Громадська організація «Об'єднання Батьків - одинаків України »
 • http://otsyideti.org/ Портал для батьків. Корисні поради батькам щодо виховання дітей
 • http://mama.darievna.ru/  Мама міа - сайт о мамах и детях
 • ttp://familyclub.org.ua/  Сімейний клуб „Створи гармонію в сім'ї"
 • http://www.otchiy-dim.org/ua/  „Отчий дім". Міжнародна благодіна фундація
 • http://familytimes.com.ua/   Справи сімейні
 • http://79l.ru/ Сім'я - сайт про дітей. Цікавий та невідомий світ дитинства
 • http://novasimya.org.ua/  Нова сім'я
 • http://www.everychild.org.ua/  Кожній Дитині Україна. Благодійна організація
 • http://www.narkotikof.net/   Всеукраїнський батьківський комітет боротьби з наркотиками
 • http://www.ccf.org.ua/   Благополуччя дітей. Український фонд.
 • http://www.hopeandhomes.org.ua/ukr/index.php "Надія і житло для дітей"
 • http://www.ya-plus.in.ua/     Центр психологии „Я+Семья"
 • http://sms.gov.ua/  Сайт молоді та сім'ї
 • http://svitmam.ua/  Світ Мам
Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка