Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогодення. Анотований бібліографічний покажчик. ІV кварталДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у жовтні-грудні 2010 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:  О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск: Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ЗМІСТ

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГIЯ
ТЕХНIКА. ТЕХНIЧНI НАУКИ
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
IСТОРIЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ
ДIЯЛЬНIСТЬ ОУН-УПА
IСТОРIЯ МIСТ I СIЛ
КРАЄЗНАВЦI ПРИКАРПАТТЯ
АРХЕОЛОГIЯ
ЕТНОГРАФIЯ
ЕКОНОМIКА
ПРОМИСЛОВIСТЬ
СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНЕ ЖИТТЯ
ЮРИДИЧНI НАУКИ
НАУКА. ПРАЦI НАУКОВЦIВ КРАЮ
ОСВIТА
IСТОРIЯ ОСВIТИ
ФIЗКУЛЬТУРА I СПОРТ. ТУРИЗМ
БIБЛIОТЕЧНА СПРАВА
МОВОЗНАВСТВО I ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО
ФОЛЬКЛОР
МИСТЕЦТВО
ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛIЇ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
МУЗИКА
ТЕАТР
РЕЛIГIЯ I ЦЕРКВА
СЕРIЙНI ВИДАННЯ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГIЯ

 1. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах / Нац. лісотехн. ун-т України ; М. Чернявський, Р. Швіттер, Р. Ковалишин та ін. ; за ред. М. Чернявського. - Л. : Піраміда, 2006. - 84 с.

         У книзі обґрунтовані способи здійснення поетапного багатоступеневого переходу від вирощування одновікових однопородних деревостанів до формування різновікових мішаних за типами лісу; основні лісогосподарські заходи з природоохоронного лісівництва; аргументується необхідність раціонального поєднання вибіркових і поступових способів рубок з формуванням різновікової структури насаджень та ін.

2. Пономарьова О. Чи є підстави для хвилювань? : [відходи калійн. вир-ва з Калуша транспортували до Миколаєва] / О. Пономарьова // Урядовий кур'єр. - 2010. - 13 листоп. (№ 213). - С. 6.

3. Пуговиця М. Жито над прірвою : [як не допустити техноген. катастрофи в р-ні Калуша] / М. Пуговиця // Урядовий кур'єр. - 2010. - 14 жовт. (№ 191). - С. 12.

4. Сабан В. Оцінка екологічного впливу пластових вод Долинського нафтового родовища на довкілля / В. Сабан, Я. Сенчук // Нафтова і газова промисловість. - 2010. - № 4. - С. 55-57.

5. Сельський В. Екологія і економіка природокористування : навч. посіб. / В. Сельський. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 695 с.

У посібнику висвітлено стан основних видів навколишнього природного середовища, описуються шляхи щодо їх оздоровлення, охорони і раціонального використання. Подаються діючі сьогодні в Україні економічні механізми регулювання природокористуванням та охороною навколишнього середовища, які супроводжуються нормативними показниками, звітними і розрахунковими формами та прикладами проведення розрахунків вирішення окремих конкретних задач.

6. Табінський Я. „SOS" із Калуша : [про надзв. еколог. ситуацію у місті] / Я. Табінський // Сільські вісті. - 2010. - 8 жовт. (№ 117). - С. 1.

7. Тимуляк Л. Особливості методики дослідження передгірських урбанізованих ландшафтів / Л. Тимуляк // Український географічний журнал. - 2010. - № 3. - С. 24-29.

8. Харченко А. В Калуше боятся, что их зальет ядом / А. Харченко // Сегодня. - 2010. - 13 жовт. (№ 226). - С. 6.

ТЕХНIКА. ТЕХНIЧНI НАУКИ

9. Історію творимо разом : Прикарпаття-обленерго: 80 років : річний звіт 2009. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 41, 68 с. зустріч. паг., фото + 1 електрон. опт. диск.

У виданні проаналізовано та узагальнено підсумки роботи ВАТ Прикарпаттяобленерго" у 2009 році, які знайшли відображення у цифрах, графіках та діаграмах.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

10. Атаманюк Ю. Останній мольфар : [про  М. Нечая із с. Верхній Ясенів Верховин. р-ну] / Ю. Атаманюк // Молодь України. - 2010. - 22 жовт. (№ 116-117). - С. 1, 7.

11. Бирчак Наталія Василівна, голова Івано-Франків. обл. орг. профспілки працівників охорони здоров'я України (родом із с. Криворівня Верховин. р-ну) // Портрети сучасниць. Вип. 2 / авт.-упоряд. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов. - К., 2009/2010. - С. 98.

12. Козловський О. Нове обличчя медицини : [про роботу міністра охорони здоров'я України З. Митника, родом з Івано-Франківщини] / О. Козловський // Демократична Україна. - 2010. - 12 листоп. (№ 45). - С. 22.

13. Крайній І. Цілющі укуси : [про сім'ю пасічників-апітерапевтів Перегіняків із с. Старий Угринів Калус. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 26 жовт. (№ 199). - С. 7.

14. Лікування і обстеження хворих на курорті Моршин / за наук. ред. Н. Середюка ; відп. ред. В. Кушнір. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 67 с.

В книзі розповідається про історію курорту, його природні лікувальні фактори і результати їхнього застосування при лікуванні захворювань внутрішніх органів, про обстеження хворих на курорті.

15. Попович В. Позбутися поліпів без скальпеля : [розмова з д-ром мед. наук, проф., зав. каф. отоларингології Івано-Франків. нац. мед. ун-ту про наук. відкр. прикарпат. медиків - нові методи лікування аспірин. тріади / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 5 жовт. (№ 184). - С. 12.

16. Тези доповідей 79-ої міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю „Працюємо, творимо, презентуємо" / ДВНЗ „ІФНМУ" ; за ред. Є. Нейка. - Івано-Франківськ, 2010. - 302 с.

Збірник містить наукові роботи студентів та молодих вчених, які генерують інноваційні наукові ідеї, розробляють і впроваджують в медичну практику нові, оригінальні, науково обґрунтовані розробки, що мають не тільки теоретичне, але і важливе практичне та соціальне значення.

IСТОРIЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ.

17. Академік Віктор Ідзьо : бібліогр. довід. (1979-2009) / Укр. держ. ун-т в Москві, НТШ та ін. - М., 2009. - 138 с.

У бібліографічному довіднику висвітлено основні дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності Віктора Ідзя,  українського історика, українознавця, академіка Академії наук вищої школи України, доктора історичних наук, професора, ректора Українського державного університету в Москві.

18. Алфавітний список осіб виселених в 1951 році з села Чорна Нижньо-Устріцького району Дрогобицької області (нині-Польща) : дод. до кн. „Втрачені українські села. Чорна". Авт. Д. Петречко. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2010. - 84 с.

19. Артиш І. Історія створення національної армії та військово-морського флоту України : монографія / І. Артиш. - Івано-Франківськ : Галицька Акад., 2010. - 94 с.

Монографія розкриває героїчні і трагічні сторінки українського народу, зокрема козацького та січового стрілецького визвольних рухів, створення УГВР - самостійної соборної держави України та ін.

20. Богуш Д. Спомини з пережитого, спостереженого і заслуханого / Д. Богуш. - Л. : Сполом, 2008. - 119 с.

У праці відтворено родовід, аспекти життя та діяльності селянської сім'ї Снігурів з українського села Верхрати, що на Закерзонні, та її участі в національно-визвольній боротьбі українського народу після Першої і Другої світової війни, за відновлення громадського, культурного, шкільного життя українського народу, за відновлення незалежності України.

21. Грибик М. Шляхами Івана Богдана : [перший емігрант в Америку з Коломиї] / М. Грибик // Ї. - 2010. - № 62. - С. 162-165.

22. Зятьєв С. Тут кожен експонат политий людською кров'ю : [про Мемор. комплекс „Дем'янів Лаз" на Івано-Франківщині] / С. Зятьєв // Українське слово. - 2010. - 27 жовт.-2 листоп. (№ 43). - С. 9.

23. Ідзьо В. Олексій Нирко як представник Українського університету в Москві у Кубані та Криму : Шляхами співпраці та дружби (1995-2005) / В. Ідзьо. - М., 2010. - 47 с.

На фактологічному матеріалі відтворюються маловідомі та забуті сторінки науково-дослідної та громадської діяльності представника Українського університету в Москві у Кубані та Криму О. Нирка, вершиною якої було проведення у 2005 році І Міжнародної наукової конференції „Кобзарство в історії, літературі, культурі та народному епосі".

24. Качкан В. Віщі знаки думки, серця і руки : антол. укр. автографа. Т. 1 / В. Качкан ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника та ін. - Л. ; Івано-Франківськ ; Коломия : Вік, 2010. - 766 с. : іл.

Видання логічно і змістовно продовжує попередній 10-томний проект „Хай святиться ім'я твоє...". У жанровому розмаїтті студій-досліджень, нарисо-есеїв автор подає портретистику, змальовує життє-діяльність визначних особистостей світового українства, що репрезентують найрізноманітніші сфери діяльності.

25. Морозюк В. Іменний покажчик до історико-краєзнавчих видань [Електронний ресурс] / В. Морозюк. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD + R).

26. Морозюк В. Пом'яник - 10 [Електронний ресурс] / В. Морозюк. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD + R).

27. „Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. : зб. док. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; упоряд. : Я. Дашкевич, В. Кук. - Л. : Піраміда, 2010. - 592 с.

У збірнику вміщено 131 документ про перебіг національно-визвольної боротьби ОУН і УПА в Західній Україні у 1944-1948 рр. та репресивні заходи радянських силових органів проти українського збройного підпілля. Матеріали походять із „Особых папок" Й. Сталіна і В. Молотова, які зберігаються у Державному архіві Російської Федерації (Москва).

28. Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура : зб. ст. та повідомл. наук. конф. з міжнар. участю „Гуцульщина як історико-культурний феномен" (Коломия, 29 жовт. 2009 р.) / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.] ; упорядкув. і заг. наук. ред. І. Монолатія. - Коломия : Вік, 2009. -  192 с.

У збірнику публікуються результати окремих наукових досліджень українських та зарубіжних учених з історії, письменства, фольклору, музикознавства та музейництва Гуцульського реґіону. Окремий блок студій становлять розвідки з історії суспільно-політичних рухів, етнополітології та військової історії Західної України, до складу якої входять Галицька і Буковинська Гуцульщина.

29. Українські січові стрільці - лицарі рідного краю : альбом / упоряд. В. Ковтун ; голов. ред. І. Монолатій. - Коломия : Вік, 2007. - 216 с. : іл. - (Українське мистецтво у старій листівці ; вип. 5).

В альбомі представлені дослідження, присвячені українському військовому формуванню у складі австро-угорської армії в роки Першої світової війни - Українським Січовим Стрільцям, а також культурницькій і просвітній праці стрілецтва, відображеній у поштових листівках.

30. Федоренко С. Щедрість козацької долі : [про Р. Калина, заст. командувача Прикарпат. округу Укр. Реєстр. Козацтва, генерал-лейтенанта, мецената] / С. Федоренко // Україна козацька. - 2010. - № 17-18. - С. 6.

31. Щикочихін Ю. Аналіз терору та насилля Комітету Державної безпеки (КДБ) та його наступника Служби Безпеки України (СБУ) в 70-і роки ХХ століття - першій чверті ХХІ століття на території Росії та України / Ю. Щикочихін ; Укр. ун-т в Москві. - М., 2010. - 39 с.

32. Ямгорів : Літ.- краєзн. і мистец. альм. № 16-17 / голов. ред. В. Никифорук. - Городенка, 2009. - 240 с.

Альманах містить статті з питань історії, культури, етнографії, археології Прикарпаття, зокрема Покуття.

 ДIЯЛЬНIСТЬ ОУН-УПА

33. Дужий П. Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин / П. Дужий ; літ. ред. Н. Яремчук. - Л. : Галицька Вид. Спілка, 1998. - 256 с. : іл.

У книзі описано епізоди Українського Опору часів Другої світової війни, діяльність дружин Українських Націоналістів, УПА та її головного командира Р. Шухевича - генерала Тараса Чупринки.

34. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження Степана Бандери / упоряд. О. Горда. - Л. : ЛНАУ, 2009. - 134 с.

Збірник містить дослідження та тези доповідей, присвячені діяльності провідника ОУН(б), інтерпретації образу С. Бандери в сьогоденні, аналізу його теоретичної спадщини та особливостей національно-визвольного руху в Україні кінця ХІХ - середини ХХ ст.

35. Мулик М. Дух, що тіло рве до бою... / М. Мулик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 215 с.

Книга споминів нашого краянина, дивізійника Михайла Мулика - правдивий літопис боротьби за незалежність України однієї людини у несприятливих умовах чужинського поневолення.

36. Німець О. Погляд сучасника на УПА і НАТО / О. Німець. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 40 с.

У брошурі подано погляд стосовно подій, свідком і сучасником яких був автор. В основі матеріалу лежать історичні факти, дати та події шістдесятирічної давності.

37. Степан Бандера : матеріали до навч.-вихов. занять / упоряд. : Я. Козленко, В. Островський, Н. Уманців ; голов. ред. І. Дворницька. - Т. : Мандрівець, 2009. - 272 с. - (Серія „Постаті").

Видання розкриває віхи життєпису С. Бандери та його родини, подає розробки навчально-виховних занять і позакласних заходів, тексти для роботи на уроках української мови, добірку диктантів і переказів.

38. Степан Бандера: 1909-1959-2009 : зб. ст. / упоряд. : Б. Гордасевич, М. Посівнич. - Л. : Тріада плюс, 2010. - 218 с.

Пропонований читачам збірник статей містить думки різних авторів з України, Росії та Польщі щодо постаті одного з керівників українського визвольного руху - С. Бандери.

 IСТОРIЯ МIСТ I СIЛ

39. Бабій В. Підгірський край - Богородчанщина / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2008. - 64 с. : іл.

Довідник подає інформацію про історію краю, сіл, церков, про всі пам'ятники Богородчанського краю, цікаву економічну і соціальну статистику.

40. Глинський В. Щоденник 1916-1920 рр. / В. Глинський ; ред. М. Савчук. -  Коломия : Вік, 2010. -  112 с. : іл. -  (Коломийська бібліотека ; вип. 4).

Щоденникові записи коломиянина В. Глинського  -  цінне джерело до вивчення суспільно-політичного та економічного життя у реґіоні в період 1916-1920 рр.

41. Зьобро О. Дземброня: руками в небі, ногами у землі, а навколо  -  гори, гори, гори... : [історія, побут та турист. можливості села Верховин. р-ну] / О. Зьобро // Високий замок. -  2010. -  1-3 жовт. (№ 184). -  С. 13.

42. Ідзьо В. Село Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиції / В. Ідзьо. -  Івано-Франківськ : СІМИК, 2010. -  110 с.

В праці на науковому фактичному матеріалі аналізуються та відтворюються окремі сторінки історії с.Угринова як складової Галицького передмістя, яке у своєму торгово-економічному, ремісничому та землеробському поступі було поєднане з містом Галичем як Галицьким гостинцем, так і водним шляхом басейну ріки Бистриця.

43. Ковтун В. Золота доба коломийської листівки / В. Ковтун ; наук. ред. М. Васильчук. -  Коломия : Вік, 2010. -  64 с. : іл. -  (Коломийська бібліотека ; вип. 5).

У виданні вперше розглянуто коломийські поштові листівки як культурно-мистецьке явище. Автор дослідив коломийську філокартію за більш як столітній період (1898-2010 рр.), віднайшов понад 1400 листівок, виданих 60-ма накладами та видавництвами.

44. Корчук І. Космач  -  келія сонця : [про геогр. та іст. центр Гуцульщини - с. Космач Косів. р-ну] / І. Корчук // Високий замок. -  2010. -  22-24 жовт. (№ 199). -  С. 11.

45. Крайній І. Десяте сходження на сільський трон : [про с. Нижній Вербіж Коломийс. р-ну та його голову  -  М. Карпенюк] / І. Крайній // Україна молода. -  2010. -  23 листоп. (№ 219). -  С. 8.

46. Листопад 1918-го: коломийський хронограф // Ї. -  2010. -  № 62. -  С. 144-147.

47. Мицан М. Станиславівські вежі / М. Мицан. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. -  151 с. : фото.

У книжці автор звертає пильну увагу на стан і використання архітектурних пам'яток Івано-Франківська. Цікавими є спостереження про історію і забудову головних вулиць -  Незалежності, Січових Стрільців, Шевченка, про міський парк, а також думки і урбаністичні ідеї краєзнавця, як покращити наше місто, зробити його привабливішим для господарів і гостей.

48. Монолатій І. Почесні громадяни міста Коломиї у 1859-1907 рр. / І. Монолатій // Ї. -  2010. - № 62. -  С. 210-213.

49. Назарчук Д. Гуцульське село в покутському місті. Таке можна побачити лише в Коломиї [І. Озарчук на власному обійсті зводить архітектурне диво  -  гуцул. міні-село ХVІІ ст.] / Д. Назарчук // Голос України. -  2010. -  2 листоп. (№ 205). -  С. 22.

50. Руско Н. Підмихайля  -  село під святою горою Михайлівською: духовна і культурна версія історії села від заснування до сьогоднішнього часу / Н. Руско, Б. Струтинський. -  Брошнів-Осада : Таля, 2010. -  112 с. : іл., фото.

Книга розповідає про 588-літню духовну та культурну історію села Підмихайля Калуського району.

51. Савчук М. Коломия - місто / М. Савчук // Ї. -  2010. -  № 62. -  С. 8-21.

52. Савчук М. Феномен коломийського краєзнавства / М. Савчук, М. Васильчук ; ред. М. Савчук. -  Коломия : Вік, 2010. -  112 с. : іл. -  (Коломийська бібліотека ; вип. 6).

Книгу складають дослідження-нарис М. Савчука, довідник прізвищ краєзнавців Коломийщини М. Васильчука та бібліографічний покажчик краєзнавчої літератури за 1991-2010 роки.

53. Станиславівська фортеця : зб. ст. / упоряд. : І. Бондарев, З. Федунків. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. -  191 с. -  (Моє місто ; № 26).

У збірнику статей розповідається про історію, оборонні особливості, картографічні і археологічні дослідження Станиславівської фортеці, яка своєю міццю, красою і неприступністю притягувала маґнатів, ремісників, купців і всіх, хто потребував захисту.

54. Шарловський А. Станиславів і Станиславівський повіт з поглядів історичного та географічно-статистичного / А. Шарловський. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. -  176 с. -  (Моє місто ; № 7).

Перевидання праці А. Шарловського, поляка, уродженця далеких литовських земель  -  соціоісторична розвідка з домінуючим у ній економічно-господарським чинником, яка робить виклик багатьом містолюбцям.

КРАЄЗНАВЦI ПРИКАРПАТТЯ

55. Академік Петро Тронько на Прикарпатті / Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнав. учнів. молоді ; авт. проекту й упоряд. М. Косило, Б. Гаврилів. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. -  84 с.

В історико-краєзнавчому збірнику опубліковані матеріали про життя і діяльність на Івано-Франківщині Героя України, відомого державного діяча, академіка НАН України, фундатора краєзнавчого руху П. Тронька.

АРХЕОЛОГIЯ

56. Крайній І. Слідами мисливців на мамонтів : [про археол. розкопки у Галичі] / І. Крайній // Україна молода. -  2010. -  10 листоп. (№ 210). -  С. 13.

ЕТНОГРАФIЯ

 57. Любчик І. Етнополітичні процеси на Лемківщині наприкінці ХІХ - 30-х роках ХХ століття: проблема національного самоусвідомлення : монографія / І. Любчик. -  Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. -  212 с.

У книзі на основі широкого кола джерел проаналізовано суспільно-політичні, культурно-освітні та соціально-економічні процеси на Лемківщині, з'ясовано їх особливості.

58. Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцулів : вибрані твори / П. Шекерик-Доників. - Верховина : Гуцульщина, 2009. -  352 с.

Етнографічні розвідки, легенди, оповідання і статті, які ввійшли в книгу, правдиво і доступно відображають духовний і матеріальний світ гуцулів. У них показано історичні події, традиції і вірування через взаємини, боротьбу людини і природи, добрих і злих сил, взаємоєднання двох релігій  -  язичництва і християнства.

ЕКОНОМIКА

59. Карпати гідні Олімпіади : [про нараду з питань соц.-екон. розв. Івано-Франківщини за участю Президента України В. Януковича] // Урядовий кур'єр. -  2010. -  13 листоп. (№ 213). -  С. 2.

60. Королик М. Звітує УПМ ДПА в Івано-Франківській області / М. Королик // Вісник податкової служби України. - 2010. - № 41 (листоп.). -  С. 17.

61. Петришин І. Технічне регулювання на шляху України до Європейського Союзу / І. Петришин, Л. Школьник, І. Зварич ; під ред. І. Петришина. -  Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2010. -  155 с.

Особливу увагу у книзі приділено шляхам підвищення якості продукції через впровадження систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів та систем екологічного керування.

62. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2009 рік / Держ. комітет статистики України ; Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл. -  Івано-Франківськ, 2010. -  530 с.

Статистичний щорічник містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2009 році в порівнянні з попередніми роками.

 ПРОМИСЛОВIСТЬ

63. Бойко М. Маркетинг ресторана  -  опыт „Надии" : [про роботу ресторану „Надія" м. Івано-Франківська] / М. Бойко // Ресторанный и гостиничный бизнес. -  2010. -  № 3. -  С. 64-66.

64. Плугатор Г. Життя стане солодким : [про роботу цукр. з-ду у м. Городенка] / Г. Плугатор // Експрес. -  2010. -  4-11 листоп. (№ 122). -  С. 21.

СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНЕ ЖИТТЯ

65. З гелікоптера проблеми видно краще : [про візит Президента України В. Януковича на Калущину] // Урядовий кур'єр. - 2010. - 12 листоп. (№ 212). -  С. 2.

66. Копровская И. „Заказчик сказал, что больше ждать нельзя: деньги для выборов нужны в понедельник. Поэтому грабить надо в суботу" : [про передвибор. скандал у Городенці] / И. Копровская // Факты. -  2010. -  15 октяб. (№ 190). - С. 22.

67. Ломацький М. Національна свідомість / М. Ломацький. -  Репр. вид. 1952. -  Косів : Писаний Камінь, 2008. -  67 с.

Видання містить публіцистичні твори педагога, культурного і громадського діяча Михайла Ломацького, написані в діаспорі. Це болючі і гіркі думки автора про національну самоідентифікацію українців, причини бездержавності та інші проблеми.

68. Маланчук-Рибак О. Екологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ - першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст : монографія / О. Маланчук-Рибак ; відп. ред. К. Кіндратюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. -  Чернівці : Кн.-ХХІ, 2006. -  500 с.

У монографії на основі широкого кола архівних джерел, публіцистики та фахової наукової літератури дано типологічну ідентифікацію розвитку ідеології жіночого руху на західноукраїнських землях у ХІХ-ХХ ст., проаналізовано європейський контекст еволюційної трансформації ідеї емансипації жінки у структуровану ідеологію фемінізму.

69. Мартинюк Д. Україна в серці моїм : публіцист. роздуми / Д. Мартинюк. -  Комінтернівське (Одес. обл.) : Мартинюк Д., 2008. -  183 с.

Пропоноване видання містить опубліковані раніше статті, в яких автор, уродженець Івано-Франківщини, аналізує процеси і проблеми в нашому суспільстві, що стосуються національного відродження України, пробудження і зміцнення національної самосвідомості українців та ін.

70. Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави : матеріали 4-ої Всеукр. курсант.-студ. конф., 22 квіт. 2010 р. / Наук. т-во курсантів і студ. ; за заг. ред. Бучка М., Соловія Я. -  Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. -  264 с.

У збірнику висвітлюються питання історичного розвитку державотворення в Україні, його аспекти у спадщині українських філософів, науковців, політиків, а також цінні рекомендації щодо зміцнення правових та матеріальних гарантій, прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій та ін.

71. Пукіш-Юнко І. Як „регіонал" Чуднов у Космачі начудив : [про політ. ситуацію у с. Космач Косів. р-ну] / І. Пукіш-Юнко // Високий замок. -  2010. -  25 листоп.-1 груд. (№ 223). -  С. 1, 4.

 ЮРИДИЧНI НАУКИ

72. Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення : матеріали 3-ої міжнар. науково-практ. конф. / за заг. ред. М. Бучка, І. Басистої. -  Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. - - 409 с.

До збірника увійшли наукові статті провідних науковців, викладачів, практичних працівників, ад'юнктів, курсантів та студентів, які глибоко вивчають проблему вдосконалення чинного адміністративного законодавства України.

73. Острогляд О. Діяльність захисника в апеляційному провадженні : навч. посіб. / О. Острогляд ; ПЮІ ЛьвДУВС. -  Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. -  162 с.

Посібник присвячений розгляду теоретичних та практичних завдань здійснення захисту у стадії апеляційного провадження, зокрема, поняттю та значенню апеляційного провадження з перевірки рішень суду першої інстанції; умовам та підставам апеляційного оскарження; особливостям участі захисника у розгляді справи в суді апеляційної інстанції.

74. Права людини щодо в'язнів : міжнар. навч. семінар, Рим, 1-2 берез. 2005 р. / Папська рада „Справедливість і мир", Міжнар. катол. комісія душпастирства в тюрмах ; літ. ред. о. І. Пелехатий. -  Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. -  160 с.

Книга публікує матеріали Міжнародного навчального семінару і є квінтесенцією соціального вчення Католицької церкви щодо прав ув'язнених.

НАУКА. ПРАЦI НАУКОВЦIВ КРАЮ

75. Semper tiro : наук. зб. на пошану д-ра філол. наук, проф., акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана / НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, ІФНМУ ; за заг. ред. М. Романюка. -  Івано-Франківськ, 2010. -  430 с.

До ювілейного збірника увійшли діалог письменниці Г. Турелик з вченим, ювілейна сильвета, а також статті, студії, розвідки, есеї провідних вчених-україністів з поля української історії, філософії, фольклористики, етнології, літератури, пресології, культурології.

76. Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення) : навч. посіб. / Л. Камаєва, Л. Криштопа, Т. Даляк, С. Камаєва. -  Івано-Франківськ : Факел, 2010. -  114 с.

Пропонований посібник покликаний допомогти ознайомитися з курсом рівнянь математичної фізики та елементами операційного числення. Виклад матеріалу ілюструється рисунками, прикладами та зразками їхнього розв'язування.

77. Володимир Качкан - письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліогр. покажч. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; уклад. М. Романюк. - Л., 2010. - 311 с.

78. Володимир Качкан в літературно- критичному ореолі (фраґменти ст., рец., есеїв, нарисів, діалогів, листів) : до 70-річчя вченого, письм., педагога. суспільно-громад. діяча / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : О. Черепович, І. Бурда, М. Толстенкова ; відп. за вип. Л. Бабій. -  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 160 с. - (Серія „Визначні вчені Прикарпаття". Вип. 1).

Видання складається з розділів: фраґменти статей і рецензій; фраґменти діалогів, інтерв'ю; фраґменти листів; вчені, літератори про українознавчі праці Володимира Качкана. Включений матеріал,  який був опублікований впродовж останнього десятиріччя.

79. Миронюк В. Буття / В. Миронюк. -  Вижниця : Черемош, 2009. -  98 с.

В книзі автор висвітлює можливість створення єдиної філософської системи пізнання Буття, де в перших двох частинах предметно розкриває властивості і закономірності матеріального Світу і світу Живої Матерії, а також взаємозв'язок між ними.

80. Москалець В. Психологія особистості : курс лекцій / В. Москалець. -  Івано-Франківськ : Надвірнянська друк., 2010. -  157 с.

У курсі лекцій викладено найбільш істотні властивості особистості як психологічного феномена, що формується і функціонує в соціумі.

81. Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки : курс лекцій : навч. посіб. / ІФНТУНГ ; Д. Фреїк, В. Чобанюк, З. Готра та ін. ; за заг. ред. Д. Фреїка. -  Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. -  259 с.

Розглянуто основні фізичні процеси у напівпровідниках, які є важливими для конструювання і функціонування активних елементів електроніки. Окремо подано досягнення у нанотехнологіях наноматеріалів та наноелектроніки і створення сонячних елементів.

82. Шпак А. Фізичний лексикон : навч. посіб. / А. Шпак, Б. Остафійчук, А. Ніколенко. -  К. ; Х. ; Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. -  166 с.

Фізичний словник-довідник містить фізичні терміни із загальних понять фізики та молекулярної фізики і термодинаміки та їх тлумачення й необхідні розширені пояснення українською і російською мовами.

ОСВIТА

83. Білоус О. Прикарпатський осередок новітніх знань : [про Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника] / О. Білоус // Віче. - 2010. - № 19. -  С. 24.

84. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область : монографія / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти ; авт. кол. : В. Андрущенко, О. Барабаш, В. Брус та ін. ; відп. ред. В. Кононенко. -  К. : Знання України, 2010. -  335 с.

У монографії висвітлюється широке коло питань, пов'язаних із розвитком і сучасним станом педагогічної освіти та науки на Івано-Франківщині на тлі її історико-культурного становлення, розвою школи, системи виховання дітей та молоді. Простежено особливості формування шкільної справи на Прикарпатті з урахуванням традицій місцевого населення, історичних процесів у краї.

85. Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: Тенденції розв. та упр. : монографія / Д. Дзвінчук. -  К., 2006. -  378 с.

Монографія охоплює широке коло філософських, соціологічних, політичних та інших питань прискорення еволюції сучасних освітньо-соціалізаційних систем на початку ХХІ ст. Викладено теорію й практику освітніх реформ, наведено приклади аналізу загальних освітніх проблем у контексті Болонського процесу.

86. Довідник професій навчальних закладів професійно-технічної освіти Івано-Франківської області / Х. Г. Битківська, Н, А. Грищук, І. Є. Лясковський. -  Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. -  31 с.

Даний інформаційний довідник, який містить перелік робітничих спеціальностей відповідно до державного класифікатора професій, розрахований на випускників шкіл, працівників навчальних закладів, центрів зайнятості та ін.

87. Доронюк В. Основи української музичної етнопедагогіки: навчальне і виховне функціонування : навч. посіб. / В. Доронюк. -  Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. -  438 с.

Навчальний посібник висвітлює теорію і практику викладання та використання музичної етнопедагогіки українців з урахуванням історичних передумов у формуванні її методологічних аспектів функціонування.

88. Дошкільна освіта Прикарпаття : інформ. довід. з історії та розв. дошкільної освіти в Івано-Франків. обл. / авт.-упоряд. З. Болюк та ін. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2009. -  310 с.

Довідник подає інформацію про зародження, становлення і розвиток дошкільної освіти на Прикарпатті в історичній ретроспективі, представляє сучасні дошкільні заклади та людей, якими пишається прикарпатське дошкілля.

89. Калуська Л. Казковий дивосвіт: Формування життєвої компетентності та базових якостей дошкільника на основі казок Василя Сухомлинського : наук.-метод. практ. орієнт. посіб. / Л. Калуська. -  Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. -  160 с.

У даному виданні представлено авторську програму „Дитина і казка" та проект „Казковий дивосвіт" для дошкільнят, подано науково-методичний супровід їх впровадження.

90. Крижанівський Є. Підвищення ефективності вищої школи [на прикл. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу] / Є. Крижанівський // Освіта України. - 2010. - 26 жовт. (№ 80). - С. 5, 7.

91. Курищук В. Школа на Яблунівщині / В. Курищук ; ред. Г. Томащук. -  Косів : Писаний Камінь, 2010. -  336 с. : іл.

У книзі висвітлюється історія Яблунівської школи, яка пройшла шлях від парафіяльної до середньої і впродовж століття була єдиною школою на Яблунівщині. Подається інформація про навчально-виховні заклади, які функціонують в Яблунові, та коротенькі історичні довідки про школи колишнього Яблунівського району.

92. Лобарчук О. Вчитель від Бога, все решта  -  від Учителя : [про материн. шк. для 4-5 літ. дітей у с. Кутище Тлумац. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 2 жовт. (№ 183). - С. 8.

93. Назарчук Д. Діти більше не сидітимуть у класах на подушках : [про відкр. шк. газ. котельні у с. Молодків Надвірн. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 24 листоп. (№ 221). - С. 9.

94. Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя ХХ століття: ідеї, афоризми, висловлювання : навч. посіб. / ПНУ ім. В. Стефаника ; уклад. Т. Завгородня та ін. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - 210 с.

У посібнику на підставі архівних матеріалів подано ідеї, афоризми, висловлювання українських галицьких педагогів кінця ХІХ - перших чотирьох десятиліть ХХ ст., деякі з яких емігрували до інших країн (до 50-ти персоналій). Багато з них невідомі широкому загалу, тому у посібнику подано більш повне уявлення про спектр ідей, зацікавлень у різних аспектах педагогіки, що хвилювали представників української педагогічної школи у досліджуваний період.

IСТОРIЯ ОСВIТИ

95. Гаврилів Б. Хроніка школи в Опришівцях (1840-1937) : до 170-річчя заснування Івано-Франків. ЗШ № 6 ім. І. Ревчука / Б. Гаврилів ; Обл. держ. центр туризму та краєзнав. учнів. молоді. -  Вид. 2-е, допов. -  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 96 с. : іл.

У книзі вперше на Прикарпатті подається документальний текст історії школи в Опришківцях (м. Івано-Франківськ). У другій частині видання розповідається про історію сучасної школи.

ФIЗКУЛЬТУРА I СПОРТ. ТУРИЗМ

96. Брусак В. Розвиток рекреації і туризму як основа поліпшення еколого-економічної ситуації у Галицькому районі Івано-Франківської області / В. Брусак // Екологічний вісник. - 2010. - № 4 (лип.-серп.). - С. 29-30.

97. ВелоКраїна: Коломийський район : карта / Центр соц. та ділових ініціатив. -  1 : 70000, 1 см = 700 м. -  [Б. м. : б. в.], 2010. -  1 к. : іл., текст.

На карті представлені розробки й ознакування першої мережі веломаршрутів Коломийським районом.

98. ВелоКраїна : путівник велосипедиста : інформ.-довідкове вид. для любителів активного відпочинку. Вип. № 2 / ММГО „Центр соц. та ділових ініціатив" ; упоряд. В. Загреба. -  Яремче, 2010. -  42 с. : фото.

Путівник видано в рамках проекту „Велокраїна", який втілює громадська організація „Центр соціальних та ділових ініціатив" м. Яремче за участі партнерських організацій України та Румунії. Містить інформацію про маршрути по горах і передгір'ях, об'єднані в мережу відпочинкові заклади, що мають велосипедні зручності.

99. Дем'янчук Я. Яна Дем'янчук : „Із кожним роком страхів стає менше" : [розмова з чемпіонкою Європи-2009 із спорт. гімнастики родом з Івано-Франківська / записав В. Мохнач] // Україна молода. - 2010. - 29 жовт. (№ 202). - С. 23.

100. Краузе С. Туристична карта Українських Карпат : коротке описання 20-и кращих маршрутів / С. Краузе. - Коломия : Писаний Камінь, 2008. - 30 с.

Видання пропонує найпростіші туристичні маршрути для підготовки тренувальних переходів початківців - альпіністів, туристів і скелелазів.

101. Мельник О. Жаба подарує достаток і захистить від заздрощів : [про зелену садибу „Сокільські водоспади" у с. Яворів Косів. р-ну] / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2010. - 23 листоп. (№219). - С. 11.

102. Мончак Л. Кишеньковий гід до геологічного путівника по Івано-Франківській області / Л. Мончак, О. Стельмах, В. Хомин. -  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 112 с.

Видання подає на чотирьох мовах виклад можливих геологічних мандрівок по Івано-Франківщині, де вказано маршрут і опис об'єкту

103. Улізько В. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навч. посіб. / В. Улізько. -  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. -  215 с.

У навчальному посібнику описано специфіку гри в настільний теніс, його оздоровчу функцію, а також функціональний стан спортсменок з настільного тенісу, що в подальшому визначається як система підготовки студентів-спеціалістів.

БIБЛIОТЕЧНА СПРАВА

104. Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки : [авт. : дир. ОУНБ ім. І. Франка] / Л. Бабій // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 32-33.

105. Бабій Людмила Василівна : [біогр. довід. дир. Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка] // Портрети сучасниць. Вип. 2 / авт.-упоряд. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов. -  К. : Укр. конфедерація ж-стів : Ін-т біограф. дослідж., 2009/2010. -  С. 98 : фото.

106. Баран Є. „Ромашка, над якою схилився Бог..." : [про презентацію в ОУНБ ім. І. Франка кн. косів. поетеси М. Лазарович „Загублене дзеркало"] / Є. Баран // Літературна Україна. - 2010. - 4 листоп. (№ 40). - С. 7.

107. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. Духовній скарбниці 70 літ (1940-2010 рр.). - Івано-Франківськ, 2010. - 22 с.

Буклет містить інформацію про структурні підрозділи та діяльність бібліотеки.

108. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: досвід, тенденції, перспективи : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. А. І. Бойко, наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 34 с.

Пропонований покажчик містить інформацію про становлення та розвиток бібліотеки з часу заснування по травень 2010 р.

МОВОЗНАВСТВО I ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

109. Бурнашов Г. ...А шовіністам невтямки : [роздуми про укр. мову публіциста, українця рос. походження з Івано-Франківська] / Г. Бурнашов // Літературна Україна. - 2010. - 4 листоп. (№ 40). - С. 3.

110. Горак Р. Кров на чорній ріллі : есе-біогр. В. Стефаника / Р. Горак ; ред. Н. Ленська. -  К. : Академія, 2010. - 608 с.

В есе-біографії постає образ Василя Стефаника, посла до віденського парламенту, українського письменника, Володаря дум селянських.

111. Григорук А. На відстані Слова : ст., розвідки, портр. / А. Григорук. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 335 с. : іл.

Статті, що увійшли до цього видання, розкривають особливості творчого доробку українських письменників Т. Мельничука, О. Лупула, Б. Радиша, І. Андрусяка, І. Бойчука, М. Близнюка та ін. В кількох роботах автор висвітлює особливості етнопедагогіки українського народу, принципи й ідеали, що лягли в основу національного шкільництва та ін.

112. Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 309 с.

У книзі висвітлено використання гуцульського, покутського, бойківського й лемківського діалектів у мові української художньої літератури ХІХ-ХХ ст., проаналізовано їх фонетичні, морфологічні, лексичні та фразеологічні риси.

113. Ідзьо В. Іван Франко на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. : 150-річчю від дня народж. Івана Франка присвяч. / В. Ідзьо. -  Л. : Сполом, 2006. -  55 с.

Наукові праці на фактичному матеріалі часописів Росії та Польщі відтворюють маловідомі сторінки життя та діяльності письменника. Окрім історичного, літературного та культурного аспектів, проаналізованих у часописах „Украинская жизнь", „Наша культура" та „Український календар", автор звертає увагу на джерела з архіву Російської Академії Наук, яка особливо пильно стежила за науковою та літературною творчістю доктора Івана Франка.

114. Клим'юк Ю. Лірика Івана Франка як система жанрів : монографія / Ю. Клим'юк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. -  Чернівці : Рута, 2006. - 406 с.

У монографії вперше здійснено системно-цілісний генологічний аналіз всієї лірики І. Франка. На новій теоретичній основі визначені принципи розрядів і формування груп жанрів лірики поета у зв'язку з розвитком віршових форм української поезії від найдавніших часів до останніх десятиліть ХІХ - початку ХХ ст. з урахуванням досягнень у цій галузі світової літератури.

115. Цюцяк Б. Цитати / Б. Цюцяк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 155 с.

У книзі зібрані і згруповані у певні розділи вислови українських та зарубіжних письменників, поетів, вчених, філософів, що торкаються різних сфер нашого багатогранного життя.

ФОЛЬКЛОР

116. Великоднє диво : оповід., легенди, казки / упоряд. З. Жук. - Л. : Свічадо, 2009. - 175 с.

До збірника, який розпочинає серію „Великодня антологія", увійшли оповідання за євангельськими мотивами, авторські легенди, літературні обробки народних легенд, казки, а також підбірка різноманітних творів про писанки.

117. Дерево життя : упоряд. В. Ярош ; відп. за вип. А. Ковтун. - К. : Успіх і кар'єра, 2009. -223 с.

У книзі описано дивовижний світ міфології давніх слов'ян, усі дохристиянські вірування, пантеон слов'янських богів, стародавні народні свята, легенди, повір'я.

118. Легенди Карпат : збірка / ред.-уклад. О. Волосевич. -Л. : Апріорі, 2010. - 144 с. : іл.

Збірка найкращих та найколоритніших карпатських легенд та переказів, згрупованих у розділи: гори, ріки та озера, рослини, поселення, замки, храми, люди, кожен з яких починається довідкою.

119. Міняйлюк П. Стрілецькі співанки та перекази / П. Міняйлюк. - Коломия, 2008. - 31 с.

Пісні та колядки, зібрані у книзі, співали на вечорницях у буремні сорокові роки  -  тяжкі для України часи.

120. Перлини покутського краю : колядки, гаївки, нар. пісні, прислів'я та приказки / зібрали і упоряд. : М. Ступарик, Ю. Долінська. - Коломия, 2009. - 64 с.

 МИСТЕЦТВО

121. Історія українського мистецтва : конспект курсу лекцій спец. № 8020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" / ПНУ ім. В. Стефаника. Ін-т мистецтв, Каф. образотв. мистец. ім. М. Фіголя ; уклад. В. Лукань. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - 192 с. : іл.

Основним змістом конспекту курсу лекцій є розкриття найважливіших етапів розвитку українського мистецтва, аналіз його основних напрямів і стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва України.

122. Писанка: традиції та модерний дискурс / упоряд. Р. Загайська. - Л. : Апріорі, 2009. - 163 с. : іл.

Видання подає унікальні відомості про історію виникнення писанки, технологію та особливості оздоблення в різних реґіонах України та пошанування яйця в легендах народів світу. Подано відомості про сучасний стан писанкарства.

123. Плугатор Г. Підкорилася Івану дерева душа... : [про скульптора з Молодятина І. Чемериса та його роботи] / Г. Плугатор // Експрес. - 2010. - 28 жовт.-4 листоп.

124. Україна у поштовій листівці видавництв Якова Оренштайна : альбом / упорядкув. : В. Ковтуна, С. Полегенького. - Коломия : Вік, 2004. - 226 с. : іл. - (Українське мистецтво у старій листівці ; вип. 2).

В альбомі представлені об'єднані у 17 серій поштові листівки, які вийшли на початку ХХ століття і є золотим фондом української філокартії.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛIЇ

125. Живопис Олександра Коровая : альбом : живопис, пастель, рисунок / упоряд. М. Аронець. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. - 124 с. : фото.

В альбомі репродукуються роботи  -  портрети, пейзажі, рисунки відомого українського живописця, члена НСХУ Олександра Коровая.

126. Опанас Заливаха (1925-2007) : (до 85-річчя від дня народж. худож., лауреата Шевченків. премії) // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 10. - С. 7.

127. Осип Сорохтей : альбом / упоряд. вид. Благод. фонд підтримки та розв. культурно-мистецьких ініціатив „РУСТ" ; літ. ред. Ю. Бабік ; передм. О. Ріпко. - Л. : Кварт, 2008. - 234 с. : іл.

Альбом якнайповніше представляє художні і графічні роботи, що збереглися зі спадщини Осипа-Романа Сорохтея, митця, який жив та творив на початку ХХ-го століття.

128. Творчість Ярослава Пстрака у поштовій листівці : альбом-каталог / упорядкув. : В. Ковтуна, С. Полегенького. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с. : іл. - (Українське мистецтво у старій листівці ; вип. 1).

Альбом є найповнішим виданням, яке містить зображення й описи поштових карток, виданих при житті Я. Пстрака. Подані дослідження мистецтвознавця М. Фіголя про творчість цього художника та стаття патріарха української філокартії М. Забоченя.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

129. Григорук А. Юрій Павлович: бути собою / А. Григорук. - Косів : Писаний Камінь, 2010. - 83 с. : іл.

Книга знайомить читача з творчим доробком відомого художника-різьбяра, заслуженого майстра народної творчості України Ю. Павловича, мистецький здобуток якого став невід'ємною частиною української національної культури.

130. Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарук / пер. В. Губко. - Л. : Гриф Фонд, 2010. - 96 с. : фото.

Альбом подає фото вишивок, виконаних Заслуженою майстринею України, членом Спілки художників України, родом із села Королівки Коломийського району, переважна більшість візерунків яких - авторські орнаменти.

131. Крайній І. Дивись у корінь : [про майстра з Побережжя Тисмен. р-ну В. Черняка, що знаходить витвори природи у річках] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 1 груд. (№ 225). - С. 11.

132. Лобарчук О. Адіть, кошельниця йде : [про Є. Дзвінчук, кошельницю із с. Космач Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. -  2010. - 14 жовт. (№ 191). - С. 10.

МУЗИКА

133. Акімов Д. Роксолана [Ноти]: балет : в 2 актах, 10 сценах : увертюра / Д. Акімов. - К. : Золотая фортуна, 2009. - 336 с. + 1 електрон. опт. диск.

У цій книзі публікується увертюра, а також сцени № 1, № 2, № 3 з двохактового балету „Роксолана". Унікальність та зручність цієї збірки полягає в тому, що вперше в одному виданні поєднані клавір, оркестрові партитури та партії, які роздруковані окремо для кожної групи інструментів.

134. Геринович О. „Криниця життя" : спогади, творчість, педагогіка / О. Геринович ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. - 139 с.

У книзі, крім біографічних даних провідного педагога Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка О. Гериновича,  публікуються наукові дослідження з теорії та практики диригентського мистецтва, концертне виконавство, педагогіка, спомини, рецензії та відгуки  - все, що склало більш як сорокалітній досвід творчої та педагогічної діяльності автора.

135. Дует акордеоністів „Концертіно" : 70-річчю заснування ПНУ ім. В. Стефаника присвяч. / упорядкув. В. Сподаренка. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2010. - 24 с. : іл.

В буклеті висвітлено концертно-виконавську, педагогічну та наукову діяльність дуету акордеоністів „Концертіно" ПНУ ім. В. Стефаника за участю М. Черепанина, доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого артиста України, завідувача кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва і М. Булди, кандидата мистецтвознавства, доцента.

136. Кущ Л. Музиканти з Івано-Франківська побачили в маріупольських трубах „барокові колони", а мешканці Донеччини вперше почули цимбали і трембіти : [у Донец. обл. виступали колективи Івано-Франків. обл. держ. філармонії] / Л. Кущ // Голос України. - 2010. - 19 листоп. (№ 218). - С. 8-9.

137. Назарчук Д. Донеччани стоячи аплодували нам хвилин 15... : [твор. колективи Івано-Франків. обл. філармонії виступили з концертами на Донеччині] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 26 листоп. (№ 223). - С. 9.

138. Плугатор Г. Ювілей „Концертіно" : [10-річчя прикарпат. дуету акордеоністів відзначили в Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка] / Г. Плугатор // Експрес. - 2010. - 12-13 жовт. (№ 112). - С. 14.

139. Тебешевська О. Любові цілюще джерело : зб. пісень / О. Тебешевська, С. Андрущак. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2010. - 42 с.

До збірника ввійшли пісні про красу і велич рідної землі, про найвищі наші цінності, про глибокі почуття любові до батька і матері, України і Всевишнього.

 ТЕАТР

140. Отта Л. У коломийському „Вії" є Білий і Чорний ангели : [про гастролі Коломийс. акад. обл. укр. драм. театру ім. І. Озаркевича у Львові] / Л. Отта // Високий замок. - 2010. - 12 жовт. (№ 191). - С. 6.

РЕЛIГIЯ I ЦЕРКВА

141. Андрухів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект / І. Андрухів, О. Лисенко, І. Пилипів. - Івано-Франківськ, 2010. - 500 с.

У праці висвітлюється діяльність Станіславської (Івано-Франківської) єпархії УГКЦ в умовах різних політичних режимів. Аналізуються державно-церковні відносини та релігійні процеси в житті єпархії, діяльність єпископів, духовенства та їх вплив на релігійне, культурно-просвітницьке та політичне життя краю.

142. Знаннями прославляю Господа! : збірник / Катехитична Коміс. Івано-Франків. Єпархії УГКЦ. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 71 с.

В посібнику представлений програмовий матеріал з християнської етики, Біблійна історія, релігієзнавство. Метою цього видання є підвищення стану викладання християнської етики вчителями та покращення рівня знань та вмінь учнів з предмету.

143. Ідзьо В. Стародавній Перемишль: зародження та становлення української християнської релігійної культури на Сяні (ІХ-ХІІ ст.) / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2010. - 38 с.

У праці йдеться про заснування та розвиток Перемишля у ІХ-ХІІ ст. та його роль в зародженні та становленні української християнської релігійної культури в басейні ріки Сян. Проаналізовані письмові, археологічні джерела, архівні документи, праці вчених, наукові матеріали з архівів та бібліотек Росії, України, Польщі.

144. Ким є Українська Греко-Католицька Церква? / упоряд. о. Ю. Андрійчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 111 с.

Пропоноване видання має на меті представити для широкого кола читачів Українську Греко-Католицьку Церкву, її історію, традиції, сучасний стан і структуру.

145. Листопад А. Всевишній зеніт : псалми (благоговійні поетичні роздуми) / А. Листопад. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 191 с.

До книги ввійшли переспіви Давидових Псалмів української поетеси Антоніни Листопад, які розкривають глибинну сутність біблійного твору.

146. Чийпеш А. Будьте святими! Духовне слово з Джублика : вибр. проповіді о. Атанасія Чийпеша / А. Чийпеш. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 127 с.

Видання містить вибрані проповіді о. Атанасія, ігумена обителі Собору Пресвятої Богородиці в урочищі Джублик, що на Закарпатті.

147. Шематизм Івано-Франківської єпархії, 2009 рік / УГКЦ. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 127 с.

Книга подає матеріал про життя і діяльність Святійших Отців Івано-Франківської Єпархії Української Греко-католицької Церкви, статистичні дані, список парохій області та ін.

148. Штрайт Л. Станиславівські синагоги : пер. з пол. / Л. Штрайт. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 111 с. - (Моє місто ; № 27).

Пропоноване дослідження - історія двох найвідоміших єврейських святинь у Станиславові - з огляду на використані автором джерела, зокрема неіснуючі сьогодні акти жидівської громади публічно-приватного характеру, становить чимале краєзнавче зацікавлення і стане для пересічних іванофранківців справжнім відкриттям.

СЕРIЙНI ВИДАННЯ

149. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія. - Івано-Франківськ, 2009.

Вип. ХІІІ. - 151 с.

Вип. ХІV. - 191 с.

150. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Хімія. Вип. ІХ. - Івано-Франківськ, 2010. - 150 с.

151. Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ, 2010.

Вип. ХХХ. - 192 с.

Вип. ХХХІ. - 192 с.

Вип. ХХХІІ. - 192 с.

Вип.ХХХІІІ. - 192 с.

Вип. ХХХІV. - 192 с.

152. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 17. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 184 с.

153. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. 11. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 146 с.

154. Науковий Вісник Українського Історичного Клубу / Реґіон. громад. орг. м. Москви, Укр. Іст. Клуб ; голов. ред В. Ідзьо. - М., 2009-2010.

Вип. ХV. - 2009. - 192 с.

Вип. ХVІ. - 2010. - 200 с.

155. Науковий Вісник Українського Університету в Москві. Т. ХІV / голов. ред. В. Ідзьо. - М., 2009. - 199 с.

156. Українознавець / голов. ред. В. Ідзьо. - Л. : СПОЛОМ, 2009-2010.

Вип. VІІІ. - 2009. - 102 с.

Вип. ІХ. - 2010. - 101 с.

 ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Акімов Д. - 133

Андрійчук Ю. - 144

Андрусяк І. - (111)

Андрухів І. - 141

Андрущак С. - 139

Андрущенко В. - 84

Аронець М. - 125

Артиш І. - 19

Атаманюк Ю. - 10

Бабій В. - 39

Бабій Л. - 78, 104, (105), 108

Бабік Ю. - 127

Бандера С. - (34, 37, 38)

Барабаш О. - 84

Баран Є. - 106

Бирчак Н. В. - (11)

Битківська Х. - 86

Білоус О. - 83

Близнюк М. - (111)

Богдан І. - (21)

Богуш Д. - 20

Бойко А. - 108

Бойко М. - 63

Бойчук І. - (111)

Болгов В. - 11, 105

Болгов І. - 11, 105

Болюк З. - 88

Бондарев І. - 53

Брус В. - 84

Брусак В. - 96

Булда М. - (135)

Бурда І. - 78

Бурнашов Г. - 109

Бучко М. - 70

Васильчук М. - 42, 52

Волосевич О. - 118

Гаврилів Б. - 55, 95

Геринович О. - 134

Глинський В. - 40

Горак Р. - 110

Горда О. - 34 

Гордасевич Б. - 38

Готра З. - 81

Ґрещук Валентина - 112

Ґрещук Василь - 112

Грибик М. - 21

Григорук А. - 111, 129

Грищук Н. - 86

Даляк Т. - 76

Дашкевич Я. - 27

Дворницька І. - 37

Дем'янчук Я. - 99

Дзвінчук Д. - 85

Дзвінчук Є. - (132)

Долінська Ю. - 120

Доронюк В. - 87

Дужий П. - 33

Жук З. - 116

Забочень М. - 128

Завгородня Т. - 94

Загайська Р. - 122

Загреба В. - 98

Заливаха О. - (126)

Зварич І. - 61

Зьобро О. - 41

Зятьєв С. - 22  

Ідзьо В. - (17), 22, 42, 113, 143

Нечай М. - (10)

Калин Р. - (29)

Калуська Л. - 89

Камаєва Л. - 76

Камаєва С. - 76

Карпенюк М. - (45)

Качкан В. - 24, 75, (77, 78)

Кіндратюк К. - 68

Клим'юк Ю. - 114

Ковалишин Р. - 1

Ковтун А. - 117

Ковтун В. - 29, 43, 124, 128

Козленко Я. - 37

Козловський О. - 12

Кононенко В. - 84

Копровская И. - 66

Коровай О. - (125)

Королик М. - 60

Корчук І. - 44

Косило М. - 55

Крайній І. - 13, 15, 45, 56, 131

Краузе С. - 100

Крижанівський Є. - 90

Криштопа Л. - 76

Кук В. - 27

Курищук В. - 91   

Кушнір В. - 14

Кущ Л. - 136

Лазарович М. - (106)

Ленська Н. - 110

Лисенко О. - 141

Листопад А. - 145

Лобарчук О. - 92, 132

Ломацький М. - 67

Лукань В. - 121

Лупул О. - (111)

Любчик І. - 57

Лясковський І. - 86

Маланчук-Рибак О. - 68

Мартинюк Д. - 69

Мельник О. - 101

Мельничук Т. - (111)

Миронюк В. - 79

Митник З. - (12)

Мицан М. - 47

Міняйлюк П. - 119

Молотов - (27)

Монолатій І. - 28, 29, 48

Мончак Л. - 102

Морозюк В. - 25, 26

Москалець В. - 80

Мохнач В. - 99

Мулик М. - 35

Назарук Д. - 49, 93, 137

Нейко Є. - 16

Никифорук В. - 32

Нирко О. - (23)

Ніколенко А. - 82

Німець О. - 36

Озарчук І. - (49)

Оренштайн Я. - (124)

Остафійчук Б. - 82

Островський В. - 37

Острогляд О. - 73

Отта Л. - 140

Павлович Ю. - (129)

Перегіняки (родина) - 13

Петречко Д. - 18

Петришин І. - 61

Пилипів І. - 141

Писарук О. - (130)

Плугатор Г. - 64, 123, 138

Полегенький С. - 124, 128

Пономарьова О. - 2

Попович В. - 15

Посівнич М. - 38

Пстрак Я. - 128

Пуговиця М. - 3

Пукіш-Юнко І. - 71

Радиш Б. - (111)

Ріпко О. - 127

Роксолана - (133)

Романюк М. - 75, 77  

Руско Н. - 50

Сабан В. - 4

Савчук М. - 40, 51, 52

Сельський В. - 5

Сенчук Я. - 4

Середюк Н. - 14

Соловій Я. - 70

Сорохтей О. - (127)

Сподаренко В. - 135

Сталін Й. - (27)

Стельмах О. - 102

Стефаник В. - (110)

Струтинський Б. - 50

Ступарик М. - 120

Табінський Я. - 6

Тебешевська О. - 139

Тимуляк Л. - 7

Толстенкова М. - 78

Томащук Г. - 91

Тронько П. - (55)

Турелик Г. - (75)

Улізько В. - 103

Уманців Н. - 37

Федоренко С. - 30 

Федунків З. - 53

Фіголь М. - 128

Франко І. - (113), (114)

Фреїк Д. - 81

Харченко А. - 8

Хомин В. - 102

Цюцяк Б. - 115

Черепанин М. - (135)

Черепович О. - 78

Чернявський М. - 1

Черняк В. - (131)

Чийпеш А. - 146

Чобанюк В. - 81

Чуднов В. - (71)

Шарловський А. - 54

Швіттер Р. - 1

Шекерик-Доників П. - 58

Школьник Л. - 61

Шпак А. - 82

Штрайт Л. - 148

Шухевич Р. - (33)

Щикочихін Ю. - 31

Янукович В. - (59, 65)

Яремчук Н. - 33

Ярош В. - 117

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка