Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогодення. Анотований бібліографічний покажчик. ІII кварталДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у липні-вересні 2010 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі: О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск: Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ЗМІСТ

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
ІСТОРІЯ  ОБЛАСТІ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
ЕТНОГРАФІЯ
ЕКОНОМІКА
СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  ТА УПРАВЛІННЯ 
КУЛЬТУРА
НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ
ОСВІТА
ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА
МОВОЗНАВСТВО І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
ФОЛЬКЛОР
МИСТЕЦТВО
ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ
МУЗИКА
ТЕАТР
РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА
СЕРІЙНІ ВИДАННЯ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГIЯ

            1. Головчак В. Калуська екологічна катастрофа / В. Головчак // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - верес. (№ 34). - С. 4-6.

         2. Мельник В. Як врятувати Карпати : [про еколого-екон. напрями ведення ліс. гос-ва у Карпатах] / В. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2010. - 15 верес. (№ 170). - С. 20.

         3. Мороз Г. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : монографія / Г. Мороз ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 168 с.

         У монографії досліджуються актуальні теоретичні та практичні проблеми правових засад участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень, сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері здійснення громадської природоохоронної діяльності.

         4. Назарчук Д. Життя на газовій бочці : [про ситуацію в с. Лісна Слобідка Коломийс. р-ну, пов'яз. з витоком з-під землі природ. газу] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 18 верес. (№ 174). - С. 1, 8.

         5. Назарчук Д. Ситуація на Прикарпатті нагадує 2008 рік : [про наслідки липн. злив у обл.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 10 лип. (№ 126). - С. 1, 4.

         6. Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті / Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. обл. рада. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 244 с.

         Видання допомагає оцінити у повному обсязі масштаби катастрофічної повені на Прикарпатті, розповідає про героїзм і самопожертву рятувальників, що прийшли на порятунок потерпілим, подає детальну інформацію про хід ліквідації наслідків стихії та ін.

         7. Фрищин Т. Скелі Довбуша : [геологія, історія] / Т. Фрищин // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 11. - С. 41.

         8. Хомів : ботанічний заказник / Держ. служба заповідної справи, ЧНУ ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. І. Чорней. - Чернівці, 2009. - 28 с.

         Альбом містить образотворчий матеріал про ботанічний заказник „Хомів", який знаходиться на території Снятинського району.

ТЕХНIКА. ТЕХНIЧНI НАУКИ

         9. Елегантність та старовинність кованих виробів Вікторки" : [про ковальс. майстерню „Вікторка" у м. Коломиї] // Ковальська майстерня. - 2010. - № 2. - С. 83.

         10. Сочавський З. Алгоритм безпеки дорожнього руху : ДАІ в особах і подіях ІІ половини ХХ-початку ХХІ ст. Т. 1 / З. Сочавський ; ПЮІ ЛьвДУВС. - Луганськ : Промдрук, 2010. - 352 с.

         У нарисі розглядається стратегія і тактика влади у створенні та функціонуванні державної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, роль і місце, відведені органам внутрішніх справ та їх підрозділу - Державній автомобільній інспекції, іншим галузям народного господарства, громадськості у цій системі.

СIЛЬСЬКЕ I ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

         11. Лобарчук О. Без грама хімії : [про сімейну ферму Виноградових з Городенківщини відзначили в еколог. Прогр. орган. земл-ва ООН] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 23 верес. (№ 176). - С. 17.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

         12. Баран С. Невідкладні стани у внутрішній медицині : навч. посіб. / С. Баран. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 154 с.

         У посібнику висвітлені причини, клініки невідкладних станів у терапії, подано протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю Медицина невідкладних станів", протокол надання медичної допомоги пацієнтам на бронхіальні астму та ін.

         13. Ювілейний випуск післядипломної освіти. № 5 : присвяч. 70-річчю Івано-Франків. базового мед. коледжу / МОЗ України та ін. ; ред., відп. за вип. В. Стасюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 118 с.

IСТОРIЯ ОБЛАСТI

         14. Гаврилів Б. Чому історики живуть довше : [розмова з івано-франків. істориком про султаншу Роксолану та утиски українців в довоєн. Станиславові / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 31 лип. (№ 140). - С. 11.

         15. Грабовецький В.  Із серії уявних портретів Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 11 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 44 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Вперше зібрані в окремому виданні портрети О. Довбуша українських художників ХVІІІ - ХХ ст. у всіх жанрах образотворчого мистецтва - живопису, графіки, екслібрису, скульптури, мозаїки, декоративно-прикладного мистецтва, кераміки, різьби по дереву.

         16. Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 2 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 48 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Вперше видається окремим виданням літопис національно-визвольної боротьби бойового побратима і наступника О. Довбуша Василя Баюрака, який, набувши досвіду під проводом свого легендарного ватага, ще 9 років, мовою актів, „стрясав" панів на західноукраїнських землях в 1744-1751 роках.

         17. Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську : 3-и інтерв'ю ж-стів : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 13 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 2-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 80 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Книга розповідає про нелегку, довгу і затяжну історію організації Івано-Франківського державного історико-меморіального музею Олекси Довбуша із півстолітньої колекції професора В. Грабовецького про життя і діяльність народного героя.

         18. Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наук. зап. музею О. Довбуша. / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 2-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 54 с. : іл.

         Вперше окремим виданням подаються штрихи до історичного портрету гетьмана війська Запорізького Григорія Лободи та його універсал, закріплений найстарішою козацькою печаткою з 1595 р. з особистим старшинським автографом провідника тодішньої Запорізької Січі.

         19. Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 8 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. - 28 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         У книзі подається історія особистого бойового топора народного героя та його історична доля за історичними архівними матеріалами і народними переказами.

         20. Грабовецький В. Запрошення і програми наукових конференцій з історичної Довбушіани : до 310-річчя уродин : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 12 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 2-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 60 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         В книзі представлені запрошення і програми обласних, республіканських, міжнародних наукових конференцій, присвячених пам'ятним датам  життя і діяльності О. Довбуша, які проводилися впродовж понад 60-ти років минулого століття у Львові та Івано-Франківську.

         21. Грабовецький В. Іван Бойчук - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 4 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 80 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         В даній книзі перевидається історичний портрет третього наступника О. Довбуша Івана Бойчука, який продовжував боротьбу карпатських опришків в 1755-1759 рр. спочатку на Прикарпатті, а потім із запорізькими козаками на Наддніпрянській Україні.

         22. Грабовецький В. Легендарні скарби Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 10 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 32 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         У книзі перевидається історія уявних скарбів легендарного героя, які за народними легендами мали би бути заховані у скелях і печерах Карпат.

         23. Грабовецький В. Легендарні скелі та печери Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 9 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 52 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         У виданні подається історичний огляд деяких карпатських скель та печер, які народ з любов'ю до свого захисника оспівав в багатющій народній творчості - легендах, переказах, оповіданнях, піснях.

         24. Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя загибелі : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 3 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 2-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Книга містить нарис про народну героїню Ганку - дружину страченого бойового побратима і наступника Довбуша Василя Баюрака.

         25. Грабовецький В. Олекса Довбуш в історії України : наук. зап. музею О. Довбуша до 310-річчя уродин. Вип. 1 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 40 с. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         У книзі подається загальна характеристика народно-визвольного руху одного з найдавніших ватажків опришківського руху на західноукраїнських землях в 30-40-х роках ХVІІІ ст.

         26. Грабовецький В. Олекса Довбуш - легендарний лицар Карпат : зб. основ. док. до 130-річчя уродин нац. героя : наук. зап. музею О. Довбуша / В. Грабовецький. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 350 с.

         У збірнику міститься понад 40 основних документів з різних архівних фондів про життя і національно-визвольну боротьбу легендарного героя Карпат 30-40-х років ХVІІ ст. на західноукраїнських землях.

         27. Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 5 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 2-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 32 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Із глибини віків судових протоколів, які фіксувалися під час слідства над арештованими учасниками загону Олекси Довбуша, ув'язнені побратими легендарного героя на запитання слідчих деколи переказували слова свого ватажка, які наводяться в даному нарисі.

         28. Грабовецький В. Побут опришківського загону Олекси Довбуша : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 6 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 36 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Видання подає історію побуту загону О. Довбуша, нелегких буднів народних месників - на стоянках у Чорногорі, де вони відпочивали, проводили наради, складали плани антикріпосницьких походів.

         29. Грабовецький В. Так виглядав Олекса Довбуш : наук. зап. музею О. Довбуша. Вип. 7 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 3-є вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с. : іл. - (Історична Довбушіана у серії коротких видань).

         Видання подає опис зовнішнього вигляду Олекси Довбуша за найдавнішою картиною невідомого художника ХVІІІ ст., першоджерелами, спогадами сучасників.

         30. Крайній І. До глибини душі й дна кишені : [про мецената О. Антоновича родом з Долинщини] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 27 лип. (№ 136). - С. 9.

         31. Морозюк В. Іменний покажчик до історико-краєзнавчих видань / В. Морозюк ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; Літ. музей Прикарпаття ; Нар. музей освіти Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. -112 с.

         Письменник, краєзнавець Володимир Морозюк у нарисах та коротких біографічних довідках розповідає про людей, які своїм походженням, життєвим шляхом чи творчістю пов'язані з Івано-Франківщиною.

         32. Морозюк В. Пом'яник - 9 : (народознавчі замітки) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : І. Третяк, 2010. - 104 с.

         До книги увійшли короткі довідково-біографічні замальовки-розповіді про непересічних особистостей Прикарпаття, які закарбовані на скрижалях нашої національної спадщини.

         33. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : монографія / М-во освіти і науки України та ін. ; авт.: В. М. Голобін, Я. І. Кісь, І. П. Макаровський та ін. ; голов. ред. В. М. Головчак ; передм. В. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В, Стефаника, 2009. - 180 с. : іл. - (Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; вип. ХІІ).

         На основі аналізу першоджерел та широкого кола літератури розкривається політична діяльність, стратегія, тактика, місце і роль Івана Мазепи у політичній історії України, відображення його постаті в європейському красному письменстві.

         34. Рощина Н. Роксолана / Н. Рощина. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с. - (Знамениті українці).

         ...Історія цієї дивовижної жінки вражає: варто лише уявити, який шлях подолала юна українська дівчина від невільниці в гаремі турецького султана до його улюбленої дружини. Воля і сила духу піднесли Роксолану на вершину, й вона залишилася там у всій своїй величі - надзвичайна жінка, частина нашої історії.

IСТОРIЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ  ст.

         35. Арсенич П. Просвітянський календар на 2010 рік / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2010. - 96 с.

         Подаються ювілейні дати відомих громадсько-просвітніх діячів, літераторів,  митців, науковців та інших уродженців краю, які своїм життям і діяльністю пов'язані з „Просвітою"; важливих подій з історії краю та перших письмових згадок про окремі населені пункти області, про заснування читалень „Просвіти", спорудження церков.

         36. Вдовичин І. Свобода особи в правій українській політичній думці (20-30-і рр. ХХ ст.) : монографія / І. Вдовичин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 512 с.

         В монографії досліджено сутність суспільно-політичних та національно-державницьких ідей правої української політичної думки 20-30-х рр. ХХ ст. у дискурсі свободи особи. Автор здійснює порівняльний аналіз правої вітчизняної думки і європейських філософсько-політичних концепцій свободи, обґрунтовує спільність підходів.

         37. Волянська Л. Публіцистика / Л. Волянська. - Нью-Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book : патент, 2009. - 640 с.

         До збірника увійшов творчий спадок авторки з американської діаспори, починаючи з 1980-х років. У ньому читач зустрінеться з багатьма відомими постатями,  переслідуваними в Україні в радянські  часи.

         38. Дземан М. Іван Макух, адвокат із Товмача, - міністр ЗУНР : докум. повість / М. Дземан. - Тлумач : Злагода, 2010. - 187 с.

         У книзі з допомогою документальних матеріалів розповідається про визначну постать громадсько-політичного життя Західної України першої половини ХХ століття Івана Макуха - доктора права, адвоката з Товмача, міністра ЗУНР, посла Галицького сейму і Польського сенату, який всього себе присвятив боротьбі за Українську державність і народні права.

         39. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923: Док. і матеріали у 5-ти т. Т. 5. Кн. 1. Зовнішня політика і міжнародне становище 1918-1919 рр. / уклад. О. Карпенко, К. Мицан. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 944 с.

         Книга містить дипломатичні акти ЗУНР 1918-1919 рр., документи про злуку ЗУНР і УНР, про польсько-українське перемир'я і мир, а також про незаконне використання армії генерала Галлера на українському фронті. Опубліковано багато документів, пов'язаних із затвердженням Верховною Радою Статуту Східної Галичини, численні ноти, звернення, рапорти, звіти різних офіційних органів 1918-1919 рр.

         40. Історико-релігійні та етнокультурні особливості Галицького реґіону в загальноукраїнському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 14-15 трав. 2010 р. - Галич : Інформ.-вид. від. Нац. заповідника „Давній Галич", 2010. - 259 с.

         У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції, яка відбулася в Національному заповіднику „Давній Галич".

         41. Історія України. Всесвітня історія : довідник / упоряд. Б. Яновський, Н. Городецька. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 179 с.

         Довідник подає відомості з історії України, а також з всесвітньої історії від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому викладу користувачі швидко зможуть знайти інформацію з багатьох питань історичної хронології, коротке їх пояснення.

         42. Литвин М. Сталін і Західна Україна 1939-1941 рр. / М. Литвин, К. Науменко. - К., 2010. - 79 с.

         У книзі в науково-популярному форматі оповідається про те, як на території Західної України був реалізований пакт Молотова-Рібентропа, який дав старт Другій світовій війні. Докладно висвітлено бойові дії союзників - німецької та Червоної армії - у Галичині та Волині 1-28 вересня 1939 р., простежено реакцію місцевого населення, а також трагедію радянізації приєднаного краю 1939-1941 рр.

         43. Часто П. З нашого поля : інтерв'ю / П. Часто. - Нью-Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book : Патент, 2009. - 168 с.

         Цю книгу складають тексти розмов редактора американської україномовної газети „Свобода" Петра Часта з визначними українськими діячами.

                                         ДIЯЛЬНIСТЬ ОУН-УПА

         44. Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд - „Марти Гай" / О. Іщук, В. Іванченко. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2010. - 126 с.

         У пропонованій читачам книзі на основі архівних документів МДБ УРСР, збережених в Галузевому державному архіві СБ України, детально висвітлено життя та долю однієї з чільних діячок українського визвольного руху, нашої краянки Галини Голояд. Книгу доповнено творами письменниці, маловідомими фотографіями та документами з архівів радянської державної безпеки.

         45. Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН : Боротьба Москви проти українського націоналізму, 1933-1943. Дослідження методів боротьби / В. Косик. - Л. : Галицька вид. спілка, 2009. - 159 с. : іл.

         У книзі на матеріалах німецьких та радянських архівів, а також спогадів учасників подій описані важливі сторінки періоду перед Другою світовою війною та післявоєнного періоду, які стосуються методів боротьби радянських спецслужб з українським визвольним рухом.

         46. Ленкавський С. Український націоналізм. Твори. Т. 3 / С. Ленкавський ; за ред. О. Сича. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 616 с.

         До третього тому творів Степана Ленкавського входять праці, де подано аналіз міжнародних обставин, в контексті яких перебувала Україна в післявоєнному періоді ХХ ст. і виходячи з яких українські націоналісти розробляли тактику і стратегію ведення національно-визвольної боротьби.

         47. Липовецький С. Червоно-чорне : 100 бандерівських оповідок / С. Липовецький. - Л. : Піраміда, 2009. - 291 с.

         100 бандерівських оповідок" - історичні есе про національно-визвольну боротьбу українців у ХХ столітті. Хронологічно охоплює період від 1920 року (створення УВО) до 1991 року. Більше двох десятків творів є оригінальними спогадами учасників визвольної боротьби або ж її свідків.

         48. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948). Кн. 1. Рейди УПА в документах війська та апарату безпеки ЧСР (1945-1946) / ред. М. Шміґель. - Торонто ; Л., 2010. - 861 с.

         Пропонований 48 том „Літопису УПА" є першою книгою двотомника, яка присвячена діяльності УПА на території Словаччини у 1945-1946 роках у світлі словацьких та чеських документів. Тобто, з допомогою вибраних документів тут представлений період від першого пропагандивного рейду відділів УПА на територію Східної Словаччини (серпень-вересень 1945 р.) до кінця другого рейду (квітень 1946 р.), а також до вересня 1946 р.

         49. Літопис УПА : Нова серія. Т.14. УПА і запілля на ПЗУЗ 1943-1945. Нові документи. - К. ; Торонто, 2010. - 637 с.

         У книзі вміщено 266 нових, невідомих раніше документів керівництва, підрозділів УПА (УПА-Північ), армійського запілля 1943-1945 рр., що діяли на північному заході, центрі, північному сході Волині та Південному Поліссі. Джерела висвітлюють малознані сторінки українського визвольного руху середини ХХ ст.

50. Роман Шухевич : матеріали до навч.-вихов. занять / упоряд.: В. Островський, Н. Уманців, Я. Козленко. - Т. : Мандрівець, 2010. - 231 с.

         Видання містить розділи, що розкривають віхи життя Романа Шухевича, його шлях від бойовика Української військової організації до Головного Командира Української Повстанської Армії, подає розробки навчально-виховних занять і позакласних заходів, добірку диктантів і переказів.

                                            IСТОРIЯ МIСТ I СIЛ

         51. 50 найвідоміших людей Коломийщини / авт. ідеї І. Козар, ред.-упоряд. Д. Карп'як. - Коломия : Вік, 2009. - 159 с. : фото.

         В унікальному виданні читач ознайомиться зі своєрідними портретами уродженців Коломийського краю або ж тих, хто пов'язав з ним свою долю. Це люди, які зуміли досягти певних вершин і формують як духовне, так і культурне, соціально-економічне обличчя Коломиї.

         52. Бабій В. Богословом благословенна / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2010. - 144 с.

         Книга присвячена 75-річчю богородчанської церкви Івана Богослова, частково історії інших храмів. До неї увійшли нариси, раніше видані окремими книжками, а також нові матеріали і, як додаток, оповідання та кілька есеїв.

         53. Бабій В. Місто Богородиці / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. - 192 с. : фото, іл.

         У цій книжці читач знайде для себе чимало цікавого: давню і близьку історію Богородчан, спогади, літопис, довідковий матеріал, фотолітопис людей і подій. А ще тут - поетична творчість богородчанців, есе, короткий біографічний словник тощо.

         54. Головатий М. 200 вулиць Івано-Франківська / М. Головатий. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 463 с. - (Моє місто).

         У пропонованій книзі описані 200 найбільших і найцікавіших вулиць Івано-Франківська. При виборі враховувалися такі критерії: важливість вулиці, її давність, пов'язаність з історичними подіями, наявність численних перейменувань.

Подається історія вулиць, усі назви і дати перейменувань. Особливу увагу звернено на перейменування в період незалежності, наведені короткі біографії і портрети всіх діячів, імена яких у назвах вулиць міста.

         55. Діда Р. Алеями міського парку / Р. Діда. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 87 с. : іл. - (Моє місто. № 22).

         Автор запрошує пройтися алеями старовинного міського парку і побачити його від дня заснування і до поважного 115-річного віку.

         56. Зьобро О. Івано-Франківськ у форматі книжки : [про кн. М. Головатого 200 вулиць Івано-Франківська"] / О. Зьобро // Високий замок. - 2010. - 25-27 черв. (№ 117). - С. 12.

         57. Івано-Франківськ : енциклопед. слов. : 350-річчю м. Івано-Франківська присвяч. / Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 495 с.

         Дана книга - перше в історії міста видання, що подає про Івано-Франківськ систематизовану новітню інформацію з різних галузей: історії, природи, економіки, політики, освіти, науки, літератури, мистецтва, культури, спорту тощо; містить відомості про визначних уродженців міста та відомих людей, які тут жили і творили.

         58. Камінецький В. Історія села Ясенів Пільний : з розповідей жителів села та архів. матеріалів / В. Камінецький. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 191 с.

         Для написання книги про одне з найбільших сіл Городенківського району автор використав розповіді односельців та власні спостереження, а дані архівів подано з джерел, які вказані в додатку.

         59. Когут М. Копанки. Історія села, долі людей / М. Когут, П. Каблак. - Калуш : Копі-центр, 2010. - 148 с. : іл., фото.

         Книга розповідає про 500-літню історію села Копанки Калуського району, зокрема про відомих вихідців з Копанок, походження прізвищ, весільну обрядовість та ін.

         60. Лобарчук О. У Космачі небіжчиків досі носять убрід : [після повені 2008 р. у с. Космач Косів. р-ну не збуд. жодного доброт. моста] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 2 верес. (№ 161). - С. 8.

         61. Лобарчук О. Чи тужить Тужилів і чи сміються Скоморохи? : [про історію і сучас. стан сіл] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 10 верес. (№ 167). - С. 9.

         62. Маланюк Т. Краєзнавство і туризм : навч. посіб. / Т. Маланюк ; Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 200 с.

         У навчальному посібнику розкриваються основні поняття краєзнавства і туризму, подано історичні аспекти розвитку, а також рекомендації про використання багатьох форм туристсько-краєзнавчої діяльності.

         63. Монолатій І. Цісарська Коломия, 1772-1918 : драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби / І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 311 с.

         У книзі представлено коломиєзнавчі нариси з історії та культури другого після Львова міста в Галичині, Коломиї, в один з найцікавіших періодів його минулого, за доби австрійської займанщини (1772-1918 рр). Саме цей історичний період столиці Покуття став епохою національного і духовного злету коломийських українців, добою короткочасної незалежності в освіті, культурі, видавничій справі, аматорському театрі.

         64. Федунків З. Дем'янів: епізоди історії : кн. присвяч. 560-й річниці першої згадки про село / З. Федунків. - Івано-Франківськ, 2008. - 53 с.

         У цій краєзнавчій книжечці узагальнено найцікавіші епізоди біографії опільського села Дем'янів, подано гіпотези про його заснування й розбудову, зроблено аналіз історичних джерел, що розповідають про сумнівні події, розкрито роль особистостей, які творили його історію.

ЕТНОГРАФIЯ

         65. Ворон С. Гуцули - Божі Соколи... : Походження терміну „гуцули", заперечуючи висновки науковців / С. Ворон. - Івано-Франківськ : не-зовсім Наукова Думка, 2009. - 94 с. : іл., фото, карти.

         До уваги читачів пропонується нове незвичайне видання - цілковито новітній погляд на такі речі, що вже, здавалося б, „склалися кінцево і навіки" та не підлягають ніякому науковому коректуванню.

         66. Покуття : історико-етногр. нарис / ПНУ ім. В. Стефаника. - Л. : Манускрипт, 2010. - 455 с. : фото.

         Зміст книги підпорядкований єдиній меті - на основі наукового підходу, добірки історико-краєзнавчих та етнографічних матеріалів, надбань сучасної української історіографії, відтворити найяскравіші сторінки історії, культури, побуту, звичаїв покутян; за допомогою описових та ілюстративних засобів показати різноманітні сторони життя наших дідів і прадідів.

ЕКОНОМIКА

         67. Івано-Франківська область // Звіт про конкурентно-спроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню. - К., 2010. - С. 44-45, 104-105.

         68. Продукувати креативні рішення обіцяють податківці Івано-Франківщини : [про діяльн. податк. органів у обл.] // Вісник податкової служби України. - 2010. - № 24. - С. 25.

         69. Рахміль В. Голова ДПА в Івано-Франківській області Віктор Рахміль: Подати руку партнерства платникам готові податківці Івано-Франківщини" : [розмову записав М. Королик] // Вісник податкової служби України. - 2010. - № 22. - С. 6-8.

         70. Хлівний В. Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області) / В. Хлібний, З. Мацук // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 53-62.

СIЛЬСЬКЕ I ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

         71. Стражник Л. У кожної яблуні - свій господар : [про ситуацію із колиш. колгосп. садами на Івано-Франківщині] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 21 верес. (№ 175). - С. 17.

СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНЕ ЖИТТЯ

         72. Атаманюк Ю. Партизанська стежка" об'єднує юних патріотів : [у с. Космач Косів. р-ну завершив роботу відпочинк. та ідеолог. вишкіл. табір укр. патріот. молоді] / Ю. Атаманюк // Молодь України. - 2010. - 14 верес. (№ 100). - С. 1,2.

         73. Крайній І. Вставайте, браття, мову відбирають! : [під проводом голови політради „Нашої України" в Івано-Франківську стартувала загальнонац. акція захисту рідної мови] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 30 верес. (№ 181). - С. 4

         74. Мартинюк Д. Україна в серці моїм : публіцист. роздуми / Д. Мартинюк. - Комінтернівське (Одес. обл.) : Мартинюк Д., 2008. - 183 с.

         Пропоноване видання містить опубліковані раніше статті, в яких автор аналізує процеси і проблеми в нашому суспільстві, що стосуються національного відродження України, пробудження і зміцнення національної самосвідомості українців, повернення українській нації рідної мови, культури і духовності.

         75. Монолатій І. Разом, але майже окремо : Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 рр. : монографія / І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 735 с.

         Це дослідження соціокультурного феномену міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях, ключової ролі етнонаціональних спільнот у формуванні міжетнічних стосунків у період політизації етнічностей.

         76. Обласна молодіжна патріотична програма „Чорний ліс" / Івано-Франків. облдержадмін., Упр. у справах сім'ї та молоді, Обл. молодіж. інформ.-метод. центр. - Івано-Франківськ, 2009. - 48 с. - (Патріотичне виховання молоді).

         77. Перепічка Є. І буде суд, і буде кара / Є. Перепічка. - Л., 2009. - 304 с.

         В книзі розглянуто розвиток та шляхи вдосконалення демократичного суспільства, головні рушії боротьби народу з корупцією, зокрема наявність національної ідеї, консолідація всіх державницьких сил, кадрова стратегія, духовність, роль інтелігенції та ін.

78. Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) / упоряд. : А. Чемеринський, В. Іваночко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 224 с. : фото. - (Пластова бібліотека ; ч. 9). - (Моє місто).

         Збірка, укладена безпосередніми учасниками багатьох описаних подій, містить достовірні спомини про українське товариське життя, документальні світлини й ілюстрації з архівосховищ, інформацію про сучасний стан пластового життя в Івано-Франківську.

         79. Роздольська М. Вільна особистість - творець своєї долі і співтворець історії свого народу / М. Роздольська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 103 с.

         У книзі багато уваги приділено формуванню української спільноти за кордоном, зокрема у США, та тому досвіду, який здобуває людина в іншому середовищі.

ДIЯЛЬНIСТЬ МIСЦЕВИХ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛIННЯ

         80. Європейський тиждень місцевої демократії та його проведення в Україні : зб. док., ст. і матеріалів / уклад. Б. Волошинський. - Івано-Франківськ, 2009. - 64 с.

         Збірник нормативно-правових актів, наукових статей, коментарів та інформаційних матеріалів подає відомості про виникнення та розвиток традиції проведення Європейського тижня місцевої демократії в країнах-членах Ради Європи, зокрема в Україні.

КУЛЬТУРА

         81. Ромазан О. Квітне Естонія українськими талантами : [івано-франків. співаки і танцюристи взяли участь у фест. „Культурні мости Балтики", що відбувся в Естонії] / О. Ромазан // Україна козацька. - 2010. - № 13-14. - С. 13.

НАУКА. ПРАЦI НАУКОВЦIВ КРАЮ

         82. Бех В. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи : монографія : до 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / В. Бех, І. Малик. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009 . - 263 с.

         У дослідженні теоретично обгрунтовано генезис, методологію дослідження та умови вирішення соціальних проблем вищої школи, запропоновано цілісну концепцію еволюції технократизму як соціального явища, висвітлено його походження, семантичну природу, сутність, зміст і форми, а також механізм його самовідтворення засобами освіти.

         83. Джочка І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : зб. вправ : навч. посіб. / І. Джочка, О. Ципердюк ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 372 с.

         Завдання і вправи, наведені в збірнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

         84. Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : зб. наук. ст. / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2009. - 178 с.

         У збірнику наукових статей викладено результати комплексного дослідження актуальних проблем морально-ціннісних вимірів трансформації сучасного українського суспільства, подано методологічне обгрунтування першочергового розгляду духовності - фундаментальної засади історичного розвитку українства та ін.

         85. Климишин І. Вчені знаходять Бога / І. Климишин ; літ. ред. о. І. Пелехатий. - 5-е, допов. вид. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 135 с.

         У книзі наведено розмірковування багатьох учених світу, з яких випливає, що наука і релігія не протистоять, а взаємно доповнюють одна одну.

         86. Климишин І. Шукайте Всевишнього за формулою W=m : [розмова з астрофізиком, д-ром фіз.-мат. наук, проф. ПНУ ім. В. Стефаника про „немавп'яче" походження людини / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 14 верес. (№ 169). - С. 6.

         87. Козлик І. Історія моєї кафедри (1940-2010) / І. Козлик ; М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т філології. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 72 с.

         Видання є першим систематизованим нарисом історії кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

         88. Кравченко В. Тренінг розвитку довіри : метод. рек. / В. Кравченко. - Івано-Франківськ ; Надвірн. друк., 2010. - 79 с.

         У методичних рекомендаціях представлені методика та програма проведення тренінгу розвитку довіри, який є ефективним засобом у формуванні довірчих стосунків в юнацькому віці, а також дає можливість психологам, соціальним працівникам ефективно працювати над вирішенням проблем, що виникають у площині „довіра-недовіра".

         89. Лагетко В. „Суперечність рухає світом..." : навч. посіб. / В. Лагетко ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2010. - 333 с.

         Посібник по суті являє собою розширений конспект твору Гегеля „Наука логіки" із вкрапленнями коментарів різних фіософів, дослідників його творчості, що, на думку автора посібника, має сприяти опануванню студентською філософською молоддю цієї перлини гегелівської прози.

         90. Маєвський Борис Йосипович : біобібліогр. покажч. до 40-річчя наук.-пед. діяльн. / М-во освіти і науки України, ІФНТУНГ ; відп. за вип. С. С. Куровець, В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 60 с. : портр. - (Бібліографія вчених України).

         Біобібліографічний покажчик виданий до 40-річчя науково-педагогічної діяльності завідувача кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, відмінника освіти України, Почесного розвідника надр, кавалера ордена „За заслуги"ІІІ ступеня Маєвського Бориса Йосиповича.

         91. Орбан-Лембрик Л. Острів Святого Стефана : дорожні нотатки психолога / Л. Орбан-Лембрик. - Чернівці ; Івано-Франківськ : Книги-ХХІ, 2008. - 248 с.

         Книга доктора психологічних наук, професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Л. Орбан-Лембрик містить житейські історії подорожніх, автор відверто і професійно, гостро і проникливо говорить про численні сьогочасні українські проблеми.

ОСВIТА

         92. Будь благословенна, юносте : літопис випускників 2010 / вид. здійснене за сприяння І. Насалика. - Калуш : Копі-центр, 2010. - 76 с.

         Видання, зокрема, містить відомості про Калуську гімназію та школи м. Калуша.

         93. Грінер М. В добру путь, бакалаври енергоколеджу! : [про Бурштин. енергет. коледж Івано-Франків. нац. ун-ту нафти і газу] / М. Грінер // Освіта України. - 2010. - 9 лип. (№ 51-52). - С. 3.

         94. Палагняк Л. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу : [на прикл. б-ки Залуквян. ЗОШ Івано-Франків. обл.] / Л. Палагняк // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 59-61.

         95. Сільська школа: реалії та перспективи / упоряд.: Л. Келембет, П. Лосюк ; відп. за вип. Р. Зуб'як.

 - Вид. 5-е. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. - 122 с.

         У виданні представлено напрацьовані матеріали реґіональної науково-практичної конференції „Модель сільської школи майбутнього в гуцульському реґіоні України"(м. Косів, 27 березня 2009 р.)    

         96. Українська педагогічна думка в іменах (Східна Галичина - українське зарубіжжя ХХ ст.) : навч. посіб. / за ред. Т. Завгородньої. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 480 с.

         В антології на підставі багатої джерельної бази, архівних матеріалів подано творчі біографії та вибрані твори українських педагогів Східної Галичини кінця ХІХ - перших чотирьох десятиліть ХХ століття, частина з яких продовжили освітньо-виховну діяльність у 1940-х - 2000-х рр. за межами рідної землі. Більшість із представлених персоналій зовсім невідомі широкому загалу. Проте їхній науковий доробок в галузі дидактики, теорії та практики національного виховання надзвичайно вагомий і потребує детального вивчення та узагальнення задля подальшого творчого використання у навчально-виховному процесі вищої школи.

         97. Федорак І. Мій шлях : спогад / І. Федорак. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 326 с.

         В автобіографічному спогаді народний вчитель, талановитий письменник з Покуття у глибокій і далекій чужині - Караганді, куди був вивезений на спецпоселення 1947 року, окреслив свій життєвий і творчий шлях, описав історію Покутського краю, шкільництва та вчительства, ті нелюдські тортури, які довелось йому перенести.

ФIЗКУЛЬТУРА I СПОРТ. ТУРИЗМ

         98. П'ятничук Д. В. Легка атлетика : навч.-метод. посіб. / Д. В. П'ятничук, Я. М. Яців, Г. О. П'ятничук. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 180 с.

         99. Богородчанщина туристична. - [Б. м. : б. в.], 2009. - 6 с. : фото.

         Буклет містить карту Богородчанського району та перелік привабливих для туристів місць.

         100. Вірастюк В. „Без м'яса не можу прожити і дня" : [розмова з найсильнішою людиною України / записав М. Авраменко] // Урядовий кур'єр. - 2010. - 8 лип. (№ 123). - С. 16.

         101. Гілецький Й. Українські Карпати. Пішохідні маршрути : путівник / Й. Гілецький. - Л. : Ладекс, 2009. - 95 с.

         У запропонованому путівнику подано короткий опис Українських Карпат та поради туристам-початківцям щодо планування і здійснення пішохідного переходу горами. Описано 36 маршрутів, як популярних та відомих, так і непоширених, якими ходять туристи, що прагнуть побачити кожен найвіддаленіший куточок Карпат.

         102. Назаренко Е. Для Прикарпаття відкривається чудова можливість перетворитися на „туристичну Швейцарію" : [делегації з Івано-Франків. обл. презентували Україну в Швейцарії] / Е. Назаренко // День. - 2010. - 10-11 верес. (№ 162-163). - С. 3.

БIБЛIОТЕЧНА СПРАВА

         103. Кунанець Н. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної освіти в Галичині / Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. -2010. - № 3. - С. 34-38.

         104. Кушнерчук М. Публічна бібліотека - осередок духовності та знань : [з досвіду роботи Делятин. селищ. б-ки Надвірн. ЦБС] / М. Кушнерчук // Бібліотечна справа. - 2010. - № 2. - С. 33-35.

         105. Прикарпатці нагородили директора польської бібліотеки : [про співпрацю ОУНБ ім. І. Франка з воєвод. б-кою м. Ополє] // Голос України. - 2010. - 2 верес. - С. 8.

         106. Федик Л. Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка - 70 / Л. Федик // Бібліотечна справа. - 2010. - № 3. - С. 40-41.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

         107. Іванцев І. Музей Дениса-Лева Іванцева в Делеві : путівник / І. Іванцев. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2010. - 27 с. : фото.

         У путівнику подається коротка історична довідка про с. Делева Тлумацького району, життєвий і творчий шлях Д.-Л. Іванцева, описана експозиція музею.

         108. Кобиляцька В. Диво з Космача : [про музей О. Довбуша, заснов. М. Дідишиним у с. Космач Косів. р-ну] / В. Кобиляцька // День. - 2010. - 2 верес. (№ 156). - С. 8.

         109. Музей етнографії і побуту [Електронний ресурс] : с. Саджава. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD).

МОВОЗНАВСТВО I ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

         110. Габорак М. Гідронімія Івано-Франківщини : етимол. слов.-довід. / М. Габорак ; ПНУ ім. В. Стефаника, ІФОІППО. - Вид. 2-е, доповн., переробл., уточнене. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 561 с.

         У книзі подано 2624 гідроніми Івано-Франківщини, що є назвами 3140 водних об'єктів (річок, потоків, потічків, озер, ставів, криниць, джерел та боліт). Досліджується походження цих назв, способи творення, словотворчі засоби і зв'язок з найменуваннями інших географічних об'єктів.

         111. Спогади про Ірину Вільде / упоряд. М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2009. - 111 с. : іл. - (Особистості).

         До видання ввійшли спогади сучасників про видатну українську письменницю ХХ століття, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка Ірину Вільде (1907-1982).

ФОЛЬКЛОР

         112. Бо ідуть до тебе три празники в гості... / упоряд. М. Буджак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 48 с.

         До пропонованого фольклорного збірника увійшли як відомі на Покутті колядки, щедрівки та новорічні привітання, так і призабуті, давні, записані наприкінці 90-х років минулого століття у селах Тлумацького, Городенківського та Снятинського районів.

         113. Великдень: звичаї, обряди, страви / упоряд. Я. Музиченко ; упоряд. муз. матеріалу К. Міщенко ; ред. М. Лемик. - Л. : Свічадо, 2009. - 160 с. : іл., ноти.

         Видання допоможе підготуватися до найвеличнішого свята - Христового Воскресіння, а також розповість про його релігійний сенс, символіку, українські звичаї та обряди, пов'язані з Великоднім циклом (від початку Великого посту - до Тройці)

         114. Вербенець О. Великодній кошик. Обряди і страви Великодніх свят / О. Вербенець, В. Манько. - Л. : Свічадо, 2010. - 247 с.

         Книжка поділиться з читачем секретами приготування обрядових великодніх страв, що виробилися впродовж століть. Розкаже про певну культуру харчування в цей час, звичаї, яких дотримувалися наші предки-хлібороби.

         115. Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислівя, приказки та приповідки / упоряд. Б. Тихий. - Т. : Джура, 2010.  - 320 с. : іл.

         Це перше, найбільш повне видання із багатющого фольклору Опільського краю. Читач пізнає не тільки топоніміку населених пунктів, тих чи інших назв, відкриє їх міфічних героїв - людей-великанів, рахманів, відлюдників, а й зустріне відомих в історії осіб - Довбуша і царя Петра І, Маркіяна Шашкевича і Дениса Січинського, проте вже в народній інтерпретації.

         116. Лесюк М. Еротизм в українському пісенному фольклорі : лінгвістичний аспект / М. Лесюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 244 с.

         Зроблено спробу зібрати, згрупувати й прокоментувати евфемістичну лексику та фраземіку, яка використовується в українських народних піснях еротичного змісту. Відзначається неосяжне лексичне та фразеологічне багатство пісенного фольклору, різноманітність евфемістичної субституції табуйованої лексики.

         117. Чи дома, дома цей пан господар? : Різдво в Ославах : коляди, колядки та щедрівки / упоряд. В. Левицький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 127 с.

         Видання склали кращі зразки народно-пісенної творчості, що побутують у селах Білих Ославах і Чорних Ославах Надвірнянського району на Івано-Франківщині.

МИСТЕЦТВО

         118. Бойчук Г.-Р. Краса Карпат чарує й кличе : фотоальбом / Г.-Р. Бойчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 80 с.

         Фотоальбом відкриває чарівні куточки Українських Карпат з дзвінкими потоками і рідкісними рослинами, величними вершинами й квітучими полонинами.

         119. Мохняк Б. Карпатськими стежками : [фотокнига] / Б. Мохняк. - К. : АДЕФ-Україна, 2009. - 200 с. : фото.

         Альбом вміщує художні фотографії карпатських краєвидів: неповторної Чорногори, сивої Говерли, загадкових скель Бубнища, бурхливих вод Черемоша й Прута, околиць Яремчі, Яблуниці, Косова, Ворохти, Верховини та ін.

         120. Нога О. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат / О. Нога. - Л. : Центр Європи, 2009. - 193 с.

         Книга присвячена пам'яті І. Левинського (1851-1919) - видатного українського інженера, архітектора, будівничого, підприємця, професора Львівської політехніки, організатора української національної промисловості, педагога, громадського і політичного діяча, уродженця Івано-Франківщини.

         121. Пам'ятна книжечка учасника Новацького фестивалю ім. Л. Пиндуса „Міх талантів" / Пласт, Івано-Франків. округа, станиця Іваниківка ; упорядкув. М. Тимків. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 44 с. : іл.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛIЇ

         122. Лубківський Р. Світи Святослава Гординського / Р. Лубківський, В. Пилип'юк. - Л. : Світло і Тінь, 2010. - 175 с. - (Постаті).

         Книга є відправною точкою пізнання і подальшого вивчення науково-мистецьких скарбів поета, перекладача, художника-монументаліста, гравера, мистецтвознавця, багатогранної особистості, яка зробила великий внесок не тільки в українську, але й в світову культуру.

МУЗИКА

         123. Доронюк В. Диригент шкільного хору : навч. посіб. / В. Доронюк, Л. Серганюк, Ю. Серганюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 512 с.

         У посібник увійшли матеріали й питання підготовки вчителя-диригента до вокально-хорової творчості в умовах загальноосвітньої школи та навчальних закладів музичного профілю. Автори розкривають основні методи формування знань, умінь і навичок диригентської діяльності вчителя в умовах школи.

         124. Назарчук Д. У трембітоньку заграю... : [про М. Мартищука, трембітаря із с. Річка Косів. р-ну та його ансамбль] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 30 лип. (№ 140). - С. 13.

         125. Назарчук Д. Народних пісень стільки знаємо, що й до ранку не переспіваємо" : [про нар. вок. ансамбль Гуцулочки" з Івано-Франківська] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 23 черв. (№ 114). - С. 18.

         126. Співаник таборового літа 2010 / ПЛАСТ ; упорядкув.: О. Дмитрук, Н. Максименко. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2010. - 166 с.

         127. Ткачівський Я. Дивоцвітом грають весни : пісні та романси / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 44 с. ; Ткачівський Я. Лиш не згасне вогонь : пісні та романси / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 48 с.

         У цих неординарних нотних виданнях шанувальники пісенної творчості, музиканти і співаки матимуть змогу торкнутися кришталевих струн душі письменника й мелодій голосистих сердець багатьох іменитих композиторів Прикарпаття.

ТЕАТР

         128. Гузьо Г. Глядачі виходили із залу німими : [про постановки Івано-Франків. академ. обл. муз. драм. театру ім. І. Франка: трагікомедію Дуже проста історія" та драму Солодка Даруся" на сцені нац. театру ім. М. Заньковецької у Львові] / Г. Гузьо., О. Зьобро // Високий замок. - 2010. - 25 черв. (№ 117). - С. 8.

         129. Держипільський Р. Усе, що роблю в театрі, йде з великої любові... : [розмова із засл. арт. України. дир. Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатру / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2010. - 24 верес. (№ 178). - С. 9.

         130. Назарчук Д. Вистава світла, щаслива, з позитивним зарядом енергії" : [про відкр. 72-го театр. сезону в Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатрі ім. І. Франка] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 1 жовт. (№ 183). - С. 8.

РЕЛIГIЯ I ЦЕРКВА

         131. Білик А. Біблійні жінки : (П'ятикнижжя Мойсея) / А. Білик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 251 с.

         Взявши за основу Біблію та твори відомих християнських письменників, автор намагається дослідити життя і характер кожної жінки перших п'яти книг Святого Писання.

         132. Каглян О. Костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці : історико-мист. нарис / О. Каглян, Р. Смеречанський, В. Никифорук ; ред. Я. Довган ; Культурно-наук. т-во Гердан". - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 48 с. : фото.

         Автори на основі вивчення архівних матеріалів, наукових праць, літературних повідомлень пропонують для ознайомлення історично-мистецький нарис про архітектурний шедевр стилю пізнього бароко -  костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці (1743-60 рр.), що постав завдяки старанням мецената графа Миколи Потоцького і таланту визначних митців ХVІІІ століття - архітектора Бернарда Меретина та скульптора Йогана Пінзеля.

         133. Ларіонова В. Історія національних (етнічних) релігій : навч. посіб. / В. Ларіонова ; ПНУ ім. В. Стефаника, каф. філософії. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 387 с.

         Посібник, рекомендований до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, розкриває історію виникнення вірувань та національних релігій світу.

         134. Тарас Я. Сакральна дерев'яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект : монографія / Я. Тарас ; НАН України, Ін-т народознав. - Л. : ІН НАНУ, 2007. - 640 с. : іл., карти, схеми.

         У монографії з архітектурно-етнологічного погляду на основі сучасних методологічних засад аналізується стоп'ятдесятилітній досвід історичного дослідження сакральної дерев'яної архітектури українців Карпат; визначено архітектурно-етнографічне районування, школи народної храмової архітектури, типи та групи церков; розглядаються споруди для дзвонів та ін. Використано і введено в науковий обіг значний джерельний, фактологічний матеріал.

СЕРIЙНI ВИДАННЯ

         135. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного Університету імені Василя Стефаника. Вип. 3 / відп. за вип. Л. Никируй. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 210 с.

         136. Вісник Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника. Хімія. - Івано-Франківськ, 2009.

         Вип. VІІ. - 123 с.

         Вип. VІІІ. - 116 с.

         137. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 16. - Івано-Франківськ, 2009. - 208 с.

         138. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. ХVІІ-ХVІІІ. - Івано-Франківськ : Плай, 2009-2010. - 362 с.

         139. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. Х. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2009. - 128 с.

         140. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Вип. ХХV-ХХVІ. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 265 с.

         141. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23-24. -Івано-Франківськ, 2009-2010. - 379 с.

         142. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - 174 с.

     ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

 Авраменко М. - 100

Антонович О. - (30)

Арсенич П. - 35

Атаманюк Ю. - 72

Бабій В. - 52, 53

Баран С. - 12

Баюрак В. - (16), (24)

Баюрак Г. - (24)

Бех В. - 82

Білик А. - 131

Бойчук Г.-Р. - 118

Бойчук І. - (21)

Буджак М. - 112

Вдовичин І. - 36

Вербенець О. - 114

Виноградови (родина) - (11)

Вільде І. - (111)

Вірастюк В. - 100

Волошинський Б. - 80

Волянська Л. - 37

Ворон С. - 65

Габорак М. - 110

Гаврилів Б. -  14, 57

Гілецький Й. - 101

Голобін В. М. - 33

Головатий М. - 54, (56), 57

Головчак В. М. - 1, 33

Голояд Г. - (44)

Гординський С. - (122)

Городецька Н. - 41

Грабовецький В. - 15-29

Грінер М. - 93

Гузьо Г. - 128

Держипільський Р. - 129

Джочка І. - 83

Дземан М. - 38

Діда Р. - 55, 57

Дідишин М. - (108)

Дмитрук О. - 126

Довбуш О. - (7), (15), (16), (19-29), (108)

Довган Я. - 132

Доронюк В. - 123

Завгородня Т. - 96

Зуб'як Р. - 95

ЗУНР - (39)

Зьобро О. - 56, 128

Іваночко В. - 78

Іванцев Д.-Л. - (107)

Іванцев І. - 107

Іванченко В. - 44

Іщук О. - 44

Каблак П. - 59

Каглян О.  - 132

Камінецький В. - 58

Карась Г. - 57

Карпенко О. - 39

Карп'як Д. - 51

Келембет Л. - 95

Кісь Я. І. - 33

Климишин І. - 85, 86

Кобиляцька В. - 108

Когут М. - 59

Козар І. - 51

Козленко Я. - 50

Козлик І. - 87

Косик В. - 45

Кравченко В. - 88

Крайній І. - 14, 30, 73

Кунанець Н. - 103

Куровець С. - 90

Кушнерчук М. - 104

Лагетко В. - 89

Ларіонова В. - 133

Левинський І. - (120)

Левицький В. - 117

Лемик М. - 113

Ленкавський С. - 46

Лесюк М. - 116

Липовецький С. - 47

Литвин М. - 42

Лобарчук О. - 11, 60, 61

Лобода Г. - (18)

Лосюк П.  - 95

Лубківський Р.  - 122

Мазепа І. - (33)

Маєвський Б. - (90)

Макаровський І. П. - 33

Максименко Н. - 126

Макух І. - (38)

Маланюк Т. - 62

Малик І. - 82

Манько В. - 114

Марта Гай - (44)

Мартинюк Д. - 74

Мартищук М. -  (124)

Мацук З. - 70

Мельник В. - 2

Мицан К. - 39

Міщенко К. - 113

Монолатій І. - 63, 75

Мороз Г. - 3

Морозюк В. - 31-32

Мохняк Б. - 119

Музиченко Я. - 113

Назаренко Е. - 102

Назарчук Д. - 5, 124, 125, 129, 130

Насалик І. - 92

Никируй Л. - 135

Никифорук В. - 132

Нога О. - 120

Орбан-Лембрик Л. - 91

Островський В. - 50

Палагняк Л. - 94

Пелехатий І. - 85

Пилип'юк В. - 122

П'ятничук Г. - 98

П'ятничук Д. - 98

Рахміль В. - 69

Роздольська М. - 79

Роксолана - (14), (34)

Ромазан О. - 81

Рощина Н. - 34

Серганюк Л. - 123

Серганюк Ю. - 123

Сич О. - 46

Смеречанський Р. - 132

Сочавський З. - 10

Стасюк В. - 13

Стражник Л. - 71

Тарас Я. - 134

Тимків М. - 121

Тихий Б. - 115

Ткачівський Я. - 127

Уманців Н. - 50

Федик Л. - 106

Федорак І. - 97

Федунків З. - 64

Фрищин Т. - 7

Хлівний В. - 70

Хомин В. Р. - 90

Ципердюк О. - 83

Часто П. - 43

Чемеринський А. - 78

Чорней І. - 8

Шміґель М. - 48

Шухевич Р. - (50)

Якубовська М. - 111

Яновський Б. - 41

Яців Я. - 98

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка