Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарства. Інформаційний бюлетень. Вип. 4Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.  

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у IV кварталі 2010 р.

Бюлетень складається із шести розділів:

              - Загальні питання

              - Землеробство та рослинництво

              - Тваринництво та ветеринарія

              - Новини захисту рослин

              - Техніка АПК

              - Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач - С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка           

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Васьківська К. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій: наукові основи, стан і перспективи : [монографія] / К. Васьківська, І. Сембай; [ред. Ю. Васьківський]. - Л. : ПАІС, 2009. - 196 с.

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. А. Розумний ; [ред. Н. М. Некрут]. - К. : Урожай, 2009. - 464 с. 

Оцінка земель / за заг. ред. М. Г. Ступеня ; [відп. за вип. С. В. Піча]. - Л. : Новий світ-2000, 2008. - 311 с.

Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель / Р. М. Панас. - Л. : Новий світ-2000, 2008. - 349 с.  

Трансформація сільського господарства та села : ювіл. зб. наук. ст. / [за заг. ред. Ю. Е. Губені]. - Л. : ЛНАУ, 2010. - 414 с.

Азізова К. Е. Фіксований сільськогосподарський податок у розвитку аграрного сектору / К. Е. Азізова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 78-82.

Альшанова О. О. Страхування в управлінні ризиками вирощування сільськогосподарських культур / О. О. Альшанова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 86-91.

Базилюк А. В. Економічні наслідки міжнародної технічної допомоги в організації агробізнесу України / А. В. Базилюк, О. О. Миненко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 24-33.

Боярова О. Особливості обліку основних засобів бюджетними агропромисловими підприємствами / О. А. Боярова, Н. П. Кузик // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 80-83.

Булах Т. М. Соціально-економічний розвиток села в умовах реформування економіки / Т. М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 197-200.

Вацька М. В. Інвестування розвитку фермерських господарств / М. В. Вацька // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 82-86.

Гордей О. Д. Система фінансового забезпечення рівня життя населення: призначення та необхідність / О. Д. Гордей //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 74-77.

Горіславська І. Аграрні страхові правовідносини як комплексний інститут аграрного законодавства / І. Горіславська // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 9. - С. 28-29.

Другак В. М. Економіка землекористування в умовах нових земельних відносин / В. М. Другак // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 60-62.

Збарський В. К. Стан аграрного виробництва і продовольча безпека України / В. К. Збарський [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 63-67.

Калашнікова Т. В. Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України / Т. В. Калашнікова // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 29-37.

Кім А. Україна: тенденції зовнішньої торгівлі насінням'2010 / А. Кім // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 42-43.

Клокар О. Економічний механізм суспільного відтворення аграрних ресурсів / О. Клокар // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 28-33.

Клокар О. О. Аналіз та заходи підвищення трудової мотивації в аграрному секторі економіки / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 116-121.

Клокар О. О. Удосконалення матеріального стимулювання працівників аграрного сектору економіки / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 15-18.

Косаняк В. Я. Законодавче регулювання оподаткування земельним податком / В. Я. Косаняк // Економіка АПК. - 2010. -     № 10. - С. 66-73.

Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 3-13.

Липчук В. В. Оцінка розвитку фермерства в регіонах / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 47-53.

Ліщинський М. П. Холдингова компанія в системі корпоративного розвитку аграрного сектору економіки України / М. П. Ліщинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. - С. 111-115.

Лупенко Ю. Фінансування інвестицій у сільськогосподарське виробництво / Ю. О. Лупенко, Є. І. Лупенко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 122-125.

Марценюк-Розарьова О. В. Державна підтримка у страхуванні сільськогосподарських товаровиробників / О. В. Марценюк-Розарьова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 91-95.

Маслак Н. Чи зацікавлені банки кредитувати АПК / Н. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 30-32, 34-36.

Машевська Л. Перспективи вдосконалення джерел аграрного права / Л. Машевська // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 9. - С. 30-33.

Непран А. В. Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталу в сільському господарстві / А. В. Непран // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 74-79.

Піменова О. В. Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин / О. В. Піменова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 33-37.

Піюренко І. О. До проблеми реалізації сільськогосподарської продукції / І. О. Піюренко // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 31-36.

Подолянчук О. А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 109-112.

Рекомендації сільськогосподарським товаровиробникам, які планують поставляти сільгосппродукцію в країни ЄС: що потрібно знати для підтвердження відповідності новим вимогам / І. Якубовський, М. Даценко, С. Кандел [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 17-21.

Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції [робіт, послуг] малих підприємств у сільському, лісовому господарстві та мисливстві України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7. - С. 108-112.

Саваріна І. П. Формування орендної плати за майно та землю в регіоні / І. П. Саваріна // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 18-21.

Стіпахно В. І. Тенденції розвитку обсягів експорту та імпорту товарів в АПК / В. І. Стіпахно // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 9. - С. 42-44.

Сугай Т. Ю. Стан інвестиційного клімату в АПК України / Т. Ю. Сугай // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 18-24.

Ульянченко О. В. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на кластерних засадах / О. В. Ульянченко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 56-59.

Шолойко А. С. Законодавче забезпечення державної фінансової підтримки страхування виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах / А. С. Шолойко // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 94-97.

Шпичак О. М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства / О. М. Шпичак // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 51-59.

Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О. Шубравська // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 63-73.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примак. - К.: ЦУЛ, 2010. - 456 с.

Землеробство / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик ; за ред. В. П. Гудзя. - К. : ЦУЛ, 2010. - 461 с.

Амбросов В. Я. Ринок насінництва зернових культур / В. Я. Амбросов, Н. Ю. Єгорова // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 27-31.  

Биков Р. С. Вирощуємо гриби біля будинку / Р. С. Биков // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 7.

Бичковський М. Н. Лимонник китайський - плід п'яти смаків / М. Н. Бичковський // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 14-15.

Виробництво цукрових продуктів / М. М. Ярчук [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 54-57.

Дем'яненко Л. Стан розвитку вітчизняної селекції тритикале / Л. Дем'яненко [та ін.] // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 76-79.

Жердецький І. Особливості зберігання маточних коренеплодів / І. Жердецький // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 82-84.  

Каплун Г. Під час посухи вирощуємо нут / Г. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 80-81.    

Квітка Г. Цукру зварять більше, та дешевшим він не буде / Г. Квітка // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 22-23.

Когут І. Д. Прості способи отримання здорового насіння картоплі / І. Д. Когут // Дім, сад, огород. - 2010. - № 10. - С. 4-5.

Козаченко М. Підвищення якості зерна пивоварного ячменю / М. Козаченко, Н. Васько // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 72-75.

Кравчук В. Перспективы выращивания льна-долгунца в Украине / В. Кравчук, Г. Хайлис // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 21-22.

Кузнецова І. Ринок зерна України: тенденції та стратегічний вектор розвитку / І. Кузнецова // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 10-12.

Лис Н. М. Вплив способів основного обробітку на поживний режим ґрунту за вирощування ріпаку озимого / Н. М. Лис // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 15-18.

Марущак Л. В. Горіховий сад? Це просто! / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 35-36.

Маслак О. Чи вистачить Україні власної картоплі? / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 26-29.

Наші ґрунти: бажані, під загрозою й охороною // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 38-43.

Петриченко В. Ф. Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні / В. Ф. Петриченко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 18-21.

Пилипенко Т. В. Формування ринку ріпаку в Україні / Т. В. Пилипенко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 70-73.

Сергиенко В. Обереги для фасоли / В. Сергиенко // Огородник. - 2010. - № 11. - С. 18.

Січкар В. Нові сорти сої - у виробництво / В. Січкар // Пропозиція. - 2010. - № 12. - С. 62-65.

Слєпцов Ю. В. Вирощування овочів у скляних теплицях / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 4-6.

Табанюк О. І. Родіола рожева - джерело сили та енергії / О. І. Табанюк, Н. О. Патріхалко // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 10-11.

Фасоль особо опекать не нужно // Огородник. - 2010. - № 11. - С. 16-17.

Цеков М. М. Лаконос - могутній американський корінь / М. М. Цеков // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 8-9.

Чехов Р. А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур / Р. А. Чехов // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 37-40.

Ящук Н. Що слід знати, щоб якісну соняшникову олію мати / Н. Ящук // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 64-68.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва / В. І. Бала, Т. А. Донченко, І. Ф. Безпалий, А. А. Карченков. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 271 с.

Технологія виробництва продукції свинарства / Ю. В. Засуха, В. М. Нагаєвич, М. П. Хоменко [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 333 с.

Анісімова О. В. Розвиток світового яєчного птахівництва / О. В. Анісімова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 68-72.

Білай Д. Годування нутрій / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. - С. 42-43.

Боцуляк Н. Я. Якщо хочемо мати якісне молоко / Н. Я. Боцуляк // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. - С. 40-41.

Влізло В. В. Фізіолого-біохімічні основи великої рогатої худоби / В. В. Влізло [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 11-14.

Волинець Л. К. Аскаридози птиці / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 45.

Вплив мінеральних добавок на ріст і розвиток молодняку ВРХ / М. Федючка, П. Малярчук, М. Світельський, А. Ревунець // Тваринництво України. - 2010. - № 11. - С. 32-34.

 Головчук А. Ф. Державна підтримка галузі тваринництва / А.  Ф. Головчук, Д. К. Семенда // Економіка АПК. - 2010. - № 10. -      С. 47-50.

Гринюк І. Французький форум професійних тваринників світу / І. Гринюк // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 116-119.

Екологічні проблеми функціонування тваринницьких комплексів / В. Таргоня, В. Ясенецький, В. Клименко [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 25-28.

Єдаков Я. Товарне свинарство прибуткове! / Я. Єдаков [та ін.] // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 126-127.

Коваленко Г. Вівці у стаді та на подвір'ї / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 42-45.

Костенко В. Як забезпечити тільним сухостійним коровам повноцінну годівлю / В. Костенко // Пропозиція. - 2010. - № 12. -   С. 116-119.

Лаврів П. Генна регуляція імунного захисту при сальмонельозі / П. Лаврів // Тваринництво України. - 2010. - № 9. - С. 31-35.

Мельник Б. А. Яєчна індустрія України та необхідність її розвитку / Б. А. Мельник // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 63-67.

Міддельшульте М. Відгодівля свиней: як практики досягають 900 грамів приросту / М. Міддельшульте // Пропозиція. - 2010. -     № 11. - С. 60-61.

Надворняк Я. М. Підвищення економічної ефективності виробництва яловичини / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 33-37.

Ось так захищають молочні залози свиноматок // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 56-59.

Подобєд Л. Як можна здешевити комбікормове виробництво / Л. Подобєд // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 120-123.

Радько В. І. Тенденції розвитку виробництва молока в Україні / В. І. Радько // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 24-28.

Разанов С. Ф. Ефективність кормової добавки апімору при годівлі птиці / С. Ф. Разанов // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 36-37.

Стегній М. Ю. Ефективність культуральної бівалентної вакцини проти хвороби Марека при зберіганні її в рідкому азоті / М. Ю. Стегній // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 33-35.

Столюк В. Саркоптоз - актуальна проблема свинарства в Україні / В. Столюк // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 124-127.

Сучасні підходи до визначення вуглеводного складу рослинних кормів / І. А. Іонов, Є. В. Руденко, С. О. Шаповалов [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 29-32.

Шеремета В. І. Використання біологічно активних препаратів у формуванні спермопродуктивності кнурів-плідників / В. І. Шеремета // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 28-31.

Шоміна Н. Життєздатність бластодерми інкубаційних яєць курей / Н. Шоміна // Тваринництво України. - 2010. - № 10. - С. 27-29.

 НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Кирик М. Хвороби пшениці озимої в осінній період вегетації / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 82-85.

Кульмінська Л. Бактеріоз винограду (хвороба Пірса) / Л. Кульмінська, Л. Конуп // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 94-95.

Курінний М. П. Кислотність ґрунту потрібно контролювати / М. П. Курінний // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. - С. 10-11.

Лихочвор В. Фузаріоз, мікотоксини: чи можна вирішити проблему? / В. Лихочвор, Т. Данілкова // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 86-89 ; № 12. - С. 80-84.

Лісовий М. П. Фунгіцидна резистентність грибів-збудників хвороб та шляхи її подолання / М. П. Лісовий // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 9. - С. 19-21.

Марков І. Л. Захисні заходи проти хвороб моркви / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. - С. 7-8.

Марков І. Л. Захисні заходи щодо зменшення втрат плодів при зберіганні / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2010. - № 11. - С. 36-37.

Марков І. Л. Ураження яблук гнилями під час зберігання / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2010. - № 10. - С. 16, 33-35.

Патика В. П. Хетомік як засіб біоконтролю збудників кореневих гнилей пшениці ярої / В. П. Патика [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 25-28.

 Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Препарати, дозволені для роздрібного продажу населенню // Огородник. - 2010. - № 11. - С. 33-36.

Сидоренко Т. Догляд за садом восени та взимку / Т. Сидоренко // Пропозиція. - 2010. - № 12. - С. 90-94.

Сидоренко Т. „Сигари" на груші й винограді / Т. Сидоренко // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 92-93.

Сикало О. Карантинні бактеріози рису / О. Сикало // Пропозиція. - 2010. - № 11. - С. 90-92.

Стійкість сортів озимої м'якої пшениці проти шкідників / С. Трибель, О. Стригун, М. Гетьман, Т. Топчій // Пропозиція. - 2010. - № 12. - С. 86-89.

Шевчук І. Системи захисту плодових і ягідних культур восени / І. Шевчук // Пропозиція. - 2010. -  № 10. - С. 88-91.

 ТЕХНІКА АПК

Адамчук В. В. Проблеми і перспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / В. В. Адамчук [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 42-45.

Аналіз ринку зернозбиральних комбайнів України / Д. Войтюк, О. Надточій, В. Войтюк [та ін.] // Пропозиція. - 2010. - № 12. -        С. 104-110.  

Бабаянц О. В. Сепараторы САД - надежный помощник для получения высококачественных и здоровых семян / О. В. Бабаянц. - // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. - С. 28-29.

Барановський О. Розпилювачі штангових обприскувачів: призначення та технічне обслуговування / О. Барановський // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 40-45.

Бирюков А. Западноевропейский рынок тракторов. Перспективные новинки / А. Бирюков // Аграрна техніка. - 2010. -  № 3. - С. 12, 14-15.

Боженко В. Твердопаливні котли на біомаси / В. Боженко, М. Джима // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 11-15.

Васильченко В. Дискові ґрунтообробні агрегати від LEMKEN / В. Васильченко // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 36-39.

Васильченко В. Перспективи використання біопалива в Україні / В. Васильченко // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 52-56, 58.

Випробування гальмівних систем сучасних зернозбиральних комбайнів за новою методикою / О. Митрофанов, І. Лілевман, О. Лілевман, З. Терещук // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 9. -   С. 16-19. 

Витвицька О. Д. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / О. Д. Витвицька [ та ін.] // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 103-108.

Власенко С. Авто для крутого фермера / С. Власенко // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. - С. 56-57.

Гречкосій В. Д. Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів ВТЗ / В. Д. Гречкосій, О. А. Бешун // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 8-10.

Жердецький І. Солодкі коренеплоди: від збирання до переробки / І. Жердецький, О. Ступенко // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 72-74.

Карабиньош С. Діагностування комбайнів після збирання зернових / С. Карабиньош [та ін.] // Пропозиція. - 2010. - № 11. -    С. 104-107.

Карпенко М. І. Ручний картоплекомбайн / М. І. Карпенко // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. - С. 58.

Корогод С. Агротехнічний комплекс „Роса" виробництва „Агромашресурс" (Білорусь) / С. Корогод // Техніка і технологія АПК. - 2010. - № 9. - С. 23-24.

Кошевенко А. В. Поиск неисправностей дизеля / А. В. Кошевенко // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 68-71.

Кремсал В. Г. Комбайн бурякозбиральний KRBS-T2 / В. Г. Кремсал // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. - С. 32-35.

Кусторез для садового дизайнера // Огородник. - 2010. - № 11. - С. 47.

Маленький трактор с большим сердцем // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 16-17.

Молчанов А. Г. Оптимизация параметров микроклимата теплиц / А. Г. Молчанов, В. Н. Авдеев // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. -   С. 32-33.

Новинки сільськогосподарської техніки на Міжнародній виставці „Агро-2010" / В. Ясенецький, П. Бутенко, О. Васильєв [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 9. - С. 40-46.

Панічев Р. Агро-2010: на виставку в сезон / Р. Панічев // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. - С. 12-17.

Петров В. М. Удосконалення технічного забезпечення сільського господарства / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 98-102.

Сепаратор зернових культур барабанного типу // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 60.

Сеялка CITAN 12000: плюсы и минусы // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 18-21.

Сидоренко С. Економічні аспекти використання дискових борін різної модифікації на операції дискування стерні / С. Сидоренко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 9. - С. 21-22.

Трипольська Г. С. Субсидування виробництва та споживання моторного біопалива / Г. С. Трипольська // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 28-33.

Фіялка М. Динаміка фазного перерозподілу сипких компонентів у рециркуляційній камері дробарок-змішувачів / М. Фіялка // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 34-36.

Шевчук Р. Конструкційні особливості вдосконаленого олійного преса / Р. Шевчук, В. Том'юк // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 9. - С. 19-20.

Шляховой  В. Как очистить солярку от воды / В. Шляховой // Аграрна техніка. - 2010. - № 3. - С. 64-66.

Шустік Л. П. Техніка для збирання цукрових буряків / Л. П. Шустік, В. В. Марченко // Новини агротехніки. - 2010. - № 3. -       С. 22-26.

Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на Міжнародній виставці „Київська осінь" / В. Ясенецький, О. Пономаренко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 45-46.  

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Гладкіх Є. Ю. Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів під впливом застосування мінеральних добрив / Є. Ю. Гладкіх // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 72-75.

Кутова А. М. Вплив добрив на продуктивність і якість зерна пшениці озимої / А. М. Кутова // Вісник аграрної науки. - 2010. -    № 9. - С. 64-67.

Санін Ю. Осіннє підживлення озимих культур / Ю. Санін // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 75.

Скрильник Є. Аміачна вода. Ефективність застосування та особливості дії на рослини й ґрунт / Є. Скрильник, С. Галушка // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 76-79.   

Скрильник Є. Органо-мінеральні добрива: перспективи їхнього застосування / Є. Скрильник // Пропозиція. - 2010. - № 12. - С. 68-70, 72.

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Попович С. Ю. Заповідне лісознавство / С. Ю. Попович, О. М. Корінько, П. М. Устименко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Т. : Навч. кн. - Богдан, [2009]. - 383 с.

ADLER - екологічно-безпечні технології з Німеччини : [канатні лебідки та установки] // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 4. - С. 16-17.

Бобков А. Економічні аспекти землекористування у лісівництві України та шляхи його вдосконалення / А. Бобков // Економіка України. - 2010. - № 11. - С. 14-25.

Василик Н. Механізми стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу в ринкових умовах / Н. Василик // Економіст. - 2010. - № 8. - С. 42-45.

Драган М. І. Зміни гранулометричного складу профілю сірого лісового ґрунту за різного використання / М. І. Драган, О. В. Гірман // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - С. 14-18.

Дяченко Я. Я. Ключові проблеми та пріоритети розвитку лісоресурсного потенціалу / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 119-122.

Колісник Б. Методологічні засади організації системи інтегрованого управління ефективністю лісового комплексу / Б. Колісник // Економіст. - 2010. - № 8. - С. 14-17.

Кургузенкова Л. А. Аналіз господарської діяльності лісогосподарських підприємств / Л. А. Кургузенкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - С. 141-144.

Шлійко А. В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 301-306.

Шубалий О. Інституціональна трансформація економічних відносин у лісовому комплексі: теоретичний аналіз напрямів реалізації / О. Шубалий // Економіст. - 2010. - № 8. - С. 29-32.  

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка