Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Мистецька палітра. Інформаційний бюлетень. Вип. 4ББК 91.9 : 85

М 65

Інформаційний бюлетень „Мистецька палітра" виходить щоквартально і охоплює документні джерела, які надійшли до Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у ІV кварталі 2010 р.

Бюлетень складається з таких розділів:

-    Архітектура

-    Живопис

-    Декоративно-прикладне мистецтво

-    Скульптура                                                                                      

-    Сакральне мистецтво

-    Митці Прикарпаття

-    Митці української діаспори

 Документи в них розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами публікацій.

Зібраний і упорядкований матеріал адресований тим, хто вивчає і досліджує історію і сьогодення мистецтва України. Сподіваємося, що дане видання стане допомогою у наукових пошуках мистецтвознавцям, студентам, викладачам культурно-освітніх, вищих учбових закладів, усім шанувальникам українського мистецтва.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32.

E-mail:  libifua@gmail.com

Укладачі:  Пристай Г. І. - зав. відділу літератури з мистецтва

Яковенко С. І. - бібліотекар відділу літератури з мистецтва

Відповідальна за випуск: Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка

        АРХІТЕКТУРА

Народне зодчество : альбом / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга. - К. : Мистецтво, 2009. - 320 с. : іл. 

П'ятдесят п'ять дерев'яних храмів Закарпаття : путівник. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с.

Сорок чотири дерев'яні храми Львівщини : путівник. - К. : Грані-Т, 2007. - 120 с.

***

Дида І. Роль та місце природи в традиціях української архітектури / І. Дида // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 40 (жовт.). - С. 8-12.   

Шпічак У. Зеновій Соколовський - архітектор-реставратор : [про автор. та відреставр. пам'ятки архіт. в насел. пунктах Івано-Франків. обл.] / У. Шпільчак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2010. - № 15. - С. 34-36 : іл.

 ЖИВОПИС

Акварельная живопись. Шаг за шагом : пер. с англ. / Б. Фудурих, М. Гейм, Л. Симонс. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 63 с. : ил.

Вайз М. Цветные карандаши : шаг за шагом / М. Вайз ; пер. с англ. Е. Ильиной. - М. : АСТ : Астрель, 2006. -  63 с. : ил.

Гура Ю. Малярство і скульптура : альбом / Ю. Гура. - К. : Майстерня книг, 2010. - 447 с.

Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчаснов, В. Я. Кулаков [и др.]. -  М. : Владос, 2007. - 223 с.

Купчинська Л. Творчість Теофіла Копистянського : альбом / Л. Купчинська. - Л. : Філадельфія, 2009. -  214 с.

Лубківський Р. Світи Святослава Гординського : альбом / Р. Лубківський. - К., 2010. - 175 с.

Откович М. Живопис. Графіка : альбом / М. Откович. - Стрий : Укрпол, 2007. - 208 с.

Пенова В. П. Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. Животные / В. П. Пенова. - Х. : Клуб семейного досуга, 2008. - 112 с. : ил.

Серрано Ф. Масляная живопись : простые приемы для создания выразительных пейзажей / Ф. Серрано ; пер. с англ. А. А. Давыдовой. - М. : АСТ : Астрель, 2006. -  64 с. : ил.

Сміх-Шатківський О. Графіка / О. Сміх-Шатківський. - К. : Оранта, 2006. - 112 с.

Шендель В. С. Да, скифы - мы : альбом / В. С. Шендель. - Д. : Нац. союз писателей Украины : Донбасс, 2005. - 92 с. : ил.

***

Вітвицька М. „Погляд у безмежність" : [вист. нар. худож. України І. Марчука в обл. краєзн. музеї] / М. Вітвицька // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 4 листоп (№ 35). - С. 11.

Данилюк В. На всі руки митець : [розмова з худож. та дизайнером В. Данилюком / бесіду вела В. Заник] // Вперед. - 2010. - 15 жовт. - С. 15.

Дрофань Л. „Дороги, які обирають нас..." : [про вист. робіт худож. В. Франчука] / Л. Дрофань // Молодь України. - 2010. - 28 верес.

Кирпан А. Художник світла [П. Боєчко, майстер станк. живопису та монумент. мистец.] / А. Кирпан // Галичина. - 2010. - 13 листоп. (№ 169). 

Коцарев О. Олег Мінько: несоцреалістичний живопис : [про укр. худож.-шістдесятника] / О. Коцарев // День. - 2010. - 8-9 жовт. - С. 23.

Кроп Т. Небо і земля Миколи Мазура : [про худож. з Хмельницького] / Т. Кроп // Демократична Україна. - 2010. - 22 жовт. - С. 19.

Марчук І. Іван Марчук: „У мистецтві мені хочеться бути першим" : [розмова з митцем, є довідка / записала Л. Тугай] // Галичина. - 2010. - 4 листоп. (№ 163-164). - С. 9.

Неїжмак В. „У душі відчував, що на правильному шляху" : [про укр. худож. Олександра Глушаченко] / В. Неїжмак // Україна молода. - 2010. - 28 жовт. (№ 201). - С. 8-9.

Обухівська Л. „Малював правдою": 25 жовт. виповнюється 150 років з дня народж. крим. баталіста Миколи Самокиша / Л. Обухівська // День. - 2010. - 22-23 жовт. - С. 2.

Орел Л. Народне самовираження: худож. промисли в Україні: колись і тепер / Л. Орел // День. - 2010. - 22-23 жовт. - С. 16.

Пащенко В. „Космогонічний імпресіонізм" Володимира Гарбуза / В. Пащенко // Демократична Україна. - 2010. - 1 жовт. - С. 20.

Риндич М. Погляд у безмежність : [про І. Марчука, укр. худож. та презентацію його циклу абстракт. картин в Івано-Франків. краєзн. музеї] / М. Риндич // Західний кур'єр. - 2010. - 28 жовт. (№ 43). - С. 120.

Скуба В. Майстер портрета та пейзажу: у Нац. худож. музеї розпочинає роботу вист. творів Сергія Григор'єва / В. Скуба // День. - 2010. - 22-23 жовт. - С. 24.

Сокальський А. Дипломатія мистецтва : [про укр. худож. Олександра Міловзорова] / А. Сокальський // Зовнішні справи. - 2010. - № 3/4 - С. 61-63.

Титаренко Л. Художник, який не може малювати картини Голодомору : [О. Слюсар з Черкащини] / Л. Титаренко // Голос України. - 2010. - 4 листоп. - С. 21

Топчій А. Художник Іван Приходько спить на сіні і обробляє землю / А. Топчій // Українське слово. - 2010. - 29 верес. - 5 жовт. - С. 12.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

Беннет Г. Резьба по дереву : кельтские мотивы : практ. руководство : пер. с англ.  / Г. Беннет. - М. : Ниола-Пресс, 2007. - 140 с. : ил.

Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие / Л. М.  Буткевич. -М. : ВЛАДОС, 2008. - 267 с. : ил.

Вірко О. В. Ікони з бісеру : посібник / О. В. Вірко. - Донецьк : СКІФ, 2008. - 64 с. : іл.

Гильман Р. А. Художественная розпись тканей : учеб. пособие / Р. А. Гильман. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 159 с. : ил.

Колупаева А. Українські кахлі XIV - поч. ХХ століть. Історія. Топологія. Іконографія. Ансамблевість : наук. вид. / А. Колупаєва. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 2006. - 383 с. : іл.

Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : навч. посіб. / Н. І. Луцан. - К. : Слово,  2009. - 172 с.

Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / авт. упоряд. : А. Ф. Вялець, Л. С. Білоус. - К. : Мистецтво, 2009. - 352 с. : іл.

Нечипоренко С. Г. Вибійка в Україні : навч. посіб. / С. Г. Нечипоренко. - К. : Майстерня Книги, 2010. - 125 с.

Оригинальные украшения : Техника. Приемы. Изделия / пер. с ит. Н. Сухановой. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. - 160 с.

Пул С. Выжигание по дереву : пер. с англ. / С. Пул. - М. : АРС-ПРЕСС КНИГА, 1995. - 120 с. : ил.

Радаэлли Р. Искусство тиснения и чеканки / Р. Радаэлли. - М. : АРТ-Родник, 2004. - 80 с.

Станкевич М. Українське художнє дерево XVІ - ХХ ст. / М. Станкевич. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 2002. - 479 с.

Стоку С. Батик : современный поход к традиционному искусству росписи тканей : практ. руководство : пер. с англ. / С. Стоку. - М. : Ниола  21-й век, 2006. - 96 с. : ил.

Українські порохівниці XVII - початку XX століть : каталог / авт.-упоряд. Л. Білоус. - К. : Родовід, 2008. - 88 с. : іл.

Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами : Техника. Приемы. Изделия : энциклопедия / Д. Чотти. - М. : АРС-ПРЕСС КНИГА, 2005. - 160 с. : ил.

Шумера С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єру : навч. посіб. / С. С. Шумега. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 324 с.

Эрл К. Роспись по шелку. Основы майстерства / К. Эрл. - М. : АРТ- Родник, 2007. - 111 с.

***

Бобир А. Опішнянська диво-глина : [укр. кераміка] / А. Бобир // Україна козацька. - 2010. - № 19-20 (жовт.). - С. 24.

Боровець Л. Пластилінові фантазії: хмельниц. художник [Олександр Гончарук] використовує техніку рельєф. пластики / Л. Боровець // Урядовий кур'єр. - 2010. - 3 листоп. - С. 17.

Димкевич В. У його роботах - багато світла... : [про вист. робіт київ. худож.-кераміста І. Бобкова] / В. Димкевич // Шлях перемоги. - 2010. - 3 листоп.

Мельник В. Художниця ножиць: як народна майстриня перетворила Могилів-Подільський на столицю укр. витинанки / В. Мельник // Україна молода. - 2010. - 20 жовт. - С. 11.

СКУЛЬПТУРА

Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура : навч. посіб. / І. М. Туманов. - Л. : Аверс, 2010. - 496 с.

Яців Р. М. Скульптор Еммануїл Мисько : Світло долі : мистецтвознав. дослідж. / Р. М. Яців. - К. : Криниця, 2009. - 224 с. : іл.

***

Антипова А. „Живе в Луганську король мармуру..." : [про скульптора М. Шматька] / А. Антипова // Голос України. - 2010. - 1 жовт. - С. 8.

Плугатор Г. Підкорилася Івану дерева душі... : [про скульптора з Молодятина І. Чемериса та його роботи] / Г. Плугатор // Експрес. - 2010. - 28 жовт. - 4 листоп.

Плугатор Г. Сад Олексієвих скульптур : [про нар. майстра О. Бондаренка із с. Рунгури Коломийс. р-ну] / Г. Плугатор // Експрес. - 2010. - 11-18 листоп. (№ 125). - С. 22.

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Катеринич П. Життєві „академії" Сергія Захарчика : [про іконописця] / П. Катеринич // Молодь України. - 2010. - 8 жовт. - С. 1,7.

Малімон Н. Картини сакрального змісту : [про вист. ікон у Музеї Волин. ікони] / Н. Малімон // День. - 2010. - 1-2 жовт. - С. 24.

 МИТЦІ ПРИКАРПАТТЯ

Живопис Олександра Коровая : альбом / авт.-упоряд. М. Аронець. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 124 с. : іл.

***

Атаманюк Ю. Ювілей мистця, котрого шанує весь світ : [про фольклориста, писанкаря, вишивальника з Космача Косів. р-ну Д. Пожоджука з нагоди його 55-ліття] / Ю. Атаманюк // Коломийські вісті. - 2010. - 4 листоп. (№ 33). - С. 5.

Бадак В. Побачити і показати : [про колекцію унікал. робіт із коріння, яку зібрав івано-франківець В. Черняк] / В. Бадак // Західний кур'єр. - 2010. - 4 лист. (№ 44). - С. 12.

Білий С. Святі стануть ближчими : [в Івано-Франківську відкрилась вист. ікон із соломки майстрині М. Бойків] / С. Білий // Експрес. - 2010. - 19-20 жовт.

Вовк Т. Такий молодий і такий талановитий! : [у музеї М. Черемшини в Снятині триває вист. худож.-дизайнера із с. Русова В. Гриника] / Т. Вовк // Голос Покуття. - 2010. - 5-11 листоп. (№ 45). - С. 4.

Гава М. Художник Богдан Василишин [родом з Городенківщини] / М. Гава // Ямгорів. Вип. № 16/17. - Городенка. - 2009. - С. 122-126.

Грепиняк М. Самобутній майстер різця : [творч. шлях Ю. М. Семчука, одного із кращих сучас. космац. різьбярів] / М. Грепиняк // Гуцульський край. - 2010. - 17 верес. (№ 37). - С. 5. 

Гринюк М. Спадкоємиця славетної династії: [про косів. майстриню мальованої кераміки І. В. Цвілик-Серьогіна] / М. Гринюк // Гуцульський край. - 2010. - 15 жовт. (№ 41). - С. 4.

Дмитрів Б. „Мої картини - моє багатство" : [вист. малярства Б. Татарчука з с. Попелів Тлумац. р-ну] / Б. Дмитрів // Злагода. - 2010. - 2 жовт. (№ 41). - С. 2.

Дончук О. Незбагненна палітра дитячої творчості : [на вист. „Веселкове розмаїття" в обл. краєзнав. музеї] / О. Дончук // Галичина. - 2010. - 6 листоп. (№ 165). - С. 8.

Доценко Ю. „А рід мій від бродячих малярів. Певне є і козацьке коріння..." : до 85-річчя лауреата Держ. премії ім. Т. Шевченка худож. Опанаса Заливахи / Ю. Доценко // Голос України. - 2010. - 19 жовт. - С. 19.

Зоріна Л. Джоконди Ігоря Волошина : [про худож.-іконописця] / Л. Зоріна // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 7 жовт. - С. 12.

Зоріна Л. „Зачарована мить" Олександра Торб'яка : [вист. худож. в обл. ляльк. театрі, на якій представлені миті від вистав. гри акторів] / Л. Зоріна // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 11 листоп. (№ 36). - С. 4.

Квітень В. Із життя калуських художників : [про відкриття вист. до Дня худож. у Калуші] / В. Квітень // Дзвони Підгір'я. - 2010. - 22 жовт. - С. 16.

Климчак М. Виставка творів Богдана Божемського, сповідувала гуцульського духу [в Чикаго] / М. Климчак // Коломийські вісті. - 2010. - 14 верес. - С. 14.

Козирева Т. Безмежно закоханий у Карпати... : у львівському музеї ідей відкрито ювілейну експозицію калуського живописця Сергія Онищенка / Т. Козирева // День. - 2010. - 8-9 жовт. - С. 24.

Лобарчук О. Адіть, кошельниця йде! : за 60 років із своїх ста Євдокія Дзвінчук виплела 15000 кошелів : [с. Космач, Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 14 жовт. - С. 10.

Мисюк І. Творець краси : [В. Івасюк, майстер-керамік Косів. худ.-виробн. комбінату, чл. Нац. спілки худож. України] / І. Мисюк // Захід. - 2010. - 28 жовт. (№ 43). - С. 9.

Молинь В. Творчий неспокій  спілчан : [про здобутки чл. Косів. регіон. орг. НСХУ] / В. Молинь // Гуцульський край. - 2010. -  15 жовт. (№ 41).

Нагірний В. Ліжники - тепла екзотика зимових Карпат : [про осередок нар. майстрів с. Яворів, зокрема найстаршу ліжникарку В. Калинич] / В. Нагірний // Коломийські вісті. - 2010. - 28 верес. (№ 23). - С. 15.

Нагірний В. Марія Ковальчук - майстриня чистого серця : [про майстриню глиняних фігур з Великого Ключева] / В. Нагірний // Коломийські вісті. - 2010. - 13 жовт. - С. 15.

Олійник Н. Закувала та мальована зозуля... : [про майстра-гончара Ф. Волощука з Косова] / Н. Олійник // Галичина. - 2010. - 12 жовт.

Пекарська Л. Анатолій Атаманюк: творчість і доля на чужині : [про митця укр. діаспори] / Л. Пекарська // Українська думка. - 2010. - 11 верес. - С. 5.

Савицький Е. „Мої тарелі пахнуть Україною" : [про худож. М. Фустова з Косова, який відновив унік. техніку гуцул. розпису на дереві] / Е. Савицький // Експрес. - 2010. - 1-3 жовт. - С. 8.

Тугай Л. Історія на полотнах : [про відкр. експозиції творів Б. Бринського у вистав. залі НСХУ] / Л. Тугай //  Галичина. - 2010. - 12 жовт.

Тугай Л. Параска Хома виставляє свій доробок в Івано-Франківську / Л. Тугай // Галичина. - 2010. - 4 листоп. (№ 163-164). - С. 3.

Фічора І. Михайло Фіголь - митець і педагог / І. Фічора // Перевал. - 2010. - № 3. - С. 134-137.

Худик Л. Малярство Богдана Кузіва : [івано-франків. худож.] / Л. Худик // Галицька Просвіта. - 2010. - 30 верес. (№ 36). - С. 14.

Художнє набивання на тканині опановуватимуть на Прикарпатті під егідою отця Піо // Галичина. - 2010. - 26 жовт.

Черняк В. Шукач знаків землі : [розмова з колекціонером дерев. коренепластики, івано-франківцем В. Черняком / записала Л. Тугай ] // Галичина. - 2010. - 4 листоп. (№ 163-164). - С. 14.         

Шалкітене І. Таїнство творення краси : [про Д. Сивака, засл. майстра нар. творчості України] / І. Шалкітене // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 4 листоп (№ 35). - С. 11.

Шалкітене І. Яскраві візії Богдана Кузіва : [на вист. малярства в обл. орг. Нац. спілки худож. України] / І. Шалкітене // Вечірній Івано-Франківськ. - 2010. - 23 верес. (№ 29). - С. 13.

Шевчук П. Земне і Небесне вишивальниці Людмили Нестор : [вист. худож. вишивки в Калуші] / П. Шевчук // Калуський нафтохімік. - 2010. - 2 жовт. (№ 40). - С. 11.

Шевчук П. У руках майстра лоза промінцем засвідчується : [про О. Підлісника з Калуша, майстра лозоплетіння, в минулому - оператора і ж-ста обл. телебачення „Галичина"] / П. Шевчук // Галичина. - 2010. - 14 жовт. (№151-152). - С. 18.

Шегда Н. Солом'яне сонце : [про М. Бойків, майстриню гобеленів та картин із соломки] / Н. Шегда // Репортер. - 2010. - 30 верес. (№ 39). - С. 18.

МИТЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Климчак М. Виставка творів Богдана Божемського, сповідувала гуцульського духу [в Чикаго] / М. Климчак // Коломийські вісті. - 2010. - 14 верес. - С. 14.

Пекарська Л. Анатолій Атаманюк творчість і доля на чужині : [про митця укр. діаспори] / Л. Пекарська // Українська думка. - 2010. - 11 верес. - С. 5.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка