Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарства. Інформаційний бюлетень. Вип. 3Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у ІІІ кварталі 2010 р.

Бюлетень складається із шести розділів:

- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач - С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка           

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Апопій В. В. Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. О. Лопащук // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 191-198.

Бойко В. І. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції / В. І. Бойко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 37-39.

Борсук О. М. Зарубіжний досвід формування сільськогосподарської кредитної кооперації як основної ланки у фінансово-кредитному забезпеченні аграрного виробництва / О. М. Борсук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 102-105.

Волощук К. Б. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств / К. Б. Волощук // Економіка АПК. - 2010. -  № 8. - С. 68-72. 

Гринчук В. Ю. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: основні напрями та невирішені проблеми / В. Ю. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 123-127.

Грущинський Я. М. Правові аспекти інвестування у сільське господарство шляхом передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності / Я. М. Грущинський // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 6. - С. 32-35.

Гузар Б. С. Формування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення / Б. С. Гузар // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 64-67.

Замлинський В. А. Обліково-інформаційне забезпечення використання основних засобів сільськогосподарських підприємств / В. А. Замлинський // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 73-76.

Калашнікова Т. В. Забезпечення продовольчої безпеки країни / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 26-30.

Калетнік Г. М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 52-55.

Кваша Т. К. Методологія оцінки продовольчої безпеки України та її практичне застосування / Т. К. Кваша, О. О. Дубровіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 168-175.

Коваль П. В. Відтворення валового сукупного продукту сільськогосподарських підприємств / П. В. Коваль // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 85-95.

Комарова І. В. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду / І. В. Комарова // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 65-67.

Коробова Н. М. Теоретико-методологічні засади організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Коробова // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 85-90.

Мазнєва М. В. Сучасні проблеми адаптації інновацій в аграрних підприємствах / М. В. Мазнєва // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 127-131.

Масловська Л. Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л. Ц. Масловська [та ін.] // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 100-107.

Михайлов Ю. Концепція остаточного руйнування сільського господарства України? / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 22-24, 26.

Онисько С. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм / С. М. Онисько // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 10-16.

Пелих І. В. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / І. В. Пелих // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - С. 79-80.

Резнік Н. П. Основи формування і функціонування інтегрованих структур в АПК / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 3-6.

Резнік Н. П. Розширення сфери взаємодії потенційних інвесторів і владних структур як один із напрямів залучення інвестицій в АПК / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 17-23.

Саблук П. Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 3-9.

Сахно Л. С. Вплив основних чинників на підвищення ефективності підприємств молочної галузі / Л. С. Сахно // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 145-149.

Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України / Н. Соловйова // Економіка України. - 2010. - № 8. - С. 11-20.

Соловьева Н. И. Моделирование среды финансовых рисков в аграрном секторе / Н. И. Соловьева // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 7. - С. 261-269. 

Сухолиткий М. В. Сучасні тенденції у формуванні галузевої структури сільського господарства / М. В. Сухолиткий // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 31-36.

Тарасова В. В. Землеємність, ціноутворення і оптимізація концентрації агровиробництва в Україні / В. В. Тарасова // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 30-34.

 Тітова С. П. Основи формування фінансової складової економічної безпеки аграрних підприємств / С. П. Тітова // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 96-101.

Шаціло Н. І. Методологічні засади визначення рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / Н. І. Шаціло // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 7. - С. 169-174.

Шкварчук Л. О. Цінові тенденції на продовольчому ринку України / Л. О. Шкварчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 57-63.

Щурик М. В. Критерії доцільності, особливості та передумови приватизації сільськогосподарських угідь АПК / М. В. Щурик // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 56-61.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Авраменко С. Озимі у 2010 році / С. Авраменко, Н. Рябчун, В. Тимчук // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 44-45. 

Архипенко Ф. М. Амарант - унікальна рослина / Ф. М. Архипенко // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 6-7.

Бахмат О. М. Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення / О. М. Бахмат // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - С. 27-30.

Безручко О. Поповнення ринку сортів рослин: горох посівний / О. Безручко, М. Загинайло // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 58-60. 

Болотова Т. М. Економіка технологій точного рослинництва / Т. М. Болотова [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 64-66.

Болотських О. С. Збираємо ранні овочі / О. С. Болотських // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 4-5.

Васильєва Т. Н. Екологічно чисті продукти з 6 дачних соток / Т. Н. Васильєва // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 9.

Волков В. Европейский виноградник в Крыму. Снимаем первый урожай / В. Волков, Н. Волкова  // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 22-24.

Гауе О. Сівба озимого ріпаку'2010: нові гібриди для нових вимог! / О. Гауе // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 72-73.

Голомша Н. Є. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності українського цукру / Н. Є. Голомша, О. М. Файчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 151-156.

Гончар А. Суниця Альбіон - лідер серед сортів нейтрального світлового дня / А. Гончар // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 14-15.

Горогоцкая Н. Искусство выращивать малину / Н. Горогоцкая, А. Горогоцкий // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 16-18.

Доронін В. А. Питома маса як важливий фізичний показник якості насіння цукрових буряків / В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 22-24.

Дудкіна О. Якість пшениці - передусім / О. Дудкіна, А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 56-57.

Дядюра О. М. Осіннє садіння персиків / О. М. Дядюра // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 12-13.

Жибак М. Що ми знаємо про гриби? / М. Жибак // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 12.

Завадська О. Зберігання картоплі / О. Завадська // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 4-5.

Завадська О. Картопля - наш другий хліб / О. Завадська // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 4-6.

Кирпа М. Ріпак: особливості обробки та збереження врожаю / М. Кирпа // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 70-73.

Кисленко О. Огірки: „жива" вода, що лікує / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 11-12.

Климишена Р. І. Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби / Р. І. Климишена, О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 73-74.

Клід Є. Природне землеробство: вирощуємо помідори / Є. Клід // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 3-4.  

Колесніченко О. Нові й перспективні сорти ріпаку озимого / О. Колесніченко, Я. Єльченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 70-71.

Короткий В. Картопля під соломою / В. Короткий // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 5.

Кутолєй Д. Усе починається з зерна... / Д. Кутолєй, І. Заворуєва // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 63.

Лихочвор В. Розрахунок норми висіву насіння озимої пшениці / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 52-54.

Маслак О. М. Ринок сої: Україна і світ / О. М. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 30-32.

Мороз К. Чего хочет хурма... / К. Мороз // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 25.

Насіння від КВС - це не тільки цукрові буряки, а й прогресивні зимостійкі гібриди озимого ріпаку // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 62-63. 

Нетіс І. Оптимізація строків сівби пшениці озимої / І. Нетіс // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 46-48.

Павлюк В. В. Кращі сорти аличі - в саду і на кухні / В. В. Павлюк // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 13-16.

Павлюк В. В. Сорти суниці української селекції / В. В. Павлюк // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 14-16.

Пащенко Ю. Продуктивність кукурудзи залежно від строків збирання / Ю. Пащенко // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 52-55.

Писаренко В. В. Перспективи розвитку галузі овочівництва / В. В. Писаренко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 39-42.

Плетень С. Підвищення зимо- та морозостійкості озимого ріпаку / С. Плетень // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 42-44.

Поляков О. Збирання насіння соняшнику / О. Поляков, А. Мінковський // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 62-63.

Рихлівський І. П. Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення / І. П. Рихлівський // Вісник аграрної науки. - 2010.  - № 7. - С. 31-34.

Рудник-Іващенко О. І. Особливості фотосинтезу рослин проса посівного / О. І. Рудник-Іващенко, Л. В. Григоращенко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - С. 35-38.

Савейко О. Осень: сажаем землянику / О. Савейко // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 19-21.

Слободяник В. ТОРРІЛД і СКАГЕН: переваги нових німецьких сортів озимої пшениці / В. Слободяник // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 66.

Слупян К. В. Активізація інтеграційних процесів бурякоцукрової галузі як чинника підвищення ефективності виробництва продукції / К. В. Слупян // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 150-154.

Соколан О. Гриби: з лісу - в сад! / О. Соколан // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 11.

Цыкаленко Е. Омытый „Байкалом". Выращиваем перец без „химии" / Е. Цыкаленко // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 6-7.

Ящук Н. Правильний відбір проб зерна та насіння для аналізу сільгоспкультур / Н. Ящук // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 78-81.

Ящук Н. Розумне збереження зерна кукурудзи / Н. Ящук // Пропозиція. - 2010. - № 9 . - С. 56-60.

 ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Агафонычев В. Козья болезнь, опасная для человека / В. Агафонычев // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 7. - С. 82-84.

Бащенко М. Молочне скотарство Франції / М. Бащенко // Тваринництво України. - 2010. - № 5. - С. 9-11.

Білай Д. Відгодування свиней / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 36-37.

Білай Д. Особливості вирощування поросят-сисунів / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 40-41.

Білай Д. В. Підготовка свиноматки до опоросу та його проведення / Д. В. Білай // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 40.

Бондаренко Л. Для чого поросятам пробіотик / Л. Бондаренко // Тваринництво України. - 2010. - № 6. - С. 27-29.

Вальчук О. Затримання посліду в корів / О. Вальчук, В. Столюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 127-129.

Вальчук О. Мастити в корів, спричинені патогенами бактеріальної природи / О. Вальчук, В. Столюк // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 118-121.

Влияние гирудотерапии на физиологические показатели у коз / А. Фролов, В. Копейка, Е. Федотов [та ін.] // Тваринництво України. - 2010. - № 7. - С. 7-10.

Войтенко С. Стан галузі тваринництва України / С. Войтенко // Тваринництво України. - 2010. - № 5. - С. 5-8.

Волинець Л. К. Сальмонельоз водоплавної птиці / Л. К. Волинець // Дім, сад. город. - 2010. - № 7. - С. 43.

Волинець Л. К. Як правильно напоїти коня? / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 39.

Головач М. Й. Особливості будови вим'я та молочна продуктивність кобил гуцульської породи різних типів / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 36-38.

Гринюк І. „Сигнали" свиноматок: як їх правильно розпізнати / І. Гринюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 136-137.

Дець Н. Кнемідокоптоз птахів (вапняна нога, короста лап, короста тіла) / Н. Дець // Дім, сад, город. - 2010. - № 7. - С. 42-43.

Дець Н. Якщо захворіли птахи / Н. Дець // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 41-42.

Діброва А. Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні / А. Д. Діброва // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 54-60.

Для зміцнення імунітету і підвищення продуктивності перепелів // Тваринництво України. - 2010. -№ 6. - С. 18-22.

Драган О. І. Передумови та проблеми розвитку підприємств м'ясної промисловості України / О. І. Драган // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 96-101.  

Ендокринна й статева система курчат за дії буркуну / Р. Чудак, Г. Огороднійчук, Т. Шевчук [та ін.] // Тваринництво України. - 2010. - № 5. - С. 22-25.

Жукорський О. М. Вплив температурних умов середовища на гормональний статус телят м'ясних порід / О. М. Жукорський // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - С. 39-41.

Зайцева М. Немного о нерешенных проблемах здоровья лошадей / М. Зайцева // Тваринництво України. - 2010. - № 6. - С. 24-26.   

Збарський В. К. Регіональні аспекти розвитку галузі свинарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 7. - С. 69-73.

Касянчук В. Профілактика лістеріозу - безпечна молочна продукція / В. Касянчук // Тваринництво України. - 2010. - № 8. - С. 8-12.

Коломієць П. М. Кармали королівські / П. М. Коломієць // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 39.

Коломієць П. М. Що ж то за свині породи мангал? / П. М. Коломієць // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 40.

Куциняк І. В. Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю великої рогатої худоби та благородного оленя / І. В. Куциняк, Р. Й. Кравців // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 39-41.

Ладика В. Геномна селекція у скотарстві / В. Ладика, І. Корчагіна // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 128-130.

Мандигра М. Що треба знати про лейкоз великої рогатої худоби / М. Мандигра // Тваринництво України. - 2010. - № 7. - С. 11-12. 

Мартіросова О. Про утримання нутрій / О. Мартіросова // Дім, сад, город. - 2010. - № 9. - С. 38.

Меркулова І. Збереженість перепелів за споживання пребіотика / І. Меркулова // Тваринництво України. - 2010. - № 5. - С. 26-29.

Надворняк Я. М. Аналіз беззбитковості у рентабельному виробництві яловичини / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 37-39.

Обезболивание при кастрации поросят. Существующие методы: за и против / С. Зёлс, А. Занкль, С. Элицкер [та ін.] // Тваринництво України. - 2010. - № 6. - С. 30-33.

Пащенко О. В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів / О. В. Пащенко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 43-48.  

Семенченко М. Відновлення репродуктивної функції корів / М. Семенченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 132-135.

Скляр О. Чому виникає мастит / О. Скляр // Тваринництво України. - 2010. - № 8. - С. 5-8.

Халак В. І. Якісні показники м'яса та сала молодняку свиней / В. І. Халак // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 32-35.  

Якість молока починається з реконструкції ферми / І. Шевченко, А. Парієв, В. Сухоруков [та ін.] // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 114-117.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Бабаянц О. ЮНТА Квадро - новий крок у захисті зернових культур від шкідливих організмів / О. Бабаянц // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 80-81.

Гентош Д. Довгострокове прогнозування кореневих гнилей гороху / Д. Гентош, В. Глим'язний // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 88-90.

Горбач Т. І. Захисти ріпак надійно / Т. І. Горбач // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 99.

Кирик М. Захист соняшнику від білої та сірої гнилей / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 100-103.

Козін В. Препарати від „Кемілайн Агро" на захисті врожаю / В. Козін // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 82-84. 

Круть М. Знизимо шкідливість стеблових хлібних пильщиків / М. Круть // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 97-98.

Литвиненко В. Технології „Презенс" - запорука високої врожайності / В. Литвиненко, С. Коломієць // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 98-99.

Мананкова О. П. Вплив гібереліну на урожайність сільськогосподарських культур / О. П. Мананкова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 25-27.

Марков І. Контролюємо хвороби цукрових буряків / І. Марков, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 82-87.

Марков І. Л. Полістигмоз сливи / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 33-34.

Мельник А. Закислення грунтів - проблема землеробства України / А. Мельник // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 80-81.

Полодюк А. Грибкові хвороби / А. Полодюк // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 6-8.

Рубан М. Біологічне обгрунтування заходів захисту гороху / М. Рубан, І. Кошевський // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 92-93.

Рубан М. Захист насіннєвої люцерни від шкідників / М. Рубан // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 76-79.

Сетар - новий етап у підвищенні зимостійкості та врожайності ріпаку // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 97.

Сикало О. Карантинні бактеріози зернових культур / О. Сикало, А. Білик, О. Савчук // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 70-74.

Стратієвський Д. Не чекай весни - знешкоджуй бур'яни восени / Д. Стратієвський // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 88-89.

Сыч З. Опаленные солнцем. Способы борьбы с ожогами плодов / З. Сыч // Огородник. - 2010. - № 9. - С. 12-13.

Ткаленко А. Кто портит жизнь свекле? / А Ткаленко // Огородник. - 2010. - № 8. - С. 17.

Фокін А. Фунгіциди як елемент національної безпеки / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 90-94, 96.

Шіхерт А. Ріпак озимий: осінньому полю - ефективний захист! / А. Шіхерт // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 74-75.

ТЕХНІКА АПК

Білорусько Я. К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я. К. Білорусько // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 84-90.

Богуславський В. П. Решета зернозбиральних комбайнів із сепаруючими поверхнями комбінованого типу / В. П. Богуславський, А. Я. Кузьмич, С. О. Кустов // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 6. - С. 50-53.

Бондарь М. Повышение пожаробезопасности эксплуатации зерноуборочного комбайна: концепция и пути её реализации / М. Бондарь, А. Заволока, Н. Свириденко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 12-16.

Булгакова А. Плуг нового поколения „Вари-Танзанит" / А. Булгакова, Й. Бёрк // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 36.

Дідковська Л. І. Інноваційні перетворення у формуванні матеріально-технічної бази аграрного сектору / Л. І. Дідковська // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 131-137.

Дранішніков О. Обертовий лебідковий плуг / О. Дранішніков // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 46-49.

Календрузь І. Комбікорм на колесах / І. Календрузь // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 100-104.

Карабиньош С. Випробування машин після ремонту / С. Карабиньош, А. Новицький // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 112-115.

Кирпа М. Енергоощадний кукурудзяний комплекс / М. Кирпа // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 96-99.

Кирпа М. Особливості збирання та обробки зернових колосових / М. Кирпа // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 82-86.

Кравчук В. Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур: Проект „АгроОлімп 150" / В. Кравчук, В. Погорілий, Л. Шустік  // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 9-14.  

Кравчук В. Про роботу затискного транспортера льонокомбайна / В. Кравчук, Г. Хайліс, Л. Поліщук // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 7-9.

Кривицкий Д. Моторные масла. Рекомендации по использованию / Д. Кривицкий // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 20-21.

Кришталь О. Перспективне обладнання для локального обігріву свиней / О. Кришталь // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 17-19.

Макаренко М. Який двигун вибрати для тракторів ХТЗ? / М. Макаренко // Пропозиція. - 2010. - № 8. - С. 116-119.

Москаленко С. Методика комплексної оцінки ефективної експлуатації доїльних установок / С. Москаленко, С. Ліщинский // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 29-31.

Новинки сільськогосподарської техніки на Міжнародній виставці „Агро-2010" / В. Ясенецький, П. Бутенко, О. Васильєв [та ін.] // Техніка та технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 32-35.

Нормативне забезпечення виробництва біомаси та біопалива в Україні / В. Кравчук [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 34-38.

Панічев Р. Трактор Джон Дір серії 5725 / Р. Панічев // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 22-23.

Пивовар В. Вітчизняна техніка для основного обробітку ґрунту / В. Пивовар // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 118-121 ; № 8. - С. 120-123.

Рубець А. Кого турбує стан парку тракторів? / А. Рубець // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 108-113.

Сільськогосподарська техніка на виставці „Техагро-2010" / В. Ясенецький, В. Залужний, А. Мігальов [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 39-41; № 8. - С. 39-41.

Смоляр В. Новий крок розвитку молочного тваринництва / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 9. - С. 106-107.

Смоляр В. Результати технологічної оцінки обладнання для свиноферм / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 122-124.

Соколан О. Млинок у родині: печемо „Живий хліб" / О. Соколан // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 20.

Таргоня В. Перспективи використання біотехнологічних альтернатив для вирощування біологічної продукції в гідропонних установках / В. Таргоня // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 4-6.

Тищенко Л. Расчёт профилей скорости неоднородного вибросепарируемого слоя зерна / Л. Тищенко, В. Ольшанский, С. Ольшанский // Техніка та технології АПК. - 2010. - № 8. - С. 23-25.

Ткаченко Л. Технічна експертиза комбайна. Комбайн зернозбиральний Fendt 8350 / Л. Ткаченко, О. В. Рожанський, В. Г. Громадська // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 32-37.

Трактор только для вспашки? XERION может гораздо больше! // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 28-31.

Харитонов О. Ефективність застосування зернопакувальних машин в технологічних процесах зберігання зерна / О. Харитонов, С. Сороковий // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 26-27.

Шеремета В. Ще раз про плоскоріз Фокіна: перше знайомство / В. Шеремета // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 18.

Шустік Л. Сучасна техніка для обробітку ґрунту і посіву зернових / Л. Шустік // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 7. - С. 21-25.     

Ясенецький В. А. Біоенергетика в Німеччині та ЄС / В. А. Ясенецький // Новини агротехніки. - 2010. - № 2. - С. 42-43.

 МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Забезпечити дружні сходи й отримати високий урожай - завдання цілком під силу гуміновим препаратам // Пропозиція. - 2010. - № 7. - С. 74.

Соколан О. З черв'яками треба дружити / О. Соколан // Голос Землі. - 2010. - № 2. - С. 13.

Шевчук І. В. Добрива для приватного сектору [2010] / І. В. Шевчук // Дім, сад, город. - 2010. - № 8. - С. 26-32.

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Андрощук Є. Електронний облік деревини. Досвід застосування сучасних методів обліку лісопродукції / Є. Андрощук, О. Сердюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 3. - С. 10-11.

Половець С. Ліс під відеонаглядом. Якою має бути телесистема нагляду за лісовими масивами / С. Половець // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 3. - С. 14-15.

Техніка для професіоналів. Техніка HSM для заготівлі деревини в сортиментах і хлистах // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 3. - С. 18-19.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка