Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Інформаційний бюлетень. Вип. 3Економіка - це основа життя людини і суспільства, адже вона утримує усі інші галузі діяльності. Наука, культура, соціальна сфера, мораль, політика, ідеї - усе це людство може дозволити собі лише тому, що для цього є відповідні економічні умови.

Характерною рисою сучасних економічних відносин є інтенсивний розвиток процесів глобалізації із залученням національної економіки у світову господарчу систему, посилення їх взаємної залежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація й швидке зростання фінансових ринків.

Інформаційний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІІ квартал 2010 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку

- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

- Україна і світогосподарські зв'язки.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань та збірників.

Інформаційний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми  розвитку економіки України.

Укладач: Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

 

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма) // Пенсія. - 2010. - № 4-5. - С. 18-23.

„Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. // Пенсія. - 2010. - № 6. - С. 9-42.

Заставний Ф. Економічні райони України. Реалії та перспективи / Ф. Заставний. - Л. : Апріорі, 2010. - 222 с.

Баклан О. До класифікації функцій державного регулювання в економічній сфері / О. Баклан // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 7. - С. 34-37.

Белоусова І. А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України / І. А. Белоусова // Економічний часопис-ХХІ. - 2010. - № 5-6. - С. 14-17.

Давидова О. Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні / О. Г. Давидова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 64-69.  

Економічний розвиток України [у квіт.-трав. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 8-20 ; № 7. - С. 10-21.

Загородній А. Г. Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України / А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 15-24.

Калачова І. Національний рахунок соціального захисту: концепція побудови та інформаційне супроводження / І. Калачова, О. А. Рудич // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 4-11.

Князевич А. Інноваційний лаг і  його роль в інноваційному процесі / А. Князевич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 26-30.

Кобзаренко В. В. Діяльність та розвиток вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні / В. В. Кобзаренко, І. Ю. Матюшенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 7. - С. 11-13. 

Марко Є. І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку / Є. І. Марко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 72-78.

Мельничук В. Тенденції розвитку пенсійної системи України / В. Мельничук // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 66-76.

Назаркевич І. Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України / І. Б. Назаркевич // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 179-185.     

Оскольський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Оскольський // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 4-13.

Пенькова О. Г. Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки / О. Г. Пенькова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 62-72.

Попова В. В. Шкала вимірювання економічного розвитку національної макросистеми / В. В. Попова // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 22-27.

Реутов В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України / В. Реутов // Економіст. - 2010. - № 6. - С. 18-23.

Сарана О. Фактори трансформації економічних функцій держави / О. Ю. Сарана // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 57-60.

Семко Т. В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки / Т. В. Семко, М. В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 6. - С. 6-11.      

Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 13-18.

Соколик М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в Україні / М. Соколик // Економіст. - 2010. - № 5.- С. 52-57.

Солодовнік О. О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України / О. О. Солодовнік // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 73-80.

Хижняк А. О. Особливості інституційного середовища трансформаційної економіки України / А. О. Хижняк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 25-29.

Чайка В. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності / В. Чайка // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 34-35.

Чорний А. В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства / А. В. Чорний // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 18-22.

Чубукова О. Ю. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України / О. Ю. Чубукова, О. І. Синенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 79-88.   

Шмігельська З. К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 186-190. 

Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації / М. Якубовський // Економіка України. - 2010. - № 8. - С. 21-29.  

Яшкіна О. І. Статистичний аналіз розвитку інноваційного комплексу України / О. І. Яшкіна // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 36-44.

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Іванова І. Державний фінансовий контроль: парадигми розвитку : монографія / І. Іванова. - К. : Академвидав, 2010. - 168 с.

Алімпієв Є. Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України / Є. Алімпієв // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 23-30.

Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: Quo vadis? / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 3-10.  

Бас М. Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект / М. А. Бас // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 5. - С. 25-27.

Боришкевич О. Інновації на фінансових ринках: великі загрози великих можливостей / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 38-41.   

Бугаєнко В. Г. Діяльність бюджетної установи як об'єкта державного фінансового аудиту / В. Г. Бугаєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 230-236.

Васильченко З. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 7-12.

Вовк В. Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку / В. Вовк, А. Махота // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 35-43.

Герасименко В. Причини виникнення та форми прояву фінансової кризи в банківській системі України / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 12-19.

Герасимова С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України / С. В. Герасимова, О. В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 247-256.  

Гордей О. Соціальний аспект бюджетної політики / О. Гордей // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 194-198.

Гриджук Д. Найголовніше - це відновлення кредитування / Д. Гриджук // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 3-6.   

Гукалюк А. Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності території / А. Ф. Гукалюк, І. М. Іванович // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 98-103.

Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 51-55.

Дондик І. М. Повноваження органів державної податкової служби України у забезпеченні фінансового контролю / І. М. Дондик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 14-16.

Зайчикова В. Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи / В. В. Зайчикова // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 72-79.

Калініченко О. Нові підходи до визначення рентабельності банківської діяльності в сучасних умовах / О. Калініченко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 48-52.     

Канєва Т. Звітність установ державного сектора в умовах модернізації бухгалтерського обліку / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. - 2010. - № 3. - С. 3-6.

Карпінський Р. Економічна оцінка ефективності інвестицій / Р. Л. Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 73-76.

Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 26-33.

Кисельова О. Нововведення бюджетного законодавства / О. Кисельова // Казна України. - 2010. - № 4. - С. 8-12.      

Кічурчак М. Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні / М. Кічурчак // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 40-55.

Клімова С. М. Суб'єкти реалізації державної фінансової політики / С. М. Клімова // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 98-103.

Коваленко Ю. Фінансова система України: сутність та структура / Ю. М. Коваленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 9-13.

Косаріна В. П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В. П. Косаріна, О. В. Тимошенко // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 118-125.

Костюк О. М. Податкова система і безпека кредитних операцій / О. М. Костюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 32-38.  

Котіна Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г. Котіна, М. Степура // Економіст. - 2010. - № 5. - С. 31-35.

Кремпова Н. П. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України / Н. П. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 73-75.

Кривда О. Аспекти контролю державних підприємств / О. Кривда // Фінансовий контроль. - 2010. - № 5. - С. 41-42. 

Кузнєцова Л. Я. Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України / Л. Я. Кузнєцова, В. О. Джугай // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 86-97.

Лондар С. Впровадження Податкового кодексу - суттєвий крок у вдосконаленні сфери державних фінансів / С. Лондар, С. Сороко // Казна України. - 2010. - № 4. - С. 12-15. 

Лось А. Ф. Нормативно-правові аспекти системи оподаткування в Україні / А. Ф. Лось // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 37-41.

Мазур О. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О. Мазур // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 55-62.

Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні / О. Макеєва // Економіст. - 2010. - № 6. - С. 54-57.  

Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 4-9.

Міщенко С. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку України / С. Міщенко // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 35-49.

Науменкова С. В. Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України / С. В. Науменкова // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 3-16.

Нестеренко В. П. Вартість банку та її економічна характеристика / В. П. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 138-141.

Павлова Н. Виды ценовой политики фирмы / Н. Павлова // Менеджмент і менеджер. - 2010. - № 5-6. - С. 58-61.  

Паєнтко Т. В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т. В. Паєнтко, І. А. Безугла // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 239-244.

Перепічка П. Нецільове використання бюджетних коштів: економічний зміст, проблемні питання та шляхи їх розв'язання / П. Перепічка // Фінансовий контроль. - 2010. - № 4. - С. 35-39.       

Перконос П. П. Особливості розвитку інститутів спільного інвестування в Україні на етапі відновлення національної економіки / П. П. Перконос // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 49-54.

Петрук О. Концептуальні підходи до сутності грошей у постіндустріальній економіці / О. Петрук, Н. Виговська // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 40-45.

Підвисоцький Р. Інвестиції у виробництво - запорука розвитку та структурної модернізації економіки / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 20-23.  

Позднякова Л. О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання  в сучасних умовах / Л. О. Позднякова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 250-254.

Попов В. Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні / В. Ю. Попов // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 50-61.   

Попрозман О. І. Стан  страхового ринку України в умовах кризи / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 140-142.

Приказюк Н. В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 101-108.  

Ринок страхових послуг України: підсумки І кварталу 2010 року // Страхова справа. - 2010. - № 2. - С. 18-33.

Розвиток фінансового ринку України [квіт. - трав. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 21-46; № 7. - С. 22-47.  

Рудак С. М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду / С. М. Рудак // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 79-85.   

Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 10-13.

Савлук С. М. Економічні засади аналізу руху власного капіталу банків / С. М. Савлук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 58-62.

Самойловський А. П. Аналіз розвитку страхування в Україні: етапність еволюційних змін / А. П. Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 146-149.

Сєрік Ю. В. Методи управління кредитним ризиком комерційними банками / Ю. В. Сєрік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 149-153.   

Сидорова А. В. Ефективність банківської діяльності: статистична оцінка та моделювання / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 46-52.    

Сомик А. Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку інвестиційного кредитування в Україні / А. Сомик, С. Жуйков // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 28-35.

Ставицький А. В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні / А. В. Ставицький // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 50-57.

Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України / Н. Стукало, М. Литвин // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 20-25.  

Ткаченко Н. В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 84-92.

Ткаченко С. Оцінка стану і перспективи розвитку фондового ринку України / С. Ткаченко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 44-50.   

Топоровська А. Тарифне обслуговування операцій банку з платіжними картками / А. М. Топоровська // Економічний часопис-ХХІ. - № 5-6. - С. 42-47.

Тропіна В. Іпотека - невід'ємна частина розвитку сучасного фінансового ринку України / В. Тропіна // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 88-90.  

Трохименко В. І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Трохименко // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 26-31.   

Унинець О. М. Фінансовий маркетинг: теоретичні аспекти / О. М. Унинець // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 255-259.

Унинець-Ходаківська В. Концептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг / В. Унинець-Ходаківська // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 260-265.

Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 році / В. Харченко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 26-33.

 Череп А. В. Інвестиційна привабливість України та шляхи її поліпшення / А. В. Череп, А. Г. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 76-79.     

Шірінян Л. Удосконалення організації фінансів та оподаткування страхових компаній України / Л. Шірінян // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 55-56.

Шкляр А. І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги / А. І. Шкляр // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 266-271.

Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 3-21.

Яценко Ю. О. Нова модель фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні / Ю. О. Яценко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 222-229.  

Світогосподарські зв'язки і Україна

Економіка України в умовах глобалізації : монографія / за ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 528 с.

Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. - К. : Знання, 2009. - 454 с.

Азаренкова Г. М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г. М. Азаренкова, М. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 61-71.

Батченко Л. В. Кон'юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України / Л. В. Батченко, О. Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 197-206.  

Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 18-24. 

Богдан Т. П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 3-14.  

Брегеда О. А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 27-34.

Бугаєнко Н. Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС / Н. Бугаєнко // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 92-98.  

Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік [Росії, Бєларусі, Казахстану] / В. Будкін // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 67-78.

Валуєв Б. Проблема вибору власником пріоритетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б. Валуєв // Економіст. - 2010. - № 5. - С. 21-25.

Грущинська Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах / Н. М. Грущинська, М. П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 19-26. 

Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / Ю. Кіндзерський // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 14-22.

Клюско Л. А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 257-264. 

Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи / П. Ковалишин // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 69-71.

Ковтун Н. В. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації / Н. В. Ковтун, Н. І. Гражевська // Статистика України. - 2010. - № 1. - С. 12-18.

Колосова В. П. Реформа розміру квот країн-членів Міжнародного валютного фонду / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 53-65.

Кузнєцов О. Аналіз деяких питань реформування МВФ / О. Кузнєцов // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 30-39.  

Кузнєцов О. В. Особливості сучасної британської податкової системи / О. В. Кузнєцов // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 102-113.

Курза Ю. До системи валютних курсів / Ю. Курза // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 34-39. 

Мазурок П. П. Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі / П. П. Мазурок та ін. // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 5. - С. 19-24.

Малиновська О. А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 123-133.

Мединська Т. В. Аналіз досвіду зарубіжних податкових систем у створенні сприятливого податкового клімату / Т. В. Мединська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 124-128.

Мельник Т. М. Міжнародна торгівля послугами: тенденції, чинники, національні пріоритети / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 157-202.  

Мошенський С. В. Глобальний ринок акцій: тенденції в історичному контексті / С. В. Мошенський // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 76-83. 

Мурадов Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я. Мурадов // Економіст. - 2010. - № 6. - С. 50-53.

Огляд розвитку світової економіки [у квіт. - трав. 2010 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2010. - № 6. - С. 5-7 ; № 7. - С. 6-9.       

Олефір В. Кон'юнктура зовнішніх ринків у 2010 році / В. Олефір // Економіст. - 2010. - № 5. - С. 18-20.

Пахомов С. Ю. Стратегії діяльності ТНК і проблема дестабілізації світових ринкових відносин / С. Ю. Пахомов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 13-17.

Пенькова О. Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 6. - С. 134-140.

Прощаликіна А. М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А. М. Прощаликіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 72-77.  

Резнікова Н. В. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 47-52.

Розинка О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку / О. Розинка // Банківська справа. - 2010. - № 4. - С. 80-84.  

Сарана О. Ю. Трансформація економічних функцій держави в процесі транснаціоналізації світового економічного розвитку / О. Ю. Сарана // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 54-58.

Сенченко О. С. Світовий досвід в організації проведення нагляду за фінансовою сферою / О. С. Сенченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 42-47.

Ткачук О. В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом / О. В. Ткачук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 48-55.

Трохименко В. І. Суперечливий вплив глобалізації на розвиток ринку банківських послуг / В. І. Трохименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 161-164.  

Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 31-36.

Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 62-71.    

Швабій К. Міжнародний досвід реформ у сфері оподаткування доходів населення / К. Швабій // Економіка України. - 2010. - № 6. - С. 43-54.

Шевченко О. Ю. Глобальні імперативи фінансової стійкості держави в умовах глобальної фінансової нестабільності / О. Ю. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 69-72.

Шеламова І. Д. Міжнародний досвід управління впровадженням сучасних біотехнологій / І. Д. Шеламова, Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 36-42. 

Шкодіна І. В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі / І. В. Шкодіна // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 58-65.

Юськів Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика / Б. М. Юськів // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 134-140.   

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка