Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогодення. Анотований бібліографічний покажчик за квітень-червень 2010 рокуДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які нещодавно поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:  О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

                    І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:  Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.       Ботанічний сад Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : путівник / авт. кол. : М. М. Климчук, Т. І. Козак, О. Я. Куцела та ін. - Івано-Франківськ, 2009. - 27 с. : фото.

Висвітлено історію заснування, наукову та природоохоронну діяльність одного з наймолодших садів України. Описано флористичну характеристику Ботанічного саду. Подано відомості про науково-дослідну роботу.

2.       Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона : матеріали науково-практ. реґіон. конф., 15-17 трав. 2009 р. / Ін-т екол. Карпат НАН України. - Л. ; Ворохта : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 324 с.

У збірнику розглянуто питання генезису, структури, динаміки, функціонування і властивостей природних комплексів та екосистем верхів'я Пруту. Значну увагу приділено питанням моніторингу, раціонального використання та охорони природних комплексів та екосистем Карпатського національного природного парку.

3.       Адаменко О. Апокаліпсис дихає в потилицю : [розмова з акад. О. Адаменком з Івано-Франківська / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 15 трав. (№ 87). - С. 9.

4.       Галатченко Д. Природа без кордонів : [у Карпатах створено еколог. коридори для семи країн Європи, в т. ч. на терит. Івано-Франків. обл.] / Д. Галатченко // День. - 2010. - 15 черв. (№ 102). - С. 6.

5.       Горбань Н. Асфальтом по пралісу? : [через заповідник „Горгани" збираються прокласти дорогу] / Н. Горбань // День. - 2010. - 7 квіт. (№ 60). - С. 6.

6.       Кобилюх В. Священні місця предків: про назву гори Грегіт у Космачі / В. Кобилюх // Воля і Батьківщина. - 2009. - № 1/2. - С. 239-240.

7.       Назарчук Д. Ситуація у Калуші критична : [про зону надзвичайн. еколог. ситуації] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 6 трав. (№ 82). - С. 10.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

8.       Анемія вагітних: сучасні погляди на діагностику, профілактику та лікування : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / О. Макарчук, М. Островський, Н. Глушко, О. Островська ; ІФНМУ. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2010. - 103 с.

Наведено сучасні погляди на етіологію, патогенез,  прогнозування, діагностику, лікування та профілактику гестаційної анемії та пов'язаних з нею ускладнень.

9.       Литвинець Є. Інфекції, що передаються статевим шляхом, в практиці сексопатолога, андролога, уролога / Є. Литвинець. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 142 с.

В книзі доцента кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету наведено структурні та функціональні характеристики збудників найбільш поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом, показано епідеміологічні особливості даних інфекцій на сучасному етапі.

10.  Медицинская сестра курорта / В. В. Кушнир, Н. Ф. Половынко, О. В. Мыхавкив, М. П. Кушнир ; под. ред. В. В. Кушнира. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ивано-Франковск : Нова Зоря, 2009. - 80 с.

У книзі висвітлена роль медичних сестер в здійсненні лікувально-діагностичних заходів на курортах. Подано обов'язки середнього медичного персоналу санаторно-курортних закладів, специфіка роботи медичних сестер лікувальних кабінетів і відділень оздоровниць.

11.  Повернулась із вічності / упоряд. Я. Гладун. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 164 с.

Книга містить спогади про доцента Івано-Франківського медичного університету Марію Гладун, талановитого лікаря-кардіохірурга, яка вперше в Галичині в 60-70-х роках ХХ століття відважилася на операції на серці.

12.  Лобарчук О. Черченський „Живець" : [про санаторій „Черче" в Рогатин. р-ні] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 15 черв. (№ 107). - С. 10.

 ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

13.  Грабовецький В. „Нам є чим гордитися": Перша європейська конституція Пилипа Орлика писалася... на Івано-Франківщині : [розмова з акад., д-ром іст. наук / записала Г. Плугатор] // Експрес. - 2010. - 28-30 трав. (№ 56). - С. 12.

14.  Іванова Г. Із рабині - у царственні дами : [505 років від дня народж. Роксолани (Насті Лісовської)] / Г. Іванова // Демократична Україна. - 2010. - 2 квіт. (№ 13). - С. 15.

15.  Назарчук Д. Іванофранківці вшанували 300-ліття Конституції Пилипа Орлика [в ОУНБ ім. І. Франка] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 10 черв. (№ 105). - С. 8.

16.  Ювілей першої європейської конституції : [в Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка відбувся „круглий стіл" з нагоди 300-ліття Конституції Пилипа Орлика] // Юридичний Вісник України. - 2010. - 5-11 черв. (№ 23). - С. 8.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ.

17.  Бурнашов Г. Закатована кобза / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 15 с.

Видання розповідає про репресії більшовиками українських кобзарів.

18.  Гуйванюк М. Січовий рух у Галичині й Буковині (1900-1914) / М. Гуйванюк. - Чернівці : Зелена Буковина, 2009. - 254 с.

У монографії комплексно досліджуються передумови зародження січового руху в Галичині й на Буковині на початку ХХ ст. Простежено процес утворення перших січових товариств, проаналізовано нормативно-правову базу січового руху, розкрито організаційну структуру та становище галицьких і буковинських „Січей" у 1900-1914 рр.

19.  Комуністичні репресії на Прикарпатті в 1939-1941 роках : Всеукр. наук. конф., 10 жовт. 2009 р. / Івано-Франків. ОДА та ін. ; упоряд. : О. Романів, М. Вітенко. - Івано-Фраківськ : Місто НВ, 2010. - 251 с.

Книга, що стала ще одним важливим кроком до відновлення правдивої історії України, містить доповіді істориків В. Шендеровського, І. Андрухіва, Б. Томенчука, М. Вітенка та ін. про історичні та правові аспекти злочинної діяльності радянської влади на Прикарпатті.

20.  Кудін Д. Дитя війни / Д. Кудін. - Івано-Франківськ, 2009. - 294 с.

Оперуючи мовою фактів та набутим власним життєвим досвідом, автор, доцент кафедри туризму Галицької Академії, любовно і переконливо зображує своїх рідних, друзів, однополчан, колег з Інституту нафти і газу, які отримали статус „учасника війни".                                                               

21.  Сіреджук П. Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини Східної Галичини (20-30-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. / П. Сіреджук ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 35 с.

Предметом дослідження є етнодемографічні, соціально-економічні, суспільно-політичні, культурно-освітні, етнорелігійні реалії життє-діяльності німецької меншини Східної Галичини між двома світовими війнами.

22.  Андрухів І. Мішура від „золотого вересня". Як сталінська рать восени 1939-го возз'єднала Західну Україну з Українською РСР : [розмова з істориком, проф. / записав І. Крайній] // Воля і Батьківщина. - 2010. - № 1/2. - С. 243-249.

23.  Будич П. Геноцид Галичини здійснений за наказом із Москви : [про кн. Р. Круцика „Дем'янів Лаз"] / П. Будич // Українське слово. - 2010. - 7-13 квіт. (№ 14). - С. 7.

 ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

24.  Тебешевська О. Стежками високої долі Степана Бандери : зб. диктантів і переказів з укр. мови для учнів 5-12 кл. / О. Тебешевська. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009. - 79 с.

У збірнику вміщено тексти для диктантів та переказів (докладних і стислих) з української мови, тематичний матеріал присвячено 100-річчю від дня народження С. Бандери.

25.  Крайній І. Непомітні звитяжці в білому : [мед. служба УПА та підпіл. Укр. Червон. Хрест на Прикарпатті] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 12 черв. (№ 106). - С. 7.

26.  Мартинець С. „Наші хлопці били б ворогів до 1991 року" : [про воїна УПА М. Симчича з Коломиї (псевдо „Кривоніс")] / С. Мартинець // Воля і Батьківщина. - 2010. - № 1/2. - С. 287-289.

27.  Посівнич М. Провідник ОУН: (До 50-річчя з дня смерті Степана Бандери) / М. Посівнич // Воля і Батьківщина. - 2010. - № 1/2. - С. 22-42.

 ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

28.  Баранський К. Станиславів до і після 1919 року / К. Баранський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 102 с. - (Моє місто ; № 20).

Дослідження польського історика-краєзнавця містить інформативний опис минувшини міста, доповнюючи багатосюжетну збірку історії Станиславова.

29.  Віками оповитий / упоряд. Н. Ткаченко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 192 с.

Книга є першою спробою ознайомлення читачів з селищем Гвіздець Коломийського району, давнім містечком і колишнім районним центром, яке має свою багатовікову історію (у 2003 році виповнилося 630 років).

30.  Непеляк Є. Перерісль : іст. нарис від найдавніших часів до 1990 р. Т. 1 / Є. Непеляк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 263 с.

У книзі досліджено соціально-економічний поступ с. Перерісль Надвірнянського району, показано його у контексті загального розвитку Західної України з княжих часів шляхетської Польщі, австро-угорського, польського та комуно-радянського поневолення.

31.  Рубель А. Хроніка філії Союзу Українок у Станиславові / А. Рубель. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 128 с. (Моє місто ; № 21).

За характером книга є хронікою, за жанром - мікроісторією. Виникла з біографій простих українських дівчат і жінок - подвижниць нашої нації, про більшість з яких ніхто ніколи не дізнався б, якби їхні світлини і життєві історії не віднайшлися в далекій Америці.

32.  Назарчук Д. Іванофранківцям подарували торт вагою 220 кілограмів : [про святкування 348-річчя заснування міста] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 12 трав. (№ 85). - С. 8.

33.  Півторак О. Душезори середнянських закутин: план-сцен. фестин з нагоди 570-річчя першої згадки про с. Середнє Калуського р-ну Івано-Франків. обл. / О. Півторак // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 2. - С. 111-122.

 АРХЕОЛОГІЯ

34.  Коваль І. Євангеліст Лука з княжого Галича / І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 224 с.

Науково-популярне видання присвячене життєпису і науковим дослідженням давнього Галича археолога Я. Хмілевського (1895-1965), який у співавторстві з краєзнавцем Л. Чачковським (1865-1933) написав прекрасну монографію „Княжий Галич" (Станиславів, 1938).

35.  Нехватал Б. Іван Борковський - видатний чеський археолог : [ уродженця с. Чортовець Городенк. р-ну (1897-1976] / Б. Нехватал // Історія в школах України. - 2010. - № 3. - С. 38-41.

 ЕКОНОМІКА

36.  Ділові рекомендації - 2010 : щоріч. обл. бізнес-довід. / кер. проекту Г. Соляник ; відп. за вип. В. Фуштей. - Івано-Франківськ, 2010. - 395 с. - (Ділова Івано-Франківщина).

Офіційне видання рейтинґового аґентства міжнародного проекту „Ділова Івано-Франківщина" подає довідкову інформацію про підприємства, установи та організації області.

37.  Болехівський М. „Дарую людям. Хай користуються" : [розмова з винахідником з Івано-Франківська / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 17 черв. (№ 109). - С. 13.

38.  Долішній Д. Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області / Д. Долішній // Реґіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 70-77.

39.  Карпенко О. У семи господинь хата не метена, або Чому Україна потопає у смітті : [про семінар щодо поводження з побут. відходами, який відбувся в Івано-Франківську за сприяння ПРООН] / О. Карпенко // Сільські вісті. - 2010. - 11 черв. (№ 67). - С. 2.

40.  Крайній І. Свині, як ведмеді - великі й у „шубах" : [про підприємця В. Хом'яка із с. Загвіздя Тисмениц. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2010. - 28 трав. (№ 95). - С. 18.

41.  Романів М. 45 років Бурштинській ТЕС - здобутки та перспективи / М. Романів // Енергетика та електрифікація. - 2010. - № 5. - С. 8-10.

42.  Стражник Л. Де буряки, там і цукор : [про відновлення буряківництва у Городенків. р-ні] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 27 квіт. (№ 75-76). - С. 13.

 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

43.  Вмілості Уладу Пластунів Юнаків та Пластунок Юначок : додаток. Ч. 1 / ПЛАСТ ; упорядкув. Х. Федотова. - Л. : Вид. Крайової Булави УПЮ, 2010. - 30 с.

44.  Підручна книжечка впорядника : метод. рек. до перевірки знань по пробі пластуна прихильника / ПЛАСТ. - К., 2010. - 39 с.

45.  Федорак Н. Діяльність українських громадських товариств з ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині у міжвоєнний період / Н. Федорак // Мандрівець. - 2010. - № 1. - С. 37-40.

 ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

46.  Близнюк М. Губернатор за групою крові : [знайомство з головою Івано-Франків. ОДА М. Вишиванюком] / М. Близнюк, О. Львова, В. Самар, Є. Шибалов // Дзеркало тижня. - 2010. - 30 квіт. - С. 4.

47.  Назарчук Д. Михайло Вишиванюк очолив Івано-Франківську облдержадміністрацію / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 30 берез. (№ 56). - С. 3.

 ЮРИДИЧНІ НАУКИ

48.  Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки : матеріали всеукр. наук.- практ. конф., 16-17 листоп. 2007 р., Івано-Франківськ / ЛДУВС, ПЮІ ; за заг. ред. Я. Соловія, І. Басистої. - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. - 260 с.

До збірника увійшли наукові статті провідних науковців, викладачів, практичних працівників, курсантів та студентів, які глибоко вивчають проблему профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки.

49.  Довідник дільничого інспектора міліції : посібник / І. Басиста, І. Дроздова, Ю. Рахівський та ін. -  (2-е вид.: переробл. і допов.). - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. - 430 с.

У посібнику, з урахуванням змін та доповнень до чинного законодавства станом на 1 вересня 2009 року, наведено витяги із основоположних законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС України, положення яких повинні досконало знати та вміти застосовувати  дільничі міліціонери.

 НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

50.  Гасюк М. Проективна методика та психомалюнок: теорія, практика, експериментально-математична обробка / М. Гасюк, Г. Шевчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 183 с.

У книзі розкрито питання загальних засад та психодіагностичних основ проективних експресивних методів дослідження особистості, значення неповторного світу малюнка для роботи психолога. Наводиться ціла система обробки малюнкових методик та психомалюнків.

51.  Шляхи оптимізації підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань „Державне управління" : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 3-5 груд. 2009 р. / Головне упр. держ. служби України ; за ред. : Д. І. Дзвінчука, А. В. Мазака. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 127 с.

У збірнику вміщено тези доповідей та окремих виступів учасників Всеукраїнського  науково-практичного  семінару, присвяченого розгляду проблем оптимізації професійного навчання магістрів за спеціальностями галузі знань „Державне управління".

52.  Вчені знаходять Бога : [про презентацію одноім. кн. І. Климишина в Івано-Франківську] // Освіта. - 2010. - 19-26 трав. (№ 24). - С. 11.

53.  Климишин І. Це вам не мушка-дрозофіла! : [розмова з укр. вченим, проф. ПНУ ім. В. Стефаника, який зумів поєднати науку з релігією / записала Х. Слюсар] // Експрес. - 2010. - 27 трав.-3 черв. (№ 55). - С. 6.

ОСВІТА

54.  Веселинка : зб. розваг / авт.-упоряд. Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2009.

Кн. 1. - 254 с.          Кн. 2. - 224 с.

Збірка розваг для дошкільників та молодших школярів складається з двох книг, насичених різноманітним музично-пісенним, художньо-мовним, ігровим і драматичним матеріалом, дібраним відповідно до вікових особливостей дітей та апробованим у навчальних закладах.

55.  Дошкільне тіловиховання : Вплив рухової активності на здоров'я дитини дошкільного віку / авт.-упоряд. : Л. Калуська, З. Калуський, М. Гуменюк. - Т. : Мандрівець, 2010. - 180 с.

У посібнику вміщено нормативно-правову базу щодо охорони здоров'я, фізичного розвитку та активізації рухової активності дошкільнят, а також висвітлено науково-теоретичні підходи до виховання здорової дитини, фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, питання впливу рухової активності на функціонування деяких органів і систем дитячого організму та ін.

56.  Калуська Л. Родинне сонцеколо : метод. порадник для роботи з батьками / Л. Калуська. - Т. : Мандрівець, 2010. - 139 с.

Видання містить нормативні документи та законодавчі акти, словникову психолого-педагогічну абетку для батьків, значну кількість різноманітних інформативних матеріалів.

57.  Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформ. довід. : Григорій Сковорода, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Мирослав Стельмахович / Л. Калуська. - Вид. 2-е. - Т. : Мандрівець, 2010. - 223 с.

У виданні представлено короткі відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність видатних українських педагогів, подано добірку узагальнених думок учених з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією, розроблені й апробовані автором, що ґрунтуються на ідеях цих педагогів.

58.  Табачук О. Конкретна біологія : (опорні конспекти з біології) / О. Табачук ; Івано-Франків. баз. мед. коледж. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 200 с.

Матеріал, викладений в навчально-методичному посібнику, забезпечує уявлення і розуміння наукової картини живої природи; причинно-наслідкових зв'язків, які лежать в основі різноманітності органічного світу; людини як результату біологічної еволюції та її соціальних особливостей,  інше.

59.  Єрмакова В. Розвиток особистості школяра засобами бібліотеки школи-інтернату [м. Івано-Франківська] / В. Єрмакова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 44-49.

60.  Морикіт В. Сторінки історії Тлумацької школи та її бібліотеки / В. Морикіт // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 2. - С. 34-36.

61.  Палагнюк Л. Плекати новий образ шкільної бібліотеки : [з досвіду роботи б-ки с. Залуква Івано-Франків. обл.] / Л. Палагнюк // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 33-38.

62.  Пірус Т. Інноваційні технології в роботі бібліотеки  [гімназії № 1 м. Івано-Франківська] / Т. Пірус // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 3. - С. 39-43.

63.  Стражник Л. Не дитсадок - казка! : [про дитсадок у с. Стрільче Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2010. - 29 квіт. (№ 79). - С. 12.

 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА . СПОРТ. ТУРИЗМ

64.  Лобарчук О. Ще одне новосілля боксерів : [В. Кличко відкрив у Коломиї боксер. зал] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 7 квіт. (№ 63). - С. 23.

65.  Новосьолов О. Літній відпочинок у „Смерічці" [спорт.-оздоров. комплексі у с. Микуличин Яремч. міськради] / О. Новосьолов, А. Стасюк // Українська думка. - 2010. - 5 черв. (№ 12). - С. 7.

66.  Савицкая Т. На Говерлу - с велосипедом : [про розв. велотуризму на Прикарпатті] / Т. Савицкая // Киевские ведомости. - 2010. - 11 июня (№ 84). - С. 19.

67.  Савицький О. На Говерлу - на „ровері" : [літній велотуризм у Карпатах] / О. Савицький // День. - 2010. - 11-12 черв. (№ 100-101). - С. 16.

 МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

68.  Тебешевська-Качак Т. Художні особливості жіночої прози 80-90-х рр. ХХ століття : монографія / Т. Тебешевська-Качак. - Т. : Навч. кн.- Богдан, 2009. - 191с.

Монографія присвячена дослідженню прозових творів письменниць, виданих у 80-90-х роках ХХ ст. Розглядається динаміка й основні аспекти формування жіночої прози, феномен жіночої творчості. Окреслено специфічні особливості жіночої літературної традиції, української жіночої прози і "жіночого письма".

69.  Гординський С. Станіслав Виспянський і Україна : [про пол.  поета і маляра, який бував на Галичині, зокрема в Делятині, Галичі, Станіславі, Богородчанах і відображав гуцул. побут у своїх тв.] / С. Гординський // Хроніка 2000. - 2010. - Вип. 81. - С. 4-31.

 ФОЛЬКЛОР

70.  Пожоджук Д. Великдень у Космачі / Д. Пожоджук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 3 квіт. (№ 62). - С. 8-9.

 МИСТЕЦТВО

 ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

71.        Ярослав Лукавецький [Образотворчий матеріал]: вист. творів до 100-річчя від дня народж. / Нац. спілка художників України.- [Б. м. : б. в.], 2008. - 5 с.

72.        Ствердження сподівань : зб. на пошану ім. Я. Лукавецького : ст., матеріали, публ. / упорядкув. Р. Яців. - Л. : ЗУКЦ, 2009. - 147 с.

У книгу увійшли статті-спогади про життя та творчість відомого на Покутті у 30-80-х роках ХХ століття митця Ярослава Корниловича Лукавецького (1908-1993).

73.        Лобарчук О. Бончук малює мегакартини : [про івано-франків. худож. Р. Бончука] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - 9 черв. (№ 103). - С. 24.

74.        Палій Н. Студія для наймолодших : [мисткиня М. Корпанюк відкрила худож. студію в Івано-Франківську] / Н. Палій // Експрес. - 2010. - 3-10 черв. (№ 58). - С. 10.

 МУЗИКА

75.  Библюк З. Окрилена піснею : до 110-річчя від дня народж. Анни Герасимович-Когут / З. Библюк. - Косів : Благовіст, 2009. - 80 с.

Книга розповідає про життєвий і творчий шлях Анни Герасимович-Когут, організатора і диригента  хорів у м. Косові.

76.  Свята Літургія Івана Золотоустого : вибр. хор. тв. укр. композиторів для Служби Божої : з репертуару камерного хору „Кредо" / упоряд. : Ю. Новіцький, Ж. Зваричук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 179 с.

У нотне видання ввійшли вибрані хорові  твори українських композиторів з репертуару камерного хору „Кредо" Катедрального Собору Св. Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську.

77.  Ткачівський Я. Срібне весілля : пісні та романси / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 51 с.

78.  Ткачівський Я. Хміль солов'їних ночей : пісні та романси / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 51 с.

Основою тематичних збірників є нові й уже добре відомі не лише на Прикарпатті пісні та романси поета і прозаїка з Івано-Франківська Я. Ткачівського. У цих нотних виданнях шанувальники пісенної творчості, музиканти і співаки матимуть змогу торкнутися кришталевих струн душі письменника й мелодій голосистих сердець багатьох іменитих композиторів Прикарпаття.  

 ТЕАТР

79.  Грицан А. Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг : навч. посіб. / А. Грицан. - 2-е вид., переробл. та допов. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. - 187 с.

У посібнику подані педагогічні ідеї, методи і прийоми видатних театральних діячів минулого й сучасності: К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, Л. Курбаса, І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського та багатьох ін. Автор не еклектично сполучає різні школи та напрями підготовки режисерів і акторів, а відбирає те, що відповідає позиціям школи К. Станіславського в сучасному її розумінні.

80.  Асатурян Н. „Нація" на кону : [про виставу за оповід. М. Матіос в Івано-Франків. облмуздрамтеатрі] / Н. Асатурян // Україна молода. - 2010. - 15 квіт (№ 69). - С. 11.

81.  Білий С. Одкровення стражденного народу : [івано-франків. актори представили глядачеві „Націю" за мотивами кн. М. Матіос] / С. Білий // Експрес. - 2010. - 15-22 квіт. (№ 40). - С. 13.

82.  Держипільський Р. „Мистецтво відбувається через перетворення" : [бесіда з дир. Івано-Франків. облмуздрамтеатру,  засл. арт. України / розмовляла О. Велимчаниця] // Кінотеатр. - 2010. - № 2. - С. 4-6.

83.  Держипільський Р. Як „донецькі" на „Націю" ходили... : [реж., дир. театру розповідає про перегляд донец. артистами вистави Івано-Франків. театру за тв. М. Матіос / записала Г. Гудзьо] // Високий замок. - 2010. - 8 черв. (№ 104). - С. 6.

84.  Писарєв В. Артисти з Донецька плакали на івано-франківській виставі „Нація" : [розмова з нар. арт., балетмейстером Донец. нац. театру опери і балету ім. А. Солов'яненка / записав Є. Шибалов] // Дзеркало тижня. - 2010. - 19 черв. (№ 23). - С.16.

85.  Тисячна Н. Перший ювілей „Солодкої Дарусі" : [50-й показ вистави „Солодка Даруся" відбувся на сцені обл. муз.-драм. театру ім. І. Франка] / Н. Тисячна // День. - 2010. - 17 черв. (№ 104). - С. 8.  

 РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

86.  Білик А. Жінки Нового Завіту / А. Білик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 144 с.

Пізнавально-теологічна видання торкається постатей біблійних жінок. За основу написання книги були взяті Біблія, а також твори відомих християнських письменників. 

87.  Гультай Г. Все віддам я для Ісуса - і молитву, і любов... / Г. Гультай. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 95 с.

Духовно-публіцистична книга талановитої письменниці з Городенки присвячена прославі Ісуса Христа та його пресвятої Матері, яку своєю наполегливою працею та ревною молитвою творять наші сучасники, продовжуючи славні духовні традиції українського народу.

88.  Зінчук Д. Релігійна та громадсько-політична діяльність Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Василя Романюка) : монографія / Д. Зінчук. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2009. - 279 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження релігійної і громадсько-політичної діяльності Василя Романюка, узагальнено відомі та введено у науковий  обіг малоз'ясовані сторінки його біографії. Охарактеризовано напрямки його діяльності як Патріарха УПЦ КП.

89.  Згромадження Воплоченого Слова : чверть століття місії у світі, 1984-2009 / Вандишева с. Марія Розп'яття, Бурба с. Марія Зарваницька, Бойко о. Йосафат та ін. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 128 с.

Книга створена на основі матеріалів з архівів монастирів Воплоченого Слова, творів Засновника Згромадження о. Карлоса Міґеля Буели, свідчень очевидців. Це є перше українське видання, яке містить матеріали про заснування Згромадження в Аргентині, його поширення в світі та розвиток місії в Україні, зокрема в Івано-Франківську.

90.  Левицький О. Риторика : навч. посіб. / О. Левицький ; УГКЦ, Івано-Франків. Теолог. Акад. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 111 с.

В даному посібнику розкриваються основні питання риторики та гомілетики. Вказано практичні рекомендації щодо ефективності риторичної комунікації у сфері сучасного проповідництва.

91.  Пуліковський Я. Варто бути батьком. Найважливіша кар'єра чоловіка / Я. Пуліковський ; пер. з польської І. Дубицького. - Івано-Франківськ : Апостол, 2009. - 185 с.

Книга, підготовлена до друку викладачами Івано-Франківської Теологічної  Академії, присвячена проблемам сім'ї  з релігійної точки зору.

92.  Хресна дорога Дем'янового Лазу / Спілка Християн. Відродж., Обл. благодійна орг. „Духовне Відродження" ; ред. У. Андрусів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 59 с.

93.  Драбчук І. Дива видимі і невидимі : [розмова про чудодійні зцілення у св. місцях та біля ікон на Прикарпатті / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 16 черв. (№ 108). - С. 9.

94.  Іванів І. З хрестом і посохом - наосліп : [розмова із священиком з Микитинець, який щороку пішки долає сотні км, щоб поклонитися святим місцям / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2010. - 3 черв. (№ 99). - С. 7.

95.  Сиванич Б. Життєпис довжиною у століття : [про о. д-ра Б. Блажейовського, вишивки якого є в багатьох музеях світу, в т. ч. в Коломиї] / Б. Сиванич // День. - 2010. - 4-5 черв. (№ 95-96). - С. 12.

96.  Якель Р. Історія церкви у прихистку митрополичих палат : [про зб. музею історії церкви в Галичині, що відкрився поблизу Галича у митропол. палатах] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2010. - 15 трав. (№ 18). - С. 14.

 СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

97.  Прикарпатський Національний університет: інноваційні розробки : каталог / М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника ; уклад. : І. Ф. Миронюк, О. М. Білоус, Л. І. Никируй. - Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнер. від. Центру інформ. технологій ПНУ ім. В. Стефаника, 2007-2010.

         Вип. 1. 2001-2006. - 2007. - 243 с.

         Вип. 2. 2007. - 2008. - 185 с.

         Вип. 3. 2008. - 2009. - 140 с.

         Вип. 4. 2009. - 2010. - 138 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Адаменко О. - 3

Андрухів І. - 22

Асатурян Н. - 80

Баранський К. - 28

Библюк З. - 75

Білий С. - 81

Білик А. - 86

Близнюк М. - 46

Болехівський М. -37

Будич П. - 23

Бурнашов Г. - 17

Галатченко Д. - 4

Гасюк М. - 50

Горбань Н. - 5

Гординський С. - 69

Грабовецький В. - 13

Грицан А. - 79

Гуйванюк М. - 18

Гультай Г. - 87

Держипільський Р. - 82, 83

Долішній Д. - 38

Драбчук І. - 93

Єрмакова В. - 59

Зінчук Д. - 88

Іванів І. - 94

Іванова Г. - 14

Калуська Л. - 56, 57

Карпенко О. - 39

Климишин І. - 53

Кобилюх В. - 6

Коваль І. - 34

Крайній І. - 25, 40

Кудін Д. - 20

Левицький О. - 90

Литвинець Є. - 9

Лобарчук О. - 12, 64, 73

Мартинець С. - 26

Морикіт В. - 60

Назарчук Д. - 7, 15, 32, 47

Непеляк Є. - 30

Нехватал Б. - 35

Новосьолов О. - 65

Палагнюк Л. - 61

Палій Н. - 74

Писарєв В. - 84

Півторак О. - 33

Пірус Т. - 62

Пожоджук Д. - 70

Посівнич М. - 27

Пуліковський Я. - 91

Романів М. - 41

Рубель А. - 31

Савицкая Т. - 66

Савицький О. - 67

Сиванич Б. - 95

Сіреджук П. - 21

Стражник Л. - 42, 63

Табачук О. - 58

Тебешевська О. - 24

Тебешевська-Качак Т. - 68

Тисячна Н. - 85

Ткачівський Я. - 77, 78

Федорак Н. - 45

Якель Р. - 96

ЗМІСТ

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ІСТОРІЯ  ОБЛАСТІ

      ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ

      ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

      ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

АРХЕОЛОГІЯ

ЕКОНОМІКА

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

      ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА  УПРАВЛІННЯ

       ЮРИДИЧНІ НАУКИ

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

ОСВІТА

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА . СПОРТ. ТУРИЗМ

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ФОЛЬКЛОР

МИСТЕЦТВО

      ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

      МУЗИКА

      ТЕАТР

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка