Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарства. Інформаційний бюлетень. Вип. 2Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань.

Бюлетень складається із шести розділів:

- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач - С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка            

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Осташко Т. О. Внутрішній агропродовольчий ринок України / Т. О. Осташко, Л. Ю. Волошенко, Г. В. Лєнівова. - К. : [б. в.], 2010. - 208 с.               

Артімонова І. В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств / І. В. Артімонова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 46-51.

Артімонова І. В. Формування системи аграрного маркетингу на регіональному рівні / І. В. Артімонова // Формування ринкових відносин. - 2010. - № 4. - С. 166-170.

Бойко В. І. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект / Б. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 37-40.

Борисова І. Іноземці вкладають кошти в АПК Львівщини / І. Борисова // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 7-9.

Борсук О. М. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика розвитку сільської кредитної кооперації / О. М. Борсук // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 4. - С. 196-203.

Борсук О. М. Страхування сільськогосподарських ризиків як метод підвищення інвестиційної привабливості галузі / О. М. Борсук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 77-79.

Борсук О. М. Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств як чинник підвищення інвестиційної привабливості / О. М. Борсук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 73-75.

Брояка А. А. Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України / А. А. Брояка // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 142-147.

Варченко О. М. Напрями обгрунтування маркетингових стратегій для підприємств цукрової промисловості / О. М. Варченко, К. В. Слупян // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 61-64.

Власов В. І. Шляхи подолання глобальної продовольчої кризи / В. І. Власов, М. А. Лисак // Економіка АПК. - 2010. - № 4.  - С. 138-141.  

Гнатишин Л. Б. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 86-91.

Гончарова Н. П. Інноватизація АПК на засадах реконверсійної технології / Н. П. Гончарова, Б. Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 50-55.

Гривківська О. В. Теоретичні підходи до визначення фінансової безпеки сільського господарства / О. В. Гривківська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 160-165.

Жарун О. В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах регіону / О. В. Жарун // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 83-87.

Збарський В. К. Державна підтримка сільського господарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 74-80.

Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України / М. М. Кулаєць, М. М. Лучник, М. Ф. Бабієнко [та ін.] // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 113-119.

Кисельова О. М. Спеціальні режими оподаткування в аграрному секторі / О. М. Кисельова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 104-108.

Кірейцев Г. Г. Проблеми обліку сільськогосподарської діяльності у бюджетних установах // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 64-68.

Кліменко В. Українська зернова асоціація: ринок зерна вимагає більшої уваги / В. Кліменко // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 12-14.

Кобута І. В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / І. В. Кобута // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 4. - С. 31-38.

Коденська М. Ю. Інвестиційні пріоритети в аграрно-промисловому виробництві / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 49-53.

Козловський С. В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський, Ю. В. Герасименко, В. О. Козловський // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 5. - С. 263-275.

Ланченко Є. О. Аналіз інвестиційних процесів і зайнятості в аграрному секторі економіки / Є. О. Ланченко // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 81-86.

Лекарь С. І. Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність / С. І. Лекарь // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С. 58-64.

Лузан Ю. Я. Відтворювальні процеси в агропромисловому комплексі України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 39-44.

Лузан Ю. Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 40-48.

Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 3-12.

Мельничук А. Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках / А. Ю. Мельничук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 4. - С. 65-72. 

Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 3-18.  

Миськів Л. П. Особливості обліку формування та використання прибутку при застосуванні сучасного програмного забезпечення / Л. П. Миськів // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 68-73. 

Могилова М. М. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах реформування земельних і майнових відносин / М. М. Могилова // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 161-167.  

Найдьонов В. С. Особливості формування ринкових відносин в аграрному секторі України / В. С. Найдьонов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 157-159.

Настасенко О. Г. Внутрішні чинники фінансового оздоровлення та забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств / О. Г. Настасенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 121-124.

Настасенко О. Г. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств / О. Г. Настасенко // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 4. - С. 120-126.

Поліщук Н. В. Напрями розвитку інноваційної діяльності переробних підприємств АПК / Н. В. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 84-87.   

Прутська О. О. Власність на землю та форми її реалізації / О. О. Прутська // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 4. - С. 28-31. 

Резнікова О. С. Удосконалення механізму забезпечення продовольчої безпеки в Україні / О. С. Резнікова // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 35-38.

Саблук Р. П. Фінансовий стан формувань малого агробізнесу як основа розвитку корпоративних фінансів // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 76-81.       

Скрипник А. В. Експортна складова розвитку аграрного сектору та продовольча безпека / А. В. Скрипник, Т. Ю. Зінчук // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 125-133.           

Супрун О. М. Державне регулювання аграрної економіки та ефективність сільськогосподарських товариств / О. М. Супрун // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 158-162.

Тулуш Л. Д. Земельна рента як джерело плати за землю / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 68-76.

Чмуленко Н. І. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання / Н. І. Чмуленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 153-158.

Шаціло Н. І. Обгрунтування системи оцінювання економічної стійкості сільськогосподарського підприємства в контексті сталого розвитку / Н. І. Шаціло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 136-139.

Шпикуляк О. Г. Інституційне забезпечення розвитку та регулювання ринку: аналітична оцінка / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 150-157. 

Шуст О. А. Організаційно-економічний механізм поширення інновацій у сільському господарстві провідних країн світу / О. А. Шуст // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 144-147.

Юшин С. О. Методичний аспект кластерного управління розвитком аграрного сектору / С. О. Юшин, В. П. Павлик, М. А. Брусенко // Економіка АПК. - № 4. - С. 128-132.

 ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Амбросов В. Я. Ефективність виробництва оригінального та елітного насіння зернових колосових культур / В. Я. Амбросов, Н. Ю. Єгорова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 66-71.  

Анішин Л. В Україні очікують урожай кукурудзи вищий за середній за останні роки / Л. Анішин // Пропозиція. - 2010. - № 5. - C. 64, 67-69.

Бабич А. Соєвий пояс і розміщення виробництва сортів сої в Україні / А. Бабич, А. Бабич-Побережна // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 52, 54, 56.

Бардадим М. В. Перспективи розвитку зернового комплексу України / М. В. Бардадим // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 57-61.

Білека Ф. Г. Обрізування плодових дерев у дачних і присадибних садах / Ф. Г. Білека, С. В. Гоменюк // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 14-16, 33.

Власов В. В. Перспективи розвитку виноградарства України / В. В. Власов, В. О. Шерер // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 21-24. 

Волков В. Європейський виноградник. Перший урожай / В. Волков, Н. Волкова // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 80-84.

Гаморак Б. М. Інжир - садіння і дренажний полив / Б. М. Гаморак // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 33.

Гібриди ярого ріпаку від „ПІОНЕР" - для вашого успіху"! // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 49.

Гораш О. С. Перспективи виробництва і реалізації зерна пивоварного ячменю / О. С. Гораш, М. В. Загородний // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 38-40.

Дідора В. Г. Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення / В. Г. Дідора, І. Ю. Деребон, С. М. В'юнцов // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 23-25.

Дудкіна О. Урожай формує листя / О. Дудкіна, А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 80-82.

Жаркова Г. Соняшник - нові пропозиції для сівби 2010 року / Г. Жаркова, Г. Каражбей, В. Гаврилянчик // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 48-52.

Жердецький І. Ефективне позакореневе підживлення цукрових буряків / І. Жердецький, О. Ступенко // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 68,70, 72, 74.

Зайцева Л. Смородиновая радуга. Новые „имена" красноплодных сортов / Л. Зайцева // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 5. - С. 56-58.

Золотухіна Л. М. Якість і лежкість стійких та імунних до парші сортів яблуні / Л. М. Золотухіна, П. В. Кондратенко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 76-78.

Кисленко О. Петрушка: і лікує, і настрій поліпшує / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 10-11. 

Кисленко О. Редиска: запобігає раку і дарує вітаміни / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 12-13.

Колесник Л. І. Буряк столовий - давня цілюща овочева культура / Л. І. Колесник // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 4-5.

Корогод С. С землею ощутив родство... Безрассадный способ выращивания томатов / С. Корогод // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 14-15.

Крупський А. Озимий ріпак: оптимізація живлення та захист від стресів / А. Крупський // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 46-52.

Лихочвор В. Соя виходить за межі Соєвого поясу / В. Лихочвор, Р. Панасюк // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 58-60.   

Лівандовський А. Нові гібриди кукурудзи: найкращий початок аграрного сезону'2010 / А. Лівандовський, М. Таганцова // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 70-73.

Мазур П. Приправа для лозы. Применение стимуляторов роста на винограднике / П. Мазур // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 36-37.

Макаренко М. М. Перспективні сорти ремонтантної малини / М. М. Макаренко // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 34-35.

Мамченко Г. С. Порічки у приватних садах / Г. С. Мамченко // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 34-37.

Медведєв В. В. Твердість грунту як критерій для обгрунтування технологій і технічних засобів з його обробітку / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 14-18.

Мілієнко М. Селекційні досягнення бурякоцукрової галузі / М. Мілієнко // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 70-73.

Музыченко Ф. Ягода голубых кровей. Черника высокорослая в Украине / Ф. Музыченко // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 28-29.

Пінчук М. О. Успішно вирощуємо батат / М. О. Пінчук // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 6-7.

Притула С. Укрыты от всех невзгод. Сажанцы в упаковке на рынке Украины / С. Притула // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 34-35.

Романюк А. Рассада на сене. Выращивание рассады перца для открытого грунта / А. Романюк // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 12-13.

Санін В. „БАСФОЛІАР" - ефективний елемент інтенсивної технології вирощування озимих зернових культур / В. Санін, Ю. Санін // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 61.

Сініцина Т. В. Страхування в системі методів управління ризиками в рослинництві: теоретико-практичні аспекти / Т. В. Сініцина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 85-91.

Скальський В. В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи / В. В. Скальський // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 48-53.

Сніговий В. С. Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни / В. С. Сніговий, С. П. Голобородько // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 23-26.

Танчик С. Екстремальна волога та висів польових культур. Коли немає дощів, але сіяти потрібно... / С. Танчик // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 76-78.

Тищенко М. В. Урожайність і якість цукрових буряків залежно від їх передпопередників і насичення буряків у сівозмінах / М. В. Тищенко, Я. П. Цвей // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 80-82.

Урятувати соняшник: місія здійсненна! // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 84-85.

Уточкин Г. Груша с разных полюсов / Г. Уточкин // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 5. - С. 50-52.

Федорин Б. Роль покривних культур під час вирощування багаторічних трав / Б. Федорин // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 62-63.

Ходаківська О. В. Напрями біологізації землеробства у кормовиробництві / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 13-17.

Цыбенко И. Чистая прибыль. Перспективы выращивания новых сортов малины и ежевики / И. Цыбенко, Т. Васильева // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 26-27. 

Чернецький В. М. Оптимізація галузі овочівництва України / В. М. Чернецький // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 20-22.

           ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Волинець Л. К. D- гіповітаміноз індиків (рахіт) / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 43.

Волинець Л. К. Отруєння курей кухонною сіллю / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 42.

Волинець Л. К. Убережіть курей від туберкульозу / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 43.

Головач М. Й. М'ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи та їх помісей / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 35-37.

Іонов І. А. Вітамін Е як засіб підвищення якості продукції птахівництва та антиоксидантного статусу організму / І. А. Іонов // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 37-39.

Календрузь І. Як зекономити на годівлі, не втративши в якості? / І. Календрузь // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 52-54.

Канцевич С. Підвищення економічної ефективності виробництва молока / С. І. Канцевич // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 23-28.

Карпюк Н. А. Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні кукурудзяного та пелюшко-вівсяного силосу / Н. А. Карпюк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 71-72.

Коваленко Г. Вирощування курчат-бройлерів у присадибному господарстві / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 41-42.

Коваленко М. М. Відродження вівчарства - один із кроків зменшення зовнішньої залежності економіки України / М. М. Коваленко, І. М. Копилова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 6. - С. 29-34.

Кожные заболевания лошадей // Тваринництво України. - 2010. - № 3. - С. 37-38.

Козіна Н. Ю. Ефективність розвитку скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини / Н. Ю. Козіна // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 31-34.

Костенко В. Повноцінна годівля - запорука високої продуктивності / В. Костенко, М. Гавриленко // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 152-153.

Крупський А. Озимий ріпак: оптимізація живлення та захист від стресів / А. Крупський // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 46-47.

Ладика В. Вітчизняний ринок молока: питань більше, ніж відповідей / В. Ладика, О. Масляк // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 28, 30.

Лясота В. Вплив пребіотика на білковий обмін організму молодняку кролів / В. Лясота // Тваринництво України. - 2010. - № 4. - С. 24 -26.

Марченко В. М. Національні особливості емісійної діяльності корпорацій молочної промисловості України / В. М. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 66-71.

Микитюк Д. Була б корівка - буде й м'ясо / Д. Микитюк, М. Почтарук, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 160-161.

Одінцов М. М. Моделювання впливу механізму вільного ціноутворення на розвиток м'ясного ринку в умовах кризи / М. М. Одінцов // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 44-48.

Олійник С. Розвиток м'ясних бугайців за різних технологій вирощування / C. Олійник // Тваринництво України. - 2010. - № 4. - С. 13-15. 

Панічев Р. Прогресивним свиням - прогресивна годівля / Р. Панічев // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 148-150.   

Перегуда В. Ринок кормів / В. Перегуда // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 32-35. 

Петренко В. І. Годівля високопродуктивних корів у першу третину лактації та сухостійний період / В. І. Петренко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 34-36.

Подобєд Л. Ветеринарні аспекти використання кормових дріжджів у свинарстві // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 145-147.

Подобєд Л. Як уберегти корову від продукційних хвороб / Л. Подобєд // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 126-129.

Ребенко Г. Інфекції респіраторного тракту свиней / Г. Ребенко // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 156-159. 

Рєзников Н. Л. Порівняльний аналіз впливу окремих середовищних чинників на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів / Н. Л. Рєзников // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 32-34.

Профессиональный подход к обработке копыт у коров // Тваринництво України. - 2010. - № 3. - С. 18.

Савран В. Досвід інтенсивного виробництва молока в Польщі / В. Савран, А. Чехічин, Р. Івахненко // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 120-123.

Скляр О. Підвищений вміст соматичних клітин - вірогідність маститу / О. Скляр, М. Машкін, І. Скляр // Тваринництво України. - 2010. - № 3. - С. 34-37.

Стіна Н. Перепелиний бізнес / Н. Стіна // Новини агротехніки. - 2010. - № 1. - С. 18-19.

Улько С. Прогнозування ринку молока в Україні та США / С. М. Улько // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 67-73.

Філоненко О. Ю. Економічна природа ефективності сільськогосподарського виробництва і реалізації продукції птахівництва / О. Ю. Філоненко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 130-133.

Шелест Л. С. Державна підтримка розвитку галузі вівчарства / Л. С. Шелест // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 17-22.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Брухаль Ф. Коренепаросткові бур'яни: як з ними боротися / Ф. Брухаль // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 96-98.

Верещагин Л. Вредители и болезни земляники / Л. Верещагин // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 41-44.

Гродський В. Чисельність і шкодочинність домінуючих видів мікролепідоптера на яблуні / В. Гродський // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 88-90.

Довгань С. Прогноз фітосанітарного стану сільгоспрослин / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 78-80.

Дудкіна О. Весняний раціон для пшениці / О. Дудкіна, А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 78-79.

Зенкор. Щоб успіху ніщо не заважало! // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 24.

Зозуля О. Л. Злакові бур'яни: як швидко знищити їх без негативних наслідків / О. Л. Зозуля // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 64.

Зуза В. С. Вплив післясходових гербіцидів широкого спектра дії на бур'яни і кукурудзу / В. С. Зуза // Вісник аграрної науки. - 2010. - - № 4. - С. 31-33.

Капустянка - справжнє лихо для саду, але її можна подолати // Квіти України. - 2010. - № 3. - С. 16.

Каушан О. О. Підробний Престиж або „золота жила" шахраїв! / О. О. Каушан // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 19.

Каушан О. О. Як захистити та картоплю від альтернаріозу і фітофторозу? / О. О. Каушан // Дім, сад, город. - 2010. - № 6. - С. 3.

Круть М. Захистимо посіви зернових культур від хлібних блішок / М. Круть // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 90, 92.

Круть М. Як знизити шкідливість пшеничного трипса? / М. Круть // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 96-97.

Лінник М. К. Нові способи збирання конопель / М. К. Лінник, В. І. Макаєв, О. А. Примаков // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 48-51.

Люта Ю. Вирощування томата: секрети успіху. Технологія вирощування томата у відкритому грунті в зоні Степу України / Ю. Люта, В. Васюта, О. Бардадіменко // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 98-100.

Міщенко Л. Т. Комплексна діагностика симптомів „багряних листків" озимої пшениці / Л. Т. Міщенко, Г. В. Решетник, В. В. Тороп // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 27-30.

Нові елементи технології захисту промислових плодових насаджень від ТОВ „Самміт-Агро Юкрейн" // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 82-83.

Полупан М. І. Природний механізм захисту схилових грунтів від ерозії / М. І. Полупан, П. О. Волков // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 58-63.          

Ретьман С. AqCelence - це більше ніж фунгіцидний захист соняшнику та кукурудзи. (Фунгіцидний захист кукурудзи й соняшнику в Україні) / С. Ретьман, Ф. Мельничук // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 92-94.

Сидоренко Т. Найпоширеніші шкідники й хвороби зерняткового саду та система захисту від них / Т. Сидоренко // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 84-86.

Сидоренко Т. Найпоширеніші шкідники й хвороби сої та рекомендації щодо захисту посівів / Т. Сидоренко // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 88-92.

Тищенко М. В. Забур'яненість полів цукрових буряків / М. В. Тищенко, Я. П. Цвей // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 73-74.

Ткаленко А. Регуляторы роста и сфера их влияния / А. Ткаленко // Огородник. - 2010. - № 4. - С. 16-17.

Фокін А. Елементи інтегрованого захисту капусти від шкідників / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 95-99.

Фунгіцид Аканто Плюс 28, к.с., - інновація від „Дюпон" для захисту зернових колосових культур // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 94-95.

Шевчук І. В. Перелік пестицидів, рекомендованих для використання у приватному секторі в 2010 році / І. В. Шевчук // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 26-29.

 ТЕХНІКА АПК

Бешун О. А. Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів BUHLER / О. А. Бешун // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 10-16, 18.

Биогазовые установки для животноводческих комплексов // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 58.

Боровик Г. Вентиляційні системи на свинокомплексі / Г. Боровик // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 120-123.

Бурковський І. Д. Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств / І. Д. Бурковський, М. І. Кареба // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 92-95.

Васильченко В. Агрегати для суцільної культивації від LEMKEN / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 42-44.

Васильченко В. Навісні розкидачі мінеральних добрив / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 48-51.

Васильченко В. Сучасні причіпні та навісні штангові обприскувачі LEMKEN / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 22-25.

Власенко С. Шелушильно-шлифовальная машина своими руками / С. Власенко // Новини агротехніки. - 2010. - № 1. - С. 46-48.

Высокая производительность с проверенной техникой. Сеялка Caуena 6001 oт Amazone // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2010. - № 2. - С. 54-55.

Высокий уровень валкования. Двухроторный валкователь Swadro 1000 oт Krone // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2010. - № 2. - С. 61-65.

Горобей В. П. Створення культиватора фрезерного для догляду за рослинами на селекційних ділянках / В. П. Горобей, О. Л. Красніченко, В. Х. Пижов // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 4. - С. 50-53.

Гречкосій В. Д. Машини для збирання незернової частини врожаю / В. Д. Гречкосій // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 24-27.

Гречкосій В. Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів Terrion АТМ / В. Д. Гречкосій, О. А. Бешун // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 10-12.

Гринь Ю. Дощувальні машини в Україні / Ю. Гринь // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 108-109.

Гуцаленко Л. В. Вплив поточної та фактичної вартості на собівартість біопалива / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 54-58.

Календрузь І. Результати тестування обладнання для випоювання телят / І. Календрузь, Т. Коломієць, К. Календрузь //Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 52-55.

Карабиньош С. Обладнання для миття автомобілів сільгосп-призначення / С. Карабиньош, А. Новицький // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 112-117.

Кашуба Ю. Удосконалення організаційних форм використання сільськогосподарської техніки / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 92-95. 

Кириленко І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 62-66.

Княжанский В. Биогазовые установки в Украине ждут своего часа / В. Княжанский // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 4.

Комбайн ACROS 560: надежная классика // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 38-40.

Косилка-плющилка FC 303 RGC плюсы и минусы // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 20-23.

Культиваторы Terrano FX плюсы и минусы // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 14-16.

Лягушкин И. Диковинные агрегаты / И. Лягушкин // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 40-42.

Макаров П. Агрегаты для глубокого рыхления без оборота пласта / П. Макаров // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 26-28.

Маршал Э. Уборка силосных культур / Э. Маршал // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 34-38.

Мельников Н. Технология уборки с применением бункеров-перегрузчиков / Н. Мельников // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 34-36.

Окоча А. І. Низькозамерзаючі холодильні рідини для вітчизняної та імпортної техніки / А. І. Окоча // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 59-61.

Опалко В. Особливості експлуатації сільськогосподарських шин / В. Опалко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 60, 62, 64-66.

Передовая техника для полей. Посевной комплекс „Сириус 10" // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 33 ; № 2. - С. 45.

Правильный подход к сеялке и бороне. Регулировка посевной техники // Современная сельхозтехника и оборудование. - 2010. - № 2. - С. 50-53.

Рітченко М. С. Парник із світловідбивним екраном / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 17.

Роженко В. Процес підготовки та використання сільсько-господарської біомаси як палива / В. Роженко, І. Календрузь, І. Роженко // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 2. - С. 58-59.

Рубець А. Кого турбує стан парку тракторів? / А. Рубець // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 100-102, 104, 106-107.

Слєпцов Ю. В. Крапельне зрошення: йому немає альтернативи / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2010. - № 5. - С. 4-6.

Телескопічні навантажувачі // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 44-47.

Универсальное энергетическое средство Terra Variant // Аграрна техніка та обладнання. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

Успішні сільгоспвиробники обирають техніку „Джон Дір" // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 126-128.

Ясенецький В. Рейтинг провідних зарубіжних фірм із виробництва обладнання та обслуговування агрофірм / В. Ясенецький // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 100-102, 104. 

Ясенецький В. Призери сільськогосподарської техніки на „ТЕХАГРО'2010" / В. Ясенецький, О. Пономаренко // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 112, 114.

 МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Безуглий М. Д. Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток / М. Д. Безуглий, В. М. Булгаков, І. В. Гриник // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 5-8.

Волкогон В. В. Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин / В. В. Волкогон, С. Б. Дімова, К. І. Волкогон // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 25-28.

Жук І. В. Вплив оксиду азоту на рослини пшениці в умовах посухи / І. В. Жук, М. М. Мусієнко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 32-34.

Кандул С. Нові вимоги до біопаливної сировини в ЄС: що очікувати українським аграріям / С. Кандул // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 18-21.

Каранда Т. М. Інокуляція - справжня альтернатива мінеральним добривам! / Т. М. Каранда // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 68.

Кормош С. М. Ефективність удобрення перцю пряного типу „паприки" / С. М. Кормош // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 26-28.

Краснова Н. Чего ожидать от гуминовых удобрений? / Н. Краснова // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 5. - С. 18-19.

Кутолей Д. Нові перспективні мікродобрива НВЦ „РЕАКОМ" / Д. Кутолей // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 67.

Марчук І. У. Живлення та оптимальне удобрення кукурудзи / І. Марчук // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 74-77.

Позакореневі добрива - запорука високих врожаїв // Пропозиція. - 2010. - № 4. - С. 50-51.

Санін Ю. В. Технологія підживлення кукурудзи макро- та мікроелементами, їхнє значення та застосування в посівах кукурудзи / Ю. В. Санін // Пропозиція. - 2010. - № 5. - С. 76-77.

Смоляр В. Технічне забезпечення сучасної технології виробництва молока / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 140-143.

Тимчишин І. М. Вплив добрив і сівозмін на вологозабезпеченість і врожайність картоплі / І. М. Тимчишин // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 5. - С. 72-74.

Філон В. І. Нанодіагностика грунтів при застосуванні добрив / В. І. Філон // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 3. - С. 18-19.

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Котляревська Н. С. Лісове господарство України: розвиток і проблеми сьогодення / Н. С. Котляревська // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 5. - С. 30-36.

Котляревська Н. С. Формування системи управління лісовим господарством України / Н. С. Котляревська // Актуальні питання економіки. - 2010. - № 4. - С. 10-16.

Кургузенкова Л. А. Основні принципи оцінки ефективності диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств / Л. А. Кургузенкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 109- 111.

Новіков Р. Закон суворий, але це закон про реформування природоохоронного та мисливського законодавства / Р. Новіков // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 2. - С. 26-27.

Професійна лісозаготівельна техніка HSM // Лісовий і мисливський журнал. - 2010. - № 2. - С. 18-19.

Юрченко О. В. Методичні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві / О. В. Юрченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 236-242.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка