Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, ПОСТАТІ, КУЛЬТУРА. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКГалицько-Волинська держава: історія, постаті, культура : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка, вступ. ст. І. Драбчука, відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2009. - 64 с.

Бібліографічний покажчик  присвячений 810-річному ювілею Галицько-Волинської держави.

До нього включені  книги, монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань.

Книги анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в Україні стандартами. Подаються посилання на Інтернет-ресурси.

До бібліографічного покажчика увійшли в основному видання, які знаходяться у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, а позначені * - у фондах бібліотеки Національного заповідника „Давній Галич" та Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.

Література в розділах розташована в алфавітному порядку спочатку книг, а потім періодичних видань, розписаних аналітично.

Подано також іменний покажчик і список використаних періодичних видань.

Видання розраховане на науковців, істориків, викладачів, аспірантів, краєзнавців,  студентів, бібліотечних працівників.

Добір літератури завершено у серпні 2009 року. 

Укладач:   В. Р. Дволітка - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури

Вступна стаття:   І. В. Драбчук - провідний редактор інформаційно-видавничого відділу Національного заповідник „Давній Галич"

Відповідальна за випуск:         Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

Історичне значення Галицько-Волинської держави

У 1199 році на мапі Східної Європи появилась досить велика за охопленням території і сильна Галицько-Волинська держава. Її історія, за твердженням багатьох істориків, була складовою частиною історії давньоруської держави у часи феодальної роздробленості. Більше того, серед істориків поширеним є твердження, що саме Галицько-Волинська держава стала продовжувачем традицій державотворення у південно-західній частині Русі. Через це її навіть називають спадкоємницею останньої.

Проте є і такі науковці, що доводять відокремленість цих територій, зокрема галицьких теренів, котрі ще задовго до об'єднання з Волинню вийшли із сфери впливу київських князів і ввійшли в орбіту західноєвропейської історії. Принаймні останні десятиліття існування держави (до 1349 року) про це свідчать однозначно.

Об'єднання Галичини та Волині ніби знову повернули ці частини у сферу київського впливу і засновник держави, князь Роман Мстиславич, спочатку навіть висловлював свої претензії на стольний стіл у Києві. Однак історичні реалії початку XIII століття були зовсім іншими. Київський стіл на той час уже фактично втратив статус політичного центру великої держави, і Роман, хотів цього він чи не хотів, сам звернув свій погляд на захід. Власне, навіть його смерть не змінила подальшої долі з'єднаних земель, хоча після цього держава пережила нелегкий період випробувань. Тут маємо на увазі польську та угорську експансію та галицьку смуту.

Злучення окремих земель, як процес об'єднання з метою захисту від сильніших супротивників, був поширений у ті часи у Європі, де також почали утворюватися феодальні королівства. З часом те саме сталося і у нас, де Галич (земля) із Волинню також отримали такий статус. Безумовно, що політична незалежність будь-якої території співвідноситься із незалежністю економічною. Потенціал галицьких та волинських земель у ті часи базувався на сільському господарстві, хоча й інші види діяльності, зокрема ремесла, тут розвивалися по висхідній.

Високого рівня у Галицько-Волинській державі досягла культура. Давній Галич став третім після Києва і Новгорода центром зосередження давньоруського письменства. Саме тут був укладений Галицько-Волинський літопис - основне джерело з історії князівства у XIII столітті. Тут розвивались освіта, література, архітектурне будівництво, скульптура, музичне мистецтво, зокрема церковний спів, про що свідчать чисельні пам'ятки, які збереглися із княжих часів. Велику роль відігравала церква, що згодом вилилось у створення окремої Галицької митрополії.

Ще одну особливу роль у значимості цієї держави мало видобування і торгівля сіллю, яка з наших країв постачалась у різні землі, зокрема й до Києва. Цікаво, що оборудки з сіллю провадили галицькі бояри, котрі також тримали в своїх руках внутрішню та зовнішню торгівлю. З Галицько-

Волинської держави експортували продукцію сільського господарства, хутра, віск, хутрові вироби тощо. До нас із Русі привозили ремісничі вироби, зокрема художньо-ювелірні (хоча у самому Галичі була ювелірна майстерня), з півночі доставляли ліс, шкури, з півдня - шовк, дорогі тканини, прикраси, зброю, південні фрукти, вино.

Із заходу імпортували сукно, полотно, оселедець. Торгівля зосереджувалася на основних гостинцях - Золотому, Соляному, Бурштиновому. Важливою водною артерією тривалий час був Дністер, а в самому Галичі знаходилась велика пристань. Також через Галич проходив шлях, який з'єднував Балтійське море з Чорним.

Сам Галич у той час був досить укріпленим містом і приваблював своєю красою. Чисельні золотоверхі храми та монастирі, боярські садиби, передмістя і ремісничий посад творили панораму княжого града. Галич, як столиця, мав і вигідне географічне розташування. Саме тому князь Роман зробив його столицею своєї держави. На думку окремих учених, тут він був і похований.

Коли на Волині, навіть і в наш час, висловлюють думку, що правильно держава Романа мала б називатися Волинсько-Галицька, вона може бути підтримана хіба що з алфавітного порядку розташування букв. В усіх інших випадках Галич (тут у значенні земля) мав відчутну перевагу. Справа у тому, що основи формування на цих землях державного організму були закладені ще із часів існування Білої (Великої) Хорватії. На її грунті пізніше виросло не менш могутнє князівство часів правління Ярослава Осмомисла. Його володіння простягались вздовж Дністра далеко на південь аж до гирла Дунаю. Цей галицький князь користувався авторитетом на міжнародній арені, підтримував стосунки з можновладцями багатьох європейських держав.

Важливою особливістю Галицько-Волинської держави було сильне боярство. Володіючи значними територіями, місцеві аристократи поступово зосередили у своїх руках головні органи влади. Спираючись на свою економічну та військово-політичну міць, бояри фактично розпоряджались князівським столом, запрошували чи усували князів. У даному випадку можемо говорити про своєрідну боярську республіку з бутафорною владою місцевого князя. Правда, тут мусимо відмітити, що не всі галицькі князі погоджувались із такою роллю. Однак держава не завжди від цього вигравала.

Після занепаду Галицько-Волинської держави у період польсько-литовського панування ці землі отримали назву воєводства Руського (полякам ця назва підходила більше, бо не нагадувала про минулу славу Галича). Проте у 1772 року, після входження до складу Австрійської імперії земель Галичини та Волині, їм було повернуто давню назву „Королівство Галіції та Лодомерії" з приєднанням окремих південнопольських (точніше давніх хорватських) територій. Ця тривала традиція і бажання галичан мати свою державу на початку XX століття вилилась у проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) зі столицею у Львові, що став наступником Галича. Подальшим кроком цього ряду мало б бути утворення незалежної Галицької республіки, чого добивались провідники ЗУНР до 1923 року, або створення Галицької автономії у складі незалежної України. Однак, не підтримані на початку 90-тих років минулого століття ідеї українського федералізму звели нанівець потуги так званої Галицької Асамблеї. Проте, ця сторінка галицької історії, очевидно, ще не завершена, адже у пресі час від часу з'являються статті про галицьку окремішність. Можливо й тому, мусимо відмітити, що навіть у цьому контексті значення Галицько-Волинської держави важко переоцінити. Адже зрозуміло, що без неї не було б усіх вище перелічених державних формувань на території сучасних західноукраїнських земель.

Галицько-Волинська держава не тільки тривалий час зберігала єдність об'єднаних територій, але й використовувала за західноєвропейськими зразками традиції формування державних органів. Адже відчутним є вплив західноєвропейського права на розвиток галицьких установ та інститутів. У зовнішній політиці володарі держави опирались на союз із Німецьким орденом та Литвою, а також підтримували постійні дружні відносини з Польщею, Угорщиною, Візантією і навіть з Римом, що підсилювало її значущість.

Таким чином, можна стверджувати, що утворення Галицько-Волинської держави стало визначною історичною подією. Її існування засвідчило продовження державницького життя на наших землях, не дозволило асимілювати населення регіону, яке впродовж віків пам'ятало про своє минуле і з кожним періодом прагнуло відродження власної держави.

ІВАН ДРАБЧУК,

провідний редактор інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника „Давній Галич"

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА НА ТЛІ ІСТОРІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.           Бойко В. Дослідження історії військової справи Галицько-Волинської держави ХІІІ-ХІV ст. українськими вченими кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. / В. Бойко // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. - Галич, 2008. - С. 97-100.

2.           Виноградів Г. Українська історіографія кінця ХІХ та початку ХХ століть про причини упадку Галицько-Волинської держави / Г. Виноградів // Краківські українознавчі зошити. - Краків, 1993. - С. 125-132.

3.           Винокур І. Галицько-Волинське князівство і Болохівська земля ХІІ-ХІІІ ст. / І. Винокур // Галич в доісторії і середньовіччі : матеріали Міжнар. наук. археол. конф. Галич, 4-6 верес. 2003 р. - Галич, 2004. - С. 40-44.

4.           Внутрішній устрій України-Руси за княжої доби // Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1 / Н. Полонська-Василенко. - 3-е вид. - К., 1995. - С. 214-269.

5.           Гаврилів Б. Сторінки історії Прикарпаття в бібліографії : метод. посіб. на допомогу краєзнавцям / Б. Гаврилів, Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 17-19.

6.           Галицкая Русь и Берладское княжество // Русанова И. Древнерусское Поднестровье : историко-краевед. очерк / И. Русанова, Б. Тимощук. - Ужгород, 1981. - С. 84-126.

7.           Галицька держава  // Наш Г. Історія українського народу / Г. Наш. - К., 1993. - С. 43-48.

8.           Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф., присвяч. 1100-річчю Галича. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 124 с.

9.           Галицько-Волинська держава // Велика історія України. - Л. ; Вінніпег, 1948. - С. 233-270.

10.      Галицько-Волинська держава // Україна / авт.-упоряд. В. Томазов, О. Ясь. - К., 2007. - С.101-110.

11.      Галицько-Волинська держава // Коструба Т. Нарис історії України : вибр. тв. Т. 2 / Т. Коструба. - Торонто, 1961. - С. 239-268.

12.      Галицько-Волинська держава // Крип'якевич І. Історія України / І. Крип'якевич. - Л., 1990. - С. 71-85.

13.      Галицько-Волинська держава // Шаповал Ю. Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. Шаповал. - К., 2008. - С. 62-63.

14.      Галицько-Волинська держава XII-XIV ст. : зб. наук. праць. У 2-х кн. Кн.1 / упоряд. О. Кучерук. - Л. : Світ, 2002. - 128 с.

15.      Галицько-Волинська держава. Володимирко. Ярослав Осмомисл. Роман. Король Данило і його рід. Татарська руїна. Упадок Галицько-Волинської держави // Дорошенко Д. Нариси історії України / Д. Дорошенко. - Л., 1991. - С. 84-100.

16.      Галицько-Волинська держава і право // Терлюк І. Історія держави і права України: доновітній час / І. Терлюк. - К., 2006. - С. 67-87.

17.      Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Міжнар. наук. конф., Галич, 19-21 серп. 1993 р.: тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - 135 с.

18.      Галицько-Волинська держава - правонаступниця Київської Русі // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 170-204.

19.      Галицько-Волинська земля ХІІІ-ХV вв. // Багалій Д. Нарис історії України. Доба натурального господарства / Д. Багалій. - К., 1994. - С. 265-282.

20.      Галицько-Волинська Русь. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Польського королівства // Верстюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Верстюк. - К., 1995. - С. 28-60.

21.      Галицько-Волинське князівство // Литвин В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К., 2001. - С. 50-53.

22.      Галицько-Волинське князівство - продовження традиції русько-української державності (перша половина ХІІІ-друга половина ХІV ст.) // Музиченко П. Історія держави і права України : навч посіб. - 5-е вид. випр. і доп. / П. Музиченко. - К., 2006. - С. 50-67.

23.      Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - 147 с.

       Із змісту: Брайчевський М. Географічні межі Галицького князівства близько 1185 р. (з коментарів до „Слова о полку Ігоревім"). - С. 24-28; Котляр М. Дипломатичні відносини Галицько-Волинської Русі з Угорщиною в ХІІІ столітті. - С. 82-86.

24.      Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич : Плай, 1998. - 350 с.

       Із змісту: Кравчук М. Розвиток української державності в період Галицько-Волинського князівства. - С. 85-92; Наум М. Державно-правова думка в Галицько-Волинському князівстві. - С. 294-298; Тютюнник С. Формування та розвиток господарсько-економічної культури в Галицько-Волинській державі. - С. 340-343.

25.      Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич,10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

26.      Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1110-річчя і 800-річчя Галицько-Волинського князівства. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 186 с.

27.      Галичина (Галицько-Волинське князівство. Кінець ХІІ-середина ХІV ст.) // Історичний атлас Галичини: карти, схеми, автентичні гравюри і печатки. З праісторичних часів до ХХ ст. / уклав В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 7.

28.      Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об'єднавчий період  / В. Головченко // Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 7. - К., 2006. - С. 336-362.

29.      Головченко В. Дипломатія Галицько-Волинської держави / В. Головченко // Історичний календар. 2007. - К., 2007. - С. 440-460.

30.      Головченко В. Історія дипломатії Галицько-Волинської держави: галицький період / В. Головченко  // Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 6. - К., 2005. - С. 324-345.

31.      Грабовецький В. Об'єднання Галицько-Волинських земель в єдину державу - спадкоємицю Київської України-Руси. До 800-річчя утворення  Галицько-Волинського князівства / В. Грабовецький // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 17-26.

32.      Гречило А. До питання про символи Галицько-Волинської держави (ХІІ-початок ХІV ст.) / А. Гречило // Науковий вісник Українського Історичного Клубу. Т. VІІ. - М., 2003. - С. 96-100.

33.      Грицак П. Галицько-Волинська держава / П. Грицак. - Нью-Йорк : Обнова, 1958. - 176 с.

34.      Грушевський М. Боротьба за Галицько-Волинські землі / М. Грушевський // Грушевський М. Історія України-Руси. Т. IV. ХІV-ХVІ віки - відносини політичні / М. Грушевський. - К., 1993. - С. 19-62.

35.      Грушевський М. Галицько-Володимирська держава (ХІІІ-ХІV вв.) / М. Грушевський // Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 3. До року 1340 / М. Грушевський. - К., 1993. - С. 1-142.

36.      Дехтярьова Н. Волинсько-Галицька караїмська спільнота / Н. Дехтярьова // Караїми Галича: історія та культура : матеріали Міжнар. конф. (додаток), Галич, 6-9 верес. 2002 р. - Л. ; Галич, 2002. - С. 197-199.

37.      Західноукраїнські землі. Початки галицького відродження // Семчишин М. Тисяча років української культури / М. Семчишин. - К., 1993. - С. 247-254.

38.      Ідзьо В. Аналіз історіографії з питань соціально-економічного, політичного становлення та розвитку Галицької держави (ІІІ-ХІІ ст.) / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Університету. Т. VІІ. - М., 2005. - С. 34-50.

39.      Ідзьо В. Галицька держава: процеси етнотворення та становлення (ІІІ-ХІІ ст.) / В. Ідзьо. - Л. : Камула, 2005. - 352 с.

40.      Ідзьо В.  Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2004. - 418 с.

41.      Ідзьо В. Українська держава в XIII столітті / В. Ідзьо. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 320 с.

42.      Калакура Я. Новітня історіографія Галицько-Волинської держави / Я. Калакура // Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1110-річчя і 800-річчя Галицько-Волинського князівства. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 91-104.

43.      Київська Русь і Галицько-Волинське князівство - перші українські державні утворення // Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. - Л., 1995. - С. 16-31.

44.      Княжества-земли. ХІ-ХІІІ вв. Галицко-Волынское государство ХІІІ-ХІV вв. // Грушевский М. Очерк истории украинского народа / М. Грушевский. - К., 1990. - С. 66-76.

45.      Котляр М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / М. Котляр. - К. : Наук. думка, 1968. - 143 с.

46.      Котляр М. Галицько-Волинська держава / М. Котляр // Історія України в особах ІХ-ХVШ ст. - К., 1993. - С. 89-132.

47.      Котляр М. Галицько-Волинська Русь / М. Котляр. - К. : Альтернатива, 1998. - 336 с. - (Україна крізь віки. Т. 5).

48.      Котляр М. Історія давньоруської державності / М. Котляр. - К. : Київ. славініст. ун-т, 2002. - 235 с.

49.      Котляр Н. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ-ХІІІ вв. / Н. Котляр. - К. : Наук. думка, 1985. - 184 с.

50.      Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - К. : Наук. думка, 1984. - 174 с.

51.      Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - 2-е вид., із змінами і допов. - Л., 1999. - 220 с.

52.      Моця О. Карпати у Х-ХІV століттях / О. Моця // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Т. 1. Археологія та антропологія. - Л., 1999. - С. 341-360.

53.      Нагірний В. З історії взаємин Галицько-Волинського князівства із римською курією на початку ХІІІ ст. / В. Нагірний // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 133-139.

54.      Об'єднання українських земель Галицько-Волинським князівством // Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1. До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. - К., 1995. - С. 192-213.

55.      Островський В. Історія Прикарпаття : посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / В. Островський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 352 с.

       Із змісту: Невід'ємна частина Київської Русі та Галицько-Волинської держави. - С. 27-41; Відгомін княжих часів - початок польського володарювання. - С. 44-55.

56.      Пашуто В. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Пашуто. - М. : АН СССР, 1950. - 327 с.

57.      Період третій - Галицький (1087-1340) // Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас. - К., 1991. - С. 69-92.

58.      Погорельський Я. Белзьке князівство в системі Галицько-Волинської Русі / Я. Погорельський // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. VІІ. - М., 2003. - С. 120-128.

59.      Полонська-Василенко Н. Галицько-Волинська держава ХІІІ-ХІV ст. / Н. Полонська-Василенко // Енциклопедія Українознавства: загальна частина. Т. 2. - К., 1995. - С. 426-430.

60.      Прикарпаття в період Галицько-Волинської держави ХІІ-початку ХІV ст. // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 52-167.

61.      *Софроненко  К. Обществено-политический строй Галицко-Волынской Руси: ХІ-ХІІІ вв. / К. Софроненко. - М. : Госюриздат, 1955. - 139 с.                                                

62.      Тимощук Б. Язичницькі святилища Галицької Русі / Б. Тимощук // Историко-филологический вестник Украинского Института. Т. 1. - М., 1997. - с. 176-181.

63.      Томенчук Б. Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття : матеріали археол. дослідж. 1976-2006 рр. / Б. Томенчук. - Івано-Франківськ : Видавець І. Я. Третяк, 2008. - 696 с.

64.      Томенчук Б. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства / Б. Томенчук // Галицько-буковинський хронограф. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 7-22.

65.      Українська торговля в галицько-волинську добу // Торговельно-промисловий альманах. - Л., 1934. - С. 21-27.

66.      Утворення Галицько-Волинської дер­жави. Суспільно-політичний лад Галицько-Волинської держави // Кульчицький В. З історії української державності / В. Кульчицький, М. Настюк, Б. Тищик. - Л., 1992. - С. 16-25.

67.      Феодальна роздробленість. Галицько-Волинська держава та її зв'язки з країнами Центральної Європи // Терещенко Ю. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця ХVІ ст. / Ю. Терещенко. - К., 1996. - С. 130-198.

68.      Чорний Д. Галицько-Волинське князівство - нова європейська держава / Д. Чорний // Політична історія України : посіб. - К., 2001. - С. 60-75.

69.      Баран О. Спадщина Княжого Холма: пам'ятки і літописна традиція / О. Баран // Пам'ятки України. - 2006. - № 1-2. - С. 33-46.

70.      Борисенко В. Галицько-Волинська держава / В. Борисенко // Чумацький шлях. - 2002. - № 5. - С. 10-12.

71.      Брайчевський М. Галицько-Волинське королівство / М. Брайчевський // Хроніка-2000. - Вип. 31/32. - С. 84-101.

72.      Василенко С. Геополітичні традиції Київської Русі і Галицько-Волинської держави / С. Василенко // Людина і політика. - 2002. - № 5. - С. 102-111.

73.      Володін Б. Від данини - до податку: податі у Галицько-Волинському князівстві / Б. Володін // Галицьке слово. - 1999. - 27 листоп., 4, 25 груд.

74.      Волощук М. Взаємовідносини Русі та Угорщини в період піднесення Галицько-Волинського князівства (1199-1205 рр.) / М. Волощук // Історичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 68-72.

75.      Грабовецький Б. Княжа доба на Гуцульщині / Б. Грабовецький // Гуцульщина (Торонто). - 1999. - № 57. - С. 16-21.

76.      Губань Р. Історія становлення сучасного адміністративно-територіального устрою України : [одним з 11 етапів є Галицько-Волин. князівство] / Р. Губань // Юридичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 64-73.

77.      Дашкевич Я. Сербське дослідження з історії Галицько-Волинської держави / Я. Дашкевич // Пам'ять століть. - 2004. - № 2. - С. 151-160.

78.       Дашкевич Я. Українські землі в часах галицько-волинської державності (кінець Х-середина ХІV ст.) / Я. Дашкевич // Пам'ять століть. - 2002. - № 4. - С. 3-21.

79.      Драбчук І. Фатальні жінки [періоду Галицько-Волин. князівства] / І. Драбчук // Газета іf. uа. - 2005. - 20 жовт.

80.      Ждан М. До питання про залежність Галицько-Волинської Руси від Золотої Орди / М. Ждан // Український історик (Мюнхен). - 1967. - № 1-2. - С. 23-27.

81.      Ідзьо В. Передумови суспільного, економічного та політичного становлення Галицької держави (ІІ-Х ст. н.е.) / В. Ідзьо // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 292-311.

82.      Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті і сучасна методологія державознавства / В. Ідзьо // Мандрівець. - 2002. - № 4. - С. 21-25.

83.      Котляр М. Бойові та похідні порядки Галицького і Волинського війська в ХІІ-ХІІІ ст. / М. Котляр // Київська старовина. - 2004. - № 4. - С. 3-14.

84.      Котляр М. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ ст. / М. Котляр // Київська старовина. - 1999. - № 6. - С. 3-15.

85.      Котляр М. Галицько-Волинське велике князівство ХІІІ ст. / М. Котляр // Історія України. - 2000. - № 4 (січ.), 6 (лют.).

86.      Котляр М. Галицько-Волинське князівство / М. Котляр // Український історичний журнал. - 2000. - № 1. - С. 21-32.

87.      Котляр М. Дипломатичні відносини Галицько-Волинської Русі з Угорщиною в ХІІІ ст. / М. Котляр // Дністрова хвиля. - 2001. - 2 листоп.

88.      Кралюк П. Ятвяги та боротьба Київської Русі й Галицько-Волинського князівства за Полісся / П. Кралюк // Визвольний шлях. - 2005. - № 9-10. - С. 188-191.

89.      Мицько І. Історія Галицько-Волинської держави у генеалогічних сюжетах / І. Мицько // Знак. - 2000. - № 20 (лют.).

90.      Нікітін Ю. Значення виникнення Галицько-Волинської держави для безпеки українських земель / Ю. Нікітін // Юридична Україна. - 2008. - № 7. - С. 4-7.

91.      Пушик С. Галичина і княгиня Ланка: спроба розгадати деякі таємниці історії краю / С. Пушик // Дзвін. - 2006. - № 1. - С. 109-117.

92.      Пшик В. Ангел у Галичі : [про перебування візантійс. імператора Олексія ІІІ Ангела на галицько-волин. землях] / В. Пшик // Літопис Червоної Калини. - 1995. - № 1-3. - С. 2-9.

 ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

93.            Галицько-Волинська держава [витяги з док.] // Хрестоматія з історії держави і права. - К., 2003. - С. 41-42.

94.            Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ століть. - К., 1939. - 293 с.

Із змісту: Боротьба князів з половцями. Розгром половців (1170 р.). - С. 137; Виступ галицьких бояр проти князя Ярослава Осмомисла (1170 р.). - С. 137-138; Смерть галицького князя Ярослава Осмомисла і початок князювання в Галичі Володимира (1187 р.). - С. 141-142; Князь галицько-волинський Роман, римський папа і Польща (початок ХІІІ ст.). - С. 143; Характеристика князя галицько-волинського Романа; легенда про Отрока. - С. 143-144; Боротьба князів Данила Романовича і Мстислава Удалого проти нападу Польщі й Угорщини на Галичину (1213-1219 рр.). - С. 145-147; Боротьба князів Мстислава Удалого і Данила Романовича проти нападу на Галичину угрів і поляків (1226-1227 рр.). - С. 151-153; Боротьба князя Данила Романовича проти нападу угрів, німців і поляків на Галичину й Волинь (1230-1238 рр.). - С. 153-157; Бояри в Галичині (кінець І половини ХІІІ ст.). - С. 163-164; З подій князювання Данила й Василька Романовичів в Галицько-Волинському князівстві. Боротьба Данила й Василька проти нападу угрів і поляків (1241-1245 рр.). - С. 168-173; Боротьба князя галицького Данила з татарами (1250-ті роки). - С. 173-176.

95.            Купчинський О. Документи Галицького князівства ХІІІ-ХІV ст. / О. Купчинський // Тези обласної науково-практичної конференції, присвяченої 325-річчю заснування міста Івано-Франківська. - Івано-Франківськ, 1987. - C. 148-150.

96.            Літописні книжники // Коваль Н. Писемність, мова і література Галицько-Волинської держави / Н. Коваль. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 39-45.

97.            Матеріали з історії Галицько-Волинського князівства з літописів Київської  Русі // Гаврилів Б. Давній Галич в пам'ятках історії та культури / Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 1-20 (додатки).

98.            Драбчук І. „Літопис Руський" про характер короля Данила / І. Драбчук // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 395-399; Дністрова хвиля. - 2001. - 1 черв.

99.            Запаско Я. Галицько-Волинські манускрипти ХІІ століття / Я. Запаско // Друкарство. - 1999. - № 4. - С. 6-9.

100.       Котляр М. Галицько-Волинський ізвод у колі давньоруських літописів / М. Котляр // Київська старовина. - 1999. - № 1. - С. 13-21.

101.       Фіголь М. Мініатюри Галицько-Волинських рукописних книг ХІІ-ХV ст. / М. Фіголь // Українознавчі студії. - 2000. - № 2. - С. 273-282.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС

102.       Бабич Н. Образ князя Данила у „Галицько-Волинському літописі" (сприйняття у 1100-ліття Галича) / Н. Бабич // Галицько-буковинський хронограф. № 1 (3). - Івано-Франківськ ; Чернівці, 1999. - С. 123-128.

103.       Василевич Р. Мовностилістичні засоби зображення образу Данила в Галицькому літописі / Р. Василевич // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 247-248.

104.       Галицько-волинський літопис. - Л. : Червона Калина, 1994. - 254 с.

105.       Галицько-Волинський літопис // Літопис руський. - К., 1989. - С. 368-452.

106.       Галицько-волинський літопис / пер. і пояснив Т. Коструба. - Торонто, 1967. - 128 с.

107.       Галицько-Волинський літопис // Полєк В. Історія української літератури Х-ХVІІ століть / В. Полєк. - К., 1994. - С. 35-37. 

108.       Галицько-Волинська доба : [про Галицько-Волин. літопис та церков. л-ру] // Грушевський М. Історія української літератури. Т. 3 / М. Грушевський. - К., 1993. - С. 132-249.

109.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай ; Галич, 1998. - 350 с.

Із змісту: Криса Б. Риторика Галицько-Волинського літопису. - С. 189-194; Палюга Л. Запозичена лексика Галицько-Волинського літопису як свідчення тогочасних міждержавних контактів. - С. 195-198; Василевич Г. Синтаксичні особливості Галицько-Волинського літопису. - С. 245-247.

110.       *Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис: процес складання, редакції і редактори / А. Генсьорський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958. - 103 с.

111.       Київський і Галицько-Волинський літописи // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 87-89.

112.       Клати М. Історико-антропологічні роздуми щодо образу королів  і влади в Галицько-Волинському літописі / М. Клати // Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 83-97.

113.       Котляр М. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М. Котляр. - К. : Ін-т історії України, 1993. - 167 с.

114.       Мазур О. Питання хронології подій Галицько-Волинського літопису у науковому доробку М. Грушевського / О. Мазур, Ю. Киричук // Михайло Грушевський і Західна Україна : доп. і повідомл. наук. конф., Львів, 26-28 жовт. 1994 р. - Л., 1995. - С. 109-111.

115.       *Майоров А. Галицко-Волынская Русь / А. Майоров. - С.Пб., 2001. - 640 с.

116.       Марек К. Історико-антропологічні роздуми щодо образу королів і влади в Галицько-Волинському літописі / К. Марек // Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 83-97.

117.       Паутин А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А. Паутин. - М. : МГУ, 1990. - 80 с.

118.       Савчук М. Галицько-Волинський літопис / М. Савчук // Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4. - Коломия, 2006. - С. 22.

119.       Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. 1 (Х-ХV ст.). - К. : Дніпро, 2001. - С. 432 с.

Із змісту: Сліпушко О. Ідеологія князя Данила Галицького в літописній повісті. - С. 512-513; Воїнська повість про Данила Галицького. - С. 513-529.

120.       Українська державницька ідея за концепціями Галицько-Волинського літопису // Іванченко Р. Державницька ідея Давньої Русі-України : моногр. - 2-е вид. / Р. Іванченко. - К., 2007. - С. 219-345.

121.       Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / Н. Федорак. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. - 262 с.

122.       Вілкул Т. Смерть Володимирка Галицького: до проблеми „літературності" літопису / Т. Вілкул // Київська старовина. - 1999. - № 1. - С. 21-32.

123.       Кіндратюк Б. Літописні згадки про музичне мистецтво Галицько-Волинської держави / Б. Кіндратюк // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 162-170.

124.       Котляр М. Загадковий Ізяслав з Галицько-Волинського літопису // Український історичний журнал. - 1991. - № 10. - С. 95-102.

125.       Котляр М. Засади і методика створення коментованого видання Галицько-Волинського літопису / М. Котляр // Український історичний журнал. - 2004. - № 2. - С. 94-104.

126.       Котляр М. Ідейна спрямованість Галицько-Волинського ізводу : [про Галицько-Волин. літопис] / М. Котляр // Київська старовина. - 2003. - № 2. - С. 12-21.

127.       Котляр М. Імовірна спадковість структури й форми Галицько-Волинського літопису (спостереження історика) / М. Котляр // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - С. 173-186.

128.       Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького [у Галицько-Волин. літописі] / М. Котляр // Київська старовина. - 1992. - № 1. - С. 74-78.

129.       Котляр М. Усні джерела Галицько-Волинського літопису / М. Котляр // Київська старовина. - 2004. - № 1. - С. 3-11.

130.       Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису / П. Кралюк // Визвольний шлях. - 2007. - № 11. - С. 29-36.

131.       Кросс Б. Древнерусские Киевская и Галицко-Волынская летописи / Б. Кросс // История СССР. - 1991. - № 4. - С. 201-203.

132.       Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису / Н. Федорак // Слово і Час. - 2000. - № 11. - С. 21-25. 

 ГАЛИЦЬКІ КНЯЗІ І БОЯРИ

133.       Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 482 с.

Із змісту: Тисмениця за князювання Ростиславичів. - С. 42-46; Тисмениця за князювання Романовичів. - С. 48-52.

134.       Бабій В. Останній князь [Юрій Болеслав] / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 1996. - 16 с.

135.       Бояри // Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр. - К., 2002. - С. 89-102.

136.       Бояри в Галичині (кінець І половини ХІІІ ст.) // Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. - К., 1939. - С. 163-164.

137.       Володарі Галицько-Волинської держави. Родовід Галицьких князів // Фіголь М. Історія Галича / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л. ; Галич, 1999. - С. 172-178; Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К., 1997. - С. 213-217.

138.       Галицьке боярство і скитальство Романовичів (1205-1214) // Коструба Т. Нарис історії України / Т. Коструба. - Торонто, 1961. - С. 255-258.

139.       Галицькі бояри: патріоти чи бунтівники? // Драбчук І. Непізнана минувшина : іст. нариси / І. Драбчук. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 15-44.

140.       Галицько-Волинська держава. Володимирко. Ярослав Осмомисл. Роман. Король Данило і його рід. Татарська руїна. Упадок Галицько-Волинської держави // Дорошенко Д. Нариси історії України / Д. Дорошенко. - Л., 1991. - С. 84-100.

141.       Галицько-Волинська Русь [князі] // Котляр М. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Котляр. - К., 1996. - С. 163-239.

142.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич,10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

Із змісту: Сохан М. Політичні відносини династії Ростиславичів з Польщею у ХІІ ст. - С. 74-83; Драбчук І. Три портрети найвпливовіших представників галицької знаті кінця ХІІ-початку ХІІІ століть [Володислава Кормильчича, Судислава Бернатовича, Доброслава Суддича]. - С. 135-148. 

143.       Герчанівський Д. Крилос і його княжий двір / Д. Герчанівський // Альманах Станиславівської землі. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. - С. 761-763.

144.       *Грушевський М. Галицьке боярство ХІІ-ХІІІ вв. / М. Грушевський // Записки НТШ. Т. 2. Кн. 4. - Л., 1897. - С. 1-20.

145.       Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. - 186 с.

Із змісту: Ідзьо В. Дипломатичні стосунки князів України-Русі з Польщею в 1245-1280-х роках. - С. 76-82; Нагірний В. „Cupintes tuis votis annuere": хто був ініціатором переговорів між галицько-волинськими князями та апостольською столицею в другій половині 40-х років ХІІІ ст. - С. 134-141.

146.       З історії королівства Галичини: влада князів у ХІІ ст. // Версаль. - 2008. - № 6. - С. 70.

147.       З подій князювання Данила й Василька Романовичів в Галицько-Волинському князівстві. Боротьба Данила й Василька проти нападу угрів і поляків (1241-1245 рр.) // Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. - К., 1939. - С. 168-173.

148.       Ідзьо В. Боярин Володислав Кормильчич - володар Галицької боярської  республіки / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. ІХ. - М., 2004. - С. 161-167.

149.       Ідзьо В. Володар ІІ Галицький. До портрета останнього галицького володаря з роду Ростиславичів // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. ІХ. - М., 2004. - С. 177-178.

150.       Ідзьо В. Король Русі Лев Данилович (1292-1301) / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2008. - 84 с.

151.       Ідзьо В. Король Русі Юрій І в українській та європейській історії (1255-1308) / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2008. - 56 с.

152.       Ідзьо В. Правові, економічні взаємовідносини князів з боярством, міською громадою в Галицькій державі у ХІІ-ХІІІ століттях згідно зі свідченнями джерел і висновків історичної та археологічної науки / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Університету. Т. VІІ. - М., 2005. - С. 60-80.

153.       Ідзьо В. Роль боярства в українській державі у ХІІІ столітті / В. Ідзьо // Науковий вісник Українського Історичного Клубу. Т. 6. - М., 1998. - С. 60-96.

154.       Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ століть. - К., 1939. - 293 с.

Із змісту: Боротьба князів з половцями. Розгром половців (1170 р.). - С. 137; Виступ галицьких бояр проти князя Ярослава Осмомисла (1170 р.). - С. 137-138; Бояри в Галичині (кінець І половини ХІІІ ст.). - С. 163-164; З подій князювання Данила й Василька Романовичів в Галицько-Волинському князівстві. Боротьба Данила й Василька проти нападу угрів і поляків (1241-1245 рр.). - С. 168-173.

155.       Князівсько-боярський побут // Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Михайлова. - К., 2007. - С. 95-104.

156.       Князь Лев Данилович // Дашкевич Я. Постаті / Я. Дашкевич. - 2-е вид. - Л., 2007. - С. 62-69.

157.       Князь Лев Данилович надає прибуткове право церкві святого Успенія в Крилосі на села з належними до них землями, 8 берез. 1301 р. // Грамоти ХІV ст. - К., 1974. - С. 12-18, 20.

158.       Котляр М. Княжий двір Південної Русі Х-ХІІІ ст. / М. Котляр, В. Ричка. - К. : Наук. думка, 2008. - 358 с.

159.       Купчинський О. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель ХІІІ-першої половини ХІV століть / О. Купчинський // Записки НТШ. Т. ССХХХІ. - Л., 1996. - С. 44-108.

160.       Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Михайлова. - К. : Слово, 2007. - 490 с.

Із змісту: Князі та бояри. - С. 80-84; Князівсько-боярський побут. - С. 95-105.

161.       Мстислав // Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр. - К., 2002. - С. 145-154.

162.       Нагірний В. Участь Галицько-Волинських князів в боротьбі за „австрійську спадщину" (1246-1278 роки) / В. Нагірний // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 28-30.

163.       Останні галицькі князі // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 197-198.

164.       Політичний лад. Влада князя // Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. - 2-е вид., із змінами і допов. / І. Крип'якевич. - Л., 1999. - С. 147-160.

165.       Процак Р. До історії Галицької смути / Р. Процак // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 46-47.

166.       Пушик С. Де стояв терем галицьких князів / С. Пушик //  Галич в доісторії і середньовіччі : матеріали Міжнар. наук. археол. конф., Галич, 4-6 верес. 2003 р. - Галич, 2003. - С. 74-81.

167.       Родовід Галицьких князів // Фіголь М. Історія Галича / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л., 1999. - С. 177-178.

168.       Родовідне дерево Ростиславичів // Гаврилів Б. Давній Галич в пам'ятках історії та культури / Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 19-23.

169.       Федорак Н. Образи галицьких князів у давньоукраїнській літописній традиції / Н. Федорак // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 111-114.

170.       Фіголь М. Володарі Галицько-Волинського князівства : [к-т листівок] / М. Фіголь. - Коломия : Вік ; Колом. друк. ім. Шухевича, 2007. - 1 папка (17 окр. арк.).

171.       Боровець В.  Княжа криниця / В. Боровець, В. Венгрин // Галицьке слово. - 1998. - 19 верес.

172.       Вілкул Т. Смерть Володимирка Галицького: до проблеми „літературності" літопису / Т. Вілкул // Київська старовина. - 1999. - № 1. - С. 21-32.

173.       Войтович Л. Українські князі [Лев Данилович] / Л. Войтович // Київ. - 1991. - № 9. - С. 145-146.

174.       Волощук М. До питання про естетичне та соціальне походження Судислава (Бернатовича) / М. Волощук // Прикарпатський вісник НТШ. - 2008. - № 3. - С. 127-145.

175.       Волощук М. Король Ендре ІІ - князі Ігоровичі галицькі (чернігівські): проблеми взаємовідносин (1208-1209 рр.) / М. Волощук // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 84-93.

176.       Боярська „фронда" в Галичі [ХІІ-ХІІІ ст.] / О. Головко // Пам'ять століть. - 2002. - № 5. - С. 49-60.

177.       Головко О. Держава Романовичів та Золота Орда / О. Головко // Український історичний журнал. - 2004. - № 6. - С. 3-16.

178.       Драбчук І. Боярин на Галицькому престолі [Володислав Кормильчич] / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2000. - 7 квіт.

179.       Драбчук І. Вокняжіння боярина Володислава / І. Драбчук // Газета іf. uа. - 2005. - 15 верес.

180.       Драбчук І. Галицькі бояри. Доброслав Суддич / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2007. - 26 трав.

181.       Драбчук І. Де могили галицьких князів? / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2003. - 23 берез.

182.       Драбчук І. Князь Мстислав на прізвисько Німий / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 14 груд.

183.       Драбчук І. Провізор галицької землі: [іст. портр. полководця, боярина Дмитра Дедька, який 10 р. очолював Галицько-Волин. державу] / І. Драбчук // Газета іf. uа. - 2005. - 10 листоп.

184.       Драбчук І. Судислав Бернатович [галиц. боярин] / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2000. - 29 верес.

185.       Драбчук І. Феномен галицького боярства / І. Драбчук // Газета іf. uа. - 2005. - 1 верес.

186.       З історії королівства Галичини: влада князів у ХІІ ст. // Версаль. - 2008. - № 6. - С. 70.

187.       Ідзьо В. Галицький король Коломан І та процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття / В. Ідзьо // Прикарпатський вісник НТШ. - 2008. - № 3. - С. 97-126.  

188.       Коваленко С. Угодовство галицької еліти : [про зрадливих галиц. бояр] / С. Коваленко // Акценти. - 2003. - 17 лип.

189.       Коваль І. Копайте і вам відкриється : [розповідь про археол. знахідку - руїни резиденції галиц. князів / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2006. - 3 черв.

190.       Коваль І. Таємниця чекає остаточної розгадки : [до питання місцезнаходження резиденції галиц. князів у Крилосі] / І. Коваль // Галичина. - 2003. - 18 січ.

191.       Котляр М. Феномен княжого двору на Русі / М. Котляр // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - С. 51-64.

192.       Мельничук О. Де знаходився палац галицьких князів? : [за матеріалами дослідж. галиц. археол. експедиції] / О. Мельничук // Дністрова хвиля. - 2000. - 15 верес.

193.       Пащин Р. Родовідне дерево Ростиславичів: Ростислав Берладничич / Р. Пащин // Галицьке слово. - 1994. - 20 лип.; 3, 6, 10, 17, 20 серп.

194.       Пушик С. Де був Галицький княждвір? / С. Пушик // Жовтень. - 1987. - № 10. - С. 135-136.

195.       Пушик С. Де стояв терем галицьких князів? [гіпотеза] / С. Пушик // Галичина. - 2003. - 22, 25 берез.

196.       Скаврон Б. Невідкрита таємниця княжого Галича : [про місце розташування княждвора] / Б. Скаврон // Експрес. - 2003. - 31 трав.

197.       Тимус К. Володимирко Володаревич - будівничий Галицького князівства / К. Тимус // Дністрова хвиля. - 2002. - 12 лип.

198.       Цап'юк І. Князі Ростиславичі - володарі Галицької землі / І. Цап'юк // Дністрова хвиля. - 2002. - 14 черв.

199.       Чорненький Р. Роль боярства в суспільно-політичному житті Галицько-Волинської держави / Р. Чорненький // Перевал. - 2007. - № 4. - С. 203-211.

 КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ

200.       Бандрівський М. З історії дослідження Успенського собору в Галичі : [знайдено поховання галиц. князя Ярослава Осмомисла] / М. Бандрівський, Ю. Лукомський, Р. Сулик // Записки НТШ. Т. ССХХV. - Л., 1992. - С. 87-96.

201.       Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - 243 с.

Із змісту: „Був він князь мудрий і красномовний" - С. 39-51; Автор „Слова" про часи Ярослава Осмомисла. - С. 45-51.

202.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

Із змісту: Головко О. Ярослав Осмомисл в політичному житті Русі другої половини ХІІ ст. (до питання про оцінку діяльності галицького князя). - С. 19-25; Мудеревич В. Ярослав Осмомисл і хрестоносний рух на Близький Схід в другій половині ХІІ ст. - С. 68-73; Костик М. Сімейна драма в житті Ярослава Осмомисла і її значення в історії Галича. - С. 129-134.

203.       Ідзьо В. Ярослав Осмомисл - князь Галицький / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Університету. Т. 5. - М., 2004. - С. 71-86.

204.       Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ ст. - К. : АН УРСР, 1939. - 293 с.

Із змісту : Виступ галицьких бояр проти князя Ярослава Осмомисла (1170 р.). - С. 137-138; Смерть галицького князя Ярослава Осмомисла і початок князювання в Галичі Володимира (1187 р.) - С. 141-142.

205.       Князювання Ярослава Осмомисла // Островський В. Історія Прикарпаття : посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / В. Островський. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 29-30.

206.       Князь Ярослав Осмомисл (1153-1187) // Коструба Т. Нарис історії України / Т. Коструба. - Торонто, 1961. - С. 239-244.

207.       Копаниця О. Князь Ярослав Осмомисл / О. Копаниця // Історичний календар-97. - К., 1996. - С. 306.

208.       Крип'якевич І. Князь Ярослав Осмомисл / І. Крип'якевич. - Тернопіль, 1991. - 31с.

209.       Назарук О. В княжім Крилосі. Вражіння, описи, рефлексії й одна проблєма: Чи відкрита катедра князя Ярослава Осмомисла була православна чи католицька? - Л., 1937. - 36 с.

210.       Ярослав Осмомисл // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 173-175.

211.       Палійчук Н. До питання про поховання Ярослава Осмомисла / Н. Палійчук // Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 57-60.

212.       Пащин Р. Любов, мир і влада в житті Осмомисла / Р. Пащин. - Галич, 1992. - 41 с.

213.       Полєк В. Настя Чагрівна [дружина Ярослава Осмомисла] / В. Полєк // Літопис Голготи України. Т. 4. - Л., 1999. - С. 65-71.

214.       Саркофаг Ярослава Осмомисла // Пастернак Я. Старий Галич: археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 174-184.

215.       Тисмениця за Ярослава Осмомисла // Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 46-48.

216.       Фостун С. Настася Чагрівна / С. Фостун // Рогатинська земля : зб. історично-мемуар. , етногр. і побут. матеріалів. Т. 1. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1989. - С. 131-134.

217.       Бойко Л. Твої думи, Осмомисле... / Л. Бойко // Галицьке слово. - 1993. - 11 листоп.

218.       Габор В. Повернення Ярослава Осьмомисла : [про знайдення в Крилосі при розкопках 1938 р. археологом Я. Пастернаком тлінних останків галиц. князя] / В. Габор // Літопис Червоної Калини. - 1992. - № 8-9. - С. 31-36.

219.       Драбчук І. Кохання у часи середньовіччя : [доля кохання князя Я. Осмомисла до Н. Чагрівни] / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2007. - 21 лип.

220.       Драбчук І. Таємниця ймення Осмомисла / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2006. - 23 груд.

221.       Драбчук І. Чому князя назвали Осмомислом ? / І. Драбчук // Галицьке слово. - 1999. - 13 серп.

222.       Коваль І. Доля Осмомислової бібліотеки / І. Коваль // Жовтень. - 1989. - № 11. - С. 134-135.

223.       Коваль І. Про Галич дізнається світ : [про сенсац. знахідку у крипті собору Св. Юра у Львові - останків Ярослава Осмомисла] / І. Коваль // Галичина. - 1992. - 20 лют.

224.       Коваль І. Як було знайдено саркофаг Осмомисла / І. Коваль // Галицьке слово. - 1992. - 25 квіт.

225.       Костик М. Дві постаті в історії Галича : [дит. та юнац. роки Ярослава Осмомисла і Данила Галицького] / М. Костик // Дністрова хвиля. - 2000. - 6, 13 жовт.

226.       Костик М. Дві постаті в історії Галича : [зрілі роки Ярослава Осмомисла і Данила Галицького] / М. Костик // Дністрова хвиля. - 2000. - 22 груд. ; 2001. - 12 січ.

227.       Костик М. Дві постаті в історії Галича : [становлення князів. кар'єри Ярослава Осмомисла і Данила Галицького] / М. Костик // Дністрова хвиля. - 2000. - 17, 24 листоп.

228.       Лукомський Ю. Про Осмомислову катедру в Крилосі без коментарів / Ю. Лукомський // Дністрова хвиля. - 2000. - 3 листоп.

229.       Пащин Р. Родовідне дерево Ростиславичів: Ярослав Осмомисл / Р. Пащин // Галицьке слово. - 1992. - 1, 19 серп.

230.       Половський В. Галицький князь Ярослав Осмомисл / В. Половський // Дністрова хвиля. - 2000. - 31 берез.

231.       Романюк Т. Ярослав Осмомисл - спроба історичної та антропологічної реконструкції / Т. Романюк // Дністрова хвиля. - 1998. - 26 лют.

232.       Смольський Г. Змова проти Ярослава Осмомисла / Г. Смольський // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 1. - С. 43.

233.       Соколовський З. Ярослав Осмомисл повернеться до Галича? : [розмова про можливе повернення останків князя Ярослава Осмомисла до Галича зі Львова / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2006. - 6 лип. - С. 20-21.

234.       Сулик Р. Шукаємо себе у рисах предків давніх : [до історії створення скульптур. портр. князя Ярослава Осмомисла] / Р. Сулик // Просвіта. - 1995. - 2 верес.

235.       Тимус К. Заповіт Ярослава Пастернака : [відтворено зовніш. вигляд князя Ярослава Осмомисла] / К. Тимус // Дністрова хвиля. - 2000. - 28 квіт.

236.       Шудря М. Сто великих українців: Ярослав Володимирович Осмомисл / М. Шудря // Українська культура. - 1999. - № 1. - С. 13.

 КНЯЗЬ РОМАН МСТИСЛАВИЧ

237.       Войтович Л. Зоря князя Романа / Л. Войтович // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 78-88.

238.       Від Володимира Ярославича  до Романа Мстиславича // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 51-56.

239.       Головко О. На чолі об'єднаного князівства: загадкові та невідомі сторінки біографії князя Романа Мстиславовича // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : міжнар. наук. конф. : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - С. 93-95.

240.       Грицак П. Берло Романа Мстиславича / П. Грицак // Літопис Червоної Калини. Скрипторій історичної прози. Т. 1. - Л., 1996. - С. 346-352.

241.       Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ століть. - К., 1939. - 293 с.

Із змісту: Князь галицько-волинський Роман, римський папа і Польща (початок ХІІІ ст.). - С. 143; Характеристика князя галицько-волинського Романа; легенда про Отрока. - С. 143-144.

242.       Купчинський О. Канцелярія князя Романа Мстиславича; Канцелярія Данила Романовича / О. Купчинський // Записки НТШ. Т. ССХХХІ. - Л., 1996. - С. 66-90.

243.       Майоров О. Ерфрутський епізод зовнішньої політики Романа Мстиславича // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич,10-11 жовт. 2008 р. - Галич, 2008. - С. 84-90.

244.       Майоров О. Чи відвідували посли Римського папи Романа Мстиславича у Галичі? / О. Майоров // Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 119-133.

245.       Роман Великий // Котляр М. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Котляр. - К., 1996. - С. 189-196.

246.       Роман Мстиславич. Велика смута // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 183-185.

247.       Роман Мстиславович - об'єднувач українських земель // Семкіяш М. Стежками історії / М. Семкіяш. - Надвірна, 2008. - С. 35-40.

248.       Роман Мстиславич у Галичі // Велика історія України. У 2 т. Т. 1. - К., 1993. - С. 203.

249.       Сорока Ю. Князь добрий, хоробрий і мудрий [Роман Мстиславович] / Ю. Сорока // Історичний календар-2004. - К., 2004. - С. 495-502.

250.       Творець Галицько-Волинської держави: до 850-річчя від дня народж. Романа Мстиславовича (1152-1205) // Календар знаменних і пам'ятних дат. 2002. ІV кв. - К., 2002. - С. 94-97.

251.       Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович // Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - 2-е вид., із змінами і допов. - Л., 1999. - С. 109-113.

252.       Характеристика князя галицько-волинського Романа // Історія України в документах й матеріалах. Т. 1. - К., 1939. - С. 143-144.

253.       Бабій В. Князь Роман - об'єднувач держави / В. Бабій // Слово народу. - 1999. - 31 лип.

254.       Войтович Л. Зоря князя Романа : [про історію князювання Романа Мстиславовича] / Л. Войтович // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 2. - С. 32-35.

255.       Волощук М. Роман Мстиславич - видатна постать української історії / М. Волощук // Історичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 74-84.

256.       Головко А. Князь Роман Мстиславич / А. Головко // Вопросы истории. - 2002. - № 12. - С. 52-70.

256аГоловко О. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці / О. Головко // Український історичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 28-48.

257.       Голод І. Україна починалася за князя Романа / І. Голод // Молода Галичина. - 2005. - 16 черв.

258.       Грабовецький В. Видатний володар [князь Роман Мстиславич] / В. Грабовецький // Вільний голос. - 2005. - 24 черв.; Край. - 2005. - 2 лип.

259.       Грабовецький В. На скрижалях історії : [про князювання Романа Мстиславича, організатора об'єднаної Галицько-Волин. держави] / В. Грабовецький // Тижневик Галичини. - 1999. - 10 черв. - С. 4.

260.       Грабовецький В. Наймогутніший із південноруських князів / В. Грабовецький // Галичина. - 2005. - 16 черв.

261.       Грабовецький В. Роман Мстиславович - видатний володар Галицько-Волинської держави ХІІІ століття / В. Грабовецький // Дзвони Підгір'я. - 2005. - 17 верес.

262.       Драбчук І. Відносини Романа Мстиславича із галицькими боярами / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2005. - 6 серп.

263.       Драбчук І. Тверда рука Романа Мстиславича / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2000. - 9, 16 черв.

264.       Котляр М. Роман і Романовичі в історії та поезії / М. Котляр // Український історичний журнал. - 2001. - № 4. - С. 57-67.

265.       Майоров О. О „конституционном проекте" галицко-волынского князя Романа Мстиславича. К изучению оригинальных известий „Истории Российской" В. Н. Татищева / О. Майоров // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1.- С. 94-103.

266.       Майоров А. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в Польшу? / А. Майоров // Вопросы истории. - 2008. - № 11. - С. 36-48.

267.       Малащук А. Руська (українська шляхта) - на стезі відродження : [про рід шляхти бояр Драго-Сасів] / А. Малащук // Вільний голос. - 2008. - 1 лют.

268.       Мацалак Р. Князь Роман Мстиславович / Р. Мацалак // Дністрова хвиля. - 2002. - 26 лип.

269.       Мельник М. Великий Роман Мстиславич / М. Мельник // Голос Опілля. - 2005. - 2 лип.

270.       Міліченко А. Батько, син та нащадки : [про князя Романа Мстиславича (Великого) та його сина Данила Галицького] / А. Міліченко // Дністрова хвиля. - 1998. - 3, 10, 17 верес.

271.       Потурай О. Князь Роман, державник мимоволі [в 1199 р. об'єднав Волинь і Прикарпаття] / О. Потурай // День. - 1999. - 1 жовт.

 КНЯЗЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ

272.       Бабич Н. Образ князя Данила у „Галицько-Волинському літописі" (сприйняття у 1100-ліття Галича) / Н. Бабич // Галицько-буковинський хронограф. № 1 (3). - Івано-Франківськ ; Чернівці, 1999. - С. 123-128.

273.       Бендик М. Український вибір у добу Данила Галицького (ХІІ ст.) / М. Бендик. - Дрогобич : Коло, 2003. - 16 с.

274.       Боротьба князя галицького Данила з татарами (1250-ті роки) : [із „Летописи по Ипатскому списку"] // Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. - К., 1939. - С. 173-176.

275.       Брайчевський М. Данило Галицький (1201-1264) / М. Брайчевський // Історичний календар-2002. - К., 2002. - С. 301-303.

276.       Василевич Р. Мовностилістичні засоби зображення образу Данила в Галицькому літописі / Р. Василевич // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 247-248.

277.       Волощук М. „Угорське" дитинство князя Данила Романовича (1206-1210 рр.) / М. Волощук // На вівтар історії України: ювіл. зб. на пошану акад. Вищої шк. України, проф. В. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 365-376.

278.       Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 72 с.

279.       Гаврилів Б. До питання про вшанування пам'яті короля Данила Галицького в Польщі // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич,10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - С. 126-128.

280.       Галицько-Волинське князівство за правління Данила Галицького // Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - 2-е вид., із змінами і допов. - Л., 1999. - С. 120-134.

281.       Данило Галицький (1201-1264) // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 190-194; Брайчевський М. Твори. Т. 1. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі / М. Брайчевський. - К., 2004. - С. 561-566 ; Котляр М. Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Котляр. - К., 1996. - С. 207-213 ; 100 найвідоміших українців. - К. ; М., 2002. - С. 60-69; Шаповал Ю. Держава : ілюстр. енцикл. України / Ю. Шаповал. - К., 2008. - С. 62-63 ; Шаров І. 100 видатних імен України / І. Шаров. - К., 1999. - С. 121-126.

282.       Данило, король руський // Котляр М. Полководці Давньої Русі / М. Котляр. - 2-е вид. - К., 1996. - С. 125-150.

283.       Державотворення короля Данила // Островський В. Історія Прикарпаття : посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / В. Островський. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 31-32.

284.       Долі синів Данила Галицького // Драбчук І. Непізнана минувшина : іст. нариси. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 45-60.

285.       Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. - 186 с.

Із змісту: Волощук М. Проблема кількості візитів Данила Романовича in Tartaria: джерелознавчий аналіз угорського диплому від 22 квітня 1244 р. - С. 18-36; Головко О. Західнобузькі міста Холм і Дорогичин у політичній діяльності короля Данила Романовича. - С. 50-63; Котляр М. Дипломатія Данила Романовича в контексті європейської політики середини ХІІ ст. - С. 98-105.

286.       Дудченко В. Король Данило Галицький - як символ української державності ХІІІ століття / В. Дудченко // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т ХІ. - М., 2005. - С. 169-170.

287.       Завірач В. Король Данило Галицький - будівничий Руси-України / В. Завірач, І. Коваль, Ю. Юсипчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 80 с.

288.       Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста Львова) (1256-2006). - Л. : Львів. Ставропігіон, 2006. - 438 с.

289.       Ідзьо В. Король Данило та Українська держава у ХІІІ столітті / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2008. - 63 с.

290.       Ідзьо В. Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті у взаємовідносинах з Тевтонським Орденом / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Університету. Т. І. - М., 2001. - С. 206-209.

291.       Ідзьо В. Релігійна культура Європи та зародження, становлення і розвиток християнства на території України : зб. наук. праць. - Л. : Ліга-Прес, 2007. - 320 с.

Із змісту: Король Данило та переговори з католицькою церквою стосовно унії в середині ХІІІ століття. - С. 263-271; Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті у взаємовідносинах з Тевтонським Орденом. - С. 272-283.

292.       Історія України в документах і матеріалах. Т. 1. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ століть. - К., 1939. - 293 с.

Із змісту: Боротьба князів Данила Романовича і Мстислава Удалого проти нападу Польщі й Угорщини на Галичину (1213-1219 рр.). - С. 145-147; Боротьба князів Мстислава Удалого і Данила Романовича проти нападу на Галичину угрів і поляків (1226-1227 рр.). - С. 151-153; Боротьба князя Данила Романовича проти нападу угрів, німців і поляків на Галичину й Волинь (1230-1238 рр.). - С. 153-157; З подій князювання Данила й Василька Романовичів в Галицько-Волинському князівстві. Боротьба Данила й Василька проти нападу угрів і поляків (1241-1245 рр.). - С. 168-173; Боротьба князя галицького Данила з татарами (1250-ті роки). - С. 173-176.

293.       Каляндрук Т. Перемога Данила Галицького під Дорогичином у 1238 році: аналіз джерел та реконструкція подій / Т. Каляндрук // Науковий Вісник Українського Університету. Т. ХІ. - М., 2006. - С. 50-53.

294.       Князь Данило Романович Галицький // Костомаров М. Галерея портретів / М. Костомаров. - К., 1993. - С. 53-70; Золота книга української еліти. Т. 1. - К., 2001. - С. 408-409.

295.       Король Данило і Українська держава в ХІІІ ст. - в історії, культурі, літературі та народному епосі : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 2003 р. // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т VІІ. - М., 2003. - С. 4-51.

296.       Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті : матеріали конф., Львів, 21-23 трав. 2001 р.  // Науковий вісник Українського Університету. Т. ІІ. - М., 2002. - С. 3-80.

297.       Король Данило Романович  // Дашкевич Я. Постаті / Я. Дашкевич. - 2-е вид. - Л., 2007. - С. 31-61.

298.       Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр. - К. : Наук. думка, 1979. - 187 с.

299.       Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр. - К. : Видав. Дім „Альтернативи'', 2002. - 328 с.

300.       Народжений у кольчузі // Котляр М. Історія в життєписах / М. Котляр, В. Смолій. - К., 1994. - С. 125-140.

301.       Політика Данила Романовича до 1230 р. // Коструба Т. Нарис історії України / Т. Коструба. - Торонто, 1961. - С. 259-262.

302.       „Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим" // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 57-63.

303.       Семкіяш М. Стежками історії / М. Семкіяш. - Надвірна, 2008. - 222 с.

Із змісту : Боротьба Галицько-Волинського князівства з зовнішніми ворогами в період правління князя Данила (1238-1264). - С. 40-46; Спадкоємці Данила Галицького. - С. 47-53.

304.       Сорока Ю. Князь добрий, хоробрий і мудрий / Ю. Сорока // Історичний календар-2004. - К., 2004. - С. 495-502.

305.       Стависький В. Князь Данило Романович на Київському столі / В. Стависький // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - С. 99-100.

306.       Ужанков Л. Жизнеописание Даниила Галицкого / Л. Ужанков // Прометей : ист. биогр. альм. Т. 16. Тысячелетие русской книжности. - М., 1990. - С. 201-213.

307.       Берекета Б. Знайдено останки короля Данила? : [про знахідку пол. археологів саркофага галиц. князя Данила у м. Холмі] / Б. Берекета // Голос України. - 1997. - 22 лют.

308.       Бурак Я. Будівничий та оборонець України-Руси / Я. Бурак // Голос Опілля. - 2001. - 16 листоп.

309.       Василейко О. Уроки короля Данила  / О. Василейко // Українська газета. - 2001. - 5 лип.

310.       Волощук М. Русько-угорські відносини за Данила Галицького в оцінці угорської історіографії ХІХ-початку ХХ ст. / М. Волощук // Галичина. - 2002. - № 8. - С. 181-186.

311.       Гаврилів Б. Де похований король Данило / Б. Гаврилів // Галичина. - 2008. - 8 лип.

312.       Гринішак Е. Над Галицько-Волинською державою заходило сонце : до 800-ліття Данила Галицького / Е. Гринішак // Народна воля. - 2001. - 6 черв., 14 серп., 12 жовт., 14 груд.

313.       Данило Романович Галицький : [постаті в історії України] // Золота Фортуна. - 2000 груд.-2001 січ. - С. 30-31.

314.       Драбчук І. Галицька смута, або Стосунки Данила Галицького з галицьким боярством / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 8, 15, 22 черв.

315.       Драбчук І. Данило Галицький і сучасність / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 28 верес.

316.       Драбчук І. „Літопис Руський" про характер короля Данила / І. Драбчук // Перевал. - 2001. - № 3-4. - С. 395-399; Дністрова хвиля. - 2001. - 1 черв.

317.       Драбчук І. Федора, сестра Данила Галицького / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 2 лют.  

318.       Живодан Ю. Портрет Данила Галицького на тлі епохи / Ю. Живодан // Історія та правознавство. - 2005. - № 1. - С. 3-7.

319.       Заброварний Б. Данило Романович - Галицько-Волинський князь, король руський / Б. Заброварний, Я. Шабала // Розбудова держави. - 2005. - № 5-8. - С. 69-83.

320.       Ісаєвич Я. Князь і король Данило: суспільство, церква, держава / Я. Ісаєвич // Київська старовина. - 2002. - № 1. - С. 3-9.

321.       Ісаєвич Я. Князь і король Данило та його спадкоємці / Я. Ісаєвич // Дзеркало тижня. - 2001. - 8 груд.

322.       Каляндрук Т. Як король Данило псів-лицарів розгромив / Т. Каляндрук // Високий замок. - 2008. - 5-6 квіт.

323.       Князювання Данила Галицького (1228-1264) // Агро. - 1991. - 5 груд.

324.       Коваль І. Данило Галицький / І. Коваль  // Прапор перемоги. - 1989. - 25 листоп.

325.       Коваль І. „Сей же Данило був другим по Соломоні" / І. Коваль // Галичина. - 2000. - 5 груд.

326.       Ковальчук С. Державотворець Данило Галицький : іст. портр. / С. Ковальчук // Історія України. - 1999. - № 36 (верес.). - С. 6-7.

327.       Кожем'яка О. Данило Романович Галицький / О. Кожем'яка // Історія України. - 2004. - № 1 (січ.). - С. 16-19.

328.       Козуля О. Король, що врятував Європу від ординців / О. Козуля // Українська газета. - 2003. - 11 груд.

329.       Козуля О. Український король Данило Галицький / О. Козуля // Голос Покуття. - 2001. - 16 листоп.

330.       Костик М. Боротьба Данила Галицького за Галич / М. Костик // Дністрова хвиля. - 2001. - 12 жовт.

331.       Костик М. Відносини Данила Галицького з європейськими володарями / М. Костик // Галицьке слово. - 2003. - 16 серп.

332.       Костик М. Данило Галицький і Золота Орда / М. Костик // Галицьке слово. - 2001. - 12 жовт.

333.       Костик М. Король Данило і Галицька земля / М. Костик // Галицьке слово. - 2003. - 18, 26 лип., 9 серп.

334.       Костомаров М. Князь Данило Романович Галицький: сторінки історії / М. Костомаров // Прикарпатська правда. - 1990. - 27 лют.; Наука і суспільство. - 1989. - № 9. - С. 51-65.

335.       Котляр М. Данило Романович Галицький (до 800-ліття з часу народження) / М. Котляр // Київська старовина. - 2001. - № 2. - С. 103-117.

336.       Котляр М. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького / М. Котляр // Археологія. - 1991. - № 2. - С. 48-58.

337.       Котляр М. Найдавніща повість про Данила Галицького [Галицько-Волин. літопис] / М. Котляр // Київська старовина. - 1992. - № 1. - С. 74-78.

338.       Котляр М. Ратай землі Галицької / М. Котляр // Жовтень. - 1978. - № 4. - С. 105-127.

339.       Кудрявцев Л. Данило, князь Галицький і Волинський / Л. Кудрявцев // Урядовий кур'єр. - 2006. - 29 лип. - С. 11.

340.       Кудрявцев Л. Мудрий і хоробрий князь Данило / Л. Кудрявцев // Дивосвіт. - 2007. - № 3. - С. 28-30

341.       Матейко І. Данило Галицький - князь чи король? / І. Матейко // Прикарпатська правда. - 1992. - 12 серп.

342.       Медаль Данила Галицького [започаткована законом України] // Галичина. - 2003. - 22 берез.

343.       Пикуляк Н. Данило Галицький і Олександр Невський / Н. Пикуляк // Дністрова хвиля. - 2001. - 12 жовт.

344.       Полонська-Василенко Н. Король Данило на тлі історичної доби / Н. Полонська-Василенко // Визвольний шлях. - 1954. - № 9. - С. 77-82.

345.       Пономарьов В. Європейські шляхи Данила Галицького / В. Пономарьов // Україна козацька. - 2009. - № 3-4 (лют.-берез.). - С. 17.

346.       Пушкар Б. Монета на честь князя : [випущена срібна монета „Данило Галицький"] / Б. Пушкар // Галичина. - 1998. - 3 лип.

347.       Салига О. Князь вже осідлав коня : [про пам'ятник Данилу Галицькому в Галичі] / О. Салига // Галицьке слово. - 1998. - 20 трав.

348.       Стех Я. До відзначення 800-річчя від дня народження короля Данила Галицького / Я. Стех // Визвольний шлях. - 2001. - № 10. - С. 67-74.

349.       Чипига В. Князювання Данила Галицького (1228-1264): лицарі історії / В. Чипига // Агро. - 1991. - № 41, 45.

КОРОНАЦІЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. ДОЛЯ КОРОНИ

350.       Бадяк В. До питання про коронацію і корону Данила Галицького / В. Бадяк // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. Вип. 2. Т. 2. - М., 2002. - С. 33-38.

351.       Борщак І. Галичина й українська справа  в ХІХ ст. : [з нагоди 700-річчя коронації Данила] / І. Борщак // Україна. Українознавство і французьке культурне життя. Т. 2. Ч. 10. - Париж, 1953. - С. 863-865.

352.       Гела С. Корона короля Данила Галицького у Ватикані / С. Гела // Альманах УНС. 1970. - Нью-Йорк, 1970. - С. 222.

353.       Головчанська У. З історії коронації Данила Галицького / У. Головчанська // Наукові записки (Івано-Франків. краєзн. музею). Вип. 5-6. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 33-35.

354.       Грабовецький В. Коронація Данила Галицького 1253 року / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2003. - 24 с.

355.       Грабовецький В. Коронація Данила Галицького 1253 року / В. Грабовецький // Науковий Вісник Українського Університету. Т. ХІ. - М., 2006. - С. 53-57.

356.       Де є корона короля Данила? // Календар світла на 1979 р. - Торонто, 1979. - С. 79-81.

357.       Дрогичинь 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-річниці коронації Данила Романовича / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. - 186 с.

358.       З історії про корону Данила Галицького // Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 52-53.

359.       Завірач В. Король Данило Галицький - будівничий Руси-України / В. Завірач, І. Коваль, Ю. Юсипчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 80 с.   Із змісту: Коронація Данила Галицького. - С. 51-54; За що було короновано Данила? - С. 55-60; Доля корони Данила Галицького. - С. 61-67.

360.       Коронація // Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр. - К., 2002. - С. 299-308.

361.       Коронація: обряд та антураж // Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Михайлова. - К., 2007. - С. 132-147.

362.       Коронування Данила // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 192.

363.       Мазур О. Вінець та вінування Данила Романовича / О. Мазур // Галич в доісторії і середньовіччі. - Галич, 2003. - С. 51-56.

364.       Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / І. Паславський // Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста Львова) (1256-2006). - Л., 2006. - С. 226-282.

365.       Полєк В. Коронація і корона Данила Галицького : думки і спостереження не-історика / В. Полєк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 48 с.

366.       Полєк В. Коронація і корона Данила Галицького / В. Полєк // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювілейн. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 270-274.

367.       Бадяк В. Корона : до 800-ліття від дня народж. Короля Данила Галицького / В. Бадяк // Дзвін. - 2001. - № 10. - С. 118-124.

368.       Бадяк С. „Вінець Галицько-Волинського королівства - корона Данила" / С. Бадяк // За вільну Україну. - 2004. - 29 січ.

369.       Бойко С. Корона Данила Галицького / С. Бойко // Слово Просвіти. - 2003. - 27 серп.

370.       Бойко С. Коронація Данила Галицького / С. Бойко // Рідна земля. - 1999. - 17 груд.

371.       Бойко С. Чи повернеться корона Данила Галицького у давній Галич : з історії корони та необхідність її повернення в Україну / С. Бойко // Рідна земля. - 1999. - 21 трав.

372.       Вірний М. Доля корони Данила Галицького. Сторінки історії / М. Вірний // Наука і суспільство. - 1969. - № 8. - С. 41-43.

373.       Волощук М. Коронація Данила Романовича в зовнішній політиці Угорського королівства / М. Волощук // Галичина. - 2004. - № 10. - С. 23-31.

374.       Головчанська У. До 750-річчя коронації Данила Галицького / У. Головчанська // Анонс-контракт. - 2003. - 11 квіт. - С. 40.

375.       Грабовецький В. Коронація Данила Галицького 1253 року / В. Грабовецький // Галичина. - 2003. - 15 лип.

376.       Дідух В. Данило передав досвід державницької мудрості : [про відзначення 750-річчя коронування Данила Галицького та 700-ліття Галиц. митрополії] / В. Дідух // Галичина. - 2003. - 9 верес.

377.       Долішня Л. Куди поділася корона Данила Галицького / Л. Долішня // Робітнича газета. - 2001. - 26 груд.

378.       Клюба Я. Коронування Данила Галицького / Я. Клюба // Дністрова хвиля. - 2001. - 21 верес.

379.       Коваль І. Доля корони Данила Галицького / І. Коваль // Галицьке слово. - 2003. - 6 верес.

380.       Коваль І. Корона Данила Галицького / І. Коваль, О. Коваль // Нова Зоря. - 2003. - 29 січ. ; Галичина. - 1990. - 4 лип.

381.       Костик М. Улюбленим сином нашим у Христі (назвав Папа Римський Інокентій ІV Данила Галицького) / М. Костик // Галицьке слово. - 2003. - 6 верес.

382.       Котляр М. Примарна корона Данила Галицького / М. Котляр // Жовтень. - 1987. - № 7. - С. 103-111.

383.       Кралюк П. Чому князь Данило прийняв королівську корону / П. Кралюк // День. - 2003. - 27 груд.

384.       Крамар Р. Місто, де коронували Данила Галицького [Дорогичин] / Р. Крамар // Дністрова хвиля. - 2003. - 30 трав.

385.       Мисяк М. Корона України : [доля корони Данила Галицького] / М. Мисяк // Гражда. - 2004. - № 9. - С. 39.

386.       Назарчук Д. Важка ти, королівська короно! / Д. Назарчук // Голос України. - 2003. - 18 верес.

387.       Онуфріїв С. Вінець Галицько-Волинського королівства - корона Данила / С. Онуфріїв // За вільну Україну. - 2004. - 29 січ.

388.       Пастух Р. Корона Данила Галицького  / Р. Пастух // За вільну Україну. - 1991. - 8 черв.

389.       Пастух Р. Корона Данила Галицького мабуть, втрачена безповоротно... : [так свідчать пол. священики] / Р. Пастух // За вільну Україну. - 2001. - 22 верес.

390.       Пелехатий І. „Вінець прийняв від Бога...", або Чи має Україна європейське майбутнє / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2003. - 3 верес.

391.       Полєк В. Коронація Данила Галицького / В. Полєк // Тижневик Галичини. - 1998. - 17 верес.

392.       Руденко А. Корона Данила Галицького / А. Руденко // Демократична Україна. - 1994. - 1 листоп.

393.       Саєнко Ю. Корону Данила Галицького в Україну / Ю. Саєнко // Визвольний шлях. - 1999. - № 8. - С. 944-946.

394.       Стефанців Б. Вінець Данила Галицького : [версія про місцезнаходження корони] / Б. Стефанців // Людина і екологія. - 1996. - 31 груд.  

394а.  Філіпенко І. У Києві - копія корони Данила Галицького! / І. Філіпенко // День. - 2009. - 24 берез.

395.       Харченко О. Пошуки корони Данила Галицького увінчались... знахідкою митри Андрея Шептицького / О. Харченко // Високий замок. - 2001. - 26 груд.

396.       Чалий С. Українська корона / С. Чалий // Українська газета. - 2005. - 5-11 жовт.

397.       Чапуга С. Де ж корона Данила Галицького... / С. Чапуга // Галичина. - 2003. - 19 серп.

 ГАЛИЧ - СТОЛИЦЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

398.       Арсенич П. Галич / П. Арсенич, О. Максимонько, М. Олійник та ін. // Міста і села Галицького району: історія, пам'ятки, особистості. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 183-227.

399.       Баран В. Княжий Галич в історії України / В. Баран, Б. Томенчук // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. - Галич, 2008. - С. 154-166.

400.       Береговський О. Десять років праці в ім'я відродження  історичної справедливості щодо стольного града Галича : [Нац. заповідник „Давній Галич"] // Збереження та використання спадщини України: проблеми та перспективи. - Галич, 2004. - С. 6-13.

401.       Брайчевський М. Твори. Т. 1. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі / М. Брайчевський. - К., 2004. - 720 с.

Із змісту : Піднесення Галича. - С. 410-415; Об'єднання Галича й Волині. - С. 508-513.

402.       Галич в доісторії і середньовіччі : матеріали Міжнар. наук. археол. конф., Галич, 4-6 верес. 2003 р. - Галич, 2003. - 130 с.

403.       Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - 147 с.

Із змісту: Грабовецький В. Галич - столиця Ростиславичів і Романовичів у міжнародних відносинах ХІІ-ХІІІ ст. - С. 41-46; Пелещишин М. До питання про взаємовідносини Галича з городами Розточчя в першій половині ХІІІ ст. - С. 112-114; Томенчук Б. Прицерковні кладовища княжого Галича. - С. 127-132; Клюба Я. До окремих аспектів демографії княжого Галича. - С. 140-147.

404.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ  : Плай ; Галич, 1998. - 350 с.

405.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

406.       Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1110-річчя і 800-річчя Галицько-Волинського князівства. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 186 с.

407.       Галич та його довкілля : довід.-путівник / Нац. заповідник „Давній Галич". - Галич, 1997. - 110 с.

408.       Галич : фотоальб. / авт. та упоряд. В. Дідух. - Л. : Манускрипт ; Галич : Давній Галич, 2005. - 154 с.

409.       Галичу - 1100 років. - Л. : Світло й Тінь, 2001. - 6 с.

410.       Гончаров В. Галич / В. Гончаров // Археологія Української РСР. Т. 3. Ранньослов'янський та давньоруський періоди. - К., 1975. - С. 222-229.

411.       Гончаров В. Древній Галич / В. Гончаров // Вісник АН Української РСР. Вип. 1. - К., 1956. - С. 61-67.

412.       Грабовецький В. Галич / В. Грабовецький, П. Арсенич. - Л. : Каменяр, 1964. - 68 с.

413.       Грабовецький В. Галич у міжнародних відносинах ХІІ-ХІІІ ст. / В. Грабовецький // Галич і Галицька земля в українському державотворенні. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 78-90.

414.       Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - 244 с.

415.       Грабовецький В. Столиця Ростиславичів і Романовичів у міжнародних відносинах ХІІ-ХІІІ століть (До 1100-річчя заснування Галича) / В. Грабовецький // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 3-13.

416.       Драбчук І. Галич запрошує : фотонарис / І. Драбчук, В. Дідух. - Галич, 2007. - 49 с.

417.       Драбчук І. Непізнана минувщина : про Чешібіси, Галич / І.  Драбчук. - Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед", 1998. - 64 с.

418.       Драбчук І. Пристань віків. Статті про Галич / І. Драбчук. - Галич : Нац. заповідник „Давній Галич", 2003. - 213 с.

419.       Давній Галич // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 175-179.

420.       Княжа доба (ІХ-середина ХІV ст.): давній Галич // Прикарпаття: спадщина віків. Пам'ятки природи, історії, культури, етнографії. - Л., 2006. - С. 98-123.

421.       Княжий Галич // Історія української культури / за заг. ред. І. Крип'якевича. - К., 1994. - С. 451-453.

422.       Коваль І. Довга дорога до Галича / І Коваль, Я. Мельничук, С. Духнович. - Галич, 1993. - 46 с.

423.       Коваль І. Стародавній Галич / І. Коваль, В. Бойчук. - Галич, 1993. - 40 с.

424.       Костик М. Історія княжого Галича : до 800-ліття від дня народж. короля Данила Галицького / М. Костик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря; Галич, 2001. - 136 с.

425.       Крилос - серце княжого Галича: путівник по іст. центру Галиц. Митрополії. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - Буклет.

426.       Майоров О. Про дату заснування Галича за звісткою угорського Аноніма / О. Майоров // Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. ювіл. конф., Галич, 4-6 листоп. 2004 р. - Галич, 2004. - С. 195-203.

427.       Мельничук О. Знахідки з території княжого Галича [які ілюструють екон. і культ. розв. міста] / О. Мельничук // Наукові записки [Івано-Франків. краєзн. музею]. Вип. 7-8. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 32-35.

428.       Національний заповідник „Давній Галич" // Новітня історія України. Галичина. Вип. 2 / авт.-упоряд. В. Болгов. - К., 2006. - С. 163-165.

429.       Освіта і література Галича і Волині // Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, В. Андрущенко, Ж. Безвершук та ін. - К., 2007. - С. 80-91.

430.       Пастернак Я. Перші розкопки на „Золотому Тоці" у Крилосі / Я. Пастернак // Сьогочасне й минуле: вісник українознавства. Вип. 1. - Л., 1939. - С. 5-15.

431.       Пастернак Я. Старий Галич: археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ : Плай, 1998.  - 348 с.

432.       * Пеленський Й. Історія Галича середньовічного (пол. мовою) / Й. Пеленський. - Краків, 1914. - 220 с.

433.       Пилип'юк В. Древній Галич : фотоальб. / В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 1998. - 137 с.

434.       Пушик С. Галицькі „токи" - місця давніх святилищ / С. Пушик // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 288-293.

435.       Рудницький А. Місце Давнього Галича в сучасній Україні / А. Рудницький // Успенський собор Галича. Минуле і сучасність: матеріали наук.-практ. конф., Галич, 14 жовт. 2005 р. - Галич, 2005. - С. 30-36.

436.       1100 років Галичу : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ : Ін-т менеджменту та економіки, 1998. - 22с.

437.       Томенчук Б. Галич і ранні державотворчі процеси на Галицько-Волинських землях / Б. Томенчук // Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф. - Івано-Франківськ, 1998. - С.10-13.

438.       Томенчук Б. Давній Галич в історії церкви (ХІІ-початку ХVІІ ст.) / Б. Томенчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 3-12.

439.       Томенчук Б. Некрополі долітописного Галича / Б. Томенчук // Наукові записки. Вип. 2. - Галич, 1993. - С. 3-15.  

440.       Фіголь М. Історія Галича / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л. : Світ ; Галич : Давній Галич, 1999. - 184 с.

441.       Художнє осмислення минувшини княжого Галича засобами археологічного джерелознавства // Бойчук Б. Археологічні зацікавлення Михайла Фіголя / Б. Бойчук, І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 73-88.

442.       Церковна археологія столиці Галицько-Волинської держави - княжого Галича // Коваль І. Церковна археологія / І. Коваль. - Івано-Франківськ, 1988. - С.115-123.

443.       Чачковський Л. Княжий Галич (з мапами і іл.) / Л. Чачковський, Я. Хмілевський. - Станіславів, 1938. - 77 с.

444.       Чачковський Л. Княжий Галич / Л. Чачковський, Я. Хмілевський // Літопис Червоної Калини : скрипторій іст. прози. Т. VІ. - Л., 1997. - С. 457-517.  

445.       Береговський О. Зберегти для нащадків культурну спадщину міста короля Данила Галицького - головне завдання нашого колективу : [про історію та сьогодення Нац. заповідника „Давній Галич"] / О. Береговський // Галичина. - 2003. - 1 листоп.

446.       Береговський О. Із сивої давнини - до нинішнього Галича / О. Береговський // Галицьке слово. - 1998. - 11 лют.

447.       Голубець М. Княжий Галич / М. Голубець // Перевал. - 2008. - № 4. - С. 124-133.

448.       Гоян І. Феномен одного наукового відкриття, або Нове осмислення події, яка „випростувала хребет нації" : [про відкр. Я. Пастернаком місцезнаходження столиці Галицько-Волин. держави Галича] / І. Гоян, І. Коваль // Етнос і культура. - 2008. - № 4-5. - С. 144-149.

449.       Дмитрів І. Про старожитості древнього Галича / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2005. - 23 листоп.

450.       Драбчук І. Претензії на Галич [на галиц. престол в ХІІ ст.] / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2006. - 28 січ, 4 лют.

451.       Драбчук І. Чому занепав княжий Галич? / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2000. - 11, 18 серп, 8 верес.

452.       Клюба Я. Давній Галич. Дотик крізь віки... : [період княжої доби] / Я. Клюба // Україна. - 1998. - № 5-6. - С. 12-15.

453.       Коваль І. Древній Галич - столиця Галицько-Волинського князівства / І. Коваль // Галицьке слово. - 1995. - 11 листоп.

454.       Коваль І. Чи мав княжий Галич свої гроші? / І. Коваль // Галичина. - 1994. - 6, 9, 13, 16 квіт.

455.       Котляр М. Княжий двір Галича у ХІІ ст. / М. Котляр // Київська старовина. - 2006. - № 4. - С. 3-21.

456.       Котляр М. Щит і меч у Галичі : [з історії озброєння воїнів Галиц.-Волин. держави] / М. Котляр // Літопис Червоної Калини. - 1995. - № 4-6. - С. 2-10.

457.       Лукомський Ю. На прощу до княжого міста : [м. Галич в ХІІ-ХІІІ ст.] / Ю. Лукомський // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 1. - С. 44-47.

458.       Пеленський Й. Таємниці стольного града [Галича] / Й. Пеленський // Літопис Червоної Калини. - 1991. - № 5. - С. 43-49; № 6. - С. 36-41; 1992. - № 1. - С. 42-48; № 2-3. - С. 59-63.

459.       Стародавній Галич - заповідник  // Галичина. - 1994. - 17 лют.

460.       Тис Ю. Крилос [княжа доба] / Ю. Тис // Галицьке слово. - 1993. - 18 серп.

 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ м. ГАЛИЧА

461.       Архітектура як провідний вид мистецтва стародавнього Галича // Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К., 1997. - С. 16-164.

462.       Архітектурні пам'ятки старого Галича // Пастернак Я. Старий Галич: археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 103-173.

463.       Бандрівський М. Катедральні храми Галичини : нариси з історі / М. Бандрівський, Ю. Лукомський, Р. Сулик. - Л. : Мета, 1992. - 47 с.

Зокрема, про Успенський собор.          

464.       Бевз М. Проблеми збереження, консервації та музеєфікації Успенського собору / М. Бевз, В. Бевз, Ю. Лукомський та ін. // Галич в доісторії і середньовіччі. - Галич, 2003. - С. 101-113.

465.       Войнаровський В. Археологічні об'єкти на Крилоській горі, перекриті Успенським собором ХІІ століття / В. Войнаровський, Ю. Лукомський, В. Петрик // Записки НТШ. Т. ССХLІV. - Л., 2002. - С. 608-644.

466.       Вороневич Г. Сакральне мистецтво древнього Галича (ХІ-ХІV ст.) / Г. Вороневич // Еврика - ІХ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 8-10.

467.       Вуйцик В. Графіті ХІІ-ХV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі / В. Вуйцик // Записки НТШ. Т. ССХХХІ. - Л., 1996. - С. 189-194.

468.       Гаврилів Б. Давній Галич в пам'ятках історії та культури / Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський. - Івано-Франківськ, 1999. - 148 с.

469.       Галицька архітектурна школа. Скульптура. Декоративно-вжиткове мистецтво // Коваль І. Ярослав Пастернак - дослідник старожитностей України / І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 108-113.

470.       Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - 147 с.

Із змісту: Береговський О. Комплексна охорона культурної і природної спадщини Галича та його околиць. - С. 6-10; Могитич І. Дослідження церкви св. Пантелеймона у літописному Галичі. - С. 86-90; Овчинніков О. Семантика галицьких керамічних плиток. - С. 94-96; Коваль І. Освіта Галицько-Волинської держави. - С. 106-112; Фіголь М. Галицькі ротонди.  - С. 135-140.

471.       Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. - Галич : Давній Галич, 2008. - 214 с.

Із змісту: Томенчук Б. Новітні археологічні дослідження пам'яток дерев'яної монументальної архітектури княжого Галича. - С. 184-196; Береговський О. Взаємодія мистецтва в архітектурному ансамблі давнього Галича. - С. 202-207.

472.       Галич : фотоальб. / авт. та упоряд. В. Дідух. - Л. : Манускрипт ; Галич : Давній Галич, 2005. - 154 с.

Із змісту: Галичина могила [пам'ятка княжої доби]. - С. 21; Успенський собор. - С. 27-33; Храм святого Пантелеймона. - С. 41-58; Галицький замок. - С. 59-63.

473.       Гела С. Пам'ятки княжого Галича, що нас тривожать / С. Гела // Альманах Українського Народного Союзу на 1977 рік. - Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1977. - С. 136-140.

474.       Грабовецький В. Літопис Галицького замку та середньовічна фортифікація міста Галича / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. -   67 с.

475.       Історико-архітектурні пам'ятки Давнього Галича // Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 42-51.

476.       Коваль І. Галицький Парфенон / І. Коваль, О. Мельничук, М. Ткачівський. - Галич, 1993. - 20 с.

          Про храм святого Пантелеймона - архітектурну пам'ятку ХІІ-ХІІІ ст.

477.       Костишин В. Пам'ятки давнього Галича. Етапи та проблеми реставрації / В. Костишин // Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. ювіл. конф. - Галич, 2004. - С. 72-74.

478.       Лукомський Ю. Архітектурна спадщина Давнього Галича / Ю. Лукомський. - Галич, 1991. - 40 с.

479.       Лукомський Ю. Воскресенська церква ХІІ-ХІІІ століть у Крилосі / Ю. Лукомський // Записки НТШ. Т. ССХLІ. - Л., 2001. - С. 275-298.

480.       Лукомський Ю. Монументальна архітектура давнього Галича: нові відкриття / Ю. Лукомський // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - С. 64-66.

481.       Лукомський Ю. Успенський собор давнього Галича (за результатами нових дослідж. 1992-2000 рр.) / Ю. Лукомський // Записки НТШ. Т. ССХLІV. Праці Археологічної комісії. - Л., 2002. - С. 578-607.

482.       Максимов П. Графіті ХІІ ст. Галицького кафедрального (крилоського) Успенського собору / П. Максимов, Б. Томенчук, І. Кочкін // Галицько-буковинський хронограф. Вип. 3. - Івано-Франківськ ; Чернівці, 1998. - С. 93-98.

483.       Могитич І. Архітектура давнього Галича та Галицької землі / І. Могитич // Галич і Галицька земля в українському державотворенні : до 1110-річчя і 800-річчя Галицько-Волинського князівства. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 166-184.

484.       Пастернак Я. Старий Галич : археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ : Плай, 1998.  - 348 с.

Із змісту: Відкриття катедрального Успенського собору. - С. 70-102; Архітектурні пам'ятки старого Галича. - С. 103-173; Княждвір на „Золотому Току". - С. 209-259.

485.       *Петрушевич А. Историческое известие о церкви св. Пантелеймона близ города Галича. - Львов, 1881.

486.       Рожко М. Центричні храми в історії розвитку галицької архітектурної школи Х-ХІІІ ст. / М. Рожко // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ  : Плай ; Галич, 1998. - С. 135-138.

487.       Святині княжого града // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 134-146.

488.       Томин Ю. Історико-архітектурні пам'ятки стародавнього Галича ХІІ-ХІV століть / Ю. Томин // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 22-27.

489.       Успенський собор Галича. Минуле і сучасність: матеріали наук.-практ. конф. (Галич, 14 жовт. 2005 р.). - Галич : Нац. заповідник „Давній Галич", 2005. - 158 с.

Із змісту: Дида І. Архітектура давнього Галича в контексті загальноєвропейської культурної спадщини. - С. 37-42; Клюба Я. Дослідники храмової архітектури Галича та його околиць. - С. 43-49; Береговська Х. Синтез мистецтв у архітектурному ансамблі Успенського собору давнього Галича. - С. 98-101.

490.       Федунків З. Галицький релігійний центр: проблеми і факти : 700-річчю з часу заснування Галицької митрополії присвячується / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 288 с.

Із змісту: Галицький Успенський собор. - С.62-104; Українські храми галицьких околиць. - С. 132-237.

491.       Фіголь М. Історія Галича в пам'ятках мистецтва / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л. : Світ ; Галич : Давній Галич, 185 с.

492.       Храми княжого Галича : ілюстр. путівник / упоряд. о.мітрат В. Завірач, о. І. Пелехатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 39 с.

493.       Бевз М. Успенський собор давнього Галича: історія вивчення, проблеми збереження та консервації / М. Бевз, В. Бевз, Ю. Лукомський та ін. // Пам'ятки України. - 2001. - № 4. - С. 30-35; Галицьке слово. - 2005. - 12 листоп.

494.       Бойко С. Храм святого Пантелеймона / С. Бойко // Нова Зоря. - 2003. - 6 серп.

495.       Боровець В. Успенський собор / В. Боровець, В. Венгрин // Галицьке слово. - 1998. - 19 верес.

496.       Гембарська Д. Галицький замок / Д. Гембарська // Дністрова хвиля. - 1999. - 27 серп. 

497.       Грабовецький В. Таємниці Галицького замку / В. Грабовецький // Рідна земля. - 1993. - 22 жовт., 5 листоп. 

498.       Дідух С. Дорога до храму: минуле, сучасне і майбутнє Успенського собору / С. Дідух // Галичина. - 2005. - 3, 5 листоп.

499.       Дідух С. Галицька святиня [Успенський собор] / С. Дідух // Галичина. - 2007. - 1 верес.

500.       Драбчук І. Галицькі дивогляди : пам'ятки давнього Галича / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2008. - 23, 30 трав.

501.       Драбчук І. Церкви та монастирі княжого Галича (до проблем локалізації) / І. Драбчук // Нова Зоря. - 2000. - 12 квіт.

502.       Драбчук І. Чим здивує Галич? : [про церкви Різдва Христового і св. Пантелеймона, пам'ятник Данилу Галицькому] / І. Драбчук // Вперед. - 2005. - 18 лют.

503.       Коваль І. Галицька архітектурна школа / І. Коваль // Прапор перемоги. - 1989. - 14 груд.

504.       Коваль І. Коріння нашої духовності : [про історію галиц. архіт. шк.] / І. Коваль // Комсомольський прапор. - 1989. - 14 січ.

505.       Левицька О. Митрополичий оборонний замок [в княжому Галичі] / О. Левицька // Галицьке слово. - 2008. - 6 верес.

506.       Левицька О. Рельєфні зображення в архітектурі давнього Галича / О. Левицька // Дністрова хвиля. - 2001. - 23 берез.

507.       Лукомський Ю. Серце княжого Галича [Успенський собор] / Ю. Лукомський, В. Петрик // Галицька брама. - 1998. - № 9. - С. 4-5.

508.       Лукомський Ю. Фундаменти Успенського собору - мовчазні свідки історії / Ю. Лукомський // Західний кур'єр. - 1998. - 21 серп.

509.       Могитич І. Містобудівельний феномен давнього Галича (висновки історико-архітектурного плану Національного заповідника) / І. Могитич // Галицька брама. - 1998. - № 9. - С. 13-16.

510.       Могитич І. Церква Святого Пантелеймона в Галичі / І. Могитич // Пам'ятки України. - 2001. - № 4. - С. 24-29.

511.       Скаврінко М Десятиріччя відродження храму [Св. Пантелеймона в Галичі] / М. Скаврінко // Галицьке слово. - 2008. - 9 серп.

512.       Томенчук Б. Некрополі княжого Галича / Б. Томенчук // Галицький собор. - 1993. - № 2. - С. 12-13.

513.       Федунків З. Крилос. Монастир Покрови Богородиці [існував у ХІІ-ХІІІ ст.] / З. Федунків // Дністрова хвиля. - 1998. - 22 жовт.

 РЕЛІГІЯ. ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ

514.       Галицька Митрополія в історичному, культурному та духовному житті Європи : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Івано-Франківськ, 7-8 черв. 2001 р.  // Науковий Вісник Українського Інституту в Москві. Т. 2. - М., 2002. - С. 81-134.

515.       Галицька Митрополія і роль церкви в історії краю // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювілейн. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 250-268.

516.       Галицька митрополія. Початки й заснування // Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні / С. Мудрий. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 96-101.

517.       Геник В. Релігійний синкретизм у матеріальній і духовній культурі населення Галицького князівства ХІІІ ст. / В. Геник // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 6. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 182-186.

518.       Головчанська У. Утвердження християнства в Галицькому князівстві / У. Головчанська // Науковий вісник Українського Університету. Т. ІХ. - М., 2005. - С. 46-48.

519.       З історії Галицької митрополії // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 80-83.

520.       Заснування Галицької митрополії // Андрухів І. Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті: історико-правовий аналіз / І. Андрухів, П. Кам'янський. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 24-26.

521.       Ідзьо В. Галицьке Євангеліє як мовна, літературна та історична пам'ятка 1144 року / В. Ідзьо // Українознавець. Вип. 5. - Л., 2007. - С. 62-64.

522.       Ідзьо В. Папа Римський Інокентій ІV (1245-1254), король Русі Данило Романович (1253-1264), Галицький. До питання релігійних та політичних взаємовідносин у 1245-1254 роках / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського  Історичного Клубу. Т. Х. - М., 2004. - С. 118-120.

523.       Ідзьо В. Релігійна культура Європи та зародження, становлення і розвиток християнства на території України : зб. наук. праць / В. Ідзьо. - Л. : Ліга-Прес, 2007. - 320 с.

Із змісту: Утвердження християнства на Прикарпатті Подністров'ї у Х-ХІІІ століттях. - С. 148-154;  Галицьке Євангеліє  1144 року. - С. 222-228.

524.       Ідзьо В. Церковна організація України-Руси в ХІІІ столітті // Науковий вісник Українського Університету. Т. 1. - М., 2001. - С. 226-229.

525.       Ісаїв П. Церква в Галицько-Волинській державі / П. Ісаїв // Енциклопедія Українознавства: загальна частина. Т. 2. - К., 1995. - С. 605-606.

526.       Коваль І. Свята земля України: історико-археол. нарис церковно-реліг. життя Крилос. гори /  І. Коваль, Я. Жолоб, Ю. Юсипчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 176 с.

527.       Крилос - серце княжого Галича: путівник по іст. центру Галиц. Митрополії. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - Буклет.

528.       Літописи про релігійну діяльність галицьких володарів // Коваль І. Церковна археологія / І. Коваль. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 115-117.

529.       Мудрий С. Галицька митрополія і роль церкви в історії України / С. Мудрий // Галич і Галицька земля в українському державотворенні. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 105-114.

530.       Побуцький С. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин ХІV-початку ХV століть // Збереження та використання спадщини України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф., Галич, 4-6 листоп. 2004 р. - Галич, 2004. - С. 160-161.

531.       Святителі Галицько-Львівської архієпархії // Фіголь М. Історія Галича / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л. ; Галич, 1999. - С. 179

532.       Утворення Галицької митрополії // Островський В. Історія Прикарпаття : посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / В. Островський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - С. 36-37.

533.       Федунків З. Галицький релігійний центр: проблеми і факти : 700-річчю з часу заснування Галицької митрополії присвячується / З. Федунків. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 288 с.

534.       Церковна археологія Галицько-Волинської держави // Коваль І. Біблійна і церковна археологія / І. Коваль, С. Кияк. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 221-230.

535.       Чуйко О. Збереження та адаптація традицій Галицько-Волинського князівства в культурі монастирів Західної України / О. Чуйко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. ХІІ-ХІІІ. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 15-20.

536.       Боровець В. Митрополичі палати / В. Боровець, В. Венгрин // Галицьке слово. - 1998. - 19 верес.

537.       Боровик М. Галицька митрополія: її історичний нарис / М. Боровик // Визвольний шлях. - 1988. - № 8. - С. 927-943.

538.       Вівчар Б. Галицька держава і Галицька митрополія // Галичина. - 2003. - 10 верес.

539.       Грабовецький В. Євангелія на Прикарпатті / В. Грабовецький // Рідна земля. - 1994. - 23 груд., 1995. - 13, 20 січ.

540.       Драбчук І. Галицька митрополія і європейське християнство : [про міжнар. наук. конф. в м. Галичі] / І. Драбчук // Нова Зоря. - 2009. - 29 трав.

541.       Драбчук І. Галицькій митрополії - 700 / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2003. - 6 верес.

542.       Драбчук І. Дзвони історичного Галича кличуть до порозуміння : [про міжнар. наук. конф. в Галичі „Галицька митрополія в історії європейського християнства"] / І. Драбчук // Галичина. - 2009. - 21-27 трав.

543.       Драбчук І. Найбільша загадка Галицького Євангелія / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2008. - 8 берез.

544.       Драбчук І. Ювілейний рік Галицької митрополії / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2003. - 11 квіт.; Нова Зоря. - 2003. - 4 черв.

545.       З історії Галицької митрополії // Поліття. - 1996. - № 14 (квіт.).

546.       Ідзьо В. До проблем вивчення Галицького Євангелія : [про міжнар. наук. конф. в Івано-Франківську „Галицьке Євангеліє 1144 р. в іст., культ. та духов. житті Європи"] / В. Ідзьо // Нова Зоря. - 2004. - № 17 (квіт.).

547.       Мудрий С. Твердиня українства [Галиц. Євангеліє] С. Мудрий // Нова Зоря. - 2007. - 23 лют.

548.       Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії / І. Паславський // Дзвін. - 2007. - № 5-6. - С. 99-101.

549.       Під покровом Непорочного Зачаття. Галицьке єпископство і митрополія // Нова Зоря. - 2005. - 25 берез.

550.       Побуцький С. Галицька митрополія: другий етап історичного процесу (1371-1415) / С. Побуцький // Дністрова хвиля. - 2003. - 16 трав.

551.       Побуцький С. Галицька митрополія ХІV століття в інтерпретаціії українських і російських дослідників / С. Побуцький // Українознавчі студії. - 2007/2008. - № 8-9. - С. 433-439.

552.       Побуцький С. Перші галицькі митрополити / С. Побуцький // Дністрова хвиля. - 2003. - 7 берез.

553.       Побуцький С. Скасування та відновлення Галицької митрополії (1347-1371) / С. Побуцький // Дністрова хвиля. - 2003. - 25 квіт.

554.       Томенчук Б. Одержавлення та християнізація Галицько-Волинських земель в часи середньовіччя. ІХ-ХІІІ ст. (за даними поховального обряду) / Б. Томенчук // Галичина. - 2000. - № 4 - С. 16-24.

 КУЛЬТУРА. ОСВІТА

555.       Бабишин С. Історичне значення книжності Галицько-Волинської Русі / С. Бабишин // Українське літературознавство. Вип. 13. - Л., 1971. - С. 60-67.

556.       Бондаренко П. Лев як український символ [лицар. геральдики часів Галицько-Волин. королівства] / П. Бондаренко // Третя наукова геральдична конференція. - Л., 1993. - С. 7-9.

557.       Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - 171 с.

Із змісту: Фіголь М. Мініатюри галицьких рукописних книг ХІІ-ХV століть. - С. 3-15; Томенчук Б. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства. - С. 16-24.

558.       Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. ювіл. конф. - Галич : Давній Галич, 2004. - 234 с.

559.       Ідзьо В. Культура України-Русі в ІХ-ХІІ століттях / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т VІІ. - М., 2003. - С. 171-173.

560.       Ісаєвич Я. Культура Галицько-Волинських земель: доба середньовіччя / Я. Ісаєвич // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - С. 3-5.

561.       Коваль І. Освіта Галицько-Волинської держави / І. Коваль //  Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - С. 106-112.

562.       Коваль І. Традиції виховання Галицько-Волинської держави / І. Коваль // Система національного виховання як фактор цілісного розвитку особистості. Актуальні проблеми та історичний досвід : матеріали обл. наук.-практ. конф., 10 листоп. 1995 р. - Івано-Франківськ, 1995. - С. 41-43.

563.       Коваль Н. Писемність, мова і література Галицько-Волинської держави / Н. Коваль. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 51 с.

564.       Культура // Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - 2-е вид., із змінами і допов. - Л., 1999. - С. 177-189.

565.       Культура в Галицько-Волинській державі ХІІ-ХІІІ ст. // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 127-167.

566.       Культура Галицько-Волинської держави // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 198-208; Наш край:  метод. рек. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 20-23.

567.       Культура Галицько-Волинського князівства // Семкіяш М. Стежками історії / М. Семкіяш. - Надвірна, 2008. - С. 54-59.

568.       Культура княжого Галича ХІІ-ХІІІ ст. // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 83-112.

569.       Культура Прикарпаття періоду Київської Русі, Галицького та Галицько-Волинського князівств // Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття: короткий нарис / В. Бурдуланюк. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 4-11.

570.       Максимов П. Палеографічні спостереження: нові відомості про наукові та літературні осередки Галицько-Волинського князівства / П. Максимов // Галицько-буковинський хронограф. Вип. 1. - Івано-Франківськ ; Чернівці, 1997. - С. 214-215.

571.       Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Михайлова. - К. : Слово, 2007. - 490 с.

572.       Освітньо-виховні традиції Галицько-Волинської держави - важливе джерело для сучасної теорії та практики національного виховання //  Ступарик Б. Школі - національне виховання молоді (вибрані статті) / Б. Ступарик. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 9-12.

573.       Ратич О. Древньоруські археологічні пам'ятки на території Західних областей УРСР / О. Ратич. - К., 1957. - С. 44-58.

574.       Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, В. Андрущенко, Ж. Безвершук та ін. - К. : Знання, 2007. - 680 с.

Із змісту: Галицько-Волинська Русь та її культура. - С. 74-77; Міста, княжі двори, церкви і школа ХІІ-ХІІІ століть. - С. 77-80.

575.       Чайка Р. До історії ігрових забав Галицько-Волинського князівства / Р. Чайка, Ю. Киричук // Рогатинська земля: історія та сучасність. Ч. 2. - Л., 2001. - С. 14-17.

576.       Школа й наука Галицько-Волинської держави // Луців В. Історія українського шкільництва та освіти / В. Луців. - Івано-Франківськ ; Торонто, 2002. - С. 27-34. 

577.       Горан Л. Культура Галицько-Волинської держави / Л. Горан // Джерела. - 2003. - № 1. - С. 43-46.

578.       Гречило А. Земельна геральдика : [є про герб Галицько-Волин. князівства] / А. Гречило // Пам'ятки України. - 1991. - № 3. - С. 42-46.

579.       Дашкевич Я. Геральдичне зображення Лева в період Галицько-Волинської держави (перша половина ХІV ст.) / Я. Дашкевич // Знак. - 1998. - № 16 (черв.).

580.       Исаевич Я. Культура Галицко-Волынской Руси / Я. Исаевич // Вопросы истории. - 1973. - № 1. - С. 92-107.

581.       Коваль І. Культура Галицько-Волинської держави (архітектура, література, іконографія і живопис) / І. Коваль // Обрії. - 1998. - №. 2. - С. 56-59.

582.       Коваль І. Освіта Галицько-Волинської держави / І. Коваль // Дністрова хвиля. - 2001. - 28 верес.

583.       Коваль І. Світильник мудрості : [про книжк. багатства б-ки галиц. князів] / І. Коваль // Комсомольський прапор. - 1989. - 22 серп.

584.       Мацалак Р. Культура Галицько-Волинської держави / Р. Мацалак // Дністрова хвиля. - 2000. - 18, 25 лют.

585.       Треф'як Я. Культура Галицько-Волинської держави / Я. Треф'як // Поліття. - 1993. - № 2 (січ.).

 МИСТЕЦТВО

586.       Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович. - Л. : Ін-т Українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999. - 132 с.

587.       Галицька трійця: Премудрий книжник Тимофій. Скульптор-умілець Авдій. Славетний співак Митуса // Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст. : до 1100-річчя заснування града / В. Грабовецький. - Галич, 1997. - С. 89-101.

588.       Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. : тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - 136 с.

Із змісту: Гупало В. До питання про особливості галицько-волинської кераміки княжої доби. - С. 55-56; Возницький Б. До проблем мистецького життя в Галицько-Волинській державі ХІV ст. - С. 85-86.

589.       Галицько-волинське мистецтво // Історія української культури / за ред. І. Крип'якевича. - К., 1994. - С. 448-458.

590.       Грабовецький В. Галицька трійця XIII ст. Тимофій, Авдій, Митуса / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1989. - 39 с.

591.       Грабовецький В. „Галицька трійця" XIII ст. - Тимофій, Авдій, Митуса / В. Грабовецький // Історія та історіографія України : зб. наук. праць. - К., 1985. - С. 32-39.

592.       Жишкович В. Пластика Русі-України: Х-перша половина ХІV ст. / В. Жишкович. - Л. : Ін-т народознавства НАН України, 1999. - 239 с.

593.       Історико-архітектурні пам'ятки Галицького та Галицько-Волинського князівства // На сторожі культурної спадщини Прикарпаття / Б. Гаврилів, В. Любінець, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 127-130; Гаврилів Б. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківщини / Б. Гаврилів, М. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 12-21.

594.       Каргер М. К истории Галицкого зодчества ХІІ-ХІІІ вв. / М. Каргер // Краткие сообщения АН СССР. Вып. 146. - М., 1976. - С. 53-59.

595.       Кіндратюк Б. Етнічні особливості сакрального малярства й церковної музики Галицько-Волинської держави / Б. Кіндратюк // Історія релігій в Україні : праці Х-ї міжнар. наук. конф., 16-19 трав. 2000 р. Кн. 2. - Л., 2000. - С. 205-211.

596.       Кіндратюк Б. Етнорегіональна своєрідність сакрального малярства й церковної музики Галицько-Волинської держави / Б. Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 3-11.

597.       Кіндратюк Б. Літописи про музику в Галицько-Волинській державі / Б. Кіндратюк // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. 1. - М., 1999. - С. 76-77.

598.       Кіндратюк Б. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б. Кіндратюк. - Л. ; Івано-Франківськ, 2001. - 144 с.

599.       Кіндратюк Б. Сакральна музика в Галицько-Волинському князівстві / Б. Кіндратюк // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ міжнар. конф., 11-13 трав. 1999 р. Кн. 1. (А-М). - Л., 1999. - С. 160-164.

600.       Кіндратюк Б. Студіювання музичного мистецтва Галицько-Волинської держави як засіб формування національної свідомості / Б. Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 69-78.

601.       Котляр М. Співець Митуса / М. Котляр // Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст. - К., 1993. - С. 127-132.

602.       Кошовий О. Галицькі керамічні плитки ХІІ-ХІІІ ст. (Генеза. Іконографія. Семантика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознав. - Л., 1997. - 25 с.

603.       Літописний Митуса: спроба переосмислення звичного образу // Кіндратюк Б. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Б. Кіндратюк. - Л. ; Івано-Франківськ, 2001. - С. 67-78.

604.       Мистецька спадщина Галицько-Волинського князівства // Овсійчук В. Українське малярство Х-ХVІІІ століть. Проблеми кольору / В. Овсійчук. - Л., 1996. - С. 106-118.

605.       Музична етнопедагогіка Київської Русі та Галицько-Волинської держави // Доронюк В. Українська музична етнопедагогіка : моногр. / В. Доронюк, М. Вовк. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 13-35.

606.       Образ Данила Галицького в творчості прикарпатських художників // Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 54-61.

607.       Овсійчук В. Українське малярство Х-ХVІІІ століть: проблеми кольору / В. Овсійчук ; Ін-т народознавства НАН України. - Л., 1996. - 479 с.

608.       Овчинніков О. Семантика галицьких керамічних плиток / О. Овчинніков // Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. - К. ; Галич, 1998. - С. 94-96.

609.       Палладіум Данила Галицького : [галиц. іконопис] // Овсійчук В. Українське малярство Х-ХVІІІ століть. Проблеми кольору / В. Овсійчук. - Л., 1996. - С. 118-129.

610.       Салига Т. Співець Митуса... Поетичні візії / Т. Салига // Сівач духовності. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 48-58.

611.       Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ-ХVІІІ ст.) / О. Тищенко. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.

612.       Ткачук Т. Галицькі керамічні плитки із рельєфними зображеннями та гончарні клейма: З фондів іст. музею у с. Крилос. Нац. заповідник „Давній Галич" / Т. Ткачук, К. Тимус. - Галич, 1997. - 59 с.

613.       Томенчук Б. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства / Б. Томенчук // Галицько-Буковинський хронограф. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 7-22.

614.       Фіголь М. Історія Галича / М. Фіголь, О. Фіголь. - Л. : Світ ; Галич : Давній Галич, 1999. - 185 с.

615.       Фіголь М. Мистецтво Галича ХІІ-ХІV ст. (Історія. Типологія. Художні особливості) : автореф. дис. / М. Фіголь. - Л., 1998. - 35 с.

616.       Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / М. Фіголь. - К. : Мистецтво, 1997. - 224 с.

617.       Фічора І. Вплив Галицько-Волинського мистецтва на культуру Закарпаття / І. Фічора // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 25-27.

618.       Грабовецький В. Тимофій, Авдій, Митуса - митці з ХІІІ століття : [про діячів культури Галицько-Волин. князівства] / В. Грабовецький // Жовтень. - 1984. - № 1. - С. 104-107.

619.       Грабовецький В. Хто вони: Тимофій, Авдій, Митуса? / В. Грабовецький // Комсомольський прапор. - 1982. - 24 черв., 10 лип., 5 серп.

620.       Кіндратюк Б. Вічно багата душа : [іст. літопис про муз. мистецтво Галицько-Волин. держави] / Б. Кіндратюк // Галичина. - 1998. - 15 груд.

621.       Кіндратюк Б. Літописний Митуса: переосмислення усталеного образу / Б. Кіндратюк // Галичина. - 2002. - № 8. - С. 147-152.

622.       Кіндратюк Б. Музичне мистецтво Галицько-Волинської держави в системі сучасних виховних вартостей / Б. Кіндратюк // Обрії. - 2000. - № 1. - С. 16-19.

623.       Крвавич Д. Мистецтво давнього Галича / Д. Крвавич // Образотворче мистецтво. - 1999. - № 1-2. - С. 71-73.

624.       Тимків Б. Давньогалицькі художні ремесла ХІІ-ХV ст. / Б. Тимків // Народне мистецтво. - 2000. - № 1-2. - С. 56-58.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ

625.       Бабій В. Інтимне життя давньоруських князів / В. Бабій. - Надвірна : Надвірнян. друк., 2003. - 80 с.

Про князів Ярослава Осмомисла, Данила Галицького та князя Романа.

626.       Бабій В. Княгиня Анна / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2001. - 96 с.

В оповіданні оживають сторінки історії Галицької землі від останнього Ростиславича, князя Данила Галицького та князя Юрія ІІ Болеслава, яким династія Романовичів завершилась.

627.       Бабій В. Король Юрій : іст. роман / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004. - 144 с.

Маловідомі сторінки історії Галицько-Волинської держави. В центрі твору  - постать внука Данила Галицького Юрія Львовича, короля Південної України-Руси.

628.       Бабій В. Останній князь [Юрій, ХІV ст.] : повість / В. Бабій. - Івано-Франківськ, 1996. - 16 с.

629.       Бабій В. Ростиславичі: давньогалицькі фрески / В. Бабій. - Галич, 1993. - 24 с.

630.       Гай М. Ярослав Осмомисл : лібретто до опери / М. Гай. - Галич, 1998. - 54 с.

631.       Данило Галицький : поема // Бажан М. Твори в 4-х т. Т. 1 / М. Бажан. - К., 1984. - С. 236-253.

632.       Галицькі князі : поезії // Олесь О. Вибране / О. Олесь. - К., 2002. - С. 179-202.

633.       Гриневичева К. Шестикрилець; Шоломи в сонці : іст. повісті / К. Гриневичева. - К. : Дніпро, 1990. - 342 с.

          Про події кінця ХІІ-початку ХІІІ ст., коли волинський князь Роман Мстиславич об'єднав Галицьке князівство з Волинським.

634.       Даниил Галицкий : роман // Югов А. Ратоборцы : эпопея в двух кн. / А. Югов. - М., 1990. - С. 13-188.

635.       Дибко І. На крилах дум : поезії ; Мати Короля Данила : драма / І. Дибко. - 2-е вид., справл. і допов. - Кліфтон, 1987. - 160 с.

636.       Золотий тік : поема // Пушик С. Твори в 6-ти т. Т. 2 / С. Пушик. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 3-19.

637.       Кащишин Й. Сказання про Галицьку Русь / Й. Кащишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 63 с.

638.       Кащищин Й. Сказання про короля Данила : поема / Й. Кащишин. - Івано-Франківськ, 2000. - 156 с.

639.       Кіндратюк Б. Сакральна музика в Галицько-Волинському князівстві / Б. Кіндратюк // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ міжнар. конф. 11-13 трав. 1999 р. Кн. 1. - Л., 1999. - С. 160-164.

639аКоритко Р. Корона Данила Галицького : іст. роман / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2008. - 492 с.

640.       Лотоцький А. Княжа слава : іст. оповід. / А. Лотоцький. - Торонто, 1984. - 81 с.

641.       Лотоцький А. Кужіль і меч : іст. повісті для юнацтва / А. Лотоцький. - Л. : Червона Калина, 1991. - 335 с.

642.       Лупій О. Падіння давньої столиці : іст. роман / О. Лупій. - К. : Рад. письм., 1991. - 399 с.

Серед головних героїв роману - князь Данило Галицький.

643.       Микитин Т. Не пощербились мечі : іст. повість / Т. Микитин. - Л., 1960. - 127 с.

Про ХІV ст. - останні роки існування Галицько-Волинського князівства.

644.       Микитин Т. Полки йдуть на Галич : іст. повісті / Т. Микитин. - Л. : Каменяр, 1965. - 272 с.

Події в Галицько Волинській Русі в кінці ХІІ ст. за часів князя Романа Мстиславовича.

645.       Назарук О. Осмомисл : укр. іст. повість з ХІІ ст. / О. Назарук. - Л. : Червона Калина, 1991. - 253 с.

646.       Опільський Ю. Золотий Лев : повісті / Ю. Опільський. - К. : Дніпро, 1989. - 414 с.

Про княжіння Данила Галицького.

647.       Ярослав Осмомисл : вірш // Пачовський В. Зібрані твори. Т. 1. Поезії / В. Пачовський. - Філядельфія ; Ню Йорк, Торонто, 1984. - С. 540-541.

648.       Пушик С. Твори. В 6-ти т. Т. 1. Поезії / С. Пушик. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. - 536 с.

Із змісту: У Крилосі відкрилося... - С. 37-39; Осмомисл і Чагрівна; Княждвір. - С. 42-44; Княжа криниця. - С. 47; Галицька брама. - 47-48.

649.       Пушик С. Галицька брама : роман / С. Пушик. - Ужгород : Карпати, 1989. - 411 с.

650.       Рис Г. Галич княжої доби в українській літературі / Г. Рис // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 343-345.

651.       Фащук В. Данило Галицький : іст. драма на 3 дії, 9 карт. за мотивами одноймен. тв. А. Хижняка / В. Фащук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 1996. - 61 с.

652.       Фащук В.  Княгиня Романова : іст. драма  за мотивами однойменної повісті І. Филипчака / В Фащук. - Івано-Франківіськ, 1997. - 54 с.

653.       Фащук В. Отчий світильник : п'єса за мотивами однойменного роману Р. Федоріва / В. Фащук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 1996. - 70 с.

Про події в Галицькій Русі за часів Володимира Володаровича і його сина Ярослава Осмомисла.

654.       Фащук В. Полки йдуть на Галич : п'єса за мотивами одноймен. повісті Теодора Микитина / В. Фащук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 1997. - 41 с.

655.       Федорів Р. Отчий світильник : роман / Р. Федорів. - К. : Дніпро, 1990. - 518 с.

656.       Федорів Р. Чорна свіча від Ілени : іст. роман і повісті / Р. Федорів. - Л. :  Червона Калина, 1996. - 520 с.

657.       Филипчак І. Княгиня Романова : іст. повісті / І. Филипчак. - Л. : Червона Калина, 1990. - 344 с.

Висвітлюється боротьба за княжий престол у Галичі, який у 1144 р. став центром Галицького князівства.

658.       Филипчак І. Іванко Берладник або Пропаща сила : іст. повість з ХІІ віку / І. Филипчак. - 2-е справл. вид. - Буенос-Айрес, 1986. - 135 с.

659.       Фіцалович Х. Образ давнього Галича в сценічному мистецтві / Х. Фіцалович // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 178-182.

660.       Фостун С. Над Галичем гримить : іст. повість з княжих часів / С. Фостун. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 288 с.

661.       Хижняк А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. - Л. : Каменяр, 1984. - 536 с.

662.       Бабій В. Інтимне життя давньоруських князів / В. Бабій // Київ. - 2006. - № 7-8. - С. 147- 167.

663.       Бабій В. Спалена за любов : п'єса з часів Галиц. князівства / В. Бабій // Поліття. - 1995. - № 24 (серп.).

664.       Лубківський Р. Корона Данила Галицького : вірш / Р. Лубківський // Літературна Україна. - 2008. - 25 груд.

665.       Лупій О. Подвиг князя Романа : [вірш до 800-річчя загибелі у Польщі галиц. князя] / О. Лупій // Літературна Україна. - 2005. - 21 лип.

666.       Салига Т. Співець Митуса. Поетичні візії : образ Митуси і давнього Галича в поезії / Т. Салига // Дзвін. - 1999. - № 2. - С. 127-131.

667.       Стефурак Н. Перстень князя Ярослава : п'єса до 800-річчя Галицько-Волин. держави / Н. Стефурак // Перевал. - 1999. - № 4. - С. 3-17.

 ДОСЛІДНИКИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

668.       Береговський О. Загальний огляд досліджень та дослідників Галича / О. Береговський // Галич в доісторії і середньовіччі. - Галич, 2003. - С. 4-9.

669.       Гаврилів Б. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX ст. / Б. Гаврилів, В. Педич. - Івано-Франківськ, 1997. - 40 с.: іл.

670.       Гаврилів Б. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях І. Вагилевича, А. Петрушевича, І. Шараневича / Б. Гаврилів // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 92-110.

671.       Галицька земля: історія та сучасність : матеріали наук. конф., присвяч. 1100-річчю Галича. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 1998. - 119 с

Із змісту: Гаврилів Б. Перші українські дослідники історичних пам'яток давнього Галича. - С. 17-23; Твардовський В. Галич і Галицько-Волинська держава в наукових дослідженнях „Руської трійці". - С. 68-71.

672.       Українські дослідники історії Стародавнього Галича // Гаврилів Б. Історичне краєзнавство / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 83-103.

673.       Гаврилів Б. Українські дослідники історії стародавнього Галича / Б. Гаврилів // Обрії. - 1997. - № 2. - С. 48-49. 

 ПЕРСОНАЛІЇ

ВІТОЛЬД АУЛІХ (1928-1994)

674.       Коваль І. Галицька Троя Вітольда Ауліха / І. Коваль // Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. ювіл. конф., Галич, 4-6 листоп. 2004 р. - Галич, 2004. - С. 109-116.

675.       Петегирич В. Життєвий шлях і наукова творчість Вітольда Ауліха / В. Петегирич, В. Оприск // Постаті української археології. Вип. 7. - Л., 1998. - С. 40-47.

676.       Коваль І. Галицька Троя Вітольда Ауліха / І. Коваль // Галицьке слово. - 2005. - 22 січ.

677.       Коваль І. Пішов у синє небо він... / І. Коваль // Галичина. - 1997. - 22 берез.

 ІВАН ВАГИЛЕВИЧ (1811-1866)

678.       Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - Івано-Франківськ, 1996. - 40 с.

679.       Погляди на історію Київської Русі і Галицько-Волинського князівства // Дем'ян Г. Іван Вагилевич - історик і народознавець / Г. Дем'ян. - К.,  1993. - С. 36-45.

680.       Скоць А. Поетизація престольного града Галича та його князів у „думі" Івана Вагилевича „Дністер" / А. Скоць // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 219-223.

ВОЛОДИМИР ГРАБОВЕЦЬКИЙ (1928)

681.       Вегеш М. Володимир Грабовецький - видатний історик України / М. Вегеш. - Ужгород, 1996. - 58 с.

682.       Вуянко М. Історія давньоруського Галича та Галицько-Волинського князівства в працях академіка В. В. Грабовецького / М. Вуянко // Історик України: ювіл. зб. на пошану акад. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 98-105.

683.       Михайлина П. Володимир Грабовецький - історик України / П. Михайлина. - Івано-Франківськ, 1993. - 97 с.

684.       На вівтар історії України: ювіл. зб. на пошану акад. АН Вищої шк. України, проф. В. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2008. - 563 с.

685.       Симчич М. На скрижалях історії Галича : [про кн. В. Грабовецького „Нарис історії Галича"] / М. Симчич // Українське слово. - 1998. - 7 трав.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934)

686.       Гаврилів Б. Михайло Грушевський і Прикарпаття: ілюстр. історико-краєзн. зб. / Б. Гаврилів, В. Педич, В. Передерко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 44 с.

687.       Грабовецький В. Михайло Грушевський - видатний історик України, громадсько-політичний і державний діяч / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облвидав „Галичина", 1991. - 42 с.

688.       Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. і повідомл. наук. конф. , Львів, 20-28 жовт. 1994 р. - Л. : Світ, 1995. - 251 с.

Із змісту: Сухий О. М. Грушевський - дослідник Галицько-Волинського літопису. - С. 105-108; Мазур О. Питання хронології подій Галицько-Волинського літопису у науковому доробку М. Грушевського. - С. 109-111.

ІВАН КРИП'ЯКЕВИЧ (1886-1967)

689.       Грабовецький В. Академік Іван Крип'якевич : зб. - 2-е вид., допов. / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2005. - 200 с.

690.       Грабовецький В. Іван Крип'якевич - визначний історик України / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 1996. - 22 с.

691.       Кондратюк К. Іван Крип'якевич про внутрішню і зовнішню політику Данила Галицького / К. Кондратюк // Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста Львова) (1256-2006). - Л., 2006. - С. 137-141.

692.       Тези доповідей та повідомлень регіональної науково-теоретичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження визначного історика України, академіка Івана Крип'якевича. - Івано-Франківськ, 1991. - 53 с.

Із змісту: Лукомський Ю. Давній Галич у працях І. Крип'якевича. - С. 42-44; Дерев'янко С. Джерела з історії Галицько-Волинського князівства у працях І. Крип'якевича. - С. 44-45.

693.       Грабовецький В. Проблеми історії Галицько-Волинської держави та княжого Галича в працях Івана Крип'якевича / В. Грабовецький, М. Вуянко // Галичина. - 1998. - № 1. - С. 11-18.

ЯРОСЛАВ ПАСТЕРНАК (1892-1969)

694.       Археологічні аспекти розв'язання важливих проблем генезису Київської і Галицько-Волинської держави у науковій діяльності  Я. Пастернака // Коваль І. Дослідник підземного архіву України / І. Коваль. - Галич ; Л., 1999. - С. 75-124.

695.       Вплив дослідження Я. Пастернака в княжому Галичі на пробудження українського національного життя // Коваль І. Ярослав Пастернак - дослідник старожитностей України / І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 67-78.

696.       Коваль І. Дослідник підземного архіву / І. Коваль. - Л. : Місіонер, 1999. - 176 с. + 44 с. вкл.

697.       Коваль І. Ярослав Пастернак - дослідник старожитностей України / І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 67-78.

698.       Коваль І. Ярослав Пастернак - найвидатніший дослідник стародавнього Галича / І. Коваль // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. - Л., 1993. - С. 86-88.

699.       Мушинка М. Володимир Січинський та Ярослав Пастернак - дослідники Галича / М. Мушинка // Галич і Галицька земля в українському державотворенні. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 156-165.

700.       Ярослав Пастернак - дослідник княжого Галича // Коваль І. Дорогою Христової науки / І. Коваль, О. Джура, В. Марчук. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 143-153.

701.       Блинчук М. Вчителі та побратими Ярослава Пастернака / М. Блинчук // Галицьке слово. - 2008. - 27 груд.

702.       Духович І. Найвидатніший дослідник Галича / І. Духович // Галицьке слово. - 1991. - 19 груд.

703.       Коваль І. Колумб Давнього Галича Ярослав Пастернак / І. Коваль, В. Боровець // Галицьке слово. - 1998. - 15 верес.

704.       Коваль І. Останній заповіт Ярослава Пастернака / І. Коваль // Галичина. - 1992. - 1 січ.

705.       Петегирич В. Ярослав Пастернак - найвидатніший дослідник Галича / В. Петегирич // Галицьке слово. - 1993. - 18 серп.

706.       Романюк Т. Колумб Галича / Т. Романюк // Галицьке слово. - 1996. - 17 січ.

707.       Руденко А. Заповіт професора Пастернака / А. Руденко // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 7. - С. 86-88.

708.       Сохан М. Ярослав Пастернак - дослідник княжого Галича / М. Сохан // Галицьке слово. - 2008. - 16 лют.

 РОМАН ПАЩИН (1938-2000)

709.       Пащин Роман (20.01.1938-12.04.2000) // Гаврилів Б. Історичне краєзнавство (навч. метод. посіб.) / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 294-295.

710.       Драбчук І. Заслужив на вдячність Галича / І. Драбчук : [про худож. і краєзнавця Р. Пащина] // Галичина. - 2008. - 7 лют.

711.       Драбчук І. Пензель і фарби / І. Драбчук // Галицька Просвіта. - 2008. - 8 лют.

712.       Драбчук І. Слід Романа Пащина на землі / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2008. - 19 січ.

713.       Коваль І. „Все добре в світі робиться з любов'ю..." / І Коваль // Тижневик Галичини. - 1998. - 22 січ.

714.       Кучер Б. Плаче дерево сльозою / Б. Кучер // Родослав. - 1992. - № 13-14 (лип.); Новий час. - 1991. - 25 квіт.

 АНТОНІЙ ПЕТРУШЕВИЧ (1821-1913)

715.       Грабовецький В. Антон Петрушевич - дослідник історії Галичини / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 75 с.

716.       Королько А. Галицько-Волинське князівство у дослідженнях Антонія Петрушевича /А. Королько // Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 394-405.

717.       Королько А. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих студіях А. Петрушевича / А. Королько // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 159-165.

718.       Педич В. Отець Антін Петрушевич - дослідник стародавнього Галича / В. Педич // Галицька земля: історія та сучасність. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 63-65.

719.       Петрушевич Антоній Степанович (18.І. 1821-23.ІХ.1913) // Гаврилів Б. Історичне краєзнавство (навч. метод. посіб.) / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 274.

720.       Сохан М. Антоній Петрушевич (1832-1913) - видатний український історик, філолог і етнограф / М. Сохан // Галицьке слово. - 2008. - 14 черв. - (Дослідники давнього Галича).

МИХАЙЛО ФІГОЛЬ (1927-1999)

721.       Бойчук  Б. Археологічні зацікавлення Михайла Фіголя / Б. Бойчук, І. Коваль, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 108 с.

722.       Коваль І. Михайло Фіголь (спроба наукового та мистецького портрета) / І. Коваль, Ю. Совтус. - Галич : Нац. заповідник „Давній Галич", 2004. - 122  с.

Із змісту: Книги „Мистецтво стародавнього Галича" та „Історія Галича в пам'ятках мистецтва". - С. 30-33; Стародавній Галич у науковій діяльності і художній творчості М. Фіголя. - С. 55-118.

723.       Гордиця Є Оспівав на картинах древній Галич / Є. Гордиця // Рідна земля. - 1997. - 7 листоп.

724.       Коваль І. Жниво крилоського майстра : [про худож. і мистецтвознавця М. Фіголя - авт. моногр. „Княжий Галич" та кн. „Галич в мистецьких пам'ятках"] / І. Коваль // Галичина. - 1996. - 7 трав.; Галицьке слово. - 1998. - 19 верес.

725.       Совтус Ю. Талант живописця і дослідника старожитностей княжого Галича / Ю. Совтус // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 105.

 ЯРОСЛАВ ХМІЛЕВСЬКИЙ (1885-1965)

726.       Стасюк А. Княжий Галич у археологічних студіях Л. Чачковського та Я. Хмілевського / А. Стасюк // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008. - Галич : Давній Галич, 2008. - С. 112-114.

727.       Драбчук І. Ярослав Хмілевський - дослідник історії Галича / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2002. - 25 січ.

728.       Коваль І. Воскресають і там, де немає могил : [про долю авт. „Княжий Галич" (1938) Я. Хмілевського] / І. Коваль // Галичина. - 2007. - 18 жовт.

729.       Сохан М. Ярослав Хмілевський - дослідник історії Галича / М. Сохан // Галицьке слово. - 2008. - 5 квіт.

ЛЕВ ЧАЧКОВСЬКИЙ (1865-1933)

730.       Стасюк А. Княжий Галич у археологічних студіях Л. Чачковського та Я. Хмілевського. - С. 112-114 / А. Стасюк // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008. - Галич : Давній Галич, 2008. - С. 112-114.

731.       Петегирич В. Лев Чачковський - дослідник Галицько-Волинських міст княжої доби / В. Петегирич, В. Чорновус // Постаті української археології. Вип. 7. - Л., 1998. - С. 93-94.

732.       Сохан М. Лев Чачковський - дослідник княжих городів / М. Сохан // Галицьке слово. - 2008. - 15 трав.

ОЛЕКСАНДР ЧОЛОВСЬКИЙ (1865-1944)

733.       Драбчук І. Дослідник Галицької старовини / І. Драбчук // Галичина. - 2008. - 31 берез.

734.       Драбчук І. Олександр Чоловський - дослідник галицької старовини / І. Драбчук // Галицьке слово. - 2005. - 2 квіт.

 ІСИДОР ШАРАНЕВИЧ (1829-1901)

735.       Бандрівський М. Археологічна діяльність Ізидора Шараневича (1829-1901) / М. Бандрівський  // Постаті української археології. Вип. 7. - Л., 1998. - С. 95-97.

736.       Борчук С. Галицькі землі в археологічних студіях Ісидора Шараневича / С. Борчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 13-21.

737.       Борчук С. Ісидор Шараневич - перший археолог стародавнього Галича / С. Борчук // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. - Коломия, 1997. - С. 55-56.

738.       Борчук С. Історико-краєзнавчі дослідження Ісидора Шараневича / С. Борчук, Б. Гаврилів, В. Грабовецький. - Коломия : Вік, 1997. - 38 с.

739.       Кісь Я. Професор І. Шараневич - дослідник стародавнього Галича / Я. Кісь, В. Педич // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. тези доп. та повідомл. - Л., 1993. - С. 88-89.

740.       Туркевич В. Галицький історик [Ісидор Шараневич] / В. Туркевич // Історичний календар-99. Вип. 5. - К., 1998. - С. 61.

741.       Церкви, відкопані Л. Лаврецьким та І. Шараневичем у 1882-1884 рр. // Пастернак Я. Старий Галич: археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ, 1998. - С. 103-107. 

742.       Шараневич Ісидор Іванович (16.ІІ.1829-4.ХІІ.1901) // Гаврилів Б. Історичне краєзнавство (навч. метод. посіб.) / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 276-277.

743.       Борчук С. Проблеми історії Галицько-Волинської держави та княжого Галича в працях Ісидора Шараневича / С. Борчук // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 71-75.

744.       Борчук С. Ісидор Шараневич в оцінці Івана Франка / С. Борчук // Галичина. - 2001. - № 5-6. - С. 152-155.

АНТОНІЙ ШНАЙДЕР (1825-1880 рр.)

745.       Крушельницький Б. Археологічні зацікавлення Антоні Шнайдера (1825-1880) / Б. Крушельницький // Постаті української археології. Вип. 7. - Л., 1998. - С. 84-86.

746.       Шнайдер Антоній (12.VІ.1825-1880) // Гаврилів Б. Історичне краєзнавство (навч. метод. посіб.) / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 277-278.

747.       Сохан М. Археологічні зацікавлення Антоні Шнайдера / М. Сохан // Галицьке слово. - 2008. - 21 черв.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Волинське князівство. Матеріали з Вікіпедії - вільної енциклопедії

http://uk.wikipedia.org/wiki

Галицьке князівство. Матеріали з Вікіпедії - вільної енциклопедії

http://uk.wikipedia.org/wiki

Галицько-Волинське князівство. Матеріали з Вікіпедії - вільної енциклопедії

http://uk.wikipedia.org/wiki

Галицько-Волинський літопис

http://litopys.org.ua/index.html

Галицько-Волинський літопис (переклав і пояснив Теофіль Коструба)

http://litopys.org.ua/index.html

Галицько-Волинській літописный сводъ

http://litopys.org.ua/index.html

Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис (процес складання; редакції і редактори)

http://litopys.org.ua/hens2/hs.htm

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 3. До року 1340

http://litopys.org.ua/index.html

Данило Галицький. Матеріали з Вікіпедії - вільної енциклопедії

http://uk.wikipedia.org/wiki

Замки та храми України. Галич

http://www.castles.com.ua/?halych

Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство

http://litopys.org.ua/krypgvol/krypgv.htm

Національний заповідник „Давній Галич"

http://www.davniyhalych.if.ua/

Правителі Галицько-Волинського князівства. Матеріали з Вікіпедії - вільної енциклопедії

http://uk.wikipedia.org/wiki

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Авдій - (587), (590), (618), (619)

Александрович В. - 586

Андрухів І. - 18, 133, 163, 210, 215, 246, 281, 419, 520, 566

Андрущенко В. - 429, 574

Анна - (626)

Аркас М. - 57

Арсенич П. - 398, 412

Ауліх В. - (674)-(677)

Бабич Н. - 102, 272

Бабишин С. - 555

Бабій В. - 134, 253, 625-629, 662, 663

Багалій Д. - 19

Бадяк В. - 350, 367

Бадяк С. - 368

Бажан М. - 631

Бандрівський М. - 200, 463 , 735

Баран В. - 399

Бевз В. - 493

Бевз М. - 464, 493

Бевз Ю. - 464

Безвершук Ж. - 429, 574

Бендик М. - 273

Береговська Х. - 489

Береговський О. - 400, 445, 446, 470, 471, 668 

Берекета Б. - 307

Берладник І. - (658)

Берладничич Ростислав - (193)

Бернатович Судислав - (142), (184)

Блинчук М. - 701

Богуцький Ю. - 429, 574

Бойко В. - 1,

Бойко Л. - 217

Бойко С. - 369-371, 494

Бойчук Б. - 441, 721

Бойчук В. - 423

Бойчук З. - 278, 358, 475, 606, 678

Болгов  В. - 428

Болеслав Ю. - (134)

Бондаренко П. - 55

Боровець В. - 171, 495, 536, 703

Боровик М. - 537

Борчук С. - 736-738, 743, 744

Борщак І. - 351

Брайчевський М. - 23, 275, 281, 401

Бурак Я. - 308

Бурдуланюк В. - 569

Вагилевич І. - (670), (678)-(680)

Василевич Г. - 109

Василевич Р. - 103, 276

Василейко О. - 309

Василенко С. - 72

Василько - (94), (147), (154), (292)

Вегеш М. - 681

Венгрин В. - 171, 495, 536

Верстюк В. - 20

Виноградів Г. - 2

Винокур І. - 3

Вівчар Б. - 538

Вілкул Т. - 122, 172

Вірний М. - 372

Вовк М. - 605

Возницький Б. - 588

Войнаровський В. - 465

Войтович Л. - 173, 237, 254

Вол Б. - 43

Володимир Ярославич - (204), (238)

Володимирко - (15), (122), (140), (172), (197)

Володін Б. - 73

Волощук М. - 74, 175, 255, 277, 285, 310, 373

Вороневич Г. - 466

Вуйцик В. - 467

Вуянко М. - 682, 693

Габор В. - 218

Гаврилів Б. - 5, 97, (162), 168, 278, 279, 311, 358, 468, 475, (488), 593, 606, 669, 670, 671, 673, 678, 686, 709, 719, 738, 742, 746

Гаврилів М. - 593

Гаврилюк С. - 133, 215

Гай М. - 630

Галицький Данило - див. Данило Галицький

Гела С. - 352, 473

Гембарська Д. 496

Геник В. - 517

Генсьорський А. - 110

Герчанівський Д. - 143

Головко А. - 256

Головко О. - 176, 177, 202, 239, 285, 256а

Головчанська У. - 353, 374, 518

Головченко В. - 28-30

Голод І. - 257

Голубець М. - 447

Гончаров В. - 410, 411

Горан Л. - 577

Горбань Г. - 5

Гордиця Є. - 723

Гоян І. - 448

Грабовецький В. - 27, 31, 60, 75, 111, 201, 238, 258-261, (277), 278, 302, 354, 355, 375, 403, 412-415, 474, 475, 487, 497, 519, 539, 565, 568, 587, 590, 591, 606, 618, 619, (681)-(685), 687, 689, 690, 693, 715, 738

Гречило А. - 32, 578

Гриневичева К. - 633

Гринішак Е. - 312

Грицак П. - 33, 240

Грушевський М. - 34, 35, 44, 108, (114), 144, (686)-(688)

Губань Р. - 76

Гупало В. - 588

Данило Галицький  - (15), (94), (102), (103), (112), (119), (128), (140), (147), (154), (161), (225)-(227), (242), (270), (272)-(397), (522), (606), (609), (625), (631), (634), (638), (639а), (651), (666), (664), (691)

Дашкевич Я.  - 77, 78, 156, 297, 579

Джура - 700

Дедько Д. - (183)

Дем'ян Г. - 679

Дерев'янко С. - 692

Деркач І. - 97, 468

Дехтярьова Н. - 36

Дибко І. - 635

Дида І. - 489

Дідух В. - 376, 416, 472

Дідух С. - 498, 499

Дмитрів І. - 449

Долішня Л. - 377

Доронюк В. - 605

Дорошенко Д. - 15, 140

Драбчук І. - 79, 98, 139, 142, 178-183, 219-221, 262, 263, 284, 314-317, 416-418, 450, 451, 500-502, 540-544, 710-712, 727, 733, 734

Дудченко В. - 286

Духнович С. - 422

Духович І. - 702

Ендре ІІ - (175)

Ждан М. - 80

Живодан Ю. - 318

Жишкович В. - 592

Жолоб Я. - 526

Заброварний Б. - 319

Завірач В. - 287, 492

Запаско Я. - 99

Іванченко Р. - 120

Ідзьо В. - 38-41, 81, 82, 145, 149-153, 187, 203, 289-291, 521-524, 546, 559

Ісаєвич Я. - 320, 321, 560, 580

Ісаїв П. - 525

Калакура Я. - 42

Каляндрук Т. - 293, 322

Кам'янський П. - 520

Каргер М. - 594

Кафарський В. - 97, 468

Кащишин Й. - 637, 638

Киричук Ю. - 114, 575

Кияк С. - 534

Кіндратюк Б. - 123, 595, 596-600, 603, 621, 622, 639

Кісь Я. - 739

Клати М. - 112

Клюба Я. - 378, 403, 452, 489

Коваленко С. - 188

Коваль І. - 190, 222-224, 287, 324, 325, 359, 379, 380, 422, 423, 441, 442, 453, 454, 469, 470, 476, 504, 526, 528, 534, 561, 562, 581-583, 674, 676, 677, 695-698, 700, 703, 704, 713, 721, 722, 724, 728

Коваль Н. - 96, 563

Коваль О. - 380

Ковальчук С. - 326

Кожем'яка О. - 327

Козуля О. - 328, 329

Коломан І - (187)

Кондратюк К. - 691

Копаниця О. - 207

Коритко Р. - 639а

Кормильчич Володислав - (142), (178), (179)

Королько А. - 716, 717

Костик М. - 202, 225-227, 330-333, 381, 424

Костишин В. - 477

Костомаров М. - 294, 334

Коструба Т. - 11, 106, 138, 206, 301

Котляр М. - 23, 45-49, 84-87, 100, 113, 124-129, 135, 141, 158, 161, 191, 245, 264, 281, 282, 285, 298-300, 335-338, 360, 382, 455, 456, 601

Кочкін І. - 482

Кошовий О. - 602

Кравчук М. - 24

Кралюк П. - 88, 130, 383

Крамар Р.- 384

Крвавич Д. - 623

Крип'якевич І. - 12, 50, 51, 164, 208, 251, 280, 421, 564, 589, (689)-(693)

Криса Б. - 109

Кросс Б. - 131

Крушельницький Б. - 745

Кудрявцев Л. - 339, 340

Кульчицький В. - 66

Купчинський О. - 95, 159, 242

Кучер Б. - 714

Кучерук О. - 14

Лаврецький Л. - (741)

Лев Данилович - (150), (156), (157), (173)

Левицька О. - 505, 506

Литвин В. - 21

Лотоцький А. - 640, 641

Лубківський Р. - 664

Лукомський Ю. - 200, 228, 457, 463, 464, 465, 478-481, 493, 507, 508, 692

Лупій О. - 642, 665

Луців В. - 576

Любінець В. - 593

Любінець І. - 672, 709, 719, 742, 746

Мазур О. - 114, 363, 688

Майоров А. - 115, 243, 244, 265, 266, 426

Максимов П. - 482, 570

Максимонько О. - 398

Малащук А. - 267

Малик Я. - 43

Марек К. - 116

Марчук В. - 700

Матейко І. - 341

Мацалак Р. - 268, 584

Мельник М. - 269

Мельничук О. - 192, 427, 476

Мельничук Я. - 422

Микитин Т. - 643, 644, 654

Миронюк І. - 441, 469, 695, 697, 721

Мисяк М. - 385

Митуса - (587), (590), (591) (601), (603), (610), (618), (619), (621), (666)

Михайлина П. - 683

Михайлова Р. - 160, 571

Мицько І. - 89

Міліченко А. - 270

Могитич І. -  470, 483, 509, 510

Моця О. - 52

Мстислав - (161), (182)

Мстислав Удалий - (94), (292)

Мудеревич В. - 202

Мудрий С. - 516, 529, 547

Музиченко П. - 22

Мушинка М. - 699

Нагірний В. - 53, 145, 162

Назарук О. - 209, 645

Назарчук Д. - 233, 386

Настюк М. - 66

Наум М. - 24

Наш Г. - 7

Невський О. - (343)

Нікітін Ю. - 90

Німий - див. Мстислав

Овсійчук В. - 604, 607

Овчинніков О. - 470, 608

Олексій ІІІ Ангел - (92)

Олесь О. - 632

Олійник М. - 398

Онуфріїв С. - 387

Опільський Ю. - 646

Оприск В. - 675

Осмомисл Я. - (15), (94), (140), (154), (200-236), (625), (630), (645), (647), (648), (667)

Островський В. - 55, 205, 532

Палійчук Н. - 211

Палюга Л. - 109

Папа Римський - (241), (381), (522)

Паславський І. - 364, 548

Пастернак Я. - 214, (218), 430, 431, 462. (469), 484, (694)-(708), 741

Пастух Р. - 389, 389

Паутин А. - 117

Пачовський В. - 647

Пашуто В. - 56

Пащин Р. - 193, 212, 229, (709)-(714)

Педич В. - 669, 686, 718, 739

Пеленський Й. - 432, 458

Пелехатий І. - 390, 492

Пелещишин  М. - 403

Передерко В. - 686

Петегирич В. - 675, 705, 731

Петрик В. - 465, 507

Петрушевич А. - 485, (670), (715)-(720)

Пикуляк Н. - 343

Пилип'юк В. - 433

Побуцький С. - 530, 550-553

Погорельський Я. - 58

Полєк В. - 107, 213, 366, 391

Половський В. - 230

Полонська-Василенко Н. - 4, 54, 59, 344

Пономарьов В. - 345

Потурай О. - 271

Процак Р. - 165

Пушик С. - 91, 166, 194, 195, 434, 636, 648, 649

Пушкар Б. - 346

Пшик В. - 92

Ратич О. - 573

Рис Г. - 650

Ричка  В. - 158

Рожко М. - 486

Роман Мстиславич - (15), (94), (237)-(271), (625), (665)

Романова (княгиня) - (652), (657)

Романовичі - (94), (133), (138), (147), (154), (177), (264), (403), (415)

Романюк Т. - 231, 706

Ростиславичі - (133), (142), (149), (168), (193), (198), (229), (403), (415), (629)

Руденко А. - 392, 707

Рудницький А. - 435

Русанова И. - 6

Савчук М. - 118

Саєнко Ю. - 393

Салига О. - 347

Салига Т. - 610, 666

Семкіяш М. - 247, 303, 567

Семчишин М. - 37

Симчич М. - 685

Січинський В. - 699

Скаврінко М. - 511

Скаврон Б. - (196)

Скоць А. - 680

Сліпушко О. - 119

Смолій В. - 21, 300

Смольський Г. - 232

Совтус Ю. - 722, 725

Соколовський З. - 233

Сорока Ю. - 249, 304

Софроненко  К. - 61

Сохан М. - 142, 708, 720, 729, 732, 747

Стависький В. - 305

Стасюк А. - 726, 730

Стефанців Б. - 394

Стефурак Н. - 667

Стех Я. - 348

Ступарик Б. - 572

Суддич Доброслав - (142), (180)

Сулик Р. - 200 , 234, 463

Сухий О. - 688

Татищев В. - (265)

Твардовський В. - 671

Терещенко Ю. - 67

Терлюк І. - 16

Тимків Б. - 624

Тимофій - (587), (590), (618), (619)

Тимощук Б. - 6, 62

Тимус К. - 197, 235, 612

Тис Ю. - 460

Тищенко О. - 611

Тищик Б. - 66

Ткачівський М. - 476

Ткачук Т. - 612

Томазов В. - 10

Томенчук Б. - 63, 64, 399, 403, 438, 439, 471, 482, 512, 554, 557, 613

Томин Ю. - 488

Треф'як Я. - 585

Туркевич В. - 740

Тютюнник С. - 24

Ужанков Л. - 306

Фащук В. - 651-654

Федора - 317

Федорак Н. - 121, 132, 169

Федорів Р. - 653, 655, 656

Федунків З. - 490, 513, 533 Филипчак І. - 652, 657, 658

Фіголь М. - 101, 137, 167, 170, 440, 461, 470, 491, 531, 557, 614-616, (721)-(725)

Фіголь О. - 137, 167, 440, 491, 531, 614

Філіпенко І. - 394а

Фіцалович Х. - 659

Фічора І. - 617

Фостун С. - 216, 660

Харченко О. - 395

Хижняк А. - 651, 661

Хмілевський  Я. - 443, 444, (726)-(730)

Цап'юк І. - 198

Чагрівна Настя - (213), (216), (219), (648)

Чайка Р. - 575

Чалий С. - 396

Чапуга С. - 397

Чачковський Л. - 443, 444, (726), (730)-(732)

Чипига В. - 349

Чоловський О. - (733), (734)

Чорненький Р. - 199

Чорний Д. - 68

Чорновус В. - 731

Чуйко О. - 535

Чуприна В. - 43

Шабала Я. - 319

Шаповал Ю. - 13, 281

Шараневич І. - (670), (735)-(744),

Шаров І. - 281

Шнайдер А. - (745)-(747)

Шпаковатий М. - 21

Шудря М. - 236

Югов А. - 634

Юрій  - (151), (628)

Юсипчук Ю. - 287, 359, 526

Ясь О. - 10

                    ЗМІСТ

ДРАБЧУК І. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО НА ТЛІ ІСТОРІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС

ГАЛИЦЬКІ КНЯЗІ І БОЯРИ

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ

КНЯЗЬ РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ

КНЯЗЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ

КОРОНАЦІЯ  ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. ДОЛЯ КОРОНИ

ГАЛИЧ - СТОЛИЦЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

РЕЛІГІЯ. ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ

КУЛЬТУРА. ОСВІТА

МИСТЕЦТВО

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО  В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ

ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

ПЕРСОНАЛІЇ

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка