Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ЕТНОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ ПРИКАРПАТТЯ: МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА. Міжнародному фестивалю етнографічних регіонів України „Родослав” присвячується. Рекомендаційний бібліографічний покажчикЕтнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажч. / упр. культури Івано-Франків. ОДА ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2009. - 79 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик „Етнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура" присвячений Міжнародному фестивалю етнічних регіонів України „Родослав", відображає наукову і науково-популярну літературу з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка про історію етнографічних груп регіону, їхній побут, характер матеріальної, традиційно-побутової культури. До покажчика включені монографії, матеріали наукових конференцій, науково-популярна та довідкова література, статті з журналів та окремі статті з газет. Матеріали збірників описані аналітично і подані у відповідних розділах.

Література згрупована у шести основних розділах:   

   1. Етнографічні регіони Івано-Франківщини.

   2. Гуцульщина.

   3. Бойківщина.

   4. Покуття.

   5. Опілля.

   6. Лемківщина.

Останній розділ „Лемківщина" поданий у зв'язку з тим, що лемки складають певну частину населення Івано-Франківщини.

Розділи мають підрозділи: господарська діяльність і матеріальна культура, духовна культура, народне мистецтво.

Допоміжний апарат складається з покажчиків:

- географічного, 

- авторів, назв та імен.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик розрахований на широкий загал користувачів: науковців, краєзнавців, працівників бібліотек, вчителів, студентів, а також тих, хто цікавиться історією, матеріальною і духовною культурою, народним мистецтвом гуцулів, бойків, ополян, покутян і лемків, які проживають на території Прикарпаття.

Добір літератури завершено у травні 2009 року.

У покажчику використано ілюстрації із книг:

Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 328 с.

Прикарпаття: спадщина віків: Пам'ятки природи, історії, культури, етнографії / ред. М. Кугутяк ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Л. : Манускрипт-Львів, 2006. - 567с. : фото.

Укладач:                              В. Дволітка - головний бібілотекар відділу

                                             краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:   Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

Етнографічні регіони Івано-Франківщини

1.                Бердник Г. Знаки карпатської магії. (Таємниця старого мольфара) / Г. Бердник. - К. : Зелений пес, 2006. - 368 с.    

2.                Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 328 с.     

Із змісту: Опілля; Бойківщина; Гуцульщина; Лемківщина. -   С. 195-254; Покуття. - С. 269-280.

3.                Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. / В. Білоус ;  НАН України. - Л. : Ахіл, 2000. - 187 с.

4.                Гошко Ю. Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття ХV-ХІХ ст. / Ю. Г. Гошко. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 1999. - 336  с.

5.                Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат. ХV-ХVІІ ст. Заселення. Міграції. Побут / Ю. Г. Гошко. - К. : Наук. думка, 1976. - 208 с.

6.                Гошко Ю. Г. Промисли й торгівля в Українських Карпатах ХV-ХІХ ст. / Ю. Г. Гошко. - К. : Наук. думка, 1991. - 256 с.

7.                Гуцули, бойки, лемки : комплект листівок із збірки П. Арсенича. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 15 листівок.

Про етнографічні групи українців подаються короткі довідки.

8.                Данилюк А. Г. Давня архітектура українського села : етногр. нарис / А. Г. Данилюк. - К. : Техніка, 2008. - 254 с.

9.                Данилюк А. Українська хата / А. Данилюк. - К. : Наук. думка, 1991. - 110 с.

10.          Довідник учасника фестивалю [другого Міжнар. фолькл. фест. етногр. регіонів України „Родослав", який відбувся 21-22 верес. в м. Івано-Франківську]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. -  76 с.

11.          Етнічні спільноти України : етнографічні особливості : рек. бібліогр. покажч. : [є Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина]. -    К. : [б. в.], 2000. - 80 с.

12.          Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. Макарчука. - Л. : Світ, 1994. - 520 с.

13.          Етнографічна мозаїка // Прикарпаття: спадщина віків. - Л., 2006. - С. 440-445.

14.          Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. Герета, О. Черемшинський. - Л. : Каменяр, 1971. - 96 с.

15.          Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі / Ф. Д. Заставний. - Л. : Світ, 1993. - 175 с.

16.          Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л. : [б. в.], 2002. - 352 с.

17.          Коломийки / упоряд., передм. і приміт. Н. Шумади. - К. : Наук. думка, 1969. - 604 с.

18.          Коломийки : зб. / упоряд. та вступ. ст. Н. Шумади. - К. : Дніпро, 1977. - 136 с.

19.          Коломийки Прикарпаття / збирач та впоряд. Я. Куняк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 600 с.

20.          Морозюк В. В'язанка старожитностей : причинки до історії / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. - 175 с.

Розд. 2. Як велося з давніх давен у нашому роді (дещо з народних традицій, обрядів, повір'їв).

21.          Народна архітектура Українських Карпат ХV-ХХ ст. - К. : Наук. думка, 1987. - 272 с.

22.          Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст. / С. П. Павлюк. - К. : Наук. думка, 1986. - 172 с.

23.          Паньків М. Програма-запитальник для збирачів етнографічних пам'яток / М. Паньків. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 43 с.

24.          Петрова З. А. Сельский жилой дом в Карпатах / З. А. Петрова, И. И. Сливка. - Ужгород : Карпати, 1987. - 159 с.

25.          Подорожі в Українські Карпати : зб. / упоряд. і вступ. ст. М. Вальо. - Л. : Каменяр, 1993. - 279 с.

26.          Сакральний всесвіт народних майстрів Гуцульщини, Буковини, Покуття : вист. наїв. іконопису і різьби ХVІІІ-ХІХ ст.      / В. Мельник. - Івано-Франківськ: [б. в.], 2002. - Буклет.

27.          Суха Л. М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини ХІХ-ХХ ст. / Л. М. Суха. - К. : АН УРСР, 1959. - 104 с.

28.          Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. : історико-етногр. дослідж. / М. Тиводар. - Ужгород : Карпати, 1994. - 560 с.

29.          Українська старовина із приватних  збірок : мистецтво Гуцульщини та Покуття : кат. - К. : Родовід, 2002. - 360 с.

30.          Худаш М. Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів / М. Л. Худаш, М. О. Демчук. - К. : Наук. думка, 1991. - 270 с.

31.          Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів / М. Л. Худаш. - К. : Наук. думка, 1995. - 562 с.

32.          Арсенич П. Діяльність Володимира Шухевича як етнографа / П. Арсенич // Галичина. - 2008. - № 14. - С. 445-453.

33.          Арсенич П. Дослідник Гуцульщини : [про В. Шухевича, етнографа і просвітянина] / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2009. - 20 берез. (№ 12). - С. 4.

34.          Арсенич П. Етнограф і збирач [Володимир Шухевич] / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2009. - 21 трав. (№ 18). - С. 3.

35.          Арсенич П. Іван Франко назвав монографію Шухевича чудовою / П. Арсенич // Край. - 2009. - 22 трав. (№ 21). - С. 7.

36.          Вивчення основних етнографічних груп в Українських Карпатах // Дем'ян Г. Іван Вагилевич - історик і народознавець / Г. Дем'ян. - К., 1993. - С. 104-113.

37.          Галичина // Косміна О. Традиційне вбрання українців. Т. 1 / О. Косміна. - К., 2008. - С. 34-45.

38.          Глушко М. Історико-етнографічне районування Галичини: сучасний стан / М. Глушко // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

39.          Гладиш Р. Бойки, лемки і гуцули об'єднались та створили „Карпатбогулем" : [створено асоціацію т-в українців карпат. краю - бойків, гуцулів і лемків] / Р. Гладиш // Галичина. - 2001. - 7 черв.

40.          Горошко Л. Ритуальне застосування води в традиційному будівництві горян  [зокрема, в етногр. регіонах Прикарпаття] / Л. Горошко // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 235-240.

41.          Гошко Ю. Г. Этнографические группы карпатских украинцев и их границы / Ю. Г. Гошко // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 23-24.

42.          Данилюк А. Хата серед гір : [нар. буд-во і худож. оздоблення архітектури Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини] /А. Данилюк // Жовтень. - 1997. - № 12. - С. 91-94.

43.          Золотое кольцо Ивано-Франковщины : [путівник по етногр. регіонах обл. та їх пам'ятниках] // Україна. - 2008. - № 6. - С. 48-49.

44.          Кирчів Р. Ф. Етнографічне районування України : [етногр. групи Прикарпаття] / Р. Ф. Кирчів // Етнографія України. - К., 1994. - С. 133-143.

45.          Кочкін І. Генетичний слід доісторичних міграцій в етнічному населенні Карпат: інформація про гуцулів, лемків, бойків / І. Кочкін, О. Нікітін // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 34-36.

46.          Купчинський Б. Визначний народознавець і подвижник українства [В. Шухевич] / Б. Купчинський // Край. - 2009. - 13 берез. (№ 11). - С. 2.

47.          Левкун Я. Володимир Шухевич / Я. Левкун // Край. - 2009. - 22 трав. (№ 21). - (Постаті Городенківщини).

48.          Лехман Т. Народознавчі джерела про наше коріння. Етноси Галичини: бойки, гуцули, лемки / Т. Лехман // Гуцульський калєндар. Вип. 13. - Верховина, 2008. - С. 65-66.

49.          Могитич І. Традиційні зональні особливості народного будівництва Івано-Франківської області / І. Могитич // Праці НТШ. Т. 2. Краєзнавство. - Косів, 2006. - С. 323-337.

Архітектурно-етнографічні особливості народного будівництва Гуцульщини, Бойківщини, Покуття, Опілля.

50.          „Не цураймося, признаваймося, бо багато нас є!" : [про етногр. групи українців Прикарпаття: гуцулів, бойків, лемків] // Галичина. - 2002. - 19 верес.

51.          Обласна програма „Етнокультурні процеси в Карпатському регіоні (Івано-Франківська область)" на 2008-2011 роки // Вісник Івано-Франківської обласної ради та ОДА. - 2008. - № 16. - С. 87-100.

52.          Омельчук Ю. „Етноеволюція" мандрує країною : [мандр. фест. в с. Космач Івано-Франків. обл.] / Ю. Омельчук // Українська культура. - 2007. - № 11. - С. 3-4.

53.          Паньків М. Етнографічний територіальний поділ Івано-Франківщини: перехідні зони  / М. Паньків // Етнос і культура. - 2008. - № 4/5. - С. 162-169.

54.          Паньків М. Хто ми такі? : [про етніч. групи українців, що проживають на території нашої обл.] / М. Паньків // Галичина. - 1993. - 25 трав.

55.          Пушик С. Віха - символічне дерево життя : [про походж. назв „бойко" і „гуцул", „Бойківщина" і „Гуцульщина" та їх обряди] С. Пушик // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 231-239.

56.          Русин Г. Формування духовних цінностей дітей  засобами народних культур етнографічних груп Прикарпаття / Г. Русин // Джерела. - 2002. - № 3. - С. 107-112.

57.          Стельмащук Г. Квітка на капелюсі : (Атрибути-символи на обрядових і святкових головних уборах українців) [зокрема на Гуцульщині, Покутті] / Г. Стельмащук // Берегиня. - 2001. - № 1. - С. 15-20.

58.          Стойко С. М. Роль природно-заповідного фонду Карпат у збереженні етнокультурної спадщини гуцулів, бойків і лемків / С. М. Стойко, Д. С. Крук // Гори і люди (у контексті сталого розвитку) : матеріали Міжнар. конф. 14-18 жовт. 2002 р. Т. 1. - Рахів, 2002.- С. 179-185.

59.          Худаш М. Л. Происхождение названий „гуцулы", „бойки", „лемки" / М. Л. Худаш // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 24-27.

 Гуцульщина

60.          Арсенич П. І. Володимир Шухевич (1849-1915) : життя і культ.-громад. та етногр. діяльність : до 150-річчя від дня народж. / П. І. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 87 с. : іл., портр.

61.          Арсенич П. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини : довід. / П. Арсенич, І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 280 с.

62.          Бець Д. Гуцульське село Ільці : [іст. нариси, спогади, нар. оповіді, легенди, обряди, традиції та побут с. Ільці Верховин. р-ну] / Д. Бець, М. Бойчук. - Верховина : Гуцульщина, 2002. - 112 с.

63.          Верховино, світку ти наш : турист. путівник Гуцульщиною / Д. Ватаманюк, Я. Гапчук, В. Зеленчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 160 с.

64.          Верховинщина - гуцульський етноекоцентр України : путівник. - Верховина: [б. в.], 2007. - 15 с.

65.          Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / С. Витвицький ; пер., передм. і приміт. М. Васильчука. - Коломия : Світ, 1993. - 96 с.

66.          Вінценз С. На високій полонині : (Правда старовіку) / С. Вінценз ; пер. з пол. Б. Сенежак, Р. Гнатів; передм. В. Полєка. - Л. : Червона Калина, 1997. - 448 с.

Історико-етнографічний твір про минуле гуцулів, їх звичаї, побут, легенди.

67.          Вінцензіана : статті, листи, фрагменти творів / за ред. М. Васильчука. - Коломия : Вік, 2008. - 319 с.

68.          Габорак М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : історико-етимол. слов. /  М. Габорак. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2007. - 200 с.

69.          Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута : краєзн. нариси / М. Городенко. - Косів : Благовіст, 1999. - 144 с.

Про пам'ятки природи Гуцульщини.

70.          Гірська веселка : у 2-х ч. Ч. 1: [свята, звичаї, обряди, традиції, художні ремесла і промисли Гуцульщини] / авт.-упоряд. І. Мисюк. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 285 с. : іл., портр.

71.          Гоберман Д. По Гуцульщине / Д. Гоберман. - Л. : Искусство, 1979. - 166 с.

72.          Грабовецький В. В. Гуцульщина в історії України : виступ на Конгресі гуцулів [19 лип. 1993 р.] / В. В. Грабовецький. - Коломия : Світ, 1993. - 30 с.

73.          Грабовецький В. В. Гуцульщина ХІІІ-ХІХ століть : іст. нарис / В. В. Грабовецький. - Л. : Вища шк., 1982. - 160 с.

74.          Грабовецький В. В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 3 : Тисячолітній літопис Гуцульщини / В. В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 464 с.

75.          Гуцульський калєндар, 1996 - 2007 рр. / упоряд. Д. Ватаманюк. - Верховина ; Івано-Франківськ : [б. в.], 1995-2007.

76.          Гуцульщина : історико-етногр. дослідж. / П. І. Арсенич, М. І. Базак, З. Є. Болтарович [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1987. - 471 с. : іл.

77.          Гуцульщина : корот. довід. - Снятин : Прут-Принт, 2002. - 124 с.

78.          Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні : матеріали наук. конф. 17-18 серп. 1993 р. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1994. - 175 с.

79.          Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття // Голов. упр. туризму і культури ОДА.  -  Івано-Франківськ [б. в.],  2007.  -  33 с.

80.          Історія Гуцульщини. Т. 1-6  / голов. ред. М. Домашевський. - Чікаго ; Л. : [б. в.], 1995-2001.

81.          Кайндль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Ф. Кайндль. - Чернівці : Молодий буковинець, 2000. - 208 с.

82.          Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три ряди садженим / М. Ломацький. - Мюнхен : [б. в.], 1962. - 288 с.

Про господарську діяльність гуцулів та їх духовну культуру.

83.          Ломацький М. Гомін гуцульської давнини / М. Ломацький. - Мюнхен : [б. в.], 1961. - 324 с.

84.          Ломацький М. Гуцульський світ : вибр. тв. / М. Ломацький - Косів : Писаний Камінь, 2005. - 328 с.

85.          Ломацький М. Заворожений світ. Ч. 1: По цей бік Чорногори / М. Ломацький. - Мюнхен : [б. в.], 1965. - 231 с.

86.          Ломацький М. У горах Карпатах (Вид. для молоді) / М. Ломацький. - Мюнхен : [б. в.], 1962. - 207 с.

87.          Лосюк П. В. Регіональний етнографічний компонент у сучасній школі (на прикладі Гуцульського регіону) /  П. В. Лосюк. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 158 с.

88.          Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001", Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми відродження та розвитку матеріальної і духовної культури гуцулів". - Верховина : [б. в.], 2001. - 251 с.

89.          Пелипейко І. Мій рідний край : Природа, господарство, населення Гуцульщини : навч. посіб. / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 112 с.

90.          Плай : Книга для читання про Гуцульщину / упоряд., авт. прим., довідок і словн. І. А. Пелипейко ; худож. оформ. А. М. Гордійчука. - Яворів :  Ред. журн. „Гуцул. шк.", 1996. - 416 с.

91.          Сеньків І. Гуцульська спадщина : Праці з життя і творчости гуцулів / І. Сеньків. - К. : Українознавство, 1995. - 512 с.

92.          Франко І. „О гарний ти, краю!" : тв. про Гуцульщину і гуцулів / І. Франко ; упоряд., передм. і прим. І. Пелипейка. - Косів : Писаний Камінь, 2006. - 460 с.: іл.

93.          Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Г. Хоткевич. - Косів : Писаний камінь, 2008. - 39 с.

94.          Шухевич В. Гуцульщина. У 5-ти ч. Ч. 1-5 / В. Шухевич. - 2-е вид. - Верховина : [б. в.], 1999-2000.

95.          Андрусяк Т. Гуцульщина / Т. Андрусяк // Довідник з історії України. А-Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - 2-е вид., доопр. і доп. - К., 2001. - С. 192. 

96.          Арсенич П. И. Этнографическое изучение Гуцульщины народными учителями (1900-1917) / И. П. Арсенич // Карпатский сборник. - М., 1976. - С. 143-146.

97.                Арсенич П. Етнографічна і культурно-освітня діяльність Володимира Шухевича / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 3. - С.15-34; № 4. - С.14-21.

98.                Арсенич П. І. Збірка Володимира Шухевича „Гуцульщина" в оцінці українських і зарубіжних вчених / П. І. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 2004. - № 6. - С. 23-27.

99.                Арсенич П. І. Історико-етнографічне вивчення Гуцульщини в 30-80-х роках ХІХ ст. / П. І. Арсенич // Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 5. - К., 1972. - С. 106-114.

100.           Арсенич П. І. Письменник Гнат Хоткевич - дослідник і популяризатор Гуцульщини / П. І. Арсенич // Літопис Червоної Калини. - 2000. -  № 4/6. - С. 248-256.

101.           Бандрівський М. Знаки-ідеограми у петрогліфах Гуцульщини / М. Бандрівський // П'ята наукова геральдична конференція (10-11 листоп. 1995 р.). - Л., 1995. - С. 3-5.

102.           Бендюг В. Найдавніша згадка про гуцулів  / В. Бендюг // Гражда. - 2009. - № 1 (23). - С. 22.

103.           Боберський Ю. Нащадки забутих предків : топонімічна основа етноніму „гуцул" ; Гуцульський геопростір / Ю. Боберський // Гуцульський калєндар. 2006. - Верховина, 2006. - С. 70-71.

104.           Будько Є. Гуцули. Українці, тільки трошки дивні? / Є. Будько // Гражда. - 2009. - № 1 (23). - С. 18-21 : фото.

105.           Вардзарук Л. Гуцульщина : до питання про її етнографічні межі на Прикарпатті / Л. Вардзарук // Галичина. - 1996. - 31 лип.

106.           Ватаманюк Д. Гуцульщина не загубиться і має перспективу : [про діяльн. Всеукр. об-ня т-ва „Гуцульщина"] / Д. Ватаманюк // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 2007. - № 12. - С. 84-85.

107.           Ватаманюк Д. Не соромимося зізнатися, що є гуцулами : [про Всеукр. об-ня товариства „Гуцульщина" з погляду на роки незалежності] / Д. Ватаманюк  // Молодь України. - 2003. - 22 серп. - С. 2.

108.           Вивчення етнопсихологічних особливостей характеру гуцулів // Етнопсихологія / за ред. Л. Орбан, В. Хруща. - Івано-Франківськ, 1994. - С. 42-55.

109.           Габорак М. Гуцульська топонімія в „Історичному нарисі про гуцулів" С. Витвицького / М. Габорак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 46-52.

110.           Герман К. Ф. Походження етноніма гуцул та топоніма Гуцульщина / К. Ф. Герман // Галицько-буковинський хронограф. Вип. 1. - Івано-Франківськ ; Чернівці, 1997. - С. 27-33.

111.           Головацький І. Гуцульщина в українських політичних подіях та творах мистецтва / І. Головацький // Грегіт. - 2008. -  № 3. - С. 58-59.

112.           Грабовецький В. Верховино, світку ти наш... : про Гуцульщину і гуцулів : адмін. поділ, заселення / В. Грабовецький  // Гражда. - 2008. - № 1 (19). - С. 6-12.

113.           Грабовецький В. Назви гуцульських поселень / В. Грабовецький  // Прикарпатська правда. - 1990. - 16 листоп.

114.           Гуцульщина - гуцули // Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три ряди садженим / М. Ломацький. - Лондон, 1962. - С. 13-30.

115.           Гуцульщина // Прикарпаття: спадщина віків / авт. ідеї та голов. ред. М. Кугутяк. - Л., 2006. - С. 446-459.

116.           Дмитрук І. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях західної української діаспори / І. Дмитрук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 12/13. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 175-180.

117.           Етнографічне вивчення Гуцульщини Володимиром Гнатюком // Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 46-60.

118.           Кайндль Р-Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази / Р-Ф. Кайндль // Гражда. - 2008. -  № 1 (19). - С. 13-20;  2009. - № 1 (23). - С. 14-17.

119.           Кардащук М. Звідки походять гуцули? / М. Кардащук // Галицька Просвіта. - 2009. - 9 січ. (№ 2) - 6 лют. (№ 6).

120.           Качкан В. Михайло Ломацький - дослідник Гуцульщини / В. Качкан  // Новий час. - 1999. - 19-25 берез.

121.           Качкан В. Нариси й есе М. Ломацького про Гуцульщину / В. Качкан  // Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя : матеріали конф. - Л., 1996. - С. 84-91.

122.           Кобилюх В. Гуцульщина в праісторії та санскриті / В. Кобилюх // Історія Гуцульщини. Т. 5. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2000. - С. 6-52.

123.           Кожолянко Г. Гуцульщина у етнографічних дослідженнях кінця ХІХ ст. / Г. Кожолянко  // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді. Етнографічні засади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Косів-Вижниця, 26-28 жовт. 2006 р. - Снятин, 2006. - С. 87-92.

124.           Костючок П. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ ст. / П. Костючок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 8. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 135-137.

125.           Костючок П. Етнополітична консолідація гуцулів у кінці 1930-х рр. / П.  Костючок // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 127-132.

126.           Кубійович В. Гуцульщина / В. Кубійович, С. Вінценз, В. Січинський // Енциклопедія Українознавства. Т. 2. - Л., 1993. - С. 466-470.

127.           Монолатій І. С. Етнонаціональні спільноти Галичини (1867-1914 рр.) : Теоретико-методологічні засади історико-етнологічного дослідження / І. С. Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 9. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 14-27.

128.           „...Нема й нема кращого світа понад гуцульські гори" // Данилюк А. Шляхами України : етногр. нарис / А. Данилюк. - Л., 2003.- С. 93-111.

129.           Паньків М. Чи знаємо ми свій рід? : Гуцульщина / М. Паньків  // Галичина. - 2001. - 22 верес. 

130.           Пелипейко І. Як нам порятувати гуцулів? / І. Пелипейко // Гірська школа Українських Карпат. - 2007. - № 2/3. - С. 164-169.

131.           Перович Д. Проблеми Гуцульщини третього тисячоліття / Д. Перович, М. Д. Волощук  // Гори і люди (у контексті сталого розвитку) : матеріали Міжнар. конф. 14-18 жовт. 2002 р. Т. 1. - Рахів, 2002. - С. 158-161.

132.           Пожоджук Д. Прізвища і прізвиська космацької Гуцульщини / Д. Пожоджук  // Гуцульщина. - Торонто, 2001. - № 63. - С. 20-21; Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 28-29.

133.           Полєк В. Польські письменники про Гуцульщину / В. Полєк  // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 1996р.) - Івано-Франківськ, 1997. - С. 317-322.

134.           Попроцька Л. Край дикої природи і темних сил : Із життя горян Гуцульщини / Л. Попроцька  // Високий замок. - 2007. - 16 серп. -   С. 7.

135.           Пушик С. І в сімнадцятому столітті знали гуцулів / С. Пушик // Західний кур'єр. - 2008. - 7 серп. (№ 31). - С. 14.

136.           Пушик С. Княждвір на Гуцульщині : [про назви ряду населен. пунктів обл. та час їх виникнення] / С. Пушик  // Український  історичний журнал. - 1992. - № 4. - С. 109-111.

137.           Савчук М. Гуцули; Гуцульщина / М. Савчук  // Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4, літери Г, Ґ / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. - Коломия, 2006. - С. 174-175, 183-185.

138.           Савчук М. І в п'ятнадцятому знали гуцулів / М. Савчук // Західний кур'єр. - 2008. - 14 серп. (№ 32). - С. 14.

139.           Савчук М. Коломийська Гуцульщина / М. Савчук  // Гражда. - 2006. -  № 14. - С. 4-7.

140.           Сокіл Н. Народна географічна термінологія Гуцульщини та Бойківщини / Н. Сокіл // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 43-46.

141.           Стельмахович М. Традиційна гуцульська родина / М. Стельмахович // Хрестоматія з гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 540-549, 555-566.

142.           Тулик І. Крізь гомін віків : про Гуцульщину, її межі / І. Тулик  // Гражда. - 2007. - № 15. - С. 12-14.

143.           Хобзей Я. Із когорти співців гуцульського краю : Михайло Ломацький / Я. Хобзей  // Грегіт. - 2007. - № 2. - С. 34-41.

144.           Цбінден Г. Мандрівка по гуцульських горах / Г. Цбінден  // Подорожі в Українські Карпати : зб. - Л., 1993. - С. 220-264.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

145.           Данилюк А. Скарби народної архітектури Гуцульщини : етногр. нарис. / А. Данилюк. - Л. : Логос, 2000. - 135 с. : іл.

146.           Історія Гуцульщини. Т. 4. / голов. ред. М. Домашевський. - Л. : Логос, 1999. -  677 с.

Із змісту: Витанович І. Господарський стан Гуцульщини та можливості розвитку. - С. 188-195; Крушельницька Л., Бандрівський М. Солеварництво на Гуцульщині три тисячоліття тому. - С. 196-210; Сіреджук П. З історії торгівлі Галицької Гуцульщини. - С. 327-368; Могитич І. Житлове будівництво Гуцульщини. -  С. 370-416; Кравченко Я. Творчі методи народних майстрів будівничих в дерев'яній церковній архітектурі Гуцульщини. - С. 461-471; Тарас Я. Хрещаті дерев'яні церкви на Гуцульщині. - С. 472-509.

147.           Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л. : Логос, 2001. - 677 с.

Із змісту: Никорак О. З історії розвитку ткацтва Гуцульщини (кінець ХІХ - ХХ ст.). - С. 262-296; Білан Н., Стельмащук Г. Народне вбрання Гуцульщини в контексті українського національного строю. - С. 297-334; Слободян О. Гончарні осередки та майстри Гуцульщини і Покуття ХІХ-ХХ ст. - С. 417-435; Янко Т. Гуцульські кахлі. - С. 436-445; Колупаєва  В. Гуцульські кахлі: композиції на релігійну тему. - С. 446-456.

148.           Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ - 30-х років ХХ ст. / М. Д. Мандибура. - К. : Наук. думка, 1978. - 192 с.

149.           Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001", Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми відродження та розвитку матеріальної і духовної культури гуцулів". - Верховина : [б. в.], 2001. - 251 с.

Розд. Проблеми збереження і розвитку народної архітектури на Гуцульщині. - С. 173-186.

150.           Пелипейко І. Мій рідний край : Природа, господарство, населення Гуцульщини : навч. посіб. / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 112 с. 

151.           Шухевич В. О. Гуцульщина. Ч. 1-а і 2-а. / В. О. Шухевич. - Репринт. вид. - Верховина : Журн. „Гуцульщина", 1997. - 352 с.

Розд. ІХ. Звичайні занятя Гуцулїв. - С. 173-267.

Розд. Х. Домашний промисл. - С. 268-346.

152.           Боберський Ю. Гуцульське літовіння - спадщина кімерійців : [полонин. госп-во] / Ю. Боберський  // Гражда. - 2006. - № 14. - С. 52-53.

153.           Боньковська С. Художні традиції гуцульського мосяжництва / С. Боньковська  // Записки НТШ. Т. 223. - Л., 1992. - С. 115-126.

154.           Вінтоняк Б. Дерев'яні фортеці у горах : [архіт. особливості гуцул. укріплень садиб-гражд] / Б. Вінтоняк  // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 36-37.

155.           Гвоздевич С. Художньо-конструктивні особливості обрядового бондарного посуду в українців Карпат : (кінець ХІХ-перша пол. ХХ ст.) / С. Гвоздевич // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 241-246.

156.           Гончарство на Гуцульщині // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго; Л., 1995. - С. 308-329.

157.           Горинь Г. Взаємозв'язки міст і сіл у традиційній господарсько-виробничій культурі українців Карпат і Прикарпаття / Г. Горинь // Наукові записки. Вип. 5-6. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 97-102.

158.           Городенко М. Як святі, царі, князі і газди гуцульські церкви будували / М. Городенко // Галичина. - 1997. - 25 січ. - С. 7.

159.           Господарська діяльність і матеріальна культура // Гуцульщина : історико-етногр. дослідж. / відп. ред. Ю. Гошко. - К., 1987. -  С. 95-214.

160.           Грибанич І. Гей гудзики, ременики.. : [нар. одяг гуцулів] / І. Грибанич // Зелені Карпати. - 1995. - № 1-2. - С. 124-130.

161.           Гуцульська школа традиційного храмового будівництва // Прибєга Л. Дерев'яні храми Українських Карпат / Л. Прибєга. - К., 2007. - С. 127-139.

162.           Гуцульське ткацтво й сукнарство // Сеньків І. Гуцульська спадщина / І. Сеньків. - К., 1995. - С. 197-206.

163.           Гуцульський кінь відроджується // Гуцульський калєндар. 2005. - Верховина, 2005. - С. 91-95.

164.           Гуцульщина // Білан С. М. Український стрій / С. М. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л., 2000. - С. 223-240.

165.           Данилюк А. Де шум потоків і смерек : [пам'ятки житл. архіт. будівель Гуцульщини] / А. Данилюк // Жовтень. - 1989. - № 11. - С. 20-93.

166.           Данилюк А. „Добра, щедра піч твоя..." : [печі в хатах на Гуцульщині] / А. Данилюк // Дзвін. - 2002. - №  9. - С. 124-132.

167.           Дерев'яна архітектура на Гуцульщині // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 291-307.

168.           Добро і негаразди гуцульської архітектури // Мистець Дмитро Пожоджук. - Т., 2000. - С. 126-134.

169.           Драбчук І. Гуцульське церковне будівництво / І. Драбчук // Нова Зоря. - 2000. - 27 верес.

170.           Дрождж І. Гірські пасовиська, царинки й полонини / І. Дрождж // Гуцульський калєндар. 1996. - Верховина, 1996. - С. 43-45.

171.           Копильчук В. Назви побутових виробів із дерева в селі Яворові на Гуцульщині / В. Копильчук // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 11-12. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 255-263.

172.           Лаврук М. Суспільно-політичні та економічні особливості гуцульського простору / М. Лаврук // Грегіт. - 2007. - № 2. - С. 42-50.

173.           Мандибура М. Д. З історії полонинського господарства Гуцульщини / М. Д. Мандибура  // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С.16-17.

174.           Мандыбура М. Д. Гуцульское полонинское хозяйство второй половины ХІХ-начала ХХ века / М. Д. Мандыбура // Карпатский сборник. - М., 1972. - С. 7-19.

175.           Масловська О. Наші традиції : [опис нар. весіл. вбрання молодих на Коломийщині] / О. Масловська // Рідна земля. - 2008. - 5 груд. (№ 50). - С. 11.

176.           Матейко Е. Локальные особенности одежды гуцулов конца ХІХ-начала ХХ в. / Е. Матейко // Карпатский сборник. - М., 1976. - С. 57-64.

177.           Мельничук Я. С. Землеробство селян Галицької Гуцульщини в другій половині ХVІІ століття / Я. С. Мельничук // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 19-20.

178.           Могытыч И. Жилые и хозяйственные постройки на полонинах Гуцульщины / И. Могытыч // Карпатский сборник. - М., 1972. - С. 28-38.

179.           Никорак О. Гуцульські покривала / О. Никорак // Грегіт. - 2007. - № 2. - С. 67-72.

180.           Пожоджук Д. Космач - столиця гуцульського боднарства / Д. Пожоджук // Мистець Дмитро Пожоджук. - Т., 2000. - С. 24-29.

181.           Полонина // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 331-378.

182.           Попенюк В. Новаційні кіоти на Гуцульщині та Покутті : інспірації нар. церков. архітектури / В. Попенюк // Алкос. - 2005. - № 2/3. - С. 119-125.

183.           Прохасько Т. Секрети гуцульського ліжника / Т. Прохасько // Експрес. - 2000. - 22-29 черв. - С. 17.

184.           Радченко А. Типологія декоративних деталей міської архітектури Гуцульщини і Покуття кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. / А. Радченко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10/11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 32-36.

185.           Рибачук І. Збереження автентичності церковної архітектури Гуцульщини / І. Рибачук // Гуцульський калєндар. 2005. - Верховина, 2005. - С. 57 : фото.

186.           Розвиток промисловості Гуцульщини [60-90-і рр. ХІХ ст.]                   // Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 3 : Тисячолітній літопис Гуцульщини / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 245-332.

187.           Сільські садиби Гуцульщини // Туризм сільський зелений. - 1999. - № 3. - С. 2-63.

188.           Слободян О. О. Гуцульські миски середини ХІХ-початку ХХ ст. / О. О. Слободян // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 2. - С. 49-52.

189.           Соломченко О. І піч може прислужитися історії : [про майстрів виготовл. худож. кахлів] / О. Соломченко // Прикарпатська правда. - 1994. - 6 січ.

190.           Стельмащук Г. Г. Традиционный костюм гуцулов / Г. Г. Стельмащук // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 94-100.

191.           Стеф'юк В. З історії просторового плянування Галицької Гуцульщини / В. Стеф'юк // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів, 2006. - С. 339-343.

192.           Ткачик-Попенюк К. Художні особливості народного текстилю кінця ХІХ - початку ХХ століття (за матеріалами гуцул. сіл Річка, Бабин, Соколівка, Яворів) / К. Ткачик-Попенюк // Алкос : літ.-мист. альм. - Косів, 2006/2007. - С. 287-296.

193.           Ткачук Я. Матеріальна культура правобережної Коломийщини у фондах Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського / Я. Ткачук // Матеріали круглого краєзнавчого столу „Коломийська Гуцульщина", який відбувся 25 серп. 2006 р., м. Коломия у рамках ХVІ Міжнар. гуцул. фест. „Коломийка-2006" : Фольклор., етногр., діалектол. повідомл. - Коломия, 2006. - С. 28-30.

194.           Хомин В. Особливості гуцульської архітектури та монументальні розписи Галичини першої третини ХХ ст. / В. Хомин // Перевал. - 2001. - № 3/4. - С. 444-450.

195.           Цибко А. Гончарство Гуцульщини / А. Цибко // Гуцульщина. - Торонто, 1994. - № 36. - С. 31-34.

196.           Юрчишин Г. Етногенетичні особливості Українських Карпат як фундаментальна основа розвитку дерев'яного церковного будівництва на Гуцульщині / Г. Юрчишин // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня - 2001". 7-9 верес. 2001 р. - Верховина, 2001. - С. 183-185.

197.           Яремко Б. Трембіта як феномен давньої гуцульської традиційної культури / Б. Яремко // Гуцульський калєндар. 2005. - Верховина, 2005. - С. 58-59.

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

198.           Влад М. Стрітеннє : Книга гуцульських звичаїв і вірувань / М. Влад. - К. : Укр. письм., 1992. - 223 с.

199.           Гандзюк Р. Надвірна : іст. нарис / Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999. - 276 с.

Розд. ІІІ. Духовна і матеріальна культура надвірнянців від заснування міста до початку ХХ століття. - С. 59-81.

200.           Гірська веселка / авт.-упоряд. І. Мисюк. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 288 с.

Про кращі взірці гуцульського фольклору та дійств, народних свят, звичаїв, обрядів, традицій.

201.           Гуцульські говірки : корот. слов. / уклад. Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська [та ін.]. - Л. : [б. в.], 1997. - 232 с.

202.           Гуцульщина : Від Першого до Десятого фестивалю. - Коломия : [б. в.], 2000. - 23с.

203.           Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / АН України ; Ін-т сусп. наук ; редкол.: Я. Закревська, У. Єдлінська, Р. Керста [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1991. - 308 с.

204.           Крет Н. Гуцульщина літературна : посіб. для вчителя / Н. Крет. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 412 с.

205.           Коломийки підгірського краю : [зібрано в с. Монастирчани Богородчан. р-ну] / упоряд. Г. Скрипничук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 134 с.

206.           Коломийки Коломийської Гуцульщини / упоряд. М. Савчук. - Коломия : [б. в.], 2006. - 59 с.

207.           Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - 177 с.

Розд. Станіслав Вінценз і Гуцульщина. - С. 91-175.

208.           Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ-30-х років ХХ ст. / М. Д. Мандибура. - К. : Наук. думка, 1978. - 192 с.

Розд. Духовна культура пастухів. Звичаєве право. - С. 126-181.

209.           Мисюк І. Мелодії барв / І. Мисюк. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - 292 с.

Подано кращі зразки гуцульського фольклору, обрядів і звичаїв, висвітлено культуру і духовність гірського села.

210.           Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня - 2001", Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми відродження та розвитку матеріальної і духовної культури гуцулів". 7-9 верес. 2001 р. - Верховина : [б. в.], 2001. - 250 с.

211.           Матеріали краєзнавчого круглого столу „Коломийська Гуцульщина", який відбувся 25 серп. 2006 р. у м. Коломиї у рамках ХVІ Міжнар. гуцул. фест. „Коломийка-2006" : Фольклор., етногр., діалектол. повідомл.). - Коломия : [б. в.], 2006. - 84 с.

212.           Мисюк І. Весілля на Гуцульщині / І. Мисюк. - 2-е вид. - Снятин : Прут Принт, 1998. - 119 с.

213.           Ознайомлення дітей дошкільного віку з Гуцульщиною : метод. порадник / авт. проект Л. Калуської. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2005. - 53 с.

214.           Пелипейко І. Гуцульщина в літературі : довід. / І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 105 с.

215.           Роси Гуцульщини : літ.-мистец. альм. - Косів : Ред. газ. „Гуцульський край", 1992. - 32 с.

216.           Творчість юних : зб. творч. робіт призерів учнів. заоч. олімпіади з гуцульщинознав. та ІХ зльоту обдаров. молоді Гуцульщини / ред. Н. Крет. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 212 с.

217.           Українські народні казки Гуцульщини / упоряд. М. Зінчук. - Л. : Світ, 2003. - 2008.

Кн. 1. - 2003. - 384 с.

Кн. 2. - 2004. - 312 с.

Кн. 6. - 2008. - 428 с.

218.           Флояра : Хрестоматія з гуцульського фольклору : навч. посіб. для серед. навч. закладів / авт.-упоряд. І. Пелипейко. - Косів : Писаний Камінь, 1999. - 224 с.

219.           Хобзей Н. Гуцульська міфологія : етнолінгвіст. слов. / Н. Хобзей. - Л. : [б. в.], 2002. - 216с.

220.           Шухевич В. О. Гуцульщина. Ч. 3. / В. О. Шухевич. - 2-е вид. - Верховина : Журн. „Гуцульщина", 1999. - 272 с.

Розд. ХІІ. Гуцульське весілля. - С. 21-78. 

221.           Шухевич В. О. Гуцульщина. Ч. 4. / В. О. Шухевич. - 2-е вид. - Верховина : Журн. „Гуцульщина", 1999. - 304 с.

Про церковні свята і обряди на Гуцульщині.

222.           Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 5. / В. О. Шухевич. - 2-е вид. - Верховина : Журн. „Гуцульщина", 2000. - 334 с.    

Приказки, вірування, народна медицина, перекази.

223.           Андрусь З. Коломийська Гуцульщина зблизька : [про фест. „Коломийка-2006"] / З. Андрусь // Грегіт. - 2007. - № 1. - С. 4-5.

224.           Арсенич П. Гуцульщина в літературі / П. Арсенич // Писанка. - 1994. - № 3. - С. 30-31.

225.           Арсенич П. Етнографічна діяльність на Гуцульщині народних учителів на початку ХХ століття / П. Арсенич // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 210-212.

226.           Арсенич П. З фольклорно-етнографічної діяльності Івана Франка на Гуцульщині / П. Арсенич // Праці НТШ. Т. 2. Краєзнавство. - Косів, 2006. - С. 43-47.

227.           Бабич Н. Фольклорні матеріали як змістовний елемент наукового тексту за працею Р. Ф. Кайндля „Гуцули" / Н. Бабич // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 98-102.

228.           Береза Р. Гуцульська коляда як феномен християнського світогляду і народної моралі / Р. Береза // Гражда. - 2004. - № 9. - С. 49-52.

229.           Великодня обрядовість на Гуцульщині в українських енциклопедіях (уривки зі статей) / упоряд. Б. Грабовецький // Гуцульщина. Ч. 59. - Торонто, 2000. - С.5.

230.           Вінтоняк О. Фонетичні особливості системи консонатизму гуцульської говірки села Баня-Березів, що на Косівщині / О. Вінтоняк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 15/18. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 692-704.

231.           Влад М. Гуцульське верем'є : [про реліг. свята] / М. Влад // Україна. - 1991. - № 15. - С. 14-16 ; № 16. - С. 30-33.

232.           Гарасим Я. Етноестетичні особливості ментальності гуцулів в інтерпретації Станіслава Вінценза / Я. Гарасим // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. -  С. 134-137.

233.           Гвоздевич С. З родильної обрядовості гуцулів / С. Гвоздевич // Гражда. - 2007. -  № 16. - С. 15-20.

234.           Гнатюк В. М. Публіцистичні пісні-новотвори Гуцульщини / В. М. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 3. - С. 44-49.

235.           Горбач О. Гуцульська говірка / О. Горбач // Енциклопедія Українознавства. Т. 2. - Л., 1993. - С. 465.

236.           Горошко Л. Моністичний аспект застосування води з очисною метою у поховальній обрядовості українців (Гуцул. етнолокал. варіант) / Л. Горошко // Гражда. - 2005. - № 11. - С. 45-47.

237.           Гоцалюк А. Ритуальні рядження у структурі різдвяно-новорічних свят на Гуцульщині / А. Гоцалюк // Персонал. - 2007. - № 8. - С. 41-43.

238.           Грабовецький Б. До глибоких таємниць духовного світу гуцулів / Б. Грабовецький  // Гуцульщина. Ч. 56. - Торонто, 1999. - С. 30-31.

239.           Грабовецький Б. Різдвяна обрядовість на Гуцульщині в українознавчих енциклопедіях / Б. Грабовецький // Гуцульщина. Ч. 58. - Торонто, 2000. -  С. 8-10.

240.           Гречко І. Гуцульська духовність та релігійність у творах Станислава Вінценза / І. Гречко // Гуцульщина. Ч. 54. - Торонто, 1999. - С. 15-17.

241.           Гречко І. Ікона Богородиці в гуцульській іконі на шклі / І. Гречко // Гуцульщина. Ч. 36. - Торонто, 1994. - С. 18.

242.           Гузій Р. Охоронні звичаї та перестороги, пов'язані з наближенням смерті: порівняльні розсліди [зокрема, на прикл. Гуцульщини] / Р. Гузій // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 163-168.

243.           Гуцульське весілля // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 114-167.

244.           Гуцульські звичаї й обичаї // Плай : Книга для читання про Гуцульщину. - Яворів, 1996. - С. 201-205.

245.           Гуцульські мовні елементи в художньому тексті // Кононенко В. І. Мова. Культура. Стиль : зб. ст. / В. І. Кононенко. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 316-320.

246.           Гуцульські співанки, записані Михайлом Ломацьким // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 1997. - С. 33-36.

247.           Дмитрів І. Легенди гуцульського краю : [про святкування Великодня у Космачі Косів. р-ну] / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2007. - 7 квіт. - С. 7.

248.           Духовна культура // Гуцульщина : історико-етногр. дослідж. / відп. ред. Ю. Гошко. - К., 1987. -  С. 215-362.

249.           Закревська Я. Вічно живе джерело : про нар.-розмов. мову гуцулів / Я. Закревська // Гуцульська школа - 1994. - № 1. - С. 30-32.

250.           Закревська Я. З історії вивчення гуцульських говірок / Я. Закревська // Гуцульщина. Ч. 56. - Торонто, 1999. - С. 8-10.

251.           Зеленчук В. Прошу Тебе, Госпідку наш любий та шірий.. : нар. молитви на Гуцульщині / В. Зеленчук // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 2007. - С. 74-75.

252.           Зеленчук І. М. Виховання в учнів любові до народної культури Гуцульщини / І. М. Зеленчук // Морально-патріотичне виховання дітей та молоді : етногр. засади : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Косів-Вижниця, 26-28 жовт. 2006 р. - Снятин, 2006. - С. 194-197.

253.           Зеленчук І. М. Вплив гірських умов Українських Карпат на формування традиційно-побутової культури гуцулів / І. М. Зеленчук // Гори і люди (у контексті сталого розвитку) : матеріали Міжнар. конф. 14-18 жовт. 2002 р. Т. 1. - Рахів, 2002. - С. 68-71.

254.           Зеленчук І. День села / І. Зеленчук // Гуцульський калєндар. 2000. - Верховина, 2000. - С. 75-76. - (Нові свята на Гуцульщині).

255.           Зінчук М. Гуцульщина в піснях, легендах, казках та оповіданнях / М. Зінчук // Гуцульський калєндар. 2005. - Верховина, 2005. - С. 64-65.

256.           Іванців М. Спадщина поколінь - українське весілля [на Зах. Україні і, зокрема, на Гуцульщині] / М. Іванців // Галицьке слово. - 2009. - 8 трав. (№ 17).

257.           Івахнюк І. Обрядовий хліб на Гуцульщині / І. Івахнюк // Коломийська хвиля : зб. - Коломия, 2000. - С. 225-231.

258.           Карп'юк В. Гуцульське Різдво / В. Карп'юк // Західний кур'єр. - 2009. - 1 січ. (№ 1). - С. 12.

259.           Кісь Р. Ерос і водна стихія : Первісна семіотичність шлюбної магії : [про роль  води у гуцул. магії] / Р. Кісь // Сучасність. - 1994. - № 1. - С. 83-98.

260.           Косило Л. Гуцульська демонологія / Л. Косило // Гражда. - 2007. - № 16. - С. 14-15.

261.           Кохан В. Гуцульському роду не буде переводу : з ХVІ міжнар. Гуцул. фест., що відбувся на Коломийщині 25-27 серп. 2006 р. / В. Кохан // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 2007. - С. 110-112.

262.           Крайній І. Світло без джмелів у голові : [про Великод. звичаї гуцулів розповідає краєзнавець П. Арсенич] / І. Крайній // Україна молода. - 1999. - 9 квіт. - С. 5.

263.           Лаппо В. Відображення гуцульських етнопедагогічних традицій у творах видатних українських письменників / В. Лаппо // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 8. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 93-96.

264.           Лесюк М. Гуцульський діалект як складова української національної мови / М. Лесюк // Гуцульська школа. - 1994. - № 1. - С. 33-36.

265.           Лесюк М. Неофіційні найменування осіб на Гуцульщині / М. Лесюк, Г. Ліщинська // Українознавчі студії. - 2003. - № 4/5. -  С. 252-264.

266.           Лехман Т. Свято Благовіщення на Гуцульщині / Т. Лехман // Хрестоматія з   гуцульщинознавства. - Косів ; Снятин, 2001. - С. 590-592.

267.           Макарчук С. Гуцульський пласт традиційної культури українців / С. Макарчук // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 45-52.

268.           Малова-Малкович П. Злітає пісня бистрокрила над Карпатами : [про пісні в гуцул. селах] / П. Малова-Малкович // Писанка. - 1994. - № 1. -  С. 6-8.

269.           Мисюк І. Веселка весільна над Буковцем : [гуцул. весілля] / І. Мисюк // Гуцульський калєндар. Вип. 13. - Верховина, 2008. - С. 83-85.

270.           Назарчук Д. Гуцулія ся бавить! : [про Міжнар. гуцул. фест. в Яремче] / Д. Назарчук // Голос України. - 2007. - 31 лип. - С. 4.

271.           Никорак О. Народні тканини в обрядах та віруваннях гуцулів / О. Никорак // Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. на пошану П. Арсенича. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 731-740.

272.           Никорак О. Роль і значення традиційної тканини в інтер'єрі гуцульської церкви / О. Никорак // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. - С. 574-583.

273.           Обряди і звичаї гуцулів // Творчість юних : зб. творч. робіт призерів учнів.  заоч. олімпіади з гуцульщинознав. та ІХ зльоту обдаров. молоді Гуцульщини. - Снятин, 2006. - С. 93-106.

274.           Плугатор Г. Гуцульський піст на щодень / Г. Плугатор // Гражда. - 2009. -  № 1 (23). - С. 31.

275.           Пожоджук Д. Гуцульська ввічливість / Д. Пожоджук // Визвольний шлях. - 2001. - № 8. - С. 80-85.

276.           Пожоджук Д. „На світле Різдво ми прийшли до вас..." / Д. Пожоджук // Дзвін. - 1999. - № 1. - С. 150-153.

277.           Пожоджук Д. „Нас господь прислав, та й у ваш дім..." : родинні зв'язки в гуцул. родин. колядках / Д. Пожоджук // Культура і життя. - 1996. - 10 січ.

278.           Пожоджук Д. Родинні зв'язки в гуцульських народних колядках / Д. Пожоджук // Молодь України. - 1998. - 12 січ. ; Мистець Дмитро Пожоджук. - Т., 2000. - С. 134-143 ; Визвол. шлях. - 1999. - № 8. - С. 956-964.

279.           Пожоджук Д. Святий вечір в оселі старого гуцула / Д. Пожоджук // Криця. - 1996. - 8 січ.

280.           Пожоджук Д. Специфіка фольклору гуцульського етноетикету / Д. Пожоджук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 24-25.

281.           Рибарук І. Глибока віра і тепла набожність. Деякі особливості духовного життя гуцулів / І. Рибарук // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 2007. - С. 72-73.

282.           Рибарук І. Духовне життя Гуцульщини сьогодні / І. Рибарук // Гуцульщина. - Івано-Франківськ, 1998. - № 1. - С. 34-35.

283.           Рибарук І. Глибока віра і тепла набожність: деякі особливості духовного життя гуцулів / І. Рибарук // Гуцульський калєндар. Вип. 12. - Верховина, 2007. - С. 72-73.

284.           Рибарук І. Звеселімося Колядою : [про гуцул. традиції відзначення Різдва] / І. Рибарук // Галичина. - 2002. - 5 січ.

285.           Різдвяна обрядовість на Гуцульщині в українознавчих енциклопедіях / упоряд. та післямова Б. Грабовецького // Гуцульщина. Ч. 58. - Торонто, 2000. - С. 8-10.

286.           Родина // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 104-113.

287.           Савчук М. Гуцульський фестиваль / М. Савчук // Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4, літери Г, Ґ / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. - Коломия, 2006. - С. 181-183.

288.           Савчук М. Живний четвер  і межі Гуцульщини : [про гуцул. традицію у Страсний четвер ходити з побажаннями щасливого Великодня по хатах] / М. Савчук // Тижневик Галичини. - 1999. - 8 квіт. - С. 4.

289.           Свйонтек І. Весілля в Карпатах [Гуцульщина] / І. Свйонтек // Народне мистецтво. - 2007. - № 2. - С. 70-71.

290.           Слободян О. О. До проблем духовної криниці Гуцульщини / О. О. Слободян // Образотворче мистецтво. - 1996. - № 1. - С. 49-50.

291.           Стельмахович М. Традиційна гуцульська родина / М. Стельмахович // Гуцульська школа. - 1994. - № 1. - С. 25-29.

292.           Усна народна словесність гуцулів // Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л., 2002. - С. 115-164.

293.           Флис С. Великодні звичаї на Гуцульщині / С. Флис // Яремчанський вісник. - 1999. - 3 берез.

294.           Флис С. Різдво на Гуцульщині / С. Флис // Яремчанський  вісник. - 1999. - 4 січ.

295.           Хавлюк М. Великдень [в світі і на Гуцульщині] / М. Хавлюк // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 16 квіт. (№ 14). - С. 6.

296.           Чорногор Я. Гуцульська мадонна у гуцульській сорочці / Я. Чорногор // Гуцульщина. Ч. 60. - Торонто, 2000. - С. 16-18.

297.           Шекерик-Доників П. Рік : Полудь звичєїв і віровань гуцулів / П. Шекерик-Доників // Гуцульська школа. - 1996. - № 1. - С. 61-68.

298.           Шекерик-Доників П. Як відбувається коляда у гуцулів / П. Шекерик-Доників // Історія Гуцульщини. Т. 3. / голов. ред. М. Домашевський. - Чікаго, 1986. - С. 279-294.

299.           Шкрібляк П. Гуцульські фестивалі у відродженні, розвитку та збереженні звичаїв і традицій / П. Шкрібляк // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 54-88.

ГУЦУЛЬСЬКА ШКОЛА

300.           Зеленчук І. Індивідуальні творчі роботи учнів навчальних закладів Гуцульщини / І. Зеленчук. - Верховина : Гуцульщина, 2002. - 48 с.

301.           Лосюк П. Гуцульська школа : до 150-річчя Яворівської школи / П. Лосюк. - Косів : Писаний Камінь, 1997. - 121 с.

302.           Лосюк П. Гуцульщинознавство в українській національній школі / П. Лосюк. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - 166 с.

303.           Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 244 с.

304.           Сільська школа: реалії та перспективи / упоряд. Л. Келембет, Г. Пониполяк. Вип. 1. - Снятин : Прут Принт, 2003. - 152 с.

305.           Скульський Р. П. Як вивчати народознавство в школі / Р. П. Скульський, Б. М. Ступарик. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 118 с.

306.           Хрестоматія з гуцульщинознавства / авт. передм. і упоряд. П. Лосюк. - Косів : Писаний Камінь ; Снятин : Прут Принт, 2001. - 656 с.

307.           Школа здібностей : з досвіду розв. здібностей школярів у Яворів. ЗОШ І-ІІІ ступенів. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 198 с. - (Бібліотека гуцульської школи).

308.           Басова А. Виховання під смереками : [про мистец. вироби учнів Яворів. шк. Косів. р-ну та її дир. П. Лосюка] / А. Басова // Пані вчителька. - 2007. - № 4. - С. 37-41.

309.           Григорук А. Гуцульська етнопедагогіка в контексті українського родинного виховання / А. Григорук // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. -   С. 11-13.

310.           Гуменюк В. Ювілей першої гуцульської школи : [150-річчя шк. в с. Яворові Косів. р-ну] / В. Гуменюк // Просвіта. - 1997. - 31 трав.

311.           Довнич Б. Гуцульська школа, до якої йшли роками : навч. заклад нового типу / Б. Довнич // Освіта. - 1997. - 2 квіт.

312.           Задорожна Т. Досвід регіонів : Гуцульщина / Т. Задорожна // Освіта України. - 1999. - 1 січ.

313.           Костів В. Формування сім'янина в умовах гуцульської школи / В. Костів // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 25-27.

314.           Крет Н. Гуцульська школа Петра Лосюка / Н. Крет // Педагогічна газета. - 2005. - № 9 (верес.). - С. 8.

315.           Крет Н. Гуцульщинознавство в сучасній школі / Н. Крет // Освітянська школа. - 2007. - 13 верес.

316.           Лосюк П. Гуцульська школа : [про регіон. прогр. „Гуцульська школа"] // Педагогічна газета. - 1995. - № 6 (черв.).

317.           Лосюк П. Гуцульська школа як феномен оновлення змісту освіти в регіоні / П. Лосюк // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001". - Верховина, 2001. - С. 63-65.

318.           Лосюк П. Концепція Гуцульської школи в контексті державної національної програми „Освіта" / П. Лосюк // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 9-10.

319.           Лосюк П. Професор Роман Скульський і гуцульська школа / П. Лосюк // Обрії. - 2006. -  № 1. - С. 14-17.

320.           Назарчук В. Феномен гуцульської школи : [про роботу Яворів. шк. Косів. р-ну та її дир., засл. вчителя України П. Лосюка] / В. Назарчук // Робітнича газета. - 1997. - 22 трав.

321.           Пришляк М. Гуцульське пісенне мистецтво в системі виховання музичної культури молодших школярів / М. Пришляк // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 22-24.

322.           Рега О. Гуманістичні традиції у вихованні дітей на Гуцульщині / О. Рега // Гуцульська школа. - № 2. - С. 47-48.

323.           Скульський Р. Педагогічні умови оптимального використання гуцульщинознавства в школі / Р. Скульський // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 7-8.

324.           Стельмахович М. Гуцульська школа та її подвижники / М. Стельмахович // Галичина. - 1997. - 9 серп.

325.           Стельмахович М. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи / М. Стельмахович // Гуцульська школа. - 1995. - № 2. - С. 5-7.

326.           Хрущ В. Гірський регіон як особливе макросередовище навчання, виховання і розвитку учнів / В. Хрущ // Гірська школа Українських Карпат. - 2006. -  № 1. - С. 76-82.

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

327.           Андріюк П. Гуцульська різьба та інкрустація : навч. посіб. / П. Андріюк, Й. Приймак. - Косів : Писаний Камінь, 1998. - 64 с.

328.           Арсенич П. Гуцульський театр Гната Хоткевича / П. Арсенич. - Коломия: Світ, 1993. - 32 с.

329.           Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича : до 90-річчя від дня створення Г. Хоткевичем самодіял. Гуцул. театру / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 95 с.

330.           Гірська веселка / авт.-упоряд. І. Мисюк. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 288 с.

Розд. Зелені дивограї. Мистецтва світ чарівний і прекрасний... - С. 207-285.

331.           Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов / Д. Н. Гоберман. - М. : Сов. худож., 1980. - 184 с. : ил.

332.           Гоберман Д. Н. Росписи гуцульских гончаров / Д. Н. Гоберман. - Л. : Искусство, 1972. - 199 с. : ил.

333.           Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво орнаменту (Івано-Франківщина) / зібрала І. Свйонтек протягом 1970-2005. Т. 2. Ч. 1. - Івано-Франківськ : Нар. мистец., 2005. - 285 с.

334.           Затварська Р. Маестро гуцульського танцю / Р. Затварська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 160 с.

Про хореографа В. Петрика.

335.           Коземчук Я. Чародії гуцульського духу : Життя і діяльність мистецької родини Корнелюків / Я. Коземчук. - Івано-Франківськ : Поліграфлюкс, 1999. - 16с.

336.           Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : альб. / авт.-упоряд. О. А. Кратюк.  - К. : Мистец., 1991. - 208 с.

337.           Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - 177 с.

Із змісту: Черепанин М. Музичне мистецтво Гуцульщини. - С. 33-39; Свид С. Гуцульське мистецтво в побуті і звичаях. - С. 54-58; Поясик О. Народні пісні Гуцульщини та їх зв'язок з   обрядовими традиціями. - С. 78-83.

338.           Музей народного мистецтва Гуцульщинии : Путівник по музею в місті Коломиї. - Ужгород : Карпати, 1970. - 108 с.

339.           Оршанський Л. Основи гуцульського художнього деревообробництва : навч. посіб. / Л. Оршанський, П. Андріюк. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 237 с.

340.           Подорож у казку : путівник по осередках нар. творчості Гуцульщини / наук. ред. О. Соломченко. - Ужгород : [б. в.], 1970. - 132 с.

341.           Приймак Й. Д. Декорування виробів із дерева : посіб. / Й. Д. Приймак. - Косів : Писаний Камінь, 2001. - 120 с. : іл.

342.           Родина Шкрібляків : альб. - К. : Мистец., 1979. - 100 с. : іл.

Про родину різьбярів 

343.           Роси Гуцульщини : літ.-мист. альм. - Косів : [б. в.], 1992. -     31 с.

344.           Соломченко О. Г. Гуцульське народне мистецтво і його майстри / О. Г. Соломченко. - К. : [б. в.], 1959. - 58 с.

345.           Соломченко О. Г. Скарбниця гуцульського мистецтва : путівник по музею Косів. технікуму нар. худож. промислів ім. В. І. Касіяна / О. Г. Соломченко. - Івано-Франківськ : Облполіграф-видав, 1987. - 28 с.

346.           Стеф'юк В. Керманич Гуцульського театру : Нарис життя і творчості Г. Хоткевича. Спогади про нього / В. Стеф'юк. - Косів : Писаний Камінь, 2000. - 176 с.

347.           Терпелюк П. Моя Гуцулія : тв. для скрипки в супроводі фортепіано / П. Терпелюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. - 100 с.

348.           Шухевич В. О. Гуцульщина. Ч. 3. / В. О. Шухевич. - 2-е вид. - Верховина : Журн. „Гуцульщина", 1999. - 272 с.

Розд. ХІІ. Гуцульське весілля. - С. 21-78;

Розд. ХІІІ. Гуцульські танці. - С. 88-90;

Розд. ХV. - Гуцульські пісні. - С. 91-250.       

349.           Арсенич П. Володимир Гнатюк і гуцульське народне мистецтво / П. Арсенич // Гуцульський калєндар. 2006. - Верховина, 2006. - С. 41-43. 

350.           Арсенич П. Гуцульський театр Гната Хоткевича / П. Арсенич // Гуцульський калєндар. 2000. - Верховина, 2000. - С. 49-51.

351.           Баран Р. Використання орнаментики та сюжетних мотивів у гуцульських кахлях : [кераміч. розпис] / Р. Баран // Народний Дім. -  Коломия, 1993. - № 2. -  С. 15-18.

352.           Беньковська С. Гуцульське мосяжництво і проблеми його розвитку / С. Беньковська // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. - С. 368-375.

353.           Беньковська С. Художні традиції гуцульського мосяжництва / С. Беньковська // Записки НТШ. Т. 223. - Л., 1992. - С. 115-126.

354.           Библюк Н. Гуцульщина у житті і творчості Миколи Колесси / Н. Библюк // Гражда. - 2007. - № 16. - С. 26-27.

355.           Білоус М. Гуцульська різьба: екскурс в минуле / М. Білоус // Вертикаль. - 2000. - № 1. - С. 43-44.

356.           Богатчук О. Спілка „Гуцульське мистецтво" у Косові [заснована 1923 р.] / О. Богатчук // Народний Дім. - Коломия, 1993. - № 2. - С. 9-14.

357.           Бойовий „Аркан" : [про гуцул. танець] // Гражда. - 2009. - № 1 (23). - С. 53-54.

358.           Волощук Ю. Проблеми функціонування традиційного скрипкового виконавства Гуцульщини у сучасному урбанізованому середовищі : на матеріалі творчості скрипаля П. Терпелюка // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 252-256.

359.           Волощук Ю. Традиційне скрипкове мистецтво Гуцульщини кінця ХХ-початку ХХІ століття: синтез автентики та професіоналізму / Ю. Волощук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 182- 189.

360.           Герус Л. Гуцульська сирна пластика / Л. Герус // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. -     С. 397-406 ; Гражда. - 2007. - № 15. -  С. 24-27.

361.           Гнатюк М. З історії народного і професійного різьбярства на Гуцульщині / М. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 2/3. - С. 119-121.

362.           Гнатюк М. В. Гуцульський стиль в архітектурі, дизайні і різьбярському мистецтві Галичини / М. В. Гнатюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 150-154.

363.           Гнатюк М. Народне мистецтво Покуття і Гуцульщини / М. Гнатюк // Галичина. - 2003. - № 9. - С. 159-164.

364.           Горинь Г. Гуцульська школа художньої обробки і культурне середовище ХІХ-ХХ ст. / Г. Горинь // Історико-культурна спадщина Прикарпаття : Наук. зб. на пошану П. Арсенича. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 723-731.

365.           Гринюк М. Мистецтво Гуцульщини в контексті сучасних соціальних проблем / М. Гринюк // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001". - Верховина, 2001. - С. 66-70.

366.           Гуцульщина - край мистецтва // Данилюк А. Шляхами України : етногр. нарис / А. Данилюк. - Л., 2003. - С. 93-101.

367.           Джуранюк Ю. Проблеми глобалізації і народне мистецтво / Ю. Джуранюк // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. - С. 571-573.

368.           Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво на гуцульських гончарських виробах ХІХ-початку ХХ століття / Б. Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 8. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 51-57.

369.           Козакевич О. Традиційне в'язання (плетіння) на Гуцульщині кінця ХІХ-ХХ ст.: історія, типологія, художні особливості : [про нар. вбрання Гуцульщини] / О. Козакевич // Грегіт. - 2008. - № 4. - С. 51-54.

370.           Лукань В. Процесійні хрести та патериці на Гуцульщині ХVІІІ-ХХ ст. : [сакрал. гуцул. худож. дерево] / В. Лукань // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 6. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 184-192.

371.           Мистецьке різьблення по дереву // Історія Гуцульщини. Т. 1. / голов. ред. М. Домашевський. - Чикаго ; Л., 1995. - С. 245-290.

372.           Молинь В. До питання участі гуцульських майстрів у виставках, організованих в Галичині в ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Молинь // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001". - Верховина, 2001. - С. 158-165.

373.           Молинь В. Класик гуцульської різьби [Ю. Шкрібляк] / В. Молинь // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 23-25.

374.           Молинь В. Основоположник нової школи різьби на Гуцульщині [Ю. Шкрібляк] / В. Молинь // Гуцулія. - Чікаго, 2002. - № 131/135. - С. 25-29.

375.           Народне мистецтво // Гуцульщина : історико-етногр. дослідж. / відп. ред. Ю. Гошко. - К., 1987. -  С. 363-458.

376.           Пастух В. Традиції „Гуцульського театру" і постановки В. Авраменка : [використання укр. нар. танців  в „Гуцульському театрі" (1909-1912)] / В. Пастух // Перевал. - 1998. - № 4. - С. 149-154.

377.           Писанки Гуцульщини // Соломченко О. Г.  Писанки Українських Карпат / О. Г. Соломченко. - Ужгород, 2004. - С. 61-66.

378.           Писанки на Гуцульщині // Історія Гуцульщини. Т. 3. / голов. ред. М. Домашевський. - Чікаго, 1986. - С. 295-299.

379.           Пожоджук Д. Мода на гуцульські писанки / Д. Пожоджук // Літературна Україна. - 2002. - 25 квіт.

380.           Половко Л. Писанкарство Гуцульщини / Л. Половко // Матеріали ХІ Гуцульського Міжнародного фестивалю Всеукраїнського літературно-мистецького свята „Криворівня-2001". - Верховина, 2001. - С. 169-172.

381.           Поясик О. Народні пісні Гуцульщини та їх зв'язок з обрядовими традиціями / О. Поясик // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 78-83.

382.           Романів О. Гуцульські та покутські різьблені свічники-трійці ХІХ - першої половини ХХ століть / О. Романів // Записки НТШ. Т. 230. - Л., 1995. - С. 150-163.

383.           Романова Т. Мереживо гуцульського різьблення / Т. Романова // Українська культура. - 2005. - № 5/6. - С. 14-15.

384.           Свид С. Гуцульське мистецтво в побуті і звичаях / С. Свид // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 54-60.

385.           Сінітович В. Гнат Хоткевич: „А що, як гуцула та показати всьому світові" : [про орг. та діяльн. першого Гуцул. театру, який був створ. Г. Хоткевичем в с. Красноїллі Верховин. р-ну (1909-1910)] / В. Сінітович // Гуцульський калєндар. 2007. - Верховина, 2007. - С. 36-40.

386.           Слободян О. Гуцульщина у творчому доробку Олексія Соломченка / О. Слободян // Гуцульський край. - 2007. - 16, 23, 30 черв.

387.           Слободян О. О. До питання атрибуції пам'яток давньої гуцульської кераміки / О. О. Слободян // Писанка. - 1997. - № 1. - С. 19-20.

388.           Станкевич М. Народне мистецтво Гуцульщини: генезис, проблеми, перспективи / М. Станкевич // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 53-56.

389.           Станкевич М. Художнє дерево : Різьба по дереву як мистецьке явище Гуцульщини / М. Станкевич // Гражда. - 2007. - № 15. - С. 15-18.

390.           Стефанко В. И. Гуцульские писанки / В. И. Стефанко // Народные мастера: традиции школы : сб. ст. Вып. 1. - М., 1985. - С. 214-217.

391.           Стеф'юк В. Диво гуцульське : [нар. селян. театр с. Красноїлля] / В. Стеф'юк // Гуцульський калєндар. 2000. - Верховина, 2000. - С. 51-52.

392.           Стеф'юк В. Феномен народного гуцульського театру / В. Стеф'юк // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. - С. 134-143.

393.           Суха Л. Художественная обработка металла на Гуцульщине / Л. Суха // Карпатский сборник. - М., 1972. - С. 75-80.

394.           Типчук В. Гуцульський майстер сакральної різьби [Василь Турчиняк] / В. Типчук // Образотворче мистецтво. - 2000. - № 3/4. - С. 88.

395.           Типчук В. Постать народного майстра Василя Турчиняка в сакральному мистецтві Гуцульщини поч. ХХ ст. / В. Типчук // Визвольний шлях. - 2000. - № 5. - С. 104-107.

396.           Тищенко М. Металеві гуцульські прикраси та їх орнаментика / М. Тищенко // Народний Дім. - Коломия, 1993. - № 2. - С. 31-35.

397.           Ткачук Я. Гуцульська та покутська вишивка / Я. Ткачук // Коломийська хвиля : зб. - Коломия, 2000. - С. 232-243.

398.           Черепанин М. Гуцульське мистецтво Гуцульщини / М. Черепанин // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 33-39.

399.           Чіх-Книш Б. Локальні художні особливості гуцульських кептарів / Б. Чіх-Книш // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 5. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 162-169.

400.           Чіх-Книш Б. Орнаментальні мотиви гуцульських художніх виробів зі шкіри та особливості їх застосування / Б. Чіх-Книш // Праці НТШ. Краєзнавство. Т. 2. - Косів, 2006. - С. 288-293.

401.           Шлемко О. Гастрольна діяльність Гуцульського театру Гната Хоткевича / О. Шлемко // Записки НТШ. Праці Театрознавчої комісії. Т. 245. - Л., 2003. - С. 174-218.

402.           Шлемко О. Гуцульський театр Гната Хоткевича як самобутнє мистецьке явище / О. Шлемко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 106-112.

403.           Шпак О. Народне малярство на склі у другій половині ХХ ст. на Гуцульщині й Покутті / О. Шпак // Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 759-766.

404.           Шпак О. Художні особливості ікон на склі ХІХ століття з Гуцульщини й Покуття / О. Шпак // Праці НТШ. Краєзнавство. Т. 2.   -  Косів, 2006. - С. 263-269.

405.           Юсипчук Ю. В. Григорій Девдюк і гуцульська різьба Косівщини / Ю. В. Юсипчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 101-105.

Бойківщина

406.           Бойки : Часопис / голов. ред. Л. Сікора. - Дрогобич : Коло, 2002. - 445 с.

407.           Бойківщина : іст.-етногр. дослідж. - К. : Наук. думка, 1983. - 303 с.

408.           Борис М. Долинщина [земля бойків] : фотоальб / М. Борис. - Долина : [б. в.], 2003. - 128 с.

409.           Габорак М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : історико-етимол. слов. / М. Габорак. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2007. - 200 с.

410.           Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття / Голов. Упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 33 с.

411.           Історико-етнографічний музей „Бойківщина". - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - Буклет.

412.           Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини / Р. Ф. Кирчів. - К. : Наук. думка, 1978. - 174 с.

413.           Літопис Бойківщини : записки, присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племені / історико-етногр. музей „Бойківщина". - Л. : Каменяр, 2005 - 2007.

Вип. 1 : Ч. 1, 2 за 1931-1933 рр. - 2005. - 282 с.

Вип. 2 : Ч. 3-6 за 1934-1935 рр. - 2007. - 218 с.

414.           Літопис Бойківщини : журн. присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойків. племени. - ЗСА ; Канада : [б. в.], 1990, 1996, 2002-2004.

415.           Рожнятівщина : Бойківськими стежками. - Рожнятів : [б. в.], 2005. - 13 с.

416.           Рожнятівщина - край бойківський, чарівний. - Рожнятів : [б. в.], 2001. - 96 с.

417.           Адамович С. Діяльність товариства „Бойківщина" на Рожнятівщині / С. Адамович // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. - Коломия, 1997. - С. 54-55.

418.           Андрейків В. М. Хто ми  - бойки? / В. М. Андрейків // Ти навік полонив серце моє.. : сусп. іст.-публіц. альм. про Брошнів Осаду і околиці. Кн. 1. -  Брошнів, 2006. - С. 50-54 ; Обрії. - 2003. - № 1. - С. 86-87.

419.           Андрусяк Т. Бойківщина / Т. Андрусяк // Довідник з історії України. А-Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - 2-е вид., доопр. і доп. - К., 2001. - С. 79. 

420.           Багринець В. Про географію та історію бойків / В. Багринець, С. Багринець // Літопис Бойківщини. Ч. 1. - ЗСА ; Канада, 2002. - С. 8-12.

421.           Багринець В. М. Про землю бойків та їх походження / В. М. Багринець // Українські Карпати : матеріали міжнар. наук. конф. „Українські Карпати: етнос, історія, культура" (Ужгород, 26 серп.-1 верес. 1991 р.). - Ужгород, 1993. -  С. 20-26.

422.           Багринець В. Сріберні люди з Карпат : [до пробл. походження бойків] / В. Багринець // Літопис Червоної Калини. - 1993. - № 10/12. - С. 37-38.

423.           Бойки із Старого Лисця // Морозюк В. Пом'яник / В. Морозюк. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 194-209.

424.           Бойківщина // Прикарпаття: спадщина віків / авт. ідеї та голов. ред. М. Кугутяк. - Л., 2006. - С. 460-463.

425.           Бойко Т. Бойки : [розповіді про кращих представників етногр. групи українців] / Т. Бойко // Україна молода. - 1997. - 6 лют. - С. 7.

426.           Вагилевич І. Бойки, русько-слов'янський люд у Галичині : [пер. з пол., передм. Р. Кирчіва] / І. Вагилевич // Жовтень. - 1978. - № 12. -  С. 112-130.

427.           Дем'ян Г. Відродження товариства „Бойківщина" в Україні / Г. Дем'ян // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 4. - С. 48-54.

428.           З бойківських вражень // Данилюк А. Шляхами України : етногр. нарис / А. Данилюк. - Л., 2003. - С. 64-92.

429.           Захарчук-Чугай Р. З поїздки на Бойківщину / Р. Захарчук-Чугай // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 4. - С. 106-108.

430.           Ільницький М. Ментальність бойка і гуцула в інтерпретації Івана Франка і Гната Хоткевича / М. Ільницький // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 16-20.

431.           Карповець Н. В. Бойки  / Н. В. Карповець // Енциклопедія Сучасної України. Т. 3. -  К., 2004. - С. 178-179.

432.           Кирчів Р. Бойки : [етногр. нарис] / Р. Кирчів // Наука і суспільство. - 1989. - № 6. -  С. 40-44.

433.           Ковпак Л. Бойки. Бойківщина / Л. Ковпак // Малий словник історії України. - К., 1997. - 63-64.

434.           Кляшторна Н. Неповторний світ Бойківщини : етногр. замітки / Н. Кляшторна // Галичина. - 2003. - 4 верес.

435.           Мальовнича Бойківщина // Михайлів Л. Рожнятів і околиці : історико-краєзн. кн / Л. Михайлів. - Снятин, 2000. - С. 112-136.

436.           Матейко К. І. До історіографії етнографічного дослідження Бойківщини / К. І. Матейко // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. Вип. 7/8. - К., 1962. - С. 136-151.

437.           Ольховий Я. Навколо назви „бойки" / Я. Ольховий // Бойки. - 1998. - № 1(верес.).

438.           Паньків М. Чи знаємо свій рід? : Бойківщина  / М. Паньків // Галичина. - 2001. - 20 верес.

439.           Рабій С. Дещо з морфології бойківського говору / С. Рабій // Збірник пам'яті Івана Зілинського (1879-1952). - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто ; Л., 1994. - С. 233-236. - (Наукове Товариство ім. Т. Шевченка).

440.           Рабій-Карпінська С. Бойки / С. Рабій-Карпінська // Енциклопедія Українознавства. Т. 1. - Л., 1993. - С. 149-150.

441.           Радевич-Винницький Я. Бойки і Бойківщина / Я. Радевич-Винницький // Перевал. - 2003. - № 3/4. - С. 201-210.

442.           Радевич-Винницький Я. Бойківщина / Я. Радевич-Винницький // Енциклопедія Сучасної України. Т. 3. - К., 2004. -С. 181-182.

443.           Сікора Л. Іван Вагилевич і Бойківщина / Л. Сікора // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 168-169.

444.           Скаврон Б. Бойківщина: край на межі неба і гір : [давні традиції бойків] / Б. Скаврон // Експрес. - 2003. - 1 берез.

445.           Сливка Р. Географічний чинник етногенезу бойківської етнографічної групи // Україна соборна : зб. наук. ст. Вип. 2. - К., 2005. - С. 114-121.

446.           Сокіл Н. Народна географічна термінологія Гуцульщини та Бойківщини / Н. Сокіл // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 19/20. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 43-46.

447.           Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / пер. з нім. / І. Франко // Жовтень. - 1972. - № 8. - С. 112-119.

448.           Худаш М. Л. Антропонім бойко і питання його генезису [до пробл. походж. етноніма „бойки"] / М. Худаш // Мовознавство. - 1978. -  № 1. - С. 66-73.

449.           Якимович Г. І. Науково-експедиційні дослідження на Бойківщині / Г. І. Якимович // Берегиня. - 2008. - № 3. - С. 25-30.

 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І  МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

450.           Гук В. Церківна і Станківці : історико-етногр. нарис / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 640 с.

Розд. ІІ. Життя і побут у ХІХ-ХХ столітті. - С. 84-145.

451.           Белень М. Таїну душі важко збагнути, ще важче пізнати : [про різьблені столи-скрині з Бойківщини] / М. Белень, О. Белень // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. -    С. 54-56.

452.           Бойківська школа традиційного храмового будівництва // Прибєга Л. В. Дерев'яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєга. - К., 2007. - С. 86-103.

453.           Бойківський регіон : [нар. одяг] // Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 259-271.

454.           Бойківський край : [побут, уклад, їжа, одяг бойків] // Музеї України. - 2005. - № 4. - С. 8-12.

455.           Бойківщина // Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л., 2000. - С. 209-222.

456.           Бойківські церкви // Царик З. 100 втрачених дерев'яних церков Західної України / З. Царик, М. Царик. - Л., 2004. - С. 12-17.

457.           Бодник А. Бойківська прядильно-ткацька техніка і термінологія : [за матеріалами етногр.-діалектол. дослідж.] / А. Бодник // Народна творчість та етнографія. - 1969. - № 4. - С. 37-51.

458.           Бодник А. Народная техника и терминология мукомольного домашнего промысла на Бойковщине / А. Бодник // Карпатский сборник. - М., 1976. - С. 98-101.

459.           Бодник А. Сукнарство Бойківщини / А. Бодник // Народна творчість та етнографія. - 1978. - № 3. - С. 59-62.

460.           Гвоздевич С. Бондарство на Бойківщині кінця ХІХ-початку ХХ ст. / С. Гвоздевич // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 3. - С. 18-24.

461.           Гвоздевич С. Художньо-конструктивні особливості обрядового бондарного посуду в українців Карпат : (кінець ХІХ-перша пол. ХХ ст.) / С. Гвоздевич // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 241-246.

462.           Глушко М. Етнографія бойківського лісосплаву / М. Глушко // Записки НТШ. Т. 223. - Л., 1992. - С. 155-171.

463.           Гонтар Т. Народна їжа бойків в кінці ХІХ - початку ХХ ст. / Т. Гонтар // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 15-16.

464.           Гонтарь Т. Народная пища бойков конца ХІХ-начала ХХ в. / Т. Гонтарь // Карпатский сборник. - М., 1976. - С. 92-97.

465.           Данилюк А. Бойківська церковна архітектура / А. Данилюк // Київська церква. - 2001. - № 4. - С. 162-165.

466.           Данилюк А. Хата серед гір : [про пам'ятки нар. архіт. на Бойківщині] / А. Данилюк // Жовтень. - 1997. - № 12. - С. 91-95.

467.           Кармазин-Каковський В. Архітектура бойківської церкви / В. Кармазин-Каковський // Пам'ятки України. - 1997. - № 2. - С. 76-86.

468.           Коваль Я. Весільні скрині села Ценяви / Я. Коваль // Народна творчість та етнографія. - 1970. - № 1. - С. 63-66.

469.           Козак О. Архітектурні шедеври, створені сокирою : [нар. архіт. Бойківщини] / О. Козак // Перевал. - 2003. - № 3/4. - С. 291-293.

470.           Лицур М. Як бойки „пструги" ловили? : [рибальство на Бойківщині] / М. Лицур // Добра справа. - 2008. - 18 січ. (№ 2). - С. 3.

471.           Логвин Г. Бойківська архітектурна школа / Г. Логвин, І. Могитич // Мистецтво України : енцикл. Т. 1. - К., 1995. - С. 224.

472.           Матейко К. И. Этнографические  особенности одежды бойков / К. И. Матейко // Карпатский сборник. - М., 1972. - С. 66-74.

473.           Притуляк Н. Обрядовий одяг Бойківщини кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Н. Притуляк // Еврика - ІХ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 187-189.

474.           Стельмащук Г. Г. Традиционный костюм бойков / Г. Г. Стельмащук // Украинские Карпаты.  Культура. - К., 1989. - С. 100-105.

475.           Юрченко П. Г. Пропорції в  дерев'яній архітектурі бойків / П. Г. Юрченко // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 29.

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

476.           Антологія Бойківського краю / об-ня „Письменники Бойківщини" ; [ред.-упоряд. Л. Рудавська-Вовк]. - Дрогобич : Коло, 2007. - 721 с.

477.           Бойківське весілля в Лавочнім : [про життя і діяльн. Зенона Кузелі, етнографа, вченого]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 64 с.

478.           Бойківські коломийки. - К. : Мистецтво, 1963. - 16 с.

479.           Василечко Л. Стежками відлуння : спогади / Л. Василечко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. - 228 с.

Звичаї, обряди і побут бойківського села.

480.           Василечко Л. Таїна весільного обряду / Л. Василечко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 127 с.

481.           Василечко Л. Шуткова неділям : нар. звичаї, обряди та повір'я Бойківщини / Л. Василечко. - Брошнів : Таля, 1995. - 58 с.

482.           Казки Бойківщини. - Рожнятів : [б. в.], 2003. - 36 с.

483.           Кащишин Й. Завій над Луквою-рікою / Й. Кащишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 528 с.

Є про святкування релігійних свят та обряд весілля у селі.

484.           Коломийки з села Верхня [Калус. р-н] / М. Климишин. - Л. : [б. в.], 2000. - 170 с.

485.           Літературна Бойківщина : антол. - Філядельфія : [б. в.], 1969. - 386с.

486.           Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. У 2-х ч. / М. Й. Онишкевич. - К. : Наук. думка, 1984.

Ч. 1. А - Н. - 496 с.

Ч. 2.  О - Я. - 516 с. 

487.           „А на білий пальчик - золоту обручку.." : [сцен. бойків. весілля] // Перевал. - 2003. - № 3-4. - С. 313-330 ; Агро. - 1990. - 2 черв.

488.           Андрушко Л. Естетичний ідеал бойків / Л. Андрушко // Українська культура. - 1996. - № 1. - С. 32-33.

489.           Андрушко Л. Коси розпустила, віночок наділа... : [як заплітали коси на Бойківщині - в Долині і Рожнятів. р-ні] / Л. Андрушко // Жінка. - 1994. - № 5. - С. 22-23.

490.           Баган О. Література бойківського регіоналізму: теорія питання / О. Баган // Перевал. - 2003. - № 2. - С. 264-281 ; Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 170-176.

491.           Бичко З. Іван Вагилевич про бойківський говір української мови / З. Бичко // Шашкевичіана : зб. наук. праць : нова сер. Вип. 4. „Руська Трійця" і культура слов'ян. світу. - Л., 2000. -   С. 664-669.

492.           Василечко Л. Цінівське весілля : [етногр. нарис зав. іст.-краєзн. музею с. Цінева Рожнятів. р-ну] / Л. Василечко // Берегиня. - 1996. - № 1/2. - С. 146-148.

493.           Волох К. „Я - бойко!" : [пробл. збереження етногр. особливостей бойків. культури в Рожнятів. та Калус. р-нах] / К. Волох // Молодь України. - 1989. - 15 січ.

494.           Гарасимчук Р. П. Бойківські варіанти російських, чеських, польських, угорських та німецьких танців / Р. П. Гарасимчук // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. Вип. 7/8. - К., 1962. - С. 90-135.

495.           Горбань Г. Його полонила Бойківщина : [про укр. громад.-політ. діяча, дослідника побуту бойків-верховинців В. Охримовича] / Г. Горбань // Галичина. - 2000. - 20 трав. - С. 7.

496.           Горбач О. Бойківська говірка / О. Горбач // Енциклопедія Українознавства. Т. 1. - Л., 1993. - С. 150-151.

497.           Горошко Л. Знакова функція купелю в традиційній обрядовості українців (етнолокальний варіант. Бойківщина) / Л. Горошко // Народознавчі Зошити. - 2004. -  № 1/2. - С. 172-176.

498.           Гошко Ю. Г. Сімейний побут бойків ХV-ХVІІІ ст. / Ю. Г. Гошко // Культура та побут населення Українських Карпат. - Ужгород, 1972. - С. 170-171.

499.           Грещук В. Бойківський діалект у ранній творчості Івана Франка / В. Грещук // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 20-23.

500.           Громова Н. Різдвяні свята бойків у працях учених-етнографів ХІХ-початку ХХ століть / Н. Громова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. - 2006. - № 87-88. - С. 71-74.

501.           Дмитрушко В. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят / В. Дмитрушко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. - 2006. - № 82-84. - С. 19-20.

502.           Іванчук С. Символи як вияв етнічної самоцінності бойків / С. Іванчук // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/ 3. - С. 67-74.

503.           Карпенко О. Ю. Залишки сімейної общини на Бойківщині  / О. Ю. Карпенко // Народна творчість та етнографія. - 1977. - № 1. - С. 43-50.

504.           Кобальчинська Р. Р. Мистецьке оздоблення різдвяних свят на Бойківщині / Р. Р. Кобальчинська // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 1. - С. 113-118.

505.           Кобальчинська Р. Р. Семантика бойківського оберега / Р. Р. Кобальчинська // Народна творчість та етнографія. - 1985. - № 5. - С. 85-86.

506.           Крупчин М. Шнуркове письмо на Бойківщині / М. Крупчин // Антологія краю. Долина, Болехів, околиці. - Л., 2000. - С. 388-389.

507.           Куйловська А. Величаво святкували бойки : фоторепортаж з ІІ Міжнар. бойків. фест. у Рожнятові / А. Куйловська // Галичина. - 2004. - 7 верес.

508.           Лесюк О. Які ми бойки? : [про нар. культуру Рожнятівщини] / О. Лесюк // Перевал. - 2003. - № 3/4. - С. 287-290.

509.           Лехман Т. Різдвяні свята у бойків : [за матеріалами гал. періодики першої  третини ХХ ст.] / Т. Лехман // Нова Зоря. - 1998. - 5 січ.

510.           Лисак В. Феномен бойківського народного календаря / В. Лисак // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ міжнар. конф. 11-13 трав. 1999. Кн. 1 (А-М). - Л., 1999. - С. 193-195.

511.           Назарчук  Д. „А що перший празник - Різдво Христове!": святвечір на Бойківщині [с. Підліски Долин. р-н] // Голос України. - 2008. - 4 січ. - С. 5.

512.           Павличко Я. Рукописні пам'ятки Бойківщини / Я. Павличко // Рукописна україніка у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України та проблема створення інформаційного банку даних. - Л., 1999. - С. 326-332.

513.           Подорожнюк М. Успадкування традиційних бойківських звичаїв і традицій на Рожнятівщині / М. Подорожнюк // Бойки. - Дрогобич, 2002. -   С. 212-215.

514.           Пушик С. Віха - символічне дерево життя : [про Бойківщину і нар. звичаї бойків] / С. Пушик // Перевал. - 2003. - № 3/4. - С. 254-263.

515.           Радевич-Винницький Я. Бойківський говір / Я. Радевич-Винницький // Енциклопедія Сучасної України. Т. 3. - К., 2004. -С. 180-181.

516.           Радевич-Винницький Я. Бойківщина відроджується : [декілька вражень від фест. „Бойківська ватра", Рожнятів, Долина, Богородчани, Болехів, 5-7 верес. 2003 р.] / Я. Радевич-Винницький // Літопис Бойківщини. - 2003. - № 2. - С. 9-13.

517.           Тепчук В. „Бойки беруться за руки" : [про Долину, Долинщину і фест. „Бойківська ватра"] / В. Тепчук // Перевал. - 2003. - № 3/4. - С. 282-285.

518.           Усна народна творчість бойків // Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л., 2002. - С. 34-114.

519.           Хай М. Й. Коломийка у весільному обряді бойків / М. Й. Хай // Народна творчість та етнографія. - 1984. - № 3. - С. 50-54.

520.           Хібеба Н. Реалізація семантичних рядів „викуп" та „подарунки" у весільній лексиці бойківських говірок / Н. Хібеба // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 15/18. -  Івано-Франківськ, 2007. - С. 698-704.

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

521.           Традиційна народна музична культура Бойківщини : зб. ст. і матеріалів. Вип. 2-й / М-во культури і мистецтв ; ред.-упоряд. Т. Брилинський, Б. Луканюк. - Дрогобич : [б. в.], 1996. - 51 с.

522.           Хай М. Музика Бойківщини / М. Хай. - К. : Центр дослідж. усної історії та культури „Родовід", 2002. - 304 с.

523.           Яремко Б. Бойківська сопілкова музика / Б. Яремко. - Л. : Сполом, 1998. - 128 с.

524.           Антоник Л. Бойківська вишивка / Л. Антоник // Образотворче мистецтво. - 1999. - № 1/2. - С. 55-56.

525.           Белень М. Символізм бойківської писанки / М. Белень // Народне мистецтво. - 2003. - № 3/4. - С. 60-61.

526.           Бойківські писанки // Соломченко О. Г. Писанки Українських Карпат / О. Г. Соломченко. - Ужгород, 2004. - С. 75-78.

527.           Бойко В. Бойківські писанки / В. Бойко // Матеріали науково-практичної конференції „Писанка - символ України" : з Міжнар. з'їзду писанкарів 2-7 верес. 1992 р. - К., 1993. - С. 50-52.

528.           Данилюк А. Народна архітектура Бойківщини в замальовках Олени Кульчицької / А. Данилюк // Літопис Бойківщини. - 2004. - Ч. 1/66. - С. 85-87.

529.           Крупчин М. Наша дума, наша пісня.. : [нар. пісня на Бойківщині] / М. Крупчин // Антологія краю. Долина, Болехів, околиці. - Л., 2000. - С. 384-388.

530.           Лащук Ю. Мистецтво бойківської кераміки / Ю. Лащук // Народна творчість та етнографія. -  1989. - № 1. - С. 36-40.

531.           Приймак Я. Вишивка Бойківщини / Я. Приймак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 48-50.

532.           Свйонтек І. Бойківська ватра : [бойків. вишивка на 4-му Міжнар. фольклор.-етногр. фест. „Бойківська ватра"] / І. Свйонтек // Народне мистецтво. - 2004. - № 1/2. -  С. 44-45.

533.           Свенціцька В. Бойківський живопис / В. Свенціцька // Мистецтво України : енцикл. Т. 1. - К., 1995. - С. 224.

534.           Хай М. Й. Музичні інструменти бойків / М. Й. Хай // Народна творчість та етнографія. - 1988. - № 5. - С. 21-29.

535.           Яремко Б. Сопілкарство як об'єкт вивчення традиційної культури бойків / Б. Яремко // Літопис Бойківщини. - 2003. - Ч. 1/64. - С. 84-87.

536.           Яриш О. ,,Одірвали у попа...'' (Особливості оздоблення безрукавного нагрудного вбрання Бойківщини ХІХ - поч. ХХ ст.) / О. Яриш // Берегиня. - 2001 - № 1. - С. 21-25.

Покуття

537.           Бабій В. Серафинці (Янгорів) : етногр. нарис / В. Бабій. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - 143 с.

538.           Бажанський М. Краса Снятинщини: ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріяльна і духовна культура їхніх жителів / М. Бажанський. - Дітройт : [б. в.], 1982. - 272 с.

539.           Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д. Г. Бучко. - Л. : Світ, 1990. - 142 с.

540.           Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття / Голов. упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 33 с.

541.           Коваль В. Покуття. Кроки відродження / В. Коваль, М. Попадюк. - Снятин : Б-чка альм. Покуття, 1993. - 32 с.

542.           Кооперативний рух і Покуття / за ред. М. Попадюка ; Снятин. район. рада. - Снятин : ПрутПринт, 2007. - 71 с.

543.           Попадюк М. Скарби : Покутські родини / М. Попадюк. - Снятин : ПрутПринт, 2000. - 96 с.

544.           Тимів І. Село на Покутті в ХV-XVI ст. Історія Бортників від найдавніших до ХІХ ст. / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 176 с. - (Серія „Села і міста Покуття". Т. 1).

545.           Ямгорів. Чис. 15 / гол. ред. В. Никифорук. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 222 с.

Із змісту : Никифорук В. Покуття - не частина, а святий кут України. - С. 83-89 ; Гілецький Й. Покутське підсоння [геогр. положення, геологія, рельєф]. - С. 90-99 ; Буджак М. Північні ворота Покуття. - С. 128-133.

546.           Етнічні землі. Покуття // Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі / Ф. Д. Заставний. - Л., 1993. - С. 162-163.

547.           Ісаєвич Я. Покуття / Я. Ісаєвич // Довідник з історії України. А-Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - 2-е вид., доопр. і доп. - К., 2001. - С. 589.

548.           Карпати і Прикарпаття. Галичина. Буковина. Покуття // Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. - 2-е вид., доп. та переробл. - К., 2004. - С. 100-105.

549.           Кащишин О. Покуття. Стежками природних оберегів / О. Кащишин // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 1997. - № 9-10. - С. 27-30.

550.           Никифорук В. Покуття : [етимологія назви] / В. Никифорук // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 1997. - № 9-10. - С. 17-26.

551.           Паньків І. Етнодемографічні процеси у містах і містечках Прикарпаття у ІІ половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Покуття) / І. Паньків // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 40-48.

552.           Паньків М. Вплив чисельності структури сім'ї на демографічний стан Покуття (друга половина ХІХ- ХХ ст.) / М. Паньків // Карпати. Людина. Етнос. Цивілізація. - 2009. - № 1. - С. 200-213: табл.

553.           Паньків М. Покуття : наук. дослідж. / М. Паньків // Снятин. - 2004. - № 1. -  С. 19-28 ; Жовтень. - 1987. - № 2. - С. 100-104.

554.           Паньків М. Ритміка народжуваності на Покутті / М. Паньків // Наукові записки. Вип. 7-8. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 98-100. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

555.           Паньків М. Термінологія фамільної споріднености на Покутті / М. Паньків // Наукові записки. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 75-78. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

556.           Покуття; Покутяни // Енциклопедія Українознавства. Т. 6. - Л., 1996. - С. 2153-2156.

557.           Покуття // Прикарпаття: спадщина віків / авт. ідеї та голов. ред. М. Кугутяк. - Л., 2006. - С. 464-469.

558.           Сав'юк З. Покуття краєм рідним зветься / З. Сав'юк // Покуття. - 1996. - № 1. - С. 34-40.

559.           У краю, що Покуттям зветься // Данилюк А. Шляхами України : етногр. нарис / А. Данилюк. - Л., 2003. - С. 112-120.

Враження від подорожі Покуттям.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

560.           Паньків М. І. Народна їжа на Покутті / І. М. Паньків. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1991. - 20 с.

561.           Лобурак І. Сакральні сюжети і мотиви в гончарстві Покуття / І. Лобурак, З. Терлецький // Народне мистецтво. - 1997. - № 1. - С. 52-53.

562.           Народний одяг Покуття // Український народний одяг ХVІІ-початку ХІХ ст. в акварелях Ю. Глоговського. - К., 1988. - С. 225-236.

563.           Паньків М. Аграрні відносини на Покутті та їх соціальні наслідки  в другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. / М. Паньків // Наукові записки. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 12-20. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

564.           Паньків М. Народна їжа на Покутті / М. Паньків // Берегиня. - 2006. -  № 2. - С. 67-82.

565.           Паньків М. Садиба і житло Покуття / М. Паньків // Наукові записки. Вип. 1. - Коломия, 1993. - С. 60-79. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

566.           Покуття // Білан М. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л., 2000. - С. 269-280.

567.           Попенюк В. Новаційні кіоти на Гуцульщині та Покутті: інспірації народної церковної архітектури / В. Попенюк // Алкос. - 2005. - № 2/3. - С. 119-125.

568.           Радченко А. Типологія декоративних деталей міської архітектури Гуцульщини і Покуття кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. / А. Радченко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтво-знавство. Вип. 10/11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 32-36.

569.           Ропар Н. Типологія і художньо-стильові особливості тканих виробів Покуття (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / Н. Ропар // Еврика - ІХ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 195-197.

570.           Слободян О. Гончарні осередки та майстри Гуцульщини і Покуття ХІХ-ХХ ст. / О. Слободян // Історія Гуцульщини. Т. 6. / голов. ред. М. Домашевський. - Л., 2001. - С. 417-435.

571.           Тимів І. Промисли покутського села ХІХ-початку ХХ ст. : [млинарство, олійництво, рибальство] / І. Тимів // Рідна земля. - 1996. - 24 трав.

572.           Ткачук Я. Узорне ткацтво на Покутті / Я. Ткачук // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 2005. - № 13/14. - С. 177-183.

573.           Урбанович Б. Художньо-образна варіантність інтер'єра селянського житла на Покутті / Б. Урбанович // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 1997. -  № 9-10. - С. 149-153 ; Народна творчість та етнографія, - 1990. - № 3. - С. 16-19.

 ДУХОВНА КУЛЬТУРА

574.           Гандзюк Р. Угорники. Нарис з історії села від найдавніших часів до сьогодення / Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 464 с.: іл.

Розд. VІ. Духовна і матеріальна культура жителів села Угорників до середини  ХХ століття. - С. 249-338.

575.           Данюк Н. Духовні скарби отчого краю : [с. Жабокруки Тлумац. р-ну] / Н. Данюк, М. Пілецька. - Снятин : Прут Принт, 2001. - 88 с. + 16 с. вкл.

576.           Захарук З. М. Фольклорні традиції села за дібровою : Календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд с. Задубрівці на Покутті / З. Захарук. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 74 с.  

577.           Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. - Ужгород : Карпати, 1991. - 327 с.

578.           Мисюк І. Вінок золочений : [опис весіль Косівщини і Покуття] / І. Мисюк. - Косів : Писаний Камінь, 2002. - 184 с.

579.           Народні ігри Покуття / зібрав М. І. Паньків. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1990. - 14 с.

580.           Пам'ятка по збору і вивченню етнографічних пам'яток Покуття : на допомогу по створенню Івано-Франків. музею нар. архітектури і побуту. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - 17 с.

581.           Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенщині / М. Паньків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 108 с.

582.           Панькив М. И. Семья и семейний быт на Покутье (ІІ половина ХІХ-80-е годы ХХ веков) : автореф. / М. И. Панькив. - Ивано-Франковск : [б. в.], 1989. - 20 с. 

583.           Пісні з Покуття : [пісні, записані у с. Вербівці Городенків. р-ну М. Андрусяком та канд. іст. наук. М. Паньківим]. - Івано-Франківьк : Нова Зоря, 2001. - 280 с.

584.           Турковський М. Етнографічна виставка Покуття в Коломиї [1880 р.] / М. Турковський / пер. з пол. А. Б. Ємчук ; вступ. ст. М. М. Васильчука. - Коломия : Нар. дім, 2004. - 40 с.

585.           Українські народні казки. Казки Покуття / запис, упоряд. і літ. опрацювання М. Зінчук. - Т. : Богдан, 2005.

Кн. 12. Ч. 1. - 416 с.

Кн. 13. Ч. 2. - 512 с.

586.           Бабинський Я. „Маланка" на Покутті / Я. Бабинський // Галичина. - 2000. - № 4. - С. 147-155.

587.           Благословенний будь, покутський роде! : [сцен. родинно-мистец. свята у Городенці] // Освітянське слово. - 2004. - 15 січ.

588.           Гошко Ю. Громадський побут Покуття / Ю. Гошко // Наукові записки. Вип. 7-8. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 78-83. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

589.           Драбчук І. Покутська ікона Богородиці [„Зглянься на покору"] / І. Драбчук // Нова Зоря. - 2005. - 4 берез.

590.           Загарук Г. Весілля в Стецеві : етногр. замальовка із серії „Покутське весілля" / Г. Загарук // Село і люди. - 1997. - № 2 (берез.).

591.           Збир І. Фольклор Покуття у розвідках чужоземних дослідників кінця ХVІІ-ХІХ ст. / І. Збир // Мандрівець.  - 2008. - № 6. - С. 48-57.

592.           Кіреєва-Лутченко Р. Покутське весілля / Р. Кірєєва-Лутченко // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм.  - Снятин, 2000. - № 11/12. - С. 173-184.

593.           Лесів М. Величні символи й обереги українців:  [атрибутика Покуття в контексті традицій і забуття] / М. Лесів // Галичина. - 2001. - 4 жовт.

594.           Лесюк М. Основні риси покутського говору / М. Лесюк // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 71-78.

595.           Луцюк І. Характеристика весільної пісенної обрядовості Покуття / І. Луцюк // Еврика - ІХ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - С. 183-185.

596.           Марчук Н. Різдвяна обрядовість на Покутті / М. Марчук // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 84-93.

597.           Марчук Н. Різдвяна Свята вечеря на Покутті / М. Марчук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2005. - № 6. - С. 61-62.

598.           Наші звичаї і обряди // Покуття. - 1994. - № 1. - С. 107-109.

599.           Паньків І. Дитяча народжуваність у покутських родинах (ІІ половина ХІХ ст. - 20-30 рр. ХХ ст.) / І. Паньків // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. - Коломия, 1997. - С. 43-46.

600.           Паньків М. І. Деякі форми сусідської та родинної взаємодопомоги [на Покутті в ХІХ ст.] / М. І. Паньків // Народна  творчість та етнографія. - 1987. - № 3. - С. 50-52.

601.           Паньків М. Звичаєве спадкове право на Покутті / М. Паньків // Наукові записки. Вип. 2. - Галич, 1993. - С. 56-71. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

602.           Паньків М. Коляда на Покутті / М. Паньків // Берегиня. - 2002. - № 4. - С. 43-48.

603.           Паньків М. „Мамко моя, зозуленько моя..." : [похоронно-поминал. звичаї та обряди на Покутті] / М. Паньків // Берегиня. - 2002. - № 1. - С. 37-54.

604.           Паньків М. І. Одна з форм родини на Покутті : етногр.  нарис / М. І. Паньків // Народна творчість та етнографія. - 1985. - № 5. - С. 62-64.

605.           Паньків М. Покутські „бички": [різдвяно-новоріч. обряд на Покутті] / М. Паньків // Берегиня. - 1995. - № 3/4. - С. 133-136.

606.           Паньків М. Похоронно-поминальні звичаї і обряди на Покутті // Наукові записки. Вип. 5-6. - Івано-Франківськ. - 2001. - С. 50-75. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

607.           Паньків М. Родильні обряди та догляд за дитиною на Покутті (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / М. Паньків // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 1997. - №  9/10. - С. 138-149.

608.           Паньків М. Сучасні традиційні обряди на Покутті та проблеми їх збереження / М. Паньків // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 32-37.

609.           Паньків М. Чи знаємо ми свій рід? : Покуття / М. Паньків // Галичина. - 2001. - 25 верес.

610.           Покутське весілля у співанках // Мисюк І. Весілля на Гуцульщині / І. Мисюк. - Снятин, 1998. - С. 102-106.

611.           Про покутську мову // Віки говорять : матеріяли до історії Снятинщини від найдавніш. часів  / М. Бажанський. - Дітройт, 1981. - С. 76.

612.           Свйонтек І. Покутські рукав'янки / І. Свйонтек // Народне мистецтво. - 2003. - № 3-4. - С. 55-57.

613.           Святкові звичаї, обряди та ритуали нашого села ; Весілля // Гачинський М. Нарис з історії села Петрова [Тлумац р-ну] / М. Гачинський. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 403-423

614.           Урбанович Б. Традиційні вірування та звичаї, пов'язані з будівництвом житла на Покутті / Б. Урбанович // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 2. - С. 52-54.

615.           Франків В. Покутські коломийки / В. Франків // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. - Городенка, 1997. -  № 9/10. - С. 154-164.

616.           Шевчук Н. Виховні можливості пісенної весільної обрядовості Придністров'я / Н. Шевчук, М. Прокопенко, М. Соя // Українознавство у педагогічному процесі освітянських установ : зб. ст. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 418-422.

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

617.           Ільїв О. Мелодії Покуття : зб. пісень для молоді / О. Ільїв. - Снятин : Прут Принт, 2007. - 64 с.

618.           Покутські мотиви : кат. вист. : [доробок майстрів нар. творчості І. Антонюка, Л. Цибульської] / упоряд. І. П. Курчук. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. - 8 с. : іл.

619.           Попадюк М. П. Імена : [життя та літ. творчість митців Покуття] / М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 1999. - 127 с. : іл., портр.

620.           Садиба на Покутті (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / граф. мал. І. Деркача ; вступ. ст. і тексти М. Паньківа. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1994. - 30 с.

621.           Бойчук Б. Старогалицькі джерела в народному декоративному мистецтві Покуття / Б. Бойчук // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 165-168.

622.           Гнатюк М. Народне мистецтво Покуття і Гуцульщини у світлинах Юліана Дороша / М. Гнатюк // Галичина. - 2003. - № 9. - С. 159-164.

623.           Гриник П. Покуття - край талантів / П. Гриник // Покуття. - 1996. - №1. - С. 13-16.

624.           Кіращук О. Покутська писанка / О. Кіращук // Ямгорів :  літ.-краєзн. і мистец. альм.  - Городенка, 2005. - № 13/14. - С. 168-176.

625.           Ласійчук В. Писанковий розпис на Покутті / В. Ласійчук // Матеріали науково-практичної конференції „Писанка - символ України" : з Міжнар. з'їзду писанкарів. 2-7 верес. 1992 р. - К., 1993. - С. 63-66.

626.           Масловська О. Вишивки Покуття / О. Масловська // Рідна земля. - 2009. - 17 квіт. (№ 15). - С. 11.

627.           Марчук Н. Великодня писанка на Покутті / Н. Марчук // Західний кур'єр. - 2007. - 5 квіт.

628.           Писанки Покуття // Соломченко О. Г. Писанки Українських Карпат / О. Г. Соломченко. - Ужгород, 2004. - С. 66-70.

629.           Романів О. Гуцульські та покутські різьблені свічники-трійці ХІХ-першої половини ХХ століть / О. Романів // Записки НТШ. Т. 230. - Л., 1995. - С. 150-163.

630.           Савчук Н. Народна вишивка Покуття / Н. Савчук // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вип. 2. - Галич, 1992. - С. 76-82.

631.           Ткачук Я. Гуцульська та покутська вишивка / Я. Ткачук // Коломийська хвиля : зб. - Коломия, 2000. - С. 232-243.

632.           Шпак О. Народне малярство на склі у другій половині ХХ ст. на Гуцульщині й Покутті / О. Шпак // Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 759-766.

633.           Шпак О. Художні особливості ікон на склі ХІХ століття з Гуцульщини й Покуття / О. Шпак // Праці НТШ. Краєзнавство. Т. 2. - Косів, 2006. -  С. 263-269.

 Опілля

634.           Габорак М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : історико-етимол. слов. / Габорак М. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2007. - 200 с.

635.           Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття / Голов. упр. туризму і культури ОДА. - Івано-Франківськ, 2007. - 33 с.

636.           Коритко Р. Данильче - село Опільської землі / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2005. - 424с.

637.           Коритко Р. Добринів - село мальовничого Опілля / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2004. - 416 с.

638.           Коритко Р. Липівка, Кривня, Воронів - опільські села над Гнилою Липою / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2007. - 702 с.

639.           Коритко Р. Опільське село Черче : історико-епіч. нарис / Р. Коритко. - Л. : Універсум, 1997. - 240 с. : іл.

640.           Коритко Р. Стратин - село Опільського краю : історико-краєзнав. нарис / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2003. - 248 с.

641.           Коритко Р. Чесники - давнє село Опільського краю / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2005. - 386 с.

642.           Скробач Б. Природа Рогатинського Опілля / Б. Скробач ; Рогатинська екологічна громада ім. М. Затварницького. - Рогатин, 2008. - 104 с.

643.           Етнографічне районування України. Опілля // Українське народознавство : навч. посіб. - К., 2006. - С. 65-66.

644.           Етнографічні особливості жителів Бурштинового Опілля // Федунків З. Коштовний камінь Прикарпаття : іст. нариси про минувшину й сучасність м. Бурштина / З. Федунків. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 58-77.

645.           Котович В. Назви найдавніших поселень Опілля / В. Котович // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф. - Івано-Франківськ ; Галич, 1998. - С. 330-333.

646.           Опілля ; Ополяни // Енциклопедія Українознавства. Т. 5. - Л., 1996. - С. 1857-1858, 1859.

647.           Опілля // Прикарпаття: спадщина віків / авт. ідеї та голов. ред. М. Кугутяк. - Л., 2006. - С. 470-471.

648.           Паньків М. Чи знаємо ми свій рід?  : Опілля / М. Паньків // Галичина. - 2001. - 25 верес.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

649.           Гембарська В. Архітектура Опілля / В. Гембарська // Дністрова хвиля. - 2001. - 7 верес.

650.           Гембарська В. Дерев'яна церковна архітектура Опілля / В. Гембарська // Дністрова хвиля. - 2002. - 18 січ.

651.           Гембарська В. Дерев'яні церкви Опілля. Архітектурно-планувальне вирішення та типологія / В. Гембарська // Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи. - Галич, 2004. - С. 162-170.

652.           Гембарська В. Церковна дерев'яна архітектура Опілля / В. Гембарська // Дністрова хвиля. - 2001. - 16 листоп.

653.           Годованська О. Цибуля в городі опільської селянки  / О. Годованська // Народознавчі Зошити. - 2004. - № 1/2. - С. 73-77.

654.           Михальчук Л. Опільське поселення та житло кінця ХІХ - початку ХХ століття / Л. Михальчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 27 лип.

655.           Опілля // Косміна О. Традиційне вбрання українців / О. Косміна. - К., 2008. - С. 46-53.

656.           Опільський регіон : [нар. одяг] // Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 285-295.

657.           Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини ХІХ-початку ХХ століть / Р. Радович // Записки НТШ. Т. ССХХХ. - Л., 1995. - С. 79-106.

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

658.           Окрепкий М. Край Роксолани - Опілля кохане : поезії, пісні / М. Окрепкий. - Рогатин : Перспектива, 2008. - 63 с.

659.           Бичко З. Опільський діалект - основа галицького (західноукраїнського) варіанта української літературної мови / З. Бичко // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серп. 1993 р. : доп. і повідомл. Мовознавство. - Л., 1993. - С. 66-69.

660.           Дем'ян Г. Повстанські пісні ополян / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 2003. - № 11. - С. 67-81.

661.           Драбчук І. Дивосвіт опільських легенд / І. Драбчук // Дністрова хвиля. - 2001. - 11 трав.

662.           Кучер Б. Де ти ріс, барвіночку? : [обряд весілля у виконанні фольклор. колективу с. Черче Рогатин. р-ну] / Б. Кучер // Світ молоді. - 1991. - 25 жовт.

663.           Народна обрядовість Княгинич // Кузик С. Княгиничі : краєзн. студії / С. Кузик. - Л., 2002. - С. 366-399.

664.           Остапик І. Опілля: соntrа ірrо крізь призму колядно-щедрівочної традиції / І. Остапик // Дзвін. - 2005. - № 5/6. - С. 118-126.

665.           Пісні з рогатинського Опілля // Рогатинська земля. Т. 2. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1996. - С. 244-249.

666.           Прокопович-Голод М. Старовинні пісні рогатинського Опілля / М. Прокопович-Голод // Рогатинська земля. Т. 1. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1989. - С. 155-161.

667.           Сохан М. Весняні свята на Опіллі / М. Сохан // Дністрова хвиля. - 2000. - 28 квіт.

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

668.           Городецька Д. Рогатинська вишивка : альб. / Д. Городецька. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 26 с.

669.           Олексюк О. Опільська вишивка / О. Олексюк // Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи. - Галич, 2004. - С. 191-194.

670.           Савчук Н. Давня вишивка Опілля / Н. Савчук // Наукові записки. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 1996. - С. 130-132. - (Івано-Франківський краєзнавчий музей).

Лемківщина

671.           Аннали Лемківщини. Ч. 5. / ред. І. Гвозда. - Нью-Йорк : [б. в.], 1993. - 256 с.

672.           Вісник Лемківщини. Вип. 1. - Збараж : Лемківщина, 1992. - Буклет.

673.           Дикий І. Наша лемківська родина / І. Дикий. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 82 с.

674.           Красовський І. Д. Прізвища галицьких лемків у ХVІІІ ст. : за матеріалами Йосифін. поземел. кадастру 1787-1788 рр. / І. Д. Красовський. - Л. : Край, 1993. - 193 с.

675.           Красовський І. Хто ми, лемки : популяр. нарис / І. Красовський, Д. Солинко. - Л., 1991. - 48с.

676.           Лемківщина : Земля - люди - історія - культура / ред. Б. Струмінський ; передм. Я. Падоха. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1998.

Т. 1. - 569 с.

Т. 2. -  495 с.

677.           Мончак Л. Лабова : Лемківське село нашої пам'яті / Л. Мончак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 92 с. : іл.

678.           Оленич І. Доля Лемківщини / І. Оленич. - Л. : Каменяр, 1992. - 119 с. : іл.

679.           Русин Г. Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім'ї : моногр. / Г. Русин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 183 с.

680.           Русин К. Обереги Бескидів : кн. про Лемківщину / К. Русин. - Брошнів : Таля, 2000. - 172 с.

681.           Фабрика Р. Лемки : Роки і долі : фотоальб. / Р. Фабрика. - Коломия : Вік, 2005. - 104 с.

682.           Ядловський А. Історія села Кам'яна (Лемківщина) / А. Ядловський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. - 80 с.

683.           Барна В. Лемківщина - колиска і доля / В. Барна // Наука і культура : Україна. Вип. 24. - К., 1990. - С. 321-323.

684.           Белей В. Лемки / В. Белей // Бойки. - Дрогобич, 2002. - С. 335-341.

685.           Бойко С. Невмирущі діти Карпат [лемки] / С. Бойко // Урядовий кур'єр. - 2001. - 20 жовт. - С. 8-9.

686.           Вагилевич І. М. Лемки - мешканці західного Прикарпаття / І. Вагилевич // Народна творчість та етнографія. - 1965. - № 4. - С. 76-79.

687.           Верхоляк Ш. Іван Франко і Лемківщина / Ш. Верхоляк // Наше слово. - Варшава, 1989. - 16 квіт.

688.           Етнографічні землі. Лемківщина // Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі / Ф. Д. Заставний. - Л., 1993. - С. 165-168.

689.           Ковпак Л. Лемки. Лемківщина / Л. Ковпак // Малий словник історії України. - К., 1997. - С. 231-232.

690.           Красовський І. Лемки - етнографічна група українського народу / І. Красовський // Народна творчість та етнографія. - 1969. - № 4. - С. 21-25.

691.           Кубійович В. Лемки / В. Кубійович // Енциклопедія Українознавства. Т. 4. - Л., 1994. - С. 1275-1280.

692.           Лемківська сторінка // Бойки : часопис / голов. ред. Л. Сікора. - Дрогобич, 2002. - С. 335-362.

693.           Лемківщина // Чорний С. М. Українці в Євразії : чисельність і розміщення за переписами 1897-1990 рр. / С. М. Чорний. - К., 2002. - С. 134-136.

694.           Любчик І. Становлення національної ідентичності лемків / І. Любчик // Київська старовина. - 2006. - № 3. - С. 98-104.

695.           Нестеряк Ю. Є така народність - лемки / Ю. Нестеряк // Молодь України. - 1990. - 14 листоп.

696.           Нестеряк Ю. Про лемків мову поведу : [етногр. нотатки] / Ю. Нестеряк // Молодь України. - 1989. - 1 листоп.

697.           Рибак О. Лемківщина / О. Рибак // Довідник з історії України. А-Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - 2-е вид., доопр. і доп. - К., 2001. - С. 402. 

698.           Росівський О. Лемки : [етногр. нарис] / О. Росівський // Наука і суспільство. - 1990. - № 1. - С. 34-37.

699.           Русин К. Віч-на-віч з Бескидами : [про лемків і Лемківщину] / К. Русин // Новини Підгір'я. - 2003. - 30 серп.

700.           Рябчук М. Лемківська Атлантида / М. Рябчук // Дзеркало тижня. - 2006. - 4 листоп. - С. 19.

701.           Слободян В. Лемки і Лемківщина / В. Слободян // Пам'ятки України. - 1995. - № 3. - С. 138-148.

702.           Стельмах К. Лемки на Рогатинщині : історико-етногр. аспект / К. Стельмах // Рогатинська земля: історія та сучасність : матеріали першої наук. конф. Рогатин, 24-25 берез., 1995 р. Т. 1. - Л. ; Рогатин, 1995. -  С. 160-161.

703.           Ядловський А. „Кличуть мене рідни гори, рідни полонини..." : [т-ву „Лемківщина" виповнилося 10 р.] / А. Ядловський // Галичина. - 2001. - 30 серп.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

704.           Бескид Ю. Матеріальна культура Лемківщини / Ю. Бескид. -  2-е вид. - Торонто : [б. в.], 1972. - 166 с.

705.           Красовський І. Д. Камінь і дерево в народних промислах лемків / І. Д. Красовський // Народна творчість та етнографія. - 1987. - № 5. - С. 21-28.

706.           Красовський І. Д. Лемківське народне будівництво / І. Д. Красовський // Пам'ятки України. - 1991. - № 4. - С. 30-33.

707.           Лемківська школа традиційного храмового будівництва // Прибєга Л. В. Дерев'яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєга. - К., 2007. - С. 104-126.

708.           Лемківщина // Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л., 2000. - С. 134-136.

709.           Райнфусс Р. Народная архитектура лемков / Р. Райнфусс // Карпатский сборник. - М., 1972. - С. 46-56.

710.           Стельмащук Г. Г. Традиционный лемковский костюм / Г. Г. Стельмащук // Украинские Карпаты. Культура. - К., 1989. - С. 105-110.

711.           Шаргун С. Діяльність Т-ва „С. Г." на Лемківщині (1939-1944 рр.) / С. Шаргун // Крайове Господарство Т-во „С.Г." у Львові 1899-1944. - Нью-Йорк, 1970. - С. 476-490.

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

712.           Борисенко В. К. Лемківські вечірки : сцен. нар. вечорниць / В. К. Борисенко. - К. : [б. в.], 1991. - 30 с.

713.           Бугера І. Весілля на Лемківщині / І. Бугера. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. - 61 с.

714.           Гарасимович Є. Руський ліхтар, або Небо лемків : поезія 1957-1999 / Є. Гарасимович. - Л. : Світ, 2003. - 464 с.

715.           Лемківщина. У 2-х т. Т. 2. : Духовна культура / відп. ред. С. Павлюк. - Л. : Ін-т народознав. НАН України, 2002. -  420 с.

716.           Лемківщино рідна, заколишу в красі твоїй. - Л. : Вид. Дім „Високий Замок", 2002. - 90 с.                          

717.           Співає Лемківська хорова капела „Бескид" / упоряд. П. М. Чоловський. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. - 107 с.

718.           Верхратський І. Про говор галицьких лемків / І. Верхратський // Бабич Н. Д. Історія української літературної мови / Н. Д. Бабич. - Л., 1993. - С. 234-235.

719.           Весілля лемківське // Українські народні пісні : [записи пожовтнев. часу]. - К., 1991. - С. 250-256.

720.           Головчанська У. Еміграційні мотиви в піснях, записаних Володимиром Гнатюком / У. Головчанська // Екологічні проблеми Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 78-84.

721.           Горбаль М. Дива надзвичайної ночі : [різдвяні повір'я та ворожіння на Лемківщині] / М. Горбаль // За вільну Україну. - 2003. - 10-11 січ.

722.           Горбач О. Лемківські говірки / О. Горбач // Енциклопедія Українознавства. Т. 4. - Л., 1994. - С. 1281-1282.

723.           Демчук М. Особливості лемківського говору / М. Демчук, М. Онишкевич // Лемківщина у 2-х т. Т. 1. : Матеріальна культура. - Л., 1999. - С. 47-55.

724.           Кирпан А. Серцю близький Бескид Низький : [фоторепортаж про лемків. фольклор. фест.] / А. Кирпан // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2005. - № 3. - С. 68-71.

725.           Лемків єднає культура : [про створення т-ва „Лемківщина" у Калуші] // Прикарпатська правда. - 1992. - 15 серп.

726.           Назарчук В. Ще не вмерла Лемківщина : [про етніч. пробл. лемків йшлося на 2-му Всеукр. конгр. лемків, що відбувся в м. Івано-Франківську 7-8 черв. 1997 р.] / В. Назарчук // Робітнича газета. - 1997. - 25 черв.

727.           Свенціцька В. Лемківські ікони / В. Свенціцька // Українська народна енциклопедія. - Л., 1996. - С. 369-372.

728.           Ступінська Г. Семантична характеристика дієслівних фразеологічних одиниць лемківського говору / Г. Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 15/18. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 608-611.

729.           Фабрика-Процька О. Виконавська діяльність народної хорової капели „Лемковина" у контексті розвитку українського народного-пісенного мистецтва / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10/11. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 93-100.

730.           Фабрика О. „Лемківська ватра - 2007" у Галичі / О. Фабрика // Репортер. - 2007. - 31 трав. - С. 13.

731.           Фабрика О. Лемківська ватра: проблеми і перспективи : [про фест. „Ватра - 2000", що відбувся в с-щі  Ждиня (Польща) та участь у ньому івано-франківців] / О. Фабрика // Перевал. - 2001. - № 3/4. - С. 485-487.

732.           Фабрика Р. Життя та культурна діяльність лемків у Західній Україні / Р. Фабрика // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 49-55.

733.           Фабрика-Процька О. Культурно-мистецька діяльність лемків на теренах України у другій половині ХХ ст. / О. Фабрика-Процька // Галичина. - 2001. - № 7.- С. 170-182.

734.           Фольклорна традиція лемків // Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : нариси й ст. / Р. Кирчів. - Л., 2002. - С. 165-213.

735.           Шот М. Дзвони лемківської туги : [про фест. „Дзвони Лемківщини"] / М. Шот // Урядовий кур'єр. - 2005. - 11 черв. - С. 10.

736.           Ядловський А. ІІ-й Всеукраїнський конгрес лемків [який відбувся в м. Івано-Франківську, 7-8 черв. 1997 р.] / А. Ядловський // Новий час. - 1997. - 21 черв.

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

737.           Антологія лемківської пісні / упоряд. М. Байко. - Л. : Афіша, 2005. - 496 с.

738.           Гарасимович Є. Руський ліхтар, або Небо лемків : поезія 1957-1999 / Є. Гарасимович. - Л. : Світ, 2003. - 464 с.

739.           Лопаткевич Т. Мала сакральна архітектура на Лемківщині / Т. Лопаткевич, М. Лопаткевич. - Ню-Йорк : [б. в.], 1993. - 490 с.

740.           Добрянська І. Настінний розпис Лемківщини [хатніх дверей, стін] / І. Добрянська // Жовтень. - 1968. - № 1. - С. 91-101.

741.           Кармазин-Каковський В. Мистецька цінність лемківської церкви / В. Кармазин-Каковський // Пам'ятки України. - 1997. - № 2. - С. 68-75.

742.           Кирпан А. Лемківська писанка / А. Кирпан // Нова Зоря. - 2004. - № 15/16 (квіт).

743.           Красовський І. Д. Народне різьбярство лемків / І. Д. Красовський // Дзвін. - 1991. - № 7. - С. 99-104.

744.           Лемківська кіска // Кулич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки / О. Кулич-Стахурська. - Л., 1996. - С. 109.

745.           Лемківські писанки // Соломченко О. Писанки Українських Карпат / О. Соломченко. - Ужгород, 2004. - С. 78-80.

746.           Нагловська Н. Лемківська писанка / Н. Нагловська // Народне мистецтво. - 2002. - № 1/2. - С. 31-32.

747.           Німилович О. Пісенні скарби лемківського краю у фортепіанній творчості В. Барвінського / О. Німилович // Бойки. - Дрогобич, 2002. - С. 353-362.

748.           Одрехівський Р. Народність і традиції як основа розвитку різьбярства на Лемківщині / Р. Одрехівський // Дзвін. - 1999. - № 5/6. - С. 106-110.

749.           Семчук Л. Одягова вишивка лемків у контексті національної системи дизайну / Л. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 12/13. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 34-38.

750.           Тимків Б. М. Мистецтво лемківської різьби по дереву в Україні / Б. М. Тимків // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 93-100.

751.           Фабрика-Процька О. Дослідження і творче використання лемківського пісенного фольклору / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. ип. 8. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 187-196.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ, НАЗВ ТА ІМЕН

Авраменко В. - (376)

Адамович С. - 417

Андрейків В. М. - 418

Андріюк П. - 327, 339

Андрусяк М. - 583

Андрусяк Т. - 95, 419

Андрусь З. - 223

Андрушко Л. - 488-489

Аннали Лемківщини  - 671

Антологія бойківського - 476

Антологія лемківської  - 737

Антоник Л. - 524

Антонюк І. - (618)

Арсенич П. І. - 7, 32-35, 60-61,76, 96-100, 117, 224-226, (262), 328-329, 349-350, 364

Бабинський Я. - 586

Бабич Н. - 227, 718

Бабій В. - 537

Баган О. - 490

Багринець В. - 420-422

Багринець С. - 420

Бажанський М. - 538, 611

Базак М. І. - 76

Байко М. - 737

Бандрівський М. - 101, 146

Баран Р. - 351

Барвінський В. - (747)

Барна В. - 683

Басова А. - 308

Белей В. - 684

Белень М. - 451

Белень О. - 451, 525

Бендюг В. - 102

Беньковська С. - 352, 353

Бердник Г. - 1

Береза Р. - 228

Бескид Ю. - 704

Бець Д. - 62

Библюк Н. - 354

Бичко З. - 491, 659

Білан М.С. - 2, 146, 164, 455, 566, 708

Білоус М. - 3, 355

Боберський Ю. - 103, 152

Богатчук О. - 356

Бодник А. - 458-459

Бойки - 406

Бойківська школа - 452

Бойківське весілля - 477

Бойківський край - 454

Бойківський регіон - 453

Бойківські коломийки - 478

Бойківські церкви - 456

Бойківщина - 407, 424, 455

Бойко В. - 527

Бойко С. - 685

Бойко Т. - 425

Бойко із Старого Лисця - 423

Бойовий „Аркан" - 357

Бойчук Б. - 621

Бойчук М. - 62

Болтарович З. Є. - 76

Боньковська С. - 153

Борис М. - 408

Борисенко В. К. - 712

Брилинський Т. - 521

Бугера І. - 713

Буджак М. - 545

Будько Є. - 104

Бучко Д. Г. - 539

Вагилевич І. М. - (36, 443, 491), 426, 686

Вальо М. - 25

Вардзарук Л. - 105

Василечко Л. - 479-481, 492

Васильчук М. - 65, 67, 287, 584

Ватаманюк Д. - 63, 75, 106, 107

Великодня обрядовість - 229

Верховино, світку ти наш - 63

Верховинщина - 64

Верхоляк Ш. - 687

Верхратський І. - 718

Вивчення етнопсихологічних.. - 108

Витанович І. - 146

Витвицький С. - 65

Віки говорять - 611

Вінтоняк Б. - 154

Вінтоняк О. - 230

Вінценз С. - 66, 126, (207, 232, 240)

Вінцензіана - 67

Вісник Лемківщини - 672

Влад М. - 198, 231

Волох К. - 493

Волощук М. Д. - 131

Волощук Ю. - 358, 359

Габорак М. - 68, 109, 409, 634

Галичина - 37

Гандзюк Р. - 199, 574

Гапчук Я. - 63

Гарасим Я. - 232

Гарасимович Є. - 714, 738

Гарасимчук Р. П. - 494

Гачинський М. - 613

Гвозда І. - 671

Гвоздевич С. - 155, 233, 460-461

Гембарська В. - 649-652

Герета І. - 14

Герман К. Ф. - 110

Герус Л. - 360

Гілецький Й. - 545

Гірська веселка - 70, 200, 330

Гладиш Р. - 39

Глогольський Ю. - (562)

Глушко М. - 38, 462

Гнатів Р. - 66

Гнатюк В. М. - (14, 117, 349), 234, (720)

Гнатюк М. В. - 362-363, 622

Гоберман Д. Н. - 71, 331

Годованська О. - 653

Головацький І. - 111

Головчанська У. - 720

Гонтар Т. - 463, 464

Гончарство на Гуцульщині - 156

Горбаль М. - 721

Горбань Г. - 495

Горбач О. - 235, 496, 722

Гордійчук А. М. - 90

Горинь Г. - 157, 364

Городенко М. - 69, 158

Городецька Д. - 668

Горошко Л. - 40, 236, 497

Господарська діяльність.. - 159

Гоцалюк А. - 237

Гошко Ю. Г. - 4-6, 41, 159, 248, 375, 498, 588

Грабовецький Б. - 229, 238-239, 285

Грабовецький В. В. - 72-74, 112-113, 186

Гречко І. - 240-241

Грещук В. - 499

Грибанич І. - 160

Григорук А. - 309

Гриник П. - 623

Гринюк М. - 365

Громова Н. - 500

Гузар Г. - 201

Гузій Р. - 242

Гук В. - 450

Гуменюк В. - 310

Гуцули, бойки, лемки - 7

Гуцульська школа - 161

Гуцульське весілля - 243

Гуцульське ткацтво - 162

Гуцульський калєндар - 75

Гуцульський кінь - 163

Гуцульські вишивки - 333

Гуцульські говірки - 201

Гуцульські звичаї - 244

Гуцульські мовні елементи - 245

Гуцульські співанки - 246

Гуцульщина - 76-78, 114-115, 164, 202, 203, 446

Гуцульщина - край - 366

Данилюк А. - 8, 9, 42, 128, 145, 165-166, 366, 428, 465-466, 528, 559

Данюк Н. - 575

Джуранюк Ю. - 367

Девдюк Г. - 405

Демчук М. - 30, 723

Дем'ян Г. - 36, 427, 660

Дерев'яна архітектура - 167

Деркач І. - 620

Дикий І. - 673

Дмитрів І. - 247

Дмитрук І. - 116

Дмитрушко В. - 501

Добро і негаразди гуцульської архітектури - 168

Добрянська І. - 740

Довідник учасника - 10

Довнич Б. - 311

Домашевський М. - 80, 122, 146-147, 156, 167, 181, 243, 272, 286, 352, 367, 371, 378, 392, 570

Драбчук І. - 169, 589, 661

Духовна культура - 248

Дрождж І. - 170

Етнічні спільноти - 11

Етнографічна мозаїка - 13

Етнографічне вивчення.. - 117

Етнографія України - 12

Етнопсихологія - 108

Єдлінська У. - 201, 203

Ємчук А. Б. - 584

З бойківських вражень - 428

Загарук Г. - 590

Задорожна І. - 312

Закревська Я. - 201, 203, 249-250

Заставний Ф. Д. - 15, 546, 688

Затварська Р. - 334

Захарук З. М. - 576

Захарчук-Чугай Р. - 429

Збир І. - 591

Зеленчук В. - 63, 251

Зеленчук І. М. - 252-254, 300

Зілинський І. - (439)

Зінчук М. - 217, 255, 585

Золотое кольцо - 43

Івано-Франківщина.. - 79, 410, 540, 635

Іванців М. - 256

Іванчук С. - 502

Івахнюк І. - 257

Ільїв О. - 617

Ільницький М. - 430

Ісаєвич Я. - 547

Історико-етнографічний - 411

Історія Гуцульщини - 80

Казки Бойківщини  - 482

Кайндль Р. Ф. - 81,118, (227)

Калуська Л. - 213

Кардащук М. - 119

Кармазин-Каковський В. - 467, 741

Карпенко О. Ю. - 503

Карповець Н. В. - 431

Карп'юк В. - 258

Качкан В. А. - 120-121

Кащишин Й. - 483

Кащишин О. - 549

Келембет Л. - 304

Керста Р. - 203

Кирпан А. - 724, 742

Кирчів Р. Ф. - 16, 44, 292, 412, 426,432, 518, 734

Кіндратюк Б. - 368

Кіращук О. - 624

Кірєєва-Лутченко Р. - 592

Кісь Р. - 259

Климишин М. - 484

Кляшторна Н. - 434

Кобальчинська Р. Р. - 504-505

Кобилюх В. - 122

Коваль В. - 541

Коваль Я. - 468

Ковпак Л. - 433, 689

Кожолянко Г. - 123

Козак О. -  469

Козакевич О. - 369

Коземчук Я. - 335

Коломийки - 17,18

Коломийки з села - 484

Коломийки підгірського - 205

Коломийки Прикарпаття - 19

Коломийки Коломийської - 206

Коломийський музей - 336

Колупаєва В. - 147

Кольберг О. - 577

Кононенко В. - 245

Кооперативний рух.. - 542

Копильчук В. - 171

Корнелюки - 335

Коритко Р. - 636-641

Косило Л. - 260

Косміна О. - 37, 655

Костів В. - 313

Костючок П. - 124, 125

Котович В. - 645

Кохан В. - 261

Кочкін І. - 45

Кравченко Я. - 146

Крайній І. - 262

Красовський І. Д. - 674-675, 690, 705-706, 743

Кратюк О. - 336

Крет Н. - 204, 216, 314-315

Криворівня - 207, 337

Крук Д. С. - 58

Крупчин М. - 506, 529

Крушельницька Л. - 146

Кубійович В. - 126, 691

Кугутяк М. - 115, 424, 557, 647

Кузеля З. - (477)

Кузик С. - 663

Куйловська А. - 507

Кулич-Стахурська О. - 744

Кульчицька О. - (528)

Куняк Я. - 19

Купчинський Б. - 46

Курчук І. П. - 618

Кучер Б. - 662

Лаврук М. - 172

Лаппо В. - 263

Ласійчук В. - 625

Лащук Ю. - 530

Левкун Я. - 47

Лемківщина - 676, 715

Лемківщино, рідна - 716

Лесів М. - 593

Лесюк М. - 264-265, 594

Лесюк О. - 508

Лехман Т. - 48, 266, 509

Лисак В. - 510

Лицур М. - 470

Літературна Бойківщина - 485

Літопис Бойківщини - 413-414

Ліщинська Г. - 265

Лобурак І. - 561

Логвин Г. - 471

Лозко Г. - 548

Ломацький М. - 82-86, 114, (120-121)

Лопаткевич М. - 739

Лопаткевич Т. - 739

Лосюк П. - 87, 301-302, 306, (308), 316-319, (320)

Лукань В. - 370

Луканюк Б. - 521

Луцюк І. - 595

Любчик І. - 694

Макарчук С. - 12, 267

Малова-Малкович П. - 268

Мальовнича Бойківщина - 435

Мандибура М. Д. - 148, 173-174, 208

Марчук Н. - 596-597, 627

Масловська О. - 175, 626

Матейко Е. - 176

Матейко К. І. - 436, 472

Матеріали ХІ Гуцульського - 88, 149, 210

Матеріали круглого столу - 211

Мельник В. - 26

Мельничук Я. С. - 177

Мистець Дмитро Пожоджук - 168

Мистецьке різьблення - 371

Мисюк І. - 70, 200, 209, 212, 269, 330, 578, 610

Михайлів Л. - 435

Михальчук Л. - 654

Могитич І. - 49, 146, 178, 471

Молинь В. - 372-374

Монолатій І. С. - 127

Мончак Л. - 677

Морально-патріотичне - 303

Морозюк В. - 20, 423

Музей народного мистецтва - 338

Нагловська Н. - 746

Назарчук В. - 320, 726

Назарчук Д. - 270, 511

Народна архітектура - 21

Народне мистецтво - 375

Народні ігри Покуття - 579

„Не цураймося..." - 50

„...Нема й нема кращого світа" - 128

Нестеряк Ю. -  695-696

Никифорук В. - 545,550

Никорак О. - 147, 179, 271-272

Нікітін О. - 45

Німилович О. - 747

Обласна програма -51

Обряди і звичаї - 273

Одрехівський Р. - 748

Ознайомлення дітей - 213

Окрепкий М. - 658

Олексюк О. - 669

Оленич І. - 678

Ольховий Я. - 437

Омельчук Ю. - 52

Онишкевич М. Й. - 486, 723

Орбан Л. - 108

Оршанський Л. - 339

Остапик І. - 664

Охримович В. - (495)

Павличко Я. - 512

Павлюк С. П. - 22, 715

Пам'ятка по збору - 580

Паньків І. - 551, 599

Паньків М. І. - 23, 53-54, 129, 438, 552- 555, 560, 563-565, 579, 581-583, 600-609, 620, 648

Падоха Я. - 676

Пастух В. - 376

Пелипейко І. - 61, 89, 90, 92,130, 150, 214, 218

Перович Д. - 131

Петрик В. - (334)

Петрова З. А. - 24

Писанки Гуцульщини - 377

Писанки на Гуцульщині - 378

Підкова І. - 95, 547, 697

Пілецька М. - 575

Пісні з Покуття - 583

Плай - 90

Плугатор Г. - 274

Подорож у казку - 340

Подорожі в Українські - 25

Подорожнюк М. - 513

Пожоджук Д. - 132, 180, 275-280, 379

Покутські мотиви - 618

Полєк В. - 66, 133

Половко Л. - 380

Полонина - 181

Пониполяк Г. - 304

Попадюк М. - 541, 542, 543, 619

Попенюк В. - 182, 567

Попроцька Л. - 134

Поясик О. - 337, 381

Прибєга Л. - 161, 452, 707

Приймак Й. Д. - 327, 341

Приймак Я. - 531

Прикарпаття: спадщина - 13, 115

Притуляк Н. - 473

Пришляк М. - 321

Прокопенко М. - 616

Прокопович-Голод М. - 666

Прохасько Т. - 183

Пушик С. - 55, 135-136, 514

Рабій С. - 439

Рабій-Карпінська С. - 440

Радевич-Винницький Я. - 442, 515-516

Радович Р. - 657

Радченко А. - 184, 568

Райнфусс Р. - 709

Рега О. - 322

Рибак О. - 697

Рибарук І. - 281-284

Рибачук І. - 185

Рівздвяна обрядовість - 285

Родина Шкрібляків - 342

Рогатинська земля - 665, 666,702

Родина - 286

Рожнятівщина - 415-416

Розвиток промисловості - 186

Романів О. -  382, 629

Романова Т. - 383

Ропар Н. - 569

Роси Гуцульщини - 215, 343

Росівський О. - 698

Рудавська-Вовк Л. - 476

Русин Г. - 56, 679

Русин І. - 56

Русин К. - 680, 699

Рябчук М. - 700

Савчук М. - 137-139, 287-288

Савчук Н. - 630, 670

Сав'юк З. - 558

Садиба на Покутті - 620

Сакральний всесвіт - 26

Свенціцька В. - 533, 727

Свид С. - 337, 384

Свйонтек І. - 289, 333, 532, 612

Семчук Л. - 749

Сенежак Р. - 66

Сеньків І. - 91, 162

Сікора Л. - 443, 692

Сільська школа - 304

Сільські садиби - 187

Сінітович В. - 385

Сіреджук П. - 146

Січинський В. - 126

Скаврон Б. - 444

Скрипничук Г. - 205

Скробач Б. - 642

Скульський Р. П. - 305, (319), 323

Сливка І. І. - 24, 445

Слободян В. - 188, 387, 701

Слободян О. О. - 147, 290, 570

Сокіл Н. - 140, 446

Солинко Д. - 675

Соломченко О. Г. - 189, 340, 344-345, 377, 526, 628, 745

Сохан М. - 667

Соя М. - 616

Співає Лемківська хорова капела - 717

Станкевич М. - 388, 389

Стасько Б. - 656

Стельмах К. - 702

Стельмахович М. - 141, 291, 324-325

Стельмащук Г. Г. - 2, 57, 147, 164, 190, 455, 474, 566, 708, 710

Стефанко В. - 390

Стеф'юк В. - 191, 346, 391

Стойко С. М. - 58

Струмінський Б. - 676

Ступарик Б. М. - 305

Ступінська Г. - 728

Суха Л. М. - 27, 393

Тарас Я. - 146

Творчість юних - 216

Тепчук В. - 517

Терлецький З. - 561

Терпелюк П. - 347, (358)

Тиводар М. - 28

Тимів І. - 544, 571

Тимків Б. М. - 750

Типчук В. - 395

Тищенко М. - 396

Ткачик-Попенюк К. - 192

Ткачук Я. - 193, 397, 572, 631

Традиційна народна музична - 521

Тулик І. - 142

Турковський М. - 584

Турчиняк В. - (395)

Українська старовина - 29

Українське народознавство - 548

Український народний одяг - 562

Українські народні казки - 217, 585

Урбанович Б. - 573, 614

Усна народна словесність - 292

Усна народна творчість - 518

Фабрика О. - 730-731

Фабрика-Процька О. - 729, 733, 751

Фабрика Р. - 681, 732

Федунків З. - 644

Флис С. - 293-294

Флояра - 218

Франків В. - 615

Франко І. - 92, 226, (430, 499), 447, (687)

Хавлюк М. - 295

Хай М. Й. - 519, 522, 534

Хібеба Н. - 520

Хобзей Н. - 214

Хобзей Я. - 143

Хомин В. - 194

Хоткевич Г. - 93, (100), (328-329, 346, 350, 385, 401-402, 430)

Хрестоматія з гуцульщинознавства - 306

Хрущ В. - 108, 326

Худаш М. Л. - 30, 31, 59, 448

Царик З. - 456

Царик М. - 456

Цбінден Г. - 144

Цибко А. - 195

Цибульська Л. - (618)

Черемшинський О. - 14

Черепанин М. - 337, 398

Чіх-Книш Б. - 400

Чоловський П. - 717

Чорний С. М. - 693

Чорногор Я. - 296

Шаргун С. - 711

Шевчук Н. - 616

Шекерик-Доників П. - 298

Школа здібностей - 307

Шкрібляк П. - 299

Шкрібляк Ю. - (374)

Шлемко О. - 401-402

Шот М. - 735

Шпак О. - 403, 632

Шумада Н. - 17, 18

Шуст Р. - 95, 419, 547, 697

Шухевич В. О. - (32-35, 46, 47, 60, 97-98), 94, 151, 220-222, 348

Юрченко П. Г. -  475

Юрчишин Г. - 196

Юсипчук Ю. В. - 405

Ядловський А. - 682, 703, 736

Якимович Г. І. - 449

Ямгорів - 545

Янко Т. - 147

Яремко Б. - 197, 523, 535

Яриш О. - 536

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Бабин - 192

Баня-Березів - 230

Бескид - 82, 114, 680, 699

Богородчани - 516

Богородчанський р-н - 205

Бойківщина - 2, 11, 42, 49, 55, 68, 79, 406-536, 540, 634, 635

Болехів - 516, 506, 516, 529

Бортники - 544

Брошнів-Осада - 418

Буковець - 269

Буковина - 26, 548, 548

Бурштин - 644

Велеснів - 14

Вербівці - 581, 583

Верхня - 484

Верховина - 63, 112

Верховинський р-н - 62

Верховинщина - 64

Вижниця - 123

Воронів - 638

Галич - 621, 645, 730

Галичина - 38, 48, 127, 194, 548

Гнила Липа р. - 638

Городенка - 587

Городенківський р-н - 583

Городенщина - 581

Гуцульський регіон - 87

Гуцульщина - 2,11, 26, 29, 33, 42, 49, 55, 57, 60-405, 567, 570, 621, 632, 633, 409, 410, 540, 567, 570, 622, 632, 633, 634, 635

- Галицька - 191

- Коломийська - 139, 206, 211, 223

- Космацька - 132

Данильче - 636

Добринів - 637

Долина - 516, 489, 506, 516, 517, 529

Долинський район - 511

Долинщина - 408, 517

Євразія - 693

Жабокруки - 575

Ждиня - 731

Завій - 483

Задубрівці - 576

Західна Україна - 256, 732

Івано-Франківськ - 10

Івано-Франківська обл.. - 49, 51

Івано-Франківщина - 43, 53, 68, 79, 656

Ільці - 62

Калуський р-н - 493

Калуш - 725

Кам'яна - 682

Карпати - 22, 24, 45, 58, 86, 157, 268, 289, 333, 422, 548

- Східні - 27

- Українські - 4-6, 21, 25, 28, 36, 161, 253, 707

Княгиничі - 663

Княждвір - 136

Коломийщина - 137, 175, 193, 261, 287

Коломия - 338, 584

Косів - 123, 345, 356

Косівський р-н - 247

Косівщина - 578

Космач -  52, 247

Красноїлля - 385

Кривня - 638

Криворівня - 88, 117, 207, 299, 317. 337

Лабова - 677

Лавочне - 477

Лемківщина - 2, 11 42, 671-751

Липівка - 638

Луква р. - 483

Львів - 659, 711

Монастирчани - 205

Надвірна - 199

Опілля - 2, 49, 68, 79, 409, 410, 540, 634-670

 - Рогатинське - 642

Петрів - 613

Підліски - 511

Покуття - 2, 26, 29,49, 57, 79, 147, 182, 184, 363, 382, 397, 403, 404, 410, 537-633, 635

Придністров'я - 616

Прикарпаття - 4, 13,19, 40, 44, 56, 74, 105, 157, 548, 720

-  західне - 686

Прут р. - 69

Річка - 192

Рогатинщина - 702

Рожнятів - 516, 435, 507, 516

Рожнятівський район - 489, 492, 493

Рожнятівщина - 415, 416, 417, 508, 513

Серафинці - 537

Снятинщина - 538

Соколівка - 192

Станківці - 450

Старий Лисець - 423

Стецева - 590

Стратин - 640

Тлумацький р-н - 575, 613

Угорники - 574

Ценява - 467, 492

Церківна - 450

Черемош р. - 69

Черче - 639, 662

Чесники - 641

Чорногора - 85

Яворів - 171, 192, 301, 307-308, 310, 320

Янгорів - 537

ЗМІСТ

ЕТНОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

ГУЦУЛЬЩИНА

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

ГУЦУЛЬСЬКА ШКОЛА

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

БОЙКІВЩИНА

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

ПОКУТТЯ

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

ОПІЛЛЯ

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

ЛЕМКІВЩИНА

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

ДОПОМІЖНИЙ АПАРАТ

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ, НАЗВ ТА ІМЕН

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка