Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Інформаційний бюлетень. Вип. 1Економіка - це основа життя людини і суспільства, адже вона утримує усі інші галузі діяльності. Наука, культура, соціальна сфера, мораль, політика, ідеї - усе це людство може дозволити собі лише тому, що для цього є відповідні економічні умови.

Характерною рисою сучасних економічних відносин є інтенсивний розвиток процесів глобалізації із залученням національної економіки у світову господарчу систему, посилення їх взаємної залежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація й швидке зростання фінансових ринків.

Інформаційний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за I квартал 2010 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

- Проблеми і перспективи економічного розвитку

- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

- Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань та збірників.

Інформаційний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми  розвитку економіки України.

 

Укладач:    Селянкіна Г. В. - головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

 

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Баранов І. В. Вплив кластерної моделі організації економіки на розвиток інноваційної діяльності підприємств / І. В. Баранов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 92-96.

Бауліна Т. В. Моделі формування та поширення потенціалу нагромадження інтелектуального капіталу держави / Т. В. Бауліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 25-29.

Бугай С. М. Проблеми становлення регіональної політики в Україні та основні тенденції подальшого розвитку / С. М. Бугай, В. Т. Пухлій, А. Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 163-169. 

Буяк Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Л. Буяк, В. Паучок // Економіст. - 2009. - № 11. - С. 46-50.

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України. - 2010. -    № 3. - С. 4-20.

Гольдак В. І. Порівняльний аналіз методів захисту національних ринків від впливу кризових явищ у світовій економіці / В. І. Гольдак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 21-25.

Грущинська Н. М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентоспроможного національного виробництва / Н. М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 51-60.

Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави / В. Дергачова, М. Савєльєв // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 19-28.

Економічний розвиток України [у жовт.; листоп. 2009 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 9-18; 2010. - № 1. - С. 8-17.   

Ігнатюк А. І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків / А. І. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 7-13.

Ісаченко Д. А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів / Д. А. Ісаченко // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 24-32.

Канчій А. В. Особливості механізму економічної дипломатії / А. В. Канчій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 10-15.

Косач І. А. Функціонування кластерів в умовах сучасних економічних відносин / І. А. Косач // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 125-128.

Косьмій Н. В. Економічні чинники модернізації економіки / Н. В. Косьмій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 67-71.

Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 14-23.   

Лихолет С. І. Методи державної підтримки інноваційної діяльності: проблеми та перспективи застосування у сучасних умовах / С. І. Лихолет, Є. В. Балицький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 151-156.

Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання / І. Новак // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 23-25.        

Пенькова О. Г. Інституціональні аспекти реалізації інноваційної моделі розвитку економіки / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 38-42.

Слатвінський М. А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів / М. А. Слатвінський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 53-56.

Солов'ян Ю. О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави / Ю. О. Солов'ян // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 56-60.  

Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 47-56.

Соскін О. І. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зсувів / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 16-27.

Турило А. М. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії „економічний стан підприємства" / А. М. Турило, А. В. Агапова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 156-160.   

Шаповал М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки / М. Шаповал // Економіст. - 2010. - № 1. - С. 18-23.    

Фінанси, інвестиції, кредитні та  банківські відносини

Паливода К. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні) / К. Паливода. - К. : Знання, 2009. - 711 с.

Трикін В. М. Методи розрахунку економічної ефективності інвестицій : навч.-метод. посіб. / В. М. Трикін, Є. І. Мамонтова, О. Б. Литвинова. - К. : Професіонал, 2009. - 256 с.

Аржевітін С. Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання / С. Аржевітін // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 3-7.  

Бадзим О. С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану / О. С. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 79-86.

Базилевич В. Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Д. Базилевич // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 5-12.

Баранова В. Проблеми функціонування страхової системи України в умовах фінансової кризи / В. Баранова // Економіст. - 2009. - № 11. - С. 21-23.

Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву / О. Барановський // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 34-48.

Батіщева С. М. Бюджетний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку / С. М. Батіщева // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 193-197.

Батрименко В. В. Сучасні механізми трансформації грошово-банківської сфери України як необхідна умова виходу із фінансово-економічної кризи / В. В. Батрименко // Економічний часопис-ХХІ. - 2009. - № 11-12. - С. 17-20.

Береславська О. Актуальні проблеми курсової політики України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 16-20.

Васильченко З. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності / З. М. Васильченко, І. П. Васильченко // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 35-47.

Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України / Н. І. Версаль // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 89-95.   

Волошенко А. В. Визначення та принципи цінової політики України / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 45-50.

Волошина А. Фінансова криза в українському страхуванні: міфи та реальність / А. Волошина // Страхова справа. - 2009. - № 4. - С. 22-24.

Герасименко В. В. Злиття та поглинання банків як метод концентрації банківського капіталу: методологічний аспект / В. В. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 112-117.

Глубокий В. М. Модель економічного капіталу банку: умови впровадження та етапи реалізації / В. М. Глубокий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 132-139.

Глущенко В. В. Вектори розвитку податкового аудиту / В. В. Глущенко, І. Є. Риженко // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 46-53.

Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 10-15.

Демиденко О. А. Діяльність фінансових посередників у фінансуванні інвестиційних проектів / О. А. Демиденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 87-92.

Дендик І. М. Принципи фінансового контролю органів Державної податкової служби України / І. М. Дендик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 110-113.

Іващенко Ю. Механізм залучення комерційних банків до інвестування економіки в умовах фінансової кризи / Ю. Іващенко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 54-57.

Ігнатюк А. О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання / А. О. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 3-5.   

Кабанов В. Г. Сучасний стан валютного ринку України та шляхи стабілізації негативних явищ в умовах кризи / В. Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 53-58.

Квасова О. П. Сутність та діяльність фінансових посередників на ринку цінних паперів / О. П. Квасова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 120-125.

Кириченко О. А. Антикризова інвестиційна політика України / О. А. Кириченко, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 64-74.

Кисельова О. Якісне податкове законодавство - джерело наповнення державного бюджету / О. Кисельова // Казна України. - 2010. - № 1. - С. 7-9.

Кльоба Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 44-47.

Конопатська Л. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи / Л. Конопатська, К. Раєвський // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 22-27.        

Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації / В. Корнєєв // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 22-34.

Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів / В. Кудряшов // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 37-48.

Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні / В. Курищук // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 84-89.

Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році / Н. Лапко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 29-31.  

Липчанська О. В. Аналіз проблем застосування показників ефективності та норм рентабельності в процесі впровадження інвестиційних проектів / О. В. Липчанська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 36-39. 

Лондар С. Особливості фінансово-економічних кризових явищ в Україні та можливості їх регулювання / С. Лондар // Казна України. - 2009. - № 3. - С. 5-7.

Лук'янов В. С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції / В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 160-168.

Любунь О. Інвестиційні банківські моделі як основний чинник інтеграції банківського та промислового капіталу в ринкових відносинах / О. Любунь // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 30-31.

Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 13-19.

Мартинюк В. П. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів / В. П. Мартинюк // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 29-37.

Марцин В. С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 93-102.

Марченко О. Державне казначейство України - найбільший учасник у системі електронних платежів Національного банку України / О. Марченко // Казна України. - 2009. - № 3. - С. 14-16.

Мединська Т. В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки / Т. В. Мединська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 42-47.

Мельник О. Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 141-155.

Нестерова С. Л. Аналіз ринку страхових послуг України / С. Л. Нестерова // Статистика України. - 2009. - № 4. - С. 46-51.

Нікітішин А. О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи / А. О. Нікітішин // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 38-45.

Паливода К. В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві / К. В. Паливода // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 96-103.

Пацера М. Сучасний стан і перспективи Національної системи масових електронних платежів / М. Пацера // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 41-43.

Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку / О. Петренко // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 36-43.   

Пікус Р. В. Страхові ринкн України й Росії в умовах фінансової кризи / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк  // Фінанси України. - 2009. - № 12 . - С. 47-55.   

Побоча К. П. Особливості моніторингу кредитних операцій комерційних банків / К. П. Побоча // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 68-73.

Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 41-49.

Прядко В. В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В. В. Прядко, Н. С. Островська // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 73-77.

Рак Р. В. Інновації на ринку державних цінних паперів України / Р. В. Рак // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 72-80.

Рожко О. Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів / О. Д. Рожко // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 56-65.   

Розвиток фінансового ринку України [у жовт.; листоп. 2009 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 20-43 ; 2010. - № 1. - С. 18-41.

Романюк М. В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики / М. В. Романюк // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 66-71.

Рубан О. І. Шляхи підвищення ефективності функціонування ринку акціонерного капіталу / О. І. Рубан // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 79-86.

Соловйова О. А. Оцінка інвестиційного потенціалу страхових компаній в Україні / О. А. Соловйова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 118-121.

Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 12-19.

Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні / О. Сторонянська // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 43-52.     

Тимченко О. М. Оптимізація структури податкової системи України в контексті мінімізації податкового боргу / О. М. Тимченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 23-28.

Фондовий ринок. Тенденції українського фондового ринку. Аналітика від НБУ [груд. 2009 р.] // Економіст. - 2010. - № 1. - С. 9-11.                                                                                                                     

Харламова Г. О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 232-239.

Ходжаян А. О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності / А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 220-228.

Хома І. Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І. Б. Хома, А. І. Хоменко // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 101-108.

Чугунов І. Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І. Я. Чугунов, Л. В. Лисяк // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 3-11.

Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / А. Чухно // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 4-18 ; № 2. - С. 4-13.   

Юркевич О. М. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування / О. М. Юркевич // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 175-181.

Юркевич О. М. Місце і роль кредитних компаній на фінансовому ринку України / О. М. Юркевич // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 88-93.

Якимов О. Особливості процедури відкриття асигнувань державного бюджету у І кварталі 2010 року / О. Якимов // Казна України. - 2010. - № 1. - С. 16-18.  

Ящук В. В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку / В. В. Ящук // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 115-121.          

                      Україна і світогосподарські зв'язки

Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Академія, 2009. - 320 с.

Батковський В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 3-9.

Белінська Г. В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г. В. Белінська, С. В. Кульпінський // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 66-76.

Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 62-70.    

Булкот О. В. Роль міжнародних фінансових інститутів у розвитку та регулюванні сучасної світової валютної системи / О. В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 13-18.  

Вахненко Т. Уроки світової фінансової кризи для економіки України / Т. Вахненко // Економіст. - 2009. - № 11. - С. 12-15.

Віткін Л. М. Європейський Союз удосконалює новий та глобальний підходи у сфері ринкового нагляду та оцінки відповідності / Л. М. Віткін та ін. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 1/1. - С. 4-15.

Гайдуцький А. Світовий ринок міграційного капіталу та економічна криза 2008-2009 років / А. Гайдуцький // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 34-37.  

Гарасим Ю. Й. Сучасна антидемпінгова практика у світі, ЄС та Україні / Ю. Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 31-39.

Григоренко Т. М. Франчайзинг - прогресивна форма ведення міжнародного бізнесу / Т. М. Григоренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 26-32.

Гришин Г. Новые тенденции международного страхования: рынок Великобритании / Г. Гришин // Финансовые услуги. - 2009. - № 4-5. - С. 44-48.   

Гупаловська М. Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 18-22.

Гусак О. Ю. Особливості розвитку податкових відносин в Європейському Союзі під впливом податкової конкуренції / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 74-78.

Гуцал І. С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків [іноземні світові банки] / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 78-87.

Диба М. І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М. І. Диба, Є. С. Осадчий // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 35-46.

Жолнерчик Г. Ю. Використання лізингу в розвинутих країнах світу та Європи / Г. Ю. Жолнерчик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 7-10. 

Катран М. В. Напрями вдосконалення системи сертифікації та стандартизації в аспекті інтеграції України до ЄС / М. В. Катран // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 38-43.

Ковальчук А. Т. Валютні резерви: проблеми формування, розміщення та використання / А. Т. Ковальчук, А. В. Матіос // Економічний часопис-ХХІ. - 2009. - № 11-12. - С. 13-16.

Кондра Г. В. Міжнародні транспортні коридори в Україні / Г. В. Кондра // Статистика України. - 2009. - № 4. - С. 42-46.  

Кондратчук К. С. Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі / К. С. Кондратчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 57-63. 

Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / І. М. Крупка // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 104-116.    

Кузнєцов О. В. Участь Великобританії в перерозподілі      світових  фінансових  потоків / О. В. Кузнєцов // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 101-111.

Курза Ю. Україна в світовій економічній кризі / Ю. Кирза // Економіст. - 2009. - № 12. - С. 6-32.      

Луценко І. С. Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект / І. С. Луценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 100-103.

Матей В. В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції / В. В. Матей // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 100-105.

Мельник Т. Експортні стратегії України: позиціонування у глобалізованому просторі / Т. Мельник // Економіст. - 2009. - № 12. - С. 56-59.   

Михайловська О. В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 36-44.

Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України [робота міжнародних фінансових інститутів] / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 8-13.

Огляд розвитку світової економіки [за 11 міс. 2009 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 5-8 ; 2010. - № 1. - С. 5-7.  

Педь І. В. Міжнародна податкова конкуренція: сценарій для малих відкритих економік / І. В. Педь // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 49-52.

Потапов М. Мировой экономический кризис и Восточная Азия / М. Потапов // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 12. - С. 19-25.

Радзієвська С. О. Держава і конкурентні позиції України на світогосподарському просторі / С. О. Радзієвська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 20-25. 

Рапопорт Г. Глобальный экономический кризис 2008-2009: истоки и причины / Г. Рапопорт, А. Герц // Вопросы экономики. - 2009. - № 11. - С. 18-31.

Редькіна В. А. Торговельно-економічні відносини України з країнами організації Чорноморського економічного співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи / В. А. Редькіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 40-44.

Римар О. Г. Антикризові програми розвинутих країн світу та заходи по виходу із кризи України / О. Г. Римар // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 9-13.

Семенов А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз / А. Семенов // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 73-81.

Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 3-9. 

Транскордонні перекази у ІІІ кварталі 2009 року [огляд] // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 32-33.

Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи „нової економіки" на початку ХХІ ст. / В. Ульянов // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 64-72.

Хомутенко А. В. Міжнародний досвід організації фінансового контролю в системі кредитних спілок / А. В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 122-127.

Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект / В. Чужиков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 43-47.

Шабліна Я. В. Інвестиції ТНК - запорука розвитку економіки України / Я. В. Шабліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 47-53.

Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи / Н. Швець // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 35-41.

Шевченко О. Ю. Вплив факторів міжнародної інтеграції на монетарну складову фінансової безпеки України / О. Ю. Шевченко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 110-114.

Шевченко О. Ю. Інтеграція валютної системи України як спосіб підтримання національної фінансової безпеки / О. Ю. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 13-17.

Школьник І. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України / І. Школьник // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 2. - С. 32-35.

Ясин Е. Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики. - 2009. - № 9. - С. 15-31.

Яценко А. В. Статистичне оцінювання можливостей виходу України на міжнародний ринок інвестицій / А. В. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 183-188.    

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка