Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарства. Інформаційний бюлетень. Вип. 1Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, що надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у січні-березні 2010 р.

Бюлетень складається із шести розділів:

        - Загальні питання

        - Землеробство та рослинництво

        - Тваринництво та ветеринарія

        - Новини захисту рослин

        - Техніка АПК

        - Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

Укладач -  С. Багира, головний  бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Економіка сільського господарства / за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори. - К. : Каравела, 2009. - 263 с.

Артімонова І. В. Щодо розвитку інфраструктури збуту продукції сільськогосподарських підприємств / І. В. Артімонова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 71-72.

Балан О. Д. Особливості розвитку ринкових структур в умовах оренди сільськогосподарських земель / О. Д. Балан // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 112-116.

Беренштейн Б. Л. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку / Б. Л. Беренштейн // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 50-56.

Берлач Н. Зарубіжний досвід державної підтримки органічного сільського господарства / Н. Берлач // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 4. - С. 27-30.

Берлач Н. Напрями вдосконалення правового забезпечення органічного сільського господарства в Україні / Н. Берлач // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 12-14.

Бистрова І. О. Формування посередницько-збутової складової інфраструктури зернового ринку / І. О. Бистрова // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 59-62.

Браніцький О. Державний акт на право приватної власності на землю як правопосвідчувальний документ: проблеми правозастосування / О. Браніцький, А. Тригуб // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 90-98.  

Бузовський Є. А. Особливості адаптування інноваційних процесів та механізм їх функціонування в аграрних підприємствах / Є. А. Бузовський, В. А. Скрипниченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 46-50.

Булат М. А. Напрями державної бюджетної підтримки сільського господарства / М. А. Булат // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 46-50.

Васильєв В. П. Особливості розвитку сільського туризму в Україні, або Про невикористані можливості українського села / В. П. Васильєв // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 43.   

Ващук О. В. Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку / О. В. Ващук // Актуальні проблеми  економіки. - 2010. - № 2. - С. 108-113.

Височанська Л. Й. Економічна ефективність функціонування особистих господарств населення Івано-Франківщини / Л. Й. Височанська // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 79-81.

Гідулян А. Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

Гончаров В. М. Розвиток та оцінка адаптивних можливостей переробних підприємств АПК / В. М. Гончаров, Є. В. Дем'янова // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 93-97.

Горюнова К. С. Проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України / К. С. Горюнова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 167-172.

Дмитренко Н. М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції / Н. М. Дмитренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 210-231.

Зубець М. В. Кластерний підхід інтеграції та інноваційно-інвестиційного розвитку АПК / М. В. Зубець, С. А. Володін // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 5-8.  

Інвестиційна привабливість землекористування в Україні /А. М. Третяк, В. М. Другак, Д. П. Романська [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 50-54.

Іртищева І. О. Регіональний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 71-79.

Кайдашов В. Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот / В. Кайдашов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 116-118.

Калетнік Г. М. Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 21-25. 

Карпович А. А. Сучасні підходи до визначення поняття фінансовий стан підприємств / А. А. Карпович, С. І. Кручок // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 63-65.

 Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки / А. В. Кириченко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 78-82.

Ковалюк Б. І. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні / Б. І. Ковалюк // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 130-134.

Коваль О. М. Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України / О. М. Коваль // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 78-82.

Козловський С. В. Моделювання процесів ціноутворення в агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 66-73. 

Коментар щодо спрощеної процедури безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 169-173.

Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 3-14.

Копистко О. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О. В. Копистко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 61-63.

Котикова О. І. Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 75-79.

Лаврук В. В. Розвиток та інвестування сільськогосподарського виробництва України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 88-95.

Мамчур В. А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 55-61.

Мойса М. Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М. Я. Мойса, Є. В. Голубков // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 86-93.

Молдаван Л. В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації / Л. В. Молдаван // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 13-17.

Наконечна К. В. Ефективність державної підтримки агровиробництва / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 55-58.

Оляднічук Н. В. Організація обліку готівкових коштів у сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Оляднічук // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 50-54.

Пурій Г. М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України / Г. М. Пурій // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 95-101. 

Резнік Н. П. Системні ризики інвестування АПК за умов світової фінансової кризи / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 107-111.

Россоха В. В. Механізм державної підтримки аграрного сектора економіки в умовах членства України у СОТ / В. В. Россоха // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 1. - С. 69-73.

Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.

Скрипник А. Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України / А. Скрипник, Т. Зінчук // Економіст. - 2009. - № 11. - С. 16-20.  

Соловйова Н. І. Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки / Н. І. Соловйова // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 22-29. 

Срібнюк М. С. Управління власністю в аграрному секторі економіки України / М. С. Срібнюк // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 71-73.

Тернівський Т. Фермери прагнуть діалогу зі страховиками / Т. Тернівський // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 19-21.

Томчак В. М. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В. М. Томчак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 73-76.

Томчак В. М. Закономірності розвитку сільськогосподарських підприємств та працересурсний потенціал села / В. М. Томчак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 111-115.

Чернієнко О. О. Сучасні проблеми державного регулювання ринку цукру / О. О. Чернієнко // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 61-65.

Четверик В. М. Формування персоналу сільськогосподарських підприємств / В. М. Четверик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 151-154. 

Чмуленко Н. І. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання / Н. І. Чмуленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - № 153-158.

Шморгун Л. Удосконалення антимонопольного законодавства щодо захисту аграрного ринку / Л. Г. Шморгун // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 56-61.

Щурик М. В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку / М. В. Щурик // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 47-53.

Юхименко П. І. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / П. І. Юхименко, О. М. Загурський // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

Яворов В. В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / В. В. Яворов // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 107-112.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Безуглий М. Д. Оптимізація основних ланок землеробства в західному регіоні України / М. Д. Безуглий, А. С. Заришняк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 5-10.

Бердніков О. М. Грунтова волога й продуктивність рослин / О. М. Бердніков // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 54-55.

Білан В. Золота ягода - обліпиха / В. Білан // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 68, 70.

Бондарчук А. А. Сортозаміна в сучасних умовах картоплярства / А. А. Бондарчук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 1. - С. 37-40.

Васильєв В. Кукурудза, що вас здивує / В. Васильєв // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 56-57.

Волков В. Лозы пленительный изгиб. Формировка виноградника на беседке / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. - 2010. - № 3. - С. 30-32.

Галушко В. П. Методологічні підходи до визначення пріоритетності вирощування конкуруючих культур / В. П. Галушко // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 21-25.

Гауе О. Ярий ріпак'2010. Де ще є резерви? / О. Гауе // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 84-85.

Давыдовский К. О жаростойких сортах картофеля / К. Давыдовский // Огородник. - 2010. - № 2. - С. 8-10.

Дишлюк С. М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки та економічної стійкості України / С. М. Дишлюк // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 12.

Дрозд О. М. Продуктивність льону-довгунця / О. М. Дрозд // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 25-26.

Зміна клімату і оптимізація строку сівби озимої пшениці / Ю. Г. Красиловець, Н. В. Кузьменко, О. М. Четверик [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 16-19.

Калетнік Г. М. Перспективи економічного зростання вітчизняного бурякоцукрового виробництва / Г. М. Калетнік // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 68-70.

Клименко О. Система якості насіння „Піонер" / О. Клименко // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 49.

Колодько О. М. Мої улюбленці - гарбузи / О. М. Колодько // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 8.

Колодько О. М. Момордика - поживна й цілюща / О. М. Колодько // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 9.

Кучеренко Т. Сьогодення й майбутнє вітчизняного овочівництва / Т. Кучеренко // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 42-43.

Лихочвор В. Ярий ріпак - не тільки страхова культура / В. Лихочвор, І. Бачинський // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 50-53. 

Малюк В. Гібриди кукурудзи Кішкун як фактор стабільності виробництва зерна та силосу / В. Малюк // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 82-83.

Матвиенко Н. Хирургия сада. Формирующая обрезка деревьев груши на подвоях различного типа / Н. Матвиенко // Огородник. - 2010. - № 2. - С. 24-26 ; № 3. - С. 38-42.

Музиченко Ф. Сорго в Україні: лише переваги / Ф. Музиченко // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 68.

Патик С. Короткоротаційні сівозміни в умовах Степу України / С. Патик // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 58-61.

Поляков О. Догляд за озимим ріпаком. Короткий календар основних агроприйомів / О. Поляков, С. Плетень, С. Томашов // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 62-63.

Проценко А. В. Перехід на інноваційну модель розвитку галузі хмелярства / А. В. Проценко, Є. І. Ходаківський // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 78-80.

Рахметов Д. Мальва - декоративна, і цінна кормова культура / Д. Рахметов, С. Рахметова // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 72-73.

Ременюк Ю. Оптимізація передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки / Ю. Ременюк // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 69-71.

Савейко О. Семена или рассада? Вот в чем вопрос / О. Савейко // Огородник. - 2010. - № 3. - С. 36-37.

 Сало І. А. Методичні положення прогнозування пропозиції на внутрішньому ринку плодів та ягід / І. А. Сало // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 51-55.

Соловей Д. Ю. Оцінка енергетичної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в Україні / Д. Ю. Соловей // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 83-85.

Стіпахно В. І. Стан та перспективи рапсової олії в Україні / В. І. Стіпахно // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 96-100.

Танчик С. П. Ефективність систем землеробства в Україні / С. П. Танчик // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 5-11.

Томашевський В. Б. Помідори у грядах / В. Б. Томашевський // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 6-7.

Федоренко С. Фацелія пижмолиста / С. Федоренко // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 80-81.

Филипчук П. Огурцы в интерьере / П. Филипчук // Огородник. - 2010. - № 2. - С. 13.

Хом'як П. Соняшниковий парадокс / П. Хом'як // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 59-61.

Цеков М. М. Огірки у теплиці / М. М. Цеков // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 4-5.

Чебаненко В. І. Кулісний спосіб вирощування перцю / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 6-7.  

Швець В. С. Картопля без секретів / В. С. Швець // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 4-5.

Шульган І. М. Ефективність різних технологій та технічних засобів при вирощуванні цукрових буряків / І. М. Шульган // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 107-111.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Агафонычев В. Корова захромала... / В. Агафонычев // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 2. - С. 78-80.

Андрійчук Р. В. Напрями і механізми стимулювання споживчого попиту на продукти молокопродуктового підкомплексу / Р. В. Андрійчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 82-87.

Андрійчук Р. В. Розвиток концентрації в молочній промисловості України / Р. В. Андрійчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 134-137.

Березівський П. С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози / П. С. Березівський // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 15-20.

Бондаренко Л. Фізілогічний стан мурчаків під впливом пробіотика / Л. Бондаренко, В. Лясота // Тваринництво України. - 2010. - № 2. - С. 27-30. 

Войтенко С. Миргородська порода свиней: сучасний стан та ефективність використання / С. Войтенко // Тваринництво України. - 2010. - № 1. - С. 2-5.  

Волинець Л. К. Що слід знати про рахіт свиней / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 42.

Гедзь Т. М. Хронічна збитковість виробництва тваринницької продукції як фактор руйнації тваринницьких галузей / Т. М. Гедзь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 11. - С. 76-82.

Головко А. М. Розробка діагностичного набору для виявлення вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней методом ПЛР / А. М. Головко, В. О. Постоєнко, Н. В. Гаврасьєва [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 32-34.

Гортманн-Шольтен А. Експорт м'яса: забезпечити нові ринки тепер! / А. Гортманн-Шольтен // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 34-37.

Жукорський О. М. Оцінка біокліматичних умов для великої рогатої  худоби в літній період через індекси термального стресу / О. М. Жукорський // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 37-39.     

Замазій А. Лікування гіпоксій новонароджених телят / А. Замазій // Тваринництво України. - 2010. - № 1. - С. 23-25.

Ібатуллін І. І. Показники забою та якість м'яса молодняку кролів за різних рівнів протеїну й лізину в раціоні / І. І. Ібатуллін, Л. М. Шевчук, Л. М. Левчук // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 29-34.

Канцевич С. І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / С. І. Канцевич // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 36-40.

Канцевич С. І. Якість як основна складова підвищення економічної ефективності виробництва молока в Україні / С. І. Канцевич // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 35-40.

Коваленко Г. Зимове утримання коня / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 40-41.  

Козир В. С. Ефективність замкненого циклу виробництва і переробки свинини / В. С. Козир // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 1. - С. 43-46.

Кулик М. Ф. Вплив стимуляторів росту рослин на печінку, м'язову тканину, сало та внутрішній жир свиней / М. Ф. Кулик, Ю. В. Обертюх, Я. М. Кулик // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 30-35.

Лікування виразок копитець у корів з використанням наночасток металів / В. Борисевич, Б. Борисевич, В. Каплуненко [та ін.] // Тваринництво України. - 2010. - № 2. - С. 30-33.

Маслак О. Світові тенденції молочного ринку / О. Маслак, Т. Хворост // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 44-46.

Микитюк Д. Великі білі свині Закарпаття / Д. Микитюк, В. Богдан, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 120-121.

Микитюк Д. Українська чорно-ряба: шість тисяч кілограмів молока за рік / Д. Микитюк, М. Пилипчук, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 127-128.

Микитюк Д. Як виростити французьких свиней на українських теренах / Д. Микитюк, В. Семенов, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 128-129.

Поліпшення кишкової мікрофлори за додання пребіотика / В. Лобко, В. Лясота, В. Пінчук [та ін.] // Тваринництво України. - 2009. - № 12. - С. 21-24.

Рєзникова Н. Цілорічне утримання молочної худоби на вигулі / Н. Рєзникова // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 115.

Рибалко В. Свинарство - національна галузь / В. Рибалко // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 116-118.

Столюк В. Мікотоксикози - актуальна проблема свинарства / В. Столюк // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 122-124.

Терешко Б. Вплив пробіотика на мінеральний обмін та активність ферментів у телят / Б. Терешко // Тваринництво України. - 2010. - № 1. - С. 30-34.

Теслюк С. Р. Організаційно-економічні зв'язки молочарного кооперативу із суб'єктами ринку / С. Р. Теслюк // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 101-104.

Ткаченко С. Кон'юктивіт великої рогатої худоби полібактеріальної етіології / С. Ткаченко // Тваринництво України. - 2010. - № 2. - С. 33-35.

Шкурко Т. П. Вплив лінійної належності корів на тривалість їхнього продуктивного використання / Т. П. Шкурко // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 26-29.   

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Засоби захисту рослин / Нац. мережа ТКЦ „Зелений Світ". - [К. : Байєр], [2009]. - 22 с.

Бетанал МаксПро - вирощуємо цукровий буряк, а не бур'яни! // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 92. 

Довгань С. В. Довгостроковий прогноз розмноження лучного метелика в Україні / С. В. Довгань // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 1. - С. 41-42.

Верещагин Л. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур / Л. Верещагин // Огородник. - 2010. - № 2. - С. 37-40 ; № 3. - С. 45-48.

Волинець Л. К. Пастка для кротів / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 8.

Глим'язний В. А. Особливості протруєння насіння ярих культур / В. А. Глим'язний, Д. Т. Гентош, О. В. Башта // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 92-96, 98.

Демидова В. В. Защита урожая: шаг за шагом / В. В. Демидова // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 2. - С. 20-23.

Довгань С. Гороховий зерноїд - „життя, проведе в зернівці" / С. Довгань, О. Сядриста, О. Омелянчук // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 86-89.

Довгань С. В. Прогнозування чисельності хлібної жужелиці / С. В. Довгань // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 24-25. 

Енвідор 240, к. с.: кліщам - Ні! Детальний розрахунок вашого успіху // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 106. 

З „ДЮПОН" - до чистішої, кращої пшениці // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 94-95.

Зозуля О. Л. „Універсальний солдат" у боротьбі з бур'янами / О. Л. Зозуля // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 64.

Каушан О. Консенто. Новий сучасний засіб для захисту томатів та картоплі від хвороб / О. О. Каушан, І. М. Тарушкін // Огородник. - 2010. - № 3. - С. 89.

Каушан О. Мала таблетка для великого дерева! / О. О. Каушан // Огородник. - 2010. - № 3. - С. 28.

Круть М. Чим небезпечні злакові цикади? / М. Круть // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 76, 78.

Кузьмич В. Вовчок - соняшниковий паразит / В. Кузьмич, В. Зінченко // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 76-77.

Практичні рекомендації із захисту озимої пшениці від шкідників у весняний період // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 74.

Престиж. Завчасний захист - вчасний врожай! // Огородник. - 2010. - № 3. - С. 26-27.

Ретьман С. Соняшник та виробнича система CLEARFILD. Особливості й переваги / С. Ретьман, Ф. Мельничук // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 80-81.

Сакаджи К. Правові питання використання пестицидів за законодавством США / К. Сакаджи // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 112-115.

Сикало О. Карантинні шкідливі організми кукурудзи в Україні / О. Сикало // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 90-92 ; № 2. - С. 96-97.

Слєпцов Ю. В. Як позбутися гризунів? / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. - С. 9.

Тітус, Базис, Таск: широкий спектр варіантів // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 90-91.

Фокін А. Пестицидний ринок України: які діючі речовини ми реєструємо / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 82, 84, 86-89.

Фокін А. Ріпак: пероноспороз, прихованохоботники та мікродобрива / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 98-100, 102, 104.

Фокін А. Система захисту соняшнику від шкідників / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 82, 84, 86, 88.

Шіхерт А. Ріпак: Ранньовесняний захист для високого врожаю! / А. Шіхерт // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 78-79.

ТЕХНІКА АПК

Божок А. М. Автоматизоване регулювання режиму роботи тракторного дизельного двигуна /А. М. Божок // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 41-43.

Варченко О. М. Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу / О. М. Варченко, К. В. Слупян // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 62-67.

Гавриш В. І. Визначення доцільності виробництва біопалив за укрупненими показниками / В. І. Гавриш // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 31-35.

Дранішніков О. Саморобний обприскувач / О. Дранішніков // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 66.

Іванишин В. В. Інноваційне забезпечення техніко-технологічної бази підприємств АПК / В. В. Іванишин // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 128-133.

Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 30-35.

Каплун А. 100 ц/га - не межа! / А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 100-101.

Карабиньош С. Обладнання для очищення та видалення забруднень деталей сільгосптехніки / С. Карабиньош, А. Новицький // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 114-118.

Клибанский О. П. Твой надежный помощник - мотокультиватор / О. П. Клибанский // Огородник. - 2010. - № 2. - С. 66-68.

Кунца Х. Ю. Нова концепція приміщень для відгодівлі телят / Х. Ю. Кунца // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 30-33.

Лучко О. Агросалон 2009 / О. Лучко // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 12-14.

Марченко В. Пропозиції на ринку самохідних обприскувачів / В. Марченко, М. Удовик // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 108-113.

Марченко В. В. Ринок зернозбиральних комбайнів / В. В. Марченко, В. М. Несвідомін, З. В. Ружило // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 40-43.

Михайлович Я. Кого турбує стан парку тракторів? / Я. Михайлович, А. Рубець // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 102-107.

Москвитин В. Теплица с деревянным каркасом / В. Москвитин // Приусадебное хозяйство. - 2010. - № 3. - С. 12-14.

Назаренко А. В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції / А. В. Назаренко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 72-77.

Новое решение для дисковых культиваторов // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 10-11.

Осьмак А. Непрості генератори / А. Осьмак // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 52-57.

Осьмак А. Фургоны и легкие грузовики. Легкий коммерческий транспорт / А. Осьмак // Новини агротехніки. - 2009. - № 6. - С. 44-51.   

Панічев Р. Покатаємо корів на каруселі / Р. Панічев // Пропозиція. - 2010. - № 10. - С. 124-127.

Пивовар В. Вітчизняна посівна техніка для прямого висівання сільгоспкультур / В. Пивовар // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 110, 112-115.

Смоляр В. „ІнтерАгро' 2010" / В. Смоляр, Т. Коломієць // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 122-123.

Старчевський Ю. І. Малозатратне устаткування для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин / Ю. І. Старчевський, С. М. Косой, Т. І. Бурденко // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 40-43. 

Терентьєв Б. Обприскувачі „Вольпі" / Б. Терентьєв, Н. Данченко // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. - С. 35.

Ткаченко Л. Якісний обробіток грунту під сівбу - передусім! / Л. Ткаченко, Н. Нілова, І. Шульган // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 102-106.

Шустік Л. Сучасна техніка для обробітку грунту / Л. Шустік, В. Ясенецький // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 96-97.

Шустік Л. Сучасна техніка для сівби на виставці / Л. Шустік, В. Ясенецький // Пропозиція. - 2010. - № 2. - С. 120-122.

Шустік Л. Техніко-технологічний огляд глибокорозпушувачів / Л. Шустік, В. Погорілий // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 108, 110, 112.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

„Гуміпас" і „Гумісол-супер" з мікроелементами в наноформі - джерела якісного врожаю // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 67.

Жолобецький Г. Ціна на газ „потягне" за собою... мінеральні добрива / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2010. - № 1. - С. 28-30.

Заришняк А. С. Залежність технологічної якості коренеплодів цукрових буряків від застосування мікродобрив / А. С. Заришняк, І. М. Жердецький, Г. В. Дернова // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 17-20.

Крупський А. Гумові добрива = родючість + врожайність / А. Крупський // Пропозиція. - 2010. - № 3. - С. 62.

Рудник-Іващенко О. І. Вплив мінерального живлення на фотосинтез проса посівного / О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 27-31.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Бобко А. М. До питання обчислення та встановлення розміру платежів за користування лісовими землями / А. М. Бобко, А. В. Бодюк, А. П. Видиборець // Економіка АПК. - 2010. - № 2. - С. 82-87.

Горохівський О. І. Експорт-імпорт продукції лісопромислового виробництва в Україні / О. І. Горохівський, М. А. Пєхота // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 30-35. 

Горохівський О. І. Сучасне моделювання експорту та імпорту деревини лісових товарів на ринку України / О. І. Горохівський, І. А. Міщенко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 66-67.

Коваль Я. Лісове господарство в контексті сталого розвитку економіки України / Я. Коваль // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 93-95.

Крисюк Б. В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України / Б. В. Крисюк, В. І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 80-87.

Синякевич І. М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І. М. Синякевич, Н. М. Синякевич // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 125-132.

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка