Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творячи прекрасне – творив вічне. Каталог книжкової виставкиКаталог книжкової виставки „Творячи прекрасне - творив вічне" приурочений 200-річчю від дня народження польського композитора Фридеріка Шопена.

Каталог охоплює документальні джерела з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та інтернет-ресурси про композитора.

Документи в межах розділів розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Видання розраховане на музикознавців - дослідників історії зарубіжної музики, а також для тих, хто цікавиться  музичною спадщиною та творчою індивідуальністю композитора.

Пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32. E-mail: lib.if.ua@gmail.com

Упорядники: Пристай Г. І.    зав. відділом літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка
Мариняк Ю. Б.   бібліотекар відділу літератури з  мистецтва ОУНБ ім. І. Франка      

Відповідальна за випуск      Бабій Л. В.            директор ОУНБ ім. І. Франка                

Вступ

У творчості Шопена - вся Польща: 
її народна драма, її побут, почуття,
культ краси в людині і людяність,
лицарський,  гордий характер
країни, її думи і пісні.
В. Асаф'
єв

Творчість польського композитора належить до найвеличніших вершин світової музичної культури. В його особистості дивовижно поєдналися талант композитора і виконавця. Він став засновником польської класичної музики й уславився як геніальний піаніст, створивши шедеври у різних фортепіанних жанрах.

Фридерік Шопен народився 1 квітня 1810 року неподалік Варшави, столиці Польщі, в містечку Залізна Воля. Мати була полька, батько - француз. Саме мама прищепила маленькому сину любов до народної пісні та музики. Перший виступ маленького піаніста відбувся у Варшаві, коли йому виповнилося 7 років. Концерт мав великий успіх і про Шопена скоро дізналася вся Варшава. Навчався у Вищій школі музики, де вчителем геніального композитора був Йосиф Ельснер.

Восени 1831 року Фридерік Шопен прибув до Парижа. Тут він прожив до кінця свого життя. Але Франція не стала другою батьківщиною для композитора, і в своїх захопленнях та творчості він завжди залишався поляком. Тому своє серце після смерті він заповідав відвезти саме до Польщі, до землі, яка його породила.

На концертах Шопен в основному виконував свої власні твори: концерти для фортепіано з оркестром, концертні рондо, мазурки, етюди, ноктюрни, варіації на тему з опери Моцарта «Дон Жуан». Саме про ці варіації писав видатний німецький композитор і критик Роберт Шуман: «Шапки додолу, панове, перед вами геній».

У музиці Шопена поєднувалися і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. А ще, за влучним висловом Я. Івашкевича, був якийсь особливий «шопенівський сум», «якесь поєднання туги, бездомності, безталання і недуги», що інколи сягало висот справжнього трагізму.

На відміну від багатьох своїх попередників і сучасників, Фридерік Шопен не писав опер або симфоній. Він став душею фортепіано, а воно - виразником його душі. Усі свої невисловлені почуття, особливо самотності, безмежного смутку й розпачу, що не полишали його на чужині, він втілив у музиці.

 Під впливом лише звукової палітри, чистої музики (абсолютної, безсюжетної) в уяві слухачів постають майже реальні образи, картини, виникають асоціації. Шопен - творець романтичних жанрів, зокрема балад, скерцо, фантазій. Він не давав їм назв, тільки номери - максимально просто і скромно.

«Він умів найважчі завдання мистецтва розв'язувати з таємничою легкістю - бо вмів збирати польові квіти, не струсивши з них ані роси, ані найлегшого пуху. І вмів осяйно мистецтвом ідеалу перетворити їх на зірки, на метеори, я б сказав, на комети, що світять цілій Європі. Розсіяні на полях сльози польського народу зібралися у діадемі людства, перетворившися на діамант краси й кристали особливої гармонії. Це - найбільше, що може зробити митець, і це зробив Фридерік Шопен», - писав сучасник композитора, відомий польський письменник і живописець Ципріан Норвід.

Те, що Фридерік Шопен зробив у галузі фортепіано, розширивши його можливості, можна порівняти лише з новаторством знаменитого італійця Нікколо Паганіні в царині скрипкового мистецтва. Якщо кажуть, що Ференц Ліст шукав оркестр у фортепіано, то Шопен шукав у фортепіано - фортепіано. За словами Гете, «в обмеженні виявляється майстерність».

Помер Фридерік Шопен 17 жовтня 1849 року. Його прах до сьогоднішнього дня зберігається в костелі Св. Хреста у Варшаві.  

Видання Ф. Шопена

1.     Шопен Ф. Вальс № 7 для фортепиано. - М. : Музыка, 1982. - 7 с.

2.     Шопен Ф. Вальси для фортепіано.  - К. : Муз. Україна, 1974. - 108 с.

3.     Шопен Ф. Письма : [в 2-х т. : перевод] / [сост., коммент., вступ. ст., С. -  Кухарского]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Музыка, 1989. - 396 с.

4.     Шопен Ф. Письма : [в 2-х т. : перевод] / [сост., коммент., вступит. ст.,  -  Г. С. Кухарского]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Музыка, 1982. - 498 с.

5.     Шопен Ф. Письма: в 2-х т. Т.2. / [сост., коммент., и аннот. словарь имен Г. С. Кухарского]. - 3-е изд. - М. : Музыка, 1984. - 461 с.

6.     Шопен Ф. Письма . Т. 1. Изд. 2-е, доп. М. : Музыка, 1982. - 528 с.

7.     Шопен Ф. Сонаты : для фортепиано. - М. : Музыка, 1982. - 124 с.

8.     Шопен Ф. 1810-1849. [биогр.]. - М. : Муз-гиз, 1961. - 50 с.

Матеріали про життя і творчість композитора

9.      Івашкевич Я.  Шопен / Пер. з пол. Й. Й. Брояка. - К. : Муз. Україна, 1989. - 208 с. : іл.

10. Мазель Л. Исследования о Шопене. - М. : Сов. композитор, 1971. - 248 с.;

11. Синявер Л. Жизнь Шопена. - М. : Музыка, 1966. - 148 с.

12. Фридерик Шопен // Кравченко Т. Ю. Композиторы и музиканты / Т. Ю. Кравченко. - М. : АСТ ;  Астрель ;  Ермак,  2004. - С. 297-309.

13. Фридерик Шопен // Самин Д. К. 100 великих композиторов // автор-сост. Д. К. Самин. - М. : Вече, 1999. - С. 187-194.

14. Фридерик Шопен // Самин Д. К. 100 великих музыкантов / авт.-сост. Д. К. Самин. - М. : Вече, 2002. - C. 132-139.

15. Шопен Фридерик // Булучевский Ю. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. - 9-е изд., доп. / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. - Л. : Музыка, 1988. - С. 328-329.

16. Шопен Ф. Каким мы его слышим : [сб. ст.] / сост., вступ. ст. [С. 3-34], общ. ред. и примеч. С. М. Хентовой. - М. : Музыка, 1970. - 310 с.

17. Шопен Фридерик // Келдыш Г. В. Музыкальный энциклопедический словарь /  Г. В. Келдыш. - М. : Советская энциклопедия, 1990. - С. 640-641.

18. Шопен Фридерик // Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия: энциклопедический словарь от А до Я. - М. : Астрель ; АСТ, 2008. - С. 429.

19. Шопен  Фридерик  // Творческие портреты композиторов : популяр. справ. - М. : Музыка, 1990. - С. 406-408.

20. Шопен Фридерик // Шаповалова О. А. Музыкальный энциклопедический словарь. / О. А. Шаповалова.  - М. : Рипол Классик, 2003. - С. 664-665.

21. Шопен Фридерик // Штейнпресс Б. С. Энциклопедический музыкальный словарь. -  Изд. 2-е, испр. и доп. / Б. С. Штейнпресс, И. М. Ямпольський. - М. : Советская Энциклопедия, 1966. - С. 587-588.

***

22. Музика Фридеріка Шопена // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004. - №10. - С. 16-17.

23. Музика Фридеріка Шопена // Зарубіжна література в школі України. - 2005. - № 2. - С. 70-71 : іл.

24. Музика Фридеріка Шопена // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. - 2005. - № 5/6. - С. 50-51.

25. Нежный гений гармонии... // Музыкальная жизнь. - 2005. - № 10. - С. 27-30.

Видання польською мовою про Ф. Шопена

1.     Bełza I. Fryderyk Chopin / Przekład anforyzowany Jadwiga Ilnicka. - 2 wyd. uzupełn. / I. Bełza. - Warszawa : PAX, 1980, 375 s.

2.     Chomiński J. Chopin / J. Chomiński - Kraków : PWN, 1978. - 260 s. : 28 il.

3.     Chopin F. Mazurek f-moll ostatni. Mazurka en Fa minur la derniere / F. Chopin. - Warszawa : PWN, [1973], 11 s.

4.     Chopin i jego ziemja. The Land of his Birth. Et son pays Natal. Und seine Hejmat. - [Warszawa] : interpress, 1979. - 167 s.

5.     Chopin w kraju : dokumenty i pamiątki / zebrała i opracowała K. Kobylańska ; przedmowa I. Iwaszkiewicza. - Kraków : Polske Wyd-o Muzyczne, 1955. -  112 s.

6.     Czartkowski A. Chopin żywy w swoich listach i w oczach współczesnych / A. Czartkowski, Z. Leżewska. - Warszawa : PJW, 1958. - 613 s.

7.     Czartkowski A. Fryderyk Chopin / A. Czartkowski, Z. Leżewska. - Wyd. nowe, uzupełn. - [Warszawa] : PJW, [1967]. - 598 s.

8.     Dulęba W. Chopin / Władysław Dulęba. - Warszawa : PWN, 1974. - 304 s.

9.     Gdańska S. Żelazowa wola. Fotografii Adama Kaczkowskiego / S. Gdańska. - Warszawa : Arkady, 1964. - 59 s.

10. Hoesich F. Życie i twórczość. Pierwsze lata w Paryżu. George Sand 1831-1844 / Ferdynand Hoesich. - Warszawa : PWN, 1967. - 452 s.

11. Lissa Z. Studia nad twórczością Fryderyka Chopina / Z. Lissa. - Warszawa : PWN, [1970]. - 509 s.

12. Simkowska J. Tam - gdzie Chopin chodził na pół czarnej : (stylizacje) / J. Simkowska. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1959. - 138 s.

13. Szyk M. Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne / Marceli Szyk. - Kraków : PWN, 1986. - 315 s.

14. Tomaszewski M. Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / Mieczysław Tomaszewski. - Warszawa : PWN, 1959. - 201 s.

15. Wawrzykowska-Wierciochowa D. Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograf. o Marii Wodzińskiej / D. Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa, 1986. - 359 s.

16. Wiersze o Chopinie : antologia i bibliografia / zebrał i opracował Edmund Stuszkiewicz ; przedmową opatrzył Julian Przyboś. - [Kraków] : Polskie Wyd-o Muzyczne, [1967]. - 159 s.

17. Wierzyński K. Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. - Kraków : Wyd-wo Literackie, 1978. - 380 s.

                                    Інтернет-джерела

http://uk.wikipedia.org

http://www.bisound.com

http://fchopin.ru

http://www.peoples.ru/art/music/composer/chopin

http://uk.wikiquote.org/wiki/Шопен_Фридерік-Франсуа

http://webplus.info

http://mp3complete.net/chopin

http://www.classic-music.ru/chopin.html

http://www.musicstorm.org

http://www.polska.ru/kultura/persony/chopin.html

http://www.calend.ru/person

http://mp3folder.org.ua/song

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка