Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарстваАграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, що надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у липні-вересні 2009 р.
Бюлетень складається із шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом     авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

 

Укладач –          С. Багира, головний  бібліотекар відділу
економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

                                 

 

 

 

 

 

 

Тираж 25 пр.

Загальні питання

Братчук Л. М. Питання обліку орендованих об’єктів у сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Братчук // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 96-100.
Гаврилюк О. В. Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод / О. В. Гаврилюк, Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 63-68.
Гагалюк Т. В. Роль вертикальної координації у збалансуванні міжгалузевих відносин в АПК / Т. В. Гагалюк, В. Л. Валентинов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 250-259.
Губені Ю. Е. Агробізнес у системі організації сільського господарства / Ю. Е. Губені // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 34-38.
Гузар Б. С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах / Б. С. Гузар // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 95-103.
Діброва А. Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні / А. Д. Діброва // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 44-50.
Дробот Н. М. Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі та бюджетні надходження / Н. М. Дробот // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 5. – С. 72-74.
Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин / О. Дрозд // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 88-91.
Іванько А. В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі / А. В. Іванько // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 26-31.
Калашнікова Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2009. – № 8. –
С. 79-84.
Кваша С. М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки / С. М. Кваша //  Економіка АПК. – 2009. –
№ 5. – С. 3-9.  
Кириченко А. В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України / А. В. Кириченко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 73-77.
Клєцова Н. В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства / Н. В. Клєцова // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 89-95.
Клименко С. О. Дослідження ризиків формування і використання капіталу переробних підприємств АПК / С. О. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 5. – С. 124-127.

Клокар О. О. Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 5. – С. 133-138.
Коваленко М. М. Амортизаційна політика в системі обліку основних засобів підприємств агропромислового комплексу / М. М. Коваленко, О. М. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 70-75.
Конопліцька О. В. Удосконалення облікового забезпечення використання коштів бюджетної підтримки / О. В. Конопліцька // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 105-110.
Кулаєць М. М. Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / М. М. Кулаєць, Л. О. Куцеконь // Економіка АПК. – 2009. –
№ 7. – С. 75-80.
Кухарська Н. О. Трансформація аграрного сектору економіки України / Н. О. Кухарська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7. – С. 20-26.
Кучер О. В. Методичні підходи до формування ефективної системи збуту продукції сільськогосподарських підприємств / О. В. Кучер // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 119-123.
Лузан Ю. Я. Удосконалення ринку фінансових послуг як передумова розвитку аграрного виробництва / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2009. –
№ 8. – С. 69-74.
Макаров М. О. Ринок інновацій в аграрному секторі / М. О. Макаров // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 86-90.
Маркіна І. А. Комплексний аналіз тенденцій і динаміки розвитку молокопродуктів України / І. А. Маркіна, С. В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7. – С. 101-105.
Марцишевська Ю. Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору / Ю. Л. Марцишевська // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 98-100.
Нечепурний Н. В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства / Н. В. Нечепурний // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 77-83.
Однорог М. А. Оцінка ефективності використання інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств / М. А. Однорог // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 5. – С. 97-99.
Олійник Т. І. Державна підтримка аграрного сектору економіки України / Т. І. Олійник // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 80-85.
Паляничко Н. І. Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення / Н. І. Паляничко // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 65-68.
Перебийніс В. І. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В. І. Перебийніс, А. В. Світлична // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 17-24.

Плахтій Т. Ф. Бухгалтерський облік фіксованого сільськогосподарського податку в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 96-102.
Прокопенко Н. С. Статистичне оцінювання податкового навантаження підприємств агропромислового комплексу / Н. С. Прокопенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7. – С. 53-59.
Сачок В. П. Світова фінансова криза та її вплив на ділову активність підприємств АПК / В. П. Сачок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 8. – С. 129-132.   
Стецюк Л. С. Організація планування аналізу в сільськогосподарських підприємствах / Л. С. Стецюк // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 90-95. 
Трухан О. П. Формування та стратегічний розвиток конкурентних переваг агропромислових підприємств / О. П. Трухан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7. – С. 118-121.    
Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, П. А. Лайко [та ін.] // Економіка АПК. – 2009. –
№ 5. – С. 76-87.
Федорець Л. М. Вектори стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону / Л. М. Федорець // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 69-75.
Шевчик Б. М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК / Б. М. Шевчик // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 114-118.
Шпикуляк О. Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 120-127.

Землеробство та рослинництво

Бахмат О. М. Накопичення сухої речовини та урожайність сої у західному Лісостепу / О. М. Бахмат // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 29-31.
Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) / Ю. Боброва // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 118-121.
Босий О. Суниця: перспективи виробництва в Україні / О. Босий // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 48-52.
Гаврилюк М. М. Перспективи розвитку національного насінництва / М. М. Гаврилюк // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 5. – С. 41-44.
Гораш О. С. Реакція сортів гречки на регулятори росту рослин / О. С. Гораш, В. Я. Хоміна // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 5. – С. 45-47.
Дець Н. Догляд за суницею в серпні / Н. Дець // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 22-23.
Дубченко В. В. Світові тенденції розвитку рисосіяння / В. В. Дубченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 5. – С. 75-77.
Евдокимова Л. В чем тайна силы твоей, хмель? / Л. Евдокимова // Огородник. – 2009. – № 9. – С. 48-49.
Женченко К. Озимий ячмінь перспективних сортів / К. Женченко, О. Жук // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 23-25.
Кисленко О. Баклажани: яблука сказу чи овочі довголіття? / О. Кисленко // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 12-13.
Лисікова В. Виробництву зерна – нові перспективні сорти / В. Лисікова [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 68-72.   
Маслак О. Ринок зерна: прогноз на новий урожай / О. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 44-47.
Маслак О. М. Чому лихоманить ринок цукру? / О. М. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 46-48.
Матвієнко М. В. Окулірування груші / М. В. Матвієнко // Дім, сад, город. – 2009. – № 7. – С. 12-16.  
Озимі ріпаки „Піонер” складають іспити на „відмінно” // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 68-69.
Паштецький А. В. Ефективність сівозмін і технологій обробітку грунту / А. В. Паштецький // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 56-61.
Проказін Л. І. Смородина: який сорт найкращий? / Л. І. Проказін // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 20-22.  
Ратошнюк Т. М. Розвиток хмелярства в Україні / Т. М. Ратошнюк, О. М. Николюк // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 27-32.
Саблук Р. П. Сучасні тенденції світового виробництва зерна / Р. П. Саблук, О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 74-78.
Святченко Л. Спеціальні принципи правового регулювання цукробуряківництва / Л. Святченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 122-125.
Слєпцов Ю. В. Насінництво овочів – справа непроста / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2009. – № 7. – С. 11.
Стеценко О. Досвід з ріпаком ДЕКАЛБ в сезоні 2008/2009 / О. Стеценко // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 74-75.
Ткаченко Н. М. Шляхи подолання кризових явищ у цукровій промисловості / Н. М. Ткаченко // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 46-49.  
Турчина В. Капуста дає і здоров’я, й прибуток / В. Турчина // Дім, сад, город. – 2009. – № 7. – С. 6-7.
Улич Л. Пшениця: сорти-дворучки – осіння сівба з весняним підсівом / Л. Улич // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 70-73.
Христенко А. О. Проблеми ефективності точного землеробства / А. О. Христенко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – С. 18-21.
Шульгіна Л. Кавуни і дині на городі / Л. Шульгіна // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 4-7. 

 

Тваринництво та ветеринарія

Богданов Г. О. Проблеми метаногенезу та шляхи їх розв’язання / Г. О. Богданов // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 36-38.
Височанський Л. Й. Економічна ефективність розвитку тваринництва Івано-Франківщини / Л. Й. Височанський // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 5. – С. 80-82.
Герілович А. П. Генотипування вірусу діареї, виявленого в спермі бугаїв і біологічних препаратах / А. П. Герілович // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 43-46. 
Гнатюк С. Інтенсифікація промислового свинарства / С. Гнатюк // Тваринництво України. – 2009. – № 5. – С. 2-4.  
Гончарук А. Забезпечення ефективності виробництва м’яса в Україні / А. Гончарук // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 65-74.
Гузеєв І. М’ясні породи ВРХ Великобританії / І. Гузеєв [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 128-129.
Давиденко М. Чому занепадає козівництво / М. Давиденко // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 9-10.
Дорощук В. Кілерна активність лімфоцитів при стрептококовому увеїті телят / В. Дорощук // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 26-28.
Дорощук В. Фібринозний увеїт розвивається постадійно / В. Дорощук // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 20-22.
Драгуть С. Експериментальні дослідження щодо in ovo вакцинації птиці / С. Драгуть [та ін.] // Тваринництво України. – 2009. – № 5. – С. 29-33.
Ібатуллін І. І. Продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів треоніну в комбікормі / І. І. Ібатуллін [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 40-43.
Калинка А. К. Вирощування бичків в умовах західного регіону при годівлі на раціонах з високим рівнем енергії / А. К. Калинка, Л. В. Шпак // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 36-39.  
Коваленко В. Ф. Особливості вільнорадикального перекисного окиснення у свинок / В. Ф. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – С. 31-33.  
Коваленко В. Ф. Уміст мінеральних елементів у хімусі шлунково-кишкового тракту поросят / В. Ф. Коваленко, О. І. Мироненко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 32-35.
Коваленко Г. Годування гусей / Г. Коваленко // Дім, сад, город. – 2009. – № 7. – С. 38-43.
Коваль Т. П. Вплив паратипних чинників на відтворну здатність корів української червоної молочної породи / Т. П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 33-35.
Колесникова Н. Як бути з козенятами / Н. Колесникова // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 24.
Микитюк Д. Спецгосп нарощує виробництво свинини / Д. Микитюк [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 118-119.
Моргун О. В. Напрями розвитку молочної галузі та молокопереробної промисловості / О. В. Моргун // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 63-66.   
Наноаквахелати металів у лікуванні коней / В. Борисевич, Б. Борисевич, В. Каплуненко [та ін.] // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 31-32.
Пархомець М. Ефективність розвитку продуктивного конярства / М. Пархомець // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 2-3.
Переверзеєв М. Г. Годування овець / М. Г. Переверзеєв, Г. Коваленко // Дім, сад, город. – 2009. – № 8. – С. 26-27.
Сендецька С. В. Прогнозування обсягів виробництва яєць на регіональному ринку продукції птахівництва / С. В. Сендецька // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 128-133.  
Стайна Р. Яка генетика краща: відмінність між чистопородним  генетичним матеріалом із власного нуклеуса та синтетичними лініями від міжнародних племкомпаній / Р. Стайна // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 124-127.  
Тивончук Я. О. Розвиток ринку молока і молокопродуктів у Франції / Я. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 128-133.
Топіха В. Вдосконалена технологія виробництва свинини / В. Топіха [та ін.] // Тваринництво України. – 2009. – № 9. – С. 9-11.
Трохименко В. Препарати, регулюючі отелення / В. Трохименко, В. Шеремета // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 29-30.
Фичак В. М. Ефективна Корова: вирощування молодняку / В. М. Фичак // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 120-122.
Чудак Р. Продуктивність і показники крові курчат-бройлерів за дії ферментного препарату / Р. Чудак [та ін.] // Тваринництво України. – 2009. – № 5. – С. 33-35.
Шевченко Л. В. Вплив b-каротину на природну резистентність телят / Л. В. Шевченко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 39-42.  

 
Новини захисту рослин

Білик А. Г. Державна служба з карантину рослин України / А. Г. Білик // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 13-17.
Бургхаузе Ф. Чорний стебловий капустяний прихованохоботник / Ф. Бургхаузе // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 86-87.
Гук Т. Чорнополохівка у культурних посівах / Т. Гук // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 84-85.
Довгань С. „П’яний хліб” спричиняє хворе на фузаріоз зерно озимої пшениці / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 92-97.
Зозуля О. Л. Міфи та реальність про гліфосати / О. Л. Зозуля // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 85.
Лихочвар В. Розтріскування ріпаку: прихованохоботники чи морози? / В. Лихочвар // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 80-84.
Обробка насіння мікроелементами // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 79.
Результати застосування стимулятора росту рослин Вітазим на озимому ріпаку // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 74-75.       
Слєпцов Ю. В. Як знищити ведмедку / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2009. – № 7. – С. 10.
Танчик С. Контролювання забур’яненості у післяжнивний період / С. Танчик, А. Бабенко // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С.   88-90.
Фокін А. Деякі світові тенденції у захисті рослин / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 80-82.
Фокін А. Еволюція способів протруювання і деякі сучасні протруйники / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 86-89.
Шевчук А. Надійний захист озимого ріпаку від „Аріста ЛайфСайенс”! / А. Шевчук // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 101. 

 

Техніка АПК

Александров М. С. Формування нормативів витрат на ремонт і технічне обслуговування сільськогосподарської техніки / М. С. Александров [та ін.] // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 57-60.
Арделян Д. В. Про ринок біодизеля в Україні / Д. В. Арделян // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 134-137.
Бондарчук М. Ю. Аспекти митної політики щодо сільськогосподарської техніки / М. Ю. Бондарчук // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 71-74.  
Власенко С. Авто для фермера / С. Власенко // Новини агротехніки. – 2009. – № 3. – С. 34-35.
Войтюк П. Вибір раціонального основного обробітку грунту під цукрові буряки / П. Войтюк [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 106-110.
Демко А. Чому втрати врожаю – не збитки, а статистика? / А. Демко, О. Демко // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 100-104.  
Дранішніков О. Універсальний міні-плуг / О. Дранішніков // Новини агротехніки. – 2009. – № 4. – С. 64-66.
Календрузь І. В. Прес-підбирач. Технології заготівлі пресованого сіна в Україні / І. В. Календрузь, Т. А. Коломієць // Новини агротехніки. – 2009. –
№ 5. – С. 28-33.
Калетник Г. М. Біопаливна галузь і енергетична та продовольча безпека України / Г. М. Калетник // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 62-64.
Карабиньош С. Готуємо бурякозбиральну техніку до експлуатації / С. Карабиньош // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 104, 106, 108.
Лебедєв К. А. Інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази зернопродуктового підкомплексу /  К. А. Лебедєв // Економіка АПК. – № 8. – С. 84-88.       
Лімонт А. С. Стеблостій льону-довгунця як об’єкт машинного збирання / А. С. Лімонт // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 59-61.
Лучко О. Мешкообразное зернохранилище / О. Лучко // Новини агротехніки. – 2009. – № 4. – С. 40-42.
Марченко В. Агротехніка та механізація збирання картоплі / В. Марченко [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 112-117.
Марченко В. В. Ринок зернозбиральних комбайнів / В. В. Марченко [та ін.] // Новини агротехніки. – 2009. – № 4. – С. 34-39.
Осьмак А. Легкий коммерческий транспорт / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. –  № 4. – С. 44-49.  
Осьмак А. Не вспашкой единой. Расширяя возможности мотоблоков /А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 3. – С.42-44.
Осьмак А. Трава у дома. Газонокосилки. Конструкция, особенности, выбор / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 4. – С. 50-57.
Охріменко А. Зерносховище-сушарка, що працює від вітрогенератора / А. Охріменко // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 110-112.
Ревенко І. Обладнання для утримання свиней та умови його ефективного використання / І. Ревенко // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 114-118.  
Тихоненко О. В. Економічні аспекти використання іноземної зернозбиральної техніки в Україні / О. В. Тихоненко // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 61-65.
Федорак В. І. Інвестиційне зебезпечення технічного оновлення аграрних підприємств Прикарпаття / В. І. Федорак // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 69-72.
Чи потрібен Україні типаж тракторів / М. Д. Безуглий, В. М. Булгаков, В. М. Кюрчев, [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 55-58.
Чому Україна закуповує сільгосптехніку? // Діловий вісник. – 2009. –
№ 8. – С. 17.
Шпичак О. М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. –
№ 8.  – С. 11-19.  
Шульган І. М. Економічна ефективність застосування бурякозбиральної техніки / І. М. Шульган // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 89-94.  
Ящук Н. Зберігання зерна та якісні засоби обробки в післязбиральний період / Н. Ящук // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 90-95.

 

Мінеральні добрива

Добрива для озимих // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 67.
Слободяник В. К. Вплив комплексного добрива фолікер на цукрові буряки / В. К. Слободяник // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – С. 27-30.  
Філон В. І. Взаємодія мінеральних добрив з грунтом / В. І. Філон // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 7. – С. 19-20.
Штангль Й. Основні добрива: де можна заощадити, а де ні / Й. Штангль // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 36-39.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка