Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ 

До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які нещодавно поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

 

Укладачі:                                                О. І. Черепович - зав. відділу

                                                                  краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

                                                                  І. А. Боднарчук - головний бібліотекар відділу

                                                                  краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

 

Відповідальна за випуск:                     Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

 

Тираж 30 пр.

 

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

 

1.                Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат : моногр. / за ред. М. Голубця, Й. Царика; НАН України, Ін-т екології Карпат. - Л. : Євросвіт, 2001. - 159 с.

         Монографія містить результати аналізу диференційних та інтегральних ознак стратегії популяцій корисних, рідкісних, ендемічних, едифікаторних і субедифікаторних видів рослин у первинних й антропогенних умовах.

2.                Шеремета В. Екологічний дороговказ : маленькі поради для великих змін / В. Шеремета. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 159 с.

 

3.                Габорак М. Усіх географічних назв ще ніхто не полічив : [розмова з канд. філол. наук, ономастом з Івано-Франківська / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2009. - 9 груд. (№ 233). - С. 24-25.

4.                Гетьман В. Грегочуть греготи в Карпатах: природний заповідник „Горгани" / В. Гетьман // Науковий світ. - 2009. - № 12 (груд.). - С. 18-20 ; Демократична Україна. - 2009. - 4 груд. (№ 48).

5.                Гончарук О. Нове озеро в горах : [про новоутворене озеро Криве на околиці Верховини] / О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 6-7 жовт. (№ 146). - С. 9.

6.                Дністровський каньйон // Вільна Україна. - 2009. - № 47 (груд.). - С. 8.

7.                Зеленчук Я. Новоутворене озеро Криве на Гуцульщині [у Верховин. р-ні, з'явилося внаслідок гірськ. обвалу під час повені у лип. 2008 р.] / Я. Зеленчук // Українознавство. - 2009. - № 3. - С. 310-311.

8.                Крайній І. Рятуймося, бо ми того варті : [про ліквідацію наслідків повені  2008 р. у с. Старий Лисець] / І. Крайній // Україна молода. - 2009. - 9 груд. (№ 230). - С. 5.

9.                Лобарчук О. Дарунок природи : [під Івано-Франківськом виявлено гарячий водонос. горизонт з температурою 85-90о] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 24 верес. (№ 175). - С. 6.

10.           Назарчук Д. Знову запарка з парком, або „Гуцульщина"-2 : [про пробл. новоствор. Нац. природ. парку „Гуцульщина" біля с. Гути Богородчан. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 2 жовт. (№ 185). - С. 11.

11.           Назарчук Д. На горі Піп Іван відновлять обсерваторію / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 5 груд. (№ 2310. - С. 8.

12.           Назарчук Д. Тече вода каламутна.. : [про не закон. вирубки лісу в обл., які порушують захист від повені] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 6 листоп. (№ 210). - С. 9.

 

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

13.           Дорош Р. У вирі життя та праці : спогади / Р. Дорош. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2009. - 96 с.

У популярній розповіді кандидата технічних наук Романа Дороша зроблено спробу осмислити і висвітлити відомості про свою родину, пройдений життєвий шлях, творчу трудову діяльність головного конструктора 63 котельно-зварювального заводу і наукові розробки для створення нової техніки у колективах технічного та конструкторського відділів впродовж 50-х - початку 90-х років ХХ ст.

 

14.           Крайній І. Надія - на сонце : [про івано-франків. інженера В. Іванова, який використав соняч. енергію в ДП „Карпати"] / І. Крайній // Україна молода. - 2009. - 10 листоп. - С. 9.

 

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

15.           Державний контроль на Прикарпатті : насіннєвому контролю України 110 років. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 71 с.

Видання подає інформацію про державні насіннєві інспекції Івано-Франківської області.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

16.           Библюк З. Косівській центральній районній лікарні 100 років / З. Библюк. - Косів : Благовіст, 2008. - 211 с.

У книзі зібрано цікаві і оригінальні документальні розвідки про Косівську центральну районну лікарню за 100 років. Видання є першою спробою опублікувати дані різних джерел та архівів про діяльність лікарні та лікувальних закладів району.

 

17.           Назарчук Д. Перейдемо на приватну „швидку допомогу"? : [викладач Івано-Франків. нац. мед. ун-ту Є. Бадяк розробила бізнес-план „Перша приватна допомога в Івано-Франківській області"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 30 верес. (№ 183). - С. 8.

18.           Стражник Л. Зачекай, осене : [про соціальну лікарню в Тишківцях Городенків. р-ну та її мешканців] / Л. Стражник // Голос України. - 2009. - 17 груд. (№240). - С. 27.

 

 

 

 

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

 

19.           Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 119 с.

У книзі висвітлюється деякі матеріали з життя і діяльності відомого українського скульптора Валентина Борисенка та його творчий внесок у підготовку та встановлення першого пам'ятника легендарному ватажку карпатських опришків Олексі Довбушу на його батьківщині в селищі Печеніжині на Коломийщині в 1971 році.

20.           Коритко Р. Корона Данила Галицького : іст. роман / Р. Коритко. - Л. : Тріада плюс, 2008. - 491 с.

В історичному романі розповідається про трагічні події ХІV ст., коли через боярські міжусобиці, підступну зраду державних інтересів та анархію припинило існування Галицько-Волинське князівство.

21.           Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури : краєзн. іст.-культурол. навч. посіб. / ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; авт. проекту і упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 176 с.

В ілюстрованому історико-краєзнавчому збірнику публікуються матеріали про життя та діяльність короля Данила, його нащадків, зокрема, про вшанування його пам'яті в Галичині; висвітлюється образ Данила Галицького в пам'ятниках історії та культури, образотворчому мистецтві, геральдиці та філателії, а також матеріали з історії пошуків корони Данила Романовича.

22.           Островський В. Історія Прикарпаття : посіб. / В. Островський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 352 с.

Навчальний посібник розповідає про знаменні події, що відбувалися на теренах сучасної Івано-Франківщини, про становлення освіти, науки, мистецтва, їх діячів, про найунікальніші досягнення та культурні пам'ятки Прикарпаття, калейдоскоп повстань, воєнних чи національно-визвольних подій, утворення політичних партій.

23.           Петрів Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперії : (іст.-прав. аспект) / Р. Петрів. - Івано-Франківськ, 2009. - 254 с.

Ґрунтовне вивчення архівних документів стало основою для висвітлення у монографії адміністративно-територіального устрою Східної Галичини, її судоустрою, правового становища населення, зовнішньоекономічних зв'язків, політичної системи та ін.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ.

 

24.           Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859-1941) : наук. моногр. / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. - Надвірна : Надвірн. друк., 2009. - 103 с.

У праці на основі документальних і архівних джерел досліджується життя і діяльність видатного громадсько-політичного діяча Галичини, першого голови уряду ЗУНР К. Левицького.

25.           Степан Витвицький - Президент Української Народної Республіки в екзилі : док. і матеріали / Центр. держ. архів вищ. органів влади України ; упоряд. О. Кучерук. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. - 248 с.

Збірник містить документи і матеріали, які висвітлюють життя і діяльність видатного українського політичного і громадського діяча, публіциста, президента УНР в екзині, уродженця краю Степана Витвицького (1884-1965) після Другої світової війни.

26.           Ганушевська-Руснак І. Спомини / І. Ганушевська-Руснак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 115 с.

Спомини Ірини Ганушевської-Руснак, уродженки с. Дора на Гуцульщині, від перших днів Другої світової війни, що вибухнула 1 вересня 1939 р., а особливо - незабутнього Щедрого Вечора 18 січня 1940 року, коли почалася її мандрівка у невідоме, -  і  до 2008 року.

27.           Грабовецький В. Василь Грабовецький: життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині ХХ ст. : до 125-річчя уродин. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 163 с.

У книзі із серії „Печеніжиніана у постатях" подається портрет колишнього селянина-ткача із старовинного роду Василя Грабовецького, який у 1918-1938 роках, будучи учасником національно-визвольних змагань, як стрілець УГА у Галичині і на Великій Україні в часи ЗУНРу, брав участь у відродженні української національної і духовної свідомості.  

28.           Грабовецький В. Олена Грабовецька-Рибак - моя незабутня сестра : за спогадами минулих літ / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 51 с.

29.           Грабовецький В. Перший гомін дзвону до 200-річчя уродин М. Шашкевича і Т. Шевченка, 2011 і 2014 рр. : з університет. презентації / В. Грабовецький; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 2009. - 91 с.

30.           Грабовецький В. Перший гомін дзвону до 200-річчя уродин М. Шашкевича і Т. Шевченка, 2011 і 2014 рр. : з Печеніжин. презентації / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 71 с.

Подані матеріали про урочисті презентаціїї монографій акад. В. Грабовецького, присвячені М. Шашкевичу та Т. Шевченку, які відбулися в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника та у селищі Печеніжині на Коломийщині.

31.            Гуцули у Визвольній боротьбі : спогади січового стрільця М. Горбового / Іст. клуб „Холодний Яр" ; упоряд. : Р. Коваль, П. Арсенич, Ю. Юзич. - К. ; Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. - 471 с.

У книзі вміщено спогади січового стрільця Михайла Горбового про участь у Першій світовій війні, зокрема у складі Гуцульської сотні УСС, про пекло польських тюрем та діяльність Пласту у Косові.

32.           Дем'янюк П. Наказано бути військовим : (спогади військовослужбовця колишньої Радянської армії) : триптих / П. Дем'янюк. - Коломия : Карпат. вежа, 2009. - 319 с.

Авторські розповіді про військову службу в лавах радянської армії, спогади про участь у подіях в Чехословакії 1968 р. та створенні Національної гвардії у Коломиї 1991 р.

33.           Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923: Док. і матеріали у 5-ти т. Т. 4. Суспільно-політичні процеси. Національно- культурне відродження / уклад. О. Карпенко, К. Мицан. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 886 с.

Четвертий том збірника відтворює процеси формування збройних сил країни, їх боротьбу за свободу і незалежність України.

34.           Карпатська Україна в боротьбі, 1938-1939 : набір світлин / Всеукр. Об-ня „Свобода". - [Б.м. : б.в.], 2009. - 1 папка (16 окр. арк.).

35.           Клим П. За Україну, за її волю : сценарій заходу / П. Клим. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 27 с.

У сценарії відтворено героїчний шлях збройної боротьби українських січових стрільців за незалежність і соборність України.

36.           Левицький О. Непокараний злочин / О. Левицький. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ, 2009. - 159 с. : іл.

Видання містить матеріали офіційної експертизи ексгумованих кісткових останків жертв Станіславської тюрми НКВС, виявлених в Дем'яновому лазі та в похованні на меморіальному кладовищі в центрі м. Івано-Франківська (Станіслава), в інших населених пунктах області.

37.           Пронюк О. Під арками : з життя української громади Болоньї 2003-2006 рр. / О. Пронюк. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2009. - 463 с.

В основі книги - дописи, статті та інтерв'ю, спостереження та дослідження автора за час перебування в італійському місті Болоньї. Читачів очікують зустрічі та ближче знайомство з цікавими людьми -  заробітчанами, зокрема нашими краянами.

38.           Стефак В. Барви високої долі : докум. повість : (штрихи до портр. нашого сучасника) / В. Стефак. - Коломия : Вік, 2009. - 303 с.

Повість є спробою письменника на прикладах доль, життєвих позицій і перипетій конкретних людей - Дмитра Гладуняка та його оточення - намалювати колективний портрет нашого сучасника.

39.           Федевич К. Галицькі українці у Польщі. 1920-1939 : (Інтеграція галицьких українців до польської держави у 1920-1939-ті рр.) / К. К. Федевич. - К. : Основа, 2009. - 278 с.

Книга висвітлює історію польсько-українських відносин у Східній Галичині в 1920-1930-ті рр. На основі даних архівів, мемуарів і міжвоєнної преси доказано, що цей період являє собою переважно історію успішної державної інтеграції галицьких українців до Польщі і мирного польсько-українського співжиття.

40.           Шиптур М. Прикарпатська еліта нової доби : трилогія. Т. 1 / М. Шиптур. - Івано-Франківськ, 2008. - 560 с.

У першій книзі трьохтомника читач знайде біографічні нариси про неординарних людей - уродженців нашого краю, відомих не лише в Україні, а й за її межами.

 

 

41.           Дем'янів Лаз. Правда - шлях до очищення : [про участь Президента України у заходах з нагоди 20-ї річниці перепоховання жертв комуніст. репресій в урочищі Дем'янів Лаз] // Шлях Перемоги. - 2009. - 14 жовт. (№ 41). - С. 2.

42.           Карпій В. Жахи Дем'янового Лазу : [у мемор. каплиці відкрито музей жертв комуніст. репресій в обл. 1939-1941 рр.] / В. Карпій // Сільські вісті. - 2009. - 13 жовт. (№ 117). - С. 1.

43.           Крайній І. Правда як ліки : Президент Віктор Ющенко відкрив Музей жертв комуністичного терору на Прикарпатті / І. Крайній // Україна молода. - 2009. - 13 жовт. (№ 189). - С. 2.

44.           Назарчук Д. Гроші маму не замінять : [про пробл. родин заробітчан з Івано-Франків. обл.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 11 листоп. (№ 213). - С. 8.

45.           Назарчук Д. Дем'янів Лаз: дзвони пам'яті / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 10 жовт. (№ 191). - С. 6.

46.           Назарчук Д. Прикарпатці зібралися на скорботне віче : [в ОУНБ ім. І. Франка до Дня пам'яті жертв голодомору і політ. репресій відбулася презентація Нац. Книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 1 груд. (№ 227). - С. 8.    

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

 

47.           Генерали Української Повстанської Армії / Музей визвольних змагань Прикарпат. краю. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 73 с.

Науково-популярне видання знайомить з діяльністю окремих талановитих старшин з лав УПА, яким Українська Головна Визвольна Рада присвоїла звання генералів.

48.           Губка І. Дорогою боротьби. Ч. VІІ. Лицар Служби Безпеки. - Л. : Афіша, 2009. - 610 с.

Сьомий том книги під загальною назвою „Дорогою боротьби" розповідає про діяльність Григорія Пришляка („Микушки"), референта Служби Безпеки Крайового Проводу в 1941-1946 рр.

49.           Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова: Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / І. Ільюшин. - К. : Києво-Могилян. акад., 2009. - 399 с.

У книзі аналізуються причини і перебіг українсько-польського міжнаціонального конфлікту, що за часів Другої світової війни охопив землі спільного проживання двох народів. У центрі уваги - протистояння УПА та польської Армії Крайової, а також антинімецька і антирадянська боротьба останньої на західноукраїнських землях.

50.           Літопис УПА. Нова серія. Т. 12. Кн. 1. Воєнна округа УПА „Буг" : док. і матеріали. 1943-1952. - К. ; Торонто : Літопис УПА, 2009. - 797 с.

Збірник містить документи командування і окремих підрозділів, пресові видання воєнної округи „Буг", а також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині.

51.           Романюк М. Петро Федун - „Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА / М. Романюк. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2009. - 127 с.

Видання присвячене життю та діяльності одного із керівників збройного підпілля ОУН та УПА Петра Федуна - „Полтави". На основі архівних документів висвітлено процес формування його світоглядних позицій, національно-патріотичних переконань та  творчої спадщини.

52.           Сіщук М. Мовою сердець і документів : (спогади й архіви про діяльність УПА) / М. Сіщук. - Дрогобич : Швидкодрук, 2009. - 512 с.

Книга спогадів колишніх вояків УПА та членів ОУН, їх перебування в концтаборах, подальшу долю. Представлено чимало документів репресивних органів НКВД-МГБ на території Надвірнянщини.

53.           Ужитчак М. У боях і за ґратами : спогади стрільця з сотні „Недобитого" / М. Ужитчак. - Коломия, 2008. - 88 с.

Автор, очевидець буремних подій 1940-х, розповідає про свій шлях стрільця УПА та в'язня сталінських тюрем.

54.           Українська Головна Визвольна Рада / упоряд. : П. Потічний, М. Посівнич. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2009. - 134 с.

У книзі поміщено статті Романа Шухевича, Миколи Дужого і Анатолія Камінського, спогади Лева Шанковського, Дарії Ребет, у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР у тогочасних українських суспільно-політичних процесах.

55.           Шандрук П. Сила доблесті / П. Шандрук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 240 с.

Книга містить спогади і роздуми визначного українського військового діяча, генерал-хорунжого Генерального штабу Української Національної Армії про українське вояцтво, його добрі і злі прикмети, його перемоги і успіхи, невдачі чи поразки.

 

 

 

С. БАНДЕРА: 100- РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

 

56.           Степан Бандера - громадянин і провідник / ВО „Свобода". - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 35 с.

Нарис про пластову юність Степана Бандери та його „Життєписні дані" допомагають пізнати природу того ґрунту, на якому були виплекані висока ідейність та жертовна звитяга Провідника.

57.           Іванцев І. За Україну, за її волю... / І. Іванцев. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 35 с.

У брошурі висвітлюються роль Степана Бандери, провідника ОУН, у боротьбі за створення української самостійної незалежної держави, місія ОУН-УПА у національно-визвольних змаганнях українського народу.

58.           Перепічка Є. Феномен Степана Бандери : моногр. / Є. Перепічка. - Вид. 2-е, доп. - Л. : СПОЛОМ, 2008. - 735 с.

У монографії досліджено життя і діяльність Степана Бандери, проаналізовано його теоретичну спадщину, подана за хронологією діяльність Провідників ОУН на Рідних Землях, висвітлено організаторський феномен Степана Бандери. До книги увійшли документи ОУН-р, а саме: матеріали ІІ-го та ІІІ-го Великих Зборів ОУН-р, інструкція „Боротьба і діяльність ОУН під час війни", декілька інтерв'ю Степана Бандери з чужоземними журналістами.

59.           Фаріон І. Степан Бандера - практик, теоретик, містик націоналістичного руху / І. Фаріон. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2009. - 31 с.

Книга - лекція Ірини Фаріон, яку вона виголосила у численних містах України й Америки з нагоди столітнього ювілею Провідника. Це перший аналіз теоретичних праць Степана Бандери як яскравого представника філософії революційного ідеалізму.

60.           Частій Р. Степан Бандера / Р. Частій. - Х. : Фоліо, 2009. - 123 с.

У книзі відображено об'єктивний погляд на особистість Степана Бандери, навколо імені якого точаться запеклі суперечки.

 

61.           Козловський Л. „Я приймаю ваш вирок смерті..." : [про вбивство С. Бандери] / Л. Козловський // Високий замок. - 2009. - 15 жовт. (№ 187). - С. 6.

62.           Малюта І. Пасіонарний державотворець : [про життєвий шлях С. Бандери] / І. Малюта // Українська культура. - 2009. - № 2. - С. 8.

63.           Шовкун Л. Останніми його словами були: „Уже в порядку" : [про вбивство С. Бандери в Мюнхені] / Л. Шовкун, Д. Лиховій // Україна молода. - 2009. - 15 жовт. (№ 191). - С. 4-6.

 

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

 

64.           Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. - Вид. 2-ге, допов. і випр. - Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2008. - 491 с.

У книзі на основі архівних матеріалів, документальних джерел, монографічної літератури, періодичних видань та спогадів робиться спроба об'єктивного висвітлення історії одного з найдавніших міст Прикарпаття - Тисмениці.

65.           Бондар П. Городенка : Місто на трьох мостах : 850-річчю присвячується / П. Бондар. - [б. в.], 2009. - 18 с.

Видання наповнене фотоматеріалами з історії і сьогодення мальовничого краю, славного своєю історією, патріотизмом, людьми, краю талантів і щедрих літературно-мистецьких традицій, обрядів, звичаїв, які передаються із покоління в покоління.  

66.           Борис М. Скарби землі долинської : нариси з історії Долини / М. Борис. - Брошнів : Таля, 2009. - 179 с.

На основі архівних документів автор відтворює основні віхи солеваріння в Долині, а також розповідає про інший скарб землі долинської - нафту і газ, поклади яких виявлені ще в кінці ХІХ століття.

67.           Від Станиславова до Івано-Франківська, 1662-2009 : фотоальб. - Івано-Франківськ, 2009. - 119 с.

Альбом подає світлини та короткі інформаційні довідки про основні етапи розвитку міста.

68.           Галицька брама. № 1-3 : Станиславів. Івано-Франківськ / Громад. орг. „Ін-т Львова". - Л. : Центр Європи, 2009. - 48 с.

Часопис об'єднав статті постійних членів об'єднання „Моє місто" з питань історії і пам'яток архітектури м. Івано-Франківська.

69.           Гілецький Й. Богородчанський край: З минулого в сучасність / Й. Гілецький, Л. Сливка, Р. Сливка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 128 с.

Наукове історико-географічне видання містить докладний опис географічного положення, природи, історії, господарського розвитку і населення Богородчанського району, висвітлено духовний, культурний і рекреаційний потенціал краю.

70.           Горак Р. Лолин / Р. Горак. - Л. : Ліга-Прес, 2009. - 43 с.

Книга розповідає про пам'ятні місця села на Долинщині, про той час, коли над маленьким потічком, зарослим верболозами, бродили закохані Ольга Рошкевич та Іван Франко.

71.           Данів В. Бережниця : іст. нарис, весільний обряд, пісні і приповідки / В. Данів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 185 с.

Це перша спроба осмислити історію населеного пункту на Калущині. Окрім історичних подій, представлені здобутки культурного розвитку села, тексти пісень, весільний обряд, копії різних документів, якими користувався  автор і упорядник книги.

72.           З історії Долини : зб. історико-краєзн. ст. Вип. 1 / Долинська міськрада. - Долина, 2009. - 243 с.

Збірник вміщує матеріали науково-практичної конференції „Долина: історія та сучасність"(Долина, 21.07.2009 р.); порушуються питання духовності, культури, освіти, господарсько-економічного розвитку міста тощо.

73.           Івано-Франківськ : путівник по місту / кер. проекту А. Олійник. - Івано-Франківськ : Центр турист. інформації, 2008. - 96 с.

Путівник представляє молоде європейське місто, яке є одним з відомих економічних, культурних та архітектурних центрів Західної України. В ньому представлено багато різноманітних архітектурних стилів, які заворожують не лише туристів, але й самих мешканців.  

74.           Івано-Франківщина / ред. Г. Барабаш. - Л. : Сидоренко Г. В., 2008. - 141 с.

У путівнику серії „Туристична енциклопедія" подано багато корисної інформації, потрібної під час подорожей Івано-Франківщиною - описи цікавих туристичних об'єктів, контактні телефони закладів, можливості для активного дозвілля.

75.           Кірєєва Р. Ратуша - окраса Снятина / Р. Кірєєва, В. Карий. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 75 с.

У книзі висвітлено основні віхи стародавнього міста, історію магістратського будинку із ратушевою вежою, подано хронологію деяких історичних і культурно-мистецьких подій.

76.           Когут М. Калуш - місто наше... / М. Когут. - Калуш : Копі-центр, 2009. - 23 с.

В книзі автор розповідає про історичні будівлі, вулиці Калуша та доповнює оповідь фотографіями споруд міста.

77.           Коритко Р. Історія санаторію Черче / Р. Коритко. - 2-е вид., допов. - Л. : ЗУКЦ, 2009. - 176 с.

Друге видання документально-епічного твору досліджує унікальний бальнеогрязевий курорт, що розташований неподалік від Рогатина Івано-Франківської області.

78.           Кути та околиці у фотодокументах. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 95 с.

Збірник фотографій різних об'єктів містечка Кути, який в часі охоплює приблизно 100 років (кінець ХІХ - початок ХХІ століття). Вміщені світлини ілюструють різні сторони життя та діяльності кутської громади.

79.           Левкун Я. Скрижалі Покутської Городенківщини : турист. путівник-довід. / Я. Левкун. - Городенка, 2009. - 175 с.

Путівник-довідник репрезентує чудовий куточок Івано-Франківщини, його історію, географію, етнографію, пам'ятки архітектури, побуту, культури, знайомить з видатними особистостями, музеями, замками району, подає цікаві туристичні маршрути, календар Городенківщини.

80.           Михайлів Л. Історія села Кропивник / Л. Михайлів, З. Бенич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 150 с.

Це найбільш повне видання про минулі часи одного з найдавніших поселень Долинського району. На основі архівних матеріалів, історичних праць, краєзнавчих видань, розповідей і спогадів односельчан описано тернистий шлях, яким ішло село до нинішнього дня.

81.           На вахті доленосних літ : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату, 27 серп. 2009 р. / Снятин. райрада ; упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 170 с.

У матеріалах конференції висвітлено окремі питання археології Покуття, історії Снятина, його архітектурних пам'яток, розвитку місцевого самоврядування, книговидавничої справи, краєзнавства, туристичні перспективи краю.

82.           Палков Т. Замки Карпат. Історія та легенди : путівник / Т. Палков. - Л. : Ладекс, 2009. - 63 с.

Про старовинні пам'ятки нашої давнини: замки, монастирі, городища і оборонні храми населених пунктів Івано-Франківської області.

83.           Пам'ятки Крилоської гори / Нац. заповідник „Давній Галич". - Галич : Гусак І. М., 2009. - 23 с. : фото.

Видання подає інформацію про пам'ятки серця княжого Галича, давнього міста, від назви якого походить ймення цілого реґіону - Галичини.

84.           Площанський В. Галицько-руське місто Станиславів з достовірних джерел / В. Площанський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 44 с. - (Моє місто ; № 12).

Книга галицького краєзнавця - історичний погляд на польсько-шляхетське місто над Бистрицями. Автор описує цілком „руські" місця Станиславова, вплітаючи в історичний контекст передмістян і містян, поодиноких урядників і церковних достойників.

85.           Смеречанський Р. Городенківщина стежками століть / Р. Смеречанський, О. Каглян, В. Никифорук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 139 с.

         Авторами на основі вивчення численних архівних записів, матеріалів, наукових праць, літературних повідомлень, усної народної творчості висвітлюється історичне минуле Городенківщини, доля пам'яток старовини.

86.           Станиславів і голодомор : докум. свідчення про реакцію станиславівців на геноцид укр. народу 1932-1933 рр. / упоряд. : І. Монолатій, Л. Соловка. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 64 с.

У виданні опубліковані повідомлення польських органів безпеки, документальні свідчення українських громадсько-політичних діячів, матеріали періодики, які розповідають про реакцію українського населення Станиславова на Голодомор 1932-1933 рр.

87.           Тлумач - стародавнє місто Прикарпаття / упоряд. М. Дземан. - Тлумач : Злагода, 2008. - 94 с.

Книга знайомить читача з історією Тлумача - одного з найдавніших міст Прикарпаття, перша літописна згадка про який з'явилася у 1213 році. У ній друкуються уцілілі фотознімки минулих часів, сучасні фото та хроніка життя міста за останні двадцять років.

 

88.           Виноградник Т. Сіль і пшениця цієї землі : до 100-річчя Снятинської „Просвіти" / Т. Виноградник // Слово Просвіти. - 2009. - 20 жовт.- 4 листоп. (№ 43). - С. 8.

89.           Карий В. Зі звітом - на рідну землю : форум видавців у Снятині  / В. Карий, Л. Стражник // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 9. - С. 50-52.

90.           Лобарчук О. Липівка - село співаків і каменярів [соц.-культ. розв. с. Липівка Рогатин. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 25 верес. (№ 176). - С. 7.

91.           Палійчук М. Відзначили не святкуючи : [голова ОДА розповів про відзначення 70-річчя утворення Івано-Франків. обл., в рамках якого була організ. кн.-ілюстр. вист. в ОУНБ ім. І. Франка / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2009. - 12 груд. (№ 236-237). - С. 19.

 

 

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

 

92.           Петро Арсенич : біобібліогр. покажч. (до 50-ліття історико-краєзн. діяльн. та 75-ліття від дня народж.) / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка; [уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 118 с.

Покажчик висвітлює основні віхи життя і діяльності Петра Арсенича, хронологію друкованих видань, статей у книгах, збірниках, періодиці, матеріали про наукову та культурно-громадську роботу просвітянина.

93.           Історико-краєзнавчий довідник Прикарпаття / авт. кол. : Я. Треф'як, П. Арсенич, В. Бабій. - Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. - 207 с.

У довіднику подані короткі відомості про історичні постаті та громадсько-культурних діячів краю. На основі архівних документів та історико-краєзнавчої літератури описані районні центри, історико-архітектурні місця Прикарпаття.

94.           Марчук В. Домашній музей академіка Володимира Грабовецького : путівник-довід. / В. Марчук. - Івано-Франківськ, 2008. - 131 с.

У книзі подаються матеріали про нагромадження окремих експонатів у домашніх кімнатах академіка Володимира Грабовецького - це галерея історичних праць, портретів діячів історії і культури України, унікальні картини відомих художників.

 

АРХЕОЛОГІЯ

95.           Кіркор А. Г. Покуття з археологічного погляду (1874 р.) : дослідж. / А. Г. Кіркор. - Коломия : Вік, 2009. - 79 с.

Дивом знайдене і перекладене з польської мови археологічне дослідження Покуття ХІХ ст. вченого Адама Кіркора містить надзвичайно цікаві відомості про частину українських земель між Дністром і Прутом, людей, що їх заселяли.

 

ЕТНОГРАФІЯ

 

96.           Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. ; Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибр. листи і фотогр. - Краків, 2008. - 192 с.

Книга складається з двох частин. Перша містить матеріали міжнародної конференції і представляє культуру трьох етнографічних груп; друга присвячена Станіславу Вінцензу і його відносинам з гуцулами.

97.           Етнографічні реґіони Прикарпаття : матеріальна і духовна культура : рек. бібліогр. покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 79 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик, присвячений Міжнародному фестивалю етнічних реґіонів України „Родослав", відображає наукову і науково-популярну літературу з фондів Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки ім. І. Франка про історію етноґрафічних груп реґіону, їхній побут, характер матеріальної, традиційно-побутової культури.

98.           Кирій В. Етногенеза субетносу бойків у контексті етнокультурних реалій давньої історії Європи : цикл культуролог. бесід / В. Кирій, Л. Сікора ; Наук.-культуролог. т-во „Бойківщина", Укр. Богослов. Наук. т-во. - Дрогобич, 2009. - 77 с.

Книга є першою публікацією, де з'ясування етнічного коріння бойків провадиться із врахуванням загальної сукупності основних визначальних факторів етногенези, зокрема, історичного контексту в його тривалій динаміці; відповідних етнокультурних реалій; даних антропології.

99.           Клапчук В. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина ХІХ-перша третина ХХ ст.) : моногр. / В. М. Клапчук. - Л. ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. - 507 с.

На базі значного статистичного матеріалу періоду кінця ХІХ - початку ХХ століття комплексно висвітлено антропологічний, етнічний та релігійний склад населення; питання розвитку багатьох галузей господарства Гуцульщини, проаналізовано систему ведення лісового господарства та охорони лісів, відтворено умови та специфіку видобування і переробки корисних копалин; подано характеристику промислового, житлового та громадського будівництва, забудови містечок та багато іншого.

 

100.      Гончарук О. Кличе „Родослав" : [25-27 верес. в Івано-Франківську відбудеться Міжнар. фольклор. фест.] / О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 17-24 верес. (№ 135). - С. 11.

101.      Гончарук О. „Родослав" зібрав земляків : [про Міжнар. фест. в Івано-Франківську] / О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 29-30 верес. (№ 142). - С. 10.

102.      Зеленчук І. Станіслав Вінценз і Гуцульщина: (до 120-річ. ювілею видат. пол. письм., філософа і перекладача) / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство. - 2009. - № 3. - С. 66-70.

103.      Марчук Е. Гуцульщина фестивальна : [з історії І-ХVІІ Міжнар. гуцул. фест., підготовка до ХVІІІ фест.] // Німчич, 2009. - Вижниця, 2009. - С. 151-161.

104.      Назарчук Д. На Прикарпаття повернувся „Родослав" : [ІІІ Міжнар. фолькл. фест. етногр. реґіонів України відбувся в Івано-Франківську] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 6 жовт. (№ 187). - С. 25.

105.      Стативка Б. Полум'яніти карпатській ватрі : [про Гуцульщину і гуцулів] / Б. Стативка // Культура і життя. - 2009. - 11-17 верес. (№ 35-36). - С. 20.

 

ЕКОНОМІКА

 

106.      Каталог виробників промислової продукції Івано-Франківщини / за ред. М. М. Колімбровського. - Івано-Франківськ, 2009. - 136 с.

В каталозі міститься інформація про основні види продукції за новою Номенклатурою продукції промисловості.

107.      Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2008 рік / за ред. М. М. Колімбровського; Головне упр. статистики. - Івано-Франківськ, 2009. - 534 с.

Видання містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2008 році в порівнянні з попередніми роками.

 

108.      Юрчишин І. Сучасні тенденції та особливості соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області / І. Юрчишин // Статистика України. - 2009. - № 3. - С. 114-117.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

109.      Інжуватова Х. Свинячий рай : [про свинокомплекс „Даноша" на Івано-Франківщині] / Х. Інжуватова  // Експрес. - 2009. - 8-15 жовт. (№ 147). - С. 10.

110.      Стражник Л. Ріпак, ріпаченько, ріпачисько, ріпачище... : [експлуатація грунтів у Городенк. р-ні] / Л. Стражник // Голос України. - 2009. - 24 листоп. (№ 222). - С. 10.

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

 

111.      Микитин А. Галицькі міфи та особливості / А. Микитин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 80 с.

Праця відомого громадського діяча Івано-Франківська допоможе розвіяти певні стереотипи і сприятиме входженню галицької громадськості в новітню сім'ю європейських народів.

 

112.     Назарчук Д. У мирний час „афганців" померло у шість разів більше, ніж на війні : [про „афганців" з Івано-Франківщини та ставлення влади до них] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 29 груд. (№ 248). - С. 22.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

                                                                    

113.      Івано-Франківська область : довідник : Адміністративно-територіальний поділ. Місцеві громади та органи державної влади / Івано-Франків. ОДА. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 211 с.

Видання містить інформацію про керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. У довіднику є відомості про міста, райони та населені пункти Івано-Франківської області, які включені до реєстру населених пунктів України, а також відомості про міські, районні, селищні та сільські ради, кількість населення, загальну площу, наявну інфраструктуру.

 

114.      Лобарчук О. На державу сподівайся... : [про підтримку сімей з дітьми в Івано-Франків. обл.] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 13 жовт. (№ 188). - С. 10.

115.      Назарчук Д. Прикарпатці вивчали досвід Польщі : [про офіц. візит делегації Івано-Франків. ОДА на чолі з М. Палійчуком до Опол. воєводства] / Д. Назарчук // голос України. - 2009. - 3 жовт. (№ 186). - С. 14.

116.      Редько А. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) / А. Редько // Держава і право. - 2009. - № 45. - С. 152-157.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

117.      Історія міліції Івано-Франківщини : наук. моногр. : у 3 т. Т. 1 : [Становлення (1939-1941) і відновлення (1944-1946) діяльності] / Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ ; [за ред. І. О. Андрухіва]. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвір. друк., 2009. - 388 с.

У першому томі монографії на широкому фактичному та історичному матеріалі досліджено періоди становлення (1939-1941) та відновлення  (1944-1946) діяльності органів НКВС та Робітничо-селянської міліції на території Станіславської (з 1962 р. - Івано-Франківської) області.

118.      Методичні рекомендації працівнику ДПН для практичного використання / упоряд. В. Яремків. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 266 с.

Видання подає текст закону України „Про пожежну безпеку", а також інструктивні матеріали з організації роботи органів державного пожежного нагляду.

 

119.      Назарчук Д. Вийшов перший том монографії про історію міліції Прикарпаття : [про моногр. „Історія міліції Івано-Франківщини" І. Андрухіва] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 20 жовт. (№ 197). - С. 10.

 

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

 

120.      Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. Загальна частина : курс лекцій. Кн. 2 / за ред. Є. М. Моісеєва. - К. ; Івано-Франківськ, 2008. - 269 с.

У курсі лекцій даються кримінально-правова та кримінологічна характеристики незаконного обігу наркотиків. Дано рекомендації щодо профілактики наркоманії на загальному та індивідуальному рівнях, а також запобігання незаконному виготовленню наркотиків.

121.      Василь Васильович Ґрещук : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Б. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 35 с.

До бібліографічного покажчика увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора, директора Інституту українознавства, завідувача кафедри української мови ПНУ ім. В. Стефаника В. В. Ґрещука.

122.      Ґрещук В. Студії з українського мовознавства : вибр. праці / В. Ґрещук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 518 с.

Книга містить статті Василя Ґрещука, що друкувалися у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, збірниках та інших виданнях. Вони присвячені теоретичним проблемам словотвору, взаємодії літературної мови і територіальних діалектів, питанням мовної ситуації в Галичині к. ХVІІІ-ХІХ ст. та ін.

123.      Кластер народних художніх промислів „Сузір'я" : (альбом) / авт.-упоряд. Б. Губаль. - Івано-Франківськ, 2008. - 134 с.

Альбом є першою у вітчизняній практиці кластеризації економіки спробою об'єднати митців прикладного та декоративного мистецтва Прикарпаття задля сприяння та просування мистецьких творів як на національному, так і на міжнародному ринку.

124.      Климишин І. Знання і віра: вчені декларують свою віру в Творця - чому і навіщо? / І. Климишин. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 47 с.

У книзі сформульовано відповідь на питання „Чому видатні вчені декларували свою віру в Творця світу?", наведено низку висловлювань відомих фізиків, біологів та ін.

125.      Левицький О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС / О. Левицький. - Івано-Франківськ : Вид-во теолог. акад., 2008. - 108 с.

В книзі піднімається проблема правового захисту сім'ї і дитинства, яка перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти.

126.      Мойсеєнко М. Комп'ютерні технології у фармації : завдання і метод. рек. до курсової роботи : навч. посіб. / М. І. Мойсеєнко, А. М. Добровольська, О. В. Кабанова. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 113 с.

Посібник складений у відповідності з програмою дисципліни „Комп'ютерні технології у фармації" для вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти.

127.      Пітель В. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови : навч. посіб. / Віра Пітель, Василь Пітель. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М. 2009. - 101 с.

У посібнику подано матеріал для практичного опрацювання основних форм орфоепії, орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови у вигляді тренувальних вправ і завдань різної складності.

128.      Сенчішак В. Проектування механічних передач : навч. посіб. / В. Сенчішак, В. Іващенко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2009. - 420 с.

У навчальному посібнику викладено методику проектування механічних передач загального машинобудування, валів та їх опор, методику задач оптимізації їх кінематичних і геометричних параметрів.

129.      Ткачук І. Кластер народних художніх промислів „Сузір'я": методика, коментар, поради : навч. посіб. / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 270 с.

130.      Ткачук І. Організація виробництва за кластерною моделлю : навч. посіб. / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 278 с.

Посібники є першою у вітчизняній практиці кластеризації економіки спробою надати у формі поетапного коментаря поради численним українським виробникам, фізичним особам щодо створення й забезпечення функціонування кластерного об'єднання як нової виробничої системи.

131.      Ткачук І. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика : моногр. / І. Ткачук, С. Кропельницька. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 262 с.

У монографії висвітлено теоретичні та методичні засади формування фінансово-економічних відносин в умовах функціонування кластерів в економіці України; аналізуються проблеми промислово-інвестиційного розвитку в Івано-Франківській області, перспективи розвитку та функціонування народних художніх промислів в реґіоні.

132.      Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріало-знавства. Т. 2 : Тонкі плівки АІV В / Уклад.: Д. М. Фреїк, М. О. Галущак, О. Л. Соколов і ін. ; за заг. ред. Д. Фреїка. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 295 с.

         Монографічний збірник вибраних наукових праць містить статті із проблем тонкоплівкового матеріалознавства сполук АІV В, виконані під керівництвом професора Д. М. Фреїка в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника на протязі більш як сорока років середини ХХ і початку ХХІ ст.

133.      Фреїк Д. Біографії. Я, Ми, Ви. Ч. 2 / Д. Фреїк. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 139 с.

Зроблено історичний екскурс формування наукової школи фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства ПНУ ім. В. Стефаника. Коротко висвітлено біографії учнів школи, їх наукових керівників, ректорів та проректорів з наукової роботи університету.

134.      Фріс П. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини : моногр. / П. Л. Фріс. - Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. - 169 с.

У монографії розглядаються питання поняття, змісту, типів, джерел принципів політики України у сфері боротьби зі злочинністю, як самостійного напряму внутрішньої правової політики держави.

 

135.      Хомин О. Психологічна служба Івано-Франківської області: основні аспекти діяльності / О. Хомин // Психолог. - 2009. - № 42-43 (листоп). - С. 3-4.

 

ОСВІТА

 

136.      Качак Т. Зарубіжна дитяча література : навч. метод. посіб. / Т. Качак, Л. Круль ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 90 с.

         Посібник має на меті ознайомити читача із художніми творами, призначеними для дитячого читання і написаними зарубіжними письменниками; структура і зміст посібника відповідає навчальній програмі курсу. Паралельно проведено огляд дитячої літератури української діаспори.

137.      Кіліченко О. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. - Івано-Франківськ, 2005. - 205 с.

В орієнтованому навчально тематичному плані подається організаційний компонент модульної технології вивчення дисципліни „Основи педагогічної майстерності".

138.      На пошану Романа Скульського / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 131 с.

В науково-інформаційному виданні вміщено короткі відомості про професора, член-кореспондента Академії педагогічних наук України Романа Скульського, спогади про його життя і діяльність, а також наукові статті, в яких здійснено аналіз різних напрямків наукових досліджень педагога в галузі навчання й виховання.

139.      Софія Федорівна Русова, 18 лютого 1856 - 5 лютого 1940 : інформ. довід. (до 150-річчя від дня народж.). - Івано-Франківськ : КМІН, 2006. - 32 с.

Видання представляє інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову, творчу та громадську діяльність С. Русової.

140.      Турчин С. Це істина. Ось ключі. Пізнавай / С. Турчин. - Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2009. - 143 с.

Видання подає методичні матеріали викладання зарубіжної літератури.

 

141.      Білоус О. Прикарпатська наукова кузня : [про ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Білоус // Віче. - 2009. - № 19. - С. 20.

142.      Назарчук Д. Між молотом проблем і ковадлом необхідності : [про Івано-Франків. вище проф. уч-ще, яке готує машинобудівників] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 23 груд. (№ 244). - С. 9.

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ

 

143.      Гірськолижний туризм в Україні : путівник. - Х. : Библекс, 2009. - 215 с.

У путівнику подана коротка, але змістовна інформація про гірськолижні курорти України, зокрема, описані популярні і не дуже відомі гірськолижні бази Карпатського реґіону.

144.      Дитячо-юнацький туризм і краєзнавство в Україні та формування гармонійно розвиненої творчої особистості : матеріали доп. та виступів Всеукр. наук.- практ. конф., 26-28 трав. 2009 р. / Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учн. молоді. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 226 с.

У збірнику розкрито актуальні питання туристсько-краєзнавчої роботи, показана роль центрів туризму, їх пріоритетні напрями роботи. Окреслено нагальні проблеми цього напрямку позашкільної роботи.

 

145.      ДП „Лісівничо-екологічний просвітницький центр" / Держ. ком. лісового та мисливського госп-ва України, Івано-Франків. обл. упр. лісового та мисливського госп-ва. - Урочище „Діброва", 2008. - 12 с.

Видання містить образотворчий матеріал про лісоцентр, розташований в урочищі „Діброва" на Богородчанщині.

146.      Івано-Франківська область : екскурс. путівник / кер. проекту М. Чопей. - [б. м.], 2009. - 1 к. в обкл.

147.      Івано-Франківщина / ред. Г. Барабаш. - Л. : Сидоренко Г. В., 2008. - 141 с.

Це - перше видання з серії „Туристична енциклопедія", яке подає відомості відпочинково-розважального змісту.

148.      Книжечка організатора спортивного туризму / Пласт - Нац. Скаутська Орг. України ; упоряд. : Ю. Юзич, Н. Карабин. - К., 2009. - 38 с.

Крім правил проведення туристських подорожей, видання містить тексти про Карпатську групу УПА „Говерля", формування і становлення туристичного руху в Галичині та ін.

149.      Косило М. Ю. Мандруйте з нами : Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, М. Б. Човган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 28 с.

В даному збірнику коротко висвітлена робота Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, його відділів, дитячих турбаз, філій.

150.      Косило М. Ю. Мандруємо разом : дитячі турбази Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, Г. М. Маловічко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 35 с.

В даному збірнику подано опис дитячих туристських баз облдержцентру туризму і краєзнавства учнівської молоді, пропонуються розроблені екскурсійні маршрути для ознайомлення з Прикарпаттям.

151.      Косило М. Ю. Мандруємо шкільними музеями. Івано-Франківська область / М. Ю. Косило, Р. М. Шутка. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 48 с.

В запропонованому виданні коротко описано зародження та розвиток музеїв навчальних закладів в Україні, зокрема вперше подаються короткі відомості про всі музеї навчальних закладів Івано-Франківської області, їх місце розташування, порядок роботи.

152.      Маланюк Т. Туризм і краєзнавство у школі : навч.- метод. посіб. / Т. Маланюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 104 с.

У навчально-методичному посібнику подано історичні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності, а також рекомендації про використання багатьох форм такої діяльності.

153.      Методичні рекомендації з питань провадження екскурсійної діяльності / Івано-Франків. облдержадмін., Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовн. зв'язків та інвестицій. - Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2009. - 56 с.

Автори методичних рекомендацій ставили за мету підготувати узагальнюючий довідково-інформаційний збірник на допомогу майбутнім екскурсоводам.

154.      Палков Т. Українські Карпати : автомобільні маршрути : путівник / Т. Палков. - Л. : Ладекс, 2009. - 65 с.

Пропонований путівник ознайомить мандрівників з найцікавішими місцями Українських Карпат.

155.      Прикарпатський туристичний довідник : Яремче. Микуличин. Татарів. Яблуниця. Поляниця. Буковель. Ворохта. - Т. : С. О. Петренко, 2008. - 47 с.

 

156.      Косило М. Позашкільна туристсько-краєзнавча робота : [про історію розв. краєзн. туризму в Україні розповідає дир. Івано-Франків. облдержцентру туризму і краєзнавства] / М. Косило // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 36 (верес.). - С.12.

157.      Серебрій В. Дитячо-юнацький туризм і формування творчої особистості : [Всеукр. наук.-практ. конф. в Івано-Франків. обл.] / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 36 (верес.). - С. 10-11. 

 

 

 

 

 

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

158.      Фабрика Р. Я - репортер / Р. Фабрика. - Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2009. - 459 с.

На сторінках цього незвичайного видання читачі знайдуть невелику дещицю того, що створив упродовж 50 років член Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Роман Фабрика.

 

159.      Назарчук Д. „Книга - найкраще, що може залишити після себе людина" : [про засл. ж-ста України Р. Фабрику та його кн. „Я - репортер"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 31 жовт. (№ 206). - С. 22.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

 

160.      Бабій Л. Наукова бібліотека в сучасному суспільстві / Л. Бабій // Бібліотечна справа. - 2009. - № 3. - С. 21-22.

161.      Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикл. Наук. б-ки Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника) / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 8. - С. 31-32.

 

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

162.      Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття / ред.-упоряд. Б. Ткачук. - Коломия, 2005. - 39 с.

Дане видання знайомить читача з історією та окремими унікальними експонатами  музею.

 

163.      Віртуальна екскурсія по музеях світу / ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. Люба, І. Салій ; відп. за вип. Л. Бабій // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - № 19. - С. 20-30 ; № 20. - С. 12-16.

164.      Головацька І. Архівні та музейні заклади Івано-Франківщини як складова інформаційного ресурсу реґіону / І. Головацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. - С. 34-41.

165.      Ткачук Я. Музейник із Коломиї : [з історії створення В. Кобринським укр. музею в Коломиї] / Я. Ткачук // Народне мистецтво. - 2009. - № 1. - С. 14-17.

 

 

 

МИСТЕЦТВО

 

166.      Библюк З. Возвеличені талантом / З. Библюк. - Косів : Писаний Камінь, 2007. - 64 с.

У книзі подано короткі характеристики життя і діяльності митців Косівщини - заслужених працівників України.

167.      Винарчик М. Чудотворні ікони Болоньї / М. Винарчик. - Івано-Франківськ : Сімик, 2008. - 56 с.

Публіцистичне видання - результат значної пошукової роботи автора, активного дописувача івано-франківської газети „Нова Зоря".

168.             Врятовані скарби : кат. реставр. ікон ХVІІ-ХХ ст. з колекції Івано-Франків. краєзн. музею / реставратор В. Твердохліб. - Л. : Манускрипт-Львів, 2009. - 127 с.

            Альбом присвячений врятованим пам'яткам західноукраїнського іконопису ХVІІ-ХХ ст. Опубліковані вперше, ікони є результатом 14-літньої праці художника-реставратора Валерія Твердохліба.

169.             Ліжникарство : кластер „Ліжникарство та інші художні промисли" / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2008. - 14 с. : фото.

            Альбом присвячений одній із провідних галузей народних промислів на Прикарпатті, що має давні традиції та необмежені можливості розвитку і модернізації.

170.            Річка К. Любіть Україну : фотоальб. / К. Річка. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 64 с.

            Альбом містить фотокартини, любовно оформлені автором. Кожна з них - це історія, яку митець може довго розповідати.

171.            Стасько Б. Танці з Прикарпаття : навч. посіб. / Б. Стасько. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 206 с.

            У книзі представлено фольклорні танці Прикарпаття та хореографічні постановки митців Карпатського краю, які виконуються аматорськими та професійними колективами.

 

172.            Бурдуланюк Г. Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ-початку ХХ століть / Г. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 23-27.

173.            Назарчук Д. „Врятуймо скарби разом!" : [про вист. відреставр. тв. іконопису ХVІІ-ХХ ст. в обл. краєзн. музеї] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 3 груд. (№ 229). - С. 6.

 

 

 

 

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

 

174.            Данилюк В. Живопис : [проспект] / В. Данилюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 1 папка (15 окр. арк.).

            Представлений образотворчий матеріал дозволить скласти уяву про творчість Василя Данилюка, як справжнього фахівця-універсала, який володіє різноманітною технікою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

175.            Микола Джичка : вибране / літред. Л. Дейнега. - Івано-Франківськ, 2009. - 64 с.

            Альбом містить образотворчий матеріал головного художника Івано-Франківського обласного художнього музею.

176.            Мартинюк Л. Я захоплююсь творіннями твоїми, Господи! / Л. Мартинюк. - К., 2008. - 290 с.

            Запропонована добірка полотен художника, уродженця смт. Солотвин Богородчанського району, відображає своєрідне присвячення Національному Київському ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАНУ та його працівникам, які надихнули митця на створення живописної серії вражень від перебування у цьому дивовижному місці.

177.            Іван Марчук : живопис / Івано-Франків. худож. музей. - Івано-Франківськ, 2008. - 64 с.

            Видання містить образотворчий матеріал заслуженого художника України з персональної виставки в м. Івано-Франківську.

178.            Родина Іванцевих : біогр. нариси / авт.-упоряд. І. Д. Іванцев. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 52 с.

            У даному виданні подаються короткі біографічні нариси  про художника Д. Іванцева та його родину.

179.            Токарук І. Ювілейна виставка малярства / І. Токарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 17 с.

            Альбом містить образотворчий матеріал виставки івано-франківського художника І. Токарука.

 

180.            Гнатюк М. Політ душі Василя Гривінського : худож. з Косова / М. Гнатюк // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 100-101.

181.            Гузар З. Мій Михайло Білас : [про картини худож.] / З. Гузар // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 42-45.

182.            Кузенко П. Не мав „зерна неправди за собою" : [про худож. Д. Іванцева та моногр. М. Аронця „Денис-Лев Іванцев: Життя і творчість" (К., 2008) / П. Кузенко // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 142.

183.            Плугатор Г. Глиняний шедевр... із гаража : [знайдено глин. панно О. Заливахи і виставлено в галереї „Цмок" м. Івано-Франківська] / Г. Плугатор // Експрес. - 2009. - 3-10 груд. (№ 179). - С.12.      

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

 

184.      Гнатюк М. Різьбяр Микола Грепиняк і народне мистецтво Косівщини / М. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 2. - С. 104-110.

185.      Ковальська О. З овечки - пальтечко! : [про мистец. вовнян. одягу на Косівщині] / О. Ковальська // Експрес. - 2009. - 1-2 груд. (№ 178). - С. 12.

186.      Мартинець С. Вишиває тато льолю для дитяти : [про вишивальника Д. Пожоджука з с. Космач Косів. р-ну] / С. Мартинець // Сільські вісті. - 2009. - 6 жовт. (№ 114). - С. 4.

187.      Тунік-Чорна Ю. „Зліпила мама коника..." : [про майстриню сир. фігурок із с. Брустори Косів. р-ну М. Петрів] / Ю. Тунік-Чорна // Високий замок. - 2009. - 26 жовт. (№ 194). - С. 8.

188.      Чіх-Книш Б. Традиції та майбутнє мистецтва Гуцульщини : [про Косів. ін-т приклад. та декор. мистец.] / Б. Чіх-Книш // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 3. - С. 95.

 

МУЗИКА

 

189.      Дутчак В. Дзвеніть могутньо, святі бандури... : До 40-річчя Івано-Франків. муніципал. капели бандуристів / В. Дутчак, С. Жовнірович, М. Шевченко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 147 с.

Музично-краєзнавче видання досліджує бандурне мистецтво на Прикарпатті в контексті розвитку ансамблевого виду виконавства на бандурі, подає окремі рецензії на концертні виступи колективу, спогади та інтерв'ю керівника та учасників капели бандуристів у засобах масової інформації, переліки учасників та репертуару різних років.

190.      „Первоцвіт" : з піснею у нове тисячоліття : вибр. хор. тв. укр. композиторів : з репертуару нар. аматор. хору Нар. Дому с. Микитинці / упоряд. Г. Карась. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 79 с.

У нотне видання ввійшли твори українських композиторів з репертуару останніх десяти років народного аматорського хору „Первоцвіт".

191.      Робоча навчальна програма та методичні рекомендації спецкурсу „Музична культура української діаспори" / уклад. Г. В. Карась. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 39 с.

192.      Українські народні пісні з репертуару Ольги Велки : вокально-пед. репертуар. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 67 с.

Пропонований збірник містить 25 пісень з репертуару Ольги Велки, заслуженої артистки України, солістки-вокалістки обласної філармонії.

 

 

193.      Андрійчук П. „Арканове коло" Михайла Гринишина : [про нову кн. нар. арт. України, хор. дириг.] / П. Андрійчук // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 2. - С. 82-86.

194.      Назарчук Д. Опера: не нудно! : [в Івано-Франківську започатковано Міжнар. муз. проект „Оперний феєрверк"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 8 жовт. (№189). - С. 26.

 

ТЕАТР

 

195.      Антоненко А. Правда - мов кара : [вистава „Солодка Даруся" Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатру висунута на здобуття Шевченків. премії] / А. Антоненко // День. - 2009. - 25 листоп. (№214). - С. 2.

196.      Дроздовський Д. Крик і мовчання: вистава івано-франківців „Солодка Даруся" - серед номінантів на Шевченків. премію / Д. Дроздовський // День. - 2009. - 16 груд. (№ 228). - С. 7.

197.      Клименко В. Солодка, як смерть : [про виставу академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка „Солодка Даруся" М. Матіос в Києві] / В. Клименко // Україна молода. - 2009. - 3 груд. (№ 226). - С. 14.

198.      Крот Т. Залюблені в „Солодку Дарусю" :  [про виставу облмуздрамтеатру ім. І. Франка у Києві] / Т. Крот // Демократична Україна. - 2009. - 11 груд. (№ 349). - С. 19.

199.      Назарчук Д. Далі - тиша... : [про нар. арт. України В. Родя та засл. арт. України Т. Перету і їхній бенефіс в облмуздрамтеатрі ім. І. Франка] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 12 груд. (№ 236-237). - С. 26.

200.      Пуляєва Л. Феномен Коломийського „мандрівного театру" : [про Коломийс. акад. обл. драм. театр. ім. І. Озаркевича] / Л. Пуляєва // Високий замок. - 2009. - 3 листоп. - С. 6.

201.      Родь В. Я ранимий, тому боюсь людей : [розмова з нар. арт., корифеєм Івано-Франків. академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2009. - 31 жовт. (№ 206). - С. 26.

202.      Чужинова І. Фантастична Даруся : [„Солодка Даруся" М. Матіос у постановці академ. облмуздрамтеатру ім. І. Франка - на столич. сцені] / І. Чужинова, В. Гриневич // Голос України. - 2009. - 9 груд. (№ 233). - (На здобуття Шевченківської премії).

 

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

 

203.      Кисілевський З. Катакомбні дзвони : проповіді / З. Кисілевський. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2009. - 119 с.

В книжці зібрано частину проповідей бл. п. о. Зеновія Кисілевського, деякі листи до нього і про нього, спогади про родину.

204.      Святий Йосиф Обручник / кн. уклала М. Влад. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 316 с.

Головна мета книги Марії Влад - висвітлити постать святого Йосифа Обручника, опікуна Пресвятої родини, який назавжди залишиться взірцем батька для усіх християнських родин.

205.      Терлецький Р. „Вагітний тато" / Р. Терлецький. - Івано-Франківськ : Апостол, 2009. - 70 с.

         Книга розповідає про обов'язки матері і батька з релігійної точки зору.

206.      Шептицька С. з Фредрів. Молодість і покликання о. Романа Шептицького / С. з Фредрів Шептицька. - Л. : Свічадо, 2009. - 192 с.

Спогади Софії Шептицької про свого великого сина - одне з найважливіших документальних джерел до біографії Митрополита Андрея Шептицького.

 

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

 

207.      Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Зб. наук. ст. - Івано-Франківськ, 2008-2009.

Вип. ХХ. - 288 с.

Вип. ХХІ. - 285 с.

208.      Вісник Прикарпатського університету: Історія. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008-2009.

Вип. ХІV. - 164 с.

Вип. ХV. - 144 с.

209.      Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. - Івано-Франківськ : Плай, 2008.

Вип. ХVІІ-ХVІІІ. - 298 с.

Вип. ХІХ-ХХ. - 348 с.

210.      Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. Вип. 9. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. - 128 с.

211.      Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2009. - 162 с.

212.      Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ, 2009.

Вип. 14. Ч. 1. - 349 с.

Вип. 14. Ч. 2. - 315 с.

 

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка