Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення” увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка впродовж ІІІ кварталу 2009 р. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.
Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття” та „Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області”, до даного покажчика не включена інформація з цих тем.
Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

 

 

Укладачі:                                                 О. І. Черепович – зав. відділу
краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка
І. А. Боднарчук – головний бібліотекар відділу
краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                     Л. В. Бабій – директор ОУНБ ім. І. Франка

 

 

Тираж 30 пр.

 

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

 1. Гілецький Й. Р. Географія : довід. / Й. Р. Гілецький, Р. Р. Сливка, М. М. Богович. – Х. : Ранок : Веста, 2009. – 477 с.

Довідник містить загальний географічний огляд земної кулі, детально розкриває зміст фізичної та економічної географії.

 1. Гілецький Й. Географія України : проб. підруч. для 8 кл. / Й. Гілецький. – Т. : Підруч. і посіб., 2008. – 240 с. : іл.

         Посібник висвітлює матеріали з географії нашої держави, містить важливі рисунки, схеми, фотографії, які сприяють правильному формуванню уявлень про той чи інший географічний об’єкт, явище тощо.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 1. Курта С. А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук : моногр. / С. А. Курта ; М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай ; Калуш : [б. в], 2008. – 263 с.

         У монографії наведена класифікація, фізичні і хімічні властивості та методи синтезу хлорорганічних сполук моно- та полігалогеноподібних алканів, алкенів, алкадієнів, спиртів, альдегідів і кетонів, карбонових кислот, ароматичних, поліхлорованих та хлорорганічних відходів.

 1. Лизанчук С. Нехай завжди буде сонце... : [про винахідника В. Іванова з Івано-Франківська і його систему опалення] / С. Лизанчук // Демократична Україна. – 2009. – 14 серп. (№ 32). – С. 10.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 1. Воробель А. В. Основи гематології : моногр. / А. В. Воробель ; М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 147 с.

Монографія містить інформацію про особливості кістково-мозкового кровотворення. У ній висвітлено причини, розвиток, прояви захворювань крові (анемій, гемобластозів, лімфом, геморагічних діатезів).

 1. Миколайський М. В. Клінічна психодіагностика: практикум : навч. посіб. / М. В. Миколайський, М. М. Марусинець ; М-во освіти і науки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 278 с.
 2. Миколайський М. В. Клінічна психодіагностика: практикум : додатки : стимульний матеріал, бланки / М. В. Миколайський, М. М, Марусинець ; М-во освіти і науки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 131 с.

У практикумі розкриті завдання і послідовність клініко-психодіагностичного процесу, морально-етичні принципи роботи психолога, особливості аналізу, інтерпретації та оформлення висновків результатів обстеження соматично, психічно і неврологічно хворих.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ

 1. Ідзьо В. Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в ХVІІ-ХVІІІ століттях / В. Ідзьо ; М-во освіти і науки України, Н.-д. Ін-т українознавства. – Л. : Сполом, 2009. – 35 с.

На фактичному матеріалі відтворюються маловідомі, а то й призабуті сторінки відновлення та становлення Української державності в ХУІІ-ХУІІІ століттях та ролі запорізького козацтва в даному історичному процесі.

 1. Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772-1914 рр.) / Л. Сливка. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 218 с. – (Золотий грифон).

Книга присвячена малодослідженій в українській науці темі дрібної шляхти („ходачкової”, „заґродової”, „помісної” тощо). У монографії подано широку характеристику цієї групи як окремої верстви українського населення Галичини.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТ.

 1. Б’ялик М. Люди доблесті і честі : карному розшуку України – 90 р. / М. Б’ялик, І. Голинський, В. Правдивий. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 227 с.

У виданні, підготовленому до друку ветеранами органів внутрішніх справ, йдеться про розвиток і становлення карного розшуку Прикарпаття, його кращих представників – людей доблесті і честі.

 1. Від Полісся до Карпат : Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака / упоряд. : А. В. Кентій, В. С. Лозицький. – К. : Парлам. вид-во, 2005. – 303 с.

У пропонованій книзі на базі архівних документів, переважна більшість з яких друкується вперше, а також спогадів учасників тих подій розкривається складний і небезпечний шлях до Карпат, який пройшли з боями у тилу ворога партизани Сумського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака, висвітлюються їх стосунки зі збройними формуваннями УПА, місцевим населенням Західної України.

 

 1. В’язень на букву „ЗЕТ” : спомини Михайла Зеленчука в літ. опрацюванні Світлани Дякун. – Коломия : [б. в.], 2008. – 223 с.

Книга містить спогади повстанця, учасника бойового підпілля ОУН, політв’язня Михайла Зеленчука, який пережив смертний присуд, пройшов камеру смертників і майже 17 років провів у комуністичних концтаборах. У неволі колишній хорунжий УПА зібрав цікаві етнографічні записи про звичаї  і побут горян, якими і ділиться з читачами. 

 1. Ідзьо В. Міжнародні наукові конференції „Українська діаспора в Росії”, „Українсько-російські взаємовідносини” в Москві у 1997-2007 роках / В. Ідзьо ; М-во освіти і науки України, Н.-д. Ін-т українознавства. – Л. : Сполом, 2008. – 78 с.

У виданні досліджується розвиток української наукової та громадської думки, погляди українських вчених на проблему розвитку української діаспори в Росії, українсько-російських взаємовідносин по організованих та проведених у Москві Міжнародних наукових конференціях у 1997-2007 роках.

 1. Ідзьо В. Український Університет міста Москви у 1992-2007 роках / В. Ідзьо. – Л. : Сполом, 2008. – 90 с.

На великому фактологічному джерельному матеріалі автор висвітлює роль українських науковців в утворенні першого в Російській Федерації за довговікову історію українства в Росії Українського Університету в Москві.

 1. Ідзьо В. „Українізація. Голодомор. Сибірські концтабори” / В. Ідзьо ; М-во освіти і науки України, Н.-д. Ін-т українознавства. – Л. : Сполом, 2008. – 42 с.

У праці на фактичному матеріалі, який автор черпав із часописів, наукових праць та в архівах Росії та України, відтворюються незнані сторінки псевдобільшовицької „українізації” в 20-х роках, голодомору в 30-х роках та заслання українців за спротив тоталітарному режиму у сибірські концтабори в 30-50-х роках ХХ ст.

 1. Мохорук Д. Тяжкий хрест : худож.-краєзн. роман-хроніка : Тетралогія. Т. 3 : Гіркий присмак / Д. Мохорук. – Снятин : ПрутПринт,  2009. – 260 с.
 2. Мохорук Д. Тяжкий хрест : худож.-краєзн. роман-хроніка : Тетралогія. Т. 4 : Недоспівана пісня / Д. Мохорук. – Косів : Писаний Камінь, 2009. – 288 с.

Автор продовжує розвивати тему національно-визвольних змагань населення Покуття під час розпаду Австро-Угорської монархії. На основі історичних матеріалів, легенд, новел та переказів змальовано вояків Української Галицької Армії, Січових Стрільців; життя українців Галичини в період Першої світової війни; відомих письменників і митців, громадсько-політичних діячів Галичини і Покуття початку ХХ століття.

 

 1. Осередок нашої духовності : рек. бібліогр. покажч. (до 140-ліття т-ва „Просвіта”) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [укладачі : В. Дволітка, М. Качорак, ред. Г. Горбань, відп. за вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2008. – 39 с.

Видання присвячене 140-річному ювілею Товариства „Просвіта”, яке діяло в другій половині ХІХ-першій половині ХХ століть та відновило свою діяльність у 90-х роках з настанням незалежності України. Включає монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань.

 1. Назарчук Д. „Тріщина через усе життя” : [про вист. в Івано-Франківську, присвяч. спогадам жінок, вивезених в роки війни на примус. роботи в Німеччину ] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 11 верес. (№ 170).
 2. Пересунчак О. Дорогою болю Ярослава Лесіва [члена УГГ, вчителя, священика з с. Лужки Долин. р-ну] / О. Пересунчак // День. – 2009. – 14 серп. (№ 142). – С. 20.

 

СТЕПАН БАНДЕРА: 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

 1. Батьківщина Степана Бандери : Пам’ятні місця Старого Угринова / Музей визвольних змагань Прикарпат. краю. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 31 с. : іл.

Путівник розповідає про бандерівський націоналістичний дух, який витає в Старому Угринові Калуського району; про зв’язок минулих і прийдешніх поколінь в історії типового галицького села, яке перетворилося на мекку для українських націоналістів.

 1. Лавренюк С. Степан Бандера – на пам’ятній монеті / С. Лавренюк // Голос України. – 2009. – 16 верес. (№ 173). – С. 12.
 2. Патриляк І. Бандера-Символ і Бандера-Людина / І. Патриляк // Визвольний шлях. – 2008. – № 4. – С. 4-24.

 

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

 1. Богайчук Я. Сліди у майбутнє / Я. Богайчук. – Тлумач : Злагода, 2009. – 187 с.

До збірника увійшли документальні розповіді про славних людей Тлумаччини, які своєю жертовною боротьбою і невтомною працею наближали та утверджували незалежну Україну.

 1. Бондар П. Мій Снятин : 850-річчю Снятина присвяч. / П. Бондар. – Снятин : [В. Лазаренко], 2008. – 20 с.

Видання містить образотворчий матеріал про древнє покутське місто Снятин.

 1. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України : матеріали міжнар. наук. конф., Галич, 10-11 жовт. 2008 р. : до 1110-річчя першої письм. згадки про Галич / Нац. заповідник „Давній Галич”. – Галич : Давній Галич, 2008. – 214 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення науковців України, Росії та Польщі.

 1. Гетьман І. Історія села двох братів / І. Гетьман. – Вид. друге, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Б-чка газ. „Вперед”, 2007. – 335 с.

Книга присвячена історії села Братківці Тисменицького району. Відійшовши від „сухих” канонів історичного дослідження, автор подає яскраву картину життя села,  трагічні та радісні сторінки його минулого. У книзі зібрано унікальний фольклорний матеріал, численні ілюстрації.

 1. З історії освіти Тлумаччини. Т. ІІ / [упоряд. : І. Попадинець, Д. Боднарчук]. – Коломия : Вік, 2009. – 461 с.

В книзі продовжується систематизований виклад історії зародження та розвитку освіти Тлумаччини, зокрема ряду загальноосвітніх шкіл різних ступенів та дошкільних навчальних закладів. Також вміщено додаткові матеріали, порівняльні таблиці та діаграми.

 1. Звід пам’яток Івано-Франківської області : Богородчанський район. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 331 с.

Книга створена у процесі підготовки тому загальнодержавного видання „Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область”. Вона перша в науково-популярній серії, покликаній ближче ознайомити жителів та гостей краю з матеріально-культурним надбанням Прикарпаття, а також привернути увагу до проблем дослідження і збереження пам’яток.

 1. Здвиженський храм / авт.-упоряд. М. Равшер. – Снятин : ПрутПринт, 2008. – 471 с.

В збірнику нарисів, спогадів та художніх творів осмислюється історія відомого на Прикарпатті непересічними подіями підгірського села Кобаки Косівського району.

 1. Тлумач – стародавнє місто Прикарпаття / упоряд. М. Дземан. – Тлумач : Злагода, 2008. – 94 с.

Книга знайомить читача з історією Тлумача – одного з найдавніших міст Прикарпаття, у ній також друкуються уцілілі фотознімки минулих часів, сучасні фото та хроніка життя міста за останні двадцять років.

 1. „850 років м. Снятину” : [дизайн монети, іст. довідка про м. Снятин] // Банкноти і монети України-2008. Вип. 13. – К., 2009. – С. 68-69.
 2. Назарчук Д. Вулкан пускає бульки і плюється грязюкою : [з історії грязев. вулкану біля с. Старуні Богородчан. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 24 верес. (№ 179). – С. 21.
 3. Тимочко П. Історія нашого села [Кальна Долин. р-ну та некрополі Євгенії з Кобринських Кирчів і Антона Вариводи] / П. Тимочко // Порадниця. – 2009. – 16 лип. (№ 29). – С. 16.

 

АРХЕОЛОГІЯ

 1. Томенчук Б. Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття : матеріали археолог. дослідж. 1976-2006 рр. / Б. Томенчук ; Ін-т археол.  нац. акад. України [та ін.]. – Івано-Франківськ : [Третяк І. Я.], 2008. – 695 с.

У монографії представлені основні результати археологічних досліджень городищ Малої галицької землі (Галицько-Буковинського Прикарпаття), які проводились автором у 1976-2006 рр. на території Чернівецької та Івано-Франківської областей.

ЕТНОГРАФІЯ

 1. Стасько Б. Український народний одяг (Західні етнографічні регіони) : навч.-метод. посіб. / Б. Стасько, Н. Марусик ; М-во освіти інауки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Плай], 2009. – 119 с. : іл.

У посібнику детально охарактеризовано жіночий і чоловічий народний одяг Західних етнографічних регіонів України та одяг українців, які проживають на теренах Польщі на історично українських землях, проаналізовано тканини, крій, способи зшивання деталей, розглянуто різні види вишивок.

 1. Клапчук В. Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. / В. Клапчук // Мандрівець. – 2009. – № 3. – С. 18-26.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1. Лобарчук О. Що може приватний ЖЕК : [з досвіду м. Івано-Франківська] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 6 серп. (№ 141). – С. 6.

КУЛЬТУРА

 1. Миронець В. Свято української культури : [про Всеукр. фест. „Карпатський вернісаж” в Івано-Франківську] / В. Миронець // Порадниця. – 2009. – 10 верес. (№ 37). – С. 1, 16.
 2. Назарчук Д. Етнографічний музей „Покуття” став окрасою фестивалю : [про обл. фест. „Покутські джерела” та відкр. в Городенці музею] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 28 серп. (№ 160). – С. 6.
 3. Пужаковська О. Зарясніє Ворохта грибами після... фестивалю грибів / О. Пужаковська // Високий замок. – 2009. – 15 верес. – С. 2.

 

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

 1. Луцький А. І. Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ : навч. посіб. / А. І. Луцький ; М-во освіти і науки України ; Укр. Акад. наук, Івано-Франків. ун-т права ім. Д. Галицького. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 190 с.

Наукове дослідження присвячене можливостям застосування методу експертних психологічних оцінок у кримінальному судочинстві.

 1. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності : теорія і практика : моногр. / О. Я. Мариновська, ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Симфонія форте], 2009. – 498 с.

У  монографії  розкрито  зміст,   структуру поняття „проектно-впроваджувальна діяльність”, виявлено та обґрунтовано закономірності, принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності, розроблено наукові основи системи цієї діяльності та технології формування готовності вчителів до її здійснення в закладах післядипломної педагогічної освіти.

 1. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : наук.-метод. посіб. / О. Мариновська ; Упр. освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін. ; Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

Науково-методичний посібник розкриває теорію і практику векторного моделювання інноваційного освітнього простору на матеріалі однієї з експериментальних шкіл.

 1. Пилипів В. М. Теорія представлень груп та її застосування : навч. посіб. / В. М. Пилипів ; М-во освіти та науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 155 с.

У посібнику, підготовленому викладачами ПНУ ім. В. Стефаника, розглядаються основні поняття теорії лінійних представлень скінченних груп, які грунтуються на відомому матеріалі із теорії груп та лінійної алгебри. Зібрано основний матеріал з даної теми і викладено його в послідовній і доступній формі.

 1. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посіб. / ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 438 с.

Навчальний посібник спрямований на реалізацію положень Болонської декларації. Запропоновані предметно-орієнтовані тести з розділу „Динаміка” закритої форми за змістом відповідають програмі з теоретичної механіки для вищих навчальних технічних закладів.

 1. Марчук Г. Людина невтомної вдачі : [про С. Хороба, члена Нац. спілки журналістів України, доктора філософії ПНУ ім. В. Стефаника] / Г. Марчук // Слово Просвіти. – 2009. – 9-15 лип. (№ 27). – С. 7.

 

ТУРИЗМ

 1. Атаманюк Я. Д. Діяльність туристської самодіяльної організації : навч.-метод. посіб. / Я. Д. Атаманюк, Т. Д. Атаманюк, П. А. Горішевський ; Галицька академія. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 278 с.

Посібник складено на основі базових підручників із спортивного туризму та методики туристсько-краєзнавчої роботи, організації туристичної діяльності. У виданні розкривається суть основних понять самодіяльного туризму, подається характеристика туристських організацій, розкриваються основні напрями їх діяльності. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи у галузі туризму.

 1. Гуменюк В. Фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання туристичної галузі : навч. посіб. / В. Гуменюк ; М-во освіти і науки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 258 с.

У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні, практичні питання фінансово-економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання туристичної галузі. Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу застосовуються схеми, графічний і табличний матеріал.

 1. Кудін Д. П. Туризм Карпатського регіону : навч.-метод. посіб. / Д. П. Кудін ; Галицька академія. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 250 с.

Розглянуті питання підготовки до занять туризмом, безпечної організації походів в гірських умовах, незалежно від умов і складності маршруту.

 

 1. Маланюк Т. Туризм і краєзнавство в школі : навч.-метод. посіб. / Т. Маланюк ; М-во освіти і науки України ; Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Кушнір Г. М.], 2009. – 91 с.

У навчально-методичному посібнику подано історичні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності. Дані рекомендації для використання багатьох форм туристсько-краєзнавчої діяльності.

 1. У краю Черемоша / Верховин. райдержадмін. і райрада. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 80 с.

Видання містить текстовий та ілюстрований матеріал про гуцульський геоетнопростір, зокрема – екскурсійні маршрути визначними місцями регіону.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

 1. Бобешко Л. Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів : [з досвіду роботи Долин. центр. район. б-ки] / Л. Бобешко, О. Андреєва // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 2. – С. 32-36.
 2. Григорів Н. Не можемо його забути : [про літ.-мист. годину в Івано-Франків. обл. б-ці для дітей, присвяч. пам’яті поета Т. Мельничука] / Н. Григорів // Літературна Україна. – 2009. – 17 верес. (№ 30).
 3. Пилип Я. Від традиційної книгозбірні до сучасної інформаційної установи : [з досвіду роботи наук.-техн. б-ки Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу] / Я. Пилип // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 2. – С. 48-50.
 4. Раковецька М. Бібліотека як центр місцевої громади : [з досвіду роботи б-к Рожнятів. ЦБС] / М. Раковецька // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 2. – С. 28-31.

 

ФОЛЬКЛОР

 1. Гірська веселка : у 2 ч. Ч. 1 / авт.-упор. І. Мисюк. – Снятин : ПрутПринт, 2009. – 287 с. : фотоіл.

У книзі розповідається про культуру, освіту та рукотворне мистецтво провідних митців і умільців гірських сіл Косівщини і Верховинщини. Передано кращі взірці гуцульського фольклору та дійства народних свят, звичаїв, обрядів, традицій.

 

 1. Приповідки / почув, записав і впоряд. Степан Пушик ; ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т філології, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 358 с.

Цією збіркою Степан Пушик започатковує бібліотеку своїх записів усної народно-поетичної творчості в багатьох томах. До книги включено майже 13 тисяч поетичних мініатюр: прислів’їв, приказок, зібраних в основному в Західній Україні.

МИСТЕЦТВО

 1. Конів В. Мій Краю, мій Раю... / В. Конів. – Калуш : [б. в.], 2008. – 64 с.

Альбом містить образотворчий матеріал та поетичні твори автора – уродженця м. Калуша.

 1. Савчин П. Біль моєї душі / П. Савчин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 55 с.

У виданні подано біографію та репродукції картин калуського художника Петра Савчина.

 1. Стасько Б. Митці народної хореографії Прикарпаття / Б. Стасько, Н. Марусик ; М-во освіти і науки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 163 с.

Посібник знайомить із багатогранною творчістю знаних хореографів Прикарпаття – Ярослава Чуперчука, Володимира Петрика, Алли Зібаровської, Василини Чуперчук та їх мистецьким доробком.

 1. Чуйко О. Розпис на шовку / О. Чуйко ; Нац. спілка худож. України ; ПНУ ім. В. Стефаника ; Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : [б. в. ], 2008. – 24 с. : іл.

Альбом містить репродукції творів кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри дизайну Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника О. Чуйка.

 1. Атаманюк Ю. Природа пише казкові сюжети : [про майстра ліс. скульптури І. Фартушного родом з Івано-Франківщини] / Ю. Атаманюк // Українська культура. – 2009. – 1 серп. (№ 16). – С. 8.
 2. Інжуватова Х. Раз овечка, два килим : [про майстриню з виготовлення килимів та ліжників В. Боцвінко з с. Буковець Івано-Франків. обл.] / Х. Інжуватова // Експрес. – 2009. – 17-19 лип. (№ 101-102). – С. 14.
 3. Пасюта А. „Мы отдали Параджанову свою правдивую жизнь” : [жителі Верховини та актори розповідають про зйомки фільму „Тіні забутих предків” С. Параджановим] / А. Пасюта // Сегодня. – 2009. – 3 сент. – С. 10-11.

 

МУЗИКА

 1. Доронюк В. Д. Українська музична етнопедагогіка : моногр. / В. Д. Доронюк, М. В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Плай], 2009. – 535 с.

У монографії, підготовленій викладачами ПНУ ім. В. Стефаника, розкрито предмет і принципи методики української музичної етнопедагогіки в її історичному, етнокультурному, етногенетичному контекстах і як систему знань про музичне мистецтво української нації.

 1. Карась Г. 80-річчя митця : [про вшанування на Івано-Франківщині митця, бандуриста з Лондона В. Луціва, уродженця м. Надвірної] / Г. Карась // Українська думка. – 2009. – 1 серп. (№ 116). – С. 6.

 

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

 1. Ідзьо В. Українські Греко-Католики в Росії / В. Ідзьо ; М-во освіти і науки України ; Н.-д. Ін-т українознавства. – Л. : Сполом, 2009. – 79 с.

Видання досліджує історію унійних процесів у Росії, зародження, становлення і розвиток українських Греко-Католицьких громад в Росії, відтворює маловідомі чи забуті сторінки історії УГКЦ в Росії  ХУІІІ-ХХІ століття. 

 1. Козовик І. (отець). Християнська Етика : для старш. кл. / о. І. Козовик, під заг. ред. єпископа Софрона Мудрого ЧСВВ. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. – 215 с.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

 1. Вісник Прикарпатського університету: Економіка. Вип. 7. – Івано-Франківськ : [Плай], 2009. – 324 с.
 2. Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. ХІV. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.
 3. Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. Вип. VІІІ. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 126 с.
 4. Вісник Прикарпатського університету: Філологія (літературо-знавство). Вип. ХVІІ-ХVІІІ. – Івано-Франківськ : [Плай], 2008. – 321 с.
 5. Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. Т. ХІV. – М. [б. в.], 2008. – 198 с.

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка