Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогодення. ІІ кварталДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які нещодавно поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.

Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області", до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:               О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

                            І. А. Боднарчук - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:           Л.В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

 

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1. Каталог наукових видань і підручників кафедри екології за 1993-2000 рр. / ІФДТУНГ. - Івано-Франківськ : Факел, 2001. - 31 с.

В каталозі наведена інформація про наукові видання і підручники, підготовлені і опубліковані викладачами та науковцями кафедри екології Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу впродовж 1993-2000 рр. В коротких анотаціях до кожного видання висвітлений їх основний зміст та проблемні питання.

2. Лучицький Р. Фізика твердого тіла : навч. посіб. / Р. Лучицький, М. Галущак. - Івано-Франківськ : [Факел], 2008. - 251 с.

В посібнику, підготовленому викладачами ІФНТУНГу, висвітлені основні питання кристалохімії і кристалографії, розглянуті механічні, теплові, електронні властивості твердих тіл, а також оптичні і магнітні властивості речовин. Висвітлено методи дослідження фізичних властивостей твердих тіл, фізичні явища та ефекти, що лежать в їх основі.

3. Мончак Л. С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підруч. / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ : Факел, 2007. - 247 с.

Підручник, створений науковцями ІФНТУНГу, складається із семи розділів, у яких знайшли відображення головні теоретичні та практичні питання прикладної геохімії нафти і газу. Висвітлено основи загальної геохімії Землі та її геосфер, геохімію вуглецю та органічної речовини, значна увага приділена прикладним питанням, тобто використанню геохімічних досліджень при прогнозуванні нафтогазоносності і проведенні пошуково-розвідувальних робіт як на суші, так і на морі, контролю за розробкою, експлуатацією нафтогазових родовищ, підземних сховищ газу та станом довкілля.

4. Природно-історична спадщина Старуні : тези доп. Другої Міжнар. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки мамонта і волохатого носорога в Старуні, 15-17 трав. 2008 р. - Старуня; Л.; Івано-Франківськ; Краків, 2008. - 194 с.

Розглядається геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення „Старуня"з викопною фауною волохатих носорогів і мамонта та проявами грязьового вулканізму, сучасна геодинаміка Старуні, вплив джерельної мінеральної води (ропи) села на перебіг захворювань органів травлення та ін.

5. Адаменко О. Якби нині оживили мумію і вона вдихнула наше повітря, то одразу померла б : [розмова з вченим-екологом, проф. ІФТУНГу / записала Д. Назарчук] // Голос України. - 2009. - 25 квіт. (№ 75). - С. 11.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 6. Вісник післядипломної освіти. № 4 / МОЗ України ; Упр. охорони здоров'я; Івано-Франківське базове мед. уч-ще. - Івано-Франківськ, 2009. -168 с.

Запропоновані методичні рекомендації враховують світовий і вітчизняний досвід надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, опираються на реалії охорони здоров'я в Україні та розроблені на основі протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина  невідкладних станів" згідно наказу МОЗ України № 24 від 17.01.2005 р.

7. Кушнір В. Пізнай і відчуй Моршин : нарис присвяч. 130-річчю курорту Моршин / В. Кушнір. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. -    39 с.

Володимир Кушнір - ветеран-курортолог Моршина, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, подає читачеві досто­вірну інформацію про Моршин - одну з кращих оздоровниць Карпатського краю. Автор зробив короткий екскурс в історію Моршина та попу­лярно висвітлив надбання наукових досліджень лікувальних фа­кторів курорту. Обгрунтовано унікальність цієї оздоровниці се­ред піших рекреаційних комплексів України та доцільність ви­бору Моршина для оздоровлення виснаженого сучасними про­блемами людського організму.

8. Лобарчук О. Рецепт для лікарів : [про нові управлін. рішення в Івано-Франків. міськ. клініч. лікарні № 1] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 17 черв. (№ 106). - С. 17.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ

9. Білавич-Кузич Л. Сибірська сага / Л. Білавич-Кузич. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 375 с.

Це хвилююча реалістична розповідь про долі десятків людей, вивезених із восьми сіл Косівського та Надвірнянського районів у 1947 році на сибірське поселення в Омгортоп, що за 500 км  від Омська.

10. Васильчук М. Світочі галицького відродження : Микола Верещинський, брати Білоуси / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2009. - 61 с. - (Коломийська бібліотека ; вип. 3).

У книзі представлено дослідження краєзнавця Миколи Васильчука про чільні постаті українського національно-культурного відродження на Покутті у XIX столітті - Миколу Верещинського та братів Білоусів.

11. Вардзарук Л. Пам'ятаймо! / Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 227 с.  

Пропоноване видання розповідає про репресії, репресованих і загиблих у боротьбі з комуністичним режимом на Івано-Франківщині. Це, зокрема, нариси про Володимира Горбового, Василя Кархута, Ярослава Мельника, Дмитра Котка, Василя Андрусяка та інших борців за волю України.

12. Верига В. За Рідний Край, за нарід свій, або Хто такі дивізійники? / В. Верига. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2006. - 283 с.

Книга висвітлює долі колишніх воїнів дивізії „Галичина", а потім 1-ї Української Дивізії Української Національної Армії. Читачі дізнаються, хто йшов до Дивізії, як і з ким вони воювали і як склалося їхнє життя після війни.

13. Грабовецький В. З історії некрополя Тараса Шевченка : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 47 с.

У книзі перевидається історія передчасної смерті Тараса Шевченка, його похорону на Смоленському кладовищі у Петербурзі, перенесення праху Кобзаря на Україну і перепоховання поета згідно його заповіту на Чернечій горі біля Канева.

14. Грабовецький В. Мої незабутні подорожі по Кобзаревих шляхах та ювілейні шевченківські вечори : за споминами минулих літ : до 200-річчя з дня народж. / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 27 с.

У книзі перевидаються спогади професора В. Грабовецького про мандрівки Тарасовими шляхами, його незабутні ювілейні Шевченкові вечори з минулих 50-70-х років ХХ століття.

15. Грабовецький В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка: до 200-річчя з дня народж. / В. Грабовецький, В. Неумитий. - Вид. 2-е. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 67 с.

У книзі на основі першоджерел і літератури розкриваються сторінки історії села Моринці - батьківщини Тараса Шевченка від початку заснування і до середини ХІХ ст.

16. Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : до 200-річчя з дня народж. / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 67 с.

У книзі розкривається історія села Підлисся - батьківщини Маркіяна Шашкевича з найдавніших часів і до середини ХІХ ст.

17. Із австрійсько-німецької україніки 18-19 століть. Ч. 1 / упорядкув. Б. Гавришкова. - Л. : [Аверс], 2008. - 103 с.

Добірка фрагментів із праць маловідомих  й зовсім невідомих широкій читацькій громаді австрійських та німецьких учених і письменників 18-19 столітть, які тривалий час вивчали Україну. Всі без винятку тексти вперше перекладені українською мовою.

18. Карпинець І. Галичина: Військова історія, 1914-1921 / І. Карпинець;  упоряд. : Ф. Стеблій, Б. Якимович. - Л. : Панорама, 2005. - 407 с.

Книга є першим збірним виданням військово-історичних праць учасника українських визвольних змагань 1918-1921 рр., відомого історика, завідувача Музею історично-воєнних пам'яток НТШ.

19. Leopolis multiplex / [упорядкув. : І. Балинський, Б. Матіяш]. - [К.] : Грані-Т, [2008]. - 478 с. - (De profundis).

Дане видання започатковує інтелектуальну дискусію про Львів і дає можливість побачити різний Львів очима сучасних українських письменників, зокрема й  івано-франківських (Ю. Андруховича, Ю. Іздрика та ін.).

20. Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Д. Михайлова. - К. : Слово, 2007. - 490 с. : іл.

В монографії, що є першим історико-теоретичним дослідженням художньої культури Галиицько-Волинської Русі, мистецька культура розглядається як система, що формувалась на основі соціальних та етнокультурних чинників. Досліджуються зв'язки та контакти із зарубіжними країнами, які позначилися на культурно-мистецьких процесах регіону.

21. Папуга Я. Західна Україна і Голодомор 1932-1933 років: Морально-політична і матеріальна допомога постраждалим / Я. Папуга. - Л. : Астролябія, 2008. - 247 с.

У монографії досліджено суспільну реакцію українців Польщі на Голо­домор 1932-1933 рр. Проаналізовано розповсюдження поза межами СРСР інформації про національну трагедію, заходи порятунку постраждалих та акцію протесту супроти геноциду. Увагу приділено діяльності західноук­раїнських громадсько-політичних організацій і проявам масового руху на місцях.

22. Порендовський В.-І. У кігтях СТЕПЛАГУ : Кенгір 1949-1954 : [спогади] / В.-І. Порендовський. - Л. : Сполом, 2005. - 270 с. - (Джерела до історії українського визвольного руху).

Спогади визначного діяча українського визвольного руху ОУН та УПА Володимира Порендовського знайомлять читача із важкими буднями українсь­ких політичних в'язнів у сталінських концтаборах. Автор, зокрема, розповідає про Кенґірське повстання  - одне з найбільших повстань в'язнів у системі ҐУЛАҐу.

23. Стеф'юк В. Стежками опришків : (іст. зарисовка) / В. Стеф'юк. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 54 с.

Автор на основі наукових джерел описує опришківський рух на Косівщині. Відображає зародження руху опришків, їхні бойові дії проти польської шляхти, а також славного опришка Олексу Довбуша.

ІСТОРІЯ КРАЮ ХХ СТ.

24. Арсенич П. Просвітянський календар на 2009 рік / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2009. - 96 с.

Видання покликане допомогти всім, хто цікавиться питаннями краєзнавства, у підготовці до відзначення ювілеїв відомих громадсько-політичних діячів, літераторів, митців, науковців та уродженців краю, які своїм життям і діяльністю пов'язані з Просвітою.  

25. Гренджа-Донський В. Героїчний чин Карпатської України : Під чоботом окупанта ; Мадярські звірства / В. Гренджа-Донський. - [Б. м.] : [Свобода], [2008]. - 100 с.

Письмен­ник описав звірства угорських окупантів на теренах Карпатської України, адже короткий час існування Україн­ської держави на теренах сьогоднішнього Закарпаття породив цілу когорту героїв. Видання приурочено 70- річчю  тих героїчних подій.

26. Надвірнянщина : хресна дорога народного болю / Від. культури і туризму Надвірнянської райдержадмін. - [Івано-Франківськ] : Лілея-НВ, 2008. - 568 с.

Видання розповідає про національно-визвольну боротьбу населення Надвірнянщини у 40-50-х роках XX століття. Зміст книжки становлять спогади учасників і свідків тих подій, а також списки загиблих та потерпілих у тій борні.

27. Передерко В. Східна Галичина в політиці Російської імперії (1900-1914) : [моногр.] / В. Передерко. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 299 с.

Монографія допоможе переосмислити і об'єктивно відтворити складний і неоднозначний період в історії України, Росії та Східної Європи в цілому напередодні Першої світової війни.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

28. Гах С. З обіймів смерті : спогади, повісті, вірші про УПА / С. Гах. -Івано-Франківськ : СІМИК, 2008. - 223 с.

Друга книга Стефана Гаха, зв'язкового Української Повстанської Армії з 14-річного віку, - це спогади про бойові будні, побратимів по зброї, зверхників українських повстанців сотенних „Шрама" і „Хмару", документальні повісті, вірші про пережите на партизанських стежках і в концтаборах Воркути.

29. „Грім". Полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали / упоряд. Р. Грицьків. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2008. - 127 с. - (Події і люди ; кн. 5).

Видання присвячене полковнику УПА Миколі Твердохлібу - „Грому". Крізь призму спогадів безпосередніх учасників подій та інших матеріалів у збірнику зображено життя і діяльність видатного повстанського командира, а також висвітлено національно-визвольну боротьбу 1930-1950-х років у Карпатах.

30. Коломийщина повстанська [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / упоряд. М. Андрусяк. - Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2008. - 1 папка (15 окр. арк.).

Для листівок використано світлини з книжок М. Андрусяка „Брати грому", „Брати вогню" та „Брати просторів", серед яких і знайдені 2007 року А. Мигалюком у с. Воскресінцях Коломийського району.

31. Листівки Української Повстанської Армії [Образотворчий матеріал] / за ред. М. Гримич. - К. : Дуліби ; Торонто : Літопис УПА, 2008. - 69 с. : іл. - (Невідома історія).

У книзі опубліковано маловідомі поштові листівки, пов'язані з визвольною діяльністю Української Повстанської Армії.

32. Посівнич М. Нескорений командир / М. Посівнич. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2007. - 62 с.

У пропонованому виданні висвітлюється життєвий шлях провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного лідера національно-визвольної боротьби українського народу.

33. Я б'ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки... : невідомі док. Орг. Укр. Націоналістів. Рік 1930 : присвяч. пам'яті Є. Коновальця і 75-ій річниці утворення ОУН. - К. : Темпора, 2003. - 271 с.

Євген Коновалець (1891-1938) - одна з найцікавіших постатей української історії минулого століття: полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів. Його критичні роздуми та оцінка першого року діяльності ОУН становлять інтерес для істориків та політологів, усіх, хто цікавиться історією України ХХ-го століття.

 СТЕПАН БАНДЕРА: 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

 34. Степан Бандера, родина та його соратники : турист. путівник / Історико-мемор. музей С. Бандери. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 61 с.

Видання знайомить з біографіями провідника ОУН та його рідних і побратимів. Путівник розрахований на учнівську та студентську молодь, екскурсоводів, туристів та широку громадськість.

35. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упорядкув. М. Посівнича. - Т. : Астон, 2008. - 447 с.

Пропоноване видання присвячене життю та діяльності Провідника українського визвольного руху Степана Бандери в 1920-1950-х роках. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу Організації Українських Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні.

36. Ковальчук В. Степан Бандера / В. Ковальчук. - К. : [б. в.], 2009. - 62 с. - (Великі українці).

У книзі в науково-популярному форматі на підставі широкого кола історичних джерел розповідається про одного із борців за незалежність України - Степана Бандеру. Простежено його походження, риси характеру, життєвий шлях, родинне життя, політичні погляди, діяльність в ОУН.

37. Посівнич М. Степан Бандера - життя, присвячене свободі / М. Посівнич. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2008. - 111 с. - (Події і люди ; кн. 3).

Пропоноване дослідження присвячене життю і діяльності Провідника ОУН та ЗЧ ОУН Степана Бандери в 1920-1959 рр. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу і роль ОУН і ЗЧ ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах. Крім того, можна довідатись про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувалася особистість майбутнього Голови проводу ОУН.

38. Федорів Т. Наш Бандера / Т. Федорів. - Івано-Франківськ ; Старий Угринів : Нова Зоря, 2008. - 86 с.

Книжка Тараса Федоріва - неординарний погляд нашого сучасника на український феномен, власне тлумачення драматичного поєднання українського патріотизму і україн­ської демократії. Значну увагу присвячено тематиці бандерівського руху, минулого та сучасності рідного села Провідника ОУН Степана Бандери Старого Угринова, розкрито круговерті української історії.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

39. Грабовецький В. Культура Печеніжина крізь століття / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ ; Печеніжин : [б. в.], 2008. - 371 с. - (Наукові записки Прикарпатської історичної школи).

У книзі уродженець селища академік Володимир Грабовецький публікує фундаментальну монографію „Культура Печеніжина крізь століття", починаючи із праісторичної доби до нашого часу.

40. Грабовецький В. Літопис Галицького замку та середньовічна фортифікація Галича / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ, 2009. - 67с.

Автор присвячує свою працю науковцям Національного заповідника „Давній Галич", які священно оберігають галицьку княжу літописну спадщину.

41. Івано-Франківський некрополь / упоряд. М. Головатий. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 47 с. : іл. - (Моє місто ; № 18).

У виданні подається коротка історія Івано-Франківського цвинтаря, опис могил, що збереглися, повний список стрільців Української Галицької Армії, що тут поховані.

42. Коломийщина [Образотворчий матеріал] / [текст та упорядкув.: Н. Тарновецька, М. Кавацюк]. - Коломия : [б. в.], 2008. - 109 с. : фото.

Дане видання містить короткі відомості про походження назв та архітектурні пам'ятки населених пунктів Коломийщини.

43. Курищук В. Яблунів: причинки до історії містечка / В. Курищук. - К. : [Цимбаленко Є. С.], 2008. - 471 с.

У книзі висвітлено окремі сторінки історії селища Яблунова, а також подано довідки-персоналії про відомих діячів, які народилися, працювали або вчилися в Яблунові, і своїми здобутками стали відомими далеко за межами містечка.

44. Макар В. Мій Станиславів / В. Макар. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 75 с. - (Моє місто ; № 14).

Спогади Володимира Макара переносять в 1920-ті роки, відтворюють тодішню політичну обстановку в Галичині й, зокрема, в Станиславові, дають можливість воскресити із забуття і ближче пізнати борців за волю Батьківщини.

45. На зламі тисячоліть [Образотворчий матеріал] : Болехів та околиці / [ред. В. Луцик]. - [Б. м. : б. в.], [2003]. - 154 с. : фото.

У мальовничому альбомі в фотографіях та живописі відображено останні півтора століття історії Болехова та сіл міської ради. Особлива увага приділена природі та людям болехівського краю.

46. Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань: мартирологи, спогади, документи, фотографії. Кн. 2. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 576 с. + 12 с. кольор. вкл.

У другу книгу увійшов великий розділ „Ніхто не забутий", в якому опубліковані додаткові списки загиблих, заарештованих і депортованих борців за волю України в кожному населеному пункті Долинського району. Вміщено також спогади підпільників ОУН-УПА про буремні роки визвольної  боротьби, про страхіття в німецьких та совіцьких тюрмах і концтаборах, на засланні. Окремо виділено спогади жінок-підпільниць. Цінну інформацію дадуть читачам світлини з минулого і сьогодення.  

47. Орнат В. Темирівці: роки і долі / В. Орнат, Я. Орнат. - Галич : [Галицька друк.], 2006. - 111 с.

Ця книжка про невеличке галицьке село Темирівці, його людей на різних етапах історичного розвитку, розповідається про пережите лихоліття і репресії окупантів проти темирівчан, їх боротьбу за соціальне і національне визволення. Згадуються ті, хто віддав життя за волю України.

48. Фоєрман Ю. Щоденник зі Станіслава (1941-1943 рр.) : пер. з польської / Ю. Фоєрман. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 55 с. : іл. - (Моє місто ; № 17).

Це свідчення Юліуша Фоєрмана про трагічну долю станіславських гебреїв періоду німецько-нацистської окупації. Видання проілюстроване поштовими листівками та світлинами, а також реконструкцією меж станіславського гетто, які допоможуть відтворити описані факти і події.

49. Хованець Ч. Вірмени у Станиславові в XVII-XVIII століттях : пер. з польської / Ч. Хованець. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 47 с. : іл. - (Моє місто ; № 11).

Невеличка краєзнавча студія польського громадського діяча 1930-х рр. подає відомості про минуле станиславівських етнічних спільнот, зокрема вірмен, які масово увійшли до станиславівського середовища в ХУІІ ст. Автор описує вірменську еміґрацію до Станиславова за її третьої хвилі - переважно молдавських і румунських вірмен, яких дуже скоро асимілювали місцеві поляки.

50. Козаченко Б. Місто і його міф : [про кн. сер. „Моє місто", присвяч. м. Івано-Франківську, та вид-во „Лілея-НВ", яке випускає серію] / Б. Козаченко // Дзеркало тижня. - 2009. - 4 квіт. (№ 12). - С. 15.

 51. Монолатій І. Другі і перші поляки Коломиї за австрійської доби / І. Монолатій // Ї. - 2008. - № 3 (52). - С. 236- 247 : Фото Коломиї 1900 р.

  КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

52. Кугутяк М. Слово про ювіляра : до 80-річчя творчого злету акад. Володимира Грабовецького / М. Кугутяк, І. Райківський. - Івано-Франківськ, 2008. - 79 с.

У книзі перевидається короткий огляд з життя, науково-педагогічної та громадської діяльності відомого історика України і Прикарпаття, доктора історичних наук, професора, академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного громадянина 11 сіл і міст УкраїниВолодимира Васильовича Грабовецького. Додається частина обкладинок деяких монографій вченого, світлини з його життя і творчості.

53. Грабовецький В. Професор стартував першим : [розмова з акад. В. Грабовецьким / записав І. Крайній]  // Україна молода. - 2009. - 16 трав. - С. 8.

ЕТНОГРАФІЯ

54. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. / В. Білоус ; НАН України. - Л. : Ахіл, 2000. -   187 с.

У праці на основі опублікованих і архівних джерел розглянуто процесс етнографічних досліджень у Східній Галичині, Буковині і Закарпатті у 50-х - першій половині 70-х рр. ХІХ ст., а також встановлено його зв'язок з розвитком загальноукраїнської народознавчої науки. Висвітлено роль і значення періодичних видань, просвітницьких товариств, молодіжних осередків у справі організації народознавчої роботи і нагромадженні етнографічних матеріалів.

55. Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Г. Хоткевич. - [Репр. вид.]. - Косів : Писаний Камінь, 2008. - 39 с.

„Гуцули й Гуцульщина" - перше видання в незалежній Україні одного із нарисів Гната Хоткевича про цей мальовничий край та його талановитих і працьовитих мешканців. Публікація твору українською мовою в перекладі Миколи Величка здійснена 1920 р. в друкарні „Свобода" Нью-Джерсі. В книзі вміщено й невеличку статтю „Олекса Довбуш" самого Величка, а також чотири поезії Юрія Федьковича, дві з них романсового жанру, музику до яких написав Гнат Хоткевич.

56. Липинська О. Коломийська „Писанка" - музично-ярмарковий вулик : [про етнофест. „Писанка" в Коломиї] / О. Липинська // Високий замок. - 2009. - 28 квіт.(№ 71). - С. 1,8.

57. Назарчук Д. „Подаруй ми писаночку" - просить парубок космацьку дівку : [Великодні звичаї в Космачі] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 16 квіт.(№ 69). - С. 17.

 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

58. Шеремет О. Права не дарують - їх виборюють і захищають : нариси історії профспілок Прикарпаття / О. Шеремет, А. Мухін. - Вид. 2-е,  допов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 147 с. : іл.

У книзі з наукових позицій висвітлюється історія та сучасний стан розвитку профспілкового руху на Прикарпатті. Всебічно розкривається діяльність регіонального міжспілкового центру та галузевих профспілкових об'єднань щодо захисту конституцій­них прав і соціально-економічних інтересів працюючих. У виданні широко використані наукові джерела, архівні ма­теріали, фотоілюстрації.

59. Назарчук Д. Івано-Франківська обласна рада вимагає покарання [КПРС, Компартії України, їх ниніш. спадкоємців за злочини 1920-1950 рр.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 11 черв. (№ 106). - С. 3.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

60. Малімон В. Гуманітарна політика : практикум / В. Малімон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 163 с.

Практикум містить методичні вказівки і фактологічний матеріал для проведення семінарських занять.

61. Сич О. М. Політологічні аспекти державного управління : конспект лекцій / О. М. Сич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. -    196 с.

У посібнику відображені закономірності політичного процесу, основні тенденції його розвитку в сучасній Українській державі та специфіка їх врахування у практиці діяльності державного службовця. Видання оснащене коротким політологічним словником і деякими законодавчими актами України.

62. Скрипничук В. М. Правове забезпечення державного управління : конспект лекцій з дисципліни / В. М. Скрипничук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 554 с.

Дане видання містить теоретичні матеріали з питань правового забезпечення державного управління.

63. Танасійчук А. Релігійна свобода в Україні : (юридично-іст. дослідж. законодавства 1919-2000 рр.) / А. Танасійчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 231 с.

Темою дослідження є стан релігійної свободи в Україні. Нова українська держава повинна переглянути і створити нове церковне право країни, щоб ефективніше і відповідальніше захищати людські права в ре­лігійній сфері, щоб об'єднати всіх громадян для побудови нової країни, щоб розвинути релігійне життя, соціальну і національну зрілість, щоб компенсу­вати шкоду, нанесену церкві попереднім державним ладом.

64. Михайло Павлович Фіголь : Біобібліографічний покажчик : до 80-річчя від дня народж. / [уклад. : О. Фіголь, Ю. Угорчак, І. Шимків]. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2007. - 63 с. - (Вчені Прикарпатського університету).

Дане видання присвячене життю і діяльності Михайла Павловича Фіголя - відомого мистецтвознавця, художника-монументаліста, живописця, графіка, педагога, науковця.

 ОСВІТА

65. Русин Г. Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім'ї : моногр. / Г. Русин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 183 с.

Наукова робота присвячена проблемі виховання учнів початкових класів на традиціях лемківської сім'ї. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу та історичні джерела з проблеми дослідження, вивчено стан вихованості учнів початкових класів і вплив на цей процес родинних традицій. Праця ґрунтується на сучасній парадигмі національного виховання, основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів.

 66. „Світ, сприятливий для нас" та „Світ очима дітей" : дит. творчі роботи за результатами літ. та фотоконкурсів / Служба у справах дітей. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 91 с.

З метою з'ясування „світу, сприятливого для дітей" та підвищення активності у сфері вирішення проблем, які торкаються дітей, виконавчим комітетом Івано-Фран­ківської міської ради за ініціативою служби у справах дітей проводилися конкурси: дитячих творчих робіт „Світ, сприятливий для нас" та фотоконкурс „Світ очима дітей". Кращі роботи опубліковані у даній збірці.

ТУРИЗМ

67. Долинщина туристична [Образотворчий матеріал] / [ФПП „Долинський бізнес-центр"]. - [Б. м. : б. в.], [2008]. - 42 с. : фото.

Видання запрошує читачів до мальовничого краю Долинщини, де можна насолодитися дивовижними пейзажами Карпат, осягнути всю красу гір, подорожуючи „Карпатським трамваєм", здивуватися вмілим витворам  народних майстрів.

68. Коломийщина [Карти] : Івано-Франківська область : путівник / [авт. проекту О. Іванов]. - [Т.] : Наш Світ, [2008]. - 1 к. в обкл., текст, фото. - (Історія-культура-туризм).

69. Рутинський М. Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, М. Р. Рутинський, О. В. Стецюк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 439 с.

У посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні та методологічні засади міждисциплінарного аналізу реґіонального туристичного комплексу. Географічний об'єкт дослідження - Карпатський реґіон. Охоплено широке коло проблем реформування й сучасної ринкової самоорганізації реґіонального міжгалузевого туристичного комплексу в ширшому контексті суспільного розвитку Карпатського реґіону України.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

70. Головацька І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини : [на прикладі б-к Івано-Франківщини і Тернопільщини] / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 4. - С. 23-26.

71. Назарчук Д. Книжкове розмаїття Івано-Франківщини : Фотофакт [про вист. „Нові краєзнавчі книги -2008" в ОУНБ ім. І. Франка] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. -  2 черв. (№ 100). - С. 21.

МУЗЕЄЗНАВСТВО. АРХІВНА СПРАВА

72. Державний архів Івано-Франківської області : путівник. Т. 1 : Фонди періоду до 1939 р. / Держ. ком. архівів України. - К. : [б. в.], 2008. - 462 с. - (Архівні зібрання України).

Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою „Архівні зібрання України". У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. В даному томі проанотовано всі фонди періоду до 1939 року, в т. ч. подано інформацію про розсекречені матеріали, описано унікальні й особливо цінні документи. Путівник побудований за галузево-тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом, який включає довідку про адміністративно-територіальний поділ області (1752- 1939), покажчики (іменний, географічний, установ, підприємств, організацій), перелік фондів та ін.

73. Козаччина у збірці Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / [Коломийська РДА, Коломийська РР]. - [Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича], [2008]. - 1 папка (12 окр. арк.) с. - (Коломия у світі мистецтва ; вип. 3).

Третій випуск комплекту листівок продовжує серію „Коломия у світі мистецтва", в якій представлено твори, присвячені козаччині, що зберігаються в Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського і приурочені 360-річчю від початку національно-визвольної війни 1648 р.

74. Коломийщина в культурній спадщині / [авт. проекту О. Іванов]. - [Т. : Наш Cвіт], [2008]. - 14 с. : іл.

Дане ілюстроване видання містить стислу інформацію про культурні пам'ятки Коломийського краю.

75. Музеї Івано-Франківська / [Асоц. екон. розв. Івано-Франківщини, Регіон. туристично-інформ. центр]. - [Івано-Франківськ : б. в.], [2008]. - 19 с. : фото.

Містить інформацію про такі Івано-Франківські музеї: краєзнавчий, обласний художній, Дениса Січинського, літературний музей Прикарпаття, державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, побуту та етнографії Західного реґіону, Народний музей освіти Прикарпаття, визвольних змагань Прикарпатського краю, родинних професій, геологічний музей Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

76. Назарчук Д. „Не можна відхрещуватися від тих, хто загинув у роки війни" : [про музей в м. Івано-Франківську, який висвітлює події Великої Вітчизн. війни - Музей Героїв Дніпра (до 1985 р. - Музей бойової слави)] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 13 трав.(№ 85). - С. 19.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

77. Бурківська Л. Ю. Науковий та офіційно-діловий стилі української мови в державному управлінні : практикум / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк. -Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 63 с.

Практикум сприяє розвиткові вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів.

78. Грабовецький В. Незабутня „Веснівка" Маркіяна Шашкевича та туга за його рідним Підлиссям / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 11 с.

У книзі перевидається неповторна Маркіянова „Веснівка" та  спогади поета про рідну оселю часів його дитинства.

 ФОЛЬКЛОР

79. Гончарук О. Заспівай, гуцуле, коломийку : [про Міжнар. фест. „Коломийка - 2009", що відбувся у Печеніжині] / О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 2-3 черв. - С. 7.

МИСТЕЦТВО

80. Виставка творів учнів Михайла Павловича Фіголя [Образотворчий матеріал] / [упорядкув. : В. Лукань, М. Джичка]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 23 с. : фото.

Дане видання представляє мистецький доробок випускників художнього факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв. присвячене пошануванню 80-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя, митця, педагога, засновника художнього факультету Прикарпатського університету, який протягом кількох десятиліть виховував молоде творче покоління.

81. Грабовецький В. Тарас Шевченко у картинах, світлинах, автопортретах, портретах художників і в скульптурі / В. Грабовецький. -Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 19 с.

82. Гринишин М. Арканове коло : [спогади] / М. Гринишин. - К. : Юніверс, 2007. - 188 с.

Ця праця відомого українського хорового диригента, професора Михайла Гринишина розповідає про засновників і перших керівників легендарного Гуцульського ансамблю пісні й танцю, висвітлює власний непростий мистецький шлях.

83. Гринюк М. Іграшки з сиру Марії Матійчук / передм. В. Отковича; пер. С. Бузуляк / М. Гринюк. - Чернівці: Колір-Друк, 2007. - 50  с.

Автор розповідає про Марію Матійчук, широко відому майстриню ліплення з сиру - ремесла, яке має у цьому етнографічному реґіоні глибокі корені, тісно пов'язане з побутом гуцулів, зокрема, з випасом овець на полонинах та їхніми обрядами та віруваннями.

84. Валерій Дувірак [Образотворчий матеріал] : альб. / [упоряд.: Х. Дувірак, Л. Ліберман]. -[Чернівці : б. в.], [2008]. - 56 с. : іл.

Альбом творів івано-франківського художника містить репродукції творів, що виконані в різних техніках: живописі, графіці, левкасі, монументальному живописі, кераміці. Твори художника присвячені гуцульській та іудейській історичній тематиці.

85. Коломийщина мистецька [Образотворчий матеріал] : к-т листівок / Від. культури і туризму Коломийської РДА. - Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича, 2008. - 1 папка (27 окр. арк.) с.

Листівки розкривають скарбницю народного мистецтва Коломийщини: ткацтво, вишивку, кераміку, бісероплетіння, живопис, скульптуру та ін.

86. Лукань В. Вибрані статті про мистецтво. Явища. Постаті. Імена / В.  Лукань. - Івано-Франківськ : [Третяк І. Я.], 2009. - 239 с. : іл.

До збірника увійшли дослідження і статті Володимира Луканя, доцента кафедри образотворчого мистецтва ім. М.Фіґоля Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, що стосуються мистецької проблематики, які були підготовлені протягом двох останніх десятиріч і могли б зацікавити студентів, викладачів мистецьких дисциплін, художників, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців, а також якнайширший загал любителів мистецтва.

87. Лукань В. Ікономалярство на склі [Образотворчий матеріал] / В. Лукань ; ПНУ ім. В. Стефаника. - [Б. м. : б. в.], [2009]. - 8 с. : іл.

До буклету увійшли репродукції робіт Володимира Луканя, які виконані на склі олійними фарбами.

88. Лукань В. Натюрморти [Образотворчий матеріал] / В. Лукань. - [Б. м. : б. в.], [2008]. - 8 с. : іл.

У даній брошурі вміщено репродукції картин Володимира Луканя.

89. Роп'яник І. Малярство [Образотворчий матеріал] / І. Роп'яник. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. -34 с. : іл.

Пейзажі Ігоря Роп'яника за характером композиції і тонового вирішення кольорових плям близькі до творів українських художників-пейзажистів кінця XIX - початку XX ст. Присутність у його роботах настроєвої активності - він наче в реальності й одночасно у кольоровій казці, створеній мистцем.

90. Скальська Д. Естетика. Естетика постмодерної доби : навч. посіб. / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ФАКЕЛ, 2008. - 132 с.

На основі ґрунтовного аналізу джерелознавчої бази та новітньої термінології розкривається уявлення про фундаментальні пошуки та стратегії естетичної науки в культурі постмодерної доби.

91. Федоришин О. Дивосвіт моєї писанки / О. Федоришин. - [Івано-Франківськ : Фоліант], [2008]. - 40 с. : іл.

Цим мистецьким творчим доробком знана в краю майс­триня писанкового розпису Ольга Федоришин активно при­лучається до вивчення історії та традицій українського писанкарства, розмірковує над його сучасним культурним і духовним значенням для нинішнього покоління українців.

92. Фіголь М. Володарі Галицько-Волинського князівства [Образотворчий матеріал] : [к-т листівок] / М. Фіголь ; [текст В. Ковтун]. - [Коломия : Вік : Коломийська друк. ім. Шухевича], [2007]. - 1 папка (17 окр. арк. ) с. - (Івано-Франківщина у світі мистецтва ; вип. 1).

Вникаючи у багатий і яскравий творчий світ Михайла Фіголя, особливо виразно відчуваєш дихання мистецької традиції, її здатність повертати минуле, наповнюватися сучасністю і жити для майбутнього.

93. Вакуленко О. Вишивці присвячене життя : [про майстриню нар. вишивки Г.  Сов'як з Коломиї] / О. Вакуленко // Українське слово. - 2009. - 17-23 черв. (№ 24). - С. 3.

94. Золотарьова Е. Виставка українського духу : [про вист. робіт студ. Косів. держ. ін-ту приклад. та декорат. мистец. в Київ. нац. ун-ті] / Е. Золотарьова // Освіта України. - 2009. - 2 черв. (№ 41). - С. 8.

 95. Корнієнко В. Гуцульські гостинці : [про вист. творів майстрів з Івано-Франківщини О. та В. Копчуків, Р. Мицкана, Ю. Стрипка] / В. Корнієнко // Народне мистецтво. - 2008. - № 4. - С. 39.

96. Назарчук Д. Дякові вишиванки варті музею : [про П. Катрича з с. Бабче та його вишивки, зокрема бісером] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 18 квіт. (№ 71). - С. 5.

97. Пошивайло І. Намалюй свою квітку : [про майстриню нар. малярства і декор. розпису Л. В. Вітковську] / І. Пошивайло // Народне мистецтво. - 2008. - № 4. - С. 34-37.

МУЗИКА

98. Бобалік Я. Музичне сузір'я / Я. Бобалік. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2008. - 56 с.

Видання вміщує 20 творів малої форми. Це фортепіанні п'єси, призначені для дітей різних вікових категорій і багаті сучасними засобами музичної виразності. Художня вартість новостворених композицій дозволяє зайняти їм належне місце в репертуарі ДМШ та інших мистецьких закладів.

99. Вовк М. В. Методичні рекомендації з формування вокальних навичок учнів загальноосвітних шкіл / М. В. Вовк, В. Я. Кващук. - Івано-Франківськ : [Плай], 2009. - 51 с.

Методичні рекомендації присвячені актуальній проблемі вокального розвитку дітей. Автори розглядають цю проблему у взаємозв'язку різних методичних підходів і навчальних ситуацій, спрямованих на єдину систему розвитку музично-естетичної та виконавської культури школярів.

100. Жеребецька І. І.  Науково-методичні рекомендації з постановки голосу / І. І. Жеребецька, В. Я. Кващук ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - 19 с.

Постановка голосу, як навчальна дисципліна, є важливим предметом у підготовці спеціалістів, тому запропонований матеріал спрямований на розкриття науково-методичного й практичного боку вокального розвитку майбутніх учителів.

101. Савчук В. М. Ой у полі три тополі : зб. іст. пісень / В. М. Савчук В. - Івано-Франківськ, 2003. - 99 с.

У збірнику вміщені колискові пісні, які пронизані ніжною любов'ю матері до дитини, вони розвивають у малят доброту, допомагають пізнавати навколишнє се­редовище.

 102. Турів М. Маестро, який гордо проніс ім'я України по світу... [про В. Луціва, співака-бандуриста, ж-ста, публіциста і мецената, уродженця Надвірної, проживає в Лондоні] / М. Турів // Шлях Перемоги. - 2009. - 27 трав. (№ 21). - С. 8.

ТЕАТР

 103. Григорів Н. Життєствердна енергія „Білої лілії" : [про постановку вистави „Біла лілія" за п'єсою Я. Яроша більш як 25 років тому (у голов. ролях С. Романюк і Л. Григорська)] / Н. Григорів // Українське слово. - 2009. - 27 трав.-2 черв. (№ 21). - С. 8.

104. Назарчук Д. „Тартюф" на Прикарпатті : [прем'єра вистави в Івано-Франків. акад. облмуздрамтеатрі] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 10 черв. (№ 105).

105. Романюк С. Ніколи не колекціонував жінок : [розмова з актором театру і кіно Сергієм Романюком, який проживає в Івано-Франківську / записала Т. Шевченко] // Експрес. - 2009. - 30-31 трав. (№ 75). - С. 12.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

106. Кушнір В. Божий дар : про цілюще джерело Матері Божої в Моршині / В. Кушнір. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 31 с.

Вперше подаються систематизовані дані про унікальне джерело Матері Божої в Моршині. Наведені приклади зцілення цією водою.

107. Скарбниця благодатей : Свідчення про чудесні об'явлення і зцілення за посередництвом молитви у Джублику / упоряд. А. Чийпеш. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 93 с.

Книга містить думки душпастиря-богослова о. Атанасія про духовні скарби урочища Джублика, що біля села Нижнє Болотне в Іршавському районі Закарпаття.

108. Християнська етика : посіб. для 1-11 кл. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 157 с.

Запропонована програма укладена згідно з основними вимо­гами щодо методики укладення програм загальноосвітньої шко­ли, з врахуванням вікових особливостей та сучасних педагогіч­них вимог. Логічність, послідовність викладу матеріалу здійс­нюється у відповідності до процесу дозрівання і становлення особи учня.

109. Стоцький Я. Наступ державної влади на російську православну церкву в Івано-Франківській (Станіславській) області в Хрущовський період / Я. Стоцький // Мандрівець. - 2009. - № 1. - С. 39-45.

110. Худицький В. Парох Майданека [О. Ковч (1884, с. Космач Косів. р-ну - 1944)] / В. Худицький // Дзеркало тижня. - 2009. - 18 квіт. (№ 14). - С. 11.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка