Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Черговий випуск інформаційного бюлетеня „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області" подає відомості про відкриття нових пам'ятників діячам історії, культури, літератури та мистецтва, нових церков і каплиць та про сучасний стан вже існуючих пам'яток.

До бюлетеня включено статті з книг, наукових збірників, періодичних видань за жовтень-грудень 2009 року, а також деякі матеріали за минулі місяці, які не увійшли до попереднього випуску.

Література розміщена в розділах, які мають назву районів Івано-Франківської області, а у межах розділів - за алфавітом назв населених пунктів даного району.

Бюлетень розрахований на спеціалістів, які займаються укладанням „Зводу пам'яток", науковців, краєзнавців, викладачів, бібліотечних працівників, студентів історичних факультетів.

 

Підготувала Дволітка В. Р.

Тираж 25 прим.

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Бурдуланюк В. З історії Товариства охорони воєнних могил : [про могили і пам'ятники в обл.] / В. Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2009. - № 13. - С. 25.

Бурдуланюк Г. В. Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ-початку ХХ століть / Г. В. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 23-37.

Войцехівська-Павлишин М. Бізнес „гонить" вал : [дискусії про архіт. тенденції м. Івано-Франківська та області] / М. Войцехівська-Павлишин // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 22 жовт. (№ 32). - С. 13.

Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - 291 с.

Івченко А. Україна. Захід / А. Івченко. - К. : Картографія, 2009. - 228 с.

Є про населені пункти області, які відомі своїми визначними пам'ятками.

Кіркор А. Г. Покуття з археологічного погляду (1874 р.) : дослідж. - Коломия : Вік, 2009. - 80 с.

Про пам'ятки старовини Покуття.

Когут М. Степан Бандера: фотомиті життя Провідника ОУН / М. Когут. - Калуш : Копіцентр, 2009. - 35 с.

Є фото пам'ятників С. Бандері в населених пунктах області.

Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури : краєзн. історико-культоролог. навч. посіб. / ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки  краєзнавців України ; авт. проекту й упоряд. : Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 176 с.

Крайній І. Зневага скарбів, цінніших за золото : [про втрачені церкви Прикарпаття] / І. Крайній // Україна молода. - 2009. - 3 жовт. (№ 183).

На варті доленосних літ : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату. Снятин, 27 серп. 2009 р. / упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 170 с.

Із змісту: Іванов О. Ратуші Західної України. - С. 96-108; Горбань Г. Ратуші Прикарпаття у краєзнавчих виданнях. - С. 109-115.

Назарчук Д. На горі Піп Іван відновлять обсерваторію [за існуючим проектом] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 5 груд. (№ 231). - С. 8.

Наш земляк - лауреат республіканської премії : [про присудження звання лауреата республік. премії ім. В. Антоновича В. Любінцю - заст. голови Івано-Франків. обл. ради Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури] // Галичина. - 2009. - 24 листоп. (№176).

Низовський А. Сто великих чудес України / А. Низовський. - К. : Арій, 2008. - 416 с.

Із змісту: Пам'ятки історії та архітектури: Бойківські церкви. - С. 247-248; Лемківські церкви. - С. 249-250; Гуцульські церкви. - С. 255-257.

Таємниці деяких українських Прикарпатських монастирів у ХІІ-ХІХ ст. // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 194-242.

 

 Скаврон Б. Втрачена забудова. Чому на місці будинків-примар історичної частини Івано-Франківська виростають будинки-потвори / Б. Скаврон // Галицький кореспондент. - 2009. - 10 груд. (№ 48).

Чемеринський А. Відбулася нарада „Дерев'яні церкви українських і польських Карпат" : [затв. перелік восьми об'єктів від України до Списку ЮНЕСКО, з яких два об'єкти знаходяться на території Івано-Франків. обл. - церква Святого Духа в Рогатині та церква у Нижньому Вербіжі] / А. Чемеринський // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 31 груд. (42).

Чемеринський А. Наш земляк - лауреат республіканської премії імені Володимира Антоновича [В. Любінець - заст. голови Івано-Франків. обл. ради Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури]  / А. Чемеринський // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 26 листоп. (№ 37).

 

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

 

Архітектурні пам'ятки // Івано-Франківськ : путівник по місту / кер. проекту  А. Олійник. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 15-25.

Бондарев І. Бо не сподобалась : [Івано-Франків. ратуша під час фашист. окупації] / І. Бондарев // Репортер. - 2009. - 22 жовт. (№ 43). - С. 24.

Волик А. В обласному художньому музеї тріскають стіни і сиплеться дах : [приміщення музею, колиш. костьол-усипальниця Потоцьких - найдавніша архітектурна пам'ятка міста] / А. Волик // Івано-Франківський оглядач. - 2009. - 22 жовт. (№ 41).

Волик А. Проблемні пам'ятники  / А. Волик // Івано-Франківський оглядач. - 2099. - 19 листоп. (№ 45). - С. 5.

Галицька брама. № 1-3 (№ 169-171) : Станиславів. Івано-Франківськ / Громад. орг. „Ін-т Львова". - Л., 9009. - 48 с.

Із змісту: Головатий М. Станиславівські ратуші. - С. 11-12; Бондарев І. Історія Станиславівської фортеці. - С. 17-20; Федунків З. В'їзні брами  Станиславівської фортеці. - С. 21-22; Соколовський З. Друге народження барокової перлини : Колегіальний костел. - С. 23-24; Бірюльов Ю. Скульптура Станиславова ХІХ - першої половини ХХ ст. - С. 30-33; Смірнов Ю. Парафіяльна святиня Станиславівських вірмен. - С. 44-46.

Гончарук О. Замість музею - центр : [відкрито мемор. комплекс ім. С. Бандери] / О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 15-22 жовт. (№ 151). - С. 12.

Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - 291 с.

Із змісту: Станіславівські українські церкви ХVІІ-ХVІІІ ст. - С. 66-72; Івано-Франківський Катедральний Собор Святого Воскресіння. - С. 73.

Назарчук Д. У мирний час „афганців" померло у шість разів більше, ніж на війні : [є про пам'ятник афганцям та його фото] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 29 груд. (248). - С. 22. 

Площанський В. Галицько-Руське місто Станиславів з достовірних джерел. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 44 с.

Із змісту: Про церкви греко-українські. - С. 17-20; Про костели і монастирі римського обряду. - С. 20-26; Ратуша. - С. 27; Пам'ятники і визначні споруди на передмістях і майданах міста Станиславова. - С. 39.

Скаврон Б. Втрачена забудова. Чому на місці будинків-примар історичної частини Івано-Франківська виростають будинки-потвори / Б. Скаврон // Галицький кореспондент. - 2009. - 10 груд. (№ 48).

Цап Г. Храмовий празник : [про церкву св. Дмитрія] / Г. Цап // Івано-Франківський оглядач. - 2009. - 12 листоп (№ 44). - С. 11.

Цап Г. Церква, яка об'єднує нації : [Римо-катол. церква Христа Царя] / Г. Цап // Івано-Франківський оглядач. - 2009. - 26 листоп. (№ 46). - С. 13.

МІКРОРАЙОНИ

 Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - 291 с.

Із змісту: З історії церков у Княгинині. - С. 74-82; Архітектура і малярство парафіяльної церкви Святої Покрови в Княгинині в оцінці мистецтвознавця Василя Хомина. - С. 82-88.

 

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН

 

Сакральна архітектура [Богородчан. р-ну] // Гілецький Й. Богородчанський край. З минулого в сучасність / Й. Гілецький, Л. Сливка, Р. Сливка. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 100-104.

 

Бабій В. Ювілей церкви : [з історії церкви Івана Богослова в Богородчанах (1934 р.)] / В. Бабій // Слово народу. - 2009. - 2009. - 10 жовт. (№ 41).

Духовна обнова на цвинтарі : [в Жураках на цвинтарі спорудили капличку] // Слово народу. - 2009. - 26 груд. (№ 52). - С. 23.

Захарчук М. З любов'ю до святині : [осячено ротонду Ісуса Христа на подвір'ї церкви св. Архистратига Михаїла в с. Іваниківка] / М.Захарчук // Нова Зоря. - 2009. - 27 листоп. (№ 28). - С. 2.

Скит Манявський - перлина історії, культури та мистецтва на Прикарпатті // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 211-242.

Пам'ятки історії та архітектури. Манявський скит // Низовський А. Ю. Сто великих чудес України / А. Ю. Низовський. - К., 2008. - С. 244-246.

Там, де поховані повстанці : [у Маняві спорудж. капличка] // Слово народу. - 2009. - 7 листоп. (№ 45).

Романюк Р. Зводити храм випадає не кожному поколінню : [про освячення греко-катол. храму Св. Верхов. Апостолів Петра і Павла в с. Росільна] / Р. Романюк // Галичина. - 2009. - 3 груд. (№ 181-182).

Романюк Р. У Росільній - новий храм [св. Апостолів Петра і Павла] / Р. Романюк // Слово народу. - 2009. - 28 листоп. (№ 48). - С. 7.

Трухан Ю. У Росільній - нова церква / Ю. Трухан // Нова Зоря. - 2009. - 11 груд. (№ 29). - С. 2.

Дмитришин М. Школа у Солотвині має свого опікуна - Ангела-хоронителя : [встановлено скульптуру на подвір'ї школи-ліцею] / М. Дмитришин // Слово народу. - 2009. - 31 жовт. (№ 44).

Назарчук Д. „Діва Марія сказала мені уві сні..." : [спорудж. капличка в с. Старуня на місці, вказаному мешканці села С. Івасюк] // Голос України. - 2009. - 9 груд. (№ 233). - С. 18.

 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

 

Зузяк Л. Во славу Божу і в пам'ять про сина : [зведена капличка на околиці Верховини зусиллями подружжя Морощуків] / Л. Зузяк // Верховинські вісті. - 2009. - 16 жовт. (№ 42).

Мануляк В. Під покровом Пресвятої Богородиці : [спорудудж. капличка в с. Білоберізка] / В. Мануляк // Верховинські вісті. - 2009. - 23 жовт. (№ 43). - С. 5.

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

 

Пам'ятки Крилоської гори / Нац. заповідник „Давній Галич". - Галич : Гусак І. М., 2009. - 23 с. : фото. - (Галицькі святині).

Про пам'ятки: фундамент церкви Пророка Іллі, пам'ятник-символ „Меч і Рало", оборонні вали, Галичина могила, Галицький акрополь, Успенський собор, каплиця Святого Василія, церква успіння Пресвятої Богородиці, Митрополичі палати, Княжа криниця та джерело „Францискові Очі".

Святині княжого града [Галича] // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 11-30.

ПАМ'ЯТНИК МИТРОПОЛИТОВІ АНДРЕЮ ШЕПТИЦЬКОМУ

В ГАЛИЧІ

Івасів Р. Пам'ятник українському Мойсею в Галичі / Р. Івасів // Галичина. - 2009. - 5 листоп. (№ 165-166).

Минулої суботи біля церкви Різдва Христового у м. Галичі відбулося освячення пам'ятника Митрополиту Андрею Шептицькому // Галицьке слово. - 2009. - 7 листоп. (43).

Пелехатий І. З його духа печаттю... / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2009. - 13 листоп. (№ 27).

***

Вівчар Б. Більшівцівський костел повертається : [про оновл. костел в Більшівцях] / Б. Вівчар  // Галичина. - 2009. - 1-7 жовт. (№ 145-146). - С. 5.

Ленюк Ф. Відроджений храм у Вікторові [за планом архітектора Г. П. Будзика] / Ф. Ленюк, О. Савчук // Галицьке слово. - 2009. - 10 жовт. (№ 39), 17 жовт. (№ 40).

Скаврінко М. Святині Залукви : [про збереження історії пам'яток дерев'яної архіт. ХVІ-ХVІІ ст.] / М. Скаврінко // Галицьке слово. - 2009. - 21 листоп. (№ 45).

Скрентович Л. Серед дубів зелених... : [про відкр. пам'ят. знака братам Крисам воякам УПА в с. Залуква] / Л. Скрентович // Галицька Просвіта. - 2009. - 10 груд. (№ 47). - С. 6.

 

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

 

Смеречанський Р. Городенківщина стежками століть / Р. Смеречанський, О. Каглян, В. Никифорук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 139 с.

Про замки, храми, монастирі та інші пам'ятки старовини в населених пунктах району.

 

Стражник Л. Рік Пінзеля: уже й забули? : [про колиш. костел роботи архіт. Б. Меретина в Городенці (нині греко-катол. храм Непорочного Зачаття Діви Марії)]  / Л. Стражник // Галичина. 2009. - 31 груд. (№ 197-198).

Історичні пам'ятники села [Копачинці] // Струк В. Краяни (нариси історії села Копачинці) / В. Струк. - Вінниця, 2009. - С. 216-218.

Масловська О. 150 років церкві Покрови Пресвятої Богородиці у с. Хмелева / О. Масловська // Рідна земля. - 2009. - 30 жовт. (№ 43). - С. 10.

Нагірний Т. У Хмелеві відсвяткували ювілей храму / Т. Нагірний // Нова Зоря. - 2009. - 30 жовт. (№ 26).

Нагірний Т. Хмелівчани відзначили 150-літній ювілей сільського Божого храму [Покрови Пресв. Богородиці та освятили пам'ят. хрест] / Т. Нагірний // Край. - 2009. - 30 жовт. (№ 44). - С. 5.

Богоніс І. „Шукайте Бога кожен день" : [в Чернелиці  зведена капличка] / І. Богоніс // Край. - 2009. - 16 жовт. (№ 42).

Книгницький П. Відродження храму [в Ясенові Пільному] / П. Книгницький // Городенщина. - 2009. - № 2 (листоп.).

 

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

 

Павлів Д. До таємниць давньої історії Долинщини : [про археолог. дослідж. і нововідкриті кургани] / Д. Павлів // Добра справа. - 2009. - 30 жовт. (№ 43). - С. 7.

 

З історії Долини : зб. історико-краєзн. ст. Вип. 1 / Долин. міськрада. - Долина, 2009. - 243 с.

Із змісту: Козій Р. Церква Різдва Пресвятої Богородиці; Церква святого Миколая; Церква святого Михаїла; Костели; Синагога; Церква Серця Ісуса та Серця Марії; Церква Успення Пресвятої Богородиці. - С. 7-30.

Лазоришин І. Завод - під Богородичним омофором : [освячено капличку Пречистої Діви Марії на подвір'ї Долин. нафтоперероб. з-ду ВАТ „Укрнафта"] / І. Лазоришин // Галичина. - 2009. - 10 груд. (№ 185-186).

Подарунок на півмільйона доларів : [на подвір'ї Долин. дит. будинку „Теплий дім" освячено капличку] // Галицький кореспондент. - 2009. - 10 груд. (№ 48). - С. 17.

Федоренко О. Василь Данилів: „Кожна добра справа - безцінна" : [капличка на подвір'ї Долин. дит. будинку „Теплий дім"] / О. Федоренко // Галичина. - 2009. - 10 груд. (№ 185-186). - С. 16.

Болюк Л. Хроніка незвичайного дня - 22 листопада 2009 року : [в Болехові відкрито пам'ятник священику УГКЦ, чл. Укр. Гельсін. Спілки, поету Я. Лесіву] / Л. Болюк // Ратуша. - 2009. - 27 листоп. (№ 45).

Пастух В. Провісники волі : [відкрито пам'ятник Я. Лесіву в Болехові] / В. Пастух // Нова Зоря. - 2009. - 27 листоп. (№ 28). - С. 1.

Скелі Довбуша [біля с. Бубнище] // Низовський А. Ю. Сто великих чудес України / А. Ю. Низовський. - К., 2008. - С. 408-409.

МЕМОРІАЛЬНА ТАБЛИЦЯ Р. ШУХЕВИЧУ НА ОДНІЙ ІЗ СКЕЛЬ ДОВБУША БІЛЯ с. БУБНИЩА

Григорчук Т. Вчинок молодого „Шуха" / Т. Григорчук // Коломийська правда. - 2009. - 16 жовт. (№ 40).

Лобарчук О. На скелях Довбуша - вершина Шухевича / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 23 жовт. (№ 196). - С. 24.

Меморіальна таблиця Романові Шухевичу // Нова Зоря. - 2009. - 16 жовт. (№ 25). - С. 5.

Меморіальний знак Шухевичу на скелях Довбуша // Галичина. - 2009. - 8-14 жовт. (№ 149-150). - С. 2.

Пам'яті Романа Шухевича  // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 15 жовт. (№ 131). - С. 6.

Чорна М. Пластуни вшанували Шухевича / М. Чорна // Рідна земля. - 2009. - 23 жовт. (№ 42).

***

Коваль Г. Він знав, „де воля, правда, істина, любов" : [в Гошеві біля жін. монастиря Пресв. Родини спорудж. пам'ят. знак на честь 80-річчя З. Красівського] // Свіча. - 2009. - 27 листоп. (№ 70). - С. 8.

В Гошеві освятили пам'ятний хрест [борцеві за волю України, поету З. Красівському] // Ратуша. - 2009. - 27 листоп. (№ 45). - С. 5.

Михайлів Л. Історія села Кропивник / Л. Михайлів, З. Бенич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 150 с.

Із змісту: Наші святині: [церкви]. - С. 124-125; Пам'ятники села. Повстанські могили наша пам'ять і біль. - С. 143-145; Історичні пам'ятки на території села. - С. 149.

НАДМОГИЛЬНИЙ ПАМ'ЯТНИК БОРЦЯМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАРІЇ І ПЕТРУ ЛАВРІВИМ В с. РАКІВ

Вшанували „Дзвениславу" і „Добромира" // Галичина. - 2009. - 6 жовт. (№ 148). - С. 3.

Назвали її „Звениславою"..: в с. Раків урочисто відкрито надмогильний пам'ятник борцям за волю України Марії і Петру Лаврівим // Добра справа. - 2009. - 2 жовт. (№ 37). - С. 10; Галичина. - 2009. - 6 жовт. (№ 148). - С. 3.

Подружжю оунівців з Прикарпаття відкрили пам'ятник // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 8 жовт. (№ 30). - С. 12.

Скрентович Л. Життєвий подвиг / Л. Скрентович // Галицька Просвіта. - 2009. - 22 жовт. (№ 40).

***

Гук В. Святиня крізь століття. Історія церкви св. Параскеви у с. Церківна / В. Гук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 472 с.

 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН

 

З історії українських церков у Калуші ХVІ-ХVІІІ ст. // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 89-96.

Пілянська О. У ВПУ № 7 освятили капличку [м. Калуш] / О. Пілянська // Вікна. - 2009. - 16 жовт. (№ 41). - С. 12.

З історії церкви // Данів В. Ю. Бережниця : іст. нарис / В. Ю. Данів. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 43-50.

Літопис церкви Різдва Христового у Грабівці на Калущині // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 176-193.

Кузь Г. У Добровлянах освятили капличку [в честь Божої Матері] / Г. Кузь // Вісті Калущини. - 2009. - 16 жовт. (№ 41). - С. 12.

Куцела Л. Блаженний куточок у Мислові : [зведено капличку Матері Божої] // Вісті Калущини. - 2009. - 4 верес. (36).

Мудрик І. У Підгірках освятили каплицю-ротонду з цілющою водою / І. Мудрик // Вікна. - 2009. - 2 жовт. (№ 39). - С. 9.

Станькова. Церква // Західний вісник. - 2009. - 27 листоп. (№ 11).

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН

 

Іванов О. Ратуші Західної України. Коломия / О. Іванов // На варті доленосних літ : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату. Снятин, 27 серп. 2009 р. / упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. - Снятин, 2009. - С. 101-102.

Нагірний В. Бульвар Лесі Українки : [з історії вул. в м. Коломиї та архітектур. споруд на ній] / В. Нагірний // Коломийська правда. - 2009. - 18 верес. (№ 36).

Тугай Л. Жертвам великого мору : [про відкр. пам'ятника „Жертвам голодомору 1932-1933 років" у Коломиї] / Л. Тугай // Галичина. - 2009. - 3 груд. (№ 181-182).

Українські церкви в Коломиї ХVІ-ХІХ ст. // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 97-99.

Проскуряков О. У Лісному Хлібичині відкрили пам'ятник Кобзареві / О. Проскуряков // Вільний голос. - 2009. - 23 жовт. (№ 76).

Печеніжинські святині крізь століття // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 113-139.

Гук В. Освячення хреста [в с. Угорники біля монастиря на місці, де майже 200 р. тому стояв дуб. хрест] / В. Гук // Нова Зоря. - 2009. - 2 жовт. (№ 24). - С. 5.

 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

 

Бойчук Л. Акрешірській церкві - 110 : [с. Акрешори]  / Л. Бойчук // Гуцульський край. - 2009. - 20 листоп. (№ 47).

Довбушева церква, її хресна дорога в Космачі // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 159-175.

Воротняк Ю. Малорожинська церква відсвяткувала своє 145-річчя : [c. Малий Рожин] / Ю. Воротняк // Гуцульський край. - 2009. - 2 жовт. (№ 40).

Атаманюк Ю. Святий Миколай живе на Гуцульщині : [про турист. -мистец. комплекс „Маєток Святого Миколая" у с. Пістинь] / Ю. Атаманюк // Сільські вісті. - 2009. - 18 груд. (№ 146). - С. 5.

Щербань Я. Жар душі і поклик серця - на вівтар культури : [відкрито мемор. дошку д-ру філол. наук, проф. Ф. Погребеннику в Рожнові] / Я. Щербань // Гуцульський край. - 2009. - 6 листоп. (№ 45).

Глібчук В. Пам'яті чемпіона-політвязня : [у Соколівці на будинку лікар. амбулаторії сімейної медицини відкрито мемор. плиту на знак пам'яті про А. Стефуранчина - двічі чемпіона України зі спорт. ходьби (1946-1947 рр.)] / В. Глібчук // Гуцульський край. - 2009. - 23 жовт. (№ 43). - С. 4.

З літопису Уторопської церкви // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 140-158.

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

 

о. Гедзик І. 270-літній ювілей церкви [Успіння Пресвятої Богородиці в с. Гвізд] / о. І. Гедзик // Нова Зоря. - 2009. - 2 жовт. (№ 24). - С. 6.

Гончарук О. „Битва" за замок : [реставраційні роботи у Пнів. замку] /О. Гончарук // Експрес. - 2009. - 5-12 листоп. - С. 11.

Витвицька М. Чиї ви, руїни „повітряного" замку? : [до пробл. підпорядкування Пнів. замку - пам'ятки архіт.] / М. Витвицька // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 1 жовт. (№ 29). - С. 1, 4.

 

РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

Воробець М. Січова пам'ятка [яку довгі роки зберігав дир. серед. шк. с. Пукова М. Верес, тепер вона знаходиться в місцевому музеї м. Рогатина] / М. Воробець // Краєзнавець Прикарпаття. - 2009. - № 13. - С. 62.

Воробець М. Шануватимеш минуле - знатимеш майбутнє : [з історії будинку 48 по вул. Галицькій в Рогатині, де мав приват. практику лікар В. І. Галяревич (1862-1942)] / М. Воробець // Голос Опілля. - 2009. - 26 верес. (№ 38).

Лобарчук О. На монеті - Рогатинська церква : [пам'ятка світового сакр. мистец. - храм святого Духа] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2009. - 21 жовт. (№ 194). - С. 24.

На сторожі - Ангел-хоронитель : [збуд. капличка з ангелом-охоронцем Архангелом Михаїлом при вході до Рогатин. райвідділу ГУ МНС]  // Нова Зоря. - 2009. - 30 жовт. (№ 26). - С. 5.

Рятувальники матимуть капличку Ангела-хоронителя // Галичина. - 2009. - 29 верес. (№ 144). - С. 4.

Святодухівська церква у Рогатині - шедевр церковної архітектури на Прикарпатті ХVІ ст. // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 247-252.

Третяк І. Рогатинських рятівників оберігає архангел Михаїл / І. Третяк // Голос Опілля. - 2009. - 26 верес. (№ 38).

Яцків М. В пам'ять полеглих за волю України : [в Жовчеві освячено мемор. гранітну стелу з іменами полеглих за волю України в лавах ОУН-УПА] // Голос Опілля. - 2009. - 3 жовт. (№ 39).

Третяк І. Освячено каплицю святого Юрія Побідоносця  [в с. Залужжя] І. Третяк // Голос Опілля. - 2009. - 14 листоп. (№ 45).

Чепіль М. Освячено капличку Пресвятої Богородиці [в с. Підгороддя] / М. Чепіль // Голос Опілля. - 2009. - 31 жовт. (№ 43).

 

РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН

 

Локатир М. Людина - інструмент у Божих руках : [у Рожнятові освячено мемор. комплекс з двох хрестів і граніт. плити на місці зруйн. у 1969 р. римо-катол. церкви] / М. Локатир // Нова Зоря. - 2009. - 18 груд. (№ 30). - С. 2; Новини Підгір'я. - 2009. - 5 груд. (№ 61-62).

Внесли, щоб не втратити : [про затв. колегією Івано-Франків. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури нововиявл. пам'ятки культ. спадщини - пласт. табір-музей „Сокіл" біля с. Гриньків] // Галицька Просвіта. - 2009. - 29 жовт. (№ 41).

Назарчук Д. Табір пластунів став пам'яткою культурної спадщини : [табір-музей „Сокіл", що поблизу с. Гриньків занесено до реєстру нерухомих пам'яток культ. спадщини місцевого значення] / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 29 жовт. (№ 204). - С. 28.

Луцик С. „Я є дорога правди і життя": в Лоп'янці встановлено скульптури „Напис на камені" та „Ангел" / С. Луцик // Новини Підгір'я. - 2009. - 7 листоп. (№ 55).

Котик І. Слобода під Чорним лісом / І. Котик. - Калуш : Акцент, 2009. - 199 с.

Із змісту: Храм святого Дмитра. - С. 21; Могила борцям за Вкраїну. - С. 80-83.

Юрчишин О. Капличка в Ціневі / О. Юрчишин // Новини Підгір'я. - 2009. - 19 верес. (№ 44-45).

 

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

Березінська Г. Дар святителю Миколаю : [в Снятині спорудж. капличка за бажанням Д. Макара і за допомогою сусідів] / Г. Березінська // Голос Покуття. - 2009. - 6-12 листоп. (№ 45). - С. 4.

Кірєєва Р. Ратуша - окраса Снятина / Р. Кірєєва, В. Карий. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 76 с.

На варті доленосних літ : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю вежі Снятин. магістрату. Снятин, 27 серп. 2009 р. / упорядкув. В. Харитона, Я. Романюка. - Снятин : ПрутПринт, 2009. - 170 с.

Снятинська ратуша: збудована у 1909 / текст В. Харитона. - Снятин : ПрутПринт, 2005. - 5 с. : фото.

Томаш Г. Символ Снятина під українським небом / Г. Томаш // Голос Покуття. - 2009. - 4-10 верес. (№ 36). - С. 7.

Вовк Т. Офіра - Богородиці : [у центрі Заболотова освячено каплицю із статуєю Божої Матері] / Т. Вовк // Голос Покуття. - 2009. - 25 верес.-1 жовт. (№ 39).

Грекуляк І. На місці з'яви Божої Матері - каплиця [Пресв. Діви Марії в с. Кулачківці] / І. Грекуляк // Голос Покуття. - 2009. - 4-10 груд. (№ 49).

Вовк Т. На Снятинщині освячено ще один храм УГКЦ [в с. Орелець] / Т. Вовк // Голос Покуття. - 2009. - 6-12 листоп. (№ 45). - С. 4.

 

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

 

Івасів Р. Статуя Богоматері на пам'ять про Павла Василика [спорудж. у Тисмениці] / Р. Івасів // Галичина. - 2009. - 8-14 жовт. (№ 149-150). - С. 2.

Ткачук Т. Початок заселення трипільцями Прикарпаття пересунено ще на 500 років : [про ахеолог. знахідки в с. Козині] / Т. Ткачук // Галичина. - 2009. - 31 груд. (№ 197-198). - С. 15.

Івасів Р. Ямниця була першою : [про відкр. двох пам'ят. дощок, перша - М. Федораку, пароху с. Ямниці, друга - з нагоди 20-ліття виходу УГКЦ з підпілля] / Р. Івасів // Галичина. - 2009. - 31 жовт. (№ 163). - С. 6.

Пелехатий І. Того дня забути не можна : [про освячення мемор. дощок і дзвону з нагоди 20-ліття виходу з підпілля УГКЦ в Ямниці] / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2009. - 30 жовт. (№ 26).

 

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН

 

ПАМ'ЯТНИК ЖЕРТВАМ НКВС В. КРІЛЮ ТА С. МАНДЗЮКУ В ТЛУМАЧІ

Батіг М. Повстанське серце й досі б'є... : [у Тлумачі відкрито пам'ятник 18-річному вояку УПА С. Мандзюку та 23-річному міліціонеру В. Крілю] / М. Батіг // Злагода. - 2009. - 28 листоп. (№ 47).

Жертвам НКВС  // Галицька Просвіта. - 2009. - 3 груд. (№ 46). - С. 6.

На Прикарпатті відкрили пам'ятник жертвам НКВС // Захід. - 2009. - 26 листоп. (№ 46). - С. 2.

Назарчук Д. „Ви вмирали, щоб Україна жила" / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 27 листоп. (№ 225). - С. 4.

У Тлумачі відкрили пам'ятник жертвам НКВС // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 26 листоп. (№ 37). - С. 12.

***

З історії церкви села Гостова // Романович О. Нариси історії села Гостова / О. Романович. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 127-131.

Літопис Долинської парафіяльної церкви // Грабовецький В. Українські святині Прикарпаття крізь століття. Т. 3 / В. Грабовецький. - 2-е допов. вид. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 100-112.

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка