Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Лауреати літературних премій Національної спілки письменників України (2001-2008 рр.)Лауреати літературних премій Національної спілки письменників України (2001-2008 рр.) Вип. 2 [Текст] : біобібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. Р. В. Кузнєцова; наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2009. - 116 c.

 

 

Пропонований  покажчик є продовженням біобібліографічного покажчика „Лауреати літературних премій України 2000 року", який знайомить читачів з лауреатами літературних премій Національної спілки письменників України 2001-2008 рр. У статтях подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів, їх головні твори та літературу про творчість,  видану після 2000 року.

Посібник розрахований на спеціалістів освіти, науки і культури та всіх  шанувальників української літератури.

 

Укладач : Р. В. Кузнєцова, бібліотекар I категорії довідково-бібліографічного відділу ОУНБ ім. І. Франка.

 

Комп'ютерний набір та макет оформлення обкладинки: І. В. Пороговська, головний бібліотекар відділу ЦЕЗІ ОУНБ ім. І. Франка.

 

Науковий редактор, відповідальний за випуск : Л. В. Бабій, директор ОУНБ ім. І. Франка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж: 50 прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Від упорядників

 

         Яскравим свідченням таланту та високої майстерності письменників України, визнання всієї творчості загалом, окремих книг, активної громадської діяльності є присудження їм літературних премій.

Пропонований біобібліографічний посібник знайомить читачів з лауреатами літературних премій Національної спілки письменників України 2001-2008 рр. і є продовженням однойменного покажчика 2000 р.  

         У даному виданні вміщено перелік премій з короткою інформацією про кожну з них, короткі біографічні дані лауреатів, їх головні твори та літературу про творчість письменників. В біографічній довідці вказано прізвище, ім'я та по-батькові, місце народження лауреата, зазначено його фах, навчальний заклад, у якому митець здобув освіту, подано перелік основних місць творчої діяльності. Окремо вказаний твір, за який   присуджено звання лауреата.

         В розділі „Твори" представлені книги та публікації лауреата у 2000-2009 рр., які  розташовані за алфавітом назв. У розділі „Про творчість" вміщено літературно-критичні статті з книг, збірників, періодичних видань, які розташовані за алфавітом авторів.

У покажчику представлені документальні ресурси, які надійшли до фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у 2000-2009 рр. Видання містить законодавчі документи, книги, статті з газет та журналів.

Крім того були використані державні бібліографічні покажчики України - літописи книг, літописи журнальних статей, електронні каталоги Національної парламентської бібліотеки України та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (за відсутністю видань у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка).

         Посібник ознайомлює з лауреатами наступних літературних премій:

-       Національної премії України ім. Т. Шевченка

-       Літературної премії ім. Б. Нечерди

-       Літературної премії ім. П. Тичини

-       Літературної премії ім. О. Гончара

-       Літературної премії ім. В. Симоненка

-       Літературної премії ім. О. Вишні

-       Літературної премії „Благовіст"

Для зручності в користуванні у посібнику вміщено „Іменний покажчик", що відображає прізвища письменників і вказує порядковий номер сторінки, на якій подається інформація про них.

 

 

 

 

 

 

Лауреати Національної премії України

імені Тараса Шевченка

 

            Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища творча відзнака в незалежній Україні. Заснована в 1961 році як Республіканська премія ім. Т. Г. Шевченка, з 1969 року мала назву „Державна премія УРСР імені Т. Г. Шевченка". Указом Президента України № 808 від 22 червня 2000р. найвища нагорода в Україні в галузі культури набула нового статусу і називається „Національна премія України імені Тараса Шевченка". Її присуджують  митцям за найвидатніші твори літератури та мистецтва.

 

2001 р.

 

         Україна. Президент (2000-2004; Л. Кучма). Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [письменнику Пашковському Євгену Володимировичу - за роман „Щоденний жезл"] : Указ Президента України [від 5 берез. 2001р.] // Літературна Україна. - 2001. - 8 берез.

 

ПАШКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

         Народився 19 листопада 1962 р. на ст. Разіне Дзержинського району на Житомирщині. Закінчив Київський педагогічний інститут імені М. Драгоманова. З 1992 р. - на творчій роботі, голова комісії з видавничих проектів Національної спілки пмсьменників України, оглядач газети „Так" університету „Києво-Могилянська академія", член редколегії журналів „Світовид", „Основа", культурологічного альманаху „Хроніка-2000", член ПЕН-клубу (1993). Заступник головного редактора журналу „Неопалима купина". Член Національної спілки письменників України (1993 р.). Належить до так званої Житомирської літературної школи.

Лауреат літературної премії Фундації доктора Михайла Дем'яніва „Свобода і мир для України" (1993). Автор романів „Свято" (1989), „Вовча зоря" (окремі розділи перекладено англійською та німецькою мовами), „Безодня " (1992), „Осінь для ангела" (1993).

Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка за роман „Щоденний жезл".

 

Щоденний жезл : [уривки з роману-есею] / Є. Пашковський // Українська газета. - 2000. - 7 груд., 21 груд.

Щоденний жезл : [уривок з роману] / Є. Пашковський // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 497-520.

 

 

Про творчість Є. В. Пашковського

Базилевський В. Вижити і написати : [про роман „Щоденний жезл "] / В. Базилевський // Літературна Україна. - 2000. - 7 груд.

Бог на боці дбайливих : [бесіда з письм. / записала Л. Коханець] // Голос України. - 2001. - 22 лют. - С. 7.

Жежера В. Недописана рецензія на недочитаний роман „Щоденний жезл" / В. Жежера // Голос України. - 2000. - 31 берез. - С. 10.

         Іванишина І. Погляд на сучасну прозу через призму творчості Євгена Пашковського / І. Іванишина // Рідна школа. - 2005. - № 3. - С. 58-62.

         Квіт С. Зачаєний постмодернізм : [про роман „Щоденний жезл"] / С. Квіт // Україна молода. - 2001. - 20 січ.

         Кульчинська Л. Ризоматичні площини постмодерністських текстів : лабіринтами „Щоденного жезла"  / Л. Кульчинська // Слово і Час. - 2004. - № 11. - С. 53-58.

Микитенко О. Життєва і творча одісея романіста Євгена Пашковського / О. Микитенко // Столиця. - 2001. - 26 січ.-1 лют. - С. 28.

         Музиченко Я. Письменник на посту / Я. Музиченко // Україна молода. - 2007. - 2 берез. - С. 17.

         Неборак В. Лауреатство як пастка : [про укр. письм. і його нагородження Нац. премією ім. Т. Шевченка] / В. Неборак // Високий замок. - 2001. - 24 берез. - С. 14.

         Одкровенням за одкровення // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 180-193.

 Євген Пашковський проти славителів смерті : [бесіда з  письм. / записав  С. Гайдук] // Молодь України. - 2007. - 22-29 берез. - С. 8.

          Євген Пашковський: „І мовби й нас немає...": [інтерв'ю / записав О. Логвиненко] // Літературна Україна. - 2001. - 8 лют.

            Євген Пашковський: „Література - це звільнення від страху" : [бесіда з укр. письм. / записала С. Квіт] // Україна молода. - 2003. - 24 лип. - С. 11.

          Євген Пашковський: „Проявом пекельних рис людини в її земному перебуванні є вдоволення" : [бесіда з письм. / записав А. Лучка] // Демократична Україна. - 2004. - 13 берез. - С. 10.

         Євген Пашковський: „У пошуках останнього мамонта" : [інтерв'ю з укр. письм. / записав І. Островський] // День. - 2001. - 6 груд. - С. 5.

         Євген Пашковський: „ Час довбневчень закінчився: люди сприймають серцем і не переносять на дух лицемірства" : [бесіда з письм. / записала К. Пільна] // Україна молода. - 2006. - 2 черв. - С. 18-19.

          Пашковський Є. Слово над прірвою : промова Євгена Пашковського на врученні Нац.  премії України ім. Т. Шевченка // Шлях перемоги. - 2001. -

14 берез.

         Яровий О. Двоє слів про Пашковського / О. Яровий // Літературна Україна. - 2001. - 22 лют.

 

 

2002 р.

 

         Україна. Президент (2000-2004; Л. Кучма). Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [поету Римаруку Ігорю Миколайовичу - за книгу поезій „Діва Обида"; культурологу Білоконю Сергію Івановичу за науково-публіцистичну книгу „Масовий терор як засіб державного управління в СРСР"] : Указ Президента України [від 5 берез. 2002 р.] // Літературна Україна. - 2002. - 14 берез. - С.1.

 

РИМАРУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

 

Народився 4 липня 1958 р. в с. М'якоти Ізяславського району Хмельницької області. Закінчив факультет журналістики Київського  державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Багаторічний головний редактор журналу „Сучасність", завідував редакцією сучасної української літератури видавництва „Дніпро".

 Автор книг „Висока вода" (1984), „Упродовж снігопаду" (1988), „Нічні голоси" (1991), „Goldener Regen" („Золотий дощ", 1996), „Діва Обида" (2000, 2002), „Бермудський трикутник" (2007), „Сльоза Богородиці" (2007). Упорядник антології нової української поезії „Вісімдесятники". Вірші перекладалися багатьма мовами світу, друкувалися в англо-, іспано-, польско- російсько-, румуно-, шведсько-, німецькомовних антологіях української поезії.

Помер у 2008 р.

Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 2002р. за книгу поезій „Діва Обида".

 

Діва Обида. Видіння і відлуння / І. Римарук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 127с.

         З нової книги „Діва Обида" / І. Римарук // Сучасність. - 1996. - № 3/4. - С. 54-57.

 

Інші твори І. М. Римарука

         Дві присвяти : [поезії] / І. Римарук // Сучасність. - 2003. - № 2. - С. 66. - Зміст: Поміж очамрілих прочан ми тямимо шлях і маршрут ; Зима, побратиме... ; Віками триватиме ніч.

         І де на світі божевільня, в якій мені не буде тісно?! : [поезії] / І. Римарук // Українська мова та література. - 2002. - № 33. - С. 22-24.

         Із „Книги триптихів" : [поезії] / І. Римарук // Сучасність. - 2006. - № 7. - С. 5-10 ; № 10. - С. 9-14. - Зміст: Дощі ; Грипси ; Плачі.

         Із циклу „Vita nuova" : [поезії] / І. Римарук // Сучасність. - 2007. - № 7. - С. 61-63. - Зміст: Міжводне ; Три сонети.

         Літаймо над містом нічним. Приземлімося біля... : [вірш] / І. Римарук // Сучасність. - 2007. - № 8. - С. 72.

 

Новорічне : [поезії] / І. Римарук // Книга про матір: укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 211.

         Останні поезії / І. Римарук // Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 123-128.

         Поезії / І. Римарук // Українська мова та література. - 2008. - 13-16  квіт. - С. 44-45.

   Поезії / І. Римарук // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. в 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 427-433. - Зміст: Репліка в дискусії ; Диптих ; Зірка ; Перше квітня ; Від'їзд.

[Поезії] / І. Римарук // Пам'ять століть. - 2006. - № 3/4. - С. 217-223. - Зміст: Із давніх пісень ;  Фрагменти київського снігопаду та ін.

   Продихають легкі вуста письма : [вірш] / І. Римарук // Слово Просвіти. - 2005. - 29-31 груд. - С. 10.

Постскриптум до „Діви Обиди" : [поезія] / І. Римарук // Слово Просвіти. - 2002. - 8 лют. - С. 8.

Сльоза Богородиці : вибране / І. Римарук. - К. : Дніпро, 2008. - 398 с.

Star-crossed : [поезії] / І. Римарук // Сучасність. - 2004. - № 1. - С. 51-52.

Толока : [фрагм. поеми] / І. Римарук // Сучасність. - 2002. - № 2. - С. 86.

Я недовго буду тут... : [поезії] / І. Римарук // Літературна Україна. - 2009. - 29 січ. - С. 7.

 

Про творчість І. М. Римарука   

Анісімова Н. І заніміє поруч слово - мій духівник, і мій наглядач: деякі аспекти модерністської поетики Ігоря Римарука / Н. Анісімова // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 4-9.

Голобородько Я. Мисленнєва тектоніка Ігоря Римарука: художньотворчі інтенції „Діви Обиди" / Я. Голобородько // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 190. - С. 178-185.

Голобородько Я. Поезія як інтелектуальний універсум: асоціативні рефлексії Ігоря Римарука / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2007. - № 1/4. - С. 48-52.

Голобородько Я. Поетична меритократія: Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Я. Голобородько. - К. : Факт, 2005. - 108 с.

Карвацький В. „Поезія - Медея, що вбиває..." / В. Карвацький // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - лип.( № 164) . - С. 189-193. - Рец. на кн. : Римарук І. Діва Обида. - Л. : Кальварія, 2002.

Мельник В. Кава без Ігоря : [помер Ігор Римарук ] / В. Мельник // Україна молода. - 2008. - 7 жовт. - С. 12.

         Мельник М. „... Хай зігріється, хто не дожив": замість квітів на свіжу могилу Ігоря Римарука, товариша і поета / М. Мельник // Березіль. - 2008. - № 11/12. - С. 149-158.

         Москалець К. „Я недовго буду тут..." / К. Москалець // Критика. - 2008. - № 10/11. - С. 39.

 

Талалай Л. В чеканні третього листа : [про лірику І. Римарука] / Л. Талалай // Літературна Україна. - 2002. - 7 лют.

         Чи важко жити, а не виживати : [штрихи до літ. портр. І. Римарука] // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 489-498.

         Якубовська М. Коли помирають поети...  / М. Якубовська // Літературна Україна. - 2008. - 13 листоп. - С. 8.

 

БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

 

Народився 1 липня 1948 р. в м. Києві. Український історик, джерелознавець. Закінчив історичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. В 1974 р. закінчив аспірантуру на філологічному факультеті Московського університету. Докторська дисертація „Масовий терор як засіб державного управління в СРСР" (2000 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2007).

Лауреат Шевченківської премії 2002 р. за книгу „Масовий терор як засіб державного управління в СРСР".

 

         Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) : джерелознав. дослідж. / С. Білокінь / Київ. наук. т-во ім. П. Могили та ін. - К. : [Б. в.], 1999. - 446 с. : іл.

 

Інші твори С. І. Білоконя  

Двадцать лет еврейской государственности в Украине, 1918-1938 / С. Білокінь // Персонал. - 2004. - № 1. - С. 18-27.

Двадцять років „єврейської державности" в Україні (1918-1938) / С. Білокінь // Сучасність. - 2004. - № 2. - С. 63-70.

До питання про державу в державі : [про роль єврейства в укр. історії] / С. Білокінь // Березіль. - 2004. - № 2. - С. 138-151.

Досьє шевченкознавця / С. Білокінь // Літературна Україна. - 2007. - 11 жовт. - С. 7-8.

Задавнений борг перед Василем Горленком : [до 150-річчя від дня народж. укр. есеїста] / С. Білокінь // Українська культура. - 2003. - № 5. - С. 28-29.

Нові студії з історії большевизму, І -VІІІ / С. Білокінь. - К., 2007. - 411с.

Соціальна революція в СРСР і пам'ятки золотоверхого Києва / С. Білокінь // Пам'ятки України: історія і культура. - 2004. - № 2. - С. 97-106.

       Соціальний портрет чекістів / С. Білокінь // Персонал. - 2003. - № 8. - С. 39-46.

Х-FILES: за лаштунками Совєцької державності в Україні (1918-1938 рр.) / С. Білокінь // Історія в школі. - 2004. - № 3. - С. 40-47 ; № 5/6. - С. 60-64.   

Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930-х роках / С. Білокінь // Пам'ять століть. - 2005. - № 3/4. - С. 61-137.

 

Про творчість С. І. Білоконя

Початок кар'єри й історія моєї збірки: спогади / С. Білокінь // Сучасність. - 2005. - № 2. - С. 81-114.

 

2003 р.

 

         Україна. Президент (2000 - 2004; Л. Кучма). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [письменнику Медведю В'ячеславу Григоровичу за роман „Кров по соломі"; поету Герасим'юку Василю Дмитровичу за книгу віршів "Поет у повітрі"] : Указ Президента України [від 6 берез. 2003р.] // Урядовий кур'єр. - 2003. - 12 берез.

 

МЕДВІДЬ В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

 

         Народився 22 лютого 1951 р. в с. Кодні на Житомирщині. Закінчив Київський державний інститут культури. Автор низки книг прози та есеїстики: „Розмова "(1981), „Заманка" (1984), „Таємне сватання" (1987), „Кров по соломі" (2001).

Лауреат премії імені Є. Бачинського (1996). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001).

Лауреат Шевченківської премії  за роман „Кров по соломі".

 

Кров по соломі : роман / В. Медвідь. - Л. : Кальварія, 2001. - 400 с.

Кров по соломі : роман (уривок) / В. Медвідь // Часопис „Ї". - 2004. -

№ 5. - С. 119-130.

 

Інші твори В. Г. Медвідя

Доба стилізації : [з „Книги мавра"] / В. Медвідь // Кох Ю.  Кораловий

жмуток казусів від вельми цікавих людей. - Л. : ЛА Піраміда, 2005. - С. 129-139.

         Збирачі каміння : роман / В. Медвідь. - К. : Україна, 2006. - 864 с.

         Ми ще прийдемо по ваші душі : есе / В. Медвідь // Голос України. - 2000. - 28 груд. - С. 6.

         Палаючий вогонь : [оповід.] / В. Медвідь // Літературна Україна. - 2007. - 29 листоп. - С. 5.

         Світло й дощ : [оповід.] / В'ячеслав Медвідь // Літературна Україна. - 2004. - 9 верес. - С. 5.

         Філософія страху, або ж Проклятий народ : щоденник / В. Медвідь // Київ. - 2001. - № 9/10. - С. 52-69 : фото.

 

Про творчість В. Г. Медвідя

Бондар-Терещенко І. Впроти ночі до вітру : [про жанр. диморфізм В. Медведя] / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 136. - С. 172-175.

         Голобородько Я. В'ячеслав Медвідь. Обсервація слова: рефлексії над зб. „Лови" / Я. Голобородько // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 7. - С. 190-196.

Груша Х. Дуже старий Медвідь : [до 50-річчя від дня народж. письм.] / Х. Груша // Голос України. - 2001. - 23 лют.

Дроздовський Д. Плетіння словес у потоці свідомості: дешифрування есеїстики В'ячеслава Медведя / Д. Дроздовський // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 1/2. - С. 338-346.

Закусило М. В'ячеслав Медвідь - літописець національного буття / М. Закусило // Робітнича газета. - 2002. - 7 лют. - С. 5.

Захарченко Н. Сіно-солома : [роздуми автора про те, за що дали Шевченк. премію В. Медвідю] / Н. Захарченко // Київські відомості. - 2005. - 4-10 лют. - С. 21.

Квіт С. В'ячеслав Медвідь та його роман „Кров по соломі" / С. Квіт // Літературна Україна. - 2002. - 24 січ.

Крик за непоратованих синів... : літ. портр. В'ячеслава Медведя // Якубовська М. У дзеркалі слова: есеї про сучас. укр. л-ру. / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 169-179.

Лучка А. В'ячеслав Медвідь опрацьовує модель „гуманітарія-вбивці" / А. Лучка // Книжковий огляд. - 2001. - № 9. - С. 64-71.

 В'ячеслав Медвідь:  „Відтворити мову душі" : [бесіда з письм. / записав М. Сидоржевський] // Українське слово. - 2000. - 20 січ. - С. 15.

   В'ячеслав Медвідь і свобода невдоволення : [бесіда з письм. / записав М. Бриних] // Україна молода. - 2000. - 15 лют. - С. 12.

 В'ячеслав Медвідь:  „Передусім нам треба з'єднати Україну": [розмова з письм / записав А. Лучка] // Демократична Україна. - 2005. - 20 квіт. - С. 10: фото.

В'ячеслав Медвідь: „Сьогодні українську літературу знищує нестабільність" : [бесіда з письм. / записала М. Закусило] / В. Медвідь // Робітнича газета. - 2003. - 6 лют. - С. 5.

В'ячеслав Медвідь: „Хотілось б написати екзотичний текст" : [бесіда з  письм. / записала А. Богуславська] // Літературна Україна. - 2004. - 21 жовт. - С. 1, 4.

Микитенко О. На гребені третьої хвилі, або Таїна буття за В'ячеславом Медведем : [про висунення роману „Кров по соломі" на здобуття Шевченк. премії] / О. Микитенко // Столиця. - 2003. - 31 січ.- 6 лют. - С. 22.

Харченко А. Щоденник В'ячеслава Медведя в силовому полі українського модернізму / А. Харченко // Слово і Час. - 2006. - № 7. - С. 44-48. - Бібліогр. в підряд. прим.

 Якубовська М. ... Сльозою покриє свій сміх : [про роман: „Кров по соломі"] / М. Якубовська // Літературна Україна. - 2003. - 11 груд.

 

ГЕРАСИМ'ЮК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

 

Народився 18 серпня 1956 р. в м. Караганда в гуцульській родині, вивезеній у 40-і рр. до Караганди на „вічне поселення", але наприкінці 50-х рр. батьки повернулися  в рідне с. Прокурава (Косівського району Івано-Франківської області). Закінчив Київський державний університет. Член Національної спілки письменників України (1983).

Автор книг поезії: „Смереки", „Потоки", „Космацький узір", „Діти трепети", „Осінні пси Карпат", „Серпень за старим стилем", „Поет у повітрі", „Була така земля".

Лауреат премій: „Благовіст", П. Тичини (1999), В. Свідзинського (2002), Т. Мельничука (2006), журналу „Сучасність"(1995), (2006).

Лауреат Шеченківської премії   за книгу віршів „Поет у повітрі".

 

Поет у повітрі : вірші та поеми / В. Герасим'юк.  - Л. : Кальварія, 2002. - 144 с.

Поет у повітрі : поезії / В. Герасим'юк // Літературна Україна. - 2002. - 21 берез. ; Сучасність. - 2000. - № 9. - С. 5-6.

 

Інші твори В. Д. Герасим'юка

Але і завтра... : [поезії] / В. Герасим'юк // Літературна Україна. - 2008. - 23 жовт. - С. 7.

Була така земля : вибране / В. Герасим'юк. - К. : Факт, 2003. - 391с.

„Вишнева хмара вигнула столицю" : [поезії] / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2003. - № 9. - С. 5.

Гори, де був я молодим : [поезії] / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2002. - № 2. - С. 5.

Дев'ять віршів : [поезії] / В. Герасим'юк // Пси святого Юра : літ. альм. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 17-21, 196-198.

За вікном - водоспад : [вірш] / В. Герасим'юк // Персонал Плюс. - 2005. - 14-20 лют. - С. 12.

„...І строфи переставиш, як валізи" : поезія / В. Герасим'юк // Українська мова та література. - 2004. - Ч. 15. - С. 39-40.

Із книги „Папороть" : [поезії] / В. Герасим'юк // Слово Просвіти. - 2006. - 19-25 жовт. - С. 8. - Зміст: Аркуш льоду ; Лід ; А де ж ріка? ; Вибігла серед ночі з хати ; Прийшли вночі та ін.

Із книги „Суха різьба" : [поезії]  / В. Герасим'юк // Київ. - 2006. - № 7/8. - С. 27-37. - Зміст: Старовинний диптих ; Коли я йшов до тебе по воді ; Комуналка на Франка та ін.

Із книги „Чорні хлопці" : [поезії]  / В. Герасим'юк // Сучасність. -  2005. - № 5. - С. 5-6.

Йде мати... : [вірш] / В. Герасим'юк // Дніпро. - 2009.-  № 8. - С. 54.

Київська повість: сорок строф : [поезії] / В. Герасим'юк // Слово Просвіти. - 2002. - № 37. - С. 11.

 

Коли моя мати заходить до церкви... : [вірш] / В. Герасим'юк // Книга про матір : укр. поети ХІХ -ХХІ ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 45-46.

Наслідування зразків : [вірш] / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2007. - № 7. - С. 5.

Невже празниковий... : [поезії] / В. Герасим'юк // Десять українських поетів. - К., 1995. - С. 22-31.

Нічні дзвони Володимирського : [вірш] / В. Герасим'юк // Вечірній Київ. - 2004. - 31 берез. - С. 9.

Нічні кіоски-93 : [вірш] / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2001. - № 4. - С. 5.

Олені : цикл / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2008. - № 8. -  С. 61-65.

Палаючий шипшини кущ... : поезії / В. Герасим'юк // Київ. - 2005. - № 1. - С. 71-74.

Пам'яті Тараса Мельничука : [поезія] / В. Герасим'юк // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 1. - С. 63-66.

[Поезії] / В. Герасим'юк  // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 433-439. - Зміст : „Влітку, наприкінці 80-х..." ; „Жива ватра" ; „Старовинний пейзаж" ; „Досвітні душі".

[Поезії] / В. Герасим'юк // Українська мова і література. - 2008. - Ч. 13-16. - С. 59-60.

[Поезії] / В. Герасим'юк // Дивослово. - 2002. - № 4. - С. 51. - Зміст: Дидактичний етюд ; Дванадцять сивих суддів сидять... ; Тридцятий черешневий цвіт.

[Поезії] / В. Герасим'юк // Березіль. - 2006. - № 7/8. - С. 23-33. - Зміст: Заклинання ; Повертаються ; Ліс облетів за одну ніч ; А ще вчора та ін.

Поетична добірка з нової книги „Папороть" / В. Герасим'юк // Слово Просвіти. - 2006. - 19-25 жовт. - С. 8.

Суха різьба / В. Герасим'юк // Київська Русь : літ.-крит. часопис. Кн. 5: Узбіччя. - К., 2006. - С. 7-50.

Чорні хлопці : [вірш] / В. Герасим'юк // Сучасність. - 2004. - № 10. - С. 5.

Про творчість  В. Д. Герасим'юка

Андрусяк І. Різьбяр: В. Герасим'юку - 50 / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2006. - 24 серп. - С. 6.

Андрусяк І. „Ти літаєш навіть нині..." : [про зб. поезій „Поет у повітрі"] / І. Андрусяк  / // Книжник. - 2002. - груд. ( № 24).  - С. 15.

Анісімова Н. „Із янголом на плечі": духовні орієнтири поезії „вісімдесятників" / Н. Анісімова // Дивослово. - 2002. - № 4. - С. 43-49.

 „Блажен Господь, бо геєну сотворив..." : [інтерв'ю з поетом / розмовляв А. Дністровий] // Буковинський журнал. - 2001. - Ч. 3/4. - С. 67-73. 

Бойчук Б. Розмисли про поета у повітрі / Б. Бойчук // Сучасність. - 2003. -  № 3 - С. 110-112.

 

Бучель Н. Гуцульський ангел : [штрихи до портр. В. Герасим'юка] / Н. Бучель // Говорить і показує Україна. - 2003. - 5 черв.

Василь Герасим'юк / упоряд. Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 48 с.

„Вірш аж так" : [аналіз поезії] / В. Герасим'юк // Літературна Україна. - 2009. - 10 верес. - С. 46-56.

Герасим'юк В. „Повітря стало порожнім" : [бесіда з поетом / записав М. Скиба] // День. - 2002. - 12 груд. - С. 5.

Герасим'юк В. "Творити музику в словах" : [бесіда з поетом / записала Ю. Присяжна] // За вільну Україну. - 2003. - 5 серп. - С. 5.

Глібчук У. Що таке мерва... : [про творчість поета і його нову кн. „Папороть"] / У. Глібчук // Слово Просвіти. - 2006. - 19-25 жовт. - С. 8.

Голобородько Я. „Поет у повітрі": парадигма концептів і концепцій : образна сенсорика В. Герасим'юка / Я. Голобородько // Сучасність. - 2005. - № 11. - С. 122-133.

Голобородько Я. Поезія як інтелектуальний універсум : літ. триптих: образні концепти В. Герасим'юка / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2007. - № 2/4. - С. 45-48.

Голобородько Я. Поетична меритократія : Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Я. Голобородько. - К. : Факт, 2005. - 108 с.

Горпініч В. Василь Герасим'юк : [життєвий і творч. шлях] / В. Горпініч // Українська мова і література. - 2008. - Ч. 13-16. - С. 46-58.

Долженкова І. Поет тектонічних зрушень / І. Долженкова // Дзеркало тижня. - 2002. -  16 листоп. - Рец. на кн. : Поет у повітрі /  В. Герасим'юк. - Л. : Кальварія, 2002. - 144 с.

Дочекатися скрипки... : [про презентацію нової кн. „Папороть"] // Слово Просвіти. - 2006. - 1 листоп. - С. 9.

„Є такі речі, які просто є" : [монолог про себе і свій рід] / В. Герасим'юк // Галицький кореспондент. - 2007. - 25 січ. - С. 20.

„...І осягаю пам'яттю в зеленім промені себе..." : [фрагм. спілкування з В. Герасим'юком / записав В. Рябий] // Перевал. - 2005. - № 2. - С. 107-109.

Ковалів Ю. Поетичний космос В. Герасим'юка / Ю. Ковалів // Літературна Україна. - 2003. - 6 лют. - С. 3.

Копиця В. „Узвишшя радості" поетичного світу В. Герасим'юка / В. Копиця // Слово і Час. - 2004. - № 11. - С. 43-52.

Копиця В. Центр поетичного космосу В. Герасим'юка: художня трансформація міфологеми світового дерева / В. Копиця // Українська мова та література. - 2004. - Ч. 15 (квіт.). - С. 32-38.

Кремінь Т. Історіософський концепт лірики В. Герасим'юка / Т. Кремінь // Слово і Час. - 2003. - № 10. - С. 71-75.

Лазарук М. Найтитулованіший із лауреатів : [про поета, якому вручена премія „Князь роси" ім. Т. Мельничука] // Літературна Україна. - 2006. - 13 квіт. -  С. 7.

 

 

Лазарук М. Останній прихисток для суверенного поета : [про зб. „Поет

у повітрі"] / М. Лазарук  // Дзвін. - 2003. - № 1. - С. 148-150.

Лауреати премії імені Володимира Свідзинського за 2002 рік : [В. Герасим'юк за кн. віршів „Поет у повітрі"] // Літературна Україна. - 2002. - 10 жовт.

Малецький І. Основний міф світотворення в українських поетичних книжках: злами схлеснутих міфологем на землі й у повітрі В. Герасим'юка / І. Малецький // Слово і Час. - 2004. - № 9. - С. 51-54.

Матіяш Б. Інший формат: Василь  Герасим'юк / Б. Матіяш // Критика. - 2006. - № 11. -  С. 23.

Москалець К. Навіщо поет у повітрі : [про кн. віршів „Поет у повітрі"] / К. Москалець   // Березіль. - 2003. -  № 3-4. - С. 163-180.

„Найдовша дорога...", або Хоча все мало бути навпаки : [розмова з поетом про його творчість / записала Л. Тарнашинська] // Тарнашинська Л. Закон піраміди: діалоги про л-ру та соціокульт. клімат довкола неї / Л. Тарнашинська. - К. : Пульсари, 2001. - С. 107-113.

„Найчастіше я вживаю у поезії слово „омерзіння" : [інтерв'ю з поетом  / розмовляв О. Чечелін] // Високий замок - 2002. - 16 лип. - С. 5.

Островський І. Поет у суспільстві : [про В. Герасим'юка - лаурета літ. премії ім. В. Свідзинського за кн. віршів „Поет у повітрі" ] / І. Островський   // День. - 2002. - 11 жовт. - С. 24.

Отримали премію ім. Т. Шевченка : [В. Герасим'юк за кн. віршів „Поет у повітрі"] // Галичина. - 2003. - 13 берез.

Подолавши страх... : літ. портр. Василя Герасим'юка // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 498-508.

Поет у повітрі : [бесіда з поетом / розмовляла Н. Білоцерківець] // Українська мова і література. - 2008. - Ч. 13-16. - С. 57-58.

Поет у повітрі : [про лауреата премії ім. Т. Шевченка В. Герасим'юка] // День. - 2003. - 5 берез. ; Українська культура. - 2003. - № 1. - С. 14-15.

Руженцева Є. Поет у повітрі, читачі в екстазі : [про творч. вечір в Києві] // Літературна Україна. - 2002. - 28 листоп.

Процюк С. Трагедійні мотиви у збірці В. Герасим'юка „Діти трепети" / С. Процюк // Українська мова та література. - 2004. - № 35. - С. 19-21.

Рябий В. Аристократ української поезії / В. Рябий // Всевідо. - 2006. - 18 серп.

 Сенчишин Я. Міфологічний Герасим'юк : [роздуми над кн. „Була така земля" ] / Я. Сенчишин // Молода Галичина. - 2004. - № 17. - С. 34.

Скиба М. Українські палімпсести Василя Герасим'юка : [про зб. „Поет у повітрі"] // Літературна Україна. - 2002. - 5 груд.

„...Стефаник третій - це 100%..." : [інтерв'ю з поетом / розмовляв І. Бойчук] // Алкос. - 2003. - № 1. - С. 44-45.

 

 

 

Талалай Л. Верхами біжить / Л. Талалай // Березіль. - 2001. - № 7-8. - С. 180-183. - Рец. на кн. : Серпень за старим стилем / В. Герасим'юк. - Л. : Кальварія, 2000.

„Я завжди відчував до нашої прози внутрішній опір" : [інтерв'ю з поетом  / розмовляв О. Бик] // Друг читача. - 2005. - 12 черв. - С. 5.

 

2004р.

 

         Україна. Президент (2000-2004; Л. Кучма). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [літературознавцю Барабашу Юрію Яковичу за монографію „Коли забуду тебе, Єрусалиме"; поету Слапчуку Василю Дмитровичу за книгу віршів „Навпроти течії трави" і „Сучок на костурі подорожнього"]  : Указ Президента України [від 5 берез. 2004р.] // Урядовий кур'єр. - 2004. - 11 берез.

 

БАРАБАШ ЮРІЙ ЯКОВИЧ

 

Народився 10 серпня 1931 р. в м. Харкові. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка , факультет журналістики.

Автор численних літературно-критичних та наукових праць з української та російської літератур, зокрема „Чисте золото правди", „Деякі питання поетики О. Довженка", „Я є народ...", „Алгебра і гармонія", „Довженко", „Вопрос эстетики и поэтики", „3наю человека... Г. Сковорода. Поззия. Философия. Жизнь" та ін.

Лауреат Державної премії Росії ім. А. М. Горького за монографію „Вопросы эстетики и поэтики" (1976), Міжнародної премії фонду О. і Т. Антоновичів (США) за праці про Сковороду та Гоголя (1999)".

Лауреат Шевченківської премії 2004 року за монографію „Коли забуду тебе, Єрусалиме".

 

„Коли забуду тебе, Єрусалиме..." : Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типол. студії / Ю. Барабаш. - Х. : Акта, 2001. - 373 с. : іл. - (Харківська школа). *

Інші твори  Ю. Я. Барабаша

Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. - К. : Києво-Могилян. акад., 2007. - 742 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Гоголезнавство в Україні й поза нею / Ю. Барабаш // Слово і Час. - 2005. - № 4. - С. 3-9.

Гоголіана Дмитра Чижевського / Ю. Барабаш // Дивослово. - 2002. - № 10. - С. 2-6. - Бібліогр. в підряд. прим.

Гоголь і (чи) Шевченко / Ю. Барабаш // Урок української. - 2003. - № 2. - С. 42-47.

 

 

Історіософія Тараса Шевченка / Ю. Барабаш // Слово і Час. - 2004. - № 3. - С. 15-37. - Бібліогр. в підрядк. прим.

         „...Людей і Господа любіть". (Любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) / Ю. Барабаш // Слово і Час. - 2007. - № 3. - С. 3-19. - Бібліогр. в підряд. прим.

„Мой бедный рrotege": проза Шевченко : после Гоголя / Ю. Барабаш // Вопросы литературы. - 2002. - № 6. - С. 127-155.

Про дифузійні процеси і явища в історії українського письменства / Ю. Барабаш // Слово і Час. - 2001. - № 8. - С. 18-21. - Бібліогр. прим., с. 21.

Фрагмент світової історії у форматі особистої долі: кілька причинків до „Щоденника" А. Любченка / Ю. Барабаш // Сучасність. - 2002. - № 3. - С. 99-116.

„Я так її, я так люблю..." : (Шевченк. Україна: словообраз, концеп., „текст") / Ю. Барабаш // Сучасність. - 2003. - № 7/8. - С. 111-129 ;  № 9. - С. 129-135.

 

Про творчість Ю. Я. Барабаша

Барабаш Ю. „Таких Гоголя і Шевченка вони не знають і не хочуть знати" : [бесіда з письм. / записав В. Плющ] // Літературна Україна. - 2001. -

5 квіт. - С. 3.

Нащадки „веселого пляшущего племени" : [інтерв'ю з письм про моногр. „Коли забуду тебе, Єрусалиме..."/ записав О. Науменко] // Дзеркало тижня. - 2004. - 29 трав.- 4 черв. - С. 12.

Пахаренко В. У всякого своя доля... : [роздуми над кн. „Коли забуду тебе, Єрусалиме..." / В. Пахаренко // Слово і Час. - 2002. - № 12. - С. 68-78.

        

СЛАПЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

 

Народився 23 грудня 1961 р. в с. Новий Зборишів на Волині. Закінчив Луцький педінститут ім. Л. Українки, факультет української філології. Член Національної спілки письменників України (1993). Заслужений діяч мистецтв України (2001).

Автор понад двох десятків книжок, серед яких збірки: „Як довго ця війна тривала", „Німа зозуля", „Трикнижжя Явіна: максими і простотаки", „Укол годинниковою стрілкою", „Навпроти течії трави", „Сучок на костурі подорожнього".

Лауреат літературної премії ім. Василя Стуса. Лауреат премії імені Бориса Нечерди за збірку поезій „Навпроти течії трави"(2002).

Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка 2004 р. за книги віршів „Навпроти течії трави" і „Сучок на костурі подорожнього".

 

Навпроти течії трави : [поезії, проза] / В. Слапчук. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 25 с. *

 

 

Сучок на костурі подорожнього : поезії / В. Слапчук. - Луцьк: Волин. обласна друк., 2002. - 189 с. ***

 

Інші твори В. Д. Слапчука

Бджолиний бог / В. Слапчук // Новочасна література. - 2008. - № 4. - С. 130-173. 

Бути псом : новела / В. Слапчук // Березіль. - 2005. - № 1/2.  - C. 140-148 : фото.

Глобус України : повість / В. Слапчук // Березіль. - 2006. - № 2. - С. 50-101.

Дерево з вирію ; Здрастуй, Марто! : [новели] / В. Слапчук // Березіль. - 2001. - № 9/10. - С. 75-92. 

Дзвіниця без дзвона : розд. з роману / В. Слапчук // Новочасна література. - 2008. - № 4. - С. 83-129.

Дерево з вирію / В. Слапчук // Новочасна література. - 2008. - № 4. - С. 174-207.

Діалог з місімою : [поезії] / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 135. - С. 103-120.

Калюжа пізнання : повість / В. Слапчук // Березіль. - 2004. - № 3/4. - С. 11-54 : фото.

Кенгуру завбільшки з цвіркуна : повість / В. Слапчук  // Київ. - 2004. - № 1/2. - С. 68-82.

Коротка стрілка жіночого годинника / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 162. - С. 22-46.

Крихти хліба у бороді Конфуція : фрагм. роману / В. Слапчук  // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 173. - С. 3-54.

Не спокушений снігом : [поезії]  / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 147. - С. 101-108.

Осінь за щокою : роман / В. Слапчук // Сучасність. - 2004. - №  9. - С. 13-72 ; № 10. - С. 11-69.

Потяг над містом : фрагм. роману / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. -2005. - № 1. - С. 40-64.

Тимчасова втрата почуття гумору : [поезії] / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 12. - С. 91-102.

Слово за словом - падає в тишу... : [поезії] / В. Слапчук // Березіль. -2002. - № 3/4.- С. 13-20 : фото.

 Солом'яна стріха Вітчизни / В. Слапчук. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2004. - 69 с.

Спокушення паперовим змієм : [поезії] / В. Слапчук // Березіль. - 2005. - № 7/8. - С. 124-129.

Тринадцять способів дивитися на чорного дрозда : [проза] / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2008. - № 1/2. - С. 22-82.

Упіймати сніжинку ; Табурет, прибитий до підлоги ; День народження імператора : новели / В. Слапчук // Березіль. - 2003. - № 1/2. - С. 25-51.

 

Філософія війни : розд. з роману / В. Слапчук // Кур'єр Кривбасу. - 2009. - №  3/4. - С. 4-55.

 

Про творчість В. Д. Слапчука

Баран Є. Україніана брата Василя / Є. Баран // Слово Просвіти. - 2004. - 11-17 берез. - С. 10.

Бондар-Терещенко І. Від пафосу до скепсису: деконструкція сакрального в поезії Василя Слапчука / І. Бондар-Терещенко // Слово і Час. - 2004. - № 7. - С. 48-51.

Дзюба Т. Не заблукає той, хто йде за плугом / Т. Дзюба // Літературна Україна. - 2004. - 24 черв.

Кодак М. Сходинками поетичної свободи / М. Кодак // Київ. - 2002. - № 6. - С. 157-167.

Кузик В. В шпаринку між життям і грою... : сонет у творчості поета Василя Слапчука  / В. Кузик  // Українська мова та література. - 2003. - № 24. - С. 24-25.

Логвиненко О. Багряний слід слова, посіяного на мінному полі Василем Слапчуком / О. Логвиненко // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - №  151. - С. 178-180.

Мартинюк М. Діти сліпого дощу або філософія й психологія остракізму: [про кн. „Сліпий дощ"] // Книжник. - 2004. - № 4. - С. 6-7.

Наливана В. Замість карамельки : [про роман „Осінь за щокою"] / В. Наливана // Друг читача. - 2006. - 26 трав.-8 черв. - С. 4-5 : фото.

Павленко М. Ідеологічний аспект української літератури до і після проголошення незалежности в контексті поезії Василя Слапчука / М. Павленко // Сучасність. - 2003. - № 2. - С. 147-150.

Теургічне служіння поета, або у глиб істини : [бесіда з письм. / записала Н. Гранич] // Літературна Україна. - 2003. - 4 верес.

Штинько В. І вірш болить на всю сторінку... / В. Штинько // Літературна Україна. - 2001. - № 12. - С. 45.

 

2005р.

 

         Україна. Президент (2005-; В. Ющенко). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [Воробйову Миколі Панасовичу  - за книгу поезій „Слуга півонії"; Коцюбинській Михайлині - за книгу „Мої обрії"; Матіос Марії - за роман „Солодка Даруся"; Слабошпицькому Михайлу Федотовичу - за роман-біографію „Поет із пекла"] : Указ Президента України [від 8 берез. 2005 р.] // Урядовий кур'єр. - 2005. - 11 берез. - С. 2.

 

 

 

 

 

ВОРОБЙОВ МИКОЛА ПАНАСОВИЧ

 

Народився  12 жовтня 1941 р. у с. Мельниківка Черкаської області. Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Член Національної спілки письменників України (1987). Один з фундаторів літугрупування „Київська школа поезії".

Автор збірок: „Пригадай на дорогу мені", „Місяць шипшини", „Ожина обрію", „Прогулянка одинцем", „Верховний голос", „Іскри в слідах", „Човен", „Срібна рука", „Слуга півонії" та ін.

Лауреат премій ім. П. Тичини (1992), „Благовіст" (1993).

Лауреат Шевченківської премії 2005 року за книгу поезій „Слуга півонії".

 

Слуга півонії : поезії / М. Воробйов. -  К. : Просвіта, 2003. - 327 с. : іл.*

 

Інші твори М. П. Воробйова

Верховний голос : поезії / М. П. Воробйов. - К. : Дніпро, 1991. - 303 с.

Вибитий сонях сонця : поезії / М. П. Воробйов // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 9. - С. 43-63.

Іскри в слідах : поезії / М. Воробйов. - К. : Укр. письм., 1993. - 159 с.

Оманливий оркестр (Конфігурації) : [поезії, щоденникові записи] / М. Воробйов. - К. : Просвіта, 2006. - 191 с.

Поезії / М. Воробйов // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 223-226. - Зміст: „Пригадай на дорогу мені" ; „Могила невідомого солдата" ; „Сяйво про Данила"; „Фотографії".

Провалля осені : віршов. записи / М. Воробйов // Слово Просвіти. - 2009. - 1-7 січ. - С. 9.

Троянди цвітуть, але дуже далеко... : [поезії] / М. Воробйов // Кур'єр Кривбасу. - 2009. - № 1/2. - С. 115-122.

Удару тіней : [поезії] / М. Воробйов // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - №  164. - С. 88-100.

Човен : [поезії] / М. Воробйов. - К. : Укр. письм., 1999. - 79 с. - (Сучасна українська література).

Шум : [вірш] / М. Воробйов // На тихі води, на ясні зорі : краса природи в укр. л-рі. - К. : Веселка, 2002. - 93 с.

 

Про творчість М. П. Воробйова

Воробйов М.  „Десь далеко в вагоні поїзда грає радіо..." : [бесіда з поетом / записала О. Логвиненко] // Літературна Україна. - 2004. - 29 січ.

Воронько П. Прониклива бентежність : [про біогр. і творчість поета] / П. Воронько // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К., 2001. - Кн. 4. - С. 222-223.

 

Демидюк Л. Мотиви індивідуальної есхатології у поетичному циклі Миколи Воробйова „Енергія кінця світу"/ Л. Демидюк // Мандрівець. - 2005. - № 5. - С. 54-61.

Пастух Т. „Слуга півонії" Миколи Воробйова: філософські та естетичні виміри / Т. Пастух // Слово і Час. - 2006. - № 5. - С. 40-51.

 

КОЦЮБИНСЬКА МИХАЙЛИНА ХОМІВНА

 

Народилась 18 грудня 1931 р. у м. Вінниці. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат філологічних наук. Член  Національної спілки письменників України (1989).

 Автор книг: „Образне слово в літературному творі" (1959), „Література як мистецтво слова" (1965), „Етюди про поетику Шевченка" (1990).

Лауреат премій  ім. О. Білецького (1993),  В. Стуса (1994), О. Теліги (2001), нагороди фундації О. і Т. Антоновичів (1996).

Лауреат Шевченківської премії 2005 року  за книгу „Мої обрії".

 

Мої обрії : [В 2 т.] / М. Коцюбинська. - К. : Дух і літера: Харк. правозахис. група, [2004- ] Т. 1. - 2004. - 335 с. - Бібліогр. у прим. : с. 333-334 та в кінці ст.

Мої обрії : [В 2 т.] / М. Коцюбинська. - К. : Дух і літера: Харк. правозахис. група, .... - Т. 2. - 2004. - 383 с. - Бібліогр. : с. 362-370. - Імен. покажч. : с. 371-381. *

 

Інші твори М. Х. Коцюбинської

Етюди на тему листів Катерини Білокур : з кн.: „Зафіксоване і нетлінне: роздуми про епістолярну творчість" / М. Коцюбинська // Дивослово. - 2001. - № 3. - С. 14-17.

З любов'ю і болем : спогади про поета [П. Тичину] / М. Коцюбинська // Українське слово: хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 273-279.

Із книги споминів / М. Коцюбинська // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 167. - С. 163-216.

         Карпати : сторінки із кн. споминів / М. Коцюбинська // Літературна Україна. - 2004. - 23 груд. - С. 7.

         Шевченкові листи / М. Коцюбинська // Слово і Час. - 2008. - № 7. - С. 15-23.

 

Про творчість М. Х. Коцюбинської

Бондаренко С. Одноклітинні: так назвала деяких сучасників літературознавець Михайлина Коцюбинська / С. Бондаренко // Київські відомості. - 2005. - 6-12 трав. - С. 12.

 

 

 

Горинь В. Відкритий урок Михайлини Коцюбинської : [про презентацію кн. „Мої обрії" (Харків, 2004)] / Василь Горинь // Дзвін. - 2004. - № 8. - С. 157-158.

Коцюбинська М. Із книги споминів : [про себе] // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 167. - С. 163-216.

Коцюбинська М. Коли король голий - треба про це говорити : [про кн. „Мої обрії" : бесіда з авт.  / записала У. Глібчук] // Дзеркало тижня. - 2004. - 26 черв.- 2 лип. - С. 13.

Коцюбинська М. Ми на майдані і майдан у наших душах / М. Коцюбинська // Сучасність. - 2005. - № 2. - С. 5-8.

Коцюбинська М. „Мірило моралі": [бесіда з укр. письм. / записав С. Бондаренко] // Київські відомості. - 2007. - 19-25 січ. - С. 13.

Коцюбинська М. Над маминими щоденниками / М. Коцюбинська // Кур'єр Кривбасу. - 2005. - № 3. - С. 120-145 ; № 4. - С. 86-115.

Коцюбинська М. „У моєму житті було так багато добра" : [розмова з письм.] // Українська мова та література. - 2006. - № 14/15. - С. 14-17.

Коцюбинська М. Шістдесятники. Пройдене перед прийдешнім : [бесіда з письм. / записала Л. Івшина] // День. - 2005. - 18 лют. - С. 18-19.

Коцюбинська М. Я не могла дати більше, ніж мала... : [відповіді на запитання Є. Барана] / М. Коцюбинська  // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 143. - С. 135-141.

Михайлина Коцюбинська: „Бути собою" : біогр. нариси / Нац. парлам. б-ка України; ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2005. - 59 с.

Михайлина Коцюбинська : [біогр.] // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 272.

 Михайлина Коцюбинська: „Мистецтво залишатися собою" / записала Л. Тарнашинська // Березіль. - 2005. - № 10. - С. 159-178.

Шумило Н. Михайлинині обрії : [про кн. „Мої обрії"] / Н. Шумило // Україна молода. - 2005. - 15 берез. - С. 12.


МАТІОС МАРІЯ ВАСИЛІВНА

 

 Народилася 19 грудня 1959 р. в с. Розтоки на Буковині. Перші вірші надрукувала у 15 років. Закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету. Деякий час керувала Спілкою письменників Чернівецької області, займалась видавничою справою. Була одним із засновників науково-літературного „Буковинського журналу". 1992 року дебютувала у журналі „Київ", опублікувавши новелу „Юр'яна і Довгопол".

Автор збірки віршів: „З трави і листя", „Вогонь живиці", „Десять дек морозної води", „Жіночий аркан". Найбільшу популярність здобули її книжки: „Щоденник страченої", „Нація", "Бульварний роман", "Життя коротке" (2001), „Фуршет від Марії Матіос" (2003), „Солодка Даруся" (2004), „Щоденник страченої" (2005), „Містер і місіс Ю в країні укрів" (2006), „Нація. Одкровення" (2006), „Майже ніколи не навпаки" (2007), „Москалиця",  „Мама Мариця - дружина Христофора Колумба" (2008).

Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 2005 р. за роман „Солодка Даруся".

 

Солодка Даруся : драма на 3 життя / М. Матіос. - 3-є вид. - Л. : ЛА Піраміда, 2005. - 174 с.

 

Інші твори М. В. Матіос

А на Петра вода тепла : урив. роману / М. Матіос // Літературна Україна. - 2002. - 31 січ. - С. 4.

Анна-Марія : новела / М. Матіос // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 82-92.

Апокаліпсис : [проза] / М. Матіос // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 93-125 ; Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 12. - С. 3-19 ; Літературна    Україна. - 2006. - 9 листоп. - С. 4-5.

Вставайте, мамко... : [проза] / М. Матіос // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 36-47.

Життя коротке : [проза] / М. Матіос. - Л. : Кальварія, 2001. - 236 с.

Жіночий аркан у саду нетерпіння : поезії / М. Матіос. - Л. : ЛА Піраміда, 2007. - 307 с.

Із днів материнства : [поезії] / М. Матіос // Книга про матір : укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 165.

Майже ніколи не навпаки : сімейна сага в новелах / М. Матіос. - Л. : ЛА Піраміда, 2007. - 171 с.

Мама Маріца - дружина Христофора Колумба ; Москалиця : [повісті] / М. Матіос. - Л. : ЛА Піраміда, 2008. -  63с. [Книжка - „перекрутка"].

Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів : [проза] / М. Матіос. - Л. : ЛА Піраміда, 2006. - 136 с.

Не плачте за мною ніколи... : [проза] / М. Матіос // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 48-81.

Трояка ружа : драм. повість / М. Матіос // Сучасність. - 2002. - № 11. - С. 8-20 ; 2003. - № 5. - С. 10-27 ; № 10. - С. 6-49.

Щоденник страченої : психолог. розвідка / М. Матіос. - Л. : ЛА Піраміда, 2005. - 192 с.

Юр'яна і Довгопол : [проза] / М. Матіос // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 5-35.

 

Про творчість М. В. Матіос

Баран Є. Гріх і спокута „Солодкої Дарусі / Євген Баран // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 176-177. - Рец. на кн. : Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя. -Л. : ЛА Піраміда, 2004. - 174с.

         Бондаренко С. У кумівському середовищі із заплічниками для грошей : [про роман „Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів"] / С. Бондаренко // Київські відомості. - 2006. - 4-10 трав. - С. 14.

 

 

Бондаренко С. Форум, фатум і футурум : [розмова з письм.] / С. Бондаренко // Киевские ведомости. - 2005. - 29 сент. - С. 10.

Ватаманюк К. Її слово пахне гірськими росами : [роздуми над кн. „Солодка Даруся"] / К. Ватаманюк // Верховинські вісті. - 2005. - 17 черв.

         Голобородько Я. Соціум душевних драм : рефлексії над текстами Марії Матіос / Я. Голобородько // Дзеркало тижня. - 2009. - 30 трав. - С. 11.

         Голобородько Я. Соціумний інтер'єр чи психологічний дизайн? : худож. дилеми Марії Матіос / Я. Голобородько // Слово і Час. - 2008. - № 12. - С. 81-85.

         Голобородько Я. Художні клейноди Марії Матіос / Я. Голобородько // Літературна Україна. - 2007. - 25 жовт. - С. 6.

         Голота Л. Житіє людини, змерзлої до життя : [про творчість письм.] / Л. Голота // Слово Просвіти. - 2008. - 27 листоп.-3 груд. - С. 14.

         Гузьо Г. Подвійний удар Марії Матіос: [про вихід в світ двох кн. „Солодка Даруся" і „Бульварний роман"] / Г. Гузьо // Високий замок. - 2004. - 25 лют. - С. 6.

         Жила С. „Трагедія адекватна історії" : [про роман „Солодка Даруся"] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 3. - С. 6-12.

         Жила С. Художньо-творча діяльність у процесі вивчення повісті-новели М. Матіос „Просили тато-мама..." / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - № 2. - С. 48-52.

Кевешлігеті О. Проблематика роману Марії Матіос „Солодка Даруся" // Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес). - Хуст ; Рахів, 2006. - С. 277-281.

Клименко В. Трагедія, адекватна історії : [рец. на роман „Солодка Даруся"] / В. Клименко // Україна молода. - 2004. - 26 трав. - С. 12.

Ковальський Т. Світло Марії Матіос / Т. Ковальський // Українське слово. - 2001. - 1-7 лют. - С. 15.

Кононенко Є. Фуршет від Марії Матіос : [про однойм. кн. новел] / Є. Кононенко // Вечірній Київ. - 2003. - 14 трав. - С. 9.

         Лілік О. Творчість - це суцільна мрія про безмежність людини: екзистенціальна парадигма Марії Матіос / О. Лілік // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 2. - С. 11-17. - Бібліогр. в кінці ст.

         Ляснюк О. „Американські гірки" Марії Матіос / О. Ляснюк // Демократична Україна. - 2002. - 25 січ.

         Матіос М. Дві Марії - вселенська печаль : [бесіда з письм. / записала В. Клименко] // Україна молода. - 2005. - 12 лют. - С. 6-7.

         Матіос М. „Жінка як жінка. Багатолика, феєрична": [інтерв'ю з письм. / записала Л. Голота] // Слово Просвіти. - 2002. - 8 лют. - С. 9.

         Матіос М. „Жодна книжка не допомогла жодному політикові" : [бесіда з письм. / записала Я. Дубинянська] // Дзеркало тижня. - 2006. - 25-31 берез. - С. 12.

 

 

Матіос М. „Історія завжди ошукує совісних людей" : [розмова з письм. / записала А. Коженьовська-Бігун] // Літературна Україна. - 2006. - 20 лип. - С. 4.

         Матіос М. Її вічні лови за людину : [інтерв'ю / записав Л. Ісаченко] // Урядовий кур'єр. - 2009. - 12 верес. - С. 12.

         Матіос М. „Кожен відповідає за свої слова" : [матеріали „Прямої лінії" письм. з читачами газ.] // Літературна Україна. - 2005. - 20 жовт. - С. 1, 3.

         Матіос М. „Люблю, коли мене впізнають по голосу" : [бесіда з письм. / записала І. Татаренко] // Друг читача. - 2008. - № 16. - С. 4.

         Матіос М. „Не знаю жодного читача, який би оскаржував правди часу в моїй „Нації" : [інтерв'ю / записала О. Мариничева] // Дзеркало тижня. - 2008. - 8 берез. - С. 12.

         Матіос М. Подорож із Києва на Буковину через Австрію, Румунію, Урал та Ізраїль (дорожні нотатки) / М. Матіос // Україна молода. - 2005. - 26 трав. - С. 12.

         Матіос М. Продовження „Солодкої Дарусі" / М. Матіос // Україна молода. - 2008. - 7 жовт. - С. 13.

         Матіос М. „Репресована свідомість реабілітується довше, ніж людина" : [розмова з письм. / записав Г. Граб] // Українське слово. - 2002. - 10-16 січ. - С. 15.

Матіос М. „У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань" : [інтерв'ю / записала Н. Білоцерківець] // Українська культура. - 2006. - № 3. - С. 14-15.

         Матіос М. „Я не хочу, щоб мене читали в метро" : [бесіда з письм. / записав М. Мазурін] // День. - 2001. - 23 берез. - С. 18-19.

         Небельмес А. Політична сатира від Марії Матіос: [про кн. „Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів"] / А. Небельмес // Молода Галичина. - 2006. - 16 берез. - С. 21.

Міфологія буття українства у прозі Марії Матіос : літ. портр. // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 153-168.

Могильний А. Блукання нації : [про кн. „Нація"] / А. Могильний // Українське слово. - 2003. - 10-16 квіт. - С. 11.

Павличко Д. Безодня, куди страшно заглядати : [про повість „Солодка Даруся"] / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2005. - 20 січ. (№ 2). - С. 6.

Соболь В. Життя коротке, нація вічна, а я щаслива - отут і вже... : [про кн. „Нація" і „Фуршет"] / В. Соболь // Сучасність. - 2003. - № 11. - С. 147-150.

Стефурак Н. Батіг для нації - в жіночих руках : [про лауреата Нац. премії ім. Т. Шевченка 2005 р. М. Матіос] / Н. Стефурак // Галичина. - 2005. - 9 квіт. - С. 5.

Сущенко М. Про феномен прози Марії Матіос / М. Сущенко // Літературна Україна. - 2002. - 31 січ.

 

 

Тебешевська Т. Художні особливості „Щоденника страченої" Марії Матіос / Т. Тебешевська // Слово і Час. - 2006. - № 2. - С. 54-62.

Тільки правди! : невиголош. промова лауреата Нац. премії ім. Т. Шевченка М. Матіос під час вруч. відзнаки // Літературна Україна. - 2005. - 17 берез. - С. 2.

Улюра Г. Історія хвороби для читача-діагностика : [відгук на роман „Щоденник страченої"] / Г. Улюра // Друг читача. - 2005. - № 23. - С. 4.

Червак Б. Гіркий полин солодкої Дарусі : [про кн.] / Б. Червак // Книжковий огляд. - 2004. - № 3. - С. 30-32.

Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос / Б. Червак // Слово і Час. - 2000. - № 4. - С. 52-53.

Червак Б. Що таке країна „Укрів"? : [про роман „Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів"] / Б. Червак // Українське слово. - 2006. - 19-25 квіт. - С. 10.

Шевченко М. Вона пише, як Марія Матіос / М. Шевченко // Літературна Україна. - 2002. - 7 лют.

Якубовська М. Де жінки не розучилися народжувати воїнів і поетів: на прикладі творчості Марії Матіос / М. Якубовська // За вільну Україну. - 2006. - 23 лют. - С. 12.

 

СЛАБОШПИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ФЕДОТОВИЧ

 

Народився 28 липня 1946 р. с. Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики. Працював у редакції газети „Літературна Україна", „Молода гвардія". Член  Національної спілки письменників України (1979).

Лауреат премії ім. М. Білецького, ім. Лесі Українки, ім. Олени Пчілки, ім. братів Лепких, „Тріумф", ім. Михайла Коцюбинського; „Берег надії" (ім. В. Симоненка), „Звук павутини" (ім. В. Близнеця), „Сад божественних пісень" (ім. Г. Сковороди). Автор прозових книг, публіцистики, критики і літературознавства.

Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2005 р. за роман-біографію „Поет із пекла".

 

Поет із пекла : роман / М. Слабошпицький.- К. : Грамота, 2008. - 831 с.

 

Інші твори М. Ф. Слабошпицького

25 поетів української діаспори / М. Слабошпицький. - К. :  Ярославів Вал, 2006. - 728 с.

Дерево на тротуарі / М. Слабошпицький  // На тихі води, на ясні зорі: краса природи в укр. л-рі. - К. : Веселка, 2002. - С. 158-161.

З голосу нашої Кліо / М. Слабошпицький. - К. : Махаон, 2003. - 223 с. - ( Події і люди укр. історії).

 

 

За гамбурзьким рахунком : читацькі маргіналії та варіації на тему П. Загребельного / М. Слабошпицький. - К. : Ярославів Вал, 2004. - 222 с.

Казки / М. Слабошпицький. - К. : Махаон-Україна, 2006. - 79 с. - (Весела компанія).

Один із маленької футбольної команди :  [про творчість Ю. Щербака] / М. Слабошпицький // Київ. - 2004. - № 10. - С. 119-129.

Україна в далеких іменах : [спогади] / М. Слабошпицький // Київ. -2004. - № 11/12. - С. 147-167.

 

Про творчість М. Ф. Слабошпицького

Базилевський В. Спростування ментальності / В. Базилевський // Київ. - 2006. - № 6. - С. 161-170.

Ганущак О. Найкоротший шлях. Львівський меридіан Михайла Слабошпицького  / О. Ганущак // Літературна Україна. - 2007. - 20 верес.        

Коли бунт одиниці рятує всіх... : штрихи до літ. портр. Михайла Слабошпицького : [про твір „Поет із пекла"] // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. літ. / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 288-295.

Максименко Л. Успішний українець / Л. Максименко // Молодь України. - 2009. - 7 верес.

Молчанова І. Душі прекрасні поривання / І. Молчанова // Українське слово. - 2008. - 26 берез. - С. 9.

Пасько В. Спроба пояснити феномен // Урядовий кур'єр. - 2006. - 28 лип. - С. 8-9.

Рибалко І. П. Роман-есе М. Слабошпицького „Марія Башкирцева" / І. Рибалко, Л. Коновалюк // Шкільна бібліотека плюс. - 2008. - №  9. - С. 2-7. 

         Михайло Слабошпицький: „Мені дороге все, що я роблю..." : [бесіда з письм. / записала Л. Голота] // Слово Просвіти. - 2009. - 9-15 квіт. - С. 12-13.

         Михайло Слабошпицький: „Щось подібне до зубного болю..." : [розмова з укр. письм. / записав С. Козак ] // Літературна Україна. - 2009. - 20 серп. - С. 7.

Шарварок О. Українець, якому все вдається, або штрихи до портрета Михайла Слабошпицького / О. Шарварок // Київ. - 2006. - № 6. - С. 171-175.

Ющенко Т. Нагороджені за любов до української мови : [Патріарх Філарет вручив письм. М. Слабошпицькому та В. Баранову ордени Христа Спасителя] // Літературна Україна. - 2006. - 29 черв. 

 

2006р.

 

         Україна. Президент (2005-; В. Ющенко). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [письменнику Гусейнову Григорію Джамаловичу - за художньо-документальний життєпис у 9-ти книгах „Господні зерна"; письменнику Качуровському Ігорю Васильовичу - за книгу „Променисті сильвети"; поету Кичинському Анатолію Івановичу - за книги поезій „Пролітаючи над листопадом", „Танець вогню"; публіцисту Погрібному Анатолію Григоровичу - за трилогію „По зачарованому колу століть", „Раз ми є, то де?", „Поклик дужого чину"] : Указ Президента України // Літературна Україна. - 2006. - 9 берез. - С. 2.

 

ГУСЕЙНОВ ГРИГОРІЙ ДЖАМАЛОВИЧ

 

Народився 23 серпня 1950 р. в м. Помічна Кіровоградської області. Український письменник, журналіст, редактор літературного часопису „Кур'єр Кривбасу", Член Національної спілки письменників України (1996).

Лауреат премії ім. І. Огієнка (1996), „Благовіст" (2000), Фундації Антоновичів (2002), В. Винниченка (2003), В. Підмогильного (2004), В. Стуса (2005).

Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 2006 року за художньо-документальний життєпис у 9-ти книгах „Господні зерна".

 

Господні зерна : художньо-докум. життєпис : у 8 кн. : Кн. 5. / Г. Д. Гусейнов. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2002. - 607с. ; Кн. 6. - 638 с.

Господні зерна : художньо-докум. життєпис : в 6 кн. / Г. Гусейнов. - Кривий Ріг : [Вид. дім], 2000. -  Кн. 1. - 479 с.; Кн. 4. - 567 с.

 

 

Інші твори Г. Д. Гусейнова

 „Я тільки правду серцем кличу": до 100-річчя з дня народж. Т. Масенка / Г. Гусейнов // Дивослово. - 2003. - № 10. - С. 71-73.

 

Про творчість Г. Д. Гусейнова

Баран Є. Дерева, які нас впізнають... : [про кн. „Станційні пасторалі"] / Є. Баран // Слово і Час. - 2002. - № 1. - С. 82-83.

Голобородько Я. Апокатастасис : [про кн. „Господні зерна"] / Я. Голобородько // Дзеркало тижня. - 2007. - 27 січ. - С. 19.

Голобородько Я. „Господні зерна": феноменологія мультиверсійності (относофія Г. Гусейнова) / Я. Голобородько // Слово і Час. - 2004. - № 2. - С. 48-53.

Голобородько Я. Образно-концептуальний формат „Господніх зерен": роздуми над кн. серіалом Г. Гусейнова / Я. Голобородько // Українська мова і література в середніх школах. - 2005. - № 9/10. - С. 174-181.

Голобородько Я. „Проукраїнський" літопис Г. Гусейнова : [про кн. „Господні зерна"] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. - 2004. - № 8. - С. 49-60.

         Голобородько Я. Реставрація часу : [„Господні зерна": роздуми над прочитаним ] / Я. Голобородько // Березіль. - 2004. - № 11. - С. 169-175.

         Голобородько Я. Речник апокаліпсису : [есе про письм.] / Я. Голобородько // Київ. - 2004. - № 7/8. - С. 157-163.

 

Голобородько Я. Роздуми над книжковим серіалом Г. Гусейнова [„Господні зерна"] / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2004. - № 38. - С. 28-30.

Голобородько Я. Симфонія ноуменів Григорія Гусейнова: рефлексії та інтерпретації „Господніх зерен" / Я. Голобородько // Київ. - 2004. - № 7/8. - С. 157-163.

Клочек Г. Знак Григорія Гусейнова / Г. Клочек // Українська мова і література в середній школі. - 2003. - № 4. - С. 57-66.

Крячко Г. Розкрита книга : [про кн. „Станційні пасторалі"] / Г. Крячко // Літературна Україна. - 2000. - 21 груд.

Логвиненко М. Редактор з „крицевого краю" : [про Г. Гусейнова] / М. Логвиненко // Демократична Україна. - 2001. - 13 лют.

Марко В. Слово, що повертає із забуття : [про творчість Г. Гусейнова] / В. Марко // Літературна Україна. - 2001. - 15 лют.

Масенко Л. І посіяв Господь зерна... : [про 8 томів „Господніх зерен"] / Л. Масенко // Українська мова та література. - 2005. - № 8. - С. 3-4.

         Омелянчук І. Чи розквітне „Книжковий сад" біля сільської хати? : [про Г. Гусейнова] / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2003. - 14 черв. - С. 8-9.

Слапчук В. Дерево роду: діалог між садівником та лісорубом : [про кн. „Господні зерна"] / В. Слапчук // Літературна Україна. - 2002. - 25 квіт.

Хоманюк М. Колосся з „Господніх зерен" : [про кн.] / М. Хоманюк // Слово Просвіти. - 2003. - 22-28 січ. - С. 7.

 

КАЧУРОВСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

 

Народився 1 вересня 1918 р. в м. Ніжин. Наприкінці 1950-х років був вільним слухачем Графотехнічного інституту, після чого випробував себе у ролі викладача, предметом його лектури була художня творчість. Наприкінці 1960-х років письменник зміг нарешті присвятити себе гуманітарній праці. Він читав курс давньослов'янської мови та літератури на курсах славістики при Католицькому університеті та російської літератури при університеті Спасителя в Буенос-Айресі.

Понад 20 років (1968-1990) Ігор Качуровський перебував на журналістській службі на радіо „Свобода" в Мюнхені. З 1974 року викладав в Українському Вільному Університеті курси теорії літератури та історії новітньої літератури. Автор праць з теорії поетики. Член ОУП „Слово" та Національної спілки письменників України.

         Лауреат премій імені М. Рильського та  В. Вернадського.       

Лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка 2006 року за книгу „Променисті сильвети".

 

Променисті сильвети : [лекція, доп., ст., есеї, розвідки] / І. Качуровський . - К. : Києво-Могилянська акад., 2008. - 766 с.

 

 

Інші твори І. В. Качуровського

Вірші / І. В. Качуровський // Вітчизна. - 2007. - № 1/2. - С. 130-137.

Генеральна реконструкція українського села в роки 1929-1933 / І. В. Качуровський // Сучасність. - 2006. - № 1. - С. 54-70.

Генерика і архітектоніка. Кн.1: література європейського Середньовіччя / І. Качуровський. - К. : Києво-Могилянська акад., 2005. - 382 с.

Новеля еспанського середньовіччя / І. Качуровський // Слово і Час. - 2002. - № 7. - С. 39-43.

Патріарх української літератури в Австралії : [100 років від дня народж. Д. В. Нитченка] / І. В. Качуровський // Березіль. - 2005. - № 3/4. - С. 157-162.

Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори / І. Качуровський // Кур'єр Кривбасу. - 2002. -  № 147 . - С. 120-134.

Поезії / І. Качуровський // Слабошпицький М. Ф. 25 поетів української діаспори. - К. : Ярославів Вал, 2006. - С. 617-628. - Зміст: Поет ; Петрарка ; Овідій ; Відчай ; На королівському озері ; З вікна ; Ліричний нотатник ; Символ ; Перше знайомство.

Про вовків і верблюдів / І. Качуровський // Дивослово. - 2008. - № 1. - С. 36-38.

         Райдуга по громові: вірші останніх років / І. Качуровський // Київ. - 2008. - № 7/8. - С. 22-28. - Зміст: Розчавлено, задушено бульдозером ; З балкону бачу я зелену далечінь ; Просто малюнок та ін.

Село : поема / І. В. Качуровський // Сучасність. - 2000. - № 11. - С. 48-57.

Творчий відчит : [сонети] / І. В. Качуровський // Сучасність. - 2003. - № 2. - С. 5-13. - Зміст: Сповідь Брагени ; Я був робітником ремонтної бригади...; Спогад про станцію Крути ; Нам сповіщав про весну дух берез... та ін.

Цієї ночі в місячнім саду : [поезія] / І. Качуровський // Книга про матір: укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 101.

Шлях невідомого : [проза] / І. Качуровський. - К. : Києво-Могилянська акад., 2006. - 443 с.

 

Про творчість І. В. Качуровського

Астаф'єв О. Ігор Качуровський - теоретик літератури і критики : огляд кн. І. Качуровського / О. Астаф'єв // Сучасність. - 2005. - № 10. - С. 146-151.

Базилевський В. Бачу я душу мою крізь прочитані книги... : [про укр. поета І. Качуровського] / В. Базилевський // Слабошпицький М.Ф. 25 поетів української діаспори. - К. : Ярославів Вал, 2006. - С. 595-616.

Базилевський В. Бачу я душу мою крізь прочитані книги... : [про укр. поета І. Качуровського] / В. Базилевський, М. Слабошпицький // Літературна Україна. - 2005. - 22 груд. - С. 1,7.

Бросаліна О. Естетичний кодекс Ігоря Качуровського / Олена Борсаліна // Сучасність. - 2004. - № 9. - С. 102-105.

 

 

Бросаліна О. Збирач господніх грибів : [про кн. „Променисті сильвети"] / О. Бросаліна // Голос України. - 2006. - 28 лют. - С. 5.

 Бросаліна О. Мандрівка у світ Середньовіччя : [про презентацію моногр. І.Качуровського „Генерика і архітектоніка"] / О. Бросаліна, М. Коцюбинська // День. - 2005. - 14 груд. - С. 7.

           Бросаліна О. Неокласик, закоханий у середньовіччя: художня амплітуда Ігоря Качуровського / О. Бросаліна // Літературна Україна. - 2009. - 15 січ. - С. 4.

          Дзюба І. Вірність собі / І. Дзюба // Сучасність. - 2000. - № 11. - С. 58-61.

Ігор Качуровський: „ Наші зусилля - тільки окремі струмочки, а не суцільний потік" : [розмова з укр. письм.] // Тарнашинська Л. Закон піраміди. - К. : Пульсари, 2001. - С. 159-163.

Качуровський І. Бесіди з Ігорем Качуровським : [розмова з літ. діячем / провела Т. Зарівна] // Київ. - 2007. - № 9. - С. 150-152.

Качуровський І. Силует професора Качуровського : [бесіда з поетом, авт. кн. „Променисті сильвети" / записала Н. Глузова] // Голос України. - 2003. - 26 берез. - С. 5.

Костенко Н. Ігор Качуровський про тонічний вірш / Н. Костенко // Сучасність. - 2004. - № 10. - С. 136-138.

Микитенко Ю. Профілі „Грибної людини", або Ігореві Качуровському - 85! / Ю. Микитенко // Всесвіт. - 2003. - №11-12. - С. 152-153.

Найєвропеїзованіший поет // Слабошпицький М. Ф. 25 поетів української діаспори. - К. : Ярославів Вал, 2006. - С. 581-594.

О'Лір О. Ігор Качуровський: неокласик, закоханий у середньовіччя / О. О'Лір // Слово і Час. - 2008. - № 11. - С. 30-38.

Скуратівський В. Ігор Качуровський - історик культури / В. Скуратівський // Сучасність. - 2004. - №  9. - С. 94-95.

Степула Н. Ігор Качуровський - упорядник книги „Італія в українській поезії" / Н. Степула // Сучасність. - 2004. - № 9. - С. 115-116.

Стріха М. Ігор Качуровський - перекладач Франческо Петрарки / М. Стріха // Сучасність. - 2004. - №  10. - С. 139-141.

Ткаченко А. Віршознавчі рефлексії / А. Ткаченко // Сучасність. - 2004. - №  9. - С. 106-114.

Череватенко Л. Ігор Качуровський як перекладач / Л. Череватенко // Сучасність. - 2004. - № 9. - С. 92-92.

 

КИЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

 

Народився 4 квітня 1950 року в с. Преображенці Чаплинського району Херсонської області. Закінчив філологічний факультет Херсонського педагогічного інституту та Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. О. М. Горького. Працював кореспондентом-організатором Бюро пропаганди художньої літератури Спілки письменників України.
Лауреат літературних премій  ім. П. Усенка (1983) та  Б. Нечерди (2000).

Лауреат Шевченківської премії 2006 року за книги поезій „Пролітаючи над листопадом", „Танець вогню".

 

Пролітаючи над листопадом : поезії / А. І. Кичинський ; худож. С. Курак, фот. В. Цюзь. - Херсон : Айлант, 2004. - 128с.

Танець вогню : поезії / А. І. Кичинський ; худож. оформ. К. Стеценко. - Херсон : Айлант, 2005. - 88 с. *** (Херсон. обл. б-ка).


Інші твори А. І. Кичинського

[Вірші] / А. Кичинський // Слово Просвіти. - 2006. - 9-15 лют. - С. 9. - Зміст: Зібгалася калачиком душа ; Моя маленько іскро Божа ; Жива і скошена тече в мені трава ; Космічний пил і пил земний ; Гублячись у здогадках та ін.

Жива і скошена тече в мені трава : поезія / А. Кичинський // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 7/8. - С. 116-126.

Заболіло мені : [вірш] / А. Кичинський // Слово Просвіти. - 2005. - 29-31 груд. - С. 10.

Малесенька, малюсінька, манюнька... : [вірш] / А. Кичинський // На тихі води, на ясні зорі: краса природи в укр. літ. - К. : Веселка, 2002. - С. 223.

Я хотів би комусь нагадати зорю... : [поезії]/ А. Кичинський // Київ. - 2006. - № 2. - С. 114-121.

 

 

Про творчість А. І. Кичинського

Баратан М. Анатолієві Кичинському - 50 / М. Баратан // Літературна Україна. - 2000. - 18 трав. - С. 5.

Логвиненко О. До загоєних ран повертається біль : [про поезію А. Кичинського] / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2005. - 17 лют. - С. 2.

Кичинський А.  „Ніколи не відчував себе провінціалом" : [інтерв'ю з поетом / записала О. Логвиненко] // Літературна Україна. - 2005. - 31 берез.

Кичинський А. „Справжній поет завжди в опозиції до влади" : [бесіда з письм. / записала А. Брусилова] // Голос України. - 2007. - 23 серп. - С. 3.

 

ПОГРІБНИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

 

Народився  3 січня 1942 р. в с. Мочалище Бобровицького району Чернігівської області. Видатний український літературознавець, письменник, критик і публіцист. Закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка, філологічний факультет. У 1981 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Проблема художнього конфлікту в теорії і практиці сучасної прози".  Член Національної спілки письменників України (1983).

Автор понад тисячі статей та десятків монографій: „Художній конфлікт і розвиток сучасної прози", „Осягнення сутності", „Яків Щоголев", „Олесь Гончар", „Відповідальна перед епохою", „Борис Грінченко", „Борис Грінченко у літературному русі кінця XIX - початку ХХ ст.", „Криниці, яким не зміліти", „Якби ми вчились так, як треба", „Розмови про наболіле", „Класики не зовсім за підручником", „По зачарованому колу століть", „Світовий мовний досвід та українські реалії", „Раз ми є, то де", „Поклик дужого чину" та інші.

У 2007 році у світ вийшли дві останні в його творчості книжки: публіцистичний твір „Захочеш і будеш" та літературознавчий - „Літературні явища і з'яви". „Захочеш і будеш" була п'ятою з серії публіцистики.

Лауреат багатьох національних премій: ім. О. Білецького в галузі літературної критики (1996), І. Огієнка (1998), І. Багряного (2002), Міжнародного фонду ім. Т. Шевченка (2003), Б. Грінченка (2004), Д. Нитченка (2004). Анатолій Погрібний помер 9 жовтня 2007 року у Києві.

Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка 2006 року за трилогію „По зачарованому колу століть", „Раз ми є, то де?", „Поклик дужого чину".

 

Раз ми є, то де? : (з розмов про наболіле) / А. Погрібний. - К. : Укр. письм., 2003. - 293 с.

 

Інші твори А. Г. Погрібного

          Будні і злети столичного літературного життя : (погляд з висоти остан. триріччя) / А. Погрібний // Літературна Україна. - 2006. - 12 жовт. - С. 1, 4.

Про наш час: публіцистика на марші / А. Погрібний // Літературна Україна. - 2006. - 26 жовт. - С. 3.

Серце, віддане Україні : [урив. з кн. „Думаю, та не хочу, або Про фальш одного етикету"] / А. Погрібний // Слово Просвіти. - 2008. - 9-15 жовт. - С. 7.

         Учив виявляти силу: [до 140-річчя від дня народж. Б. Грінченка] / А. Погрібний // Слово Просвіти. - 2003. - 3-9 груд. - С. 11-12 : фото.

         Феномен письменницької публіцистики / А. Погрібний // Мандрівець. - 2007. - № 4. - С. 4-10.

 

Про творчість А. Г. Погрібного

Без права на байдужість, або „Повернення до самих себе"... : роздуми над кн. Анатолія Погрібного „Роздуми про наболіле" // Якубовська М.  У дзеркалі слова: есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 67-77.

Вартанов Г. Натхненне слово публіциста / Г. Вартанов // Літературна Україна. - 2002. - 17 січ.

Головай І. Пам'яті вчителя / І. Головай // Слово Просвіти. - 2008. - 11-17 груд. - С. 12.

Головко Д. Мальви над шляхом: Анатолієві Погрібному - 60 / Д. Головко // Літературна Україна. - 2002. - 3 січ.

Зятьєв С. Був різним, та не був байдужим : до роковин по смерті проф. А. Погрібного / С. Зятьєв // Українське слово. - 2008. - 15-21 жовт. - С. 13.

Качкан В. „Коли слово і чин - Україні" / В. Качкан // Літературна Україна. - 2006. - 16 лют.

Клименко В. Наболіле відболіло : помер публіцист, літ. критик, громад. діяч А. Погрібний / В. Клименко // Україна молода. - 2007. - 11 жовт. - С. 3.

Козак С. Лицар слова і діла / С. Козак // Дзвін. - 2002. - № 9. - С. 158-159.

Козак С. Серце, віддане Україні / С. Козак // Літературна Україна. - 2008. - 16 жовт. - С. 2.

         Коломієць В. Час Україні ствердитися Україною : роздуми над кн. А. Погрібного „Роздуми про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба..." / В. Коломієць // Літературна Україна. - 2001. - 25 січ.

         Лизанчук В. Україна - це я, ти, ми : слово про лауреата Шевченк. премії А. Погрібного / В. Лизанчук // Молодь України. - 2006. - 16-22 берез. - С. 8.

Лотоцький А. Дорога Анатолія Погрібного / А. Лотоцький // Слово Просвіти. - 2009. - 15-21 жовт. - С. 6.

Лупейко В. Промінням українського серця : роздуми над творчістю Анатолія Погрібного / В. Лупейко // Освіта. - 2007. - 26 верес.-3 жовт. - С. 10-11.

Неживий О. Луганщина для Анатолія Погрібного була рідною / О. Неживий // Слово Просвіти. - 2009. - 23-29 квіт. - С. 13.

         Омельчук Ю. Патріотична наука академіка Анатолія Погрібного / Ю. Омельчук // Культура і життя. - 2006. - 8 лют.

         Погрібний А. „Лише народ може врятувати рідне слово" : [бесіда з укр. письм. / записав М. Славинський] // Українська газета. - 2003. - 23 жовт.-5 листоп. - С. 9.

         Погрібний А. „Найперше - творчість, хоча й політики не оминемо" : [бесіда із письм. / записала Г. Тарасюк] // Літературна Україна. - 2005. - 13 жовт. - С. 1, 4.

         Погрібний А. „Поетична весна у Києві плекає молоді душі" : [бесіда з письм. / записав С. Філіпов] // Українське слово. - 2004. - 21-27 квіт. - С. 15.

         Погрібний А. „Письменники не підуть у влади на повідку" : [бесіда з укр. письм. / записала А. Стрижак] // Україна молода. - 2003. - 29 жовт.

         Тимошик М. Слово і честь Анатолія Погрібного / М. Тимошик // Літературна Україна. - 2008. - 18 груд. - С. 1,6.

         Хоменко О. Орбіти публіцистичного слова Анатолія Погрібного / О. Хоменко // Українська мова та література. - 2001. - 8 лют.

 

2007р.

 

         Україна. Президент (2005-; В. Ющенко). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [поету Лапському Євстахію Васильовичу - за книги віршів „Себе: розшукую?!", „Обабіч: істини?!"; літературознавцю Стусу Дмитрові Васильовичу - за книгу „Василь Стус: життя як творчість"; поету Федюку Тарасу Олексійовичу - за книгу віршів „Обличчя пустелі"] : Указ Президента України [від 5 берез. 2007р.] // Урядовий кур'єр. - 2007. - 7 берез. - С. 3.

 

ЛАПСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 

         Народився 7 липня 1926 р. у Гуцьках біля Кобриня на Берестейщині (українське Полісся). Закінчив Варшавський університет. Живе та працює у Варшаві і відомий як поет, перекладач і літературознавець.

 Літературний дебют Лапського припадає на другу половину 50-х років у час народження україномовного варшавського видання „Наше слово", де він став ініціатором і першим редактором „Літературної сторінки", сам виступив як автор.

 Поет завдяки збіркам „Себе: розшукую" і „Обабіч: істини" став одним із цьогорічних лауреатів Шевченківської премії. Не прийшлося йому однак отримати її із рук Президента В. Ющенка у Національній опері України. Лапський святкував цей день у Варшаві, де прожив більшість свого життя.

            Мистецька праця поета матеріалізувалася у чотирьох рукописних книжках „Я йшов", „Моє самовизначення", „Про череп'я" та „Po czerni bielą".

Лауреат Шевченківськлї премії 2007 року за книги віршів „Себе: розшукую?!", „Обабіч: істини?!"

 

СТУС ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

 

Народився 15 листопада 1966 р. в м. Києві у родині поета Василя Стуса. Закінчив філологічний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію „Полімпсести" Василя Стуса: творча історія та проблеми тексту". З 2000 року - заступник головного редактора журналу „Книжник -Review", генеральний директор Благодійного фонду „Україна Інкогніта". Головний редактор літературно-критичного часопису „Київська Русь".

 Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка за книгу „Василь Стус: життя як творчість" (2007).

 

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус. - К. : Факт, 2005. - 365 с.

Інші твори Д. В. Стуса

Життя після смерті. Перепоховання Василя Стуса і боротьба за спадщину. Рік 1989-й : [спогади] / Д. Стус // Сучасність. - 2002. - № 7/8. - С. 78-105.

Піпли / Д. Стус  //  Київська Русь : літ.- крит. часоп. Кн. IV : Нарід. - К., 2006. - С. 5-6.

Про творчість Д. В. Стуса

Дмитро Стус: „Людину, яка випереджає час, можна зрозуміти тільки в її часі": [про моногр. „Василь Стус: життя та творчість" : бесіда з письм. / записала Л. Івшина]  // День. - 2006. - 9 листоп. - С. 1, 7.

 

 

Дмитро Стус: Син за батька : [про поета Василя Стуса : бесіда з сином Д. Стусом  / записала Я. Дубинянська] // Дзеркало тижня. - 2005. - 2-8 квіт. - С. 1, 13.

Дмитро Стус: „Я спробував представити свого Василя Стуса..." : [про моногр. „Василь Стус: життя як творчість" та укр. біографістику / записала Н. Тисячна] // День. - 2005. - 7 квіт. - С. 7.

  „Зона" Василя Стуса : [бесіда з сином поета / записав С. Брунь] // День. - 2000. - 5 верес. - С. 4. 

Коли  не я - то хто" : [спогади]  // Сучасність. - 2003. - № 9/10. - С. 118-129.

НезаСТУСованість великих : [бесіда з сином поета Дмитром Стусом / записала О. Зварич ]  // Україна молода. - 2006. - 15 верес. - С. 18-19. 

 

ФЕДЮК ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

Народився 6 жовтня 1954 р. в м. Ананьєві Одеської області. Закінчив українське відділення філологічного факультету Одеського держуніверситету.

У 1980-1996 - член Спілки письменників України. З 1997 по 2000 - віце президент, а з 2000 року - президент Асоціації українських письменників.

Автор книг:  „Досвітні журавлі",  „Віч-на-віч", „Дві хвилини уваги", „...І промовчати не посмів", „Політ осінньої бджоли", „Чорним по білому", „Таємна ложа", „Обличчя пустелі" та „Зимний стадион" у перекладі російською.

Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка 2007 р. за збірку віршів „Обличчя пустелі".

 

Обличчя пустелі : поезії / Т.  Федюк  // Сучасність. - 2005. - № 1. - С. 5-10.

 

Інші твори Т. О. Федюка

Закопування зброї : [поезії]  / Т. Федюк // Сучасність. - 2001. - № 10. - С. 61-67.

Із книги  віршів „Золото інків" : [вірші] / Т. Федюк // Сучасність. - 2000. - № 6. - С. 5-8.

         Із книги віршів „Таємна ложа" / Т. Федюк // Сучасність. -  2002.- № 12. - С. 52-57.

  „ ...Після всього...":  [поезії] / Т. Федюк // Київська Русь : літ-критич. часоп. Кн. I : Революція. - К., 2006. - С. 19-34. 

 

Про творчість Т. О. Федюка

Голобородько Я. Поетична меритократія: Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Я. Голобородько. - К. : Факт, 2005. - 106 с.

         Зберегти скарби духовності : літ. портр. Тараса Федюка // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про суч. укр. л-ру / Марія Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 656-663.

          Поезія загине разом із людством : [бесіда з поетом / записав Анатолій Дністровий] // Київська Русь : літ.- критич. часоп. Кн. VIII: Протяг.- К., 2006. - С. 125-136.

          Повноцінна держава не може відбутися за відсутності літератури... : [бесіда з президентом Асоц. укр. письм. / записала Г. Тарасюк ] // Літературна Україна. - 2001. -13 груд. - С. 3.

        Стус Д. Територія Тараса Федюка / Д. Стус // Київська Русь : літ-критич. часоп. Кн. I : Революція. - К., 2006. - С. 35-36.

 

2008р.

 

         Україна. Президент (2005-; В. Ющенко). Про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка [письменниці Голоті Любові Василівній - за роман „Епізодична пам'ять"; поету Перебийносу Петру Мусійовичу - за збірку віршів „Пшеничний годинник"; письменниці Селянській Вірі Остапівній (Віра Вовк) - за книги „Сьома печать", „Ромен-зілля"] : Указ Президента України [від 3 берез. 2008р.] // Урядовий кур'єр. - 2008. - 12 берез. - С. 2.

 

ГОЛОТА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

 

         Народилася 31 грудня 1950 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Від 1995 року - головний редактор всеукраїнського тижневика „Слово Просвіти". Член Національної спілки письменників України  (1977) .

         Автор збірок: „Народжена в степах", „Весняне рівнодення", „Горицвіт", „Вікна", „Жінки і птиці", „Дзеркала", „На чоловічий голос", „Опромінена часом" та роману „Епізодична пам'ять".

         Лауреат премії ім. В. Сосюри „Любіть Україну".

         Лауреат національної премії ім. Т. Шевченка 2008 року за роман „Епізодична пам'ять".

 

Епізодична пам'ять : роман / Любов Голота. - К. : Факт, 2007. - 282 с.*

Коридором  дзеркал : урив. з роману „Епізодична пам'ять" /  Л. Голота // Літературна Україна. - 2004. - 4 берез. - С. 5, 7.

 

Інші твори Л. В. Голоти    

Опромінена часом : із кн. „Опромінена часом" / Л. Голота // Літературна Україна. - 2001. - 29 листоп. - С. 5.

[Поезії] / Л. Голота // Віщий гомін : укр. поезія 2-ї половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 30-42. - Зміст: Мій ненаписаний роман ; Я знаю ; Зістарілася смерть моя зі мною...; О, як ми кохались...; Боюсь...; Прибуваючи з місяцем...; Самотня груша у степу ; Замовляння чорного місяця ; Два світляні мечі...; Остання вовчиця в степу ; На переїзді...; Вічний погонич.

[Поезії] / Л. Голота // Книга про Матір : укр. поети ХІХ-ХХІ ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 59-60. - Зміст: Я жінка. Я травина. Я роса...; Зістарілася смерть моя зі мною...

Сотворіння / Л. Голота. - К. : Просвіта, 2006. - 236 с.

Сьогодні... : [вірш] Л. Голота // Слово Просвіти. - 2004. - 6-12 трав.

Чи прочитали ми Ліну Костенко? / Л. Голота // Урок української. - 2003. - № 2. - С. 8-10.

 

Про творчість Л. В. Голоти

  Давиденко В. Згадуючи людей сонячно : [про письм. Л. Голоту] / В. Давиденко // Слово Просвіти. - 2007. - 1-7 листоп. - С. 10.       

 Любов Голота : [про біогр. та творчість письм. Л. Голоти] // Віщий гомін : укр. поезія 2-ї половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2003. -  С. 29.

  Тарасюк Г. Жіноча сповідь на чоловічий голос : [про кн. поезій „На чоловічий голос"] // Літературна Україна. - 2001. - 29 берез.

  Усвідомити себе у світі і світ у собі...: літ. портр. Любові Голоти // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 498-508.

 

                ПЕРЕБИЙНІС ПЕТРО МОЙСЕЙОВИЧ

 

         Народився 6 червня 1937 р. в с. Слободі Шаргородській на Вінничині. Закінчив Львівський держуніверситет ім. І. Франка, факультет журналістики. Перша добірка віршів з'явилась в журналі „Вітчизна" 1965 року. У 1986 році його було призначено головним редактором журналу „Київ".

Автор багатьох поетичних збірок: „Передчуття дороги", „Гроно вогню", „Третя спроба", „Присягаю Дніпром", „Дар Вітчизни", „Точний час" та ін. Лауреат премій ім. М. Островського, Братів Лепких. Заслужений журналіст України.

Лауреат Шевченківської премії 2008 року за збірку віршів „Пшеничний годинник".

 

Пшеничний годинник : лірика / Перебийніс П. - К. : ВІК, 2005. - 349 с.

 

Інші твори П. М. Перебийноса

Великодня хода : [вірш] / П. Перебийніс // Літературна Україна. - 2005. - 28 квіт. - С. 5.

Вінок поезій / П. Перебийніс // Пам'ять століть. - 2004. - № 2. - С. 65-68. - Зміст: Кобзарева зоря ; У казематі ; Немає хати, де Тарас ; Зупинився на горбочку ; Засмутилась вольниця невчасно.

Душа журавлина : [поезія] / П. Перебийніс // Книга про матір: укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 197-198.

Зупинився на горбочку : [вірш] / П. Перебийніс // Літературна Україна. - 2006. - 9 берез. - С. 1.

 

Іменини літа : [вірші] / П. Перебийніс // Літературна Україна. - 2007. - 14 черв. - С. 5. - Зміст: Як попадали дзвони ; Викочується із пам'яті ; Пшеничний годинник та ін.

„Київ" - пісня моя золота : [спогади] / П. Перебийніс // Київ. - 2003. - № 1. - С. 10-15.

По білому - бузкове : [вірші] / П. Перебийніс // Київ. - 2001. - № 7/8. - С. 42-66. - Зміст: Тато косить конюшину ; Перше слово ; Із далекого Новоріччя... ; Пахне паскою хата... ; Як попадали дзвони... ; Бачу мамин рушник ; Вирізав з калини я сопілку та ін.

Поезії / П. Перебийніс // Віщий гомін : укр. поезія другої половини XX ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 257-268. Зміст: „Слобода" ; „Пшеничний годинник" ; „Калинівські свистуни" ; „Кобзарева зоря" ; „Однокласники" ; „Біла качечка" ; „Моя Мадонна".

Рідна мово, зелена діброво! : [вірш] / П. Перебийніс // Культура і життя. - 2007. - 28 листоп. - С. 1.

Рідна мово, росту я крізь тебе : [поезія] / П. Перебийніс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 4. - С. 142-148. - Зміст: Коріння хліба ; Сійся-родися! ; Імена чоловічого роду ; Косарі ; Гірка моя калина ; Оскарження Дніпра ; Ніч у полі ; Пісня наша лине.

Про творчість П. М. Перебийноса

Бакуменко О. У космічній швидкості душі... : [про кн. лірики  „Пшеничний годинник"] // Культура і життя. - 2007. - 14 лют.

Варда-Просятківська Л. Він дав зразки поезії / Л. Варда-Просятківська // Українське слово. - 2007. - 14-20 лют. - С. 2.

Варда-Просятківська Л. „Повстане витоптане житло, і встане скошена трава..." : [про зб. „Пшеничний годинник"] / Л. Варда-Просятківська // Урядовий кур'єр. - 2007. - 3 лют. - С. 9.

Кодак М. Час виглядає сівача : [про кн. поезій „Княжа Лука"] / М. Кодак // Київ. - 2001. - № 1/2. - С. 142.

Кульова В. Петро Перебийніс - про землю, небеса калинокровних родичів / В. Кульова // Демократична Україна. - 2006. - 18 лют. - С. 9.

Логвиненко О. Праправнук і прапрадід водночас : [про поет. зб.  „Княжа Лука"] / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2000. - 2 берез.

Мовчанюк Г. Пшеничний годинник - точний час / Г. Мовчанюк // Літературна Україна. - 2007. - 7 черв. - С. 7.

Мовчанюк Г. У дзеркалі роси : [П. Перебийніс] / Г. Мовчанюк // Урядовий Кур'єр. - 2008. - 12 лют. - С. 12.

Павличко Д. Світ поезії Петра Перебийноса / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2006. - 16 лют.

Пастушенко Л. Переосмислення міфів, або Поетичне соло Петра Перебийноса : розхристані роздуми, викликані двотомником „Чотири вежі" / Л. Пастушенко // Вітчизна. - 2005. - № 9/10. - С. 155-164.

 

 

Петро Перебийніс : [біографія] // Віщий гомін : укр. поезія другої половини XX ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 255-256.

Попова Т. Поезія - це надія : [про творч. вечір у м. Рівному] / Т. Попова // Літературна Україна. - 2007. - 19 квіт. - С. 2.

Сагач Г. „До Бога дорогу шукає душа...": христ. роздуми про поет. творч. Петра Перебийноса / Г. Сагач // Освіта. - 2006. - 1-8 листоп. - С. 4-5.

Салига Т. Гіркою мовою калина: сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу / Т. Салига // Дзвін. - 2006. - № 11/12. - С. 109-114.

Слабошпицький М. Де шукати універсальний зміст : [кілька уваг про поезію П. Перебийноса] / М. Слабошпицький // Київ. - 2004. - № 6. - С. 122-124.

Славенський М. Передчуття невідомого : [укр. поету П. Перебийносу-70] / М. Славенський // Урядовий кур'єр. - 2007. - 8 черв. - С. 8.

Соловйова В. Постане витоптане житло, і стане скошена трава... : поет.  вечір П. Перебийноса / В. Соловйова // Освіта України. - 2007. - 13 лют. - С. 11.

Шанюк В. Мить увічненого слова / В. Шанюк // Літературна Україна. - 2007. - 7 черв. - С. 7-8.

Шудря М. Перед рядком Заповіту / М. Шудря // Культура і життя. - 2006. - 8 лют.

 

ВІРА ВОВК (Віра Селянська)

 

Народилася 2 січня 1926 р. в м. Бориславі Львівської області. Письменниця, перекладачка, літературознавець. Під час Другої світової війни разом з батьками емігрувала до Німеччини. Навчалася в університетах Тюбенгена та Мюнхена.

Закінчила університет в Ріо-де-Жанейро, здобувши науковий ступінь доктора філософії. З 1957 р. очолила кафедру германістики Папського католицького університету в Ріо-де-Жанейро. Живе у Бразилії. Письменниця є одним із членів-засновників об'єднання українських письменників „Слово" за кордоном, членом Національної спілки письменників України.

 Літературна премія „Благовіст" за збірку поезій „Молебень до Богородиці" та перекладацьку діяльність (2000).

Лауреат Шевченківської премії 2008 року за книги „Сьома печать", „Ромен-зілля".

 

Дзвін Святого Лаврентія : [ урив. з кн. „Сьома печать. Теми"] / В. Вовк // Наша віра. - 2006. - № 9/10. - С. 7.

Сьома печать. Теми / В. Вовк. - К. : Родовід, 2005. - 52 с. **

 

Інші твори Віри Вовк

Балада про дівчину, що була осінь / В. Вовк // Дивослово. - 2007. - № 8. - С. 59.

 

Вікно навстіж / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро ; К. : Родовід, 2004. - 63 с.

Вірші з книги поезій „Писані кахлі" / В. Вовк // Літературна Україна. - 2001. - 24 трав. - С. 4. - Зміст: Вечірнє ; Свічник ; Якби я була дзвінкою ; Останні ватри ; Яйце-райце ; Тіні ; Дерев'яні душі ; Родовід ; Предки ; Панахида та ін.

З книжки поезій „Писані кахлі" / В. Вовк // Літературна Україна. - 2001. - 24 трав.

Каравела / В. Вовк. - Л. : Бак, 2006. - 93 с.

Моя поезія / В. Вовк // Березіль. - 2001. - № 1/2. - С. 22-23.

Півні з Барселоша / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро ; К. : Родовід, 2004. - 47 с.

Поезії : [із зб. „Писані кахлі" та „Віоля під вечір"] / В. Вовк // Березіль. - 2001. - № 1/2. - С. 22-29.

Поезії / В. Вовк // Поети „Нью-Йоркської групи" : антол. - Х. : Ранок, 2003. - С. 101-136. - Зміст: „Над ставом" ; „Вересень" ; „Скорбна Богородиця" ; „Бразильський вечір" ; „Іконостас" ; „Орфей" ; „Ізольда до Трістана" ; „Канаан" ; „Чорні акації" ; „Дощ" ; „Ботанічний сад" ; „Візія Києва" ; „Карпатська баляда".

Поезії / В. Вовк. - К. : Родовід, 2000. - 421 с.

Проза / В. Вовк. - К. : Родовід, 2001. - 446 с.

Спогади / В. Вовк. - К. : Родовід, 2003. - 455 с.

Театр / В. Вовк. - К. : Родовід, 2002. - 447 с.

 

Про творчість Віри Вовк

Вірі Вовк - 80 // Наша віра. - 2007. - № 6. - С. 10.

Вовк Віра // Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини. Т.V. - К., 2005. - С. 676.

Вовк Віра - письменниця, перекладачка, літературознавець // Енциклопедія сучасної України. - Т. 4. - К., 2005. - С. 676.

Воротняк Т. „Людину міряють із середини..." / Т. Воротняк // Освітянський вісник. - 2000. - 30 трав.

Гординський С. Поезії Віри Вовк // Гординський С. На переломі епох. - Л., 2004. - С. 360-361.

Горинь Б. Не тільки про себе : докум. роман. Кн. 2 : [про листування з письм. В. Вовк] / Б. Горинь // Дзвін. - 2009. - № 2. - С. 75-77.

Григорчук Ю. „Ніщо не вмирає, все перетворюється..." : тема мистец. і духовн. цінностей у повісті Віри Вовк „Старі панянки" / Ю. Григорчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 6. - С. 26-29.

Дзюба Т. Віра Вовк: „Свіча для далеких відсутніх" / Т. Дзюба, С. Дзюба // Березіль. - 2006. - № 1. - С. 57-60.

Долішній М. „Писані кахлі" з Бразилії в Україну привезла Віра Вовк : [про перебування укр. поетеси з Бразилії В. Вовк на Косівщині] / М. Долішній // Галичина. - 2000. - 10 черв.

 

 

Залеська-Онишкевич Л. Від вертепу до крилатої скрипки : драм. тв. Віри Вовк // Вовк В. Театр. - К., 2002. - С. 5-19.

Залізняк Б. Ріка життя віри Вовк / Б. Залізняк // Літературна Україна. - 2008. - 3 квіт. - С. 2, 7.

Зарівна Т. Віра Вовк: „Любов як життєве зобов'язання і тотальна відповідальність" / Т. Зарівна // Вечірній Київ. - 2004. - 18 лют.

Костюченко В. Віра Вовк: „Читачі в Бразилії і Португалії мають одне джерело, то є мої видання" : [лауреатка Шевченк. премії заснувала на преміал. гроші Фонд ім. Г. Кочура] / В. Костюченко // Україна молода. - 2008. - 12 квіт. - С. 7.

Коцюбинська М. Феномен Віри Вовк  / М. Коцюбинська // Літературна Україна. - 2007. - 15 лют. - С. 4.

Люди воліють купувати прикраси, а не книжки : [про презентацію поет. зб. Віри Вовк в Івано-Франківську] // Галичина. - 2001. - 17 трав.

Павличко Д. Як зоря в долоні Бога / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2008. - 14 лют. - С. 4.

Пелипейко І. Презентація Віри Селянської : [про поетесу та її вірші] /

І. Пелипейко // Криця. - 2000. - 15 лип.

Погинайко О. Гостя із Бразилії / О. Погинайко // Літературна Україна. - 2008. - 10 квіт. - С. 2.

Погинайко О. Українка з Бразилії / О. Погинайко // Час руху. - 2008. - 8 квіт. - С. 8.

         Руженцева Є. Паломниця з далеких берегів / Є. Руженцева // Літературна Україна. - 2001. - 24 трав.

         Селянський Я. Бджола з-за океану  / Я. Селянський // Галичина. - 2008. - 4 берез. - С. 6.

Селянський Я. Велика родина Григорія Селянського : [звідки походить Віра Вовк] / Я. Селянський // Вперед. - 2008. - 15 лют.

Степаненко О. Магічний коловорот буття / О. Степаненко // Слово і Час. - 2001. - № 6. - С. 85-89.

Таран Л. Українка з Бразилії / Л. Таран // День. - 2001. - 13 черв.

         Шалкітене І. Віра Вовк: „Хочу показати нашу Україну світові" / І. Шалкітене // Рідна земля. - 2001. - 18 трав.

Яремійчук Р. З книги моєї пам'яті. Три постаті: Василь Іваницький, Віра Вовк-Селянська, Степан Пушик / Р. Яремійчук // Перевал. - 2007. - № 2. - С. 171-177.

 

 

 

 

 

 

Лауреати літературної премії НСПУ

ім. Бориса Нечерди

 

          Премія заснована Лігою українських меценатів, редакцією журналу „Київ" та Одеською організацією Національної спілки письменників України. Присуджується за самобутні художні відкриття та утвердження нових напрямків в українській поезії. В 2006 р. премія не присуджувалась.

 

2001 р.

 

ДЗЮБА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

 

Народилася 19 липня 1966 р. в с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької області. Закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру при Інституті літератури НАН України.

Автор збірок поезій „Акомодація до часу", „Пастухи квітів", численних публікацій у колективних збірках, альманахах та антологіях.

Лауреат премій ім. М. Коцюбинського,  Г. Сковороди,  Д. Нитченка, І. Кошелівця.

Лауреат літературної премії ім. Б. Нечерди 2001 року  - за публікації у пресі, а також поетичну книгу „Акомодація до часу".

 

Акомодація до часу / Т. Дзюба. - К. : Ярославів вал, 2000. - 48 с.: іл.*

 

Інші твори Т. А. Дзюби

         Талант як міра ваги : діалоги, літ.-крит. та літературознав. тексти / Т. Дзюба. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 187с.

Незадоволене полювання : оповід. / Т. Дзюба // Березіль. - 2004. - № 10. - С. 43-50.

 

 

АНДРУСЯК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

 

Народився 28 грудня 1968 р. в с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області Поет, прозаїк, літературний критик, перекладач. Увійшов у літературу на початку 1990-х як учасник літературного угрупування „Нова дегенерація". Виробив власну впізнавану поетичну манеру, базовану на метафоризмі, яку критика називала „плаваючою семантикою". Член Національної спілки письменників України.

Автор творів: „Депресивний синдром", „Отруєння голосом", „Шарга", „Сад перелітний", „Дерева і води", „Часниковий сік", „Храбуст".

Лауреат першої премії конкурсу видавництва „Смолоскип" (1995), літературних премій „Благовіст" (1996), журналу „Кур'єр Кривбасу" (2007), першої премії конкурсу творів для дітей „Золотий Лелека" (2008).

Лауреат премії ім. Б. Нечерди 2001 року за книгу „Повернення в Галапагос".

 

Повернення в Галапагос : поезії / І. Андрусяк .  - Донецьк : OST, 2001. - 60с. - (Бібліотека альманаху "Кальміюс" ; Вип. 8).**

Із зб. „Повернення в Галапагос" / І. Андрусяк  // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 134. - С. 71-78.

 

Інші твори І. М. Андрусяка

Altera pars : [поезія] / І. Андрусяк // Сучасність. - 2002.- № 11.- С. 21-23. - Зміст: Сокиру в руці не догледиш - вона не сама... ; Що торговця у храмі зупинить вода... ; Упоперек душі одні і тіж овації... ; Оселя пізнього Тараса... ; Чого тобі, зимо: з полону ідемо... та ін.

Вургун : роман-новела  / І. Андрусяк // Сучасність. - 2004. - № 7/8. - С. 10-47.

Гектари поетів і букет пригодницької прози : роздуми письменника про видання книг / І. Андрусяк // Книжковий огляд. - 2003. - № 12. - С. 64-68.

Дебют і кредит: у пошуках ймовірної літератури : [про нове покоління авт.  і їх творчість] / І. Андрусяк // Березіль. - 2002. - № 9/10. - С. 152-165.

Допоки сходяться самі : [поезії] / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2007. - 5 лип. - С. 5. - Зміст: Будда із бухти Аго ; Катерина Білокур. Автопортрет ; Фрагмент та ін.

Досвід штилю [в укр. письменстві] / І. Андрусяк // Критика. - 2006.- № 5. - С. 18-19.

Дядько Барбатко сміється : три дні казки / І. Андрусяк // Кур'єр Кривбасу. - 2008. - № 1/2.- С. 4-21.

За три версти поза Йорданом : [вірші] / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2005. - 29 груд. - С. 5. - Зміст: Це той - на шлаках ; А місто янголів - село ; „Інша проза" починається з „жертвопринесення" / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2007. - 8 берез. - С. 6.

І ці сніги шляхетного покрою : [вірші] / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2004. - 9 верес. - С. 5. - Зміст: Письмо Франкови ; Якби тобі сказати щось одне ; Куди тобі приходити з піснями ; Синій муляр - золота вода та ін.

Казка Тата-Дибала: кумедні й злегка печальні історії для Дибаленят і їх батьків / І. Андрусяк // Кур'єр Кривбасу. - 2007.- № 1/2. - С. 100-121.

Латання німбів  / І. Андрусяк - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. - 255с.

Лозов'яга : фрагмент із роману „Вургун" / І. Андрусяк // Алкос. - 2005.- № 2/3. - С. 4-18.

Мирні злаки : поезія / І. Андрусяк  // Кур'єр Кривбасу. - 2005.- № 5. - С. 31-35.

Неможливості мови : із нових поезій / І. Андрусяк // Сучасність. - 2008. - № 8. - С. 66-70.

 

Несподівані вірші : [вірші] / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2005. - 17 берез. - С. 5. - Зміст: Старий рустикальний ; Імена ; Гумаки та ін.

Нова дегенерація : [вірш] / І. Андрусяк // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 473.

Обава : вінок сонетів / І. Андрусяк // Сучасність. - 2001. - № 12. - С. 36-41.

Перед заходом сонця : [вірш] / І. Андрусяк // Слово Просвіти. - 2006. - 6-12 лип. - С. 11.

Писати мисліте : [поезії] / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2006. - 31 серп. - С. 5. - Зміст: І дощ злиденний і вода в колодязі ; І ще не всю породу з себе вижму ; Так починались терміти ; З цими літерами ; Ти його все ще любиш ; Так завершуються тіні та ін.

Фонетика тиші : вірші з майбутньої зб."Неможливості мови" / І. Андрусяк // Кур'єр Кривбасу. - 2009.- № 9/10. - С. 204-210.

Цей час як обростання хвилями... : з нових віршів / І. Андрусяк // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 156. - С. 70-76.

Часниковий сік: збірка поезій / І. Андрусяк - К. : Факт, 2005. - 128 с.

Чи цікава світові українська поезія? / І. Андрусяк // Літературна Україна. - 2009. - 28 трав. - С. 7.

 

Про творчість І. М. Андрусяка

Андрусяк І. „Мені розходиться на тому, аби робити не чтиво, а літературу" : [розмова з письм. про його нову зб."Повернення в Галапагос" / розмовляв Т. Щербаченко] // Українське слово. - 2002. - серп.  (№ 31). - С. 15.

Андрусяк І. „Мій світ - це моя поезія" : [інтерв'ю з поетом / записала Т. Монашенко] // Демократична Україна. - 2008. - 4 лип. - С. 27.

Баран Є. Літпроцесія за Іваном Андрусяком : [про кн."Літпроцесія"] / Є. Баран // Літературна Україна. - 2002. - 17 жовт. - С. 6.

Бойчук І. Між тими і тими, або „Повернення в Галапагос" / І. Бойчук // Рідне слово. - 2002. - 5 листоп. - Рец. на кн. : Повернення в Галапагос. - Донецьк, 2001.

Біла А. Солодка хвороба Андрусяка : [про поет. творчість] / А. Біла // Критика. - 2002. - № 1/2. - С. 24.

Вінок сонетів у М. Вінграновського й І. Андрусяка. Особливості плетення // Алкос. - 2003. - № 1. - С. 38-42.

Герасим'юк В. Дорогою на Пістинь : [про творчість поета] / В. Герасим'юк // Алкос. - 2005. - № 2/3. - С. 35-40.

Григорук А. Маргінальні нотатки на листках Храбусту : [про зб. поезій „Храбуст"] / А. Григорук // Алкос. - 2006/2007. - С. 122-128.

Дігай Т. Сонатини критика : [про кн. „Латання німбів"] / Т. Дігай // Літературна Україна. - 2009. - 10 верес. - С. 7.

Дігай Т. Фрески синього муляра, або Блукання лабіринтом : [про письм. та його зб. поезій „Писати мисліте"] / Т. Дігай // Слово Просвіти. - 2008. - 18-24 верес.

 

„Екс-„дегенерат". Літературна столиця там, де є хоч один письменник : [розмова з письм.] // Газета if. ua. - 2006. - 26 січ.

 Карп'юк В. Андрусяк, який воліє мислити : [про поет. зб.  „Часниковий сік"] / В.Карп'юк // Західний кур'єр. - 2009. - 5 берез.- С. 17.

Лауреати премії ім. Бориса Нечерди за 2001 рік : [І. Андрусяк - представник авангард. напрямку в укр. поезії] // Літературна Україна. -  2002. - 4 лип . - С. 6.

Логвиненко Ю. „Дерева і води" І. Андрусяка - ще один крок української модерної поезії / Ю. Логвиненко  // Слово і Час. - 2003. - № 11. - С. 54-58.

Пахаренко Н. Лицар чести, закутий во трунву нудьги: у лабіринтах поет. світу І. Андрусяка / Н. Пахаренко // Українська мова та література. - 2001. - Ч. 41. - С. 10-11.

„Семантичні збрухи чи „поголовна верлібризація"? : [інтерв'ю поета І.Андрусяка / записала Зоріана Лізавенко] // Дзеркало тижня. - 2008. - 23 лют. - С. 19.

Соловей О. Дві рецензії. Процесія літератури / О. Соловей // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 149. - С. 166-170. - Рец. на кн. : Літпроцесія / І. Андрусяк. - Донецьк, 2002. - 112 с.

„Текст без інтелектуального підгрунтя - це даруйте на слові логічно" :  [бесіда з письм. / записала А. Та] // Друг читача. - 2008. - № 13. - С. 4.

 

2002 р.

 

ЖАДАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

 

Народився 23 серпня 1974 р. в Старобільську Луганської області. Закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Перекладає з німецької, білоруської та російської мов. Віце-президент Асоціації українських письменників2000).

Автор поетичних збірок: „Цитатник" (1995), „Генерал Юда" (1995), „Пепсі" (1998), „Балади про війну і відбудову" (2000), „Історія культури початку століття" (2003), „Цитатник" (2005), „Ефіопія" (2009). Прозові твори: „Біґ Мак" (2003), „Депеш Мод" (2004), „Anarchy in the UKR" (2005), „Гімн демократичної молоді"(2006), „Біґ Мак 2" (2007),  „Radioшансон" (2007).

         Лауреат премій: Бу-Ба-Бу за найкращий вірш року (1999); поетичного фестивалю Київські Лаври (2007); переможець всеукраїнського конкурсу „Книга року" (2003); фіналіст премії ім. Дж. Конрада (2007).

Лауреат премії ім. Бориса Нечерди 2002 року за книгу „Балади про війну і відбудову".

 

Балади про війну і відбудову : нова кн. віршів. - [Львів : Кальварія, 2001]. - 96 с. : іл.*

Із книги „Балади про війну і відбудову" / С. Жадан // Сучасність. - 2000. - № 7/8. - С. 5-12.

 

Інші твори С. В. Жадана

Біг Мак / С. Жадан. - К. : Критика, 2003. - 183 с.

Власник найкращого клубу для геїв : оповід. / С. Жадан // Березіль. - 2006. - № 2. - С. 20-49.

Гімн демократичної молоді / С. Жадан - Х. : Фоліо, 2006. - 223 с. - (Графіті).

Депеш мод / С. Жадан - Х. : Фоліо, 2006. - 229 с. - (Графіті).

Депеш мод : повість / С. Жадан // Березіль. - 2004. - № 7/8. - С. 8-89.

Ефіопія : поезія / С. Жадан // Кур'єр Кривбасу. - 2009. - № 1/2. - С. 123-133.

З віденських оповідань : Баланеску-квартет ; Порно / С. Жадан // Березіль. - 2002. - № 11/12. - С. 50-83.

Капітал / С. Жадан. - Х. : Фоліо, 2007. - 797 с.

Китайська кухня : [поезії] / С. Жадан // Сучасність. - 2002. - № 10. - С. 50-55. - Зміст: Готельний бізнес ; Внутрішній колір очей ; Дитяча залізниця ; Букмекерські контори ; Жінка за тридцять доларів ; Алкоголь.

Порно : рассказ / С. Жадан // Дружба народов. - 2007. - № 12. - С. 104 -112.

Свобода звучить пафосно / С. Жадан // Нерви ланцюга : 25 есеїв про свободу. - Л., 2003. - С. 42-45.

         Сезон у пеклі : поезія / С. Жадан // Кур'єр Кривбасу. - 2008. - № 3/4.  - С. 170-180.

Цитатник / С. Жадан. - Х. : Фоліо, 2005. - 215 с. - (Сафарі).

 

Про творчість С. В. Жадана

Біла А. Від ломки до ломки : лірика С. Жадана / А. Біла // Слово і Час. - 2002. - № 1. - С. 35-48.

Голобородько Я. Література як деміфологія: новітні тенденції в українській літературі. „Молодіжний стиль" Сергія Жадана / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2006. - № 38. - С. 21-22.

Голобородько Я. Прозова субреальність С. Жадана  / Я. Голобородько // Літературна газета. - 2005. - 14 лип. - С. 6.

Голобородько Я. Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана / Я. Голобородько // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 3. - С. 83-95.

Довженко О. Жадан for the masses : [про кн. „Депеш Мод"] / О. Довженко // Дзеркало тижня. - 2004. - 20 листоп. - С. 18.

С. Жадан // Голобородько Я.  Артеграунд / Я. Голобородько. - К. : Факт, 2006. - С. 61-78.

Жадан С. Естетика мого покоління - важкий алкоголь, сучасного - легкі наркотики : [інтерв'ю з письм. / розмовляла Т. Терен] // Україна молода. - 2006. - 28 лип. - С. 20-21.

Жадан С. Характер : [бесіда з поетом / записав Д. Десятерик] // День. - 2003. - 7 лют. - С. 17.

Жук О. Жадан на лаврах : за послідовність у реалізації творч. шляху харк. „капіталісту" дали премію Конрада / О. Жук // Україна молода. - 2009. - 15 груд. - С. 14.

Ісаченко Л. Дахи з пташиним пір'ям : [про творчість С. Жадана] / Л. Ісаченко // Урядовий кур'єр. - 2009. - 7 берез. - С. 12.

Матвієнко С. Жадан і його черепаха : [проза і поезія] / С. Матвієнко // Дзеркало тижня. - 2003. - 11 жовт. - С.19.

  „Якщо вам не вдалася кар'єра наркодилера - спробуйте писати книжки..." : [розмова з письм. / записав Ю. Ліщенко] // Високий замок. - 2005. - 5 листоп. - С. 9.

 

СЛАПЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

 

Лауреат премії імені Бориса Нечерди 2002 року

за збірку поезій „Навпроти течії трави".

 

Навпроти течії трави : поезії, проза / В. Слапчук. - Луцьк : Надстир'я, 2001. - 205 с. *

(про письменника і його твори - див. Національна премія ім. Т. Шевченка 2004 року - с. 14-16).

 

2003 р.

 

ЗАРІВНА ТЕОДОЗІЯ ПЕТРІВНА

 

Народилася 22 червня 1951 року в с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області. Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка і Київський театральний інститут.

Авторка збірок поезій: „Мить і вічність", „Дійство на крузі".

Лауреат премії імені В. Симоненка.

Лауреат премії ім. Б. Нечерди 2003 року  за книгу „З Вітчизною у серці".

 

Інші твори Т. П. Зарівни

„Вербовая дощечка" : урив. з роману  / Т. Зарівна // Слово Просвіти. - 2008. - 8-14 трав. - С. 11.

Вихід з кола : [поезії] / Т. Зарівна // Вітчизна. - 2002. - № 11/12. - С. 4-7.

Дівчинка з черешні : повість  / Т. Зарівна // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 165. - С. 20-54.

Душа, як плівка незасвічена : [поезія] / Т. Зарівна // Вітчизна. - 2008. - № 11/12. - С. 13-18. - Зміст: Не жди у плеєрі повтору ; Захід поезії сумний ; В пору відступництва і зневіри та ін.

Замовлена земля : [вірші] / Т. Зарівна // Літературна Україна. - 2004. -

4 берез. - С. 5. - Зміст: За вікном Україна, яку не поділили на трьох ; Затихаю, затухаю ; Летять капелюхи, аркани повітряних зміїв ; Кричали гуси гостро й тонко ; Згортає листя жовті прапори ; Читає осінь золоті томи ; Доганяємо час та ін.

         Озеро в тумані: сентим. історія / Т. Зарівна // Березіль. - 2006. - № 9. - С. 42-104.

         [Поезії] / Т. Зарівна // Київ. - 2007. - № 11. - С. 105-112. - Зміст: Недоліки знайомого пейзажу ; Життя матерія проста ; Під захистом і часу, і зими ; В книжках конторських, де злоба та ін.

Полювання на птахів небесних : роман / Т. Зарівна // Березіль. - 2004. - № 5. - С. 14-126 ; № 6. - С. 50-112.

Провінційні розмисли : вірші / Т. Зарівна // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 10. - С. 114-120.

Солодке життя Андріяни : урив. з роману  / Т. Зарівна // Літературна Україна. - 2002. - 30 трав.

Солом'яний вирій : роман  / Т. Зарівна // Березіль. - 2001. - № 5/6. - С. 49-134 ; № 7/8. - С. 39-78.

Хроніка від жінки : романи  / Т. Зарівна. - К. : Укр. письм., 2003. - 251с. 

 

Про творчість Т. П. Зарівни

          Зарівна Т. „Колосальне здивування світом - ось те, що змушує мене писати" : [про кн. „Хроніка від жінки": бесіда з авт. кн. / записала Г. Тарасюк] // Літературна Україна. - 2003. - 29 трав. - С. 4.

         Зарівна Т. І ляже нам на плечі руїна і держава... : [про  кн. „Хроніка від жінки" : бесіда з письм. / записала І. Лобовик] // Демократична Україна. - 2003. - 5 верес. - С. 9.

         Зарівна Т. „І хоч література нікого не врятує..." : [розмова з письм. / записав М. Слабошпицький] // Літературна Україна. - 2008. - 9 жовт. - С. 5.

         Ім'я Нечерди зобов'язує : [Теодозія Зарівна - лауреат премії ім. Б. Нечерди за кн. „З Вітчизною у серці"] // Літературна Україна. - 2004. - 15 лип. - С. 2.

         Кондратюк М. Жанрово-стильові параметри роману Т. Зарівної „Каміння, що росте крізь нас" / М. Кондратюк // Слово і Час. - 2004. - № 12. - С. 60-65.

         Логвиненко О. Справжність : [про кн. Т. Зарівної „Провінційні розмисли"] / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2009. - 17 груд. - С. 4.

Мельник В. Франсуаза Саган української літератури / В. Мельник // Вечірній Київ. - 2004. - 28 січ. - С. 9.

Таран Л. „Дівчинка на черешні" Теодозії Зарівни / Л. Таран // Слово і Час. - 2004. - № 12. - С. 66-70.

Таран Л. Світ над прірвою на зламі людських доль у прозі Теодозії Зарівної  / Л. Таран // Вітчизна. - 2003. - № 9/10. - С. 159-160.

 

2004 р.

 

КУХТА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

 

Народився 23 квітня 1956 р. у м. Рахові Закарпатської області. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Член Асоціації українських письменників та Національної спілки журналістів України. Завідував відділом обласної газети „Молодь Закарпаття". Працював відповідальним секретарем Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Нині - головний редактор журналу „Карпатський світ", заступник головного редактора журналу „Зелені Карпати".

Автор поетичних книг: „Дрібка солі", „Верхи сліпучі", „Гуцульські душі", „Тисові пороги", „Гуцульський князь", „Пава повстання", „Гуцульський Париж", збірки нарисів „Не вмирай, Гуцульщино!". Твори перекладалися угорською, словацькою, румунською, молдавською та російською мовами.

Лауреат літературних премій: закарпатської обласної імені Федора Потушняка; „Князь Роси" Тараса Мельничука; румунської літературної премії III тисячоліття „Лицар слова".

Лауреат премії ім. Бориса Нечерди 2004 року за книгу „Пава повстання".

 

Інші твори В. В. Кухти

З глибин первовіку : поезія / В. Кухта // Київ. - 2005. - № 2. - С. 17-21.

Фрески на стінах часу : поезія / В. Кухта // Сучасність. - 2005. - № 3. -

С. 65-70.

 

2005 р.

 

КАЧАН АНАТОЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ

 

         Народився 16 січня 1942 р. в с. Гур'ївка Новоодеського району на Миколаївщині. Закінчив Одеський держуніверситет, філологічний факультет.
          Автор збірок поезій: „Джерельце", „Ворота міста", „Берегові вогні", „Колос наливаеться", „Зелений промінь", „Прощання з літом", „Живу я біля моря".

Лауреат літературної премії ім. М. Трублаїні та літературної премії ім. Лесі Українки (2002). Член Національної Спілки письменників України.

Лауреат літературної премії ім. Б. Нечерди 2005 року за книгу віршів „Чари ворожбита".

 

 

Чари ворожбита : для ст. шк. віку. - К. : Початк. шк., 2005. - 192с. : іл.**

Інші твори А. Л. Качана

Поезія звукова / А. Качан // Урок української. - 2002. - № 11/12. - С. 48-49. - Зміст: Оселя Олесі стоїть у селі ; Левко зловив у Львові лева... ; Бубоніла баба бабі... ; Чорт бродив біля боліт... ; Я олівцями малювала... ; Походеньки лиса ; Сіножать ; Пісня хвилі ; Портальний кран ; Квітка сон-трави та ін.

Поезія народних прикмет : [вірші] А. Качан // Урок української. - 2002. - № 8. - С. 55-56. - Зміст: Цвіте шипшина ; Нельотна погода ; Урожайна хмара ; Жаб'ячі прикмети ; Відлига ; Зима будує літо ; Ластівки ; Прикмети.

Хвиля хвилю доганяє : [поезія] / А. Качан // Літературна Україна. - 2008. - 17 квіт. - С. 4.

Хвиля хвилю доганяє: лірич. та ігрові вірші / А. Качан. - О. : Маяк, 2007. - 167 с.

 

Про творчість А. Л. Качана

Василашко В. Мелодія степу і моря / В. Василашко // Слово Просвіти. - 2006. - 17-23 серп. - С. 8.

Гавриленко О. Знайомство з життєвим і творчим шляхом сучасного дитячого письменника А. Качана / О. Гавриленко // Розкажіть онуку. - 2000. - № 9. - С. 44-47.

Клочек Г. Свято завжди з нами : ювіл. лист Анатолію Качану / Г. Клочек // Літературна Україна. - 2007. - 25 січ. - С. 4.

Лабінський М. Всі дороги ведуть до моря / М Лабінський // Українська культура. - 2008. - № 12. - С. 18-19.

Рутківський В. Портфель Анатолія Качана, або Всі ми родом із капусти / В. Рутківський // Літературна Україна. - 2002. - 28 лют. - С. 6.

Ярмиш Ю. Дивосвіт Анатолія Качана / Ю. Ярмиш // Літературна Україна. - 2002. - 3 січ.

2007 р.

СЛОНЬОВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Народилася 8 березня 1960 р. в с. Ценява Коломийського району Івано- Франківської області. Закінчила філологічний факультет Івано- Франківського педагогічного інституту (1981). Член Національної спілки письменників України (1989).     

Авторка більше 300 науково-методичних та літературознавчих праць, поетичних збірок. Кандидат педагогічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського  університету ім. В. Стефаника. Лауреат міської премії ім. І. Франка (2003) за книгу поезій „Соната для коханого". 

 

Лауреат премії ім. Б. Нечерди 2007 року за книгу „Джоконда".

 

 Джоконда : поезії / О. Слоньовська .- К. : Укр. письм., 2004. - 135с. 

 

Інші твори О. В. Слоньовської

А жінка розцвіла : [поезії] /О. Слоньовська // Під Франковою зорею. - Коломия : Вік, 2006. - С. 699-747.

Анатомія національної української ідеї в „Огненному колі" Івана Багряного : [міф. аспект внутріш. і зовніш. ворога нації] / О. Слоньовська // Дивослово. - 2004.  - № 1. - С. 5-13. 

„Крамольні проблеми" повісті „Апостол черні" Ольги Кобилянської / О. Слоньовська // Дивослово. - 2000. - № 11. - С. 32-35.

Пектораль : поезії / О. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 114 с.

Слід невловимого Протея : міф України в л-рі укр. діаспори 20-х - 50-х рр. XX ст. / О. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Плай ; Коломия : Вік, 2007. - 686 с.

Соната для коханого : поезії / О. Слоньовська. - К. : Укр. письм., 2002. - 110 с.

  Це потрібно не мертвим. Це потрібно живим / О. Слоньовська. - Івано- Франківськ, 2003. - 96 с.

 

Про творчість О. В. Слоньовської

Баран Є. Ластівка, викупана у хмарі : [про зб. поезій „Джоконда"]  / Є. Баран // Кальміюс. - 2005. - № 1. - С. 136-137.                       

Боєчко Ю. Життя - це постійна боротьба / Ю. Боєчко // Нова Зоря. - 2006. - 17 лют.

В поетичній майстерні Ольги Слоньовської // Гук В. Поетеси Коломийщини. - Коломия, 2000. - С. 18-20.

Гриценко В. До таємниць проротства : [про кн. „Слід невловимого Протея"] / В. Гриценко // Літературна Україна. - 2008. - 14 лют. - С. 7.

Гриценко В. Ступаючи в сліди гігантів : [про кн. „Слід невловимого Протея"] / В. Гриценко // Перевал. - 2008. - № 1/2. - С. 225-228.

Жінка, яка вміє дивувати : [про зб. поезій „Джоконда"] // Репортер. - 2004. - 23 верес.

Загоровська Л. Ольга Слоньовська: історія справжньої любові : [про нову поет. зб. „Пектораль"] / Л. Загоровська // Світ молоді. - 2009. - 20 серп. - С. 4.

Костів-Гуска Г. Книга вагома, актуальна, знакова : [про кн. „Слід невловимого Протея"] / Г. Костів-Гуска // Галичина. - 2008. - 7 лют. - С. 15.

Кривда М. Поет завжди відчуває ритми і болі життя : [О. Слоньовській вручено кришталеву троянду і диплом як переможцю конкурсу-всеукр. поет. вернісажу „Троянди й виноград - 2008"] / М. Кривда // Голос України. - 2008. - 21 листоп. - С. 1, 7.

Стефурак Н. Тайнописи найвищих сподівань : [про поет. зб. „Джоконда"] / Н. Стефурак  // Галичина. - 2004. - 31 лип. - С. 7.

Турковська Е. Золота „Пектораль" від Джоконди : [творч. портр. О. Слоньовської] / Е. Турковська // Галичина. - 2009. - 15 серп.- С. 6.

Черченко Н. Коли бринить душа у струнах : [про  поет. зб. „Соната для коханого"] / Н. Черченко // Літературна Україна. - 2003. - 6 лют. - С. 3.

 

ПОЛІЩУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

 

Народився 4 березня 1952 року в с. Оксанина Уманського району Черкаської області. Закінчив Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.

Автор поетичних збірок: „Оглянься", „День як день", „Любосвіт", „Оддячиться колись".

Лауреат премії ім. В. Симоненка.

Лауреат премії ім. Бориса Нечерди 2007 року за книгу „Май... Софіївка... Жасмин..."

 

Інші твори П. М. Поліщука

Удвох із любов'ю : [вірші] / П. Поліщук // Літературна Україна. - 2006. - 8 черв. - С. 5. - Зміст: Магістраль ; Колись у маю, весною ; Ви проходите - душа слухає ; Одні очі до других, начебто ; Оглянься, бач, отама у жасмині.

 

2008 р.

 

БРОСАЛІНА ОЛЕНА

 

Лауреат премії ім. Б. Нечерди 2008 року О. О' Лір (Олена Бросаліна)  за книгу „Прочанські пісні".

 

Прочанські пісні : поезії  / О. О'Лір. -  К. : Києво-Могил. акад., 2006. - 142 с. *

 

Твори О'Лір Олени  (Олени Бросаліної)

Елегія прочанської дороги : [поезії] / О. О'Лір // Київ. - 2009. - № 1/2. - С. 108-115. - Зміст: Сонет ; Простим-проста моя душа ; Вікно та ін.

Коломийська франкіана / О. О'Лір // Слово Просвіти. - 2006. - 22-28 черв. - С. 10.

 

Про творчість О'Лір Олени (Олени Бросаліної)

Башкирова О. Невигадана Ірландія Олени О'Лір / О. Башкирова // Слово і Час. - 2007. - № 9. - С. 57-64.

Гаврилюк Н. І знову сонет : Євгенія Кононенко і Олена О'Лір / Н. Гаврилюк // Слово і Час. - 2009. - № 3. - С. 70-82.

 

Лауреати літературної премії НСПУ

ім. Павла Тичини

 

Заснована в 1983 році. Присуджується за кращу книгу поезії. В. 2001 р. премія не присуджувалась.


2002 р.

 

НЕБОРАК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Народився 9 травня 1961 р. в смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області. Закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Член Національної спілки письменників України (1991).

  Автор поетичних збірок: „Бурштиновий час" (1987), „Літаюча голова" (1990), „Alter Ego" (1993), „Розмова зі слугою" (1994), „Епос про тридцять п'яту хату" (1999), незавершеного роману „Пан Базьо та решта".

Лауреат премій ім. П. Тичини 2002 року за книгу поезій „Літостротон".

 

Літостротон : поезії / В. Неборак . - Л. : Львів. політехніка, 2001. - 502 с. *

 

Інші твори В. В. Неборака

А. Г. : (Записки маргінала...) / В. Неборак // Дзвін. - 2002. - № 4. - С. 2-21.

Бульба. Син Андрій : [урив. з кн. „Введення у БУ-БА-БУ"] / В. Неборак // Кох Ю. Кораловий жмуток казусів від вельми цікавих людей. - Л. : ЛА Піраміда, 2005. - С. 141-160.

Вірші з приводу / В. Неборак // Кур'єр Кривбасу. - 2007. - № 3/4. - С. 161-170. - Зміст: Країна, яка бомжіє ; Обличчя президента ; Трясучка ; Зіткнення ; Скала.

Друге післяпомаранчеве послання - живому (-ій) : вірш / В. Неборак // Сучасність. - 2005. - № 11. - С. 5-6.

З нової книги віршів „Повторення історій" : поезії / В. Неборак // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - № 159. - С. 114-119. - Зміст: Невиголошений виступ ; Марш початку тисячоліття ; Уникнення ; Львів повітряний ; Хвальна вірша на прославу Олеся Гарматюка, звитяжця.

З нової книги віршів „Повторення історій" : поезії / В. Неборак // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 175. - С. 52-60. - Зміст: Вічний початок ; Покоління 1991-го року ; Версія іншого життя ; Повторення історій ; Одне з визначень. 

Коли Грицеві було... : колаж бувальщин про Гриця, його друзів, приятелів і знайомих / В. Неборак // Дзвін. - 2003. - № 9. - С. 21-43.

Luckyj: двадцять наближень до одного життя : [поезія] В. Неборак // Дзвін. - 2004. - № 2. - С. 17-20.

Перейменування : [проза] / В. Неборак // Сучасність. - 2009. - № 9. - С. 151-164.

Переміщення розгойданого довколишнього : [поезія] / В. Неборак // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 8. - С. 158-165.

Перше після-помаранчеве послання живим : [вірш] / В. Неборак // Сучасність. - 2005. - № 9. - С. 5-8.

Портрет мами на тлі її шістдесятиліття : [поезія] / В. Неборак // Книга про матір: укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 176.

Сто летючих рядків : [вірш] / В. Неборак // Сучасність. - 2001. - № 2. - С. 5-6.

 

Про творчість В. В. Неборака

Анісімова Н. Віктор Неборак : [біогр. довідка] / Н. Анісімова // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 5-8.

Габор В. Бубабістський хронопис Віктора Неборака / В. Габор // Дзвін. - 2002. - № 4. - С. 137-142.

Ірванець О. Віктор - переможець / О. Ірванець // Україна молода. - 2001. - 8 трав. - С. 12.

Краще не бути, аніж не бути собою! : літ. портр. Віктора Неборака // Якубовська М.  У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 529-537.

Матвієнко С. Мамай у павутинні : [про „Епос про тридцять п'яту хату" В. Неборака] / С. Матвієнко // Критика. - 2000. - Ч. 3 (берез.). - С. 23-24.

Неборак В. „Відчуваю вдячність і навіть відповідальність..." : [розмова з  письм. / записала Г. Сабат] // Літературна Україна. - 2006. - 16 лют. - С. 6.

Філонова К. Міфологеми „лабіринт" і „одіссея" у поезії Віктора Неборака / К. Філонова // Вітчизна. - 2002. - № 3/4. - С. 144-145.

ЗАВГОРОДНІЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ

Народився 14 липня 1940 р. в с. Семенівка на Дніпропетровщині. Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут.

            Автор прозових творів: „Злам" - роман в новелях (2001), „За що?" - роман пригод (2003), „Йду проти себе" - роман в новелах (2004), „Задовгий день „Ч" - роман-спогад про наслідки Чорнобильської катастрофи (2005), „Не заглядай до прірви"(2007). Оповідання, новели та есеї постійно друкуються в різних часописах в Україні та поза її межами.

Поетичні твори (збірки віршів): „Тече між пальцями пісок" (1993), „Поміж вчора і завтра" (1994), „На часі проща" (1995), „Прочинене в часі вічко" (1996), „На зламі часів" (1998), „Не в'яне полум'я свічі" (2000), „Озирнутися перед порогом"(2002), „Правда і віра"(2004), „На круги своя".

Поезії та твори малої прози друкувалися в Бельгії, Білорусі, Латвії, Литві, Македонії, Німеччині, Польщі, Росії, Словаччині, Чехії, Франції.

Член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників.

Лауреат літературних премій В. Сосюри (1993), О. Гончара (2007), міжнародної (Мюнхен, Німеччина), Івана Кошелівця (2003). Латвійською республікою відзначався нагородами за внесок до народної дипломатії та перекладацьку діяльність (2000, 2008).

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2002 року за книгу поезій „Не в'яне полум'я свічі".

 

Не в'яне полум'я свічі : вибр. твори. / [за ред. І. Римарук]. - К. : Дніпро, 2000. - 356 с. : портр.*

         З нової книжки „ Не в'яне полум'я свічі" : [вірші] / Ю. Завгородній // Літературна Україна. - 2000. - 9 листоп. - С. 4.

 

Інші твори Ю. С. Завгороднього        

Відлуння зі Схрону : [роман] / Ю. Завгородній // Сучасність. - 2006. - № 5/6. - С. 9-51.

         Задовгий день „Ч" : [новела] / Ю. Завгородній // Сучасність. - 2005. - № 4. - С. 10-58 ; № 5. - С. 16-43.

Злам : сім коротких історій  / Ю. Завгородній. - Л. : Кальварія, 2001. - 191 с.

На довгій дорозі за обрій : [поезії] / Ю. Завгородній // Київ. - 2003. - № 5. - С. 42-45. - Зміст: Йду до умовного храму ; Не прочиняв до ночі загратоване вікно ; Вже оголено правду ; Я б всім простив за всі образи ; Уламки якоїсь оркестри та ін.

         На круги своя : [вірші] / Ю. Завгородній // Літературна Україна. - 2005. - 24 серп. - С. 5. - Зміст: Чи варто збирати каміння ; Стара погорда і не зовсім зла ; З кам'яниці на десятки поверхів ; Кому здолать; На круги своя та ін.

Не заглядай до прірви : роман / Ю. Завгородній // Сучасність. - 2007. - № 6. - С. 12-63 ; № 7. - С. 6-60.

Невдала втеча : повість / Ю. Завгородній // Дзвін. - 2003. - № 2. - С. 24-29.

Нема самоти й на прощі... : [поезії] / Ю. Завгородній // Вітчизна. - 2003.- № 3/4. - С. 2-5. - Зміст: Часом так ; Ми мабуть ніщо ; Нема ні тичок, ні дротинок ; Повільно навстріч плине час ; Чи варто збирати каміння ; Минувся той короткий час та ін.

Озирнутися перед порогом : [поезії] / Ю. Завгородній // Дзвін. - 2003. -

№ 7. - С. 2-4 ; 2001. - № 7. - С. 2-6. - Зміст: Марно слухати перестороги... ; Волоокий вокзал... ; Спинився хресний хід ; Чотири стіни ; Розтривожила ватра ; Вони прийшли ; Була та є та ін.

 

 

Ранкові сни : [поезії] /  / Ю. Завгородній // Дзвін. - 2004. - № 7. - С. 11-13.

 

Про творчість Ю. C. Завгороднього

Завгородній Ю. Озирнутися перед отчим порогом : [бесіда з письм. / записав В. Югов] // Голос України. - 2006. - 1 берез. - С. 12-13.

Мойсієнко А. Характер гордої особистості : штрихи до портр. Ю. Завгороднього / А. Мойсієнко // Літературна Україна. - 2000. - 9 листоп.

Сенчишин Я. Поезія інженера-будівельника : [про кн. „Озирнутися перед порогом"] / Я. Сенчишин // Молода Галичина - 2004. - 6 січ. - С. 27.

       Шпиталь А. Про „Малу латвійську антологію" Юрія Завгороднього й не тільки про неї / А. Шпиталь // Слово і час. - 2001. - № 12. - С. 77-78.

Юрків С. Озираючись перед порогом / С. Юрків // Літературна Україна. - 2003. - 27 лют.

 

2003 р.

 

ОСАДЧУК ПЕТРО ІЛЬКОВИЧ

 

Народився 2 грудня 1937 р. в с. Острівець Городенківського району на Івано-Франківщині. Закінчив Одеський держуніверситет ім. І. І. Мечнікова, філологічний факультет. Був редактором у видавництвах „Маяк" (Одеса), „Молодь".

Автор більше 30 поетичних збірок, серед яких: „Вітряк", „Третій перевал", „Біографія вірності", „Земля, зігріта любов'ю", „Сурми на світанні", „Біла каравела", „Літаюча тарілка". Видав книжку літературно-критичних статей і есе „Поезія - молодість душі", вірші для дітей „Ясний світ", „Все співає і росте".  Поет був депутатом Верховної ради України І і II скликань.

            Лауреат премій ім. М. Островського (1979), В. Сосюри (1996), С. Олійника (2002), І. Кошелівця (2002), С. Руданського (2005), Л. Вишеславського „Планета поета" (2007).

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2003 року за збірку поезій „Чуття єдиної провини".

 

Чуття єдиної провини : поезія радості й журби. Афоризми і філос. прозаїзми. - К. : Укр. письм., 2002. - 125 c. *

З книги „Чуття єдиної провини" : вірші / П. Осадчук // Літературна Україна. - 1996. - 26 груд. - С. 2.        

Інші твори П. І. Осадчука

Аритмія сучасних ритмів : поезія / П. Осадчук // Київ. - 2007. - № 11. - С. 14-23. - Зміст: Дивний вид ; Перманентна боротьба ; Час випробувань.

Біла каравела / П. Осадчук // Вічний клич моря : зб. поезій. - О. : Маяк, 2001. - С. 80-116.

 

Версія політичної хвороби : [вірш] / П. Осадчук // Українське слово. - 2009. - 18-24 листоп. - С. 8.

Вибране з виборів : [вірші] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2004. - 23 груд. - С. 1. - Зміст: Не буде ніколи двох Україн ; Люди винятково гарні ; Коли наша Лавра - Кремлю підмога ; Може статись скоро те.

Вічна зоря повертання : [поезії] / П. Осадчук // Українське слово. - 2004. - 10-16 берез. - С. 15. - Зміст: Кінчається Держава за порогом ; Але ще є ; Прикмети часу ; Предтечі ; Я збагнув, проходячи останні кілометри та ін.

Всеперемагаюча любов : [спогади] / П. Осадчук // Ятрань. - 2007. - № 7. - С. 8-9.

         Всесвітня тривога : [вірш] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2001. - 27 верес. - С. 1.

         Вчора і завтра : [вірш] /П. Осадчук // Літературна Україна. - 2006. - 9 листоп. - С. 3.

         Глобальна небезпека : [вірш] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2006. - 19 січ. - С. 8.

         Доля ялинки : [вірш] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2008. - 24 січ. - С. 5.

         Замість віршів про свободу: форум приречених речень / П. Осадчук // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 152  - С. 136-150.

         З книжки „Пень - клуб" : [епіграми] / П. Осадчук // Культура і життя. - 2002. - 4 груд. - С. 8. - Зміст: В нього мати ; Оминаючи трамтарам ; Партійного боса ; Наші біди ; Діяч із породи ; На поета Барана та ін.

З майбутньої книжки „Пень-клуб" / П. Осадчук // Дзвін. - 2007. - № 3. - С. 147-148.

І вроджене, і набуте : [поезії] / П. Осадчук // Київ. - 2009. - № 9. - С. 23-30.

Іронічні римуванки / П. Осадчук // Березіль. - 2003. - № 11-12. - С. 185-189.

         Касетна межа тисячоліть : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2000. - 28 груд.

Лірико-епічна мозаїка з елементами сатири : [поезії] / П. Осадчук // Березіль. - 2006. - № 9. - С. 189-191.

Література і політика / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2005. - 22 верес. - С. 8.

Любов і віра : [поезії] / П. Осадчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 6. - С. 134-138. - Зміст: Річка дитинства, струмок ; Коли я видихнув перше слово ; Любов і віра ; В день осінній, полинний ; Небо зоряне в серпні виблискує ; В космічній безодні ; Ми просто йшли.

Ми просто йшли... : [вірш] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2001. - 17 трав. - С. 1.

На тебе я дивлюсь очима квітів : [поезії] / П. Осадчук // Слово Просвіти. - 2007. - 6-12 груд. - С. 9.

 

Невтома (оптимізм) : [поезії] / П. Осадчук // Березіль. - 2007. - № 11-12. - С. 100-102.

Нові потоки : роздуми про молоду поезію / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2006. - 25 трав. - С. 2.

Новорічні перевтілення : [поезії] / П. Осадчук // Вітчизна. - 2004. - № 1/2. - С. 168-171.

Останній рубіж : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2007. - 6 груд. - С. 5. - Зміст: Перевтілення ; Дивний вид ; Нова порода та ін.

Останній рубіж оборони : [поезії] / П. Осадчук // Дзвін. - 2007. - № 11/12. - С. 2-4.

Патетичне звернення до школяра : вірш / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2005. - 14 лип. - С. 8.

Під небом любові : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2005. - 1 верес. - С. 5. - Зміст: Молитва ; Спершу людина ; Родинний спадок ; Геній переходу ; Випробовування та ін.

Піднебесні паралелі: авт. антол. пер. : поезія різних народів / П. Осадчук. - К. : Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2003. - 349 с.

Поезії / П. Осадчук // Українське слово. - 2009. - 7-13 жовт. - С. 11.

Поезії / П. Осадчук // Віщий гомін : укр. поезія другої половини XX ст. К. : Грамота, 2003. - С. 245-254. - Зміст: Лінія життя ; Односельчанам з рідного острівця ; Біла каравела ; Дві обручки ; Хвилі ; Доля ; Спитай себе!; Віртуальна реальність.

[Поезії] / П. Осадчук // Березіль. - 2007. - № 11/12. - С. 100-102. - Зміст: Невтома ; Три гілки ; Подружнє життя ; Невтома-2.

Поки пісня у небі: [поезії]  /  П. Осадчук // Дзвін. - 2004. - № 1. - С. 10-14. - Зміст: Апологія вірності ; Внутрішній діалог ; Гроза в Карпатах ; Політ до щастя ; Зростання та ін.

Поки слово не вмерло, живе Україна : [поезії] / П. Осадчук // Перевал. - 2004. - № 2. - С. 101-104.

Ремінісценція з елементами рецидиву : [вірш] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2005. - 24 берез. - С. 1.

Сатиричний вихід із безвиході : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2004. - 8 лип.

Сатиричний діагноз і прогноз перед змаганнями над прірвою : [поезії] / П. Осадчук // Західний кур'єр. - 2004. - № 34. - С. 12.

Священна пам'ять : [поезії] / П. Осадчук // Книга про матір : укр. поети XIX-XXI cт. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 188-190.

Сто спокус, або розсекречена секс-бомба : [дещиця з лірико-гуморист. композ.] / П. Осадчук // Вітчизна. - 2002. - № 9-10. - С. 155-157.

Ту далеч, що світилась на зорі, давно поглинули старі календарі : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2006. - 28 груд. - С. 8. - Зміст: Року старого зажурений крок ; Природа поезії ; Якби не дай, Боже, птахи.

 

 

У світі тривог : [вірші] / П. Осадчук // Слово Просвіти. - 2003. - 25 черв. - С. 9. - Зміст: Оновлення ; Пересторога ; Нові технології ; Імпровізація; Взаємозв'язок ; Рубіж ; Рішучі вагання та ін.

Хто не дає собі сісти на шию, той войовничий антисеміт : [вірш] / П. Осадчук // Персонал Плюс. - 2004. - 8-14 берез. - С. 2.

Я винен в тім, що лжепророки... : [поезії] / П. Осадчук // Літературна Україна. - 2008. - 13 листоп. - С. 7. - Зміст: Я винен в тому, що не винен ; Діалог ; Агресивний примітив та ін.

 

Про творчість П. І. Осадчука

Бондаренко С. Чуття єдиної провини / С. Бондаренко // Київські відомості. - 2002. - 13 груд. - С. 8.

Петро Осадчук : [біографія] // Віщий гомін : укр. поезія другої половини XX ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 243-244.

Осадчук П. „У житті все переплетено..." : [бесіда з поетом і публіцистом / записав М. Славинський] // Українська газета. - 2004. - 15-21 січ. - С. 8.

Осадчук П. „Українська література без гумору - неповноцінна" : [відповіді поета на запитання читачів у „Прямій лінії" газ. „Літ. Україна" / записала А. Богуславська] // Літературна Україна. - 2005. - 6 лип. - С. 1, 4.

Прісовський Є. Синтез публіцистичності, ліричності й сарказму : до літ. портр. Петра Осадчука / Є. Прісовський // Київ. - 2005. - № 4. - С. 176-181.

 

БОЙЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ

 

Народився 3 травня 1941 р. в с. Снігурівка (тепер місто) на Миколаївщині. Закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету.

Автор збірок поезій: „Іскри", „Сонячні кола", „Поліття", „Багряні колони", „Правий берег", книжки для дітей „Який широкий світ!".

Лауреат Миколаївської обласної премії імені М. Аркаса.

Літературної премії імені П. Тичини 2003 року за збірку поезій „Не повториться мить".

 

Не повториться мить : поезії / В. Бойченко. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2001. -  203 с.: іл. *

 

Про творчість В. П. Бойченка

Кремінь Д. Золота ріка над синім овидом / Д. Кремінь // Літературна Україна. - 2001. - 17 трав. - С. 6.

 

ГНАТЮК НІНА ЮХИМІВНА

 

Народилася 18 березня 1947 р. в с. Безводне Ямпільського району Вінницької області. Закінчила Вінницький педагогічний інститут. Працювала на журналістській роботі, вела на українському радіо журнал „Кобзар". Завідувач відділу мови газети „Слово Просвіти".

Член Національної спілки письменників України.

 Авторка збірок поезій: „Пелюстка грому", „Прощання з березнем", „Посіяла жито", „Час колосіння", „Дякую долі", „Поміж небес і трав".

Лауреат премій ім. М. Трублаїні,  М. Островського, П. Желюка, Т. Мельничука, Д. Нитченка.

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2003 року за збірку поезій „Поміж небес і трав".

 

Поміж небес і трав : поезії / Н. Гнатюк. -  К. : Просвіта, 1998. - 199 с. : іл. *

 

Інші твори Н. Ю. Гнатюк

 [Поезії] / Н. Гнатюк // Книга про Матір : укр. поети ХІХ - ХХІ ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 54-55. - Зміст : Знову мамина хата сниться...; Руки моєї матері.

„Сонце, наче підрізаний сонях..." : [вірш] / Н. Ю. Гнатюк // На тихі води, на ясні зорі: краса природи в укр. л-рі. - К. : Веселка, 2002. - 127 с.

Це не забувається : шевченкіана / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. - 2008. - 22-28 трав. - С. 7.

Про творчість Н. Ю. Гнатюк     

Бортняк А. Березнева неповторність : поет. весна  Ніни Гнатюк / А. Бортняк // Літературна Україна. - 2007. - 5 квіт. - С. 4.

Гнатюк Н. „Ця любов, наче рана, болить" : [бесіда з поетесою / записала Є. Руженцева] // Слово Просвіти. - 2002. - 1-7 листоп. - С. 12.

 

 

2004 р.

 

ГІРНИК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

 

Народився 30 квітня 1956 року в м. Хмельницький. Закінчив Київський педагогічний інститут та Вищі літературні курси в Москві (1987-1989). Член Національної спілки письменників України (1984), а від 1996 - член Асоціації українських письменників.

Автор збірок: „Посвітається"; „Коник на снігу"; „Брате мій, вовче"; „По війні"; „Спрага"; „Летіли гуси..." та ін.

Лауреат літературних премій ім. Андрія Малишка, Павла Усенка. У 2009 році йому присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка за книгу віршів „Посвітається".

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2004 року за книжку поезій „Коник на снігу".

 

          Коник на снігу : зб. поезій / П. Гірник. - К. : Факт, 2005. - 136 с.

 

Інші твори П. М. Гірника

[Вірші] / П. Гірник // Слово Просвіти. - 2005. - 3-9 листоп. - С. 11. - Зміст: Ви, що вбили мене на льоту ; Ти від вогню ; Дужа не вбралась в пір'я.

Із книги „Брате мій, вовче" : [вірші] П. Гірник // Сучасність. - № 6. - С. 13-17. - Зміст: Брате мій, вовче, сестро калино... ; Село. Городи понад лісом ; Хай би все, що бува й не бува ; Ти думав, що вже сам... ; За снігами сніги, за снігами верба і калина... та ін.         

          Не минайся, зоренько, мені : [поезії] / П. Гірник // Київ. - 2003. - № 6. - С. 12-26. - Зміст: Хай би все, що бува й не бува... ; Миколі ; І западаються могили... ; Зозуленько моя, над тихою водою ; Посміхнися, брате мій ; Світла тиша, світла тінь та ін.

Срібна паморозь думи нічна : [поезії] / П. Гірник // Слово Просвіти. - 2009. - 19-25 лют. - С. 9.

Тече свята ріка : [поезії] / П. Гірник // Дзвін. - 2003. - № 5/6. - С. 2-6. - Зміст: Є сплачений борг за свободу ; Але заплати... ; Нема в мені покорності. Не можу... ; Помаленьку, якось помаленьку ; Якщо станеться так... та ін.

[Поезії] / П. Гірник // Книга про Матір : укр. поети ХІХ -ХХІ ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 48. - Зміст : Матері ; Минулися сніги.

 

Про творчість П. М. Гірника

         Кабачинська С. Не від світу сього : [поет П. Гірник  про мишей та про людей] / С. Кабачинська // Дзеркало тижня. - 2009. - 14 берез. - С. 14.

На тернистому шляху істини : літ. портр. Павла Гірника // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 571-578.

          Осадчук П. Сила духовної самооборони : [про творчість П. Гірника і його зб. поезій „По війні"] // Літературна Україна. - 2001. - 15 лют. - С. 6.    

 

БРОВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ

 

Народився 1 червня 1931 року в с. Мала Виска (тепер місто) Кіровоградської області. У 1973-1979 рр. - головний редактор журналу „Дніпро".

Автор збірок: „Шумлять жита", „Зустрічайте сонце", „Скеля Любові", „Не розстріляні зорі", „Перелоги"; роману у віршах „Як Мамай до Канади їздив"; збірників пісень „Вірність", „Материне поле", „Голуби".

Лауреат Міжнародної премії імені В. Винниченка. Заслужений діяч мистецтв України.

Лауреат літературної премії імені П. Тичини 2004 року  за книжку поезій „Презентація з молитвою".

 

Презентація з молитвою : поезії / В. Бровченко // Київ. - 2001. - № 5-6. - С.90-94.

 

Інші твори В. Я. Бровченка

Вечірня молитва : [поезія]  / В. Я. Бровченко // Ятрань. - 2007. - № 7. - С. 10-14.

Відболілий цвіт : [поезія] / В. Я. Бровченко // Вітчизна. - 2006. - № 3/4. - С. 9-12.

Вікнина: спомини / В. Я. Бровченко. - К. : Парлам. вид-во, 2005. - 562 с.

         [Вірші] / В. Бровченко // Літературна Україна. - 2002. - 19 груд. - С. 5. - Зміст: Зимові птахи ; Елітарне ; У зоні ; Народження пісні ; Купон та ін.

         [Вірші] / В. Бровченко // Літературна Україна. - 2003. - 13 листоп. - С. 5. - Зміст: Баштан ; Півень ; Останній тарпан ; Фуршет ; Пам'яті велета ; Як осінні перепілки ; Повзунець та ін.

         Думи опівнічні : [поезії] / В. Бровченко // Вітчизна. - 2008. - № 5/6. - С. 14-19. - Зміст: Пам'яті Раїси Кириченко ; Коли ото нещасний батько мій ; Якщо вже добиратись до основ та ін.

Завеснію знов : [поезії] / В. Я. Бровченко // Київ. - 2004. - № 11/12. - С. 77-81. - Зміст: Степові простори ; Клекіт битви ; Пересмішник ; Зима в Італії ; Одна карпатська історія ; Знімок у паперовій рамці ; Внутрішній дворик ; Спроба пізнати Елладу.

Матусенько! : [вірш] / В. Бровченко // Книга про Матір : укр. поети ХІХ -ХХІ ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 28.

Над проваллям оголився корінь : [поезії] / В. Бровченко // Літературна Україна. - 2008. - 28 лют. - С. 5. - Зміст: Капличка в лікарняному саду ; Занотуйте в інтернеті ; Щось воскресне, щось просто згадається та ін.

На крилі доброти : [поезії] / В. Я. Бровченко // Вітчизна. - 2003. - № 5/6. - С. 10-13.

Надивився різного... : [поезії]  / В. Я. Бровченко // Дніпро. - 2008. - № 5/6 - С. 62-63.

         Не прощаймось, брати, з Україною : [вірші] / В. Бровченко // Літературна Україна. - 2005. - 17 лют. - С. 5. - Зміст: Дзвони тривоги ; Прощання з Білашем ; Людмилі Жоголь ; Бога ради ; Лінгвістичне ; Грання на гармошці ; Тиша і домовичок ; Вечірня молитва та ін.

Поезії / В. Я. Бровченко // Відлуння десятиліть: укр л-ра другої половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2002. - С. 269-274. - Зміст: В зеніт криваво вплив двадцятий вік... ; Два хлопчики ; Бесіди з внучкою про хліб: триптих ; Чарівник ; Першоздоровкання.

[Поезії] / В. Бровченко // Українознавство. - 2007. - № 4. - С. 18-20. - Зміст: Мені не треба в світі більш нічого ; Голод - 33 ; У тих степах ; Повернення Богородиці.

Спомин про вогонь : [поезії] / В. Бровченко // Київ. - 2008. - № 3. - С. 18-25. - Зміст: А вже й тебе купили, друже мій ; Пощо мені скажений звук струни ; Спомин про вогонь та ін.

         Українонька ж одна... : сторінка спогадів / В. Бровченко // Літературна Україна. - 2003. - 29 трав. - С. 7.

 

Про творчість В. Я. Бровченка

Бровченко В. „Я був рабом тоталітарної системи, але не яничаром" : [про кн. споминів „Вікнина": бесіда з поетом / записала О. Мельник] // Персонал Плюс. - 2006. - 14-20 черв. - С. 10-11.

Вишневий А. Повернення Богородиці : [про поезію В. Бровченка] / А. Вишневий // Київ. - 2004. - № 3. - С. 164-166.

Вірина О. Небо і храм поета / О. Вірина // Вечірній Київ. - 2004. - 30 листоп. - С. 12.

Володимир Бровченко : [про біогр. та творчість письм. ] // Відлуння десятиліть: укр л-ра другої половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2002. - С. 267-268.

Камінчук А. Що записано в книгу життя : [про поезію В. Бровченка]  /А. Камінчук // Київ. - 2006. - № 3. - С. 170-174.

Панченко В. Дзвін криниці, який не замовка... / В. Панченко // Культура і життя. - 2006. - 7 черв. ; Літературна Україна. - 2001. - 31 трав. - С. 6.

Рідне поле, що цвіте : [В. Бровченку - 70] // Демократична Україна. - 2001. - 6 черв.

Сорока П. Третє цвітіння Володимира Бровченка / П. Сорока // Слово Просвіти. - 2007. - 1-7 листоп. - С. 12.

Тарасюк Г. „Сходження" на верховини : [про презентацію однойм. моногр. дослідж. Сергія Ткаченка, присвяч. творч. і жит. шляху укр. поета В. Бровченка] / Г. Тарасюк // Літературна Україна. - 2008. - 14 серп. - С. 2.

Ткаченко С. Поет і народ / С. Ткаченко // Вітчизна. - 2009. - № 1/2. - С. 138-154.

Череватенко Л. Одне тут маєм залишити - честь : [про зб. „Повернення Богородиці"] / Л. Череватенко // Дніпро. - 2001. - № 7-8. - С. 130-139.

 

ФАЛЬКОВИЧ ГРИГОРІЙ АВРААМОВИЧ

 

Відомий поет і громадський діяч. Закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка. Один з фундаторів єврейського національного культурного відродження останьої чверті XX ст. Голова правління Київського єврейського культурно-просвітницького товариства ім. Шолом Алейхема. Ініціатор видання і член редколегії „Антології єврейської поезії". Член Національної спілки письменників України.

Поетичні збірки виходили в Україні та Росії. Вірші публікувалися російською, англійською, мовами ідиш та івріт, у зарубіжних антологіях сучасної поезії. Автор серії книжок „Для дотепного віку".

Лауреат премії ім. Павла Тичини 2004 р. за книжку поезії „Шляхами Біблії й пройшла моя душа".

 

Шляхами Біблії й пройшла моя душа : [поезії] / Г. Фалькович // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 5. - С. 146-150.

 

Інші твори  Г. Фальковича

[Поезії ] / Г. Фалькович // Дніпро. - 2009. - № 12. - С. 157. - Зміст: Ти уже й сама не знаєш, де ти...; Запізнилась тоді електричка ; Наснились донині небачені коні.

  Сад пісень : [поезії] / Г. Фалькович  // Літературна Україна. - 2002. - 4 лип. - С. 5. - Зміст: І світ і всесвіт - Сад на Україні... ; Я засинаю, засинаю... ; В саду фруктопад і гнилизна... ; Тривожних слів недовга низка... ; Прала в річці, поза домом... ; Цей краєвид, народжений з туману... ; Осіннім спокоєм сповиті... ; За  обрієм, за видноколом... та ін.

 

Про творчість Г. Фальковича

Літературна творчість національних меншин в Україні : [Григорій Фалькович] // Дніпро. - 2009. - № 12. - С. 156.

  Укорененность : [бесіда з укр. поетом / записала Л. Таран]  // Зеркало недели. - 2000. - 24-30 июня. - С. 16.

 

2005 р.

 

ЗАСЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

         Народився 22 травня 1936 р. в с. Любарці Бориспільського району Київської області. Закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, філологічний факультет. Член Національної спілки письменників України.
         Автор збірок: „Зірниця", „На ярмарку вітрів", „Князівство трав", „Косовиця"; нарису „Троянди Паміру".

Окремі твори перекладено російською, білоруською, литовською, казахською, грузинською, польською, румунською, болгарською, монгольською мовами. У перекладах Петра Засенка окремими виданнями вийшли книги:  Якуб Колас „Савось-бешкетник" (з білоруської); Г. Вієру „Лічилочки" та „Мамина пісня" (з румунської); М. Агзам „Кишеня горіхів" (з узбецької); Г. Акопян „Пісні відваги й любові"(з вірменської разом із В. Кочевським); Р. Гамзатов „Родинне вогнище", „Земле моя" (з аварської, разом із Д. Павличком); З. Гамсахурдіа „Твою молитву прийме Бог..." (з грузинської разом із П. Осадчуком). Нагороджений Грамотою Президії ВР УРСР (1986). Лауреат премій імені А. Малишка та Фонду Т. Г. Шевченка.

Лауреат літературної премії імені П. Тичини 2005 року за добірки поезій у часописі „Київ" та за публікації останніх років.     

 

Твори П. П. Засенка 

  Василеві Швецю : [вірш] / П. Засенко // Літературна Україна. - 2008. - 24 січ. - С. 5.

Давно те небо облетіло : [вірш] / П. Засенко // Літературна Україна. - 2006. - 25 трав. - С. 5.

 

До слова : [вірш] / П. Засенко // Київ. - 2002. - № 11. - С. 2.

Є тривожне знамення цієї доби... : поезія / П. Засенко // Київ. - 2003. -

№ 1. - С. 48-52. - Зміст: Прожила, ніби хмаркою станула... ; Питаюся у Господа у Бога... ; Жоржини в маминім саду ; Пережила не одну банду ; Чорнобильська лелека ; На Теплого Олекси ; Може, зродиться пісня... ; Неба шовкового синь...; Забутій поетесі ; Чорним по білому та ін.

         Країна матері : [поезія] / П. Засенко // Книга про матір : укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 86-87.

Пісня про Україну : [поезія] / П. Засенко // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді. - К. : Смолоскип, 2006. - С. 30.

Поезії / П. Засенко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: в 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 320-322. - Зміст: Здрастуй, коню! ; Хата ; Журавлі впряглися в храм.

Поезії / П. Засенко // Віщий гомін : укр. поезія другої половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 94-106. - Зміст: Мій літак ; Косарі ; Здрастуй, коню! ; Мамо - віку ти мій ; Вона ; Звичайне ; Після дощу.

Трудодні і трудоночі : поезія / П. Засенко // Київ. - 2001. - № 5/6. - С. 15-21.

         „Я для тебе горів, український народе..." : спогади-есе про В. Симоненка / П. Засенко // Київ. - 2004. - № 1/2. - С. 149-169.

 

Про творчість П. П. Засенка

Засенко П. Погляд крізь роки : [бесіда з  письм. / записала У. Глібчук] // День. - 2006. - 27 груд. - С. 7.

Засенко П. „Поети завжди втручаються в життя, аби його перебудувати..." : [бесіда з поетом / записала Н. Поклад] // Слово Просвіти. - 2007. - 8-14 берез. - С. 10-11.

Кирпа Г. Столиця його поезії : Петру Засенкові - сімдесят / Галина Кирпа // Дзвін. - 2006. - № 5/6. - С. 127-132.

Петро Засенко : [біогр.] // Віщий гомін : укр. поезія другої половини ХХ ст. - К. : Грамота, 2003. - С. 93.

Премія фонду Т. Г. Шевченка : П. Засенко - за поетичні збірки „Зірниця", „На ярмарку вітрів", „Косовиця", „Князівство трав" // Літературна Україна. - 2005. - 19 трав. - С. 4.

 

РЯБИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

 

Народився 7 грудня 1954 р. в с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської області. Навчався на факультеті журналістики Львівського університету (1975-1981). Засновник коломийського літературного товариства „Плин", однойменної газети (1993 р.). Редактор-кореспондент літературно-мистецького журналу „Світло-вид" (1994-1995 рр.).

Член Спілки журналістів України (з 1983 р.), член Національної Спілки письменників України (з 1992 р.).
         Автор збірок віршів: „Грань" (1990), "Шукання двійника" (1992), „Ворожіння на цвяхах" (1992), "Елегія білого диму" (1992), "Постріл гріха" (1994), "Жасминовий камінь" (1995), „Зіниця на крилі метелика" (1997), "Портрети з протягу" (1998).

Лауреат літературної премії імені П. Тичини 2005 року за книгу поезії „Варта трав".

 

Варта трав : поезії / В. Рябий. - Чернівці; Ужгород, 2004. - 240 с.

 

Інші твори В. М. Рябого

Барвосни : вінок сонетів / В. Рябий // Дзвін. - 2004. - № 11/12. - С. 10-12.

Бездонна свіча : [поезії] / В. Рябий // Коломийська хвиля. - Коломия, 2000. - С. 65-74.

Бо це ключ золотий : [поезії] / В. Рябий // Перевал. - 2002. - № 1/2. - С. 70-74.

Буде дітям „Часогра": добірка віршів для дітей / В. Рябий // Світ молоді. - 2007. - 16 серп. - С. 4.

         Віно коконів : поезії / В. Рябий. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - 288с.

         Гойдається сміх на павутинні : повість-ескіз / В. Рябий // Дзвін. - 2000. - № 1. - С. 47-59.

Гримаса Авгура : повість-колаж / В. Рябий // Дзвін. - 2001. - № 7. - С. 29-44.

 Двері луни : поезії, графіч. композ. - Коломия : Плин, 2002. - 63 с.

Жалоколаж : сонети / В. Рябий. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. - 191 с.

Жебраки в луна-парку : публіцистика / В. Рябий // Київ. - 2001. - № 3/4. - С. 116-118.

З циклу новелеток „Собача карма" / В. Рябий // Коломийський вісник. - 2002. - 24 груд.

І рано це яблуко їсти, і пізно зривати його : [поезії] / В. Рябий // Перевал. - 2000. - № 1. - С. 102-103.

Квадратобіг : вінок соняшників / В. Рябий // Дзвін. - 2002. - № 11/12. - С. 7-9.

Квітодоторк : малий вінок сонетів / В. Рябий // Літературна Україна. - 2006. - 2 берез. - С. 5.

Коли зникає чарівне слово... : публіцистика / В. Рябий // Ділова газета. - 2003. - 6 лют.

Коловісь : вінок сонетів / В. Рябий // Дзвін. - 2007. - № 2. - С. 7-10. Зміст: І я прийшов сюди у світ-сади ; Повірити в медову терпкість вишні ; На землепіднебесному узвишші... та ін.

Ловіння снів : вірші з альбомів / В. Рябий. - К. : Просвіта, 2001. - 75 с.

Маскооколяс: малий вінок сонетів / В. Рябий // Сучасність. - 2006. - № 3. - С. 46-49.

Мініатюри з натури : [проза] / В. Рябий // Літературна Україна. - 2004. - № 33. - С. 5.

Місто народження коломийки : мініатюри з натури / В. Рябий // Літературна Україна. - 2005. - 14 лип. - С. 8.

Не варті духовні цінності і ламаного гроша... : вірш / В. Рябий // Галичина. - 2009. - 15 груд. - С. 8.

Об мене вдарився травневий хрущ : станси / В. Рябий // Перевал. - 2008. - № 3. - С. 86-89.

Поезії / В. Рябий. - Чернівці : Буков. журн. ; Ужгород : Карпат. край , 2004. - 238 с. - Зміст : Колихка змова ; Шавлева межа ; Глибина вікна ; Тріщина соку ; Обертіння зорі ; Вогонь ожин ; Дівчина з пташкою ; Варта трав.

Поезії / В. Рябий // Дзвін. - 2000. - № 5/6. - С. 82-86.

Рік пса: новелетки з натури / В. Рябий // Літературна Україна. - 2006. - 11 трав. - С. 5. - Зміст: Дружок ; Гриць ; Приреченість ; Гріх ; Свій ; Захисник.

Розхристана ватра : [поезії] / В. Рябий // Дзвін. - 2008. - № 11/12. - С. 4-11.

Росте з-під каменя трава : [поезії] / В. Рябий // Перевал. - 2005. - № 2. - С. 102-106.

Світ у краплі роси :  [поезії] / В. Рябий // Вітчизна. - 2005. - № 9/10. - С. 9-14. - Зміст: Цей світ у крапельці роси... ; Роса в молочному тумані... ; І наші рухи вранці плавні... ; Віч-на-віч з небом... ; Ми в світі, світ у нас - навічно... ; Лише промовисто мовчи... ; Поглянь, яка роса обтічна.

         Семиівання : [вірші] / В. Рябий // Літературна Україна. - 2001. - 24 трав. - С. 4. - Зміст: Іван Час ; Іван Гіпноз ; Іван Тваринник ; Іван Скрипкацимбали ; Іван Краватказсороків ; Іван Босиймихайло ; Іван Мама.

Собача карма : новелетки з натури / В. Рябий // Західний кур'єр. - 2009. - 6 серп. - С. 17 ; Березіль. - 2008. - № 7/8. - С. 94-95. - Зміст: Гриць ; Гріх ; Захисник.

Сомнамбула : повість-вітраж / В. Рябий // Дзвін. - 2008. - № 4. - С. 56-69.

Тріолети струмливих фіалок вінок : [поезії] / В. Рябий // Літературна Україна. - 2009. - 16 квіт. - С. 5. - Зміст: Струмки фіалок затікали в квітень ; В річках руках у ямках щік повік ; І запах цвів на весь майбутній літень та ін.

Усамітнений голос : [поезії] / В. Рябий // Сова. - 2000. - № 3/4. - С. 11-12.

Хараман : повість-аплікація / В. Рябий // Дзвін. - 2003. - № 1. - С. 51-71.

Хвилепапороть : вінок сонетів / В. Рябий // Дзвін. - 2006. - № 1. - С. 22-25.

Ця планета світання : підбірка поезій / В. Рябий // Світ молоді. - 2003. - 1 трав.

 

 

 

Про творчість В. М. Рябого

Василенко М. Півстоліття любові / М. Василенко // Літературна Україна. - 2004. - 2 груд.

         Глаголюк В. Натхненними очима чебрецю : [про творч. поета] / В. Глаголюк // Слово Просвіти. - 2009. - 5-11 листоп. - С. 15.

Логвиненко О. Зелене небо на гілках поезії Василя Рябого / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2001. - 19 квіт.

Ніньовський В. З джерел землі та неба / В. Ніньовський // Галичина. - 2009. - 15 груд. - С. 8.

Перебийніс П. Космічний рябосвіт поета з Коломиї Василя Рябого / П. Перебийніс // Літературна Україна. - 2009. - 9 квіт. - С. 6.

Рачук М. У флейті тихо Бог живе : сейсмічна зона поета Василя Рябого / М. Рачук // Літературна Україна. - 2005. - 29 верес. - С. 6.

 

СТАРЧЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

 

Народився 13 квітня 1947 р. в м. Дніпропетровську. Закінчив факультет історії і теорії мистецтв Київського державного художнього інституту (1975). Працював редактором республіканського видавництва „Промінь".

Автор поетичних збірок: „Коріння тиші", „Кроки до обрію", „Ружі паперові", книг „Глина для Бога", „Хроматичний квадрат". Автор багатьох публікацій в українській періодиці і колективних збірках.

Лауреат літературної премії ім. Івана Сокульського.

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2005 року  за книгу поезій „Глина для Бога".

 

Глина для Бога : поезії / В. Старченко. - Д. : Січ, 2002. - 82 с. *

 

Інші твори В. І. Старченка

Путо : урив. з повісті / В. Старченко // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 125/126. - С. 35-41.

 

2006 р.

 

КАРПЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 

Народився 14 серпня 1925 р. в с. Вороньків Бориспільського району на Київщині. Закінчив ВПШ у Києві. Очолював Івано-Франківську та Київську письменницькі організації.

Автор збірок поезій: „Стежками юності", „В похід засурмили", „Невідправлені листи", „Барви і звуки", „Озброєна муза", „Купальські вогні", „Шапка Мономаха", „Мечі на струнах" та ін.

Помер у 2007р.

Лауреат премій ім. В. Сосюри, „Благовіст".

Лауреат премії  ім. П. Тичини 2006 року за книгу віршів „Купальські вогні".

 

Купальські вогні : [поезії] / М. Карпенко // Дніпро. - 2004. -  № 7/8. - С. 67-68. - Зміст: Утіхо люба, радісна розмово ; Пригадаєм звичаї старі ; Літо минає... Осінь минає... ; Ой ви радощі наші пізні.

 

Інші твори М. І. Карпенка

Ворожба : [поезії] / М. Карпенко // Дніпро. - 2005. -  №7-8. - С. 55-57.

І усміхнеться літній чоловік : [поезії] / М. Карпенко // Слово Просвіти. - 2003. - 10-16 верес. - С. 15. - Зміст: Останній місяць теплої зими ; Одним ланцем давно ми скуті ; Там, де Славута горнеться до кручі ; Предок наш здавен звикав до лану ; Експромт ; Колись навколо каменя-чурила ; До дівчини з тієї хати та ін.

Листи з хутора : [поезії] / М. Карпенко // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 102-104.

На Перуновій обмілині : [поезії] / М. Карпенко // Дніпро. - 2000. - № 7/8. - С. 16-20.

Отаман Черпак : поема-роздум / М. Карпенко. - К. : Карпенко, 2004. - 87 с.

         Ота стежина в нашім краю... : [вірші] / М. Карпенко // Культура і життя. - 2003. - 30 квіт. - С. 8. - Зміст: На тих стежках ; Коли ж це ми востаннє тут були ; Пригадаєм давай та й по многих літах.

         Перун і Стрибог на Хортиці : урив. з поеми / М. Карпенко // Перевал. - 2001. - № 3/4. - С. 142-150.

         Сьогодні свято Маковія : [поезії] / М. Карпенко // Книга про матір : укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 97-98.

 

Про творчість М. І. Карпенка

  Диба А. Вороньківський волосожар Миколи Карпенка / А. Диба // Літературна Україна. - 2005. - 8 груд. - С. 6.

  Засенко П. „Гроза у хмарі грому не сховає: М. Карпенку - 80" / П. Засенко // Перевал. - 2005. - № 3. - С. 97-101.

  Його пам'ятає Івано-Франківськ : [пам'яті поета] // Галичина. - 2007. - 19 лип. - С. 15.

  Карпенко Микола : некролог // Літературна Україна. - 2007. - 21 черв. - С. 2.

Кочевський В. До суті вищих осявань : [з нагоди 75-річчя М. Карпенка і виходу в світ „Книги Еклезіяста"] / В. Кочевський // Освіта. - 2000. - 15-22 листоп. - С. 9.

Логвиненко М. Від огню вогонь, або як поет Микола Карпенко спробував постати в ролі новітнього Нестора-літописця в семи книгах (від біблійних переспівів до Київської Русі) / М. Логвиненко // Літературна Україна. - 2001. - 6 верес. - С. 6.

Міщенко Д. В хащах жорстокого віку : [про вид-во кн. М. Карпенка] / Д. Міщенко // Літературна Україна. - 2005. - 24 берез. - С. 6.

Міщенко Д. З архівів серця : [про поет. зб. „Мечі на струнах"] / Д. Міщенко // Літературна Україна. - 2002. - 24 жовт. - С. 6.

  Сумно й боляче : [некролог М. І. Карпенка (1925-2007), голови обл. письм. орг. у 1971-1975 рр.] // Прикарпатська правда. - 2007. - 22 черв.

 

2007 р.

        

ВОЗНЮК ВОЛОДИМИР ОКСЕНТІЙОВИЧ

 

Народився 1 січня 1950 р. в с. Киселиці Путивльського району Чернівецької області. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Директор Чернівецького літературно-меморіального музею О. Кобилянської. Заслужений працівник культури України.

Автор поетичних книжок: „Твої кроки", „Із голосу скрипки", „Дощі дорогу переходять", „По білому білим", „Протяте каміння", „Стрітення", „Профіль маски, або 55 одкровень"; літературознавчої „Про Ольгу Кобилянську. Нові матеріали. Роздуми. Знахідки"; культурологічних: „До джерел культури Буковини"; „Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської".

Лауреат літературно-мистецької премії імені С. Воробкевича та літературної премії імені Д. Загула.

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2007 року  за книгу поезій „Профіль маски, або 55 одкровень".

 

Інші твори В. О. Вознюка

Буковинські адреси Ольги Кобилянської / В. Вознюк. - Чернівці : Книги XXI, 2006. - 275 с.

Із книги „Під небесами Чернівців" : [поезії] / В. Вознюк // Дзвін. - 2008. - № 10. - С. 2-13.

На Монмарті дощ із України : [поезії] // Дзвін. - 2001. - № 11/12. - С. 2-6.

Пливу рікою молодою : [поезії] / В. Вознюк // Дзвін. - 2005. - № 10. - С. 2-7. - Зміст: Ще маєм потоки свої ; Ретроспекція ; Дримбар Іванко Цвичок ; Вірш із Північного моря ; Ностальгія ; Я твій.   

 

ПАЛІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Народився 3 жовтня 1944 р. в с. Семенівці Арбузинського району Миколаївської області. Закінчив філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова та Вищі літературні курси при Літінституті ім. О. М. Горького. Заслужений працівник культури України.

Автор поетичних збірок: „Лукашева сопілка", „Щедриця", „Зелені космодроми", „Тяжіння поля", „Заповідаю долю", „Зоря Шевченка", „Послання Чернечої гори", „Озвися перепілкою", „Маленька книжечка Тарасика", „Щоб Україна пам'ятала волю".

Лауреат премії ім. Макара Посмітного.

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2007 року  за книгу поезій „Щоб Україна пам'ятала волю".

 

Щоб Україна пам'ятала... : [вірші із зб. „Щоб Україна пам'ятала волю"] / М. Палієнко // Дивослово. - 2006. - № 5. - С. 64. - Зміст: Візьми з собою освятити й слово ; Балада про рідну мову ; Калинові Моринці ; Лист до Оксани Коваленко.

 

Інші твори М. О. Палієнка

Не пропадають наші ріки : [вірш] / М. Палієнко // Дзвін. - 2000. - № 3. - С. 86-90.

Свята пора Кобзаря : поезії / М. Палієнко. - О. : Маяк, 2007. - 174 с.

Стодзвонний голос „Кобзаря" : [поезії] / М. Палієнко // Дзвін. - 2003. - № 3. - С. 2-10.

 

Про творчість М. О. Палієнка

Карпенко В. Мотиви південного степу : [відгук на кн. вибр. поезій „Озвися перепілко"] / В. Карпенко // Літературна Україна. - 2004. - 30 верес. - С. 6.

 

2008 р.

 

ЛЮДКЕВИЧ МАРІЯ ЙОСИПІВНА

 

Народилася 7 січня 1948 р. в с. Нижня Липиця Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчила Коломийське педучилище та Львівський державний університет ім. Івана Франка. У 1987 році вийщла перша збірка „Джмелятко". Сьогодні у доробку поетеси 15 книг. Це вірші, казки, оповідання. Зокрема: „Левеня із міста Лева", „Квіткова пані", „Кольорові парасольки", „Шайда-байда", „Торбина усміхненого котика". Зараз - редактор львівської газети „Галицьке юнацтво".

У 2006 році нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня.

Лауреат літературних премій ім. Маркіяна Шашкевича, Лесі Українки, міжнародної літературної премії ім. Д. Нитченка.

Лауреат літературної премії ім. П. Тичини 2008 року  за книгу поезій „А час - як вітер".

 

А час - як вітер : поезії / М. Людкевич. - Л. : Сполом, 2007. - 158с. ***

 

 

Інші твори М. Й. Людкевич

[Поезії] // Дивосвіт „Веселки": антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3-х т. - К., 2005. - Т. 3. - С. 562-564. - Зміст: Левеня із міста Лева ; Кіт Пірат ; Страшилка ; Біля кого найтепліше? ; Чим кінчається сварка... та ін.

[Вірші] / М. Людкевич // Літературна Україна. - 2002. - 5 груд. - С. 5. - Зміст: Мить натхнення ; Порадь, праматір Єво ; Це не ми ; Кохані голоси ; Серпневі жінки ; На перевозі ; Жінки біля дороги ; Варю варення ; Мандруючи світом та ін.

Глибокі сніги : [поезії] / М. Людкевич // Дзвін. - 2003. - № 1. - С. 14-18. - Зміст: Мій світ ; Зимові сосни ; В полоні зимових свят ; Різдвяний мотив ; Оптимістичне ; Ці довгі сніговії ; Зима повернулась ; Замок зачаклований та ін.

Полинна пам'ять : [поезії] / М. Людкевич // Дзвін. - 2007. - № 1. - С. 15-19. - Зміст: Небесна квітка ; Загляну в пам'ять - дитинство бачу ; Нагадування про осінь та ін.

Ранок : [поезія] / М. Людкевич // Книга про матір : укр поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 142.

Спів пташки на фруктовому дереві : із нов. кн. прози / М. Людкевич // Літературна Україна. - 2003. - 20 лют. - С. 4.

Стою сама - попереду безмежжя... : поезія / М. Людкевич // Перевал. - 2000. - № 4. - С. 130-131.

Якщо є правда : [поезії] / М. Людкевич // Літературна Україна. - 2006. -

25 трав. - С. 5. - Зміст: Франкове місто ; До мови ; Вдома ; Повернулись журавлі ; Зелені яблука ; Ми там були ; На вербовій гойдалці ; Читаю вірші ; Молоді жінки ; Ти був тоді та ін.

 

 

Про творчість М. Й. Людкевич

          Від нудьги та глупоти - щеплення літературою : [інтерв'ю з  письм. / розмовляла Т. Вергелес] // Високий замок. - 2004.- 8 трав. - С. 6.

          Симфонія добра і краси : літ. портр. Марії Людкевич // Якубовська М.

У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / м. Якубовська. - Л. : Каменяр, 2005. - С. 452-460.

 

 

Лауреати літературної премії НСПУ

ім. Олеся Гончара


         Заснована в 2001 році. Присуджується за кращу книгу прози. В 2003 та  2005 рр. премія не присуджувалась.

 

 

2001 р.

 

ШЕРЕНГОВИЙ ОЛЕКСА ГНАТОВИЧ

 

Народився 18 березня 1943 р. в с. Зозів Липовецького району Вінницької області. Закінчив філологічний факультет Одеського університету.

Автор книжок: „Пташиний переліт", „Золоте весілля", „Татарбунари", „Повінь у вересні", „Гавань долі твоєї", „Хліб на долоні", „Мій Молитвослов"; роману „Батько"; сценаріїв телефільмів.

Лауреат літературної премії ім. О. Гончара 2001 року за роман „Рейс".

[Вибране] : романи : у 2 т. / О. Шеренговий. - Одеса : Друк. - Т. 1 : Рейс. Батько. - 2007. - 389 с. ***

 

Про творчість О. Г. Шеренгового

Мейзерська Т. Молитвослов Олекси Шеренгового / Т. Мейзерська // Літературна Україна. - 2003. - 8 трав. - С. 3.

 

ЗОБЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Народилася 13 березня 1950 р. у м. Мелітопіль Запорізької області. Закінчила філологічний факультет Дніпрпетровського державного університету. Журналіст. У 80-ті рр. була головним редактором обласної молодіжної газети „Прапор юності". Прозаїк, критик.

Член Національної спілки письменників України (1996). Член Національної спілки журналістів України.

Лауреат премії ім. О. Гончара (1999).

Лауреат літературної премії ім. О. Гончара 2001 року за праці про О. Гончара.

 

Українське небо Олеся Гончара : есеї, студії, полеміка. - Л. : Вид-во

М. Коць, 2003. - 174 с.

 

Інші твори М. О. Зобенко

Запах жовтих гвоздик : повість-есе / М. Зобенко // Березіль. - 2002. -

№ 7/8. - С. 96-127.

 

2002 р.

 

РІЗНИК ЛЕВКО ЙОСИПОВИЧ

 

Народився 14 січня 1938 р. в с. Нараїв Бережанського району Тернопільської області. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. Голова ради Львівської організації Національної спілки письменників України.

Автор збірок повістей і оповідань: „З математичною точністю", „Голуби до сонця", „Наріжний камінь", „Міра оптимізму","Неоплатні борги", „Друге дихання", „Обличчям до вікна"; романів: „Повінь", „На крутизні", „Січовий батько", „Лідер".

Лауреат премії ім. А. Головка.

Лауреат премії ім. О. Гончара 2002 року за книгу повістей „Усусуси на Лисоні".

 

Усусуси на Лисоні : повість / Л. Різник. - Л., 2000. - 288 с. - (Літопис Червоної Калини: іст.-літ. часоп.; N4-6 (103-105), т. 16). *

 

Інші твори Л. Й. Різника

Крук, або П'ятдесятилітня війна : роман / Л. Різник // Дзвін. - 2007. - № 9. - С. 30-93; № 10. - С. 30-100 ; № 11/12. - С. 103-116.

Маргінал, або Лідер у шаховій партії на екваторі : роман / Л. Різник // Дзвін. - 2000. - № 2. - С. 3-52.

         На карнавалі лукавства : роман / Л. Різник // Дзвін. - 2004. - № 11/12. -  С. 31-84.

Самотність пророка, або Добрий Ангел Івана Франка : роман-есей / Л. Різник. - Л. : Світ, 2007. - 271 с.

         Фактор Данила Вернади : політ. роман / Л. Різник // Дзвін. - 2001. - № 8. - С. 32-103.

 

Про творчість Л. Й. Різника

         Палинський В. „Лідер" - назва роману Левка Різника / В. Палинський // За вільну Україну. - 2000. - 26 трав.

Погрібний А. З тривог, що ними жив Гончар : [про лауреата премії ім. О. Гончара Левка Різника і його кн. повістей „Усусуси на Лисоні"] / А. Погрібний // Літературна Україна. - 2002. - 27 черв.

         Якубовська М. Гра, у якій не можна програти : [про роман „Маргінал, або Лідер у шаховій партії на екваторі"] / М. Якубовська // Літературна Україна. - 2001. - 7 черв. - С. 6.

 

2004 р.

 

ВОЛЯ ОЛЕСЬ

(Міщенко Олександр Володимирович)

 

Народився 13 квітня 1952 р. в с. Винники Козельщинського району Полтавської області. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

 

Олександр Володимирович Міщенко (псевдо - Олесь Воля), письменник, публіцист, впродовж багатьох років записує свідчення людей, які пережили чи не найбільшу світову трагедію XX-го століття - голодомор. Його дві книги: „Безкровна війна" і „Мор" - промовисті документи для процесу над комунізмом.

Автор повістей: „Я плакав на ранкову траву", „Безкровна війна", „Через все пройти", „Все починається з любові"; роману „Степівщина" та ін.

Лауреат премії  імені О. Гончара 2002 року за книгу „Мор".

 

Мор : книга буття України / О. Воля // Київ. - 2003. - № 2-3. - С. 135-149 ; Київ. - 2002. - № 9. - С. 125-140.

 

Інші твори О. Волі (О. Міщенка)

Афоризми / О. Воля // Київ. - 2006. - № 11. - С. 95-108.

Новели про голодовку / О. Воля // Літературна Україна. - 2009. - 9 квіт. - С. 5. - Зміст: Делікатес вождя ; Помста; Комунія ; Сексот.

 

Про творчість О. Волі (Міщенка)

Гайовий Г. Що записано в Книгу буття / Г. Гайовий // Вечірній Київ. - 2003. -  30 січ.- С.13.

Калита Ю. Книга на віки : [„Мор"] / Ю. Калита // Слово Просвіти. - 2003. - 29 січ.-4 лют. - С. 14.

Письменник, який не захотів бути злидарем : діалог з відомим укр. письм. Олесем Волею про його кн. і життя в л-рі // Українська газета. - 2008. - 19-25 черв. - С. 15.

 Шевченко М. Все з любові : Олесю Волі - 50 / М. Шевченко // Літературна Україна. - 2002. - 25 квіт. - С. 6.

Якубівський М. Голос України тридцять третього : [О. Воля став лауреатом премії ім. О. Гончара за кн. „Мор"] / М. Якубівський // Слово Просвіти. - 2004. - 1-7 квіт. - С. 12.

Якубівський М. Покликаний богом : [про кн. „Мор"] / М. Якубівський // Вітчизна. - 2004. - № 11/12. - С. 131-135.

 

2006 р.

 

ТАРАСЮК ГАЛИНА ТИМОФІЇВНА

 

Народилася 26 жовтня 1948 р. с. Орлівка Теплицького району Вінницької області. Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Працювала в Заставнівській  районній газеті „Прапор перемоги", обласних та міських часописах. Була редактором першої в краї демократичної (відродженої) газети „Час", організатором прогресивного жіночого руху, головою Жіночої Громади Буковини.

     З 2000 року живе в Києві. Завідує відділом поезії і прози газети „Літературна Україна".

Член Національної спілки  письменників України з 1977 р.

Лауреат премії журналу „Березіль" та родини Нитченків за кращий прозовий твір року (2002, 2003, 2004 рр.), обласної літературно-мистецької премії ім. С. Воробкевича (м.Чернівці), Всеукраїнської літературної премії ім. В. Сосюри та премії Ліги українських меценатів ім. Д. Нитченка. Нагороджена Відзнакою Президента „Орден княгині Ольги" та медаллю „Незалежність України", Міжнародного академічного рейтингу популярності „Золота Фортуна".

Автор книг поезії, маленьких романів, прозаїчних творів.

Лауреат премії ім. О. Гончара за роман-гіпотезу „Між пеклом і раєм" (Сни Анахорета).

 

Сни Анахорета : повість / Г. Тарасюк // Березіль. - 2004. - № 11. - С. 13-69 : фото.

Інші твори Г. Т. Тарасюк

Блудниця вавилонська : роман ab absurdo / Г. Тарасюк // Березіль. - 2006. - № 7/8. - С. 34-121.

         Ганька сама собі ворог... : новела / Г. Тарасюк // Дніпро. - 2008. - № 11/12. - С. 45-52.

          Гуляйтроя : [проза] / Г. Тарасюк // Березіль. - 2008. - № 1/2.                                      - С. 35-112.

Дві повісті: Гаспид і Маргарита ; Покоївка / Г. Тарасюк // Березіль. - 2003. - № 3/4. - С. 33-131.

День скаженої парасольки : новела / Г. Тарасюк // Літературна Україна. - 2002. - 19 груд. - С. 4.

         Ірокез - брат ірокеза : новела / Г. Тарасюк // Березіль. -2008. - № 11/12. - С. 38-51.

Козацька корчма : новела з роману „Цінь Хуань Гонь" / Г. Тарасюк // Літературна Україна. - 2005. - 8 груд. - С. 5.

         Милосердний : [повість] / Г. Тарасюк  // Дзвін. - 2003. - № 2. - С. 15-23.

         Мій третій і останній шлюб : базар. роман / Г. Тарасюк // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 156. - С. 35-56. 

         Молитва ; Сімейний портрет : [поезії] / Г. Тарасюк // Книга про Матір : українські поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 252.

         Тікаймо, Адаме, втікаймо... : [маленький роман] / Г. Тарасюк // Незнайома : антол. укр. „жіночої" прози та есеїстики другої пол. XX - поч. XXI ст. - Л., 2005. -  С. 571-583.

Три новели : „Лексикон сороміцький" до студії з української цноти" ; „Пироги для повстанців" ; „Янгол із України"/ Г. Тарасюк // Березіль. - 2005. - № 3/4. - С. 29-59.

         Як перед смертю : новела / Г. Тарасюк // Березіль. - 2007. - № 9/10. - С. 16-23.

 

Янгол з України : маленькі романи, новели / Г. Тарасюк. - К. : Либідь, 2006. - 430 с.

 

Про творчість Г. Т. Тарасюк

         Бондаренко С. Випливти в морі абсурду / С. Бондаренко // Київські відомості. - 2008. - 14-20 листоп. - С. 17.

                     Грибіниченко Т. Чи є в Україні сущій претенденти на Нобелівську премію? / Т. Грибіниченко // Українське слово. - 2009. - 18-24 берез. - С. 14.

Дячков В. Із „пущі страждань" і „крізь хащі забуття" : [про роман-гіпотезу  „Між пеклом і раєм" (Сни  Анахорета) ] / В. Дячков  // Дзвін. - 2006. - № 3. - С. 135-136.

Ільєнко Л. Література - це характери, це герої : [про вручення літ.-мистец. премії ім. І. Нечуя-Левицького письм. Г. Тарасюк] / Л. Ільєнко // Слово Просвіти. - 2009. - 3-9 груд. - С. 11.

Кононенко Є. Дама останього лицаря : [про проз. твори] / Є. Кононенко // Вечірній Київ. - 2004. - 3 груд. - С. 10.

Лобовик І. Три виміри буття Галини Тарасюк / І. Лобовик // Березіль. - 2002. - № 1/2. - С. 164-170.

         Лобовик І. У пошуках сенсу людського буття : [ескіз до творч. портр.] / І. Лобовик // Демократична Україна. - 2005. - 2 берез. - С. 10. : фото.

Пастушенко Л. Між пеклом і раєм : [про однойм. роман] / Л. Пастушенко  // Слово Просвіти. - 2006. - 2-8 лют. - С. 11. : фото.

Пастушенко Л. Нерозгаданий код Даждьбога, або Реінкарнація історії в романі „Між пеклом і раєм" / Л. Пастушенко // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 3. - С. 20-21. 

Пастушенко Л. Трепанація сучасності, або критичний модернізм Галини Тарасюк / Л. Пастушенко // Літературна Україна. - 2004. - 4 листоп. - С. 6.

  Галина Тарасюк: „Література зруйнувала моє життя" : [бесіда про життя і творчість письм.  / записала О. Логвіненко] // Літературна Україна. -2008. - 6 листоп. - С. 5 ; Поч. : 30 жовт. - С. 1, 6.

Тарасюк Г. „Треба чоловічої сили і мужності, щоб писати „жіночі романи" : [розмова з письм. / записав В. Заєць] // Культура і життя. - 2007. - 21 лют.

Три виміри буття Галини Тарасюк : [бесіда з  письм. / записала Ірина Лобовик] / Демократична Україна. - 2004. - 11 берез. - С. 8.

Якубовська М. Між Едемом і Гадесом : [про роман „ Між пеклом і раєм" ] / М. Якубовська  // Київ. - 2006. - № 3. - С. 167-169. 

Яремчук І. Із  Буковини до Києва : Галині Тарасюк  - 60 / І. Яремчук // Дзвін. - 2008. - № 10. - С. 137-139.

 

 

 

2007 р.

 

ГРИЩУК БРОНІСЛАВ АНТОНОВИЧ

 

Народився 1 квітня 1940 року в с. Сергіївка Волочиського району Хмельницької області. Закінчив факультет журналістики Львівського університету ім. І. Франка. Працював редактором видавництва „Каменяр", редактором обласної газети „Подільські вісті".

Автор книжок оповідань: „Білий птах"; повістей та оповідань: „Вечірні поїзди", „Колія", „Кинджал милосердя", „Колискова для гладіатора"; романів: „Станція сподівань", „Танець на пуантах"; поетичної збірки „Античний гондольєр", книжки публіцистики „Ріка пам'яті".

Лауреат Хмельницької обласної премії імені М. Годованця та міської премії ім. Б. Хмельницького.

Лауреат премії ім. О. Гончара 2007 року за роман „По Троянській війні".

 

По троянській війні... : нова проза / Б. Грищук. - [Б. м.: Поліграфіст], Б. р. - 223 с. : портр. *

 

Інші твори Б. А. Грищука

Блаженний Авраам і закони гравітації : новела / Б. Грищук // Літературна Україна. - 2007. - 12 квіт. - С. 5, 8.

22 червня 1941-го... Чорний ранок, чорний рік: плач невольників за Україною / Б. Грищук // Культура і життя. - 2008. - 18 черв.

Котить каменюку Сізіф : [оповід.] / Б. Грищук // Літературна Україна. - 2005. - 29 груд. - С. 5.

Нічна мелодія для птеродактиля : парафраз у стилі циган. мотиву : [оповід.] / Б. Грищук // Літературна Україна. - 2003. - 9 січ. - С. 5.

Розгрузла дорога : [оповід.] / Б. Грищук // Літературна Україна. - 2007. - 15 лют. - С. 5.

Смеркання поета - світання політика : урив. із роману „Житіє незрівнянного Веспасіана" / Б. Грищук // Літературна Україна. - 2000. - 13 квіт. - С. 8.

Солом'яні дзвони : публіцист.-лірич. роман-колаж / Б. Грищук // Київ. - 2007. - № 10. - С. 55-97 ; № 11. - С. 24-104.

Чуєш? Крила шелестять... : психол.-лір. етюд / Б. Грищук // Культура і життя. - 2008. - 27 серп.

 

Про творчість Б. А. Грищука

Грищук Б. „А я ні з ким. Сам по собі" : [інтерв'ю з  прозаїком / розмовляла Т. Кузишин] // Літературна Україна. - 2008. - 17 січ. - С. 6.

Грищук Б. „Ремество не питає про гроші" : [інтерв'ю з  письм. / записав С. Козак] // Літературна Україна. - 2009. - 19 листоп. (№ 38). - С. 6.

 

ЛОПАТА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

 

Народився 28 квітня 1941 р. в с. Нова Басань Бобровицького району на Чернігівщині. Закінчив Київський державний художній інститут. Член Національної спілки художників України з 1971 р. Член Національної Спілки письменників України з 2006 р.

 Автор книги „Господь - сила народу свого" (1996); повістей: „Десь на дні мого серця" (2000), „Надії та розчарування, або Метаморфози гривні" (2000).

Лауреат міжнародної премії з екслібрису, Державної премії імені Т. Шевченка (1992), першої премії Промінвестбанку України (1998).

Лауреат літературної премії ім. О. Гончара 2007 року за книгу „Дорогу свою покажи мені, Господи".

 

Великдень : [урив. з автобіогр. повісті „Дорогу свою покажи мені, Господи"] / В. Лопата // Культура і життя. - 2005. - 20 квіт. - С. 2.

Дорогу свою покажи мені, Господи : автобіогр. повість / В. Лопата  // Дніпро. - 2006. - № 5-6. - С. 4-68.

 

Інші твори В. І.  Лопати

Ви зі мною, мамо : [урив. з кн. спогадів] / В. Лопата // Літературна Україна. - 2007. - 20 верес. - С. 8.

Десь на дні мого серця : автобіогр. повість / В. Лопата // Вітчизна. - 2000. - № 1-2. - С. 68-134.

Освідчення Ліні Костенко : [відкр. лист поетесі] / В. Лопата // Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 берез. - С. 1, 8.

Прощання : [оповід.] / В. Лопата // Культура і життя. - 2004. - 18 серп.

 

Про творчість В. І. Лопати

Мензатюк З. Проростання крізь асфальт / З. Мензатюк // Літературна Україна. - 2006. - 9 берез. - С. 6.

2008 р.

 

КОВАЛЬ ВІТАЛІЙ КИРИЛОВИЧ

 

Народився 25 вересня 1937 р. в с. Петрівка Прилуцького району Чернігівської області. Заочно закінчив Ніжинський бібліотечний технікум. В 1960 році вступив до Київського університету ім. Т. Шевченка на факультет журналістики, який закінчив в 1965 році.  Працював завідувачем відділу критики газети „Літературна Україна" та референтом Київської організації  Спілки письменників України. Помер у 2001 році.

Автор книг:  „Життєва позиція", „Серце моє в колючому дроті"; повістей: „Шляхи прапороносців. Роман Олеся Гончара у себе вдома і в світі", „До тебе, батьку". Лауреат міжнародних премій ім. В. Винниченка та Г. Сковороди.

Лауреат премії ім. О. Гончара 2008 року за книгу прощальних етюдів „Ніч без Олеся Гончара".

 

Ніч без Олеся Гончара : прощальні етюди / В. Коваль. - К. : Щек і Хорив, 2005. - 310 с. : іл. *

 

Інші твори В. К. Коваля

Магія відкритого вікна : [поезія] / В. Коваль // Вітчизна. - 2009. - № 3-4. - С. 4-9.

Не ображай летючого дракона : фантаст. оповід. / В. Коваль // Березіль. - 2004. - № 11. - С. 113-121.

Серце моє в колючому дроті...  / В. Коваль. - К., 2005. - 703 с.

 

Про творчість В. К. Коваля

Віталій Кирилович Коваль : [укр. прозаїк і критик (25.ІХ. 1937 - 4.VІІ. 2001) : некролог] // Літературна Україна. - 2001. - 12 лип. - С. 8.

Мельничук А. Сумлінний дослідник : [про письм. В. Коваля] / А. Мельник // Сільські вісті. - 2007. - 15 листоп. - С. 3.

 

 

Лауреати літературної премії НСПУ

ім. Василя Симоненка

 

Заснована в 1987 році. Присуджується за кращу першу поетичну книгу.

В 2002, 2006, 2008 рр. премія не присуджувалась.

2001 р.

 

КОСЕНКО ЯКІВ

 

 Лауреат премії ім. В. Симоненка 2001 року за збірку віршів „Мазепина гора".

Мазепина гора : поезії / Я. Косенко. - К. : Київ. правда, 2001. - 54 с.*

 

2003 р.

 

МАТОЛА МИКОЛА

(Матола Дионизій Омелянович)

 

Народився  1952 р. у м. Мукачеве Закарпатської області. Закінчив Ужгородський університет. Працював у пресі. Займався перекладацькою роботою.  Помер у 1993 р.

Автор поетичних збірок: „Погідний ранок", „За білими веснами", „Дозоване повітря", "Не сміємо не бути".

Лауреат премії ім. В. Симоненка 2003 р. за збірку віршів „Дозоване повітря".

 

         Дозоване повітря : поезії / М. Матола. -  Ужгород : Карпати, 2002. - 144 с. **

2004 р.

 

ГЛОДЗЬ ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА

 

Народилася 30 березня 1987 р. в с. Павлівці на Волині. Дипломантка Всеукраїнської олімпіади з української мови та обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Нині навчається в Києво-Могилянській академії. Членом Національної спілки письменників України стала ще будучи школяркою.

Перший лауреат обласної літературної премії „Неповторність".

Лауреат премії ім. В. Симоненка 2004 року за збірку поезій „Вип'ю тебе до дна".

 

         Вип'ю тебе до дна : поезії / Г. Глодзь. - Луцьк, 2003. - 88 с.**

Інші твори  Г. Л. Глодзь

 До понеділка, сонечко! : поезії / Г. Глодзь // Київ. - 2003. - № 2/3. - С. 91-97. - Зміст: Серенади гітар під вікнами ; Павучок твоїх довгих пальців ; Іграшковий солдатик іде на війну ; Звуками на губах ; Він тихо-тихо проходить повз ; Опівночі приходять тіні ; Поглянь: вона танцює під дощем та ін.

 

НАРЧИНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

Народилася 26 грудня 1983 року в м. Жашків Черкаської області. Навчається у Національному університеті „Києво-Могилянська Академія". Автор книжок: „Малюю картину", „Музика бджоли", друкувалася в газетах та літературних альманахах.

Лауреат премії ім. В. Симоненка 2004 року за збірку поезій „Малюю картину".

 

Малюю картину : поезії / Т. Нарчинська. -  К.: ПВП Задруга, 2002. - 79 с. : іл., портр. *

 

 

2005 р.

 

МІЩУК КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

 

 Народилася 26 жовтня 1982 року в м. Київ. Закінчила Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Автор поетичних збірок: „Дощ у глечику", „Затемнення соняшника".

Лауреат премії ім. В. Симоненка 2005 року за збірку поезій „Затемнення соняшника".

 

Затемнення соняшника : поезії / К. Міщук. - К. : ПВП Задруга, 2005. -  90 с. : іл. *

 

Інші твори К. В. Міщук

         Метелик на сіні, вишитий літом : [поезії] / К. Міщук // Слово Просвіти. - 2009. - 4-10 черв. - С. 13. - Зміст: Пролетів журавель ; Виліз вітер із пляшки з-під пива ; За вікном пищить кошеня та ін.

Про творчість К. В. Міщук

         Міщук К. „Метелик на сіні, вишитий літом" : [розмова з  письм. / записав Д. Чистяк] // Слово Просвіти. - 2009. - 4-10 черв. - С. 13.

Рута О. Білий світ Катерини Міщук / О. Рута // Слово Просвіти. - 2007. - 7-13 черв. - С. 14.

2007 р.

 

ЛЕВИЦЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ

 

Народився 1988 р. в Києві. Студент спеціальності „Літературна творчість" Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Староста університетської літературної студії ім. М. Рильського. Пише поезію, прозу, переклади, наукові статті.

Автор поетичних збірок: „Місто барв", „Ранкові кінокадри". Переможець Міжнародного конкурсу „Гранослов - 2006". Член Національної спілки письменників України.

Лауреат премії ім. В. Симоненка 2007 року за книгу поезій „Місто барв".

 

Місто барв : поезії В. Левицький. - К. : ВЦ Просвіта, 2006. - 107 с. : іл. *

 

Інші твори В. Левицького

Бруків'яні хмари : [поезія] / В. Левицький // Літературна Україна. - 2009. - 4 черв. - С. 4.

NездОЛЯнність: реаліті-повісті / В. Левицький // Київ. - 2006. - № 5. -

С. 108-116.

 

Про творчість В. Левицького

Костенко Н. Згага слова, або у „саду барв" : [про поет. зб. „Місто барв"] / Н. Костенко // Київ. - 2007. - №  5. - С. 172-175.

 

Лауреати літературної премії НСПУ

 ім. Остапа Вишні

Премія заснована в 1983 році. Присуджується за гумористичні та сатиричні  прозові твори. В 2001 році премія не присуджувалась.

 

2002 р.

 

ДІДУЛА РОМАН ТЕОДОРОВИЧ

 

Народився 21 листопада 1940 р. в с. Сновичі Золочівського району Львівської області. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Заступник головного редактора журналу „Дзвін". Член Національної спілки письменників України.

Автор книжок: „Маєте знайомих", „Списана гора", „День над вечірнім берегом", „Крутий час", „ У найменшому з-поміж світів"; повістей „Подорожі до раю і пекла", „Райдуга над Україною"; упорядник збірників „Старі галицькі анекдоти".

Лауреат премії ім. Б. Лепкого.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2002 року за роман „Крутий час" та фейлетони і гуморески останніх років.

 

Дідула Р. Крутий час : роман / Р. Дідула // Дзвін. - 1999. - № 8-9. - С. 3-76.

Дідула Р. Крутий час: урив. з однойм. роману / Р. Дідула // Літературна

Україна. - 1999. - 17 черв.

 

Інші твори Р. Т. Дідули     

В найменшому з-поміж світів : роман / Р. Дідула // Дзвін. - 2005.- № 5/6. - С. 25-57.

 Геній Вінграновського : кіноповість (ескіз) / Р. Дідула // Дзвін. - 2006. - №11/12. - С. 25-35.   

          Дзембронія : [проза] / Р. Дідула // Дзвін. - 2009.- № 2. - С. 94-100.

Діти емігрантів про себе та Україну : [есе] / Р. Дідула // Дзвін. - 2008. - № 8. - С. 82-87.

Під покровом черешні : [оповід.] / Р. Дідула // Літературна Україна. - 2005. - 27 жовт. - С. 8.

          Пісня на весіллі : новели  // Дзвін. - 2004. - № 11/12. - С. 98-102.

Революція з усмішкою на устах / Р. Дідула // Дзвін. - 2005. - № 1. - С. 141-155.

         Цвітуть сади, і душа цвіте : із щоденника / Р. Дідула // Літературна Україна. - 2001. - 31 трав. - С. 4.

         Час і пора : роман-мозаїка  / Р. Дідула // Дзвін. - 2008. - № 1. - С. 30-49;  № 2. - С. 26-50.

         Чепурко Б. Сміється той, хто сміє... : [про роман „Крутий час"] / Б. Чепурко // Літературна Україна. -  2002. - 4 лип.    

            Щастя : [новела] / Р. Дідула // Літературна Україна. - 2009. - 16 квіт. - С. 5.

Як свіча на вітрі : фрагм. з роману-мозаїки „Час і пора" / Р. Дідула // Літературна Україна. - 2007. - 23 серп. - С. 5.

 

Про творчість Р. Т. Дідули    

     Академік галицького гумору : [бесіда з письм. / записала Т. Вергеліс] // Дзеркало тижня. - 2007. - 31 берез.-6 квіт. - С. 13.

Антонишин С. Смішно, панове? Отже, будем жити! : [перше прочитання роману Р. Дідули „Крутий час"]  / С. Антонишин // Літературна Україна. - 2000. - 21 груд. - С. 6.

         Зоряний час творчості : літ. портр. Романа Дідули // Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська. - Л., 2005. - С. 498-508.

Мартинов В. Гоноруйтеся, Ромцю! Або „Дурак - це діагноз, а придурок - спосіб життя" : [про кн. „Крутий час"] / В.Мартинов // За вільну Україну. - 2005. - 25 черв. - С. 10.

         Смоляк Б. День над вечірнім берегом : [письм. Р. Дідулі - 60] / Б. Смоляк // За вільну Україну. - 2000. - 21 листоп.

         Смоляк Б. На рівні душі / Б. Смоляк // Дзвін. - 2000. -  № 11/12. - С. 112-114.

         Тарасюк Г. „Там все огранено любов'ю" : [про кн. „В найменшому з-поміж світів"] / Г. Тарасюк // Літературна Україна. - 2005. - 17 берез. - С. 5.

         Чепурко Б. У найкращому з-поміж світів : [про кн. „День над вечірнім берегом"]  / Б. Чепурко // Високий замок. - 2001. - 17 жовт. - С. 5.

 

 

 

 

2003 р.

 

ВОЗІЯНОВ МИКОЛА КИРИЛОВИЧ

 

Народився 19 січня 1937 року в м. Горлівка Донецької області. Закінчив Український політехнічний інститут (м. Харків). Член Національної Спілки письменників України з 1999 року. Відповідальний секретар Харківської обласної організації НСПУ з 2000 року. Поет, прозаїк-гуморист.

Автор книжок: „Скажіть, будь-ласка...", „Мудрість кутнього зуба", „Терорист", „Заміж до Європи" та ін.

Лауреат премій: ім.Л. Глібова,  О. Олеся, М. Джаліля.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2003 року за гумористичні твори.

 

Твори М. К. Возіянова

Байки в мініатюрі / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2007. - 26 квіт. - С. 8. - Зміст: Перше враження ; Афоризми крокодила ; Відверте побажання.

Байки у прозі / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2002. - 24 жовт. - С. 8. - Зміст: Небезпечне сусідство ; Коли хтось загрожує ; Природне бажання.

Гаманець : гумореска / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2008. - 15 трав. - С. 8.

         [Гуморески] / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2008. - 10 квіт. - С. 8. - Зміст: Хе! ; Контракт ; Спадок.

[Гумористичні твори] / М. Возіянов // Україна сміється : зб. - [К.] : Шанс, 2008. - С. 37-54. - Зміст: Легалізація тіньового капіталу ; Зарплата ; Регламент ; Терорист ; Рейтинг ; Свої ; Одностайність та ін.

Емблема міста : [поезії] / М. Возіянов // Березіль. - 2001. - № 11/12. - С. 188.

         Жертва політичних репресій : [гумореска] / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2005. - 24 серп. - С. 8.

І була ніч, і був день: віршов. гуморески / М. Возіянов // Березіль. - 2000. - № 9/10. - С. 189-191. - Зміст: Гумореска ; Любов ; Цапова проблема.

На державному рівні : гумореска / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2007. - 6 груд. - С. 8.

Наворожив... : [гумореска] М. Возіянов // Сільські вісті. - 2002. - 15 листоп. (№ 135). - С. 6.

         Охоронець : [гумореска] / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2006. - 29 черв. - С. 8.

         Перший мільйон : [гумореска] / М. Возіянов // Літературна Україна. - 2004. - 11 берез. - С. 8.

         Хоч-не-хоч : [гумореска у віршах] / М. Возіянов // Сільські вісті. - 2005. - 21 січ.

 

 

ПОЛІЩУК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

 

Народився 1939 року в с. Велика Чернявка Попільнянського району на Житомирщині. Закінчив Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. З 1970 року працює в газеті „Сільські вісті", нині - перший заступник головного редактора. Автор гумористичних збірок: „Крах Гната Сливки", „Яшка з претензією", „Метрика для груші", „Тестева стратегія", „Приший кобилі хвіст", „Петя на лотерею"; повісті для дітей „Сумка командира".
Автор 12 книг сатири і гумору. Член Національної спілки письменників України.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2003 року за гумористичні твори.

Твори Б. М. Поліщука

Бака рака пупорвака : [гумореска] / Б. Поліщук // Культура і життя. - 2009. - 11 лют. - С. 8.

До кума на дачу : [гумореска] / Б. Поліщук // Сільські вісті. - 2002. - 6 груд. - С. 4.

Ізя, я зараз брикнуся... : [фейлетон] / Б. Поліщук // Сільські вісті. - 2009. - 21 груд.

Кацамара жу-жу! : [гумореска] / Б. Поліщук // Сільські вісті. - 2005. - 16 верес. - С. 6.

На заняття : [гумореска] / Б. Поліщук // Сільські вісті. - 2000. - 27 жовт.

Не годиться Гриша в міністри : [гумореска] / Б. Поліщук // Культура і життя. - 2007. - 31 січ.

„Партієводство" : [гумореска] / Б. Поліщук // Культура і життя. - 2004. - 11 серп.

 

2004 р.

 

БІЛОКОПИТОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

 

Народився 11 лютого 1954 р. в м. Мелітопіль Запорізької області. Закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова у Львові.

Поет-сатирик, автор книжок: „Вовча наука", „Міні знову у моді", „Нечиста сила", „Без паніки!".

Лауреат премії ім. Степана Руданського. Член Національної спілки письменників України.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2004 року за книгу гумору та сатири „Без паніки!"

 

 

 

Без паніки!: зібране та перебране : гуморески, фейлетони, афоризми, усмішки, байки / М. Білокопитов. - Запоріжжя: Дніпров. металург, 2004. - 359 с. : портр. *

 

2005 р.

 

КОЛОДІЙЧУК ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

 

Народився 12 вересня 1940 р. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював у газеті „Молода гвардія", журналі „Україна", нині - в газеті „Урядовий кур'єр".

Автор близько 10 книг сатири і гумору, а також популярних видань з питань нетрадиційної медицини та народознавства. Член Національної спілки письменниківУкраїни.

Лауреат літературної премії ім. Степана Олійника.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2005 року за книги гумору та сатири „Бульдог на курорті", „Куплю президента".

 

Бульдог на курорті : гумор і сатира / Є. Колодійчук. - К. : ВПЦ Літопис-XX, 2003. - 71с. : іл., портр. *

 

Інші твори Є. С. Колодійчука

[Гуморески] / Є. Колодійчук // Літературна Україна. - 2005. - 13 жовт. - С. 8.

Колись усе було! : [гумореска] / Є. Колодійчук // Літературна Україна. - 2004. - 11 берез. - С. 8.

Майже фантастична повість / Є. Колодійчук // Літературна Україна. - 2004. - 20 трав. - С. 8.

Сатиричні співомовки / Є. Колодійчук // Літературна Україна. - 2005. - 27 січ. - С. 8. - Зміст: Од Києва до Керчі ; Афоризми.

 

2006 р.

        

БЕРЕЗА ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

 

Народився 22 травня 1955 р. в с. Городище Шепетівського району Хмельницької області. Закінчив філологічний факультет Рівненського педагогічного інституту. Працював вчителем, журналістом.

Автор збірок гумору і сатири: „Щастить же людям", „Хронічне нещастя", „Дефіцитний фанат", „Оглядини з виграшем", „Не роззявляйте рота!", „Не вішай носа в шафу!", „Безпрограшна лотерея".

Лауреат Рівненської просвітянської премії імені Г.Чубая.

 

Лауреат літературної премії ім. О. Вишні 2006 року за книгу гумору та сатири „Безпрограшна лотерея".

 

Безпрограшна лотерея : гумор і сатира / Ю. Береза. - Рівне : Волин. обереги, 2005. - 439 с. : іл., портр. *

 

СУБОТА ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ

 

Народився 24 липня 1956 року в с. Зачепилівка Новосанжарського району Полтавської області. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Пише українською та російською мовами.

Автор книжок: „Хід конем", „Сіль на рану", „Сім п'ятниць на тиждень", „Некондиційний Гоша".

Лауреат літературної премії ім. О. Вишні 2006 року за книгу гумору та сатири „Операція сафарі".

 

Операція „Сафарі": гумор і сатира / В. Субота. -  Х. : Майдан, 2006. - 335 с. **

 

2007 р.

 

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ

 

         Народився 3 липня 1946 р. в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Автор збірок поезій: „Напруга", „Серпневі зорепади", „Озеряни", повістей: „Зустрінемось на Хрещатику", „Ранні яблука", „Притулок для подорожнього", „Полювання на Homo sapiens".

         Лауреат  премії ім. О. Вишні 2007 року за книгу прози „Хата-читальня".

   

Хата-читальня : роман / П. Щегельський. -Л. : Кальварія, 2001. - 191с.

Інші твори П. Г. Щегельського

Де у скрипки душа : оповід. / П. Щегельський // Літературна Україна. - 2006. - 20 лип. - С. 5.

Полювання на homo sapiens : романи, оповід. / П. Щегельський. - К. : Укр. письм., 2003. - 221с. 

Гра в дурня : [поезії] / П. Щегельський // Київ. - 2001. - № 9/10. - С. 78-85.

          Презентація : оповід. / П. Щегельський // Літературна Україна. - 2003. - 30 січ. - С. 5.

 

 

 

Про творчість П. Г. Щегельського

Слабошпицький М. Персонажі серед декорацій і без : [про кн.  „Полювання на гомо сапієнс"] / М. Слабошпицький // Літературна Україна. -2003. - 27 листоп. - С. 6.

 

ЮЩЕНКО ОЛЕКСА ЯКОВИЧ

 

Народився 2 серпня 1917 р. с. Хоружівці Недригальського району Сумської області. Закінчив Ніжинський учительський інститут ім. М. Гоголя. Працював в чернігівській обласній газеті „Молодий комунар".

За багатолітнє творче життя побачили світ більше сорока книг поезії, прози, чотиро збірки пісень.

  Нагороджений орденами „За заслуги", „За мужність", багатьма медалями, серед них „Партизану Вітчизняної Війни".

Член Спілки письменників України. Заслужений діяч мистецтв України, лауреат літературних премій ім. П. Тичини, М. Хвильового, М. Коцюбинського. О. Ющенко внесено до довідника „Життя славетних".

Помер у 2008р.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2007 року за збірку іронічної прози „Поїзди гудуть за Ірпінню" та книгу пародій, епіграм, коментарів „З моєї історії літератури".

 

З моєї історії літератури : пародії, епіграми, коментарі / О. Ющенко. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2002. - 335 с. *

 

Інші твори О. Я. Ющенко

Знайдені слова : [поезії] / О. Ющенко // Слово Просвіти. - 2007. - № 31. - С. 13.

Ірпінський смуток з помішкою : [вірші] / О. Ющенко // Вітчизна. - 2000. - № 11/12. - С. 149.

Мелодій золотавий рій... : [поезії] / О. Ющенко // Літературна Україна. - 2006. - 10 серп.

Моя кардіограма : [поезії] / О. Ющенко // Літературна Україна. - 2008. - 14 серп. - С. 7.

На Захід бачу, тільки Схід...: [поезії] / О. Ющенко // Київ. - 2007. - № 7/8.- С. 64-70. - Зміст : Надвечір'я  на горі слави ; Труханів острів ; Пісня на волі ; Виставка квітів на Печерську ; Останній лоцман ; Найкращі ; Давня зустріч ; Мрії.

Солов'їна вічність / О. Ющенко // Дзвін. - 2003. - № 10. - С. 16-18 : фото. 

Про творчість О. Я. Ющенко

Білоцерківець Н. Поет Ющенко із села Хоружівка : старшині укр. л-ри Олексі Яковичу Ющенку виповнилось - 90 / Н. Білоцерківець // Українська культура. - 2007. - № 8. - С. 20.

Герасимчук В. ... „А в душі - весна" : нотатки з ювіл. вечора О. Ющенка В. Герасимчук // Літературна Україна. -  2007. - 27 верес. - С. 2.

Мокренко А. Земна високість його таланту / А. Мокренко // Літературна Україна. - 2009. - 19 лют. - С. 8.

 

2008 р.

 

ПОГРІБНИЙ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

         Народився 5 серпня 1935 р. в с. Матусівка Великовиськівського району Кіровоградської області. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.

         Автор збірок поезій „Напис на шибці". Знайдений зошит нарисів та оповідань „Нескорений Спартак"; „Кіровоград"; „Жертовне вогнище"; „Царина"; „Маркове пекло".

         Лауреат премії ім. І. Нечуя-Левицького, Кіровоградських обласних премій ім. Ю. Яновського та  Є. Маланюка.

Лауреат премії ім. О. Вишні 2008 року за книгу сатиричної прози „Маркове пекло".

 

Маркове пекло : памфлети, фейлетони, гуморески / В. Погрібний. - Кіровоград : Мавік, 2005. - 294 с. : іл. **

Інші твори В. О. Погрібного

         Відплата : [оповід.] / В. Погрібний // Літературна Україна. - 2005. - 1 верес. - С. 5.

         Прости мій гнів : [поезії] / В. Погрібний // Літературна Україна. - 2008. - 31 січ. - С. 5. - Зміст: Казка про мову ; Суть ; І сіли з сонцем ми за стіл та ін.

 

Лауреати літературної премії  НСПУ

„Благовіст"

 

Премія  заснована в 1993 році. Присуджується за п'ятьма номінаціями: за кращу поетичну книгу, прозову книгу, критичні і літературознавчі статті, есе з народознавства та першу книгу автора.

В 2005 році премія не присуджувалась.

 

 

 

2001 р.

 

МОЙСІЄНКО АНАТОЛІЙ КИРИЛОВИЧ

 

Народився 9 липня 1948 в с. Бурівка Городянського району Чернігівської області. Закінчив філологічний факультет Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя. Автор ряду досліджень з філології, зокрема книжок „Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша"; „Традиції модерну і модерн традицій"; „Динамічний аспект номінації" та поетичних збірок „Приємлю" (1986); „Сонети і верлібри" (1996, 1998); „Шахопоезія" (1997); „Сім струн" (1998, 1999); „Віче мечів" (1999); „Нові поезії" (2000); „Спалені камені" (2003); „Вибране" (2005). Упорядник двотомної антології „Золотий гомін: українська поезія світу" (1991, 1997), антології різномовної поезії України „На нашій, на своїй землі" в трьох книгах (1995, 1996).

Член Національної спілки письменників України (1988).

Лауреат літературних премій ім. Бориса Нечерди, Івана Кошелівця.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2001 року за добірку  віршів-паліндромів „Віче мечів".

 

Віче мечів : [Паліндроми або раки літер] / А. Мойсієнко. - К. : Задруга, 1999. - 93с. *

 

Інші твори А. К. Мойсієнка

         Дорога моя світанна : [поезія] А. Мойсієнко // Київ. - 2006. - № 5. - С. 7-14. - Зміст: Я зупинився на березі... ; В думках тиснява як в автобусах; Віддаленіла усмішка... і змовкла ; І знову Київ я покинув... ; Дерева в дзеркалі снів ; Зимової траси кришталь.

Із збірки „Паліндроми" : [поезії] / А. Мойсієнко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. В 4 кн. - К. : Аконіт, 2001. - Кн. 4. - С. 404-409.

Із книги „Сталені камені" : [вірші] / А. Мойсієнко // Літературна Україна. - 2003. - 15 трав. - С. 5. - Зміст: Я зупинивсь на березі ; Зоря ; Антидиптих ; Надколота платівка ; В моїй хатині та ін.

Із циклу „Сонети і верлібри" : [поезії] / А. Мойсієнко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. В 4 кн. - К. : „Аконіт", 2001. - Кн. 4. - С. 409-411.

Із Чернігівських садів : [поезії] / А. Мойсієнко // Літературна Україна. - 2009. - 19 берез. - С. 4. - Зміст: За городнянськими лісами ; Сніги не тануть довго ; Бучні застілля і сумні престоли та ін.

Мене любов'ю засвітили скрипки : [поезія] / А. Мойсієнко // Літературна Україна. - 2007. - 8 лют. - С. 5. - Зміст: Мене любов'ю засвітили скрипки ; Коли зацвітає літо ; Сім струн сумують серед світу та ін.

Співавтором - рідна мова : [поезії] / А. Мойсієнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 6.- С. 80-86. - Зміст: В зелених переспівах ; Над синім дощем ; І в сутнє небо радість я поніс та ін.

Тарас Шевченко: до проблеми новаторства / А. Мойсієнко // Урок української. - 2004. - № 3. - С. 12-13.

Трикнижжя : [вірші] А. Мойсієнко // Київ. - 2000. - № 7/8. - С. 56-60. - Зміст: Сім струн ; Віче мечів ; Шахопоезії.

У часопросторі сонетного вінка / А. Мойсієнко // Літературна Україна. - 2006. - 21 груд. - С. 6.

 

Про творчість А. К. Мойсієнка

Завгородній Ю. Покликання поета / Ю. Завгородній // Літературна Україна. - 2008. - 7 серп. - С. 2.

Завгородній Ю. Три іпостасі поета, літературознавця, мовознавця Анатолія Мойсієнка / Ю. Завгородній // Літературна Україна. - 2007. - 24 трав. - С. 6.

Левицький В. „Зневіритись у слові - це як зло" : [про кн. „Вибране"] / В. Левицький // Літературна Україна. - 2008. - 10 січ. - С. 6.

Мойсієнко А. „Поезія не визнає робочого стола" : [розмова з укр. поетом / записав О. Вільчинський] // Слово Просвіти. - 2009. - 15-21 жовт. - С. 11.

Павленко М. На межі чаклунства : [про кн. паліндромів „Віче мечів"] / М. Павленко // Освіта України. - 2003. - 14 лют. - С. 7.

          Саченко М. Поетична загадка Анатолія Мойсієнка / М. Саченко // Слово Просвіти. - 2003. - 5-11 лют. - С. 9.

          Яровий О. Солодка гіркота калини : [про  кн. „Нові поезії"] / О. Яровий // Літературна Україна. - 2001. - 1 берез.

КАЛИТКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Народилася 8 березня 1982 р. у м. Вінниці. Молода поетеса - лауреат премiï „Благовiст" (2001), переможець Мiжнародного лiтературного конкурсу „Гранослов" 1999 року, лауреат Всеукраïнського конкурсу iменi Богдана-Iгоря Антонича „Привiтання життя" (1995) та iнших лiтературних фестивалiв i творчих змагань.

          Член Нацiональноï Спiлки письменникiв Украïни. Автор двох поетичних книг „Та, що любила Каïна" (Вiнниця, 1999) та „Посiбник зi створення Свiту" (Вiнниця, 1999).

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2001 року за збірку поезій „Посібник зі створення Світу".

 

 

 

 

Інші твори К. О. Калитко

На околицях Іліону : [поезії] / К. Калитко // Літературна Україна. - 2001. - 19 квіт.

 

КОНОТОПЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

 

Народилася 21 вересни 1947 р. в с. Любимів Ковельського району Волинської області. Закінчила біологічний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Працює в редакції журналу „Київ".

Автор біографічної повісті „Микола Кащенко", збірки фантастичних оповідань „Відпочинок на Ортені", збірки повістей та оповідань „Балкон на глухій стіні"; „Короткі екскурсії в минуле"; науково-пізнавальних книг - „Жива електрика" (у співавторстві), „Таємниці клітинної мембрани" (у співавторстві).

Лауреат премії „Благовіст" 2001 року за роман „Хто я єсмь?"

 

Інші твори Н. І. Конотопець

Наздогнати вітер : оповід. / Н. Конотопець // Київ. - 2007. - № 12. - С. 98-119.

Урвище : проза із циклу „Київські сновидіння" / Н. Конотопець // Київ. - 2004. - № 4/5. - С. 20-54.

 

СТЕФУРАК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

Народився в 1948 р. З 1979 р. проживає в м. Коломия. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. Керівник Коломийського відділення Промінвестбанку.

Автор сімох поетичних збірок.

Лауреат премії „Благовіст" 2001 року за збірку поезії „Причастя стеблини".

 

Причастя стеблини : [поезія] / І. Стефурак. - Коломия : Вік, 1998. - 117 с. *

Про творчість І. М. Стефурака  

 

Баран Є. Про що мовчить словник трави? : [про кн. поезій „Ключі Великого Ключева"] // Літературна Україна. - 2008. - 30 жовт. - С. 4. 

Глід В. Тиша, що колише таїною : [про поет. зб. „Спориш"]  / В. Глід // Рідна земля. - 2002. - 27 черв.

Мельничук О. „А у серці від роздумів людно" : [про лауреата літ. премії „Благовіст" І. Стефурака] / О. Мельничук // Прикарпатська правда. - 2001. - 12 трав.

Мельничук О. Восьма книжка банкіра : [про поет. зб „Спориш"] / О. Мельничук // Прикарпатська правда. - 2002. - 11 квіт.

Рябий В. Чому дзвенять ключі ліричні : [про поет. творчість] / В. Рябий // Світ молоді. - 2007. - 16 серп.

Храм любові, краси і добра Івана Стефурака // Ласійчук М.  Коли в душі народжується слово. - Коломия, 2006. - С. 157-170.

 

ХОЛОДНИЙ МИКОЛА КОСТЬОВИЧ

 

Народився 31 липня 1939 р. на Ягідному хуторі с. Краснопілля Коропського району Чернігівської області (за док. 30.07.1939р. с. Карильське того ж  району). Навчався  у Київському та Одеському університетах.

         Член  Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Поет-шістдесятник. Член Національної Спілки письменників України (1993).

Помер у 2006 р.

Лауреат літературно-мистецьких премій ім. В. Нефеліна, В. Сосюри,  „Благовіст", Почесної премії Ватікану.

Лауреат премії „Благовіст" за вірші 60-х років.

 

Твори М. К. Холодного

Братія веде ; Багаж : [вірші] / М. Холодний // Критика. - 2006. -Ч. 104. - С. 33.

Був би я бандерівцем, панове... : [вірші] / М. Холодний // Молодь України. - 2004. - 5 серп.

Дорога до матері : [вірш] / М. Холодний // Книга про Матір: українські поети XIX-XXI ст. : антол.- К. :  Криниця, 2003. - С. 272.

Крути : [вірш] / М. Холодний // Молодь України. - 2003. - 28 січ. 

Танці на мінному полі : [вірші] / М. Холодний // Літературна Україна. -2004. - 5 серп. - С. 5.

         Чорновіл : поема-реквієм / М. Холодний. - Дрогобич, 2001. - 31с.                                      

 

Про творчість М. К. Холодного

Балабко О. Його колюча правда / О. Балабко // Вечірній Київ. -2003. - 22 серп. - С. 6.

Волошин Л. Поет з характером Івана Сірка / Л. Волошин // Вечірній Київ. - 2000. - 18 лют.  

Бурсов Г. Згадуючи Миколу Холодного / Г. Бурсов // День. - 2009. - № 128. - С. 6.

Дзюба І. „ Я народжусь, коли помру"... / І. Дзюба // Критика. - 2006. - Ч. 104. - С. 32-34.

Камінчук А. Крик із могили / А. Камінчук // Літературна Україна. -2007. - 31 трав. - С. 7.

Марченко І. Вітчизна визнає „формаліста" / І. Марченко // Молодь України. - 2000. - 28 січ.

Скуратівський В. Миколі Холодному - шістьдесят? // Сучасність. -1999. - № 6. - С. 121-122.

Ювілей класика самвидаву // Молодь України. - 2004. - 5 серп. - С. 4.

 

ГОРДІЙЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Народився 3 лютого 1956 року в с. Топори Ізяславського району Хмельницької області. Закінчив хімічний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював головним спеціалістом Кабінету Міністрів України.

Автор книжок „У дзеркалі Буття", „Лише мить".  Лауреат премії імені А. Малишка.

Лаурет премії „Благовіст" 2001 року за книжку оповідань „Лише мить".

 

Лише мить... : Київські етюди / О. Гордійчук. - К. : Гранослов, 2001. - 54 с. *

 

Інші твори О. В. Гордійчука         

Материнське вікно : [вірш] / О. Гордійчук // Книга про Матір : укр. поети ХІХ -ХХІ ст.: антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 64.

 

2002 р.

 

ГРИГОРЧУК ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ

 

Народився 1959 року в с. Озеряни Тлумацького району Івано-Франківської області. Вчився у Львівському державному університеті імені Івана Франка та у Літературному інституті в Москві. Працював журналістом. Редагував газету „Новосибирск литературный" та журнал „Козачок" у Краснодарі. 

Автор прозових творів „Зустрічний вітер"; „Срібна пір'їна"; „Кров на долоні Бога"; „Звізда істини". Російською переклав щоденники Григора Тютюнника. З 1996 року живе і працює в Озерянах.

Лауреат літературної премії „Благовіст"  2002 року за книгу прози „Звізда істини".

 

          Звізда істини : [урив. з нової кн. „Звізда істини"] / В. Григорчук // Галичина. - 2002. - 5 січ. - С. 7.

 

Про творчість В. А. Григорчука

„Благовіст" визначив нового лауреата : [літ. премію „Благовіст" одержав прикарпат. письм. В. Григорчук за зб. прози „Звізда істини"] // Галичина. - 2002. - 20 черв. - С. 11.

Звізда істини" загорілася з волі Божої : [про кн. іст. оповід. на євангел. сюжети „Звізда істини" ] // Злагода. - 2001. - 15 верес.

 

Петрів З. Василь Григорчук став лауреатом „Благовіста" [за кн. прози „Звізда істини"] / З. Петрів // Злагода. - 2002. - 28 черв.

 

2003 р.

 

МАТІОС МАРІЯ ВАСИЛІВНА

 

Лауреат премії „Благовіст" 2003 року за книжку прози „Нація".

(див. Лауреати премії ім. Т. Шевченка 2005 року - с. 19-23).

 

Нація : проза / М. Матіос. - Вид. 4-е, допов. - Л. : Піраміда, 2007. -

254 с.

         Нація : проза / М. Матіос. - Л. : Кальварія, 2001. - 231с.

         Нація. Одкровення / М. Матіос. - Л. : Піраміда, 2006. - 201с.

 

МАСТЕРОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

 

Народилася 1 березня 1957 р. в с. Сивках Чернігівського району Чернігівської області. Закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Перша книга „Так плакало дерево" з'явилася друком 1992 року. 1999 року вийшла друга книга оповідань „Крила".

Автор роману „Суча дочка"; „Смарагд"; повісті „Мати".

Член Національної спілки письменників України (1993).

Переможець міжнародного літературного конкурсу „Гранослов" (1991) та всеукраїнського - „У свічаді слова" (1997).

Лауреат літературних премій ім. Василя Стуса (2002), Чернігівської обласної премії  Михайла Коцюбинського (2004).

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2003 року за книжку новел „Який цей світ".

Твори В. М. Мастерової

Вовкулака : оповід / В. Мастерова // Незнайома. Антол. укр. „жіночої" прози та есеїстики другої пол. XX - поч. XXI ст. - Л. : Піраміда, 2005. - С. 362-367.

Сиродій : оповід. / В. Мастерова // Незнайома. Антол. укр. „жіночої" прози та есеїстики другої пол. XX - поч. XXI ст. - Л. : Піраміда, 2005. - С. 360-362.

Про творчість В. М. Мастерової

Дзюба Т. Проблема автентичного буття / Т. Дзюба // Київ. - 2007. - № 5. - С. 177-179.

Ткач М. Як дзеркало минулої доби / М. Ткач // Літературна Україна. - 2007. - 15 лют. - С. 8. - Рец. на кн. : Мастерова В. Суча дочка : роман. - Чернігів, 2005.

 

ТЕРЕН (Таран) ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

 

Народився 9 липня 1941 р. у с. Павлиші Онуфріївського району Кіровоградської області. Закінчив Харківський авіаційний інститут та Братиславський університет ім. Каменського.

Автор збірок: „Причетність" (1969); „Переклик" (1975); „Лінія часу" (1978); „Сполохи" (1983); „Подих степу" (1982); „Тривога і обов'язок" (1985); „Дым невидимых костров" (1985); повістей та дитячих книжок .

Лауреат премій ім. В.Сосюри та О. Копиленка.

Лауреат премії „Благовіст" 2003 року за книжку вибраних творів „Твій день на землі".

 

Твій день на землі : вірші; поеми; вірші для дітей. Проза / В. Терен. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. - 519 с.  

 

Інші твори В. В. Терена

Вечір спаленої трави  : поезії / В. Терен. - К. : Світлиця, 2007. - 222 с.

Гілочка років ; На відстані ; Дитинство і ненавість ; Родинний сонет ; Не ти мене в цей поїзд посадила... ; З каменю дивишся : [поезії]  // Книга про Матір : укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 254-256.

[Поезії] / В. Терен // Золотий гомін : укр. поезія світу. Вип. 1. - К. : Молодь, 1991. - С. 291-296. - Зміст: В якомусь іншому житті... ; Урбаністичний етюд ; Я навіть тебе... ; Асоціації.

 

ЯКОВЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

 

Народилася 16 травня 1954 р. в с. Соболівці Теплицького району Вінницької області. Закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету  ім. М. Коцюбинського та аспірантуру при Інституті літератури  ім. Т. Шевченка Національної академії наук України.

Автор восьми поетичних книг та більше п'ятдесяти наукових статей з питань перекладу та сучасного літературознавства.

Член Національної спілки письменників України.

Вірші друкувалися в „Антології української поезії другої половини XX століття" (Київ, 2001). 

Лауреат обласної літературно-мистецької премії „Кришталева вишня" (2002) та Всеукраїнської літературної премії ім. М. Коцюбинського (2002).

Лауреат премії „Благовіст" 2003 року за збірку віршів „Спокуса сповіді", „Псалми Давидові".

 

Спокуса сповіді : лірика / Т. Яковенко. - Вінниця : Континент-Прим, 2001. - 93 с. *

 

 

Інші твори Т. В. Яковенко

 Татуювання сердець : [поезії] / Т. Яковенко // Літературна Україна. - 2009. - 16 квіт. - С. 4.

 

СТЕПУЛА НАДІЯ ІВАНІВНА

 

Народилася 26 червня 1953 р.  в с. Стінка на Тернопільщині. Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка, Український поліграфічний  інститут ім. І. Федорова, Політичну академії Центральної і Східної Європи (Будапешт, Угорщина). Працювала редактором у видавництві при Львівському університеті „Вища школа", від часу заснування львівської газети „Ратуша" - політичним оглядачем. З 1995 р. - журналіст радіо „Свобода"- „Вільна Європа".

Автор десяти  збірок поезій для дорослих і для дітей, перекладів з різних мов, зокрема, з польської вибраних творів Кароля Войтили (Папи Римського Івана Павла Другого), літературних та публіцистичних есеїв, укладач та видавець раритетних видань.

Член Національної Спілки письменників України. 

  Лауреат премії "Благовіст" 2003 року за книжку поезій „У завтрашнім колись".

 

 У завтрашнім колись : поезії різних років / Н. Степула. -Тернопіль ;  Л., 1998. - 257с.

 

Інші твори Н. І. Степули

Від суєти рятуючи красу : [поезії] / Н. Степула // Київ. - 2006. - С. 128-135. - Зміст: О рідна земле, як далеко ти... ; Дніпровим берегам ; Захрипли перепілки і солов'ї... ; У світі цім, де б'ються навкулачки... ; Відбулося і щастя і кохання ; Проходять стежками звіриними дні... ; Журавлині ключі замикали небесні брами... ; Коловорот ; По мерзлих рейках ковзає трамвай... ; Вітер веде мене в степ... ; Запасні слова ; Серпень ; Хочу вбігти в дім босоніж і крилато ; Світився день від сонця і любові... ; Трави цілющі ; Зустрічаються з лісом рідним... ; Я з білої роси і з білого туману. 

 

КОСТІВ-ГУСКА ГАННА МИХАЙЛІВНА

 

Народилася 18 квітня 1947 р. в c. Бабинці Борщівського району  Тернопільської області. Закінчила Тернопільський медичний інститут.

 Автор десяти поетичних збірок: „Автограф вірності"; „Нічлава"; „Цвіте біля хати калина"; „Червоні коралі"; „Зона"; „Зелені свята"; „Голгофа"; „Страсна дорога"; „Цей тихий сум вечірнього вікна"; „Жоржиновий вогонь"; „Червоні кетяги калини"; „Я доторкаюся до Слова...".

Член  Національної спілки письменників України (1982).

Лауреат премії імені братів Лепких, І. Кошелівця.

 

Лауреат премії  „Благовіст" 2003 року за збірку віршів „Страсна дорога".

 

Страсна дорога : духовна лірика / Г. Костів-Гуска. - Тернопіль : Джура, 2001. - 163 с. : іл., портр. *

 

Інші твори Г. М. Костів-Гуски

[Вірші] / Г. Костів-Гуска // Літературна Україна. - 2003. - 8 трав. - Зміст: Тайна вечеря ; Цей хрест - важкий ; На цій Горі ; Плащаниця ; Не спи, народе! та ін.

Крути : [вірш] / Г. Костів-Гуска // Літературна Україна. - 2005. - 3 лют. - С. 2.

Поволі ми підводимось з колін : [вірш] / Г. Костів-Гуска // Літературна Україна. - 2004. - 4 листоп. - С. 1.

Страсна дорога : [поезія] / Г. Костів-Гуска // Дзвін. - 2001. - № 5/6. - С. 83-87. - Зміст: Український Отченаш ; З обличчям Ісуса ; Молитва України за своїх дітей ; Голосування ; Тайна вечеря ; Поле крові ; Тома ; Плащаниця ; Не спи, народе! та ін.

Ті дні ще з пам'яті не стерті : [поезії] / Г. Костів-Гуска // Книга про Матір: укр. поети XIX-XXI ст. : антол. - К. : Криниця, 2003. - С. 117-118.

 

П'ЯНОВ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ

Народився 1921 року в с. Крючки Балаклійського району Харківської області. Закінчив факультет журналістики Вищої партійної школи при ЦК КПУ. Займався перекладом творів молдавських і румунських письменників українською мовою. Автор літературно-критичних праць „Третє цвітіння".

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2003 року за книжку есеїстики „Визначні, відомі й ...інші".

 

Визначні, відомі й інші... : спогади, есеї, нариси / В. П'янов. - К. : Укр. письм., 2002. - 463 с.

 

 

Інші твори В. Я. П'янова

Дзвінкові джерела музи Івана Виргана : [про життєв. та творч. шлях поета І. Виргана] / В. П'янов // Березіль. - 2000. - № 9/10. - С. 171-175.

З високих вершин : штрихи до портр. Ю. Мушкетика / В. П'янов // Вітчизна. - 2001. - № 9/10. - С. 87-116.

Ламані-переламані і... щасливі : спогади, есеї, нариси / В. П'янов. - К. : Укр. письм., 2005. - 269 с.

„Мить вічності" Олександра Маландія / В. П'янов // Вітчизна. - 2004. - № 9/10. - С. 153-155.

 

Про творчість В. Я. П'янова

Кирилюк В. Визначні, відомі й та інші... / В. Кирилюк // Літературна Україна. - 2002. - 4 лип.

Лупейко В. Оборонець рідного слово : диптрих про земляка-патріота / В. Лупейко // Українське Слово. - 2006. - 30 серп. - 5 верес. - С. 8.

Осипчук Н. Невтомний батько шістдесятництва : [В. П'янов - лауреат премії ім. І. Огієнка у номінації „Література"] / Н. Осипчук // Демократична Україна. - 2006. - 4 лип. - С. 10.

Перерва А. Володимирові П'янову - 80 / А. Перерва // Літературна Україна. - 2001. - 25 жовт. - С. 9.

П'янов В. „Не критикуйте синів Бога" : [відповіді письм. на запитання читачів  газ. „Літ. Україна"] // Літературна Україна. - 2005. - 10 лют. - С. 1, 4.

П'янов В. „Сім років я був у списках неблагонадійних" : [бесіда з літературознавцем, критиком / записав П. Шульга] // Літературна Україна. - 2006. - 19 жовт. - С. 7.

 

2004 р.

 

КАШКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

 

Народився 14 липня 1954 р. в с. Дубовий Гай Прилуцького району Чернігівської області. Закінчив Московський Літінститут. В 1977 р. очолив Бахмацьку поетичну школу.

Помер у 2006 р.

Автор книжок: „Уроки сірої качки" (1990); „Мала методика" (2003); „Моделі обріїв" (2005); „Житло" (2007); „Автометодика" (2007).

Лауреат Чернігівської обласної премії  М. Коцюбинського (2006).

Лауреат премії „Благовіст" 2004 року за роман „Житло".

 

Житло : роман-робітня / В. Кашка // Кур'єр  Кривбасу. - 2004. - № 170. - С. 18-71 ; № 171. - С. 3-59 ; № 172. - С. 3-62.

Твердь святкова : фрагм. 3-ї кн. тетралогії „Житло" / В. Кашка // Кур'єр  Кривбасу. - 2002. - № 156. - С. 5-34.

 

Інші твори В. В. Кашки

Два есеї / В. Кашка // Березіль. - 2002. - № 11/12. - С. 84-92. - Зміст: Денні зорі ; Композиції панни Ярини.

9 травня. Верлібром - про бабині ордени : [вірші з кн. „Автометодика"] / В. Кашка // Голос України. - 2007. - 31 берез. - С. 12.

Дівчина та піаніно : [оповід.] / В. Кашка // Приватна колекція : вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття. - Л. : ЛА Піраміда, 2002. - С. 254-257.

 

З книг рукописних : поезія / В. Кашка // Березіль. - 2004. - № 11. - С. 122-128. - Зміст: Мале й старе, білявеньке і сиве ; Там у лісі дерева я шукав ; Це сталося в осінньому Києві ; На пні тополі, що спиляли ; Утеча ; Аби це снігу - вище димарів.

 „Іду на поклик падаючих крапель..." :  урив. з кн. „Автометодика" / В. Кашка // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 7/8. - С. 95-118.

Казання про ходіння в речі : проза / В. Кашка // Кур'єр  Кривбасу. - 2006. - № 1. - С. 8-30.

Картотека пана Альфи : фрагм. роману // Березіль. - 2002. - № 1/2. - С. 70-93.

Купали дитину : [оповід.] / В. Кашка // Приватна колекція: вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття. - Л. : ЛА Піраміда, 2002. - С. 257-263.

Листи з-поза дзеркала / В. Кашка // Березіль. - 2004. - № 1. - С. 51-67.

Методика-музика : поезії / В. Кашка // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 179/181. - С. 96-104. - Зміст: Вода з колодязя, терпка, прозора... ; На тривожних полях Твого сну ; Немовби одяг наш... ; Хто перейшов і дійде хто з отих, що йдуть?.. ; Пустельна втома сіється золою... та ін.

 

Про творчість В. В. Кашки

Баран В. Він був найкращий / В. Баран // Літературна Україна. - 2007. - 12 квіт. - С. 7.

Бойчук Б. Розуміти незрозуміле / Б. Бойчук // Кур'єр  Кривбасу. - 2006. - № 8. - С. 3-8.

Володимир Кашка : [біогр.] // Приватна колекція : вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття. - Л. : ЛА Піраміда, 2002. -  С. 252-253.

Москалець К. Майстер чаю та бесіди  / К. Москалець // Критика. - 2006. - № 109. - С. 29.

Таємне вікно Володимира Кашки // Москалець К. Гра триває : літ. критика та есеїстика. - К. : Факт-Наш час, 2006. - С. 118-122.

 

СТЕЛЬМАХ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

 

         Народився 2 жовтня 1943 р. с. Туркотин Золочівського району Львівської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка  та Українську академію друкарства. Працював кореспондентом Львівської молодіжної газети, завідувачем літературною частиною Дрогобицького музично-драматичного театру, головним спеціалістом Львівського управління культури, заступником міського голови Львова.

           Член Національної Спілки письменників України.  Від 1977 р. - на творчій роботі.

 Лауреат літературної премії І. Котляревського (1992),  М. Шашкевича (1994),  Л. Українки (1996).

 

 

Лауреат літературної Премії „Благовіст" 2004 року за драматичну поему „Тарас".

 

Тарас : драм. поема.  - Л. : Каменяр, 1991. - 207 с.

 

Інші твори Б. М. Стельмаха

Вовки любові : драм. поема / Б. Стельмах // Дзвін. - 2005. - № 12. - С. 24-66 : фото.

Євангеліє від Тараса / Б. Стельмах. - Л. : Вид. центру ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 43 с.

„Ночі коматі" Рубоко шо / Б. Стельмах // Літературна Україна. - 2006. - 23 листоп. - С. 5 : фото.

Роман Безпалків малює Шашкевича : вірш / Б. Стельмах // Вісті з України. - 2001. - 7-8 груд. - С. 1.

Ця осінь називається Марія : [поезії] / Б. Стельмах  // Дзвін. - 2003. - № 10. - С. 2-9.

 

Про творчість Б. М. Стельмаха                                      

Брилинський Ю. Слово про побратима / Ю. Брилинський // За вільну Україну. - 2003. - 30 верес. - С. 5.

         Содомора А. У вінку поколінь : [про зб. переказів давньоєгипет. лірики Б. Стельмаха „Початок радісних пісень"] / А. Содомора // За вільну Україну. - 2000. - 29 верес.

                                                 

ПАВЛЕНКО МАРИНА СТЕПАНІВНА

 

Народилася 30 березня 1973 р. в с. Старичах Яворівського району Львівської області. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут (нині - університет) імені Павла Тичини.

Автор багатьох наукових публікацій, методичних рекомендацій, книги „У країні Лісових Дзвіночків" (2002) і монографії „Тичинівська формула українського патріотизму" (2002). Упорядник спогадів про Павла Тичину „З любов'ю і болем" (2005).

Член Національної спілки письменників України.

Переможець літературних конкурсів: „Гранослов" (Київ, 1996, 2002), „Привітання життя" (1996); на кращу поему, присвячену річниці незалежності України (США, 2000), „Смолоскип" (2000, 2001, 2002), „Коронація слова" (2004); сучасної новели імені Валеріана Підмогильного (2006); літератури для дітей та юнацтва „Портал" (2006), міжнародного  ім. Богдана-Нестора Лепкого (2007).

Лауреат українсько-німецької премії ім. Олеся Гончара та літературної   премії ім. Михайла Чабанівського.

 

 

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2004 року за літературознавчу книгу „Тичинівська формула українського патріотизму".

 

Тичинівська формула українського патріотизму / М. Павленко. - Умань : АЛМІ, 2002. - 181 с. : іл. *

 

Інші твори М. С. Павленко        

Аркушик із „шагреневої шкіри" : [оповід.] / М. Павленко // Березіль. - 2009. - № 5/6. - С. 54-104.

     Вода з десяти криниць ; Колискова для неї ; Камінь на роздоріжжі : три поеми / М. Павленко // Дзвін. - 2005. - № 10. - С. 12-18 : фото.

     Євген Плужник в Умані : [вірш] М. Павленко // Літературна Україна. - 2004. - 9 груд. - С. 5.

     Казка про сонце : [вірш] М. Павленко // Літературна Україна. - 2005. - 1 верес. - С. 4.

Кленові аплікації : [поезії] / М. Павленко // Новочасна література. - 2007. - № 4. - С. 126-170.

Стіл ; Яблуневий рай : новели / М. Павленко // Березіль. - 2002. - № 7/8. - С. 21-27.

Три цикли : [поезії] / М. Павленко // Дзвін. - 2009. - № 3/4. - С. 2-9. - Зміст: Листи ; Вишневий цвіт ; Чорнобиль і чорнобривець.

 

Про творчість М. С. Павленко       

Логвиненко О. Бракує монети сонця : [лірич. героїні Марини Павленко „чар-папороть"] / О. Логвиненко // Літературна Україна. - 2003. - 22 трав. - С. 6.

     Павленко М. Будьмо з казкою! : [бесіда з дит. письм. / записала З. Жук] // Слово Просвіти. - 2006. - 3-9 серп. - С. 12.

     Павленко М. „Мій головний герой - дитинство" : [інтерв'ю з письм. / записала З. Жук] // Друг читача. - 2007. - № 10. - С. 4 : фото.

 

ПРОЦЬ ЛЮБОВ ІВАНІВНА

 

Народилася 28 квітня 1959 р. в с. Дубляни Самбірського району Львівської області Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка.

         Автор поетичних збірок „Дубляни"; „Горобина ніч"; „Сріберні ключі"; „Дух Євшану".

          Лауреат премії імені В. Симоненка.

     Лауреат премії „Благовіст" 2004 року за книжку поезій „Дух Євшану".

     Дух Євшану: вибрані поезії / Л. Проць. - Л. : Панорама, 2002. - 272 с. **

 

 

Твори Л. І. Проць

Де життя - заміноване поле : [поезії] / Л. Проць // Дзвін. - 2008. - № 5/6. - С. 2-12. - Зміст: Вік спантеличених традицій ; Після майдану ; Ніби не дурні, і не лежні та ін.

Терпкі хвилини : [вірші] / Л. Проць // Дзвін. - 2000. - № 3. - С. 90-94. - Гадалося: воля... Та де там... ; У космосу проблеми - як і в нас... ; Мій час ; Самоіронічне ; Муки творчості ; Де Кулішеві хутори... ; Чи будем вічні недотепи... та ін.

 

Про творчість Л. І. Проць

Антонишин С. Життя на долоні сніжинки : етюди про поезію Любові Проць / С. Антонишин // Дзвін. - 2003. - № 3. - С. 145-147.

 

2006 р.

 

КОРЖ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Народився в 1938 р. в м. Бобринець Миколаївської області. Закінчив філологічний факультет Дніпропетровського університету. Працював на заводі, згодом в районій  газеті „Новомосковська правда", в якій і надрукував свої перші поезії. Його вірші друкувалися в журналах „Жовтень", „Дніпро", „Прапор", „Україна", у колективних збірках, в республіканських та обласних газетах.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2006 року за поемні цикли „Еней у фазі Січе славі", „Еней при берегах Тавриди", „Еней у чортироях ранку".

Про творчість В. Ф. Коржа

Корж В. „Заздрив я тільки вільним хмарам" : [бесіда з поетом / записала Л. Степовичка] // Слово Просвіти. - 2003. - 14-20 трав. - С. 12-13.

НЕЖИВИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

 

     Народився 9 березня 1957 року в с. Хитцях Лубенського району Полтавської області. Закінчив українське відділення філологічного факультету Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Шевченка.

     Член Національної спілки письменників України (1997). З грудня 1999 р. - голова  Луганської обласної організації НСП України.

     Автор 150 наукових праць та понад 200 публікацій в періодичній пресі: „Григір Тютюнник і Луганщина" (1989); „Луганщина літературна" (1993); „Для рідного слова" (1994); „Від слова до пісні" (1996); „Споріднені творчістю" (1998); „Освячені Шевченковим ім ям" (1998).

 

     Нагороджений знаком „Відмінник освіти України", медаллю Б. Грінченка Луганського обласного благодійного фонду „Благовіст", Почесною відзнакою Спілки письменників України. Лауреат Луганської обласної премії ім. „Молодої гвардії" (1990).

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2006 року за літературо-знавчу книгу „Григір Тютюнник: „Образ України - здавна й по сьогодні".

 

Григір Тютюнник: „Образ України - здавна й по сьогодні" : щоденники, зап. / упоряд. О. І. Неживий. - Луганськ : Знання, 2005. - 261с.*

 

Інші твори О. І. Неживого

Голодомори в Україні у XX столітті : навч. посіб. / О. І. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 327 с.

Григір Тютюнник і Петро Коленський: багатолітнє товаришування / О. Неживий // З ювілеєм, Україно! - Луганськ : Світлиця, 2006. - С. 191-195.

Надія Світлична: світла доля і пам'ять / О. Неживий // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 3. - С. 90-99. - Бібліогр. : с. 99.

Петро Шевченко (Біливода): незакінчена розмова / О. Неживий // Вітчизна. - 2004. - № 9/10. - С. 127-134.

 

СІРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

 

Народився 7 листопада 1931 року в с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області. Відомий поет, прозаїк, драматург і публіцист.

Член Національної Спілки письменників України (1990).

Автор десяти збірок поезії та прози: „Корінь мого роду"; „Голгофа"; „Навпростець по землі", книги „Велика зона злочинного режиму" про переслідування та репресії українських інакодумців у 70-80-х роках минулого століття.

Лауреат премії „Благовіст" 2006 року за книгу „Велика зона злочинного режиму".

 

Велика зона злочинного режиму: про переслідування та репресії укр. інакодумців у 70-80-х роках минулого ст. / В. Сіренко. - Д. : Пороги, 2005. - 268с. *

Інші твори В. І. Сіренка

Батьківщина : [вірш] / В. Сіренко // Дивослово. - 2003. - № 7. - С. 16.

Посеред України : [поезії] / В. Сіренко // Дніпро. - 2001. - № 7/8. - С. 23-24.

 

 

 

Про творчість В. І. Сіренка

Білик С. Жодного друга не зрадив, у жоднім рядку не збрехав / С. Білик // Літературна Україна. - 2002. - 18 трав.

 

 

СТОРОЖУК (Буздиган) ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

 

Народилася 28 березня 1966 р. в с. Білашки Погребищинського району Вінницької області. Закінчила Вінницький педагогічний інститут. Член Національної спілки письменників України (1998).

Автор творів: „Без тижня рік", „Пам'ять шипшини", „Сонцепоклонник".

Лауреат премії „Благовіст" 2006 року за збірку поезії „Третя Пречиста".

 

Твори В. П. Сторожук

Жінко, сумна струно... : балада про кобзу і кобзарів / В. Сторожук // Київ. - 2002. - № 12. - С. 18-25 : фото.

Пам'ять Шипшини. - Вінниця : Континент-Прим, 2000. - 143 с.

Я квітка на імення Материнка : [поезії] /В. Сторожук // Слово Просвіти. - 2009. - 6-12 серп. - С. 12.

 

Про творчість В. П. Сторожук

Руженцева Є. І запашна пелюстка, й шипшинові голки... : [про поезію В. Сторожук] / Є. Руженцева // Літературна Україна. - 2000. - 9 листоп. - С. 9.

 

ТАРНАШИНСЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА

 

Народилася 4 березня 1952 р. на Рівненщині. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1976).

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури XX ст., інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України .

Авторка прозових та поетичних творів: „Сходження на Фудзіяму" (1999); збірника літературно-критичних текстів „Сезон вічності"; монографії „Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури" (2001); низки біобібліографічних видань із серії „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління", зокрема: „Валерій Шевчук: „Мав дерзновення бути самим собою"; „Євген Сверстюк:  „Свобода думки, духу й чину..."; „Ірина Жиленко: „Я так люблю життя земне!".

Лауреат літературних премій ім. акад. О. Білецького за літературно- критичні тексти, зібрані у книжці „Сезон вічності" (2001), І. Кошелівця за монографію „Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноукраїнської літератури" (2001).

Лауреат премії „Благовіст" 2006 року за збірку нарисів про відомих українських письменників, літературознавців - Ліну Костенко, Івана Світличного, Валерія Шевчука, Ірину Жиленко, Михайлину Коцюбинську, Євгена Сверстюка та інших (серія „Шістдесятники: профілі на тлі покоління").

 

Валерій Шевчук: „Мав дерзновення бути самим собою": біобібліогр. нарис / Л. Тарнашинська; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 2002. - 111 с. - (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління).

Василь Симоненко: „Україно, ти моя молитва... ": біобіліогр. нарис / Л. Тарнашинська; Нац. парламент. бібліотека України. - К., 2007. - 120 с. - (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління).

 

 

Інші твори Л. Б. Тарнашинської

  Закон піраміди : діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л. Тарнашинська. - К. : Пульсари, 2001. - 263 с.  

Луна мовчить : лірика / Л. Тарнашинська. - К. : Поліграф Консалтинг, 2005. - 54 с. 

Оповідання / Л. Тарнашинська // Березіль. - 2004. - № 12. - С. 25-53. -Зміст: Знак місячного затемнення ; Запорожець ; Дуля ; Сорочине гніздо ; Їдкий жовтень.

Парасоля на кожен дощ : новели, оповід., маленькі повісті / Л. Тарнашинська. - К.  : Неополима купина, 2008. - 260 с.

Презумпція доцільності : абрис сучас. літературознав. концептології. -К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 534 с.

Сезон вічності : літ.-критич. тексти / ред. та упоряд. І. Трач. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2001. - 127 с.

Художня галактика  Валерія Шевчука: постать сучас. укр. письменства на тлі західноєвроп. л-ри. - К. : Вид-во О. Теліги, 2001. - 223 с.

Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду / Л. Тарнашинська  // Слово і Час. - 2005. - № 6. - С. 42-52.

Про творчість Л. Б. Тарнашинської

Бартко О. Час, що не минає / О. Бартко // Слово і Час. - 2002. - № 2. - С. 87-89. - Рец. на кн : Сезон вічності: літ.-критич. тексти / Л. Тарнашинська. - Париж ; Л. ; Цвікау,  2001. - 128 с.

Тарасюк Г. З висоти вічності і моменту / Г. Тарасюк // Вітчизна. - 2002. - № 9/10. - С. 142-146.

Людмила Тарнашинська : наук.-допом. покажч. / Л. Тарнашинська. - К., 2006. - 118 с.

         Хороб М. Нескінченне сходження людської душі : [проза Людмили Тарнашинської] / М.  Хороб // Слово і Час. - 2000. - № 3. - С. 45-48. 

 

2007 р.

 

ГУМЕНЮК НАДІЯ ПАВЛІВНА

 

Народилася 2 січня 1950 р. в с. Онацьківці Полонського району Хмельницької області. Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.

 Член Національної Спілки письменників України (1995).

У 1992 році у видавництві „Каменяр" побачила світ перша збірка поезій „Країна світла".

Автор книжок для дітей: „Чапики-Чалапики"; „Веселка для Веселика"; „Котилася писанка" та  збірок поезій „Країна світла"; „Однокрил"; „Тайнопис тиші".

Лауреат літературно-мистецької  премії імені А. Кримського.

Нагороджена Почесним Знаком Національної спілки журналістів України.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2007 року за книгу поезій „Тайнопис тиші".

 

Інші твори Н. П. Гуменюк 

  Загублена у голубих дощах : [поезії] / Н. Гуменюк // Київ. - 2009. - № 10. - С. 107-119.

           Золоті ранети : поезії / Н. Гуменюк // Дзвін. - 2005. - № 1. - С. 9-12.

  [Поезії] / Н. Гуменюк // Дніпро. - 2009. - № 11. - С. 82. - Зміст: Ми подорожні ; Ти сядеш на ровер синій.

 

Про творчість Н. П. Гуменюк

Слапчук В. Душа зачепилась за квіти : [про поезію Н. Гуменюк] / В. Слапчук // Київ. - 2001. - №  5/6. - С. 163-164.

 

МАРИНЧИК СТАНІСЛАВ ГАВРИЛОВИЧ

 

Народився 25 липня 1937 року в м. Ічня Чернігівської області. Закінчив філологічний факультет Бєлгородського державного педагогічного інституту. Заслужений працівник культури України.

Автор кінопортретів про видатних земляків „Творець незвичайного", „Чародій", „Повторився в учнях", „Вірність", „Душа до творчості охоча"; книжки „Біле лаття" та творів у 2-х томах.

Лауреат Чернігівської обласної премії ім. М. Коцюбинського.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2007 року за книгу прози у двох томах „Квітка папороті" та „Днів і ночей таємниця".

 

 

 

 

РЯБИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Народився 7 грудня 1936 р.  у с. Забoлотному Крижопільського району на Вінниччині. Закінчив  факультет журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка.
         Член Спілки письменників України (1976).

 Автор десяти книг, серед яких романи: „Берег"; „Вікна"; „Великий літній трикутник"; „Вогнище"; „Земледухи"; „Облава на озброєного вовка" (у співавторстві); „Ще не вмерла Україна"; повісті „Чутки про смерть перебільшено"; „Джерела під зорями".

Лауреат літературної премії ім. М. Коцюбинського.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2007 року за книгу прози „Україна - земля козаків".

 

Інші твори М. О. Рябого

Державні брови і жіночі ноги : фрагм. з сучас. політ.-ерот. детективу „Як із'їсти живу кицьку, щоб не подряпала горло" / М. Рябий // Літературна Україна. - 2007. - 2 серп. - С. 5.

 

СТРУЦЮК ЙОСИП ГЕОРГІЙОВИЧ

 

Народився 17 липня 1934 р. у с. Стрільці на Холмщині (Польща). 1 листопада 1944 р. разом із батьками був депортований з рідного краю у с. Новослобідка Запорізької області. У 1946 р. переїхав на Волинь. Закінчив історико-філологічний факультет Луцького педагогічного інституту. Очолював обласну організацію Всеукраїнського товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка „Просвіта". Нині - керівник літературної студії „Лесин кадуб", що при газеті „Віче" в м. Луцьку.

Твори перекладались польською, білоруською, російською мовами.

Перший лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Агатангела Кримського (1992). 

Лауреат премії „Благовіст" 2007 року за книгу поезії „Десятий день тижня".

 

Десятий день тижня : поезії / Й. Струцюк. - Луцьк : Твердиня, 2006. - 82 с. *

 

Інші твори Й. Г. Струцюка

Вітер часу і наші вітрила : [пам'яті Миколи Вінграновського] / Й. Струцюк // Кур'єр Кривбасу. - 2006. - № 11. - С. 175-180.

Віть розчахнутої блискавки : поезії / Й. Струцюк // Дзвін. - 2003. - № 10. - С. 18-21.

До гавані твого імені : [поезії] / Й. Струцюк // Літературна Україна. - 2009. - 9 лип. - С. 4.

Коливо : кіноповість / Й. Струцюк // Дзвін. - 2007. - № 5/6. - С. 36-63.

Під Корсунем :  оповід.  / Й. Струцюк  // Вітчизна. - 2009. - № 3/4. - С. 35-47.

 

Про творчість Й. Г. Струцюка

Струцюк Й. „Я - це мої твори"... : [розмова з письм.  напередодні 75-літ. ювілею / записав Н. Горик] // Слово Просвіти. - 2009. - 23-29 лип. - С. 6.

Хілуха Л. На гостину до Йосипа Струцюка / Л. Хілуха // Розкажіть онуку. - 2000. - № 9. - С. 58-59.

 

 

2008 р.

 

КРИЛОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Народився 1961 року в с. Городище Корецького району на Рівненщині. Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології Національного університету „Острозька академія". Автор понад 45 наукових праць.

 Член Національної спілки письменників України.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2008 року за поетичну збірку „Моя вселенська тимчасовість".

Моя вселенська тимчасовість : поезія / А. Криловець. - Рівне : Овід, 2006. - 127 с. ***

 

ЛУПЕЙКО ВІКТОР ЮХИМОВИЧ

 

Народився 7 лютого 1929 р. в с. Рубцева Краснолиманського району Донецької області. Закінчив історико-філологічний факультет Станіслав-ського педагогічногоінституту.

Автор поетичних збірок: „Ніжний кремінь" (колектив. зб.); „Осягнення сущого"; „Сиве кування зозулі"; прозових - „Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами?"; „Світочі і лжепророки"; „У світі українських інтелектуалів".

 Лауреат премії імені Г. Косинки.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2008 року за книгу прози „На крутих роздоріжжях".

 

На крутих роздоріжжях : проза / В. Лупейко. - К. : Вид-во О.Теліги, 2007. - 343 с. : іл. *

 

Інші твори В. Ю. Лупейка

Древлянські нотатки : [поезії] / В. Лупейко // Літературна Україна. - 2009. - 12 лют. - С. 4. - Зміст: Думка біля знищеного узлісся ; Під амбасадою; Добриня та ін.

Звуки мови : [вірш] / В. Лупейко // Слово Просвіти. - 2008. - 3-9 лип. - С. 6.

Клич чорнозему : повість / В. Лупейко // Дніпро. - 2007. - № 7/8. - С. 93-120.

         Непатріотична сповідь : [поезії] / В. Лупейко // Літературна Україна. - 2004. - 29 квіт. - С. 7. - Зміст: Жбурляйте в мене люте каменюччя ; Мої шляхи світліли в просині.

Світочі і лжепророки : есеї  / В. Лупейко. - Л. : М. П. Коць, 2004. - 468 с.

Сльозина : образок / В. Лупейко // Літературна Україна. - 2005. - 13

жовт. - С. 8.

 

 

Про творчість В. Ю. Лупейка

П'янов В. З думою про велике : [про письм. В. Лупейка] / В. П'янов // Літературна Україна. - 2004. - 29 квіт. - С. 7.

 

СОФІЄНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ

 

Народився 12 вересня 1952 р. в с. Степанівка Драбівського району Черкаської області. Закінчив факультет кібернетики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.

Автор поетичних збірок „Материк світла"; „Голодне коріння"; „Воскресіння". Друкувався в альманахах, антологіях, часописах.

Лауреат міжнародної премії імені Богдана Лепкого, премії фонду ім. Лариси та Уляни Целевич-Стецюк (США), М. Масла.

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2008 року за збірку поезій „Воскресіння".

 

Інші твори О. А. Софієнка

І є за що любити Україну : [поезії]  / О.  Софієнко // Дивослово. - 2000. - № 6. - Зміст: Пісня ; В саду Максима Рильського ; Хрести(рондель) ; Розп'ятий катрен ; Пасхальна писанка.

 

 

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

 

Народилася 9 вересня 1964 р. на Черкащині. Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут. Працює викладачем у Черкаському університеті.

Лауреат літературної премії ім. В. Симоненка (2002).

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2008 року за книгу  „Поетичний гербарій".

 

 

Про творчість В. М. Коваленко

Кошова І. „Цей ліс, як ми..." : спроба інтерпретації / Інна Кошова // Слово і Час. - 2004. - № 9. - С. 54-58.

 

ЩИРИЦЯ ПАВЛО

 

  Народився  у 1982 р. у м. Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру. Належить до покоління поетів, іменованого „двотисячники". Очолює музичний гурт „(Не) тутешні".

Переможець Всеукраїнського фестивалю поезії та авторської пісні „Відкриті небеса" (2006), лауреат міжнародного літературного конкурсу „Гранослов-2006". Твори публікувалися в періодиці, а також - в Інтернеті у перекладі польською - в часописі „Люблін".

Наприкінці 2007 р. у видавництві „Фоліо" вийшла перша збірка  П. Щириці „Територія братства".

Лауреат літературної премії „Благовіст" 2008 року за збірку поезій „Територія братства".

 

Територія братства : поезії / П. Щириця. - Х. : Фоліо, 2007. - 108 с. *

 

Інші твори П. Щириці

Місто вертепних видінь : [поезії] / П. Щириця  // Київ. - 2007. - № 10. - С. 109-122. - Зміст: Знакове ; Місто вертепних видань ; Передчуття Фенікса та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         _____________________________________________________________

* Національна парламентська бібліотека України http:www. nplu.kiev.ua/

** Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського http:www. nbuv.gov.ua/

*** Книжкова палата України ім. І. Федорова http:www. ukrbook.net/

 

 

 

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка