Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарстваАграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань, що надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у квітні-червні 2009 р.
Бюлетень складається із шести розділів:

  1. Загальні питання
  2. Землеробство та рослинництво
  3. Тваринництво та ветеринарія
  4. Новини захисту рослин
  5. Техніка АПК
  6. Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом     авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

Укладач –          С. Багира, головний  бібліотекар відділу
економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка     

Загальні питання

Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України  в СОТ / В. Я. Амбросов, В. М. Онегіна // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15-24.
Артиш В. І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 117-120.
Бейбу Д. Глобальна продовольча криза: новий виклик стійкості сільського господарства / Д. Бейбу // Економічний часопис - ХХІ. – 2009. – № 3-4. – С. 27-29.
Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 59-67.  
Борщ А. Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України / А. Г. Борщ // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 111-116.
Будзяк В. М. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві / В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 12-16.
Бусуйок Д. Види органів державного управління земельним фондом / Д. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 92-95.
Бутко М. П. Регіональні особливості формування ринку землі в Україні / М. П. Бутко // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 87-90.
Гуторов А. О. Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств / А. О. Гуторов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 55-62.
Давиденко Н. М. Удосконалення механізму забезпечення конкурентоспроможності корпоративного підприємства АПК / Н. М. Давиденко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 3. – С. 115-119.
Зборовська Ю. Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю. Л. Зборовська, О. О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 113-118.
Квітка Г. АПК – величезна діра, де зникають бюджетні кошти? / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 35.
Кириленко І. Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 44-46.
Кириченко О. А. Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні питання економіки. – 2009. – № 5. – С. 207-222.
Клокар О. О. Роль соціально-трудових відносин у формуванні трудової мотивації аграріїв / О. О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 125-130.
Кушніренко В. Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України / В. Кушніренко // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 2. – С. 34-36.   
Львов В. Як оцінити працю фермера? / В. Львов // Діловий вісник. – 2009. – № 4. – С. 17.
Мазур Н. А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 73-77.
Мельниченко І. В. Обліково-аналітична система сільсько-господарського підприємства: сутність і структура / І. В. Мельниченко // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 98-102.
Новаковський Л. Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку земельних відносин в Україні / Л. Я. Новаковський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 21-23.
Омельченко О. Криза системи фінансування села та виробництва на селі / О. Омельченко // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 16-17.
Остапчук Ю. М. Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису / Ю. М. Остапчук, О. В. Сікачина // Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 104-109.  
Павленко О. М. Конкурентоспроможність вітчизняного агропродовольчого виробництва на ринках ЄС / О. М. Павленко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 81-83.
Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 47-53.
Петраковський О. В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку / О. В. Петраковський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 129-134.   
Плахтій Т. Ф. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку в підприємствах АПК / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 100-105.  
Подолянчук О. А. Вплив бухгалтерських нововведень на доходи сільськогосподарських підприємств / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 106-110.  
Пономарьов С. Агрокомплекс має стати локомотивом української економіки / С. Пономарьов // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 14.
Правдюк О. Л. Особливості фінансової політики для аграрних підприємств / О. Л. Правдюк // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 84-87.
Присяжнюк М. В. Законодавче забезпечення земельного ринку / М. В. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 33-35.
Рижков О. Аграрні інженери: відродження Асоціації / О. Рижков // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 104.
Резнік Н. П. Організаційно-економічний механізм інвестування аграрної сфери АПК / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 100-105.
Россоха В. В. Технологічний чинник у розвитку сільсько-господарського виробництва / В. В. Россоха // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 66-70.
Руденко М. М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основих засобів аграрних підприємств / М. М. Руденко // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 63-67.
Сидоренко О. Імідж аграрної України знову під загрозою! / О. Сидоренко // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 12-13.
Субботович Ю. Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / Ю. Л. Субботович // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 78-82.
Сулима М. І. Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах / М. І. Сулима // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 88-94.      
Федоров М. М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 4-18.
Червінська Л. Розвиток системи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці / Л. Червінська, С. Мала // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 3. – С. 14-18.
Чирва О. Г. Сучасні тенденції кредитування сільськогосподарського виробництва як шлях підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О. Г. Чирва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 114-116.  
Шмідт Р. М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні / Р. М. Шмідт // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 19-20.    
Шубравська О. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. Шубравська // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 68-76.

Землеробство та рослинництво

Арделян Д. В. Особливості розвитку світового ринку ріпаку / Д. В. Арделян // Економіка АПК. – 2009. – №. 2. – С. 126-129.
Багрій Т. В. Збереження і відродження цукробурякового виробництва в Україні / Т. В. Багрій // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 71-75.
Багрій Т. В. Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні / Т. В. Багрій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 29-31.
Базилюк Я. Б. Державна експортна зернова стратегія України в контексті розвитку світової продовольчої кризи / Я. Б. Базилюк [та ін.] // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 104-112.
Бельдій Н. Ячмінь – культура прибуткова / Н. Бельдій [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 54-56.
Беспалов В. В. Помідори у квартирі і в домі / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 4-5.
Бондарчук А. А. Перспективи розвитку картоплярства в Україні / А. А. Бондарчук // Вісник аграрної науки. –  2009. – № 4. – С. 21-23.  
Вигера С. Інтегрований захист посівів соняшнику / С. Вигера // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 76-84.
Від перших гібридів кукурудзи до сучасних гібридів ріпаку // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 62-63.   
Власов М. Диво природи – женьшень / М. Власов // Дім, сад, город. – 2009. – № 6. – С. 16-17.
Гораш О. С. Вплив сорту та умов року на якість пивоварного ячменю / О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 24-27.
Грищенко Р. Є. Гречка: і крупа, й медонос / Р. Є. Грищенко // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 8-9.  
Доронін В. А. Вплив умов пророщування насіння цукрових буряків на його якість залежно від питомої маси / В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 24-26.
Дудченко В. В. Ринок рису в Україні / В. В. Дудченко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 63-64.
Жовнір І. М. Збільшується інтерес до Ніжинського огірка / І. М. Жовнір // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 6. 
Жолобецький Г. Виробництво фруктів у Нідерландах / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 56-58.
Жолобецький Г. Тенденції розвитку фруктового бізнесу / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 44-46.  
Зубець М. В. Нарощування виробництва зерна потребує його розумного використання / М. В. Зубець, Б. Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 5-9.
Квітка Г. Коноплі без дурману збуджують хіба що промисловість / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 70-73.
Ковбасюк П. М’ята перцева – цінна лікарська та ефірно-олійна культура / П. Ковбасюк // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 56-60.
Колесніченко О. Біодизельна проблема! : [ріпак] / О. Колесніченко // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 60-62.
Конопольський О. Технологічні аспекти вирощування ярого ячменю / О. Конопольський, В. Драбанюк // Пропозиція. –  2009. – № 4. – С. 60-62, 64, 67-68.
Крохмаль О. А. Ожина – культура майбутнього / О. А. Крохмаль // Дім, сад, город. – 2009. – № 6. – С. 20.
Культура нових можливостей! Експерт з ріпаку рекомендує... // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 54.
Лебедєв К. А. Стратегія розвитку зернопродуктивного підкомплексу України / К. А. Лебедєв // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 119-123.
Мартиненко Г. Гречка в інтенсивному сільськогосподарському виробництві / Г. Мартиненко, І. Шаблико // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 52-53.
Маслак О. Ринок ріпаку приваблює стабільністю / О. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 36-37.
Мілієнко М. Ринок сортових ресурсів цукрових буряків в Україні: нові та перспективні сорти / М. Мілієнко, Є. Яковлєв // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 64, 67, 69.
Поляков О. Кунжут і особливості його вирощування / О. Поляков, О. Нікітенко // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 72-75.
Стасіневич С. Солодке + гірке вирішення проблем України в цукробуряковій галузі / С. Стасіневич // Пропозиція. –2009. – № 5. – С. 48-51.  
Тибель В. В. Калина – символ України, дівочої краси й жіночності / В. В. Тибель // Дім, сад, город. – 2009. – № 6. – С. 12-15.
Федоренко С. Сильфія пронизанолиста / С. Федоренко // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 69.
Чмирь С. М. Ефективність ринку зерна / С. М. Чмирь // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 117-120.
Шульгіна Л. М. Вітчизняні сорти перцю менш вибагливі / Л. М. Шульгіна // Дім, сад, город. – 2009. – № 6. – С. 4-7.
Щербаков В. Роль олійних культур у підвищенні ефективності аграрного виробництва / В. Щербаков // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 64-66, 68.
Щербаков В. Роль олійних культур у підвищенні ефективності аграрного виробництва / В. Щербаков, Т. Яковенко // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 64-66, 68.  
Щурик М. В. Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в Карпатському макрорегіоні / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 91-98.
Яворова Г. В. Ринок ріпакового насіння та олії: тенденції і перспективи / Г. В. Яворова // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 121-125.    

Тваринництво та ветеринарія

Бірта Г. О. Відгодівельні та забійні якості помісей свиней / Г. О. Бірта // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 32-34.
Волинець Л. К. Ботулізм норок / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 41.
Волинець Л. К. Щоб теля народилося здоровим / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 43.
Гавриленко М. Нормандська молочна порода / М. Гавриленко, Ю. Полупан // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 128-129.
Грибкове ураження зернових та комбікормів // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – С. 25-27.     
Дикун А. Високоприбуткове свинарство: погляд на Данію / А. Дикун // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 126-127.
Дикун А. Об’єднання заради успіху: молочні перспективи України / А. Дикун // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 24-25.
Коломієць П. М. Догляд за молодняком мангалів / П. М. Коломієць // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 42.  
Кравцова А. В. Оцінка та облік тваринницької продукції в сільському господарстві / А. В. Кравцова // Економіка АПК . – 2009. – № 3. – С. 135-140.  
Кудрявцева Л. Молочне скотарство: курс на ефективність / Л. Кудрявцева // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 124-126.
Кучеренко Т. Ринок м’яса овець і кіз: малувато буде... / Т. Кучеренко // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 46-49.  
Кучерук О. Породи і селекційна робота в тваринництві / О. Кучерук // Дім, сад, город. – 2009. – № 6. – С. 40-41.
Лашко О. І. Корова у дворі / О. І. Лашко // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 28-29.
Остапів Д. Д. Цитохромоксидазна активність сперми бугаїв та якість сперміїв / Д. Д. Остапів // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 31-34.  
Подобєд Л. Компенсаційна годівля дійного стада в екстремальних умовах літньої посухи / Л. Подобєд // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 126-128.  
Полупан Ю. Інтенсивне молочне скотарство Ізраїлю / С. Полупан, М. Гавриленко // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 122-124.
Пономарьов С. Африканська чума українським свиням не загрожує / С. Пономарьов // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 130.
Славов В. В. Моделювання умов виробництва у тваринництві / В. В. Славов, М. І. Фурса // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 39.
Терешко Б. Експериментальна апробація пробіотика за перорального застосування / Б. Терешко [та ін.]  // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – С. 28-30.
Чумак Р. Хімічний склад органів і тканин курок-несучок при споживанні ехінацеї пурпурової / Р. Чумак // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – С. 33-35.   

Новини захисту рослин

Большакова В. Колумбійська галова нематода – особливо небезпечний карантинний організм / В. Большакова // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 90-91.
Гродський В. Розетковість, або дрібнолистість плодових / В. Гродський, О. Приходько // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 88.
Дерменко О. Фузаріоз колоса озимого тритикале / О. Дерменко // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 90, 92.
Довгань С. Вовчок соняшниковий / С. Довгань, Г. Козак // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 86-88.
Довгань С. Шкідник номер один пшеничного поля – клоп шкідлива черепашка / С. Довгань, Д. Фещин // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 90-92, 94, 96.
Захист томатів від альтернаріозу та фітофторозу // Дім, сад. город. – 2009. – № 6. – С. 28.
Зозуля О. Люмакс – новий крок у захисті рослин / О. Зозуля // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 98-99.
Ільченко Л. Фитал – важлива складова сучасних технологій / Л. Ільченко [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 93.
Інтегрований контроль над бур’янами в агроценозах кормових і зернофуражних культур // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
Каліпсо безпечний для бджіл та нещадний до шкідників! // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 2.
Каушан О. О. Сучасна технологія захисту томатів та картоплі проти альтернаріозу і фітофторозу / О. О. Каушан // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 11. 
Кифорук І. Галера – ефективний засіб проти бур’янів у посівах ріпаку / І. Кифорук // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 94-95.
Комплексний захист картоплі та овочів від шкідників та хвороб // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 3.
Кульмінська Л. Почорніння деревини винограду / Л. Кульмінська, Л. Конуп // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 84-86. 
Олійник О. В. Озимий ріпак: стратегія успіху / О. В. Олійник // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 92-93.
Сидоренко Т. Захист садів до цвітіння / Т. Сидоренко // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 96-97, 99.
Скачок Л. М. Вплив стимуляторів росту на якість насіння ярої пшениці / Л. М. Скачок // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 75-76.    
Слєпцов Ю. В. Які препарати безпечні? / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 26-27.
Стратієвський Д. Вирости продовольчу пшеницю / Д. Стратієвський // Пропозиція. – 2009. –  № 4. – С. 88-89.
Стратієвський Д. Паслін чорний – небезпека для кукурудзи / Д. Стратієвський // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 100.
Термено В. К. Актара + Максим = комплексний захист картоплі і не тільки... / В. К. Термено // Дім, сад, город. – 2009. – С. 41.  
Фокін А. Оцінка асортименту пестицидів і система захисту рису від шкідників / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 97-101.
Фокін А. Попелиці на зернових культурах / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 74-76, 78, 80-82.
Фокін А. Система захисту кукурудзи від шкідників / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 78-82, 84, 86.       

Техніка АПК

Автопоилка и для домашней птицы // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 59.
Бабаянц О. В. Сепараторы САД – надежный помощник для получения высококачественных и здоровых семян / О. В. Бабаянц // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 32-33.
Баварские погрузчики // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 34.
Блоха А. В. Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами аграрного виробництва / А. В. Блоха // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
Бондарчук М. Ю. Роль цінового механізму на ринку сільськогосподарської техніки / М. Ю. Бондарчук // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 94-99.
Бужин О. А. Метод формування собівартості  транспортних робіт у тваринництві в умовах конкуренції / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 3. – С. 120-124.  
Де зберігати зерно? // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 105.
Єранкін О. Місце виробництва біопалива у формуванні маркетингових стратегій підприємств АПК в контексті глобалізаційних проблем / О. Єранкін // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 40-45.
Знаряддя для диференційованого (точного обробітку грунту) // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 50-53.
Марченко В. Огляд пропозицій на ринку тракторів / В. Марченко, В. Несвідомін // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 106-108, 110, 112, 114-115; № 5. – С. 108-110, 112, 114, 116, 118-119.
Марченко В. В. Ринок сільгосптехніки: особливості формування та перспективи ринку сільськогосподарської техніки в Україні / В. В. Марченко, М. М. Гузь // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 26-29.
Марченко В. Огляд пропозицій на ринку тракторів виробництва України та країн СНД / В. Марченко, С. Томашевський // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 116-120, 122, 124.
Марченко В. В. Техніка для механізованого вирощування картоплі / В. В. Марченко, І. П. Садовський // Новини агротехніки. – 2009. – № 2. – С. 40-44.  
Надикто В. Ще раз про TILL та NO-TILL / В. Надикто [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 96-98.
Обприскувачі SOLO – втілення передових технологій // Дім, сад, город. – 2009. – № 5. – С. 44.
Окоча А. Димтиловий ефір – ще один вид альтернативного палива для дизельних двигунів / А. Окоча // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 110-114.
Осьмак А. Мотокультиваторы. Уже не лопата, ещё не трактор / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 48-53.
Осьмак А. Наймасовіший трактор у світі / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 2. – С. 54-57.
Осьмак А. Серце мотоблока / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 2. – С. 46-51. 
Осьмак А. Такие разные работяги. Обзор моделей UTY / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 42-47.
Панічев Р. SІМА-2009: новинки виставки / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 16-21.
Потужний та економічний мотор ММЗ – сучасний трактор // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 31.   
Ревенко І. Обладнання для утримання свиней та умови його ефективного використання / І. Ревенко, Ю. Ревенко // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 102-107.   
Сидоренко О. Погляньте в майбутнє – воно змінюється / О. Сидоренко // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 116-117.
Точність – увічливість найкращих обприскувачів від АМАКО // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 20-21.
Хейнкель Р. Методи внесення рідких мінеральних добрив за допомогою польових штангових обприскувачів / Р. Хейнкель // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 120-123.
Чмирь С. М. Матеріально-технічна база зернового виробництва в умовах ринку / С. М. Чмирь // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 56-58. 
Ясенецький В. А. Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці Агріхорт – 2009 / В. А. Ясенецький // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 12-15.
Ясенецький В. А. Біогазові установки для присадибних і невеликих фермерських господарств / В. А. Ясенецький, В. П. Клименко // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 38-41.    
Ясенецький В. Медалісти виставки SIMA’ 2009 / В. Ясенецький, О. Пономаренко // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 100-102.  

Мінеральні добрива

Адаменко С. Інноваційні добрива від компанії „Нутрітех Україна” / С. Адаменко, С. Гончар // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 74-76.
Волкогон В. Мікробіологи пропонують змінити стратегію удобрення сільгоспкультур / В. Волкогон // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 52, 54; № 6. – С. 50-52.
Гумові добрива з мікроелементами – шлях до підвищення врожайності та якості // Пропозиція. – 2009. – № 6. – С. 71.
Марчук І. Сучасні добрива – на варті врожаю / І. Марчук // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 42-45.
Мікродобрива – мінімум затрат, максимум врожаю // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 58-59.  
Полянчиков С. Роль мікродобрив РЕАКОМ у підвищенні якості зерна / С. Полянчиков // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 59.
Санін Ю. В. Міжнародний досвід фермерів. Застосування добрив БАСФОЛІАР та АДОБ Макро + Мікро, що містять мікроелементи, – вигідне! / Ю. В. Санін // Пропозиція. – 2009. – № 4. – С. 102.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка