Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Іван Мазепа - славетний гетьман України  ББК 91.9 : 63.3 (4 УКР)
            М 18
      
     Іван Мазепа – славетний гетьман України : кат. книжк. виставки до 370-річчя  від дня народження / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. Н. В. Джус, Ю. О. Осадча; відп. за вип. Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2009. – 32 с.

          Каталог книжкової виставки присвячений визначному гетьману України Івану Мазепі з нагоди 370-річчя  від дня його народження. До видання включено документальні ресурси про життя і діяльність гетьмана Івана Мазепи з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.
          Для зручності користування каталогом поданий іменний покажчик з посиланнями на номери позицій основного тексту каталогу.
    Видання розраховано на вчених, істориків, педагогів, бібліотечних працівників, студентську молодь та всіх, хто цікавиться історією України, постаттю провідного гетьмана України Івана Мазепи.


Укладачі:                     Н. В. Джус – завідувач    загального читального залу
                                  Ю. О. Осадча – бібліотекар ІІ категорії загального читального залу

Відповідальна за випуск:         Л. В. Бабій – директор ОУНБ ім. І. Франка

                      
      
                                         „Іван Мазепа – це той герой, вшановуючи якого,
                                           віриш, що, зрештою, і твій народ гідний бачити на
                                           своєму історичному іконостасі більш величнішого
                                           вождя й істинного лицаря, ніж бачив досі, та
                                           зазнати при ньому гучнішої і романтичнішої слави”
                                                                                           Богдан Сушинський


    Ім’я Великого Українця – гетьмана Івана Мазепи – відомо практично кожному громадянину нашої держави. Однак до сьогодні образ гетьмана в масовій свідомості, на жаль, ще мало чим нагадує реального Івана Мазепу. Причини добре відомі. Ім’я цього визначного діяча ось уже майже 300 років перебуває в списку тих, кого Російська імперія нещадно таврувала. Оголосивши його своїм ворогом, вона віками вкорінювала в голови підвладних їй українців наскрізь спотворені уявлення про цю постать, яка насправді гідна найвищої пошани.
    Гетьман України Іван Мазепа (1687 – 1709) був високо інтелектуальною особистістю, здобув ґрунтовну освіту, володів кількома іноземними мовами на різному рівні, мав інтерес до ренесансового бачення правителя держави, сам не відрікався від мистецтв – музики і віршотворення, цікавився архітектурою, книгами на рівні бібліофільства, образотворчим та ужитковим мистецтвом. Наближав до себе богословів та філософів, поетів, митців, архітекторів.
    Розвиток освіти Мазепа бачив як один із магістральних курсів у своїй політиці, приділяючи йому чимало уваги. Зокрема, він підніс значення Київської академії, сприяв заснуванню Чернігівського колегіума, добирав керівників освітнього процесу,  дбав про науки та вчених.
    Гетьман активно сприяв національному книгодрукуванню і прикладному до нього граверству, фінансуючи різні видання особисто. Дбав про церкву і підносив її: по-перше, через будівництво храмів, по-друге, через її мистецьке та обрядове наповнення.
      Універсалами намагався вирівняти відносини між різними верствами населення, постаючи проти зловживань козацької старшини щодо міщан, монастирів та тієї ж старшини щодо біднішого козацтва, піклувався про полегшення тягарів простим трударям. Володіючи сильною персональною владою, застосував колективні форми правління, зокрема Генеральну раду. 
    Сучасники Івана Мазепи високо оцінили його подвижницьку працю. Визначний філософ Феофан Прокопович порівнював його з великим київським князем Володимиром Хрестителем, настільки величними для України були Мазепині діяння. У народі ж ходило прислів’я  „Від Богдана до Івана не було гетьмана”.
    Однак вирішальну свою справу – змагання за незалежність України – Іван Мазепа програв, що стало не тільки його особистою трагедією, а й справжньою катастрофою для всього українства.                             
До біографії Івана Мазепи

Книжкові видання
   1. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі [Текст] / О. М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 287 с. : іл.    
   2. Геник С. Іван Мазепа [Текст] / С. Геник // Геник С. 150 великих українців. – Івано-Франківськ :  Лілея НВ, 2001. – C. 144-147.
   3. Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда [Текст] : іст. досьє / Д. В. Журавльов ;  худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Х. : Фоліо, 2007. – 382 с.
   4. Історія України в особах [Текст] : Козаччина / упоряд., авт. передм. В. М. Горобець. – К. : Україна, 2000. – 302 с. : іл., портр.
   5. Ковалевська О. Іван Мазепа : у запитаннях і відповідях [Текст] / Ольга  Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200 с. : іл.
   6. Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначних її діячів  [Текст] / М. І. Костомаров. – Львів, 1918. – 494 с.
   7. Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман. – К. : Просвіта ; Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 160 с.
   8. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба [Текст] / Б. Крупницький; пер. з нім. О. Струкевича ; передм. та комент. В. М. Горобця. – К. : Україна, 2001. – 238 с. : іл.
   9. Мазепа [Текст] / передм., упорядкув. тексту й іл., комент. Ю. О. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 239 с. : іл. 
   10. Маланюк Є. Illustrimus Dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать [Текст]  / Євген Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч [Текст] / Микола Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 48 с.
   11. Мицик Ю. Іван Мазепа [Текст] / Ю. Мицик. – К., 2007. – 72 с.
   12. Павленко С. Міф про Мазепу [Текст] / С. Д. Павленко ; ред. О. Б. Коваленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248 с.
   13. Павленко С. Іван Мазепа [Текст] / С. Павленко. – К. : Альтернативи, 2003. – 415 с. : іл.
   14. Рент О. П. Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії [Текст] / О. П. Рент, І. А. Коляда ; худож.-оформлювач А. С. Лемчик. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с.
   15. Смолій В. Іван Мазепа :  [Текст] / авт. передм. В. А. Смолій // Володарі гетьманської булави : іст. портр. – К. : Варта, 1994. – С. 385-402.
   16. Сушинський Б. Козацькі вожді України : Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХVІ століть [Текст] : іст. есе  / Б. Сушинський. – Одеса : „Альфа – Омега”, 1998. – С. 488-513.
   17. Українська ідея [Текст] : Перші речники / АН України, Ін-ти нац. відносин і політол., Т-во „Знання” України ; ред. кол. : І. Ф. Курас та ін. – К., 1994. – 180 с.
   18. Українське козацтво : мала енциклопедія / кер. авт. колект. Ф. Г. Турчанко ; Відпов. ред. С. Р. Лях. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 356-357.
   19. Шаров І.Ф. 100 видатних імен України [Текст] / І. Ф. Шаров. – К. : Альтернативи, 1999. – 599 с.
  
Періодичні видання
  
2009
   20. Антоненко П. Порив до волі : [до 370-річчя від дня народження і 300- річчя з дня смерті гетьмана України] / П.Антоненко // Слово Просвіти. – 2009. – 19-23 берез. (№ 19). – С. 11.
   21. Павленко С. Гетьман Іван Мазепа / С. Павленко // Історія в школах України. – 2009. – №  1-2. – С. 41-45.
  
2008
   22. Волосков В. Обережно: „гаврики” / Володимир Волосков // Молодь України. – 2008. – 3-7 квіт. (№ 25). – С. 22.
   23. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська // Історія України. – 2008. – № 39 (жовт.). – С. 22-24.
   24. Савчук Ю. Студії над прапором Івана Мазепи: 300-м роковинам від дня смерті Великого гетьмана присвячується / Ю. Савчук // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 84-105.
   25. Сюндюков І. Іван Мазепа: початок. Що ми знаємо про молоді літа українського гетьмана / Ігор Сюндюков // День. – 2008. – 15 листоп. (№ 208). – С. 7.
  
2007
   26. Бузина О. Мазепа – наш самый знаменитый зрадник / О. Бузина // Сегодня. – 2007. – 31 марта (№73). – С. 8-9 : фото.
   27. Павленко С. Предки Івана Мазепи – черкеси? / С. Павленко // Голос України. – 2007. – 24 жовт. (№ 192). – С. 10.
  
2005
   28. Павленко С. Мазепа з бородою і без неї : [про справжній портр. гетьмана] / С. Павленко  // Голос України. – 2005. – 13 січ. – С. 18-19 :  портр.

2004
   29.  Павленко С. Іван Мазепа та український абсолютизм / С. Павленко // Українське слово. – 2004. – 17-23 берез. – С. 7.
   30. Радовський В. Скільки ж було поховань Мазепи? / Володимир Радовський // Дзвін. – 2004. – № 9. – С. 105-109.
   31. Радовський В. Смерть Івана Мазепи / Володимир Радовський // Дзвін. – 2004. – № 5-6. – С. 125-129.
   32. Станіславський В. Національний герой Іван Мазепа / В. Станіславський  // Слово Просвіти. – 2004. – 19-15 серп. (№ 34). – С. 10.


2003
   33.  За волю та державність // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004. 1 кв. – К., 2003. – С. 88-94.
   34. Стародуб А. Анафема гетьманові Мазепі: факти відомі й невідомі / А.Стародуб // Дзеркало тижня. – 2003. – 23-29 серп.  (№ 32). – С. 31.
   35. Чужакова П. Іван Мазепа здалеку і зблизька / П. Чужакова // Рідна школа. – 2003. – №  5. – С. 64-65.
2002
   36. Лобачев В. Мазепа / В. Лобачев // Наука и религия. – 2002. – №  10. – С.  16-18 ;  № 11. – С. 15-17.
   37. Ткаченко В. Іван Мазепа Колединський (1639-1709): історична довідка / В. Ткаченко // Освіта. – 2002. – 6-13 берез. – С. 10.

2001
   38. Гуляк В. Іван Мазепа – людина та історичний діяч : нетрадиційний урок з історії України  / В. Гуляк // Джерела. – 2001. – № 1-2. – С. 65-70.
   39. Ковтун Ю. Іван Мазепа: виправданий історією / Ю. Ковтун // Дзеркало тижня. – 2001. – 23 серп. – С. 28.
   40. Павленко С. Анафемування Мазепи 2001 року? : [про деякі ст. в газ. „Факты и комментарии”] / С. Павленко // Голос України. – 2001. – 19 трав.
   41. Ситий І. Герб і печатка Івана Мазепи : [історія походження та зображення  родин емблем гетьмана] / І. Ситий // Сіверянський  літопис. – 2001. –  №  5. – С. 38-49 : іл.
   42. Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність / О. Тарасова // Дніпро. – 2001. – № 9/10. – С. 129-132.

1999
   43. Загоронюк Л. Щоб іскрилась Україна на гетьманській булаві : / Л. Загоронюк // Військо України. – 1999. – № 5/6. – С. 35-37 : портр.
   44. Павленко С. Закоханий гетьман : [про реальну історію кохання                       І. Мазепи] / С. Павленко // Літопис Червоної Калини. – 1999. – № 4/6. –                       С. 31-39.
   45. Петренко А. Символічний жест через 290 літ : [про символ. перепоховання праху І. Мазепи у Батурині] / А. Петренко // Українська культура. – 1999. –  № 11/12. – С. 1 : фото.

1997
   46. Мазепа в італійській енциклопедії Бомп?яні / з італ. пер. І. Качуровський // Всесвіт. – 1997. –  № 3/4 . – С. 174-176.

1995
   47. Апанович О. Гетьман Мазепа – будівничий української культури / О. Апанович // Слово і час. – 1995. – №  3. – С. 85-88.
   48. Резакевич К. Про могилу Івана Мазепи / К. Резакевич ; пер. з рум. О. Гайнічеру // Київська Старовина. – 1995. – № 3. – С. 49-53.

1994
   49. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Віче. – 1994. – №1/3. – С. 111-124.
1993
   50.  Січинський  В. Іван Мазепа – людина і меценат  / В. Січинський // Літопис Червоної Калини. – 1993. – № 3/4. – С. 27-33: портр.,  іл. ; № 7/9. – С. 42-50 : іл.
  
Державотворча діяльність гетьмана Івана Мазепи
  
Книжкові видання
   51. Антонович В. Коротка історія Козаччини [Текст] : з ілюстраціями і картою України / В. Антонович. – К. : Україна, 1991. – 158 с. : іл.
   52. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] / упоряд. С. О. Павленко. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с. – Присвячується 300-річчю повстання мазепинців.
   53. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] / Сергій Павленко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 304 с. –  Бібліогр. : С. 180-238.
   54. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники [Текст] / С. О. Павленко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 602 с.
   55. Чухліб П. В. Гетьмани й монархи. Українська держава в українських відносинах 1648-1714 рр. [Текст] / П. В. Чухліб. – К. : Арістей,  2005. – 640 с.
   56. Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Текст] / Валерій Шевчук. –  К. : Либідь, 2006. – 464 с.
   57. Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення з 16-18 століття [Текст] : У 2-х кн. / Валерій Шевчук. – Кн.1. – К. : Грамота,  2007. – 720 с. : іл.
  
Періодичні видання
  
2008
   58. Безотосний М. Україна прямувала до свободи, але шлях їй перетнула московська деспотія: Полтавська битва 1709 року та гетьман Іван Мазепа / М. Безотосний // Українське слово. – 2008. – 26 листоп.-2 груд. (№ 48). – С. 6-7.
   59. Воронцов А. Жизнь „замечательного” предателя : [про укр. гетьмана І. Мазепу] / А. Воронцов // Литературная газета. – 2008. – 2-8 июля (№ 37). 
   60. Ковалевська О. Зняття анафеми з Івана Мазепи: історія питання та сутність реалії / О. Ковалевська // Історія та правознавство. – 2008. – №11 (квіт.). – С. 4-6.
   61. Красильникова Г. Гетьман Іван Мазепа – зрадник чи народний герой?  / Г. Красильникова // Історія України. – 2008. – № 39 (жовт.). – С. 16-21.
   62. „Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями...” Гетьман Іван Мазепа (1639?-1709). Промова до урядників військових і цивільних козацької України напередодні розриву з Москвою 1708 // День. – 2008. – 2 лют. (№ 19). – С. 1-2.
   63. Панченко В. Віч-на-віч з історією: гетьман Мазепа і ми / В. Панченко // Освіта України. – 2008. – 12 лют.
   64. Славинський М. Вустами свідка Полтавської битви / М. Славинський // Чумацький шлях. – 2008. – № 1. – С. 2-7.
   65. Станіславський В. Іван Мазепа в таборі Карла ХІІ: Турецький вектор дипломатичної діяльності / В. Станіславський // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 39-49.
   66. Сюндюков І. Іван Мазепа на терезах вічності : [з міжнар. конф. присвяч. видат. гетьману та його добі] / І. Сюндюков // День. – 2008. – 17 жовт. (№ 187). – С. 6-7.
   67. Щербань О. Іван Мазепа і Опішне / О. Щербань, А. Щербань // Чумацький шлях. – 2008. – № 5. – С. 6-7.
  
2007
   68. Антипович Г. Згадаймо праведників, які змусили світ шанувати Україну: [до 300-річчя від часу обрання Івана Мазепи Гетьманом України] / Г. Антипович // Молодь України. – 2007. – 4-8 жовт. (№ 57). – С. 8. 
   69. Грипас В. Во славу Божу храми будував / В. Грипась // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 30-31.
   70. Кононенко Ю.  Російський історик – про Івана Мазепу : [Таїрова-Яковлєва Т. Мазепа : рец.] / Ю. Кононенко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 5 трав. (№ 79). – С. 8 : фото.
   71. Ониськів М. Державотворець / М. Ониськів // Літературна Україна. – 2007. – 20 верес. ( № 36 ). – C. 1.
   72. Тригуб В. Знайдено нерозкопані архіви Мазепи / В. Тригуб // Музеї України. – 2007. – №  2. – С. 9.
   73. Тригуб В. Шабля Мазепи. Оригінал /  В. Тригуб  // Музеї України. – 2007. – № 2. – С. 14-15.
   74. Тригуб В.  Як ми шукали шаблю Мазепи / В. Тригуб // Музеї України. – 2007. – № 2. – С. 12-13.
   75. Тригуб В.  Знайдено „Батуринський архів” Мазепи / В. Тригуб // Музеї України. – 2007. – №  1. – С. 6-7.
   76. Тригуб В.  Знайдено шаблю Мазепи / В. Тригуб // Музеї України. – 2007. – № 1. – С. 8-10.
   77. Цвілюк С. Драма Полтави: Правда Мазепи і „правда” Петра : чи можна їх поєднати? / С. Цвілюк // День. – 2007. – 1 верес. (№ 146). – С. 7.
  
2006
   78. Гудзик К. Гетьман Мазепа звертається до нас / К. Гудзик // День. – 2006. – 28 лип. (№ 124). –  С. 8.
   79. Давиденко В. Козацька вольність непорушна / В. Давиденко // Слово Просвіти. – 2006. –  7-13 верес. (№ 36). – С. 8 : портр.
   80. Демська-Будзуляк Л. Культурний феномен Івана Мазепи / Л. Демська-Будзуляк // Літературна Україна. – 2006. – 14 верес. (№ 35). – С. 36.
   81. Десятов Д. Чому такою різною буває оцінка діяльності історичної особи? : (Дискусія-дослідження на прикладі вивчення теми „Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи”) / Дмитро Десятов // Історія в школах. – 2006. – №  10. – С. 29-33.
   82. Макеев С. Взлет и падение гетмана Мазепы / С. Макеев // Совершенно секретно. – 2006. – № 3. – С. 24-26. : портр.
   83. Павленко С. Гетьманова „Дума”: наклеп Кочубея чи правда? / С. Павленко // Голос України. – 2006. – 18 листоп. (№ 218). – С. 9 :  портр.
   84. Чубатюк Г. М. Урок-суд „Гетьман Іван Мазепа – зрадник чи національний герой?” / Г. М. Чубатюк // Історія та правознавство. – 2006. –  № 6 (лют.) – С. 24-29.
  
2005
   85. Галата С. „Щоб прихилить Вкраїні раю – було найбільш гріхом моїм” / С. Галата // Демократична Україна. – 2005. – 18 листоп. – С. 10 : портр.
   86. Ластовський В. Відносини гетьмана І. Мазепи та православної церкви в історіографії / В. Ластовський // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 68-79.
   87. Павленко С. Чи зраджував І. Мазепа Карла ХІІ / Сергій Павленко // Пам?ять  століть. – 2005. –  № 1. – С. 90-94.
   88. Павлюк Я. Тут дух Мазепи з нами розмовля... / Я. Павлюк // Українське слово. – 2005. – 21-27 груд. (№ 51). – С. 8.
   89. Помста за любов // Пенсія. – 2005. – №  4. – С. 44-49 : іл.
   90. Слабошпицький М. Історія українського меценатства: розповідь четверта : [І. Мазепа] / М. Слабошпицький // Говорить і показує Україна. – 2005. – 20 жовт. – С. 11 : портр.
   91. Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Я. Ступак // Український  історичний  журнал. – 2005. –  № 1. – С. 138-148.
  
2004
   92. Онуфріїв С. Де заховані скарби гетьмана Мазепи / С. Онуфріїв // За вільну Україну. – 2004. – 20 лип. –  С. 4.
   93. Фалько Я. Уроки Мазепи / Я. Фалько // Робітнича газета. – 2004. – № 64. – С. 4. : портр.,  іл.
   94. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Юрій Фігурний // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4-14.
   95. Якубова Т. Військова діяльність гетьмана Івана Мазепи / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. – 2004. – №  4. – С. 37-39.
  
2003
   96. Пономарева О. Мазепа очима Заходу / О. Пономарева // Слово Просвіти. – 2003. – 15-21 січ. (ч. 3). – С. 10.
   97. Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І. Мазепи / Т. Чухліб // Історія України. – 2003. – № 47.                 – С. 1-10.
   98. Яковлева Т. Г. Мазепа – гетман: в поисках исторической объективности / Т. Г. Яковлева // Новая и новейшая история. – 2003. – №  4. – С.  45-63.
2002
   99. Борисова О. В. Лицарів духу виховує національна церква : [духов. аспект у державотворч. діяльн. гетьмана І. С. Мазепи] / О. В. Борисова / Слово Просвіти. – 2002. – 13-19 груд. – С. 13.
   100. Гоголь М. Роздуми Мазепи / М. Гоголь; упоряд. та переднє сл. Я. І. Дзири // Український  історичний журнал. –  2002. – № 2. – С. 76-83.
   101. Горенко-Баранівська Л. Гетьман Іван Мазепа – фундатор закладів культури і освіти в Україні другої половини 17 - початку 18 ст. / Л. Горенко-Баранівська // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 220-223.
   102. Ковальов В. Якими ж „борцями за незалежність України” були Мазепа й Орлик? / В. Ковальов // Комуніст. – 2002. – 7 серп. – С. 2.
   103. Мицик Ю. Вшановуючи Мазепу та Карла 12 : [про презентацію укр. перекладу праці швед. дослідниці О. Карлсон „Карл 12” в Києво-Могилян. акад.] / Ю. Мицик // Наука і суспільство. – 2002. – № 5/6.  – С. 37-39: іл.
   104. Мицик Ю. А. Міжнародна конференція в Італії „Мазепа та його послідовники” / Ю. А. Мисик // Український  історичний  журнал. – 2002. – № 6. – С. 150-152.
   105. Полонська-Василенко Н. Палій та Мазепа / Н. Полонська-Василенко // Літопис Червоної Калини. – 1992. – № 8/9. –  С. 2-6.
   106. Фігурний Ю. Діяльність гетьмана Івана Мазепи в контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2002. – №  4. – С. 227-229.
   107. Черняховська Г. Меценатство гетьмана Івана Мазепи / Г. Черняховська // Історичний календар 2002. – К., 2002. – С. 345-356.

2001
   108. Горак В. Доноси на гетьмана / В. Горак // ПіК. – 2001. – № 10. – С. 42-43.
   109. Гуляк В. Іван Мазепа – людина та історичний діяч: нетрадиційний урок  з історії України / В. Гуляк // Джерела. – 2001. – № 1/2. – С. 65-70.
   110. Павленко С. Духовні побратими Івана Мазепи / С. Павленко // Пам?ять століть. – 2001. – № 6. – С. 34-56.
   111. Павленко С. Імпічмент Мазепи 1707 року, або Чому Василь Кочубей написав донос / С. Павленко // Голос України. – 2001. – 23 черв. – С. 10 ; 26 черв. –  С. 20.
2000
   112. Островський Я. Мазепа: поміж романтичною легендою та політикою / Ян Островський // Хроніка – 2000. – Вип. 35-36. – С. 201-219.
   113. Охота І. Гетьман Мазепа як предтеча сучасної української політики / І. Охота // Політика і культура. – 2000. – №  42. – С. 31-33.
   114. Рудковський М. Мазепин дзвін / М. Рудковський // Євроцентр. – 2000. – 14 лют. – С. 8.
   115. Черняховська Г.  Меценатство гетьмана Івана Мазепи / Г. Черняховська // Пам’ять століть. – 2000. – №  4. – С. 39-50.
  
1999
   116. Ах, я люблю тебе, Вкраїно!.. // Все для вчителя. – 1999. – № 17/18. – С. 16-17.
   117. Мацьків Т. Справа княжих гідностей гетьмана Івана Мазепи / Т. Мацьків // Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 4 (квіт.). – С. 472-476.
   118. Салій К. Іван Мазепа і  українська  православна церква кінця 17 - поч. 18 століття / К. Салій // Київcька старовина. – 1999. – №  4. – С. 159-163.
   119. Шендрик Л. Затаврований державотворець / Л. Шендрик // Чумацький шлях. – 1999. – № 4/5. – С. 7-9.
   120. Шудря М. Же през шаблю маєм волю / М. Шудря // Демократична Україна. – 1999. –  26 листоп. –  С. 2.
   121. Якубова Т. І. Мазепа у 1709 році (Відступ від Полтави до Очакова) / Т. Якубова // Історія України. – 1999. –  № 47 (груд.). – С. 10-11.
  
1998
   122. Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 1998. – № 6. – С. 134-145.
1997
   123. Хведченя С. Гетьман Мазепа – фундатор київських храмів / С. Хведченя  // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 5/6. – С. 77-80.
  
1995
   124. Апанович О. Гетьман Мазепа – будівничий української культури                / О. Апанович // Слово і час. – 1995. –  № 3. – С. 85-89.
   125. Грушевський М. На українські теми „Мазепинство” і „Богданівство” / М. Грушевський // Київська старовина. – 1995. – №6. – С.2-7.
   126. Іван Мазепа – гетьман України (1687-1709) / уклад. Г. та І. Шовкопляси; передм. Г. Ярової ; біогр. довідка В. Замлинського // Неопалима купина. – 1995. – № 1/2. – С. 235-255: іл.
   127. Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українського мистецтва              / В. Пуцко // Київська старовина. – 1995. –  № 1. – С. 98-104 : іл.
  
1994
   128. Апанович О. Гетьман Івана Мазепа – „зиждитель храмів і скарбів духовних” / О. Апанович // Людина і світ. – 1994. – № 8. – С. 2-4 : іл.
   129. Мазепа І. Маніфест до  українського війська і народу 1708 р. / І. Мазепа // Слово і час. – 1994. – №  4/5. – С. 77-79.
   130. Мацьків Т. Шведи про гетьмана Мазепу / Т. Мацьків // Літопис Червоної Калини. – 1994. –  №  10/12. – С. 2-5 :  іл.
   131. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Віче. – 1994. – № 1/3. – С. 111-124.
1993
   132. Мацьків Т. Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи : [про відзнаки та титули гетьмана] / Т. Мацьків // Київська старовина. – 1993. – № 6. – С. 100-102.
   133. Січинський В. Іван Мазепа – людина і меценат / В. Січинський // Літопис Червоної Калини. – 1993. – № 3/4. – С. 27-33 : портр.,  іл. ; № 7/9. – С. 42-50 : іл.
1992
   134. Сергійчук В. І. Заради всієї України : [про гетьмана І. Мазепу і його час] / В. І. Сергійчук // Всесвіт. – 1992. – № 1/2. – С. 90-95.
  
1990
   135. Брайчевський М.  І. Мазепа: правда і вигадки / М. Брайчевський // Україна. – 1990. –  № 6. – С. 10-12.
  
  
Гетьман Іван Мазепа в  художній літературі та літературознавстві
  
   136. Байрон Д. Г. Мазепа [Текст] / Д. Г. Байрон ; пер. з англ. – Х. : Фоліо, 2005. – 477 с.
   137. Горлач Л. Руїна : (або життя і трагедія Івана Мазепи) [Текст] : іст. роман у віршах / Л. Горлач. – К. : Вид. М. Ляшенко, 2004. – 255 с. : іл.
   138. Гущак І. В. Мазепа [Текст] : поема / І. В. Гущак. – Л. : Кобзар, 1994. – 54 с.
   139. Гюго В. Мазепа : [вірш] / В. Гюго ; з фр. пер. В. Ткаченко // Сучасність. – 2003. – № 1. – С. 5-7.
   140. Дудко Ф. Великий гетьман : іст. роман / Ф. Дудко // Літопис Червоної Калини. – 1998. –  № 13/15. – С. 3-158.
   141. Єнсен А. Мазепа [Текст] : іст. картини / А. Єнсен ; пер. зі швед. Н. Іваничук. – К. : Укр. письм., 1992. – 205 с. : іл..
   142. Іван Мазепа [Текст] : худож.-докум. кн. / упоряд. і передм. Б. Шевчука. – К. : Веселка, 1992. – 132 с.
   143. Лепкий Б. С. Мазепа: Трилогія. Мотря [Текст] : іст. повість у 2 - х т. / Б. С. Лепкий. – Л. : Каменяр, 1991. – 423 с.
   144. Мазепа, гетьман український, у поетичних образах корифеїв української літератури від Шевченка до Сосюри [Текст]. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 309 с.
   145. Могутній дух Мазепи : [уривок з одноймен. повісті М. Литвина] // Все для вчителя. – 1997. – № 21-22 (листоп.). – С. 14-15.
   146. Наливайко Д. Поема „Мазепа” у контексті європейського романтизму [Текст] : літературозн.  дослідж. / Д. Наливайко – К. : Веселка, 2006. – 30 с.
   147. Пушкин А. С. Полтава [Текст] : поэма / А. С. Пушкин. – М. : Дет. лит., 1983. – 87 с.
   148. Руданський С. Мазепа : поема / С. Руданський // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 36-47.
   149. Словацький Ю. Срібний міф України. Поезії. Драми [Текст] / Ю. Словацький. – Л. : Світ, 2005. – 303 с.
   150. Сосюра В. М. Мазепа [Текст] : лірика / В. М. Сосюра. – К. : Дніпро, 2001. – 221 с.
   151. Старицкий М. Молодость Мазепы [Текст] : роман / М. Старицкий; предисл., сост. и науч. ред. Н. В. Левчик. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1997. – 981 с. : ил.
   152. Старицький М. Молодість Мазепи : іст. роман /  М. Старицький // Київ. – 1993. – № 10 - 12.
   153. Стецик І. Мазепа, гетьман України : роман / І. Стецик ; пер. з фр. Г. Філіпчука ; післямова В. Сергійчика // Всесвіт. – 1992. – №  1-2. – С. 3-95.
   154. Шевченко Т. Чернець [Текст] : вірш / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К. : Дніпро, 1976. – С. 320-324.
   155. Шевченко Т. Іржавець [Текст] : вірш / Т. Шевченко // Шевченко Т. Кобзар. – К. : Дніпро, 1994. – С. 353-356.
   156. Шевчук В. Брама смертельної тіні : драма: [про І. Мазепу] / В. Шевчук. // Київська  старовина. – 1995. –  № 6. – С. 40-71.
  
   157. Алексєєнко Л. Гетьман Іван Мазепа в літературі / Л. Алексєєнко // Історія України. – 2000. – верес. (№33). – С. 2-3.
   158. Войтюк В. Д. Образ Івана Мазепи в європейській літературі : засід. літ. студії / В. Д. Войтюк // Шкільна бібліотека. – 2005. – № 10. – С. 64-75.
   159. Волков А. Великий гетьман : [Мазепа в худож.  л-рі] / А. Волков // Зарубіжна література. – 1998. – Ч. 25-28. – С. 47-55.
   160. Ганіч Н. Історична постать гетьмана Мазепи в європейських літературах / Н. Ганіч // Зарубіжна література. – 2003. – груд. (№ 45). – С. 7-9.
   161. Горак Р. Крик Івана Мазепи : післямова до трилогії Б. Лепкого „Мазепа” / Роман Горак // Дзвін. – 1991. – №  2. – С. 91-107.                       
   162. Гриневич В. Образ І. Мазепи як генерального писаря в романі Михайла Старицького „Руїна” / В. Гриневич // Українська література в загальноосвітніх школах. – 2003. – № 8. – С. 18-21.
   163. Припась В. Задля піднесення України: гетьман Іван Мазепа і ренесанс національної культури / В. Припась // День. – 2007. – 26 січ. (№ 13). – С. 8.
   164. Де справжній портрет Мазепи? : [інтерв’ю з О. Ковалевською] // Голос України. – 2006. – 2 черв. (№ 100). – С. 10 : іл.
   165. Донцов Дм. Гетьман Мазепа у західноєвропейській літературі / Дмитрій Донцов; пер. з рос. О. Лупія // Слово і час. – 1994. – № 4-5. – С. 79-85.
   166. Ковалевська О. Кіно- та відео образи Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі / О. Ковалевська // Історія в школах України. – 2009. – № 1-2. – С. 45-49.
   167. Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі 17 – 20 ст. / О. Ковалевська // Історія України. – 2001. – лип. (№ 27-28). – С. 3.
   168. Лавренчук В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві: художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі ХІХ століття / В. Лавренчук // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 39-43.
   169. Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменстві: інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літературі                     / В. Лавренчук // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 12. – С. 10-15.
   170. Лавренчук В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві                      / В. Лавренчук // Українська  мова та література. – 2007. – №  48. – С. 3-9.
   171. Липак Н. Огляд творів мистецтва присвячених великому українському гетьману Івану Мазепі / Н. Липак // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 31-33.
   172. Матвіїшин В. Образ гетьмана України Івана Мазепи в західно-європейському красному письменстві / В. Матвіїшин // Обрії. – 1997. – № 2. – С. 34-38.   
   173. Мішуков О. В. Віддзеркалення історичної постаті гетьмана Мазепи в європейській літературі / О. В. Мішуков // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 12. – С. 55-56.
   174. Мішуков О. В. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрах  європейської літератури / О. В. Мішуков // Сучасність. – 2000. – № 2. – С. 22- 26.
   175. Мішуков О. В. Образ Мазепи в європейській літературі / О. В. Мішуков // Відкритий урок. – 2002. – № 13-14. – С. 76-79.
   176. Мішуков О. В. Образ Мазепи в європейській літературі : матеріали до інтегр. уроку / О. В. Мішуков // Зарубіжна література. – 2002. – трав. (№17). – С. 13-15.
   177. Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф / Д. Наливайко // Слово і час. – 2002. – № 8. – С. 39-48.
   178. Ніколюк Л. Образ гетьмана України Івана Мазепи у світовій художній літературі : (анот. рек. список л-ри) / Л. Ніколюк, П. Рогова // Освіта України. – 1998. – 11 листоп. – С. 8 ;  18  листоп. – С. 7.
   179. Остапчук В. В. Образ Мазепи у світовій літературі : [урок-зіставлення] / В. В. Остапчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 7. – С. 28-30.
   180. Панченко В. Випадок Мазепи: славетний гетьман очима очима Гоголя й Шевченка / В. Панченко // День. – 2007. – 3 лют. (№ 19). – С. 7.
   181. Поліщук В. Іван Мазепа: версія Михайла Старицького / В. Поліщук // День. – 2008. – 15 лют. (№ 28). – С. 8.
   182. Приходько О. Постать гетьмана Мазепи очима двох слов’янських письменників [Сосюри і Пушкіна] / О. Приходько // Дивослово. – 1999. – № 6. – С. 34-36.
   183. Снохацька Є. Драматичний Мазепа: Спроба типологічного зіставлення образу гетьмана у Л. Старицької-Черняхівської та І. Огієнка / Є. Снохацька // Українська мова та література. – 2006. – №  41-43. – С. 53-54.
   184. Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність : [стосунки гетьмана з жінками в іст. фактах та худож. творах] / О. Тарасова // Дніпро. – 2001. – № 9-10. – С. 129-133.
   185. Хорунжий Ю. Мазепіана „Киевской старины” / Юрій Хорунжий // Київ.  – 2006. – № 12. – С. 151-157.
  
Образ Івана Мазепи в мистецтві
  
   186. Безручко О. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва : [образ І. Мазепи у сучас. укр. кіно] / О. Безручко // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 115-129.
   187. Дюдюк Л. Іван Мазепа в музиці / Л. Дюдюк // Слово і час. – 1999. – № 2. – С.78-79.
   188. Западнюк В. Шедевр з повітки : [про нар. картину із зобр. І. Мазепи пензля Амвросія Ждахи-Смаглія (1855-1927) у музеї І. Гончара в Києві ] / В. Западнюк // Пам’ятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 94.
   189. Іллєнко Ю. Фільм як виклик : [реж. про кф „Молитва за гетьмана Мазепу”] / Ю. Іллєнко; Записав А. Яремчук // Українська культура. – 2001. –  № 2. – С. 20-21: фото.
   190. Ковалевська О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи / О. Ковалевська // Український  історичний журнал. – 2007. –  № 3. – С. 152-167.
   191. Ковалевська О. Образ Івана Мазепи у творах митців української діаспори / О. Ковалевська // Історичний  журнал. – 2007. – № 2. – С. 67-68.
   192. Лисенко Н. Невідоме лібрето Олександра Олеся з його еміграційного архіву : [публ. лібр. до кф „Мазепа” ] / Н. Лисенко // Українська культура. – 2001. – № 2. – С. 37-39 : портр.
   193. Портрет Івана Мазепи / худож. Л. Воєдило // Пам’ятки України. – 1997. – № 4. – С. 25.
   194. Сікачина Т. Достойний син свого народу : [про іст.-мистец. виставку „Гетьман Іван Мазепа: погляд крізь століття” у Львів. галереї мистец.]  / Т. Сікачина // Українська культура. – 2003. – № 8. – С. 4-6 : портр.,  іл.
   195. Тригуб В. Німецький слід ще одного портрету Мазепи / В. Тригуб // Музеї України. – 2008. – № 2. – С. 4-5.


            Інтернет – ресурси про Івана Мазепу


http:// exlibris.jrg.ua/aponowisz/mazepa.html
Апанович О. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/ksk/07vecherskyj.html
Вегерський В. Архітектурні фундації гетьмана Івана Мазепи

http://www.refine.org.ua/pageid-2112-1.html
Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

http://www.litopus.org.ua/coss3/ohl.htm
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба

http://dt.ua/3000/3150/31973
Ковтун А. Іван Мазепа: виправданий історією

http://www.unitest.com.uahist/mazepa/m1.phtml
Щаблі кар’єри

http://ww.novasich.org.ua/index.php?go=News8in=view8id=4014
Легендарний гетьман Іван Мазепа

http://izbornyk.org.ua/coss4/mask.htm
Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709.

http://duda.org.ua/index.pht?option=com_content&task=view&id=513&ltemid=76
Лишега Л. Союз гетьмана Івана Мазепи з шведським королем Карлом ХІІ

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка