Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківщина: минуле і сьогоденняДо щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення” увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які нещодавно поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв спочатку книг, а потім статей.
Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття” та „Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області”, до даного покажчика не включена інформація з цих тем.
Бюлетень розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.


Укладачі:                О. І. Черепович – зав. відділу
                краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка
                  І. А. Боднарчук – головний бібліотекар відділу
            краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:         Л.В. Бабій – директор ОУНБ ім. І. Франка


Тираж 30 пр.
ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Карпатський біосферний заповідник [Карти] / [Ф. Д. Гамор, Ю. Ю. Беркела, В. В. Бундзяк та ін.]. – 1 : 225000. – [Б. м. : б. в.], [2008].
2.    Шевченко Б. А. Физика образования элементарных частиц / Шевченко Б. А. – Изд. 3-е, доп. – [Івано-Франківськ : Місто НВ], 2008. – 106 с.
Дане дослідження ґрунтується на глибокому аналізі вже відомих фактів в сучасній фізичній науці, які стосуються проблеми утворення елементарних частин.
3.    Ядлош-Верста О. М. Аналітична хімія : навч.-метод. посіб. / Ядлош-Верста О. М. ; ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т природн. наук. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 201 с.
У посібнику узагальнено й систематизовано численні відомості з курсу якісного та певних глав кількісного аналізу. Розглянуто кислотно-основний спосіб якісного аналізу катіонів та аніонів, техніку виконання основних аналітичних операцій і аналіз невідомого зразка речовин. Посібник призначений допомогти студентам засвоїти основи аналітичної хімії завдяки  узагальненню та систематизації.

4.    Пуговиця М. У Карпатах – без живого „срібла...” : [з минулого і сучасного форелевого госп-ва в Івано-Франків. обл.] / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2009. – 11 берез. (№ 43).

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

5.    Середюк Б. І. Етюди про галицьких кмітливців і витоки творчості: зб. портр. біогр. нарисів винахідників Прикарпаття з екскурсом в історію винахідництва краю / Б. І. Середюк. – Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2008. – 358 с.
Книга є продовженням започаткованої серії Етюдів про галицьких винахідників, в якій наведено біографічні відомості у поєднанні зі стислим висвітленням інтелектуальних надбань творчих особистостей Івано-Франківщини – вчених, конструкторів, дослідників, інженерів-виробничників, самодіяльних авторів.
6.    Процак Р. Колії нашого краю / Р. Процак. – Івано-Франківськ :  [Сімик], 2008. – 47 с. : іл.
Видання є путівником по коліях Івано-Франківської області зі спробою якщо не оптимізувати, то бодай поліпшити їхню роботу.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

7.    Вініцковський І. П. Державний дендрологічний парк „Діброва” / І. П. Вініцковський. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 91 с.
В книзі висвітлюється видовий склад екзотів та ботанічно-лісівнича характеристика їх основних лісоутворювачів в урочищі „Діброва” Богородчанського лісництва.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

8.    Фізична реабілітація при патології опорно-рухового апарату : моногр. / [В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Д. В. Сарабай та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 410 с.
Монографія присвячена актуальним питанням боротьби з наслідками перенесених захворювань і травм, вродженої патології опорно-рухового апарату. У книзі на сучасному рівні представлено узагальнений матеріал і власний досвід авторів щодо методів поетапного оздоровлення хворих із застосуванням фізичних вправ і масажу в лікувально-реабілітаційних закладах, амбулаторних умовах.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ

9.    Букатка-Чоланюк М. П. Символ свободи і єдності / М. П. Букатка-Чоланюк. – Косів : Писаний Камінь, 2008. – 67 с.
Видання містить історію найперших, а також найцікавіших пам’ятників Т. Шевченку, починаючи від першого публічного пам’ятника-обеліска на Сокільській скелі в с. Тюдові Косівського району Івано-Франківської області.
10.    Бурнашов Г. Таємниця „Вовчого лігва” Гітлера / Г. Бурнашов. – [Івано-Франківськ] : Симфонія-форте, 2008. – 23 с. : іл.
Письменник з Івано-Франківська дослідив та розповідає про утаємничену ставку Гітлера „Верфольф” під Вінницею, надсекретну будівлю цього „вовчого лігва” фюрера, розкриває злочинне єство нацизму.
11.    Дрогичинъ 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-ї річниці коронації Данила Романовича / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. – 186 с.
Видання включає статті провідних дослідників України, Польщі, Росії, Угорщини, Сербії з обширу проблем міжнародного становища Галицької та Волинської земель ХІІ-ХІІІ ст.
12.    Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923 : ілюстр. історія до 90-річчя утворення. – Л. ; Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – 523 с. : іл.
Ювілейне ілюстроване видання стало результатом творчої співпраці великого колективу вчених вищих навчальних закладів і наукових установ Івано-Франківська, Львова, Києва, Чернівців, Тернополя, Ужгорода. Автори прагнули охопити всі основні аспекти минулого ЗУНР, повсякденного життя і побуту місцевого населення в 1918-1923 роках, розкрити досліджувані проблеми через призму фотодокументів та іншого оригінального, автентичного ілюстративного матеріалу.
13.    Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах : [кн.-альб.]. – Л. : Сполом, 2004. – 126 с. : іл.
Книга розповідає про Михайла Дяка, людину, котра насмілилася кинути виклик тоталітарній системі, бо ж метою його життя завжди була Самостійна Українська Держава.
14.    Моєї пам’яті печаль : до 75-х роковин Голодомору в Україні. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 246 с.
Видання містить архівні документи, фотографії та свідчення очевидців з Івано-Франківської області, які дозволяють отримати унікальні дані, роблять історію Голодомору об’ємною через розповіді про долі окремих людей, родин, цілих українських сіл.
15.    Мулик М.  Трагедія нації / М. Мулик. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 82 с. : іл.
Дане художньо-публіцистичне видання присвячене 75-річчю Голодомору 1932-1933 рр. Серед матеріалів про трагедію української нації – п’єса, написана на основі розповідей Марії В’юненко, яка пережила ці страхітливі події.
16.    Мунін Г. Б. Визначні пам’ятки Західної України / Г. Б. Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. Гаца. – К. : Книга, 2008. – 174 с. : іл.
У виданні розкрита історія областей Західної України, проілюстрована фотографіями замків і фортець, старовинними зображеннями, портретами власників, їхніми гербами, географічними картами, різноманітними малюнками на історичну тематику (лицарі, зброя, щити, мечі тощо).
17.    Семкіяш М. Стежками історії : кн. для читання з історії України / М. Семкіяш ; Від. освіти Надвірнян. райдержадмін. – Надвірна : [Надвірнян. друк.], 2008. – 222 с.
Автор зупиняється на складних проблемах етногенезу українців, маловідомих сторінках історії держави білих хорватів, ролі загадкових гунів, хозарів на європейському просторі.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

18.    Бофони: грошові документи ОУН і УПА / СБУ ; [авт.-упоряд. О. О. Клименко]. – К. : УБС НБУ, 2008. – 189 с.
Розкрито історію створення та фінансово-господарську роль грошових документів ОУН і УПА – бофонів. Кольоровим друком найбільш повно подано всі відомі боністам в Україні та за кордоном грошові документи та боргові зобов’язання борців за незалежність України.
19.    Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзн. часопис. Ч. 14 : 100 р. від дня народж. Р. Шухевича / [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології]. – Івано-Франківськ : [Плай], 2008. – 580 с.
У збірнику вміщено доповіді та повідомлення, виголошені на Всеукраїнській науковій конференції „Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, яка відбулася 17-18 травня 2007 року в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника.
20.    Пам’ятники героям УПА у Тисменицькому районі. – [Івано-Франківськ : Сімик], [2008]. – 10 с. : іл.
На сторінках буклету представлені пам’ятники й могили учасникам національно-визвольної боротьби 40-50 років ХХ століття на Тисмениччині.
21.    У вирі боротьби : спогади про підпільників ОУН-УПА на території Тисменицького р-ну : мартиролог  підпільників ОУН-УПА, загиблих, засуджених, репресованих, вивезених без суду і слідства. – Івано-Франківськ : Сімик, 2008. – 399 с.
Книга вміщує спогади про героїчну національно-визвольну боротьбу воїнів ОУН-УПА, подає списки героїв, загиблих у боях, а також списки засуджених, репресованих, вивезених родин, які допомагали воїнам УПА, на спецпоселення в 1940-1950 роках ХХ століття у далекі сибірські табори.

С. БАНДЕРА: 100- РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

22.    Бандера С. Перспективи Української Революції / С. Бандера. – 3-є репр. вид. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 712 с.
У цій книзі вміщено вибрані праці Степана Бандери з проблем теорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної революції.

23.    Степан Бандера та його родина / авт.-упоряд.: Петро Арсенич [та ін.]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 367 с.    
          Видання містить історію роду Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери по батьківській і материнській лініях, розповідає про його дітей, онуків, правнуків, про найближчих побратимів по визвольній боротьбі, знайомить з цікавими і маловідомими сторінками його біографії. Книга проілюстрована численними документами і фотографіями.
24.    Велет національної ідеї : зб. творів до 100-річчя від дня народж. С. Бандери. – Коломия : Вік, 2008. – 127 с.
До збірника увійшли прозові та поетичні твори учасників зініційованого і проведеного обласною радою та обласною державною адміністрацією конкурсу до 100-річчя від дня народження Степана Бандери.
25.    Вір! Борись! Перемагай! / Івано-Франків. музей визвольних змагань Прикарпат. краю. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 40 с. : іл.
Видання має на меті донести до найширшого загалу українства інформацію про життя і діяльність найвизначнішого діяча українського визвольгного руху Степана Бандери – людини, яка зміст свого життя бачила в боротьбі за незалежну, самостійну, соборну, Українську державу.
26.    Нагірняк В. Во славу золотого тризуба / В. Нагірняк. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. – 150 с.
Автор розповідає про життя і дяльність видатного політичного і громадського діяча ХХ століття Степана Бандеру. Перед читачем постають події дитинства, юності,  шкільні та студентські роки Провідника ОУН, розгортаються драматичні Львівський і Варшавський процеси над нескореним героєм української нації та його побратимами.  
27.    Сватко Я. Місія Бандери / Я. Сватко. – Вид. 4-е, допов. і випр. – Л. : Галиц. вид. спілка, 2008. – 65 с.
У книзі описано життя і діяльність Степана Бандери, наведені непубліковані в інших виданнях спогади керівника розвідки ОУН Степана Мудрика – „Мечника”, використані матеріали польських, німецьких та радянських архівів.

28.    Бородюк Н. Бандера – з іспанської „прапор” / Н. Бородюк // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 берез. (№ 52).
29.    Ковальчук В. Міжнародна наукова конференція „Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ століття” : [хроніка та інформація про конф. в Прикарпат. нац. ун-ті ім. В. Стефаника] / В. Ковальчук // Мандрівець. – 2008. – № 7. – С. 87-88.
30.    Мельник Г. Степан Бандера: причинки до характеристики особи / Г. Мельник // Дзвін. – 2009. – № 1. – С. 92-98.
31.    Прапор національно-визвольної боротьби: до 100-річчя від дня народж. С. А. Бандери // Знаменні дати : календар. – 2009. – С. 11-18. – Бібліогр. в кінці ст.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

32.    Бабій В.  Богородчани – містечко давнє / В. Бабій. – Івано-Франківськ : [Супрун В. П.], 2008. – 20 с. : іл. – (Богородчанська бібліотека).
Невеличкий історичний штрих до феномену Богородчан як містечка.
33.    Бабій В. Село на Бистриці / В. Бабій, І. Костюк. – Івано-Франківськ : [Нова Зоря], 2001. – 64 с.
Це невеликий історичний нарис про одне з найбільш самобутніх сіл Богородчанського краю – Підгір’я (в минулому – Ляхівці, Бистриця), написаний жителем села Підгір’я Іваном Костюком та краєзнавцем і письменником Василем Бабієм.
34.    Близнюк В. Зібранівка: погляд крізь роки : Сторінки історії села і його школи / В. Близнюк. – Чернівці : [Золоті литаври], 2008. – 96 с.
35.    Буджак М. По забутих стежках : худож.-докум. нарис з історії м. Тлумача / М. Буджак. – Вид. 2-е, доп. – Тлумач : Злагода, 2001. – 153 с. : іл.
Цікава художньо-документальна розповідь про нелегку дорогу Тлумача крізь терни століть на основі архівних матеріалів, публікацій в періодиці різних років, уцілілих фотознімків.
36.    Гембарська В. Зустріч із Маринополем : путівник / В. Гембарська, Д. Гембарська. – Брошнів : [Таля], 2000. – 45 с. : іл.
Путівник містить відомості про історію, пам’ятки архітектури та сакрального мистецтва с. Маріямпіль Галицького району.   
37.    Депутат Б. І.  Перегінське : іст. нариси і новели / Б. І. Депутат. – Івано-Франківськ : [Симфонія форте], 2005. – 100 с. : іл.
Нариси і новели книги ґрунтуються на архівних свідченнях, спогадах і розповідях односельчан. Автор висвітлює історію населенного пункту від сивої давнини до сьогодення, заглиблюється у надзвичайно складні історичні події, відзначає роль особистостей і значення церкви.
38.    Максим’юк М. Пнівська твердиня. – 2-е вид., допов. / М. Максим’юк. – Надвірна, 2008. – 56 с.    
Сторінки монографії знайомлять з подіями, які пов’язані з Пнівським замком, його розквітом і занепадом, із суспільно-політичними процесами в тодішній Галичині, з опришківським рухом.
39.    Процак Р.  Вулицями і майданами міста / Р. Процак. – Івано-Франківськ : [Сімик], 2008. – 87 с.    
Видання подає коротку історію вулиць та майданів  м. Івано-Франківська з переліком перейменувань, інформацію про їхнє місцезнаходження, районування та розмежування.
40.    Розвадовський М. В. З вірою у Бога : Духовні святині Борщева і Борщівської Турки від давнини до сучасності / М. В. Розвадовський. –Снятин : Прут Принт, 2008. – 83 с. : іл. – (Літопис краю).
У книзі йдеться про духовні пам’ятки давнього села Борщева Снятинського району – церкви, хрести, каплиці, а також про сучасні духовні святині с. Борщівської Турки.
41.    Снятине сивочолий : спроба антол. / авт. проект В. Карого. – Снятин : Прут Принт, 2007. – 91 с. : іл.
Авторська антологія поезії та прози літераторів про древнє і, водночас, молоде місто Снятин з нагоди його 850-літнього ювілею. Вміщено також портрети та біографічні відомості про письменників.
42.    Чолій М.  Сторінки історії Рогатина : іст.-краєзн. нарис до 800-річчя Рогатина / М. Чолій. – Т. ; Рогатин : [б. в.], 1999. – 30 с.
Автор подає лише окремі, найсуттєвіші штрихи багатогранної історії  міста Рогатина  та його околиць.

43.    Бойко С. Збирач і охоронець минувшини : [про жителя с. Саджави Богородчан. р-ну В. Мороза, який зібрав експонати та відкрив музей етнографії і побуту села] / С. Бойко // Слово Просвіти. – 2009. – 26 лют.-4 берез.(№ 8). – С. 14.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

44.    Шашкевичіана і Шевченкіана в творчості Володимира Грабовецького : до 200-річчя уродин двох великих українців. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 339 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи).
У книзі перевидаються наукові праці В. Грабовецького з питань Шашкевичіани і Шевченкіани, які доповнюють дві попередні монографії з історії населених пунктів Львівщини с. Підлисся і Черкащини – с. Моринці.
45.    Василечко Л. Літописець рідного краю : [про фотомитця, етнографа-краєзнавця Я. Коваля, уродженця с. Ціневи тепер Рожнятів.  р-ну] / Л. Василечко // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 33-42.  

АРХЕОЛОГІЯ

46.    Кугутяк М. Скельні святилища сокільських вершин / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. –127 с.
Видання знайомить читачів з результатами досліджень ряду унікальних стародавніх культових пам’яток, розташованих на Сокільському хребті в Покутсько-Буковинських Карпатах, зокрема Татарівським, Гарбузівським, Лесівським брамоподібними святилищами, виявленими Карпатською етнологічно-археологічною експедицією Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

ЕТНОГРАФІЯ

47.    Монолатій І. Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу / І.  Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 279 с.
Автор досліджує взаємодію етнічних спільнот в різних політичних ситуаціях – у часи становлення і кризи імперії Габсбурґів, період Австро-Угорщини, а також українського (Західно-Українська Народна Республіка) та польського державотворення (Друга Річ Посполита) 20-тих років ХХ століття.
48.    Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2009 році) : бібліогр. покажч. / Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : Кн.-ХХІ, 2008.–342с.

49.    Збир І. Фольклор Покуття у розвідках чужоземних дослідників кінця ХVІІІ-ХІХ ст. / І. Збир // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 48-57.

ЕКОНОМІКА

50.    Андрейчук У. В. Соціально-економічні проблеми становлення і розвитку податкової системи України в умовах перехідної економіки : моногр. / У. В. Андрейчук. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2007. – 190 с.
Монографія присвячена теоретичному аналізу соціально-економічних проблем становлення і розвитку податкової системи України в перехідний період. Досліджено роль та місце місцевих податків і зборів в податковій системі України, визначено основні шляхи їх реформування.
51.    Івано-Франківська область : Пріоритети. Перспективи. Інвестиції / [Головне упр. з питань євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 12 с. : іл.
В інформаційному буклеті наведено переваги інвестування в економіку Івано-Франківщини. Також подана кольорова економічна карта області.

52.    Палійчук М. Функціонування інфраструктури реґіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу : [на прикл. досвіду Івано-Франків. обл.] / М. Палійчук, В. Шкварилюк, В. Попович та ін. // Реґіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 24-31.
53.    Рахміль В. Віктор Рахміль: „Шосте місце – хоч і в першій „десятці”, проте... це не привід для самовдоволення...” : [бесіда  з начальником контрольно-ревіз. упр. в Івано-Франків. обл.] / записав В. Палажченко] // Фінансовий контроль. – 2009. – № 1. – С. 7-9.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

54.    Макаровський І. П. Національно-державницькі погляди Івана Франка : [моногр.] / І. П.  Макаровський. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008. – 129 с. – (Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; вип. ХІ).
На основі аналізу першоджерел та широкого кола літератури простежуються основні чинники, котрі впливали на формування і розвиток політичного світогляду Івана Франка, розкривається суть його національно-державницьких поглядів, значення їх для консолідації українського народу.
55.    Монолатій І. Жити і давати жити іншим : Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 159 с.
Комплексне дослідження німецького фактора в етнополітичній та конфесійній мозаїці західноукраїнських земель від середньовіччя до першої третини ХХ ст., тривалих німецько-українських взаємин у політичній, економічній і культурній царинах, державно-церковних відносинах тощо.
56.    Основи націоналізму : курс І / Ін-т політ. освіти, ВО „Свобода”. – Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2008. – 92 с.
З виданням цього посібника Всеукраїнське об’єднання „Свобода” сьогодні залучає досвід Партійної школи Соціал-націоналістичної партії України для розбудови партійного Інституту політичної освіти та розпочинає І курс його програми.
57.    Український жіночий рух: історія та соціокультурна перспектива : Всеукр. наук.-практ. конф. Союзу українок України, 12-13 квіт. 2008 р., Івано-Франківськ-Коломия. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. –    158 с.

58.    Лобарчук О. До „лелек” злітаються мігранти : [про прогр. „Я в Україну повернусь”, прийняту на Івано-Франківщині] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 лют. (№ 27). – С. 7.
59.    Назарчук Д. Івано-Франківська ОДА – призер конкурсу „Приязна адміністрація”] / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 25 лют. (№34). –     С. 3.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ

60.    Короп І. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. В. Короп, В. П. Петренко. – Івано-Франківськ : [Факел], 2008. – 207 с.
Розглянуті основні питання, що стосуються різних об’єктів інтелектуальної власності, алгоритми отримання охоронних документів, впровадження та комерціалізація. Використані останні статистичні дані, наведені цікаві приклади.
61.    Реальні моделі корупції у сфері земельних відносин. Шляхи боротьби з ними / [упоряд. М. М. Скиданюк, Т. Р. Рогів]. – [Івано-Франківськ] : [Місто НВ], 2008. – 196 с.
У виданні представлено основні причини корупції у сфері земельних відносин; описано стан земельних ресурсів на території Івано-Франківської області; розглянуто основи земельного законодавства, його принципи, завдання та норми.  

НАУКА
62.    Гоян І. Історія психології : навч.-метод. посіб. / І. Гоян ; О. Семак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.
Книга допоможе читачам розглянути об’єкт і предмет історії психології, функції та завдання історії психології. До кожної теми навчально-методичного посібника додається список літератури.
НАУКОВЦІ КРАЮ

63.    Світло, що залишилося поміж нас : світлій пам’яті Я. А. Барана : [спомини] / [упоряд. М. Турчин, Б. Петришак]. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008. – 121 с. : іл.
Книга присвячена світлій пам’яті науковця-фразеолога, талановитого педагога, доктора філологічних наук, професора Ярослава Андрійовича Барана. Вона містить не тільки спогади про науковця, а й бібліографію його видань та фотографії.

64.    Василь Михайлович Івасів : [про д-ра тех. наук, проф., дир. науково-дослід. ін-ту нафтогаз. енергетики і екології ІФТУНГу з нагоди 60-річчя] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 4. – С. 121-122.
65.    Ексклюзивне інтерв’ю доктора філологічних наук Ігоря Козлика // Зарубіжна література. – 2009. – № 1. – С. 2-5.

ОСВІТА

66.    Андрущенко В. П. Основи сучасної філософії освіти : навч. посіб. /  В. П. Андрущенко, Д. І. Дзвінчук. – К. ; Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2009. – 456 с.
Посібник містить оригінальний аналіз і співставлення різноманітних точок зору українських і зарубіжних науковців на стан і тенденції розвитку філософії освіти як нового сектору сучасної філософії.
67.    Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття : навч. посіб. / за ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 479 с.
У виданні на підставі багатої джерельної бази та архівних матеріалів подано творчі біографії і вибрані твори українських педагогів Східної Галичини кінцяХІХ – перших чотирьох десятиліть ХХ століття, частина з яких продовжили освітньо-виховну діяльність у 1940-2000-х рр. поза межами рідної землі. Більшість із представлених персоналій зовсім невідомі широкому загалу.
68.    Грицишин М. Від свята до свята : сценарії виховних заходів Укр. гімназії № 1 / М. Грицишин, Г. Марків. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. – 175 с.
Оригінальні сценарії різних свят, вечорів, імпрез допоможуть читачам у підготовці цікавих заходів, заохотять до власних творчих пошуків.
69.    Малик І. В. Технократизм в освіті ХХІ століття / Малик І. В. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 206 с.
У дослідженні запропоновано цілісну концепцію еволюції технократизму як соціального явища, висвітлено його генезис, семантичну природу, сутність, зміст і форми, а також механізм його самовідтворення засобами освіти.
70.    Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій : [моногр.] / Федорук П. І. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 324 с.
Монографія присвячена актуальним проблемам створення адаптивних систем дистанційного навчання та контролю знань із використанням інтелектуальних Інтернет-технологій. Створено програмний комплекс, який реалізує адаптивну систему дистанційного навчання та контролю знань.

71.    Лобарчук О. 27 націй в одній школі : [про ЗОШ № 3 м. Івано-Франківська] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 29 січ. (№ 15). – С. 16.

 ІСТОРІЯ ОСВІТИ

72.    Королюк І. Уклін тобі, школо : до 40-річчя з дня існування середньої школи у Ганьківцях / Королюк І. – Снятин : Прут Принт, 2008. – 127 с.
Автор запрошує простежити історію розвитку школи в селі Ганьківцях Снятинського району від початку ХІХ ст. і до сьогодення, подає епізоди становлення освіти на Україні, в Галичині, на Покутті і, зокрема, в селі на підставі архівних матеріалів та наукових видань.

ТУРИЗМ

73.    Івано-Франківщина туристична. – Івано-Франківськ, 2008. – 16 с.
Буклет подає інформацію про різні види туризму в області, фестивалі, народні промисли, туристичні дива.
74.    Івано-Франківщина [Образотв. матеріал]. – [Б. м. : б. в.], [2008]. – 1 папка (12 арк.) : фото.
Листівки про цікаві туристичні об’єкти на території області.

75.    Горобець І. Україна-Румунія. Два боки однієї писанки : [про турист. привабливість Прикарпаття] / І. Горобець, М. Короп // Міжнародний туризм. – 2009. – № 1. – С.136-137.
76.    Данилюк І. Трам-пам-пам по горах : [прогулянка „Карпатським трамваєм”] / І. Данилюк // Міжнародний туризм. – 2009. – № 1. – С. 126-128.  
77.    Лобарчук О. Край високих гір, чистих річок і туризму : [турист. принади Івано-Франків. обл.] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 13 січ. (№ 3). – С. 8-9.
78.    Пасховер А. Докатились уже : [про турист. бізнес на Прикарпатті] / А. Пасховер // Корреспондент. – 2009. – № 5. – С. 32-34.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

79.    Палій Н. Краса духовна у вишитті : [про вист. робіт сестер Пархуць в ОУНБ ім. І. Франка] / Н. Палій // Експрес. – 2009. – 29 січ. (№ 12). – С. 11.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

80.    Грабовецький В. Героїчне минуле України у поетичній спадщині Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 27 с.
У  книзі підібрані поетичні сторінки літопису героїчного минулого України з безсмертного „Кобзаря” Тараса Шевченка.
81.    Грабовецький В. З історії некрополя Маркіяна Шашкевича : до 200-річчя з дня уродин / Грабовецький В. ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 15 с.
Видання досліджує історію передчасної смерті, похорону і перезахоронення Маркіяна Шашкевича на  Личаківському цвинтарі у Львові.
82.    Грабовецький В. „Кобзар” Тараса Шевченка – безсмертний у віках України : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 11 с.
Подається інформація про перше видання „Кобзаря” Тараса Шевченка в Україні та світі (ХІХ-ХХ ст.).
83.    Грабовецький В. Поетизовані сторінки історії героїчного минулого із творчості Маркіяна Шашкевича : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 23 с.
У виданні представлений літопис героїчного минулого України в поезії і прозі Маркіяна Шашкевича.
84.    Грабовецький В. Тарас Шевченко і поема „Гайдамаки” : до 200-річчя з дня народж. / Грабовецький В. ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 39 с.
85.    Кононенко В. Мова у контексті культури : [моногр.] / Кононенко В. ;  Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Акад. пед. наук України. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 391 с.
У монографії висвітлено теоретичні засади нової галузі знань – лінгвокультурології, проблем формування мовної особистості як носія культурної інформації. Визначені культурологічні аспекти мовостилю Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського.
86.    Мафтин Н. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ століття: парадигма реконкісти : [моногр.] / Мафтин Н. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 355 с.
Монографія присвячена аналізові ідейно-художніх особливостей західноукраїнської та еміграційної прози міжвоєнного двадцятиріччя ХХ століття. На багатому фактичному матеріалі досліджуються чільні закономірності розвитку художньої свідомості вказаного періоду, простежуються пошуки митцями шляхів до вироблення „національно-органічного стилю”.
87.    Медицька М. Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття: рецепція і типологія / Медицька М. – Івано-Франківськ : [Третяк І. Я.], 2008. – 314 с.
Вперше в українській літературній компаративістиці системно вивчається важлива проблема українсько-польських літературно-мистецьких взаємин кінця ХІХ – поч. ХХ століття. Досліджується творчість видатного польського драматурга, театрального діяча і художника Станіслава Виспянського (1869-1907).
88.    Мироненко М. П. Повість про гордіїв вузол / Мироненко М. П. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 123 с.
Автор, член Національної спілки письменників України, колишній політв’язень мордовських таборів, роздумує про владу, звичайних людей, про шляхи виходу із глухого кута сьогодення.

89.    Боднар М. „Молитва до мови” дитячими устами : [про літ.-мистец. свято „Мова моя солов’їна” в Нар. домі „Просвіта” м. Івано-Франківська] / М. Боднар // Слово Просвіти. – 2009. – 12-18 берез. (№ 10). – С. 6.ФОЛЬКЛОР

90.    Багірова В. Дванадцять свят : розробка темат. свят Е. Маркс / В. Багірова. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 233 с.
На сторінках книги йдеться про різні святкування впродовж українського християнського, звичаєвого і культурно-мистецького року.
91.    Драбчук І. Сілецьке весілля : присвяч. 570 р. першої письмової згадки про с. Сілець / І. Драбчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2008. – 95 с. : іл.
Зібрано та досліджено весільний обряд с. Сілець Тисменицького району, значна увага приділена фіксації ладканок – давніх весільних співанок.
92.    Манів З. О. БУДЬМО ! : вітання та побажання з днем народж. / З. О. Манів. – Івано-Франківськ : [Гостинець], 2007. – 416 с.
У своїх привітаннях і побажаннях автор намагається подати і стисло описати навколишнє природне середовище, серед якого людина народилася і проживає, як воно облагороджує і збагачує духовно.
93.    Мовна У. В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : [моногр.] / У. В. Мовна; НАН України, Ін-т народознав. – Л. : [б. в.], 2006. – 206 с.
У монографії комплексно досліджується сукупність пов’язаних з бджільництвом народних уявлень, повір’їв, календарних обрядів, прикмет, приписів, табу, пересторог, ворожінь, віщувань, магічних практик, замовлянь, фольклорних зразків, розкривається їх семантичне наповнення.

МИСТЕЦТВО

94.    Життя в танці : (Спогади про Дану Пономаренко). – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2008. – 122 с.
Ця книга – спомин і пам’ять вдячних учнів, колег, шанувальників, родини про особливу жінку, танцюристку, артистку балету, хореографа-постановника з Прикарпаття, педагога, наставницю, подругу і ніжну матір – Дану Пономаренко.
95.    Мельник Л. Емілія Бережницька / Л. Мельник. – Коломия : Вік, [2008]. – 127 с.
На основі живопису та споминів життя Е. Бережницької автор простежує процес становлення й розвитку відомої в Україні малярки, яка силою свого духу, своєї віри у майбутнє української нації виховує покоління українців.

96.    Качкан В. Талант, різаний вітрами : [про нар. майстра по худож. різьбленню з дерева Д. Сивака] / В. Качкан // Слово Просвіти. – 2009. – 22-28 січ. (№ 3). – С. 14-15.
97.    Лобарчук О. Повертаюся, бо маю малювати : [про засл. майстра нар. творчості, худож. П. Хому] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 27 січ. (№ 13). – С. 10.

МУЗИКА

98.    Івано-Франківська дитяча музична школа №1 : 105 років / Упр. культури міськвиконкому, Головне упр. туризму і культури ОДА. – [Івано-Франківськ] : [б. в.], [2008]. – 31 с. : іл.
В буклеті подається історія музичної школи, її структура, інформація про викладачів та  випускників школи.
99.    На славу Божу заколядуймо! : колядки, щедрівки, йорданські пісні та віншівки, записані у с. Марківці, Красилівка та Старі Кривотули / [упоряд. М. Гавадзин]. – [Івано-Франківськ : Тіповіт], 2008. – 266 с.
Зібрано найпопулярніші та найхарактерніші перлини народної творчості, що побутують і звучать у виконанні художніх колективів сіл, вуличних гуртів колядників та церковних хорів на Тисмениччині.
100.    Снісаренко А. „Тайстра”. „Чугайстри”. „Тайстра” : / А. Снісаренко ; О. Свєтков. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 95с. : іл.
Стисла хронологічна оповідь і срогади сучасників про творчий та життєвий шлях одного із представників славної плеяди вокально-інструментальних ансамблів Гуцульщини.
101.    Черепанин М.  Естрадний олімп акордеона : моногр. / М. Черепанин, М. Булда ; Міжнар. творч. центр Яна Табачника. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 256 с.
Монографія присвячена комплексному вивченню і відтворенню цілісної картини художніх напрямків сучасної акордеонно-баянної музики другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., детермінованих динамікою розвитку світової музичної культури.

102.    Атаманюк Ю. Гуцул, що грає на всіх інструментах [Р. Кумлик, кер. капели „Черемош”, музикант-віртуоз, мешкає в м. Верховина] / Ю. Атаманюк // Українська думка. – 2009. – 3 січ. (№ 1). – С. 7.
103.    Співець Прикарпаття: до 100-річчя від дня народж. А. Й. Кос-Анатольського // Знаменні дати : календар. – 2009.  – С. 233-244. – Бібліогр. в кінці ст.   
104.    Трохановський В. Коломия: музична столиця раз на рік : [про муз. фест. ім. А. Кос-Анатольського] / В. Трохановський // Україна. – 2009. –  № 1. – С. 69.

ТЕАТР

105.    Поетичний театр : поетичні вистави, сцен., інсценізації творів укр. і світової л-ри з репертуару нар. театру поезії „Орфей”, 1994-2007 роки. – [Коломия] : Вік, 2008. – 254 с.
Роботи, які представлені в цьому збірнику, пройшли апробацію перед глядацькою аудиторією в Будинках культури, клубах міста Коломиї і області.

106.    Лобарчук О. Театр у новому статусі : [Колом. обл. театр – академічний] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 21 січ. (№ 9). – С. 16.
107.    Чайковський Д. У театрі я був щасливий : [розмова з колиш. голов. режисером Івано-Франків. обл. театру / записав В. Шандро] // Слово Просвіти. – 2009. – 22-28 січ. (№ 3). – С. 11.
108.    Юзюк І. Единбург 2008: рік гуцулів : [про участь Колом. муз.-драм. театру ім. І. Озаркевича у фест. „Фріндж”] / І. Юзюк // Український театр. – 2008. – № 6. – С. 8-9.
 
РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

109.    Кастро Р. Ісус любить тебе / Р. Кастро, М. Кастро. – [Івано-Франківськ] : Апостол, [2008]. – 139 с.
Ця книга допоможе кожному читачеві прийняти і пережити Божу любов, яка має силу перемінити наше життя. Теми, які тут піднімаються, супроводжуються молитвами.

110.    Бородюк Н. Гість у дім – Бог у дім : [про міжнар. культ.-мистец. фест. „Різдво в Карпатах”] : фоторепортаж / Н. Бородюк // Урядовий кур’єр. – 2009 – 24 січ. (№ 12). – С. 9.
111.    Крайній І. Четверте Різдво для четвертої влади : [про культ.-мистец. фест. „Різдво в Карпатах”] / І. Крайній // Україна молода. – 2009. – 20 січ. (№ 9). – С. 15.
112.    Назарчук Д. Журналістам показали „Різдво в Карпатах” / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 20 січ. (№ 8).СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

113.    Вісник Прикарпатського університету: Історія. Вип. ХІІ-ХІІІ. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2007. – 238 с.
114.    Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. Вип. 7. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 112 с.
115.    Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Вип. ХХІV.– Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 342 с.
116.    Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Вип. ХХV. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 382 с
117.    Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. ХІІ-ХІІІ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – 274 с.
118.    Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. Вип. ХІ. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 144 с.
119.    Еврика – ІХ : зб. студ. наук. праць. – Івано-Франківськ : [Плай], 2008. – 242 с.
 


Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка