Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарстваАграрний комплекс України є одним із найбільших і найважливіших секторів економіки. Від рівня його розвитку, стабільності функціонування, особливо сільського господарства, залежить як розвиток зовнішнього і внутрішнього ринків, матеріальний добробут населення, так і продовольча безпека держави в цілому.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань.
Бюлетень складається із шести розділів:
  – Загальні питання
  – Землеробство та рослинництво
  – Тваринництво та ветеринарія
  – Новини захисту рослин
  – Техніка АПК
  – Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом  авторів та книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.
                                   Укладач – С. Багира, головний бібліотекар
                                   відділу економіко-виробничої літератури
                                   ОУНБ ім. І. Франка
Тираж 25 пр.
Загальні питання             
Алієва Х. Економіко-правові питання реформування аграрних відносин у сфері державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Х. Алієва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 52-55.
Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі / В. Амбросов // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 67-73.
Барабаш А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземними й юридичними особами / А. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 48-51.
Большаков В. Бенчмаркінг як джерело інформаційних операцій спеціального призначення в процесі моніторингу правового забезпечення підприємництва в АПК / В. Большаков // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 39-42.
Брусенко М. А. Узгодженість теорії та права у контексті вимог до державного планування сталого зростання сільського господарства / М. А. Брусенко // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 48-55.
Горьовий В. П. Економічні інтереси особистих селянських господарств / В. П. Горьовий, В. К. Збарський // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 70-72.
Загурський О. М. Державне регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 100-107.
Камінська Т. Г. Первинна облікова документація та її інформативні властивості / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 112-117.
Квітка Г. Антикризові аграрні нотатки на тему: „Хто винен і що робити?” / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 6-9. 
Копитець Н. Г. Сутність і значення інфраструктури аграрного ринку / Н. Г. Копитець // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 121-122.
Краснюк П. П. Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення кредитного менеджменту / П. П. Краснюк // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 75-84.
Лупенко Ю. О. Інвестування розвитку сільського господарства /  Ю. О. Лупенко, Є. І. Лупенко // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 59-62.    
Михайлов Ю. Економічна криза в Україні: все ще попереду / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 6-11.
Наконечний Т. С. Системні властивості розвитку агропромислових економічних систем: маневреність, гнучкість, адаптивність / Т. С. Наконечний, О. В. Ігнатова // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 27-32.
Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні / О. Настіна // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 23-25.     
Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств  і тенденції його подальшого розвитку / М. А. Однорог // Актуальні питання економіки. – 2008. – № 11. – С. 137-144.
Про індексацію ставок земельного податку та грошової оцінки землі у 2009 році // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 10.
Сидоренко О. Дорадництво – ефективний інструмент упровадження державної аграрної політики / О. Сидоренко // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 20-21.
Слєпцов В. АПК на голодному бюджетному пайку, або Невже курка, яка несе золоті яйця, не має права на збалансований раціон? / В. Слєпцов // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 6-9. 
Супрун О. М. Подолання наслідків кризи в аграрному секторі економіки / О. М. Супрун // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 34-39.
Фесенко Р. В. Суть, значення та основні передумови розвитку експортної діяльності сільськогосподарських підприємств / Р. В. Фесенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 135-139.
Чудновець І. В. Економічні наслідки застосування імпортного тарифу як інструмента митного регулювання / І. В. Чудновець // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 107-111.
Ярема Л. В. Аспекти побудови економічного механізму інтеграції на підприємствах агропромислового комплексу / Л. В. Ярема // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 115-122.
Землеробство та рослинництво
Арутюнян М. А. Гриби і овочі у підвалі / М. А. Арутюнян // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 28.
Беспалов В. В. Культура огірків на вікні / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2009. – № 1. – С. 7.
Беспалов В. В. Овочі на вузьких грядках / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 3-4.
Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику / Ю. Боброва // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 54-57.
Гауе О. Сівба навесні 2009: вирощуємо ярий ріпак з низькими затратами, як у Канаді! / О. Гауе // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 70-72.
Гладких О. Українське хмелярство: стан та перспективи / О. Гладких, І. Штанько // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 58, 60-62, 64, 67, 68.
Демченко Р. Ринок картоплі в Україні / Р. Демченко // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 41-43; № 3. – С. 40-41.
Квітка Г. Посівна: криза в країні – криза на ланах / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 10-11.
Ковбасюк П. Високопоживні багатокомпонентні однорічні травосумішки / П. Ковбасюк // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 78-81.
Кондратенко П. Адаптивний сортимент ягідних культур української селекції / П. Кондратенко, В. Павлюк // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 46-48, 50.
Костін Г. Комплексаційний спосіб обрізання винограду / Г. Костін // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 72-74, 76.
Маслак О. Зернові перспективи України / О. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 34-37.  
Маслак О. Ринок соняшнику: втрачені надії / О. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 56-58.
Маркуш В. М. Розмножуємо лимон / В. М. Маркуш // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 34-35.
Миронова О. Кому потрібний український цукор? / О. Миронова // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 38-39.
Поляков О. Перспективи вирощування гірчиці / О. Поляков, В. Журавель // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 54-56.
Рябова С. А. Кабачок – „смугастик” / С. А. Рябова // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 10.
Саблук Р. П. Фінансові проблеми розвитку зерна в Україні / Р. П. Саблук, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 69-75. 
Савченко Ю. І. Використання коштів державної підтримки галузі хмелярства / Ю. І. Савченко // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 72-76. 
Сало І. А. Ринок ягід в Україні: проблеми та перспективи / І. А. Сало // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 22-25.
Сидор В. Співвідношення правового режиму земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна / В. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 54-56.
Сирай В. Ф. Помідор на грядці, як хліб на столі / В. Ф. Сирай // Дім, сад, город. – 2009. – № 1. – С. 4-6.  
Сисолін П. Українська земля – багатство держави / П. Сисолін // Техніка АПК. – 2009. – № 11-12. – С. 6-7.
Сніговий В. С. Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни на насіння / В. С. Сніговий, С. П. Голобородько // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 14-17.
Стасіневич С. Криза солодкого чи підсолодження кризи? (низькі ціни на цукор: благо чи зло) / С. Стасіневич // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 36-37. 
Танчик С. П. Розвиток органічного землеробства в Україні / С. П. Танчик  // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 11-15.
Фелів О. Цільове призначення землі та відповідальність за його порушення / О. Фелів, О. Столярська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 3-6.
Черниченко І. Двоврожайна культура картоплі. Весняне садіння / І. Черниченко   // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 68-70.
Шутенко Т. О. Спосіб збирання насінників цукрових буряків / Т. О. Шутенко // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 79-80. 
Щурик М. В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 107-114. 
Ярий ріпак – перспектива, технологія та сорти // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 57.
Тваринництво та ветеринарія    
Баланс цезію-137 в організмі відгодівельних бугайців / Савченко Ю. І., І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 39-41.
Березовський М. Євростандарти у свинарстві: максимум ефективності / М. Березовський // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 29-31.
Бірта Г. О. М’ясні якості свиней за різних рівнів годівлі / Г. О. Бірта // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 25-28. 
Борисевич Б. Стан копитцевого рогу корів за різних умов утримання та догляду / Б. Борисевич, В. Каплуненко, М. Косінов та ін. // Тваринництво України. – 2009. – № 1. – С. 39-42.
Вишневська О. М. Ресурсний потенціал тваринництва підприємств сільських територій / О. М. Вишневська, О. В. Калюжна // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 32-37.
Волинець Л. К. Небезпечне захворювання після родів / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 42.
Горлова О. Д. Втрати в технологічних процесах відтворення, ягніння та вирощування ягнят у період підсосу / О. Д. Горлова // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 2. – С. 40-43. 
 Гришко В. Природну резистентність поросят-сисунів можна стимулювати / В. Гришко // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – С. 34-37.  
Дієтична птиця – в перспективі : [індики] / О. Гадючко, О. Катеринич, О. Терещенко [та ін.] // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 124-128.
Єфіменко С. Монбельярдська порода / С. Єфіменко, М. Гавриленко // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 118-119.
Каплун Г. Курс на тваринництво / Г. Каплун // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 26-27.
Квітка Г. Молочний прорив / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 32-33. 
Квітка Г. Українське меню: ковбаса без м’яса / Г. Квітка // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 50-51.   
Кирилюк О. Ф. Державна підтримка розвитку птахівництва / О. Ф. Кирилюк // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 73-74.
Коваленко Г. Як забезпечити високу продуктивність курей / Г. Коваленко // Дім, сад, город. – 2009. – № 1. – С. 24-25.  
Коваль Т. П. Вплив віку першого отелення на відтворну здатність корів / Т. П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 29-32.
Коваль Т. П. Вплив паратипних чинників на ефективність довічного використання корів української червоної молочної породи / Т. П. Коваль // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 2. – С. 37-39.
Комалова І. Німецькі свинарі надають перевагу будівництву ферми поруч з будинками / І. Комалова // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 124-126.
Комарніцька О. П. Проблемні аспекти розвитку галузі тваринництва та шляхи їх роз’язання / О. П. Комарніцька // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 23-27.
Крилова Л. Свинарство: розвиток у поєднанні наукової та виробничої програм / Л. Крилова // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 127-128, 130.
Куциняк І. Особливості підшкірного жиру косулі та дрібної рогатої худоби за вмістом насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот – важливого показника харчової цінності продуктів / І. Куциняк, Р. Кравців // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – С. 32-33. 
Ладика В. Світовий молочний ринок: стан та перспективи / В. Ладика, О. Маслак // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 42-43.
Лазнюк І. Майстри свинячої справи / І. Лазнюк // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 31.
Логвиненко В. Профілактика післяродових захворювань корів / В. Логвиненко // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – С. 28-31.
Мамчур Л. В. Оцінка сучасного стану виробництва м’яса в Україні / Л. В. Мамчур // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 55-58.    
Микитюк Д. С. Малозатратна технологія виробництва свинини / Д. С. Микитюк // Пропозициія. – 2009. – № 1. – С. 40-42.
Микитюк Д. Як в „Асканійському” молоко виробляють / Д. Микитюк  // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 28-30.
Новак Н. Б. Діагностика провірусної ДНК вірусу лейкозу великої рогатої худоби / Н. Б. Новак  // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 22-24.
Подобєд Л. Рахіт – марна надія на ефективне птахівництво / Л. Подобєд // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 121-123.
Романенко В. П. Молекулярно-генетична ідентифікація ентеровірусів свиней / В. П. Романенко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 30-35.
  Святківська Є. На ринок м’яса знову очікують зміни / Є. Святківська // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 38-40.
Терещенко Б. Для зміцнення імунітету телят / Б. Терещенко  // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 24-27.
Тивончук Я. Формування та розвиток ринку молока і молокопродуктів в Україні / Я. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 131-136.
Тучик А. Макуха з ріпаку покращує якість молока / А. Тучик  // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 128-129.
Усаченко Л. М. Вплив мікроелементної корекції раціонів на м’ясні якості бугайців / Л. М. Усаченко  // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 35-38.
Харченко Т. Б. Ринок молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Т. Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 122-126.
Новини захисту рослин
Довгань C. Зберегли зерно у полі, збережемо і в коморі / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 86-88, 90, 92-95. 
Довгань С. Цьогорічна фітосанітарна ситуація на полях може стати напруженішою / С. Довгань  // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 74, 76, 78, 80, 82, 84.
Застосував АДЕНГО – отримав додатковий урожай! // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 86-87. 
Здорова розсада – високий урожай! // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 11.
Інноваційні технології в захисті рослин // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 108.
Олійник О. В. Зважене рішення – правильне рішення! / О. В. Олійник // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 102-103.
Сикало О. Карантинні буряни в умовах України / О. Сикало // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 88-89; № 2. – С. 96-97; № 3. – С. 100-101.
Скала 400, к.с. Новий препарат ПОЛІСТЕМНОЇ дії проти парші та сірої гнилі // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С.84. 
„ТерраВіта”: з вірою в майбутнє // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 22-23.
Флінт Стар 520 SC – неперевершений захист // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 106.
Фокін А. Протруєння насіння: історія та сучасний асортимент / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 78-81.
Фокін А. Система захисту конюшини від шкідників / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 90-94, 96.
Фокін А. Система захисту ярої пшениці від шкідників і хвороб / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 88-96.
Фокін А. Система захисту ріпаку / А. Фокін // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 98-103. 
Чоловський С. Протизлакові гербіциди – Шквал та Стилет Якому препарату надати перевагу? / С. Чоловський // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 104-105. 
Януль В. П. Економічний „терорист” на посівах соняшнику / В. П. Януль // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 86-87.
Техніка АПК
Булгаков В. Сучасний стан наукового забезпечення державної технічної політики країни у сільському господарстві / В. Булгаков // Техніка АПК. – 2008. – № 9-10. – С. 8-11.
Булгаков В. Дослідження ударної взаємодії виконуючого робочого органа бурякозбиральної машини з тілом коренеплоду при вібраційному викопуванні цукрових буряків / В. Булгаков, І. Головач // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 7-13.
Булгаков В. М. Моделювання руху причіпного льонозбирального комбайна по поверхні грунту / В. М. Булгаков, А. Ю. Горбовий // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 54-56.  
Ветохин В. Систематизация рабочих органов для рыхления почвы на основе физики процесса / В. Ветохин // Техніка АПК. – 2009. – № 9-10. – С. 21-25.
Відцентрові насоси: способи використання в сільському господарстві // Пропозиція. – 2009. – №. 3. – С. 116-117.
Горбовий А. Принципи роботи машини для механічного збору та знищення колорадського жука / А. Горбовий, Р. Шеремета // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 31-32. 
Горячкін В. Покажчик вмісту рідини в цистернах обприскувача ОМ-20 / В. Горячкін, О. Мележик, В. Коваль // Техніка АПК. – 2009. – № 9-10. – С. 39-41.
Дранішніков О. Мотолебідка / О. Дранішніков // Новини агротехніки. – 2008. – № 6. – С. 52-53.
Драпуля О. Новини „EuroTier-2008’’ / О. Драпуля // Новини агротехніки. – 2008. – № 6. – С. 19-23.
Жуковський О. „Технік Енерджі”: попри кризу, зростаємо! / О. Жуковський // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 20-21.
Занько М. Нове обличчя зернозбиральних комбайнів сімейства „Єнісей” / М. Занько // Техніка АПК. – 2009. – № 9-10. – С. 29-31.
Легкодух Н. Пристрій для контролю параметрів роботи двигуна / Н. Легкодух // Техніка АПК. – 2009. – № 9-10. – С. 47-48. 
Лімонт А. Площа посіву льону-довгунця як фактор машиновикористання в рослинництві / А. Лімонт // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 35-37.
Марченко В. В. Сівба зернових. Сучасні провідні технології та машини для сівби зернових культур / В. В. Марченко // Новини агротехніки. – 2008. – № 6. – С. 36-42.
Марченко В. Огляд пропозицій на ринку тракторів / В. Марченко, В. Несвідомін // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 118-122, 124.
Мележик О. Підвищення ефективності обприскування пестицидами / О. Мележик // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 33-34.
Михайлович Я. Проблема зберігання сільгосптехніки (машин для внесення пестицидів) / Я. Михайлович, А. Рубець // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 114-120.
Мігальов А. Технічний рівень і експлуатаційні   якості сучасних технічних засобів для зрошення / А. Мігальов, В. Сидоренко // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 38-41.
  Мотокультиватори і мотоблоки „Євро”: 5 років гарантії, надійність, економічність, багатофункціональність // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 40-41.
Німецька агротехнічна досконалість + український чорнозем = високий врожай! // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 98-99. 
Оверченко Б. Перспективи та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б. Оверченко // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 110-115.
Осьмак В. Заготівля і зберігання соломи / В. Осьмак // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12.  – С. 47-50.
Резніков І. Конструкційно-технічні схеми маніпуляторів доїльних апаратів  / І. Резніков // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 57-58.    
Рубець А. Залежність зміни маси зерна в бункері від часу роботи зернозбирального комбайна /А. Рубець // Техніка АПК. – 2008. – № 9-10. – С. 37-38.
Славінський В. Особливості поверхневого обробітку грунту в садах за інтенсивною технологією із застосуванням крапельного зрошення / В. Славінський // Техніка АПК. – 2008. – № 9-10. – С. 37-38.
Слєпцов Ю. Зліт і падіння сільгоспавіації / Ю. Слєпцов // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 112-115.
Смоляр В. Комфорт для господаря / В. Смоляр // Пропозиція. – 2009. – № 2. – С. 122-123.
Солона О. Методика розрахунку вібраційних млинів від помелу сипких матеріалів / О. Солона, О. Цуркан // Техніка АПК. – 2008. – № 9-10. – С. 34-35.
Теплиця ХХ1 століття // Дім, сад, город. – 2009. – № 3. – С. 8-9.
Фіялка М. Комбікорми для сільських замовників / М. Фіялка // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 110-111.
Фіялка М. Обгрунтування параметрів модульного змішувача комбікормового агрегату / М. Фіялка // Техніка АПК. – 2008. – № 11-12. – С. 44-47.
Черепухін В. Експлуатаційно-технологічні показники перспективних МТА в нових технологіях вирощування зернових культур / В. Черепухін, С. Паєвський, О. Кочев // Техніка АПК. – 2008. – № 9-10. – С. 25-29.
Чибіскова Г. С. Оцінка впливу міжнародного ринку біопалива на ринок зерна та олії в Україні / Г. С. Чибіскова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 83-94.   
Ясенецький В. А. Інновації у сфері  техніки для ВРХ / В. А. Ясенецький // Новини агротехніки. – 2008. – № 6. – С. 27.
Ясенецький В. А. Як забезпечити селище власною енергією / В. А. Ясенецький // Новини агротехніки. – 2008. – № 6. – С. 43-45.   
Мінеральні добрива
Адамень Ф. Ф. Продуктивність зернопаропросапної сівозміни залежно від рівня мінерального живлення / Ф. Ф. Адамень // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 11-13.
Бовсуновський О. П’ятий елемент постіндустріального світу / О. Бовсуновський, С. Чорний // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 66-70.
Дегодюк С. Е. Вплив тривалого внесення добрив на вміст і якість гумусу сірого лісового грунту / С. Е. Дегодюк // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 57-60.
Здор Г. Біогенні елементи в наноформі вирішення питання мікродобрив / Г. Здор // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 71.
Носко Б. С. Післядія добрив на фосфатний режим чорноземів України / Б. С. Носко // Вісник аграрної науки. – 2008. –  № 12. – С. 17-22.
Професійні європейські мікродобрива найкращої якості // Пропозиція. – 2009. – № 3. – С. 85.
Цвей Я. П. Формування поживного режиму чорнозему від добрив у посівах цукрових буряків / Я. П. Цвей  // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 12. – С. 23-26.    


Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка