Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Актуальні проблеми економікиЕкономіка – це основа життя людини і суспільства, адже вона утримує усі інші галузі діяльності. Наука, культура, соціальна сфера, мораль, політика, ідеї – усе це людство може дозволити собі лише тому, що для цього є відповідні економічні умови.
Складність сучасного стану розвитку національної економіки пов’язана з її ринковою трансформацією. Вона знаходить вияв у роздержавленні, приватизації, демонополізації господарства, пошуку інноваційних форм, шляхів зміцнення фінансової системи, поглибленням інтеграції у світове господарство.
Інформаційний бюлетень “Актуальні проблеми економіки” відображає літературу з питань розвитку національної  економіки та її зв’язків зі світовими процесами. До нього включені монографії, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
- Проблеми і перспективи економічного розвитку
   - Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
 - Україна і світогосподарські зв’язки
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей і періодичних збірників.
Інформаційний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми  розвитку економіки України.


Укладач:                                             Селянкіна Г. В. – бібліотекар I категорії
                                                   відділу економіко-виробничої літератури
                                                                           ОУНБ ім. І.Франка
Тираж 25 пр.

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. моногр. / [М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, В. М. Шандра та ін.] – К. : Нац. акад. упр., 2008. – 216 с.
Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання :  наук. моногр. / за ред. М. М. Єрмошенка. – К. : Нац. акад. упр., 2008. – 451 с.
Управління інноваційною діяльністю в економіці України : наук. моногр. / за  ред. С. А. Ерохіна. – К. : Нац. акад. упр., 2008. – 112 с.
Баженова Ю. В. Макроекономічне регулювання в державі / Ю. В. Баженова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 65-70.
Беседін В. Ф. Роль держави в ринковій економіці / В. Ф. Беседін, О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 3-9.
Виговська В. В. Малий бізнес  України: сучасний стан і тенденції розвитку / В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 59-64.
Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії / А. Гальчинський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 3-8.
Діденко О. А. Розвиток кластерних систем як засіб зростання конкурентоспроможності національної економіки / О. А. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №1. – С. 37-42.
Довбняк Т. Ф. Циклічність української  економіки в 2000-                       2008 роках / Т. Ф. Довбняк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 65-72.
Заєць О. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств – шлях до подолання економічної кризи / О. Заєць // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 60-63.
Козлянченко О. М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 79-87.  
Корж М. В. Особливості і проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації / М. В. Корж // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 70-75.
Мельник В. В. Інноваційно-інвестиційні аспекти ринкової трансформації української економіки / В. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. –  С. 85-88.
Механік О. В. Законодавче  забезпечення розвитку інноваційної діяльності в Україні і проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 89-96.
Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку / С. О. Москвін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 89-96.

Онищенко Н. В. Теоретико-методичні аспекти формування інноваційно – інвестиційної політики  на підприємствах України  / Н. В. Онищенко, Н. Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 103-108.
Основні соціально-економічні показники : [економіка України] // Бюлетень Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 41-46.   
Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу / І. Радіонова // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 19-30.
Соціально-економічне становище України // Бюлетень Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 5-14.
Точилін В. О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В. О. Точилін, В. В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 23-38.
Хаустов В. Механізм трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях / В. Хаустов // Економіст. – 2009. – № 1. – С. 37-41.
Шаманська О. І. Загальна система формування економічного потенціалу / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 109-114.


Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
           
Олійник О. М. Довгострокове кредитування населення в Україні : моногр. / О. М. Олійник. –  К. : Логос, 2008. – 155 с.
Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 98-103.
Бабич Л. М. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України / Л. М. Бабич, Л. І. Васечко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 158-170.  
Береславська О. Чинники курсової нестабільності в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 8-14.
Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 28-32.   
Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян / В. Борейко // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 50-57.
       Борисенко Л. Шанс стати кращими. Фінансова криза в Україні / Л. Борисенко // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 11-12. – С. 18-21.
       Вдовиченко А. М. Фінансові ресурси населення та їх вплив на інноваційні процеси в Україні / А. М. Вдовиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 207-217.  
       Гаркавий  І. В. Банківське кредитування суб’єктів господарювання та напрями  мінімізації  їх ризику / І. В. Гаркавий, Н. В. Шаркаді // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 24-28.   
      Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи / В. Геєць // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 5-23.
       Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики / А. Гриценко // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 31-41.
Гусак О. Ю. Конкурентоспроможність національної податкової системи  як  елемент конкурентоспроможності країни / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 72-77.  
Дегтярьова Ю. В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Ю. В. Дегтярьова //      Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 61-64.  
Дребот Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н. П. Дребот, О. Р. Ралько // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 125-131.
Жукова Н. К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні / Н. К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 22-26.
Коваленко В. В. Банківська криза та інструменти антикризового управління / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 144-150.
Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 157-162.
Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник  Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 19-23.
Кривцун І. М. Управління ризиками комерційного банку / І. М. Кривцун, О. І. Кутник // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 105-108.
Курищук В. В. Короткострокове кредитування  зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками / В. В. Курищук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 143-148.
Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці / М. Любський // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 79-85.
Міщенко В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 34-41.
Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 3-7.
Некіпелов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи / О. Некіпелов // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
Остапчук Д. Т. Особливості теоретичного обгрунтування сутності фінансової та грошово-кредитної політики держави / Д. Т. Остапчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 9-12.
Пашко М. М. Формування і розвиток фінансового капіталу / М. М. Пашко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 78-81.
Пінькас Г. І. Система ефективного державного фінансового контролю і координації у сфері державних закупівель / Г. І. Пінькас // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 57-69.
Руденко З. М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації  грошово-кредитної політики / З. М. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 115-118.
Руденко М. О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій / М. О. Руденко // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 119-124.  
Сенчагов В. Цілі й інструменти грошово-кредитної політики в умовах зростання структурних дисбалансів економіки та посилення дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів / В. Сенчагов, Д. Плесецький // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 42-48.
Серпенінова Ю. С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 159-166.
Тридід О. М. Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком / О. М. Тридід, В. Я. Вовк // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 98-106.
Харченко В. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 32-37.
Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України / К. Черкашина // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. –  С. 42-45.
Швець Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління / Н. Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 97-103.


                       Україна і світогосподарські зв’язки

Фінансово-економічний розвиток в умовах глобалізації : моногр. / за  ред. Я. В. Белінської. – К. :  Нац. акад. упр.,  2008. – 208 с.                                                                                                  
Борисенко Л. Врятувати світ. Міжнародні фінансові інституції / Л. Борисенко // Консалтинг в Україні. –  2008. – № 11-12. – С. 10-13.
Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза / В. Бурлачков // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 49-59.
Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 4-18.
Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи / М. Головнін // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 67-78.
Гусак О. Ю. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 26-31.
Зарицька І. А. Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному просторі / І. А. Зарицька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 129-143.
Калач Г. М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України / Г. М. Калач // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 115-121.
Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політиків / Т. Кричевська // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 86-95.
Круглик С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 50-53.
Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 28-33.  
Педь І. В. Експорт податків як феномен глобалізації світової економіки / І. В. Педь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. –  С. 56-60.
Рибчук А. В. Глобальна виробнича інфраструктура як об’єкт економічної безпеки світового співтовариства / А. В. Рибчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 49-58.
Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв’язків з Україною / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 176-183.
Столярчук Я. М. Суперечності глобальної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 15-22.
Уманців Ю. М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 73-85.
Фесенко Р. В. Основні аспекти сучасної активізації експортної діяльності підприємств України / Р. В. Фесенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 19-24.
Школьний О. О. Стимулювання виходу українських підприємств на зовнішні ринки / О. О. Школьний, І. М. Новак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 42-46.
Щербак В. Аналіз глобалізаційного циклу на засадах політекономічної практики / В. Щербак // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 82-91.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка