Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка cільського господарстваАграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” видається щоквартально. До нього включаються нормативно-правові акти, монографії, довідкові та навчальні видання, статті з наукових збірників та періодичних видань.
Бюлетень складається із шести розділів:
– Загальні питання
– Землеробство та рослинництво
– Тваринництво та ветеринарія
– Новини захисту рослин
– Техніка АПК
– Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

 

Укладач – С. Багира, головний бібліотекар
відділу економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І Я. Франка

Відповідальна за випуск: Л. В. Бабій.

 

 

 

 

Тираж 25 пр.

Загальні питання

Арестенко В. В. Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств АПК / В. В. Арестенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 10-16.
Будзяк В. М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення / В. М. Будзяк // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 118-122.
Дацюк А. А. Особливості класифікації витрат допоміжних виробництв у сільськогосподарських підприємствах / А. А. Дацюк // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 77-81.
Дем’яненко С. А. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С. А. Дем’яненко, О. В. Нів’євський // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 81-89.
Добіжа Н. В. Сутність та форми лізингу в АПК / Н. В. Добіжа // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 116-122.
Ільїн В. Ю. Прогнозування розвитку та структуризація аграрних корпорацій / В. Ю. Ільїн // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 50-57.
Калашнікова Т. В. Механізм і пріоритети державної підтримки аграрного сектору економіки / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 101-104.
Карпенко М. Аграрна наука України / М. Карпенко // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 96-100.
Кваша С. М. Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК / С. М. Кваша, О. М. Синьоокий // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 60-66.
Косарева Т. В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність / Т. В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 37-43.
Непочатенко О. О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення систем кредитування / О. О. Непочатенко // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 95-100.
Особа Н. П. Аналіз складових економічної ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва у Львівській області / Н. П. Особа // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 112-117.
Пеняк Ю. С. Управління виробничими запасами у сільськогосподарських підприємствах / Ю. С. Пеняк // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 107-110.
Хоружний М. Й. Агропромислові формування як засіб продовольчої безпеки України / М. Й. Хоружний // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 25-30.

Землеробство та рослинництво

Бондур Т. О. Роль облікової політики підприємства в організації обліку виробництва продукції рослинництва / Т. О. Бондур // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 81-85.
Босий О. Запилення як складова сучасних технологій під час вирощування суниці у відкритому грунті / О. Босий // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 74-77.
Вигера С. Вирощування насіннєвої люцерни за умов біологічного та промислового землеробства / С. Вигера // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 58-60, 62, 64, 66-69.
Ковбасюк П. Інтенсивні бобово-злакові травосумішки / П. Ковбасюк // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 78-81.
Кузнєцова І. О. Класифікація суб’єктів зернового ринку / І. О. Кузнєцова // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 102-106.
Купуйте українське! Насіння європейської якості вироблятимуть в Україні! // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 28-29.
Лановенко М. Виростимо смачні груші / М. Лановенко // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 70-71.
Насіннєва компанія „Зоря – Маїс Насіння”: партнерство, перевірене досвідом // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 72-73.
Павлик В. П. Ситуаційне управління при виробництві цукрових буряків / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 74-80.
Рахметов Д. Чуфа – перспективна культура комплексного використання / Д. Рахметов, С. Рахметова, В. Миколайчук // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 54-56.
Танчик С. Основні напрями розвитку землеробства в Україні / С. Танчик // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 50-56.
Шевчук Л. М. Якість ягід чорної смородини в Прикарпатті / Л. М. Шевчук, Л. С. Приймачук, М. М. Приймачук // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 10. – С. 24-26.

Тваринництво та ветеринарія

Альматарнех М. Яке утримання для птиці сприятливіше / М. Альматарнех // Тваринництво України. – 2008. – № 10. – С. 31-35.
Безпека тваринницької сировини одержаної від носіїв латентної форми туберкульозу / В. Власенко, В. Буровінський, І. Власенко // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – С. 33-37.
Гришко В. Поліпшення гематологічних показників у поросят-сисунів (ефективність застосування та дозування імуномодулюючого препарату) / В. Гришко, А. Нікітенко, В. Малина // Тваринництво України. – 2008. – № 10. – С. 22-25.
Гуменний В. Сучасний стан і перспективи м’ясного скотарства в Україні / В. Гуменний // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – С. 16-18.
Данилів Б. В. Розвиток свинарства на індустріальній основі / Б. В. Данилів // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 16-25.
Державна політика в тваринництві України (можливі напрями) / А. Головко, С. Рубан, О. Костенко // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – С. 2-5.
Дунаєва О. Кріозахист статевих клітин півнів / О. Дунаєва // Тваринництво України. – 2008. – № 10. – С. 16-17.
Зюзюн А. Б. Використання ембріотрансплантації у тваринництві / А. Б. Зюзюн // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 76-77.
Козир В. С. Породні особливості розвитку кісткової тканини у великої рогатої худоби / В. С. Козир // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 31-33.
Кучеренко Т. Племінна справа у вівчарстві України / Т. Кучеренко // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 122-124, 126-127.
Лавринюк О. Показники крові свиней при згодовуванні кормових бобів / О. Лавринюк // Тваринництво України. – 2008. – № 11. – С. 30-32.
Ладика В. Особливості розвитку молочної галузі Польщі / В. Ладика // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 122-123.
Лівінський А. Ефективність використання сексованої сперми у скотарстві / А. Лівінський // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 116-119.
Мазуренко О. В. Підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 143-146.
Микитюк Д. Племінна м’ясна худоба – це добре, але не вигідно? / Д. Микитюк, В. Ліщинський, М. Геймор // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 124-125.
Подобєд Л. Як рибні відходи перетворити в доходи / Л. Подобєд // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 120-121.
Полупан Ю. Бізнесова привабливість племінного молочного скотарства / Ю. Полупан, П. Шаран // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 118-120.
Прокудина Н. Эмбриональная смертность кур различной продуктивности / Н. Прокудина // Тваринництво України. – 2008. – № 10. – С. 18-21.
Ратиці корів – основа здоров’я стада // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 126.
Свинарство у США: прибутковий бізнес без дотацій // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 127-128.
Сулима Н. В. Розвиток ринку молока та молочної продукції в Україні / Н. В. Сулима // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 140-144.
Терешко Б. Вплив пробіотика на адапційну здатність телят / Б. Терешко, В. Болоховський // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – С. 39-42.
Шмідт Б. Підвищення економіки ведення галузі молочного скотарства шляхом корекції обміну речовин препаратом КАТОЗАЛ / Б. Шмідт // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 116-117.

Новини захисту рослин

Довгань С. Технологія – запорука успіху вирощування ріпаку / С. Довгань, Г. Козак // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 88-90, 92-93.
Фокін А. Захист ячменю від шкідливих комах / А. Фокін // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 82-87.

Техніка АПК

Бондарев Є. Методика розрахунку пружної підвіски кабіни самохідного комбайна / Є. Бондарев // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 36-37.
Верещинський О. П. Забезпечення ефективності роботи млинів у холодну пору року / О. П. Верещинський // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 114-115.
Голуб Г. А. Параметри барабанно-дискового розпушувача / Г. А. Голуб, В. О. Заєць // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 10. – С. 48-51.
Дранішніков О. Спільне підприємство по-російськи / О. Дранішніков // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 21-22.
Дранішніков О. Чи потрібен плуг на присадибних ділянках? / О. Дранішніков // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 55-56.
Жолобецький Г. Чи приживеться біопаливо в Україні? / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 30-33.
Іванюк О. В. Біологічне паливо в Україні: економічні передумови та перспективи розвитку / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 58-61.
Калетник Г. М. Енергозабезпеченість України та можливості задіяння потенціальних джерел відновлення енергії / Г. М. Калетник // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 10. – С. 52-55.
Калетник Г. М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві / Г. М. Калетник // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 99-102.
Карабиньош С. Бурякозбиральні машини та їх характеристики / С. Карабиньош, А. Новицький, А. Сиволапов // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 96, 98, 100, 102.
Кононенко М. П. Техніко-технологічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва / М. П. Кононенко // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 67-74.
Марченко В. В. Консервування техніки. Види, способи та технології зберігання сільськогосподарських машин / В. В. Марченко, А. І. Окоча // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 23-30.
Механика взаимодействия рабочих органов на упругой подвески с почвой / А. Кушнарев, И. Шевченко, В. Дюжаев и др. // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 22-25.
Михайлов Ю. Біопалива: за чи проти? / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 18-21.
Надикто В. Досвід поліпшення експлуатаційно-технологічних показників вітчизняних тракторів / В. Надикто, М. Грицишин // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 16-18.
Натанов Ю. Зерно на український коровай / Ю. Натанов // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 103.
Натанов Ю. Как собрать рекордный урожай / Ю. Натанов // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 32.
Нова гама грунтообробних знарядь від фірми SIMBA // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 113.
Облік молока під час машинного доїння / П. Михайленко, С. Москаленко, М. Остапенко та ін. // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 34-35.
Окоча А. Нові стандарти на бензини автомобільні і дизельне паливо / А. Окоча // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 32-35.
Панічев Р. Стратегічний напрям – біопаливо / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 20.
Пивовар В. Вітчизняна техніка для основного обробітку грунту та ефективність її використання / В. Пивовар // Пропозиція. – 2008. – № 11. – С. 102-104, 106, 108, 110, 112.
Плуг своїми руками // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 52-55.
Руденко Л. Барабанний дозатор з примусовим вивантаженням кормів / Л. Руденко // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 28-29.
Сепаратори САД – надійний помічник для отримання високоякісного і здорового насіння // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 113.
Сысолин П. Прямой посев зерновых культур – это дань моды или необходимость для сельских тружеников? / П. Сысолин, В. Сало // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 18-21.
Фіялка М. До розрахунку параметрів робочої камери подрібнювача-змішувача сипких кормів / М. Фіялка // Техніка АПК. – 2008. – № 8. – С. 29-32.
Шинный ликбез // Новини агротехніки. – 2008. – № 5. – С. 38-40.

Мінеральні добрива

Добрива Яра – для ефективного вирощування // Пропозиція. – 2008. – № 10. – С. 59.
Орловський М. Й. Альтернативна система удобрення цукрових буряків / М. Й. Орловський // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 78-80.
Тарасович Л. В. Формування ринку агрохімічних послуг у контексті перспектив сталого розвитку / Л. В. Тарасович // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 139-142.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка