Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Колекцiя книг Володимира Грабовецького у фондах ОУНБ iм. I. Франка1.    Академiк Iван Крип'якевич : зб. до 120-рiччя з дня народж. / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 199 с.
2.    Антифеодальна боротьба карпатського опришкiвства ХVI-ХIХ ст. / В. Грабовецький. - Л. : вид-во Львiвського ун-ту, 1966. - 252 с. : iл.
3.    Без правди iсторiя нiма... : мої дiалоги з кор. з 1976 по 2006 рр. : зб. / В.  Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2007. - 99 с.
4.    Берестецька битва 1651 року та iсторiя створення пантеону i музею-заповiдника "Козацькi могили" / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Плай, 2001. - 44 с.
5.    Битва пiд Батогом 1652 р. - славна сторiнка в iсторiї Хмельниччини / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2002. - 24 с.
6.    Битва пiд Конотопом 1659 р. - славна сторiнка в iсторiї гетьманської України : наук. зап. Прикарпат. iст. шк. / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2004. - 332 с.
7.    Борець за народну волю Iван Смицнюк : наук. зап. Прикарпат. iст. шк. / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2000. - 28 с.
8.    В пошуках Довбушевих скарбiв (спогади) : до 250-рiччя загибелi нац. героя України / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1995. - 47 с.
9.    Визвольна боротьба на Волинi у 1648-1657 рр. : огляд опублiк. джерел / В. Грабовецький. - К. : Знання, 2000. - 47 с.
10.    Виникнення Києва. Визначнi пам'ятки iсторiї та культури Київської Русi Х-ХI ст. / В. Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  2005. - 40 с.
11.    Семен Височан : до 400-х роковин Богдана Хмельницького / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  1995. - 34 с.
12.    Вiрмени на Прикарпаттi : з iсторiї етн. груп Галичини / Б. Грабовецький, В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2000. - 136 с.
13.    Галицька трiйця ХIII ст. - Тимофiй, Авдiй, Митуса : до 1100-рiччя Галича / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  1989. - 40 с.
14.    Галич / В. Грабовецький, П. Арсенич. - Л. : Каменяр, 1964. - 71 с.
15.    Галичина : проблеми середньовiчної i нової iсторiї : зб. статей / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  2004. - 312 с.
16.    Героїчне минуле України у поетичнiй спадщинi Кобзаря : до 200-рiччя з дня уродин / В. Грабовецький ; [ред. В. Марчук]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 28 с.
17.    Грабiвка : лiтопис оселi над Луквою / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2001. - 256 с.
18.    Володимир Грабовецький у спогадах i листах : до 75-рiччя вiд дня народж. / упоряд. авт. вступ. ст. М. Вегеш. - Ужгород : [б. в.],  2003. - 176 с.
19.    Михайло Грушевський - видатний     iсторик України, громад-сько-полiтичний i державний дiяч : до 125-рiччя з дня народження / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Галичина, 1991. - 44 с.
20.    Василь i Гафiя Грабовецькi : виставка творiв / упоряд. М. I. Панькiв. - Iвано-Франкiвськ : Облполiграфвидав, 1990. - 16 с.
21.    Гуцульщина в iсторiї України : виступ на Конгресi гуцулiв / В. Грабовецький. - Коломия : Свiт, 1993. - 30 с.
22.    Гуцульщина ХIII-ХIХ столiть : iсторичний нарис / В. Грабовецький. - Л. : Вища школа, 1982. - 160 с.
23.    Олекса Довбуш. Легендарный герой украинского народа / В. Грабовецкий. - М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1959. - 80 с. : ил.
24.    Олекса Довбуш (1700-1745) / В. Грабовецький. - Л. : Свiт, 1994. - 272 с.
25.    Долина над Днiстром : iлюстрована iсторiя села / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2003. - 272 с.
26.    З думою про Україну : автобiогр. замiтки. Спогади / В. Грабовецький. - Ужгород : [б. в.],  2003. - 120 с.
27.    З iсторiї кав'ярень в Європi / В. Грабовецький ; [ред. М. Вуянко ; худож. М. Гаталевич]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  1994. - 14 с.
28.    З iсторiї некрополя Маркiяна Шашкевича : до 200-рiччя з дня уродин / В. Грабовецький ; [ред. В. Марчук]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 16 с.
29.    З iсторiї некрополя Тараса Шевченка : до 200-рiччя з дня уродин / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 48 с.
30.    З iсторiї некрополя України : про могили українських гетьманiв / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  1990. - 47 с.
31.    З любов'ю до Кобзаря : за спогадами минулих лiт / В. Грабовецький. Спогади першого директора музею Т. Г. Шевченка у мiстi Каневi (1936-1941) / В. Коваленко. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.],  1997. - 30 с.
32.    Запорiзьке  козацтво в iсторiї Захiдної України ХV-ХVIII ст. : посiб. для iсторикiв України / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2003. - 263 с.
33.    Захiдно-українськi землi в перiод народно-визвольної вiйни 1648-1654 рр. / В. Грабовецький. - К. : Наукова думка, 1972. - 192 с. : iл.
34.    Звенигород / В. Грабовецький. - Л., 1959. - 67 с. : iл.  
35.    Згадаймо праведних гетьманiв i кошових: де їх могили? : наук. зап. Прикарпат. iст. шк. / В. Грабовецький. - 4-е вид., допов. - Iвано-Франкiвськ : Пiк-Лайн, 2005.
36.    Iван Мазепа - символ української державностi / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 47 с.
37.    Iванiвцi : лiтопис села над Прутом : до 485-рiччя заснування / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2001. - 264 с.
38.    Iвано-Франкiвськ в пам'ятниках iсторiї та культури / В. Грабовецький, Б. Гаврилiв, Г. Карась. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2001. - 130 с.
39.    Iсторiя села Росiльни : iстор. нариси, спогади, публiц. / В. Грабовецький, В. Бабiй. - Iвано-Франкiвськ : [б.в.], 2004. - 138 с.
40.    Iлюстрована iсторiя Прикарпаття : з найдавнiших часiв до I половини ХVII ст. / В. Грабовецький. - 2-е доп. вид. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2002. - Т. 1. - 432 с.
41.    Iлюстрована iсторiя Прикарпаття : ХVII-ХVIII / В. Грабовецький. - 2- доп. вид. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2003. - Т. 2. - 344 с.
42.    Iлюстрована iсторiя Прикарпаття : тисячолiтнiй лiтопис Гуцульщини / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2004. - Т. 3. - 464 с.  
43.    Iлюстрована iсторiя Прикарпаття у "Словi о полку Iгоревiм" / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2004. - 64 с.
44.    Iлюстрованi нариси iсторiї Львова : слiдами пам'яток iсторiї та культури / В. Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : Пiк-Лайн, 2004. - 158 с.
45.    Iсторичнi знання в Захiднiй Українi (ХVI-XVIII ст.) : посiб.-хрестоматiя / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2000. - 80 с.
46.    Iсторичнi постатi Прикарпаття / В. Грабовецький, Я. Треф'як. - Снятин : Над Прутом, 1996. - 72 с.
47.    Iсторiя Iвано-Франкiвська (Станiславова) : з найдавнiших часiв до початку ХХ ст. / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 1999. - Ч. 1. - 304 с.
48.    Iсторiя Калуша : з найдавнiших часiв до початку ХХ ст. / В. Грабовецький.  - Дрогобич : Вiдродження, 1997. - 224 с. : 55 iл.
49.    Iсторiя Коломиї : з найдавнiших часiв до початку ХХ ст. / В. Грабовецький. - Коломия : Вiк, 1996. - Ч. 1. - 174 с.
50.    Iсторiя Печенiжина / В. Грабовецький. - Коломия : Свiт, 1993. - 127 с.
51.    Iсторiя села Росiльни : iсторичнi нариси, спогади, публiкацiї / В. Грабовецький, В. Бабiй. - Iвано-Франкiвськ : Сiверсiя МВ, 2004. - 138 с.
52.    Кафедрi iсторiї України-15 рокiв, її здобутки / В. Грабо-вецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 24 с.
53.    "Кобзар " Тараса Шевченка - безсмертний у вiках України / В. Грабовецький ; [ред. В. Марчук]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 12 с.
54.    Коронацiя Данила Галицького 1253 року / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2003. - 24 с.
55.    Iван Крип'якевич - визначний iсторик України : до 110-рiччя вiд дня народження / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Плай, 1996. - 24 с.
56.    Лауреати премiї  iменi академiка  Iвана Крип'якевича / В. Грабовецький, Б. Гаврилiв; Каф. iст. України Прикарпатського нац. ун-т  iм. В. Стефаника. - Iвано-Франкiвськ : Тiповiт, 2005. - 49 с.
57.    Легендарнi опришки-лицарi Карпат (ХVI-ХIХ ст.) в лiтописi та iлюстрацiях : моногр. / В. Грабовецький ; ПНУ iм. В. Стефаника : iн-т iсторiї i полiтологiї ; Iвано-Франкiвський iст.-мемор. музей Олекси Довбуша. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2008. - 463с. : iл.
58.    Лiтопис Запорiзького козацтва / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б.в.], 1992. - 25 с.
59.    Лiтописцi iсторiї України : штрихи до портр. визначних укр. iсторикiв ХIХ-ХХ ст. / В. Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 99 с.
60.    Iван Мазепа - символ української державностi / В. Грабо-вецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 48 с.
61.    Мiсто Iвана Франка / В. Грабовецький, В. Бабiй. - Iвано-Франкiвськ : Мiсто НВ, 2006. - 111 с.
62.    Мої незабутнi подорожi по кобзаревих шляхах та ювiлейнi шевченкiвськi вечори : за споминами минулих лiт : до 200-рiччя з дня народження / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 28 с.
63.    Моринцi. Сторiнки iсторiї села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря  / В. Грабовецький, В. Неумитий. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2008. - 343 с.
64.    Моринцi. Сторiнки iсторiї села Тараса Шевченка / В. Грабовецький, В. Неумитий ; ред. В. Марчук. - вид. 2-е. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 67 с.
65.    На вiвтар iсторiї України : спомини про незабутнiх. Колеги i учнi про свого побратима. Увiковiчнення пам'ятi О. Довбуша / В. Грабовецький. - Ужгород : [б. в.], 2003. - 120 с.
66.    Надвiрна : путiвник укр. i рос. мовами / В. Грабовецький. - Ужгород : Карпати, 1982. - 80 с.
67.    Напис на каменi : розповiдають меморiальнi дошки та обелiски Львова : путiвник-довiд. / В. Грабовецький. - Л. : Каменяр, 1976. - 111 с.
68.    Нарис iсторiї Галича : з найдавнiших часiв до початку ХХ ст. : до 1100-рiччя заснування града / В. Грабовецький. - Галич : [б.  в.], 1997. - 244 с.
69.    Нарис iсторiї Княгинина : присвяч. 338-й рiчницi виникн. мiста / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2000. - 152 с
70.    Нариси iсторiї Iвано-Франкiвська : з найдавнiших часiв до почат. ХХ ст. / В. Грабовецький.  - Iвано-Франкiвськ : [б.в.], 1989. - 101 с.
71.    Нариси iсторiї мiстечок Львiвщини / В. Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 43 с.
72.    Нариси iсторiї Прикарпаття. Т. 1-5, 8 / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1992-1995.
73.    Народний герой Олекса Довбуш : iст. нарис / В. Грабовецький. - Л. : [б.в.], 1957. - 153 с.
74.    Народний полководець Семен Височан / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2001. - 64 с.
75.    Народний трибун - Iван Капущак : до 125-рiччя смертi / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1993. - 40 с.
76.    Народнi герої Iван Пискливий i Степан Пинтя / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2004. - 39 с.
77.    Науково-педагогiчна та громадська дiяльнiсть Василя Iльницького / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Плай, 2001. - 56 с.
78.    Нацiонально-визвольнi змагання гайдамакiв на Правобережнiй Українi в серединi XVIIIст. : наук. зап. Прикарп. iст. шк. / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2004.
79.    Нацiонально-визвольнi змагання на Долинщинi та Калущинi в ХVI-XVIII ст. : наук. записки / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2008. - 111 с.
80.    Незабутня "Веснiвка" Маркiяна Шашкевича та його поетичний вiрш про рiдне Пiдлисся : Шевченковi ювiлейнi читання. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 12 с.
81.    Ой, попiд гай зелененький ходить Довбуш молоденький / В. Грабовецький, М. Козачок, Л. Турянська : Етногенез, поширення варiанти. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2000. - 96 с.
82.    Перший лiтописець Гуцульщини Петро Ступницький / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2004. - 20 с.
83.    Антон Петрушевич - дослiдник iсторiї Галичини / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Плай, 2001. - 76 с.
84.    Печенiжин в лiтописi та iлюстрацiях : присвяч. 560-лiттю першої письм. згадки про оселю над Печенiгою i Лючкою / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2003. - 96 с.
85.    Пiдлисся : Тисячолiт. лiтопис села Маркiяна Шашкевича : життя, творчiсть та вшанування будителя галичан / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2006. - 215 с.
86.    Пiдлисся : Тисячолiт. лiтопис села Маркiяна Шашкевича : до 200-рiччя з дня народження / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 68 с.
87.    Поетизованi сторiнки iсторiї героїчного минулого iз творчостi Маркiяна Шашкевича : до 200-рiччя з дня уродин / В. Грабовецький ; [ред. В. Марчук]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 24 с.
88.    Володимир Грабовецький - почесний громадянин десяти сiл i мiст Прикарпаття i Львiвщини / В. Грабовецький ; упоряд. i авт. передм. В. В. Марчук. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2006. - 44 с.
89.    Прикарпаття i Каменяр : зб. до 150-рiччя з дня народж. I. Франка : наук. зап. Прикарп. iст. шк. / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2006. - 99 с.
90.    Роксолана в iсторiї / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1993. - 44 с. : iл.
91.    Роксолана-Хурем та її iсторична  доля : наук. записки Прикарп. iст. шк. -  2-е вид., доп. / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2004. - 55 с.
92.    Селянське повстання на Прикарпаттi пiд проводом Мухи 1490-1492 рокiв : з iсторiї спiльної антифеодальної боротьби селян України i Молдавiї / В. Грабовецький. - Л. : Вища школа, 1979. - 123 с. : iл.
93.    Селянський рух на Прикарпаттi в другiй половинi ХVII- першiй половинi ХVIII ст. / В. Грабовецький.  - К. : АН УРСР, 1962. - 208 с.
94.    Скульптурна Франкiана Прикарпаття : путiвник / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Облполiграфвидав, 1990. - 27 с.
95.    Скульптурна Шевченкiана Прикарпаття : путiвник / В. Грабовецький, Б. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Облполiграф-видав, 1989. - 24 с.
96.    Старожитностi Тисмениччини. Вип. 1-й. Соц.-екон. становище селян та нац.-визвол. рух i антишляхетська опозицiя на Тисмениччинi в ХVII-ХVIII ст. / В. Грабовецький, В. Харитон. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2000. - 32 с.
97.    Стежками Олекси Довбуша / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1988. - 15 с.
98.    Сторiнки лiтопису Iвано-Франкiвського Собору Святого Воскресiння / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 1999. - 88 с.
99.    Сходинками iсторiї - у майбутнє : до 325-рiччя мiста Iвано-Франкiвська / В. Грабовецький,  О. Карпенко. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 1987. - 42 с.
100.    Таємниця Збруцького iдола : наук. записи Прикарпат. iст. шк. / В. Грабовецький, В. Геник. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2000. - 13 с.
101.    У вирi першого наукового випробування : за матерiалами захисту кандидат. дис. : наук. зап. Прикарпат. iст. шк. Ч. 1 / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Пiк-Лайн, 2005. - 48 с.
102.    У вирi другого наукового випробування : за матерiалами захисту докт. дис. : наук. зап. Прикарп. iст. шк. Ч. 2 / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Пiк-Лайн, 2005. - 52 с.
103.    Уторопи : сторiнки iсторiї : [до 630-рiччя першої письмової згадки] / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 1997. - 223 с.
104.    Хмелiвка : Короткий iст. нарис / В. Грабовецький. - Богородчани : [б. в.], 1994. - 16 с.
105.    Богдан Хмельницький в iсторiї України та портретах / В. Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2005. - 47 с.
106.    Шашкевичiана i Шевченкiана в творчостi : до 200-рiччя уродин двох великих українцiв / В. Грабовецький ; [упоряд i авт. вступ. ст. В. Марчук ; ред. I. Райкiвський ; рецен. П. Арсенич]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 336 с.
107.    Тарас Шевченко i поема "Гайдамаки" : до 200-рiччя з дня народження / В. Грабовецький ; [ред. В. Марчук]. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 40 с.
108.    Тарас Шевченко у картинах, свiтлинах, автопортретах, портретах художникiв i в скульптурi : Шевченковi ювiлейнi читання / В. Грабовецький. - Iвано-Франкiвськ : [б. в.], 2009. - 20 с.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка