Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Мистецька палітра

Інформаційний бюлетень „Мистецька палітра” виходить щоквартально і охоплює документальні джерела, які надійшли  до Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки  ім. І. Франка у IV кварталі 2008р.
         Бюлетень складається з таких розділів:
–    Архітектура
–    Живопис
–    Декоративно-прикладне мистецтво
–    Скульптура                                                                                               
–    Сакральне мистецтво
–    Митці української діаспори
–    Митці Прикарпаття
 Документи в них розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами публікацій.

    Зібраний і упорядкований матеріал адресований тим, хто вивчає і досліджує історію мистецтва України. Сподіваємося, що дане видання стане допомогою у наукових пошуках мистецтвознавцям, студентам, викладачам культурно-освітніх, вищих учбових закладів, археографам, всім шанувальникам українського мистецтва.

   
Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:  м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32.
E-mail:  admin@lib.if.ua


                     Укладачі:                                                           Н. М. Кланіца, Н. С. Кожак
   
                     Відповідальна за випуск:                               Л. В. Бабій


      


  Тираж : 25 прим.Архітектура
   
    Ленченко В. Відтворення Батуринського замку / В. Ленчен-  ко // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 8-17.
    Пажимський О. Палацово-парковий ансамбль „Маєток Самчики” : [про рідкіс. пам’ятку маєт. культури України ХVІІІ-поч. ХХ ст.] / О. Пажимський // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 49-66.
Перлина Алупківського мистецтва : [до 180-річчя від початку спорудж. Алупків. палацу (1828)] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2008. – № 4. – С. 100-108.
Реброва Н. Національний заповідник у Батурині / Н. Реброва // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 2-7.

Живопис

Бондаренко С. Полтавське курча, що підкорило Париж : виповнюється 150 р. від дня народж. Марії Башкирцевої [укр. худож.] / С. Бондаренко // Київські відомості. – 2008. –                   21-27 листоп. – С. 17.
    Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка : [про укр. худож. з Волині] / М. Дьомін // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 132-133.
    Коваленко О. Неопублікована розвідка Бориса Пилипенка : [про укр. етнографа, мистецтвознавця і худож. (1892-1937)] /            О. Коваленко // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 106-107.
    Кроп Т. Весна приходить двічі… : [про вист. робіт Л. Кара-Коця у Києві] / Т. Кроп // Демократична Україна. – 2008. – 5 груд.
    Лозовий А. Вона малювала, як пекла хліб : [до 100-річчя з дня народж. Марії Приймаченко] / А. Лозовий // Слово Просвіти. –  2008. – 20-26 листоп. – С. 16.
Марчук І. „Мені соромно, що я живу в Україні” : [бесіда з худож. І. Марчуком / розмовляв Б. Бондаренко] // Експрес. – 2008. – 9-18 жовт. – С. 17-18.                                 Мацієвська Т. „Шлях до Шевченка...” : [про укр. живописця  В. І. Забашту з Харківщини] / Т. Мацієвська // Музеї України. – 2008. – № 3. – С. 36-37.
Міджлі О. В очікуванні Грааля : [про укр. худож. А. Кула- гіна] / О. Міджлі // Українська культура. – 2008. – № 9. – С. 22-23.
Міщенко Г. Творче довголіття Дмитра Сироватки : [про укр. худож.] / Г. Міщенко // Українська культура. – 2008. – № 9. –          С. 26-27.
Міщенко Г. Відчуття сакрального : [про укр. худож. А. Бурто-вого] / Г. Міщенко // Сучасність. – 2008. – № 11. – С. 147-159.
Молчанова І. Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої : [про укр. худож. А. Горську] / І. Молчанова // Українська культура. – 2008. – № 9. – С. 15.
    Онищенко В. Усупереч жорстокій долі : [про худож.               М. Бідняка] / В. Онищенко // Шлях перемоги. – 2008. – 3 груд.
Павлова Т. Живопис Вадима Петрова : [про укр. худож. з Хар-кова] / Т. Павлова // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. –        С. 80-82.
Павлова Т. Малярство і світлопис у пейзажних візіях Харкова на межі XIX-XX століть : [про авангард. мистец.] / Т. Павлова // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 52-56.
Пироговський В. „Мій Якове добрий!” : [до 195 річниці з дня народж. укр. худож.-аматора Якова Петровича Бальмена] / В. Пиро-говський // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 39.
    Постюк А. Анатолій Постюк: „Я працюю на оптимізм людей” : [розмова з худож. А. Постюком / бесіду вів В. Соскін] // Демократична Україна. – 2008. – 21 листоп. – С. 17.
Пошивайло Т. Співець полтавського краєвиду : [про укр. худож. О. Іванюка] / Т. Пошивайло // Українська культура. –    2008. – № 8. – С. 22-23.
Приймич М. Світ кольору Михайла Пийтера : [про укр. худож. із Закарпаття] / М. Приймич // Образотворче мистецтво. – 2008. –  № 3. – С. 101-102.
Романишин М. Юрій Скорупський: мистецтво – його доля : [про укр. худож.] / М. Романишин // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 123.
    Сокирчак Н. Від традиційного народного розпису до декоративної графіки : [про вист. творів укр. худож. Г. Собачко-Шестак до 125-річчя від дня народж.] / Н. Сокирчак // Слово Просвіти. – 2008. – 20-26 листоп. – С. 8.
Сук Л. Гобеленові мрії : [про худож. І. Черкесову] / Л. Сук // Культура і життя. – 2008. – 3 груд.
Тарасенко О. На межі двох реальностей. Візуальні проекти Віктора Сидоренка : [про укр. худож.] / О. Тарасенко // Образо-творче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 72-74.
Тертична В. Його герої з добрими очима : [про укр. худож. Івана-Валентина Задорожного] / В. Тертична // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 32-33.
Чегусова З. Символи, що „тримають пам`ять предків” : [про зобр. символів у мистец.] / З. Чегусова // Образотворче мистец-  тво. – 2008. – № 3. – С. 62-65.
Шестакова О. Феєрія барв Ганни Собачко-Шостак : [про укр. худож.] / О. Шестакова // Культура і життя. – 2008. – 3 груд.
Шинкаренко Д. Майстри київської монументальної школи 1960-х – 1980-х рр. : [про укр. худож. монументалістів] / Д. Шинка-ренко // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 66-68.
Щира Н. Журавлині ключі Тимоша Лящука : [про укр. ху-дож.] / Н. Щира // Українська культура. – 2008. – № 9. – С. 28-29.
Юсенко О. Таємниця родового дерева : [про вист. поділ. худож. О. Ковальчука у Києві] / О. Юсенко // Українське слово. – 2008. – 10-16 груд. – С. 16.
    Янко Д. З любов`ю до зображуваного : [до 75-ліття худож. Михайла Романишина] / Д. Янко // Культура і життя. – 2008. –         7 жовт.

Декоративно-прикладне мистецтво

    Білий В. Сюжетно-тематична різьба у творчості Миколи Грепиняка : [до 75-річчя від дня народж.] / В. Білий // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 3. – С. 107-111.
    Виногродська Л. Батуринська кахля : [остан. третина ХVІІ-початку ХVІІІ ст.] / Л. Виногродська // Пам’ятки України. – 2008. –     № 3. – С. 28-38.
    Козак І. Диво живого тепла : [про Всеукр. симп. з худож. обробки шкіри у Хмельницькому] / І. Козак // Голос України. – 2008. – 29 листоп. – С. 11.
Костів Н. Володимир Сидоренко – шкіряних справ майстер : [про шкіряні вироби] / Н. Костів // Образотворче мистецтво. –  2008. – № 3. – С. 106-108.
Кроп Т. На межі стилів : [про вист. картин львів. худож.         Г. Новоженець] / Т. Кроп // Демократична Україна. – 2008. –          10 жовт. – С. 25.
    Нечипоренко Т. Віталій Гінзбург у Києві: пам`яті мистця (1938-2006) : [про вист. робіт зі скла та кришталю] / Т. Нечи-поренко // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 146.
    Онищенко В. Ювілей визначного керамолога : [про укр. митця Олеся Пошивайла] / В. Онищенко // Шлях перемоги. – 2008. –         5 листоп.
    Панько Т. Знайомтеся: печворк : [про II Всеукр. фест. „Дивосвіт клаптикового шитва”] / Т. Панько // Демократична Україна. – 2008. – 26 верес. – С. 26.
    Пилипенко Б. Видатна пам’ятка вкраїнського людвісарства : [про видат. твір укр. ливарства кінця ХVІІ ст. – дзвін роботи глухів. людвісара Карпа Балашевича] / Б. Пилипенко // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С. 108-119.
Покровка О. Подарунок долі : [про майстра декор.-приклад. мистец. з Хмельниччини В. П. Спірякіну] / О. Покровка // Українсь-ка культура. – 2008. – № 8. – С. 20-21.
Третяк Н. Дивосвіт клаптевого шиття : [про укр. мисткиню Тетяну Богачук] / Н. Третяк // Українська культура. – 2008. – № 6. – С. 26-27.                              
Цимбалюк О. Інтелектуальний кут зору Володимира Фурика : [про укр. нац. костюми] / О. Цимбалюк // Образотворче мистец-    тво. – 2008. – № 3. – С. 70-71.
Чегусова З. Новітні тенденції килимарського ткацтва. Інно-ваційна мануфактурна технологія – гобеленові шпалери : [про відродж. стародав. декор.-ужиткового мистец.] / З. Чегусова // Украї-нська культура. – 2008. – № 8. – С. 26-28.

                Скульптура

    Бірюльов Ю. Ранній класицизм у скульптурі Львова XVIII століття / Ю. Бірюльов // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. –           С. 38-49.
    Дьомін М. Обереги Миколи Обезюка : [про засл. худож., київ. скульптора] / М. Дьомін // Українська культура. – 2008. – № 10. – С. 23-25.
    Кончаковський А. „Я памятник себе воздвиг...” : [про скуль-птора М. Рапая та його пам’ятник М. Булгакову] / А. Конча-ковський // Дзеркало тижня. – 2008. – 1 листоп. – С. 22.
    Лисенко Л. Нотатки про IV всеукраїнську трієнале скульпту-ри – 2008 : [про вист. скульптур у Харкові] / Л. Лисенко // Образо-творче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 109-111.   
    Олійник Т. Жива душа скульптури : [про скульптора В. Луца-ка] / Т. Олійник // Українська газета. – 2008. – 6-12 листоп. – С. 14.         
Сакральне мистецтво

        Курцеба Г. Божественна літургія [Ноти] / Г. Курцеба. – Івано-Франківськ : Сімик, 2008. – 55 с.
    Святослав Гординський : Великодні мотиви [Образотв. матеріал] : [комплект листівок] / [авт. тексту М. Васильчук]. – [Ко-ломия : Вік], [2007].
    Шевцова Г. Гуцульщина. Гуцульські церкви / Шевцова Г. Дерев’яні церкви України. – К., 2007. – С. 155-195.                                                 
***
   Анастасова К. Міф про „літаючі” ікони : [про чудотвор. ікони] / К. Анастасова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 2.– С. 35-39.                                                Бай Н. Ідеал щасливого життя я черпаю з Біблії... : [про          Д. Степовика, мистецтвознавця] / Н. Бай // Українське слово. – 2008. –  19-23 листоп. – С. 8-9.
           Береговська Х. Сакральна формула трансцендентності : [про сакрал. мистец. Дмитра Гордіци] / Х. Береговська // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 135.                                                                      
           Бойко О. Церкви – жертви безкультурності та безпам’ятства : [про збереження пам’яток культури] / О. Бойко // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. – С. 2-7.
    Бойко С. Професія – дзвонознавець / С. Бойко // Слово Просвіти. – 2008. – 16-22 жовт.
    Бурковська Л. Клейма житійних ікон Св. Миколи Мірлі-кійського у зв’язку з їхньою текстовою основою  /   Л. Бурковська // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. – С. 24-37.
    Бурковська Л. Особливості іконографічної традиції зображень Св. Миколи Мірлікійського у дрібній пластиці Київської Русі / Л. Бурковська // Народна творчість та етнографія. – 2008. –  № 3. – С. 31-40.
    Косів Р. Іконографія українських цехових корогов         XVIII-XIX століть  / Р. Косів // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. – С. 86-90.
    Пажимський Б. Церква св. Параскеви П’ятниці : [пам’ятка нац. культ. спадщини, що належить до заповідника „Самчики” (1771)] / Б. Пажимський // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. –         С. 67-69.
    Петрик В. Крилоський Катедральний монастир XVI-XVIII століть / В. Петрик // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. – С. 8-17.
    Сидор-Гібелинда О. Tertium (Non?) Datur : [про сакрал. мистец. Петра Бевза] / О. Сидор-Гібелинда // Образотворче мис-тецтво. – 2008. – № 3. – С. 103-105.
    Сліпушко О. Світло вічної Софії : [про відновлення Софіїв. собору] / О. Сліпушко // Українська культура. – 2008. – № 9. – С. 3.
    Слободян П. Історія „Молдавського” дзвона в Роздолі : [про церк. дзвони Львів. обл.] / П. Слободян // Пам’ятки України. –  2008. – № 2. – С. 81-85.
    Степовик Д. Михайло Дмитренко – ікономаляр і портре- тист : [до 100-річчя з дня народж. митця] / Д. Степовик // Українське слово. – 2008. – 10-16 груд. – С. 8-9.
    Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці : [про реставр. Ікони Зарваницької Матері Божої] / Ю. Телячий // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 44-45.
    Тимків Б. Сакральна дереворізьба та ікономалярство у творчості сучасних мистців / Б. Тимків // Образотворче мистец-   тво. – 2008. – № 3. – С. 89-92.
    Тимків Л. Речі церковного вжитку у креслениках галицьких архітекторів : [про креслення інтер’єрів церков у Львові] /              Л. Тимків // Пам’ятки України. – 2008. – № 2. – С. 91-96.

Митці української діаспори
    Степовик Д. Мистець, який поєднав красу і святість : [до 100-річчя від дня народж. укр. худож. М. Дмитренка] / Д. Степовик // Літературна Україна. – 2008. – 4 груд. – С. 6.
    Яців Р. Борис Пачовський : [про укр. худож. з діаспори] /       Р. Яців // Дзвін. – 2008. – № 9. – С. 149-155.
Митці Прикарпаття

Аронець М. Палітра нев’янучих кольорів : [про худож.           О. Коровая] / М. Аронець // Перевал. – 2008. – № 3. – С. 233.
    Болотенюк М. ... А соняшники цвітуть : [народній художниці Парасці Хомі – 75!] / М. Болотенюк // Захід. – 2008. – 6 листоп. –    С. 1,3.
Брухаль Г. Доки горить вогонь... : [про VI міжнар. фест. „Свято ковалів” в Івано-Франківську] / Г. Брухаль // Світ молоді. – 2008. – 8 трав. – С. 3.
Бурдуланюк В. Митці Галичини в боротьбі за незалежність / В. Бурдуланюк // Галицька Просвіта. – 2008. – 17 жовт.
Вівчар Б. Час митця : [про івано-франків. худож. та скуль-птора М. Книщука] / Б. Вівчар // Галичина. – 2008. – 14 жовт.
Голубець О. Від традиційного малярства – до складних форм виразу : [про вист. худож. Дмитра Стецька в Івано-Франків. худож. музеї] / О. Голубець // Вечірній Івано-Франківськ. – 2008. –              2 жовт. – С. 1.
Грепиняк М. Бісерні дива Анни Богдан : [про косів. виши-вальницю] / М. Грепиняк // Гуцульський край. – 2008. – 19 верес.
Гуцуляк Г. Художник із Крилоса : [до 83-ї річниці з дня народж. Михайла Фіголя (1927-1999) – живописця, мистецтво-знавця, вченого] / Г. Гуцуляк // Голос Покуття. – 2008. – 31 жовт. - 4 листоп.
Загоровська Л. „Осіннє золото” Ярослава Борути : [засл.     арт. України став лауреатом літ.-мист. премії ім. Д. Луценка „Осіннє золото”] / Л. Загоровська // Станіславська газета. – 2008. –              25 верес. – С. 6.
Загоровська Л. „Рушник національної єдності” нарешті готовий : [Івано-Франківщину в Ялті представляли дві майстрині: Н. Синиця і М. Турчин] / Л. Загоровська // Станіславська газета. – 2008. – 16 жовт. – С. 8.
Зоріна Л. Творить Федір Майко : [про івано-франків. худож.] / Л. Зоріна // Світ молоді. – 2008. – 16 жовт.
Зузяк Л. Барви життєвої палітри Василя Рокіщука : [про худож. самоука] / Л. Зузяк // Верховинські вісті. – 2008. – 21 листоп.
Іваницька Л. Григорій Смольський та Іван Франко : [про худож. Г. Смольського з Підгірок Калус. р-ну та його спогади про  І. Франка] / Л. Іваницька // Дзвони Підгір’я. – 2008. – 12 груд. –     С. 13.
Кардащук М. Талант від Бога : [про вист. творів худож.           І. Гавриліва] / М. Кардащук // Галицька Просвіта. – 2008. – 12 верес. – С. 3.
Картини Параски Хоми експонувались на київській кіносту- дії : [ім. О. Довженка] // Галичина. – 2008. – 30 верес. – С. 4.
         Квіткові мотиви Параски Хоми // Версаль. – 2008. – № 5. –    С. 94.
    Крайній І. Електронні дзвони : [про радіоконструктора з Івано-Франківська Романа Ткачука] / І. Крайній // Нова Зоря. – 2008. – 10 жовт. – С. 4.   
     Крайній І. Одягати в бісер Всевишнього, Діву Марію та найвідоміших святих... : [іконотворення Л. Яськевич з м. Івано-Франківська] // Україна молода. – 2006. – 20 жовт. – С. 17.
    Кузьмин Н. Кожен майстер творить свою красу : [про майстра різьби по дереву М. Веселого з с. Солуків Долин. р-ну] / Н. Кузь-мин // Добра справа. – 2008. – 26 верес. – С. 3.
    Люблянський Я. Його твори дихають історією : [про худож. М. Фіголя та його вист.] / Я. Люблянський // Захід. – 2008. –          23 жовт. – С. 3.
    Мартинюк Л. „Я ловлю плин хмарки в небі...” : [бесіда з івано-франків. худож. Л. Мартинюком у Києві, де відкр. його вист. / розмовляла В. Давиденко] // Слово Просвіти. – 2008. – 9-15 жовт. – С. 16.
    Масловська О. Квіткові мотиви Параски Хоми : [про життя і творч. з нагоди 75-річчя] / О. Масловська // Рідна земля. – 2008. – 14 листоп. – С. 5.
    Медвідь Г. Талант митця – на вівтар служіння рідному народу : [про життя і діяльн. М. Зорія (1908-1995) графіка, живописця, театр. худож., монументаліста, педагога] / Г. Медвідь // Західний кур’єр. – 2008. – 16 жовт. – С. 7.
    Мончук О. Додому через 17 років : [про прес-конф. в Івано-Франків. обл. краєзн. музеї з нагоди повернення експонатів декор.-ужитк. мистец., які 17 р. перебували в Румунії] / О. Мончук // Галичина. – 2008. – 21 жовт. – С. 7.
    Мончук О. Хранителі пам`яті народу : [про вист. декор.-ужитк. мистец., дав. строїв і старожитностей зах. обл. України з приват. колекції В. Паращука] / О. Мончук // Галичина. – 2008. – 18-24 верес. – С. 13.
    Назарчук Д. Ювілейна виставка Параски Хоми [у вист. залі обл. орг. НСХ України] / Д. Назарчук // Голос України. – 2008. –   19 листоп. – С. 5.
    Плотнікова В. Майстриня пташиних мелодій : [про Стефанію Сандюк, майстриню худож. розпису] / В. Плотнікова // Галичина. – 2008. – 16 жовт. – С. 19.
    Прокопишин М. Знана майстриня : [ліжникарка В. І. Калинич з с. Яворова Косів. р-ну] / М. Прокопишин  // Гуцульський край. – 2008. – 5 верес.
    Турковська Е. Шедеври Івана Марчука – в Івано-Франківську : [про вист. в худож. музею] / Е. Турковська // Галичина. – 2008. – 6 верес. – С. 2.
Турковська Е. Іван Марчук: Я – ненаситець! : [про феномен худож. та його вист. в худож. музеї м. Івано-Франківська] / Е. Турковська // Галичина. – 2008. – 9-15 жовт. – С. 10.
Федорук О. Крізь морози, приморозки й відлиги : [Дмитрові Степовику – 70] / О. Федорук // Культура і життя. – 2008. – 7 жовт.
Флис С. У кожному інструменті – дивосвіт звуків : [про майстра з виготов. цимбалів В. Іванківа з Микуличина] / С. Флис // Грегіт. – 2008. – № 3. – С. 63-64.
Цап Г. „Золоті руки п. Петра” : [про нар. майстра дерев. скуль-птури П. Дзудзила з Рожнятівщини] / Г. Цап // Івано-Франківський Оглядач. – 2008. – 9 жовт.
Чемеринський А. Мовою листівок : [про вист. старов. гуцул. листівок к. ХІХ-поч. ХХ ст. з приват. колекцій П. Корпанюка і       М. Близнюка та презентація альб. „Мій рідний край” в ОУНБ ім. І. Франка] /    А. Чемеринський // Прикарпатська правда. – 2008. – 24 жовт. – С. 8.
Чемеринський А. Диво майстрині : [про персон. вист. П. Хоми у вист. залі обл. орг. НСХ України] / А. Чемеринський // Прикарпатська правда. – 2008. – 21 листоп.
Шегда Н. Графіка в народній манері : [про відкр. вист. робіт О. Гнатюка (1933-2003), майстра кіногравюри, офорту і пастелі в обл. худож. музеї] / Н. Шегда // Репортер. – 2008. – 30 жовт. – С.21.
    Шегда Н. Фіксація у барвах : [про вист. пленер. робіт в обл. худож. музеї] / Н. Шегда // Репортер. – 2008. – 6 листоп. –    С. 25.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка