Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Розвиток освіти та науки в Україні і світі ББК  91.9 : 74 + 72
             Р 64
                            Розвиток освіти та  науки в Україні і світі [Текст]  : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. Н. І. Бойчук; наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2008. –  76с.
  
  
  
     Документальні ресурси  покажчика різнобічно висвітлюють питання розвитку освіти і науки в Україні  і світі. Особливе місце належить проблемам практичної реалізації ідей Болонського процесу та інноваційним аспектам розвитку науки.

       Посібник розрахований на спеціалістів освіти і науки, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться даною  проблемою. 


     
   Укладач : Н. І. Бойчук, головний бібліограф Івано-Франківської обласної бібліотеки ім. Івана Франка.

  Комп’ютерний набір та макет оформлення обкладинки  І. В. Пороговська, головний бібліотекар відділу ЦЕЗІ.


  Науковий  редактор, відповідальний за випуск : Л. В. Бабій, директор  Івано-Франківської обласної бібліотеки ім. Івана Франка

Тираж : 50 прим.


Передмова

          За роки незалежності в Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти і науки, створено відповідну правову базу, розпочато практичне реформування  галузей на основі прийнятих урядових програм. Єдність освіти і науки стало провідним принципом державної освітньої політики в Україні. Реалізація цього принципу значно активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку тематичного бібліографічного посібника „Розвиток освіти та науки в Україні і світі”.

         У покажчику представлені документальні ресурси, які надійшли до фондів Івано-Франківської обласної універсальної  наукової бібліотеки ім. І. Франка у 2004–2008рр. з питань розвитку освіти та науки в Україні і світі.  Видання містить законодавчі, нормативно-правові документи, книги, статті з газет, журналів, посилання на інтернет-ресурси.
 
      Посібник складається з розділів:
     
- Методологічні засади розвитку освіти та науки в Україні. Управління. Економіка. Статистика.

-  Система освіти в Україні: тенденції та перспективи.

- Вища освіта України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Болонський процес.

-  Інноваційні аспекти розвитку науки в Україні.

-   Освіта та наука в зарубіжних країнах: інтеграція і глобалізація на зламі століть.

І. Методологічні засади  розвитку освіти та науки в Україні. Управління. Економіка. Статистика.

  1. Про внесення змін до деяких Законів України щодо збереження дитячих позашкільних навчальних закладів : Закон України від 5 квіт. 2007 р. № 876-V // Голос України. – 2007. – 19 черв. ( № 106). – С. 3.
  2. Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту” щодо граничного віку кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу та керівника факультету : Закон України // Голос України. – 2007. – 12 січ.
(№ 4). – С. 10.
  3. Україна. Президент (2005– ; В. Ющенко). Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери : Указ Президента України [від 16 трав. 2008 р. № 449- IV] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 21 трав. ( № 91). – С. 15.
  4. Україна. Президент (2005– ; В. Ющенко). Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні : Указ Президента України [від 20 берез. 2008 р. № 244/2008] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 16 квіт. – Орієнтир, с. 2-3.
  5. Україна. Президент (2005– ; В. Ющенко). Про забезпечення розвитку вищої освіти в Україні : Указ Президента України [від 25 верес. 2008р.] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 жовт. (№ 183). – С. 11.
  6. Україна. Президент (2005– ; В. Ющенко). Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : Указ Президента України [від 4 лип. 2005 р. № 1013] // Освіта України – 2005. – 12 лип. (№ 51/52). – С. 12.
  7. Україна. Президент (2005– ; В. Ющенко). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року „Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України” : Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 15 лип. (№ 130). – С. 9.
  8. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2008. – 7 берез.
  9. Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України : Указ Президента України [від 17. 02. 2004 р. № 199] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 7. – С. 13-18.
  10. Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року : Указ Президента України [від 10.12.2007 р. № 1191] // Офіційний вісник України. – 2007. – № 95. – С. 10-16.
  11. Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні : Постанова Верховної Ради України // Голос України. – 2004. – 23 лип. (№ 135). – С. 7.
  12. Про Рекомендації парламентських слухань „Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні” : Постанова Верховної Ради України // Голос України. – 2004. – 16 лип. (№ 130). – С. 2.
  13. Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні : Постанова Верховної Ради України // Голос України. – 2007. – 23 січ. (№ 11). – С. 7.  
  14. Про хід реалізації Закону України  „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” : [щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів] : Рішення Комітету ВРУ з питань науки і освіти від 13.02.2008 р. // Освіта України. – 2008. – 22 лют.
(№ 15). – С. 1, 4.
  15. Питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2004. – 28 лип. (№ 140). – Орієнтир, с. 8. – Порядок призначення і виплати стипендій.
  16. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1378 „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками і посібниками” : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 25 лип. ( № 136). – С. 13. – Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1378.
  17. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 і від 1 березня 1999 р. № 304 : [про наук.-дослід. (наук.-техн.) установи] : Постанова Кабінету Міністрів України //  Урядовий кур’єр. – 2007. – 10 січ. (№ 3). – Орієнтир, с. 16.
  18. Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 18 квіт. (№ 69). –
С. 4.
  19. Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Мінфіну : Розпорядження Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2004. – 29 лип. (№ 141). – С. 20.
  20. Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 10 січ. – Орієнтир, с. 8.
  21. Про доповнення  пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 „Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації...” : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2004. – 5 серп. (№ 146). – С. 19.
  22. Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2005. – 21 груд. (№ 243). – Орієнтир, с. 8-9. – Державна програма „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки.
  23. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1395 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 94. – С. 22.
  24. Про затвердження  переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 черв. 2007 р. № 839 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 25 лип. (№ 131). – Орієнтир, с. 5-11. – Дод. : Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
  25. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 10 січ.
(№ 3). – Орієнтир, с. 11-14. – Положення про Міністерство освіти і науки України.
  26. Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” в освітній галузі „Державне управління” та працевлаштування працівників : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 черв. (№ 105). – Орієнтир, с.12-14. – Положення про порядок прийому осіб на навчання... та працевлаштування випускників; перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
  27. Про затвердження Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 4 квіт. (№ 60). – Орієнтир, с. 14-15 : Наказ М-ва освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 9. – С. 189-193.
  28. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 берез. 2007 р. № 423 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 18. – С. 731.
  29. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2007 р. № 1019 // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – № 68. – С. 4.
  30. Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007-2008 навчальному році та завдання на 2008-2009 навчальний рік : [інформ.-аналіт. матеріали до підсумк. колегії МОН України 22 серп. 2008 року, м. Київ] // Освіта України. – 2008. – 15 серп. (№ 61-62). – С. 1-26.
  31. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 серп. ( № 142). – Орієнтир, с. 12-14.
  32. Про схвалення Концепції Державної цільової програми „Наука в університетах” на 2008-2012 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 548-р // Урядовий кур’єр. – 2007. – 15 серп. ( № 147). – Орієнтир, с. 13-16. – Дод. : Концепція Державної цільової програми „Наука в університетах” на 2008-2012 роки.  
  33. Про утворення Комітету з питань реалізації проекту „Рівний доступ до якісної освіти в Україні”, який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 13 лип. ( № 128). – С. 14.
  34. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання „Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України” : наказ М-ва освіти і науки України [від 19.06.2008 р. № 554] // Психолог. – 2008. – № 41/42 (листоп.). – С. 3-14.
  35. Про затвердження порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів : наказ М-ва освіти і науки України [від 25.01.2008 № 34] // Офіційний вісник України. – 2008. – № 9. – С. 189-193.
  36. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ М-ва освіти і науки України від [25.12.2007 р. № 1172] // Офіційний вісник України. – 2007. – № 99. – С. 160-171.
  37. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : наказ М-ва освіти і науки України [від 9 січ. 2006. № 24] // Освіта. – 2006. – 11-18 січ. – С. 2.
  38. Ампілогова Л. Нові цілі й цінності в освіті / Л. Ампілогова // Географія. – 2007. – № 8 (квіт.). – С. 4-7.
  39. Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері : концептуальні засади / Олександр Антонюк // Персонал. – 2006. – № 10. – С. 58-65.
  40. Артюх М. Особливості сучасного оновлення управління діяльністю районного відділу освіти / Михайло Артюх // Освіта і управління. – 2006. –
№ 2. – С. 55-58. – Бібліогр. : 3 назви.
  41. Афоніна О. Перспективи сучасної освіти / О. Афоніна // Музика. – 2007. – № 4. – С. 18-20.
  42. Бажал А. Шляхи до прибуткової освіти і науки / Анатолій Бажал // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 46-48.
  43. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади / Вікторія Білова // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28.
  44. Боголіб Т. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ / Т. Боголіб // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 50-62.
  45. Боголіб Т. Фінансове забезпечення науково-технічної сфери вищих навчальних закладів / Тетяна Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 170-175.
  46. Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи / Тетяна Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. –
№ 8. – С. 57-61. – Бібліогр.: с. 61.
  47. Борисов А. Фундаментальна туманність : [про законодавсво у наук. та наук.-техн. сфері : бесіда з канд. фізико-мат. наук Андрієм Борисовим] // Україна молода. – 2006. – 6 груд. (№ 227). – С.6.
  48. Бродзянська А. Шанс модернізації країни через науку і освіту : [про це дискутували учасники "круглого столу.”, організ. Ком. Верхов. Ради з питань науки і освіти] / А. Бродзянська // Голос України. – 2008. – 15 листоп. (№ 219). – С. 2.
  49. Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації / Ірина Бузько // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 28-33. – Рез. англ., укр. – Бібліогр. : с. 33.
  50. Буковинський В. Фінансове забезпечення діяльності закладів загальної освіти / В. Буковинський // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 57-65.
  51. Буковинський В. Шляхи удосконалення планування витрат на освіту / В. Буковинський // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 74-83.
  52. Вакарчук І. Іван Вакарчук: „Я не буду Робесп’єром. Моя зброя – переконання і контроль” : [про реформу освіти : інтерв’ю з міністром освіти і науки / записали Аліна Бажал, Лідія Суржик] // Дзеркало тижня. – 2008. – 2-8 лют. (№ 4). – С.1, 14.
  53. Виступ міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука на селекторній нараді [20.06.2008 року] // Освіта України. – 2008. – 4 лип. (№ 49-50). – С. 2.
  54. Виступ міністра освіти і науки України Івана Вакарчука на нараді за участю Президента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти // Освіта України. – 2008. – 29 лют. – С. 1-3.
  55. Вікторов В. Технології керування освітою / В. Вікторов // Трибуна. – 2004. – № 11/12. – С. 18-19.
  56. Волга Л. Освіта – стратегічний резерв розвитку країни : [за матеріалами доп. міністра освіти і науки Івана Вакарчука на підсумк. Колегії М-ва освіти і науки] /Людмила Волга // Урядовий кур’єр. – 2008. – 25 берез.(№ 55). – С. 5.
  57. Волкова Н. Ефективність використання коштів ВНЗ / Н. Волкова // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 66-71.
  58. Ворожбянов І.  Профтехосвіті – фінансування з різних бюджетів / Іван Ворожбянов // Віче. – 2004. – № 11. – С. 27-28.
  59. Воронка Г. Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу шкіл післядипломної освіти / Галина Воронка // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 27-28.
  60. Гамрецький І. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітніх концепцій / Іван Гамрецький // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 8-10. – Бібліогр.: 10 назв.
  61. Гарбарчук В. Інформатизація навчання: методологічні, теоретичні та економічні проблеми / В. Гарбарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст.
  62. Горішній З. Демократизація управління в закладах освіти / З. Горішній // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст.
  63. Гриневич Л. Самооцінювання шкіл і демократизація управління освітою / Л. Гриневич // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 21-24.- Бібліогр. : 9 назв.
  64. Гриценко В. Інноваційні підходи до управління навчальними закладами / В.П. Гриценко // Фінанси України. – 2005.– № 4. – С. 85-89.
  65. Даниленко С. Ефективна організація фінансових потоків галузі освіти і науки / С. Даниленко, О. Робак // Освіта України. – 2008. – 7 жовт. (№ 76). – С. 13.
  66. Данилишин Б. Ринок освітніх послуг: основні тенденції та шляхи модернізації / Б. Данилишин, В. Куценко // Україна: аспекти праці. – 2005. –
№ 8. – С. 28-34.
  67. Данюк Н. У чому важливість інтеграції науки та освіти ? : [про Міжнар. симпозіум „Інтеграція науки та освіти – ключ. Фактор побудови знаннєвого сусп-ва”, Київ] / Наталія Данюк // Ваше здоров’я. – 2007. – 2 листоп. (№ 42). – С. 2.
  68. Державна підтримка освіти у 2008 році // Освіта України. – 2007. – 21 верес. (№ 70). – С. 2.
  69. Дмитренко Г. Стратегічна спрямованість розвитку системи освіти в контексті трансформації українського суспільства / Геннадій Дмитренко, Світлана Мудрая // Персонал. – 2006. –  № 9. – С. 73-79. – Бібліогр.: с. 79.
  70. Дубровка О. В. Інструментарій маркетингового регулювання сфери послуг вищої освіти державними органами управління / О. В. Дубровка // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 71-74.
  71. Дубровка О. В. Особливості державного регулювання ринку послуг вищої освіти / О. В. Дубровка // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 63-72.
  72. Зайчук В. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 18-26. – Бібліогр.: с. 26.
  73. Іценко В. Нові інформаційні технології в управлінні закладами освіти / В. Іценко // Інформатика. – 2005. – № 5 (лют.). – С. 14-17.
  74. Калініна Л. Автоматизована система управління „школа”: моделювання і технологія використання / Людмила Калініна // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 61-70. – Бібліогр.: 5 назв.
  75. Карамушка Л. Формування конкурентоздатної управлінської команди як інноваційний напрям управління освітніми організаціями / Людмила Карамушка, Олена Філь // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 82-90. – Бібліогр.: с. 89-90.
  76. Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу / О. Катаєв // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 88-93. – Бібліогр.: с. 88-92.
  77. Кафарський В.  Проблеми реалізації законодавства у сфері освіти : [стат. дані] / В. Кафарський // Голос України. – 2005. – 31 серп. (№ 162). – С. 8-9.
  78. Клименко Ю. Про ефективність менеджменту вищих навчальних закладів/ Ю.М. Клименко // Вісник.(Київський інститут бізнесу та технологій). – 2007. – № 2. – С. 88-90.
  79. Коваль П. М. Ринкові відносини в освітній сфері / П. М. Коваль // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 76-78.
  80. Концепція Закону України „Про національний заклад (установу)” // Освіта України. – 2007. – 14 груд. – С. 9.
  81. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні // Освіта. – 2004. – 7-14 лип. (№ 31). – С. 6-7 .
  82. Корсак К. Небезпека міфів для стратегічного планування освіти і науки в ХХ1 столітті / Костянтин Корсак // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 44-46. – Бібліогр.: с. 46.
  83. Корсак К. Освіта й виховання для суспільства знань / К. Корсак // Науковий світ. – 2006. – № 10. – С. 2-4.
  84. Корсак К. „Ринковізація” освіти – хибний шлях у майбутнє / К. Корсак // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 68-70. – Бібліогр.: 13 назв.
  85. Кравченко Г. Ю. Становлення та розвиток моніторингу якості освіти / Г. Ю. Кравченко // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 28-29. – С. 2-5.
  86. Красновський В. М. Сучасні моделі освіти і глобалізація освітнього простору / В. М. Красновський // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 62-66.
  87. Красняков Є. Державне фінансування освіти не має бути залишковим / Євген Красняков // Рідна школа. – 2004. – № 7/8. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 7.
  88. Красняков Є. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти / Євген Красняков // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 11-13.
  89. Кремень В. Людина і освіта у вимірах  економічної цивілізації / Василь
Кремень // Дзеркало тижня. – 2006. – 21-27 жовт.( № 40). – С.14.
  90. Кремень В. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 17-30.
  91. Кремень В. Суспільство знань і якісна освіта / В. Г. Кремінь // Освіта. – 2007. – 21-28 берез. (№ 13/14). – С. 2-3.
  92. Крюкова І. О. Рентні суспільно-економічні відносини у сфері вищої освіти в Україні : [діяльн. вузів як суб’єктів ринк. відносин] / І. О. Крюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 5-10.
  93. Лайко П. Післядипломна освіта та її фінансове забезпечення / П. Лайко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 80-87.
  94. Ларина Т. В. Дослідження територіальних утворень ринку освітніх послуг / Т. В. Ларина // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 108-112.
  95. Лесковець С. Про впровадження та забезпечення на місцях додаткових, порівняно з чинним законодавством, пільг працівникам освіти / С. Лесковець // Освіта України. – 2008. – 30 трав. ( № 40). – С. 4-5.
  96. Лопушинський І. Законодавчі аспекти утвердження державності української мови в сфері освіти України ХХ1 ст.: (порівнял. аспект) / Іван Лопушинський // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 3/4. – С.67-74. – Бібліогр.: с. 74.
  97. Лукіна Т. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти / Т. Лукіна // Економіка України. – 2004. – № 6. – С. 64-71.
  98. Лукіна Т. Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях / Т. Лукіна // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 52-60. – Бібліогр.: с. 59-60.
  99. Лукіна Т. О. Реалізація державної політики в розвитку особистісно орієнтованої освіти / Т. О. Лукіна // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 85-97.
  100. Ляшенко О. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 34-40.
  101. Мазак А. Залучення громад міст до управління освітньою галуззю / Андрій Мазак // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі XX ст. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 2. – С. 174-176. – Бібліогр. в кінці ст.
  102. Максименко С. Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні / С. Максименко // Освіта України. – 2004. – 24 груд. (№ 100). – С. 1, 4-6.–; Психолог. – 2005. – № 6 (лют.). – С. 3-6.
  103. Матвієнко О. В. Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку / О. В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 106-112.
  104. Мельникович О. Організація моніторингу якості освіти на місцевому рівні / Ольга Мельникович // Джерела. – 2004. – № 1/2. – С. 22-24.
  105. Міщенко Н. Тріада МОН: освіта, наука, виробництво / Н. Міщенко // Науковий світ. – 2005. – № 7. – С. 6-7.
  106. Набок М. Децентралізація управління освітою в сільських районах України. Правові та фінансові аспекти / М. Набок // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 32-35.
  107. Наровлянський О. Вчителеві про зміни в українському законодавстві / О. Наровлянський // Історія України. – 2008. – № 8 (лют.). – С. 3-7.
  108. Ніколаєнко С. Освіта – не галузь, а майбутнє України / С. Ніколаєнко // Виховна робота в школі. – 2005. – № 2. – С. 2-7.
  109. Ніколаєнко С. Турбота про освіту – турбота про майбутнє! : [про Прогр. розв. освіти в Україні на 2005-2006 рр.] / С. Ніколаєнко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 24 верес. (№ 181). – С. 8.
  110. Ніколаєнко С. Як повернути авторитет : [за матеріалами розшир. засід. президії Громад. Ради освітян і науковців України щодо питання про стан науки і освіти в Україні та посилення ролі громадськості в їх розв.] / Станіслав Ніколаєнко // Голос України. – 2008. – 10 квіт. – С.18.
  111. Ніколаєнко С. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості : [тези доп. міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на підсумк. Колегії МОН України 17 серп. 2007 р.] // Освіта України. – 2007. – 10 серп.
  112. Нова модель фінансування навчальних закладів [на подолання наслідків повені] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 2 верес. – С. 2.
  113. Огонь Ц. Бюджет освіти: підсумки та напрями вдосконалення / Ц. Огонь // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 20-27.
  114. Оксамитна О. Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні / О. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 116-136.
  115. Осадчий І. Проектно-цільове управління навчальним закладом: предметні цільові проекти / Іван Осадчий // Освіта та управління. – 2007. –
Т. 10, № 1. – С. 33-36.
  116. Освіта в інноваційному поступі суспільства : [тези доп. міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на підсумк. Колегії МОН України від 17 серп. 2006 р.] // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – № 6. – С. 4-7.
  117. Освіта в Україні мовою статистики // Дивосвіт. – 2004. – № 3. – С. 19-22.
  118. Освіта – основа прогресу: [із матеріалів розшир. Колегії МОН] // Людина і праця. – 2006. – № 9. – С. 20-23.
  119. Підготовка наукової еліти – пріоритет державної освітньої політики / В.Г.Бар’яхтар, Ю. І. Горобець, А.В.Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 49-54.
  120. Полякова Г. Технологія адаптивного управління навчальним процесом / Ганна Полякова // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 22-24. – Бібліогр.: 6 назв.
  121. Прасол Д. Соціально-психологічні чинники вироблення і прийняття управлінських рішень / Д. Прасол // Соціальна психологія. – 2006. – № 2. – С. 128-133. – Бібліогр.: 13 назв.
123.  Проект „ Розвиток освіти на місцевому рівні” // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 132-135.
  124. Радченко В.  Теоретичний аналіз мотивації як функції управління педагогічною діяльністю / Віктор Радченко // Обрії. – 2005. – № 2. – С. 31-34.
  125. Ревак І. О. Безпека використання інформаційних технологій в освіті / І. О. Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 190-197.
  126. Романишин Л. Упровадження нової етики управління в освітніх закладах / Любов Романишин // Вертикаль. – 2005. – № 1. – С. 101-104.
  127. Рябова З. Моніторинг і контроль в освітніх системах / Зоя Рябова // Дошкільне виховання. – 2005. – № 9. – С.11.
  128. Савченко О. Освіта в умовах ринку / Олексій Савченко, Тетяна Сидорченко, Юрій Юхно // Рідна школа. – 2006.– № 6. – С. 42-45.
  129. Саніцька В. Концептуальні підходи до вдосконалення менеджменту освіти / В. Саніцька // Економіст. – 2006. – № 4. – С. 20-22.
  130. Саріогло В. Г. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні / В. Г. Саріогло, Г. І. Терещенко // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 40-45.
  131. Свободнова Н. Інноваційне управління навчальним закладом / Н. Свободнова // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст.
  132. Тимошко Г. Організація самоменеджменту в процесі підготовки керівника ЗНЗ до управління якістю освіти / Ганна Тимошко // Освіта та управління. – 2007. – Т. 10, № 1. – С. 37-40. – Бібліогр.: с. 40.
  133. Тимошко Г. Про деякі аспекти підготовки керівників загальноосвітнього навчального закладу до управління якістю освіти / Ганна Тимошко // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 71-77. – Бібліогр.: 11 назв.
  134. Трусова Т. Розвиток інформаційних технологій в управлінні освітою / Т. Трусова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 10. – С. 209-213. – Бібліогр. в кінці ст.
  135. Федько А. Якість освіти як об’єкт управління / А. Федько, Ю. Федько // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 84-87. – Бібліогр.: 4 назви.
  136. Фур’яка А. Концепція правової освіти та правового виховання / А. Фур’яка // Відкритий урок. – 2005. – № 9/10. – С. 23-24.
  137. Хомра О. Освіта населення України: територіальні відмінності й тенденції динаміки / О. Хомра // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 8. – С. 35-39.
  138. Цимбал Л. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг /        Л. І. Цимбал // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 81-84.
  139. Чижевський Б. Освітня політика в Україні: пріоритети, завдання, принципи та шляхи їх упровадження / Б. Чижевський // Освіта України. – 2005. – 30 серп. (№ 64). – С. 6.
  140. Чорнобай А. Правове забезпечення фінансування системи вищої освіти / А. Чорнобай // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 127-132.
  141. Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізаці / В. Шевченко // Освіта і управління. – 2004. – № 2. – С. 39-41.
  142. Шулікін Д. Державні програми у сфері науки і освіти / Д. Шулікін // Освіта України. – 2008. – 22 січ. – С. 4.
  143. Шульга Л. Державно-громадське управління освітою: досвід минулого і сучасний стан / Лариса Шульга // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 33-35. – Бібліогр.: с. 35. 
  144. Шульга Л. Сучасний погляд на управління загальноосвітнім навчальним закладом / Лариса Шульга // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9,
№ 3-4. – С. 138-143. – Бібліогр.: с. 143.
  145. Шульга Л. Українська система управління освітою: поступ до демократичного виміру / Л. Шульга // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 65-71.
  146. Щокін Г. Боротьба за національну освіту – останній рубіж в обороні українства / Г. Щокін // Персонал плюс. – 2005. – 16-22 листоп. (№ 46). – С. 1, 8-9.
  147. Юрій С. Сергій Юрій: „Освіта і наука повинні стати пріоритетними напрямами для держави, адже від них залежить її майбутнє” : [інтерв’ю з ректором Тернопіл. нац. екон. ун-ту / інтерв’ю вела Євгенія Соколова] // Дзеркало тижня. – 16-22 лют. (№ 6). – С. 15.
  148. Ющенко В. „Ми повинні найближчим часом сформулювати основні засади новітньої освітньої політики” : [виступ у Секретаріаті Президента України]  // Освіта України. – 2008. – 29 лют. – С. 1, 2.
  149. Ющенко В. Освіта як державний пріоритет / Віктор Ющенко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 3 жов. (№ 184). – С. 4-5.
  150. Ющенко В. Освітні перспективи України / В. Ющенко // Голос України. – 2008. – 26 верес. ( № 183). – С. 4.
  151. Яблочніков С. Застосування сучасних інформаційних технології в управлінні якістю освіти / С. Яблочніков // Обрії. – 2007. – № 1. – С. 37-41. – Бібліогр. в кінці ст.
  152. Яременко Л. Казначейське обслуговування навчальних закладів /        Л. М. Яременко // Фінанси України. – 2005. – № 4. –  С. 19-23.
         
           Див. також: №№ 158, 160, 170, 180, 183, 204, 211, 316, 343, 371, 372, 373, 374, 380, 387, 399, 418, 471, 504, 561, 607, 621, 664, 691.
 

II. Система освіти в Україні: тенденції та перспективи.
 
  153. Агадуллін Р. Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект / Р. Агадуллін // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 18-29. – Бібліогр.: 9 назв.
  154. Александров В. До питання про сутність поняття „ безперевна освіта” у контексті завдань сучасного державотворення / В. Александров // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 373-381.
  155. Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / Вадим Александров // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 156-164. – Бібліогр.: 5 назв.
  156. Алфьорова З. Мистецька освіта: виклики сьогодення / З. Алфьорова // Культура України. Мистецтвознавство.  – 2006. – № 17. – С. 88-95.
  157. Андреев А.  Реформа образования: психологические аспекты / А. Андреев // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 149-155.
  158. Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Богдан Андрусишин, Анатолій Гуз // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 88-95. – Бібліогр.: с. 95.
  159. Аніщенко Т. Гнучке професійне навчання за модульною системою / Тетяна Аніщенко // Професійно-технічна освіта. – 2004. – № 3. – С. 34-35.
  160. Арцишевський Р. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства / Роман Арцишевський // Шлях освіти. – 2008. –
№ 1. – С. 6-11.
  161. Астахова В. І. Безперервна освіта – стратегічний напрямок розвитку сучасних освітніх систем / В. І. Астахова // Освіта. – 2004. – 1-8 верес. – С. 7.
  162. Атаманюк Ю. Вступаємо в „століття освіти”: освіта і майбутнє людства / Ю. Атаманюк // Міське господарство України. – 2004. –  № 3. – С. 13-15.
  163. Балл Г. Проблема іміджу навчального закладу в контексті гуманізації освіти / Георгій Балл // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 139-141. – Бібліогр.: с. 141.
  164. Баханов К. Державний стандарт загальної середньої освіти: шляхи вдосконалення / Костянтин Баханов // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 4-6. –
Бібліогр.: с. 6.
  165. Бебик В. У пошуках „української ніші” : [про глобалізацію вітчизн. освіт.- наук. сфери : з публ. стат. даних] / Валерій Бебик // Урядовий кур’єр. – 2006. – 17 серп. ( № 153). – С. 14.
  166. Бех І. Принципи сучасної освіти / І. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5-27.
  167. Білецька Л. Інклюзивне навчання: перші кроки в Україні / Людмила Білецька, Ірина Білецька // Дошкільне виховання. – 2007. – № 4. – С. 12-15.
  168. Більченко Є. Педагогіка як форма буття культури: перспективи діалогу педагогічної та культорологічної парадигм / Євгенія Більченко // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 2-5.
  169. Бірюкова І.  Не повірите: держава потребує інтелекту : [про прес-конф. міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка] / Інна Бірюкова // День. – 2007. – 20 черв. – С. 2.
  170. Бродський Я. Про стандартизацію шкільної освіти / Яків Бродський, Олександр Павлов // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 10-14.
  171. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Н. Бухлова. – К. : Шк. світ, 2006. – 128 с.
  172. Василюк А.  З теорії освітніх реформ / Алла Василюк // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 22-26.
  173. Васюк О. Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості / Оксана Васюк // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 3. – С. 27-29. – Бібліогр.: с. 29.
  174. Верес М. Освіта Івано-Франківська в інноваційному поступі суспільства / М. Верес // Західний кур’єр. – 2008. – 18 верес. ( № 37). – С. 9-10.
  175. Выборнова В. Социальная поддержка молодежи в контексте модернизации образования / В. Выборнова, Е. Дунаева // Социологические исследования. – 2004. – № 10. – С. 136-139. – Бібліогр.: 9 назв.
  176. Воєвода З. Незалежне оцінювання: без вигадок і міфів / Зіна Воєвода // Дзеркало тижня. – 2006. – 8-14 лип. (№ 26). – С. 14.
  177. Волга Л.  Куди крокує пріоритетна освітня галузь? / Л. Волга // Урядовий кур’єр. – 2005. – 19 трав. – С. 15.
  178. Волинець Л. Актуалізація загальної мистецької освіти в умовах європейської інтеграції / Людмила Волинець // Шлях освіти. – 2006. – № 3. –
С. 18-22.
  179. Волковська Т. Моніторинг педагогічних інновацій у загальній середній освіті регіону / Т. Волковська // Відкритий урок. – 2004. – № 19/20. – С. 69-72.
  180. Волковський С. Інноваційна модель управління загальноосвітніми закладами / С. Волковський // Відкритий урок. – № 19/20. – С. 46-58. – Бібліогр.: с. 58.
  181. Волковський С. Шкільні інновації – освітні концепції та педагогічні технології / С. Волковський // Відкритий урок. – 2004. – № 19/20. – С. 59-68.
  182. Гайдамака О. Інтегративна мистецька освіта – крок у майбутнє / Олена Гайдамака // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 4. – С. 2-4.
  183. Гасликова И. Статистика использования информационных технологий в образовании: методологический аспект / И. Гасликова // Вопросы статистики. – 2005. – № 4. – С. 72-76.
  184. Геч Л. У країну знань : [про укр. систему освіти] / Людмила Геч // Робітнича газета. – 2006. – 2-8 верес. ( № 10). – С. 2.
  185. Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип / Семен Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 2-6.
  186. Гончаренко С. Фундаментальність професійної освіти – потреба часу / Семен Гончаренко // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 1. – С. 5-6.
  187. Готуємося до профільного навчання / Людмила Липова, Віктор Малишев, Поліна Замазкіна // Шлях освіти. – 2007. – № 1. – С. 29-34.
  188. Грек Н. Позашкільна освіта засвідчує освідченість : [щодо проекту Закону України  про внесення змін до Закону України „Про позашкільну освіту”] / Наталя Грек // Освіта. – 2005. – 9-16 берез. (№ 11). – С. 2.
  189. Гриневич Л.  Тестування: експеримент із продовженням : [бесіда з дир. тест. технологій і моніторингу якості освіти Міжнар. фонду „Відродження” Лілією Гриневич / записала Тетяна Галковська] // Дзеркало тижня. – 2006. – 16-22 верес. (№ 35). – С. 14.
  190. Грица Т. Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти / Т. Грица // Право України. – 2004. – № 1. – С. 102-105. – Бібліогр.: 5 назв.
  191. Гуржій А. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології і система інтернет для освіти / А. Гуржій, В. Коцур // Освіта України. – 2004. – 23 берез. – С. 6.
  192. Даниленко Л. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти / Лідія Даниленко // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14.
  193. Данилова Г. Акмеологія шкільної освіти у контексті методології сучасної науки / Галина Данилова // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 6-10. – Бібліогр.: с. 10.
  194. Державний стандарт базової та повної середньої освіти // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 2. – С. 2-6.
  195. Дзвінчук Д. Освітні реформи в умовах переходу до суспільства знань / Д. Дзвінчук // Обрії. – 2005. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 8 назв.
  196. Дичківська І.  Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / І.  Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  197. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 9. – С. 6-10.
  198. Дмитренко Г. Стратегія розвитку системи освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні / Геннадій Дмитренко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 7-11. – Бібліогр.: с.11.
  199. Добрянський І.  Особливості, способи і прийоми організації активно-діалогічного навчання / І. Добрянський // Педагогіка і психологія. – 2007. –
№ 1. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 53-54.
  200. Епштейн В.  Освіта: рух у віртуальному просторі : [про зовніш. незалеж. тестування] / В’ячеслав Епштейн // Дзеркало тижня. – 2007. – 19-25 трав. (№ 19). – С. 13.
  201. Єрмаков І. Компетентнісний потенціал освіти: проектні засади / Іван Єрмаков // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 49-51.
  202. Желюк О. М. Два світи – дві освіти [Текст] / О. М. Желюк. – К. : Нора-друк, 2004. – 64 с.
  203. Згуровський М. Інноваційний розвиток суспільства на основі вдосконалення освіти і науки як продуктивної сили розвитку економіки /
М. Згуровський // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 36-37.
  204. Зіньковський Ю. Рейтингова модель оцінки знань в освіті / Ю. Зіньковський // Освіта. – 2007. – 16-23 трав. (№ 22-23). – С. 2-3.
  205. Іванов О. Моніторинговий підхід у досягненні якості академічної освіти / О. Іванов // Відкритий урок. – 2004. – № 7/8. – С. 27-29. – Бібліогр.: 5 назв.
  206. Ілляш І. Асиміляція з’їдає...: яке місце займає українська освіта у світовому просторі? : [про міжнар. освіт. конгрес, Київ: за матеріалами бесіди з дир. НДІ М-ва освіти і науки України Петром Кононенком] / Іван Ілляш // Голос України. – 2006. – 29 листоп. (№ 226). – С. 10.
  207. Ілляшенко Т. Особлива наука для особливих школярів: загальноосвітня школа не вилікує дитину-інваліда / Т. Ілляшенко, А. Обухівська // Україна молода. – 2006. – 27 лип. (№ 135). – С. 13.
  208. Інтерактивне навчання: його сутність та перші спроби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 9. – С. 14-15.
  209. Кадемія М. Сучасні методи та інноваційні технології навчання / Майя Кадемія // Професійно-технічна освіта. – 2004. – № 2. – С. 49-51.
  210.  Калашников Є. Видимість реформ [в освіті] / Євген Калашников // Робітнича газета. – 2007. – 24-30 берез.(№ 12). – С. 3.
  211. Калініна Л. Концептуальна модель системи управління загальноосвітніх навчальних закладів  з позицій системно-кібернетичного підходу / Людмила Калініна // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, № 3/4. – С. 7-18. – Бібліогр.: с. 17-18.
  212. Кафарський В.  Хто допоможе сільській школі? / В. Кафарський // Голос України. – 2006. – 24 січ. (№ 13). – С. 8-9.
  213. Качан Л.  Освіта – шлях до самореалізації людини і розвитку суспільства: перспективи галузі / Л. Качан // Соціальний захист. – 2007. – № 9. – С. 7-8.
  214. Квасов В. Педрада – лабораторія педагогічної майстерності / В. Квасов // Відкритий урок. – 2004. – № 3/4. – С. 24-28.
  215. Кисельов М. Екологічна свідомість як феномен освітянського процесу / Микола Кисельов // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 130-149.
  216. Клокар Н. Управління професійним зростанням керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / Наталія Клокар // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв.
  217. Коваленко О. Підручник – головна тема дослідницької роботи : [про засід. Президії Акад. пед. наук на тему: „Стан підготовки  і апробації підручника  в умовах переходу на новий зміст шкільної  освіти”, Київ] / Ольга Коваленко // Педагогічна газета. – 2006. –  4 (квіт.). – С. 4.
  218. Коваленко О. Позашкільна освіта: методичні уточнення концепції / О. Коваленко // Освіта України. – 2007. – 11 верес. (№ 67). – С. 2.
  219. Кожевников В. Система принципів модернізації освіти в педагогічній діяльності комплексу „Університет-ліцей” / Віктор Кожевников // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 24-25.
  220. Колодій О. Школа, як експерементальний майданчик / О. Колодій // Педагогічна газета. – 2006. – № 2 (лют.). – С. 6.
  221. Колодько Т. Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти в Україні / Тетяна Колодько // Рідна школа. – 2007. – № 6. – С. 64-66. – Бібліогр.: с. 66.
  222. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці / Ольга Комар // Початкова школа. – 2004. – № 9. – С. 5-8.
  223. Коновець С. Креативні освітні технології у практиці сучасної школи / Світлана Коновець // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С.20-23.
  224. Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі : [виступ на Міжнар. конгресі „Українська освіта у світовому просторі: стан, проблеми, перспективи” Київ. 19-21 жовт.] / П. Кононенко // Освіта. – 2006. – 11-18 жовт. (№ 40). – С. 1-7.
  225. Кононенко П. Як освіту зробити справді українською: відкритий лист віце-прем’єр-міністру І. В. Васюнику / П. Кононенко // Українське слово. – 2008. – 2-8 квіт.
  226. Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів: у рамках проекту „Спільнота споживачів та громадські об’єднання” // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 9. – С. 2-6.
  227. Копилов С. Соціально-психологічні аспекти системних трансформацій в освіті / Сергій Копилов // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, чис. 2. – С. 41-49.
  228. Короденко М. Освіта: поступ, доступність, якість : [виїздне засід.ком. Верхов. Ради з питань науки і освіти] / М. Короденко // Освіта України. – 2008. – 1 квіт.
  229. Коротких В. Навчаємо за модульною технологією // Валентина Коротких // Професійно-технічна освіта. – 2004. – № 3. – С. 10-12.
  230. Корсакова О. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти на різних рівнях його конструювання / Ольга Корсакова // Освіта і управління. 2004. – Т. 7, № 3/4. – С. 125-132. – Бібліогр.: 8 назв.
  231. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання : [про розв. комунік. і мов. умінь] / Людмила Кратасюк // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 2-11. – Бібліогр.: 9 назв.
  232. Кремень В. Василь Кремень : „Академія педагогічних наук [України] має бути академією розвитку людини ” : [бесіда з президентом акад. / записали Юрій Кузнецов, Марія Корюненко] // Педагогічна газета. – 2006. – № 4 (квіт.). – С. 2.
  233. Кремень В. Василь Кремень : „Майбутнє – за індивідами, які активно мислять, які зуміють умонтуватись в системи штучного розуму” : [бесіда з президентом Акад. пед. наук, президентом т-ва „Знання” України / записала Анастасія Нагірна] // Дзеркало тижня. – 2007. – 23-29 черв. (№ 24).
  234. Кремень В. Наука продукує нові знання, освіта їх олюднює / Василь Кремень // Урядовий кур’єр. – 2007. – 25 груд. – С.12.
  235. Кремень В. Не модно вчитись „на когось”: освіта в контексті суспільства знань / Василь Кремень // Україна молода. – 2006. – 26 лип. (№  134).
  236. Кремень В. Освіта як соціальний капітал / Василь Кремень // День. – 2008. – 18 січ. – С. 4.
  237.  Кремень В. Сучасні цивілізаційні зміни і нові вимоги до вчителя / Василь Кремень // Голос України. – 2006. – 18 лип. (№ 130). – С. 8-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Статистика України. я якості загальної середньої освіти в Україні / В.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка