Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Микола Гоголь: життя на перетині культурББК 91.9 : 83.3(4УКР1-РОС)
Г 58

     М. В. Гоголь: життя на перетині культур : каталог виставки / уклад.: Н. І. Родимюк ; відп. за вип. Л. В. Бабій / Івано-Франківська ОУНБ ім. Івана Франка. – Івано-Франківськ, 2008. – 26 с.

      Каталог виставки виходить з нагоди 200-річчя від дня народження геніального письменника Миколи Гоголя. До видання включено документальні ресурси про життя і творчість письменника, які були представлені на книжково-ілюстративній виставці Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

            Каталог складається з розділів:

            - Твори М. В. Гоголя 

            - Література про життя і творчість письменника

- Фільми та вистави за творами М. В. Гоголя

Для зручності користування каталогом вміщений іменний покажчик з посиланнями на номери позицій основного тексту каталогу.

Видання розраховане на вчених-філологів, літературознавців, аспірантів, студентів філологічних вузів, працівників бібліотечних та інформаційних служб, а також на широкий загал читачів, які цікавляться життям і творчістю Миколи Гоголя.


            Укладач:        Н. І. Родимюк

            Редактор:       Г. В. Горбань

Відповідальна за випуск:   Л. В. Бабій


Тираж 30 прим.

 
    Весною 2009 року  ми будемо святкувати  знаменну дату – 200-ліття від дня народження геніального письменника Миколи Васильовича Гоголя, якого можна вважати класиком як російської, так і української літератури. Для більшості сучасників і пізніших поціновувачів творчості М. В. Гоголь є непохитним авторитетом письменника, що дошкульною сатирою на існуючий лад забезпечив собі довічне і почесне місце серед класиків світової літератури. Останнім часом ми відкриваємо для себе справжнього Миколу Гоголя – великого мислителя, публіциста, аскета, духовного подвижника.
    Народився Микола Васильович Гоголь 20 березня 1809 року в селі Великі Сорочинці (тепер Миргородського району) на Полтавщині. Батько його був праправнуком полковника козацького війська часів Богдана Хмельницького Остапа Гоголя. Пізніше знаменитий нащадок звеличить його до легендарної постаті й оспіває в образі Тараса Бульби. Дитинство майбутнього письменника минуло в с. Василівці (тепер Гоголеве) в маєтку батьків. Навчався в Полтавському повітовому училищі, а згодом – у Ніжинській гімназії вищих наук. Любов до мови, відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя уже з дитячих та студентських років. Глибоко переймаючись соціальними негараздами, вболіваючи за всю державу і свою „милу Україну”, М. Гоголь настроювався на таку діяльність, „щоб бути по-справжньому корисним для людства”.
    У 1828 році майбутній письменник переїжджає до Петербурга. Там у 1829 р. він публікує свій перший твір – поему „Ганц Кюхельгартен”. Проте туга за мальовничою Україною змусила М. Гоголя наприкінці 1833 року клопотатися про місце професора історії в Київському університеті св. Володимира. Спонукала до цього ще й дружба з М. Максимовичем, професором-земляком, майбутнім ректором Київського університету. Але сподівання на переїзд до Києва були марними. Розраду від нездійснених планів письменник шукав і знаходив у творчості. У цей час він працює над книгами „Арабески”, „Миргород” (1835 р.).
    З другої половини 30-х років подальший розквіт таланту Миколи Гоголя пов’язаний з  драматургією. Знаменитими в історії театру стали його твори : „Вечори на хуторі біля Диканьки” (1829 р.), „Ревізор” (1836 р.), „Мертві душі” (1842 р.). Останні роки життя письменника сповнені драматичних пошуків себе в Істині. Прямим підтвердженням тому було видання „Вибраних місць з листування з друзями” (1847 р.). Перед смертю він посилено працює над другим томом „Мертвих душ”, але невдовзі спалює рукопис. Тяжка хвороба обірвала життя неповторного майстра слова 21 лютого 1852 року.
    Загалом же всю творчість великий письменник спрямував на „очищення серця”, „розуміння серцем”, щоб досягти хоч якоїсь подоби суспільної гармонії. „Суспільство утворюється само собою, суспільство складається з одиниць. Потрібно, щоб кожна одиниця виконала повинність свою… Потрібно згадати людині, що вона зовсім не матеріальна худобина, а високий громадянин високого небесного громадянства. Поки він хоч скільки-небудь не стане жити життям небесного громадянина, до того часу не прийде до порядку і земне громадянство”. У цих словах, здається, сконцентровано абсолютно все, що треба знати сучасній людині про саму себе. Геніальний митець допомагав, допомагає і, безсумнівно, допомагатиме нам у ствердженні цієї істини.
Каталог виставки „М. В. Гоголь : життя на перетині культур” виходить з нагоди 200-літнього ювілею письменника. До цієї дати в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка розгорнуто книжково-ілюстративну виставку, в експозиції якої представлено документи з фондів бібліотеки.
Укладений до виставки каталог має на меті узагальнити й систематизувати бібліографічну інформацію в межах експозиції для її подальшого практичного використання літературознавцями, бібліографами, усіма зацікавленими.
    Каталог складається з трьох розділів: „Твори М. В. Гоголя”, „Література про життя і творчість М. В. Гоголя”, „Фільми та вистави за творами М. В. Гоголя”.
У першому розділі матеріал систематизовано за підрозділами: „Видання українською мовою”, „Видання російською мовою”, „Твори М. В. Гоголя в перекладах іноземними мовами”. В цих розділах матеріал розташовано за алфавітом назв. Твори, які вийшли іноземними мовами, розміщено в алфавіті мов.
    Другий розділ представляє видання про різні періоди життя й творчості письменника. Книги розміщено за алфавітом авторів та назв. Публікації  періодичних видань з 1998 по листопад 2008 року розташовано за хронологією років видання, а в межах кожного року – за алфавітом авторів та назв.
    Третій розділ „Фільми та вистави за творами М. В. Гоголя” побудовано за алфавітом авторів статей. Розділ доповнений переліком Інтернет-ресурсів з даного питання.
Для зручності користування каталогом вміщено допоміжний апарат, до якого увійшов „Іменний покажчик” з посиланнями на номери позицій основного тексту каталогу.

    Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно нових державних стандартів.

    Каталог розрахований на вчених-філологів, літературознавців, аспірантів, студентів філологічних вузів, працівників бібліотечних та інформаційних служб, а також на широкий загал читачів, які цікавляться життям Миколи Гоголя і шанують його творчість. 
 
 
Твори М. В. Гоголя 
Видання українською мовою

 Вечори на хуторі біля Диканьки [Текст] : повісті / М. В. Гоголь ; пер. з рос. А. Хуторяна та ін. ; порт. роботи худож. І. Рєпіна ; автолітографії худож. І. Крамського та ін. –  К. : Дніпро, 1975. – 382 с.
    Майська ніч, або Утоплена [Текст] : повість / М. В. Гоголь. – К. : Дніпро, 1983. – 132 с.
    Ніч перед Різдвом [Текст] / М. В. Гоголь. – Л. : Євросвіт, 2004. – 47 с.
    Програмні твори [Текст] : хрестоматія : у 2 т. / М. В. Гоголь. – К. : Обереги, 2000. –
 Т. 1. – 350 с.         Т.  2. – 573 с.
    Страшна помста та інші оповідання [Текст] / М. В. Гоголь ; за ред. Я. Рудницького. – Вінніпег, 1952. – 135 с.
    Тарас Бульба [Текст] / М. В. Гоголь ; пер. з рос. ; за ред. І. Малковича, Є. Поповича. – К. : Вид-во І. Малковича, 1998. – 192 с.  
    Тарас Бульба [Текст] / М. В. Гоголь ; пер. з рос. В. Шкляра. – К. : Дніпро, 2003. – 164 с.
    Твори [Текст] : у 3 т. Т.2. : повісті, драматичні твори / М. В. Гоголь. –
К. : Вид-во худ. л-ри, 1952. – 451 с.

 Видання  російською мовою
 Зібрання творів

 Собрание сочинений [Текст] : в 8 т. / Н. В. Гоголь ; под ред. В. Р. Щербины / Н. В. Гоголь. – М. : Правда, 1984. –Т. 1. – Вечера на хуторе близ Диканьки. – 1984. – 382 с. Т. 2. – Миргород. – 1984. – 319 с.  Т. 3. – Повести. – 1984. – 336 с. Т. 4. – Драматические произведения. – 1984. 431 с.  Т. 5. – Мертвые души : поэма. – Ч. 1. – 1984. – 319 с.   Т. 6. – Мертвые души : поэма. – Ч. 2. – 1984. – 319 с.   Т. 7. – Статьи. – 1984. – 528 с.    Т. 8. – Письма. – 1984. – 399 с.
    Собрание сочинений [Текст] :
в 7 т. / Н. В. Гоголь; под. ред. С. И. Машинского, М. Б. Храпченко. – М. : Худож. л-ра, 1984. –   Т. 1. – Вечера на хуторе близ Диканьки. – 1984. – 319 с.   Т. 2. – Миргород. – 1984. – 319 с.   Т. 3. – Повести. – 1984. – 294 с.    Т. 4. – Драматические произведения. – 1985. – 424 с.    Т. 5. – Мертвые души : поэма. – 1985. – 527 с.    Т. 6. – Статьи. – 1986. –543 с.     Т. 7. – Письма. – 1986. – 431 с.
    Сочинения [Текст] :
в 2 т. / Н. В. Гоголь ; вступ. ст. В. Ермилова. –  М. : Гослитиздат, 1959. –    Т. 1 – Повести. – 711 с.     Т. 2. – Драматические произведения. – 639 с.
    Избранные произведения [Текст] :
в 2 т. / Н. В. Гоголь. – К. : Дніпро, 1984. –   Т. 1. – Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. – 407 с.      Т. 2. – Мертвые души. Ревизор. – 415 с.
    Избранные произведения [Текст] :
в 2 т. /  Н. В. Гоголь ;  вступ. ст. О. Гончара. – К. : Дніпро, 1983. –    Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. – 406с.    Т. 2. Мертвые души. Ревизор. – 415 с.
    Комедии [Текст] / Н. В. Гоголь ; вступ. ст. Ю. В. Манна. – Л. : Искусство, 1988. – 470 с.


 Окремі  видання

Авторская исповедь [Текст] / Н. В. Гоголь. – Псков : Всерос. фонд культуры, 1990. – 125 с.

Арабески [Текст] / Н. В. Гоголь. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 432 с.

 Вий [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь. – К. : Дніпро, 1989. – 164 с.

 Выбранные места из переписки с друзьями [Текст] / Н. В. Гоголь ; вступ. ст. В. А. Воропаева. – М. : Сов. Россия, 1990. – 428 с.

 Драматические произведения [Текст] / Н. В. Гоголь. – К. : Мистец., 1984. – 191 с.

 Женитьба [Текст] / Н. В. Гоголь ; худож. М. Майофис. – Л. : Искусство, 1981. – 119 с.

 К нам едет ревизор [Текст] / Н. В. Гоголь ; cопровод. текст В. И. Порудоминского. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 447 с.

 Мертвые души [Текст] : поэма / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. л-ра, 1985. – 368 с.

 Ночь перед Рождеством [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь. – М. : Дет. л-ра, 1982. – 63 с.

 Петербургские повести [Текст] / Н. В. Гоголь ; худож. Ю. Чарышников. – Свердловск : Средн.-Уральск. кн. изд-во, 1990. – 201 с.

 Повести [Текст] / Н. В. Гоголь. – Л. : Худож. л-ра, 1987. – 413 с.

 Повести. Воспоминания современников [Текст] / Н. В. Гоголь. – М. : Правда, 1989. – 479 с.

 Повести. Драматические произведения [Текст] / Н. В. Гоголь.   Л. :  Худож. л-ра, 1983. – 328 с.

 Повести. Пьесы. Мертвые души [Текст] / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. л-ра, 1975. – 656 с.

 Проза. Статьи [Текст] / Н. В. Гоголь. – М. : Сов. Россия, 1977. – 382 с.

 Размышления о божественной литургии [Текст] / Н. В. Гоголь. – М. : Современник, 1990. – 124 с.

 Тарас Бульба [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь; ил. Д. Шмаринова. – М. : Худож. л-ра, 1973. – 163 с. 

Твори М. В. Гоголя в перекладах іноземними мовами


Англійська  мова

 Gogol N. Tаrаs Bulbа ­/ Nikolаi Gogol . – M. : Foreign   Lаnguаges  Publ. House, 1955. – 143 p. 

 Gogol N. // English Learner’s Digest. – 1996. – № 7. – P. 6.


Німецька  мова

 Gogol N. Die Toten Seelen / Nikolаi Gogol. – Berlin u. Weimar : Aufbаu-Verl., 1985. – 485 s.

 Gogol N. Petersburger Erzählung / mit 35 Reproduktionen nach Farrilithographien von V. Vilner / Nikolai Gogol. – Berlin : Der Morgen, 1986. –319 s. : il.

       Gogol N. Taras Bulba:Historische    Erzählung / mit 30 Holzschnitten von Karl Rössing / Nikolai Gogol. – Berlin : Verlag der National, 1981. – 167 s. : il. 

 Польська  мова

 Gogol N. Martwe dusze / przeł. Wł. Broniewski; słowo wstępne M. Dąmbrowskiej. – Warszawa : PIW, 1962. – 332 s.

 Португальська  мова

 Gogol N. Taras Bulba : Novelas de Petersburgo / Nikolai Gogol. – M. : Progreso, 1973. – 310 p.


Література про життя і творчість М. В. Гоголя 

 Книжкові  видання

 Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем [Текст] / C. Т. Аксаков. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. – 294 с.

 Анненкова Е. И. Гоголь и декабристы: творчество Н. В. Гоголя в контексте литературного движения 30-40-х г.г. ХІХ в. [Текст] / Е. И. Анненкова. – М. : Прометей, 1989. – 174 с.

 Балабко О. В. Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле [Текст] : Рим Гоголя і Капрі Коцюбинського : есеї / О. В. Балабко. – К. : Факт, 2006. – 247 с.

 Барабаш Ю. Почва и судьба: Гоголь и украинская литература у истоков [Текст] / Ю. Барабаш. – М. : Наследие, 1995. – 224 с.

 Брайко Г. С. Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н. В. Гоголя [Текст] : путеводитель / Г. С. Брайко, Н. О. Литвин. – [Изд. 2-е.] – Х. : Прапор, 1975. – 68 с.

 В лета моей юности [Образотворчий матеріал] : Н. В. Гоголь на Полтавщине : [фотоальб.]. – М. : Планета, 1991. – 284 с. : іл.

 Венок Н.В.Гоголю: Гоголь и время [Текст]. – Х. : Прапор, 1984. – 152 с.

 Вересаев В. В. Гоголь в жизни [Текст] : систематический свод подлинных свидетельств современников / В. В. Вересаев. – М. : Моск. рабочий, 1990. – 635 с.

 Гаско М. Е. Пошуки і знахідки [Текст] : літературно-критичні статті / М. Е. Гаско. – К. : Рад. письм., 1990. – 350 с.

 Герасименко О. Я. Гоголь і Полтавщина [Текст] / О. Я. Герасименко. – К. : Знання, 1976. – 48 с.

 Гоголезнавчі студії [Текст]. – [Вип.1]. – Ніжин : Артек, 1996. – 63 с.

 Гоголезнавчі студії [Текст]. – [Вип.2]. – Ніжин : Артек, 1997. – 139 с.

 Гоголь и мировая литература [Текст] / за ред. Ю. В. Манна. – М. : Наука, 1988. – 320 с.

 Гоголь и современность: творческое наследие писателя в движении эпох [Текст] : [cб.] / за ред. Г. В. Самойленко. – К. : Вища шк., 1983. – 150 с.

 Eремина Л. И. О языке художественной прозы Н. В. Гоголя : искусство повествования [Текст] / Л. И. Еремина. – М. : Наука, 1987. – 176 с.

 Заповедник-музей Н. В. Гоголя [Текст] : [путеводитель] / [Авт. сост. Н. В. Хоменко, А. П. Тюнин]. – Х. : Прапор, 1985. – 54 с.

 Золотусский И. П. Гоголь [Текст] / И. П. Золотусский. – [Изд. 2-е]. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 527 с.

 Золотусский И. П. По следам Гоголя [Текст] / И. П. Золотусский. – М. : Дет. л-ра, 1984. – 191 с. : фотоил.

 Золотусский И. П. Поэзия прозы [Текст] : статьи о Гоголе / И. П. Золотусский. –  М. : Сов. писатель, 1987. – 238 с.

        Изучение творчества Н. В. Гоголя в школе [Текст] : [пособие для учителя] / П. В. Михед, Е. Н. Михальский, Н. М. Жаркевич [та ін.];  под ред. Г. В. Самойленко. – К. : Рад. шк., 1988. – 271 с.

 Карпенко А. И. О народности Н. В. Гоголя : художественный историзм писателя и его народные истоки [Текст] / А. П. Карпенко. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1973. – 279 с.

 Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь : исследования и материалы [Текст] / Н. Е. Крутикова. – К. : Наук. думка, 1992. – 312 с.

 Макогоненко Г. П. Гоголь и Пушкин [Текст] / Г. П . Макогоненко. – Л. : Сов.  писатель, 1985. – 352 с.

 Манн Ю. В. В поисках живой души [Текст] : „Мертвые души”: писатель – критика – читатель / Ю. В. Манн. – [Изд. 2-е]. – М. : Книга, 1987. – 350 с.

 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя [Текст] / Ю. В. Манн. – М. : Худож. л-ра, 1978. – 398 с.

 Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя [Текст] / В. М. Маркович. – Л. : Худож. л-ра, 1989. – 205 с.

 Машинский С. И. Художественный мир Гоголя [Текст] / C. И. Машинский. – М. : Просвещение, 1979. – 432 с.

 Микола Гоголь і світова культура [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., присвячені 185-річчю письменника. – К. ; Ніжин : Держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя, 1994. – 225 с.

 Переписка русских писателей [Текст] : Переписка Н. В. Гоголя : в 2 т. – Т. 1. – М. : Худож. л-ра, 1988. – 479 с.

 Полторацький О. І. Мандри Гоголя [Текст] : повість / О. І. Полторацький. – К. : Рад. письм., 1972. – 278 с. : іл.

 Попович М. В. Микола Гоголь [Текст] : роман-есе / М. В. Попович. – К.: Молодь, 1989. – 208 с.

 Смирнова Е. А. Поема Гоголя „Мертвые души” [Текст] / Е. А. Смирнова ;  за ред. С. Г. Бочарова. – Л. : Наука, 1987. – 197 с.

 Степанов А. Н. Николай Васильевич Гоголь: биография писателя [Текст] : [пособие для учащихся] / А. Н. Степанов. – М. ; Л. : Просвещение, 1966. – 136 с.

 Чапленко В. Українізми в мові М. Гоголя [Текст] : праці інституту слов’янознавства УВАН. Ч. 2 / В. Чапленко. – Авсбург, 1948. – 28 с.

 Язык Н. В. Гоголя [Текст] : [учеб. пособие] / под ред. А. Н. Кожина. – М. : Высшая шк., 1991. – 175 с.

 Періодичні   видання
 2008

 Братко В. Залучення творів живопису під час вивчення повісті М. Гоголя „Тарас Бульба” / В. Братко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 9. – С. 31-34.

 Власенко С. Полтавщина – край Гоголя, Петра І, Кочубея і Мазепи / С. Власенко // Берегиня. – 2008. – № 1. – С. 26-30.

 Волик Л. Педагогічні погляди Миколи Гоголя / Л. Волик // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 51-55.

 Гончар О. Про Миколу Гоголя : з щоденникових записів / О. Гончар // Культура і життя. – 2008. – 30 лип.

 Гупало С. Людина, без якої не було б Миколи Гоголя [Дмитро Трощинський – статський радник] / С. Гупало // Молодь України. – 2008. – 14-18 лют. (№ 12). – С. 8.

 Гупало С. Неземне кохання Миколи Гоголя [Олександра Йосипівна Смирнова-Россет] / C. Гупало // Молодь України. – 2008. – 3-7 січ. (№ 1).

 Гурець М. Творчий шлях Гоголя : краєзнавчий аспект / М. Гурець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 1. – С. 38-39.

 Зленко Г. Три тижні з Миколою Гоголем / Г. Зленко // Науковий світ. – 2008. – № 6. – С. 10-11.

 Корпанюк М. Микола Гоголь: духовний герць України з Росією / М. Корпанюк // Слово Просвіти. – 2008. – 10-16 квіт.;17-23 квіт.

 Кругла М. Чи можна вважати Миколу Гоголя великим українцем? :  / М. Кругла // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 10. – С. 48-51.

 Крутікова Н. Батьківщина душі і новий шлях  / Н. Крутікова // Українська культура. – 2008. – № 7. – С. 36-39.

 Кудрявцев М.  Гоголь – романтик у національному контексті: духовно-етичний дискурс / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 6. – С. 18-25.

 Кудрявцев М. Містичний реалізм М. В. Гоголя : до проблеми філософсько-теологічної символіки / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 7-8. – С. 10-14.

 Кудрявцев М. Типи і символи у пророчих візіях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. 2008. – № 9. – С. 2-8.

 Маклюра О. Київський „Гогольfest” у 2007 та 2008 рр. : [про фестиваль відзначення пам’яті видат. письм.] / О. Маклюра // Галерея. – 2008. – № 1-2. –С. 4-6.

 Мельник Т. Гоголевские мотивы в творчестве Василия Шукшина / Т. Мельник // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 3. – С.  10-12.

 Михед П. Микола Гоголь і поляки (деякі аспекти дослідження) / П. Михед // Слово і Час. – 2008. – № 5. – С. 3-11.

 Монахова И. Гражданство небесное и земное : Гоголь и Белинский: диалог завещаний / И. Монахова // Литературная газета. – 2008. – 15-21 окт.(№ 42). – С. 7.

 Невольниченко С. Мир и антимир Запорожья в повести Н. В. Гоголя „Тарас Бульба” / С. Невольниченко // Вопросы литературы. – 2008. – № 4. –С. 241-263.

 Опанасенко С. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя / С. Опанасенко // Україна. – 2008. – № 4. – С. 90-93.

 Падерина Е. Старое и новое в непревзойденной гоголевской развязке „Игроков” / Е. Падерина // Вопросы литературы. – 2008. – № 2. – С. 40- 67.

 Пирогова Л. Невмирущий талант великого Гоголя : [про актор. талант М. Гоголя зі слів його сучасників] / Л. Пирогова // Культура і життя. – 2008. – 27 серп.

 Скульптура, живопись и музыка : [ст. Н. В. Гоголя из сб. ”Арабески” (1835)] // Творчество народов мира. – 2008. – № 6. – С. 54-62.    

 Смирнова Р. Він любив і його любили. Але обидві любові були без взаємності…  / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2008. – № 1. – С. 17-20.

 Смирнова Р. Маловідомий портрет письменника найточніше відповідає спогадам сучасників  / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2008. – № 3. – С. 16-17.

 Хаматов В. „Гогольfest” 2008. Мистификация современного искусства. Впечатления от визуального раздела / В. Хаматов // Галерея. – 2008. – № 1-2. – С. 7.

 Хроменко И. В поисках света : литературная гостиная, посвященная Н. В. Гоголю / И. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2008. –№ 5. – С. 29-35.

 Черков А. Великий маг України / А. Черков // Літературна Україна. – 2008. – 11 верес. (№ 35). – С. 3; Кримська світлиця. – 2008. – 24 жовт. – С. 5.

 2007

 Боровиков Д. Пишущие герои у Гоголя / Д. Боровиков // Вопросы литературы. – 2007. – №  2. – С. 251-274.

 Братко В. Компаративний аналіз творів українського фольклору і повісті М. Гоголя „Тарас Бульба” / В. Братко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. –  № 7. – С. 15-17.

 Воронцов А. Гоголь, Украина и Роcсия / А. Воронцов  //  Литературная газета. – 2007. – 14-20 марта (№10). – С. 6. : портр.

 Гоцуленко В. Постулати Гоголя / В. Гоцуленко // Московский комсомолец в Украине. – 2007. – 7-14 марта (№ 10). – С. 16-17 : фото.

 До 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя // Урядовий кур’єр. – 2007.– 24 квіт. (№ 73). – С. 4.

 Косиченко Л. На сповідь до Гоголя : [с. Гоголеве; садиба письм.] / Л. Косиченко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 18 трав. (№ 86). – С. 8-9 : фото.

 Кочубей О. Звідки беруться генії? : [про Василя Гоголя – батька письм.] / О. Кочубей // Робітнича газета. – 2007. – 24-30 берез. (№ 12). – С. 8 : фото.

 Логвин Ю. Не чіпайте чоботи Гоголя! Або чи був Тарас Бульба терористом / Ю. Логвин // Персонал-плюс. – 2007. – 8-14 лют. (№ 5). – С. 8-9 : портр.

 Монахова И. Проповедь Гоголя продолжается сегодня: к 160-летию выхода в свет „Выбранных мест из переписки с друзьями” / И. Монахова // Наш современник. – 2007. – № 3. – С. 240-248.

 Николаева П. В. О неконвенциональном слове в творчестве Н. В. Гоголя / П. В. Николаева // Филологические науки. – 2007. – №  4. – С. 29-36.

 Панченко В. Випадок Мазепи: славетний гетьман очима Гоголя й Шевченка / В. Панченко // День. – 2007. – 3 лют. (№ 19). – С. 7.

 Панченко В. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка / В. Панченко // Освіта і управління. – 2007. – № 3-4. – С. 135-144.

 „Польський епізод” у житті Миколи Гоголя : [про презентацію зб. ст. і матеріалів „Поляки в Ніжині”] // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 груд. (№ 230). –С. 11.

 Рябчик М. Гоголь і проблема української ідентичності / М. Рябчик // Українська культура. – 2007. – № 7. – С.14-17.

 Скобельська О. Міфотворець: особливості осягнення світу і людини у ранній творчості Гоголя / О. Скобельська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 9. –  С. 57-60.

 Смирнова Р. Таємниці біографії Гоголя / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2007. – № 6. – С. 11-13.

 Смирнова Р. Шевченко малював Гоголів / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2007. – № 5. – С. 16-18.

  2006

 Александрова Г. „Портрет” Миколи Гоголя і „Художник” Тараса Шевченка : загадка таланту і світу мистецтва / Г. Александрова // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 55-58.

 Воропаев В. Будьте не мертвые, а живые души : [про роман „Мертві душі” М. В. Гоголя] // Зарубіжна література. – 2006. –  № 12 (берез.). – С. 16-20.

 Гупало С. Гоголь и мама : тема, которую исследователи почему-то не замечают / С. Гупало // День. – 2006. – 25 нояб. (№ 206). – С. 7 : фото.

 Дитькова С. Ю. Образное постижение прозы: повести Николая Гоголя / C. Ю. Дитькова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – № 10. – С. 5-11 : табл.

 Жаботинський П. Найбільша таємниця Гоголя / П. Жаботинський // Демократична Україна. – 2006. – 4 лют. (№ 22). – С. 7 : портр.

 Зарудний Е. Двоедушие Гоголя / Е. Зарудний // День. – 2006. – 2 дек. (№ 211). – С. 8.

 Змієвський С. Чи ми знаємо Миколу Гоголя? / С. Змієвський // Культура і життя. – 2006. – 12 лип.

 Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу „ряджених” у міфологічному вимірі М. Гоголя / Л. Ковтун // Вісник Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (Українознавство). – 2006. – № 10. – С. 12-15.

 Кулікова Л. Б. Сучасний погляд на історико-педагогічні праці М. В. Гоголя / Л. Б. Кулікова // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 119-128.

 Лімборський І. В. Микола Гоголь і національне рококо / В. І. Лімборський // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 5. – С.10-12.

 Логвин Ю. Не чіпайте чоботи Гоголя! Або чи був Тарас Бульба терористом / Ю. Логвин // Молодь України. – 2006. – 21-27 груд. (№ 50). – С. 12- 14.

 Мелешко К. Загадки Гоголя / К. Мелешко // Аргументы и факты. – 2006. – № 29. – С. 15.

 „Мысли о географии” Николая Гоголя // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 34 (верес.). – С. 2-5. : портр.

 Пахаренко В. Микола Гоголь (1809-1852) / В. Пахаренко // Українська мова та література. – 2008. – № 37 (жовт.). – С. 16-21.

 Сюндюков И. Старые письма о главном : окно в мир души Николая Гоголя / И. Сюндюков // День. – 2006. – 11 нояб. – С. 7 : фото.

 Україна. Президент (2005- ; В. Ющенко) Про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя : Указ Президента України [від 18 серп. 2008 р. № 688 / 2008] // Урядовий кур’єр. – 2008. – 30 серп. – С. 12.

 Чирка В. Духовна спадщина Гоголя / В. Чирка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – № 10. – С. 41.

 Шокало О. Гоголів дух у нинішніх українських реаліях / О. Шокало // Слово Просвіти. – 2006. – 13-19 квіт. (№ 15). – С. 4.

 Яким бути ювілею Миколи Гоголя : [інтерв’ю з д-ром філол. наук, провідним наук. співробітником ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кер. Гоголезнав. центру при Ніжин. держ. ун-ті ім. М. Гоголя П. Михедом / розмовляла Н. Онищенко ] // Урядовий  кур’єр. – 2006. – 8 верес. (№ 167). – С. 8-9 : портр.

 Ященко Є. Дещо про віщі сни або читаючи М. Гоголя в сьогоднішній алюзії / Є. Ященко // Київ. – 2006. – № 1. – С. 2-6.

  2005

 Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя / О. Балабко // Вечірній Київ. – 2005. – 18 серп. – С. 14 ; 20 серп. – С. 5 ; 24 серп. – С. 6.

 Барабаш Ю. От берега – к горизонту : [Гоголь в літ. свідомості укр. зарубіжжя] / Ю. Барабаш // Вопросы литературы. – 2005. – № 1. – С. 135-161.

 Горшельова Т. А. Повість М. Гоголя „Ніс”– це просто жарт? / Т. А. Горшельова // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 5. – С. 46-47.

 Думанський Н. „Ревізор” та інші комедії: осмислення гоголівської комедії / Н. Думанський  // Сучасність. – 2005. – № 9. – С. 100-110.

 Злочевская А. Театр Н. В. Гоголя и драматургия русского зарубежья первой войны / А. Злочевская // Вопросы литературы. – 2005. – № 2. – С. 209-235.

 Киреев Р. Два Гоголя / Р. Киреев // Наука и религия. – 2005. – № 7. – С. 38-43 : ил., портр.

 Поліщук Я. Микола Гоголь і українська література / Я. Поліщук // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 29-32.

 Супруненко В. Де жив Тарас Бульба / В. Супруненко // Робітнича газета. – 2005. – 1 груд. (№ 179). – С. 6 : мал.

 Туровська Л. Дивний геній / Л. Туровська // Демократична Україна. – 2005. – 1 квіт. (№ 48) – С. 10 : портр.

 Чирка В. В. Духовна самоідентифікація особистості : [роздуми про „Божественну літургію” М. В. Гоголя] / В. В. Чирка, В. Г. Чирка // Зарубіжна література. – 2005. – № 43 (листоп.). – С. 8-11.  

2004

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка