Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Екологія в мережі Інтернет     Сучасна екологія посідає особливе місце в суспільстві. Це пов’язано з наскрізною людиновимірністю екологічної проблематики та практичними можливостями екології для розв’язання проблем культурно-цивілізаційного розвитку. Головне знайти такі форми діяльності людини в природі, які б не зашкодили подальшому існуванню як людини, так і природи. Не можна зупинити науково-технічний прогрес. Отже, треба зменшити негативний техногенний тиск на природу.
      В останні  роки відбулися певні позитивні зрушення, проявляється прагнення докорінним чином змінити підходи до розв"язання екологічних проблем. Відчувається вплив екологічного світогляду як на рівні масової свідомості, так і на рівні політичної і правової свідомості. Як можна судити з низки екологоорієнтованих законів, прийнятих в Україні в останні роки, поліпшення екологічної ситуації,  формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян є державною справою.
      Даний вебліографічний список в алфавітному порядку пропонує адреси інтернет-сайтів екологічних та природоохоронних організацій, партій, електронних видань України.
Призначений для широкого кола читачів.


                                                                                                    Укладачі: О.Люба, І.Пороговська

                                                                                      Відповідальна за випуск: Л.Бабій

„Бахмат” - еколого-культурний центр
http://www.bakhmat.org/
Миссия "Бахмата" - усиление роли общественности в процессе принятия решений по экологическим и культурным вопросам, привлечение молодежи в экологическое движение, пропаганда памятников истории, природных сокровищ, достижений местной культуры, развитие общественных организаций региона.

Беловежская пуща ХХІ век
http://www.bp21.org.by/ru/
Сайт о проблемах Беловежской пущи.

Всеукраїнська екологічна Ліга
http://www.ecoleague.net
Інформація про діяльність організації, останні події: конкурси, семінари, фестивалі, природоохоронні акції, видавничі проекти і т.п.

Всеукраїнська Екологічна Ліга м. Хмельницький
http://ecolog.ms.km.ua/
Хмельницька Обласна Організація Всеукраїнської Екологічної Ліги
Мета: зміна екологічної ситуації в Хмельницькій області, підвищення рівня екологічної культури. Інформація про діяльність організації, екологічні акції та ін.

„Голос Природи” - Дніпродзержинська громадська екологічна організація
http://voice.infodz.com.ua/
Дніпродзержинська громадська екологічна організація "Голос Природи" є неурядовим, неполітичним, некомерційним об'єднанням громадян. Основні цілі: інформаційно-просвітницька діяльність в області екологічної освіти; сприяння захисту навколишнього середовища; здійснення природоохоронного контролю.

“Громадянська ініціатива” - міжнародна організація
http://www.ogii.org
Місія організації - сприяти партнерству громади та приватного сектора для економічних здобутків без екологічних втрат та підтримувати громадянські ініціативи, що сприяють процесу сталого розвитку.

Гуманитарная экология и экологическая этика  - cайт Киевского эколого-культурного центра
http://www.ecoethics.ru/
Екологічні новини, проекти, галерея.

Гуманитарный экологический журнал (г. Киев)
http://www.ln.com.ua/~kekz/human.htm
Это первое периодическое издание, призванное освещать проблемы экологической этики, экологической теологии, природоохранной эстетики и пропаганды, истории охраны природы, политологии, журналистики, экологической культурологии и психологии, экологической этнософии и педагогики, природоохранной социологии, политики и права и т. п.

Державне управління екології та природних ресурсів у Луганській області
http://www.gts.lg.ua/~lugeco/index.htm
Інформація про роботу управління, стан довкілля Луганська та області, новини.

„Екогармонія”(„Екологія,    здоров’я,    гармонія”)         
http://ecoharmony.lviv.ua/
Електронна версія екологічної радіопрограми "Екогармонія". Інформація з екологічних проблем, погляди спеціалістів щодо глобального потепління, генетично модифікованих продуктів, канцерогених речовин, пестицидів. Оригінальні думки про оточуюче середовище починаючи з часів Древнього Риму до сьогодення.

„ЕКО-Довкілля” - громадська екологічна організація м. Жидачів
http://eko.civicua.org/
Інформація про збереження річок регіону, а також географічне положення, геологічна будова, рельєф, рослинний та тваринний світ Жидачівського району. Матеріали щодо правильного поводження з відходами.

„Екологічне здоров’я людини” - громадська організація
http://www.humeco.org.ua
События. Проэкты. Публикации. Семинары.
Цель организации – проведение исследований и осуществление мероприятий по улучшению экологического здоровья населения.

„Екомедсервіс” -  еколого-медичне науково-виробниче підприємство
http://www.ems.kiev.ua
Екологічне управління, екологічний менеджмент підприємств та організацій, проведення лабораторних досліджень, екологічне страхування, маркування та сертифікація, розробка та впровадження екологічних геоінформаційних систем.

Eкопортал Київського нацiонального університету ім. Т. Шевченка
http://ecoportal.univ.kiev.ua/index.html
Конференції. Екотехнології.

„Еко-Україна”
http://www.eco-ukraine.org.ua
Ресурс «Еко-Україна» створено Фондом Східна Європа (ФСЄ) у квітні 2008 року.  Мета цього сайту - інформувати журналістів, громадських лідерів, представників місцевих органів влади та бізнесу про те, що компанії роблять для покращення екологічної ситуації в рамках програм соціальної відповідальності, а також про  громадські та приватні ініціативи. Таким чином інформаційний ресурс Еко-Україна покликаний підвищити інтерес громади до екологічних проблем та залучити корпорації до охорони навколишнього середовища.

Экологическая электронная библиотека
http://www.ecoline.ru/books/
Библиотека создана для того, чтобы Вы смогли больше узнать о деятельности, достижениях и опыте экологического движения. Нам кажется, что книги, брошюры, журналы и газеты выпущенные экологическими организациями - один из хороших и ненавязчивых способов это сделать.

Экологический сайт о экологии
http://ecodem.com.ua/
Екологія антропогенних зон, Чорного моря, Середземномор’я, космосу, грунту та ін.

Экология окружающей среды стран СНГ
http://www.ecologylife.ru/
Экологические проблемы окружающей среды, пути и методы их решения.

Экология. Отходы. Мусор. Выбросы. Утилизация.
http://www.new-garbage.com/
Экологический дайджест. Все о переработке отходов и мусора: новые технологии переработки отходов, сжигания мусора, вторичной переработки пластмасс, стекла.

„ЭкоРусь”
http://www.eco-rus.info/
Сайт посвящен экологии человека и среды его обитания, экопоселениям, экодизайну, экотуризму, развитию человека путём слияния с природой и тонким миром, изделиям из натуральных материалов, творчеству мастеров, умельцев, изобретателей и многому другому. Сайт задуман как каталог экологически чистой продукции, новых технологий и производств.

Электронная библиотека биологической литературы
http://www.zoometod.narod.ru/#

„Зелена Хвиля” - ЕкоКлуб
http://ecoclub.kiev.ua/
Це екологічна організація студентів та випускників НаУКМА, робота якої спрямована на сприяння збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів. Інформація про діяльність екологічної організації та різноманітні аспекти реалізації принципів сталого розвитку в Україні.

„Зелений Світ” - екологічно-гуманітарне об’єднання
http://www.greenworld.org.ua
Метою діяльності ЕГО „Зелений Світ” є збереження та відтворення природного довкілля, як необхідної умови гармонійного життя людини, поширення ідей гуманізму та принципів екологічного світогляду, захист екологічних прав, сприяння формуванню нових суспільних відносин на основі сучасних уявлень про громадянське суспільство та сталий розвиток.

„Зелений світ” - Українська екологічна асоціація
http://www.zelenysvit.org.ua/
УЕА "Зелений світ" створена в 1988 році як реакція суспільства на жахливий екологічний стан в Україні, спричинений Чорнобильською катастрофою 1986 року. Асоціація є членом Міжнародної федерації "Друзі Землі".

„Зелёный шлюз”
http://zelenyshluz.narod.ru/
„Зелёный шлюз" – это путеводитель по экологическим ресурсам сети Интернет. Назначение: помощь пользователям сети в поиске информации: о состоянии и загрязнении окружающей среды; о влиянии состояния среды на здоровье; о путях решения экологических проблем; а также о других вопросах экологии.

„ІНТЕР-ЕКО”
http://www.eco.com.ua/
Відкритий інформаційний проект „ІНТЕР-ЕКО” Вінницької міської природозахисної громадської організації „ІНТЕР-ЕКО”. Мета проекту: підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля; сприяння налагодженню громадського інформаційного поля екологічного спрямування; підвищення поінформованності суспільства з питань охорони довкілля; залучення широких кіл громадськості до розв'язання екологічних проблем.

ІСАР „ЄДНАННЯ”
http://www.ednannia.isar.kiev.ua
Мета діяльності центру інтеграція зусиль недержавних (НГО) громадських організацій та окремих громадян з метою підтримки громадської ініціативи в Україні. На сайті представлено база даних екологічних громадських організацій України, Білорусі та Молдови.

„Комітет екологічного порятунку України” м. Львів
http://www.eco-ua.org/
Екологія України. Екологія Львівської області. Новини. Форум. Законодавство в галузі екології. Основною метою діяльності ЛОГО «КЕПУ» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Крымская Республиканская Ассоциация “Экология и мир”
http://www.ekomir.crimea.ua/
Общественная экологическая организация. Объединяет ученых, студентов, журналистов, рабочих, пенсионеров из многих городов и сел Крыма. В 1988-1990 годах Ассоциация действовала с целью прекращения строительства Крымской АЭС, что и было достигнуто к 1990 году. После 1990 года  Ассоциация продолжает деятельность с целью решения экологических проблем Крыма.

ЗАО НПФ „ЛОГОС”
http://www.logosoft.ru/
Разработка и сопровождение программ по охране окружающей среды, обучение, поставка методической литературы. Программы, литература, курсы для экологов: атмосфера (ПДВ), вода (ПДС), отходы (ПНООЛР). Экологические платежи и отчетность. Для предприятий и региональных экологических служб.

„МАМА-86” - всеукраїнська екологічна громадська організація
http://www.mama-86.kiev.ua
Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» є широкою мережею екологічних неурядових організацій. Діяльність спрямована на формування умов для переходу України до сталого розвитку з особливою увагою до вирішення комплексних проблем захисту довкілля в умовах економіки перехідного типу і ролі громадськості в цих процесах.

Маріупольський ЕкоПортал
http://ecoportal.org.ua
Представлено повну інформацію про екологію міста Маріуполь. Проект  „Маріупольский Екологічний Портал”  (ЕкоПортал) здійснюєтьтся волонтерами громадської організації „Маріупольський Народний Фотоклуб „БЕРЕГ”

МедЕкоПортал
http://www.health.gov.ua/
Комплексний систематизований Інтернет-ресурс про стан навколишнього середовища та його вплив на здоров’я населення України з метою наближення профільної статистичної, нормативної та наукової інформації до широкого кола користувачів, які займаються еколого-гігієнічними проблемами. Забезпечення актуальною інформацією про діяльність недержавних і громадських організацій у галузі охорони навколишнього середовища.

Международный Социально-экологический союз
http://www.seu.ru/
О цели создания СоЭС. Устав, письма и заявления. О работе, проектах, информационных кампаниях Центра координации и информации. Издания, выпущенные при содействии ЦКИ. Новости СоЭС.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
http://www.menr.gov.ua
Інформація про напрямки діяльності міністерства, новини, форум.

„Молодіжна Екологічна Ліга Придніпров’я”
http://www.melp.dp.ua
Громадська екологічна неурядова організація. Мета - активізувати творчий потенціал молоді та сприяти підвищенню її культурного та духовного рівня для вирішення проблем довкілля. Проекти. Еколінки. Новини.

„Натураліст” - природничий журнал
http://proeco.visti.net/naturalist/
Сайт пропонує багато цікавої інформації: підбірки науково-популярних статей із екології, орнітології, ботаніки, рибництва, медицини та ін.

Партія Зелених України
http://greenparty.ua/ru/
Інформація про історію партії, діяльність, партнерів, форуми.
 
Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК)
http://climategroup.org.ua/
Це мережа неурядових екологічних організацій, що співпрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

Служба охорони природи
http://sop.org.ua/
Висвітлюються основні напрямки роботи організації: охорона природи і прикладна екологія. Боротьба з браконьєрством, створення об’єктів ПЗФ, захист тварин від жорстокого поводження.

“Состояние окружающей среды и использование природных ресурсов в Автономной Республике Крым” Вопросы развития Крыма, выпуск 10
http://www.crimea.edu/crimea/ac/10/                                                   
Інформація про стан навколишнього середовища Криму, його екологічну ситуацію, робота щодо формування екологічної культури громадян, екологічна політика уряду АР.

Українське товариство охорони птахів
http://www.birdlife.org.ua/
Головна мета діяльності ТОП – охорона навколишнього природного середовища через збереження видового різноманіття і кількісного багатства птахів. На сторінці Товариства ви знайдете інформацію про природоохоронну діяльність Товариства, довідаєтеся про просвітницькі акції, зможете зробити свій внесок у вирішення нагальних проблем охорони птахів, а також приєднатися до лав Товариства.

Український центр екологічних і водних проектів (УЦЕВП)
http://www.ucewp.kiev.ua/
Впровадження математичних моделей для прогнозування забруднення навколишнього середовища й динаміки водних систем, систем підтримки прийняття рішень з аварійного реагування й екологічного менеджменту. Наукові публікації й колекція посилань із цієї тематики.

Український центр менеджменту землі та ресурсiв (УЦМЗР)
http://www.ulrmc.org.ua
Неприбуткова недержавна організація, що працює у галузях екологічного менеджменту, збереження природних ресурсів, реагування на надзвичайні ситуації, агробізнесу, землекористування, лісового господарства та ін.

Українські Карпати
http://www.karpaty.com.ua
Сайт є приватною ініціативою. Першочерговим завданням цього проекту є відродження і розвиток Українських Карпат як туристичного регіону, значимість якого останнім часом значно занепала. Поза цим, ще й розвиток активного відпочинку (туризму) у будь-яких його виявах.

Форум по экологии
http://forum.ecologylife.ru/
Общение, обсуждение проблем экологии окружающей среды и их решений.

„Фундація Зелений Кіт” - Міжнародна Благодійна Організація
http://www.greenkit.net/
Метою діяльності Фундації є здійснення благодійної діяльності в інтересах зміцнення потенціалу екологічних неурядових організацій, їх спільнот та сприяння розвитку їх співробітництва за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Основним завданням діяльності є надання організаційної, матеріальної, фінансової та іншої благодійної допомоги для підтримки програм, ініціатив, проектів та окремих акцій спрямованих на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в спільноті екологічних неурядових організацій.

http://www.health.gov.ua/www.nsf/maindocs/homeeco?opendocument
Електронні форуми з питань екології в Україні. Обговорення законопроектів у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики.

Ecoline
http://www.ecoline.ru/
Сервер справочно-информационной службы Ecoline был создан при участии международной организации Ecologia и при поддержке фонда Eurasia Foundation. Здесь затрагиваются проблемы охраны окружающей среды. Социально-экологический союз: дана общая информация. Поддерживаются поисковые базы данных по экологическим организациям и по каталогу Московской открытой экологической библиотеки.

EcoLife
http://www.ecolife.org.ua/
EcoLife - это первая попытка создания на Украине открытого экологического web-сайта, который поможет установлению контактов между людьми, заинтересованными в решении проблем охраны окружающей среды.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка